You are on page 1of 1

Bangunan Sultan Ibrahim ini bereka bentukkan pelan bangunan berdasarkan seni

bina Moor-Andalusia dan Alhambra.Senibina yang dihasilkan adalah gabungan seni bina

melayu,islam dan colonial.

Bangunan ini menggunakan bahan binaan yang biasa digunakan oleh bangunan-

bangunan besar yang lain.Kebanyakan bahan yang telah digunakan di impot dari luar

Negara seperti kayu dan lain-lain.

Hiasan dalaman berdasarkan ala pejabat-pejabat yang lain.Sesetengah tempat

telah dihias dengan cantik manakala yang lain dihias secara biasa.

Bangunan Sultan Ibrahim sejak dahulu telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran

negeri Johor.Pada tahun 1942,semasa perang Dunia Kedua,Jepun telah menjadikan

Bangunan Sultan Ibrahim sebagai kubu dan pusat rahan mengintip aktiviti British di

Singapura sebelum melancarkan serangan.