www.referat.

ro

Fundatii
Fundațiile sunt elemente de construcție de rezistenta situate sub nivelul terenului natural ,prin intermediul carora se transmit terenului de fundare incarcarile care actioneaza asupra constructiei si incarcarea lor proprie , astfel ca presiunea efectiva pe talpa fundatiilor sa nu depaseasca presiunea admisibila a terenului de fundare , iar tasarile care rezulta sa poata fi suportate de constructie . Prin tasare se intelege o indesare a terenului sub talpile de fundatie , in urma careia constructiile pot suferi efecte defavorabile ( inclinari , crapaturi in ziduri , etc.). Clasificarea Fundațiilor: 1.Dupa adancimea de fundare ( adancimea la care se gaseste terenul bun de fundare -adâncimea de fundare =distanţa măsurată de la nivelul terenului natural sau sistematizat până la talpa fundaţiei): • -fundatii de suprafata ( de adancime mica , directe ) _ transmit incarcarile direct terenului bun de fundare ; • -fundatii de adancime (indirecte)_transmit incarcarile terenului bun de fundare prin intermediul unor constructii : piloti , chesoane ,coloane , puturi , etc.

2. Dupa modul de transmitere al incarcarilor de la fundatie la teren : • -fundatii directe ; • -fundatii indirecte ;

3. După materialele utilizate: • - fundaţii din beton armat; • • • - fundaţii din beton simplu; -fundatii din beton ciclopian; - zidărie de piatră (mai pot fi utilizate fundaţii din zidărie de cărămidă

din pământ armat, sau din lemn la construcţiile provizorii sau cu destinaţie temporară); 4. După modul de transmitere a sarcinilor către terenul de fundare: • - fundaţii rigide (verificate la solicitările de compresiune) ; • • • - fundaţii elastice (din beton armat) se dimensionează la încovoiere şi forfecare; - grupuri pe mediu elastic (preiau frecări şi împingeri laterale) ; - fundaţii purtătoare pe vârf (de mare adâncime) ;

5. După nivelul apelor subterane:

• • 6.

- fundaţii executate în uscat _ deasupra nivelului apelor freatice ; - fundaţii executate în apă _ sub nivelului apelor freatice ;

După modul de execuţie: • - fundaţii executate pe loc (direct în groapa de fundaţie); • - fundaţii prefabricate (executate în ateliere speciale, transportate şi

montate pe amplasament în săpătură sau prin înfigere în teren). 7. După alcătuirea şi forma in plan : • - fundaţii continue sub ziduri sau sub pereţii substructurii; • • • - fundaţii izolate sub stâlpi; - grupuri de fundaţii continue sub stâlpi; - radier general, care sunt planşee inversate pe care reazemă structurile din stâlpi sau pereţi sau structurile rigide( pentru incarcari mari si teren slab de fundare ).

Fundații sub Pereți In cazul structurilor de rezistenta alcatuite din pereti portanti din zidarie sau beton armat ,se realizeaza fundatii continue directe Fundatii continue rigide : -se executa din beton simplu sau beton ciclopian ; -in sectiune transversala pot avea forma dreptunghiulara , cu evazari , in trepte; Fundatii continue din beton simplu sub pereti interiori din zidarie , la constructii fara subsol :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful