You are on page 1of 1

Bangunan Sultan Ibrahim mempunyai luas kawasan sebesar 68,000 meter

persegi dan terletak di atas tanah seluas 5 ekar di Bukit Timbalan.

Selepas perbincangan tentang pembinaan bangunan ini,Kerajaan Johor telah

mempersetujui agar pembinaan bangunan ini dibina berdasarkan pelan dan reka bentuk

yang dihasilkan oleh Syarikat Palmer dan Turner.Syarikat Palmer dan Turner telah

mengupah buruh-buruhnya untuk membuat bangunan ini.Bangunan Sultan Ibrahim siap

sepenuhnya pada tahun tahun 1942 oleh syarikat tersebut.