Completa

:

11 21

12

14

16

18 19 20 28 30

Uneix per ordre: 20 21 22 23

24

25

26

27 28

29

30

Uneix amb fletxes:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Uneix amb fletxes:

onze
dotze tretze catorze quinze setze

disset
divuit

dinou vint

21 22 23

vint-i-un vint-i-dos vint-i-tres

24 25 26 27 28 29 30

vint-i-quatre vint-i-cinc vint-i-sis vint-i-set vint-i-vuit vint-i-nou trenta