RUBRIK PEMARKAHAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TAHUN 4

Indikator prestasi dan pemarkahan Kriteria-kriteria Bil. 1. yang dinilai Penghasilan Produk  Cemerlang (1 – 20%) karya yang dihasilkan sangat kreatif dan menarik serta menepati nilai estetik.   Tahap kemasan yang tinggi. Penerapan unsur Asas Seni Reka yang sangat jelas.    Baik (1 – 20%) Karya yang dihasilkan menarik dan menepati nilai estetik. Tahap kemasan yang baik. Penggunaan unsur Asas Seni Reka yang mantap.    Sederhana (1 – 20%) Karya yang dihasilkan adalah sederhana dan kurang menepati nilai estetika. Tahap kemasan yang sederhana. Penggunaan elemen Asas Seni Reka yang kurang mantap.    Lemah (1 – 20%) Karya yang dihasilkan adalah kurang memuaskan dan tidak menepati nilai estetika. Tahap kemasan yang lemah. Kurang menguasai elemen Asas Seni Reka    Sangat Lemah (1 – 20%) Karya yang dihasilkan adalah lemah dan tidak menepati nilai estetika. Tahap kemasan yang sangat lemah. Penggunaan elemen asas seni reka yang sangat minimum.

Berkemampuan dan dapat menggunakan satu teknik sahaja dalam penghasilan produk yang sangat minima. Teknik Berkemampuan mempelbagaikan dan kecekapan mengaplikasikan teknik termasuk penggunaan perisian komputer dalam penghasilan produk.2. Komitmen dan kolaboratif yang sangat minimum. Berkemampuan mempelbagaikan dan mengaplikasikan teknik dalam penghasilan produk. Variasi penggunaan alat dan media/bahan untuk menghasilkan karya yang sangat minima. Kurang berkemampuan dan dapat menggunakan satu teknik sahaja dalam penghasilan produk. Sikap Dan Sahsiah Komitmen dan kolaboratif yang sangat tinggi terhadap aktiviti yang telah dijalankan. Penggunaan laras bahasa seni visual yang sangat minima dalam membuat apresiasi terhadap karya. Ada komitmen dan kolaboratif terhadap aktiviti yang telah dijalankan. Berkemampuan mengaplikasi beberapa teknik dalam penghasilan produk. . 4. Komitmen dan kolaboratif yang baik terhadap aktiviti yang telah dijalankan. Variasi penggunaan alat dan media yang sesuai untuk menghasilkan karya. Membuat apresiasi terhadap karya menggunakan laras bahasa seni visual secara sederhana. Apresiasi Kecekapan membuat apresiasi terhadap karya menggunakan laras bahasa seni visual secara eksplisit. Kurang menggunakan laras bahasa seni visual dalam membuat apresiasi terhadap karya. Alat Dan Bahan Kepelbagaian kecekapan penggunaan alat dan media yang sesuai untuk menghasilkan karya. Kurang komitmen dan kolaboratif. Kurang variasi penggunaan alat dan media/ bahan untuk menghasilkan karya. 5. 3. Kecekapan membuat apresiasi terhadap karya menggunakan laras bahasa seni visual dengan baik. Variasi penggunaan alat dan media/bahan untukmenghasilkan karya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful