You are on page 1of 2

PENGAJIAN AM 900/1 : KENEGARAAN Nama : ______________

LATIHAN B3
Perlembagaan Malaysia - Kewarganegaraan PU1 : ______

Keistimewaan menjadi warganegara Malaysia

a) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
d) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
e) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
f) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Lengkapkan maklumat di bawah


Cara-Cara
Memperoleh
Syarat-Syarat
Kewarganegaraan
di Malaysia
1. Kuat Kuasa
Undang-undang
2. Pencantuman /
Penggabungan
Wilayah

3. Masukan
(Naturalisasi)

4. Pendaftaran