00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:42 Página 7

Cuprins
Prezentare ........................................................................... Pronunt7ie ............................................................................. 13 15

1. Spaniola* elementara* ............................................ 1.1 Formule de prezentare .......................................... ■ Formule de prezentare ....................................... 1.2 Formule de salut s7i de despa*rt 7ire ......................... ■ Formule de salut ................................................ ■ Formule de despa*rt 7ire ........................................ 1.3 Formule de politet 7e ............................................... ■ Cum sa* mult 7umim ............................................ ■ Cum sa* ne cerem scuze ..................................... 1.4 Afirmat7ii s7i negat 7ii ................................................ ■ Cum sa* afirma*m ............................................... ■ Cum sa* nega*m .................................................. 1.5 Întreba*ri s7i exclamat 7ii .......................................... ■ Cum sa* întreba*m .............................................. ■ Cum sa* exclama*m ............................................ 1.6 Cum sa* cerem ajutor sau informat 7ii .................... ■ Cum sa* ne facem înt 7eles7i .................................. 1.7 Cum sa* facem descrieri us7oare ............................. ■ Cum sa* descriem persoane ............................... ■ Cum sa* descriem lucruri ................................... 1.8 Cum sa* ne orienta*m ............................................. ■ Cum sa* cerem indicat7ii ..................................... 1.9 Calendarul: date, anotimpuri, cum sa* ne situa*m în timp ................................................................... ■ Zilele sa*pta*mânii .............................................. ■ Lunile anului ..................................................... ■ Anotimpurile ..................................................... ■ Cum sa* ne situa*m în timp ................................ 1.10 Ceasul .................................................................... ■ Cum sa* întreba*m s7i sa* spunem cât e ceasul .... 1.11 Clima ..................................................................... ■ Clima .................................................................
7

17 18 18 20 20 21 22 22 22 23 23 24 25 25 27 27 27 29 29 29 31 31 33 33 33 34 34 35 35 36 36

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:42 Página 8

Cuprins
2. Deplasa*ri .......................................................... 2.1 Intrarea în t 7ara* ..................................................... ■ La vama* ............................................................. 2.2 Cum sa* te deplasezi în localitate ......................... ■ Cum sa* ca*la*tores7ti pe mai put7ini bani ............ ■ Autobuzele urbane ............................................ ■ Metroul s7i tramvaiul ......................................... ■ Trenul de suburbie ............................................. ■ Taxiul ................................................................. 2.3 Cum sa* ca*la*tores7ti prin t7ara* ................................ ■ Autobuzele interurbane .................................... ■ Trenul ................................................................. ■ Vaporul .............................................................. ■ Avionul .............................................................. 2.4 Pe s7osea ................................................................. ■ Cum sa* conduci în Spania ................................ ■ La benzina*rie ..................................................... ■ Daca* te opres7te Garda Civila* ............................ ■ Daca* ai vreo avarie ........................................... ■ Daca* se întâmpla* vreun accident ..................... ■ Cum sa* parchezi în oras7 ................................... 40 40 40 41 41 42 44 46 47 49 49 51 53 54 56 56 58 60 61 64 66

3. Cazare s7i locuint7a* ................................................ 3.1 Cazare temporara*: hoteluri, «hostales» s7i pensiuni ............................................................. ■ Ret 7eaua hoteliera* spaniola* ............................... ■ S7ederea: întâmpla*ri nepreva*zute s7i reclamat 7ii ■ La plecare .......................................................... 3.2 Locuint 7a ................................................................ ■ Cum sa* caut 7i o locuint 7a* ....................................

69 70 70 74 76 77 77

4. Cumpa*ra*turi* ........................................................ 4.1 Unde facem cumpa*ra*turile? ................................. ■ La cumpa*ra*turi ................................................. 4.2 Produse alimentare ............................................... ■ Cum sa*-t7i iei un numa*r s7i sa* întrebi cine-i ultimul .....................................................
8

83 84 84 86 86

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 9

■ Prezentarea produselor alimentare ................... ■ Cum sa* cumperi alimente ................................

4.3 Îmbra*ca*minte, înca*lt 7a*minte s7i accesorii ............. ■ Îmbra*ca*minte s7i accesorii ................................. ■ Magazinul de pantafi ........................................ 4.4 Articole casnice ..................................................... ■ Mobila* ................................................................ ■ Electrocasnice ..................................................... ■ Articole de menaj .............................................. 4.5 Produse de cura*t7enie s7i de igiena* personala* ....... ■ Produse de cura*t 7enie ......................................... ■ Articole de igiena* personala* ............................. 4.6 Alte magazine ....................................................... ■ Tutungeria ......................................................... 5. Servicii .............................................................. 5.1 Comunicat 7ii: pos7ta*, telefon, fax, internet ............ ■ Pos7ta* s7i Telegraful .............................................. ■ Cum sa* dai telefon ............................................ ■ Fax ..................................................................... ■ Internet .............................................................. 5.2 Institut 7ii bancare .................................................. ■ Ba*nci s7i Case de Economii ................................ 5.3 Baruri s7i restaurante ............................................. ■ A mânca în oras7 ................................................ ■ Cum e acest fel de mâncare? ............................ ■ Incidente s7i reclamat 7ii ....................................... 5.4 La frizerie .............................................................. ■ La frizerie ........................................................... 6. Urgent7e s7i sa*na*tate ................................................ 6.1 Cum sa* ceri ajutor ................................................ ■ Apeluri de urgent7a* ............................................ ■ Polit7ia ................................................................. 6.2 Asistent 7a sanitara* ................................................. Cum sa*-t 7i faci o programare ................................ ■ La medic ............................................................ ■ La spital ............................................................. ■ La dentist ........................................................... ■ La farmacie ........................................................
9

87 87 95 95 99 102 102 103 104 105 105 107 108 108 111 112 112 114 116 116 117 117 119 119 124 126 128 128 131 132 132 134 136 136 137 146 149 151

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 10

Índice

7. Integrare socioprofesionala* ................................ 7.1 Integrare ................................................................ ■ Momente prin care pot 7i trece ............................ ■ Cum sa*-t 7i faci prieteni ...................................... ■ Serviciile sociale ................................................. 7.2 Documente ............................................................ ■ Legalizare .......................................................... 7.3 Lucru ..................................................................... ■ Cum sa*-t 7i caut 7i de lucru ................................... ■ Formarea profesionala* ...................................... ■ Organizat 7iile sindicale ..................................... ■ Cum sa* începi o afacere .................................... 7.4 Înva*t 7a*mânt ........................................................... ■ Sistemul spaniol de înva*t 7a*mânt ....................... 7.5 Femeia ................................................................... ■ Privitor la femei ................................................. ■ Sa*ra*tatea femeii ................................................

155 156 156 157 159 160 160 163 163 169 172 176 177 177 182 182 183

Ce trebuie sa* s7tii* ......................................................... Date elementare despre Spania ..................................... ■ Situat 7ia geografica* ............................................ ■ Limba ................................................................. ■ Organizarea teritoriala* ..................................... ■ Religia ................................................................ ■ Zilele de sa*rba*toare ........................................... ■ Tradit7ii ............................................................... ■ Buna*stare sociala* .............................................. Stra*inii în Spania: situat 7ia legala* ................................ ■ Autorizat7ia de rezident7a* temporara* fa*ra* drept de munca* .......................................... ➀ Autorizat7ia de rezident7a* temporara* .............. ➁ Autorizat7ia de rezident 7a* temporara* pentru reîntregire familiala* ..................................... ➂ Autorizat7ia de rezident 7a* temporara* pe motiv de împa*mântenire ............................. ■ Autorizat7ia de rezident7a* temporara* cu drept de munca* ...........................................................
10

185 187 187 187 187 188 188 189 189 189 190 190 190 192 194

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 11

➀ Autorizat7ia de rezident 7a* temporara* cu drept de munca*, ca angajat al unei întreprinderi .. ➁ Autorizat7ia de rezident7a* temporara* cu drept de munca*, pe cont propriu ............................ ■ Reînnoirea autorizat7iilor de rezident7a* temporara* ......................................................... ■ Autorizat7ia de rezident7a* permanenta* .............. ■ Stra*ini rude de spanioli sau de ceta*t 7eni comunitari ......................................................... ■ Obt 7inerea nat7ionalita*t 7ii spaniole pe motiv de rezident7a* ............................................................ ■ Gestionarea cererilor ......................................... ■ Câteva recomanda*ri importante ...................... Adrese de interes ............................................................ ■ Ambasada s7i consulatele României în Spania . ■ ONG-uri s7i alte institut 7ii care lucreaza* cu imigrant7i ...................................................... ■ Asociat 7ii de emigrant 7i români din Spania ........ ■ Biserici ortodoxe românes7ti ............................... ■ Adrese de interes în internet ............................

194 195 196 196 197 197 197 198 199 199 199 204 205 205

Dict7ionar esent7ial* ....................................................... 207 Român-spaniol ............................................................... 209 Spaniol-român ............................................................... 233

11

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 12

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 13

Prezentare
Tocmai ai ajuns în Spania ca*utând noi posibilita*ti7 , cu valiza plina* de iluzii s7i proiecte. Entuziasmul nu-ti7 lipses7te, dar s7tii ca* te afli în fat 7a unei probe: es7ti în alta* tara*, cu alte obiceiuri, alta* cultura* s7i alta* limba*. Cum sa* 7 te faci înteles s7i cum sa* înt 7elegi ceea ce auzi s7i vezi? Acest mic Ghid de 7 spaniola* este conceput pentru a te ajuta sa* treci peste aceste dintâi bariere:culturale s7i de limba*, s7i sa*-ti7 us7ureze astfel adaptarea la realitatea spaniola*. De aceea, l-am intitulat Spaniola fa*ra* bariere. Aici vei ga*si solut7ii clare pentru a te putea exprima din primul moment în care ai sosit, solut7ii la principalele situat7ii pe care le vei experimenta când te vei instala în Spania: cum sa* spui cine es7ti, sa* vorbes7ti despre tine sau despre familia ta, cum sa* afli o adresa*, cum sa* foloses7ti transportul public, cum sa* caut7i cazare, sa* faci cumpa*ra*turi, sa* mergi la banca* sau la pos7ta*, cum sa* ma*nânci în oras7, sa*-t7i caut7i de lucru, cum sa* ceri ajutor, sa* mergi la doctor, sa* rezolvi diferite formalita*t 7i, etc. Am încercat sa* lua*m în considerare toate aceste situat7ii s7i în fiecare din aceste cazuri vei ga*si fraza oportuna* s7i cuvântul precis pentru a te face înt7eles, inclusiv pentru a putea înt7elege o parte din ceea ce auzi sau cites7ti. În acest ghid vei ga*si s7i foarte multe informat7ii utile care te vor ajuta sa* te descurci în viat7a de zi cu zi mai us7or s7i cu mai mare încredere în tine: aspecte sociale sau culturale spaniole care t7i se pot pa*rea ciudate, cum sa* ca*la*tores7ti mai ieftin, ce sa* faci pentru a-t7i ga*si o locuint7a*, orarele magazinelor s7i ale altor servicii publice, informat7ii despre aspecte legale s7i administrative, unde sa* te adresezi daca* ai nevoie de ajutor, etc. Acest Ghid de spaniola* se împarte în s7apte mari secti7 uni tematice, fiecare marcata* cu un simbol pentru ca sa*-ti7 fie mai us7or sa* le localizezi: 7 Spaniola* elementara*, Deplasa*ri, Cazare s7i locuinta*, Cumpa*ra*turi, 7 Servicii, Urgente s7i sa*na*tate, Integrarea socio-profesionala*. Fiecare secti7 une se compune din:
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Cuvinte de care ai putea avea nevoie. Un vocabular complet, adaptat la fiecare situati7 e: cuvântul potrivit la momentul potrivit.
13

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 14

Prezentare
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune. Un repertoriu de fraze, select7ionat pentru ca tu sa* te ,

pot7i exprima în cele mai diverse situati7 i cotidiene. Lânga* fiecare fraza* în româna* («Ma* puteti7 ajuta?»), vei ga*si traducerea ei în spaniola*, cu caractere îngros7ate («¿Me puede ayudar?») iar mai jos, cu gri, indicat7ii care sa*-t7i us7ureze pronunt7ia («¿Me puede aiudar?»). Acest ultim element este conceput pentru a-t7i facilita la maxim pronunti7 a frazelor sau a cuvintelor s7i, de asemenea, pentru ca interlocutorul ta*u sa* te înt7eleaga*.
dría reservar serva mesa para l ara las e, vor? ete por favor favo de sd luego, no s o, n cupe, en s seg segu enderemos

Ce pot7i auzi. Fraze pe care ai nevoie sa* le întelegi într-o situati7 e con7 creta*: întreba*ri ale interlocutorilor ta*i, posibile ra*spunsuri ale acestora la întreba*rile tale sau mesaje orale cu caracter general pe care le pot 7i asculta prin megafonie, de exemplu la gara* sau la aeroport. Ce pot7i vedea. Mesaje scrise (afis7e, anunt7uri, etc.) pe care le pot 7i ga*si la piat7a*, într-o stat7ie de metrou, pe s7osea, într-un formular, etc.

a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

! Note de advertenta*. Informati7 i concrete, cu caracter practic, despre 7

diferite aspecte sociale, culturale, administrative sau legale care ît 7i pot afecta viata cotidiana*. 7 S7i în ultimul rând, la sfârs7itul ghidului am inclus doua* anexe practice: Ce trebuie sa* s7tii. Conti7 ne informat7ii generale care ît7i vor fi de folos: date elementare despre Spania, regularizarea legala* s7i administrativa* a stra*inilor în Spania, precum s7i adrese de interes (Ambasada s7i Consulatele României în Spania; instituti7 i cu caracter general care se ocupa* de imigrant7i s7i asociat 7ii de emigranti7 români care îs7i desfa*s7oara* activitatea pe teritoriul spaniol). Dict7ionar esent7ial. Este vorba despre un mic, dar complet dict7ionar bilingv (român-spaniol / spaniol-român), cu peste 2.000 de cuvinte indispensabile. Nu include vocabularul specializat, pe care îl vei putea ga*si în fiecare sect7iune tematica*. De exemplu, tot vocabularul referi* * tor la alimente îl vei ga*si la paginile 86-95, în capitolul Cumparaturi. Acest ghid este conceput pentru a te acompania în noua ta ca*la*torie. Baga*-l în buzunar s7i ia-l cu tine: îti7 va fi un bun prieten.
14

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 15

Pronunt ie ,
Spaniola nu presupune mari dificulta*t 7i de pronunti7 e. În majoritatea cazurilor se cites7te la fel cum se scrie, exista* însa* s7i excepti7 i: — b s7i v se pronunt 7a* la fel ca b din româna*, dar mai suav (ex. «bien», «viene»). — c + e, i s7i z se pronunt 7a* ca un s cu vârful limbii între dint 7i. Prin conventi7 e, în acest ghid se va reprezenta ca [θ] (ex. «cena», «cine», «cabeza»). — Grupul ch se pronunta* [ci] (ex. «chal»). 7 — Grupul che, chi se pronunt 7a* [ce], respectiv [ci] (ex. «noche», «Chile»). — d la sfârs7itul cuvântului sau între vocale se pronunt 7a* ca un [d] mai slab (ex.«dedo», «edad»). — g + e, i se pronunta* [he], respectiv [hi] (ex. «geografía», «giro»). 7 — Grupul gue, gui se pronunt 7a* [ghe], respectiv [ghi] (ex. «guerra», «guitarra»). — Grupul güe, güi se pronunt 7a* [gue], respectiv [gui] (ex. «bilingüe», «lingüística»). — h nu se pronunta* (ex. «Hola»). 7 — j se pronunt 7a* ca [h] din româna* (ex. «Julio»). — ll se pronunta* ca [i], dar mai muiat (ex. «llover»). 7 — ñ se pronunta* ca [ni], dar mai muiat (ex. «niño»). 7 — Grupul que, qui se pronunt7a* [che], respectiv [chi] (ex. «querer», «química»). — r se pronunta* la fel ca în româna*, dar mai vibrant, atunci când se 7 afla* la începutul cuvântului. Idem pentru rr (ex. «rumano», «perro»).
15

00_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:43 Página 16

Pronunt ie ,
— y se pronunt 7a* ca [i] (ex. «ley»). Pentru ca acest ghid sa* fie accesibil tuturor, am optat pentru o transcriere fonetica* mai puti7 n academica*. Astfel, singurul simbol utilizat este [θ], iar accentul fonetic apare doar în acele cuvinte a ca*ror pronunt7ie ar putea induce în eroare, ca de exemplu [teléfono] s7i nu [telefóno]. În ceea ce prives7te ortografia, în spaniola* întreba*rile s7i exclamat 7iile sunt marcate cu simbolurile respective atât la început cât s7i la sfârs7it. ex. «¿Cómo te llamas?» «¡Qué bonito!»

16

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 17

Spaniola* elementara*
Când îs7i iau ra*mas-bun de la cineva, spaniolii spun «Hasta luego», «Nos vemos luego», «Hasta pronto», «Hasta ahora» o «Adiós». Toate aceste formule de politet7e înseamna* «La revedere», însa* în anumite contexte pot avea pur s7i simplu sensul lor de baza*: «Ne vedem mai târziu/ în curând». Nu confunda, însa*, «Adiós» cu românescul «Adio». De asemenea, «Buenas noches» înseamna* atât «Buna* seara», cât s7i «Noapte buna*». E bine sa* s7tii ca* daca* te întâlnes7ti cu un spaniol s7i acesta nu are timp sa* se opreasca* ca sa* stea de vorba*, ît 7i va spune «Hasta luego» în loc de «Hola». !

1

Formule de prezentare Formule de salut s7i de despa*rti7 re Formule de politet 7e Afirmati7 i s7i negati7 i Întreba*ri s7i exclamat 7ii Cum sa* cerem ajutor sau informat 7ii Cum sa* facem descrieri us7oare Cum sa* ne orienta*m Calendarul: date, anotimpuri, cum sa* ne situa*m în timp 1.10 Ceasul 1.11 Clima

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

18 20 22 23 25 27 29 31 33 35 36

!

În ciuda faptului ca* prefera* sa* se tutuiasca*, spaniolii apreciaza* politet7ea. Uneori, se întâmpla* sa*-i spuna* pe nume unei persoane mai în vârsta* s7i în acelas7i timp sa* i se adreseze cu «usted» (dumneavoastra*). Ex: «Usted, Antonia, me ha ayudado mucho» (Dumneavoastra*, Antonia, m-at 7i ajutat mult).

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 18

1

Spaniola* elementara*

1.1 Formule de prezentare
■ Formule de prezentare. În spaniola* exista* doua* forme de a te adresa unei persoane: «tú», care e cea mai utilizata* în mod obis7nuit, s7i «usted», care e forma politicoasa* s7i care se foloses7te pentru a ne adresa unei persoane în vârsta* sau unui superior ierarhic. Între prieteni sau cunoscut 7i, spaniolii se prezinta* în general doar cu numele mic, dupa* care se sa*ruta* de doua* ori, o data* pe fiecare obraz, mai ales între femei, dar s7i între ba*rbat 7i s7i femei (în acest caz pot saluta s7i cu o strângere de mâna*). Între ba*rbat 7i se obis7nuies7te o strângere de mâna* sau o îmbra*ti7 s7are însot7ita* de o us7oara* lovitura* pe spate, daca* existe familiaritate între ei. Într-un cadru oficial sau de serviciu, în mod normal se saluta* cu o strângere de mâna* (indiferent daca* e vorba de un ba*rbat sau o femeie) s7i se prezinta* cu nume s7i prenume sau doar cu numele de familie («Sunt domnul Gonzalez», «Este doamna Martínez»). Cuvinte de care ai putea avea nevoie
Cum sa* numim persoanele dumneavoastra* (pl.) ustedes dumneavoastra* (sg.) usted ei / ele ellos / ellas el / ea el / ella eu yo noi (masculin; feminin) nosotros / nosotras tu tú voi (masculin; feminin) vosotros / vosotras Grade de rudenie bunic,-a* abuelo,-a fiu, fiica* hijo,-a frate, sora* hermano,-a mama* madre nepot,-oata* (de bunic) nieto,-a nepot,-oata* (de unchi) sobrino,-a prieten,-a* amigo,-a sot 7 marido / esposo sot 7ie mujer / esposa tata* padre unchi, ma*tus7a* tío,-a va*r, vara* primo,-a
18
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

ustedes usted eios / eias el / eia io nosotros / nosotras tu vosotros / vosotras abuelo,-a iho,-a ermano,-a madre nieto,-a sobrino,-a amigo,-a marido / esposo muher / esposa padre tio,-a primo,-a

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 19

Date personale adresa* ca*sa*torit,-a* divort 7at-a* nat 7ionalitate neca*sa*torit,-a* nume nume de familie oras7 / sat profesie separat,-a* t 7ara* (România) telefon va*duv,-a* vârsta* / ani

dirección casado,-a divorciado,-a nacionalidad soltero,-a nombre apellido(s) ciudad / pueblo profesión separado,-a país (Rumanía) teléfono viudo,-a edad / años

direcθion casado,-a divorθiado,-a naθionalidad soltero,-a nombre apeido(s) θiudad / pueblo profesion separado,-a pais (Rrumania) teléfono viudo,-a edad / anios
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti spune ,
Ma* numesc Gheorghe / Elena Eu sunt Gheorghe / Elena Sunt român / din România Am 34 de ani Sunt ca*sa*torit,-a* / neca*sa*torit,-a* / separat, -a* / divort 7at,-a* / va*duv,-a* Am trei copii: doi ba*iet 7i s7i o fata* Nu am copii Sunt mecanic / buca*ta*reasa* / chelner,-it 7a*

Me llamo Gheorghe / Elena Me iamo Gheorghe / Elena Soy Gheorghe / Elena Soi Gheorghe / Elena Soy rumano / de Rumanía Soi rrumano / de Rrumania Tengo 34 años Tengo treinta i cuatro anios Estoy casado,-a / soltero,-a / separado,-a / divorciado,-a / viudo,-a Estoi casado,-a / soltero,-a / separado,-a / divorθiado,-a / viudo,-a Tengo tres hijos: dos hijos y una hija Tengo tres ihos: dos ihos i una iha No tengo hijos No tengo ihos Soy mecánico / cocinera / camarero,-a Soi mecanico / coθinera / camarero,-a.

!

În multe formulare vei întâlni «apellidos», adica* «nume de familie» la plural. Aceasta e din cauza faptului ca* spaniolii au doua* nume de familie: primul e cel al tata*lui, iar al doilea cel al mamei.
19

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 20

1

Spaniola* elementara*
Trabajo en la construcción Trabaho en la construcθion Estoy en paro Estoi en paro
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Lucrez în constructi7 i Sunt în s7omaj

Ce poti auzi ,
¿Hablas español? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? / ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? / ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu dirección? / ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu profesión? / ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu nacionalidad? / ¿De dónde eres? ¿Estás casado,-a / soltero,-a? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos,-as? Vorbes7ti spaniola*? Cum te numes7ti? Care e numele ta*u de familie? Care e numele ta*u mic? Cât 7i ani ai? / Ce vârsta* ai?

Care e adresa ta? Unde locuies7ti? Care e telefonul ta*u? Ce profesie ai? Cu ce te ocupi? Ce nat 7ionalitate ai? De unde es7ti? Es7ti ca*sa*torit,-a* / neca*sa*torit,-a*? Ai copii? Cât 7i / câte?

1.2 Formule de salut si de despa*rt ire , ,
■ Formule de salut. În relat i7 ile neoficiale sau când ne adresa* m persoanelor tinere, în mod normal se utilizeaza* «¡Hola!». Într-un cadru mai protocolar e bine sa* foloses7ti formulele de politete: «Buenos días» 7 (de la 7 dimineata pâna* la ora 14,00); «Buenas tardes»(de la ora 15,00 7 pâna* aproximativ la ora 21,00) s7i «Buenas noches» (de la ora 21,00 pâna* la 24,00). Ce poti spune ,
Buna*! / Buna* ziua! Buna* dimineat 7a! ¡Hola! ola Buenos días Buenos dias
20
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 21

Buenas tardes Buenas tardes Buna* seara! / Noapte buna*! Buenas noches Buenas noces Ma* numesc Elena, dar tu / Me llamo Elena, ¿y tú / usted? dumneavoastra*? Me iamo Elena, ¿i tu / usted? Ce mai faci / facet 7i? ¿Qué tal estás (tú) / está (usted)? ¿Che tal estas (tu) / está (usted)? (Foarte) bien, mult 7umesc, dar tu / [Muy] bien, gracias, ¿y tú / usted? dumneavoastra* ? (Mui) bien, graθias, ¿i tu / usted? T7i-l, -o / vi-l, v-o prezint pe sot 7ul meu / Te / le presento a mi marido / mujer / sot 7ia mea/ fiul meu / fiica mea / fratele hijo,-a / hermano,-a / amigo,-a meu / sora mea / prietenul meu / Te / le presento a mi marido / muher / prietena mea iho,-a / ermano,-a / amigo,-a Acesta / aceasta este sot7ul meu / sot 7ia Este,-a es mi marido / mujer / hijo,-a / mea / fiul meu / fiica mea / fratele meu / hermano,-a / amigo,-a sora mea / prietenul meu / prietena mea Este,-a es mi marido / muher / iho,-a / ermano,-a / amigo,-a Încântat,-a* Encantado,-a Encantado,-a E o pla*cere Es un placer Es un plaθer Cu multa* pla*cere Mucho gusto Mucio gusto Pla*cerea e de partea mea El gusto es mío El gusto es mio

Buna* ziua!

■ Formule de despa*r ti7 re ! Ce poti spune ,
La revedere!
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Adiós / Hasta luego / Hasta pronto / Hasta la vista Adiós / Asta luego / Asta pronto / Asta la vista

!

Când un spaniol ît i7 spune «Hasta luego», «Nos vemos», «Ya hablaremos» sau «Nos llamamos» nu înseamna* ca* te va suna sau ca* o sa* vorbeasca* cu tine în curând. Sunt formule de despa*r t i7 re convent 7ionale care nu trebuie interpretate în sens literal. Uneori indica* doar ca* o sa* se gândeasca* la asta, ca* are nevoie de mai mult timp sau ca* prefera* sa* o lase as7a.
21

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 22

1

Spaniola* elementara*
Hasta mañana / hasta otro día Asta maniana / asta otro dia Nos vemos Nos vemos Te llamo Te iamo

Pe mâine / la revedere! Ne vedem! La revedere! (literal: «Te sun»)

1.3 Formule de politet e ,
■ Cum sa* mult7umim Ce poti spune ,
Mult 7umesc / multumesc frumos / 7 mii de mult 7umiri Suntet 7i foarte amabil Nu, mult 7umesc Nu, va* sunt recunosca*tor Pentru put7in N-avet 7i pentru ce Te / va* rog Cu pla*cere Nu va* deranjati7
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Gracias / muchas gracias / muchísimas gracias Graθias / mucias graθias / mucisimas graθias Es usted muy amable Es usted mui amable No, gracias No, graθias No, se lo agradezco No, se lo agradeθco De nada De nada No hay de qué No ai de che Por favor Por favor Con mucho gusto Con mucio gusto No se moleste No se moleste

■ Cum sa* ne cerem scuze. «Perdón» sau «Perdone» se folosesc foarte des, nu doar pentru a cere scuze, ci s7i ca o forma* politicoasa* pentru a te adresa unui necunoscut pentru prima oara*, de exemplu pentru a-l întreba ceva, pentru a cere voie într-un autobuz aglomerat, etc. Acelas7i lucru se întâmpla* cu «Disculpe».
22

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 23

Ce poti spune ,
Pardon / scuzat7i / scuza*-ma* Scuzat 7i / scuza*-ma* Îmi pare ra*u Îmi pare ra*u N-am vrut Îmi pare ra*u ca* va* deranjez

Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Perdón / Perdone (usted) / Perdona (tú) Perdon / Perdone (usted) / Perdona (tu) Disculpe (usted) / Disculpa (tú) Disculpe (usted) / Disculpa (tu) Lo siento Lo siento Lo lamento Lo lamento Ha sido sin querer A sido sin cherer Siento molestarle Siento molestarle
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,
No se preocupe No importa Le puede pasar a cualquiera Nu face nimic Nu-i nimic I se poate întâmpla oricui

1.4 Afirmat ii si negat ii , , ,
■ Cum sa* afirma*m Ce poti spune ,
Da Desigur De acord Bineînt 7eles Put7in Vreun / vreuna Sí Si Claro Claro De acuerdo De acuerdo Por supuesto Por supuesto Algo Algo Algún... / alguno,-a Algun... / alguno,-a
23
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 24

1
S7tiu ca* da Înt 7eleg E posibil

Spaniola* elementara*
Creo que sí Creo che si Pienso que sí Pienso che si Sé que sí Se che si Entiendo Entiendo Puede ser Puede ser Es verdad Es verdad Quizás si Chiθas si Estoy seguro,-a Estoi seguro,-a

Cred ca* da Cred ca* da

E adeva*rat Poate ca* da Sunt sigur,-a*

■ Cum sa* nega*m. E recomandabil sa* utilizezi formule de politet 7e precum «No, gracias» în loc sa* spui pur s7i simplu «No». Ce poti spune ,
Nu În nici un caz Deloc Nu sunt de acord Niciodata* Nimic Nici un / o Nimeni Nici ma*car No No De ningún modo De ningun modo Para nada Para nada No estoy de acuerdo No estoi de acuerdo Jamás / nunca Hamas / nunca Nada Nada Ningún... / ninguno,-a Ningun... / ninguno,-a Nadie Nadie Ni siquiera Ni sichiera
24
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 25

Nu cred Nu cred Nu s7tiu Nu înt 7eleg Nu vorbesc spaniola* Nu se poate Nu e adeva*rat / E fals / Nu e adeva*rat Poate ca* nu Nu sunt sigur,-a*

No creo No creo No pienso No pienso No sé No se No entiendo No entiendo No hablo español No ablo espaniol No puede ser No puede ser No es verdad / Es falso / No es cierto No es verdad / Es falso / No es θierto Quizás no Chiθas no No estoy seguro,-a No estoi seguro,-a

1.5 Întreba*ri si exclamat ii , ,
■ Cum sa* întreba*m. Întreba*ri precum «¿Qué?» sau «¿Cómo?» nu se folosesc doar pentru a întreba ceva concret. Pot indica s7i ca* interlocutorul nostru nu a înt 7eles bine ce am spus s7i, de aceea, cere sa* i se repete. ! Ce poti spune ,
Ce? Ce e asta? ¿Qué? ¿Che? ¿Qué es esto? ¿Che es esto?
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

!

Uneori «¿Qué?» s7i «¿Cómo?» se pot folosi s7i pentru a exprima uimirea fat 7a* de ce se povestes7te. În acest caz, se cere mai multa* informat7ie sau o explicat 7ie mai detaliata*. De exemplu: —E greva* la metrou. —Ce? (¿Qué?) —Începe la opt dimineat7a s7i ti7 ne pâna* la opt seara, trebuie sa* mergem cu autobuzul.
25

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 26

1

Spaniola* elementara*

Ce înseamna* acest cuvânt?

¿Qué significa esta palabra? ¿Che significa esta palabra? Ce ora* e? ¿Qué hora es? ¿Che ora es? La ce ora* pleaca* trenul / autobuzul? ¿A qué hora sale el tren / el autobús? ¿A che ora sale el tren / el autobus? De ce? ¿Por qué? ¿Por che? De ce nu sunt autobuze asta*zi? ¿Por qué no hay autobuses hoy? ¿Por che no ai autobuses oi? Când? ¿Cuándo? ¿Cuando? Când se deschide magazinul acesta? ¿Cuándo abre esta tienda? ¿Cuando abre esta tienda? Cât? ¿Cuánto? ¿Cuanto? Cât costa*? ¿Cuánto es? ¿Cuanto es? Cine? ¿Quién? ¿Chien? Cine e resposabilul? ¿Quién es el encargado? ¿Chien es el encargado? Unde? ¿Dónde? ¿Donde? Unde e gara? ¿Dónde está la estación de tren? ¿Donde está la estaθion de tren? Pe unde trebuie sa* merg? ¿Por dónde debo ir? ¿Por donde debo ir? Care? (sg./pl.) ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cual? Cuales? Care e autobuzul care merge în centru? ¿Cuál es el autobús que va al centro? ¿Cual es el autobus che va al θentro? Care sunt lucrurile tale? ¿Cuáles son tus cosas? Cuales son tus cosas? Cum? ¿Cómo? ¿Como? Cum pot sa* ajung la prima*rie? ¿Cómo puedo ir al ayuntamiento? ¿Como puedo ir al aiuntamiento? Cum se spune «gara*» în spaniola*? ¿Cómo se dice «gara*» en español? ¿Como se diθe «gara*» en espaniol?
26

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 27

■ Cum sa* exclama*m. Majoritatea exclamat7iilor încep cu cuvântul «¡Qué!». ! Ce poti spune ,
Ce frumos! Ce urât! Ce dra*ga*las7! Ce îngrozitor! Ce noroc! Ce prostie! Ce încurca*tura*! Ce rus7ine! Ce pa*cat! Ce supa*ra*tor! Ce zgomot! E minunat! ¡Qué bonito! ¡Che bonito! ¡Qué feo! ¡Che feo! ¡Qué rico! ¡Che rrico! ¡Qué horror! ¡Che orror! ¡Qué suerte! ¡Che suerte! ¡Qué tontería! ¡Che tonteria! ¡Qué lío! ¡Che lio! ¡Qué vergüenza! ¡Che verguenθa! ¡Qué pena! ¡Che pena! ¡Qué fastidio! ¡Che fastidio! ¡Qué ruido! ¡Che rruido! ¡Es maravilloso! ¡Es maraviioso!
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

1.6 Cum sa* cerem ajutor sau informat ii ,
■ Cum sa* ne facem înt7eles7i. Daca* trebuie sa* te adresezi unui stra*in pentru a-l întreba ceva, e recomandabil sa* începi întotdeauna cu expresii de genul: «Por favor», «Perdone» sau «Disculpe». De asemenea, e bine sa* te despart 7i de forma* politicoasa*, spunând «Gracias», chiar s7i atunci când nu t7i-a fost oferita* nici o informat7ie.

!

Exista* expresii precum «¡Qué tontería!» (Ce prostie!), care se folosesc pentru a minimiza ceva s7i nu trebuie considerate drept dispret7 fat 7a* de ce se spune.
27

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 28

1

Spaniola* elementara*
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Va* rog / Ma* scuzat 7i, ma* putet 7i ajuta?

Por favor / Perdone, ¿me puede ayudar? Por favor / Perdone, ¿me puede aiudar? Îmi pare ra*u, nu vorbesc bine spaniola. Lo siento, no hablo bien español. Ma* înt 7eleget 7i? ¿Me entiende usted? Lo siento, no ablo bien espaniol. ¿Me entiende usted? Vorbit 7i vreo alta* limba*: engleza* / ¿Habla usted otra lengua: inglés / franceza*...? francés...? ¿Abla usted otra lengua: inglés / franθes...? Va* rog, at7i putea repeta? Por favor, ¿podría repetirlo? Por favor, ¿podria rrepetirlo? At 7i putea vorbi mai rar, va* rog? ¿Podría hablar más despacio, por favor? ¿Podria ablar mas despaθio, por favor? Mi l-at 7i putea desena / scrie / ara*ta ¿Me lo podría dibujar / escribir / mostrar prin semne? por señas? ¿Me lo podria dibuhar / escribir / mostrar por senias? Va* rog, daca* nu va* deranjeaza* mi-at7i Por favor, ¿le importaría escribirme aquí putea scrie aici adresa? la dirección? Por favor, ¿le importaria escribirme achí la direcθion? Ce înseamna* acest cuvânt? ¿Qué significa esta palabra? ¿Che significa esta palabra? Cum se zice «chirie» în spaniola*? ¿Cómo se dice «chirie» en español? ¿Como se diθe «chirie» en espaniol? Cum se pronunt 7a*? ¿Cómo se pronuncia? ¿Como se pronunθia? Dumneavoastra* suntet 7i dna. Gómez / ¿Es usted la señora Gómez / el señor dl. Gómez? Gómez? ¿Es usted la seniora Gómeθ / el senior Gómeθ? Va* rog, i-at7i putea spune dlui. Martínez Por favor, ¿puede decirle al señor ca* sunt aici? Martínez que estoy aquí? Por favor, ¿puede deθirle al senior Martineθ che estoi achí? Ma* scuzat 7i, mi-at 7i putea spune când Perdone, ¿podría decirme cuándo se deschid ba*ncile? abren los bancos? Perdone, ¿podria deθirme cuando abren los bancos?
28

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 29

Ce poti auzi ,
¿Le puedo ayudar? ¿Qué desea usted? ¿Buscaba a alguien / algo? ¿Va* pot ajuta? ¿Ce dorit7i? ¿Ca*utat 7i pe cineva / ceva?

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

1.7 Cum sa* facem descrieri usoare ,
■ Cum sa* descriem persoane Cuvinte de care ai putea avea nevoie
ba*trân,-a* blond,-a* brunet,-a* frumos,-oasa* gras,-a* înalt,-a* mare mic,-a* mijlociu,-ie ros7cat,-a* scund,-a* slab,-a* tâna*r,-a* urât,-a* viejo,-a rubio,-a moreno,-a guapo,-a gordo,-a alto,-a grande pequeño,-a mediano,-a pelirrojo,-a bajo,-a flaco,-a / delgado,-a joven feo,-a
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

vieho,-a rrubio,-a moreno,-a guapo,-a gordo,-a alto,-a grande pechenio,-a mediano,-a pelirroho,-a baho,-a flaco,-a / delgado,-a hoven feo,-a

■ Cum sa* descriem lucruri Cuvinte de care ai putea avea nevoie
Forme alungit,-a* dreptunghiular,-a* oval,-a* pa*trat,-a* rotund,-a* Ma*rimi gros,-oasa* alargado,-a rectangular ovalado,-a cuadrado,-a redondo,-a grueso,-a
29
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

alargado,-a rrectangular ovalado,-a cuadrado,-a rredondo,-a grueso,-a

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 30

1

Spaniola* elementara*
alto,-a bajo,-a ancho,-a grande pequeño,-a mediano,-a estrecho,-a fino,-a blanco azul castaño,-a amarillo,-a gris marrón malva negro,-a naranja rojo,-a rosa verde claro,-a / pálido,-a oscuro,-a áspero,-a a rayas estampado,-a a cuadros liso,-a suave de plata de oro de algodón de cartón de lana de metal de tela de cuero de plástico de cristal
30

înalt,-a* jos,-joasa* lat,-a* mare mic,-a* mijlociu,-ie strâmt,-a* subt 7ire Culori alb,-a* albastru,-a* castaniu,-e galben,-a* gri maro mov negru, neagra* portocaliu,-e ros7u,-ie roz verde Nuant7e deschis,-a*, palid,-a* închis,-a* Modele s7i texturi aspru,-a* cu dungi cu imprimeuri cu pa*tra*t 7ele fa*ra* imprimeuri, uni fin,-a* Materiale de argint de aur de bumbac de carton de lâna* de metal de pânza*; de stofa* de piele de plastic de sticla*; de cristal

alto,-a baho,-a ancio,-a grande pechenio,-a mediano,-a estrecio,-a fino,-a blanco aθul castánio,-a amariio,-a gris marron malva negro,-a naranha rroho,-a rrosa verde claro,-a / palido,-a oscuro,-a áspero,-a a rraias estampado,-a a cuadros liso,-a suave de plata de oro de algodon de carton de lana de metal de tela de cuero de plastico de cristal

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 31

Aspect s7i stadiu frumos,-oasa* nou,-a* urât,-a* vechi,-e

bonito,-a nuevo,-a feo,-a viejo,-a

bonito,-a nuevo,-a feo,-a vieho,-a
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,

Sunt / E înalt,-a* / scund,-a* / de statura* Soy / Es alto,-a / bajo,-a / de estatura mijlocie mediana Soi / Es alto,-a / baho,-a / de estatura mediana Sunt / E brunet,-a* / blond,-a* / castaniu,-e Soy / Es moreno-a / rubio,-a / castaño,-a Soi / Es moreno-a / rrubio,-a / castánio,-a Am / Are pa*rul lung / scurt / cret7 / drept Tengo / Tiene el pelo largo / corto / rizado / liso Tengo / Tiene el pelo largo / corto / rriθado / liso Am / Are ochii ca*prui / negri / verzi / Tengo / Tiene los ojos marrones / albas7tri negros / verdes / azules Tengo / Tiene los ojos marrones / negros / verdes / aθules Port / Poarta* ochelari Llevo / Lleva gafas Ievo / Ieva gafas Geanta mea / servieta mea e de piele / Mi bolso / mi cartera es de piel / tela / de stofa* / de plastic plástico Mi bolso / mi cartera es de piel / tela / plastico

1.8 Cum sa* ne orienta*m
■ Cum sa* cerem indicati7 i Cuvinte de care ai putea avea nevoie
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

a coti girar / torcer hirar / torθer a o lua pe (strada* / s7osea) ir por (la calle / la carretera) ir por (la caie / la carretera) a se întoarce dar la vuelta dar la vuelta a traversa cruzar cruθar
31

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 32

1

Spaniola* elementara*
al lado avenida rrecto en la eschina al final enfrente cruθe a la derecia / iθchierda asta el otro lado de la caie plaθa puente primero,-a / segundo,-a semáforo senial caie
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

aproape al lado bulevard avenida drept recto dupa* colt 7 en la esquina în capa*t al final în fat 7a* enfrente încrucis7are, intersect 7ie cruce la dreapta / stânga a la derecha / izquierda pâna* hasta cealalta* parte a stra*zii el otro lado de la calle piat 7eta* plaza pod puente primul,-a / al doilea, a doua primero,-a / segundo,-a semafor semáforo semn señal strada* calle

Ce poti spune ,
Cum pot sa* ajung în centrul oras7ului?

¿Cómo puedo llegar al centro de la ciudad? ¿Como puedo iegar al θentro de la θiudad? Ma* scuzat 7i, strada Cervantes? Disculpe, ¿la calle Cervantes? Disculpe, ¿la caie θervantes? În ce direct7ie trebuie sa* merg? ¿En qué dirección tengo que ir? ¿En che direcθion tengo que ir? Aceasta e s7oseaua spre Granada? ¿Es esta la carretera de Granada? ¿Es esta la carretera de Granada? Merg bine spre stat 7ia de autobuz? ¿Voy bien para la estación de autobuses? ¿Voi bien para la estaθion de autobuses? Mi l-at 7i putea ara*ta pe harta*? ¿Me lo puede indicar en el mapa? ¿Me lo puede indicar en el mapa? Mi l-at 7i putea ara*ta prin semne? ¿Me lo puede indicar por señas? ¿Me lo puede indicar por senias? Mi l-at7i putea desena pe aceasta* hârtie? ¿Me lo podría dibujar en este papel? ¿Me lo podria dibuhar en este papel? Va* mult 7umesc pentru ajutor Gracias por su ayuda Graθias por su aiuda
32

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 33

Ce poti auzi ,
A la derecha / izquierda Siga recto Gire / tuerza Lejos / cerca Aquí / ahí / allí La dreapta / stânga Merget7i drept înainte Cotit7i la... Departe / aproape Aici / colo / acolo

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

1.9 Calendarul: date, anotimpuri, cum sa* ne
situa*m în timp
■ Zilele sa*pta*mânii Cuvinte de care ai putea avea nevoie
luni mart 7i miercuri joi vineri sâmba*ta* duminica* lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miercoles hueves viernes sabado domingo
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

■ Lunile anului Cuvinte de care ai putea avea nevoie
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
33
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

enero febrero marθo abril maio hunio hulio agosto septiembre octubre noviembre diθiembre

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 34

1

Spaniola* elementara*

■ Anotimpurile Cuvinte de care ai putea avea nevoie
prima*vara* vara* toamna* iarna* primavera verano otoño invierno primavera verano otonio invierno
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

■ Cum sa* ne situa*m în timp Cuvinte de care ai putea avea nevoie
zi dupa*-amiaza* noapte dis-de-dimineat7a* a se face de ziua* a se înnopta ieri azi mâine poimâine sa*pta*mâna sfârs7itul sa*pta*mânii sa*pta*mâna trecuta* sa*pta*mâna viitoare/ sa*pta*mâna urma*toare anul anul trecut anul viitor / anul urma*tor día tarde noche madrugada amanecer anochecer ayer hoy mañana pasado mañana la semana el fin de semana la semana pasada la semana próxima / la semana que viene el año el año pasado el año próximo / el año que viene
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

dia tarde noce madrugada amaneθer anoceθer aier oi maniana pasado maniana la semana el fin de semana la semana pasada la semana proxima / la semana che viene el anio el anio pasado el anio proximo / el anio che viene
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Ce zi e azi? Azi e mart 7i, 3 octombrie 2005

¿A qué estamos hoy? ¿A che estamos oi? Hoy es martes 3 de octubre de 2005 Oi es martes tres de octubre de dos mil θinco
34

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 35

Mâine nu lucrez pentru ca* e sa*rba*toare Mañana no trabajo porque es fiesta Maniana no trabaho porche es fiesta Sa*pta*mâna aceasta lucrez doar Esta semana trabajo sólo por las tardes dupa*-amiaza* Esta semana trabaho solo por las tardes Ieri s-a împlinit un an de când am venit Ayer hizo un año que llegué a España în Spania Aier hiθo un anio che ieghé a Espania Anul viitor va veni tata El año próximo vendrá mi padre El anio proximo vendra mi padre

1.10 Ceasul
■ Cum sa* întreba*m s7i sa* spunem cât e ceasul Cuvinte de care ai putea avea nevoie
Ora (ele) Unu (dimineat 7a / dupa*-amiaza*) Doua* (dimineat7a / dupa*-amiaza*) Trei (dimineat 7a / dupa*-amiaza*) Patru (dimineat 7a / dupa*-amiaza*) Cinci (dimineata / 7 dupa*-amiaza*) S7ase (dimineat7a / dupa*-amiaza*) S7apte (dimineat 7a / dupa*-amiaza*) Opt (dimineat7a / dupa*-amiaza*) Noua* (dimineat7a / seara)
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

hora(s) ora(s) La una (de la La una (de la madrugada / madrugada / de la tarde) de la tarde) Las dos (de la madrugada / Las dos (de la madrugada de la tarde) / de la tarde) Las tres (de la madrugada / Las tres (de la madrugada de la tarde) / de la tarde) Las cuatro (de la Las cuatro (de la madrugada / de la tarde) madrugada / de la tarde) Las cinco (de la Las θinco (de la madrugada / de la tarde) madrugada / de la tarde) Las seis (de la mañana / Las seis (de la maniana / de la tarde) de la tarde) Las siete (de la mañana / Las siete (de la maniana / de la tarde) de la tarde) Las ocho (de la mañana / Las ocio (de la maniana / de la tarde) de la tarde) Las nueve (de la mañana / Las nueve (de la maniana / de la noche) de la noce) Zece (dimineata / seara) Las diez (de la mañana / Las dieθ (de la maniana / 7 de la noche) de la noce) Unsprezece (dimineat7a / Las once (de la mañana / Las onθe (de la maniana / noaptea) de la noche) de la noce) Doisprezece (dimineat 7a / Las doce (de la mañana / Las doθe (de la maniana / noaptea) de la noche) de la noce)
35

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 36

1

Spaniola* elementara*
minuto(s) en punto y cinco y diez y cuarto y veinte y veinticinco y media menos veinticinco menos veinte menos cuarto menos diez menos cinco segundo(s) minuto(s) en punto i θinco i dieθ i cuarto i veinte i veintiθinco i media menos veintiθinco menos veinte menos cuarto menos dieθ menos θinco segundo(s)
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Minutul (ele) fix s7i cinci s7i zece s7i un sfert s7i doua*zeci s7i doua*zeci s7i cinci s7i juma*tate fa*ra* doua*zeci s7i cinci fa*ra* doua*zeci fa*ra* un sfert fa*ra* zece fa*ra* cinci Secunda (ele)

Ce poti spune ,
Va* rog, cât e ceasul? E unu (dimineat7a / dupa*-amiaza)

E doua* / trei / patru...(dupa*-amiaza / dimineat 7a)

Por favor, ¿qué hora es? Por favor, ¿che ora es? Es la una (de la madrugada / de la tarde) Es la una (de la madrugada / de la tarde) Son las dos / las tres / las cuatro... (de la madrugada / de la tarde) Son las dos / las tres / las cuatro... (de la madrugada / de la tarde)

1.11 Clima
■ Clima. În Spania lunile cele mai ca*lduroase sunt iunie, iulie, august s7i prima juma*tate a lunii septembrie; cele mai friguroase sunt decembrie, ianuarie, februarie s7i parte din martie. Exista* diferent 7e importante între nord, centru s7i sud, s7i între zonele de coasta* s7i interior. În nord e frig s7i ploua*, centrul se caracterizeaza* prin temperaturi extreme (joase iarna s7i ridicate vara), iar sudul este secetos s7i ca*lduros, cu temperaturi ce depa*s7esc 40º vara. Pe litoralul mediteran, temperaturile sunt mai blânde în general. Insulele Canare se bucura* de o pla*cuta* clima* tropicala* tot anul s7i de-abia daca* exista* diferent7e între iarna* s7i vara*.
36

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 37

Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a ca*dea grindina* a fi ger a ninge a ploua ca*ldura* ceat 7a* frig gheat 7a* grindina* ninsoare ploaie za*pus7eala* granizar helar nevar llover calor niebla frío hielo granizo nieve lluvia bochorno graniθar elar nevar iover calor niebla frio ielo graniθo nieve iuvia bociorno

s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Ce poti spune ,
Cum e vremea? E (foarte) frig E (foarte) cald E za*pus7eala* Ploua* Ninge Cade grindina* E ger ¿Qué tiempo hace? ¿Che tiempo aθe? Hace (mucho) frío Aθe (mucio) frio Hace (mucho) calor Aθe (mucio) calor Hace bochorno Aθe bociorno Está lloviendo / llueve Está ioviendo / iueve Esta nevando / nieva Está nevando / nieva Está granizando / graniza Está graniθando / graniθa Está helando / hiela Está elando / iela

Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

37

01_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:46 Página 38

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 39

Deplasa*ri
În Spania exista* o retea de transport bine 7 dezvoltata*, care conecteaza* între ele localita*t 7ile din peninsula* s7i pe aceasta cu teritoriile insulare (Insulele Baleare s7i Insulele Canare) s7i nordul Africii. Daca* ai nevoie sa* te deplasezi dintr-o localitate într-alta, dispui de diferite alternative —autobuz, tren, avion, vapor, etc.— pe care le vei ga*si comentate în acest capitol. În ceea ce prives7te transportul urban, oferta depinde de ma*rimea s7i de infrastructura municipiului în care locuies7ti. Toate oras7ele spaniole dispun de autobuze urbane. Capitalele de provincii precum Madrid, Barcelona, Valencia sau Bilbao au propria lor ret7ea de metrou, cu diferite linii disponibile. Ret7eaua spaniola* de s7osele e ampla* s7i include numeroase autostra*zi (cu dubla* sau tripla banda*, fa*ra* taxa*) s7i autopiste (cu taxa*) care leaga* principalele oras7e cu capitalele de provincii. !

2

2.1 2.2 2.3 2.4

Intrarea în tara* 7 Cum sa* te deplasezi în localitate Cum sa* ca*la*tores7ti prin t 7ara* Pe s7osea

40 41 49 56

!

În Spania, tramvaiul a încetat sa* se mai foloseasca* prin anii ’60, dar în prezent a reînceput sa* fie operativ în diferite oras7e.

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 40

2

Deplasa*ri

2.1 Intrarea în t ara* ,
■ La vama*. De controlul la intrarea în Spania se ocupa* «Guardia Civil» (Garda Civila*), care formeaza* parte din Corpurile de Securitate ale Statului Spaniol. Uniforma lor e de culoare verde. Ce poti spune ,
Îmi pare ra*u, nu înt 7eleg Putet 7i repeta, va* rog? As7 avea nevoie de un traduca*tor Nu am nimic de declarat Pot sa* închid bagajul? Am doar obiecte de uz personal Gata? Unde se afla* stat 7ia de taxiuri / de autobuz? Lo siento, no entiendo Lo siento, no entiendo ¿Puede repetir?, por favor ¿Puede rrepetir?, por favor Necesitaría un intérprete Neθesitaria un intérprete No tengo nada que declarar No tengo nada che declarar ¿Puedo cerrar mi equipaje? ¿Puedo θerrar mi echipahe? Solo llevo objetos de uso personal Solo ievo obhetos de uso personal ¿Ya está? ¿Ia está? Dónde está la parada de taxis / de autobús? ¿Donde está la parada de taxis / de autobus?
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Ce poti auzi ,
Enséñeme la documentación Su pasaporte, por favor Su apellido, nombre, dirección ¿Tiene algo que declarar? Abra esta bolsa / esta maleta ¿Qué hay en estos paquetes? ¿Tiene más equipaje?

Ara*tat 7i-mi documentele Pas7aportul dumneavoastra*, va* rog Numele, prenumele s7i adresa dumneavoastra* Avet 7i ceva de declarat? Deschidet7i aceasta* geanta* / aceasta* valiza* Ce e în aceste pachete? Mai avet7i s7i alte bagaje?
40

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 41

Ce poti vedea ,
Aduana Artículos para declarar Control de pasaporte Guardia Civil Paso de la frontera Policía Salida Vama* Articole de declarat Control de pas7apoarte Garda Civila* Pas de frontiera* Polit 7ie Ies7ire

a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

2.2 Cum sa* te deplasezi în localitate
■ Cum sa* ca*la*tores7ti pe mai puti7 ni bani. Multe oras7e dispun de unul sau de diferite sisteme de reducere, care permit utilizarea mediilor de transport public la un pret 7 mai avantajos. Practic exista* doua* modalita*t 7i de reducere: • Pe ca*la*torii. Sunt nis7te bilete speciale, care ît 7i permit sa* faci un numa*r determinat de ca*la*torii (de obicei 10) la un pret7 redus. Se pot cumpa*ra direct de la casele de bilete s7i nu e nevoie de nici un fel de document adit7ional. • Pe perioade de timp. Ît7i dau dreptul de a utiliza diferitele medii de transport public din localitate de câte ori câte dores7ti pe o perioada* de timp delimitata* (de obicei o luna*). Se numesc «abonos transporte» (abonamente de transport) s7i sunt de diferite tipuri s7i pret7uri, în funct7ie de mijlocul de transport la care se refera* sau de teritoriul pe care îl includ. Se pot cumpa*ra de la casele de bilete din stat7ii s7i, în anumite localita*t 7i, de la tutungerii sau de la chios7curi. Constau în doua* elemente care sunt inseparabile s7i care trebuie purtate întotdeauna împreuna*: TARJETA DE USUARIO (CARNET DE UTILIZATOR), un fel de carnet pe care trebuie sa* t7i-l faci doar prima data* când ît7i cumperi abonamentul, s7i CUPÓN MENSUAL (CUPON LUNAR), un bilet pe care va trebui sa*-l cumperi în fiecare luna*. În unele oras7e au început sa* se puna* în circulat7ie carduri care se pot reînca*rca la bancomate, pentru autobuze sau pentru transportul urban, în general. ! Amândoua* modalita*ti7 le sunt foarte practice, mai cu seama* daca* vei folosi în mod frecvent transportul public, s7i sunt mai ieftine decât daca* ai pla*ti fiecare ca*la*torie în parte. Informeaza*-te în localitatea ta despre modalita*t 7ile de reducere existente, ca*ci variaza* de la o localitate la alta.

!

Abonamentul de transport e un document personal s7i intransmisibil: doar tu îl pot 7i folosi. Când îl cumperi pentru prima oara*, va trebui sa* solicit 7i un carnet de utilizator (TARJETA DE USUARIO). Pentru aceasta ai nevoie de o fotografie de pas7aport s7i de un document care sa* te identifice (pas7aport, etc.).
41

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 42

2

Deplasa*ri
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Cuvinte de care ai putea avea nevoie
abonament de transport lunar bilet de 10 ca*la*torii bilet dus-întors bilet simplu bon bon de autobuz bon de metrou bon de transport reducere abono transporte mensual billete de 10 viajes billete ida y vuelta billete sencillo bono bonobús bonometro bonotransporte descuento

abono transporte mensual biiete de dieθ viahes biiete ida i vuelta biiete senθiio bono bonobus bonometro bonotransporte descuento

Ce poti spune ,
Va* rog, vreau sa*-mi fac abonamentul de transport

Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Por favor, quiero hacerme el abono transporte Por favor, chiero aθerme el abono transporte Vreau cuponul de transport din aceasta* Quiero el cupón de transporte de este luna* mes Chiero el cupon de transporte de este mes Îmi dat 7i un bilet de 10 ca*la*torii? ¿Me da un billete de 10 viajes? ¿Me da un biiete de dieθ viahes?

■ Autobuzele urbane. Majoritatea localita*t 7ilor spaniole dispun de diferite linii de autobuze urbane, care se identifica* cu ajutorul numerelor. Reprezinta* un mijloc de transport ieftin pentru a te deplasa în localitate s7i, de asemenea, pentru a ajunge la periferie sau în zonele limitrofe. Rapiditatea s7i punctualitatea lor depinde, evident, de trafic; în unele oras7e s-au creat «carriles bus» (benzi speciale pe care pot circula doar autobuzele) pentru a soluti7 ona aceasta* problema*. Sunt linii de circulat 7ie diurna*, des7i în anumite oras7e mari exista* s7i un serviciu de autobuze nocturne numite «búhos» (bufnite). E bine sa* mai s7tii ca* în autobuz se intra* întotdeauna pe us7a din 7 fat 7a* s7i se iese pe cea din spate, evitându-se astfel aglomera*rile la intrare sau la ies7ire. Pentru ca serviciul sa* fie mai rapid s7i mai eficient, s7oferul opres7te doar atunci când i se indica*. Daca* te afli în stat 7ie, va trebui sa*-i faci un semn cu mâna ca sa* opreasca*, iar daca* te afli în autobuz s7i vrei sa* cobori, va trebui
42

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 43

sa* apes7i unul din butoanele care se ga*sesc, în acest scop, pe barele verticale de susti7 nere. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
amenda* autobuz nocturn autobuz urban ca*la*tor controlor harta* iesire de urgent 7a* orarul autobuzelor pret7ul exact s7ofer sonerie stat 7ie multa búho autobús urbano pasajero revisor plano salida de emergencia horario de autobuses importe exacto conductor timbre parada
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

multa búo autobus urbano pasahero rrevisor plano salida de emerhenθia orario de autobuses importe exacto conductor timbre parada
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Va* rog, de unde pot sa* iau autobuzul numa*rul 8?

Ce autobuz merge la...? Nu s7tit 7i daca* autobuzul 10 trece pe la Pos7ta*?

Por favor, ¿dónde puedo coger el autobús número 8? ¿Por favor, donde puedo coher el autobus numero ocio? ¿Qué autobús va a...? ¿Che autobus va a...? ¿Sabe si el autobús 10 pasa por Correos? ¿Sabe si el autobus dieθ pasa por Correos?

!

Biletele pentru autobuzele urbane se pot cumpa*ra direct de la s7ofer, când te urci în autobuz. Daca* nu ai abonament de transport, ai grija* sa* ai ma*runt, ca*ci nu se admit bancnote mai mari de 5 €. Pa*streaza*-t 7i biletul pe parcursul întregii ca*la*torii, în eventualitatea în care t i7 -l cere controlorul. Daca* ai un bilet de 10 ca*la*torii sau abonament de transport, trebuie sa*-l compostezi (inclusiv abonamentul) când intri în autobuz, în aparatul care se afla* lânga* s7ofer. E important sa* compostezi biletul, ca*ci altfel pot7i fi amendat.
43

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 44

2

Deplasa*ri

Un billete para la calle Alcalá, por favor Un biiete para la caie Alcalá, por favor Ma* scuzat 7i, acesta este autobuzul care Disculpe, ¿este es el autobús que va al merge la aeroport? aeropuerto? ¿Disculpe, este es el autobus che va al aeropuerto? Merg în Piat 7aSpaniei. Îmi putet 7i spune Voy a plaza de España. ¿Me puede la ce stat 7ie trebuie sa* cobor? decir en qué parada debo bajar? Voi a plaθa de Espania. ¿Me puede deθir en che parada debo bahar? Câte stat 7ii sunt pâna* în Piat 7a ¿Cuántas paradas hay hasta la plaza Ecuatorului? del Ecuador? ¿Cuantas paradas hai asta la plaθa del Ecuador?

Un bilet pentru strada Alcalá, va* rog

Ce poti auzi ,
Su billete, por favor No lo ha picado ¿Hasta dónde va? ¿Dónde se baja? Biletul dumneavoastra*, va* rog Nu l-at 7i compostat Pâna* unde merget 7i? Unde coborât 7i?

dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

■ Metroul s7i tramvaiul. Madrid, Barcelona, Bilbao s7i Valencia, iar în curând Mallorca (în 2008), dispun de o ret 7ea urbana* de metrou, cu un numa*r variabil de linii, în funct 7ie de fiecare localitate. Orarul s7i frecvent 7a trenurilor variaza* s7i ele de la o localitate la alta: de la 5 sau 6 dimineat 7a pâna* la 12 noaptea sau pâna* la 2 dimineat 7a. Pot 7i obt 7ine o harta* a metroului din localitatea ta chiar de la casele de bilete: e gratuita*. Biletele se pot cumpa*ra de la casele de bilete sau de la automatele din holul stat 7iei. În unele oras7e precum Madrid, biletul s7i abonamentul de metrou sunt valabile s7i pentru autobuzele urbane. În anumite oras7e spaniole exista* s7i tramvai. !

!

Diferite localita*t 7i spaniole dispun de tramvai, ca alternativa* a metroului sau complementar acestuia. În A Coruña exista* o linie de interes turistic care stra*bate diverse puncte de interes ale oras7ului. În Bilbao s7i Valencia e complementar metroului, conectând între ele diferite puncte ale acestor capitale de provincie. În Alicante s7i Barcelona, tramvaiul leaga* aceste oras7e cu alte localita*t 7i de la periferie: cel din Alicante face lega*tura cu Denia, iar cel din Barcelona unes7te aceasta* metropola* cu Baix Llobregat s7i Besós.
44

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 45

Cuvinte de care ai putea avea nevoie
frâna* de urgent7a* harta* a metroului ies7ire de urgent 7a* lift linie metrou peron scara* rulanta* schimbare de linie stat 7ie freno de emergencia plano del metro salida de emergencia ascensor línea metro andén escalera mecánica transbordo estación

s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

freno de emerhenθia plano del metro salida de emerhenθia asθensor linea metro andén escalera mecanica transbordo estaθion

Ce poti spune ,

Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Va* rog, unde se afla* cea mai apropiata* Por favor, ¿dónde está la boca de metro gura* de metrou? más cercana? Por favor, ¿donde está la boca de metro mas θercana? Îmi putet 7i da o harta* a metroului? ¿Me puede dar un plano del metro? ¿Me puede dar un plano del metro? Ce linie trebuie sa* iau ca sa* ajung la ¿Qué línea debo coger para ir a Lavapiés? Lavapiés? ¿Che linea debo coher para ir a Lavapies? Unde schimb linia ca sa* ajung în Sol? ¿Dónde hago transbordo para ir a Sol? ¿Donde ago transbordo para ir a Sol? Aceasta este direct7ia pentru Plaza ¿Esta es la dirección para Plaza de Castilla? Castilla? ¿Ésta es la direcθion para Plaθa Castiia? La ce ora* se deschide / se închide ¿A qué hora abren / cierran el metro? metroul? ¿A che ora abren / θierran el metro? De unde pot lua tramvaiul pentru Torre ¿Dónde puedo coger el tranvía para la de Hércules? Torre de Hércules? ¿Donde puedo coher el tranvia para la Torre de Ércules? Acesta este tramvaiul care merge ¿Este es el tranvía que va a Besós? la Besós? ¿Éste es el tranvia che va a Besós?
45

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 46

2

Deplasa*ri

■ Trenul de suburbie. Pentru a te deplasa dintr-o localitate într-alta, în interiorul aceleias7i comunita*t i7 autonome pot i7 alege între autobuzele interurbane s7i trenurile de suburbie. Serviciul trenurilor de suburbie este foarte frecvent s7i de obicei foarte punctual. Pot 7i cere orarul s7i o harta* a ret 7elei de trenuri de la casele de bilete sau de la birourile de informat 7ii din gara*. Amândoua* sunt gratuite. Biletele se obt7in de la casele de bilete din gara* s7i nu sunt cu loc. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
bilet bilet de dus / dus-întors ca*la*tor controlor întârziere orar peron / linie pret7 provenient 7a* / destinati7 e sosire / plecare tren de suburbie
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

billete biiete billete de ida / ida y vuelta biiete de ida / ida i vuelta viajero viahero revisor rrevisor retraso rretraso horario orario andén / vía andén / via precio preθio procedencia / destino proθedenθia / destino llegada / salida iegada / salida tren de cercanías tren de θercanias
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Un bilet de dus / dus-întors pentru Móstoles, va* rog

La ce ora* am tren pentru San Cugat? Când pleaca* primul / ultimul tren pentru Pozuelo?

Por favor, un billete de ida / ida y vuelta para Móstoles Por favor, un biiete de ida / ida i vuelta para Mostoles ¿A qué hora tengo trenes para San Cugat? ¿A che ora tengo trenes para San Cugat? ¿Cuándo sale el primer / último tren para Pozuelo? ¿Cuando sale el primer / ultimo tren para Poθuelo?

!

Dupa* ce ai cumpa*rat biletul de la casa*, trebuie sa* treci prin punctul de control (asema*na*tor celui de la metrou) din stati7 a respectiva*. Se procedeaza* la fel s7i în cazul abonamentului.
46

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 47

De pe ce peron pleaca* trenul pentru Santiago?

Unde se afla* peronul 3?

¿De qué andén sale el tren para Santiago? ¿De che andén sale el tren para Santiago? ¿Dónde está el andén 3? ¿Donde está el andén tres?

■ Taxiul. E un mijloc de transport comod, des7i e mult mai scump decât transportul public. Vehicolele au o culoare diferita* de la un oras7 la altul: în Madrid, de exemplu, sunt albe cu o dunga* ros7ie, iar în Barcelona, negre cu galben. Lânga* s7ofer trebuie sa* apara* întotdeauna, în loc vizibil pentru client, numa*rul de autorizati7 e, datele de identificare ale taxistului s7i taximetrul cu numa*rul de tarif aplicabil pe traseu. Când taxiul e pe «ocupat» înseamna* ca* taximetrul functi7 oneaza* începând de la o anumita* suma*. Trebuie sa* s7tii ca* se aplica* un supliment pentru aeroporturi, ga*ri s7i autoga*ri, ca*t s7i pentru bagaje. În plus, exista* tarife speciale, mai scumpe, pentru serviciile realizate în orar nocturn sau în zile de sa*rba*toare. De asemenea, se pla*tes7te un supliment când se intra* dintr-o zona* într-alta. Tarifele speciale s7i suplimentele trebuie sa* stea s7i ele la vedere, de obicei pe unul din geamurile din spate. Pentru a cere un taxi trebuie sa* ridici mâna când vezi ca* se apropie unul liber (au o lumina* verde sau poarta* o inscript7ie pe care scrie «Libre» ). De asemenea, pot7i sa* mergi la o stati7 e de taxiuri. Acestea sunt semnalizate cu o inscript 7ie albastra* cu litera «T» de culoare alba*. În plus, în fiecare oras7 exista* diferite companii la care pot 7i suna ca sa*-t 7i trimita* un taxi la domiciliu. Numerele le vei ga*si în Paginile Aurii din localitatea ta. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
chitant 7a* / factura* ieftin Oprit 7i! rest / schimb (d. bani) recibo / factura barato pare vuelta / cambio
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

rrecibo / factura barato pare vuelta / cambio

!

Trebuie sa* s7tii ca* daca* nu es7ti mult 7umit, ai dreptul sa*-i cere taxistului o factura* care sa* certifice serviciul realizat. În ea trebuie sa* constate: traseul (punctul de plecare s7i de sosire), data s7i suma pla*tita* s7i în plus, datele autorizat 7iei taxiului s7i semna*tura taxistului. Cu aceasta* factura* pot 7i reclama la Oficiile de Protect7ie a Consumatorului de la Prima*rie sau din Comunitatea Autonoma* unde locuies7ti.
47

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 48

2
scump taxist

Deplasa*ri
caro taxista caro taxista
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,

Va* rog, nu s7tit7i unde e o stat7ie de taxiuri? Por favor, ¿sabe dónde hay una parada de taxis? Por favor, ¿sabe donde ai una parada de taxis? La Gran Vía 14, va* rog A Gran Vía 14, por favor A Gran Via catorθe, por favor Ducet7i-ma* la aceasta* adresa*, va* rog Lléveme a esta dirección, por favor Ieveme a esta direcθion, por favor Buna* ziua, merg în strada Tembleque Buenas tardes, voy a la calle Tembleque Buenas tardes, voi a la caie Tembleche Putet 7i opri aici? ¿Puede parar aquí? ¿Puede parar achí? Prietena mea coboara* prima, apoi Mi amiga baja primero, luego seguimos continua*m pâna* în strada... hasta la calle... Mi amiga baha primero, luego seghimos asta la caie... Cât va costa aproximativ? ¿Cuánto va a costar más o menos? ¿Cuanto va a costar mas o menos? Pe unde e mai bine sa* mergem? ¿Por dónde iremos mejor? ¿Por donde iremos mehor? Cât e suplimentul pentru bagaje? ¿Cuánto es el suplemento por equipaje? ¿Cuanto es el suplemento por echipahe? Îmi putet 7i face, va* rog, o chitant7a* / ¿Puede hacerme un recibo / factura, factura*? por favor? ¿Puede aθerme un rrecibo / factura, por favor?

Ce poti auzi ,
¿A qué dirección vamos? ¿Adónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Podría indicarme? Este camino es más corto / largo Hay mucho tráfico

dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

La ce adresa* mergem? Unde mergem? Pe unde mergem? Mi-at 7i putea indica? Drumul acesta e mai scurt / lung E mult trafic
48

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 49

Ce poti vedea ,
Libre Límite de tarifa para taxis Ocupado Suplemento Tarifa Liber Limita* de tarif pentru taxiuri Ocupat Supliment Tarif

a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

2.3 Cum sa* ca*la*toresti prin t ara* , ,
■ Autobuzele interurbane. Daca* vrei sa* te deplasezi prin Spania, acesta e fa*ra* îndoiala* cel mai ieftin mijloc de transport. Exista* multe companii de autobuze care parcurg practic toata* t 7ara. În toate oras7ele e câte o autogara*, unde se ga*sesc diferitele companii care-s7i ofera* serviciile de transport, s7i de unde pot7i obt7ine s7i orarul lor. Biletele se cumpa*ra* tot de aici sau se pot rezerva prin telefon sau prin internet, s7i se ridica* de la casele de bilete de la autogara*. E bine sa* obti7 i biletul din timp sau sa*-t 7i faci o rezervare în perioada estivala*, de Pas7ti, de Cra*ciun s7i alte sa*rba*tori. Toate companiile care merg la drum lung s7i-au echipat autobuzele cu televizor s7i aer condit 7ionat s7i, în multe cazuri, cu WC. Fumatul este interzis în autobuze. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
autobuz / autocar bilet bilet de dus / dus-întors ca*la*tor ies7ire de urgent 7a* orar peron plecare portbagaj s7ofer sosire stat 7ie; oprire
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

autobús / autocar autobus / autocar billete biiete billete de ida / ida y vuelta biiete de ida / ida i vuelta pasajero pasahero salida de emergencia salida de emerhenθia horario orario andén andén salida salida maletero maletero conductor conductor llegada iegada parada parada

!

Majoritatea companiilor care merg la drum lung fac cel put 7in o oprire la juma*tatea drumului. Unele companii ofera* curse directe, adica* merg la destinat 7ie fa*ra* sa* faca* opriri. Sunt evident mai rapide, dar s7i mai scumpe.
49

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 50

2

Deplasa*ri
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Va* rog, unde e autogara?

La ce ghis7eu pot cumpa*ra un bilet pentru Lugo?

Ce companie merge la Cádiz? Ce autobuz merge direct la Alicante? Va* rog, mi-at 7i putea spune orarul autobuzelor spre Gerona?

La ce ora* pleaca* urma*torul autocar spre Lérida?

Cât costa* un bilet dus-întors spre Valencia?

Un bilet de dus / dus-întors spre Bilbao, va* rog

De pe ce peron pleaca* autobuzul spre Sevilla?

La ce ora* ajunge la Sevilla? Cât timp dureaza* ca*la*toria? Exista* WC în autobuz?

Por favor, ¿dónde está la estación de autobuses? Por favor, ¿donde está la estaθion de autobuses? ¿En qué ventanilla puedo comprar un billete para Lugo? ¿En che ventaniia puedo comprar un biiete para Lugo? ¿Qué compañía va a Cádiz? ¿Che companiia va a Cádiθ? ¿Qué autobús va directo a Alicante? ¿Che autobus va directo a Alicante? Por favor, ¿podría decirme los horarios de autobús para Gerona? Por favor, ¿podria deθirme los orarios de autobus para Herona? ¿A qué hora sale el próximo autocar para Lérida? ¿A che ora sale el proximo autocar para Lérida? ¿Cuánto cuesta un billete de ida y vuelta para Valencia? ¿Cuanto cuesta un biiete de ida i vuelta para Valenθia? Un billete de ida / ida y vuelta para Bilbao, por favor Un biiete de ida / ida i vuelta para Bilbao, por favor ¿De qué andén sale el autobús para Sevilla? ¿De che andén sale el autobus para Seviia? ¿A qué hora llega a Sevilla? ¿A che ora iega a Seviia? ¿Cuánto tiempo dura el viaje? ¿Cuanto tiempo dura el viahe? ¿Hay aseo en el autobús? ¿Ai aseo en el autobus?
50

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 51

■ Trenul. Reteaua Feroviara* Spaniola* (RENFE) este foarte dezvoltata*, dar nu 7 ofera* o comunicare atât de buna* între localita*t 7i s7i nici aceeas7i frecvent 7a* ca autobuzul. În general, trenul e mai scump, dar e s7i mai comod. Pe lânga* liniile obis7nuite de curse lungi s7i medii, s-au dezvoltat s7i unele linii expres (AVE), dar care se limiteaza* doar la anumite localita*t 7i s7i sunt scumpe. Toate trenurile dispun de WC, vagon-restaurant s7i, pe distant7e largi, de un serviciu audio-video de filme care functi7 oneaza* cu nis7te ca*s7ti care ît 7i sunt date în tren. Pe traseele cu durata mai mica* de cinci ore este interzis fumatul în vagoane, cu excepti7 a vagonului-restaurant. Pe distantele mari exista* 7 vagoane speciale pentru fuma*tori. Trenurile de noapte au vagoane de dormit la un pret 7 mai mare decât biletul normal. Biletele se pot cumpa*ra de la gara*, prin telefon sau prin internet. Biletele pe distant7e mari s7i medii au stabilit un numa*r de vagon s7i de loc. În nordul Spaniei exista* cea mai lunga* ret 7ea de cale îngusta* din Europa. Aproape 1.200 de kilometri de linie stra*bat diferite comunita*t 7i autonome s7i exploatat7i de compania FEVE («Ferrocarriles de Vía Estrecha», în traducere «Ca*i Ferate Înguste»). ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
(la) bagaje de mâna* a se urca în tren bagaj,-e bilet ca*la*tor controlor culoar / geam dus / dus-întors întârziere inter-city loc orar pat de dormit consigna subir al tren equipaje billete viajero revisor pasillo / ventanilla ida / ida y vuelta retraso AVE asiento horario litera
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

consigna subir al tren echipahe biiete viahero rrevisor pasiio / ventaniia ida / ida i vuelta rretraso AVE asiento orario litera

!

Ca*ile Ferate Înguste (FEVE) poseda* doua* rute principale care leaga* Ferrol cu Bilbao (la nord de Galicia, Asturias, Cantabria s7i Vizcaya) s7i Bilbao cu León (prin provinciile Vizcaya, Burgos, o mica* parte din Cantabria, Palencia s7i León). În plus, FEVE are o linie de ca*la*tori în Comunitatea Autonoma* Murcia care unes7te Cartagena cu Los Nietos.
51

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 52

2

Deplasa*ri
andén / vía procedencia / destino reserva jefe de estación llegada / salida suplemento tren / ferrocarril vagón cafetería / restaurante andén / via proθedenθia / destino rreserva hefe de estaθion iegada / salida suplemento tren / ferrocarril vagon cafeteria / restaurante
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

peron / linie provenient 7a* / destinati7 e rezervare s7ef de stat 7ie sosire / plecare supliment tren / cale ferata* vagon tip bar de zi / restaurant

Ce poti spune ,
Unde este biroul de informati7 i?

¿Dónde está la oficina de Información? ¿Donde está la ofiθina de Informaθion? Un bilet de dus / dus-întors pentru Un billete de ida/ ida y vuelta para Zaragoza Zaragoza Un biiete de ida / ida i vuelta para θaragoθa Vreau un bilet pentru Barcelona. Quiero un billete para Barcelona Chiero un biiete para Barθelona Cât costa* biletul pentru Bilbao? ¿Cuánto cuesta el billete para Bilbao? ¿Cuanto cuesta el biiete para Bilbao? La ce ora* pleaca* trenul spre Toledo? ¿A qué hora sale el tren para Toledo? ¿A che ora sale el tren para Toledo? La ce ora* ajunge la Gijón? ¿A qué hora llega a Gijón? ¿A che ora iega a Hihon? De pe ce peron pleaca* trenul spre León?¿De qué andén sale el tren para León? ¿De che andén sale el tren para Leon? Ma* scuzat 7i, acesta este locul meu Disculpe, este es mi sitio Disculpe, este es mi sitio Unde sunt WC-urile? ¿Dónde están los servicios? ¿Donde estan los serviθios? Nu s7tit 7i unde se lasa* bagajele de mâna*? ¿Sabe dónde están las consignas? ¿Sabe donde estan las consignas? Unde e vagonul-restaurant? ¿Dónde está el vagón restaurante? ¿Donde está el vagon restaurante?

Ce poti auzi ,

dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

¿Billete de ida o de ida y vuelta? Bilet de dus sau dus-întors? ¿Billete de primera o de segunda clase? Bilet de clasa întâi sau de clasa a doua?
52

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 53

¿Asiento o litera? El tren con destino a Almería tiene un retraso estimado de una hora Está prohibido fumar Ese tren está completo

Loc sau pat? Trenul cu destinat 7ie Almería are o întârziere de aproximativ o ora* Fumatul interzis Acest tren este ocupat
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
Acceso a vías Andén / andenes Billetes Cercanías Consigna Destino Freno de emergencia Largo recorrido Llegadas / Salidas Oficina de Objetos Perdidos Procedencia Acces la liniile de plecare Peron / peroane Bilete Suburbii Bagaje de mâna* Destinat 7ie Frâna* de urgent7a* Distant 7a* lunga* Sosiri / Pleca*ri Biroul de Obiecte Pierdute Provenient7a*

■ Vaporul. În Spania exista* transbordoare care unesc peninsula cu Insulele Baleare. Feriboturile spre Ibiza s7i Mallorca pleaca* din porturile din Barcelona s7i Valencia de patru ori pe sa*pta*mâna*, iar ca*la*toria dureaza* vreo patru ore. Sunt mai ieftine decât avionul. În Insulele Canare se poate ajunge s7i cu vaporul din peninsula*. Vapoarele pleaca* din Cádiz, doar o data* pe sa*pta*mâna*. Vapoarele care leaga* peninsula cu continentul african pleaca* din Alicante, Almería, Málaga, Algeciras s7i Tarifa, ajungând la Orán, Melilla, Ceuta s7i Tánger. Biletele se pot cumpa*ra în porturile de plecare s7i se pot face s7i rezerva*ri la agent i7 ile de voiaj sau prin internet. Pe feriboturi exista* restaurant, acesta fiind singurul loc în care se permite fumatul. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
bilet ca*pitan colac / vesta* de salvare companii maritime echipaj feribot billete capitán flotador / salvavidas compañías marítimas tripulación ferry
53
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

biiete capitan flotador / salvavidas companiias maritimas tripulaθion ferri

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 54

2

Deplasa*ri
pasajero puerto cubierta mareo barco pasahero puerto cubierta mareo barco
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

pasager port punte ra*u de mare vapor

Ce poti spune ,
Va* rog, un bilet pentru Algeciras La ce ora* e feribotul spre Málaga? Cât costa* biletul? Îmi putet 7i spune la ce ora* pleaca* urma*torul vapor? Am ra*u de mare, avet 7i vreo pastila*?

Por favor, un billete para Algeciras Por favor, un biiete para Alheθiras ¿A qué hora es el ferry para Málaga? ¿A che ora es el ferri para Málaga? ¿Cuánto cuesta el billete? ¿Cuanto cuesta el biiete? ¿Me puede decir a qué hora sale el próximo barco? ¿Me puede deθir a che ora sale el proximo barco? Estoy mareado, ¿tiene alguna pastilla? Estoi mareado, ¿tiene alguna pastiia?

■ Avionul. E, fa*ra* îndoiala*, opt 7iunea de transport cea mai rapida*, dar s7i cea mai scumpa* s7i limitata*. În anumite ocazii poti7 ga*si oferte de zboruri nati7 onale destul de accesibile, dar e vorba de locuri turistice s7i când nu e sezon. Principalele oras7e spaniole dispun de propriul lor aeroport. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
aeroport aterizare bilet centura* de sigurant 7a* control de pas7apoarte culoar aeropuerto aterrizaje billete cinturón de seguridad control de pasaportes pasillo
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

aeropuerto aterriθahe biiete θinturon de seguridad control de pasaportes pasiio

!

Se efectueaza* zboruri internat 7ionale de pe aeroporturile din Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia s7i Tenerife.
54

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 55

decolare exces de bagaje facturare, înregistrare geam stewardesa* zbor nat 7ional / internat7ional

despegue exceso de equipaje facturación ventanilla azafata vuelo nacional / internacional

despeghe exθeso de echipahe facturaθion ventaniia aθafata vuelo naθional / internaθional
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Biroul de informat 7ii, va* rog

La oficina de información, por favor La ofiθina de informaθion, por favor Unde sosesc zborurile internat7ionale? ¿Dónde llegan los vuelos internacionales? ¿Donde iegan los vuelos internaθionales? La ce ora* soses7te zborul 725 de la ¿A qué hora llega el vuelo 725 de Bucures7ti? Bucarest? ¿A che ora iega el vuelo sieteθientos veintiθinco de Bucarest? Are întârziere zborul? ¿Tiene retraso el vuelo? ¿Tiene rretraso el vuelo? Unde e sala de as7teptare? ¿Dónde está la sala de espera? ¿Donde está la sala de espera? Unde sunt ca*rucioarele? ¿Dónde están los carritos? ¿Donde estan los carritos? Mi-au rupt / pierdut o valiza* Me han roto / perdido una maleta Me an rroto / perdido una maleta Unde pot face reclamati7 e? ¿Dónde puedo reclamar? ¿Donde puedo rreclamar? Unde e stat7ia de metrou / autobuz / taxiuri? ¿Dónde está la parada de metro / autobús / taxis? ¿Donde está la parada de metro / autobus / taxis?

Ce poti auzi ,
El vuelo AF-725 con destino a Bucarest tiene un retraso de 1 hora El vuelo AF-725 ha aterrizado ¿Puede describir su equipaje? Rellene esta hoja de reclamaciones

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Zborul AF-725 cu destinat 7ia Bucures7ti are o întârziere de o ora* Zborul AF-725 a aterizat Putet 7i sa* va* descriet 7i bagajul? Completat 7i aceasta* foaie de reclamat7ii
55

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 56

2

Deplasa*ri
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
Llegadas nacionales / internacionales Número de vuelo Oficina de información Oficina de objetos perdidos Procedencia Puerta de embarque Retraso Sala de espera / llegadas Salidas nacionales / internacionales Vuelo cancelado

Sosiri nat 7ionale / internat 7ionale Numa*r de zbor Birou de informat 7ii Birou de obiecte pierdute Provenient7a* Poarta* de îmbarcare Întârziere Sala* de as7teptare / sosiri Pleca*ri nat 7ionale / internat 7ionale Zbor anulat

2.4 Pe sosea ,
■ Cum sa* conduci în Spania. Reteaua spaniola* de drumuri e alca*tuita* din 7 autopiste cu taxa*, autopiste libere, autostra*zi, s7osele cu doua* benzi s7i s7osele convent 7ionale cu dublu sens. Autopistele pe care trebuie sa* pla*tes7ti ca sa* pot 7i circula pe ele sunt indicate cu inscript7ii albastre s7i sigla AP (Autopista de Peaje); poti7 pla*ti cu bani gheat7a* sau cu carte de credit. Pe autopiste s7i autostra*zi exista* puncte de prim-ajutor (indicate cu sigla SOS) la fiecare doitrei kilometri, iar de acolo se poate cere ajutor la o centrala* în caz de avarie sau de accident. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a se ra*ta*ci amenda* asigurarea mas7inii autopista* autostrada* deviere, ocolire documente în lucru perderse multa seguro del coche autopista autovía desvío documentación obras perderse multa seguro del coce autopista autovia desvio documentaθion obras
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

!

În Spania e obligatoriu sa* ai în mas7ina* triunghiurile de semnalizare s7i ma*car o vesta* reflectorizanta*, care trebuie folosite în caz de avarie sau de accident, s7i întotdeauna când ies7i din mas7ina oprita* pe s7osea. Daca* nu le ai în mas7ina*, pot 7i fi sanct 7ionat.
56

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 57

permis / carnet de conducere permis de circulat7ie punct de prim-ajutor scule s7osea triunghi de semnalizare vehicol special care remorcheaza* mas7inile vesta* reflectorizanta*

permiso / carnet de conducir permiso de circulación puesto de socorro herramientas carretera triángulo de señalización grúa chaleco reflectante

permiso / carné de conduθir permiso de θirculaθion puesto de socorro erramientas carretera triángulo de senialiθaθion grúa cialeco rreflectante
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,

Va* rog, care este s7oseaua spre Vitoria? Por favor, ¿dónde tomo la carretera para Vitoria? Por favor, ¿donde tomo la carretera para Vitoria? Aceasta e s7oseaua spre Almería? ¿Esta es la carretera para Almería? ¿Ésta es la carretera para Almeria? Ma* scuzat 7i, ies7irea spre Alicante? Disculpe, ¿la salida para Alicante? Disculpe, ¿la salida para Alicante? Nu înt 7eleg bine spaniola. Mi-l putet7i No entiendo bien español. ¿Me lo puede indica pe harta*? / Mi-l putet7i desena aici? señalar en el mapa? / ¿Me lo puede dibujar aquí? No entiendo bien espaniol. ¿Me lo puede senialar en el mapa? / ¿Me lo puede dibuhar achí?

Ce poti vedea ,
Área de descanso Área de servicio Atención Autopista de peaje Autovía Cambio de sentido Ceda el paso Centro ciudad Circule despacio

a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Popas Zona* în afara autopistei unde pot 7i pune benzina*, pot 7i mânca, etc. Atent7ie Autopista* cu taxa* Autostrada* Schimbare de sens Cedeaza* trecerea Centrul oras7ului Circulat 7i încet
57

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 58

2

Deplasa*ri
Deviere Aprindet 7i farurile Intrare Limita* de viteza* Mics7orat 7i viteza Punct de plata* Poligon industrial Posibil dubla* banda* Atent7ie Oprirea interzisa* Amintit 7i-va* Reducet 7i viteza Blocaj Blocaj de la km 18 pâna* la 26 Ies7ire SOS Folosirea obligatorie a centurii Viteza* controlata* prin radar Viteza* mica* Viteza* limitata* la 80 Drum secundar cu acces la o zona* rezident 7iala* Zona* industriala*

Desvío Encienda las luces Entrada Límite de velocidad Modere su velocidad Peaje Polígono industrial Posible doble carril Precaución Prohibido detenerse Recuerde Reduzca velocidad Retención Retención desde el km 18 al 26 Salida SOS Uso obligatorio del cinturón Velocidad controlada por radar Velocidad lenta Velocidad limitada a 80 Vía de servicio Zona industrial

■ La benzina*rie. Pe autopiste s7i autostra*zi pot 7i ga*si benzina*rii la fiecare 2530 de kilometri. În schimb, fii preva*za*tor daca* vei merge pe s7osele secundare, ca*ci pe acest tip de drum e mai greu de ga*sit benzina*rii. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a schimba a umple (rezervorul) a verifica benzina* benzina* diesel benzina* fa*ra* plumb cutie de ulei lichid de frâna* nivelul lichidului de frâna* nivelul uleiului cambiar llenar (el depósito) comprobar gasolina gasoil gasolina sin plomo lata de aceite líquido de frenos nivel de líquido de frenos nivel de aceite
58
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

cambiar ienar (el depósito) comprobar gasolina gasoil gasolina sin plomo lata de aθeite líquido de frenos nivel de líquido de frenos nivel de aθeite

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 59

presiunea cauciucurilor presión de los neumáticos rezervor depósito spa*la*torie automata* lavado automático s7terga*tor(-oare) de parbriz limpiaparabrisas tunel de spa*la*torie túnel de lavado

presion de los neumaticos depósito lavado automatico limpiaparabrisas túnel de lavado
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Unde se afla* cea mai apropiata* benzina*rie?

¿Dónde está la gasolinera más cercana? ¿Donde está la gasolinera mas θercana? Ma* putet7i lua pâna* la cea mai apropiata* ¿Me puede llevar hasta la gasolinera benzina*rie? más cercana? ¿Me puede ievar asta la gasolinera mas θercana? Umplet7i rezervorul, va* rog Llene el depósito, por favor Iene el depósito, por favor Punet 7i-mi 30 de litri de benzina* fa*ra* Póngame 30 litros de gasolina sin plumb plomo Póngame treinta litros de gasolina sin plomo Punet7i-mi, va* rog, benzina* de 30 de euro Póngame 30 euros de gasolina, por favor Póngame treinta euros de gasolina, por favor Dat 7i-mi, va* rog, o cutie de ulei Déme una lata de aceite, por favor Deme una lata de aθeite, por favor Putet 7i verifica rot 7ile? ¿Puede revisar las ruedas? ¿Puede rrevisar las rruedas? Ati7 putea cura*t 7a parbrizul, va* rog? ¿Podría limpiar el parabrisas, por favor? ¿Podria limpiar el parabrisas, por favor? Putet 7i verifica uleiul? ¿Puede comprobar el aceite? ¿Puede comprobar el aθeite? Cât costa*? ¿Cuánto es? ¿Cuanto es? WC , va* rog? ¿Los servicios, por favor? ¿Los serviθios, por favor? Pot spa*la mas7ina? ¿Puedo lavar el coche? ¿Puedo lavar el coce?
59

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 60

2

Deplasa*ri

■ Daca* te opres7te Garda Civila*. Acest Corp de Securitate a Statului Spaniol are s7i competent 7e în materie de trafic. Prezent7a sa pe s7oselele spaniole este continua* s7i de obicei sunt primii care dau ajutor s7oferilor în caz de avarie sau de accident. Daca* ne indica* ca* trebuie sa* oprim vehicolul, trebuie sa* o facem imediat, fa*ra* sa* punem în pericol pe ceilalt7i conduca*tori. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a (se)opri amenda* control documente exces de viteza* Garda Civila* permis / carnet de conducere permis de circulat7ie scule traduca*tor detener(se) multa control documentación exceso de velocidad Guardia Civil permiso / carnet de conducir permiso de circulación herramientas intérprete
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

detener(se) multa control documentaθion exθeso de veloθidad Guardia Civil permiso / carné de conduθir permiso de θirculaθion erramientas intérprete
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Buna* dimineat 7a, ce se întâmpla*? Am comis vreo infract 7iune? Poftit 7i documentele mas7inii As7 dori un traduca*tor As7 dori sa* sun un avocat As7 dori sa* ma* sfa*tuiesc cu consulatul meu

Buenos días, ¿qué sucede? Buenos dias, ¿che suθede? ¿He cometido alguna infracción? ¿E cometido alguna infracθion? Aquí tiene la documentación del coche Achí tiene la documentaθion del coce Quisiera un intérprete Chisiera un intérprete Quisiera llamar a un abogado Chisiera iamar a un abogado Quisiera consultar con mi consulado Chisiera consultar con mi consulado
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Ce poti auzi ,
¡Alto! / ¡Pare! Su documentación, por favor

Stop! Oprit 7i! Documentele dumneavoastra*, va* rog
60

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 61

¿Me puede enseñar su documentación y los papeles del vehículo? Su permiso / carnet de conducir, por favor La documentación de su seguro, por favor Permiso de circulación Todo está en orden, muchas gracias Circulaba con exceso de velocidad Le voy a poner una multa Es un control de alcoholemia Por favor, sople por aquí Tiene usted una tasa de alcohol superior a la permitida

Îmi putet7i ara*ta documentele dumneavoastra* s7i ale mas7inii? Permisul / carnetul dumneavoastra* de conducere, va* rog Documentele asigura*rii dumneavoastra*, va* rog Permisul de circulat 7ie Totul e în ordine, mult 7umesc Circulat 7i cu exces de viteza* Am sa* va* dau amenda* E un control de alcoolemie Va* rog, suflat 7i aici Avet 7i un nivel de alcool superior celui permis

■ Daca* ai vreo avarie. Daca* ai vreo avarie pe drum trebuie sa* pui triunghiurile de semnalizare vizibile la 100 de metri de unde se afla* oprita* mas7ina. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
accelerator acelerador ambreiaj (stricat) embrague (roto) amortizoare (stricate) amortiguadores (rotos) avarie avería bare de protect 7ie parachoques baterie (desca*rcata*) batería (vacía) bujii bujías carburator carburador cauciuc (fa*ra* aer, cu neumático (sin aire, pana*) pinchado) centura* de sigurant 7a* cinturón de seguridad cric gato frâna* de mâna* (stricata*) freno de mano (roto) mecanic mecánico motor (zgomot, fum) motor (ruido, humo) oglinda* (sparta*) espejo (roto) oglinda* retrovizoare retrovisor parbriz (spart) parabrisas (roto) portbagaj (nu se deschide) maletero (no se abre)
61
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

aθelerador embraghe (rroto) amortiguadores (rrotos) avería paracioches bateria (vaθía) buhías carburador neumatico (sin aire, pinciado) θinturon de seguridad gato freno de mano (rroto) mecanico motor (rruido, umo) espeho (rroto) rretrovisor parabrisas (rroto) maletero (no se abre)

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 62

2

Deplasa*ri

radiator (desca*rcat) radiador (vacío) rradiador (vaθío) reservor de benzina* depósito de gasolina depósito de gasolina roata* (cu pana*) rueda (pinchada) rrueda (pinciada) schimba*tor de viteze palanca de cambios palanca de cambios (stricat) (rota) (rrota) semnalizare (nu intermitente (no intermitente (no funct 7ioneaza*) funciona) funθiona) s7terga*tor(-oare) de parbriz limpiaparabrisas limpiaparabrisas toba* de es7apament (rupta*) tubo de escape (roto) tubo de escape (rroto) triunghiuri de semnalizare triángulos de señalizacióntriangulos de senialiθaθion ulei (pierdere) aceite (pérdida) aθeite (pérdida) volan volante volante

Ce poti spune ,
Am o avarie

Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Tengo una avería Tengo una avería Unde este cel mai apropiat sevice? ¿Dónde está el taller más cercano? ¿Donde está el taier mas θercano? M-at7i putea remorca pâna* la un service? ¿Podría remolcarme hasta un taller? ¿Podria rremolcarme asta un taier? At7i putea anunt7a serviciul de ajutor rutier? ¿Podría avisar al servicio de auxilio en carretera? ¿Podria avisar al serviθio de auxilio en carretera? Am nevoie de o mas7ina* care sa* ma* Necesito una grúa remorcheze Neθesito una grúa Mas7ina s-a oprit la kilometrul 205 El coche se ha quedado parado en el de pe A-1 kilómetro 205 de la A-1 El coce se a chedado parado en el kilómetro dosθientos θinco de la A-uno Am o pana* Se me ha pinchado una rueda Se me a pinciado una rrueda Pierde ulei Pierde aceite Pierde aθeite Mas7ina mea face un zgomot ciudat Mi coche hace un ruido raro Mi coce ace un rruido rraro Iese fum Sale humo Sale umo Nu funct7ioneaza* semnalizarea No funciona el intermitente No funθiona el intermitente
62

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 63

Se ha roto la correa del ventilador Se a rroto la correa del ventilador Mas7ina nu pornes7te El coche no arranca El coce no arranca Am ra*mas fa*ra* baterie Me he quedado sin batería Me e chedado sin bateria Am ra*mas fa*ra* benzina* Me he quedado sin gasolina Me e chedado sin gasolina Nu frâneaza* bine No frena bien No frena bien Mi s-a spart parbrizul / luneta Se me ha roto la luna delantera / trasera Se me a rroto la luna delantera / trasera Mi-au spart geamul Me han roto la ventanilla Me an rroto la ventaniia Am închis mas7ina cu cheile îna*untru He cerrado el coche con las llaves dentro E θerrado el coce con las iaves dentro Îmi putet 7i face o reparat 7ie provizorie? ¿Me puede hacer una reparación provisional? ¿Me puede acer una rreparaθion provisional? Facet 7i doar reparat7iile indispensabile Haga solo las reparaciones imprescindibles Aga solo las rreparaciones impresθindibles O putet 7i repara azi? ¿Lo puede arreglar hoy? ¿Lo puede arreglar oi? Cât o sa* dureze sa* o reparat 7i? ¿Cuánto tardará en arreglarlo? ¿Cuanto tardará en arreglarlo? Când va fi gata? ¿Para cuándo estará? ¿Para cuando estará? Pot as7tepta aici? ¿Puedo esperar aquí? ¿Puedo esperar achí? Trebuie sa* cereti7 piese de schimb? ¿Hay que pedir repuestos? ¿Ai que pedir rrepuestos? Poftit 7i polit 7a de asigurare s7i Aquí tiene la póliza del seguro y la documentele mas7inii documentación del coche Achí tiene la póliθa del seguro y la documentaθion del coce Cât va costa? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuanto va a costar?
63

S-a rupt cureaua de la ventilator

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 64

2

Deplasa*ri

Mi-ati7 putea spune un pret7 estimativ? ¿Me puede hacer un presupuesto? ¿Me puede aθer un presupuesto? Îmi putet 7i face o factura? ¿Me puede hacer una factura? ¿Me puede aθer una factura?

■ Daca* se întâmpla* vreun accident. Când se întâmpla* vreun accident, trebuie avizata* Garda Civila* de Trafic, care se va ocupa de dirijatul traficului, va ajuta ra*nit i7 i, va coordona echipele de urgent a* (pompierii sau 7 ambulant7ele) s7i va face procesul verbal al accidentului. E obligatoriu sa* ai între documentele mas7inii o asigurare care sa* acopere daunele s7i prejudicile produse celorlalte mas7ini s7i persoane în caz de accident. Exista* s7i asigura*ri care acopera* s7i daunele proprii, nu doar cele provocate celorlalt 7i, dar sunt mult mai scumpe. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a remorca accident ambulant7a* asigurare pentru orice fel de risc asigurare pentru tert 7i atestat avocat garda civila* / agent de polit 7ie martori mas7ina* care remorcheaza* medic mort / mort 7i permis / carnet de conducere proces verbal de accident remolcar accidente ambulancia seguro a todo riesgo seguro a terceros atestado abogado guardia civil / agente de policía testigos grúa médico muerto(s) permiso / carnet de conducir parte de accidente
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

rremolcar acθidente ambulanθia seguro a todo rriesgo seguro a terθeros atestado abogado guardia θivil / ahente de poliθía testigos grúa medico muerto(s) permiso / carné de conduθir parte de acθidente

!

Daca* ai vreun accident pe s7osea s7i daca* starea accidentat7ilor o permite, e important sa* marchezi zona cu triunghiuri de semnalizare s7i sa*-t 7i pui vesta reflectorizanta* când ies7i din mas7ina*, avertizând în acest fel vehicolele care circula* s7i evitând noi accidente.
64

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 65

punct de prim-ajutor ra*nit / ra*nit 7i reclamat 7ie tamponare / a tampona triunghi de semnalizare vesta* reflectorizanta* vina*

puesto de socorro herido(s) denuncia choque / chocar triángulo de señalización chaleco reflectante culpa

puesto de socorro erido(s) denunθia cioche / ciocar triangulo de senialiθaθion cialeco rreflectante culpa
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Am avut un accident

He tenido un accidente E tenido un acθidente Sunt ra*nit 7i / mort7i Hay heridos / muertos Ai eridos / muertos Putet7i chema o ambulant7a* / Garda Civila*? ¿Puede llamar a una ambulancia / a la Guardia Civil? ¿Puede iamar a una ambulanθia / a la Guardia θivil? E grav? ¿Es grave? ¿Es grave? Nu, nu sunt ra*nit,-a* No, no estoy herido,-a No, no estoi erido,-a Trebuie chemata* o mas7ina* care sa* Hay que llamar a la grúa remorcheze Ai che iamar a la grúa Trebuie pus triunghiul de avarie Hay que colocar el triángulo de avería Ai che colocar el triangulo de avería Trebuie sa* va* punet 7i vesta Tiene que ponerse el chaleco reflectorizanta* reflectante Tiene che ponerse el cialeco rreflectante Mas7ina trebuie data* la o parte Hay que apartar el coche Ai che apartar el coce Domnul acesta/ Doamna aceasta Este señor,-a es testigo e martor,-a* Este senior,-a es testigo As7 dori un traduca*tor Quisiera un intérprete Chisiera un intérprete Care e compania dumneavoastra* ¿Cuál es su compañía de seguros? de asigura*ri? ¿Cual es su companiia de seguros? Îmi putet 7i da numa*rul polit 7ei ¿Me puede dar su número de póliza del dumneavoastra* de asigurare? seguro? ¿Me puede dar su numero de póliθa del seguro?
65

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 66

2

Deplasa*ri
Fue culpa suya Fue culpa suia No lo vi No lo vi Yo tenía preferencia Io tenía preferenθia
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

A fost vina dumneavoastra* / lui / ei. Nu v-am / l-am va*zut Eu aveam prioritate

Ce poti auzi ,
¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Hay heridos / muertos? ¿Cuándo ocurrrió? ¿Han rellenado el parte de accidente? Acompáñeme a la comisaría Tiene que declarar / hacer una declaración Unde s-a petrecut accidentul? Sunt ra*nit 7i / mort 7i? Când s-a petrecut? At 7i completat procesul verbal de accident? Venit 7i cu mine la comisariat Trebuie sa* declarat 7i / sa* facet 7i o declarat 7ie

■ Cum sa* parchezi în oras7. În multe oras7e spaniole exista* stra*zi s7i zone de parcare controlata* unde se poate parca doar pentru un timp determinat (de la o ora* s7i juma*tate pâna* la doua* ore). Sunt marcate cu linii verzi s7i albastre s7i sunt controlate cu ajutorul parchimetrelor. În cazul în care ît 7i las7i mas7ina în una din aceste zone, trebuie sa*-ti7 cumperi un un tichet s7i sa*-l las7i în interiorul mas7inii, la loc vizibil. Daca* întreci timpul permis, pot7i ga*si o amenda* sau pot 7i avea nepla*cuta surpriza* de a descoperi ca* mas7ina t 7i-a fost remorcata*. Aceste zone controlate sunt cu plata* de luni pâna* vineri, de la 9 dimineat 7a pâna* la * 8 seara. Exista* s7i parca*ri subterane (publice sau private) ale ca*ror pret 7uri sunt mult mai ridicate, în comparati7 e cu cele ale parca*rilor de pe strada*. !

!

Nu la*sa niciodata* mas7ina parcata* în zone marcate cu o linie galbena*! Sunt zone unde se încarca* s7i se descarca* marfa* sau vados (zone unde e interzisa* parcarea pentru ca* sunt, de obicei, ies7iri din garaj) s7i e foarte probabil ca* daca* o las7i acolo, la grúa (vehicol special care remorcheaza* mas7inile accidentate, în pana*, neregulamentar parcate, etc.) o sa* t 7i-o ia în câteva minute. Daca* ti7 -a fost remorcata* mas7ina, trebuie sa* mergi la depozitul prima*riei, sa* pla*tes7ti pentru ca* t 7i-a fost remorcata* (în jur de 90 €, în funct 7ie de oras7) s7i sa* achit 7i amenda.
66

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 67

Ce poti spune ,
Nu stit 7i daca* e vreo parcare pe aici?

Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

¿Sabe si hay un aparcamiento por aquí? ¿Sabe si ai un aparcamiento por achí? Avet 7i ma*runt pentru parchimetru? ¿Tiene cambio para el parquímetro? ¿Tiene cambio para el parchímetro? Ati7 va*zut vreun controlor? ¿Ha visto a un controlador? ¿A visto a un controlador? Mas7ina mi-a fost remorcata* La grúa se ha llevado mi coche La grúa se a ievado mi coce S7tit 7i unde se afla* depozitul de mas7ini? ¿Sabe dónde está el depósito de coches? ¿Sabe donde está el depósito de coces?

Ce poti vedea ,
Caja Entrada Libre Ocupado Plazas aparcamiento Salida Salida de emergencia Servicios Vado

a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Casa* Intrare Liber Ocupat Locuri de parcare Ies7ire Ies7ire de urgent 7a* WC Zona* unde e interzisa* parcarea

67

02_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:47 Página 68

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 69

Cazare si locuinta* , ,
Ca sa* te cazezi când ajungi în Spania, daca* nu ai prieteni sau cunoscut 7i care sa*-t7i ofere un loc unde sa* ramâi pâna* te instalezi, va trebui sa*-t7i caut 7i o camera* la un hotel, «hostal» (un fel de hotel, dar mai modest) sau pensiune. În acest capitol vei ga*si informat7ii s7i fraze pertru a te face înt 7eles daca* vei fi nevoit sa* recurgi la aceasta* forma* temporara* de cazare. ! Dupa* ce te vei stabili, va trebui sa*-t7i închiriezi un apartament. Aici vei ga*si s7i nis7te solut 7ii în acest sens. Trebuie sa* s7tii ca* în Spania e complicat sa* ga*ses7ti apartamente de închiriat. Oferta nu e foarte abundenta* s7i, în plus, exista* diferent7e notabile de pret 7 de la un oras7 la altul. Oras7ele cele mai scumpe sunt Madrid, Barcelona s7i San Sebastián. În schimb, în capitalele de provincie mai mici pret 7urile sunt mai accesibile.

3

3.1 Cazare temporara*: hoteluri, «hostales» s7i pensiuni 3.2 Locuinta 7

70 77

!

În multe oras7e exista* s7i albergues municipales (un fel de internate), gratuite, unde, în caz de urgent7a*, pot 7i petrece una sau doua* nopt 7i. Prin intermediul asociati7 ilor de emigrant7i sau de la prima*rie pot 7i afla unde sunt situate, orarul s7i ce condit7ii trebuie sa* îndeplines7ti.

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 70

3

Cazare si locuinta* , ,
pensiuni

3.1 Cazare temporara*: hoteluri, «hostales» si ,
■ Ret7eaua hoteliera* spaniola*. Hotelurile (1-5 stele) sunt cele mai scumpe, dar s7i cele care ofera* cea mai buna* servire; de obicei, e nevoie sa*-t7i faci o rezervare în prealabil. De categorie inferioara* sunt «los hostales», iar în mod normal pot7i ga*si camera* fa*ra* sa* ai o rezervare. Dar, fa*ra* îndoiala*, cazarea cea mai ieftina*, în orice oras7 spaniol, o ofera* pensiunile. Prestarea e de mai put7ina* calitate (de obicei nu au baie în camera*) s7i s-ar putea sa* trebuiasca* sa* pla*tes7ti anticipat, dar multe dintre ele ofera* micul-dejun s7i prânzul la un pret7 destul de razonabil. Informat7ii despre hoteluri pot7i primi direct în aeroport, daca* vii în Spania cu avionul. În fat7a sa*lilor de sosire exista* câte un punct de informat7ie hoteliera*. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
bagaje baie camera* (simpla* / dubla*) cina* cheie chitant 7a* / factura* chiuveta* demi-pensiune dus7 / cada* hotel hotel mai modest mâncare; prânz mic-dejun pat pat suplimentar pensiune pensiune completa* pret7 pe camera* recept 7ioner,-a* telefon WC; servicii
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

equipaje echipahe cuarto de baño cuarto de banio habitación (simple / doble)abitaθion (simple / doble) cena θena llave iave recibo / factura rrecibo / factura lavabo lavabo media pensión media pension ducha / bañera dúcea / baniera hotel otel hostal ostal comida comida desayuno desaiuno cama cama cama supletoria cama supletoria pensión pension pensión completa pension completa precio por habitación preθio por abitaθion recepcionista rrecepθionista teléfono teléfono servicios serviθios

!

Dupa* ce t 7i s-a dat camera, va trebui sa* completezi un formular cu datele tale personale. În Ce poti7 vedea ît 7i prezenta*m toate datele care t 7i se cer în mod normal.
70

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 71

Ce poti spune ,
Caut cazare pentru aceasta* noapte E vreun loc ieftin de dormit aproape de aici?

Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Cum se poate ajunge acolo? Avet 7i camere libere? Am o camera* rezervata* pe numele lui...

Pot rezerva o camera* pentru sâmba*ta*?

Avet 7i o camera* pentru 3 persoane?

Cât costa* camera pe noapte? E prea scumpa*, avet 7i alta mai ieftina*?

Trebuie sa* las vreun acont? Fiul meu cel mic trebuie sa* pla*teasca*? As7 dori o camera* individuala* / dubla* / cu trei paturi

As7 dori o camera* cu baie

Busco alojamiento para esta noche Busco alohamiento para esta noce ¿Hay un lugar barato para dormir cerca de aquí? ¿Ai un lugar barato para dormir θerca de achí? ¿Cómo se puede llegar allí? ¿Como se puede iegar aí? ¿Tiene habitaciones libres? ¿Tiene abitaθiones libres? Tengo una habitación reservada a nombre de... Tengo una abitaθion rreservada a nombre de... ¿Puedo reservar una habitación para el sábado? ¿Puedo rreservar una abitaθion para el sabado? ¿Tiene una habitación para 3 personas? ¿Tiene una abitaθion para tres personas? ¿Cuánto cuesta la habitación por noche? ¿Cuanto cuesta la abitaθion por noce? Es demasiado cara, ¿tiene otra más barata? ¿Es demasiado cara, tiene otra mas barata? ¿Tengo que dejar una señal? ¿Tengo che dejar una senial? ¿Mi hijo pequeño tiene que pagar? ¿Mi iho pechenio tiene que pagar? Quería una habitación individual / doble / con tres camas Cheria una abitaθion individual / doble / con tres camas Quería una habitación con cuarto de baño Cheria una abitaθion con cuarto de banio
71

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 72

3

Cazare si locuinta* , ,

Quería una habitación para 2 noches Cheria una abitaθion para dos noces Nu s7tiu cât timp voi sta No sé cuanto tiempo me voy a quedar No se cuanto tiempo me voi a chedar Micul-dejun e inclus în pret 7? ¿El desayuno está incluido en el precio? ¿El desaiuno está incluido en el preθio? Ofera* s7i prânzul s7i cina? ¿Dan también comidas y cenas? ¿Dan tambien comidas y θenas? Cât costa* micul-dejun / prânzul / cina? ¿Cuánto cuesta el desayuno / la comida / la cena? ¿Cuanto cuesta el desaiuno / la comida / la θena? Baia e în camera*? ¿El baño está en la habitación? ¿El banio está en la abitaθion? Pot sa* va*d camera? ¿Puedo ver la habitación? ¿Puedo ver la abitaθion? Am cerut o camera* simpla* / dubla* / Pedí una habitación sencilla / doble / cu trei paturi con tres camas Pedí una abitaθion senciia / doble / con tres camas Avet 7i vreo camera* mai mare? ¿Tiene una habitación más grande? ¿Tiene una abitaθion mas grande? E vreun alt hotel / «hostal» / vreo ¿Hay otro hotel / hostal / pensión cerca alta* pensiune pe aici pe aproape? de aquí? ¿Ai otro otel / ostal / pension θerca de achí? Da, o lua*m / o iau Sí, nos la quedamos / me la quedo Si, nos la chedamos / me la chedo Mu-mi prea place, ar fi posibil sa* No me gusta mucho, ¿sería posible o schimb? cambiarla? ¿No me gusta mucio, seria posible cambiarla? M-at 7i putea suna la 7 dimineat 7a? ¿Podría llamarme a las 7 de la mañana? ¿Podria iamarme a las siete de la maniana? Hotelul / «hostal»-ul / pensiunea e ¿El hotel / hostal / pensión está deschis,-a* toata* noaptea? abierto,-a toda la noche? ¿El otel / ostal / pension está abierto,-a toda la noce?
72

As7 dori o camera* pentru doua* nopt 7i

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 73

Ce poti auzi ,

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Buenos días, ¿qué desea usted? Buna* dimineat 7a, ce dorit7i? ¿Tienen una reserva? Avet 7i rezervare? No tenemos nada libre Nu avem nimic liber Lo siento, está lleno / completo Îmi pare ra*u, e plin No nos quedan habitaciones Nu mai avem camere individuale / duble individuales / dobles Lo siento, pero no hay otra Îmi pare ra*u, dar nu mai e nici o alta* habitación disponible camera* disponibila* ¿Cuántos días se va a quedar? Câte zile vet 7i sta? ¿Habitación individual o doble? Camera* individuala* sau dubla*? ¿Me deja su documentación / Îmi dat7i documentele dumneavoastra* / pasaporte? pas7aportul? Son 50 euros la noche para 2 personas Costa* 50 de euro pe noapte pentru 2 persoane Rellene esta ficha / formulario / Completat 7i acest formular, va* rog impreso, por favor Tenga, firme aquí, por favor Poftit 7i, semnat 7i aici, va* rog Aquí tiene la llave de su habitación Poftit 7i cheia de la camera dumneavoastra* Su hijo pequeño puede tener una Fiul dumneavoastra* cel mic poate avea cama gratuita en el dormitorio un pat gratuit în dormitor Su habitación es la 124, en el primer Camera dumneavoastra* e 124, la etajul piso întâi Por aquí / por allí, por favor Pe aici / acolo, va* rog Hay que salir antes de las 12 Trebuie sa* predat 7i camera înainte de ora 12 Hay que pagar por adelantado Trebuie sa* pla*tit 7i anticipat Hay que pagar al contado Trebuie sa* pla*tit 7i cu bani gheat 7a*

Ce poti vedea ,
Apellidos Nombre Domicilio / dirección Calle / número Ciudad / población País Nacionalidad Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Nume de familie (pl.) Prenume Domiciliu / adresa* Strada* / numa*r Oras7 / localitate T 7ara* Nat 7ionalitate Data nas7terii Locul nas7terii
73

a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 74

3

Cazare si locuinta* , ,
Numa*r de pas7aport Data s7i semna*tura

Número de pasaporte Fecha y firma

■ S7ederea: întâmpla*ri nepreva*zute s7i reclamat i7 i. Toate hotelurile, «hostal»-urile s7i pensiunile dispun de foi de reclamati7 i la dispoziti7 a clientului, în care se poate expune pe scurt motivul plângerii, în cazul în care atitudinea nu a fost corecta* sau servirea a fost necorespunza*toare. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
aer condit7ionat apa* rece / calda* bec bideu cada* cears7af (-uri) cheie chiuveta* dus7 înca*lzire murdar pat pa*tura* perna* priza* prosop (-oape) robinet rupt / stricat sa*pun us7a* veioza* WC zgomot aire acondicionado agua fría / caliente bombilla bide bañera sábana(s) llave lavabo ducha calefacción sucio cama manta almohada enchufe toalla(s) grifo roto / estropeado jabón puerta lámpara retrete / váter / inodoro ruido
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

aire acondiθionado agua fria / caliente bombiia bidé baniera sábana(s) iave lavabo dúcea calefacθion suθio cama manta almoada enciufe toaia(s) grifo rroto / estropeado habon puerta lampara rretrete / vater / inodoro rruido
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Nu avet 7i o pa*tura* în plus? Îmi putet 7i da o alta* perna*?

¿Tendría una manta más, por favor? ¿Tendria una manta mas, por favor? ¿Me puede dar otra almohada? ¿Me puede dar otra almoada?
74

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 75

No hay agua caliente No ai agua caliente Nu putem dormi din cauza zgomotului No podemos dormir por el ruido No podemos dormir por el rruido Nu au fa*cut cura*tenie în camera* 7 No han limpiado la habitación No an limpiado la abitaθion Înca*lzirea nu funct7ioneaza* La calefacción no funciona La calefacθion no funθiona Am pierdut cheia He perdido la llave E perdido la iave Nu pot deschide us7a de la camera* No puedo abrir la puerta de la habitación No puedo abrir la puerta de la abitaθion Pa*turile / cears7afurile sunt murdare Las mantas / sábanas están sucias Las mantas / sábanas estan suθias Nu sunt prosoape / pa*turi. Nu e apa* No hay toallas / mantas. No hay agua calda* / sa*pun caliente / jabón No ai toaias / mantas. No ai agua caliente / habon Înca*lzirea / priza / aerul condit 7ionat nu La calefacción / el enchufe / el aire funct 7ioneaza* acondicionado no funciona La calefacθion / el enciufe / el aire acondiθionado no funθiona Fereastra nu se închide bine La ventana no cierra bien La ventana no cierra bien Chiuveta / cada e înfundata* El lavabo / la bañera está atascado,-a El lavabo / la baniera está atascado,-a Nu e lumina* No hay luz No ai luθ Robinetul picura* El grifo gotea El grifo gotea Am va*zut gândaci / gânga*nii în camera* He visto cucarachas / bichos en la habitación E visto cucaracias / bicios en la abitaθion As7 vrea sa* schimb camera Quisiera cambiar de habitación Chisiera cambiar de abitaθion As7 vrea sa* vorbesc cu directorul Quisiera hablar con el director Chisiera ablar con el director Vreau cartea de reclamat 7ii Quiero el libro de reclamaciones Chiero el libro de rreclamaθiones
75

Nu e apa* calda*

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 76

3

Cazare si locuinta* , ,
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Ce poti auzi ,
¿A qué hora quiere que le despertemos? ¿Qué ocurre? ¿Tiene algún problema? ¿Va todo bien? ¿Necesita algo? Disculpe, no disponemos de otra habitación De acuerdo Puede desayunar desde las 8 hasta las 10:30 Ahora lo arreglamos Disculpen las molestias La ce ora* vret 7i sa* va* trezim? Ce se întâmpla*? Avet 7i vreo problema*? Totul e în ordine? Avet 7i nevoie de ceva? Scuzat 7i, nu avem alta* camera*

De acord Putet 7i lua micul-dejun de las 8 pâna* la 10:30 Îl repara*m acum Scuzat 7i derajul

■ La plecare Ce poti spune ,
Pleca*m / plec mâine dimineat 7a*
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Pleca*m / plec acum Ne putet 7i da nota de plata*? Am dori sa* mai ra*mânem o noapte, e posibil?

La ce ora* trebuie sa* preda*m camera? Unde putem la*sa bagajele pâna* când pleca*m?

Am sunat de trei ori la telefon Ne putet 7i face o factura*?

Nos vamos / me voy mañana por la mañana Nos vamos / me voi maniana por la maniana Nos vamos / me voy ahora Nos vamos / me voi aora ¿Nos podría dar la cuenta? ¿Nos podria dar la cuenta? Quisiéramos quedarnos una noche más, ¿es posible? Chisieramos chedarnos una noce mas, ¿es posible? ¿A qué hora hay que dejar la habitación? ¿A che ora ai che dehar la abitaθion? ¿Dónde podemos dejar el equipaje hasta que nos vayamos? ¿Donde podemos dehar el echipahe asta che nos vaiamos? He llamado 3 veces por teléfono E iamado tres veθes por teléfono ¿Nos puede hacer una factura? ¿Nos puede aθer una factura?
76

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 77

Cred ca* e o gres7eala* la nota de plata*

Creo que hay un error en la cuenta Creo che ai un error en la cuenta Ne putet 7i da o chitant7a* mai detaliata*? ¿Puede darnos un recibo más detallado ¿Puede darnos un rrecibo mas detaiado? Poftit 7i cheile Aquí están las llaves Achí estan las iaves

Ce poti auzi ,
Les vamos a hacer una factura Disculpen, nos hemos equivocado Tienen que dejar la llave Espero que haya disfrutado de su estancia

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Va* vom face o factura* Scuzat 7i, am gres7it Trebuie sa* la*sat 7i cheia Sper ca* v-at 7i bucurat de s7edere

3.2 Locuint a ,
■ Cum sa* caut7i o locuint7a*. În Spania, locuint7a e mai scumpa* decât în alte t 7a*ri europene. Indiferent daca* e închiriata* sau proprietate personala*, locuint 7a reprezinta* un procent ridicat din veniturile spaniolilor. În plus, faptul ca* spaniolii prefera* sa* cumpere decât sa* închirieze face ca oferta de locuint7e cu chirie sa* fie mai mica* decât în alte ta*ri. 7 Pentru a ga*si un apartament de închiriat pot 7i apela la agent 7iile imobiliare ori poti7 ca*uta în ziarele specializate sau de informat7ie generala*, precum s7i în internet. În anunt7uri de mica* publicitate exista* o sect 7iune numita* «Vivienda» (Locuinta*) sau «Alquiler» (De închiriat). Ofertele de închiriat sunt ordonate, 7 de obicei, pe pret7uri (de la cel mai mic la cel mai mare) iar apoi, pe cartiere sau zone. Anunturile sunt date atât de particulari, cât s7i de agent 7iile imobiliare. E 7 mai ieftin sa* închiriezi direct de la proprietari (anunt7urile lor se deosebesc pentru ca* în ele apar cuvintele «Particular...» sau «Propietario...»), eliminând astfel intermediarii. Agenti7 ile imobiliare, în schimb, ît7i us7ureaza* destul de mult ca*utarea unei locuint 7e s7i formalita*t 7ile de închiriere, dar îs7i iau un comision pentru gestiunile lor, ceea ce ce face ca pret 7ul final sa* fie mai scump. Când închiriezi ti7 se poate cere o garanti7 e sau un gaj bancar s7i e bine sa* faci un contract de închiriere ca sa* eviti7 sa* ai probleme. În plus, e foarte practic sa* faci o asigurare a casei, chiar daca* e închiriata*, în eventualitatea unor strica*ciuni sau incendii. Acest tip de asigurare nu e foarte costisitor. !
77

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 78

3

Cazare si locuinta* , ,

O alta* varianta* ieftina* de a închiria e împa*rt 7ind un apartament între mai multe persoane (piso compartido). Anunt 7uri de «piso compartido» pot7i ga*si în ziare s7i în internet, nu la agent7iile imobiliare. Cuvinte de care poti avea nevoie ,
(apartament) mobilat (piso) amueblado (apartament) nemobilat (piso) vacío a închiria / chirie alquilar / alquiler a renova renovar agent 7ie imobiliara* agencia inmobiliaria anunt7uri de mica publicitate anuncios por palabras apartament piso asociat7ie de locatari; fond comunidad de vecinos de rulment baie baño balcon terraza buca*ta*rie cocina camera*, -e habitación / habitaciones casa sca*rilor escalera centru centro contract contrato chirias7 / gazda* inquilino / arrendatario dreapta derecha etaj planta fereastra* ventana garant 7ie fianza garsoniera* estudio garsoniera* confort I apartamento gaz butan butano gaz natural gas natural
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

(piso) amueblado (piso) vaθío alchilar / alchiler rrenovar ahenθia inmobiliaria anunθios por palabras piso comunidad de veθinos banio terraθa coθina abitaθion / abitaθiones escalera θentro contrato inchilino / arrendatario derecia planta ventana fianθa estudio apartamento butano gas natural

!

Când închiriezi un apartament t 7i se pot cere una sau doua* luni de chirie drept garant 7ie, pe care o ret 7ine propietarul în eventualitatea în care s-ar produce vreo strica*ciune în apartament sau daca* într-o luna* nu pla*tes7ti chiria. T 7i se returneaza* când pa*ra*ses7ti locuint 7a. Daca* nu ai adeverint 7a* de salariat, t 7i se poate cere un gaj bancar, adica* o suma* de bani depusa* întrun cont care, pe durata închirierii, nu se poate scoate. Fondul de rulment îl pla*tes7te de obicei proprietarul, dar e bine sa* ca*det 7i de acord asupra acestui lucru înainte de a semna contractul.
78

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 79

hol înca*lzire interior / exterior lift particular proprietar / gazda* salon stânga sufragerie sufragerie

pasillo calefacción interior / exterior ascensor particular propietario / arrendador salón izquierda comedor salón comedor

pasiio calefacθion interior / exterior asθensor particular propietario / arrendador salon iθchierda comedor salon comedor
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
A.a. (armario empotrado) A.c. (aire acondicionado) Anticipo / xx meses de anticipo Apartamento Ascensor Aseo Ático Av./avda. (avenida) B° (barrio) Balcón / balcones Baño(s) completo(s) C/ (calle) C.i./ Calef. Indiv. (calefacción individual) C.c. (calefacción central) Céntrico Coc. (cocina) Cocina amueblada Comunicado Contrato Ctra. (carretera) Dcha. (derecha) Dorm. (dormitorio) Edif. (edificio) En perfecto estado Estudio Ext. (exterior) Fianza Garaje

Dulap încastrat Aer condit 7ionat Plata* anticipata* / xx luni plata* anticipata* Garsoniera* confort I Lift WC Mansarda* Bulevard Cartier Balcon / balcoane Baie (ba*i) completa* (e) Strada* Centrala* particulara* Înca*lzire centrala* Central Buca*ta*rie Buca*ta*rie mobilata* Bine situat Contract S7osea Dreapta Dormitor Cla*dire În perfecta* stare Garsoniera* Exterior Garant 7ie Garaj
79

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 80

3

Cazare si locuinta* , ,
Gaz natural Camera* Cuptor Agent7ie imobiliara* Interior Stânga Lânga* metrou Gra*dina* Mas7ina* de spa*lat Luminos Sunat 7i începând de la ora xx m2 Frigider Construct 7ie noua* Nou Orientat spre nord / sud / est / vest Parchet Curte interioara Etaj Parter Piat 7eta* Us7a* blindata* Referint 7a* Renovat Fa*ra* numa*r Sufragerie Se închiriaza* apartament Usca*tor Seminou Telefon Loc unde se pot întinde rufele Balcon Balcon închis Debara Zona* rezident 7iala* Ferestre de termopan Aragaz electric de vitroceramica* Zona* Spat 7iu verde
80

G.n. (gas natural) Hab. (habitación) Horno Inmobiliaria Int. (interior) Izq. (izquierda) Junto a metro Jardín Lavadora Luminoso Llamar a partir de XX horas m2 Nevera Nueva construcción Nuevo Orientación norte / sur / este / oeste Parquet Patio Piso / planta Planta baja Plza. (plaza) Puerta blindada Ref. (referencia) Renovado / reformado S/n (sin número) Salón / salón-comedor Se alquila piso Secadora Seminuevo Tel. (teléfono) Tendedero Terraza Terraza acristalada Trastero Urb. (urbanización) Ventanas climalit Vitrocerámica Zona Zona ajardinada

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 81

Ce poti auzi ,
Închiriat 7i un apartament?

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

¿Alquilan un piso? ¿Alchilan un piso? Am sunat pentru anuntul despre 7 Llamaba por el anuncio del piso apartament Iamaba por el anunθio del piso M-ar interesa sa* închiriez apartamentul Me interesaría alquilar el piso Me interesaria alchilar el piso Dumneavoastra* suntet7i proprietarul, -a? ¿Es usted el propietario,-a? ¿Es usted el propietario,-a? Cât 7i metri are? ¿Cuántos metros tiene? ¿Cuantos metros tiene? Câte camere are? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuantas abitaθiones tiene? Cât costa* pe luna*? ¿Cuánto cuesta al mes? ¿Cuanto cuesta al mes? E inclus fondul de rulment? ¿Está incluida la comunidad de vecinos? ¿Está incluida la comunidad de veθinos? Trebuie sa* las garant7ie? ¿Hay que dejar fianza? ¿Ai che dehar fianθa? Câte luni de garant 7ie? ¿Cuántos meses de fianza? ¿Cuantos meses de fianθa? E bine situat? ¿Está bien comunicado? ¿Está bien comunicado? E aproape de metrou / de stat 7ie? ¿Está cerca del metro / de la estación? ¿Está θerca del metro / de la estaθion? E mobilat / nemobilat? ¿Está amueblado / vacío? ¿Está amueblado / vaθio? Are mas7ina* de spa*lat s7i frigider? ¿Tiene lavadora y frigorífico / nevera? ¿Tiene lavadora i frigorifico / nevera? Are înca*lzirea centrala* / individuala*? ¿Tiene calefacción central / individual? ¿Tiene calefacθion θentral / individual? Are gaz natural? ¿Tiene gas natural? ¿Tiene gas natural? La ce etaj e? ¿Qué planta / piso es? ¿Che planta / piso es? E interior sau exterior? ¿Es interior o exterior? ¿Es interior o exterior? Are lift? ¿Tiene ascensor? ¿Tiene asθensor?
81

03_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:48 Página 82

3

Cazare si locuinta* , ,
¿Cuándo podemos verlo? ¿Cuando podemos verlo? ¿La cuota de la Comunidad corre por cuenta del propietario, verdad? ¿La cuota de la Comunidad corre por cuenta del propietario, verdad? ¿Cuándo podríamos firmar el contrato? ¿Cuando podriamos firmar el contrato?
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Când putem sa*-l vedem? Fondul de rulment îl pla*tes7te proprietarul, nu?

Când am putea semna contractul?

Ce poti auzi ,
Si, está en alquiler Está alquilado ya Son xx meses de fianza Pedimos aval bancario Pedimos contrato de trabajo y nóminas Puede verlo cuando usted quiera Solo por las tardes / mañanas Quedamos a las 8 para verlo

Da, e de închiriat E închiriat deja Garant 7ia reprezinta* xx luni de chirie Cerem gaj bancar Cerem contract de lucru s7i adeverint 7e de salariu Putet 7i sa*-l vedet7i când vret 7i dumneavoastra* Doar dupa-amiaza / dimineat 7a Ne întâlnim la * 8 ca sa*-l vedem

82

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 83

Cumpa*ra*turi
Pentru a face cumpa*ra*turi în Spania ai la dispozit 7ie o multitudine de tipuri de magazine: magazine de cartier, piet7e, supermarket-uri, magazine universale s7i centre comerciale. Majoritatea se închid între 14.00 s7i 17.00. Doar anumite centre comerciale au orar neîntrerupt de la 10.00 pâna* la 22.00, de luni pâna* sâmba*ta*, iar uneori e deschis chiar s7i în zilele de sa*rba*toare. !

4

4.1 4.2 4.3 4.4 4.6

Unde facem cumpa*ra*turile? Produse alimentare Îmbra*ca*minte, înca*lt7a*minte s7i accesorii Articole casnice Produse de cura*t 7enie s7i de igiena* personala*

84 86 95 102 107

!

E foarte important sa* pa*strezi bonul daca* vrei sa* returnezi ceva ce nu ît 7i place sau care nu e în buna* stare. În cazul îmbra*ca*mint7ii, în afara* de bon e necesar sa* prezint7i s7i eticheta.

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 84

4

Cumpa*ra*turi

4.1 Unde facem cumpa*ra*turile?
■ La cumpa*ra*turi. Daca* locuies7ti la oras7, ai la dipozit7ie o mult 7ime de tipuri de magazine în care ît7i pot7i face cumpa*ra*turile, începând cu cele de cartier în care es7ti servit personal, s7i pâna* la supermarket-uri s7i centrele comerciale. Ca sa* s7tii unde pot 7i cumpa*ra fiecare produs s7i avantajele pe care le prezinta* unele magazine în comparati7 e cu altele, îti7 prezenta*m în continuare, pe scurt, principalele tipuri: • Magazine de cartier. Sunt asociat i7 i de tip familial, în general specializate în comercializarea unui tip concret de produse; nu sunt tip autoservire. De exemplu, într-o droguería (drogherie) se vând articole de toaleta* s7i produse de cura*tenie, în estancos (tutungerii) tutun, timbre s7i 7 plicuri, iar într-o mercería (mercerie) putem ga*si at 7a*, lâna* s7i chiar lenjerie intima*. S7i în domeniul alimentar exista* acest tip de specializare: într-o charcutería (mezela*rie) se vând tot felul de mezeluri s7i de brânzeturi; într-o casquería (magazin de ma*runtaie) ne ofera* ma*runtaie de porc, vaca* sau miel, într-o tienda de variantes (ba*ca*nie) putem ga*si fructe uscate, mura*turi în otet, cutii de conserve s7i dulciuri. 7 • Piet7e. Pietele sunt formate din puestos (standuri). Au un orar de vara* 7 s7i unul de iarna* s7i se închid întotdeauna la amiaza*. Unele dintre ele au parcare gratuita*, daca* cumperi ceva, iar durata e de obicei de 1 ora*. Sunt deschise de luni pâna* vineri, iar sâmba*ta doar dimineat 7a. • Târguri. În oras7ele mici, la sate sau chiar în anumite cartiere din marile oras7e, se stabiles7te o zi fixa* pe sa*pta*mâna* (de obicei, sâmba*ta sau duminica) în care sunt autorizate standuri de vânzare ambulanta* pe strada*. În aceste târguri se pot achiziti7 ona tot felul de produse, de la mâncare pâna* la îmbra*ca*minte, la un pret 7 mai mic decât în magazinele obis7nuite. Des7i toate produsele au un pret7 stabilit, te pot 7i târgui, mai cu seama* daca* cumperi cantita*ti7 mari sau mai mult decât un produs. • Supermarket-uri, magazine universale s7i centre comerciale. În general, aici se pot cumpa*ra alimente s7i, în plus, produse de cura*t 7enie, de igiena* personala* s7i anumite sortimente de îmbra*ca*minte, lenjerie, papeta*rie, etc. Orarul e flexibil s7i variaza* de la un magazin la altul: unele se închid la amiaza*, iar altele au orar continuu de la 10.00 pâna* la 22.00 (majoritatea centrelor comerciale). În supermarket-uri exista* secciones (raioane) s7i nu puestos. Sunt tip autoservire: ît7i alegi produsele pe care le dores7ti, le pui într-un cos7 sau într-un ca*rucior (care functi7 oneaza* introducând o moneda* de 50 de centi7 sau de 1 euro) s7i pla*tes7ti la una din casele care se afla* la ies7ire. La raionul de fructe s7i verdeata*, din motive de igiena*, e necesar sa*-t 7i pui o ma*nus7a* de 7 plastic pentru ca* noi suntem cei care alegem produsele, le introducem în punga* s7i le cânta*rim. În anumite magazine exista* standuri de ma*cela*rie,
84

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 85

mezela*rie, pesca*rie, avicola, bruta*rie s7i aprozar. Aceste magazine au de obicei o marca* proprie, numita* «marca* alba*», la un pret 7 mult mai ieftin. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
aprozar avicola bijuterie bruta*rie centru comercial cura*t 7a*torie chios7c de ziare drogherie la*pta*rie / produse lactate ma*cela*rie magazin de haine magazin de ma*runtaie mezela*rie papeta*rie patiserie pesca*rie piat 7a* spa*la*torie supermarket târg tip de centru comercial tip de centru comercial tutungerie
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

frutería fruteria pollería poieria joyería hoieria panadería panaderia centro comercial θentro comerθial tintorería tintoreria kiosco chiosco droguería drogheria lechería / productos lácteos lecería / productos lácteos carnicería carniθeria tienda de ropa tienda de rropa casquería cascheria charcutería ciarcuteria papelería papeleria pastelería pasteleria pescadería pescaderia mercado mercado lavandería lavanderia supermercado supermercado mercadillo mercadiio gran almacén gran almaθen hipermercado ipermercado estanco estanco

!

Schimbarea produsului s7i returnarea banilor. În majoritatea magazinelor se permite schimbarea acelor produse care sunt defectuoase sau care nu au satisfa*cut clientul dintr-un anumit motiv justificat. În general doar centrele comerciale s7i supermarket-urile ît 7i returneaza* banii în cazul în care nu mai vrei articolul pe care l-ai cumpa*rat. În magazinele de cartier, în loc sa*-t 7i returneze banii, ît7i pot da un bon de valoare cu pret 7ul produsului, pe care îl pot7i folosi cumpa*rând altceva din acelas7i magazin (într-o perioada* determinata* de timp, specificata* pe bon). Pentru orice schimbare a unui produs sau pentru returnarea banilor e absolut necesara* prezentarea bonului de cumpa*rare. De aceea, nu uita sa*-l solicit7i de fiecare data* când cumperi ceva.
85

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 86

4

Cumpa*ra*turi

4.2 Produse alimentare
■ Cum sa*-ti7 iei un numa*r s7i sa* întrebi cine-i ultimul. În magazinele de cartier, în standurile de la piata* s7i chiar s7i în unele raioane alimentare din 7 supermarket-uri sau din centrele comerciale e necesar sa* s7tii care e ordinea în care veri fi servit s7i sa* stai la rând. În majoritatea centrelor comerciale s7i a supermarket-urilor poti7 s7ti al câtelea es7ti cu ajutorul unui numa*r electronic. Însa* în magazinele de cartier s7 i în majoritatea standurilor din piata* nu exista* numere electronice s7i, de aceea, e nevoie sa* 7 întrebi cine-i ultimul («pedir la vez»). În acest scop poti7 întreba: «¿Quién es el último?» («Cine e ultimul?») sau «¿Quién da la vez?», ceea ce înseamna* ca* întreba*m cine e persoana care e înaintea noastra*. La rândul nostru, trebuie sa* proceda*m la fel cu urma*toarea persoana* care vine dupa* noi s7i ne întreaba* («dar la vez»). E de proasta* educati7 e sa* nu respecti7 aceste reguli, de aceea trebuie sa* fii mereu atent când es7ti întrebat cine e ultimul, iar tu la rândul ta*u trebuie sa* întrebi, când te as7ezi la coada*, cine e ultima persoana*. Ce poti spune ,
Cine e ultimul? Cine e ultimul,-a? Ultimul, va* rog? Scuzat 7i, dumneavoastra* suntet 7i ultimul,-a?
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Eu, noi (m., f.) Domnul acesta / Doamna aceasta E cu numa*r? De unde se ia numa*rul?

¿Quién da la vez? ¿Chien da la veθ? ¿Quién es el último,-a? ¿Chien es el ultimo,-a? ¿El último, por favor? ¿El ultimo, por favor? Disculpe / perdone, ¿es usted el / la último,-a? Disculpe / perdone, ¿es usted el / la ultimo,-a? Yo, nosotros,-as Io, nosotros,-as Este señor / esta señora Este senior / esta seniora ¿Hay número? ¿Ai numero? ¿Dónde se coge el número? ¿Donde se cohe el numero?
86

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 87

■ Prezentarea produselor alimentare Cuvinte de care ai putea avea nevoie
/4 kg /4 l 1 /2 kg 1 /2 l 3 /4 kg 1 kg 1l 12 6 ambalaj borcan bucata* carton, box caserola* cutie doza*, cutie felie gram greutate bruta* greutate neta* groasa* / grasa*, mare mare pachet sacos7a* sticla* subt 7ire tona*
1 1
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

cuarto kilo, 1/4 kg cuarto litro, 1/4 l medio kilo, 1/2 kg medio litro, 1/2 l tres cuartos de kilo, 3/4 kg un kilo, 1 kg un litro, 1 l docena media docena envase tarro trozo cartón tarrina caja lata loncha / rodaja* gramo peso bruto peso neto gruesa / gorda grande paquete bolsa botella fina tonelada, t.

cuarto chilo cuarto litro medio chilo medio litro tres cuartos de chilo un chilo un litro doθena media doθena envase tarro troθo carton tarrina caha lata loncea / rodaha gramo peso bruto peso neto gruesa / gorda grande pachete bolsa boteia fina tonelada

* Diferent 7a între «loncha» s7i «rodaja» e în forma de ta*iere. «Loncha» presupune o ta*iere verticala* (feliat), în timp ce «rodaja» o ta*iere circulara* (rondele). De obicei, pes7tele, la*mâile, cârnat7ii, etc, sunt ta*iat 7i în «rodajas», în schimb, despre brânza topita* feliata* se spune ca* e ta*iata* în «lonchas».

■ Cum sa* cumperi alimente. Dieta mediterana* are la baza* fructele s7i verdeata, un sortiment foarte variat de pes7te s7i uleiul de ma*sline, ceea ce o 7 face sa* fie foarte sa*na*toasa*. Multora din fructele s7i verdet 7urile (acelga, alcachofa, etc. ), precum s7i felurilor de pes7te (rape, bonito, mero, etc.) pe
87

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 88

4

Cumpa*ra*turi

care le poti7 întâlni în Spania e dificil sa* le ga*ses7ti echivalent pentru simplul motiv ca* nu exista* în România. Mult7i români se familiarizeaza* acum, pentru prima data,* cu gustul pes7telui-spada*, al langostei sau al calmarului. ! Des7i exista* un sortiment foarte variat de produse de patiserie (bollería) s7i de cofeta*rie (tartas –torturi–, pasteles –pra*jiturele–), în Spania aproape ca* nu vei ga*si cofeta*rii. De asemenea, ca o curiozitate, spaniolii folosesc pâinea feliata* doar pentru a face sandvis7uri, mâncând de obicei un tip de pâine subt7ire s7i alungita*, numita* baguete sau pistola, care din pa*cate se usuca* dupa* câteva ore, as7a ca* trebuie cumpa*rata* pe moment. De asemenea, e bine sa* s7tri ca* nu vei ga*si în magazine smântâna* sau un produs atât de tradit7ional ca bors7ul. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
Fructe s7i verdeat7a* andivie caisa* ca*ps7una* (-i) ceapa* cireas7a* ciuperca* conopida* coriandru curmala* dovleac dovlecel fasole verde kiwi la*mâie mandarina* ma*r ma*rar maza*re nuca* de cocos porumb pruna* endivia albaricoque fresa(s) cebolla cereza / picotas champiñón coliflor cilantro dátil calabaza calabacín judías verdes kiwi limón mandarina manzana hinojo guisante coco maíz ciruela endivia albaricoche fresa(s) θeboia θereθa / picotas ciampinion coliflor θilantro dátil calabaθa calabaθin hudias verdes chiui limon mandarina manθana inoho ghisante coco maiθ θiruela
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

!

La pesca*rie pot 7i solicita sa* t 7i se curet 7e pes7tele pe care l-ai cumpa*rat. Acest serviciu e inclus în pret 7. Acelas7i lucru e valabil s7i la ma*cela*rie sau la avicola.
88

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 89

salata* verde smochina* spanac sparanghel t 7elina* usturoi vâna*ta* varza* varza* de Bruxelles ananas ardei ros7u / verde banana* burete, ciuperca* cartof castravete grepfruit gutuie menta* morcov nap para* pa*stârnac pa*trunjel pepene verde piersica* portocala* praz ridiche ros7ie sfecla* ros7ie soia strugure un fel de pepene galben Pes7te s7i fructe de mare ans7oa calcan calmar caracatit 7a* cod creveta* langosta* limba* de mare

lechuga higo espinaca espárrago apio ajo berenjena col / repollo / berza coles de bruselas piña pimiento rojo / verde plátano seta patata pepino pomelo membrillo menta / hierbabuena zanahoria nabo pera chirivía perejil sandía melocotón naranja puerro rábano tomate remolacha soja uva melón anchoa / boquerón rodaballo calamar pulpo bacalao gamba langostino lenguado
89

leciuga igo espinaca espárrago apio aho berenhena col / rrepoio / berθa coles de bruselas pinia pimiento rroho / verde plátano seta patata pepino pomelo membriio menta / ierbabuena θanaoria nabo pera cirivia perehil sandia melocoton naranha puerro rrabano tomate rremolacea soha uva melon ancioa / bocheron rrodabaio calamar pulpo bacalao gamba langostino lenguado

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 90

4

Cumpa*ra*turi
caballa caracoles almeja emperador cangrejo de mar / de río sardina mejillón sepia salmón atún trucha entrecot buey cordero recental ternera carne picada costillas chuleta chuletón filete falda cordero lechal lomo solomillo hueso pierna cerdo paletilla vaca morro callos cabeza manitas sesos hígado corazón lengua criadillas pulmón
90

macrou melci midie pes7te-spada* rac de mare / râu sardea scoica* sepie somon ton un tip de pa*stra*v Ma*cela*rie antricot bou cârlan, miel mai mare de 1 an carne de vita* carne tocata* costit 7e cotlet cotlet mai mare filé fleica* miel de lapte mus7chi de porc mus7chi de vaca* os picior porc pulpa* vaca* Magazin de ma*runtaie bot burta* cap copite creier ficat inima* limba* momit 7e plâmân

cabaia caracoles almeha emperador cangreho de mar / de rrio sardina mehiion sepia salmon atun trucea entrecot buei cordero rreθental ternera carne picada costiias ciuleta ciuleton filete falda cordero leceal lomo solomiio ueso pierna θerdo paletiia vaca morro caios cabeθa manitas sesos ígado coraθon lengua criadiias pulmon

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 91

rinichi riñones ureche oreja Avicola aripi de pui alas de pollo copan muslo crenvurs7ti de pui salchichas de pollo curcan pavo fica*t 7ei higaditos filé de pui / curcan filetes de pollo / pavo ga*ina* gallina hamburgeri de pui hamburguesas de pollo iepure conejo oua* huevos piept pechuga porumbel pichón potârniche perdiz prepelit 7a* codorniz pui, carne de pui pollo pulpe traseros rânza*, pipota* mollejas Mezela*rie brânza* de capra* queso de cabra brânza* de oaie queso de oveja brânza* de vaca* s7i oaie queso de vaca y oveja brânza* de vaci requesón brânza* proaspa*ta* fa*ra* sare queso fresco sin sal brânza* proaspa*ta* sa*rata* queso fresco con sal brânza* topita* queso fundido cârnat 7i chorizo jambon jamón marmelada* de gutui dulce de membrillo mezel salchichón mezeluri embutido mezeluri de de curcan fiambre de pavo mezeluri de pui fiambre de pollo pateuri patés pla*cinta* cu carne empanada de carne pla*cinta* cu ton empanada de bonito salam italian mortadela s7unca* jamón york tarta* de brânza* tarta de queso triunghiuri de brânza* topita*quesitos
91

rriniones oreha alas de poio muslo salcicias de poio pavo igaditos filetes de poio / pavo gaína amburghesas de poio coneho uevos peciuga picion perdiθ codorniθ poio traseros moiehas cheso de cabra cheso de oveha cheso de vaca i oveha rrecheson cheso fresco sin sal cheso fresco con sal cheso fundido cioriθo hamon dulθe de membriio salcicion embutido fiambre de pavo fiambre de poio patés empanada de carne empanada de bonito mortadela hamon iorc tarta de cheso chesitos

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 92

4

Cumpa*ra*turi
queso curado agua bebidas galletas pimentón tomate frito / natural café té poleo-menta manzanilla tila chocolate conservas (lata / bote de...) pastillas de caldo harina judías blancas / pintas / alubias judías verdes fideos nata sémola / cuscús yogur leche lasaña legumbres lentejas macarrones magdalenas mahonesa mostaza garbanzos arroz vinagre pan rallado pimienta refrescos raviolis sal batido
92

un fel de cas7caval Ba*ca*nie apa* ba*uturi biscuit 7i boia bulion / sos de ros7ii cafea ceai ceai de menta* ceai de mus7et 7el ceai de tei ciocolata* conserve (cutie / borcan de...) cubulet 7e de concentrat de zarzavat fa*ina* fasole boabe fasole verde fidea fris7ca* gris7 iaurt lapte lasania legume linte macaroane madlene maioneza* mus7tar na*ut orez ot 7et pesmet piper ra*coritoare ravioli sare shaker

cheso curado agua bebidas gaietas pimenton tomate frito / natural café te poleo-menta manθaniia tila ciocolate conservas (lata / bote de...) pastiias de caldo arina hudias blancas / pintas / alubias hudias verdes fideos nata sémola / cuscus iogur lece lasania legumbres lentehas macarrones magdalenas maonesa mostaθa garbanθos arroθ vinagre pan rraiado pimienta rrefrescos rraviolis sal batido

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 93

spaghete suc ulei zaha*r Bruta*rie s7i patiserie croissant madlene palmier de ciocolata* pâine pâine pe vatra* pâine integrala* pâine feliata* pâine pra*jita* Produse congelate fructe de mare înghet7ata* legume s7i zarzavaturi pes7te Fructe uscate alune de pa*dure alune pra*jite

espaguetis zumo aceite azúcar cruasán magdalenas palmera de chocolate pan pan de leña pan integral pan de molde pan tostado mariscos helado verduras pescado

espaghetis θumo aθeite aθúcar cruasan magdalenas palmera de ciocolate pan pan de lenia pan integral pan de molde pan tostado mariscos elado verduras pescado aveianas pancitos (cacauetes fritos) cacauetes patatas fritas pepiniios pistacios aθeitunas almendras encurtidos nueθes pipas de calabaθa pipas de hirasol
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

avellanas panchitos (cacahuetes fritos) arahide cacahuetes cartofi pra*jit 7i patatas fritas castraveciori murat 7i pepinillos fistic pistachos ma*sline aceitunas migdale almendras mura*turi în ot 7et encurtidos nuci nueces semint7e de bostan pipas de calabaza semint7e de floarea-soarelui pipas de girasol

Cuvinte de care ai putea avea nevoie
acru amar degresat dulce dulce-acris7or nedegresat agrio amargo desnatado dulce agridulce entero
93

agrio amargo desnatado dulθe agridulθe entero

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 94

4

Cumpa*ra*turi
picante salado semi-desnatado picante salado semi-desnatado
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

picant, iute sa*rat semi-degresat

Ce poti spune ,

La ce ora* se deschide / închide piat 7a? ¿A qué hora abre / cierra el mercado? ¿A che ora abre /cierra el mercado? Cât costa* kilogramul? ¿Cuánto cuesta el kilo? ¿Cuanto cuesta el chilo? Cât costa* 1 L de suc? ¿Cuánto vale un litro de zumo? ¿Cuanto vale un litro de θumo? Mielul e la pret 7 redus? ¿Está en oferta el cordero? ¿Está en oferta el cordero? Îmi dat 7i 1 Kg de carne de vita* / ¿Me da un kilo de carne de ternera / 1 L de lapte? un litro de leche? ¿Me da un chilo de carne de ternera / un litro de lece? Vreau 2 pa*stra*vi Quiero 2 truchas Chiero dos truceas Îmi putet 7i felia aceasta* bucata*? ¿Me puede cortar ese trozo en lonchas? ¿Me puede cortar ese troθo en lonceas? As7 dori 2 felii de ton Quería 2 rodajas de atún Cheria dos rrodahas de atun Dat 7i-mi 1/2 Kg de prune Póngame medio kilo de ciruelas Póngame medio chilo de θiruelas Pot sa*-l gust? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Îmi dat 7i 12 oua*? Me da una docena de huevos Me da una doθena de uevos Nu am nevoie de atât No necesito tanto No neθesito tanto E bine as7a Está bien así Está bien así Îmi mai punet 7i put 7in? ¿Me pone un poquito más? ¿Me pone un pochito mas? Bine Vale Vale Nu, e mult, punet 7i-mi mai put 7in No, es mucho; póngame menos No, es mucio; póngame menos Atâta tot, mult 7umesc Nada más, gracias Nada mas, graθias
94

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 95

Ce poti auzi ,
¿Qué desea? ¿Qué le pongo? ¿Qué quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Está bien así? Aquí tiene ¿Así? ¿Algo más? / ¿Qué mas? / ¿Quiere algo más? / ¿No quiere nada más? ¿No quiere unas uvas? Los tomates están en oferta

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce dorit 7i? Ce va* pun? Ce dorit 7i? Cât vret 7i? E bine as7a? Poftit 7i As7a? Altceva? / Ce altceva? / Dorit 7i s7i alceva? / Nu dorit 7i s7i alceva? Nu dorit 7i nis7te struguri? Ros7iile sunt la pret 7 redus
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
2x1 Empujar Entrada Llévese 3 y pague 2 Oferta Promoción Regalo Salida Salida de emergencia Tirar

Cumperi 2 produse s7i pla*tes7ti doar 1 A împinge Intrare Cumperi 3 produse s7i pla*tes7ti doar 2 Oferta* Promot7ie Cadou Ies7ire Ies7ire de urgent 7a* A trage

4.3 Îmbra*ca*minte, înca*lt a*minte si accesorii , ,
■ Îmbra*ca*minte s7i accesorii. În Spania, ma*rimile la haine sunt pe numere sau pe litere, astfel: S sau P(mica*), M (mijlocie) s7i L sau G (mare). În cazul îmbra*ca*mint7ii de ba*rbat 7i exista* ma*rimi s7i mai mari: XL s7i XXL. În ceea ce prives7te ma*rimile pe numere, în cazul pantofilor poate exista o diferent 7a* în minus de juma*tate de numa*r pâna* la un numa*r, dar aceasta depinde de fabricant. În ceea ce prives7te îmbra*ca*mintea de dama* diferent 7a e de aproape 2 numere în minus. În general, în fiecare centru comercial exista* un serviciu de retus7uri («arreglos») de care poti7 beneficia în momentul cumpa*ra*rii, prezentând bonul.
95

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 96

4

Cumpa*ra*turi

În Spania exista* doua* luni pe an de reduceri (rebajas): ianuarie s7i august. Reducerile variaza* de la un magazin la altul, fiind comerciantul cel care decide ce produse sunt la pret7 redus s7i care e procentul reducerii. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
balonzaider / impermeabil batiste blugi bluza* bretele bumbac cabina* de proba* ca*ciula* ca*mas7a* ciorapi compozit7ie, textura* costum ba*rba*tesc costum de baie / slip costum de dama* cu pantalon cravata* cu dungi cu model cu pa*tra*t 7ele culoare curea chilot 7i ba*rba*tes7ti chilot 7i de dama* drept, neted fular fusta* geaca* geanta*, pos7eta* gabardina / impermeable pañuelo pantalón vaquero blusa tirantes algodón probador gorro camisa medias composición traje de chaqueta traje de baño / bañador traje pantalón corbata a rayas / de rayas estampado a cuadros / de cuadros color cinturón calzoncillos bragas liso bufanda falda cazadora bolso
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

gabardina / impermeable paniuelo pantalon vachero blusa tirantes algodón probador gorro camisa medias composiθion trahe de ciacheta trahe de banio / baniador trahe pantalon corbata a raias / de raias estampado a cuadros / de cuadros color θinturon calθonciios bragas liso bufanda falda caθadora bolso

!

Reducerile sunt o buna* ocazie de a cumpa*ra la pret 7 redus ceva de care avem nevoie. Organizat 7iile de Protect 7ie a Consumatorului insista* sa* cerem sa* ni se arate pret 7ul anterior pentru a vedea în acest fel ce reducere ni se face. Nu uita sa* pa*strezi bonul de cumpa*rare daca* vrei sa* returnezi produsul.
96

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 97

hanorac lâna* lycra ma*nus7i mare, L / G ma*rime (ca dimensiune) ma*rime (de haine) mica*, S / P mijlocie, M pa*la*rie palton pantalon pijama poliester pulover pe gât / cu anchior / la baza gâtului / cu guler tip ba*rcut 7a* sacou s7osete sutien tricou umbrela* vânza*tor,-oare vânza*tor,-oare vesta*

anorak lana lycra guantes grande, L / G tamaño talla pequeña, S / P mediana, M sombrero abrigo pantalón pijama poliéster jersey de cuello alto o vuelto / de pico / de cuello redondo o cuello caja / de cuello barco chaqueta calcetines sujetador / sostén camiseta paraguas dependiente,-a vendedor,-a chaleco

anorac lana licra guantes grande tamanio taia pechenia mediana sombrero abrigo pantalon pihama poliéster hersei de cueio alto o vuelto / de pico / de cueio rredondo o cueio caha / de cueio barco ciacheta calθetines suhetador / sosten camiseta paraguas dependiente,-a vendedor,-a cialeco
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Va* rog, ma* putet 7i servi? Buna* dimineata, as7 dori o ca*mas7a* 7 pentru mine As7 dori un tricou de bumbac Caut un pulover de lâna* Vreau nis7te blugi

Por favor, ¿me puede atender? Por favor, ¿me puede atender? Buenos días, quería una camisa para mí Buenos dias, cheria una camisa para mi Quería una camiseta de algodón Cheria una camiseta de algodon Estoy buscando un jersey de lana Estoi buscando un hersei de lana Quiero un pantalón vaquero Chiero un pantalon vachero
97

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 98

4

Cumpa*ra*turi

¿Tiene vestidos de mi talla? ¿Tiene vestidos de mi taia? Pot proba aceasta* ca*mas7a*? ¿Me puedo probar esta camisa? ¿Me puedo probar esta camisa? Unde se afla* cabinele de proba*? ¿Dónde están los probadores? ¿Donde estan los probadores? Dat 7i-mi o ma*rime mai mare / mai mica* Deme una talla más / menos Deme una taia mas / menos Dat 7i-mi unul mai mare / mai mic Deme uno más grande / pequeño Deme uno mas grande / pechenio Avet 7i aceasta* fusta* pe o culoare mai ¿Tiene esta falda en un color más deschisa*? claro? ¿Tiene esta falda en un color mas claro? Îmi sta* bien / ra*u Me queda bien / mal Me cheda bien / mal Mi-e strâmt / larg Me queda estrecho / ancho Me cheda estrecio / ancio Mi-e mare / mic Me queda grande / pequeño Me cheda grande / pechenio Mi-e scurt / lung Me queda corto / largo Me cheda corto / largo Cât costa*? ¿Cuánto vale? / ¿Cuánto cuesta? ¿Cuanto vale? / ¿Cuanto cuesta? E foarte scump Es muy caro Es mui caro Îl vroiam mai ieftin Lo quería más barato Lo cheria mas barato Se poate spa*la la mas7ina*? ¿Se puede lavar en la lavadora? ¿Se puede lavar en la lavadora? Vreau sa* schimb asta Quiero cambiar esto Chiero cambiar esto Nu am bonul de cumpa*rare No tengo el ticket de compra No tengo el tíchet de compra Îmi putet 7i da banii înapoi? ¿Puede devolverme el dinero? ¿Puede devolverme el dinero? Mi-l putet7i retus7a? ¿Me lo pueden arreglar? ¿Me lo pueden arreglar? Când va fi gata? ¿Para cuándo estará? ¿Para cuando estará?
98

Avet 7i rochii de ma*rimea mea?

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 99

Ce poti auzi ,
Buenas días / tardes ¿qué desea? ¿Qué talla usa? ¿Qué color le gustaría? Pruébese esto Los probadores están al fondo ¿Qué tal le queda? Lo siento, no tenemos más tallas Hay que lavarlo a mano No se puede meter en la lavadora No devolvemos el dinero Tiene que llevarse otra cosa Lo hay en más colores

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Buna* dimineat 7a / ziua, ce dorit 7i? Ce ma*rime purtat 7i? Ce culoare v-ar pla*cea? Probat 7i-l pe acesta Cabinele de proba* sunt în capa*t Cum va* sta*? Îmi pare ra*u, nu mai avem alte ma*rimi Trebuie spa*lat de mâna* Nu se poate ba*ga la mas7ina* Nu returna*m banii Trebuie sa* va* luat 7i altceva Exista* pe mai multe culori
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
Caja Liquidación Oportunidades Probadores Rebajas Ropa de caballero Ropa de señoras Ropa de niño Todo a 6 € Casa* Lichidare Oportunita*t 7i Cabine de proba* Reduceri Haine ba*rba*tes7ti Haine de dama* Haine de copii Totul la 6 €

■ Magazinul de pantofi Cuvinte de care ai putea avea nevoie
adidas7i botine brant7uri, ta*lpici ca*ptus7eala* ca*puta* catarama* cauciuc crema* de ghete
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

zapatillas de deporte θapatiias de deporte botines botines plantillas plantiias forro forro empeine empeine hebilla ebiia goma goma betún / crema de zapatos betun / crema de θapatos
99

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 100

4

Cumpa*ra*turi
con cordones color sin tacón botas calzador número de pie zapatos zapatillas (para casa) sandalias chanclas suela tacón con cordones color sin tacon botas calθador numero de pie θapatos θapatiias (para casa) sandalias cianclas suela tacon
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

cu s7ireturi culoare fa*ra* toc ghete înca*lt 7a*tor numa*r la picior pantofi papuci de casa* sandale s7lapi talpa* toc

Ce poti spune ,

Va* rog, îmi ara*tati7 pantofii din vitrina*? Por favor, ¿me enseña los zapatos del escaparate? Por favor, ¿me ensenia los θapatos del escaparate? As7 dori nis7te pantofi negri Quería unos zapatos negros Cheria unos θapatos negros Avet 7i sandale maro? ¿Tienen unas sandalias marrones? ¿Tienen unas sandalias marrones? As7 avea nevoie de nis7te cizme Necesitaría unas botas altas Neθesitaria unas botas altas Avet 7i papuci de casa*? ¿Tienen zapatillas para casa? ¿Tienen θapatiias para casa? As7 dori nis7te pantofi comozi Quisiera unos zapatos cómodos Chisiera unos θapatos comodos Vreau nis7te pantofi cu talpa* naturala* / Quiero unos zapatos con suela de cuero de cauciuc / de goma Chiero unos θapatos con suela de cuero / de goma Vreau un 41 Los necesito del número 41 Los neθesito del numero cuarenta i uno Cu / fa*ra* s7ireturi Con / sin cordones Con / sin cordones Fa*ra* toc / cu talpa* plata* Sin tacón / planos Sin tacon / planos Îi vreau cu toc înalt Los quiero de tacón alto Los chiero de tacon alto
100

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 101

Ma* strâng Îmi sunt mici / mari Nu avet 7i un numa*r mai mare / mic? Avet 7i alt model? Avet 7i acest model pe alta* culoare? Aces7tia îmi vin bine

Me aprietan Me aprietan Me quedan pequeños / grandes Me chedan pechenios / grandes ¿Tendría un número más /menos? ¿Tendria un numero mas /menos? ¿Tiene otro modelo? ¿Tiene otro modelo? ¿Tiene este modelo en otro color? ¿Tiene este modelo en otro color? Estos me están bien Éstos me están bien
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,
Buenos días / buenas tardes ¿qué deseaba? ¿Qué número usa? ¿Qué color le gustaría? ¿Cómo los quiere? Pruébese estos ¿Qué tal le quedan? Lo siento, no tenemos su número Son de piel / cuero Están forrados por dentro Tienen suela de goma / cuero Luego ceden

Buna* dimineat 7a / ziua, ce-at 7i dori? Ce numa*r purtat 7i? Ce culoare v-ar pla*cea? Cum îi dorit 7i? Probat 7i-i pe aces7tia Cum va* simt 7it 7i? Îmi pare ra*u, nu avem numa*rul dumneavoastra* Sunt din piele naturala* / din piele ta*ba*cita* Sunt ca*ptus7it 7i pe dina*untru Au talpa* de cauciuc / talpa* naturala* Îs7i dau ei drumul
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
Caja Liquidación Oportunidades Rebajas Todo a 12 € Zapatos de caballero Zapatos de señora Zapatos de niño Casa* Lichidare Oportunita*t 7i Reduceri Totul la 12 € Pantofi ba*rba*tes7ti Pantofi de dama* Pantofi de copii
101

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 102

4

Cumpa*ra*turi

4.4 Articole casnice
■ Mobila*. În Spania, paturile au urma*toarele ma*suri standard: 80 de cm, 90 de cm, 1,35 de cm s7i 1,50 de cm. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
canapea comoda* dulap de buca*ta*rie dulap de haine fotoliu masa* masa* de buca*ta*rie ma*sut 7a* de noapte pat pat suprapus saltea scaun somiera* taburet veioza* sofá cómoda armario de cocina armario ropero sillón mesa mesa de cocina mesilla de noche cama litera colchón silla somier taburete lámpara sofá cómoda armario de coθina armario rropero siion mesa mesa de coθina mesiia de noce cama litera colcion siia somier taburete lampara
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Ce poti spune ,
As7 dori sa* va*d un dulap cu doua* us7i pentru dormitor

Quisiera ver un armario de dos puertas para el dormitorio Chisiera ver un armario de dos puertas para el dormitorio

!

Lenjeria de pat utilizata* în Spania e complet diferita* de cea româneasca*. Cears7aful de pat (sábana bajera) e, de obicei, cu elastic (numindu-se în acest caz sábana ajustable), ajustându-se astfel ma*rimii patului. Perna (almohada) e mai lunga* s7i mai alungita*, asema*na*toare cu o perna* de hotel. Se înfat 7a* cu o funda de almohada. În cazul paturilor de doua* persoane se pune doar o singura* perna*, de 1,35 de cm sau de 1,50 de cm, în functi7 e de pat. Cears7aful de deasupra (sábana encimera) este foarte mare s7i nu se înfat 7a*, ci se baga* sub saltea (capa*tul inferior).
102

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 103

Quisiera una cama de 1,35 Chisiera una cama de uno con treinta i θinco Vreau sa*-mi ara*tat 7i o somiera* s7i o Quiero que me enseñe un somier y un saltea de 1,50 colchón de 1,50 Chiero que me ensenie un somier i un colcion de uno con θincuenta Îmi putet 7i ara*ta nis7te canapele de doua* ¿Pueden enseñarme sofás de dos y s7i de trei locuri? tres plazas? ¿Pueden enseniarme sofás de dos i tres plaθas?

As7 dori un pat de 1,35

■ Electrocasnice. Exista* magazine specializate în tot felul de aparate electrocasnice, dar le pot 7i ga*si s7i în centrele comerciale. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
aragaz / mas7ina* de ga*tit electrica* aragaz cu placa* de vitroceramica* calorifer electric combina* muzicala* congelator cuptor cuptor cu microunde frigider frigider mas7ina* de spa*lat mas7ina* de spa*lat vase radiator televizor usca*tor de pa*r ventilator
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

cocina de gas / eléctrica coθina de gas / electrica vitrocerámica calefactor eléctrico cadena de música congelador horno microondas frigorífico nevera lavadora lavavajillas calentador televisión secadora ventilador vitroθeramica calefactor electrico cadena de musica conhelador orno microondas frigorifico nevera lavadora lavavahiias calentador television secadora ventilador
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
As7 dori sa* va*d un aragaz cu trei ochiuri s7i cuptor

Quisiera ver una cocina de gas de tres fuegos, con horno Chisiera ver una coθina de gas de tres fuegos, con orno
103

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 104

4

Cumpa*ra*turi
Quería un frigorífico de dos puertas Cheria un frigorifico de dos puertas ¿Pueden enseñarme estufas o aparatos de calefacción eléctrica? ¿Pueden enseniarme estufas o aparatos de calefacθion electrica?

As7 vrea un frigider cu doua* us7i Îmi putet 7i ara*ta nis7te aeroterme sau nis7te aparate de înca*lzire electrica*?

■ Articole de menaj. Le pot 7i ga*si atât în magazinele de specialitate, cât s7i în centrele comerciale la sect7iunea «Hogar» (Casnice) sau «Menaje» (Menaj). Cuvinte de care ai putea avea nevoie
castron ceas7ca* covor cratit7a* cupa* cut 7it cuvertura* deschiza*tor de conserve farfurie (întinsa*, adânca*, pentru desert) fat 7a* de masa* furculit 7a* lighean lingura* lingurit 7a* (pentru desert, de cafea) oala* pahar pâlnie pa*tura* perdea perdea de dus7 plapuma* pres7 prosop scobitori s7ervet s7ort 7 fuente taza alfombra cazuela copa cuchillo edredón abrelatas plato (llano, hondo, de postre) mantel tenedor palangana cuchara cucharilla (de postre, de café) olla vaso embudo manta cortina cortina de baño funda nórdica felpudo toalla palillos servilleta delantal
104
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

fuente taθa alfombra caθuela copa cuciio edredon abrelatas plato (iano, ondo, de postre) mantel tenedor palangana cuciara cuciariia (de postre, de café) oia vaso embudo manta cortina cortina de banio funda nordica felpudo toaia paliios serviieta delantal

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 105

strecura*toare tacâmuri tava* tigaie tirbus7on

colador cubiertos bandeja sartén sacacorchos

colador cubiertos bandeha sarten sacacorcios
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
As7 dori sa* va*d nis7te pa*turi pentru un pat de 90

Vreau cears7afuri de bumbac pentru un pat de 1,35

As7 dori 6 pahare s7i 3 ces7ti din acestea Îmi dat 7i 12 furculit7e, 12 cut 7ite s7i 12 linguri din acest model?

Îmi putet 7i ara*ta nis7te fet7e de masa* pentru o masa* mica*, rotunda*?

Quisiera ver mantas para una cama un de 90 Chisiera ver mantas para una cama de noventa Quiero sábanas de algodón para una cama de 1,35 Chiero sábanas de algodon para una cama de uno treinta i θinco Quisiera seis vasos y tres tazas de estas Chisiera seis vasos i tres taθas de estas ¿Me pone doce tenedores, doce cuchillos y doce cucharas de este modelo? ¿Me pone doθe tenedores, doθe cuciios i doθe cuciaras de este modelo? ¿Pueden enseñarme manteles para una mesa redonda pequeña? ¿Pueden enseniarme manteles para una mesa rredonda pechenia?

4.5 Produse de cura*t enie si de igiena* personala* , ,
■ Produse de cura*tenie. Pot fi cumpa*rate în drogherii, supermarket-uri s7i în 7 centrele comerciale. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
amoniac balsam de rufe amoníaco suavizante
105
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

amoníaco suaviθante

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 106

4

Cumpa*ra*turi
betún / crema de zapatos betun / crema de θapatos detergente deterhente recogedor rrecohedor cubo de basura cubo de basura papel higiénico papel ihienico lejía lehía insecticida insectiθida bayeta de cocina baieta de coθina escoba escoba fregona fregona ambientador ambientador cepillo cepiio cepillo para los zapatos cepiio para los θapatos cepillo de ropa cepiio de rropa bolsas de basura bolsas de basura jabón habon servilletas de papel serviietas de papel friegasuelos friegasuelos estropajo perchas estropaho percias
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

crema* de ghete detergent fa*ras7 ga*leata* de gunoi hârtie igienica* hipoclorit insecticid laveta* de buca*ta*rie ma*tura* mop parfum ambiental perie perie de ghete perie de haine pungi de gunoi sa*pun s7ervet 7ele de hârtie solut 7ie pentru cura*tat 7 podeaua spa*la*tor de sârma* umeras7e

Ce poti spune ,
Vreau un detergent pentru mas7ina de spa*lat (praf / lichid / pastile)

Vreau un spa*la*tor de sârma* Avet 7i vreo solut 7ie de cura*t 7at haine?

Quiero un detergente para la lavadora (en polvo / líquido / en pastillas) Chiero un deterhente para la lavadora (en polvo / líchido / en pastiias) Quiero un estropajo Chiero un estropaho ¿Tiene un quitamanchas para la ropa? ¿Tiene un chitamanceas para la rropa?
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Ce poti auzi ,
Es muy fuerte Es tóxico Este es más barato Este producto es bueno E foarte puternic E toxic Acesta e mai ieftin Acest produs e bun
106

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 107

Manténgalo fuera del alcance de los niños Son de la misma calidad

Nu-l t 7inet7i la îndemâna copiilor Sunt de aceeas7i calitate

■ Articole de igiena* personala*. Acest tip de produse se pot cumpa*ra în parfumerii, drogherii sau în centrele comerciale. Unele dintre ele se vând s7i la farmacie, dar sunt mai scumpe. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
acetona* at 7a* dentara* balsam de pa*r bet 7is7oare pentru urechi burete colonie crema* hidratanta* deodorant depilator foarfece de unghii gel de dus7 gel de pa*r lama* de ras; cut7it pentru mas7ina de ba*rbierit lot7iune de ras ob-uri oglinda* oja* pasta* de dint7i penseta* perie de dint 7i perie de pa*r perie de unghii pieptene pila* prezervative s7ampon sa*pun scutece s7ervet 7ele de hârtie spuma* de ras tampoane acetona / quitaesmaltes hilo dental acondicionador bastoncillos esponja colonia crema hidratante desodorante depilador tijeras de uñas gel de ducha gomina cuchilla de afeitar loción de afeitado tampones espejo esmalte de uñas pasta de dientes pinzas cepillo de dientes cepillo del pelo cepillo de uñas peine lima preservativos / condones champú jabón pañales pañuelos de papel espuma de afeitar compresas
107
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

aθetona / chitaesmaltes ilo dental acondiθionador bastonciios esponha colonia crema idratante desodorante depilador tiheras de unias hel de ducia gomina cuciia de afeitar loθion de afeitado tampones espeho esmalte de unias pasta de dientes pinθas cepiio de dientes cepiio del pelo cepiio de unias peine lima preservativos / condones ciampú habon paniales paniuelos de papel espuma de afeitar compresas

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 108

4

Cumpa*ra*turi
salvaslips neceser cortauñas algodón salvaslips neθeser cortaunias algodón
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

tampoane pentru pierderile trusa* de voiaj unghiera* vata*

Ce poti spune ,
Unde pot ga*si tampoane / ob-uri?

¿Dónde puedo encontrar compresas / tampones? ¿Donde puedo encontrar compresas / tampones? Avet 7i hârtie igienica*? ¿Hay papel higiénico? ¿Ai papel ihienico? Avet 7i vreun s7ampon împotriva ¿Tiene un champú anticaspa? ma*tret 7ei? ¿Tiene un ciampú anticaspa? As7 vrea o cutie de prezervative Quería una caja de preservativos / condones Cheria una caha de preservativos / condones Fiul meu are pa*duchi, nu aveti7 vreo Mi hijo tiene piojos, ¿tendría una loción lot 7iune sau vreun s7ampon? o un champú? Mi iho tiene piohos, ¿tendria una loθion o un ciampú? As7 dori un sa*pun pentru piele sensibila* Querría un jabón para pieles sensibles Cherria un habon para pieles sensibles Un pachet de scutece, va* rog Una bolsa de pañales, por favor Una bolsa de paniales, por favor

4.6 Alte magazine
■ Tutungeria. De la tutungerie pot7i cumpa*ra t 7iga*ri, articole de fuma*tor, timbre, plicuri, anumite articole de papeta*rie s7i, în unele oras7e, abonamentul de transport. Tot aici se încarca* s7i brichete. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
bricheta* cartus7 mechero cartón
108
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

mecero carton

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 109

chibrite pachet pipa* plic t 7iga*ri timbru trabuc

cerillas paquete / cajetilla pipa sobre cigarrillos sello puro

ceriias pachete / cahetiia pipa sobre cigarriios seio puro
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Am nevoie de un timbru pentru România Am nevoie de un plic Dat 7i-mi un pachet de t 7iga*ri O bricheta*, va* rog Cât costa* reînca*rcatul brichetei?

Necesito un sello para Rumanía Neθesito un seio para Rrumania Necesito un sobre Neθesito un sobre Deme un paquete de tabaco Deme un pachete de tabaco Un mechero, por favor Un mecero, por favor ¿Cuánto cuesta recargar / rellenar el mechero? Cuanto cuesta rrecargar / rreienar el mecero?
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,
¿De qué marca? ¿Un cartón o un paquete? ¿Para dónde es el sello, para España o para el extranjero? ¿Para dónde quiere el sello?

De ce marca*? Un cartus7 sau un pachet? Un timbru pentru Spania sau pentru stra*ina*tate? Unde vret7i sa* trimitet7i timbrul?

109

04_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:50 Página 110

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 111

Servicii
Serviciul de Pos7ta* în Spania e public s7i funct7ioneaza* foarte bine; în plus, e destul de ieftin. Restul comunicat7iilor (telefon, fax, internet) au tarife destul de accesibile s7i în multe locuri pot 7i dispune de toate trei serviciile la un loc. Daca* trebuie sa* ma*nânci în oras7 e important sa* s7tii ca* în Spania se ma*nânca* între 13,30 s7i 15,00. Cina* e între 21,00 s7i 23,00. Nu e greu de ga*sit un loc unde sa* ma*nânci, luând în considerare ca* în Spania exista* baruri s7i restaurante peste tot. Barurile reprezinta* unul din simbolurile de identitate culturala* spaniola*. Aici se sta* de vorba*, se comenteaza*, se ma*nânca*, se bea, într-o atmosfera* prietenoasa* s7i relaxata*. Aproape la fiecare colt 7 de strada* pot 7i ga*si câte un bar care sa* fie deschis neîntrerupt de la 7 sau 8 dimineat 7a pâna* aproape de miezul nopti7 i. !

5

5.1 5.2 5.3 5.4

Comunicat7ii: pos7ta*, telefon, fax, internet Institut7ii bancare Baruri s7i restaurante La frizerie

112 117 119 128

!

Exista* o mult 7ime de restaurante care ofera* meniul zilei, alca*tuit din primer plato (felul unu), segundo plato (felul doi), café (cafea) sau postre (desert) la un pret7 foarte razonabil. De multe ori pot7i alege chiar între trei variante pentru acelas7i fel de mâncare. Meniul zilei (cu pret 7ul corespunza*tor) e expus, de obicei, la intrare.

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 112

5

Servicii

5.1 Comunicat ii: posta*, telegraf, telefon, fax, , ,
internet
■ Pos7ta* s7i Telegraful. În toate localita*ti7 le spaniole, oras7e sau sate poti7 întâlni un birou de pos7ta*, care se recunoas7te dupa* culoarea galbena*. Orarul e de obicei de la 9 dimineata pâna* la 13,30, de luni pâna* sâmba*ta*, des7i în 7 lunile de vara* orarul e mai scurt. Unele birouri sunt deschise s7i dupa*amiaza. De la pos7ta* pot7i trimite s7i primi mandate, scrisori s7i pachete. Exista* s7i companii private, specializate în acest tip de servicii, unde pot7i fi servit chiar de persoane care vorbesc româna. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a expedia a primi alte destinat7ii aviz postal cod pos7tal cutie pos7tala* destinatar expediere expeditor formular mandat pos7tal pachet plic pos7tas7 recomandat ridicare scrisoare telegrama* timbru urgent vedere, felicitare enviar recibir otros destinos aviso de correos código postal buzón destinatario envío remitente impreso giro postal paquete sobre cartero certificado recogida carta telegrama sello urgente postal enviar rreθibir otros destinos aviso de correos codigo postal buθon destinatario envío rremitente impreso hiro postal pachete sobre cartero θertificado rrecohida carta telegrama seio urhente postal
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Ce poti spune ,
Unde este un birou de pos7ta*?

¿Dónde hay una oficina de correos? ¿Donde ai una ofiθina de correos?
112

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 113

Vreau sa* trimit acest pachet în Romania Quiero mandar este paquete a Rumanía Chiero mandar este pachete a Rrumania Cât costa* sa* trimit aceasta* scrisoare? ¿Cuánto cuesta enviar esta carta? ¿Cuanto cuesta enviar esta carta? Am nevoie de un plic mare / o cutie Necesito un sobre grande / una caja Neθesito un sobre grande / una caha Vreau sa* trimit aceasta* scrisoare Quiero mandar esta carta certificada recomandata* Chiero mandar esta carta θertificada Am nevoie sa* trimit un mandat Necesito mandar un giro Neθesito mandar un hiro Am venit sa* ridic un pachet Vengo a recoger un paquete Vengo a rrecoher un pachete As7 dori sa* trimit aceasta* scrisoare Quisiera mandar esta carta urgente expres Chisiera mandar ésta carta urhente Vreau sa* trimit o telegrama* Quiero mandar un telegrama Chiero mandar un telegrama Am venit sa* încasez un mandat Venía a cobrar un giro Venía a cobrar un hiro Unde e cutia pos7tala*? ¿Dónde está el buzón? ¿Donde está el buθon? Unde e ghis7eul pentru recomandate? ¿Dónde está la ventanilla para certificar? ¿Donde está la ventaniia para θertificar?

Ce poti auzi ,
¿La quiere certificada? ¿Me enseña el pasaporte? Rellene este impreso Ponga su dirección Ponga su número de pasaporte / NIE Ponga la fecha de hoy Firme aquí

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

O vret 7i recomandata*? Îmi ara*tat 7i pas7aportul? Completat7i acest formular Punet 7i-va* adresa Punet 7i-va* numa*rul de pas7aport / buletin Punet 7i data de azi Semnat 7i aici
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
Buzón Certificados Cobro de giro Envíos Recogida Telegramas Cutie pos7tala* Recomandate Încasare de mandat Expedieri Ridica*ri Telegrame
113

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 114

5

Servicii

■ Cum sa* dai telefon. În Spania, cabinele telefonice functi7 oneaza* cu monede sau cu cartela* (pe care o pot 7i cumpa*ra de la chios7curi). În ultima vreme au luat mare amploare «los locutorios», oficii telefonice particulare de unde pot7i suna la un pret7 mult mai mic. Tot aici pot 7i cumpa*ra cartele cu care convorbirile tale în stra*ina*tate pot fi mai ieftine. De asemenea, la aceste oficii ai posibilitatea de a folosi internetul, de a trimite un fax sau chiar un mandat pos7tal. De acest din urma* serviciu pot 7i beneficia s7i prin intermediul ba*ncilor. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a închide / ridica receptorul robot a ra*spunde la telefon oficiu telefonic particular a suna la / a telefona la mesaj prefixuri internat 7ionale cartela* de abonament cartela* de pre-plata* cartela* de telefon telefon fix telefon fa*ra* fir telefon mobil colgar / descolgar el teléfono contestador contestar al teléfono locutorio llamar a / telefonear a mensaje prefijos internacionales tarjeta de contrato tarjeta de prepago tarjeta de teléfono teléfono fijo teléfono inalámbrico teléfono móvil
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

colgar / descolgar el teléfono contestador contestar al teléfono locutorio iamar a / telefonear a mensahe prefihos internaθionales tarheta de contrato tarheta de prepago tarheta de teléfono teléfono fiho teléfono inalámbrico teléfono móbil
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Unde este un telefon public?

¿Dónde hay un teléfono público? ¿Donde ai un teléfono publico? Unde este un oficiu telefonic particular?¿Dónde hay un locutorio? ¿Donde ai un locutorio? Ce prefix trebuie fa*cut? ¿Qué prefijo hay que marcar? ¿Che prefiho ai che marcar? Cât costa* minutul? ¿Cuánto cuesta el minuto? ¿Cuanto cuesta el minuto? Buna* ziua, as7 dori sa* vorbesc cu Hola, quisiera hablar con el señor Dl. Gómez / Dna. Gómez Gómez / la señora Gómez Ola, chisiera ablar con el senior Gómeθ / la seniora Gómeθ
114

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 115

¿Podría hablar con María? ¿Podria ablar con Maria? Sunt Dna. Maria Popescu / Dl. Vasile Soy la señora Maria Popescu / el señor Popescu Vasile Popescu Soi la seniora Maria Popescu / el senior Vasile Popescu La ce ora* se întoarce (el) / (ea)? ¿A qué hora volverá él / ella? ¿A che ora volverá el / eia? La ce ora* îl pot ga*si? ¿A qué hora lo puedo localizar? ¿A che ora lo puedo localiθar? Unde îl pot ga*si? ¿Dónde lo puedo localizar? ¿Donde lo puedo localiθar? Îi putet 7i spune sa* ma* sune la numa*rul ¿Le puede decir que me llame al 123 456 789? número 123 456 789? ¿Le puede deθir che me iame al numero 123 456 789? Îi putet 7i la*sa un mesaj? ¿Le puede dejar un mensaje? ¿Le puede dehar un mensahe? Spunet7i-i ca* l-a sunat Dl. Vasile Dígale que el señor Vasile Popescu / la Popescu / Dna. Maria Popescu señora Maria Popescu ha llamado Dígale que el senior Vasile Popescu / la seniora Maria Popescu a iamado Mi-at 7i putea da o carte de telefon? ¿Podría dejarme una guía telefónica? ¿Podria deharme una ghiia telefonica?

As7 putea vorbi cu Maria?

Ce poti auzi ,
¿Sí, dígame? ¿Con quién hablo? ¿De parte de quién? No cuelgue, le paso Espere un momento, por favor ¿Puede esperar unos minutos? Se ha equivocado de número Aquí no es ¿Puede volver a llamar dentro de 15 minutos? No está disponible Está reunido Ha salido El número está fuera de servicio Está comunicando

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Alo? Cu cine vorbesc? Din partea cui? Nu închidet 7i, vi-l dau As7teptat 7i un moment, va* rog Putet 7i as7tepta câteva minute? At 7i gres7it numa*rul Gres7eala* Putet 7i suna din nou peste 15 minute? Nu e disponibil E într-o s7edint 7a* A ies7it Numa*rul nu e disponibil Suna* ocupat
115

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 116

5

Servicii

■ Fax. Serviciul de fax e disponibil în anumite papeta*rii, xerox-uri, magazine de informatica* s7i la oficiile telefonice particulare. Ce poti spune ,
Avet 7i fax? As7 putea trimite un fax? Îmi putet 7i da un numa*r de fax? Cât costa* fiecare pagina*? Pot primi un fax?
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

¿Tienen fax? ¿Tienen fax? ¿Podría enviar un fax? ¿Podria enviar un fax? ¿Me puede dar un número de fax? ¿Me puede dar un numero de fax? ¿Cuánto cuesta cada hoja? ¿Cuanto cuesta cada oha? ¿Puedo recibir un fax? ¿Puedo rreθibir un fax?

■ Internet. Te poti7 conecta la internet nu doar la oficiile telefonice particulare, ci s7i la internet café-uri, unde conexiunea e rapida* s7i ieftina*. În marile oras7e spaniole poti7 întâlni din ce în ce mai des acest tip de local, unde pot 7i folosi calculatorul, iar în plus, pot7i vorbi la telefon. Ce poti spune ,
Avet 7i internet? Mi-ati7 putea spune unde e un oficiu telefonic particular care sa* aiba* internet / un internet café? Care sunt pret7urile de internet? As7 dori sa* trimit un e-mail Care e adresa dumneavoastra* de e-mail?
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

¿Tienen conexión a Internet? ¿Tienen conexion a Internet? ¿Podría decirme dónde hay un locutorio con Internet / un cibercafé? ¿Podria deθirme donde ai un locutorio con Internet / un θibercafé? ¿Cuáles son las tarifas de Internet? ¿Cuales son las tarifas de Internet? Quisiera mandar un correo electrónico Chisiera mandar un correo electronico ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? ¿Cual es su direcθion de correo electronico?
116

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 117

Va* voi trimite documentul printr-un e-mail

Le enviaré el documento por correo electrónico Le enviaré el documento por correo electronico Avet 7i programul office / word / excel/...? ¿Tiene el paquete office / word / excel /...? ¿Tiene el pachete office / word / excel /...? Acest calculator nu funct 7ioneaza* Este ordenador nu funciona Este ordenador nu funθiona

5.2 Institut ii bancare ,
■ Ba*nci s7i Case de Economii. Ba*ncile s7i Casele de Economii sunt deschise de la** 8,30-9 dimineata pâna* la 13,30-14,00, de luni pâna* vineri, iar unele 7 chiar s7i sâmba*ta dimineat 7a sau o anumita* zi din sa*pta*mâna*, dupa*-amiaza. Vara orarul se schimba* s7i se deschid mai devreme dimineat 7a, în schimb sunt închise dupa*-amiaza s7i sâmba*ta. E recomandabil sa*-ti7 deschizi un cont curent (cuenta corriente) la oricare institut7ie bancara* pentru ca prin intermediul acestuia sa* pot 7i realiza diferite operati7 uni, ca de exemplu încasarea salariului (ingreso de la nómina) sau a cecurilor, gajuri bancare pentru a închiria o locuint 7a*, etc. Contul ît 7i ofera* dreptul de a avea un card electronic cu care pot 7i scoate bani de la oricare bancomat s7i cu care îti7 pot 7i face s7i cumpa*ra*turile. E gratis sa*-t 7i deschizi un cont daca* ai carnetul de rezident 7a* (tarjeta de residente), în caz contrariu va trebui sa* pla*tes7ti lunar o anumita* suma*. E mai ieftin sa* schimbi bani, sa* încasezi cecuri, sa* efectuezi transferuri sau sa* trimit 7i mandate prin intermediul ba*ncii la care ai deschis contul, decât în alte locuri specializate în acest tip de servicii. ! Libretele de economii (libretas de ahorro sau, mai obis7nuit, cartillas de ahorros) sunt foarte asema*na*toare cu conturile curente, banca oferind servicii similare. Toate operat7iunile realizate se imprima* în libretul care se înmâneaza* titularului contului.

!

Toate institut7iile bancare percep comisioane (comisiones) mai mari sau mai mici pentru a schimba bani sau pentru a face transferuri, pentru a trimite mandate sau pentru încasa*ri de cecuri, etc. Se percepe comision pentru orice fel de operat 7iune pe care o realizezi, cu except 7ia depunerii sau retragerii de bani din cont, dar chiar s7i as7a banca e mult mai avantajoasa* decât alte institut 7ii de profil.
117

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 118

5

Servicii
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a achita (o factura*) a anula (un cont) a depune a deschide (un cont) a scoate bancnota* bancomat bani gheat7a* birou de schimb carte de credit casa* (de economii) cec comision cont curent cont de economii formular ghis7eu ghis7eu mandat internat 7ional transfer abonar (una factura) cancelar (una cuenta) ingresar abrir (una cuenta) sacar billete cajero automático efectivo oficina de cambio tarjeta de crédito caja cheque comisión cuenta corriente cuenta de ahorro impreso mostrador ventanilla giro internacional transferencia

abonar (una factura) canθelar (una cuenta) ingresar abrir (una cuenta) sacar biiete cahero automatico efectivo ofiθina de cambio tarheta de credito caha ceche comision cuenta corriente cuenta de aorro impreso mostrador ventaniia hiro internaθional transferenθia
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Vreau sa* deschid un cont obis7nuit / un libret de economii

Quiero abrir una cuenta corriente / libreta de ahorros Chiero abrir una cuenta corriente / libreta de aorros Am nevoie de un card pentru bancomat Necesito una tarjeta para el cajero Neθesito una tarheta para el cahero Pot încasa acest cec? ¿Puedo cobrar este cheque? ¿Puedo cobrar este ceche? Am nevoie sa* fac un cec de 2.000 € Necesito hacer un cheque de 2000 € Neθesito aθer un ceche de dos mil euros As7 putea face un transfer? ¿Podría hacer una transferencia? ¿Podria aθer una transferenθia? Îmi putet 7i da bancnote de 10 €? ¿Me puede dar billetes de 10 €? ¿Me puede dar biietes de dieθ euros?
118

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 119

Îmi putet 7i schimba aceasta* bancnota* în monede?

As7 dori sa*-mi anulez contul Am venit sa* fac o depunere Vreau sa* scot bani din contul meu Care e comisionul pentru un transfer la alta* banca*?

¿Me puede cambiar este billete en monedas? ¿Me puede cambiar este biiete en monedas? Quisiera cancelar mi cuenta Chisiera canθelar mi cuenta Vengo a hacer un ingreso Vengo a aθer un ingreso Quiero sacar dinero de mi cuenta Chiero sacar dinero de mi cuenta ¿Cuál es la comisión por una transferencia a otro banco? ¿Cual es la comision por una transferenθia a otro banco?
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,
¿Qué desea? Rellene este formulario ¿Cuál es su número de cuenta, por favor? Firme aquí Su pasaporte / NIE, por favor

Ce dorit 7i? Completat 7i acest formular Care e numa*rul dumneavoastra* de cont, va* rog? Semnat 7i aici Pas7aportul dumneavoastra* / carnetul dumneavoastra* de identitate, va* rog ¿Quiere billetes pequeños / grandes? Vret 7i bancnote mici / mari? No tiene saldo Nu avet 7i fonduri La comisión es de 2 € Comisionul e de 2 €

5.3 Baruri si restaurante ,
■ A mânca în oras7. E posibil ca în primele luni de s7edere în Spania sa* trebuiasca* sa* ma*nânci în oras7 cel put 7in o data*, s7i chiar din cauza serviciului s-ar putea s-o faci în mod regulat, daca* nu-ti7 pot7i lua mâncare de acasa*. • Restaurantele sunt de diferite categorii, care se identifica* în mod normal prin numa*rul de furculit7e, de la 1 la 4, unde cele mai scumpe s7i de categorie mai mare sunt cele de 4 furculit7e. De obicei, restaurantele îs7i expun meniul («la carta«) la intrare, astfel încât client 7ii sa* poata* consulta pret 7urile. Multe restaurante, la prânz, ofera* s7i meniul zilei («el menú del día»). Este vorba despre o select7ie de diferite feluri de mâncare, care variaza* de la o zi la
119

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 120

5

Servicii

alta, formata* din trei sau patru feluri întâi s7i de aceeas7i cantitate pentru cel deal doilea fel, alegându-se unul din fiecare. Pret7ul final include pâinea, ba*utura s7i desertul, s7i de obicei e destul de ieftin (de la 6 la 12 €). În mod normal, cafeaua NU e inclusa* în pret7, dar majoritatea restaurantelor accepta* sa* schimbe desertul pe cafea. S7i meniul zilei este expus tot la intrare. ! • Barurile abunda* în toata* geografia spaniola*. Trebuie sa* s7tii însa* ca* barurile în Spania nu au aceeas7i conotat7ie ca în România.În orice localitate pot7i ga*si un bar deschis unde se poate mânca ceva rapid. În baruri se servesc ba*uturi, cafea, dar s7i mâncare, precum: bocadillos (sandvis7 mare fa*cut din juma*tate de franzela* s7i umplut cu jambon, brânza*, omleta*, etc. ), tapas (mica* gustare care se ofera* gratis atunci când consumi ba*uturi alcoolice), pinchos (aperitive servite cu o scobitoare), raciones (port7ii de diferite tipuri de mâncare), iar în anumite cazuri, feluri de mâncare combinata*. Las tapas sunt un element tipic din tradit 7ia gastronomica* spaniola*. Se considera* tapas de la o bucata* de pâine cu brânza* pâna* la o sofisticata* port 7ie de ardei umplut7i cu crevet7i. Fiecare comunitate spaniola* are specialita*ti7 le sale de tapas s7i de multe ori sunt servite ca fel unic daca* nu avem prea mult timp la dispozit7ie pentru a mânca sau atunci ca*nd un grup de persoane se reunes7te pentru a mânca s7i a sta de vorba*. S-ar putea sa* t 7i se para* curios dar consumat 7ia se serves7te în picioare, la bar. Las raciones sunt s7i ele foarte variate, de la mezeluri s7i omlete pâna* la mâncare ga*tita*. Sunt mai sa*t 7ioase decât las tapas, dar nu sunt niciodata* gratuite. Los platos combinados (feluri de mâncare combinata*), pe care le pot7i întâlni în baruri s7i în cafeterías (tip de local foarte ra*spândit în Spania, unde pot 7i bea o cafea s7i mânca ceva us7or), sunt o combinat7ie de diferite alimente, de obicei pra*jeli, care se servesc în aceeas7i farfurie. În mod normal sunt de diferite feluri, prepararea e foarte rapida*, iar pretul e ieftin. 7 Ce poti vedea ,
Menú Primeros platos Caldo Callos Meniu Variante de felul unu Supa* Un fel de supa* de burta*
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

!

A mânca «a la carta» s7i a mânca «de menú». Întotdeauna putem alege între a mânca «a la carta» (alegând meniul) sau a mânca «de menú» (alegând meniul zilei), dar acesta din urma* e mult mai ieftin. În continuare, ît7i prezenta*m câteva din felurile de mâncare cel mai des întâlnite în meniurile spaniole.
120

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 121

Entremeses Ensalada mixta Espaguetis con tomate Fabada Gazpacho

Macarrones con chorizo Menestra de verduras Paella Potaje Revuelto (de setas / de gambas) Sopa Segundos platos Calamares Cocido Croquetas Empanadillas Filetes de lomo Filete de ternera Guarnición: patatas fritas o ensalada Merluza / pescadilla frita Pescaditos fritos Pollo asado Tortilla española Tortilla francesa Postres Arroz con leche Flan Fruta Helado Natillas Púdin (o Puding) Yogur Bebidas Agua Café (Café) Con leche (Café) Cortado (Café) Descafeinado

Aperitive Salata* mixta* Spaghete cu sos de ros7ii Fasole cu cârnat 7i Supa* rece care se serves7te vara, fa*cuta* cu pâine, ulei, ot 7et, ros7ii, usturoi, ceapa*, ardei, castravet7i, etc. Macaroane cu cârnat7i Un fel de ghiveci Mâncare tipica* fa*cuta* cu orez, carne, pes7te, crevet 7i, scoici, legume, etc. Ghiveci Scrob (cu ciuperci / cu crevet 7i) Supa* Variante de felul doi Calmari Mâncare tipica* fa*cuta* cu carne, na*ut, cârnat 7i, etc. Crochete Pla*cinta* cu carne sau pes7te Fileuri de porc Fileuri de vaca* Garnitura*: cartofi pra*jit 7i sau salata* Merluciu / pes7te pra*jit Pes7tis7ori pra*jit 7i Pui fript Omleta* spaniola*, fa*cuta* cu ou s7i cartofi Omleta* franceza*, fa*cuta* cu ou Variante de desert Orez cu lapte Crema* de zaha*r ars Fructe Înghet 7ata* Un fel de budinca* Puding Iaurt Ba*uturi Apa* Cafea (Cafea) cu lapte (Cafea) cu put7in lapte (Cafea) fa*ra* cofeina*
121

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 122

5

Servicii
(Cafea) simpla* Bere Coca-cola Ba*utura* ra*coritoare asema*na*toare cu Sprite Fanta de portocale / la*mâie Ceai Vin ros7u Vin alb Vinul casei
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

(Café) Solo Cerveza Coca-cola Gaseosa Refresco de naranja / de limón Té Vino tinto Vino blanco Vino de la casa

Ce poti spune ,
Unde se poate mânca ieftin?

¿Dónde se puede comer barato? ¿Donde se puede comer barato? Unde e un restaurant în care se ¿Dónde hay un restaurante de menú? poate servi meniul zilei? ¿Donde ai un restaurante de menú? Suntem 4 la masa* Somos 4 para comer Somos cuatro para comer Unde ne putem as7eza? ¿Dónde podemos sentarnos? ¿Dónde podemos sentarnos? La ce ora* deschidet7i / închidet 7i? ¿A qué hora abren / cierran? ¿A che ora abren / cierran? Ne putet 7i da, va* rog, meniul zilei? ¿Nos puede dar el menú del día, por favor? ¿Nos puede dar el menú del dia, por favor? Nu am ales înca* Todavía no hemos elegido Todavia no emos elehido Putet 7i lua comanda? ¿Puede tomar nota? ¿Puede tomar nota? Aducet 7i-mi, va* rog, o cana* mare de apa* Tráigame una jarra de agua, por favor Tráigame una harra de agua, por favor La felul unu vreau o supa* De primero quiero una sopa De primero chiero una sopa La felul doi vreau carne / pes7te cu De segundo quiero carne / pescado con salata* / cartofi pra*jit 7i ensalada / patatas fritas De segundo chiero carne / pescado con ensalada / patatas fritas La desert fructe / înghet 7ata* / De postre fruta natural / helado / budinca* natillas De postre fruta natural / elado / natiias
122

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 123

De ba*ut vreau apa* / o ra*coritoare Nu voi lua desert. Voi lua cafea / ceai Da, punet 7i-mi / servit 7i-ma* un pic mai mult, va* rog

Nu-mi mai punet7i, va* rog Pot sa* mai cer o port 7ie? Toaleta, va* rog? E ocupat / liber scaunul acesta? Cât va* datorez? Nota de plata*, va* rog Fiecare pla*tes7te partea sa Îmi putet 7i da, va* rog, un bon / o chitant7a*?

Para beber quiero agua / un refresco Para beber chiero agua / un rrefresco No tomaré postre. Tomaré café / té No tomaré postre. Tomaré café / te Sí, póngame / sírvame un poco más, por favor Sí, póngame / sírvame un poco mas, por favor No me eche más, por favor No me ece mas, por favor ¿Puedo repetir? ¿Puedo rrepetir? ¿Los servicios, por favor? ¿Los serviθios, por favor? ¿Está ocupada / libre esta silla? ¿Está ocupada / libre esta siia? ¿Cuánto le debo? ¿Cuanto le debo? La cuenta por favor La cuenta por favor Cada uno paga lo suyo Cada uno paga lo suio ¿Puede darme un recibo/factura, por favor? ¿Puede darme un rrecibo / factura, por favor?
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,

¿Van a comer? Luat 7i masa? ¿Cuántos son? Cât 7i suntet 7i? Siéntense aquí / ahí / allí As7ezat 7i-va* aici / colea / acolo Tiene que esperar al menos media hora Trebuie sa* as7teptat 7i cel put 7in juma*tate de ora* No, no puede ser, la cocina cierra Nu, nu se poate, buca*ta*ria s-a închis ¿Qué van a tomar? Ce luat 7i? ¿Puedo tomar nota? Pot sa* iau comanda? ¿Quieren el menú del día? Dorit 7i meniul zilei? ¿Han elegido ya? At 7i ales deja? ¿Le importaría esperar en la barra? Nu va* deranjeaza* sa* as7teptat 7i la bar? ¿Fumador o no fumador? Fuma*tor sau nefuma*tor?
123

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 124

5

Servicii
De ba*ut? Felul unu / doi / desert De mâncat? Lipses7te ceva? Servit 7i cafea? Mai dorit 7i s7i altceva? At 7i terminat? Va* aduc nota de plata*?

¿Para beber? De primero / de segundo / de postre ¿Para comer? ¿Falta algo? ¿Van a tomar cafés? ¿Quieren algo más? ¿Han terminado? ¿Les traigo la cuenta?

■ Cum e acest fel de mâncare? Mâncarea spaniola* e foarte gustoasa*. Multe din felurile tradit7ionale de mâncare sunt fa*cute cu carne de porc, pes7te, orez sau legume. În zonele din nord, din cauza climei mai reci, mâncarea e mai consistenta*. Fiecare comunitate autonoma* are felurile sale tipice, care apar de obicei în meniul normal, s7i nu în cel de zi, acesta din urma fiind mai mult sau mai put 7in la fel în toate regiunile Spaniei. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
bun cald dulce fa*ra* gust / nesa*rat fraged frugal greoi gust suav gust tare gustos moale picant proaspa*t ra*u rece rece / ca*ldut7 sa*rat tare Preparare afumat bine pra*jit copt / fiert crud bueno caliente dulce soso / sin sal tierno ligero pesado sabor suave sabor fuerte sabroso blando picante fresco malo frío tibio / templado salado duro ahumado bien hecho cocido / hervido crudo
124
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

bueno caliente dulθe soso / sin sal tierno lihero pesado sabor suave sabor fuerte sabroso blando picante fresco malo frio tibio / templado salado duro aumado bien ecio coθido / ervido crudo

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 125

fript ga*tit în abur la cuptor la gra*tar numai bun pané pra*jit put7in pra*jit / în sânge umplut Condimente s7i sosuri ardei iute boia ceapa* dafin maioneza* ot 7et pa*trunjel piper rozmarin sare scort7is7oara* sos de ros7ii sos de ulei, ceapa* s7i ot 7et sos de usturoi s7i ulei ulei usturoi

asado guisado al vapor al horno a la plancha / parrilla en su punto empanado frito poco hecho relleno guindilla pimentón cebolla laurel mayonesa vinagre perejil pimienta romero sal canela salsa de tomate vinagreta alioli aceite ajo

asado ghisado al vapor al orno a la plancea / parriia en su punto empanado frito poco ecio rreieno ghindiia pimenton θeboia laurel maionesa vinagre perehil pimienta rromero sal canela salsa de tomate vinagreta alióli aθeite aho
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Ce cont 7ine aceasta* mâncare? Are usturoi? E foarte picanta*? E un fel de mâncare rece sau calda*? Carnea o vreau în sânge / foarte bine pra*jita* / pra*jita* normal

¿Qué lleva este plato? ¿Che ieva este plato? ¿Tiene ajo? ¿Tiene aho? ¿Tiene mucho picante? ¿Tiene mucio picante? ¿Es un plato caliente o frío? ¿Es un plato caliente o frio? La carne la quiero poco hecha / muy hecha / en su punto La carne la chiero poco ecea / mui ecea / en su punto
125

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 126

5

Servicii
Estoy a régimen / a dieta Estoi a rréhimen / a dieta Hago un régimen sin sal Ago un rréhimen sin sal Soy alérgico al picante Soi alerhico al picante No puedo comer cerdo / huevo / leche No puedo comer θerdo / uevo / lece No puedo beber leche / alcohol No puedo beber lece / alcool ¿Lleva cerdo? ¿Ieva θerdo? ¿Es mucha / poca cantidad? ¿Es mucea / poca cantidad?

Sunt la regim / dieta* T7in un regim fa*ra* sare Sunt alergic la mâncarea picanta* Nu pot mânca carne de porc / oua* / lapte Nu pot bea lapte / alcool Cont 7ine porc? E mult / puti7 n?

■ Incidente s7i reclamat 7ii. Toate barurile s7i restaurantele trebuie sa* aiba* o carte de reclamati7 i în care ît 7i poti7 expune, eventual, plângerea. Ce poti spune ,
V-am cerut paella, nu macaroane
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Le había pedido paella y no macarrones Le abia pedido paeia i no macarrones Mi-a ca*zut furculit 7a / cut 7itul / lingura / Se me ha caído el tenedor / el cuchillo / servet 7elul, mi-o / mi-l putet 7i schimba? la cuchara / la servilleta, ¿me lo / la puede cambiar? Se me a caido el tenedor / el cuciio / la cuciara / la serviieta, ¿me lo / la puede cambiar? As7 dori un pahar / o farfurie, va* rog Quisiera un vaso / un plato, por favor Chisiera un vaso / un plato, por favor Putet 7i sa* mai aducet7i nis7te pâine / ¿Puede traer más pan / agua, por apa*, va* rog? favor? ¿Puede traer mas pan / agua, por favor? Îmi aducet7i sare / ulei / ot7et / piper, Por favor, ¿me trae sal / aceite / va* rog? vinagre / pimienta? Por favor, ¿me trae sal / aθeite / vinagre / pimienta? Este foarte sa*rat Está muy salado Está mui salado
126

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 127

Perdone, la sopa está fría Perdone, la sopa está fria Îmi pare ra*u, acest pes7te nu e proaspa*t Lo siento, este pescado no está fresco Lo siento, este pescado no está fresco Carnea aceasta e veche Esta carne está pasada Ésta carne está pasada Scuzat 7i, acest iaurt e expirat Perdone, este yogur está caducado Perdone, este iogur está caducado Carnea e put 7in cruda*, o doream Mi carne está poco hecha, la quería mai pra*jita* más hecha Mi carne está poco ecea, la cheria mas ecea Nota de plata* e gres7ita* / E o gres7eala* La cuenta está mal / Hay un error en la la plata* cuenta La cuenta está mal / Ai un error en la cuenta Ne-at 7i luat mai mult7i bani Nos han cobrado de más Nos an cobrado de mas N-am cerut aceasta Esto no lo hemos pedido Esto no lo emos pedido Avet 7i o carte / o foaie de reclamat 7ii? ¿Tiene un libro / una hoja de reclamaciones? ¿Tiene un libro / una oha de rreclamaθiones? As7 dori sa* vorbesc cu responsabilul/a Quisiera hablar con el / la encargado/a Chisiera ablar con el / la encargado/a

Scuzat 7i, supa e rece

Ce poti auzi ,
¿Está todo bien? Lo siento, me he equivocado Le faltan 2 euros Ahora le traigo la vuelta / el cambio ¿Quieren pagar todo junto o por separado? Disculpen, es un error nuestro

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Totul este în ordine? Îmi pare ra*u, am gres7it Va* mai trebuie 2 euro Acum va* aduc restul Vret 7i sa* pla*tit 7i totul împreuna* sau separat? Scuzat 7i, e gres7eala noastra*
a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Ce poti vedea ,
Hoja de reclamaciones Nombre Foaie de reclamat 7ii Nume
127

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 128

5
Apellidos Dirección Motivo Queja Fecha

Servicii
Nume de familie (pl.) Adresa Motivul Plângerea Data

5.4 La frizerie
■ La frizerie. Frizeriile în Spania sunt de femei sau de ba*rbat 7i (peluquería de caballeros), iar uneori chiar de copii. În multe din ele e necesara* programarea, iar în toate e obligatoriu spa*latul. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a (se) ba*rbieri a (se) depila a încret 7i a îndrepta (d. pa*rul cret7) a piepta*na, a coafa a spa*la a ta*ia a vopsi balsam de pa*r bigudiuri breton fixativ lac de unghii permanent s7ampon s7ampon anti-ma*treat 7a* s7uvit 7e usca*tor de pa*r vopsea afeitar(se) depilar(se) rizar alisar peinar lavar cortar teñir acondicionador rulos flequillo laca esmalte de uñas permanente champú champú anticaspa mechas secador tinte afeitar(se) depilar(se) rriθar alisar peinar lavar cortar teniir acondiθionador rrulos flechiio laca esmalte de unias permanente ciampú ciampú anticaspa méceas secador tinte
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Ce poti spune ,
Cât costa* tunsul?

¿Cuánto cuesta el corte de pelo? ¿Cuanto cuesta el corte de pelo?
128

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 129

As7 dori sa*-mi tund pa*rul Vreau doar spa*lat s7i tuns Cât trebuie sa* as7tept? Tundet 7i-mi doar vârfurile Nu mi-l tundeti7 prea tare, va* rog Pe aici tundeti7 -l mai mult Mi-l putet 7i fiona? As7 dori sa*-mi vopsesc pa*rul As7 dori sa*-mi fac nis7te s7uvite 7 As7 dori sa* ma* depilez pe picioare (pe juma*tate / complet) / sub brat 7

Cât va* datorez?

Querría cortarme el pelo Cherría cortarme el pelo Sólo quiero lavar y cortar Solo chiero lavar y cortar ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cuanto tengo che esperar? Córteme sólo las puntas Córteme solo las puntas No me lo corte demasiado, por favor No me lo corte demasiado, por favor Por aquí córtemelo más Por achí córtemelo mas ¿Me lo puede secar con el secador? ¿Me lo puede secar con el secador? Quería teñirme el pelo Cheria teniirme el pelo Quería hacerme unas mechas Cheria aθerme unas méceas Quería depilarme las piernas (medias, enteras) / las axilas Cheria depilarme las piernas (medias, enteras) / las axilas ¿Cuánto le debo? ¿Cuanto le debo?
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,
¿Quiere que le corte más? ¿Lavar y cortar o sólo lavar? ¿Lavar y peinar? ¿Qué color quiere? ¿Quiere la cera caliente o fría?

Vret 7i sa* va* tund mai tare? Spa*lat s7i tuns sau doar spa*lat? Spa*lat s7i coafat? Ce culoare dorit 7i? Ceara o dorit 7i calda* sau rece?

129

05_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:51 Página 130

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 131

Urgente si sa*na*tate , ,
În Spania exista* un numa*r pentru urgent7e: 112, la care pot7i suna daca* ai nevoie sa* chemi ambulant 7a, pompierii sau polit 7ia. Nu-l uita, ca*ci ît7i poate fi foarte util! De asemenea, trebuie sa* s7tii ca* Statul Spaniol recunoas7te dreptul la asistent 7a* sanitara* gratuita* tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul t 7a*rii, indiferent de nat 7ionalitatea sau de situat 7ia lor administrativa*. Asigurarea Sociala* ît7i ofera* un carnet de sa*na*tate (tarjeta sanitaria) s7i ît7i numes7te un medic de familie la clinica medicala* (ambulatorio) cea mai apropiata* din circumscript7ia ta. Pentru a solicita carnetul de sa*na*tate —chiar daca* nu ai permisul de rezident 7a*— trebuie sa* prezint7i, la centrul de sa*na*tate, un certificat de domiciliere s7i pas7aportul. !

6

6.1 Cum sa* ceri ajutor 6.2 Asistent 7a sanitara*

132 136

!

E important sa* s7tii ca* înainte de a merge la medic trebuie sa*-t 7i faci o programare. Daca* ai o urgent7a* medicala* poti7 merge direct la spital.

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 132

5

Urgente si sa*na*tate , ,

6.1 Cum sa* ceri ajutor
■ Apeluri de urgenta*. Numa*rul de telefon pentru urgent7e e 112 (uno-uno7 dos) pe tot teritoriul nati7 onal s7i este gratuit. Serviciul de urgent 7a* de obicei e foarte eficient s7i rapid când e vreo problema*. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a opri, a prinde accident ajutor! ambulant7a* extinctor formular hot 7 incendiu înecat les7in lift martor medic mort pericol polit 7ia pompier (i) ra*nit repede telefon urgent 7a* detener accidente socorro ambulancia extintor formulario / impreso ladrón incendio ahogado desmayo ascensor testigo médico muerto peligro policía bombero(s) herido rápido teléfono urgencia
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

detener acθidente socorro ambulanθia extintor formulario / impreso ladron inθendio aogado desmaio asθensor testigo medico muerto peligro poliθía bombero(s) erido rrápido teléfono urhenθia
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Ajutor! E o urgent 7a*! Chemat 7i un medic! Chemat 7i o ambulanta*! 7 ¡Socorro! / ¡Auxilio! / ¡Ayuda! ¡Socorro! / ¡Auxilio! / ¡Aiuda! ¡Es una emergencia! ¡Es una emerhenθia! Llame a un médico Iame a un medico Llame a una ambulancia Iame a una ambulanθia
132

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 133

Chemat 7i polit 7ia!

Llame a la policía Iame a la poliθía Chemat 7i pompierii! Llame a los bomberos Iame a los bomberos E un ra*nit / mort Hay un herido / muerto Ai un erido / muerto Hot7ul, hot 7ul, prindet 7i-l! ¡Al ladrón, al ladrón!, deténganlo ¡Al ladron, al ladron!, deténganlo M-au furat / ba*tut / ra*nit Me han robado / golpeado / herido Me an rrobado / golpeado / erido A avut loc un accident Ha habido un accidente A abido un acθidente E un incendiu / un foc Hay un incendio / Hay fuego Ai un inθendio / Ai fuego Avem nevoie de un extinctor Necesitamos un extintor Neθesitamos un extintor Unde e ies7irea de urgent 7a*? ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Donde está la salida de emerhenθia? Nu s7tie sa* înoate No sabe nadar No sabe nadar Se îneaca* Se está ahogando Se está aogando Am nevoie de un medic Necesito un médico Neθesito un medico Sunt / e ra*nit,-a* Estoy / está enfermo,-a Estoi / está enfermo,-a Am / a les7inat Me he / se ha desmayado Me e / se a desmaiado Are un atac de inima* Tiene un ataque al corazón Tiene un atache al coraθon Va* rog, unde e cel mai apropiat spital? Por favor, ¿dónde está el hospital más cercano? Por favor, ¿donde está el ospital mas θercano? M-am ra*ta*cit, ma* puteti7 ajuta? Me he perdido, ¿pueden ayudarme? Me e perdido, ¿pueden aiudarme? Am ra*mas închis în lift Me he quedado encerrado en el ascensor Me e chedado enθerrado en el asθensor
133

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 134

5

Urgente si sa*na*tate , ,
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Ce poti auzi ,
Tranquilícese El extintor está en el pasillo Soy médico / enfermero,-a Soy policía La ambulancia viene ahora Hemos llamado a un médico Hemos llamado a los bomberos Hemos llamado a la policía No cojan los ascensores ¿Hay algún herido / muerto? No le quite el casco No lo mueva Linis7tit 7i-va* Extinctorul e pe hol Sunt medic / asistent,-a* Sunt polit 7ist Ambulant7a vine acum Am chemat un medic Am chemat pompierii Am chemat polit 7ia Nu luat 7i lifturile E vreun ra*nit / mort? Nu-i luat 7i casca (de pe cap) Nu-l mis7cat 7i

■ Polit7ia. În oras7ele spaniole exista* un corp de polit 7ie locala* la care pot 7i apela în caz de furt sau de agresiune. Cu toate acestea, pentru alt fel de incidente mai grave trebuie chemata* Politi7 a Nat 7ionala* sau Garda Civila*, care se ocupa* cu rezolvarea lor. Daca* suni la 112 sau daca* te duci la comisariatul de politi7 e pentru a face o declarati7 e sau pentru a cere ajutor, te vor îndruma unde trebuie sa* te adresezi.
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Cuvinte de care ai putea avea nevoie
agresiune asasinat avocat ba*taie lupta* comisariat date personale declarat 7ie documente furt hot 7 înjunghiere martor pas7aport polit 7ie agresión asesinato abogado paliza pelea comisaría datos personales denuncia documentación robo ladrón apuñalamiento testigo pasaporte policía
134

agresion asesinato abogado paliθa peléa comisaría datos personales denunθia documentaθion rrobo ladron apunialamiento testigo pasaporte poliθía

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 135

traduca*tor viol; violare

intérprete violación

intérprete violaθion
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Unde e un comisariat?

¿Dónde hay una comisaría? ¿Donde ai una comisaría? Am venit sa* declar un furt Vengo a denunciar un robo Vengo a denunθiar un rrobo M-au furat / atacat / ba*tut / ra*nit Me han robado / atacado / golpeado / herido Me an rrobado / atacado / golpeado / erido Nu m-au la*sat sa* intru într-un bar No me han dejado entrar en un bar No me an dehado entrar en un bar Fiul meu s-a ra*ta*cit Mi hijo se ha perdido Mi iho se a perdido Am fost violata* He sufrido una violación E sufrido una violaθion Cum trebuie sa* completez declarat 7ia? ¿Cómo debo rellenar la denuncia? ¿Como debo rreienar la denunθia? Pot consulta un avocat? ¿Puedo consultar a un abogado? ¿Puedo consultar a un abogado? Am nevoie de un traduca*tor Necesito un intérprete Neθesito un intérprete Am pierdut carnetul de identitate / He perdido el NIE / pasaporte pas7aportul E perdido el NIE / pasaporte Îmi putet 7i da adresa consulatului meu? ¿Me puede dar la dirección de mi consulado? ¿Me puede dar la direcθion de mi consulado?

Ce poti auzi ,
¿Qué le pasa? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hubo testigos? ¿Vio al ladrón? ¿Qué le han robado? Ce vi se întâmpla*? Unde s-a petrecut? Când s-a petrecut? Erau martori? At 7i va*zut hot 7ul? Ce v-au furat?
135

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 136

5

Urgente si sa*na*tate , ,

¿Cuál es su dirección? Care e adresa dumneavoastra*? ¿Puede rellenar y firmar este impreso? Putet 7i completa s7i semna acest formular? Es difícil recuperar los objetos E greu de recuperat obiectele Vamos a buscarle un intérprete Va* vom ca*uta un traduca*tor Vamos a investigar Vom investiga

6.2 Asistent a sanitara* ,
■ Cum sa*-ti7 faci o programare. Cu excepti7 a unei urgent 7e medicale, înainte de a merge la medicul de la Asigurarea Sociala* e nevoie sa*-ti7 faci o programare. Asigurarea Sociala* ît 7i va numi un medic de familie s7i acesta, daca* e necesar, ît 7i poate face trimitere la un specialist (s7i la el trebuie fa*cuta* o programare). În cazul anumitor specialita*ti7 , precum ginecologia sau oftalmologia, exista* liste de as7teptare s7i nu trebuie sa* te mire ca* pot 7i întârzia 3-4 luni în a obti7 ne o programare. ! O alta* alternativa* la Asigurarea Sociala*, mai rapida* dar s7i mai scumpa*, o constituie asistent 7a medicala* particulara* (medicii particulari) s7i asigura*rile medicale private. Ce poti spune ,
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Am venit sa*-mi fac carnetul de sa*na*tate Vengo a hacerme la tarjeta sanitaria Vengo a aθerme la tarheta sanitaria Când are consultat 7ie medicului? ¿Cuándo tiene consulta el médico? ¿Cuando tiene consulta el medico? As7 dori sa*-mi fac o programare Quería pedir hora con la doctora Martín la doctorit 7a Martín Cheria pedir ora con la doctora Martín Am programare la doctorul Gómez Tengo hora con el doctor Gómez a las 5 la ora 5 Tengo ora con el doctor Gómeθ a las θinco

!

Mediatori sociali. Pentru orice problema* de sa*na*tate sau pentru formalizarea orica*rui document pot 7i solicita —prin intermediul serviciilor sociale din comunitatea autonoma* unde locuies7ti sau prin unele Organizat 7ii Neguvernamentale (ONGs)— ajutorul unui mediator social. Aceasta* persoana* ît 7i poate traduce pentru ca tu sa*-t 7i pot 7i exprima cerint 7ele sau problemele de sa*na*tate. De asemenea, te ajuta* sa*-t 7i rezolvi orice fel de formalitate administrativa*. Menirea lor e sa*-t 7i faciliteze integrarea sociala*.
136

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 137

Mi-au fa*cut programare pentru miercuri Me dieron hora para el miércoles a las la ora 10. Mi-o putet7i schimba în alta* zi? 10. ¿Me lo pueden cambiar para otro día? Me dieron ora para el miercoles a las dieθ. ¿Me lo pueden cambiar para otro dia? Nu am programare, dar am nevoie sa* No tengo cita, pero necesito que me fiu consultat de urgent 7a* atiendan de urgencias No tengo θita, pero neθesito que me atiendan de urhenθias

■ La medic. Medicii de familie se ocupa* de asistent 7a sanitara* primara*, cea care
nu prezinta* complicati7 i severe, s7i urma*resc evolut 7ia pacientului. Te consulta* în clinici medicale (ambulatorios) sau centre de sa*na*tate (centros de salud) s7i pentru aceasta e necesara* o programare. Daca* ai nevoie sa* mergi la un specialist (especialicista) ît 7i vor face o trimitere (volante), cu care te pot 7i programa. Unii specialis7ti au liste destul de lungi de as7teptare, exceptând cazul în care în trimitere se specifica* urgent 7a consultat 7iei. Doctorul de familie ît 7i va da ret 7etele pentru medicamente (cu care ai dreptul la o reducere, în cazul anumitor medicamente) s7i daca* e nevoie, certificatul de concediu medical (parte de baja). Dupa* ce te însa*na*tos7es7ti, îti7 da* un alt certificat care atesta* daca* es7ti apt sau nu sa*-t 7i reiei activitatea (parte de alta). Aceste certificate se dau în caz de boala* sau de accident de munca* pentru ca întreprinderea unde munces7ti sa* s7tie ca* nu vei putea veni la servici pe o perioada* de timp determinata*. E neapa*rat sa* trimit7i întreprinderii toate aceste certificate, care se actualizeaza* la fiecare 4-5 zile (o face medicul de familie). Începând din a treia zi de concediu medical, ai dreptul la salariu, dar nu integral; o parte din salariu o pla*tes7te Asigurarea Sociala*, iar cealalta* întreprinderea. Medicul de familie e cel care decide când ît 7i pot 7i relua lucrul s7i o face printr-un certificat (s7i acesta trebuie trimis întreprinderii)care atesta* ca* te-ai însa*na*tos7it. ! Nu e recomandabil sa* faci personalului medical «cadouri». Se interpreteaza* drept mita*. În capitolul Integrarea socioprofesionala*, vei ga*si o parte special dedicata* sa*na*ta*t 7ii femeii (pag. 183-184).

!

Tratament s7i medicat 7ie. Cu ret 7eta pe care t 7i-o da* medicul, vei putea beneficia de o reducere la farmacie. Trebuie sa* s7tii, însa*, ca* exista* medicamente care des7i sunt cu ret eta*, nu sunt compensate de 7 Asigurarea Sociala*, adica* nu au nici un fel de reducere s7i trebuie pla*tite integral.
137

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 138

5

Urgente si sa*na*tate , ,
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Cuvinte de care ai putea avea nevoie
Servicii medicale ambulant7a* ambulancia asistent7a* sociala trabajadora social asistent,-a* enfermero,-a auxiliar de infirmerie auxiliar de enfermería centru de sa*na*tate centro de salud centru de sa*na*tate mentala* centro de salud mental certificat de concediu parte de baja medical certificat de însa*na*tos7ire parte de alta clinica* dentara* clínica dental consultat 7ie; cabinet consulta donator de sânge donante de sangre farmacie farmacia farmacie de garda* farmacia de guardia informat7ii información intervent7ie chirurgicala* intervención quirúrgica medic médico operat 7ie operación prim-ajutor primeros auxilios radiografie radiografía recept 7ie recepción recuperare rehabilitación sala* de as7teptare sala de espera sala* de operat 7ii quirófano scaun cu rotile silla de ruedas specialist practicant practicante targa* camilla urgent 7e urgencias Medici specialis7ti anestezist anestesista cardiolog cardiólogo chirurg cirujano dentist / odontolog / dentista / odontólogo / stomatolog estomatólogo dermatolog dermatólogo fizioterapeut fisioterapeuta ginecolog ginecólogo internist internista medic de familie / médico de cabecera / generalist general
138

ambulanθia trabahadora soθial enfermero,-a auxiliar de enfermeria θentro de salud θentro de salud mental parte de baha parte de alta clinica dental consulta donante de sangre farmáθia farmáθia de guardia informaθion intervenθion chirúrhica medico operaθion primeros auxilios rradiografia rrecepθion rreabilitaθion sala de espera chirófano siia de rruedas practicante camiia urhenθias anestesista cardiólogo θiruhano dentista / odontólogo / estomatólogo dermatólogo fisioterapeuta hinecólogo internista medico de cabeθera / heneral

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 139

neurolog oftalmolog / oculist otorinolaringolog pediatru podolog radiolog traumatolog urolog Corpul antebrat7 apendice artera* auz brat 7 burta* burta* buza* cap coasta* coloana* vertebrala* cot defecare deget dinte extremita*t 7i ficat flux gât (ext.) gât (int.) glezna* grupa* sanguina* gura* hormon încheietura mâinii inima* intestin laba piciorului limba* mâna* ma*sea ma*sea de minte nas

neurólogo oftalmólogo / oculista otorrinolaringólogo pediatra podólogo radiólogo traumatólogo urólogo antebrazo apéndice arteria oído brazo tripa vientre labio cabeza costilla columna vertebral codo defecación dedo diente extremidades hígado flujo cuello garganta tobillo grupo sanguíneo boca hormona muñeca corazón intestino planta del pie lengua mano muela muela del juicio nariz
139

neurólogo oftalmólogo / oculista otorrinolaringólogo pediatra podólogo rradiólogo traumatólogo urólogo antebraθo apéndiθe artéria oído braθo tripa vientre labio cabeθa costiia columna vertebral codo defecaθion dedo diente extremidades ígado fluho cueio garganta tobiio grupo sanghíneo boca ormona munieca coraθon intestino planta del pie lengua mano muela muela del huiθio nariθ

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 140

5

Urgente si sa*na*tate , ,
ojo hueso ovario pene pie pierna piel pecho pulmón párpado próstata muslo riñón seno sangre secreciones espalda bazo ceja estómago testículo tiroides sudor hombro uña oreja orina útero vagina vena vesícula estornudar toser llagas enfermedad cerebral alergia mareo amígdalas / anginas anemia angina de pecho apendicitis quemadura
140

ochi os ovare penis picior (de la glezna* în jos) picior (întreg) piele piept pla*mân pleoapa* prostata* pulpa* rinichi sân sânge secret 7ii spate splina* sprânceana* stomac testicul tiroida* transpirat 7ie uma*r unghie ureche urina* uter vagin vena* vezicula* Boli s7i simptoame a stra*nuta a tus7i abces afect7iune cerebrala* alergie amet 7eala* amigdale / angine anemie anghina* pectorala* apendicita* arsura*

oho ueso ovario pene pié pierna piel pecio pulmon párpado próstata muslo rrinion seno sangre secreθiones espalda baθo θeha estómago testiculo tiróides sudor ombro unia oreha orina utero vahina vena vesicula estornudar toser iagas enfermedad θerebral alérhia mareo amígdalas / anhinas anémia anhina de pecio apendiθitis chemadura

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 141

arsura* la stomac artrita* artroza* astm avort spontan ba*ta*tura* boala* boala* venerica* brons7ita* cancer cistita* conjunctivita* constipat7ie contuzie cronic diabet diaree durere de cap eczema* / erupt 7ie entorsa* frison gastroenterita* great 7a* gripa* gus7a* hemoragie hepatita* hipertensiune hipotensiune indigestie infarct infect 7ie infect 7ie bacteriana* infect 7ie virala* inflamat / umflat înt 7epa*tura* intoxicat 7ie înveninare iritat 7ie les7in luxat 7ie mânca*rime / usturime

ardor de estómago artritis artrosis asma aborto espontáneo callo enfermedad enfermedad venérea bronquitis cáncer cistitis conjuntivitis estreñimiento contusión crónico diabetes diarrea dolor de cabeza eczema / erupción torcedura escalofrío gastroenteritis náuseas gripe bocio hemorragia hepatitis hipertensión hipotensión indigestión infarto infección infección bacteriana infección vírica inflamado / hinchado picadura intoxicación envenenamiento irritación desmayo esguince picor / escozor
141

ardor de estómago artritis artrosis asma aborto espontáneo cáio enfermedad enfermedad venérea bronchitis canθer θistitis conhuntivitis estrenimiento contusion cronico diabetes diarrea dolor de cabeθa ecθema / erupθion torθedura escalofrio gastroenteritis náuseas gripe boθio emorrágia epatitis ipertension ipotension indihestion infarto infecθion infecθion bacteriana infecθion vírica inflamado / inceádo picadura intoxicaθion envenenamiento irritaθion desmaio esghinθe picor / escoθor

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 142

5

Urgente si sa*na*tate , ,
meningitis micosis / hongos jaqueca bulto paperas otitis neumonía pulmonía sarampión polio constipado resfriado herida reúma rubeola rotura / fractura embarazo seropositivo Sida molestias corte tensión arterial tétanos traumatismo cráneoencefálico temblor tuberculosis tos ferina úlcera varices varicela meninhitis micosis / ongos hacheca bulto paperas otitis neumonía pulmonía sarampion polio constipado rresfriado erída rreúma rrubeola rrotura / fractura embaraθo seropositivo Sida molestias corte tension arterial tétanos traumatismo craneoenθefalico temblor tuberculosis tos ferina ulθera variθes variθela
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

meningita* micoza* / ciuperci migrena* nodul oreion otita* pneumonie pneumonie pojar poliomielita* ra*ceala* ra*ceala* rana* reumatism rubeola* ruptura* / fractura* sarcina* seropozitiv Sida sta*ri de ra*u ta*ietura* tensiune arteriala* tetanos traumatism craneoencefalic tremur tuberculoza* tuse convulsiva* ulcer varice va*rsat de vânt

Ce poti spune ,
Ma* doare aici Sunt bolnav / Sot 7ia mea / fiul meu / fiica mea / tata*l meu / mama mea / fratele meu / sora mea e bolnav,-a*

Me duele aquí Me duele achí Estoy enfermo / Mi mujer / mi hijo,-a / mi padre / mi madre / mi hermano,-a está enfermo,-a Estoi enfermo / Mi muher / mi iho,-a / mi padre / mi madre / mi ermano,-a está enfermo,-a
142

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 143

Nu ma* simt bine

No me siento bien No me siento bien Poate veni acasa* doctorul? ¿Puede venir a casa el doctor? ¿Puede venir a casa el doctór? Ma* doare foarte tare capul Tengo fuertes dolores de cabeza Tengo fuertes dolores de cabeθa Sunt ra*cit Estoy resfriado Estoi rresfriado Mi-a ies7it o eczema* / o erupt 7ie Me ha salido un eczema / una erupción Me a salido un ecθema / una erupθion Ma* / îl doare în piept Tengo / Tiene molestias en el pecho Tengo / Tiene molestias en el pecio Am / are febra* Tengo / Tiene fiebre Tengo / Tiene fiebre Ma* simt sla*bit Me encuentro débil Me encuentro débil Ma* simt amet 7it Estoy mareado Estoi mareado E o durere slaba* / puternica* / constanta* Es un dolor débil / fuerte / constante Es un dolor débil / fuerte / constante Ma* doare doar când îl ating Sólo me duele al tocarlo Solo me duele al tocarlo Ma* ustura* Me escuece Me escueθe Ma* ma*nânca* Me pica Me pica Am nevoie de o ret7eta* pentru analgezice Necesito una receta para analgésicos Neθesito una rreθeta para analhesicos Am uitat numele medicamentelor Se me ha olvidado el nombre de los medicamentos Se me a olvidado el nombre de los medicamentos Sunt alergic la penicilina* Soy alérgico a la penicilina Soi alerhico a la peniθilina Sunt astmatic / diabetic / epileptic Soy asmático / diabético / epiléptico Soi asmatico / diabetico / epileptico În mod normal iau antihistaminice Normalmente tomo antihistamínicos Normalmente tomo antiistaminicos Iau pastile contraceptive / insulina* Tomo la píldora / insulina Tomo la píldora / insulina Sufa*r de inima*. Am fa*cut un infarct Padezco del corazón. Me dio un infarto acum 2 ani hace 2 años Padeθco del coraθon. Me dio un infarto aθe dos anios
143

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 144

5

Urgente si sa*na*tate , ,

Me han operado de apendicitis Me an operado de apendiθitis Am ulcer la stomac Tengo úlcera de estómago Tengo ulθera de estómago Am sta*ri de voma* Tengo vómitos Tengo vomitos Nu dorm bine noaptea No duermo bien por las noches No duermo bien por las noces Sunt însa*rcinata* de 3 luni Estoy embarazada de 3 meses Estoi embaraθada de tres meses Cred ca* am o infect 7ie vaginala*, trebuie Creo que tengo una infección vaginal sa* merg la un specialist? ¿debo consultar a un especialista? Creo che tengo una infecθion vahinal, ¿debo consultar a un espeθialista? Am ciclu Tengo la regla Tengo la rregla Nu mi-a venit ciclul No me ha venido / bajado la regla No me a venido / bahado la rregla Vreau sa* ma* vada* dermatologul Quiero que me vea el dermatólogo Chiero che me vea el dermatólogo As7 dori sa*-mi fac nis7te analize pentru Me gustaría hacerme unos análisis ca* ma* simt obosit,-a* porque me encuentro cansado,-a Me gustaria aθerme unos analisis porche me encuentro cansado,-a Când trebuie sa* iau medicamentul? ¿Cuándo debo tomar la medicina? ¿Cuando debo tomar la mediθina? Când îl iau pe acesta s7i când îl iau ¿Cuándo tomo esta y cuándo tomo pe cela*lalt? esta otra? ¿Cuando tomo esta y cuando tomo esta otra? Câte pastile / lingurit 7e trebuie sa* iau ¿Cuántas pastillas / cucharadas debo de fiecare data*? tomar cada vez? ¿Cuantas pastiias / cuciaradas debo tomar cada veθ? Mi-l putet7i scrie aici? Citet 7, va* rog ¿Me lo puede escribir aquí? Con letra clara, por favor ¿Me lo puede escribir achí? Con letra clara, por favor Când sa* mai vin la consultat7ie? ¿Cuándo vuelvo a la consulta? ¿Cuando vuelvo a la consulta?
144

M-au operat de apendicita*

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 145

Ce poti auzi ,
Pase por favor ¿Qué le pasa / le duele? ¿Qué molestias tiene? ¿Desde cuándo? ¿Es la primera vez que le pasa? ¿Padece alguna alergia? ¿Sigue algún tratamiento? ¿Toma medicamentos? ¿Está embarazada? ¿Está vacunado contra el tétanos? ¿Tiene fiebre? ¿Cuántos años tiene? Desnúdese / quítese la ropa Túmbese ahí Levántese, por favor Descúbrase el brazo / el pecho / la espalda Voy a tomarle la tensión ¿Le duele si toco aquí? Respire hondo Respire por la boca Abra la boca Diga «Aaaaahhhh», por favor Tosa Vístase ya Voy a recetarle unos antibióticos Tiene que guardar reposo Está embarazada Tiene que hacerse unos análisis de sangre / orina Tiene que hacerse unas radiografías Le voy a enviar al especialista Hay que operarlo Vuelva en dos días si no ha mejorado Tiene una enfermedad contagiosa Debe tomar esta medicina a la hora de las comidas Póngase esta pomada en la zona Tómese este jarabe

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Intrat 7i, va* rog Ce se întâmpla* / ce va* doare? Ce va* deranjeaza*? De când? E prima oara* ca* vi se întâmpla*? Avet 7i vreo alergie? Urmat7i vreun tratament? Luat 7i medicamente? Suntet 7i însa*rcinata*? Suntet 7i vaccinat împotriva tetanosului? Avet 7i febra*? Cât 7i ani avet 7i? Dezbra*cat 7i-va* / scoatet 7i-va* hainele Întindet7i-va* acolo Ridicat 7i-va*, va* rog Descoperit 7i-va* brat 7ul / pieptul / spatele Am sa* va* iau tensiunea Va* doare daca* va* ating aici? Respirat 7i adânc Respirat 7i pe gura* Deschidet7i gura Spunet7i «Aaaaa», va* rog Tus7it 7i Gata, îmbra*cat 7i-va* Am sa* va* prescriu nis7te antibiotice Trebuie sa* stat 7i linis7tit Suntet 7i însa*rcinata* Trebuie sa* va* facet 7i nis7te analize de sânge / urina* Trebuie sa* va* facet 7i nis7te radiografii Am sa* va* trimit la un specialist Trebuie sa* va* operez Venit 7i iara*s7i peste doua* zile daca* nu va* simt 7it 7i mai bine Avet 7i o boala* contagioasa* Trebuie sa* luat 7i acest medicament când mâncat 7i Aplicat 7i-va* acest unguent Luat 7i acest sirop
145

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 146

5

Urgente si sa*na*tate , ,
Luat 7i aceste pastile / comprimate / capsule / pilule Merget 7i la infirmier ca sa* va* faca* aceste inject 7ii Am sa* va* dau un certificat de concediu medical Trebuie sa* venit 7i iara*s7i peste trei zile / o sa*pta*mâna*

Tómese estas pastillas / comprimidos / cápsulas / píldoras Vaya al practicante a ponerse estas inyecciones Le voy a dar una baja Tiene que volver dentro de tres días / una semana

■ La spital. În cazul unei spitaliza*ri de urgent 7a*, medicii sunt cei care se ocupa* de certificatul de internare. Trebuie sa* ai întotdeauna asupra ta carnetul de sa*na*tate s7i un document care sa* te identifice. Daca* spitalizarea e cu prescripti7 a medicului, specialistul e cel care îti7 da* trimiterea de internare (volante de ingreso). În acest caz, la internare, trebuie sa* prezint7i trimiterea împreuna* cu carnetul de sa*na*tate s7i documentele tale. Daca* trebuie sa* te opereze, ît 7i vor face în prealabil o serie de analize. Daca* ai vreo ruda* sau vreu prieten internat s7i vrei sa* te interesezi de starea lui, trebuie sa* s7tii ca* medicii au un orar fix, pe care îl pot 7i afla întrebând la recepti7 a spitalului sau direct de la asistente. Pentru aceasta trebuie sa* le spui numele pacientului, camera s7i, daca* e posibil, numele medicului care se ocupa* de el. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a (se) interna a externa acceptare, admitere analize anestezie anestezist asistent,-a* bazinet ingresar dar el alta admisión pruebas anestesia anestesista enfermero,-a cuña ingresar dar el alta admision pruebas anestésia anestesista enfermero,-a cúnia
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

!

Vizitele. În spitalele publice se permit doar câteva ore de vizita*, de obicei dupa*-amiaza de la 15,00 la 18,00. În anumite spitale, pentru a putea merge în camera* ti7 se da* o legitimat 7ie de vizita* s7i sunt foarte strict 7i cu numa*rul de persoane care pot vizita bolnavul. Asistentele nu permit niciodata* sa* stea mai mult de 2-3 persoane în acelas7i timp cu bolnavul în camera*. În plus, în majoritatea spitalelor nu se permite intrarea, la vizita*, a copiilor mai mici de 6 ani.
146

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 147

camera* cârje consultat 7ii, cabinete chirurgie ecograf ecografie informat7ii medic / doctor medicamente pat pijama radiografie reanimare recept 7ie recuperare sala* de as7teptare sala* de operat 7ie scaun cu rotile ser fiziologic sonda* sonerie spitalizare tehnic auxiliar terapie intensiva* termometru toaleta*

habitación muletas consultas cirugía escáner ecografía información médico / doctor medicinas cama pijama radiografía reanimación recepción rehabilitación sala de espera quirófano silla de ruedas suero sonda timbre hospitalización técnico auxiliar cuidados intensivos termómetro servicios

abitaθion muletas consultas θiruhia escaner ecografia informaθion medico / doctór mediθinas cama piháma rradiografia rreanimaθion rreθepθion rreabilitaθion sala de espera chirófano siia de rruedas suero sonda timbre ospitaliθaθion técnico auxiliar cuidados intensivos termómetro serviθios
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Îmi putet 7i anunt7a familia / prietenul? Când ma* vor opera? Care e orarul de vizita*? Îmi vor pune ghips? Doctorul va veni în curând? As7 putea vorbi cu medicul s7ef?

¿Pueden avisar a mi familia / amigo? ¿Pueden avisar a mi familia / amigo? ¿Cuándo me van a operar? ¿Cuando me van a operar? ¿Cuál es el horario de visita? ¿Cual es el orario de visíta? ¿Me van a escayolar? ¿Me van a escaiolar? ¿El doctor va a venir pronto? ¿El doctór va a venir pronto? ¿Podría ver al médico jefe? ¿Podria ver al medico hefe?
147

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 148

5

Urgente si sa*na*tate , ,
¿Me puede dar algo para el dolor? ¿Me puede dar algo para el dolor? Vengo a visitar a un amigo / un familiar que ingresó ayer. Su nombre es ... Vengo a visitar a un amigo / un familiar che ingresó aíer. Su nombre es ... No sé el número de habitación, pero está en traumatología No se el numero de abitaθion, pero está en traumatolohia Por favor, ¿cuál es el nombre del doctor que atiende a [nombre del paciente]? Es mi mujer / marido / hijo,-a / padre / madre / hermano,-a / amigo,-a Por favor,¿cual es el nombre del doctór che atiende a [nombre del paθiente]? Es mi muher / marido / iho,-a / padre / madre / ermano,-a / amigo,-a ¿Cuándo puedo hablar con él/ella para preguntarle por la evolución de [nombre del paciente]? ¿Cuando puedo ablar con el/eia para preguntarle por la evoluθion de [nombre del paθiente]?
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Îmi putet 7i da ceva împotriva durerii? Am venit sa* vizitez un prieten / o ruda* care a fost internat,-a* ieri

Nu s7tiu numa*rul camerei, dar e la traumatologie

Va* rog, care e numele doctorului care se ocupa* de [numele pacientului]? E sot 7ia mea / sot 7ul meu / fiul meu / fiica mea / tata*l meu / mama mea / fratele meu / sora mea / prietenul meu / prietena mea

Când pot vorbi cu el / ea pentru a-l / a o întreba care e evolut 7ia lui [numele pacientului]?

Ce poti auzi ,
No se preocupe Tranquilícese, todo va bien Le vamos a subir a planta Le operamos mañana Le vamos a hacer más pruebas Le vamos a hacer una radiografía / un escáner Mañana no coma nada hasta después de la prueba Hemos avisado a la familia / amigos Si necesita algo toque el timbre Las visitas tienen que salir de la habitación

Nu va* îngrijorat 7i Linis7tit 7i-va*, totul merge bine Îl vom duce în salon Îl opera*m mâine Îi vom mai face nis7te analize Îi vom face o radiografie / o ecografie Nu mâncat7i nimic mâine pâna* dupa* analize Am anunt 7at familia / prietenii Daca* avet 7i nevoie de ceva, sunat 7i la sonerie Vizitele trebuie sa* iasa* din camera*
148

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 149

Las enfermeras le traerán la comida / Asistentele va* vor aduce mâncarea / las medicinas medicamentele No puede fumar Nu putet 7i fuma

■ La dentist. În Spania, serviciile pe care le acopera* Asigurarea Sociala* sunt reduse, as7a ca* daca* ai nevoie de o plomba* («empaste») sau de o lucrare («dentadura postiza»), trebuie sa* mergi la un dentist particular. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a cla*ti a smulge / a extrage / a scoate anestezie apa* carie,-i colt 7 / incisiv dantura* falsa*, lucrare dinte dinte de lapte durere de ma*sele gaura* gingii gingivita* îmbra*ca*minte a dintelui infect 7ie inject 7ie mandibula* ma*sea ma*sea de minte nerv
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

enjuagar enhuagar arrancar / extraer / sacar arrancar / extraer / sacar anestesia agua caries colmillo / incisivo dentadura postiza diente diente de leche dolor de muelas agujero encías gingivitis funda infección inyección mandíbula muela muela del juicio nervio anestésia agua caries colmiio / inθisivo dentadura postiθa diente diente de lece dolor de muelas aguhero enθias hinhivitis funda infecθion íniecθion mandibula muela muela del huiθio nervio

!

Dentis7tii solidari. Serviciile sociale de la prima*ria unde locuies7ti te pot informa asupra unor grupuri de medici profesionali (între care se ga*sesc s7i dentis7ti) care nu încaseaza* bani de la imigrant 7i sau de la grupurile defavorizate. Aces7ti autonomi solidari (autónomos solidarios) îs7i presteaza* gratuit serviciile multor persoane cu posibilita*t 7i economice sca*zute. Informeaza*-te la serviciile sociale!
149

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 150

5

Urgente si sa*na*tate , ,
hueso vaso empaste presupuesto prótesis puente raíz ueso vaso empaste presupuesto prótesis puente rraiθ
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

os pahar plomba* pret7 estimativ proteza* punte ra*da*cina*

Ce poti spune ,
M-ar putea vedea azi dentistul? Ma* dor ma*selele Am o ma*sea cariata* Ma* doare aceasta* ma*sea Dintele care ma* doare e acesta O sa* mi-l scoatet 7i / extraget7i? O sa*-mi faceti7 anestezie? Mi s-a rupt un dinte / proteza Mi-a ca*zut o plomba* Am un abces Am nevoie de o proteza* dentara* Am venit sa*-mi fac un detartraj / un control

Cât costa* sa*-mi scoatet 7i / extraget 7i o ma*sea?

¿Me podría atender hoy el dentista? ¿Podria atenderme oi el dentista? Tengo dolor de muelas Tengo dolor de muelas Tengo una muela picada Tengo una muela picada Me duele esta muela Me duele esta muela El diente que me duele es éste El diente che me duele es este ¿Me lo va a quitar / extraer? ¿Me lo va a chitar / extraer? ¿Me va a poner anestesia? ¿Me va a poner anestésia? Se me ha roto un diente / la dentadura Se me a rroto un diente / la dentadura Se me ha caído un empaste Se me a caido un empaste Tengo un flemón Tengo un flemon Necesito una dentadura postiza Neθesito una dentadura postiθa Venía a hacerme una limpieza / una revisión Venía a aθerme una limpieθa / una revision ¿Cuánto cuesta sacar / extraer una muela? ¿Cuanto cuesta sacar / extraer una muela?
150

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 151

Îmi spunet7i, va* rog, cam cât m-ar costa? ¿Me hace un presupuesto, por favor? ¿Me aθe un presupuesto, por favor?

Ce poti auzi ,
¿Qué diente le duele? ¿Qué molestias tiene? Abra la boca, por favor No cierre la boca Escupa Enjuáguese Voy a hacerle una radiografía Tengo que empastarle Hay que extraer el diente Tengo que usar el torno Tengo que matar el nervio Cierre la boca ¿Le sigue doliendo? Hay que hacer una ortodoncia Voy a darle el presupuesto Tiene una caries Habría que sacarle la muela No puedo extraerla con infección Tómese estos antibióticos Vuelva dentro de una semana Voy a anestesiarle Tendrá la boca dormida durante unas dos horas Evite comer durante unas horas Puede comer normalmente hoy Beba sólo líquidos

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce dinte va* doare? Ce va* deranjeaza*? Deschidet7i gura, va* rog Nu închidet 7i gura Scuipat 7i Cla*tit 7i-va* Am sa* va* fac o radiografie Trebuie sa*-l plombez Trebuie extras dintele Trebuie sa* folosesc freza Trebuie sa* scot nervul Închidet7i gura Tot va* doare? Trebuie fa*cuta* o ortodont7ie Am sa* va* spun cam cât va* va costa Avet 7i o carie Va trebui sa* va* scot ma*seaua N-o pot extrage cu infect 7ie Luat 7i aceste antibiotice Mai venit7i peste o sa*pta*mâna* Am sa* va* anesteziez Vet 7i avea gura amort 7ita* vreo doua* ore Evitat 7i sa* mâncat 7i câteva ore Putet 7i mânca normal azi Bet 7i doar lichide

■ La farmacie. Când mergi la farmacie trebuie sa* ai la tine cele doua* pa*rt 7i ale retetei pe care t7i-a dat-o medicul. Farmacistul (farmacéutico) pa*streaza* 7 originalul, iar tu ra*mâi cu copia. Des7i la farmacie poti7 cumpa*ra s7i medicamente fa*ra* ret 7eta* s7i pot 7i fi sfa*tuit în anumite cazuri us7oare (dureri de cap sau de ma*sele, ra*celi, etc.), e de preferat sa* nu iei medicamente pe cont propriu s7i sa* mergi la doctor pentru ca sa*-ti7 indice el medicamentele cele mai potrivite pentru tine. Anumite medicamente se vând doar cu ret 7eta*.
151

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 152

5

Urgente si sa*na*tate , ,

De asemenea, e bine sa* s7tii ca* medicamentele similare (medicamentos genéricos) sunt acelea care fiind de aceeas7i categorie s7i calitate (sunt la fel de eficiente), sunt mai ieftine la pret7. Aceasta se datoreaza* faptului ca* nu poarta* numele unei ma*rci farmaceutice. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
ac aerosoli analgezic apa* oxigenata* aspirina* capsula* compresa* sterila* comprimate constipat 7ie diaree durere febra* genunchiera* glezniera* gripa* homeopatie insulina* leucoplast pastila* contraceptiva* pastile pastile pentru tuse pica*turi plasturi prezervativ ret 7eta* sirop supozitor termometru tifon jeringuilla aerosoles analgésico agua oxigenada aspirina cápsula venda comprimidos estreñimiento diarrea dolor fiebre rodillera tobillera gripe homeopatía insulina esparadrapo píldora anticonceptiva pastillas pastillas para la tos gotas tiritas preservativo / condón receta jarabe supositorio termómetro gasa
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

heringhiia aerosoles analhesico agua oxigenada aspirina cápsula venda comprimidos estrenimiento diarrea dolor fiebre rrodiiera tobiiera gripe omeopatia insulina esparadrapo píldora anticonθeptiva pastiias pastiias para la tos gotas tiritas preservativo / condón rreθeta harabe supositorio termómetro gasa

!

Farmacii de garda*. Farmaciile au orar comercial, dar întotdeauna exista* farmacii de garda*, iar în unele oras7e, farmacii deschise 24 de ore. Toate farmaciile expun la loc vizibil o lista* a farmaciilor care sunt de garda*, pe care o pot 7i consulta daca* ai nevoie. De asemenea, pot7i obt7ine aceasta* informat7ie din orice ziar sau sunând la 098.
152

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 153

tranchilizant tratament tuse unguent zaharina*

tranquilizante tratamiento tos pomada sacarina

tranchiliθante tratamiento tos pomada sacarina
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Va* rog, mi-at 7i putea spune vreo farmacie de garda* care e pe aproape de strada...?

Por favor, ¿podría decirme alguna farmacia de guardia que esté cerca de la calle...? Por favor,¿podria deθirme alguna farmáθia de guardia che esté θerca de la caie...? Medicul mi-a dat aceasta* / aceste El médico me ha dado esta(s) ret 7eta*,-e receta(s) El medico me a dado esta(s) rreθeta(s) Exista* vreun medicament similar? ¿Existe algún genérico de este medicamento? ¿Existe algun henerico de este medicamento? Ma* doare capul, îmi putet 7i da ceva? Me duele la cabeza, ¿me pueden dar algo? Me duele la cabeθa, ¿me pueden dar algo? Avet 7i ceva pentru durerea de ma*sele? ¿Tienen algo para el dolor de muelas? ¿Tienen algo para el dolor de muelas? M-am ars aici, mi-at7i putea da un Me he quemado aquí, ¿podría darme unguent? una pomada? Me e chemado achí, ¿podria darme una pomada? Fiul meu are febra*, ce pot sa*-i dau? Mi hijo tiene fiebre, ¿qué puedo darle? Mi iho tiene fiebre, ¿che puedo darle? Avet 7i ceva pentru diaree / constipat 7ie? ¿Tienen algo para la diarrea / el estreñimiento? ¿Tienen algo para la diarrea / el estrenimiento? Tus7esc, ce pastile avet 7i? Tengo tos, ¿hay algunas pastillas? Tengo tos, ¿ai algunas pastiias? Avet 7i glezniere? ¿Tienen tobilleras? ¿Tienen tobiieras? M-am ars, avet 7i ceva? Me he quemado, ¿tiene algo? Me e chemado, ¿tiene algo?
153

06_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:53 Página 154

5

Urgente si sa*na*tate , ,

Avet 7i ceva pentru a dezinfecta o rana*? ¿Tiene algo para desinfectar una herida? ¿Tiene algo para desinfectar una erída? Fiul meu are pa*duchi, avet7i ceva Mi hijo tiene piojos, ¿tiene algo para pentru a-i elimina? eliminarlos? Mi iho tiene piohos, ¿tiene algo para eliminarlos? Cum se ia / foloses7te acest medicament? ¿Cómo se toma / se usa este medicamento? ¿Como se toma / se usa este medicamento? Cât trebuie sa* iau / sa*-mi pun de ¿Cuánto tengo que tomar / ponerme fiecare data*? cada vez? ¿Cuanto tengo che tomar / ponerme cada veθ? De câte ori pe zi? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuantas veθes al dia? Ce-as7 putea lua pentru durerea de ciclu? ¿Qué podría tomar para el dolor de regla? ¿Che podria tomar para el dolor de rregla?

Ce poti auzi ,
¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? De este medicamento hay / no hay genérico Tómese un comprimido cada ocho horas Tómese uno por la mañana / por la tarde Tómese uno en el desayuno, comida y cena Vaya primero al médico Si no mejora, vaya al médico

dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Ce vi se întâmpla*? Ce va* doare? E / nu e nici un medicament similar Luat 7i un comprimat la fiecare opt ore Luat 7i unul dimineat 7a / dupa*-amiaza

Luat 7i unul la micul-dejun, la prânz s7i la cina* Merget 7i întâi la medic Daca* nu va* simt7it 7i mai bine, merget7i la medic ¿Tiene alergia a algún medicamento? Avet 7i alergie la vreun medicament? Échese estas gotas en el oído / ojo / Punet 7i-va* aceste pica*turi în ureche / nariz ochi / nas No podemos darle este medicamento Nu putem sa* va* da*m acest medicament sin receta fa*ra* ret 7eta*
154

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 155

Integrare socioprofesionala*
A fi imigrant în Spania presupune sa* te adaptezi la o t7ara* foarte diversa*, unde conviet 7uiesc diferite limbi s7i obiceiuri, în funct 7ie de regiunea geografica* unde te afli. Probabil va trebui sa* dai explicat 7ii despre cultura s7i locul de unde vii, ca*ci spaniolii nu cunosc detalii despre România. Caracterul deschis s7i comunicativ, propriu spaniolilor e cauza acestor întreba*ri, s7i nu curiozitatea. În acest capitol ît 7i oferim o serie de informat 7ii pentru ca sa*-t7i fie mai us7or sa* te adaptezi la realitatea spaniola*, iar s7ederea în noul ta*u loc de rezident7a* sa* fie cât mai pla*cut. !

7

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Integrare Documente Lucru Înva*ta*mânt 7 Femeia

156 160 163 177 182

!

Cea mai buna* forma* de a te integra e implicându-te. Sa* nu-t7i fie teama* ca* gres7es7ti sau sa* întrebi! În mod sigur, multa* lume e dispusa* sa* te ajute. Localizeaza* cât mai repede autorita*t 7ile românes7ti pe teritoriul spaniol (Ambasada*, Consulate) s7i comunica*-le sosirea ta. De asemenea, asociat 7iile de emigrant 7i români ît 7i pot fi de ajutor. Nu uita ca* numa*rul pentru urgent7e: 112 centralizeaza* polit 7ia, pompierii s7i salvarea.

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 156

7

Integrare socioprofesionala*

7.1 Integrare
■ Momente prin care poti7 trece. Pe durata s7ederii tale în Spania vei trece prin tot felul de momente. Te vei simt 7i mai bine daca* le cunos7ti: • Momentul de entuziasm. La început, te vei simt 7i foarte entuziasmat în fat 7a noii situati7 i. Noua cultura* ti7 se va pa*rea atractiva*. Expectativele din aceasta* perioada* sunt, de obicei, prea înalte s7i put 7in realiste. • Momentul de dezama*gire s7i anxietate. Multe din lucrurile pe care le doreai poate ca* nu s-au împlinit, iar aceasta poate genera frustrare s7i confuzie. În aceasta* perioada* nu e bine sa* iei decizii importante. Ca o forma* de ajutor, pot 7i lua lega*tura cu rudele s7i prietenii din t7ara* sau pot 7i vorbi despre situat 7ia în care te afli cu alti7 români, pe care îi pot 7i cunoas7te prin intermediul asociati7 ilor de emigrant 7i. Mii de stra*ini au trecut prin acelas7i lucru s7i au reus7it sa* se adapteze. • Momentul de adaptare s7i de încredere. În aceasta* etapa* vei începe sa* te simt7i mai bine s7i sa* apreciezi ce ît7i ofera* noua tara*. Te vei simti7 încreza*tor 7 de hota*rârea luata* s7i entuziasmat pentru a continua. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
amet 7eli angoasat anxietate depresie deprimat insomnie nelinis7tit, nervos pastile de dormit psiholog tranchilizante mareos angustiado ansiedad depresión deprimido insomnio nervioso pastillas para dormir psicólogo tranquilizantes
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

mareos angustiado ansiedad depresion deprimido insómnio nervioso pastiias para dormir psicólogo tranchiliθantes
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Sunt trist Ma* simt ra*u Mi-e dor de familia mea Estoy triste Estoi triste Me encuentro mal Me encuentro mal Echo de menos a mi familia Ecio de menos a mi familia
156

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 157

Sunt deprimat de o luna* Nu dorm bine noaptea Am nevoie sa* obt 7in actele

Llevo un mes deprimido Ievo un mes deprimido No duermo bien por las noches No duermo bien por las noces Necesito obtener los papeles Neθesito obtener los papeles
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,
¿Qué te ocurre? No te preocupes, todo se soluciona Necesitas ayuda ¿Cómo puedo ayudarte? Acude a esta asociación / dirección

Ce t 7i se întâmpla*? Nu te îngrijora, totul se rezolva* Ai nevoie de ajutor Cum te pot ajuta? Du-te la aceasta* asociat7ie / adresa*

■ Cum sa*-t7i faci prieteni. O parte importanta* din integrare e relat7ia cu spaniolii: cu vecinii, cu colegii de lucru sau cu proprietarul magazinului unde ît 7i faci cumpa*ra*turile. Spaniolilor le place conversat7ia, iar relat7iile sociale sunt un aspect foarte important din viat7a lor, as7a ca* —în general— nu-t7i va fi greu sa* începi o discut7ie (conversación nu discusión, care înseamna* «cearta*») cu ei. Un alt aspect foarte important al integra*rii tale în Spania e limba. Ît7i poate fi de mare folos sa* cunos7ti câteva cuvinte în spaniola*, ceea ce va trezi simpatia celui care te asculta*: chiar daca* nu înt7elege totul, e un bun punct de plecare pentru îmbuna*ta*t 7irea relati7 ilor tale sociale. ! Ce poti spune ,
Buna*, eu sunt Gheorghe / Elena Sunt vecinul de la etajul doi, ma* numesc Gheorghe, sunt român. Daca* va* pot ajuta cu ceva, s7tit 7i unde locuiesc.
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Hola, soy Gheorghe / Elena Ola, soi Gheorghe / Elena Soy el vecino del segundo, me llamo Gheorghe, soy rumano. Si puedo ayudarlo en algo, ya sabe dónde vivo Soi el veθino del segundo, me iamo Gheorghe, soi rrumano. Si puedo aiudarlo en algo, ia sabe donde vivo

!

Des7i în acest ghid pot 7i înva*t 7a anumite cuvinte s7i fraze cu care sa* te faci înt 7eles, e recomandabil sa* începi, încetul cu încetul, sa* învet 7i spaniola. Serviciile sociale municipale s7i asociaciat 7iile de emigrant 7i organizeaza* cursuri de spaniola* gratuite. Informeaza*-te s7i participa* la ele!
157

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 158

7

Integrare socioprofesionala*

Vivo en este barrio desde hace dos meses Vivo en este barrio desde aθe dos meses Sunt electrician, daca* avet 7i nevoie Soy electricista, si necesita algo, de ceva, putet 7i conta pe ajutorul meu cuente con mi ayuda Soi electriθista, si neθesita algo, cuente con mi aiuda Locuies7ti prin zona*? ¿Vives por aquí? ¿Vives por achí? Cum te cheama*? ¿Cómo te llamas? ¿Como te iamas? Es7ti spaniol,-a*? ¿Eres español,-a? ¿Eres espaniol,-a? Ce hobby ai? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuales son tus afiθiones? Scuza*-ma*, vrei sa* bei o cafea / Perdona, ¿quieres tomar un café / un un suc / un ceai? refresco / un té...? Perdona, ¿chieres tomar un café / un rrefresco / un te...? Vrei sa* mergi la film? ¿Quieres ir al cine? ¿Chieres ir al cine? Dau o petrecere acasa* la mine, pot7i veni?Doy una fiesta en mi casa, ¿pudes venir? ¿Doi una fiesta en mi casa, puedes venir? Ît 7i place sa* dansezi? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Te invit la masa*, acasa* la mine Te invito a comer a casa Te invito a comer a casa
dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Locuiesc în acest cartier de doua* luni

Ce poti auzi ,
De acuerdo / con mucho gusto/ gracias Vale, me apetece Lo siento, pero no puedo Tengo trabajo / estoy cansado,-a / estoy enfermo,-a Ya veremos / ya hablaremos

De acord / cu multa* pla*cere / mult 7umesc Bine, am chef Îmi pare ra*u, dar nu pot Am de lucru / sunt obosit,-a* / sunt bolnav,-a* Mai vedem / mai vorbim
158

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 159

■ Serviciile sociale. Daca* ai nevoie de ajutor sau de informat 7ie în aspecte precum: unde pot7i înva*ta spaniola*, daca* ai sau nu dreptul la subvent7ii pentru 7 locuinta*, unde ît7i poti7 s7colariza copiii sau unde trebuie sa* te adresezi pentru 7 a ga*si de lucru, poti7 recurge la serviciile sociale de la prima*rie. Asistent 7ii sociali te vor ajuta sa*-ti7 legalizezi tot felul de gestiuni administrative s7i ît 7i vor indica unde trebuie sa* te adresezi pentru a rezolva anumite probleme. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
ajutor ajutor de s7omaj asistent,-a* social,-a* bursa* bursa* de munca* lucra*tor,-oare social,-a* municipiu prima*rie servicii sociale ayuda subsidio de desempleo asistente social beca* bolsa de empleo trabajador,-a social municipio ayuntamiento servicios sociales
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

aiuda subsidio de desempleo asistente soθial beca bolsa de empleo trabahador,-a soθial muniθipio aiuntamiento serviθios soθiales

* Prin beca se înt7elege un ajutor destinat studiilor ( în acest caz nu se ofera* doar studenti7 lor, ci s7i elevilor), transportului, alimentat 7iei, etc. Ce poti spune ,
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

As7 putea vorbi cu un asistent social? ¿Podría hablar con un asistente social? ¿Podría ablar con un asistente soθial? Vreau informat 7ii despre serviciile Quiero información de los servicios sociale din acest municipiu sociales de este municipio Chiero informaθion de los serviθios soθiales de este muniθipio As7 putea solicita o bursa* de cantina* / ¿Puedo pedir una beca de comedor / de ca*rt 7i? libros? ¿Puedo pedir una beca de comedor / libros?

!

Pe lânga* serviciile sociale de la prima*rie, pot 7i apela s7i la Organizat 7iile Neguvernamentale (ONG) care te pot ajuta sa* ga*ses7ti un traduca*tor, un mediator social sau te pot consilia cum sa*-t 7i legalizezi situat 7ia în Spania. Pot i7 consulta adresele principalelor ONG-uri care îs7i desfa*s7oara* activitatea în Spania în paginile 199–204 din acest ghid.
159

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 160

7

Integrare socioprofesionala*
¿Hay bolsa de empleo? ¿Ai bolsa de empleo? Necesito escolarizar a mi hija Neθesito escolariθar a mi iha Mi hijo es discapacitado, ¿podemos pedir una ayuda? Mi iho es discapaθitado, ¿podemos pedir una aiuda? Estoy sin trabajo y no cobro subsidio de desempleo Estoi sin trabaho i no cobro subsidio de desempleo Mi madre está enferma y no podemos atenderla por las mañanas Mi madre está enferma i no podemos atenderla por las manianas ¿Me puede dar la dirección de Cruz Roja? ¿Me puede dar la direcθion de Cruθ Rroha?

Exista* bursa* de munca*? Am nevoie sa*-mi s7colarizez fiica Fiul meu e handicapat, putem solicita vreun ajutor? Nu lucrez s7i nu iau ajutor de s7omaj

Mama mea e bolnava* s7i nu ne putem ocupa de ea dimineat 7a Îmi putet 7i da adresa Crucii Ros7ii?

7.2 Documente
■ Legalizare. Sunt multe formalita*t 7ile care trebuie îndeplinite pentru a obt7ine permisul de rezident7a* cu drept de munca*. În continuare, ît7i prezenta*m tot vocabularul pe care trebuie sa*-l cunos7ti pentru a face fat7a* acestei situat7ii. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
adresa* ascendent (pa*rint7ii) carte de identitate ca*sa*torit,-a* cod pos7tal copii descendent (fiii) district dirección ascendiente tarjeta de identidad casado,-a código postal hijos descendiente distrito
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

direcθion asθendiente tarheta de identidad casado,-a codigo postal ihos desθendiente distrito

!

În paginile 190-199 din acest ghid, vei ga*si informat 7ii despre diferitele permise de rezidenta* cu drept de munca*. 7
160

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 161

divort7at,-a* domiciliu expediat loc de expediere loc de nas7tere localitate municipiu nas7tere nat 7ionalitate neca*sa*torit,-a* numa*r nume de familie numele mamei numele tata*lui pas7aport prefesie nume provincie rezident 7a* separat,-a* serviciu sex solicitant sot 7, sot 7ie stare civila* strada* t 7ara* telefon termen de expirare va*duv,-a* vârsta*

divorciado,-a domicilio expedido lugar de expedición lugar de nacimiento localidad municipio nacimiento nacionalidad soltero,-a núm. (número) apellido nombre de la madre nombre del padre pasaporte profesión nombre provincia residencia separado,-a trabajo sexo solicitante cónyuge estado civil C/ (calle) país teléfono caducidad viudo,-a edad

divorθiado,-a domiθilio expedido lugar de expediθion lugar de naθimiento localidad muniθipio naθimiento naθionalidad soltero,-a numero apeiido nombre de la madre nombre del padre pasaporte profesion nombre provinθia rresidenθia separado,-a trabaho sexo soliθitante cóniuhe estado θivil caie pais teléfono caduθidad viudo,-a edad
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,

Vreau sa*-mi fac permisul de rezident7a*, Quiero tramitar mi permiso de ce trebuie sa* fac? residencia, ¿qué tengo que hacer? Chiero tramitar mi permiso de rresidenθia, ¿che tengo che aθer? Cum pot solicita un permis de munca*? ¿Cómo puedo solicitar un permiso de trabajo? ¿Como puedo soliθitar un permiso de trabaho?
161

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 162

7

Integrare socioprofesionala*

Nu am o adresa* stabila*, ce pot sa* trec? No tengo dirección fija, ¿qué puedo poner? No tengo direcθion fiha, ¿che puedo poner? De ce documente am nevoie pentru ¿Qué documentos necesito para pedir a cere permisul de rezident7a*? el permiso de residencia? ¿Che documentos neθesito para pedir el permiso de rresidenθia? Unde trebuie sa* semnez? ¿Dónde tengo que firmar? ¿Donde tengo che firmar? Nu am nici un document de identitate, No tengo ningún documento de unde îl pot obt 7ine? identificación, ¿dónde lo puedo tramitar? No tengo ningun documento de identificaθion, ¿donde lo puedo tramitar? Când o sa* mi-l dea? ¿Cuándo me lo van a dar? ¿Cuando me lo van a dar? Cât ma* va costa? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuanto me va a costar? Unde se pla*tes7te? ¿Dónde se paga? ¿Donde se paga?

Ce poti auzi ,
¿Qué desea? Tiene que traer dos fotos de carnet y su pasaporte Debe rellenar estos documentos Le falta la fotocopia de su última nómina Tiene que traer el contrato de trabajo Tiene que pagar esta tasa en el banco y traer el justificante Le hace falta el certificado de empadronamiento

dría reservar serva mesa para l ara las ete por favor favo e, vor? sd luego, no s de o, n s cupe, en seg segu enderemos

Ce dorit 7i? Trebuie sa* aducet 7i doua* poze de buletin s7i pas7aportul Trebuie sa* completat 7i aceste acte Va* lipses7te copia dupa* ultima adeverint 7a* de salariu Trebuie sa* aducet 7i contractul de munca* Trebuie sa* pla*tit 7i aceasta* taxa* la banca* s7i sa* aducet 7i chitant 7a Avet 7i nevoie de certificatul de domiciliere
162

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 163

7.3 Lucru
■ Cum sa*-t 7i caut7i de lucru. Exista* diferite modalita*t 7i de a-t 7i ga*si o slujba*. Cel mai bine e daca* o ga*ses7ti printr-un prieten sau cunoscut. De asemenea, îti7 poate fi de folos sa* arunci o privire s7i pe ziarele specializate în oferte de lucru, sa*-ti7 trimit7i CV-ul la diferite firme sau sa*-t 7i caut 7i o slujba* s7i pe internet. În orice caz, e important sa* fii înscris în diferitele burse de munca* pe care le gestioneaza* INEM-ul (Centrul de S7omaj), Administrat7iile Publice, asociat 7iile s7i ONG-urile, centrele de intermediere profesionala*, Crucea Ros7ie s7i ETT-urile (Agenti7 ile de Slujbe Temporare), unde pot 7i ga*si oferte de munca*. În cazul ETT-urilor, des7i ele sunt cele care ît 7i fac interviul, ofertele vin din partea altor întreprinderi. Trebuie sa* s7tii însa* ca* un procent din salariul pe care îl vei câs7tiga îi va reveni agent 7iei. În ca*utarea unei slujbe îti7 va fi de folos sa* ai permis de conducere, iar cel românesc e recunoscut acum s7i în Spania. De asemenea, sunt apreciate cunos7tintele de informatica* s7i limbile stra*ine. 7 În Spania, în general ziua de lucru începe la ora 9.00 s7i dureaza* pâna* la ora 14.00 când pot7i lua masa, revenind la lucru la ora 16.00 s7i terminând la ora 20.00. Acest tip de orar întrerupt se numes7te jornada partida. Exista* însa* s7i slujbe unde orarul e continuu, acesta numindu-se jornada continua. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
Asigurarea Sociala* cerere de munca* cereri contract de munca* convent 7ie curriculum vitae disponibilitate imediata* diurna* experient 7a* încadrare imediata* instrumente, unelte interviu norma* întreaga* (8 ore) oferte Seguridad Social (SS) demanda de empleo demandas contrato laboral convenio currículum vitae (CV) disponibilidad inmediata dietas experiencia incorporación inmediata herramientas entrevista jornada completa ofertas
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

Seguridad Soθial demanda de empleo demandas contrato laboral convenio curriculum vite disponibilidad inmediata dietas experienθia incorporaθion inmediata erramientas entrevista hornada completa ofertas

!

Trebuie sa* s7tii ca* în prezent rata de s7omaj în Spania e una din cele mai mari din Uniunea Europeana*.
163

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 164

7

Integrare socioprofesionala*
horario jornada continua carnet de conducir permiso de trabajo remuneración encargado sueldo sueldo bruto sueldo neto tiempo parcial turno jornada actor / actriz agricultor,-a peón albañil ayudante de cocina abogado,-a niñera / canguro biólogo,-a cocinero,-a cajero,-a empleada de hogar comercial camarero,-a químico,-a diseñador,-a repartidor,-a economista electricista limpiador,-a filólogo,-a físico,-a peluquero,-a jardinero,-a mozo,-a de almacén orario hornada contínua carné de conduθir permiso de trabaho remuneraθion encargado sueldo sueldo bruto sueldo neto tiempo parqial turno hornada actor / actriθ agricultor,-a peon albanil aiudante de coθina abogado,-a niniera / cangúro biólogo,-a coθinero,-a cahero,-a empleada de ogar comerθial camarero,-a chimico,-a diseniador,-a rrepartidor,-a economista electriθista limpiador,-a filólogo,-a físico,-a peluchero,-a hardinero,-a moθo,-a de almaθen

orar orar continuu permis de conducere permis de munca* remunerat 7ie responsabil salariu salariu brut salariu net timp part 7ial tura* zi de lucru Profesii* actor / actrita* 7 agricultor,-oare ajutor de zidar ajutor la buca*ta*rie avocat,-a* baby sitter biolog,-a* buca*tar,-easa* casier,-it 7a* casnica* comerciant,-a* chelner,-it7a* chimist,-a* designer distribuitor,-oare la domiciliu economist,-a* electrician femeie / om de servici filolog,-a* fizician,-a* frizer,-it 7a* gra*dinar,-easa* hamal la depozit

* Datorita* faptului ca* multe profesii sunt derivate din titluri universitare, le cita*m doar pe cele mai des întâlnite, pentru celelalte cel mai us7or e sa* spui ca* es7ti diplomado (daca* ai terminat o facultate de 3 ani), licenciado (pentru faculta*ti7 cu o durata* mai mare de 4 ani) sau doctor în materia respectiva*.
164

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 165

înca*rca*tor-desca*rca*tor, hamal informatician,-a* inginer,-a* instalator,-oare înva*t 7a*tor,-oare la*ca*tus7 macaragiu ma*celar,-easa* matematician,-a* mecanic,-a* menajera* (externa*) menajera* (interna*) mesager,-a* montator,-oare de schele multicarist muncitor la fabrica* muzician,-a* paznic persoana* care se ocupa* cu punerea pe raft a ma*rfurilor psiholog,-a* s7ofer,-it 7a* sudor,-it 7a* tâmplar tinichigiu traduca*tor,-oare vânza*tor,-oare vânza*tor,-oare de fructe vânza*tor,-oare de pes7te ziarist,-a* zidar zugrav

mozo,-a de carga y descarga informático,-a ingeniero,-a fontanero,-a maestro,-a cerrajero,-a gruista carnicero,-a matemático,-a mecánico,-a asistenta interna mensajero,-a montador,-a de andamios carretillero,-a peón de fábrica músico,-a vigilante reponedor,-a psicólogo,-a conductor,-a soldador,-a carpintero,-a chapista traductor,-a dependiente,-a frutero,-a pescadero,-a periodista albañil pintor,-a

moθo,-a de carga i descarga informatico,-a inheniero,-a fontanero,-a maestro,-a θerrahero,-a gruista carniθero,-a matematico,-a mecánico.-a asistenta interna mensahero,-a montador,-a de andamios carretiiero,-a peon de fábrica musico,-a vihilante rreponedor,-a psicólogo,-a conductor,-a soldador,-a carpintero,-a ciapista traductor,-a dependiente,-a frutero,-a pescader,-ao periodista albaniil pintor,-a
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Caut de lucru La întreprinderea ta nu au nevoie de un alt lucra*tor? Estoy buscando trabajo Estoi buscando trabaho ¿En tu empresa necesitan otro trabajador? ¿En tu empresa neθesitan otro trabahador?
165

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 166

7

Integrare socioprofesionala*

Avet 7i nevoie de un lucra*tor?

¿Necesitan un trabajador? ¿Neθesitan un trabahador? Sunt mecanic, n-ar fi de lucru Soy mecánico, ¿habría trabajo para pentru mine? mí? ¿Soi mecanico, abría trabaho para mi? As7 dori sa* lucrez la firma dumneavoastra, Quisiera trabajar en su empresa, n-avet 7i nevoie de un ajutor? ¿necesita un ayudante? ¿Chisiera trabahar en su empresa, neθesita un aiudante? Am 5 ani de experient 7a* ca electrician Tengo 5 años de experiencia como electricista Tengo θinco anios de experienθia como electriθista Unde îl pot ga*si pe s7eful lucra*rii? ¿Dónde puedo encontrar al jefe de obra? ¿Donde puedo encontrar al hefe de obra? Pot vorbi cu responsabilul? ¿Puedo hablar con el encargado? ¿Puedo hablar con el encargado? Am carnet de conducere Tengo carnet de conducir Tengo carné de conduθir Am mas7ina* / motocicleta* Tengo coche / moto Tengo coce / moto Caut de lucru ca mesager Busco trabajo de mensajero Busco trabaho de mensahero Sunt foarte responsabil s7i muncitor Soy muy responsable y trabajador Soi mui rresponsable i trabahador Am fost chelner în tara mea 5 ani 7 He trabajado en mi país 5 años de camarero E trabahado en mi pais θinco anios de camarero Am experient 7a* în acest post Tengo experiencia en este puesto Tengo experienθia en este puesto Cunosc bine meseria Conozco bien el oficio Conoθco bien el ofiθio Caut de lucru ca zidar Busco trabajo como albañil Busco trabaho como albanil Îmi putet 7i da un numa*r de telefon ca ¿Me pueden dar un número de teléfono sa* sun sa*pta*mâna viitoare? para llamar la semana que viene? ¿Me pueden dar un numero de teléfono para iamar la semana che viene?
166

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 167

Nu am permis de munca* Am doar permis de rezident7a* Pot avea grija* noaptea de pa*rinti7 i / copiii dumneavoastra*

No tengo permiso de trabajo No tengo permiso de trabaho Sólo tengo permiso de residencia Solo tengo permiso de rresidenθia Puedo cuidar a sus padres / hijos por la noche Puedo cuidar a sus padres / ihos por la noce
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,
¿Quiere trabajar? ¿Tiene permiso de trabajo? ¿Tiene papeles? ¿Tiene experiencia? ¿Ha cuidado niños alguna vez? ¿Tiene coche? ¿Conoce las herramientas? Tiene que traer sus propias herramientas La jornada es de 12 horas al día Las horas extras se pagan a 5 € El sueldo es según convenio Libra los domingos Ahora no necesitamos a nadie Déjenos su teléfono Dentro de 15 días empezamos otra obra Le avisamos a través de su amigo

Vret 7i sa* muncit 7i? Avet 7i permis de munca*? Avet 7i acte în regula*? Avet 7i experient7a*? At 7i avut grija* de copii vreodata*? Avet 7i mas7ina*? Cunoastet7i uneltele? Trebuie sa* va* aducet 7i propriile unelte

Ziua de lucru e de 12 ore Orele în plus se pla*tesc cu câte 5 € Salariul e negociabil Duminica suntet 7i liber Acum nu avem nevoie de nimeni La*sat 7i-ne telefonul dumneavoastra* Peste 15 zile începem alta* lucrare O sa* va* anunt 7a*m prin prietenul dumneavoastra* Le llamaremos si hay alguna oferta O sa* va* suna*m daca* e vreo oferta* Empieza mañana a las 7 de la mañana Începet 7i mâine dimineat7a* la 7

Ce poti vedea ,
Abstenerse extranjeros sin papeles

a mesa para ete, por favor or sde luego, no ueg eocupe, en se

Nu sunt admis7i stra*inii fa*ra* acte în regula* Buscamos profesionales para trabajar Ca*uta*m profesionis7ti pentru a lucra în en turno de noche tura de noapte Conocimientos de albañilería Cunos7tint 7e de zida*rie Contrato laboral Contract de munca*
167

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 168

7

Integrare socioprofesionala*

Contrato y alta en SS (Seguridad Social) Contract s7i cotizat 7ie la Asigurarea Sociala* Demandas de empleo Cereri de munca* Edad máxima 30 años Vârsta* maxima* 30 de ani Experiencia de 1 año demostrable Experient 7a* demonstrabila* de 1 an Horario de lunes a viernes de * 8 a 15 horas Orar de luni pâna* vineri, de la * 8 la 15:00 Horario diurno o nocturno Orar diurn sau nocturn Imprescindible papeles en regla Neapa*rat acte în regula* Incorporación inmediata Încadrare imediata* Interesados mandar CV (currículum Cei interesat7i pot trimite un CV la vitae) a la siguiente dirección urma*toarea adresa* Interesados pasar por la Cei interesat7i sa* se prezinte pe strada San C/ San Pablo, 31 Pablo,31 Interna se precisa para cuidado Se cauta* menajera* interna* pentru de señora îngrijire doamna* Jornada partida Orar întrerupt Los interesados pueden ponerse Cei interesat7i pot lua lega*tura cu noi la en contacto con nosotros telefonul... en el teléfono... 2 meses de prueba con posterior 2 luni de proba* cu încadrare posterioara* incorporación en plantilla No se requiere experiencia Nu se cere experient 7a* Ofertas de empleo Oferte de munca* Preguntar al encargado Întrebat 7i responsabilul Posibilidad de promoción Posibilitate de promovare Salario 610 € netos/mes Salariu net 610 €/ luna* Se busca dependiente con Se cauta* vânza*tor cu experient 7a* experiencia Se necesita camarero Se cauta* chelner Se necesita peón de albañil para obra Se cauta* ajutor de zidar pentru lucrare Se necesita personal con carnet Se cauta* personal cu carnet de de moto motocicleta* Se necesita personal para fin Se cauta* personal pentru sfârs7it de de semana sa*pta*mâna* Se necesita señora de limpieza Se cauta* femeie de servici Se necesitan referencias Sunt necesare referint 7e Se ofrece jornada completa de día Se ofera* norma* întreaga* ziua sau o de noche noaptea Señora seria y responsable se precisa Se cauta* doamna* serioasa* s7i 3 horas diarias responsabila* pentru 3 ore zilnic Señora que sepa cocinar de lunes Doamna* care sa* s7tie sa* ga*teasca*, de a sábado luni pâna* sâmba*ta*
168

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 169

Se precisa ayudante de cocina Se precisa camarera para fines de semana / tardes y noches Se requiere disponibilidad inmediata Se requiere experiencia profesional mínima de 2 años en puesto similar Se valorará la experiencia Tiempo completo / jornada completa Zona de trabajo: sur de Madrid

Se cauta* ajutor la buca*ta*rie Se cauta* chelnerit 7a* pentru sfârs7itul sa*pta*mânii / dupa*-amiaza s7i noaptea Necesara* disponibilitate imediata* Necesara* experient 7a* profesionala* min. 2 ani într-un post similar Este importanta* experient 7a Norma* întreaga* Zona de lucru: sudul Madrid

■ Formarea profesionala*. Pentru a ga*si primul ta*u servici sau pentru a-t 7i îmbuna*ta*ti7 formarea profesionala* e bine sa* faci diferite cursuri care te pot prega*ti pentru alte slujbe sau pentru a o îmbuna*ta*t 7i pe cea pe care o ai. Unele organisme publice ofera* cursuri gratuite de formare continua* (valabile pentru lucra*torii activi, adica* pentru cei care au deja un contract de munca*) s7i de formare ocupat7ionala* (pentru s7omerii înscris7i la INEM-Centrul de S7omaj ). Aceste cursuri sunt gratuite s7i sunt pe diferite domenii de lucru: ospa*ta*rie, constructi7 i, informatica*, etc. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a se înscrie (la Centrul de S7omaj) bursa* de transport cerere de munca* coordonator, -oare cursuri pentru lucra*tori cursuri pentru s7omeri denumirea cursului durata cursului formare continua* formare ocupat 7ionala* loc de desfa*s7urare orar de dimineat 7a* orar de dupa*-amiaza* personal, angajat 7i profesor,-oara* select 7ie specializa*ri inscribirse (en el INEM)
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

inscribirse (en el INEM)

beca transporte beca transporte demanda de empleo demanda de empleo coordinador,-a coordinador,-a cursos para trabajadores cursos para trabahadores cursos para desempleados cursos para desempleados denominación del curso denominaθion del curso duración del curso duraθion del curso formación continua formaθion contínua formación ocupacional formaθion ocupaθional lugar de impartición lugar de impartiθion horario de mañana orario de maniana horario de tarde orario de tarde plantilla plantiia profesor,-a profesór,-a selección selecθion especialidades espeθialidades
169

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 170

7

Integrare socioprofesionala*
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Vreau informat 7ii despre cursurile pe care le oferit 7i

Quiero información de los cursos que ofrecen Chiero informaθion de los cursos che ofreθen Sunt în s7omaj s7i vreau sa* fac un curs Estoy desempleado y quiero hacer un de ospa*ta*rie curso de hostelería Estoi desempleado i chiero aθer un curso de osteleria Lucrez s7i as7 dori un curs de informatica*, Estoy trabajando y quería un curso de dupa*-amiaza informática por las tardes Estoi trabahando i cheria un curso de informatica por las tardes Ce cursuri oferit7i aici? ¿Qué cursos ofrecen aquí? ¿Che cursos ofrecen achí? Care sunt cerint 7ele? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuales son los rrechisitos? Avet 7i cursuri dimineat 7a / dupa*-amiaza? ¿Tienen cursos por la mañana / por la tarde? ¿Tienen cursos por la maniana / por la tarde? Când se începe? ¿Cuándo empieza? ¿Cuando empieθa? Cum pot sa* ma* înscriu? ¿Cómo puedo inscribirme? ¿Como puedo inscribirme? Ma* sunat 7i dumneavoastra*? ¿Me llaman ustedes? ¿Me iaman ustedes? De ce acte am nevoie? ¿Qué papeles necesito? ¿Che papeles neθesito? De ce acte avet7i nevoie? ¿Qué documentación necesitan? ¿Che documentaθion neθesitan? Îmi putet 7i da un numa*r de contact? ¿Me puede dar un número de contacto ¿Me puede dar un numero de contacto? Pe cine trebuie sa* cer / întreb? ¿Por quién tengo que preguntar? ¿Por chien tengo che preguntar? Unde au loc cursurile? ¿Dónde se imparten los cursos? ¿Donde se imparten los cursos? Câte ore dureaza* cursul? ¿Cuántas horas dura el curso? ¿Cuantas oras dura el curso? Câte ore pe zi? ¿Cuántas horas son al día? ¿Cuantas oras son al dia?
170

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 171

Câte luni dureaza*?

¿Cuántos meses dura? ¿Cuantos meses dura? Dat 7i bursa* de transport? ¿Tienen beca de transporte? ¿Tienen beca de transporte? De câte ori pot lipsi la curs? ¿Cuántas veces se puede faltar al curso? ¿Cuantas veθes se puede faltar al curso? Îmi dat 7i materialul sau trebuie sa* aduc ¿Me dan el material o tengo que traer eu ceva? algo? ¿Me dan el material o tengo che traer algo? Sunt pla*tit daca* fac cursul? ¿Pagan por realizar el curso? ¿Pagan por rrealiθar el curso? Îmi dat 7i vreo diploma* la terminare? ¿Me dan algún diploma al finalizarlo? ¿Me dan algun diploma al finaliθarlo?

Ce poti auzi ,
¿Qué desea? No quedan plazas para este curso Ahora no hay cursos Empiezan en mayo o junio Llame en abril a este número de teléfono Pásese en septiembre Tiene que rellenar este impreso Ya le llamaremos Sólo se puede apuntar en dos cursos ¿Los quiere por la mañana o por la tarde? El curso dura 3 meses, tiene 300 horas El material lo entregamos el primer día de clase Sólo se permiten 2 faltas justificadas El curso se imparte en Embajadores Puede solicitar la beca transporte Habrá una selección Si es seleccionado se le avisará Este curso no lo damos aquí

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce dorit 7i? Nu mai sunt locuri pentru acest curs Acum nu sunt cursuri Încep în mai sau în iunie Sunat 7i în aprilie la acest numa*r de telefon Mai trecet 7i în septembrie Trebuie sa* completat 7i acest formular Va* suna*m noi Va* putet 7i înscrie doar la doua* cursuri Le dorit 7i dimineat7a sau dupa*-amiaza? Cursul dureaza* 3 luni, are 300 de ore Materialul vi-l da*m în prima zi de clasa* Se permit doar 2 absent 7e justificate Cursul se t 7ine în Embajadores Putet 7i solicita bursa de transport Va avea loc o select 7ie Vet 7i fi anunt 7at daca* suntet 7i select 7ionat Acest curs nu se t 7ine aici
171

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 172

7

Integrare socioprofesionala*
Daca* mai dorit7i s7i alte cursuri informat7iva* la centrul dumneavoastra* de s7omaj Putet 7i sa* întrebat 7i s7i la prima*rie S7i sindicatele realizeaza* cursuri

Si quiere más cursos infórmese en su oficina de empleo (INEM) También puede mirar en el ayuntamiento Los sindicatos también realizan cursos

■ Organizat 7iile sindicale. Daca* ai nevoie de consiliere cu privire la tipul de contract pe care o întreprindere ti7 -l poate face sau daca* sunt sau nu legale condit7iile oferite, te poti7 adresa orica*rei organizat 7ii sindicale. Aceste asociat7ii apa*ra* drepturile lucra*torilor s7i ofera* o serie de servicii, ca de exemplu avocati7 , consiliere profesionala*, etc. Pentru aceste servicii trebuie sa* pla*tes7ti o cotizati7 e anuala*. Cu toate acestea, principalele sindicate spaniole au s7i sect7iuni speciale de consiliere a imigranti7 lor care sunt complet gratuite (cum sa* obt7ii permisul de rezident7a* cu drept de munca*, nat7ionalitatea, întregirea familiala*, etc.) s7i îti7 ofera* s7i cursuri de spaniola*. Te pot 7i informa despre centrele sindicale din oras7ul ta*u în paginile 203-204 din acest ghid. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a reclama accident de munca* adeverint 7a* de salariu avocat carte de munca* concediere consiliere contract convent 7ie cotizare la Asigurarea Sociala* diurne documente drepturi denunciar accidente laboral nómina abogado vida laboral despido asesoría contrato* convenio alta en la Seguridad Social dietas documentación derechos
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

denunθiar acθidente laboral nómina abogado vida laboral despido asesoría contrato convenio alta en la Seguridad Soθial dietas documentaθion derecios

!

Sindicatele ofera* consiliere profesionala* gratuita* membrilor sa*i. Pentru aceasta trebuie sa* te înscrii s7i sa* pla*tes7ti o cotizat7ie anuala*. Pot7i fi consiliat s7i fa*ra* sa* fii membru, dar va trebui sa* pla*tes7ti pentru consultat 7ie. În orice caz, consultat 7ia la un avocat al sindicatului e mai ieftina* decât cea a unui avocat din afara*.
172

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 173

încetarea cotiza*rii la Asigurarea Sociala* îndatoriri indemnizati7 e întrevedere lichidare martor

baja en la Seguridad Social deberes indemnización cita finiquito testigo

baha en la Seguridad Soθial deberes indemniθaθion θita finichito testigo

* Documentele de care ai nevoie, în mod normal, când t 7i se face un contract sunt: o copie a permisului de rezident7a* cu drept de munca*, o copie a contului ta*u curent (unde vei primi salariul) s7i numa*rul de la Asigurarea Sociala* (care t 7i-a fost desemnat atunci când t7i-ai fa*cut carnetul de sa*na*tate). În acest fel începi sa* cotizezi la Asigurarea Sociala* (alta en la Seguridad Social). Baja en la Seguridad Social e atunci când dintr-un motiv sau altul nu mai lucrezi s7i, deci, nu mai cotizezi. Ce poti spune ,
Sunt / nu sunt membru Nu sunt membru, dar vreau sa* cer o consultat 7ie
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Vreau sa* devin membru, cât e cotizat7ia anuala*?

Vreau sa* consult un avocat M-au concediat Mi-au spus sa* nu mai vin la servici Nu m-au pla*tit Ce pot face? Vreau sa*-mi reclam întreprinderea

Soy afiliado / no soy afiliado Soi afiliado / no soi afiliado No estoy afiliado, pero quiero hacer una consulta No estoi afiliado, pero chiero aθer una consulta Quiero afiliarme, ¿cuánto es la cuota anual? Chiero afiliarme, ¿cuanto es la cuota anual? Quiero consultar a un abogado Chiero consultar a un abogado Me han despedido Me an despedido Me han dicho que no vuelva a trabajar Me an dicio que no vuelva a trabahar No me han pagado No me an pagado ¿Qué puedo hacer? ¿Che puedo aθer? Quiero denunciar a mi empresa Chiero denunθiar a mi empresa
173

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 174

7

Integrare socioprofesionala*

Quiero que me digan si está bien hecho el finiquito Chiero che me digan si está bien ecio el finichito Vreau sa* s7tiu daca* am dreptul Quiero saber si tengo derecho a la concediu vacaciones Chiero saber si tengo derecio a vacaθiones As7 dori sa* s7tiu daca* sunt obligat sa* fac Me gustaría saber si tengo obligación ore în plus de hacer horas extras Me gustaria saber si tengo obligaθion de aθer oras extras Cu cât trebue sa*-mi pla*teasca* orele ¿A cuánto me tienen que pagar las în plus? horas extras? ¿A cuanto me tienen che pagar las oras extras? E obligatoriu sa*-mi pla*teasca* diurna? ¿Es obligatorio que me paguen las dietas? ¿Es obligatorio che me paghen las dietas? Îl avet 7i s7i în româna*? ¿Lo tenéis también en rumano? ¿Lo teneis tambien en rrumano? Vreau o întrevedere cu avocatul Quiero una cita con el abogado Chiero una θita con el abogado Cât costa* consultat 7ia cu avocatul? ¿Cuánto cuesta la consulta con el abogado? ¿Cuanto cuesta la consulta con el abogado? Ce documente trebuie sa* aduc? ¿Qué documentos tengo que traer? ¿Che documentos tengo che traer? E în regula* contractul meu? ¿Está bien mi contrato? ¿Está bien mi contrato? Cred ca* nu m-au înscris la Asigurarea Creo que no me han dado de alta en la Sociala* s7i nu cotizez Seguridad Social Creo que no me an dado de alta en la Seguridad Soθial M-au concediat înainte sa* mi se Me han despedido sin terminar el termine contractul contrato Me an despedido sin terminar el contrato Contractul e pe durata lucra*rii, iar El contrato es de obra y servicio y la lucrarea nu s-a terminat obra no ha terminado El contrato es de obra i serviθio i la obra no a terminado
174

Vreau sa*-mi spunet 7i daca* e bine calculata* lichidarea

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 175

No me quieren dar de alta No me chieren dar de alta Am cerut cartea de munca* si ei nu He pedido una vida laboral y no están pla*tesc Asigurarea Sociala* pagando la Seguridad Social E pedido una vida laboral i no estan pagando la Seguridad Soθial Nu vor sa*-mi dea adeverint7ele de salariu No me quieren dar las nóminas No me chieren dar las nóminas În adeverint 7ele mele de salariu nu En mis nóminas no aparecen las dietas apar diurnele En mis nóminas no apareθen las dietas Nu-mi dau materialele de protect 7ia No me dan el material de prevención de muncii riesgos laborales No me dan el material de prevenθion de rriesgos laborales Am fost în concediu medical s7i m-au He estado de baja por enfermedad y me dat afara* han echado E estado de baha por enfermedad i me an eceado Îmi sunt datori pe 3 luni Me deben 3 meses Me deben tres meses Îmi pla*tesc salariul cu întârziere Me pagan la nómina con retraso Me pagan la nómina con rretraso

Nu vor sa* ma* înscrie ca sa* cotizez

Ce poti auzi ,
Tiene que pedir cita El abogado sólo está por las tardes La consulta es gratuita para los afiliados Como no es afiliado, la consulta le cuesta 35 € Tiene que traerme una vida laboral Traiga las 3 últimas nóminas ¿Tiene contrato? ¿Qué tipo de contrato tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? ¿Cuántos días hace que le han despedido? No firme el finiquito ¿Tiene testigos?

dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Trebuie sa* va* facet 7i programare Avocatul e doar dupa*-amiaza Consultat 7ia e gratuita* pentru membri Cum nu suntet 7i membru, consultat 7ia va* costa* 35 € Trebuie sa*-mi aducet7i cartea de munca* Aducet7i ultimele 3 adeverint 7e de salariu Avet 7i contract? Ce fel de contract avet 7i? Unde lucrat 7i? Care e numele întreprinderii? De cât timp lucrat 7i? De câte zile v-au concediat? Nu semnat 7i lichidarea Avet 7i martori?
175

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 176

7

Integrare socioprofesionala*
Ceret7i cartea de munca* Trebuie sa* vi se pla*teasca* o indemnizat 7ie Va* revin15 zile de concediu Trebuie sa* va* pla*teasca* diurna

Pida una vida laboral Le tienen que pagar indemnización Le corresponden 15 días de vacaciones Las dietas tiene que pagárselas

■ Cum sa* începi o afacere. O alta* modalitate de a lucra e privatizându-te. Daca* aceasta* opt 7iune te intereseaza*, te pot 7i informa la Camera de Comert 7 din oras7ul ta*u, la prima*rie sau la Directi7 a de Economie s7i Munca* din comunitatea autonoma* unde locuies7ti pentru a afla de ce documente s7i autorizati7 i ai nevoie. Daca* es7ti femeie sau ai mai mult de 40 de ani, dispui de ajutoare speciale, despre care te poti7 informa la Direct 7ia Muncii. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
activitate privatizat Fisc impozit pe activita*t 7i economice IRPF (impozit pe venit pe persoane fizice) TVA (impozit pe valoare adaugata*) Registru Comercial Asigurarea Sociala* formalitate, legalizare Camera de Comert 7 Trezorerie actividad autónomo Hacienda IAE (Impuesto de Actividades Económicas) IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) Registro Mercantil Seguridad Social trámite Cámara de Comercio Tesorería
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

actividad autónomo aθienda Impuesto de Actividades Economicas Impuesto sobre la Rrenta de las Personas Fisicas Impuesto sobre el Valor Aniadido Rrehistro Mercantil Seguridad Soθial trámite Camara de Comerθio Tesoreria
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,

Vreau sa* ma* privatizez, de ce acte am Quiero hacerme autónomo, ¿qué nevoie? papeles necesito? Chiero aθerme autónomo, ¿che papeles neθesito? Unde ma* pot îndruma? ¿Dónde me pueden asesorar? ¿Donde me pueden asesorar?
176

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 177

Unde se afla* Delegat 7ia Fiscului?

Ce trebuie sa* cer la Trezoreria de la Asigurarea Sociala*?

Ce e IAE?

¿Dónde está la Delegación de Hacienda? ¿Donde está la Delegaθion de Aθienda? ¿Qué debo pedir en la Tesorería de la Seguridad Social? ¿Che debo pedir en la Tesoreria de la Seguridad Soθial? ¿Qué es el IAE? ¿Che es el IAE?

7.4 Înva*t a*mânt ,
■ El sistema educativo español. Înva*t 7a*mântul în Spania este obligatoriu s7i gratuit pâna* la 16 ani. Exista* însa* s7i centre particulare s7i semi-particulare, unde trebuie sa* pla*tes7ti o taxa* lunara*. Elevii cu un nivel economic mai sca*zut pot solicita burse prin intermediul s7colii sau se pot ocupa de aceasta serviciile sociale de la prima*ria unde locuies7ti. Sistemul spaniol de înva*t 7a*mânt se organizeaza* astfel: • Înva*t 7a*mântul infantil. E alca*tuit din doua* cicluri: primul de la 0 la 3 ani, iar al doilea de la 3 la 6 ani. Des7i nu e obligatoriu, majoritatea familiilor îs7i s7colarizeaza* copiii la 3 ani. • Înva*ta*mântul primar. E obligatoriu s7i e alca*tuit din trei cicluri: primul 7 de la 6 la * ani, al doilea de la * 8 la 10 ani, iar al treilea de la 10 la 12 ani. Are loc în colegios (s7coli). • Înva*t 7a*mântul secundar obligatoriu. E de patru ani s7i e împa*rt 7it în doua* cicluri:primul ciclu de la 12 la 14 ani, iar al doilea de la 14 la 16 ani. Cu înva*ta*mântul secundar se termina* s7colarizarea obligatorie s7i se obt 7ine o 7 diploma* de absolvent care permite accesul la urma*toarele forme de educati7 e. Cei care nu obti7 n aceasta* diploma* pot opta pentru un Program de Garanti7 e Sociala* care include formare elementara* s7i init 7iere profesionala*. Înva*t 7a*mântul secundar obligatoriu se desfa*s7oara* în institutos (licee). Adulti7 i care nu au aceasta* diploma* de absolvent o pot obt7ine la S7colile pentru Adulti7 , care sunt de stat si gratuite. ! • Formarea profesionala* de grad mediu. Reprezinta* echivalentul unei s7coli de meserii s7i are mai bine de 30 de modalita*t 7i diferite. La terminare se obti7 ne diploma de tehnician.

!

La S7colile pentru Adult 7i pot 7i face cursuri de spaniola* s7i de alfabetizare. De asemenea te pot7i înscrie s7i la alte materii care te intereseaza*, ca de exemplu informatica sau limbile stra*ine. Nu t 7i se cere nici un act s7i nu ai nevoie nici de permisul de rezident 7a*.
177

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 178

7

Integrare socioprofesionala*

• Înva*ta*mântul liceal. Cu o durata* de doi ani (16-8 ani) s7i patru 7 modalita*ti7 : Arta*, S7tiinte Naturale s7i ale Sa*na*ta*t 7ii; Umane s7i S7tiint 7e Sociale; 7 Tehnologie. La terminare (nu presupune un examen) se obt 7ine diploma de bacalaureat, care permite accesul la urma*toarele doua* forme de înva*t 7a*mânt. • Formarea profesionala* de grad superior. Reprezinta* echivalentul unei s7coli profesionale s7i are mai bine de 40 de modalita*t 7i diferite s7i e cu durata* variabila*. La terminare se obt 7ine titlul de tehnician superior. • Studii universitare. Accesul la facultate se face în urma sust 7inerii unui examen numit selectividad. În schimb, la terminarea faculta*t 7ii nu exista* examen de licenta*. 7 Cuvinte de care ai putea avea nevoie
absolvent de înva*t 7a*mânt graduado en secundaria secundar absolvent,-a* diplomado,-a adidas7i zapatillas de deporte bursa* beca caiet cuaderno cantina* comedor carte libro certificat de ca*sa*torie libro de familia în care sunt cuprinse s7i certificatele de nas7tere ale copiilor ciclu de formare de grad ciclo formativo de grado mediu medio ciclu de formare de grad ciclo formativo de grado superior superior clase ajuta*toare pentru aulas de enlace elevii care nu pot face fat 7a* unui nivel corigent 7a* recuperación creion lápiz cres7a* parvulario diploma* título director, -oare director,-a dirigent 7ie tutoría diriginte,-a* tutor,-a diversificare, proces prin diversificación care materia se adapteaza* posibilita*t 7ilor copiilor
178
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

graduado en secundaria diplomado,-a θapatiias de deporte beca cuaderno comedor libro libro de familia

θiclo formativo de grado medio θiclo formativo de grado superior aulas de enlaθe
rrecuperaθion lapiθ parvulario título director,-a tutoria tutor,-a diversificaθion

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 179

doctor,-it 7a* elev, -a* / student, -a* evaluare examen exmatriculare Formare profesionala* garant 7ie sociala* ghiozdan gra*dinit 7a* înscriere înscriere înva*t 7a*mânt liceal Înva*t 7a*mânt secundar obligatoriu

doctor,-a alumno,-a evaluación examen expulsión Formación profesional garantía social mochila escuela infantil inscripción matrícula bachillerato Secundaria / ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) licent 7iat,-a* licenciado,-a mapa* carpeta note notas notit 7e apuntes obiect de studiu asignatura ora* de prega*tire clase de apoyo orar horario persoana* care orienteaza* orientador,-a copiii spre o anumita* forma* de înva*t 7a*mânt pix bolígrafo portar conserje porta*rie conserjería profesor de prega*tire profesor de apoyo profesor, -oara* profesor,-a radiera* goma de borrar rigla* regla sala* de clasa* aula/clase sanct 7iune sanción s7coala* de stat colegio público s7coala* particulara* colegio privado s7coala* primara* Primaria s7coala* semi-particulara* colegio concertado scutire justificante secretar, -a* secretario,-a secretariat secretaría s7ef de studii jefe de estudios
179

doctor,-a alumno,-a evaluaθion examen expulsion Formaθion profesional garantía soθial mocila escuela infantil inscripθion matricula bacierato Secundaria / ESO (Ensenianθa Secundaria Obligatoria) liθenθiado,-a carpeta notas apuntes asignatura clase de apoio orario orientador,-a

bolígrafo conserhe conserheria profesór de apoio profesór,-a goma de borrar rregla aula/clase sanθion colehio publico colehio privado Primaria colehio conθertado hustificante secretario,-a secretaría hefe de estudios

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 180

7

Integrare socioprofesionala*
plazo chándal uniforme universidad plaθo ceandal uniforme universidad
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

termen trening uniforma* universitate

Ce poti spune ,

Vreau sa*-mi înscriu fiul / fiica la s7coala* / Quiero matricular a mi hijo,-a en el la liceu colegio / instituto Chiero matricular a mi iho,-a en el colehio / instituto Sunt locuri? ¿Hay plazas? ¿Ai plaθas? Când trebuie sa* fac înscrierea? ¿Cuándo tengo que hacer la inscripción? ¿Cuando tengo che aθer la inscripθion? Ce acte trebuie sa* aduc pentru încriere? ¿Qué documentación tengo que traer para hacer la matrícula? ¿Che documentaθion tengo che traer para aθer la matrícula? Exista* vreo s7coala* mai aproape de ¿Hay algún colegio más cerca de mi domiciliul meu? domicilio? ¿Ai algun colehio mas θerca de mi domiθilio? Când se încep orele? ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Cuando empieθan las clases? La ce ora* pot veni sa*-l iau? ¿Cuándo puedo venir a recogerlo? ¿Cuando puedo venir a rrecoherle? Nu s7tie spaniola*, e vreo problema*? No sabe español, ¿hay algún problema No sabe espaniol, ¿ai algun problema? Fiul meu e în scaun cu rotile, are Mi hijo va en silla de ruedas, ¿tiene acces us7or? fácil acceso? Mi iho va en siia de ruedas, ¿tiene faθil acθeso? S7coala e departe de casa*, exista* El colegio está lejos de casa, ¿hay transport s7colar? transporte escolar? El colehio está lehos de casa, ¿ai transporte escolar? Nu are permis de rezident 7a*, îl pot No tiene permiso de residencia, ¿puedo înscrie? matricularlo? No tiene permiso de rresidencia, ¿puedo matricularlo?
180

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 181

Trebuie sa* pla*tesc ceva? Ca*rt 7ile sunt gratuite? Exista* vreun tip de bursa*? Ma*nânca* la s7coala*? As7 dori sa* vorbesc cu directorul / directoarea Vreau o întrevedere cu dirigintele,-a

Ce diploma* îi vor da când va termina studiile?

¿Hay que pagar algo? ¿Ai che pagar algo? ¿Los libros son gratuitos? ¿Los libros son gratuitos? ¿Hay algún tipo de beca? ¿Ai algun tipo de beca? ¿Comen en el colegio? ¿Comen en el colegio? Me gustaría hablar con el / la director,-a Me gustaria ablar con el / la director,-a Quiero entrevistarme con el / la tutor,-a Chiero entrevistarme con el / la tutor,-a ¿Qué título le dan cuando termine los estudios? ¿Che titulo le dan cuando termine los estudios?
dría reservar serva ara las mesa para l ete por favor favo e, vor? sd luego, no s o, n de cupe, en s segu seg enderemos

Ce poti auzi ,

La asistencia es obligatoria Prezent7a e obligatorie Las faltas a clase hay que justificarlas Absent 7ele trebuie justificate Tiene que traer el material a clase Trebuie sa* aduca* materialul la ora* Los libros no los da el colegio Ca*rt 7ile nu se dau de la s7coala* Puede pedir beca para libros y comedor Putet 7i cere bursa* pentru ca*rt 7i s7i cantina* La puntualidad es importante Punctualitatea e importanta* El colegio se abre a las 9 horas S7coala se deschide la 9 A los diez minutos de la entrada, Dupa* 10 min. de la intrare se închide se cierra Los alumnos no pueden salir solos Elevii nu pot pleca singuri de la s7coala* del colegio durante el horario escolar, în timpul orarului s7colar, trebuie sa* vina* tiene que venir una persona a cineva sa*-i ia recogerlos Puede ver al tutor los jueves a las 12:20 Îl putet 7i vedea pe diriginte joia la 12:20 La inscripción se entrega en Secretaría Înscrierea se face la secretariat Tiene que traer el libro de familia Trebuie sa* aducet 7i cartea de familie Secretaría abre de 10 a 13 horas Secretariatul e deschis de la 10 la 13 Traiga el empadronamiento Aducet7i certificatul de domiciliere Tiene que hacer los deberes en casa Trebuie sa*-s7i faca* temele acasa* Su hijo tiene que ir primero a un aula Fiul dumneavoastra* trebuie sa* mearga* de enlace întâi la o clasa* ajuta*toare
181

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 182

7

Integrare socioprofesionala*

La semana que viene habrá una Sa*pta*mâna viitoare e s7edint 7a* cu pa*rint 7ii reunión con los padres Recibirá cada mes un informe con las Vet 7i primi în fiecare luna* un raport cu notas de su hijo notele copilului dumneavoastra*

7.5 Femeia
■ Privitor la femei. Daca* es7ti femeie s7i imigranta*, trebuie sa* s7tii ca* exista* organizati7 i de stat (Institutul Femeii) s7i particulare (anumite ONG-uri s7i asociati7 i de femei) care îti7 pot oferi ajutor s7i te pot sfa*tui în cazul în care ai vreo problema* de servici sau de alt gen. Telefonul de informati7 i generale de la Institutul Femeii este 900 191 010, e gratuit s7i functi7 oneaza* 24 de ore. Cuvinte de care ai putea avea nevoie
abuzuri sexuale asistent 7a* juridica* asistent 7a* psihologica* asociat7ie de femei centre de sprijinire a femeii discriminare drepturile femeii maltrata*ri planificare familiala* prostitut 7ie servicii sociale venituri familiale viol abusos sexuales asistencia jurídica asistencia psicológica asociación de mujeres centros de apoyo a la mujer discriminación derechos de la mujer malos tratos planificación familiar prostitución servicios sociales recursos familiares violación
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

abusos sexuales asistenθia huridica asistenθia psicolohica asociaθion de muheres centros de apoio a la muher discriminaθion derecios de la muher malos tratos planificaθion familiar prostituθion serviθios soθiales rrecursos familiares violaθion
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

Ce poti spune ,
Unde se afla* serviciile sociale de la aceasta* prima*rie?

¿Dónde están los servicios sociales de este ayuntamiento? ¿Donde están los serviθios soθiales de este aiuntamiento? E vreo asistenta* sociala* aici? ¿Hay aquí alguna asistente social? ¿Ai achí alguna asistente soθial? Am nevoie de ajutor s7i de un traduca*tor Necesito ayuda y un intérprete Neθesito aiuda i un intérprete
182

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 183

Ce servicii sunt destinate femeilor?

Ce ajutoare îmi putet 7i da? Sunt însa*rcinata*, la câte luni de concediu de maternitate am dreptul? Ma* pla*tesc daca* sunt în concediu de maternitate? Daca* nu am acte în regula*, pot sa* merg la un ginecolog?

¿Qué servicios están orientados a las mujeres? ¿Che servicios están orientados a las muheres? ¿Qué ayudas me pueden dar? ¿Che aiudas me pueden dar? ¿Estoy embarazada, a cuántos meses de baja maternal tengo derecho? Estoi embaraθada, ¿a cuantos meses de baha maternal tengo derecio? ¿Me van a pagar si estoy de baja maternal? ¿Me van a pagar si estoi de baha maternal? ¿Si no tengo papeles, puedo ver a un ginecólogo? ¿Si no tengo papeles, puedo ver a un hinecólogo?

■ Sa*na*tatea femeii. Controlul ginecologic face parte din serviciile pe care t7i le ofera* Asigurarea Sociala* în Spania. Este gratuit s7i trebuie sa*-i ceri medicului * de familie sa*-ti7 faca* o trimitere la specialistul de ginecologie pentru controalele anuale. În cazuri de urgent 7a* pot 7i merge direct la spital, unde se vor ocupa imediat de tine. Daca* ra*mâi însa*rcinata*, dispui de asistent 7a* medicala* gratuita* pe toata* durata sarcinii, a nas7terii s7i în perioada postnatala*; specialistul care se va ocupa de tine va fi obstetricianul. ! Cuvinte de care ai putea avea nevoie
a nas7te avort boli cu transmitere sexuala* ciclu citologie contraceptive parir aborto enfermedades de transmisión sexual regla citología anticonceptivos
s mesa para las e, por favor? de luego, no s ocupe en segu

parir aborto enfermedades de transmision sexual rregla θitolohia anticonθeptivos

!

Ginecologul. E bine sa*-ti7 faci câte un control anual, mai cu seama* daca* ai peste 35 de ani. Prin Asigurarea Sociala* ai asistent 7a* medicala* gratuita*, dar trebuie sa*-t 7i faci programarea la medicul specialist cu câteva luni înainte.
183

07_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:54 Página 184

7

Integrare socioprofesionala*
control de natalidad diafragma ecografía feto ginecólogo,-a mamografía matrona parto tocólogo pediatra la píldora del día después condón embarazo DIU prueba de embarazo control de natalidad diafragma ecografia feto hinecólogo,-a mamografía matrona parto tocólogo pediatra la píldora del dia despues condon embaraθo DIU prueba de embarazo
Podría reser na mesa para ete, por fav esde luego, reocupe, en s atenderemo

control de natalitate diafragma* ecografie fa*t ginecolog,-a* mamografie moas7a* nas7tere obstetrician pediatru, -a* pilula de a doua zi prezervativ sarcina* sterilet test de sarcina*

Ce poti spune ,
Am nevoie sa* ma* vada* un ginecolog Cred ca* sunt însa*rcinata*, as7 dori sa* merg la un ginecolog E sa*na*tos copilul? Ce analize trebuie sa* fac? Când am sa* nasc? Nu mi-a venit ciclul de acum 3 luni Am avut un avort Am nevoie sa*-mi prescriet7i un contraceptiv Am un nodul la piept

Necesito que me vea un ginecólogo Neθesito che me vea un hinecólogo Creo que estoy embarazada, quisiera ir a un médico Creo che estoi embaraθada, chisiera ir a un hinecólogo ¿Está bien el niño? ¿Está bien el ninio? ¿Qué pruebas tengo que hacerme? ¿Che pruebas tengo che aθerme? ¿Cuándo daré a luz? ¿Cuando daré a luθ? Hace tres meses que no tengo la regla Aθe tres meses che no tengo la rregla He tenido un aborto E tenido un aborto Necesito que me recete algún anticonceptivo Neθesito che me rreθete algun anticonθeptivo Tengo un bulto en el pecho Tengo un bulto en el pecio

184

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 185

Ce trebuie sa* stii ,

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 186

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 187

Date elementare despre Spania
■ Situat 7ia geografica*. Spania reprezinta* 85% din Peninsula Iberica*, restul fiind ocupat de Portugalia, cu care se învecineaza* la vest. Spania are în nord o frontiera* naturala* cu Franta (lant7ul muntos al Pirineilor). În plus, fac parte 7 din statul spaniol Insulele Canare, Insulele Baleare s7i oras7ele Ceuta s7i Melilla din nordul Africii. ■ Limba oficiala* este spaniola. În anumite Comunita*t 7i Autonome, pe lânga* spaniola*, se vorbesc s7i alte limbi, precum galiciana, catalana, euskera sau valenciana. Tot 7i spaniolii vorbesc s7i înt 7eleg spaniola, as7a ca* te poti7 comunica cu ei în acesta* limba*. În acele comunita*t 7i care au înca* o alta* limba* oficiala* pe lânga* spaniola*, ca de exemplu Galicia, Cataluña, Tara Bascilor s7i Comunitatea Valenciana*, 7 documentele administrative se redacteaza* în ambele limbi, s7i acelas7i lucru se întâmpla* s7i cu educat 7ia. SPANIA Forma* de guvernare: monarhie constitut7ionala*. Populat7ie: 41.837.894 h. (spanioli). Capitala*: Madrid (3.016.788 h.). Oras7e principale: Barcelona (1.527.190 h.), Valencia (728.924 h.), Sevilla (704.114 h.), Zaragoza (620.419 h.). Moneda*: euro Limba*: spaniola (oficiala*), catalana, galiciana, euskera s7i valenciana (co-oficiale) Religie: catolici (95 %), musulmani (1,2 %), protestanti7 (0,5 %). ■ Organizarea teritoriala*. Spania are 50 de provincii care formeaza* 17 Comunita*t i7 Autonome: Andalucía, Aragón, Principatul Asturiei, Insulele Baleare, T7ara Bascilor, Canaria, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla s7i León, Cataluña, Comunitatea Valenciana*, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunitatea Madrid, Murcia, Navarra, precum s7i doua* oras7e autonome, Ceuta s7i Melilla. Capitala Spaniei este Madrid, care este s7i capitala Comunita*t 7ii Autonome Madrid. Al doilea oras7 ca ma*rime s7i care are s7i un port comercial mare este Barcelona, capitala Comunita*ti7 i Autonome Cataluña. Alte oras7e importante sunt Valencia, capitala Comunita*t 7ii Valenciene, Sevilla capitala Comunita*t 7ii Autonome Andalucía, Zaragoza capitala Comunita*ti7 i Autonome Aragón s7i Bilbao, care e cel mai mare oras7 din Comunitatea Autonoma* a T7a*rii Bascilor.
187

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 188

Ce trebuie sa* stii ,
■ Religia. Statul spaniol este neconfesional s7i laic, as7a cum stabiles7te Constitut 7ia din 1978. Însa*, prin tradit 7ie culturala*, populat 7ia spaniola* este, în marea ei majoritate, catolica*. Exista* însa* s7i mici comunita*t 7i de protestant 7i, evrei s7i musulmani.
F R A N C I A

O

ATLÁNTIC

Santiago de ago de o
N
P O R T U G A L

A

Zaragoza za a

OCÉANO

EXT EX EXTREMADURA X UR URA RA

Palma ma

Mérida

CANARIAS

A
M a r

Ceuta

M

t d i

á r r

Melilla

■ Zilele de sa*rba*toare. În Spania sunt noua* zile de sa*rba*toare pe tot teritoriul t7a*rii. În plus, exista* trei zile de sa*rba*toare pentru fiecare Comunitate Autonoma* s7i doua* zile pentru fiecare oras7 sau sat. Duminica nu se lucreaza*, des7i exista* magazine care sunt deschise. ! 1 ianuarie 6 ianuarie Año nuevo Reyes (Día de la Epifanía) Anio nuevo Rreies (Dia de la Epifanía)

!

Ziua Regilor Magi (Reyes) e echivalentul Cra*ciunului (Navidad) pentru spanioli. În aceasta* zi, copiii primesc cadouri s7i e tradit 7ional sa* se ma*nânce un colac dulce, numit roscón, umplut cu fris7ca* s7i care ascunde îna*untru o juca*rioara*. Cel care o ga*ses7te trebuie sa* faca* cinste cu un alt colac. Ziua Hispanita*t 7ii (Día de la Hispanidad) se sa*rba*tores7te în toate t 7a*rile în care spaniola e limba* oficiala*. Aceasta e ziua în care Cristofor Columb a descoperit America. 1 noiembrie e Ziua Mort 7ilor (Todos los Santos) s7i toata* lumea merge la cimitir pentru a depune flori la mormintele celor dragi.
188

e
n

o

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 189

Vinerea Mare 1 mai 12 octombrie 1 noiembre 6 decembrie 8 decembrie 25 decembrie

Viernes Santo Día de los trabajadores Día de la Hispanidad Todos los Santos Día de la Constitución La Inmaculada Navidad

Viernes Santo Dia de los trabahadores Dia de la ispanidad Todos los Santos Dia de la Constituθion La Inmaculada Navidad

■ Traditi7 i. În traditi7 ile spaniole (sa*rba*tori, folclor, etc.) a avut o mare important7a* religia catolica*. Sa*rba*torile, în general, încep cu acte religioase, iar apoi au loc muzica s7i dansurile pa*gâne. Las Fallas de Valencia, Feria din aprilie de la Sevilla s7i sa*rba*toarea de San Fermín în Pamplona sunt câteva din sa*rba*torile cele mai cunoscute, cu caracter profan. Pe de alta* parte, Corpus Christi în Toledo s7i Granada, Sa*pta*mâna Mare în Andalucía s7i în diferite oras7e spaniole, precum Valladolid, Zamora sau Cuenca sunt sa*rba*tori cu caracter religios. Pe lânga* acestea, coridele cu tauri reprezinta* o parte importanta* din tradit 7ia spaniola*. ■ Buna*stare sociala*. Exista* un sistem de pensii s7i servicii de boala* s7i de maternitate sust 7inute cu aportul economic al oamenilor de afaceri, persoane fizice s7i lucra*tori. În plus, acest sistem include s7i ajutoare pentru grupurile cele mai defavorizate, garanteaza* ajutorul de s7omaj s7i asistent 7a sanitara* întregii populat7ii.

Stra*inii in Spania: situatia legala* ,
E important sa* s7tii ca* tot ce se refera* la drepturile si obligat7iile stra*inilor în Spania (documentele de care ai nevoie pentru rezident 7a* s7i lucru, reîntregire familiala*, etc.) este stipulat prin Legea pentru Stra*ini s7i regulamentul sa*u de aplicare. ! Legea spune ca* un stra*in poate locui în Spania în urma*toarele doua* situati7 i: cu autorizati7 e de rezidenta* temporara* sau cu autorizati7 e de 7 rezident 7a* permanenta*. În ambele situat 7ii are drept de munca*, cu condit 7ia sa* aiba* o autorizat 7ie în acest scop.

!

IMPORTANT: Daca* es7ti ruda* de spaniol (sunt recunoscute ca rude cu acest drept sotul / soti7 a, copiii sub 21 de ani s7i pa*rinti7 i) sau de ceta*tean 7 7 comunitar, t 7i se aplica* Legislati7 a Comunitara*, un Legea pentru Stra*ini (vezi pag. 197).
189

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 190

Ce trebuie sa* stii ,
■ AUTORIZAT7IA DE REZIDENT7A* TEMPORARA* FA*RA* CU DREPT DE MUNCA* Legea include 3 tipuri principale de autorizat 7ii: ➀ Autorizati7 a de rezidenta* temporara*. Permite s7ederea pe teritoriul 7 spaniol, fa*ra* drept de munca*, pe o perioada* mai mare de 90 de zile s7i mai mica* de 5 ani. • Cum poti7 solicita autorizati7 a initi7 ala*? Înainte de a veni în Spania, trebuie sa* solicit 7i personal o VIZA* de la Ambasada Spaniei la Bucures7ti. Aceasta* viza* include autorizat 7ia init 7iala* de rezident7a*. Dupa* ce ai ajuns în Spania, în termen de o luna* trebuie sa* solicit7i personal CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI. Aceasta* autorizat 7ie are valabilitate 1 an, dupa* aceea trebuie sa* o reînnoies7ti daca* dores7ti sa* mai stai în Spania. • Cum sa* o reînnoies7ti? 60 de zile înainte sa* expire, trebuie sa* solicit 7i personal reînnoirea; o pot 7i face s7i dupa* ce a expirat, într-un termen de 3 luni, dar în acest caz pot 7i fi amendat. La pag. 196 t7i se explica* ce trebuie fa*cut dupa* solicitarea reînnoirii unui permis de rezident7a* temporara*. • Ce documente trebuie sa* prezinti7 pentru reînnoire? — Cerere (conform modelului oficial corespunza*tor) — Pas7aport în vigoare sau titlu de ca*la*torie, recunoscut în Spania — Carte de identitate pentru stra*ini, în vigoare — Documente care sa* certifice ca* dispui de mijloace de trai suficiente s7i de o asigurare medicala*, pe durata pe care dores7ti sa*-ti7 reînnoies7ti s7ederea în Spania, fa*ra* drept de munca* 7 • Unde trebuie sa* prezint i7 cererea de reînnoire a rezident ei temporare fa*ra* drept de munca*? La comisariatul de polit 7ie sau la biroul pentru stra*ini din localitate. ➁ Autorizat 7ia de rezident7a* temporara* pentru reîntregire familiala*. Este autorizat 7ia pe care o obt 7in rudele tale când vin în Spania sa* locuiasca* cu tine. Legea ît 7i permite “reîntregirea” cu urma*toarele rude: sot 7ul / sot 7ia, copiii sub 18 ani, ai ta*i s7i cei ai sot 7ului / sot7iei, pa*rint 7ii ta*i s7i cei ai sot 7ului / soti7 ei. Pentru reîntregirea familiala* trebuie sa* îndeplines7ti urma*toarele condit7ii: sa* fi locuit în mod regular în Spania timp de 1 an; sa* fi reînnoit s7i sa* fi avut permis de rezident 7a* cel put 7in 1 an s7i sa* demonstrezi ca* lucrezi sau ca* ai mijloace de trai suficiente s7i o locuint 7a* adecvata*. • Cum sa* soliciti7 autorizati7 a initi7 ala*? Trebuie sa* faci personal o cerere conform modelului oficial corespunza*tor s7i sa* o solicit 7i în numele rudei sau rudelor cu care se face reîntregirea.
190

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 191

• Ce documente trebuie sa* prezinti7 cu cererea de reîntregire? — Acreditare de rudenie. — Copie dupa* pas7aport, documentul de ca*la*torie sau documentul de înscriere, în vigoare, al solicitantului. — Copie dupa* autorizat 7ia de rezident 7a* sau de rezident7a* s7i de lucru deja reînnoita* sau copie dupa* prima autorizat 7ie s7i dupa* dovada cererii de reînnoire. — Dovada ca* lucrezi s7i / sau ca* ai suficiente mijloace de trai, inclusiv asigurare medicala* (în cazul în care nu ai asigurare sociala*). — Dovada ca* dispui de o locuint 7a* adecvata*. — În cazul întregirii cu sotul / soti7 a, declarati7 a legalizata* ca* nu 7 locuies7ti deja în Spania cu alt sot 7 / sot 7ie. • Unde trebuie sa* o prezinti7 ? La Delegat 7iile Guvernului din Comunita*t 7ile Autonome Uniprovinciale sau la Subdelegat i7 ile Guvernului din provincia unde locuies7ti. • Ce trebuie sa* faci dupa* solicitarea autorizat i7 ei init i7 ale? La Administrat7ie vei putea afla rezultatul cererii. Daca* e favorabil, rudele cu care se face reîntregirea au la dispozit7ie 2 luni de la data îns7tiint 7a*rii pentru a solicita o VIZA* DE REÎNTREGIRE. • Ce documente trebuie sa* prezinte rudele tale pentru a obti7 ne aceasta* viza*? — Pas7aport sau titlu de ca*la*torie recunoscut în Spania, cu valabilitate minima* de 4 luni. — Cazier (în cazul persoanelor majore). — Copie dupa* autorizat 7ia ta de rezident 7a*. — Documentul original care sa* acrediteze rudenia. — Certificat medical care sa* acrediteze ca* nu sufera* de nici o boala* care sa* presupuna* carantina*. • Unde trebuie sa* le prezinte? Trebuie sa* le prezinte personal la Ambasada Spaniei la Bucures7ti. • Ce trebuie fa*cut dupa* solicitarea vizei? Daca* Ambasada va* da* viza de reîntregire, rudele tale trebuie sa* o ridice personal (în cazul minorilor o poate face un reprezentant legal) s7i sa* intre în Spania pe durata vizei, care are valabilitate 3 luni. Aceasta* viza* include autorizat 7ia initi7 ala* de rezident7a*. Dupa* ce au ajuns în Spania, rudele tale trebuie sa* ceara* personal, într-o perioada* de 1 luna* CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI. Autorizat7ia de rezident 7a* a rudelor cu care se face reîntregirea va avea aceeas7i valabilitate ca a ta s7i va expira la aceeas7i data*. Daca* dores7ti sa* o ment7ii, trebuie sa* o reînnoies7ti. • Cum sa* reînnoies7ti autorizati7 a de rezidenta* temporara* pentru 7 reîntregire familiala*? Trebuie sa* prezinti7 cererea rudelor tale de reînnoire împreuna* cu a ta. De asemenea, trebuie sa* dovedes7ti ca*
191

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 192

Ce trebuie sa* stii ,
dispui de mijloace financiare suficiente s7i de acoperire medicala* pentru tine s7i pentru rudele tale. Trebuie sa* solicit7i personal reînnoirea, cu 60 de zile înainte de expirare sau în urma*toarele 3 luni, dar în acest caz pot 7i fi amendat. La pag. 196 t 7i se explica* ce trebuie fa*cut dupa* solicitarea reînnoirii unui permis de rezident7a* temporara*. • Unde trebuie sa* prezinti7 cererea de reînnoire a autorizati7 ei de 7 rezidenta* temporara* pentru reîntregire familiala*? În acelas7i loc unde trebuie sa* prezint 7i s7i cererea ta de reînnoire, adica*: — Daca* es7ti titular al unei autorizat 7ii de rezident7a* temporara* fa*ra* drept de munca*, trebuie sa* o prezint 7i la comisariatul de polit 7ie sau la biroul pentru stra*ini din localitate. — Daca* es7ti titular al unei autorizat 7ii de rezident7a* temporara* cu drept de munca*, trebuie sa* o prezinti7 la Delegati7 ile Guvernului din Comunita*t i7 le Autonome Uniprovinciale sau la Subdelegat i7 ile Guvernului din provincie. ➂ Rezident 7a* temporara* except7ionala* pe motiv de împa*mântenire. ! Este un tip de autorizat 7ie except 7ionala* pe care îl pot 7i obt 7ine de la Administrat7ie daca* te afli în una din aceste situat 7ii: 3.1. Împa*mântenire laborala*. Daca* pot7i dovedi ca*: — locuies7ti în Spania de cel put 7in 2 ani, în mod continuu — nu ai antecedente penale în Spania sau în România — munces7ti sau ai muncit minim 1 an. 3.2. Împa*mântenire sociala*. Daca* pot 7i dovedi ca*: — locuies7ti în Spania de cel put 7in 3 ani, în mod continuu — nu ai antecedente penale în Spania sau în România — ai un contract de munca* (minim de 1 an) semnat de tine s7i de angajator — ai lega*turi de familie cu spanioli sau cu stra*ini rezident 7i (sot 7 / sot 7ie, pa*rint 7i s7i fii); în lipsa lega*turilor de familie, poti7 prezenta un raport pozitiv, eliberat de ca*tre prima*ria din localitate, care sa* ateste integrarea ta sociala*. 3.3. Împa*mântenire familiala*. Daca* mama sau tata*l ta*u sunt de origine spaniola*.

!

Legea pentru Stra*ini poate da dreptul s7i la o autorizat 7ie de rezident 7a* temporara* cu caracter except i7 onal (din motive de protect i7 e internat i7 onala*, din motive umanitare, pentru colaborarea cu autorita*t 7ile, etc.), dar în realitate e foarte greu de obt 7inut s7i abia daca* se acorda*.
192

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 193

• Cum sa* o soliciti7 ? Trebuie sa* foloses7ti modelul oficial corespunza*tor s7i sa* o prezint 7i personal, împreuna* cu actele necesare. În acest caz nu e nevoie sa* prezint7i o viza* de rezident7a* cu drept de munca*. • Ce acte trebuie sa* prezinti7 ? — Pas7aport în vigoare sau titlu de ca*la*torie recunoscut în Spania, cu valabilitate minima* de 4 luni. — Contract de munca* (minim de 1 an) semnat de tine s7i de angajator — Cazier eliberat în România sau în t 7a*rile în care ai locuit în ultimii 5 ani, înainte de a intra în Spania. — Raport eliberat de ca*tre Prima*ria din localitate (în cazul împa*mântenirii generale) — Hota*rârea judiciara* care sa*-t 7i recunoasca* contractul de munca* sau procesul-verbal de infract i7 uni de la Inspectoratul Muncii s7i Asigura*rii Sociale (în cazul împa*mântenirii laborale). — Documente care sa* ateste timpul petrecut în Spania. • Unde sa* o prezinti7 ? La comisariatul de polit 7ie sau la biroul pentru stra*ini din localitate. • Ce sa* faci dupa* ce ai prezentat cererea? Administrat7ia te va t 7ine la curent cu rezultatul. Daca* e favorabil, ai la dispozit7ie 1 luna* de la data îns7tiint 7a*rii pentru a solicita CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI. Autorizat 7ia de rezident 7a* temporara* pe motiv de împa*mântenire include autorizat 7ia de munca* s7i are o durata* de 1 an. ! • Cum sa*-ti7 reînnoies7ti autorizati7 a? Trebuie sa* o solicit 7i personal, cu 60 de zile înainte de data expira*rii; de asemenea, o pot7i face s7i în termen de 3 luni dupa* expirare, dar în acest caz pot7i fi amendat. La pag. 196 t7i se explica* ce trebuie fa*cut dupa* solicitarea reînnoirii unui permis de rezident7a* temporara*. • Ce documente trebuie sa* prezinti7 pentru a o reînnoi? — Cerere conform modelului oficial. — Contract de munca* sau oferta* de angajare. — Autorizat 7ia anterioara* de rezident7a* cu drept de munca*. — Pas7aport în vigoare. 7 • Unde trebuie prezentata* cererea de reînnoire a rezident ei temporare pe motiv de împa*mântenire? La Departamentul de Munca* s7i Probleme Sociale de la Delegati7 ile Guvernului din Comunita*ti7 le Autonome Uniprovinciale sau la Biroul pentru Stra*ini de la Subdelegat 7iile Guvernului din provincie.

!

IMPORTANT: Daca* te afli în situat i7 a de împa*mântenire sociala*, pentru ca autorizat 7ia de rezident 7a* cu drept de munca* sa* fie valida*, angajatorul ta*u trebuie sa* te înscrie la Asigurarea Sociala* în termen de 1 luna*.
193

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 194

Ce trebuie sa* stii ,
■ AUTORIZAT7IA DE REZIDENT7A* TEMPORARA* CU DREPT DE MUNCA* Daca* în afara* de a locui în Spania, vrei sa* s7i munces7ti trebuie sa* obt 7ii o autorizat 7ie de rezident 7a* temporara* cu drept de munca*. Exista* doua* tipuri de autorizat 7ie, în funct 7ie de tipul de munca* pe care o realizezi: ca angajat al unei întreprinderi sau pe cont propriu. ➀ Autorizati7 a de rezidenta* temporara* cu drept de munca*, ca angajat al 7 unei întreprinderi. Permite rezidenta s7i dreptul la munca* stra*inilor 7 majori de 16 ani pe o perioada* superioara* de 90 de zile s7i inferioara* de 5 ani. Aceasta* autorizati7 e se acorda* stra*inilor care locuiesc în afara Spaniei. • Cum sa* soliciti7 autorizati7 a initi7 ala*? Angajatorul care vrea sa* te încadreze trebuie sa* prezinte personal sau printr-un reprezentant legal o cerere de autorizat 7ie de rezident 7a* cu drept de munca*, ca angajat al unei întreprinderi. • Unde trebuie sa* o prezinte? La Departamentul de Munca* s7i Probleme Sociale de la Delegat i7 ile Guvernului din Comunita*ti7 le Autonome Uniprovinciale sau la Biroul pentru Stra*ini de la Subdelegat i7 ile Guvernului din provincie. • Ce documente trebuie sa* prezinte angajatorul? — DNI-ul (cartea de identitate) angajatorului sau CIF-ul (certificatul de identitate fiscala*) întreprinderii. — Contract de munca* sau oferta* de angajare conform modelului oficial. — Copie dupa* pas7aportul ta*u sau dupa* titlul de ca*la*torie, în vigoare. — Alte documente necesare. Administrat7ia îl va t 7ine la curent pe angajator cu rezultatul s7i, în acelas7i timp, i-l va comunica Biroului Consular Spaniol din România. • Ce trebuie sa* faca* angajatul? În termen de 1 luna* de la îns7tiint 7area angajatorului, va trebui sa* solicit 7i personal la Biroul Consular Spaniol din România o VIZA* de munca*, ca angajat al unei întreprinderi. • Ce documente trebuie sa* prezinti7 pentru a solicita viza? — Pas7aport obis7nuit sau titlu de ca*la*torie recunoscut în Spania, cu valabilitate minima* de 4 luni. — Cazier eliberat în România sau în t 7a*rile în care ai locuit în ultimii 5 ani, înainte de a intra în Spania. — Certificat medical care sa* acrediteze ca* nu suferi de nici o boala* care sa* presupuna* carantina* — Copie dupa* autorizati7 a conditi7 onata* de rezidenta* cu drept de 7 munca*. • Ce trebuie sa* faci dupa* ce o soliciti7 ? Administrat 7ia te va t7ine la curent cu rezultatul. Daca* acesta este favorabil s7i t 7i se acorda* viza, trebuie sa* o ridici personal în termen de 1 luna* s7i sa* intri în Spania pe durata ei de
194

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 195

valabilitate, care nu depa*s7es7te niciodata* 3 luni. Viza include autorizat 7ia init7iala* de rezident7a* cu drept de munca*. Dupa* ce ai ajuns în Spania pot7i începe deja sa* munces7ti s7i sa* cotizezi la Asigurarea Sociala*. Nu uita însa* ca* ai la dispozit 7ie 1 luna* pentru a solicita CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI! Autorizat 7ia init i7 ala* de rezident a* cu drept de munca*, ca angajat al unei 7 întreprinderi are o durata* de 1 an, apoi trebuie reînnoita*. ! • Cum sa*-ti7 reînnoies7ti autorizati7 a? Trebuie sa* prezinti7 personal cererea de reînnoire cu 60 de zile înainte de expirarea autorizat 7iei de rezident a* cu drept de munca*; de asemenea, o pot i7 face s7i în 7 urma*toarele 3 luni dupa* expirare, dar în acest caz pot7i fi amendat. La pag. 196 t7i se explica* ce trebuie fa*cut dupa* solicitarea reînnoirii unei autorizat 7ii de rezident7a* temporara*. • Unde trebuie sa* prezint i7 cererea de reînnoire a rezident ei 7 temporare cu drept de munca*, ca angajat al unei întreprinderi? La Departamentul de Munca* s7i Probleme Sociale de la Delegat i7 ile Guvernului din Comunita*t 7ile Autonome Uniprovinciale sau la Biroul pentru Stra*ini de la Subdelegat 7iile Guvernului din provincie. ➁ Autorizat 7ia de rezident 7a* temporara* cu drept de munca*, pe cont propriu. Autorizati7 a initi7 ala* de rezident7a* temporara* cu drept de munca*, pe cont propriu le permite stra*inilor care locuiesc în afara Spaniei s7i care au obt 7inut viza corespunza*toare sa* lucreze pe cont propriu. • Cum sa* o soliciti7 ? Trebuie sa* prezint7i personal cererea împreuna* cu actele corespunza*toare la Biroul Consular Spaniol din România. Daca* rezultatul e favorabil, trebuie sa* solicit i7 personal VIZA corespunza*toare. Dupa* ce t 7i se acorda*, pot 7i intra în mod legal în Spania s7i sa*-t 7i începi activitatea. În termen de 1 luna* de la sosire, trebuie sa* solicit 7i CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI. Aceasta* autorizat 7ie are o durata* de 1 an, dupa* care va trebui sa* o reînnoies7ti. • Cum sa* o reînnoies7ti? Termenul, cerintele s7i modalita*ti7 le sunt 7 aceleas7i ca în cazul reînnoirii autorizat 7iei de rezident 7a* cu drept de munca*, ca angajat al unei întreprinderi.

!

IMPORTANT: Autorizat 7ia init 7iala* de rezident7a* cu drept de munca*, ca angajat al unei întreprinderi ît 7i permite sa* lucrezi doar într-un anumit domeniu s7i se limiteaza* la o zona* geografica* în concret. În schimb, cu autorizat 7ia reînnoita* t 7i se permite sa* lucrezi în orice domeniu, pe tot teritoriul spaniol.
195

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 196

Ce trebuie sa* stii ,
■ REÎNNOIREA AUTORIZAT7IILOR DE REZIDENT7A* TEMPORARA*
Termenul s7i procedura reînnoirii autorizat7iilor de rezident 7a* temporara*, cu sau fa*ra* drept de munca*, sunt aceleas7i. Difera* doar documentele, de la caz la caz, s7i locul unde trebuie sa* faci cererea. • Termenul. Nu uita ca* e convenabil sa*-t 7i prezint7i cererea de reînnoire cu 60 de zile înainte de expirarea autorizat7iei init 7iale. De asemenea, o pot 7i face s7i în urma*toarele 3 luni dupa* expirare, dar în acest caz pot7i fi amendat. • Procedura. Trebuie sa* s7tii ca* Administrat7ia va rezolva cererea ta de reînnoire într-un termen de 3 luni, dupa* care vei fi îns7tiint 7at de rezultat (fie el favorabil sau nu). ! Daca* rezultatul e favorabil, ai la dispozit 7ie 1 luna* de la data îns7tiint 7a*rii pntru a solicita CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI. Autorizat 7ia de rezidenta* temporara* reînnoita* are valabilitate 2 ani, cu except7ia cazului în 7 care ît7i corespunde deja cea permanenta* (din motiv de împa*mântenire, etc.). Dupa* aces7ti 2 ani, va trebui sa*-t 7i reînnoies7ti înca* o data* autorizat 7ia de rezident 7a*, respectând acelas7i termen, cerint 7e s7i modalita*t 7i ca în cazul primei reînnoiri. Dupa* a doua reînnoire, care are tot 2 ani de valabilitate, ît 7i corespunde o autorizat 7ie de rezident 7a* permanenta*. ■ AUTORIZAT7IA DE REZIDENT7A* PERMANENTA* Se afla* în situat 7ie de rezident 7a* permanenta* stra*inul care a fost autorizat sa* locuiasca* în Spania pe termen nedeterminat s7i sa* lucreze în aceleas7i condit 7ii ca spaniolii. • Când sa* o solicit 7i? Când pot7i dovedi ca* ai locuit în mod regular s7i continuu pe teritoriul spaniol timp de 5 ani sau ca* te afli în una din situat 7iile preva*zute de legislat 7ia în vigoare (pensie de handicapat, deficient7a* absoluta*, etc.). Daca* rezultatul e favorabil, trebuie sa* solicit 7i în termen de 1 luna* CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI. Aceasta are valabilitate nedeterminata*, dar trebuie reînnoita* la fiecare 5 ani.

!

FOARTE IMPORTANT: Daca* în termen de 3 luni, Administrati7 a nu t 7i-a rezolvat cererea de reînnoire, se înt7elege ca* rezultatul e favorabil. În acest caz: 1.º Trebuie sa*-l confirmi, prezentându-te personal la organul unde ai fa*cut cererea de reînnoire pentru a cere un CERTIFICAT care sa* ateste ca* t 7i-a fost reînnoita* prin “ta*cere administrativa* pozitiva*”. 2.º Cu acest certificat, trebuie sa* solicit 7i CARTEA DE IDENTITATE PENTRU STRA*INI, în termen de 1 luna*.
196

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 197

• Când sa* o reînnoies7ti? În termen de 60 de zile înainte de expirare; de asemenea, o pot7i face s7i în urma*toarele 3 luni dupa* expirare, dar în acest caz poti7 fi amendat. ■ STRA*INI RUDE DE SPANIOLI SAU DE CETA*T 7ENI COMUNITARI Daca* es7ti ruda* de spaniol sau de ceta*t 7ean comunitar, pot 7i obt 7ine CARTEA DE RUDA* DE SPANIOL SAU DE REZIDENT COMUNITAR, care ît 7i da* dreptul sa* locuies7ti în Spania s7i care are valabilitate 5 ani. O pot 7i reînnoi daca* întrunes7ti aceleas7i condit 7ii ca atunci când t7i-a fost acordata*. Doar sot 7ii au drept de munca* cu acest document. Fiii majori de 16 ani, care doresc sa* lucreze, s7i cei majori de 21 de ani, care nu dovedesc ca* studiaza*, trebuie sa* solicite o autorizat7ie de munca* independenta*, conform legislat 7iei actuale de stra*ini extracomunitari. ■ OBT7INEREA NAT7IONALITA*TII SPANIOLE PE MOTIV DE REZIDENT7A* 7 Ceta*tenii stra*ini pot solicita nat7ionalitatea spaniola* daca* au locuit în mod 7 regular în Spania pe o perioada* determinata*. În general, sunt necesari 10 ani, des7i exista* s7i excepti7 i, precum azilant 7ii politici (5 ani); persoanele originare din ta*rile iberoamericane, Andorra, Insulele Filipine, Guinea Ecuatoriala*, 7 Portugalia s7i evreii de origine spaniola* (2 ani), etc. Formalita*t 7ile pentru obt 7inerea nat7ionalita*t 7ii au loc în Spania, prezentând documentele cerute de ca*tre Administrat 7ie s7i fa*când o cerere scrisa* ca*tre Ministrul de Justit 7ie. ■ GESTIONAREA CERERILOR Modelurile oficiale al tuturor cererilor sunt gratuite. Este interzisa* comercializarea lor, în plus pot 7i sa* le reproduci prin orice mijloc de imprimare, inclusiv prin fotocopiere. Sunt disponibile s7i în internet, în paginile Ministerului de Interne (www.mir.es), Muncii s7i Problemelor Sociale (www.mtas.es) precum s7i ale Ministerului Administrat i7 ilor Publice (www.igsap.es). ! Concederea autorizat 7iilor de rezident 7a* cu drept de munca* depinde de doua* ministere: Ministerul de Interne s7i Ministerul Muncii s7i Problemelor Sociale. Acestea, la rândul lor au diferite departamente la care trebuie sa* te adresezi pentru a fi informat de documentele s7i cerint 7ele necesare pentru obt 7inerea sau reînnoirea permisului care ît7i corespunde.

!

Nu e o nevoie sa* pla*tes7ti nima*nui absolut nimic pentru a-t 7i rezolva situat 7ia. Pot 7i realiza personal toate formalita*t 7ile. Daca* ai nevoie de ajutor, pot7i cere informat 7ii chiar de la aceste organe sau pot7i merge la asociat 7ii specializate în imigrant 7i, care te pot îndruma gratis.
197

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 198

Ce trebuie sa* stii ,
Pot7i realiza aceste formalita*ti7 în toate capitalele de provincie. Pentru a afla la ce adresa* trebuie sa* mergi, cel mai bine e sa* întrebi un alt român aflat deja în situat 7ie legala* sau sa* mergi la vreo ONG specializata* în imigrant7i, la Serviciile Sociale de la prima*rie sau sa* consult 7i paginile albe ale Telefonicii ori pagina web a Ministerului de Interne (www.mir.es). În tabelul de mai jos sunt indicate organele competente în fiecare caz: ORGAN DEPARTAMENT DOCUMENTE • Autorizat 7ie de rezident 7a* temporara* fa*ra* drept de munca* • Autorizat 7ie de rezident 7a* permanenta* • Cerere de autorizat 7ie de rezident a* pe motiv de 7 împa*mântenire • Regim comunitar • Autorizat 7ie de întoarcere • Reîntregire familiala*

Briga*zile provinciale de Stra*ini s7i Documente / Comisariatele locale Ministerul de Interne

Comisariatul Superior de Polit7ie s7i Documente Delegat 7iile Guvernului din Comunita*t 7ile Autonome/ Subdelegat 7iile provinciale

Ministerul Muncii s7i Problemelor Sociale

• Autorizat 7ie de rezident 7a* Departamentul de Munca* cu drept de munca* s7i Probleme Sociale de la • Autorizati7 e cu drept de Delegat 7iile Guvernului munca* din motiv de din Comunita*t 7ile împa*mântenire Autonome / • Modifica*ri s7i reînnoiri de Subdelegat 7iile autorizati7 i cu drept de provinciale munca*

■ CÂTEVA RECOMENDA*RI IMPORTANTE • Declara*-t 7i domiciliul la prima*ria din districtul ta*u. Aceasta ît 7i permite accesul la Sa*na*tatea Publica* s7i, în plus, ti7 -e de folos pentru a dovedi timpul petrecut în Spania (rezidenta* pe motiv de împa*mântenire). 7 • Nu uita termenul limita* de reînnoire a documentelor, evitând astfel sa* ra*mâi în situat 7ie ilegala*.
198

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 199

• • •

• •

T7ine lega*tura cu asociat 7iile de imigrant7i s7i cu sindicatele pentru a fi informat despre drepturile pe care le ai. Informeaza*-te gratuit la organizat 7ii sau sindicate, înainte de a consulta un avocat. Solicita* o “Autorizat7ie de întoarcere” când vrei sa* ies7i de pe teritoriul spaniol, cu condit 7ia sa* fi solicitat reînnoirea sau schimbarea ca*rt 7ii de identitate s7i sa* o fi pa*strat pe cea expirata*. Daca* ies7i fa*ra* aceasta* autorizat 7ie, pot 7i avea probleme la intrare sau chiar ît 7i poate fi interzisa*. Nu sta mai mult de 6 luni în afara Spaniei, ca*ci ît7i vei pierde automat autorizat 7ia temporara* de rezident7a* sau de rezident 7a* cu drept de munca*. Nu sta în afara Spaniei mai mult de 12 luni consecutiv sau mai mult de 30 de luni în 5 ani, ca*ci îti7 vei pierde autorizati7 a de rezident7a* permanenta*.

Adrese de interes
■ AMBASADA S7I CONSULATELE ROMÂNIEI ÎN SPANIA • Ambasada României roembmad@worldonline.es Avda. Alfonso XIII, nr. 157 28016 Madrid 913504436 913452917 (fax) • Consulatul României la Madrid 913597895 • Consulatul României la Barcelona Alcoy, nr. 22 Barcelona 934341139/08 934341109 (fax) ■ ONG-URI S7I ALTE INSTITUT7II CARE LUCREAZA* CU IMIGRANT7I • Agent 7ia de la ONU pentru Refugiat 7i (ACNUR) www.acnur.org Cedaceros, 9 28014 Madrid 91 369 06 70 • Asociat7ia Norte Joven Avda. Cardenal Herrera Oria, 78-bis 28034 Madrid 91 372 15 06
199

• Consulatul Onorific al României la Valencia Colón, nr. 7, pl 14, pt 30 46004 Valencia 963517520 963517606 (fax)

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 200

Ce trebuie sa* stii ,
• Asociat7ia de Solidaritate cu Lucra*torii Imigranti7 (ASTI) www.asti-madrid.com Madrid Cava Alta, 25, 3.º izd. 28015 Madrid 91 365 65 18 Avda. Complutense, 8 28805 Alcalá de Henares (Madrid) 91 888 53 26 Hospital San José, 4 28901 Getafe (Madrid) 91 681 51 11 • Caritas www.caritas.es Barcelona Avda.de la Vera, 5 08002 Barcelona 93 278 70 10 Cáceres Avda. de la Vera,1 - 1.º 10600 Plasencia (Cáceres) 927 41 15 53 Gerona Pujada dels Alemanys, 4 17004 Gerona 972 41 04 16 Granada Rosa Chacel, 1, bajo 18500 Guadix (Granada) 958 66 21 23 Ibiza Felipe II, 16, bajo 07800 Ibiza 971 31 17 62 - 971 19 23 93 Lérida Urgell, 1 25300 Tárrega (Lérida) 973 31 25 01 Madrid San Bernardo, 99 bis, 7.º 28015 Madrid 91 444 13 31 Plaza del Beso, 5 28091 Getafe (Madrid) 91 695 03 48 Murcia Burrueso s/n-bajo 30001 Murcia 968 28 73 13 - 968 28 73 14 Palma de Mallorca Seminario, 4 07001 Palma de Mallorca 971 71 62 88 Salamanca Monroy, 2-4 37002 Salamanca 923 26 96 98 - 923 26 98 19 Santa Cruz de Tenerife 18 julio, 23-entlo.izda 38004 Santa Cruz de Tenerife 922 27 72 12 • Colegiul de Avocat7i din Madrid www.icam.es Serrano, 9 y 11 28001 Madrid 91 435 78 10 • Colegiul de Avocat7i din Zaragoza www.reicaz.es Don Jaime I, 18 50001 Zaragoza 976 204 220
200

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 201

• Comisia Spaniola* de Ajutorare a Refugiatului (CEAR) www.cear.es Ceuta Carretera del Jaral s/n 51003 Ceuta 956 52 23 48 Melilla Ejército Español, 14-1.º dcha. 29801 Melilla 952 68 11 72 Madrid Avda. General Perón, 32 28020 Madrid 91 555 06 98 • Comitetul de Apa*rare a Refugiat 7ilor, Azilant 7ilor s7i Imigrant7ilor din Spania (COMRADE) Rodríguez San Pedro, 2 despacho 708 29015 Madrid 91 446 46 08 San Bernardo, 51 - bajo izda. 28015 Madrid 91 521 24 74 • Federat7ia Asociat 7iilor de Femei Concepción Arenal Velázquez, 78 28001 Madrid 91 435 06 29 Martínez Izquierdo, 80 bajo. Local 3 28028 Madrid 91 355 54 53

• Federat7ia Asociat 7iilor Proimigrante (RED ACOGE) www.acoge.org Albacete Cruz Norte, 2 02001 Albacete 967 21 54 10 Alicante Águila, 35 - 3.ª planta 03006 Alicante 965 11 52 85 Travesía de San Joaquín, 2 03203 Elche (Alicante) 965 42 61 72 Plaza de San Francisco, 1 03300 Orihuela (Alicante) 966 74 57 31 Burgos Avenida Castilla y León, 34-bajo 09006 Burgos 947 23 23 03 Córdoba Conde de Gondomar, 11-7.ª planta-4 14001 Córdoba 957 47 89 29 Los Maristas, 2 - bajo 14900 Lucena (Córdoba) 957 51 66 08 Logroño La Brava, 16-bajo 26001 Logroño 941 26 31 15 Madrid Isla Saipan, 35 - Centro San Rafael. 28035 Madrid 91 316 69 72
201

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 202

Ce trebuie sa* stii ,
López de Hoyos, 15 - 3.º D 28006 Madrid 91 563 37 79 Murcia Real, 52 - 1.º D 30201 Cartagena (Murcia) 968 50 53 01 Mar Menor, 11-1.º 30360 La Unión (Murcia) 968 54 03 66 Ana Romero, 2 30800 Lorca (Murcia) 968 47 32 72 Arquitecto Emilio Pérez Piñero, 1 1.º - F 30007 Murcia 968 24 81 21 Cartagena, 6 30700 Torre Pacheco (Murcia) 968 58 53 52 Honduras, 2 30850 Totana (Murcia) 968 42 54 43 Santander Monte Caloca, s/n 39008 Santander 942 36 44 45 Valencia San Juan Bosco, 10 46019 Valencia 96 366 01 68 • Federat7ia Asociat 7iilor Proimigrante pentru Stra*ini din Andalucía (ANDALUCÍA ACOGE) Almería Padre Luque, 11 2.ª 04001 Almería 950 27 15 75 Cádiz Vicario, 16 11001 Jerez de la Frontera (Cádiz) 956 32 19 08 Granada Agua de Cartuja, 51 18012 Granada 958 20 08 36 Jaén Adarves Bajos, 9-1.º 23001 Jaén 953 24 24 02 Málaga Bustamante, s/n 29007 Málaga 952 39 32 00 Sevilla Cristo de la Expiración 41001 Sevilla 954 90 29 60 • Federat7ia Femeilor Progresiste Ribera de Curtidores, 3 28012 Madrid 91 539 63 13 • Fundat 7ia RAIS Jordán 8 28010 Madrid 91 593 13 70 • Grupurile de Investigare s7i Exercitare cu Minorita*t 7ile Culturale s7i Lucra*torii Stra*ini Plaza Lluis Companys, 12 17003 Girona 972 21 96 00
202

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 203

• Madrid Puerta Abierta Cedros, 82 - bajo dcha. Madrid 91 315 23 45 • Medicii Lumii www.medicosdelmundo.org Juan Montalvo 6. 28040 Madrid 91 315 60 94 • Paideia asocpaideia@ctv.es Tirso de Molina, 13 - 4.º izda. Madrid 91 429 51 32 • Sindicatul de Lucra*tori Comisiile Muncitores7ti (CC OO) www.ccoo.es Barcelona Vía Laietana, 16 08003 Barcelona 93 481 27 00 Cáceres General Yagüe, 2 10001 Cáceres 927 21 07 37 Las Palmas de Gran Canaria Avenida de Mayo, 21 - 5.º 35002 Las Palmas de Gran Canaria 928 44 75 54 Logroño Avenida Pío XII, 10 26003 Logroño 941 26 39 12
203

Madrid Fernández de la Hoz, 12-5.º (Área de Migraciones) 28010 Madrid 91 702 80 50 Lope de Vega, 38 28014 Madrid 91 536 53 97 Murcia Corbalán, 4 30002 Murcia 968 35 52 11 Palma de Mallorca Francesç de Borja i Moll, 3 07003 Palma de Mallorca 971 72 60 60 Sevilla Trajano, 1-3.º 41002 Sevilla 954 22 29 94 Toledo Carlos V, 12 - 3º 45001 Toledo 925 25 51 00 Vigo Hernán Cortés, 26 - 1 36003 Vigo 986 43 47 60 Valencia Plaza de Nápoles i Sicilia, 5 46003 Valencia 963 88 21 00 Zaragoza Paseo de la Constitución, 12 bajo 50700 Zaragoza 976 23 91 85

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:55 Página 204

Ce trebuie sa* stii ,
• SOS Rasismul www.nodo50.org/ sosracismo.madrid Campomanes, 13 - 2.º izda. Madrid 91 559 29 06 • Uniunea Generala* a Lucra*torilor (UGT) Barcelona Rambla Santa Mónica, 10 08002 Barcelona 93 304 68 42 Madrid Hortaleza, 87 28004 Madrid 91 589 77 24 Maldonado, 53 28006 Madrid 91 745 45 30 Málaga Alemania, 19 29001 Málaga 95 222 10 30 Murcia Santa Teresa, 10 30005 Murcia 968 28 47 12 Valencia Arquitecto Mora, 7 - bajo 46010 Valencia 963 88 41 52 • Uniunea Sindicala* Muncitoreasca* Confederat7ia (USOC) Madrid Plaza Santa Bárbara, 5-6.º 28015 Madrid 91 308 25 86 Murcia Alameda de Capuchinos, 19 entresuelo Murcia 968 25 01 20 Sevilla Doña María Coronel, 34 41003 Sevilla 95 429 30 17

■ ASOCIAT7II DE EMIGRANT 7I ROMÂNI DIN SPANIA • ASOCROM • Asociat7ia Culturala* pentru Sabino de Arana, 22-24, Ajutorarea s7i Integrarea Barcelona, 08028 Românilor 93 490 65 71 Camino Viejo de Esgaravita 16-1A 28805, Alcala de Henares (Madrid) • Amaya de Rumanía 678 056 234 Pº de la Castellana, 166, 2.º izqd., Metro Cuzco, Madrid • Asociat7ia Românilor din Spania 630 051 525 “Transilvania” • Asociat7ia “PRO IMIGRANT 7I” Hermanos García Noblejas Bretón de los Herreros, 45, 41 bis, 1.ª 3C, Madrid, 28003 28037 Madrid 91 408 41 12 669 217 854
204

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:56 Página 205

• Asociat7ia Româna* din Castellón Avda. de Burriana, 13, Catellón, 12005 964 03 55 21 • A.P.E.C. (Asociat7ia T7a*rilor Estice din Castellón) Escultor Viciano, 17, 2º, 12002, Castellón de la Plana 964 27 02 45 ■ BISERICI ORTODOXE ROMÂNES7TI • Biserica ortodoxa* româna* Preot Prof.Dr. Teofil Moldovan Plaza Madre Molas, 1, 28036 Madrid 91 530 15 60 • Biserica ortodoxa* româna* Preot Laurent 7iu Dragomir Paseo de la Estación, 17, 28806 Alcalá de Henares 696 584 615 • Biserica ortodoxa* româna* Preot Arsenie Nicodim Adrian ■ ADRESE DE INTERES ÎN INTERNET: • Forum pentru românii din Spania http://spania.romanians.nl/ forum/ • S7tiri de acasa* www.rgnpress.ro • Post de radio www.ondababel.com (90,5 FM; duminica între 15:00 qi 17:00)

• ERA (Asociat7ia pentru Integrare) Francisco de Rojas, 9, 1º, 28010, Madrid 91 594 35 39

Benicarlo, 22 Castellón 667 971 258 • Biserica ortodoxa* româna* Preot Dumitru Daniel Toadere Bretón de los Herreros, 5, 3º Valencia • Biserica ortodoxa* româna* Preot Aurel Bunda Pare Coll, 3 Girona 650 318 404

• Buletinul românesc de informare si opinie Român in lume roman_in_lume@hotmail.com • Link Money Gram www.romaninlume.com • Chat pentru români www.e-migrant.ro www.repereromanesti.ro www.diasporaro.com

205

08_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:56 Página 206

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 207

Dict ionar esent ial , ,

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 208

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 209

român-spaniol

A
a abandona abandonar [abandonar] abonament de transport abono transporte [abono transporte] absent ausente [ausente] abur vapor [vapor] ac aguja [aguha] accent acento [aθento] a accepta aceptar [aθeptar] accident accidente [acθidente] acesta este [este] acid/-a* ácido/-a [áθido] acolo ahí [aí] a acompania acompañar [acompaniar] acoperis7 tejado [tehado] acte documentación, papeles [documentaθion], [papeles] acum ahora [aora] adânc/-a* hondo/-a [ondo/-a] adeva*r verdad [verdad] a admite admitir [admitir] adresa* dirección [direcθion] a aduce traer [traer] a aduna sumar; recoger [sumar, rrecoher] aer aire [aire] afacere negocio [negoθio] a afla enterarse [enterarse] agenda* libreta [libreta] agent 7ie agencia [ahenθia] agitat/-a* nervioso/-a [nervioso/-a] agrafa* imperdible [imperdible] a-i fi dor echar de menos [eciar de menos] aici aquí [achí] a ajunge alcanzar [alcanθar] a ajuta ayudar [aiudar] ajutor ayuda [aiuda]

alarma* alarma [alarma] albina* abeja [abeha] alcool alcohol [alcool] a alege elegir, escoger [elehir, escoher] alegere elección [elecθion] a alerga correr [correr] alfabet alfabeto [alfabeto] aliment alimento [alimento] alt/-a* otro/-a [otro/-a] altar altar [altar] a aluneca resbalar [rresbalar] alunecos / -oasa* resbaladizo/-a [rresbaladiθo/-a] amabil amable [amable] a amâna aplazar [aplaθar] amar/-a* amargo/-a [amargo/-a] ambalaj embalaje [embalahe] ambasada* embajada [embahada] ambulant 7a* ambulancia [ambulanθia] amenda* multa [múlta] a amenint7a amenazar [amenaθar] amestecat/-a* mezclado/-a [meθclado/-a] a (-s7i) aminti recordar [rrecordar] amintire recuerdo [rrecuerdo] amortizor amortiguador [amortiguador] analgezic analgésico [analhesico] angajat/-a* empleado/-a [empleado/-a] animal animal [animal] anotimp estación [estaθion] antebrat 7 antebrazo [antebraθo] antena* antena [antena] anterior anterior [anterior] anticar anticuario [anticuario] antract entreacto [entreacto]
209

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 210

Dict ionar esent ial , ,
anunt7 anuncio [anunθio] apa* agua [agua] apartament piso [piso] a apart 7ine pertenecer [perteneθer] a aplauda aplaudir [aplaudir] apoi después, luego [despues], [luego] a aprinde encender [enθender] aprinza*tor encendedor [enθendedor] apropiat/-a* cercano/-a [θercano/-a] aproximativ aproximadamente [aproximadamente] aprozar frutería [fruteria] arc arco [arco] a arde quemar [chemar] armata* ejército [ehérθito] arsura* quemadura [chemadura] arta* arte [arte] artificial artificial [artifiθial] artist/-a* artista [artista] a arunca echar [eciar] a asasina asesinar [asesinar] a asculta escuchar [escucear] aseara* anoche [anoce] asema*na*tor semejante [semehante] a se as7eza sentarse [sentarse] a-s7i as7eza taba*ra acampar [acampar] a asigura asegurar [asegurar] a asista asistir [asistir] aspirina* aspirina [aspirina] aspru/-a* áspero/-a [áspero/-a] a as7tepta esperar [esperar] a ateriza aterrizar [aterriθar] autobuz autobús [autobus] autocar autocar [autocar] autoritate autoridad [autoridad] autorizat 7ie licencia [liθenθia] autostrada* autopista [autopista] auz oído [oído] a auzi oír [oir] a avansa avanzar [avanθar] avarie avería [avería] a avea tener [tener] aviz aviso [aviso] avocat/-a* abogado/-a [abogado/-a] azi hoy [oi]

B
a ba*ga meter [meter] (la) bagaje de mâna* consigna [consigna] ba*iat niño, chico [nínio, cico] baie cuarto de baño, servicio [cuarto de banio, serviθio] balcon balcón, terraza [balcon, terraθa] balonzaid gabardina [gabardina] balustrada* barandilla [barandiia] banca* banco [banco] bandaj vendaje [vendahe] bani dinero [dinero] barba* barba [barba] ba*rbat hombre [ombre] a se ba*rbieri afeitarse [afeitarse] ba*t 7 palo [palo] ba*ta*lie batalla [bataia] baterie batería, pila [bateria, pila] batista* pañuelo [paniuelo] ba*trân/-a* anciano/-a, viejo/-a [anθiano/-a, vieho/-a] a bea beber [beber]
210

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 211

român-spaniol
beat/-a* borracho/-a [borracio/-a] bec bombilla [bombiia] beneficiu beneficio [benefiθio] bere cerveza [θerveθa] biblioteca* biblioteca [biblioteca] bicicleta* bicicleta [biθicleta] bideu bidé [bidé] bijuterie joya [hoia] bine bien [bien] birou oficina [ofiθina] birou de informat 7ii oficina de información [ofiθina de informaθion] biserica* iglesia [iglesia] blocaj în circulat7ie atasco [atasco] blond/-a* rubio/-a [rrubio/-a] bluza* blusa [blusa] boala* enfermedad [enfermedad] bogat rico [rrico] bold alfiler [alfiler] bolnav/-a* enfermo/-a [enfermo/-a] bomboana* caramelo [caramelo] borcan bote [bote] brânza* queso [cheso] brat 7 brazo [braθo] bra*tara* pulsera [pulsera] 7 bricheta* mechero [mecero] bros7a* broche [broce] brunet/-a* moreno/-a [moreno/-a] bruta*rie panadería [panaderia] buca*ta*rie cocina [coθina] a se bucura de disfrutar [disfrutar] bulevard avenida [avenida] bumbac algodón [algodon] bun/-a* bueno/-a [bueno/-a] bunic/-a* abuelo/-a [abuelo/-a] burta* tripa [tripa] busola* brújula [brúhula] butoniera* ojal [ohal] buza* labio [labio] buzunar bolsillo [bolsiio]

C
cabina* (pe un vas) camarote [camarote] cabina* telefonica* cabina [cabina] cablu cable [cable] ca*ciula* gorro [gorro] cada* bañera [baniera] a ca*dea caer(se) [caer(se)] a ca*dea grindina* granizar [graniθar] cadou obsequio, regalo [obsechio, rregalo] cafetiera* cafetera [cafetera] caiet cuaderno [cuaderno] câine perro [perro] cal caballo [cabaio] a ca*lca planchar [plancear] calculator (de buzunar) calculadora [calculadora] cald caliente [caliente] ca*ldura* calor [calor] calendar calendario [calendario] calitate calidad [calidad] ca*mas7a* camisa [camisa] camera* habitación [abitaθion] camion camión [camion] câmp campo [campo] câmpie campo [campo] canal canal [canal] când? ¿cuándo? [cuando] a cânta cantar [cantar] cânta*ret7/-eat 7a* cantante [cantante]
211

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 212

Dict ionar esent ial , ,
cântec canción [canθion] cantitate cantidad [cantidad] cap cabeza [cabeθa] capac tapa [tapa] capela* capilla [capiia] capital capital [capital] capitala* capital [capital] ca*rbune carbón [carbon] care? cuál [cual] cârliont7 rizo [rriθo] cârnat 7 chorizo [cioriθo] carne carne [carne] carnet carnet [carné] carte libro [libro] cartier barrio [barrio] casa* casa [casa] a se ca*sa*tori casarse [casarse] ca*sa*torit/-a* casado/-a [casado/-a] castaniu/-e castaño/-a [castánio/-a] castel castillo [castiio] a câs7tiga ganar [ganar] cât? cuánto [cuanto] catalog catálogo [catálogo] catedrala* catedral [catedral] catifea terciopelo [terθiopelo] catolic/-a* católico/-a [catolico] ca*tre hacia [áθia] a ca*uta buscar [buscar] cazare alojamiento [alohamiento] ce? qué [che] ceainic tetera [tetera] cears7af sábana [sábana] ceas reloj [rreloh] ceas des7tepta*tor despertador [despertador] ceas7ca* taza [taθa] ceat 7a* niebla [niebla] cer cielo [θielo] cerc círculo [θirculo] cercei pendientes [pendientes] a cere pedir [pedir] cerneala* tinta [tinta] cers7etor mendigo [mendigo] ceva algo [algo] chef ganas [ganas] cheie llave [iave] chelner/-it 7a* camarero/-a [camarero/-a] a cheltui gastar [gastar] cheltuieli gastos [gastos] chibrit cerilla [θeriia] chilot 7i ba*rba*tes7ti calzoncillo [calθonθiio] chilot 7i de dama* braga [braga] chirias7/-a* inquilino/-a [inchilino/-a] chirie alquiler [alchiler] chitant 7a* recibo [rreθibo] chitara* guitarra [ghitarra] chiuveta* lavabo [lavabo] cicatrice cicatriz [θicatriθ] cimitir cementerio [θementerio] a cina cenar [θenar] cina* cena [θena] cineva alguien [alghien] cinstit/-a* honrado/-a [onrado/-a] ciocan martillo [martiio] ciorapi de dama* medias [medias] a citi leer [leer] ciudat/-a* extraño/-a, raro/-a [extranio/-a, rraro/-a] cla*dire edificio [edifiθio] clopot campana [campana] coada* cola [cola] coafura* peinado [peinado] coapsa* muslo [muslo] a coase coser [coser] coasta* costa [costa] a coborî bajar [bahar] colea allá [aiá] colegiu colegio [colehio]
212

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 213

român-spaniol
colier collar [coiar] colo allá [aiá] colt 7 (de strada*) esquina [eschina] comic/-a* cómico/-a [comico/-a] comisariat comisaría [comisaría] comod/-a* cómodo/-a [cómodo/-a] comoditate comodidad [comodidad] companie compañía [compania] complicat/-a* complicado/-a [complicado/-a] comun/-a* común [comun] a concedia despedir [despedir] concert concierto [conθierto] a condamna condenar [condenar] condit7ie condición [condiθion] a conduce conducir, dirigir [conduθir, dirihir] conferint7a* conferencia [conferenθia] confuz/-a* confuso/-a [confuso/-a] congelat/-a* congelado/-a [conhelado/-a] congres congreso [congreso] constipat 7ie estreñimiento [estrenimiento] consul cónsul [consul] cont cuenta [cuenta] contagios/-oasa* contagioso/-a [contahioso/-a] a continua continuar, seguir [continuar, seghir] controlor revisor [rrevisor] conversat 7ie conversación [conversaθion] copac árbol [arbol] coridor pasillo [pasiio] corp cuerpo [cuerpo] cos7 de hârtii papelera [papelera] a costa costar [costar] costum traje [trahe] costum de baie bañador, traje de baño [baniador, trahe de banio] cot codo [codo] covor alfombra [alfombra] crama* bodega [bodega] a crede creer [creer] creier cerebro [θerebro] creion lápiz [lápiθ] crema* crema [crema] crema* de plaja* bronceador [bronθeador] cres7tin/-a* cristiano/-a [cristiano/-a] cruce cruz [cruθ] cu con [con] cu except7ia excepto [ecθepto] cu mine conmigo [conmigo] a se culca acostarse [acostarse] cultura* cultura [cultura] cum? cómo [como] cumnat/-a* cuñado/-a [cuniado/-a] a cumpa*ra comprar [comprar] a cunoas7te conocer [conoθer] cupa* copa [copa] cuptor horno [orno] curajos valiente [valiente] curând pronto [pronto] curat/-a* limpio/-a [limpio/-a] a cura*t 7a limpiar [limpiar] curba* curva [curva] curea cinturón [θinturon] cutie caja [caha] cutie pos7tala* buzón [buθon] cut 7it cuchillo [cuciio] cuvânt palabra [palabra] cuvertura* colcha [colcea]
213

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 214

Dict ionar esent ial , ,

D
a da dar [dar] da sí [si] a da telefon llamar por teléfono [iamar por teléfono] dans baile, danza [baile, danθa] a dansa bailar [bailar] dantura* dentadura [dentadura] datorie deuda [deuda] dauna* daño [dánio] deasupra encima (de) [enθima (de)] a decide decidir [deθidir] decizie decisión [deθision] a declara declarar [declarar] a decola despegar [despegar] dedesubt debajo [debaho] deget (de la mâna*) dedo [dedo] deget (de la picior) dedo [dedo] democrat7ie democracia [democráθia] a denunt7a denunciar [denunθiar] departe lejos [lehos] a deplânge lamentar [lamentar] depozit depósito [depósito] deranj molestia [molestia] a deranja molestar [molestar] a deschide abrir [abrir] deschis/-a* abierto/-a [abierto/-a] deschiza*tor de conserve abrelatas [abrelatas] a descrie describir [describir] a desena dibujar [dibuhar] des7ert desierto [desierto] detaliu detalle [detaie] det 7inut/-a* detenido/-a [detenido/-a]

a developa revelar [rrevelar] devreme temprano [temprano] dezbra*cat/-a* desnudo/-a [desnudo/-a] diaree diarrea [diarrea] dict7ionar diccionario [dicθionario] diferent7a* diferencia [diferenθia] diferit/-a* distinto/-a [distinto/-a] dificil difícil [difíθil] dig rompeolas [rrompeolas] dimineat7a* mañana [maniana] din fericire afortunadamente [afortunadamente] dinte diente [diente] direct7ie dirección [direcθion] director/-oare director/a [director/-a] discoteca* discoteca [discoteca] a displa*cea disgustar [disgustar] disponibil/-a* disponible [disponible] dispus/-a* dispuesto/-a [dispuesto/-a] a se distra divertirse [divertirse] distract 7ie diversión [diversion] distractiv/-a* divertido/-a [divertido/-a] district distrito [distrito] a divide dividir [dividir] divort7 divorcio [divorθio] doctor/-ita* doctor/-a, médico/-a 7 [doctor/-a, medico/-a] document documento [documento] documente documentación [documentaθion]
214

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 215

român-spaniol
doliu luto [luto] domiciliu domicilio [domiθilio] domn caballero [cabaiero] dop corcho [corcio] a dori desear, querer [desear, cherer] dorint 7a* deseo [deseo] a dormi dormir [dormir] dormitor dormitorio [dormitorio] drept/dreapta* derecho/-a [derecio/-a] drepturi derechos [derécios] drog droga [droga] drum camino [camino] dublu doble [doble] a duce llevar [ievar] dulap armario [armario] dulce dulce [dulθe] dumneavoastra* (sg., pl.) usted, ustedes [usted, ustedes] Dumnezeu dios [dios] dupa*-amiaza* tarde [tarde] dur/-a* duro/-a [duro/-a] a dura durar [durar] a durea doler [doler] durere dolor [dolor] dureros/-oasa* doloroso/-a [doloroso/-a] dus7 ducha [dúcea] dus7man/-ca* enemigo/-a [enemigo/-a] educat 7ie educación [educaθion] egal igual [igual] el él [el] electricitate electricidad [electriθidad] electrocasnic electrodoméstico [electrodomestico] elev/-a* alumno/-a, estudiante [alumno/-a, estudiante] elicopter helicóptero [elicóptero] emot 7ie emoción [emoθion] emot 7ionat/-a* nervioso/-a [nervioso/-a] energie energía [enerhia] erou héroe [éroe] est este [este] etaj planta (piso) [planta] eticheta* etiqueta [eticheta] eu yo [io] a evita evitar [evitar] exact/-a* exacto/-a [exacto/-a] examen examen [examen] excelent excelente [ecθelente] excursie excursión [escursion] exemplu ejemplo [ehemplo] exercit 7iu ejercicio [eherθiθio] a exista haber [aber] a explica explicar [explicar] expoziti7 e exposición [exposiθion]

F
fabrica* fábrica [fábrica] a face hacer [aθer] fals/-a* falso/-a [falso/-a] familie familia [familia] farfurie plato [plato] farmacie farmacia [farmáθia]
215

E
ea ella [eia] echipa* equipo [echipo] educat/-a* educado/-a [educado/-a]

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 216

Dict ionar esent ial , ,
fata* niña, chica [nínia, cica] fat7a* cara [cara] fat7a* de masa* mantel [mantel] febra* fiebre [fiebre] femeie mujer [muher] fereastra* ventana [ventana] fericit/-a* feliz [feliθ] fesa* nalga [nalga] fesier(i) glúteo(s) [glúteo(s)] a fi ser [ser] a fi matinal madrugar [madrugar] ficat hígado [ígado] fier hierro [ierro] fier de ca*lcat plancha [plancea] fiica* hija [iha] film película [pelicula] film (de poze) carrete [carrete] fir hilo [ilo] fis7a* ficha [ficea] fiu hijo [iho] flaca*ra* llama (fuego) [íama] floare flor [flor] fluture mariposa [mariposa] foaie hoja (papel) [oha] foame hambre [ambre] foarfece tijeras [tiheras] foarte muy [mui] foc fuego [fuego] foc de arma* disparo [disparo] a folosi usar [usar] folosit/-a* usado/-a [usado/-a] fond fondo [fondo] forma* forma [forma] formalitate trámite [trámite] fort7a* fuerza [fuerθa] fotbal fútbol [futbol] fotografie fotografía [fotografia] frâna* freno [freno] frecvent frecuente [frecuente] freza* peinado [peinado] frica* miedo [miedo] frig frío [frio] frontiera* frontera [frontera] fruct fruta [fruta] frugal/-a* ligero/-a [lihéro/-a] frumos/-oasa* guapo/-a [guapo/-a] frunte frente [frente] fuga* huida [uída] fular bufanda [bufanda] fulger relámpago [rrelámpago] fum humo [umo] a fuma fumar [fumar] funct 7ie función [funθion] funct7ionar funcionar [funθionar] fund culo [culo] funie cuerda [cuerda] furculit 7a* tenedor [tenedor] furnica* hormiga [ormiga] furt robo [rrobo] furtuna* tempestad [tempestad] fusta* falda [falda]

G
galerie galería [galeria] gândac cucaracha [cucaracea] a se gândi pensar [pensar] gânganie bicho [bicio] gara* estación [estaθion] garantat/-a* garantizado/-a [garantiθado/-a] garda* guardia [guardia] garsoniera* confort I apartamento [apartamento] a ga*si encontrar [encontrar] gât cuello [cueio] gât (int.) garganta [garganta] gaura* agujero [aguhero] gaz gas [gas] geana* pestaña [pestánia] geanta* bolso [bolso]
216

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 217

român-spaniol
geanta* diplomat maletín [maletin] generos/-oasa* generoso/-a [heneroso/-a] genunchi rodilla [rrodiia] geografie geografía [heografia] gheat 7a* hielo [ielo] ghiozdan mochila [mocila] glezna* tobillo [tobiio] gluma* broma [broma] gol vacío [vaθío] golf mic bahía [baiía] gra*dina* jardín [hardin] gra*dina* zoologica* zoológico [θoolóhico] gras/-a* gordo/-a [gordo/-a] greoi/-oaie pesado/-a [pesado/-a] gres7eala* error [error] gres7it/-a* equivocado/-a [echivocado/-a] greu/-a pesado/-a [pesado/-a] greva* huelga [uelga] grindina* granizo [graniθo] gripa* gripe [gripe] grosolan/-a* grosero/-a [grosero/-a] grup grupo [grupo] guma* de mestecat chicle [cicle] gunoi basura [basura] gura* boca [boca] gust sabor [sabor] gust gusto [gusto] a gusta probar [probar] gustare merienda [merienda] guvern gobierno [gobierno] haine ropa [rropa] harta* mapa [mapa] hârtie papel [papel] hazliu/-e gracioso/-a [graθioso/-a] hipoclorit de sodiu lejía [lehía] hoat 7a* ladróna [ladrona] hot 7 ladrón [ladron]

I
iaht yate [iate] iapa* yegua [iegua] iarba* hierba [ierba] idee idea [idéa] identificare identificación [identificaθion] idiot/-oata* idiota [idiota] ieftin/-a* barato/-a [barato/-a] ieri ayer [aiér] a ies7i salir [salir] ilegal ilegal [ilegal] imaginat7ie imaginación [imahinaθion] a se îmbarca embarcarse [embarcarse] a se îmba*ta emborracharse [emborracearse] a îmbuna*ta*t 7i mejorar [mehorar] imigrat 7ie inmigración [inmigraθion] imitat 7ie imitación [imitaθion] a împacheta envolver [envolver] impermeabil gabardina, impermeable [gabardina, impermeable] a împinge empujar [empuhar] importante importante [importante] incendiu incendio [inθendio]
217

H
haina* lunga* chaquetón [ceacheton]

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 218

Dict ionar esent ial , ,
incident incidente [inθidente] inclus/-a* incluido/-a [incluido/-a] incolor/-a* incoloro/-a [incoloro/-a] incomod/-a* incómodo/-a [incómodo/-a] incomplet/-a* incompleto/-a [incompleto/-a] indemnizat7ie indemnización [indemniθaθion] independent 7a* independencia [independenθia] a indica indicar [indicar] indigestie indigestión [indihestion] individ individuo [individuo] a se îneca ahogarse [aogarse] inel anillo, sortija [aniio, sortiha] infirmier/-a* enfermero/-a [enfermero/-a] inima* corazón [coraθon] inject7ie inyección [ingiecθion] inscript7ie letrero [letrero] insecta* insecto [insecto] a inspect7iona inspeccionar [inspecθionar] inspector/-oare inspector/-a [inspector/-a] insula* isla [isla] intelectual intelectual [intelectual] inteligent inteligente [intelihente] intens/-a* intenso/-a [intenso/-a] interpret intérprete [intérprete] a interpreta interpretar [interpretar] intersect 7ie cruce [cruθe] interviu entrevista [entrevista] interzis/-a* prohibido/-a [proibido/-a] inundat 7ie inundación [inundaθion] inutil inútil [inútil] invaliditate invalidez [invalideθ] inventar inventario [inventario] a investiga investigar [investigar] iod yodo [iodo] a irita irritar [irritar] istorie historia [istoria] a iubi querer, amar [cherer, amar] iubire amor [amor] izvor manantial, fuente [manantial, fuente]

Î
împrejur alrededor [alrededor] împrejurimi afueras [afueras] în en [en] în fat 7a* enfrente [enfrente] în plus además [ademas] în spate detrás [detras] în urma* atrás [atras] înainte antes, delante [antes, delante] înalt/-a* alto/-a [alto/-a] îna*lt7ime altura [altura] înapoi atrás [atras] îna*untru dentro [dentro] a înca*lzi calentar [calentar] înca*lzire calefacción [calefacθion] încântat/-a* encantado/-a [encantado/-a] încasator cobrador [cobrador] a începe comenzar, empezar [comenθar, empeθar] a (se) închide cerrar(se) [θerrar(se)] a închiria alquilar [alchilar]
218

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 219

român-spaniol
închisoare cárcel [cárθel] încrezut/-a* orgulloso/-a [orguioso] încuietoare cerradura [θerradura] a se îngra*s7a engordar [engordar] a îngriji cuidar [cuidar] îngrijorare preocupación [preocupaθion] îngrijorat/-a* preocupado/-a [preocupado/-a] a înmâna entregar [entregar] înmormântare entierro [entierro] înnorat/-a* nublado/-a [nublado/-a] a înota nadar [nadar] a înra*uta*t 7i empeorar [empeorar] însa* pero [pero] însa*rcinat/-a* encargado/-a [encargado/-a] a îns7ela engañar [enganiar] a se îns7ela equivocarse [echivocarse] îns7ela*ciune engaño, estafa [enganio, estafa] a se înnopta; înnoptare anochecer [anoceθer] înserare atardecer [atardeθer] întâlnire cita, encuentro [θita, encuentro] a întârzia atrasar, tardar [atrasar, tardar] a înt7elege comprender, entender [comprender, entender] înt7elept/-apta* sabio/-a [sabio/-a] a (se) înt 7epa pinchar(se) [pincear(se)] înt7epa*tura* pinchazo [pinceaθo] a (se) întoarce volver [volver] întotdeauna siempre [siempre] între timp mientras [mientras] întrebare pregunta [pregunta] întreg/-eaga* entero/-a [entero/-a] întrerupa*tor interruptor [interruptor] întunecat/-a* oscuro/-a [oscuro/-a] a înva*t 7a aprender [aprender] a înva*t 7a (pe cineva) enseñar [enseniar] înva*t 7a*tor/-oare maestro/-a [maestro/-a]

J
jacheta* chaqueta [ceacheta] jaf atraco [atraco] jaluzea persiana [persiana] joasa* baja [baha] joc juego [huego] jos bajo, abajo [baho, abaho] a se juca jugar [hugar] juca*rie juguete [hughete] a judeca juzgar [huθgar] judecata* juicio [huiθio] judeca*tor juez [hueθ] juma*tate mitad [mitad] just/-a* justo/-a [husto/-a] justit 7ie justicia [hustiθia]

K
kilogram kilo [chilo]

L
laba piciorului pie [pie] lac lago [lago]
219

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 220

Dict ionar esent ial , ,
lada* caja [caha] lampa* lámpara [lámpara] lâna* lana [lana] langusta* langosta [langosta] lanterna* linterna [linterna] lapte leche [lece] larg/-a* largo/-a [largo/-a] a la*sa dejar [dehar] latino-american/-a* hispanoamericano/-a [ispanoamericano/-a] laxativ laxante [laxante] leaga*n cuna [cuna] lect 7ie lección [lecθion] lege ley [lei] legenda* leyenda [leienda] lemne de foc leña [lénia] lenjerie lencería [lenθeria] lenjerie intima* ropa interior [rropa interior] lent despacio [despaθio] lent/-a* lento/-a [lento/-a] lentile de contact lentes de contacto [lentes de contacto] les7in desmayo [desmaio] a les7ina desmayarse [desmaiarse] liber/-a* libre [libre] libertate libertad [libertad] libra*rie librería [libreria] libret libreta de ahorros [libreta de aorros] liceu instituto [instituto] lichior licor [licor] lift ascensor [asθensor] limba* idioma, lengua [idioma, lengua] limita* límite [límite] lingura* cuchara [cuceara] linis7tit/-a* tranquilo/-a [tranchilo/-a] lista* lista [lista] litiera* litera [litera] loc asiento, lugar [asiento, lugar] locomotiva* locomotora [locomotora] locuitor habitante [abitante] logodnic/-a* novio/-a [novio/-a] a lovi golpear, pegar [golpear, pegar] lovitura* golpe [golpe] a lua coger [coher] a lua micul dejun desayunar [desaiunar] a lucra trabajar [trabahar] lucra*tor / -oare trabajador/-a [trabahador/-a] lucru cosa [cosa] lumânare vela [vela] lume gente [hente] lumina* luz [luθ] luna* luna [luna] luxos/-oasa* lujoso/-a [luhoso/-a]

M
ma*cela*rie carnicería [carniθeria] magazin tienda [tienda] magazin de optica* óptica [optica] mahmureala* resaca [rresaca] mai más [mas] mai bine mejor [mehor] mai mare mayor [maior] mai mic menor [menor] mai mult más [mas] mai put 7in menos [menos] mâine mañana [maniana] majoritatea mayoría [maioria] mama* madre [madre] mâna* mano [mano]
220

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 221

român-spaniol
a mânca comer [comer] mâncare comida [comida] mândru/-a* orgulloso/-a [orguioso] mâneca* manga [manga] manivela* manivela [manivela] ma*nus7a* guante [guante] marca* marca [marca] marchiz/-a* marqués/marquesa [marches/marchesa] mare grande [grande] mare mar [mar] maree marea [maréa] ma*ret7/-eata* magnífico/-a 7 [magnifico/-a] marmura* mármol [mármol] masa* mesa [mesa] masaj masaje [masahe] ma*sea muela [muela] mas7ina* coche [coce] mas7ina* de spa*lat lavadora [lavadora] ma*sura* medida [medida] material material [material] matricula* matrícula [matrícula] a ma*tura barrer [barrer] ma*tura* escoba [escoba] ma*tus7a* tía [tia] mausoleu mausoleo [mausoleo] medicament medicina [mediθina] medicina* medicina [mediθina] membru (parte a unui grup) miembro [miembro] a merge andar [andar] a merge ir [ir] mesaj mensaje, recado [mensahe, rrecado] metal metal [metal] meu, mea, mei, mele mío/-a, -os, -as [mío/-a, -os, -as] mic/-a* pequeño/-a [pechenio/-a] mic-dejun desayuno [desaiuno] mijloc cintura [θintura] minciuna* mentira [mentira] minge pelota [pelota] a mint7i mentir [mentir] minut minuto [minuto] miros olfato [olfato] a mirosi oler [oler] a mis7ca mover [mover] mlas7tina* pantano [pantano] moale blando/-a [blando/-a] mobila* mueble [mueble] moda* moda [moda] moment momento [momento] moneda* moneda [moneda] monument monumento [monumento] mormânt tumba [tumba] mort/-oarta* muerto/-a [muerto/-a] moschee mezquita [meθchita] mos7tenire herencia [erenθia] motiv razón [rraθon] motocicleta* moto [moto] motor motor [motor] mozaic mosaico [mosáico] mult/-a* mucho/-a [mucio/-a] mult7umesc gracias [graθias] a mult7umi agradecer [agradeθer] mult7umit/-a* contento/-a [contento/-a] munte montaña [montánia] munte monte [monte] murdar/-a* sucio/-a [suθio/-a] a muri morir [morir] musca* mosca [mosca] mus7ca*tura* mordisco [mordisco] mus7chi músculo [musculo] mus7tar mostaza [mostaθa] mustat 7a* bigote [bigote]
221

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 222

Dict ionar esent ial , ,
muzica* música [música] muzicant/-a* músico/-a [musico/-a] muzician/-a* músico/-a [musico/-a] nici unul/una ninguno/-a [ninguno/-a] niciodata* jamás [hamas] niciodata* nunca [nunca] nimeni nadie [nadie] nimic nada [nada] a ninge nevar [nevar] nisip arena [arena] nivel nivel [nivel] noapte noche [noce] Noaptea de Anul Nou Nochevieja [Nocevieha] Noaptea de Cra*ciun Nochebuena [Nocebuena] nobil caballero [cabaiero] noi (m.,f.) nosotros/-as [nosotros/-as] nor nube [nube] nord norte [norte] normal normal [normal] noroc suerte [suerte] nostru, noastra*, nos7tri, noastre nuestro/-a, -os, -as [nuestro/-a, -os, -as] nou/-a* nuevo/-a [nuevo/-a] nu no [no] nudist/-a* nudista [nudista] numa*r número [numero] nume nombre [nombre] nume de familie apellido [apeído] a (se) numi llamar(se) [iamar(se)]

N
nas nariz [nariθ] a se nas7te nacer [naθer] nasture botón [boton] nati7 onalitate nacionalidad [naθionalidad] nat 7iune nación [naθion] a navega navegar [navegar] nebun/-a* loco/-a [loco/-a] neca*sa*torit/-a* soltero/-a [soltero/-a] necesar necesario [neθesario] necesitate necesidad [neθesidad] necunoscut desconocido/-a [desconoθido/-a] nedrept/-eapta* injusto/-a [inhusto/-a] neghiob/-oaba* estúpido/-a [estúpido/-a] negru/-a* negro/-a [negro/-a] nenorocire desgracia [desgraθia] nepla*cut desagradable [desagradable] nepot/-oata* (de bunic) nieto/-a [nieto/-a] nera*bda*tor/-oare ansioso/-a [ansioso/-a] nerv nervio [nervio] neted/-a* liso/-a [liso/-a] nevinovat/-a* inocente [inocente]

O
oaie oveja [oveha] oarba* ciega [θiega] oaza* oasis [oásis] obicei costumbre [costumbre] obiect objeto [obheto]
222

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 223

român-spaniol
obis7nuit/-a* acostumbrado/-a [acostumbrado/-a] obligatoriu/-e obligatorio/-a [obligatorio/-a] obosit/-a* cansado/-a [cansado/-a] obraz mejilla [mehiia] observator (astronomic) observatorio [observatorio] a obt 7ine conseguir, obtener [conseghir, obtener] ocazie ocasión [ocasion] ocean océano [oθéano] ochelari gafas [gafas] ochi (sg.) ojo [oho] ocupat/-a* ocupado/-a [ocupado/-a] a se odihni descansar [descansar] oglinda* espejo [espeho] om hombre [ombre] a omorî matar [matar] opera* obra, ópera [obra, opera] opera* de teatru obra de teatro [obra de teatro] a opri parar [parar] a se opri detenerse [detenerse] opus/-a* opuesto/-a [opuesto/-a] ora* hora [ora] oras7 ciudad [θiudad] orb ciego [θiego] orchestra* orquesta [orchesta] orez arroz [arroθ] organ (parte a corpului) órgano [órgano] organe genitale genitales [henitales] orhidee orquídea [orchídea] os hueso [ueso] ospet7ie hospedaje [ospedahe] ospitalitate hospitalidad [ospitalidad] otrava* veneno [veneno] oxigen oxígeno [oxíheno]

P
pace paz [paθ] pachet paquete [pachete] pacient paciente [paθiente] pa*dure bosque [bosche] pa*dure ecuatoriala* virgina* selva [selva] pagina* página [páhina] pahar vaso [vaso] pa*ianjen araña [arania] pâine pan [pan] pa*la*rie sombrero [sombrero] palat palacio [palaθio] palid/-a* pálido/-a [palido/-a] palmier palmera [palmera] palton abrigo [abrigo] pa*mânt tierra [tierra] pâna* la hasta [asta] pandantiv colgante [colgante] pantalon pantalón [pantalon] pantof zapato [θapato] pânza* tela [tela] papeta*rie papelería [papeleria] papuc zapatilla [θapatiia] pa*pus7a* muñeco/-a [munieco/-a] pa*r cabello [cabeio] pa*r pelo [pelo] parc parque [parche] a parca aparcar [aparcar] parcare aparcamiento [aparcamiento] a paria apostar [apostar] a pa*rea parecer [pareθer] parter (la teatru) patio de butacas [patio de butacas] pasaj pasaje [pasahe]
223

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 224

Dict ionar esent ial , ,
pasaport pasaporte [pasaporte] pasa*re pájaro [páharo] pasionat/-a* de aficionado/-a [afiθionado/-a] pastila* pastilla [pastiia] a pa*stra guardar [guardar] pat cama [cama] pata* mancha [mancea] patiserie pastelería [pasteleria] patrula* patrulla [patrúia] pa*tura* manta [manta] pavilion pabellón [pabeion] a pedepsi castigar [castigar] pelvis pelvis [pelvis] peninsula* península [peninsula] pensie pensión [pension] pensiune pensión [pension] pentru para [para] perdea cortina [cortina] perdelut 7a* visillo [visiio] pereche pareja [pareha] perete pared [pared] perete despa*r t7itor tabique [tabiche] perfect/-a* perfecto/-a [perfecto/-a] pericol peligro [peligro] perie (de dint 7i) cepillo (dientes) [θepiio] perie (de pa*r) cepillo (pelo) [θepiio] permis carnet, permiso [carné, permiso] a permite permitir [permitir] perna* almohada [almoada] persoana* persona [persona] pesca*rie pescadería [pescaderia] a pescui pescar [pescar] pescuit pesca [pesca] pes7te (mort) pescado [pescado] pes7te (viu) pez [peθ] petrecere fiesta [fiesta] petrol petróleo [petróleo] piat7a* mercado [mercado] piat7eta plaza [plaθa] piatra* piedra [piedra] pica*tura* gota [gota] picior pierna [pierna] a picta pintar [pintar] pictura* pintura [pintura] piept pecho [pecio] pieptene peine [peine] a pierde perder [perder] pierdut/-a* perdido/-a [perdido/-a] pieton peatón [peaton] pijama pijama [piháma] pilot piloto [piloto] pilula* píldora [pildora] pipa*it tacto [tacto] pis7ca*tura* picadura [picadura] piscina* piscina [pisθina] pisica* gato [gato] pistol pistola [pistola] pix bolígrafo [bolígrafo] a-i pla*cea gustar [gustar] pla*cere gusto [gusto] pla*cut/-a* agradable [agradable] plaja* playa [plaia] pla*mân pulmón [pulmon] plan plano [plano] a plânge llorar [iorar] plapuma* edredón [edredon] a pla*ti pagar [pagar] a pleca marcharse [marcearse] plictisit/-a* aburrido/-a [aburrido/-a] plictisitor/-oare aburrido/-a [aburrido/-a] a se plimba pasear [pasear] ploaie lluvia [iuvia] ploios/-oasa* lluvioso/-a [iuvioso/-a]
224

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 225

român-spaniol
a ploua llover [iover] plus más [mas] pneumatic neumático [neumático] poarta* puerta [puerta] pod puente [puente] podea suelo [suelo] pofta* ganas (deseo) [ganas] polit 7ie policía [poliθía] pompa* bomba [bomba] pompier bombero [bombero] popor pueblo [pueblo] porc cerdo [θerdo] portal portal [portal] portar /-a*reasa* portero/-a [portero/-a] portocala* naranja [naranha] portofel cartera (billetero) [cartera] portret retrato [rretrato] porumbel paloma [paloma] pos7ta*rit 7a* cartera [cartera] pos7tas7 cartero [cartero] poveste historia [istoria] a povesti contar [contar] praf polvo [polvo] prea demasiado [demasiado] a prefer preferir [preferir] premiu premio [premio] preot cura [cura] preot sacerdote [saθerdote] prestat 7ie servicio [serviθio] pret 7 precio [preθio] preti7 os/-oasa* precioso/-a, valioso/-a [preθioso/-a, valioso/-a] prezervativ condón, preservativo [condón, preservativo] prieten/-a* amigo/-a [amigo/-a] a primi recibir [rreθibir] a privi mirar [mirar] priza* enchufe [enciufe] problema* problema [problema] produs de cura*t 7at quitamanchas [chitamanceas] profesie profesión [profesion] profesor/-oara* profesor/-a [profesór/-a] profund/-a* profundo/-a [profundo/-a] a pronunt 7a pronunciar [pronunθiar] proprietar/-a* propietario/-a [propietario/-a] prosop toalla [toaia] prost/proasta* tonto/-a [tonto/-a] protect7ie protección [protecθion] provincie provincia [provinθia] pulover jersey [hersei] a (-s7i) pune poner(se) [poner(se)] pur/-a* puro/-a [puro/-a] a purta llevar [ievar] puternic/-a* fuerte [fuerte] put 7in poco [poco] put 7in/-a* poco/a [poco/-a]

R
ra*bdare paciencia [paθienθia] ra*bda*tor paciente [paθiente] ra*ceala* catarro, resfriado [catarro, rresfriado] ra*cit/-a* constipado [constipado] ra*coritoare refresco [rrefresco] a râde reír [rreir] radio radio [rradio] rama* (de ochelari) montura (gafas) [montura] a ra*mâne permanecer [permaneθer]
225

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 226

Dict ionar esent ial , ,
rambursare reembolso [rreembolso] rana* herida [erída] rana* llaga [íaga] rapid/-a* rápido/-a [rrápido/-a] rar/-a* escaso/-a, raro/-a [escaso/-a, rraro/-a] râs risa [rrisa] rasa* raza [rraθa] a ra*sa*ri amanecer [amaneθer] ra*sa*rit amanecer [amaneθer] a ra*spunde responder [rresponder] ra*spuns contestación, respuesta [contestaθion, rrespuesta] a ra*sturna volcar [volcar] ra*ta*cit/-a* perdido/-a [perdido/-a] rat 7iune razón [rraθon] râu río [rrio] ra*u mal [mal] ra*u/ rea malo/-a [malo/-a] raza* rayo [rraio] ra*zboi guerra [gherra] a reclama reclamar [rreclamar] reducere descuento [descuento] reduceri rebajas [rrebahas] reflux resaca [rresaca] refugiu refugio [rrefuhio] rege rey [rrei] regim régimen [rréhimen] regina* reina [rreina] regulament reglamento [rreglamento] religie religión [rrelihion] religios/-oasa* religioso/-a [rrelihioso/-a] a repara arreglar [arreglar] a repeta repetir [rrepetir] reporter/-a* reportero/-a [rreportéro/-a] reprezentant representante [rrepresentante] resort muelle [mueie] a respinge rechazar [rreciaθar] a respira respirar [rrespirar] respirat7ie respiración [rrespiraθion] responsabilitate responsabilidad [rresponsabilidad] rest (d. bani) vuelta [vuelta] ret 7eta* receta [rreθeta] revista* revista [rrevista] a rezerva reservar [rreservar] rezident residente [rresidente] a rezolva resolver [rresolver] rezultat resultado [rresultado] a ridica ancora zarpar [θarpar] rinichi riñón [rrinion] roata* rueda [rrueda] robinet grifo [grifo] roca* roca [rroca] rochie vestido [vestido] rochie de seara* traje de noche [trahe de noce] roman novela [novela] ros7cat/-a* pelirrojo/-a [pelirroho/-a] rucsac mochila [mocila] a se ruga rezar [rreθar] ruga*ciune oración [oraθion] ruina* ruina [rruina] a (se) rupe romper(se) [rromper (se)] rupt/-a* roto/-a [rroto/-a] rural rural [rrural] rus7inat/-a* avergonzado/-a [avergonθado/-a] ruta* ruta [rruta]

S
sac de dormit saco de dormir [saco de dormir]
226

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 227

român-spaniol
sacos7a* bolsa [bolsa] sala* de as7teptare sala de espera [sala de espera] sala* de gimnastica* gimnasio [himnasio] sala* de operat7ie quirófano [chirófano] salariu sueldo [sueldo] sa*lbatic/-a* salvaje [salvahe] a sa*lta saltar [saltar] saltea colchón [colcion] salut saludo [saludo] a saluta saludar [saludar] salutare saludo [saludo] a salva salvar [salvar] (colac, vesta*) de salvare salvavidas [salvavidas] sa*na*tate salud [salud] sânge sangre [sangre] sa*pta*mâna* semana [semana] sa*pun jabón [habon] sa*rac/-a* pobre [pobre] sa*rba*toare fiesta [fiesta] sârma* alambre [alambre] sa*rut beso [beso] sat pueblo [pueblo] a se sca*lda bañarse [baniarse] scara* escalera [escalera] scaun silla [siia] scena* escena [esθena] schimb monetar cambio [cambio] a schimba cambiar [cambiar] schimbare cambio [cambio] a scoate sacar [sacar] a scrie escribir [escribir] scrisoare carta [carta] scrumiera* cenicero [θeniθero] a scufunda sumergir [sumerhir] scump/-a* caro/-a [caro/-a] scund/-a* bajo/-a [baho/-a] scurgere de apa* desagüe [desague] scuza* disculpa, excusa [discúlpa, escusa] secol siglo [siglo] securitate seguridad [seguridad] self-service autoservicio [autoserviθio] semafor semáforo [semáforo] semn señal (marca) [senial] a semna firmar [firmar] sens sentido (dirección) [sentido] sertar cajón [cahon] servet 7el de masa* servilleta [servieta] a servi servir [servir] serviciu trabajo [trabaho] sete sed [sed] sex sexo [sexo] sfârs7it fin [fin] sfat consejo [conseho] sfoara* cuerda [cuerda] sigurant7a* seguridad [seguridad] simpatic/-a* simpático/-a [simpatico/-a] simpatie simpatía [simpatia] simplu sencillo [senθiio] a simt 7i sentir [sentir] sincer sincero [sinθero] sinucidere suicidio [suiθidio] slab/-a* delgado/-a, flaco/-a [delgado/-a, flaco/-a] sla*bit/-a* débil [débil] slujba* empleo; misa [empleo, misa] soacra* suegra [suegra] soare sol [sol] soarta* suerte [suerte] socoteala* cuenta [cuenta] a socoti contar [contar] sol suelo [suelo] solid sólido [sólido] a sosi llegar [iegar]
227

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 228

Dict ionar esent ial , ,
sosire llegada [iegada] a (se) spa*la lavar(se) [lavar(se)] spa*la*torie lavandería [lavanderia] spate espalda [espalda] spat 7iu espacio [espaθio] special especial [espeθial] specialitate especialidad [espeθialidad] spectacol espectáculo [espectaculo] a spera esperar [esperar] sperant7a* esperanza [esperanθa] a speria asustar [asustar] spin espina [espina] spital hospital [ospital] sprânceana* ceja [θeha] a spune decir [deθir] a sta de vorba* charlar [cearlar] stand mostrador [mostrador] stâng/-a* izquierdo/-a [iθchierdo/-a] stângaci/-e zurdo/-a [θurdo/-a] sta*pân/-a* dueño/-a [duenio/-a] statuie estatua [estátua] stea estrella [estreia] a s7ti saber [saber] sticla* botella [boteia] a stinge apagar [apagar] stomac estómago [estómago] strada* calle [caie] stra*in/-a* extranjero/-a [extranhero/-a] strâmt/-a* estrecho/-a [estrecio/-a] a strânge recoger [rrecoher] a strica estropear [estropear] stricat/-a* roto/-a [rroto/-a] striga*t grito [grito] student/-a* estudiante, alumno/-a [estudiante, alumno/-a] a studia estudiar [estudiar] stupid/-a* estúpido/-a [estúpido/-a] suav/-a* suave [suave] subteran subterráneo [subterráneo] suburbie suburbio [subúrbio] succes éxito [éxito] sud sur [sur] suficient bastante [bastante] sufragerie comedor [comedor] a suna (la us7a*) sonar [sonar] sunet sonido [sonido] supa* sopa [sopa] supa*rat/-a* enfadado/-a [enfadado/-a] supermarket supermercado [supermercado] supraveghere vigilancia [vihilanθia] supraveghetor/-oare vigilante [vihilante] surd/-a* sordo/-a [sordo/-a] sursa* fuente [fuente] sus arriba [arriba] sutien sostén, sujetador [sosten, suhetador] suvenir recuerdo [rrecuerdo]

S7
s7a montura (caballo) [montura] s7ampon champú [ciampú] s7apca* gorra [gorra] s7arpe serpiente [serpiente] s7coala* escuela [escuela] s7coala* colegio [colehio] a (-s7i) scoate quitar(se) [chitar (se)] s7edint7a* sesión [sesion] s7ef jefe [hefe]
228

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 229

român-spaniol
s7es llanura [ianura] s7ir cola (fila) [cola] s7oarece ratón [rraton] s7obolan rata [rrata] s7oc choque [cioche] s7old cadera [cadera] s7opârla* lagarto [lagarto] s7osea carretera [carretera] s7oseta* calcetín [calθetin] s7tampila* sello [seio] s7tiinta* ciencia [θienθia] 7 s7tire noticia [notiθia] s7urub tornillo [torniio] timid/-a* tímido/-a [tímido/-a] timp tiempo [tiempo] tineresc/-easca* juvenil [huvenil] tip tipo [tipo] tip de vipera* culebra [culebra] a t 7ipa chillar [ciiar] tirbus7on sacacorchos [sacacorcios] toaleta* aseo(s) [aseo] toata* toda [toda] toc tacón [tacon] tot todo [todo] traduca*tor traductor [traductor] a traduce interpretar, traducir [traduθir] a tra*i vivir [vivir] tramvai tranvía [tranvia] transbordor transbordador [transbordador] transfer tranferencia [transferenθia] transfuzie transfusión [transfusion] transpirat 7ie sudor [sudor] tra*snet rayo [rraio] a traversa cruzar [cruθar] treaz despierto [despierto] a trebui deber [deber] tren tren [tren] a se trezi despertarse, levantarse [despertarse, levantarse] tribunal tribunal [tribunal] tricou camiseta [camiseta] a trimite enviar, mandar [enviar, mandar] trist/-a* triste [triste] tropical tropical [tropical] trotuar acera [aθera] trusa* de prim-ajutor botiquín [botichin] trusa* de voiaj neceser [neθeser]
229

T
tablou cuadro [cuadro] ta*cere silencio [silencio] a ta*ia cortar [cortar] talie cintura [θintura] tampon compresa [compresa] tampon tip o.b. tampón [tampon] tâna*r/-a* joven [hoven] târziu tarde [tarde] tata* padre [padre] ta*u, ta, ta*i, tale tuyo/-a, -os, -as [tuio/-a, -os, -as] tavan techo [tecio] taverna* taberna [taberna] taxa* pe autostrada* peaje [peahe] telegrama* telegrama [telegrama] terasa* terraza [terraza] a termina acabar, terminar [acabar, terminar] termometru termómetro [termómetro] tigaie sartén [sarten] timbru sello [seio]

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 230

Dict ionar esent ial , ,
tu tú [tu] tunel túnel [túnel] tuse tos [tos] tutun tabaco [tabaco] uragan huracán [uracan] urbanizare urbanización [urbaniθaθion] a urca subir [subir] ureche oreja [oreha] urgent urgente [urhente] urgent7e urgencias [urhenθias] a urî odiar [odiar] a urma seguir [seghir] a urma*ri perseguir [perseghir] urma*tor /-oare próximo/-a, siguiente [próximo/-a, sighiente] urs oso [oso] us7a* puerta [puerta] a (se) usca secar(se) [secar (se)] uscat/-a* seco/-a [seco/-a] usca*tor de pa*r secador de pelo [secador de pelo] us7or/-oara* fácil [fáθil] util útil [útil] a uza usar [usar] uzat/-a* usado/-a [usado/-a]

T7
t7ânt 7ar mosquito [moschito] t7ara* país [pais] t7a*ran/-ca* campesino/-a [campesino/-a] t7a*rm orilla [oriia] t 7eapa*n/-a* tieso/-a [tieso/-a] t7eva*rie tubería [tuberia]

U
ucigas7/-a* homicida [omiθida] a uita olvidar [olvidar] ulcer úlcera [úlθera] ultima última [ultima] ultimul último [ultimo] uman/-a* humano/-a [umano] uma*r hombro [ombro] umbra* sombra [sombra] umbrela* paraguas [paraguas] umed húmedo [umedo] umed/-a* mojado/-a [mohado/-a] umeras7 percha [pércea] a umple llenar [ienar] unchi tío [tio] unde? dónde [donde] a unge engrasar [engrasar] unghie uña [uniia] unguent pomada [pomada] universitar/ -a* universitario/-a [universitario/-a] universitate universidad [universidad]

V
vaca* vaca [vaca] vacant 7a* vacaciones [vacaθiones] vaccin vacuna [vacuna] a vaccina vacunar [vacunar] va*duv/-a* viudo/-a [viudo/-a] val ola [ola] vale valle [vaie] valiza* maleta [maleta] valuta* divisa [divisa] vâna*toare caza [caθa] vânzare venta [venta] vânzare ambulanta* venta ambulante [venta ambulante]
230

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 231

român-spaniol
vânza*tor dependiente [dependiente] vânza*tor/-oare vendedor/-a [vendedor/-a] va*r, vara* primo/-a [primo/-a] vârf cima [θima] vârsta* edad [edad] a va*rui pintar [pintar] va*ruiala* pintura [pintura] vata* algodón [algodon] vechi/-e viejo/-a, antiguo/-a [vieho/-a, antiguo/-a] a vedea ver [ver] vedere vista [vista] vehicul vehículo [veículo] venin veneno [veneno] ventilator ventilador [ventilador] vesel/-a* alegre [alegre] veséla* vajilla [vahiia] vest oeste [oeste] veste noticia [notiθia] vid vacío [vaθío] viespe avispa [avispa] viitor futuro [futuro] vin vino [vino] vina* culpa [culpa] a vinde vender [vender] viteza* velocidad [veloθidad] vitrina* escaparate [escaparate] viza* visado [visado] vizita* visita [visíta] voce voz [voθ] voi (m., f.) vosotros/-as [vosotros/-as] volan volante [volante] voltaj voltaje [voltahe] a vomita vomitar [vomitar] vopsea pintura [pintura] a vopsi teñir; pintar [teniir, pintar] a vorbi hablar [ablar] vostru, voastra*, vos7tri, voastre vuestro/-a, -os, -as [vuestro/-a, -os, -as] a vrea querer [cherer]

W
WC aseo(s), váter [aseo, vater]

Z
zâmbet sonrisa [sonrisa] za*pada* nieve [nieve] zbor vuelo [vuelo] a zbura volar [volar] zgârie-nori rascacielos [rrascaθielos] zgârietura* rasguño [rrasgunio] zgomot ruido [rruido] zgomotos/-oasa* ruidoso/-a [rruidoso/-a] zi día [dia] zi de nas7tere cumpleaños [cumpleanios] ziar periódico [periodico] zilnic/-a* diario/-a [diario/-a] zona* zona [θona]

231

09_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:57 Página 232

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 233

spaniol-român

A
abajo jos abandonar a abandona abeja albina* abierto/-a deschis/-a* abogado/-a avocat/-a* abono (transporte) abonament de transport abrelatas deschiza*tor de conserve abrigo palton abrir a deschide abuelo/-a bunic/-a* aburrido/-a plictisit/-a*; plictisitor/-oare acabar a termina acampar a-s7i as7eza taba*ra accidente accident acento accent aceptar a accepta acera trotuar ácido/-a acid/-a* acompañar a acompania acostarse a se culca acostumbrado/-a obis7nuit/-a* además în plus admitir a admite afeitarse a se ba*rbieri aficionado/-a pasionat/-a* de afortunadamente din fericire afueras împrejurimi agencia agent 7ie agradable pla*cut/-a* agradecer a mult 7umi agua apa* aguja ac agujero gaura* ahí acolo ahogarse a se îneca ahora acum aire aer

alambre sârma* alarma alarma* alcanzar a ajunge alcohol alcool alegre vesel/-a* alfabeto alfabet alfiler bold alfombra covor algo ceva algodón bumbac; vata* alguien cineva alimento aliment almohada perna* alojamiento cazare alquilar a închiria alquiler chirie alrededor împrejur altar altar alto/-a înalt/-a* altura îna*lt 7ime alumno/-a elev/-a*; student/-a* allá colo, colea allí acolo amable amabil amanecer a ra*sa*ri; ra*sa*rit amar a iubi amargo/-a amar/-a* ambulancia ambulant7a* amenazar a amenint 7a amigo/-a prieten/-a* amor iubire amortiguador amortizor analgésico analgezic ancho/-a lat/-a* anciano/-a ba*trân/-a* andar a merge anillo inel animal animal anoche aseara* anochecer a se înnopta; înnoptare ansioso/-a nera*bda*tor/-oare antebrazo antebrat 7
233

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 234

Dict ionar esent ial , ,
antena antena* anterior anterior antes înainte anticuario anticar antiguo/-a vechi/-e anuncio anunt 7 apagar a stinge aparcamiento parcare aparcar a parca apartamento garsoniera* confort I apellido nume de familie aplaudir a aplauda aplazar a amâna apostar a paria aprender a înva*t 7a aproximadamente aproximativ aquí aici araña pa*ianjen árbol copac arco arc arena nisip armario dulap arreglar a repara arriba sus arroz orez arte arta* artificial artificial artista artist/-a* ascensor lift asegurar a asigura aseo(s) toaleta*, WC asesinar a asasina asiento loc asistir a asista áspero/-a aspru/-a* aspirina aspirina* asustar a speria atardecer înserare atasco blocaj în circulat7ie aterrizar a ateriza atraco jaf atrás înapoi; în urma* atrasar a întârzia ausente absent autobús autobuz autocar autocar autopista autostrada* autoridad autoritate autoservicio self-service avanzar a avansa avenida bulevard avergonzado/-a rus7inat/-a* avería avarie aviso aviz avispa viespe ayer ieri ayuda ajutor ayudar a ajuta

B
bahía golf mic bailar a dansa baile dans bajar a coborî bajo/-a jos, joasa*; scund/-a* balcón balcon banco banca* bañador costum de baie bañarse a se sca*lda bañera cada* barandilla balustrada* barato/-a ieftin/-a* barba barba* barrer a ma*tura barrio cartier bastante suficient basura gunoi batalla ba*ta*lie batería baterie beber a bea beneficio beneficiu beso sa*rut biblioteca biblioteca*
234

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 235

spaniol-român
bicho gânganie bicicleta bicicleta* bidé bideu bien bine bigote mustat 7a* blando/-a moale blusa bluza* boca gura* bodega crama* bolígrafo pix bolsa sacos7a* bolsillo buzunar bolso geanta* bomba pompa* bombero pompier bombilla bec borracho/-a beat/-a* bosque pa*dure bote borcan botella sticla* botiquín trusa* de prim-ajutor botón nasture braga chilot 7i de dama* brazo brat 7 broche bros7a* broma gluma* bronceador crema* de plaja* brújula busola* bueno/-a bun/-a* bufanda fular buscar a ca*uta buzón cutie pos7tala* cable cablu cadera s7old caer(se) a ca*dea cafetera cafetiera* caja cutie; lada* cajón sertar calcetín s7oseta* calculadora calculator (de buzunar) calefacción înca*lzire calendario calendar calentar a înca*lzi calidad calitate caliente cald calor ca*ldura* calzoncillo chilot 7i ba*rba*tes7ti calle strada* cama pat camarero/-a chelner/-it 7a* camarote cabina* (pe un vas) cambiar a schimba cambio schimbare; schimb monetar camino drum camión camion camisa ca*mas7a* camiseta tricou campana clopot campesino/-a t 7a*ran/-ca* campo câmp; câmpie canal canal canción cântec cansado/-a obosit/-a* cantante cânta*ret 7/-eat 7a* cantar a cânta cantidad cantitate capilla capela* capital capitala*; capital cara fat 7a* caro/-a scump/-a* caramelo bomboana* carbón ca*rbune cárcel închisoare
235

C
caballero domn; nobil caballo cal cabello pa*r cabeza cap cabina (teléfono) cabina* (de telefon)

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 236

Dict ionar esent ial , ,
carne carne carnicería ma*cela*rie carnet carnet; permis carrete (fotos) film (de poze) carretera s7osea carta scrisoare cartera (billetero) portofel cartero/-a (profesión) pos7tas7, pos7ta*rit 7a* casa casa* casado/-a ca*sa*torit/-a* casarse a se ca*sa*tori castaño/-a castaniu/-e castigar a pedepsi castillo castel catálogo catalog catarro ra*ceala* catedral catedrala* católico/-a catolic/-a* caza vâna*toare cementerio cimitir ceja sprânceana* cena cina* cenar a cina cenicero scrumiera* cepillo (dientes) perie (de dint 7i) cepillo (pelo) perie (de pa*r) cercano/-a apropiat/-a* cerdo porc cerebro creier cerilla chibrit cerradura încuietoare cerrar(se) a (se) închide cerveza bere champú s7ampon chaqueta jacheta* chaquetón haina* lunga* charlar a sta de vorba* chicle guma* de mestecat chico/-a ba*iat, fata* chillar a t 7ipa choque s7oc chorizo cârnat 7; hot 7 cicatriz cicatrice ciego/-a orb, oarba* cielo cer ciencia s7tiint 7a* cima vârf cintura talie; mijloc cinturón curea círculo cerc cita întâlnire ciudad oras7 cobrador încasator cocina buca*ta*rie coche mas7ina* codo cot coger a lua cola (fila) coada*, s7ir colcha cuvertura* colchón saltea colegio s7coala*; colegiu colgante pandantiv collar colier comedor sufragerie comenzar a începe comer a mânca cómico/-a comic/-a* comida mâncare comisaría comisariat cómo cum? comodidad comoditate cómodo/-a comod/-a* compañía companie complicado/-a complicat/-a* comprar a cumpa*ra comprender a înt 7elege compresa tampon común comun/-a* con cu concierto concert condenar a condamna condición condit7ie condón prezervativ conducir a conduce conferencia conferint 7a*
236

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 237

spaniol-român
confuso/-a confuz/-a* congelado/-a congelat/-a* congreso congres conmigo cu mine conocer a cunoas7te conseguir a obt 7ine consejo sfat consigna (la) bagaje de mâna* constipado (enfermedad) ra*cit/-a* cónsul consul contagioso/-a contagios/-oasa* contar a povesti; a socoti contento/-a multumit/-a* 7 contestación ra*spuns continuar a continua conversación conversat7ie copa cupa* corazón inima* corcho dop correr a alerga cortar a ta*ia cortina perdea cosa lucru coser a coase costa coasta*, t 7a*rm costar a costa costumbre obicei creer a crede crema crema* cristiano/-a cres7tin/-a* cruce intersect 7ie cruz cruce cruzar a traversa cuaderno caiet cuadro tablou cuál care? cuándo când? cuánto cât? cuarto de baño baie cucaracha gândac cuchara lingura* cuchillo cut 7it cuello gât cuenta cont; socoteala* cuerda sfoara*; funie cuerpo corp cuidar a îngriji culebra tip de vipera* culo fund culpa vina* cultura cultura* cumpleaños zi de nas7tere cuna leaga*n cuñado/-a cumnat/-a* curva curba* cura (v. sacerdote) preot

D
danza dans daño dauna* dar a da debajo dedesubt deber a trebui débil sla*bit/-a* decidir a decide decir a spune decisión decizie declarar a declara dedo (mano) deget (de la mâna*) dedo (pie) deget (de la picior) dejar a la*sa delante înainte delgado/-a slab/-a* demasiado prea democracia democrat 7ie dentadura dantura* dentro îna*untru denunciar a denunt 7a dependiente vânza*tor depósito depozit derecho/-a drept, dreapta* derechos drepturi
237

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 238

Dict ionar esent ial , ,
desagradable nepla*cut desagüe scurgere de apa* desayunar a lua micul dejun desayuno mic-dejun descansar a se odihni desconocido/-a necunoscut describir a descrie descuento reducere desear a dori deseo dorint 7a* desgracia nenorocire desierto des7ert desigual inegal desmayarse a les7ina desmayo les7in desnudo/-a (adj.) dezbra*cat/-a* despacio lent despedir a concedia despegar a decola despertador ceas des7tepta*tor despertar(se) a (se) trezi despierto treaz después apoi detalle detaliu detenerse a se opri detenido/-a det 7inut/-a* detrás în spate deuda datorie día zi diario/-a zilnic/-a* diarrea diaree dibujar a desena diccionario dicti7 onar diente dinte diferencia diferent7a* difícil dificil dinero bani dios Dumnezeu dirección adresa*; direct7ie director/a director/-oare dirigir a conduce discoteca discoteca* disculpa scuza* disfrutar a se bucura de disgustar a displa*cea disparo foc de arma* disponible disponibil/-a* dispuesto/-a dispus/-a* distinto/-a diferit/-a* distrito district diversión distract 7ie divertido/-a distractiv/-a* divertirse a se distra dividir a divide divisa valuta* divorcio divort 7 doble dublu doctor/-a doctor/-it 7a* documentación documente, acte documento document doler a durea dolor durere doloroso/-a dureros/-oasa* domicilio domiciliu dónde unde? dormir a dormi dormitorio dormitor droga drog ducha dus7 dueño/-a sta*pân/-a* dulce dulce durar a dura duro/-a dur/-a*

E
echar a arunca echar de menos a-i fi dor edad vârsta* edificio cla*dire edredón plapuma* educación educat 7ie educado/-a educat/-a* ejemplo exemplu
238

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 239

spaniol-român
ejercicio exercit 7iu ejército armata* él el elección alegere electricidad electricitate electrodoméstico electrocasnic elegir a alege ella ea embajada ambasada* embalaje ambalaj embarcarse a se îmbarca emborracharse a se îmba*ta emoción emoti7 e empeorar a înra*uta*ti7 empezar a începe empleado/-a angajat/-a* empleo slujba* empujar a împinge en în encantado/-a încântat/-a* encargado/-a însa*rcinat/-a* encendedor aprinza*tor encender a aprinde encima (de) deasupra encontrar a ga*si encuentro întâlnire enchufe priza* enemigo/-a dus7man/-ca* energía energie enfadado/-a supa*rat/-a* enfermedad boala* enfermero/-a infirmier/-a* enfermo/-a bolnav/-a* enfrente în fat 7a* engañar a îns7ela engaño îns7ela*ciune engordar a se îngra*s7a engrasar a unge enseñar a înva*t 7a (pe cineva) entender a înt 7elege enterarse a afla entero/-a întreg/-eaga* entierro înmormântare entreacto antract entregar a înmâna entrevista interviu enviar a trimite envolver a împacheta equipo echipa* equivocado/-a gres7it/-a* equivocarse a se îns7ela error gres7eala* escalera scara* escaparate vitrina* escaso/-a rar/-a* escena scena* escoba ma*tura* escoger a alege escribir a scrie escuchar a asculta escuela s7coala* espacio spat 7iu espalda spate especial special especialidad specialitate espectáculo spectacol espejo oglinda* esperanza sperant7a* esperar a as7tepta; a spera espina spin esquina colt 7 (de strada*) estación gara*; anotimp estafa îns7ela*ciune estatua statuie este acesta; est estómago stomac estrecho/-a strâmt/-a* estrella stea estreñimiento constipat7ie estropear a strica estudiante student/-a*, elev/-a* estudiar a studia estúpido/-a stupid/-a*, neghiob/-oaba* etiqueta eticheta* evitar a evita
239

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 240

Dict ionar esent ial , ,
exacto/-a exact/-a* examen examen excelente excelent excepto cu except 7ia excursión excursie excusa scuza* éxito succes explicar a explica exposición expozit7ie extranjero/-a stra*in/-a* extraño/-a ciudat/-a* fuerza fort7a* fumar a fuma función funct 7ie funcionar funct 7ionar fútbol fotbal futuro viitor

G
gabardina balonzaid, impermeabil gafas ochelari galería galerie ganar a câs7tiga ganas (deseo) chef, pofta* garantizado/-a garantat/-a* garganta gât (int.) gas gaz gastar a cheltui gastos cheltuieli gato pisica* generoso/-a generos/-oasa* genitales organe genitale gente lume geografía geografie gimnasio sala* de gimnastica* glúteo(s) fesier(i) gobierno guvern golpe lovitura* golpear a lovi gordo/-a gras/-a* gorra s7apca* gorro ca*ciula* gota pica*tura* gracias mult 7umesc gracioso/-a hazliu/-e grande mare granizar a ca*dea grindina* granizo grindina* grifo robinet gripe gripa*
240

F
fábrica fabrica* fácil us7or/-oara* falda fusta* falso/-a fals/-a* familia familie farmacia farmacie feliz fericit/-a* ficha fis7a* fiebre febra* fiesta sa*rba*toare, petrecere fin sfârs7it firmar a semna flaco/-a slab/-a* flor floare fondo fond forma forma* fotografía fotografie frecuente frecvent freno frâna* frente (de la cara) frunte frío frig frontera frontiera* fruta fruct frutería aprozar fuego foc fuente izvor; sursa* fuerte puternic/-a*

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 241

spaniol-român
grito striga*t grosero/-a grosolan/-a* grupo grup guante ma*nus7a* guapo/-a frumos/-oasa* guardar a pa*stra guardia garda* guerra ra*zboi guitarra chitara* gustar a-i pla*cea gusto gust, pla*cere hora ora* hormiga furnica* horno cuptor hospedaje ospet7ie hospital spital hospitalidad ospitalitate hoy azi huelga greva* hueso os huida fuga* humano/-a uman/-a* húmedo umed humo fum huracán uragan

H
haber a exista habitación camera* habitante locuitor hablar a vorbi hacer a face hacia ca*tre hambre foame hasta pâna* la helicóptero elicopter herencia mos7tenire herida rana* héroe erou hielo gheat 7a* hierba iarba* hierro fier hígado ficat hijo/-a fiu, fiica* hilo fir hispanoamericano/-a latinoamerican/-a* historia istorie; poveste hoja (papel) foaie hombre om; ba*rbat hombro uma*r homicida ucigas7/-a* hondo/-a adânc/-a* honrado/-a cinstit/-a*

I
idea idee identificación identificare idioma limba* idiota idiot/-oata* iglesia biserica* igual egal ilegal ilegal imaginación imaginati7 e imitación imitat 7ie imperdible agrafa* impermeable impermeabil importante importante incendio incendiu incidente incident incluido/-a inclus/-a* incoloro/-a incolor/-a* incómodo/-a incomod/-a* incompleto/-a incomplet/-a* indemnización indemnizat 7ie independencia independent7a* indicar a indica indigestión indigestie individuo individ injusto/-a nedrept/-eapta*
241

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 242

Dict ionar esent ial , ,
inmigración imigrat7ie inocente nevinovat/-a* inquilino/-a chirias7/-a* insecto insecta* inspeccionar a inspect 7iona inspector/-a inspector/-oare instituto liceu intelectual intelectual inteligente inteligent intenso/-a intens/-a* interpretar a interpreta; a traduce intérprete interpret; traduca*tor interruptor întrerupa*tor inundación inundat 7ie inútil inutil invalidez invaliditate inventario inventar investigar a investiga inyección inject 7ie ir a merge irritar a irita isla insula* izquierdo/-a stâng/-a*

K
kilo kilogram

L
labio buza* ladrón/-a hot 7/ hoat 7a* lagarto s7opârla* lago lac lamentar a deplânge lámpara lampa* lana lâna* langosta langusta* lápiz creion largo/-a larg/-a* lavabo chiuveta* lavadora mas7ina* de spa*lat lavandería spa*la*torie lavar(se) a se spa*la laxante laxativ lección lect 7ie leche lapte leer a citi lejía hipoclorit de sodiu lejos departe lencería lenjerie lengua limba* lentes de contacto lentile de contact lento/-a lent/-a* leña lemne de foc letrero firma*, inscript7ie levantarse a se trezi ley lege leyenda legenda* libertad libertate libre liber/-a* librería libra*rie
242

J
jabón sa*pun jamás niciodata* jardín gra*dina* jefe s7ef jersey pulover joven tâna*r/-a* joya bijuterie juego joc juez judeca*tor jugar a se juca juguete juca*rie juicio judecata* justicia justit 7ie justo/-a just/-a* juvenil tineresc/-easca* juzgar a judeca

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 243

spaniol-român
libreta libret; agenda* libro carte licencia autorizati7 e licor lichior ligero/-a frugal/-a* límite limita* limpiar a cura*t 7a limpio/-a curat/-a* linterna lanterna* liso/-a neted/-a* lista lista* litera litiera* llaga rana* llama (fuego) flaca*ra* llamar por teléfono (telefonear) a da telefon llamar(se) a (se) numi llanura s7es llave cheie llegada sosire llegar a sosi llenar a umple llevar a duce; a purta llorar a plânge llover a ploua lluvia ploaie lluvioso/-a ploios/-oasa* loco/-a nebun/-a* locomotora locomotiva* luego apoi lugar loc lujoso/-a luxos/-oasa* luna luna* luto doliu luz lumina* magnífico/-a ma*ret 7/-eat 7a* mal ra*u maleta valiza* maletín geanta* diplomat malo/-a ra*u/ rea manantial izvor mancha pata* mandar a trimite manga mâneca* manivela manivela* mano mâna* manta pa*tura* mantel fat 7a* de masa* mañana (día siguiente) mâine mañana (parte del día) dimineat 7a* mapa harta* mar mare marca marca* marcharse a pleca marea maree mariposa fluture mármol marmura* marqués/marquesa marchiz/-a* martillo ciocan más mai; mai mult; plus masaje masaj matar a omorî material material matrícula matricula* mausoleo mausoleu mayor mai mare mayoría majoritatea mechero bricheta* medias ciorapi de dama* medicina medicina*; medicament médico/-a doctor/-it 7a* medida ma*sura* mejilla obraz mejor mai bine mejorar a îmbuna*ta*t 7i mendigo cers7etor menos mai put7in
243

M
madre mama* madrugar a fi matinal maestro/-a înva*t 7a*tor/-oare

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 244

Dict ionar esent ial , ,
menor mai mic mensaje mesaj mentir a mint 7i mentira minciuna* mercado piat 7a* merienda gustare mesa masa* metal metal meter a ba*ga mezclado/-a amestecat/-a* mezquita moschee miedo frica* miembro membru (parte a unui grup) mientras între timp minuto minut mío/-a, -os, -as al meu, a mea, ai mei, ale mele mirar a privi misa slujba* mitad juma*tate mochila ghiozdan, rucsac moda moda* mojado/-a umed/-a* molestar a deranja molestia deranj momento moment moneda moneda* montaña munte monte munte montura (caballo) s7a montura (gafas) rama* (de ochelari) monumento monument mordisco mus7ca*tura* moreno/-a brunet/-a* morir a muri mosaico mozaic mosca musca* mosquito t 7ânt 7ar mostaza mus7tar mostrador stand moto motocicleta* motor motor mover a mis7ca muchacho/-a ba*iat/fata* mucho/-a mult/-a* mueble mobila* muela ma*sea muelle resort muerto/-a mort/-oarta* mujer femeie multa amenda* muñeco/-a (juguete) pa*pus7a* músculo mus7chi música (arte) muzica* músico/-a (profesión) muzician/-a*; muzicant/-a* muslo coapsa* muy foarte

N
nacer a se nas7te nación nat 7iune nacionalidad nat 7ionalitate nada nimic nadar a înota nadie nimeni nalga fesa* nariz nas naranja portocala* navegar a navega necesidad necesitate necesario necesar neceser trusa* de voiaj negocio afacere negro/-a negru/neagra* nervio nerv nervioso/-a emot 7ionat/-a*; agitat/-a* neumático pneumatic nevar a ninge nieve za*pada*
244

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 245

spaniol-român
niebla ceat 7a* nieto/-a nepot/-oata* (de bunic) ninguno/-a nici unul/una niño/-a ba*iat/ fata* nivel nivel no nu noche noapte Nochebuena Noaptea de Cra*ciun Nochevieja Noaptea de Anul Nou nombre nume normal normal norte nord nosotros/-as noi (m.,f.) noticia veste; s7tire novela roman novio/-a logodnic/-a* nube nor nublado/-a înnorat/-a* nudista nudist/-a* nuestro/-a, -os, -as al nostru, a noastra*, ai nos7tri, ale noastre nuevo/-a nou/-a* número numa*r nunca niciodata* oficina birou oficina de información birou de informat7ii oído auz oír a auzi ojal butoniera* ojo ochi (sg.) ola val oler a mirosi olfato miros olvidar a uita ópera opera* óptica (tienda) magazin de optica* opuesto/-a opus/-a* oración ruga*ciune oreja ureche órgano (parte del cuerpo) organ (parte a corpului) orgulloso/-a mândru/-a*; încrezut/-a* orquesta orchestra* orquídea orhidee oscuro/-a întunecat/-a* oso urs otro/-a alt/-a* oveja oaie oxígeno oxigen

O
oasis oaza* objeto obiect obligatorio/-a obligatoriu/-e obra opera* obra de teatro opera* de teatru obsequio cadou observatorio observator (astronomic) obtener a obt 7ine ocasión ocazie océano ocean ocupado/-a ocupat/-a* odiar a urî oeste vest

P
pabellón pavilion paciencia ra*bdare paciente ra*bda*tor; pacient padre tata* pagar a pla*ti página pagina* país t 7ara* pájaro pasa*re palabra cuvânt palacio palat
245

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 246

Dict ionar esent ial , ,
pálido/-a palid/-a* palmera palmier palo ba*t 7 paloma porumbel pan pâine panadería bruta*rie pantalón pantalon pantano mlas7tina* pañuelo batista* papel hârtie papelera cos7 de hârtii papelería papeta*rie papeles acte paquete pachet para pentru paraguas umbrela* parar a opri parecer a pa*rea pared perete pareja pereche parque parc pasaje pasaj pasaporte pas7aport pasear(se) a (se) plimba pasillo coridor pastelería patiserie pastilla pastila* patio de butacas parter (la teatru) patrulla patrula* paz pace peaje taxa* pe autostrada* peatón pieton pecho piept pedir a cere pegar (golpear) a lovi peinado coafura*, freza* peine pieptene película film peligro pericol pelirrojo/-a ros7cat/-a* pelo pa*r pelota minge pelvis pelvis pendientes cercei península peninsula* pensar a se gândi pensión pensie; pensiune pequeño/-a mic/-a* percha umeras7 perder a pierde perdido/-a pierdut/-a*; ra*ta*cit/-a* perfecto/-a perfect/-a* periódico ziar permanecer a ra*mâne permiso permis permitir a permite pero dar, însa* perro câine perseguir a urma*ri persiana jaluzea persona persoana* pertenecer a apart 7ine pesado/-a greu/-a; greoi/-oaie pesca pescuit pescadería pesca*rie pescado pes7te (mort) pescar a pescui pestaña geana* petróleo petrol pez pes7te (viu) picadura pis7ca*tura* pie laba piciorului piedra piatra* pierna picior pijama pijama pila baterie píldora pilula* piloto pilot pinchar(se) a (se) înt 7epa pinchazo înt 7epa*tura* pintar a vopsi; a picta; a va*rui pintura vopsea; pictura*; va*ruiala* piscina piscina* piso (vivienda) apartament pistola pistol
246

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 247

spaniol-român
plancha (de ropa) fier de ca*lcat planchar a ca*lca plano plan planta (piso) etaj plato farfurie playa plaja* plaza piat 7eta* (a unui oras7) pobre sa*rac/-a* poco (adverbio) put7in poco/a (adjetivo) put7in/-a* policía polit 7ie polvo (suciedad) praf pomada unguent poner(se) a (-s7i) pune portal portal portero/-a portar /-a*reasa* precio pret7 precioso/-a pret7ios/-oasa* preferir a prefera pregunta întrebare premio premiu preocupación îngrijorare preocupado/-a îngrijorat/-a* preservativo prezervativ primo/-a va*r, vara* probar (comida) a gusta problema problema* profesión profesie profesor/-a profesor /-oara* profundo/-a profund/-a* prohibido/-a interzis/-a* pronto curând pronunciar a pronunt 7a propietario/-a proprietar/-a* protección protect 7ie provincia provincie próximo/-a urma*tor /-oare pueblo popor; sat puente pod puerta us7a*; poarta* pulmón pla*mân pulsera bra*tara* 7 puro/-a pur/-a*

Q
qué ce? quemadura arsura* quemar a arde querer a dori; a vrea; a iubi quirófano sala* de operati7 e queso brânza* quitamanchas produs de cura*t 7at quitar(se) a (-s7i) scoate

R
radio radio rápido/-a rapid/-a* raro/-a rar/-a*; ciudat/-a* rascacielos zgârie-nori rasguño zgârietura* rata s7obolan ratón s7oarece rayo raza*; tra*snet raza rasa* razón rat 7iune; motiv rebajas reduceri recado mesaj receta ret 7eta* recibir a primi recibo chitant 7a* reclamar a reclama recoger a aduna; a strânge recordar a (-s7i) aminti recuerdo amintire; suvenir rechazar a respinge reembolso rambursare refresco ra*coritoare refugio refugiu regalo cadou régimen regim reglamento regulament
247

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 248

Dict ionar esent ial , ,
reina regina* reír a râde relámpago fulger religión religie religioso/-a religios/-oasa* reloj ceas repetir a repeta reportero/-a reporter/-a* representante reprezentant resaca (alcohol) mahmureala* resaca (mar) reflux resbaladizo/-a alunecos /-oasa* resbalar a aluneca reservar a rezerva resfriado (enfermedad) ra*ceala* residente rezident resolver a rezolva respiración respirati7 e respirar a respira responder a ra*spunde responsabilidad responsabilitate respuesta ra*spuns resultado rezultat retrato portret revelar (fotografías) a developa revisor controlor revista revista* rey rege rezar a se ruga rico bogat riñón rinichi río râu risa râs rizo cârliont7 robo furt roca roca* rodilla genunchi rompeolas dig romper(se) a (se) rupe ropa haine ropa interior lenjerie intima* roto/-a stricat/-a*; rupt/-a* rubio/-a blond/-a* rueda roata* ruido zgomot ruidoso/-a zgomotos/-oasa* ruina ruina* rural rural ruta ruta*

S
sábana cears7af saber a s7ti sabio/-a înt 7elept/-apta* sabor gust sacacorchos tirbus7on sacar a scoate sacerdote preot saco de dormir sac de dormit sala de espera sala* de as7teptare salir a ies7i saltar a sa*lta salud sa*na*tate saludar a saluta saludo salutare, salut salvaje sa*lbatic/-a* salvar a salva salvavidas (colac, vesta*) de salvare sangre sânge sartén tigaie secador de pelo usca*tor de pa*r secar(se) a (se) usca seco/-a uscat/-a* sed sete seguir a urma; a continua seguridad securitate; sigurant 7a* selva pa*dure ecuatoriala* virgina* sello timbru; s7tampila* semáforo semafor semana sa*pta*mâna* semejante asema*na*tor sencillo simplu
248

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 249

spaniol-român
sentarse a se as7eza sentido (dirección) sens sentir a simti7 señal (marca) semn ser a fi serpiente s7arpe servicio baie servicio prestat7ie servilleta servet 7el de masa* servir a servi sesión s7edint 7a* sexo sex sí da siempre întotdeauna siglo secol siguiente urma*tor/-oare silencio ta*cere silla scaun simpatía simpatie simpático/-a simpatic/-a* sincero sincer sol soare sólido solid soltero/-a neca*sa*torit/-a* sombra umbra* sombrero pa*la*rie sonar a suna (la us7a*) sonido sunet sonrisa zâmbet sopa supa* sordo/-a surd/-a* sortija inel sostén sutien suave suav/-a* subir a urca subterráneo subteran suburbio suburbie sucio/-a murdar/-a* sudor transpirat 7ie suegro/-a socru, soacra* sueldo salariu suelo sol; podea suerte noroc; soarta* suicidio sinucidere sujetador sutien sumar a aduna sumergir a scufunda supermercado supermarket sur sud

T
tabaco tutun taberna taverna* tabique perete despa*rt 7itor tacón toc tacto pipa*it tampón tampon tip o.b. tapa capac tarde târziu; dupa*-amiaza* tardar a întârzia taza ceas7ca* techo tavan tejado acoperis7 tela pânza* telegrama telegrama* tempestad furtuna* temprano devreme tenedor furculit 7a* tener a avea teñir a vopsi terciopelo catifea terminar a termina termómetro termometru terraza terasa*; balcon tetera ceainic tiempo timp tienda magazin tierra pa*mânt tieso/-a t 7eapa*n/-a* tijeras foarfece tímido/-a timid/-a* tinta cerneala* tío/-a unchi, ma*tus7a*
249

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 250

Dict ionar esent ial , ,
tipo tip toalla prosop tobillo glezna* todo/-a tot, toata* tonto/-a prost/proasta* tornillo s7urub tos tuse trabajador/-a lucra*tor /-oare trabajar a lucra trabajo serviciu traducir a traduce traer a aduce traje costum traje de baño costum de baie traje de noche rochie de seara* trámite formalitate tranferencia transfer tranquilo/-a linis7tit/-a* transbordador transbordor transfusión transfuzie tranvía tramvai tren tren tribunal tribunal tripa burta* triste trist/-a* tropical tropical tú tu tubería t 7eva*rie tumba mormânt túnel tunel tuyo/-a, -os, -as al ta*u, a ta, ai ta*i, ale tale urgencias urgent 7e urgente urgent usado/-a uzat/-a*; folosit/-a* usar a uza; a folosi usted dumneavoastra* (sg.) ustedes dumneavoastra* (pl.) útil util

V
vaca vaca* vacaciones vacant 7a* vacío gol, vid vacuna vaccin vacunar a vaccina vajilla veséla* valiente curajos valioso/-a pret 7ios/-oasa* valle vale vapor abur vaso pahar váter WC vehículo vehicul vela lumânare velocidad viteza* vendaje bandaj vendedor/-a vânza*tor/-oare vender a vinde veneno venin; otrava* venta vânzare venta ambulante vânzare ambulanta* ventana fereastra* ventilador ventilator ver a vedea verdad adeva*r vestido rochie viejo/-a ba*trân/-a*; vechi/-e vigilancia supraveghere vigilante supraveghetor/-oare vino vin
250

U
úlcera ulcer último/-a ultimul, ultima universidad universitate universitario/-a universitar/-a* uña unghie urbanización urbanizare

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 251

spaniol-român
visado viza* visillo perdeluta* 7 visita vizita* vista vedere viudo/-a va*duv/-a* vivir a tra*i volante volan volar a zbura volcar a ra*sturna voltaje voltaj volver a (se) întoarce vomitar a vomita vosotros/-as voi (m.,f.) voz voce vuelo zbor vuelta (dinero) rest (d. bani) vuestro/-a, -os/-as al vostru, a voastra*, ai vos7tri, ale voastre

Y
yate iaht yegua iapa* yo eu yodo iod

Z
zapatilla papuc zapato pantof zarpar a ridica ancora zona zona* zoológico gra*dina* zoologica* zurdo/-a stângaci/-e

251

10_GUIA_RUMANO_IN 12/3/07 17:59 Página 252

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.