You are on page 1of 329

K. Rajendran, Superintendent of C.Ex.

,
Phone: 09842255755
Copy of this file will be sent on request
email id: tamilrajendran@gmail.com

Position
as on

CALCULATION

1.11.2013

Additional posts (permanent)

500

Additional posts (Leave vacancy)

250

Additional posts (Temporary)


Total No. of Additional posts

2118
2868

Existing+Consequential vacancies (approx)


TOTAL (Approx)

782

3650

Allocation for direct recruitment

Sen.No

List No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A-723
A-725
A-756
A-760
A-774
A-822
A-855
A-876
A-918
A-919
A-926
A-933
B-0014
B-0048
B-0051
B-0052
B-0060
B-0064
B-0113
B-0114
B-0116
B-0144
B-0145
B-0159
B-0160
B-0166
B-0184

Zone

IND
PAT
CHAND
HYD
ALD
AHD
JAI
JAI
ALD
AHD
ALD
INDORE
PATNA
PATNA
CHAND
MUM
SHILL
SHILL
SHILL
CHN
CHN
DELHI
DELHI
CHAND
MUM

150

Allocation for promotees

3500

Allocation for Central Excise


coverage under general category
Coverage of SC candidates (count after 2204)
Coverage of ST candidates (count after 2204)

2844
2204
427
213

Colour
blue
Red
green

Name

Category

MOB

K.V.M.Nair
Ram Janam Ram

Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

6
11
12
5
4
6
3
11
1
7
1
3

SUBASH DAS
MD. IQBAL
RAJINDER SINGH
P. VENKATA MURTHY
RAKESH PRADHAN
SMT. M. P. VANDITABEN
RAM NARAIN
MOOL CHAND VERMA
UPER SINGH DARIYAL
J. J. JHALLA
ADITYA NARAIN SINGH
R.K. AMBWANI
RAM KISHORE SHUKLA
AJAY KUMAR SINGH
ISHWAR CHANDER
R.Y. DESHMUKH
A.BHATTACHARJEE
A.CHATTERJEE
B.K.BANERJEE
SRHEEKUMAR K.C.
SAJEEV N.J.
RAJVIR SINGH GAHLOT
O.N.SHARMA
BASANT KR. UPPAL
KUM A.V.NAGARKAR

SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

12
6
7
12
8
6
3
4
2
11
5
11
5
8
8

28 B-0191 JAIPUR
29 B-0193 JAIPUR
30 B-0194 JAIPUR
31 B-0196 JAIPUR
32 B-0198 JAIPUR
33 B-0200 MUM
34 B-0221 CHEN
35 B-0228 CHEN
36 B-0247 CHEN
37 B-0252 CHEN
38 B-0271 CHEN
39 B-0278 INDORE
40 B-0282 PATNA
41 B-0283 PATNA
42 B-0289 KOL
43 B-0290 HYD
44 B-0297-A HYD
45 B-0297-B HYD
46 B-0297-C HYD
47 B-0298 KOL
48 B-0299 KOL
49 B-0300 DELHI
50 B-0304 DELHI
51 B-0305 ALD
52 B-0306 DELHI
53 B-0307 KOL
54 B-0308 MUM
55 B-0309 ALD
56 B-0310 MUM
57 B-0311 BLR
58 B-0312 ALD
59 B-0313 MUM
60 B-0314 CHEN
61 B-0315 DELHI
62 B-0316 PATNA
63 B-0317 PATNA
64 B-0318 MUM
65 B-0319 DELHI
66 B-0320 HYD
67 B-0321 HYD
68 B-0322 INDORE
69 B-0323 ALD
70 B-0324 KOL
71 B-0325 BLR
72 B-0326 KOL
73 B-0327 CHEN
74 B-0328 CHAND

KISHAN CHAND VYAS


SUSHIL KUMAR PAREEK
RAJ PAL SINGH
TUHIN KUMAR MALOT
PRADEEP JOSHI
SMT M.A.KALE
GLADYS LILLY BAI .C.R
MD. IQBAL
NARASIMHAN .P..M.
PANEERSELVAM. V
SALVARAJ. P
P.G.SANE
T.K.CHATTERJEE
RAM KUMAR SINGH
PASANG TEMPA
T.SATYA MURTHY
K. SANGRAM
CH.JAYARAMA RAO
J.RAM BABU
SONAM TSHERING
PURNA CHANDRA
D.P.S.KOCHHAR
V.V.GAUTAM
MADHUKAR ANAND
SANJAY JAIN
PRABHAT SHANKAR
P.C.BAHUGUNA
SHASHI SEKAR
PRADEEP SHARMA
M.G.NADKARNI
M.K.TRIPATHI
RAMYASH KANAUJIA
S.VENKATA RAMANA
VISHNU BHAGWAN
MANOJ KUMAR JHA
SHASHI KANT KUMAR
CHANDRA NARAIN
V.P. SHUKLA
S.K.C.TAKBHAWARE(SC
SUNDARARAOGUDE(SC
UNESH KUMAR GARG
SUNIL KUMAR
MAHABIR S. MEENA
RAKESH AGGARWAL
PRASANTA GIRI
AJIT KUMAR HAIT
T.P.SINGH NAGPAL

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
1
8
11
4
1
3
12
4
5
4
11
11
6
10
5
1
2
11
2
5
4
6
11
10
6
8
6
8
7
6
5
11
1
3
12
8
3
12
11
3
10
11
7
4

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

B-0330
B-0331
B-0332
B-0333
B-0334
B-0335
B-0336
B-0337
B-0338
B-0339
B-0340
B-0341
B-0342
B-0343
B-0344
B-0345
B-0346
B-0347
B-0348
B-0349
B-0350
B-0352
B-0353
B-0354
B-0355
B-0356
B-0357
B-0358
B-0359
B-0360
B-0361
B-0362
B-0366
B-0375
B-0377
B-0379
B-0382
B-0385
B-0387
B-0404
B-0409
B-0410
B-0411
B-0413
B-0414
B-0423
B-0427

MUM
BLR
MUM
INDORE
CHEN
MUM
JAIPUR
VADO
CHEN
BLR
ALD
INDORE
DELHI
MUM
BLR
HYD
KOL
PATNA
BHOPAL
ALD
ALD
VADO
CHEN
BHUB
DELHI
CHN
MUM
BHUB
HYD
MUM
SHILL
DELHI
HYD
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
PATNA
CHAND
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
HYD
HYD

SANCHAY KUMAR
NANDULA
ANISH JAGDISH
A.Y. GOKHALE
J. ILANGO
ADESH KUMAR JAIN
THOMASBASUMATARY
RAM JANAM RAM
M. ARUN GOPAL
R.K. KUNDU
P.K. SHARMA
VUAY SAXENA
ANUJ AGARWAL
H.MAHESH VENKATRAO
S.RAVICHANDER
A.V. SUBBAIAH
A.K.CHOUDHURY
SHOBHIT SINHA
S. NANDKUMAR
JAIPRAKASH
AJAI KUMAR ARORA
S .MOHAN LAL MEENA
ASHUTOSH NATH
AJAY GUPTA
A.K.DWIVEDI
JOE PAUL MAMPILLY
DHIRENDRA KUMAR
DHRUVA JYOTI ROY
SHAJI JOHN
V.N.MANGARAJU
JAI SINGH
R.C.MEENA
P.B.G.TILAK
BIREN CH. PATIR
ALEXANDER LYWAIT
K.K. TANEJA
PRANAY KANTI DEB
D.CHATTOPADHYAY
CHALAU HAUZEL
DAMODAR SINGH
V.K. TREHAN
VINAY KUMAR VERMA
JAGBIR SINGH
MOHINDER PAL
SATYA VIR SINGH
N.V. RAMANA RAO
P.V.K. VIVEK

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
8
8
10
6
12
12
6
11
7
9
5
3
10
5
9
9
9
11
1
3
5
6
12
1
1
5
2
4
5
12
2
1
1
3
3
4
9
11
7
6
1
11
6

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

B-0428
B-0429
B-0430
B-0441
B-0458
B-0472
B-0483
B-0502
B-0510
B-0514
B-0525
B-0526
B-0528
B-0535
B-0542
B-0569
B-0571
B-0577
B-0585
B-0587
B-0589
B-0626
B-0631
B-0632
B-0633
B-0648
B-0655
B-0665
B-0671
B-0675
B-0678
B-0680
B-0681
B-0682
B-0703
B-0707
B-0726
B-0730
B-0733
B-0734
B-0737
B-0739
B-0747
B-0749
B-0753
B-0755
B-0756

HYD
HYD
HYD
BLR
MUM
ALD
ALD
PATNA
INDORE
BLR
HYD
HYD
HYD
INDORE
VADO
KOL
KOL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
KOL
HYD
HYD
HYD
VADO
BLR
KOL
BLR
PATNA
MUM
MUM
DELHI
KOL
DELHI
KOL
BHUB
ALD
BHUB
BHUB
BHUB
KOL
PATNA
PATNA
INDORE
INDORE
INDORE

V.V. DEV KUMAR


S.S. SASTRY
K. CHANDRA SEKHAR
G.S. PARVATHIKAR
R.M. DABKE
P.N. MISHRA
NIDHIKUMAR SHARMA
RAMAN MALHOTRA
P.K. CHUHAN
H.S. SWAMY
B.SUDHAKAR REDDY
B.NARAYANA MURTHY
K.V.S. RAJU
A.K. DIXIT
THAKKAR S.H.
ARINDRA NATH
PRABIR KR.
ARUN KUMAR DATTA
S.DEB
T.M.HARTLONG
TAPAN KR.SARKAR
A10Y KR. GHOSH
CH.SANKARAN RA3U
H.S.NASKAR
N.A.J.V.SHYAM BABU
RAVAL M.D.
C.R. SREENIVASA M.
SANDIP KUMAR
PANDURANG Y W
AMRESH PRASAD
S.B. KALE
S.S. PAWASKAR
RANVIR SINGH
DIPANKAR ROY
GOPAL KRISHAN LAMBA
PRADIP KUMAR
SARAT KR.
K.V.B. SINGH
LAUT KU.MOHANTY
ABHIMANYU BEHERA
BAIKUNTHHANATH M
MRINAL SEN (KANTI
ANIL KUMAR
BIJAY KUMAR
R.S. YADAV
B.P. GUPTA
VINAYAKJOSHI

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

8
3
5
2
3
5
9
12
7
3
6
4
3
6
8
10
5
3
5
3
4
10
7
7
11
8
8
1
11
12
4
12
11
2
12
1
9
1
4
3
12
10
11
7
1
6
11

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

B-0762
B-0767
B-0769
B-0785
B-0792
B-0798
B-0800
B-0803
B-0812
B-0824
B-0826
B-0830
B-0842
B-0844
B-0846
B-0849
B-0853
B-0855
B-0856
B-0860
B-0862
B-0863
B-0868
B-0869
B-0871
B-0872
B-0875
B-0878
B-0880
B-0881
B-0884
B-0885
B-0886
B-0887
B-0888
B-0889
B-0890
B-0891
B-0893
B-0894
B-0895
B-0896
B-0897
B-0901
B-0905
B-0920
B-0935

ALD
PATNA
MUM
HYD
ALD
PATNA
PATNA
JAIPUR
HYD
VADO
PATNA
CHN
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
INDORE
HYD
HYD
HYD
CHAND
INDORE
INDORE
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
DELHI
VADO
VADO
BLR

SHARWAN KUMAR
RAM GANESH
S.P.TAVKAR
SHAIK MASTAN VALI
ZUBAIR MASOOS KHAN
RAJDEEP KR. SINHA
MITHLESH KR.SINGH
R.K. BHARADWAJ
A. NATARAJ
REHWAR D.H.
PRADEEP KR. GUPTA
MI TRAPRASAD C.
R.K. SAXENA
R.K. AGRAWAL
R.K.SHARMA
VIJAY SINGH
RAKESH SRIVASTAVA
M.A.HASHMI
A.P.JAIN
ASHOK KR.DHINGRA
SUNIL KUMAR-II
UDAI BHAN SINHA
MANMOHAN GUPTA
G.P.VIJAYA KUMAR
T.J.S.PRABHAKARAN
G. MAN MOHAN
H.K. SHARMA
S.K.SAHA
R.S. RAICHOUDHARY
N.C.KATAKI
M.S.TYAGI
J. ACHARJEE
A.K.CHATURVEDI
D.K.VERMA
SUSMAL DAS
K. NEOG
JAMBU LAMA
N.G.BARMAN
RAJOO SONOWAL
GOBINDATHABAH
T.TUANKHANTHANG
P.S.DAS
ASWINI KR. DAS
B.B.GOEL
DARD M.L
PALSANWALA C.P.
N.SRINIVASAN

SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

3
7
4
6
11
5
1
2
7
11
7
5
6
12
2
4
12
9
12
2
1
7
7
8
3
6
5
11
1
4
7
1
12
6
1
6
4
12
4
11
3
2
3
6
2
12
5

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

B-0942
B-0943
B-0955
B-0963
B-0965
B-0966
B-0969
B-0972
B-0973
B-0978
B-0982
B-0983
B-0984
B-0985
B-0987
B-0990
B-0995
B-0999
B-1010
B-1020
B-1022
B-1029
B-1031
B-1036
B-1037
B-1038
B-1039
B-1041
B-1044
B-1063
B-1073
B-1075
B-1085
B-1087
B-1105
B-1109
B-1113
B-1117
B-1121
B-1124
B-1134
B-1135
B-1136
B-1137
B-1138
B-1141
B-1148

KOL
KOL
MUM
KOL
PATNA
PATNA
KOL
KOL
KOL
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
BHUB
MUM
MUM
MUM
INDORE
BHUB
BHUB
CHEN
ALD
DELHI
INDORE
INDORE
HYD
HYD
KOL
CHEN
DELHI
CHAND
HYD
HYD
Gwalior
Gwalior
DELHI
Gwalior
Gwalior
Gwalior
BLR
JAIPUR
HYD
HYD
HYD
HYD
INDORE

TAPAN KUMAR MITRA


SUDIP KUMAR GHOSH
H.L MULEKAR
KUNJA NANGYAL LAMA
S.K.CHOUDHARY
Y.B. PRASAD
GIRISH KR. NAIK
JYOTI RANJAN SINHA
ASHOKE KUMAR
V.A.J. BHAGWAN DAS
A.OBED RAJ
MEENA R. SINGH
K.S.S.V. PRASADA RAJU
T. PRANAVANANDA
BISHNU CHARAN
V.V. SAPRE
V.V. BAGWE
A.V. RAO
BALRAJ BADAK
DILUP KU. SATAPATHY
KRUSHNA CHANDRA
RADHAMANI. R
B.P.UPADHAYAY
SURENDRA MOHAN
S.C. TRIPATHI
M.C. SETH
K.S.G.S. KUMAR
BH.V.V.S.BHASKAR
SMRTTIMOY
RAJENDRAN. C - II
RAKESH SWAROOP
K.D.GUPTA
G.L.N. REDDY
V.SREENIVASA RAO
P.K.SINHA
D.KATHAPALIA
GIRWAR SINGH
DEEPANKAR BANERJEE
RAJESH KUMAR SINHA
RAKESH KUMAR
B. SOMALINGAPPA
R.K. MEENA
N.SATYANARAYANA
T.SRIKANTH BABU
Y.VENKATARATHAM
K.RAJA RAO
ARUN KUMAR PANDEY

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen

12
9
3
1
8
11
9
2
11
10
10
7
2
1
5
1
5
4
11
3
2
5
1
8
1
1
12
7
5
4
7
10
4
11
10
12
2
4
7
7
4
8
11
9
7
7
7

263 B-1149 INDORE


264 B-1150 INDORE
265 B-1151 INDORE
266 B-1152 INDORE
267 B-1155 VADO
268 B-1157 DELHI
269 B-1161 MUM
270 B-1170 MUM
271 B-1172 MUM
272 B-1174 MUM
273 B-1177 VADO
274 B-1179 CHAND
275 B-1181 JAIPUR
276 B-1195 ALD
277 B-1195-a AHD
278 B-1198 ALD
279 B-1200 VADO
280 B-1202 BLR
281 B-1203 HYD
282 B-1204 HYD
283 B-1205 HYD
284 B-1206 HYD
285 B-1208 DELHI
286 B-1210 DELHI
287 B-1215 INDORE
288 B-1219 VADO
289 B-1222 HYD
290 B-1223 KOL
291 B-1234 MUM
292 B-1237 MUM
293 B-1239 MUM
294 B-1243 HYD
295 B-1246 PATNA
296 B-1257 VADO
297 B-1258 VADO
298 B-1266 INDORE
299 B-1267 INDORE
300 B-1271 DELHI
301 B-1272 MUM
302 B-1275 ALD
303 B-1277 ALD.
304 B-1283 CHEN
305 B-1287 ALD
306 B-1289 ALD
307 B-1291 VADO
308 B-1292 ALD
309 B-1293 ALD

J.P. NAUTIYAL
RAVI BARMAN
Y.K. GUPTA
ANILCHANDRA
S.D. RAVJIBHAI
SATVIR SINGH CHAHAL
D.S. KAMAT
C.B. KODNIKAR
P.N. RANADE
V.N. MULE
D.P. KANT1LAL
MRS. BEENA SOOD
SURESH CHANDRA
S.K.SRIVASTAVA
DINESHWAR SINGH
S.W. MOIN
C.C. JERAMBHAI
N.CHANDUDHARA
D.R.V.VEENA
S.THALLARI
B.VINOD RAO
D.YAHOSHUVA
PEMA SINGHI
DHARAM PAL
G.P. MEENA
BAMANIA.P.K.
K.VDAYA BABU
AMIYA SHANKAR
S.B. BALWATKAR
GURUCHANRAN DAS
D.B. NAIK
M.RAGHUNATHA BABU
RAM BACHAN RAI
MEENA MOTILAL H
MEENA RAMSAHAI D
A.K, PATI
B.P. SINGHORE
BHARAT BHUSHAN
P.R. SAVALE
G.C.RAM
RAMESH CHANDRA
SAMPATH KUMAR. S.M
SATISH CHANDRA
PRATAP BHANU
MEENA JAGANPRASAD
N.S. LAKRA
S.S. PANWAR

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen

10
6
4
6
6
3
9
7
1
4
6
10
7
8
7
5
1
10
2
8
7
5
9
1
4
3
11
3
6
6
11
2
1
5
7
2
7
2
6
7
12
8
7
3
6
1
9

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

B-1294
B-1295
B-1300
B-1315
B-1316
B-1321
B-1330
B-1335
B-1336
B-1338
B-1339
B-1342
B-1345
B-1348
B-1351
B-1355
B-1356
B-1378
B-1382
B-1383
B-1384
B-1385
B-1386
B-1387
B-1388
B-1389
B-1390
B-1391
B-1395
B-1398
B-1400
B-1425
B-1426
B-1428
B-1431
B-1439
B-1442
B-1443
B-1444
B-1445
B-1447
B-1448
B-1449
B-1462
B-1465
B-1466
B-1475

HYD
HYD
BLR
PATNA
PATNA
HYD
CHN
MUM
DELHI
DELHI
MUM
MUM
MUM
INDORE
MUM
DELHI
JAIPUR
MUM
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
VADO
ALD
ALD
ALD
DELHI
DELHI
BLR
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
INDORE
INDORE
INDORE
KOL

P.S.RAJASEKHAR
N.NAGARAJU
V.R. NUGANAHATTI
RAM PRAPANA SINHA
RATAN KUMAR SINGH
M.HANUMANTHA RAO
GOPALAKRISHNAN T.
A.V. MALLAYA
ANIL KUMAR GOYAL
NARESH KR. BHATIA
P.K. MANDAL
D.S. DALVI
M.D.SHAH
ASHWINI KUMAR
V.S. SHAHASANE
SASHI KR. ARORA
N.P. SINGH
A.D. CHHABADIA
P.DEBNATH
B.K.DEB-II
JAHAR DEY
D.BHATTACHARJEE
A CHAKRABORTY
J.L.BHOWMICK
J.C.DAS-II
P.SUDHAKAR REDDY
S.DORA REDDY
P.V.RAMANA
B.TIRUPATHI RAO
S.MURALIKRISHNA
P.CHANDRASEKHAR
G.J. NARAYANDAS
D.P. SINGH
K.K. GUHA
ASHOK KUMAR RAY
RAKESH CHITKARA
SATINDER KR. MANGLA
V.S. NATARAJA
A. DULIP
P.SRINIVAS
B.RAMACHANDRA RAO
T.S.S.N.RAVI PRASAD
Y.V.V.SATYANARAYANA
G.S. DHIMAN
DR. AMIT KUMAR DAS
A.H. QUTBI
HIMADRI KR. DUTTA

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
10
5
12
11
2
2
11
6
9
1
5
4
6
5
1
12
4
2
6
9
3
1
12
9
7
10
12
7
12
5
9
10
6
7
11
3
8
5
10
7
6
5
10
10
6
2

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

B-1477
B-1478
B-1486
B-1494
B-1495
B-1502
B-1511
B-1512
B-1518
B-1519
B-1524
B-1525
B-1528
B-1529
B-1530
B-1532
B-1554
B-1560
B-1562
B-1564
B-1566
B-1568
B-1570
B-1571
B-1574
B-1581
B-1586
B-1587
B-1588
B-1591
B-1592
B-1595
B-1602
B-1604
B-1605
B-1606
B-1607
B-1609
B-1612
B-1613
B-1614
B-1616
B-1624
B-1625
B-1628
B-1632
B-1637

MUM
BLR
BLR
INDORE
PATNA
ALD
HYD
HYD
DELHI
DELHI
ALD
ALD
INDORE
INDORE
INDORE
BHUB
MUM
MUM
HYD
HYD
ALD
DELHI
VADO
INDORE
VADO
KOL
HYD
HYD
MUM
KOL
KOL
KOL
ALD
ALD
MUM
ALD
PATNA
PATNA
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
CHEN
BLR
CHEN
KOL
DELHI

Y.D. NITSURE
S.S.SHIMBI
A.MURALIDHARA
A. VISHWANATH
N.N.SINHA
B.K.SHARMA
D.VISWANATHAN
S.SRINIVAS REDDY
SATISH BABU BANSAL
ASHA RAM BHOLA
UMESH KUMAR SAXENA
V.K. MANCHANDA
D.B.RASTOGI
P.M. SOMASHEKHRAN
ASHOK KUMAR DUBEY
PRAN KISHORE
B.B. KADAM
K.M. PENDHARKAR
MANJU VERMA
G.UDAY KUMAR
V.B. SRIVASTAVA
YOGENDRA KR.
ROHRA T.A.
SURESHCHANDRA
SARAIYA R..P.
KALYAN KUMAR
C. MOULY RAO
N.NARASIMHULU
JOSEPH MATHIAS
DIPAK KUMAR ROY
PRABIR KUMAR
SHIBABRATA NATH
SANTOSH KUMAR
N.N. SRIVASTAVA
S.G. RANGANKAR
ARVIND KUMAR DIXTT
K.K.PANDEY
U.K.SHRIVASTAVA
P.D. BISSA
JAI KISHAN KATTA
SURESH KUMAR
PATEL M.R.
JAYAKUMAR P.
PARIMAL KUMAR
CHELLAIAH. M
KUMAR SUNDAR ROY
JAGIR SINGH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen

11
5
4
5
1
8
5
9
3
8
10
5
1
12
1
1
5
1
6
4
1
3
5
1
10
7
6
7
7
10
2
1
1
11
8
7
6
4
7
6
7
10
6
12
5
5
3

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

B-1646
B-1647
B-1649
B-1652
B-1658
B-1660
B-1670
B-1676
B-1679
B-1697
B-1699
B-1700
B-1701
B-1702
B-1703
B-1704
B-1705
B-1707
B-1709
B-1719
B-1720
B-1721
B-1722
B-1723
B-1725
B-1728
B-1729
B-1730
B-1734
B-1735
B-1739
B-1742
B-1745
B-1746
B-1748
B-1756
B-1761
B-1764
B-1765
B-1767
B-1768
B-1769
B-1772
B-1778
B-1779
B-1781
B-1782

INDORE
BHUB
BHUB
BHUB
INDORE
INDORE
KOL
KOL
CHN
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
CHAND
CHAND
ALD
ALD
KOL
HYD
HYD
PATNA
DELHI
ALD
JAIPUR
VADO
VADO
VADO
VADO
KOL
KOL
PATNA
PATNA

R.K. SHRIWASTAVA
S.VENKATARAMANA
RAJENDRA
PURUSHOTTAM PANI
C.D. PARCHURE
DEEPAK.S. PAT1L
GURUPRASAD SANA
PINAKI
SREE KUMAR CG
A.DUTTA
D.R.SAHA
R.K.SARKAR
SUKANTA DAS
SRIJAN GANGULY
BIREN SAIKIA
SUBHRANGSHU DEB
SMT. N.M.PHUKAN
MANOJ KR. BRAHMA
GOPAL CH.DAS
CHITTARANJAN S
BHUBAR SAHU
SANTOSH KU.MISHRA
NIKUNJA BEHARI
LOKANATH MISHRA
ARUNENDU DATTA
J.KAMESWAR RAO
DEBARACHAN DIP
SUDAN SETH
SUDESH KUMAR
M.S.DHALJWAL
CHANDRAMA RAM
RAKESH KUMAR
SUJIT KR.
S.V.RADHA K.CHARY
P.BASAVA RAO
ARUN KUMAR VERMA
RAMESH KUMAR
NEERAJ SRIVASTAVA
P.C. KUDAWALA
CHHOWALA R.M.
RATHOD S.T.
RATHOD M.K.
SOLANKI M.P.
PRITHIRAJ GOPAL
SHYAMAL KANTI DEY
PARMANAND LAL
A.R.S.SINHA

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

5
5
5
3
12
11
12
11
2
4
1
11
10
8
12
3
3
2
1
1
4
7
11
11
4
5
12
1
2
11
7
12
1
7
6
1
8
3
8
10
8
3
10
3
12
1
1

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

B-1783
B-1786
B-1787
B-1788
B-1789
B-1792
B-1793
B-1794
B-1795
B-1796
B-1798
B-1799
B-1800
B-1801
B-1810
B-1817
B-1818
B-1825
B-1827
B-1829
B-1834
B-1835
B-1841
B-1845
B-1850
B-1852
B-1853
B-1855
B-1856
B-1860
B-1869
B-1874
B-1879
B-1880
B-1882
B-1883
B-1889
B-1895
B-1898
B-1919
B-1930
B-1932
B-1934
B-1935
B-1936
B-1937
B-1941

BLR
KOL
ALD
INDORE
INDORE
HYD
HYD
HYD
CHEN
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
VADO
MUM
MUM
MUM
CHEN
SHILL
SHILL
DELHI
INDORE
KOL
ALD
ALD
ALD
ALD
CHAND
KOL
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
Gwalior
MUM
MUM
KOL
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR

THOMAS GEORGE
JAGANNATH
PRADEEP KUMAR
M.K.BHISIKAR
R.K. VIDYARTHI
P.BHUVANESWARA RAO
A.RAVI KUMAR REDDY
K.PUNDARIKA PRASAD
VAIDEHI V.
JETHWA B.B
MEENA BABULAL S.
MENATS.N.
SURENDRA SINGH
MEENA J.P.T.
R.N.GULATE
NISARTA .N.P.
M.D. SAVE
C.S.J. SHINDE
MHATRE P.R.
CHANDRA KUMAR N.
A.CHAKRABORTY
N.M.BAISHYA
N.K. AGGARWAL
M.N.VERMA
A.R.VICTOR DEMTA
SUNIL KUMAR PANDEY
Y.S. SIROHI
T.K.GHOSH
DINESHWAR SINGH
CHARANJIT SINGH
S.S. LEPCHA
G.GOPALA KRISHNA
J.V.S.CHAKRAVARTHY
P.GOPICHAND
POORNACHANDER RAO
SUBRATO DUTTA
J.L. MEENA
SMT. S.V. LAVAND
R.N. DESHPANDE
DEBDAS SHYAM
BYRAPPA
M.M. SURESH
C.P. CHITTIAPPA
B.C.PRAKASH
N.K. POOVAPPA
V. RAJASHEKAR
K.R. SRIRANGARAJAN

Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

11
5
8
5
9
6
1
7
7
10
1
6
6
8
10
10
1
6
8
6
7
12
1
12
3
1
11
8
7
11
12
1
8
12
7
7
7
11
1
1
11
7
6
4
9
12
5

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

B-1942
B-1943
B-1946
B-1947
B-1950
B-1951
B-1952
B-1953
B-1955
B-1957
B-1963
B-1973
B-1978
B-1983
B-1985
B-1989
B-1990
B-1991
B-1993
B-2003
B-2004
B-2006
B-2010
B-2012
B-2018
B-2023
B-2026
B-2028
B-2045
B-2046
B-2048
B-2049
B-2050
B-2052
B-2058
B-2059
B-2060
B-2061
B-2062
B-2063
B-2064
B-2067
B-2072
B-2077
B-2079
B-2081
B-2088

HYD
V.PRASADA RAJU
HYD
P.SRINATH
ALD
RAJENDRA S. CHUNKAR
ALD
MAHENDRA
ALD
KAUSHAL PAL SINGH
ALD
KAMLESH KUMAR RAI
ALD
K.G. AGRAWAL
INDORE PRAMOD K. SHARMA
INDORE OMVEER SINGH
INDORE AWADESH KUMAR
MUM
V.N.JOSHI
MUM
PARANJAPE J.G.
MUM
PATEL M.K.
CHEN
RAJA CLIMAX M.
CHEN
RAMALINGAM K.
ALD
N.K. SRIVASTAVA
INDORE V.N. TOOREY
INDORE S. K. MAHAPATRA
DELHI
R.K.SUDAN
JAIPUR NAND RAM
HYD
C.SRINIVAS
ALD
SHIVAJI SRIVASTAVA
ALD
LALTT KUMAR
ALD
H.C.SRIVASTAVA
CHEN
SEKAR S.
MUM
DATE G.S.
MUM
DESHPANDE S.R.
CHAND A.K.BHATNAGAR
Gwalior SATYABIR SINGH
N.C.GWAUOR
MAHESH KUMAR
Gwalior VIJAY SINGH MEENA
DELHI
SARLA GUPTA
HYD
D.B.NAGESWARA RAO
PATNA NISHITH KUMAR
SHILL
R.K.SHARMA
SHILL
B.BHATTACHARJEE
SHILL
A.K.SAIKIA
SHILL
DIPAK BHATTACHARJEE
SHILL
AMAR KR. SINHA
SHILL
B.K.BAISHING
SHILL
PADMESHWAR PEGU
CHN
ANANTA N.T.S
CHN
MOHANKUMAR. C
CHN
KRISHNADAS N.
CHN
VENUGOPAL G.
CHN
SREEGANESH D.S.
CHN
SHYLAJA E.K.

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
12
11
8
7
1
6
7
9
10
1
3
1
5
2
1
2
1
5
2
5
6
8
11
7
1
6
2
5
4
2
1
1
9
3
6
1
8
11
11
1
7
5
11
12
11
11

545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

B-2090
B-2091
B-2092
B-2093
B-2097
B-2099
B-2116
B-2120
B-2125
B-2126
B-2131
B-2132
B-2136
B-2141
B-2146
B-2150
B-2151
B-2152
B-2155
B-2158
B-2161
B-2164
B-2166
B-2176
B-2178
B-2186
B-2188
B-2191
B-2193
B-2197
B-2198
B-2202
B-2203
B-2204
B-2207
B-2212
B-2216
B-2218
B-2221
B-2228
B-2232
B-2234
B-2235
B-2239
B-2240
B-2249
B-2250

BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
CHEN
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
CHN
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

PRABHASH CH. M
V.RATNAKAR RAO
TAPAN KR. NAYAK
SMT. NANDITA
PRABHAKAR NAIK
DEBARCHAN MAJHI
SANKARAN A.
N.P.PANCHJANYA
NAVEEN KUMAR SINHA
K.K.VERMA
AWADHESH PD. SINGH
MD.ABUZAR GAFFARI
PANKAJ KISHORE JHA
STEPHEN SAMUEL D.
RAMASWAMY G.
ANGU K.
KARUNAKARAN V.T.
MURALI M.T.
GNANASEKARAN S.
SANTHA S.S.
SAMIR KUMAR GHOSH
APURBA RATAN
DABASISH
LAKSHMI KANTA PAUL
M.S MUKHOPADHAYAY
HELAL AHMAD
PRAMATHA BISWAS
SERAJUDDOULLAH
SUSHASH SARKAR
KALYAN KUMAR
DEBISANKAR
SANKAR GHOSH
SONA ROY (SENGUPTA)
S.C. MUKHERJEE
HARENDRA KR.
DEBASISH BASU
RABIN KR. DUTTA
SUDIPTA GHOSH
FAKRUL HOSSAIN
ADINATH MAJUMDER
ASHIM CHATTERJEE
TAPAN KUMAR SINHA
P.KR.CHATTOPADHYAY
K.K.MUKHOPADHYAY
AMITEVA DAS
SALIL KUMAR NATH
SHIBAPRASAD HALDER

Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

12
6
6
12
3
3
4
1
6
12
12
1
1
4
6
4
4
10
6
1
11
12
3
11
2
7
8
2
8
11
3
3
5
2
11
1
12
12
5
11
1
8
1
1
6
9
12

592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638

B-2253
B-2255
B-2272
B-2273
B-2291
B-2303
B-2306
B-2316
B-2330
B-2337
B-2344
B-2354
B-2359
B-2360
B-2362
B-2363
B-2365
B-2366
B-2367
B-2369
B-2372
B-2375
B-2377
B-2378
B-2379
B-2380
B-2383
B-2384
B-2385
B-2388
B-2391
B-2392
B-2396
B-2397
B-2398
B-2399
B-2402
B-2407
B-2408
B-2410
B-2412
B-2413
B-2414
B-2416
B-2419
B-2420
B-2422

KOL
KOL
CHEN
CHEN
CHEN
CHN
CHN
PATNA
KOL
KOL
KOL
VADO
BHUB
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
ALD
KOL
KOL
KOL
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
DELHI
CHN
CHN
PATNA

S.K. BATTACHERJEE
MEGRAJ RANA
RAGHAVAN R.
NAGARAJAN N-II
KALPAGAM V.
VIJAYAN P.M.
SOMASEKHARAN B.
A.K.SHRIVASTAVA
BISHNU CHARAN PAUL
SAMIR
PARITOSH NASKAR
NAITHANI A.M.
F.RAHAMAN
RAVICHANDRAN M.
BALASIVANESAN J.
EARNEST RAVI S.
MOHAN V.
ALLA PITCHAI S.
IVIN K. GEORGE
RAJARATHINAM S.
AJAY KUMAR
NARENDRA KUMAR
HUKUM SINGH
P.A. PRASAD
DILIP SINGH DHAPOLO
PANKAJ SRIVASTAVA
SALIGRAM AGRAWAL
P.P. SINGH
J.P. SRIVASTAVA
MANJU SHARMA
A.K. PANDEY
A.K. KARMAKAR
RAVINDRA KUMAR
LAL MANI
SK. GOLAM JIKRIA
DEBAPRASAD GHANTI
SAYED ASIF ALI
JAYALAKSHMI N.
MURALEEDHARAN N.
KESAVAN N.K.K.
SEBASTIAN P.V.
ABDUL RASHEED C.P.M.
JOSE JOSEPH
VANDANA SHARMA
PRADEEP KUMAR S.
ASHOK KUMAR
A.N.VERMA

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

8
1
11
11
6
11
11
11
7
1
3
1
2
11
3
6
4
2
4
9
2
4
12
6
7
10
10
1
1
8
4
5
12
9
6
4
5
5
1
6
12
11
7
5
10
11
1

639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685

B-2423
B-2429
B-2431
B-2432
B-2436
B-2439
B-2442
B-2445
B-2447
B-2452
B-2457
B-2458
B-2459
B-2460
B-2461
B-2462
B-2463
B-2465
B-2470
B-2473
B-2474
B-2475
B-2476
B-2479
B-2486
B-2487
B-2488
B-2489
B-2491
B-2492
B-2493
B-2495
B-2496
B-2498
B-2499
B-2500
B-2502
B-2503
B-2505
B-2506
B-2507
B-2509
B-2510
B-2512
B-2513
B-2514
B-2515

BHUB
CHN
CHEN
CHEN
BHUB
PATNA
PATNA
CHEN
CHEN
CHEN
CHN
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
DELHI
DELHI
BHUB
CHN
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

S. MAHANANDA
VENUGOPAL D.
PRAKASAM K.R.
MAHESWAR RA]U K.
CHANDRA K DALAI
SIMON EKKA
A.S.LAKRA
BOJJA JOSEPH
P.VIMALA
SUBBARAJ S.N.
M.K. AYYAPPANKUTTYsc
KRISHNA C MISHRA
NIRANJAN PRADHAN
BHIMSEN MINZ
SADASIV DAS
R.S.MEENA
R.B.RAWAT
SURESH
K.HARIHARAN
MEENA H.H.
BARIA B.P.
VASAVA R.D. (ST}
DESAI K.N.
CHAUHAN N.L.
FORTUNATE A.G.
RAJGOPAL
PARIHAR A.D.
SHAH M.P.
BATHAM M.M.
BIAS P.B.
GAURUSHAMI S.T.
SHETH B.K.
BHATT S.Y.
THAPAIYAL D.M.
MEHTA K.V.
BHATT Y.S.
RUFUS ROCKY
RAITHATHA R.S.
PALKAR P.R.
KARANJGAOAKAR L.V.
SAWANT R.N.
MANDALIA S.H.
SHAH Y.O.
RANA B.S.
RATHOD D.M.
DAVE R.R.
PATHAN M.F.

SC-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

4
3
6
7
6
1
6
6
5
5
6
12
11
7
3
5
8
10
4
1
5
6
11
7
10
8
1
10
6
8
12
4
7
10
11
7
11
10
6
12
1
9
4
8
5
7
11

686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

B-2516
B-2520
B-2522
B-2523
B-2526
B-2527
B-2529
B-2530
B-2531
B-2533
B-2534
B-2535
B-2536
B-2538
B-2539
B-2540
B-2541
B-2542
B-2546
B-2547
B-2548
B-2549
B-2550
B-2552
B-2555
B-2557
B-2558
B-2559
B-2560
B-2561
B-2562
B-2567
B-2572
B-2580
B-2581
B-2582
B-2584
B-2585
B-2590
B-2591
B-2593
B-2598
B-2601
B-2608
B-2609
B-2610
B-2617

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
CHN
CHN
CHN
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
CHN
VADO
VADO
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
DELHI
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

PAUL K.O.
RANA B.B.
AMIN M.A.
DAVE G.R.
JOSHI J.M.
DENIAL R.C.W.
SMT.SHANDILYAV.V.
SOOD S.B.
MOOLCHANDANI H.W.
MATHURV.B.
PATEL P.S.
SHARMA A.H.
DATTA K.G.
PATEL H.V.
DIAS SEBI JOSEPH
C.N.RAVEENDRAN
N.HAREENDRANATHAN
MAYA KRISHNANKUTTY
MEENA H.T.
MEENA P.G.
JIRWAR SRICHAND C.
MEENA G.L.
MEENA NEMICHAND
CHAUHANG.M.ISCL
RAVIKUMAR G.
YADAV B.K.
PARMAR S.A.
HALDHAR MANDAL
K.B.LAL
BIDUL KUMAR
SHARAD RANJAN
SHAMIMMUDIN
S.S. KUNDE
SMT. KALPANA M.
S.D.GHORPADE
S.M.M.S. ALI PEERZADA
SANJAY A.JOSHI
GULAB D.SABALE
S.U. .KOLWADKAR
ANAND KRISHNAN
SMT.RANJANA S.PATKI
NOEL MARIA SANCHES
RATNAKARY.BORKAR
DEEPAK M.KARADKAR
VINAYAK R.KITTTUR
NAIMUDIN N.SHAIKH
NARENDRA KUMAR

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

12
3
7
1
3
7
8
5
7
5
9
3
6
5
6
11
5
5
6
5
5
3
7
6
12
11
1
12
3
1
1
3
6
4
3
5
10
1
8
3
9
12
2
8
6
10
5

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

B-2619
B-2620
B-2621
B-2623
B-2625
B-2626
B-2627
B-2628
B-2630
B-2632
B-2636
B-2638
B-2643
B-2644
B-2646
B-2647
B-2649
B-2650
B-2654
B-2655
B-2656
B-2658
B-2665
B-2667
B-2668
B-2671
B-2673
B-2674
B-2675
B-2677
B-2678
B-2682
B-2684
B-2685
B-2686
B-2687
B-2688
B-2689
B-2694
B-2695
B-2696
B-2699
B-2700
B-2702
B-2703
B-2705
B-2706

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

VILAS D.GOPALE
ARVIND D.MORE
SMT. R. J. ANDRADE
MUKUND S.GADKARI
KESHAVS.KARLE
SATISH SARVOTTAM
SMT.NEHA B. KADAM
MAHADEV DURGA
VDAY GANPATI NAIK
VTTHAL ATMARAM
PRABHAKAR
DEVDAS P.KUMARAN
ANANT RAJARAM RANE
SUHAS SITARAM PATIL
C.G.GHAISAS
KEITH A.D'SOUZA
N.K. SHAIKH
BALKRISHNA
BHAGAWANG. GAWAS
P.D. NAIK
PRALHAD GANPAT
N.D. MATHEW
RAMESH C.SHARMA
SANJIV M.SARKHOT
LAXMIKANT PANDEY
SUDHIR KUMARVERMA
ONKAR NATH PANDEY
PAWAN KUMAR GUPTA
RAKESH SRIVASTAVA
EJAZ AHMED S. KHAN
SUBHASH CHANDER
K.S. IQBAL
JAINATH RAM S.YADAV
C. RAJENDRAN
S.C. MAURYA
M. ABRAR AHMED
A.K. .PATANKAR
ASHOKKUMAR I.DAS
TEJPAL SITARAM
SMT.N.D.BANAWALIKA
O.P. SINGH
U.K. KUNDU
AGNELO A. FERNANDES
U.ABEDULLAH KHAN
ALLWLYN STANLEY
CONSTANCIO J.ANTAO
GIRISH P.BHIDE

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

5
3
11
9
12
3
1
2
7
6
7
11
6
7
8
11
6
6
3
7
4
10
5
3
1
2
10
5
7
1
1
7
1
5
2
12
5
5
3
1
7
2
6
1
1
7
7

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826

B-2708
B-2709
B-2710
B-2711
B-2712
B-2713
B-2716
B-2718
B-2719
B-2721
B-2722
B-2723
B-2724
B-2726
B-2727
B-2732
B-2735
B-2736
B-2737
B-2739
B-2740
B-2741
B-2742
B-2744
B-2745
B-2746
B-2747
B-2748
B-2751
B-2752
B-2754
B-2755
B-2756
B-2757
B-2761
B-2762
B-2763
B-2764
B-2765
B-2769
B-2770
B-2772
B-2773
B-2774
B-2777
B-2781
B-2783

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
INDORE
ALD
ALD
VADO
DELHI
KOL

MADAN R. NIKHAL
DHARMPAL K.SHETTY
SUDHIR R.DIGRAJKAR
S. SAMMANDHAM
D.SEKHAR
SMT.SOSAMMA
TRIPURARI R.SHARMA
DILIP V.SAWANT
V.G. SURESHKUMAR
HEMANT SHARAD PAI
SHANKAR H.PACHPUTE
P.K. SINGH
S.C. NIGALE
KUMAR NAMDEO
DILIP BABURAO NAIK
SHANTILAL RAZDAN
VASANT S.PAWAR
B.L. DABHI
O C.KHARAT
MURARJI
BHIMRAO K.RAUT
JAYANT N.PANDIT
MAHENDRA
VIJAYKUMAR
PANDIT R. BAGADE
JAIPRAKASH
UMAKANT R.GANGA
ANIL D.KAMBLE
A.J. GHODE
JAIPALSINGH J.SIDHU
AMRUT J.PATEL
KISHAN C.
DEVDAS K.MISAL
KAMALKAR G.KAMBLE
DHARMARAJAN M.
DHANASEKARAN E.
KANTHARAJU A.
THENMOZHI A.
NAGARAJAN C.
RAJAKUMAR D.
NITHIVANAN A.
M.T. MESHRAM
SHARAD KUMAR
SUMIT NARAIN
MAURYA R.N.
B.K.BHARDHWAJ
AMITESH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen

7
7
5
6
7
2
1
10
6
10
6
12
7
6
4
12
5
8
7
1
4
4
4
11
4
10
8
7
11
6
5
5
12
4
5
7
6
1
6
6
10
1
7
1
6
1
7

827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873

B-2784
B-2786
B-2787
B-2788
B-2790
B-2791
B-2792
B-2794
B-2798
B-2804
B-2805
B-2808
B-2810
B-2812
B-2816
B-2826
B-2828
B-2829
B-2830
B-2833
B-2834
B-2835
B-2836
B-2837
B-2840
B-2841
B-2843
B-2844
B-2845
B-2848
B-2849
B-2850
B-2851
B-2852
B-2853
B-2854
B-2855
B-2857
B-2858
B-2859
B-2861
B-2862
B-2864
B-2865
B-2866
B-2867
B-2868

ALD
ALD
ALD
ALD
BLR
KOL
KOL
KOL
CHEN
HYD
HYD
MUM
MUM
MUM
DELHI
MUM
KOL
CHEN
CHEN
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
BLR
BLR
BLR
BLR
MUM
CHEN
CHN
CHAND
ALD
ALD
CHAND
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
VADO
ALD
CHN

R.K. GUPTA
RAJENDRA KUMAR
GAYA PRASAD
RAM SHYAM RAM
H. FAZALAHMED
RAM BHAWAN PANDEY
SURINDER MOHAN
ARABINDA DAS
THANGAMANI K-II
M.KIRTIVASAN
P.V.S.S.SRINIVAS
CHANDRAKANT
NILKANTH B.KATRE
NARESH F.PARDESHI
VIRENDER KR.SETHI
ANANDRAO
SHYAMAL KANTI DAS
RANGADURAI V.
ASHOKKUMAR R.
AJITKUMAR L.HEDAOO
KISHOR V.KENI
FATTU S.GAVIT
DHANU T.HUME
J.M.ADALAWAR
M. SURESH
N. VIJAYARAGHAVAN
A.L. SRINATH
K.S. V. MURTHY
GOPAL N.OLIWAKAR
SANKARAN M.
MATHEW M.M.
RAM PARSAD
AJAY KUMAR HAJELA
ROSHAN LAL
R.K. NAYYAR
B.K. KUMAR
R.P.SAINI
C.B.SINGH
S.K.JHA
ANIL KUMAR KANTH
H.G.LASKAR
ARUN KUMAR
SUKHDEO ORAON
T.N. BARAIK
KALAL C.D.
VIRENDRA KUMAR
ROSAMMA C.C.

SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen

6
6
7
4
6
1
9
10
1
7
3
9
6
4
10
1
1
8
4
1
8
5
2
8
1
6
6
3
7
4
6
8
7
12
11
1
3
7
1
3
1
1
2
3
2
3
5

874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

B-2872
B-2873
B-2874
B-2876
B-2880
B-2881
B-2883
B-2884
B-2885
B-2886
B-2887
B-2888
B-2889
B-2891
B-2893
B-2895
B-2896
B-2899
B-2900
B-2904
B-2905
B-2906
B-2907
B-2908
B-2912
B-2913
B-2914
B-2915
B-2916
B-2919
B-2920
B-2922
B-2924
B-2925
B-2926
B-2928
B-2929
B-2930
B-2931
B-2932
B-2935
B-2936
B-2937
B-2939
B-2941
B-2942
B-2943

SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
CHAND
CHAND
KOL
KOL
KOL
MUM
MUM
MUM
PATNA
PATNA
CHN
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHAND
CHAND
JAIPUR
JAIPUR
BLR
CHN
CHN
CHN
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR

DINESH MAHANTA
P.S.PURKAYASTHA- II
MS.PURABI DEV GUPTA
SACHINDRA NATH DAS
RAJINDER KR.GROVER
V.S.HIRA
SURESH KR. CHAWLA
LOKESH MOHAN
VINAY KUMAR
ANIL MADAN
BHATT N.D.
JHALLA C.K.
VAKIL A.S.
UPADHYAY L.R.
G.S.KAUSHAL
S.L.GOEL
SWAPNA SAHA
SANAT KR. GHOSH
MADHOB
S.G.RISBUD
PRAKASH D.NIMHAN
GIRISH M.HARIDAS
MD.WAJAHUL HAQUE
D.K.SINHA
U.MAHESHKUMAR
DILIP BALWANT TARGE
K. CHOUBEY
SMT.ANNIE JOHN
B.B. IYER
AJI P PATIL
H.S.VANARSE
LOKNATH SINGH
PRADEEP S.PATIL
S.R.TEKALE
N.R.KULKARNI
H.M.SHARNA
A.K.SHARMA
MAHIPAL YADAV
RAIBHADUR SINGH
H.A.
V.K. BABU
T.V.RAJAN
SATHEESAN P.
PRAVEEN KR. SETH
RAM BABU
NANDLAL
O.P. NANDWANA

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen

1
12
12
12
5
1
8
8
8
3
5
3
10
7
9
4
12
7
9
9
9
4
3
4
5
9
6
12
3
7
8
1
6
9
12
7
10
12
1
10
12
12
10
4
12
11
3

921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968

B-2944
B-2945
B-2947
B-2951
B-2953
B-2954
B-2955
B-2956
B-2959
B-2963
B-2965
B-2966
B-2967
B-2974
B-2975
B-2976
B-2978
B-2979
B-2980
B-2982
B-2984
B-2990
B-2991
B-2993
B-2994
B-2996
B-2997
B-2998
B-3006
B-3007
B-3008
B-3011
B-3013
B-3015
B-3016
B-3018
B-3019
B-3021
B-3030
B-3032
B-3033
B-3034
B-3036
B-3038
B-3039
B-3040
B-3041

JAIPUR
ALD
VADO
KOL
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
INDORE
INDORE
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
MUM
BLR
PATNA
ALD
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
KOL
CHAND
CHN
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND

ASHOK DUPPER
ALOK SRIVASTAVA
SHARMA D.V.
S.MUKHERJEE
A.C.RAVINDRAN
RAJENDRA P.PANDEY
ASHOK KUTTY
E.N.KRISHNA PRASAD
ARNOLD A.BORGES
F.T.BRAGANZA
SMT.P.P.GEORGE
RAMESH RAHATE
GOVIND SARAN
MOHD. RAZA ALI
SRINIVASAN S.R.
PERIASWAMY S.
LUTHER DHANASINGH
S.C. JAIN
K.N. UDAYAKUMAR
V.P.SINGH
R.K. MISHRA
DIUPKUMART.S.
JUDE JOSEPH D.
PALANIAPPAN N.
CHRISTY
SAMUEL MOHANRAJ E.
NAGARAJ M.
LIONEL FERNANDEZ R.
SUDHAKAR
NARAYANASWAMY R.
VAIDYANATHAN N.
BALAKRISHNAN K.
BRITTO J.P.
VARADARAJAN S.
BALAKOTTAIAH A.
GOPI T.
BANUMATHY R.
SATINDRA NATH
NARESH CHANDER
K.S.FRANCIS
AMARJIT SINGH
DAVINDER SINGH
RAMESH SHARMA
VINOD KR. SHARMA
PRTTPAL SINGH
HARJIT SINGH
RAJINDER PARTAP

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

3
12
10
1
7
1
6
9
11
1
3
3
3
3
4
4
1
6
7
2
11
7
1
8
4
3
5
2
12
4
10
4
8
10
4
7
4
1
8
11
7
5
7
8
6
3
8

969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015

B-3043
B-3045
B-3047
B-3048
B-3049
B-3050
B-3052
B-3054
B-3055
B-3056
B-3057
B-3060
B-3061
B-3062
B-3064
B-3066
B-3067
B-3069
B-3070
B-3071
B-3072
B-3074
B-3075
B-3076
B-3078
B-3080
B-3081
B-3082
B-3084
B-3085
B-3087
B-3088
B-3090
B-3091
B-3092
B-3093
B-3095
B-3097
B-3098
B-3100
B-3101
B-3102
B-3104
B-3108
B-3113
B-3118
B-3123

CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND

MRS. AMRTT PAL


R.K.SAREEN
VIJAY PAL SINGH
RAM RAKHA YADAV
M.S. MULTANI
K.K. THAMMAN
G.VENUGOPALA PILLAI
ROSAMMA VARGHESE
HARI M.P.
DEVADASAN NAIR K.
P. PRASAD
VENUNARAYANAN R.
ALAGAR BABU A.
MEENAKSHI DEVI S.
VENKATESAN S.V.
PRABHAKARAN M.
MANIVANNAN S.
ARULASIR
VIJAYRAGHAVAN M-I
R. MUKKARAM SHERIFF
SUNDARRAJ M.A.
LATESH VASUDEVAN
JOHNSON K.
JOSEPH RAJ M.
HARIHARASUBRAMANI
MANOHARAN S-II
BALASUBRAMANIAM C.
RAVINDRAN R.
JAYA SHANKAR R.
CHAKRAVARTHY B.A.
SUBRAMANIAM R.
PALANIAPPAN S.
RAMESH A.
SUKHJINDER SINGH
HARBANS SINGH
ANIL KR. SHARMA
DARSHAN SINGH
S.K. SINGLA
R.K. SHARMA
ARVIND KALIA
PARDEEP KR. BANTA
MRS.VIJAY KUMARI
PARMJIT SINGH
S.R. KAUSHAL
DARSHAN RAM
JAGDISH RAM
MRS. KAMLESH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen

2
9
4
6
4
5
10
3
5
1
5
5
2
9
5
1
9
11
5
7
5
1
5
3
3
11
5
7
4
4
4
3
3
6
7
3
1
5
8
6
1
10
10
3
7
4
3

1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

B-3126
B-3127
B-3128
B-3129
B-3130
B-3132
B-3133
B-3135
B-3138
B-3139
B-3141
B-3142
B-3143
B-3144
B-3146
B-3147
B-3150
B-3151
B-3153
B-3154
B-3155
B-3158
B-3160
B-3162
B-3163
B-3164
B-3165
B-3167
B-3168
B-3169
B-3171
B-3172
B-3174
B-3177
B-3178
B-3179
B-3180
B-3181
B-3182
B-3183
B-3184
B-3185
B-3186
B-3187
B-3188
B-3189
B-3190

CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

BHANDARI LAL
RAKESH JOLLY
SHARANJIT SINGH
GURDEV SINGH
KEWAL KRISHAN
ANIL BHATTI
GURDISH PAL SINGH
MS. MADHU BALA
NARAYANAN B.
SOMANATHAN PILLAI
K.B. MOHANDAS
P.P. PATHADAN
DAS JACOB P.
RAGHUKUMAR P.S.
RAJEEV KUMAR S.
JAYANTH P.N.
RAVINDRAN P.
NARASIMHAN S.
MANI R.A.
MOHAN S.
RAMANAREDDY A.
MADHU P.
SIVARAMAN S.
BHARATHI PREMCHAND
ILANGOVAN S.
SRINIVASARAGHAVAN
SIVASANKARAN K.
VENKATASUBRAMANIA
RAVINTRHRAN G.
ELANGOVAN P.
MURUGASAMY P.K.
SETHURAJ N.
GODWIN DURAIRAJ W.
UDAY KUMAR M.
SARAVANAN C.S.
SAMPATH T.M.
DURAI R.
JAGANATHAN R.
SANKARANARAYNAN S.
NALLASIVAM N.S.
RAMAKRISHNA RAO
SRINIVASAN T.
VIJAYA VELAN T.K.
DALEEL AHMED
AMUDHAN G.
VIJAY KUMAR M.
RAVI V.C.

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
12
8
1
7
12
12
3
5
11
3
10
10
5
5
8
5
6
3
5
8
6
2
6
11
9
2
7
3
4
7
6
11
6
6
8
8
2
3
2
4
4
1
6
2
3
3

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

B-3191
B-3192
B-3193
B-3195
B-3197
B-3198
B-3203
B-3205
B-3209
B-3212
B-3213
B-3214
B-3215
B-3216
B-3217
B-3218
B-3220
B-3221
B-3223
B-3224
B-3225
B-3226
B-3227
B-3228
B-3230
B-3232
B-3234
B-3235
B-3236
B-3237
B-3238
B-3239
B-3242
B-3253
B-3256
B-3257
B-3258
B-3259
B-3260
B-3263
B-3265
B-3267
B-3268
B-3269
B-3270
B-3273
B-3274

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHN
CHN
CHEN
BLR
CHEN
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
KOL
KOL
KOL
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHAND
CHAND
KOL
KOL
KOL
KOL
MUM
BLR
CHN
CHN
MUM
MUM
MUM
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
BLR
BLR
BLR
BLR

THIRUVETTAI I.
THANGAMANI K-I
ELANGO S.
SHANMUGHAM S.
B JAYAKUMAR
RAJAN G.GEORGE
BALAKRISHNAN T.
M.K. NARASIMHALU
GURUSWAMY G.
K.V.W. MARTIN
K.N.BHARATHRAJ
R. RAMAMURTHY
B. SRINIVASA
B.V.
L. PANDUPRAKASH
DINABANDHU NAYAK
SUKUMAR GHOSH
S.K. CHAKRABORTY
UDHAYAKUMAR B.
KRISHNA REDDY M.
HAGESH BABU N.
FELIX RAJ S.
CECELIA
NISSAR BASHA G.
ANIL KR. SOOD
SATNAM SINGH
T.K. CHAKRABORTY
ASHOKE KUMAR MAITY
SOMENDRA NATH SEN
S.KR. SRIVASTAVA
SUKUMARAN
V. SOMASHEKAR
VIJAYAN M.
S. DAMODARAN
SMT.N.S. SANE
S.S. GOTHRA
V.P. KALBHOR
INDER MOHAN SINGH
G.S. SIDHU
J.S. SOKHI
I.S. KALSI
S.P. SINGH
BHUPINDER SINGH
PRAMOD N. MANNUR
K.N.G. PRASAD
JOHN SIMON
TRIMAL P.R. KADKOL

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
4
4
8
4
5
2
11
5
1
1
11
2
10
10
11
1
1
5
6
4
6
7
5
1
3
1
1
7
2
2
3
1
12
5
1
1
11
1
12
8
9
4
9
11
6
9

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156

B-3276
B-3277
B-3278
B-3279
B-3280
B-3281
B-3282
B-3283
B-3285
B-3286
B-3288
B-3289
B-3290
B-3291
B-3292
B-3293
B-3294
B-3295
B-3297
B-3298
B-3299
B-3300
B-3301
B-3303
B-3304
B-3305
B-3306
B-3308
B-3309
B-3310
B-3311
B-3312
B-3313
B-3314
B-3315
B-3317
B-3318
B-3319
B-3320
B-3321
B-3322
B-3323
B-3324
B-3325
B-3326
B-3327
B-3328

BLR
CHN
CHAND
CHAND
CHAND
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

G.R. NANJUNDASWAMY
SEBASTIAN K.J.
INDER SINGH KAREER
SARWAN SINGH
R.K.SHARMA
NAGALINGAM S.
MALARKODI R.
SWAMINATHAN G.
CHANDRASEKARAN M.
MURALIDHARAN
JAYASEELAN
VEERARAGHAVN
SUJATHA GANAPATHY
KANAKAVEL P.
D.M. SOORI
G. SHANTHARAM
D.N. MURALIDHAR
P. RAMAKRISHNAIAH
H.N. DWAKARAN
V. HARIBABU
K.P. LAKSHMI
V. SRINIVAS
B.H. NANDISH
RAVISH NAYAK
J.S. D'SOUZA
S.VENKATARAMU
K.S. RAMESH
P.B. SESHADRI
P.S. GANESH
VINAYAK L. KULKARNI
VISWAMBARA
J.J. FERNANDEZ
C.V. SACHIDANANDA
B.N. JAGANNATH
V.S.K. NAVADA
Y.R. ILLIGER
M.K. SAHA
M.A. NARAYANA
SUNDER
AMALANATHAN
JANAKI V.V.
MOHAMED RAFIC M.
SANKARAN S.
KALYANA RAMAN R.
SIVARAMAKRISHNAN S.
NATARAJAN R.
DAVID VIJAY

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
11
10
9
7
11
5
5
2
12
12
5
3
6
6
7
7
10
6
6
12
5
9
3
8
9
9
6
2
7
4
2
4
5
11
8
9
11
8
3
10
5
8
12
5
5
1

1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203

B-3329
B-3330
B-3331
B-3332
B-3333
B-3334
B-3335
B-3336
B-3337
B-3338
B-3340
B-3341
B-3342
B-3343
B-3344
B-3346
B-3347
B-3348
B-3349
B-3350
B-3351
B-3352
B-3353
B-3354
B-3355
B-3356
B-3357
B-3358
B-3359
B-3360
B-3361
B-3363
B-3365
B-3367
B-3368
B-3369
B-3371
B-3372
B-3374
B-3375
B-3376
B-3378
B-3379
B-3380
B-3381
B-3383
B-3384

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR

RAJADURAI P.S.
BASKARAKALIAR
BASKARAN L.
UMA MAHESWARI
PANCHANATHAN V.
KUMAR S.
VALAYAPATHY S.
THIRUMOORTHY A.
RAVISHANKAR
CALAIMONY R.
BHOOPAL R.
VIJAY SAI P.G.
MADHANA GOPAL C.M.
NATARAJAN B.
CHANDRASEKARAN M.
KALIDOSS P.R.
BALASUBRAMANIAM K.
GOPAL K.S.
H. JAGADEESAN
RAMESH BABU D.
MOHANA KRISHNAN S.
TAMILARASI P.
PETER ARUL THAMBI
SHANMUGHAM K.
ELANGO M.R.
SAHUL HAMEED S.
GOVINDAN KUTTY K.P.
KHADER HUSSAIN S.
MARUTHIAH N.
CHINNAMUTHAN V.
BALASUBRAMNIAN R.
ARUMAINATHAN A.
SATHYASEELAN K.
BALASUBRAMNIAM
PALACHANDRA P.
S.V. SRINIVASAN
JOCHIM PINTO
GURURAJATHGUR
U.B.
M.G. PRASAD
GANAPATHI G.BHAT
G.C. VENKATESH
K.R. SREEDHARA
R.N. SHEJEKAR
ASHOK KUMAR
H.N. KULKARNI
M.A. NAGARAJ

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
10
5
6
11
3
4
2
5
6
7
7
7
4
9
3
5
2
10
8
7
10
9
8
1
3
5
1
4
3
2
3
2
4
4
11
3
3
6
11
4
9
9
11
8
8
7

1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250

B-3385
B-3386
B-3388
B-3389
B-3390
B-3391
B-3392
B-3393
B-3395
B-3396
B-3398
B-3399
B-3401
B-3402
B-3404
B-3405
B-3406
B-3407
B-3408
B-3409
B-3411
B-3412
B-3416
B-3419
B-3421
B-3422
B-3424
B-3425
B-3426
B-3427
B-3428
B-3429
B-3431
B-3432
B-3433
B-3434
B-3435
B-3437
B-3438
B-3441
B-3442
B-3443
B-3444
B-3446
B-3448
B-3449
B-3450

BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
VADO
VADO
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

P.A.MOHAMMED
MUKARAM ESHAQ
K.G. RAVINDRA
B.G. HACHDAD
K.VENKATESHCHAR
K. NAGARAJA
SREEDHARA
S.B. SHINGA NNAVAR
MALE RANGAIAH
R. KARUNAMURTHY
M. CHANDRAMOULI
G.B. JAGADISHA
A.V. MANE
ENKAPPA OMKAR
T. CHANDRAMOULI
L. R;AJASHEKAR
K.T. PAKSHIRAJAN
C.R. MADHAVAMURTHY
C.K. SATISH
JONATHAN DARSHAN
BHAGAT K.P.
JULKA D.M.
JOSEPH LOBO
S.R. RAUT
K.V. MAHADIK
M. ROLAND D'SOUZA
MENON P. VAZ
J.D. DESHMUKH
H.S .JAIN
SMT. MARIAMMA
VK. SHASTRI
C.G SHAHANE
SATISH ANANDA AMIN
P.K. PRABHAKARAN
A.A. LAL
A.K. SAHAY
RAMNARAYAN BALIGA
UMADEVI B.
PANNEERSELVAM L.
RAJA P.A.
VELUSWAMY C.
INDIRA SEELI
DHANAPAL A.
RAJENDRAN KARUPPAN
SHYAMALADEVI T.
RAJAGOPALAN S.
SRIDHAR S.

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen

11
7
4
8
6
6
2
7
11
4
1
5
5
4
4
10
3
2
5
12
5
8
5
11
6
10
7
8
8
12
9
1
12
11
11
3
5
4
2
5
12
9
5
6
2
9
7

1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297

B-3454
B-3456
B-3458
B-3459
B-3460
B-3461
B-3462
B-3463
B-3465
B-3466
B-3467
B-3468
B-3469
B-3470
B-3471
B-3472
B-3474
B-3475
B-3476
B-3477
B-3478
B-3480
B-3482
B-3483
B-3484
B-3486
B-3488
B-3489
B-3490
B-3491
B-3493
B-3494
B-3496
B-3497
B-3499
B-3500
B-3501
B-3502
B-3503
B-3504
B-3505
B-3507
B-3509
B-3512
B-3513
B-3514
B-3515

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN

SOUNDARARAJAN
SANKARAN V.
ASHOK RAJ T.S.
GOPAL N.
S.C. KALIDOSS A.
ANBAZHAGAN M.
P.PALANISWAMY
VASANTHA KUMARI P.
VENKATACHALAM S.
CHANDRASEKARAN K.
GOPINATH K.
PURUSHOTHAMAN S.
RAJ KUMAR MOSES V.
SIVAKUMAR S.
YANADI REDDY S.
MUTHUKRISHNAN AI
MUTHUKUMAR V.
MANI V.
RAJENDRAN T.
SATHIYADAS VENGAYIL
KABEER DOSS S.
GOVINDARAJAN S
TAMILARASAN S.
RAJAGOPALAN V.R.
MAHADEVAN S.V.
RAJENDRAN K.
ASHOKAN M.
BHOPATHI S.
RAJENDRA C.KARTHA
M.A.MADHAVAN
A.D. PATIL
TARANJIT SINGH
NANDKUMAR
RAMESH V.
JOSEPH GEORGE V.A.
PRAHLADAN C.P.
RAJAN E.A.
MURALIDHARAN O.A.
SURENDRE\ANATHAN
VIJAYAN N.
ARVINDAN V.N.
SOMAN V.J.
BABU E.K.
DAVID P.J.
MICHAEL T.H.
DASAN K.V.
SANALKUMAR M.N.

SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen

6
5
3
6
2
5
5
5
9
9
2
1
5
6
1
6
10
5
5
10
2
6
7
6
8
5
5
12
6
8
1
7
6
1
8
9
6
11
5
5
3
11
3
5
6
6
9

1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344

B-3517
B-3519
B-3520
B-3522
B-3523
B-3524
B-3526
B-3527
B-3529
B-3530
B-3532
B-3533
B-3536
B-3538
B-3539
B-3541
B-3544
B-3545
B-3547
B-3548
B-3550
B-3551
B-3552
B-3553
B-3555
B-3556
B-3559
B-3561
B-3563
B-3564
B-3565
B-3568
B-3571
B-3573
B-3575
B-3577
B-3583
B-3584
B-3586
B-3587
B-3589
B-3591
B-3592
B-3593
B-3595
B-3597
B-3598

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHN
CHN
CHN
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

UTTAM KR. DUTTA


RAJ KUMAR SINHA
ASIT KUMAR MANNA
PRADIP KUMAR
ANJAN GHOSH
PARTHA CHOWDHURY
SAKTI KUMAR BASU
GOUTAM
JITENDRA NARAYAN
SUBIR MUKHOPADHYAY
GH.MOH-UD-DINANAND KR. VERMA
G.S.OBEROI
R.S.GULERIA
J.S.MOUDGIL
SANTOKH SINGH
YUDHVIR SINGH
S.K. BABBAR
KAPIL SOOD
P.N.RASHEED ALI
PRAVEEN KUMAR A.
C.SREEDHARAN
PRITAM SINGH
PARAMJIT SINGH
A.K.JALOTA
KASHMIRI LAL
BISWAJIT NEOGI
SUMIT BASU
ARUN KAMAL DAS
JAGADISH ROY
RABINDRA NATH
ANUP DAS
UTTAM KR. ROY
H.NARAYAN ROY
KALYAN KR. HALDER
KALIPADA SARKAR
ARUNADAYA
SMITA (DUTTA) GUHA
DEBASIS GUPTA
SHIBAPRASAD DEY
VJAY NARAYAN RAI
DEBASIS GHOSHAL
KANAK BHOWMIK
RAJIB HAZRA
KALYAN DAS
SAUMITRA ROY
UTPAL GHOSH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

12
4
10
1
10
12
5
10
11
9
1
1
4
2
9
5
9
8
7
11
3
7
9
1
3
12
10
4
3
4
2
1
7
9
1
3
1
11
9
10
1
5
5
12
1
3
1

1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

B-3599
B-3600
B-3602
B-3603
B-3605
B-3607
B-3609
B-3610
B-3611
B-3612
B-3613
B-3614
B-3616
B-3618
B-3620
B-3622
B-3624
B-3626
B-3627
B-3628
B-3630
B-3632
B-3633
B-3634
B-3636
B-3637
B-3638
B-3640
B-3641
B-3642
B-3643
B-3645
B-3647
B-3648
B-3649
B-3650
B-3651
B-3652
B-3653
B-3654
B-3655
B-3656
B-3657
B-3659
B-3660
B-3661
B-3662

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
JAIPUR
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

GOPAL ROY
B.BANDOPADHYAY
KALAN KUMAR
PRADIP KR. BISWAS
KAMAL KANTI DAM
JAGADISH CHANDRA
ACHINTA
VED PRAKASH JHA
KALLOL KANTI LODH
DIPANKAR
RAMESH SHIVARAM
D.N.CHAKRABORTY
UTPAL KR. KAR
ABANINDRA NATH
DEBASIS MAJUMDAR
KUMUD BHATNAGAR
SHANMUGHANATHAN
KANDASWAMY K.
HARIHARAN J.
GANESAN R.
RAMARAJ R.
RAMANATHAN V.
UMASHANTHI N.
JEYA KUMAR K.
GNANA SUNDARAM G.
RAMAKRISHNAN S.
GERARD VICTOR
JAGANNATHAN L.
SANGARAMOORTHY S.
VENKATSWARULU MA
GOPINATH T.
RENUGAN R.
S.PANDIAN B.
MOHAN C.
GOVINDAN S.
NAGARAJAN R.
SRINIVASAN R.
KANNAN R.
SAMPATHKUMAR B.S.
RAMACHANDRAN S.
VELAYUTHAM S.
SUDHAKAR REDDY L.
GOPALAN S.
ROY JOSEPH
KALAIAZHAGAN P.
MUTHUKUMAR M.
CHANDRAKUMARANAN

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

10
4
1
9
8
7
1
7
1
12
1
9
7
8
11
6
5
6
6
9
2
6
5
2
2
5
9
4
2
11
7
5
5
4
1
5
11
5
6
6
4
11
12
5
1
2
6

1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438

B-3664
B-3665
B-3669
B-3670
B-3676
B-3677
B-3679
B-3680
B-3682
B-3684
B-3685
B-3686
B-3688
B-3689
B-3691
B-3692
B-3694
B-3695
B-3697
B-3698
B-3699
B-3700
B-3701
B-3702
B-3703
B-3704
B-3705
B-3707
B-3708
B-3709
B-3710
B-3711
B-3713
B-3714
B-3715
B-3719
B-3723
B-3725
B-3726
B-3727
B-3729
B-3730
B-3731
B-3734
B-3735
B-3736
B-3740

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHAND
CHAND
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHAND
BLR
BLR
BLR
CHAND
CHAND
BLR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
BLR

MUTHUKRISHNAN A.
GANAPATHY E.
ARUMUGAVEL S.
MUNUSAMY J.
RADHKRISHNAN B.
PONNUSWAMY S.
KRISHNAMURTHY
RAJASEKARAN R.
KUMAR K.
JAGDISH SINGH
P.K.LAKHANPAL
AKN BOSE
HARINARAYANAN
V.M.GANOO
VENANCE LOBO
V.V. KATARA
ASIF LALA
SAMUEL MATHEWS
DEEPAK BHAMBRI
SURESH N. NIVATKAR
ROBIN ABRAHAM
SHANKAR N.PUNJABI
A. M KURIL
DIGAMBAR
V.M.WAGHMARE
E.U.CHIMANKAR
S.P.BANSODE
ASHOKG.SABLE
E.V.MORE
RAJNESH DEWAN
K.JAYASIMHA
V.V.JOSEPH BABU
K.S.V.MURTHY
RAJINDER KUMAR
ASHWANI KUMAR
SUDHIR M.WAGHMARE
P.S. NAINAWATI
VIMAL KUMAR MEENA
YOGESH KUMAR GUPTA
RICHPAL SINGH
R.C. SAINI
U.K.GHOKAKAR
BHIMRAO J.DONGRE
NARVATH R.INGLE
ANAND M.MATE
A.K.PAWAR
S.S.GAYAKWAD

Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen

2
7
3
1
12
4
3
2
7
8
8
4
3
2
5
4
10
9
7
7
3
6
5
8
9
4
7
7
5
3
7
9
7
4
10
6
5
9
12
3
5
6
3
2
8
9
10

1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

B-3741
B-3743
B-3744
B-3747
B-3749
B-3751
B-3752
B-3753
B-3754
B-3755
B-3756
B-3758
B-3760
B-3761
B-3763
B-3764
B-3765
B-3767
B-3768
B-3769
B-3770
B-3772
B-3774
B-3775
B-3777
B-3778
B-3780
B-3782
B-3786
B-3788
B-3789
B-3790
B-3791
B-3792
B-3794
B-3795
B-3796
B-3797
B-3798
B-3799
B-3800
B-3801
B-3803
B-3804
B-3805
B-3806
B-3808

CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
BLR
BLR
CHAND
CHAND
CHAND
BLR
CHAND
BLR
BLR
CHEN
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHEN
CHEN
CHEN
BLR
BLR
BLR
BLR
CHAND

RAJINDER SINGH
GURMAIL CHAND
A.C.NAHARIA
J.N.SHARMA
R.K.SHARMA
PARVESH KUMAR
C.V. GIRIDHARAN
B.SHARANAPPA
RAMAPPA GUNNAL
K.L. RAYAPPA
K.K. VASANTH RAO
D.N.KOCHHAR
A.K.SHARMA
JASWINDER SINGH
M.C.JAMWAL
SUKHDEV SINGH
GURDEV SINGH
SAT PAL
SATISH MEHTA
B.S.MATHAROO
T. THIPPESWAMY
H.D. NEELAKANTARAYA
BALKAR CHAND
GURMAIL SINGH )
B.K.KHOSLA
B. BORGAL APPANNA
BABU RAM NEGI
M.S.HANUMANTHARAY
G.S. AJITH KUMAR
RAJENDRAN S.
BALWINDER SINGH
KALIDAS MOKHA
AJIT SINGH
NARGU KR. NEGI
AMRIK SINGH
CHANDER KANTA
SAMBHULAL
S.G.NEGI
J.B.S.NEGI
VIMALA N.
MURUGESAN A.
RAJENDRAN R.
GOWDANARAYANA
G. RAMANNA NAIK
N. BHARGAVARAMA
MANJUNATH P.
OM PARKASH NEGI

Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
ST-Gen

7
1
5
1
4
11
5
11
7
6
11
3
3
10
4
3
3
4
5
4
12
12
12
8
3
1
2
8
7
5
11
5
1
1
7
11
7
9
11
6
6
5
12
11
2
4
1

1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532

B-3809
B-3810
B-3812
B-3813
B-3816
B-3819
B-3820
B-3821
B-3822
B-3823
B-3824
B-3825
B-3826
B-3828
B-3829
B-3830
B-3831
B-3832
B-3834
B-3835
B-3836
B-3839
B-3841
B-3842
B-3843
B-3844
B-3845
B-3846
B-3847
B-3849
B-3850
B-3851
B-3853
B-3854
B-3856
B-3857
B-3859
B-3860
B-3861
B-3863
B-3870
B-3871
B-3873
B-3874
B-3875
B-3877
B-3878

INDORE
JAIPUR
INDORE
DELHI
Gwalior
INDORE
CHEN
CHEN
CHEN
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

A.K. SHRIVASTAVA
ROHITASH KUMAR
A.K. MAHALGAWAN
RATTAN KR. DEO
N.S.DHURVE{ST)
D.W. PATIL
RAJAGOPAL NAG
ASOKAN V.
ELANGOVAN G.
RAM ADHAR
PREM PAL
KARTAR SINGH
SUDHESH KUMAR
T.C.SIMHAR
C.L.BIRDI
ASHOK KUMAR
KULWINDER SINGH
ASHOK KUMAR SAGAR
TEJ SINGH
RAVINDER PRABHAKAR
O.P.SINGH
R.C.MEENA
MANGE LAL MEENA
EPHREM HORO
MURARI LAL MEENA
HAZARI LAL MEENA
G.R.BHADANA
NARESH
SAVITA KOHLI
SHIV N.VATSA
RAKESH KR. MATHUR
HARISH C.SAHINI
RAM D. GUPTA
MAHESH CHAND GUPTA
KARNESH UPPAL
SARVAJIT SINGH
PARMINDER KUMAR
SUNIL MAHAJAN
AVINASH KR. VASHIST
HARKISHAN SINGH
ANIL KR.CHANDI
KAMAL MALHOTRA
AMARJEET SINGH
PRAVEEN JOLLY
SAHDEV YADAV
UMA SHANKAR
JASMINDER S.SAHNI

Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

6
8
6
8
6
9
9
5
6
1
12
10
7
4
1
5
3
2
12
11
11
3
5
6
7
4
1
1
1
7
11
7
7
11
5
7
5
6
9
4
10
3
9
12
7
10
3

1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579

B-3880
B-3884
B-3885
B-3886
B-3888
B-3889
B-3891
B-3892
B-3893
B-3895
B-3896
B-3898
B-3899
B-3901
B-3908
B-3909
B-3918
B-3921
B-3922
B-3924
B-3926
B-3929
B-3931
B-3932
B-3933
B-3938
B-3939
B-3940
B-3941
B-3942
B-3943
B-3945
B-3946
B-3949
B-3954
B-3955
B-3957
B-3970
B-4015
B-4016
B-4017
B-4018
B-4020
B-4021
C-0001
C-0002
C-0004

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
KOL
CHEN
MUM

B.D.AGNIGOTRI
RAKESH KR. SHARMA
UMAN CHOPRA
NARENDER PAL SINGH
M.K.YADAV
J.S.NAGI
JOSEPH KAUK
MANJULA VERMA
S.D.ROY
ASHOK KR. SHARMA
D.P.BHATIA
M.S.BHATIA
BHARAT BHUSHAN
RAJAN MATHUR
KAMAL KISHORE
M.P.BADGUJAR
A.K.MISHRA
S.K.UPPAL
HARISH CHANDER
HARISH SHARMA
RAKESH GROVER
R.S.DHILLON
A. K. JAIN
P.S.SAINI
K.C.PANDE
AJIT SINGH
N.K.BATRA
RAMESH KR. SHARMA
VIJAY KR. ANAND
R.K.ARORA
VIRENDRA ARORA
M.S.NEGI
A.K.GAUTAM
R.K. SETHI
DIPAK ROY
VENUGOPAL S.
KESHAV D. JAGDHANE
Harsh vardhan pande
INDORE ASHOK KUMAR SINGH
CHAND RAVINDER SINGH
DELHI
S.N.VERMA
DELHI
HARISH KUMAR
DELHI
RAJIV GUPTA
DELHI
A.K.ROY
KOL
Kshitish Chandra Barman
KOL
Ratan Kumar Das
KOL
Tapan Kumar Rajak

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen

2
3
1
12
7
10
9
4
8
12
4
12
10
7
1
10
3
12
8
12
2
4
11
10
2
8
11
9
7
11
4
6
12
11
8
7
6
7
6
5
7
8
1
1
6
10

1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626

C-0005
C-0006
C-0007
C-0008
C-0009
C-0010
C-0011
C-0012
C-0013
C-0014
C-0017
C-0018
C-0019
C-0021
C-0022
C-0023
C-0024
C-0025
C-0026
C-0027
C-0028
C-0029
C-0030
C-0031
C-0032
C-0033
C-0034
C-0036
C-0037
C-0038
C-0039
C-0041
C-0042
C-0043
C-0044
C-0045
C-0046
C-0047
C-0048
C-0049
C-0051
C-0052
C-0054
C-0055
C-0056
C-0058
C-0059

KOL
KOL
LUCK
LUCK
SHILL
SHILL
PATNA
DELHI
DELHI
DELHI
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
LUCK
PATNA
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
DELHI
KOL
KOL
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
SHILL
VADO
PATNA

Dilip Kumar Biswas


Ashim Kumar Biswas
Nirmal Prakash Srivastava
D.K. Verma
Pranab Kr. Sharma
Rathindra Bhattacharjee
N.K. Mishra
N.K. KAUSHIK
VIPIN KUMAR JAIN
BHAGWAN SINGH
Surendra Prosad Gupta
Mahesh Seraphinus Meenz
Stemphen Lepcha
Tashi Wangdi Sherpa
Nim Tshering sherpa
Arun Kumar Brahma
Pasang Tshering Bhutia
Kram Chand Hansda
Phurba Wangdi Bhutia
Neema Lakhi Sherpa
Phudiki Sherpa
Benju Sherpa
Bidur Sah
Lha Tshering Sherpa
S.A. Khan
Aftab Alam
SHASTRY KASTORI RANG
PATEL MANSUKHLAL ARJUNBHAI
SHRIVASTAV ATUL K.
PATHAK DIPAKKUMAR JITENDRAKUMAR
BISWAS DEVSINH SUDHANSHU
GAMIT SOMABHAI MAGANBHAI
MEENA RAMDAYAL JAYANRAYAN
SINDHI USMANMIYA AHMEDMIYA
POORAN SINGH MEENA
RAGHUNATH MEENA
Nanda Dulal Maitra
Badal Chandra Bairagi
SATISH MEHTA
BALWINDER SINGH MATHAROO
BHUPINDER KUMAR KHOSLA
GURMIT SINGH DHILLON
KALIDAS MOKHA
NARGU KUMAR NEGI
Naba Kr. Barua
DHOLE SURESHCHANDRA GORAKH
Ramesh Mishra

SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen

6
12
6
1
3
11
6
2
3
5
7
10
5
3
1
1
5
12
5
4
3
3
9
10
2
3
6
10
11
7
9
6
12
6
1
12
4
10
5
4
3
9
5
1
1
8
1

1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673

C-0060
C-0061
C-0062
C-0063
C-0064
C-0065
C-0066
C-0067
C-0068
C-0069
C-0070
C-0072
C-0073
C-0075
C-0076
C-0077
C-0078
C-0080
C-0081
C-0082
C-0083
C-0084
C-0085
C-0086
C-0087
C-0088
C-0089
C-0090
C-0091
C-0092
C-0094
C-0095
C-0097
C-0098
C-0100
C-0101
C-0103
C-0104
C-0105
C-0106
C-0107
C-0108
C-0109
C-0110
C-0111
C-0112
C-0113

HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
SHILL
SHILL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHN
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
BHOPAL
JAIPUR

K.SESHAGIRI RAO
B.NARENDRA KUMAR
J.VIJAYA BHASKAR
M.VENKATESWARLU
S.PRASADA RAO
K.VISHNUDEV REDDY
T.VENKATESWARA RAO
R. L. Verma
V.K. Arora
R. P. Pandey
D.N. Maurya
Smt. Melicia Synnah
M.M. Neog
Smt.Rita Joshi
R.K.Tiwari
C.N.Anwekar
S.K.Chaturvedi
V U SHAH
P RAMARAO( R K PILLARIMARI )
MANJIT SINGH
D D SHINDE
G R DIXIT
SMT R S JOSHI
A V TUNGARE
LALIT H. SUNEJA
C B POLE
D L CHOWDHARY
J K P THOMAS
P G GOTKHINDE
B VENUGOPAL
P H THAKUR
M R NATU
N G GOGIA
V V SAMBASIVARAO
SATHISH.K.R.
RAVINDER KUMAR MALHOTRA
RAKESH KUMAR SHARMA
SUBASH BATRA
K.N. BHARDWAJ
AJIT SINGH
R.S. Yadav
Bahadur Singh Kumpawat
N.L. Jinger
Smt. Jyoti Meena
Parshuram Meena
R.K.Arya
Gautam Lal Kharari

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
ST-Gen

7
5
8
5
1
9
6
12
9
7
5
3
1
3
5
11
6
11
4
12
11
4
11
10
11
10
6
5
11
3
5
7
9
7
7
1
9
12
5
1
6
10
12
8
3
5
9

1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

C-0114
C-0115
C-0116
C-0118
C-0119
C-0120
C-0121
C-0124
C-0127
C-0128
C-0129
C-0130
C-0131
C-0133
C-0135
C-0141
C-0142
C-0143
C-0144
C-0145
C-0146
C-0147
C-0148
C-0149
C-0151
C-0152
C-0153
C-0154
C-0155
C-0156
C-0157
C-0158
C-0159
C-0160
C-0161
C-0162
C-0163
C-0164
C-0166
C-0167
C-0168
C-0169
C-0170
C-0171
C-0172
C-0173
C-0174

JAIPUR
BLR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BLR
CHN
VADO
VADO
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
JAIPUR
DELHI

J.L. Lalwani
Y.G.KRISHNAMURTHY
Mahendra Singh Yadav
T.R. Chaudhary
Shrawan Kumar Bhaskar
Prabhati Lal
Piyush Kumar
B.S. Parihar
M.S. Sidhu
Brij Mohan Verma
Kuldeep Jindolia
Kailash Chand Meena
Jagdamba Prasad Dubey
Nighat Khan Lodhi
Banney Miyan
Vishnu Kr. Sharma
Lallan Tiwari
V.K. Singh
Om Prakash
U.B. Singh
Rajnesh Kumar Sharma
Raj Kumar Shukla
K. M. Lal
V. B. Singh
Pratap Singh
BALRAJ A
SIVAKUMAR V
NEDUNCHEZHIAN R
PALANICHAMY S
PRABHAKARAN P G
J.K.Nayak
U.K.Benarjee
Mohd. Munish
Rudramani Mishra
M.G.KODANDARAM
GEORGE PANICKER CHACKO
RAMKISHAN MEENA
DHUSA KURAJIBHAI BADABHAI
A C NAGARE
P S SAWANT
V G BHATMANKOJI
SUBRAMANIAM SURESH
S N DESHPANDE
S S CHINCHPURE
S A MAGAR
V.K. Soni
MOHD. ASLAM QURESHI

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

11
5
6
2
9
3
5
4
8
6
6
4
6
8
7
12
11
4
9
2
7
6
1
11
6
5
3
6
3
8
6
8
1
5
5
11
7
6
6
5
9
2
7
6
5
9
7

1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

C-0176
C-0177
C-0178
C-0179
C-0180
C-0183
C-0184
C-0185
C-0186
C-0188
C-0189
C-0190
C-0191
C-0192
C-0193
C-0194
C-0195
C-0196
C-0197
C-0198
C-0199
C-0201
C-0202
C-0203
C-0204
C-0205
C-0206
C-0207
C-0208
C-0209
C-0210
C-0211
C-0213
C-0214
C-0215
C-0217
C-0221
C-0222
C-0223
C-0224
C-0228
C-0229
C-0230
C-0231
C-0232
C-0233
C-0234

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
DELHI
VADO
CHN
CHN
CHN
DELHI
VADO
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
BHOPAL
CHEN
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
CHEN
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHN
KOL
BLR
DELHI
KOL
KOL
KOL
CHEN

RAMAMOORTHY K
JANAKI T S
PANDIAN B
VENKATRAMANI K
SURENDER KUMAR
THANKI VINAYKANT KANTILAL
RAVI.K.S.
NANNI NAMBOOTHIRI.N
PRAMOD.K.P.
YADVENDRA SHARMA
CHUDASAMA BHUPENDRASING AMARSING
RAJUL GUPTA
TIWARI NIRMALKUMAR RAMNATH
VALVI SHASHIKANT MANJI
PATEL JIVANBHAI ZINABHAI
MEENA PARAMANAND KANAIYALAL
MACCHAR VECHATBHAI KOHYABHAI
PASSI VIPINKUMAR JAGDISHLAL
DHARAM VIR JALWA
Shrikant Tiwari
UDAYASHANKARAN N
Pradeep Kumar Srivastava
P.S. Srivastava
R. K. Gupta
B.V. Singh
R.K. Manchanda
Anil Kr. Srivastava
Shahid Ali Siddiqui
Sanjay Mishra
Ravi Prakash Srivastava
Abhay Kumar Srivastava
Rajendra Singh
ARUNACHALAM N
A M MALU
P B SAWANT
J P SHARMA
V.R. WANKHEDE
R D MAHAPURE
S V NILE
SUBRAMANIAN.K.K.
Satrughana Kumar Srivastava
K.T. PAKSHIRAJAN
ASHOK KUMAR
Pradip Kumar Das
Samir Chatto-padhyay
Adwaita Charan Das
KUPPUSAMI T

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

5
6
1
5
10
10
7
5
5
4
6
10
10
6
10
8
10
5
5
6
8
6
8
9
8
3
7
6
7
5
2
11
10
5
12
3
10
12
5
8
2
3
4
6
1
7
3

1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

C-0236
C-0237
C-0238
C-0239
C-0240
C-0241
C-0242
C-0243
C-0244
C-0245
C-0247
C-0248
C-0249
C-0250
C-0252
C-0253
C-0254
C-0255
C-0256
C-0257
C-0258
C-0259
C-0260
C-0261
C-0262
C-0263
C-0265
C-0266
C-0267
C-0268
C-0269
C-0270
C-0271
C-0272
C-0273
C-0275
C-0276
C-0277
C-0278
C-0280
C-0281
C-0282
C-0284
C-0285
C-0286
C-0287
C-0288

BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
CHAND
VADO
VADO
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
DELHI
KOL
KOL
KOL
CHAND
CHAND
CHEN
KOL
VADO
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
KOL
KOL
CHAND
CHAND
CHAND
DELHI
DELHI
DELHI
KOL
JAIPUR
BHOPAL
VADO
VADO
VADO
JAIPUR
JAIPUR
KOL
BLR
JAIPUR
KOL
VADO

G.K.Dixit
ANUJ DUBEY
Devendra Saxena
PARVEEN KUMAR PRASHAR
MEENA SHRIRAM GHAMANDIRAM
PATEL TRIMBAKBHAI RAMUBHAI
MRS. SHASHI PRABHA GOEL
RAJNESH GUPTA
ARVIND MALHOTRA
MANISH IMMANUEL
DEV DUTT NIMESH
Abdur Rahaman
Tarapada Pari
Jaydeb Basu
AMRIK SINGH
MS. CHANDER KANTA
SEBASTIN S
Tapan Kumar Roy
RAWAT GAJRAJSINGH M.
Sheshnath
Rajendra Kumar Singh
R.P. Shukla
Rajeev Kulshresth
Nathu Ram Dinkar
Jai Karan
Ashok Kumar
Tarun Kumar Dutta
Surya Bhusan Lal
SHAMBU LAL
S.G.NEGI
J.B.S. NEGI
HARBAGH SINGH
C.P. JAYANT
SHASHI BHUSHAN SALUJA
Durga Bahadur Chetri
Arun Kumar Srimali
Arvind Singhal
GORVIYALA BHUPENDRA NATHUBHAI
PARGHI VIRSINGBHAI SAMJIBHAI
ASARI KHATUBHAI KAMJIBHAI
V.G. Sharma
Kamal Kumar Jain
Anjansri Sarkar
K. JAYASIMHA
G.L. Saini
Manish Kumar De
PATEL AMRUTLAL JIVANJI

Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
ST-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen

4
2
11
12
7
7
11
9
6
11
12
2
8
1
7
11
9
2
5
11
2
10
9
7
7
5
4
6
7
9
11
2
2
1
5
12
3
8
4
6
11
11
3
7
12
11
6

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

C-0291
C-0293
C-0294
C-0295
C-0296
C-0297
C-0298
C-0304
C-0305
C-0306
C-0308
C-0311
C-0312
C-0314
C-0315
C-0316
C-0318
C-0319
C-0320
C-0321
C-0322
C-0323
C-0324
C-0325
C-0326
C-0327
C-0328
C-0332
C-0333
C-0334
C-0337
C-0338
C-0339
C-0341
C-0342
C-0343
C-0344
C-0345
C-0346
C-0347
C-0348
C-0349
C-0350
C-0351
C-0352
C-0353
C-0354

VADO
DELHI
DELHI
KOL
KOL
SHILL
SHILL
KOL
CHAND
CHAND
MUM
MUM
VADO
VADO
VADO
DELHI
KOL
KOL
KOL
KOL
DELHI
DELHI
DELHI
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
KOL
KOL
KOL
KOL
BHOPAL
VADO
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
BHOPAL
BHOPAL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL

DAMOR RAMJIBHAI RUPABHAI


RAJ KUMAR BHARDWAJ
BHUPENDRA SINGH
Sudhamoy Bhowmick
Asit Kumar Biswas
Gangadhar Das
Bikash Kr. Saikia
Nayan Kr. Chatto-padhyay
SUKHDIP SINGH HUNDAL
GOPAL MOHAN SHARMA
J S MURTHY
UMARAM NITHARWAL
THAKKAR MAHESH CHANDULAL
VASAVA PRATAPSINGH VIRJIBHAI
DHRUV ATULKUMAR THAKORDAS
KULDIP KUMAR VERMA
Dipak Kr. Bando-padhyay
Dhruba Khati
Mantu Samaddar
Ananda Kr. Mondal
SURINDER SINGH
H.L.BALA
SATYA RAM
MUTHUKUMARASAMY N
VAITHILINGAM V
SAMPATH KUMAR R L
HARIHARAN S-II
Saroj Kr. Halder
Sridam Chandra Roy
Debesh Das
Ganapati Sarkar
K.P.Murlidharan
MEENA HARIKISHAN MOHARPAL
Sakil Ahmad
P.K. Pandey
N.K. Chaudhary
Krishna Mohan
Ram Pukar Sinha
Smt. Vanishri Damodaran Gautam
Bhagwandas Arya
Debojyoti Mishra
Dipak Roy Choudhury
Santanu Kumar Chalia
Faizuddin Fakir
Kumud Ch. Deka
Beda Prasad Jaishi
Mukul Baruah

ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

6
3
10
1
1
8
7
1
8
6
6
12
8
6
4
10
11
5
1
11
2
4
9
1
5
1
4
2
2
8
4
5
3
1
1
6
6
1
7
10
9
7
3
3
1
3
2

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

C-0355
C-0356
C-0357
C-0358
C-0359
C-0360
C-0361
C-0363
C-0364
C-0365
C-0366
C-0367
C-0368
C-0369
C-0370
C-0371
C-0372
C-0373
C-0374
C-0375
C-0376
C-0377
C-0378
C-0379
C-0380
C-0381
C-0382
C-0383
C-0384
C-0385
C-0386
C-0387
C-0388
C-0389
C-0390
C-0391
C-0392
C-0393
C-0394
C-0395
C-0396
C-0397
C-0398
C-0399
C-0400
C-0401
C-0404

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

S D KARANJIA
B P NIMBALKAR
G P GARG
R S TIWARI
A B JOGLEKAR
N K WADHAVKAR
S B AGARWAL
S G AGARWAL
DEVENDRA ROY
NIRAJ SHRIVASTAVA
R P TRIPATHI
H K SHARMA
FRANCIS RODRIGUES
S K PANDEY
SHAIKH A SALEEM
D BANERJEE
P K MAHAPATRA
S K PATIL
S K TIWARI
ANURAG MISHRA
SAMPAT KUMAR SHARMA
NANDUSHEKHAR UDAY PANDITRAO
V PARMESH
S A BURATE
AJAY PRAKASH SHRIVASTAVA
S.T YELLURKAR
D C BHARTWAL (B.H. BHARTWAL)
N P SINGH
M G SHAIKH/S M GULAMDASTAGIR
D SHANMUGHAM
RAVIKANT KHETAN
B R WAVAL
S JAYARAMAN
ASHOK KUMAR SINGH
S S DHANI
P R SHESHGIRIRAO
O HARIDASAN
A B MENGARULKAR
S S ACHAREKAR
M B MARYAPGOL
S M JAMALPURE
S B KAMBLE
T J CHAVAN
V S GAIKWAD
C S DEKATE
S D GADHAVE
S I SHAIKH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen

4
8
7
1
1
2
2
3
6
10
1
9
9
1
10
1
5
7
5
12
12
12
6
2
8
5
5
3
4
5
7
6
10
8
11
11
5
6
6
5
5
2
6
12
4
7
7

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

C-0405
C-0406
C-0407
C-0408
C-0409
C-0411
C-0412
C-0413
C-0414
C-0415
C-0416
C-0417
C-0418
C-0419
C-0420
C-0421
C-0422
C-0423
C-0424
C-0425
C-0426
C-0427
C-0428
C-0429
C-0430
C-0431
C-0432
C-0433
C-0434
C-0435
C-0436
C-0437
C-0439
C-0442
C-0443
C-0444
C-0445
C-0446
C-0447
C-0449
C-0450
C-0451
C-0452
C-0453
C-0454
C-0455
C-0457

MUM
MUM
MUM
MUM
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BLR
BLR
CHEN
KOL
KOL
KOL
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL

ROHTAS PUNIA
IRANNA NAGAPPA RACHUTI
V R PARMAR
M U PARMAR
SWAMINATHAN P N
MOHD FOSSIL K
BASCARANE R
BARATHY BALASUBRAMANIAM K
SURYANARAYANAN V
CHANDRASEKARAN K
ANANTHAKALYANA KRISHNAN S
CHANDRASEKRAN R
SELVARAJ C
GANESAN P-I
VETRISELVI S
RAMALINGAM A
NATARAJAN V
GANESAN V
RAJA J
VENKATESAN G
SUBBA RAO L
VENKATARAMANAN C S
RAMACHANDRAN A
MURALIDHARA RAO A
CHANDRASEKAR S
V.V. JOSEPH BABU
K.S. VENKATESH MURTHY
KALIDOSS A
Nani Gopal Mondal
Narayan Sarkar
Pranoy Kr. Mondal
R M PAWAR
IQBAL SINGH
SURESH WAGHARKAR
R R THAKUR
PURSHOTTAM N MASRAM
BHOLANATH WORLIKAR
E M KOLI
GAJRAJ MEENA
Ramashankar Gupta
S.L.Khemchandani
HEMANT KUMAR DOSHI
H.V.Sharma
R.S.Nema
V. S. AHIRWAR
Dayashankar Singh
Ramparvesh Ram

SC-Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
SC-Gen

4
6
6
6
6
9
7
2
9
2
10
10
3
7
6
7
6
4
7
5
3
5
1
6
10
9
7
1
6
5
7
6
8
11
7
11
9
6
2
7
8
2
4
10
12
7
1

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

C-0458
C-0459
C-0460
C-0461
C-0462
C-0463
C-0465
C-0467
C-0468
C-0469
C-0470
C-0471
C-0472
C-0473
C-0474
C-0475
C-0478
C-0479
C-0480
C-0481
C-0484
C-0485
C-0486
C-0487
C-0488
C-0489
C-0490
C-0491
C-0492
C-0493
C-0495
C-0497
C-0498
C-0499
C-0501
C-0502
C-0503
C-0504
C-0505
C-0506
C-0507
C-0509
C-0511
C-0512
C-0513
C-0514
C-0516

BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
VADO
VADO
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
VADO
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
BLR
BLR
BLR
BLR
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

Anil.K.Singh
B.C.Madavi
J.Y.Shindekar
K.P.S.Rai
Deepchand Sijeriya
JHA SURESHKUMAR YASHODHAR
JAIN HEMANTKUMAR
Devendra Kumar Dwivedi
Tarun Banerjee
Sushil Kumar Singh
Gopal Das
N.C. Pandey
MEENA GANPATLAL GIRDHRILAL
AROCKIADOSS A
DHANABALA BHOOPATHY T V
SHANMUGAM G
KRISHNAMOORTHY N
SRIDHAR R S
GOVINDARAJAN R
RAJENDRAN C
ARVIND KUMAR
MANSOOR AHMED DHAR
RAJESH RAI
RANDHIR SINGH MANN
MRS. RANJANA KUMARI SHARMA
S K DAS
K D KULKARNI
K R ADVANI
M K NAIR
J S YADAV
A B CHAKRAVARTY
B J VORA
N K SHRIVASTAVA
D D KADAM
VISWANATHA SIDDARAYAPPA B
SOLOMAN RAJ C
MATHEW JOHN
S.MANJUNATHA RAO
Rabindra Kumar Singh
Apurba Bando-padhyay
Anup Kumar Khan
Goutam Naskar
Sikha Ekram (Sen)
Urmila Dhar
Alok Nath Mallick
Krishnendu Chatterjee
Subrata Dey

ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
5
7
4
1
4
7
7
5
4
10
2
7
6
3
12
4
4
10
4
3
4
8
8
2
11
5
5
5
2
7
6
9
4
5
12
9
6
12
9
2
7
1
4
5
11
2

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

C-0517
C-0518
C-0520
C-0522
C-0524
C-0526
C-0527
C-0528
C-0529
C-0531
C-0533
C-0534
C-0535
C-0537
C-0538
C-0540
C-0541
C-0542
C-0543
C-0544
C-0546
C-0547
C-0548
C-0549
C-0550
C-0552
C-0553
C-0554
C-0555
C-0557
C-0559
C-0560
C-0562
C-0563
C-0564
C-0565
C-0566
C-0567
C-0569
C-0570
C-0571
C-0572
C-0574
C-0575
C-0576
C-0577
C-0578

CHAND
BLR
VADO
VADO
VADO
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
KOL
CHAND
VADO
BLR
LUCK
CHEN
CHEN
CHEN
KOL
KOL
KOL
VADO
LUCK
CHEN
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
MUM
MUM
MUM
DELHI
DELHI

SURINDERJIT SINGH CHUGH


V.S.PATIL KULKARNI
MEENA PRAHLAD SHIVLAL
BIST VINDODUMAR HARISINGH
SANAP MOTILAL TATYABHAI
KAILASH CHAND
RAJENDER KUMAR SHARMA
SANTOSH KUMAR KHARE
SATISH CHANDER SHARMA
BALDEV SINGH
SURESH KUMAR SHARMA
KULDIP SINGH
P.K. SACHDEVA
A.S. BISLA
RAJESH KUMAR
R.K. GOYAL
RAKESH PURI
Arun Kumar Mishra
O.P. Singh
N. M. Joshi
A. K. Mishra
Anjan Maitra
MANOJ KUMAR BHAN
DIGHE ASHUTOSH HEMCHANDRA
K.KRISHNAMURTHY
T. D. Joshi
MOHAN S
BABU GOWTHAMAN S
GANESAN S
Tushar Kanti Bhatta-cherjee
Nihar Kanti Bhatta-cherjee
Kalyan Bhatta-cherjee
KHAN MOHAMMAD SUALEM ABDULLAH
N. S. Dugtal
SELVARAJ R
Ashish Kr. Sarkar
Sunil Kr. Jha
Sudipta Sen
Sekhar Roy Chowdhury
Mrinal Kanti Bando-padhyay
Nilesh Baisya
Bhaskar Chakraborty
M M ZILE
L L PEREIRA
S BHATTACHARYA
R.K. NARANG
O.P. YADAV

Gen
Gen
ST-Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

5
1
2
5
5
7
11
4
5
2
10
1
8
9
12
9
9
10
7
1
8
10
3
8
9
10
6
5
2
1
2
3
7
8
1
7
12
1
11
1
4
1
6
11
5
1
2

2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096

C-0579
C-0580
C-0581
C-0582
C-0584
C-0585
C-0586
C-0587
C-0589
C-0590
C-0591
C-0592
C-0593
C-0594
C-0595
C-0597
C-0598
C-0599
C-0600
C-0601
C-0602
C-0603
C-0604
C-0605
C-0606
C-0607
C-0608
C-0610
C-0611
C-0612
C-0614
C-0616
C-0617
C-0618
C-0619
C-0623
C-0624
C-0626
C-0627
C-0628
C-0629
C-0630
C-0631
C-0632
C-0633
C-0634
C-0635

CHAND
DELHI
CHEN
CHEN
BLR
KOL
KOL
KOL
PATNA
CHAND
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
DELHI
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
BLR
DELHI
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
DELHI
KOL
KOL
KOL

KANWAL DEEP SINGH GUJRAL


CHATTAR SINGH GURAIN
SIVAKUMAR J
PON RAJESH M (PONDEVARAJ M)
D.P.UMADEVI
Sanjam Paul
Santosh Adhikary
Manash Bando-padhyay
Vijay Kumar Sinha
MANOJ KUMAR PANDOHI
Aninda Sundar Roy
Prantosh Chatto-padhyay
Debasish Sinha Roy
Tamal Kishore Roy
Arun Chakraborty
Ranjit Das
Himangshu Shekhar Shit
DHARAM BIR SINGH
RAMESH KUMAR GUPTA
VEER PARKASH
SURINDER KUMAR GUPTA.
DARSHAN LAL
Arun Kr. Biswas
Benoy Krishna Mondal
Dulal Kanti Mondal
Nagendra Nath Mondal
Ramprosad Gayan
Arun Das
H.D.Y.K.SWAMY
ANIL NATHANIEL
N.J. JACOB
P. MAMMEN KURIEN
GIRIJA M.
SEBASTIAN JOSEPH
K.P. SIVADAS
Pradip Kumar Majumdar
Shyama-nanda Parui
Anil Kr. Das
Santanu Kumar Biswas
Samar Kr. Saha
Swapan Kumar Choudhury
Bimal Kr. Das
Chandra Nath Das
CHARAN LAL MEENA
Toshi Tshering Namgayal
Purna Lama
Jyotirmoy Mandi

Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen
ST-Gen

10
11
2
4
8
1
1
1
1
6
5
9
2
9
10
1
9
1
9
8
9
1
10
9
1
11
6
1
6
11
7
2
5
9
3
12
4
11
6
2
2
1
2
7
11
6
10

2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143

C-0636
C-0637
C-0638
C-0640
C-0642
C-0644
C-0645
C-0646
C-0647
C-0648
C-0649
C-0650
C-0651
C-0652
C-0653
C-0654
C-0655
C-0656
C-0657
C-0658
C-0661
C-0663
C-0665
C-0666
C-0667
C-0668
C-0669
C-0670
C-0671
C-0673
C-0674
C-0675
C-0676
C-0677
C-0678
C-0679
C-0680
C-0681
C-0683
C-0684
C-0685
C-0686
C-0687
C-0688
C-0689
C-0690
C-0691

SHILL
SHILL
SHILL
MUM
MUM
CHEN
KOL
KOL
KOL
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
BHOPAL
VADO
VADO
KOL
KOL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
MUM
MUM
MUM
MUM
CHEN
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
CHEN
LUCK
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
JAIPUR
JAIPUR
DELHI

Chandan Kr. Chanda


Gen
Chandan Biswas
Gen
Dibakar Choudhury
Gen
R R KEDAGE
Gen
V.S. MAHAPADI
Gen
RATHINASAMY M
SC-Gen
Arati Das
Gen
Ashim Kr. Laha
Gen
Kanak Kanti Chakraborty
Gen
AMAR CHAND MEENA
ST-Gen
OM PRAKASH MEENA
ST-Gen
MOTI LAL MEENA
ST-Gen
JAGATIANI ANAND NARANDAS
Gen
THAKKAR VIJAYKUMAR NAGJIBHAI
Gen
CHAMPANERIA HARISHCHANDRA VANMALIDASGen
NINAMA VINODKUMAR RAMJIBHAI
ST-Gen
ROHILLA RAMESHKUMAR RAMKISHAN
ST-Gen
R.K. KASHIV
Gen
LAKRA RAMANUJ P.
ST-Gen
JADEJA JAMSINH BHIKHABHAI
Gen
Pranab Kr. Sen
Gen
Mihir Ranjan Chowdhury
Gen
RAJEEV KUMAR SHUKLA
Gen
G.S. CHAUHAN
Gen
K. B. MAHASHABDE
Gen
S V NAIR
Gen
S M CHAURASIA
Gen
M V GOSWAMI
Gen
Y B KHODPE
Gen
PANNEERSELVAM K
SC-Gen
Sudhendu Kumar Singh
Gen
Ashok Kumar
Gen
Viveka Nand Jha
Gen
Sanat Kumar Marndi
ST-Gen
Shashank Bhushan
ST-Gen
Atma Kumar
SC-Gen
VASANTHAKUMAR P
SC-Gen
A. K. Srivastav
Gen
V.V.LAXMI NARASAIAH
Gen
D.SAI RAMESH
Gen
K.GOPAL RAO
Gen
K.RAMA RAO
SC-Gen
M.CHAKRAPANI
SC-Gen
T.RAVI VERMA
SC-Gen
M.S. Acharya
Gen
Ram Dev Raiger
SC-Gen
UMED S BISHT
Gen

12
7
10
9
10
7
5
10
2
7
7
8
6
12
2
10
8
9
4
3
12
10
7
8
12
1
6
1
6
6
3
11
1
5
3
1
5
4
10
5
5
4
11
1
3
6
4

2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190

C-0692
C-0693
C-0694
C-0695
C-0696
C-0697
C-0699
C-0701
C-0702
C-0703
C-0705
C-0706
C-0707
C-0708
C-0709
C-0710
C-0711
C-0712
C-0713
C-0714
C-0716
C-0717
C-0718
C-0720
C-0721
C-0722
C-0723
C-0724
C-0725
C-0726
C-0728
C-0731
C-0733
C-0734
C-0735
C-0736
C-0737
C-0738
C-0740
C-0741
C-0742
C-0743
C-0744
C-0746
C-0747
C-0749
C-0750

DELHI
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BLR
CHEN
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
MUM
MUM
VADO
DELHI
DELHI
MUM
MUM
MUM
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR

DINESH JAIN
L S YADAV
J A KHAN
P M DHOLE
N B KUDALE
D A BHUSARI
S C JHA
A S PATIL
G R DESAI
A S PATNE
K R PALDIWAL
S S RAORANE
BASKARAN K
VENKATESALU M
VILLALANA M
THANGAVEL RAJENDRAN
NANDAGOPAL T S
VIJAYA VENKATARAGHAVAN R
R.V.GOPALKRISHNA
THANGAVEL S
D.K. Tiwari
K.C. Tiwari
M.M. Shrivastava
P.P. Sharma
Dana Ram
Man Prakash Bareth
CHANDRESHEKHAR POAL
P K AHIRE
PANDEY AKHILESH K.
B.P. YADAV
S.C. ARORA
MADHUKAR T TORNE
RAMDHANLALA MEENA
GOPI RAM MEENA
S.K. Chhabra
M.K. Verma
Kailash Chand Jain
Satish Kumar Jain
Sampat Rai
R.P. Nagar
N.S. Hada
Anil Kumar Chandela
S.P. Verma
Devender Singh Dutt
S.S. Pabana
Ashok Kumar Sharma
Ram Avtar Yadav

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
ST-Gen
ST-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

6
7
2
6
1
6
5
9
6
9
7
9
1
2
5
8
7
11
8
2
7
7
9
1
4
9
10
7
3
1
6
9
8
7
7
4
9
5
9
11
9
2
1
7
9
7
3

2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237

C-0751
C-0752
C-0753
C-0755
C-0756
C-0757
C-0758
C-0759
C-0760
C-0761
C-0762
C-0763
C-0764
C-0765
C-0766
C-0767
C-0769
C-0770
C-0771
C-0772
C-0773
C-0774
C-0775
C-0777
C-0778
C-0779
C-0780
C-0781
C-0782
C-0783
C-0785
C-0787
C-0789
C-0790
C-0793
C-0794
C-0796
C-0797
C-0798
C-0799
C-0800
C-0801
C-0803
C-0804
C-0805
C-0806
C-0807

JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
CHAND
VADO
BHUB
VADO
VADO
HYD
CHEN
CHEN
BHOPAL
CHEN
BHOPAL
BHOPAL
CHEN
CHEN
BHOPAL
MUM
MUM
BHOPAL
BHOPAL
BHUB
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

Suresh Chandra Gupta


M.R. Loyal
Madhu Sudan Sharma
Jhoomar Mal Johia
Anil Kumar Sharma
Ashok Tolani
C.P. Sharma
Ratan Chakrabarti
Niranjan Godara
Mani Ram Sharma
U.S. Jhakar
Anil Kumar Sharma
Om Prakash Saharan
Kalyan Sahay Bunkar
PARAS RAM
DHARWARKAR RANJIT VISHVANATH
Satyapeer Pattnaik
MEENA DHUNDURAM R.
BHARDWAJ NILESH KUSHALPAL
K.RAJASEKHAR REDDY
AYUB KHAN A
SHANMUGHAM S
SATYANARAYANA CHINAGAM
ROSA USHA ANTHONY
SUBODH TIWARI
PRADEEP VYAS
JAGANNATHAN C A
ASHA DEVE S
VIMAL KUMAR DIMARI
M U SHINDE
RAVINDRA G BHAT
R. C. DIWAN
M. I. MANSOORI
Govinda Ch. Mohanty
V N RAJU ( V. NAGRAJU)
H Y KADAM
V S YADAV
A S MUJUMDAR
R L GOSAVI
J S CHAUHAN
GIRISH NARAIN VERMA
J P SINGH
B D SANKHE
RADHAKRISHNAN V IYER
P A TANNA
V S DHONDAGE
BHUPENDRA SINGH

Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-Gen
Gen
Gen
Gen
SC-001
Gen
Gen
Gen
Gen
OBC
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
6
8
7
8
6
8
3
1
9
6
2
5
9
4
8
1
7
11
3
6
12
10
5
1
3
1
2
6
7
8
10
6
3
8
6
2
4
4
2
8
1
7
9
6
1
11

2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284

C-0808
C-0809
C-0810
C-0811
C-0812
C-0814
C-0815
C-0817
C-0819
C-0823
C-0824
C-0826
C-0827
C-0829
C-0831
C-0832
C-0833
C-0834
C-0835
C-0836
C-0837
C-0838
C-0839
C-0840
C-0841
C-0842
C-0843
C-0844
C-0845
C-0846
C-0847
C-0848
C-0849
C-0850
C-0853
C-0854
C-0855
C-0856
C-0857
C-0858
C-0859
C-0860
C-0861
C-0863
C-0864
C-0865
C-0866

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
VADO
BHOPAL
BHOPAL

A V DESHMUKH
C R BAWISKAR
A M SABLE
S.K. SHETTY
SMT S A AWSARE
A J SHETYE
S A PATIL
K B MALI
APOORVAKUMAR L SHARMA
M Y GHADGE
SMT.M A KULKARNI
SMT. A S PRABHU
R N PATHAK
PRADEEPKUMAR VYAS
L V BISHT
D N NIMBARMUNDHE
D K PARMAR
S D AMBEKAR
V U BRAHMAKSHATRI
ANIL KUMAR MEHROTRA
H D DESAI
N M VENUGOPALAN
J H KHALSA
SHASHIDHAR
V C GAWAS
INDERLAL KALAL
R M SAKHARKAR
S G VAJA
R K ANAND
R V NATU
H M DIXIT
S J SAHU
A B KULGOD
S S PATIL
K A PANDYA
A V HINGORANI
S Y PARAB
K RAMAMURTHY
V H SANGAR
A S ARORA
K RAMESH BHAT
R A NAWALE
K D GOHEL
G S RATHORE
DAIYA KIRIT VITHALDAS
HEMKUMAR CHAUDHARY
S. N. THAKUR

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
3
7
10
12
3
8
5
10
6
4
4
1
7
5
7
4
3
1
12
6
11
12
8
10
10
6
11
12
9
7
7
8
1
5
6
12
6
11
9
2
5
10
5
12
3
11

2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331

C-0867
C-0868
C-0869
C-0870
C-0871
C-0872
C-0873
C-0875
C-0876
C-0877
C-0879
C-0880
C-0881
C-0882
C-0883
C-0884
C-0885
C-0887
C-0888
C-0890
C-0891
C-0892
C-0893
C-0894
C-0895
C-0896
C-0897
C-0898
C-0899
C-0900
C-0901
C-0903
C-0904
C-0905
C-0906
C-0907
C-0908
C-0909
C-0910
C-0911
C-0912
C-0913
C-0914
C-0915
C-0916
C-0917
C-0918

BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BLR
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
KOL
KOL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
MUM
BHUB
MUM
MUM
BLR
BLR
MUM
MUM
MUM
BHOPAL
BHOPAL
MUM
MUM
BLR
BLR
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL

HEERALAL GIRI
KRISHNAKUMAR SINGH
PRAKASH RANJAN SHRIVASTAVA,
K.SHIVAKUMAR
SESHADRI R S
SESHADRI R
NAGARAJAN K
MANI M
RAJASEKAR T
CHANDRAMOORTHY R
PANDIAN D
AROCKIASAMY A
KRISHNAKUMAR TR
VELAYUDHAM K
PRASUNA SUNDARARAMAN
KULASEKARAN K
WILLIAM INNOCENT NELSON J
Sujoy Bhatta-cherjee
Tapan Sekhar Chakraborty
MOHD. NAUSHAD
SUNIL DATTA
RAJESH TANDON
S.S. MANGAL
PRABEER BANERJEE
SAYED GULFAM ALI
ANIL ARYA
D M MANGESHKAR
Girish Ch.Behera
V B PARAB
SMT N I JOSHI
V.BADRI
AVEZEB D'SOUZA
DEBASHISH DATTA
MUKESH SHRIVASTAVA
RAMESH RAMNATHAN
A.B. TIDKE
B.A. BOYAR
J N RAO
S M SHAIKH(S M PATEL)
H.K.MUNEGOWDA
S.CHANDRASHEKAR REDDY
Pankajlal Singha
Tarun Kr. Singha
Pannalal Singha
Smt. H. Memcha Devi
Debashish Mazumder
Jamkhogin Haokip

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-001

11
10
9
5
8
1
6
12
6
6
7
10
5
6
12
6
12
3
1
8
9
12
10
7
10
11
6
4
5
11
12
5
11
6
6
2
9
11
8
4
12
1
2
1
12
1
3

2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378

C-0919
C-0920
C-0921
C-0922
C-0923
C-0925
C-0926
C-0927
C-0928
C-0929
C-0930
C-0931
C-0932
C-0933
C-0934
C-0935
C-0936
C-0937
C-0938
C-0939
C-0940
C-0941
C-0942
C-0943
C-0944
C-0945
C-0946
C-0948
C-0949
C-0950
C-0951
C-0952
C-0953
C-0954
C-0955
C-0957
C-0958
C-0959
C-0962
C-0963
C-0964
C-0965
C-0966
C-0967
C-0968
C-0969
C-0970

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

SMT VARSHA ANIL KOLHATKAR


SAMUEL C VERGHESE
G G SHIRODKAR
PRADEEP GUPTA
RAJ R GEHANI
PRAKASH M MODAK
V R NAGARKAR
SMT. C D SHIRKE
SMT. MARIAM GERALD
R MURUGA BOOPATHI
A V NAYAK
D P SHETYE
C S BHATADE
HOSHANG J B JAL
DINRAJ SHETTY
VED PRAKASH PATWA
A B PATIL
Y D KANZAR
VIJAY PANDAY
L P DUBEY
R.Y. PATIL
SURYAKUMAR SHARMA
M R A SHAIKH
SANJAYKUMAR G PRADHAN
T S KRISHNAMURTHY
AYYA CHANDRASHEKHAR R
MOHD KARIMULLAKHAN
UMESH B PALAV
CHANDRAKANT MALPEKAR
VINOD DHOTRE
S G KULKARNI
A M RUEBEN
NASIR KHAN CHAND KHAN
B G GHOLKAR
P M VARKEY
NARAYAN M TAMBE
PANDURANG R PEDNEKAR
JAGDISH R PILLAI
R N THOMBRE
KHAIRAZ KAZIM HUSSAIN
S A SAWANT
SUNIL A PALEKAR
PURSHOTTAM DALWANI
H R GHATGE
PARAMASIVAM SAILAPPA
N J SABLE
M G MENON

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

5
11
11
1
6
9
4
8
5
4
6
6
11
5
3
4
2
8
12
5
6
5
10
5
7
5
11
11
7
8
9
8
4
10
9
12
11
3
4
4
6
10
7
3
6
3
4

2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425

C-0971
C-0973
C-0974
C-0975
C-0976
C-0978
C-0979
C-0980
C-0981
C-0982
C-0983
C-0984
C-0986
C-0987
C-0988
C-0990
C-0991
C-0993
C-0994
C-0995
C-0996
C-0997
C-0998
C-0999
C-1000
C-1001
C-1002
C-1003
C-1005
C-1006
C-1007
C-1009
C-1010
C-1012
C-1013
C-1014
C-1015
C-1017
C-1018
C-1019
C-1020
C-1021
C-1022
C-1023
C-1024
C-1025
C-1026

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
BLR
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
MUM

SYED WASI AHMED RIZVI


A K THAKKER
SURESH MANE
V N BHOSALE
RAVINDRA KURUNDWAD
C J D'SILVA
U P KULKARNI
R M GANGREDDIWAR
K R PRASAD
V N SANKHE
A V REDEKAR
V R MANDREKAR
PRAKASH P DESHMUKH
HARBIR SINGH BAKSHI
GURUBACHAN SINGH JAGYASI
T S RAVI
SUKHVINDER SINGH
OOMEN VERGHESE M
SURENDRA THAKUR SINGH
SUNIL S ANGANE
M VASUDEVAN
SANTOSH S SHETTY
NARENDRA T RANE
DHANJAY MAHAPATRO
SURESHKUMAR N SAMEL
SATISH G JADHAV
R H DIXIT
MOHD M RAFIUDDIN (M R MOHAMMAD)
M.G.KUMBAR
MOHAN K
KULANDAIRAJ L
SARAVANAN R
RAJ M
UTHANU MALLIAN S
YADAVALLI SUDHAKARA RAO
GOPALAKRISHNAN R
GANESH P R
KARI B
SEKAR G
Abdul Mutalib
Sujit Mishra
Syed Taffique Hussain
Pabitra Kataki
Jasabanta Mazumder
Rajkumar Kalita
Dils. Debajyoti Sinha
KAMLESHWAR SINGH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
4
10
1
6
11
7
1
5
11
10
8
1
2
9
6
4
6
5
12
9
2
7
7
10
2
3
11
10
5
12
3
3
5
7
3
5
2
6
1
1
9
12
1
10
1
7

2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472

C-1027
C-1028
C-1029
C-1031
C-1032
C-1033
C-1034
C-1035
C-1036
C-1037
C-1040
C-1041
C-1042
C-1043
C-1045
C-1046
C-1047
C-1048
C-1049
C-1050
C-1051
C-1052
C-1053
C-1054
C-1055
C-1056
C-1057
C-1058
C-1059
C-1060
C-1061
C-1062
C-1063
C-1065
C-1066
C-1067
C-1068
C-1069
C-1070
C-1071
C-1072
C-1073
C-1074
C-1076
C-1077
C-1078
C-1079

MUM
SHILL
SHILL
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
KOL
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
BHOPAL
BHOPAL

SMT R P SANDBHOR
Ganesh Ch. Sharma
Joydeep Dutta
Padma Ch. Das
Manaranjan Majhi
Bhabesh Ch.Mohanty
Narottam Rath
James Cherwa
RAJESHWAR DAYAL VERMA
N.K. GUPTA
RAKESH BALLABH
YOGESH AGNIHOTRI
S.K. GUPTA
DEVKI NANDAN
RAJ KISHORE SHARMA
NISHA CHOPRA
VIJAY MALA BHANOT
MANGAL SINGH
ANIL GUPTA
Hom Prasad Sharmah
Swapan Kr. Nath
Tridip Ch. Roy
Rahul Sinha
Imdadur Rehman
Sagar Kr. Dutta
Dwijendra Mohan Das
Nikendra Singha
Naziruddin
Sudip Kr. Dutta
Hem Chandra Kalita
Dambaru Bora
Debeswar Chandi
Prafulla Kr. Taye
Tushar Kanti Sen
Samir Kr. Mitra
Chittaranjan Das
Ananta Ram Palo
Umesh Ch.Pradhan
Susanta Ku. Das
Chepulla Ravi
S.K.Sengupta
MANBIR SINGH
H.K. PRUTHI
NEEL KANT
SURENDER KUMAR
T. MURLIDHARA
PRAMOD KUMAR RAJPUT

Gen
Gen
Gen
SC-002
Gen
Gen
Gen
ST-002
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-003
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-003
ST-004
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

11
3
9
5
5
12
10
7
4
7
7
3
1
6
3
8
4
10
3
1
1
1
11
1
8
9
9
10
12
1
7
3
10
1
4
7
3
7
10
8
4
1
1
11
4
6
10

2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519

C-1081
C-1083
C-1084
C-1085
C-1087
C-1088
C-1090
C-1092
C-1093
C-1094
C-1095
C-1096
C-1098
C-1100
C-1101
C-1102
C-1103
C-1104
C-1105
C-1106
C-1107
C-1109
C-1111
C-1112
C-1113
C-1114
C-1115
C-1116
C-1117
C-1118
C-1119
C-1120
C-1121
C-1122
C-1123
C-1124
C-1125
C-1126
C-1127
C-1128
C-1129
C-1130
C-1131
C-1132
C-1133
C-1134
C-1135

BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
DELHI
DELHI
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL

RAMPHAL PANDEY
B.N. NANAWARE
P.S. JUNEJA
C.M. BURDE
V.G. PAWAR
S. KALYAN
S.K. PENDHARKAR
BHIK CHAND AGRAWAL
SANJAY DAVE
T.F. TOPPO
P.E. DAS
GEORGE VIJAY KUMAR KERKETTA
SUDHIR EKKA
IGNIS EKKA
B.S. BAGHEL
MANGILAL CHAUHAN
RAMRAJ NIMESH
DEEPAK MISHRA
ANIL CHOGULE
Smt. VEENA ANAND
M.A. YOUSUF
S.S. DAHIYA
C.P.S. TEOTIA
Niharesh Nandi
Larho Krelo
Dilip Kr. Gogoi
Bibhuti Bhusan Borah
Shyamal Kr. Dutta
Ashok Kr. Chakraborty
Khagen Borah
Bijoy Bhusan Baruah
Phani Bhusan Roy
Dipak Kr. Deb
Basudeb Bhatacharjee
Imranul Goni
Subhasish Guha
Dilip Kr. Chettri
Parag Kr. Baruah
Ashit Chakraborty
Binayak Bhattacharjee
Ashish Adhikari
Biswendu Dey
Subir Das
Bikash Ch. Nath
Nihar Ranjan DebRoy
Bhaskar Kanti Bhattacharjee
Pannalal Dutta

Gen
ST-005
Gen
ST-006
ST-007
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-008
ST-009
ST-010
ST-011
ST-012
ST-013
ST-014
SC-004
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-005
ST-015
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
1
7
4
12
4
3
8
9
3
4
3
11
3
7
5
12
6
1
6
8
5
6
11
3
9
3
1
11
1
9
9
1
2
10
3
3
10
1
6
2
9
1
12
10
4
12

2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

C-1136
C-1137
C-1138
C-1139
C-1140
C-1142
C-1143
C-1144
C-1145
C-1146
C-1147
C-1148
C-1149
C-1150
C-1151
C-1152
C-1153
C-1154
C-1155
C-1156
C-1157
C-1158
C-1159
C-1160
C-1161
C-1162
C-1163
C-1164
C-1165
C-1166
C-1167
C-1168
C-1169
C-1170
C-1171
C-1172
C-1173
C-1174
C-1175
C-1176
C-1177
C-1178
C-1179
C-1180
C-1181
C-1182
C-1183

SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

Gopeswar Ch. Paul


Ajit Mohan Paul
Mohit Kanti Dey
Mahendra Dutta
Mrinal Kanti Goswami
Md. Muhibur Rahman
Ganesh Ch. Deka
Pijush Banerjee
Md. Hanif Alam Bora
KANNAN P
SIVARAMA KRISHNAN M G
MOHD IBRAHIM AZATH
VIJAYAKUMAR M G
SUBRAMANIYAM R
SRIDHAR A
KUMAR S
MUNIASAMY K
KUMARASAMY D
RAVI K
SUBRAMANIAN M
SIVARAMAN N
SRINIVASAN KRISHNAMACHARI
MAHENDRAN G
SANTHANAKRISHANAN R
VENKATESWARAN B
ARUMUGHAM V
VEERARAJAN V
MANUEL V
VISWANATHAN V R
RAJARAJACHOLAN K
LIONSINGH XAVIER J R
JOSEPH PACKIARAJAN M S
THIRUGNANA SUNDARAM N
ESAKKIAMUTHU C
PERISELLA RAGHAVA RAO
THANGAPPAN S
RAJASEKARAN M
LAWRENCE A
RAJEEV K
BALASUBRAMANIAM P-I
CLEMENT JEEVANATHAN E
SENRAJ T
NATARAJAN S
GURUNATHAN S
SELVADURAI V
MUTHIAH A
PRASANNA VIDYASAGAR M

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-006

9
9
1
2
1
12
1
1
1
4
10
3
8
10
7
5
12
6
4
6
7
5
6
9
1
6
3
1
4
6
4
5
5
7
8
8
6
3
4
6
10
8
8
8
10
6
8

2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613

C-1184
C-1185
C-1186
C-1187
C-1188
C-1189
C-1190
C-1192
C-1193
C-1194
C-1195
C-1196
C-1197
C-1199
C-1200
C-1201
C-1202
C-1204
C-1205
C-1207
C-1208
C-1211
C-1212
C-1213
C-1214
C-1215
C-1216
C-1217
C-1218
C-1219
C-1220
C-1221
C-1223
C-1224
C-1225
C-1227
C-1229
C-1231
C-1232
C-1239
C-1240
C-1241
C-1242
C-1244
C-1245
C-1246
C-1247

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
DELHI
DELHI
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL

TAMILSELVAN A
CHINNASAMY P
KALAICHELVI K
VIJAYANATHAN A
ILANGOVAN S
PERIASAMY P
ANANDAN M
VARADARAJAN A
BALU K
THANGARASU R
AJIT KUMAR S
PONNUSAMY V
SAMPATH M-II
MUTHUSELVAM K
GANESAN P
GNANASEKARAN R
SELVAM G
MOHAN P
PUGAZENTHI N
RAJENDRAN N
JAYABARATHY
VIJAYAN K
TAMILVANAN S
MOGANAN K
JOSE VARGHESE
VENUGOPAL P
NAGARJUNA B S
VASUDEVAN R
SUBBIAH B U
PRABHA R
SUSAN VARGHESE
CHANDRASEKARAN N
BALAVINAYAGAM B S
DORAIKANNU V
VIJAYAN R
DHAMODARAN K
RAMAMOORTHY R
MEERA BAI S
BAGEERATHI C M
VAITHEHI
MARUTHAIAH T
PARTHASARTHI DE
VINOD KUMAR SINGH
Hari Pada Roy
Rabindra Kr. Borah
Nijit Kr. Nandi
Dharani Borah

SC-007
SC-008
SC-009
SC-010
SC-011
SC-012
SC-013
SC-014
SC-015
SC-016
SC-017
SC-018
SC-019
SC-020
SC-021
SC-022
SC-023
SC-024
SC-025
SC-026
SC-027
SC-028
SC-029
ST-016
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-030
Gen
SC-031
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

6
8
7
6
6
3
11
1
4
11
5
1
4
6
2
3
3
7
11
8
6
2
5
6
5
2
2
3
7
9
6
3
6
4
7
7
12
12
5
9
1
10
2
10
1
9
1

2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660

C-1248
C-1249
C-1250
C-1251
C-1252
C-1253
C-1254
C-1255
C-1256
C-1257
C-1258
C-1259
C-1260
C-1263
C-1264
C-1267
C-1269
C-1271
C-1272
C-1274
C-1275
C-1277
C-1278
C-1279
C-1280
C-1281
C-1283
C-1284
C-1285
C-1286
C-1288
C-1289
C-1290
C-1291
C-1292
C-1293
C-1294
C-1295
C-1296
C-1297
C-1298
C-1299
C-1300
C-1301
C-1302
C-1303
C-1304

SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
LUCK
LUCK
KOL
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
KOL
DELHI
MUM
MUM
DELHI
BLR
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
MUM
MUM
LUCK
LUCK
LUCK
DELHI
MUM
MUM
MUM
VADO

Md. Abdul Muneem


Prahlad Borborah
Rabindra Pathak
Lokhendra Nath Sonowal
Jitendra Kr. Saikia
Balaram Pegu
Ratneswar Doley
Jogesh Sonowal
John Oscar Marak
Bishnu Ram Boro
Ms. Lalchangliani Sailo
Dambaro Bhoktiari
Paul Peter Kujur
Dennis Caleb
Ajay Singh Yadav
Debdas Mukherjee
V.P.S. KHURANA
V.S. NEGI
H.S. TOOR
N. SHREEKUMAR
D.C. CHOUDHARY
D.V. SIDMUKH
R.K. KHANNA
R.K. SRIVASTAVA
ASHWINI KUMAR
H.M.S. NAGAR
Rabindra Nath Ain
TULA RAM ARYA
A M NAIK
M D SANAP
ATUL KUMAR
B.S.MANJUNATH
S.R.L. Verma
S.K. CHATURVEDI
K. RABI KUMAR DORA
BHUPINDER BATAR
JASBIR SINGH AUDKHASI
SMT VASANTI SUBRAMANIAM
SATISH CHANDRAN
Alok Bhaskar Sharma
Virendra K Singh
G.K. Goswami
A.K. GUPTA
P S PATKAR
SMT. P A D de FONSECA
JOAO T CRUZ
PUROHIT SUNIL MADANMOHAN

Gen
Gen
SC-032
SC-033
ST-017
ST-018
ST-019
ST-020
ST-021
ST-022
ST-023
ST-024
ST-025
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-034
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-035
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
3
9
10
12
7
2
3
2
3
1
9
6
2
7
3
11
7
3
11
9
6
11
6
2
3
7
4
11
1
6
4
4
7
7
9
2
9
6
8
5
12
7
5
2
10
12

2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707

C-1305
C-1306
C-1307
C-1308
C-1309
C-1310
C-1311
C-1312
C-1313
C-1314
C-1316
C-1317
C-1318
C-1319
C-1321
C-1322
C-1323
C-1324
C-1325
C-1326
C-1327
C-1328
C-1329
C-1330
C-1332
C-1333
C-1334
C-1335
C-1336
C-1337
C-1338
C-1339
C-1341
C-1342
C-1343
C-1344
C-1345
C-1347
C-1348
C-1349
C-1350
C-1351
C-1352
C-1353
C-1354
C-1355
C-1356

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
MUM
DELHI
BLR
BLR
BLR
BLR
KOL
KOL
BLR
BLR
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

KHETIYA MAHENDRAKUMAR U.
RAWAL PANKAJ JAYANTILAL
SHARMA SHIVKUMAR RAJESHWARDAS
MEENA HARPRASAD JAGANNATH
MEENA BHIMSINGH
MAHALE RAMESH SHANKAR
SHAJI JOHN
G.RAMANATH
GOPINATH.M.P
EGBERT PERIERA
R.S.VENKATARAM
WAHEEDA DAWOOD
KRISHNAMURTHY MADHYASTA
SATISH.V.IYENGAR
K.RAMESH
S.JAGADEESHA
V.S.SATHYANARAYANA
HARESH KHEMCHAND
S.P. SANGWAN
C.K.RAMACHANDRA
C.N.MADHUSUDAN
K.NATESH
THYAMPANNA RAI
Tapan Kr. Sadhu
Debiprosad Nath
G.V.PRABHU
M.A.SRINATH
KUM G C FERNANDES
R N DESHPANDE
NIKHIL J WAGLE
DEVENDRA R CHATURVEDI
D B RUPANI
S RAMASUBRAMANYAM
K V S RAMA RAO
R R PATHAK
M M ASRANI
SMT. MARGARET V CRASTO
SMT. GIRIJA VAIRAMOHAN
D R RATNAKAR
S G CHOUDHARY
RAJKUMAR J LAL
NIKHIL PANDHARKANDY
L M BABLANI
S R MAYEKAR
JAYANT S BHATTACHARYA
SHRINIWAS RAJAN
S R RAJURKAR

Gen
Gen
Gen
ST-026
ST-027
ST-028
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-036
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
5
3
6
1
10
11
6
6
11
4
4
9
3
5
4
11
5
4
1
12
1
2
11
4
6
4
9
11
11
3
9
7
5
5
3
10
10
8
2
2
12
6
11
7
7
3

2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754

C-1357
C-1358
C-1359
C-1360
C-1361
C-1362
C-1363
C-1365
C-1366
C-1367
C-1368
C-1371
C-1372
C-1374
C-1376
C-1377
C-1378
C-1379
C-1380
C-1381
C-1382
C-1383
C-1384
C-1385
C-1386
C-1387
C-1388
C-1390
C-1392
C-1393
C-1394
C-1395
C-1396
C-1397
C-1398
C-1399
C-1400
C-1401
C-1402
C-1403
C-1404
C-1405
C-1407
C-1408
C-1409
C-1410
C-1411

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
BHUB
BHUB
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
BHUB
BHUB
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

S S BHATWADEKAR
B H SHINDE
R B PATIL
VIVEK MUKUND
MANOHAR V NATU
V HARIKRISHNAN
M H RISBUD
SHRIKANT V DESHMUKH
SMT N P JOGLEKAR
DAYAL KOTWANI
JAIPRAKASH S SINGH
Smt. Sanjukta Das
Bijay Ku. Kuanar
Brijesh Kumar Srivastava
Muni Mohan Saxena
S. S. Chauhan
Ajay Kumar Jain
Sujeet Kumar Srivastava
Santosh Kumar Srivastava
Laxman Charan Marandi
Arjuna Kishore Dhal
G.R.VIDYALANKAR
M.GHOUSE BASHA MOGHUL
JOSEPH LAMBERT DIAS
H.B.VENKATESH
K.K. RAMAKRISHNA (R.KISHORE KUMAR
C.N. SRINIVASA
SYED MOHAMMED V.S.
PRASAD G.
JOSE C.D
SURESH BABU P.G.
R. DILEEP KUMAR
N. SATHIANARAYANAN
VARMA K. RAGHU
C.B. Pandey
S.P. SINGH
G. SRINIWAS
MUKESH CHAND
SHEOPAT SINGH
MEENA BHARATLAL C.
TAVIAD HIRABHAI HAKARBHAI
JOSHI BIPINKUMAR VASUDEV
RATHOD MAHENDRASINH AMARSINH
SMT. SHAH PARUL JATIN
C.K. GEORGE KUTTY
DATTA REVATI RAMAN
JHALA BALDEVSINH LAKUBHAI

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-029
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-030
ST-031
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
6
4
2
1
11
4
11
8
6
6
7
2
10
12
7
9
8
7
5
7
9
6
4
2
2
12
4
5
5
12
5
4
7
12
1
9
2
3
7
4
7
4
9
9
1
8

2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801

C-1412
C-1413
C-1414
C-1415
C-1416
C-1417
C-1418
C-1419
C-1420
C-1422
C-1423
C-1424
C-1426
C-1427
C-1428
C-1429
C-1430
C-1431
C-1432
C-1433
C-1434
C-1435
C-1436
C-1437
C-1438
C-1439
C-1440
C-1441
C-1442
C-1443
C-1444
C-1445
C-1446
C-1447
C-1448
C-1449
C-1450
C-1451
C-1452
C-1453
C-1454
C-1455
C-1456
C-1457
C-1458
C-1459
C-1460

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
CHN
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
CHEN
CHEN
CHEN

DARJI SURESHCHANDRA RATILAL


JOSHI JAYANT JANARDAN
JHALLA JAYVIRSINH BAPUBHAI
SINGH AMARJIT NARENDRAPALSINGH
SIDDHU KANVARPAL SINGH
N. RAM MANOHAR
Ajit Debnath
Rex Hungyo
R.K. Darendrajit Singh
Harotosh Kr. Das
Hareswar Goswami
Sanjoy Kr. Mazumdar
Buddha Pratim Dutta
Rajkumar Debendra Singh
Subir Dutta Choudhury
Ms. Shibani Bhattacharjee
Rajkumar Surchandra Singh
Ms. Rita Rani Bhowmick
Sivaji Chanda
Abhijit Dey
Ratnangshu Chakraborty
Phanidhar Kakoti
Jatindra Mohon Bora
Ms. K. Patricia Laloo
Ashim Roy
Pallav Lochan Saikia
Nirmal Kr. Das
Lobendu Sekhar Das
Dipen Ch. Bania
Kshitendu Kr. Malakar
L.L. Mate Gangte
James Guite
Lalkhoneh Simte
Kaizadal
Jayanta Kr. Pathak
Gautam Ch. Mandal
Stringsing Nongbet
Benu Ranjan Sutradhar
R. Valentine Basaiawmoit
Swapan Das
Ms. Zarina Khan Shadap
Tapan Kr. Rajkhowa
Tapan Ch. Gayan
K. Hmar
LAKSHMINARASIMHAN K P
SRIDHAR S
VIJAYAKUMAR R

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-032
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-033
Gen
Gen
SC-037
SC-038
SC-039
SC-040
ST-034
ST-035
ST-036
ST-037
SC-041
SC-042
ST-038
SC-043
ST-039
SC-044
ST-040
SC-045
SC-046
ST-041
Gen
Gen
Gen

10
8
7
12
6
6
1
6
1
5
9
12
3
2
12
9
2
7
6
2
12
12
8
7
7
1
5
2
4
3
3
11
3
3
4
2
10
10
8
7
2
4
2
3
12
4
6

2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848

C-1461
C-1462
C-1463
C-1465
C-1466
C-1467
C-1469
C-1470
C-1471
C-1472
C-1473
C-1474
C-1475
C-1476
C-1477
C-1478
C-1479
C-1480
C-1481
C-1482
C-1483
C-1484
C-1485
C-1486
C-1487
C-1488
C-1489
C-1490
C-1491
C-1492
C-1493
C-1494
C-1495
C-1496
C-1497
C-1498
C-1499
C-1500
C-1501
C-1502
C-1503
C-1504
C-1505
C-1506
C-1507
C-1508
C-1509

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
BHOPAL
BHOPAL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

RANI S
FRANCIS XAVIER RAJA B
ALAGESAN R
RAMACHANDRAN K
KARUPPAN CHETTY V
BALASUBRAMANIAM R
AMARNATH SINGH M
RAJAGOPALAN B
RAJAN H
ANBARASU D
CHANDRASEKARAN R P
SELLAPPAN S
KRISHNADOSS S
VIJAYALAKSHMI R
MD ABDUL GANI A
JOTHI PANICKER P
VENKATESAN V
SRIDHARAN S
ELEZEBETH VASANTHAKUMARI
BALAJI RAMANATHAN N
PUGALENDRAN M
MOHAN B
YAGNIK KIRITKUMAR MANIKLAL
KHOKHAR YUNUSBHAI JIBHAI
MADAN MOHAN MUSABHAI
POTDAR KIRAN CHANDRAKANT
KOTECHA JAYANTILAL LALJI
M. C. Thapliyal
Shankar Kumar Rakshit
Hafizzudin Ahmed Khan
Balram Misra
A.K. Asthana
Mahesh Sinha
G.C. Srivastava
B. B. Kunwar
Anupam Saxena
Ashok Pratap Singh
Vidhya Dhar Pandey
K.K. TIWARI
RAFIQUE AHMED
Tapan Kumar Roy (No. 2)
Rajendra Prosad Maitra
Mrinal Kanti Saha
Prosanta Chatto-padhyay
Swapan Kumar Mondal
Abdul Wahid
Ahindra Nath Halder

SC-050
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-048
SC-049
SC-051
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

4
3
6
10
1
6
5
4
2
6
5
8
5
12
7
1
5
3
8
5
11
5
3
6
3
6
1
5
1
11
1
7
8
12
7
1
6
1
8
6
10
5
6
9
1
9
11

2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895

C-1510
C-1511
C-1512
C-1513
C-1514
C-1515
C-1516
C-1517
C-1518
C-1520
C-1522
C-1523
C-1525
C-1526
C-1527
C-1528
C-1529
C-1530
C-1531
C-1532
C-1533
C-1534
C-1535
C-1536
C-1537
C-1538
C-1544
C-1546
C-1548
C-1549
C-1550
C-1551
C-1552
C-1553
C-1556
C-1557
C-1558
C-1559
C-1560
C-1563
C-1564
C-1565
C-1566
C-1567
C-1569
C-1570
C-1571

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
BHUB
BHUB
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK

Alok Bondo-padhyay
Sudip Kr. Dutta
Apurba Kr. Bhajan
Bidyut Talukdar
Aparesh Nandi
Sudip Chakraborty
Sujit Kr. Saha
Saikat Mitra
Saibal Kr. Ghosh
Biswanath Bag
Manoj Halder (No. 1)
Apurba Kr. Sadhya
Chunilal Barman
Biswanath Saha
Uttam Kr. Saha
Sailendra Nath Sardar
Tarun Chakraborty
Dipak Chatterjee
Kiran Sankar Chakraborty
Jogendranath Lenka
Sankar Prasad Ghosh
S. C. Tiwari
N.K. Bajpai
Pawan Kumar Singh
Mohan Swaroop
L.P. Pandey
Jeet Lal
Brijendra Kumar
S.P.S. Nirmal
Modi Singh
Satyendra Nath
R. S. Tewari
J. P. Singh
Pyare Lal Harijan
R. K. Solanki
B. V. N. Tiwari
Dhananjay Singh
Ram Singar
Santosh Kumar Mishra
R. C. Sharma
Chhote Lal
Ashok Kumar Srivastava
P. K. Sharma
Mohd. Hadish Ali
Asuda Ram
Suresh Singh
V.K. Sinha

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-052
Gen
SC-053
SC-054
SC-055
SC-056
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-057
SC-058
SC-059
SC-060
Gen
Gen
SC-061
SC-062
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-063
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
9
2
9
9
2
1
6
11
4
1
11
3
1
7
12
4
8
10
6
8
4
7
1
5
7
12
9
10
1
9
5
7
7
7
7
3
7
7
8
1
4
9
8
8
8
10

2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942

C-1572
C-1573
C-1574
C-1575
C-1576
C-1577
C-1578
C-1579
C-1580
C-1581
C-1582
C-1584
C-1585
C-1586
C-1587
C-1588
C-1590
C-1591
C-1592
C-1593
C-1594
C-1595
C-1597
C-1598
C-1600
C-1602
C-1605
C-1606
C-1608
C-1612
C-1613
C-1614
C-1615
C-1616
C-1617
C-1618
C-1619
C-1620
C-1621
C-1622
C-1623
C-1624
C-1625
C-1626
C-1627
C-1628
C-1629

VADO
VADO
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
LUCK
VADO
BHOPAL
BHOPAL
LUCK
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
LUCK
LUCK
LUCK
DELHI
LUCK
CHN

SAXENA DHIRAJKUMAR OMPRAKASH


PATEL MANUBHAI BALUBHAI
ANAND KISHORE
SHANKAR MESHRAM
SUDHIR K. SHUKLA
SURENDRA KUMAR JAIN
R.M. GAUTAM
R.K. NAIR
S.K. CHOUKSE
R.K. VERMA
ANIL KUMAR JAIN
R.K. SRIVAS
SURESH SADHAV
RAVINDRA SISODIA
OSCAR TIRKEY
SHOBHARAM JATAV
SWAPAN KUMAR KHAN
P. UNNIKRISHNAN (NO.I)
C.G. RAMACHANDRAN
K.P. VIJAYAKUMAR
S. BALAMURALI
JOY THOMAS E.P.
P.C.AJITHKUMAR
P.N. SUDARSANAN
D. SAM SUNDER RAJ
ANTONY MICHAEL T.F.
K.P. RAVI KUMAR
P.T. MATHEW
C. ABDUL MAJEED
M.K. JAYARAJAN
Ram Prakash Srivastava
GOSWAMI DINESHGIRI BHAGWANGIRI
ALEXANDER PANNA
SHAKIR AHMED
Satish Chandra Mishra
Smt. Kokila Pandey
J.K. NAGPAL
DIWAN CHAND KAWAL
RAI CHAND
JAGDISH PRASAD
RAMPHAL
B.S.Gupta
A. K. Saxena
Rakesh Kumar Tyagi
RAGHUBAR DAYAL
Durgeshweari Saran Srivastava
M.C. RAJENDRA BABU

Gen
Gen
Gen
SC-064
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-065
SC-066
Gen
ST-042
SC-067
SC-068
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-043
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-069
SC-070
SC-071
SC-072
Gen
Gen
Gen
SC-073
Gen
Gen

10
3
2
3
7
5
6
10
1
6
10
1
9
3
9
7
8
10
10
5
6
2
3
11
5
11
12
12
11
7
1
1
10
12
7
10
11
10
9
12
2
4
2
5
1
9
12

2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989

C-1630
C-1631
C-1632
C-1633
C-1634
C-1635
C-1636
C-1637
C-1638
C-1639
C-1640
C-1641
C-1642
C-1644
C-1645
C-1646
C-1647
C-1648
C-1649
C-1650
C-1652
C-1653
C-1654
C-1655
C-1657
C-1658
C-1659
C-1660
C-1661
C-1662
C-1663
C-1664
C-1665
C-1666
C-1667
C-1669
C-1670
C-1671
C-1673
C-1674
C-1676
C-1678
C-1679
C-1681
C-1682
C-1683
C-1684

CHN
KOL
CHN
CHN
CHN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
VADO
VADO
VADO
VADO
BHUB
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
BHUB
BHUB
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL

C. HARIDAS
Dilip Kr. Mukha-padhyay
P.A.THOMAS
P. N. SREEKUMAR
T.K. HARINARAYANAN
SANKARANARAYANAN R
PADMA V
SUBRAMANIAM C
MURUGANANDAM M
SUBRAMANIAM N
RAVINDRAN S
PATEL ISHWARBHAI BHURBHAI
PATEL VALI HASAN
GUSANI PRADIPKUMAR BHOGILAL
PANDYA RAJENDRA NATWARLAL
Sitaram Agarwala
RAMESHWAR SADHAV
K.L. BARIA
AGPIT PANNA
ANTHREWS KUJUR
K.C. MISHRA
B. R. K. IYER
ANAND KUMAR SHRIVASTAVA
RAMESH KUMAR SHARMA
K.K. SITHOLIWAL
SANJAY SHRIVASTAVA
SAM ZEPINAH J A
SEETHALAKSHMI M
SURESH RAO K
GOPALAKRISHNAN G
MARGARET M T K
VIJENDRAN R
MAM CHAND
N.K. BANSWALA
NARAIN SINGH
BRIJ BHUSHAN
HARPAL SINGH
BHARAT BHUSHAN CHAUHAN
RAVINDER MOHAN
VIRENDER SINGH
Digambar Mishra
H.K.Mohapatra
M.P. AGARWAL
S.N. UPADHYAY
ARUN KUMAR JAIN
SUHAS GANDHE
J.P.S. CHOUHAN

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-074
SC-075
ST-044
ST-045
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-076
Gen
SC-077
SC-078
SC-079
SC-080
SC-081
SC-082
SC-083
SC-084
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
2
10
5
3
9
6
5
6
1
4
9
6
2
2
6
7
9
2
3
7
9
1
10
1
4
10
1
3
8
1
7
1
7
12
4
8
10
11
10
2
1
1
2
4
5
7

2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036

C-1685
C-1687
C-1688
C-1689
C-1690
C-1691
C-1692
C-1693
C-1694
C-1695
C-1696
C-1697
C-1699
C-1700
C-1701
C-1702
C-1703
C-1704
C-1706
C-1707
C-1708
C-1709
C-1710
C-1711
C-1712
C-1713
C-1714
C-1715
C-1716
C-1717
C-1718
C-1719
C-1720
C-1721
C-1722
C-1723
C-1724
C-1725
C-1726
C-1727
C-1728
C-1729
C-1731
C-1732
C-1733
C-1734
C-1735

BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
CHEN
CHEN
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

P.N. MISHRA
Gen
KARANSINGH YADAV
Gen
S.K. SINGHAI
Gen
AJAY KUMAR GOSWAMI
Gen
R.K. SHARMA
Gen
SANJAY SOOD
Gen
SHASHIKANT GUPTA
Gen
ANIL C. SARAF
Gen
T.V. CHACKO
Gen
RAJSHEKHAR CHOUBEY
Gen
KRISHNAKANT KUSHWAHA
Gen
SUSHIL KUMAR DUBEY
Gen
ARVIND KUMAR PANDEY
Gen
ANIL KUMAR JAIN
Gen
MANOJ D. MULEY
Gen
KAPIL DUBEY
Gen
B.C. EKKA
ST-046
INDERJEET BACHHERIA
SC-085
SURESH CHANDRA GOYAL
Gen
BHARATSINGH CHOUHAN
Gen
ARUN SINGH R
Gen
GOPINATHAN K V
Gen
ZALA PREMJIBHAI KHIMJIBHAI
SC-086
SHARMA PANKAJKUMAR P.
Gen
VADHEL POPATLAL GOVINDBHAI
Gen
MARU AHMEDHUSAIN ISABHAI
Gen
MEENA KAILASHCHANDRA GULABCHAND
ST-047
MEHTA VIRENDRAKUMAR
Gen
DOSHI KAMAL
Gen
VERMA RAVISHANKAR MAHESHANANDPRASADGen
AGRAWAL KANARAM AMARCHAND
Gen
BALI SATISHKUMAR J.
Gen
PATEL DINESHKUMAR BABUBHAI
Gen
SONI CHANDRAPRAKASH BHURALAL
Gen
AGRAWAL ANILKUMAR
Gen
JHA PIYUSHKUMAR NATWARLAL
Gen
AGRAWAL BALMUKUND
Gen
INDRODIA DINESHKUMAR KLYANJI
Gen
YOGESH KISHAN
Gen
ARVIND PRASAD
Gen
THAKKAR RAMESHKUMAR JAGJIVANDAS
Gen
SMT. SUDHA SEKHAR
Gen
SHUKLA UMED NARAYAN
Gen
BOOTRA KAMAL KISHOR
Gen
GUPTE SUNIL SRINIVAS
Gen
GANDHI RAJESHKUMAR AMRATLAL
Gen
BOHRA VASUDEV
Gen

3
8
12
4
5
12
1
2
5
6
7
1
9
5
10
9
3
12
7
7
6
12
6
2
8
9
12
6
1
12
9
2
4
3
8
5
7
9
6
7
4
12
9
7
8
11
1

3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083

C-1736
C-1737
C-1738
C-1739
C-1740
C-1741
C-1742
C-1743
C-1744
C-1745
C-1747
C-1749
C-1750
C-1751
C-1752
C-1753
C-1754
C-1755
C-1756
C-1758
C-1759
C-1760
C-1761
C-1762
C-1763
C-1764
C-1765
C-1766
C-1767
C-1768
C-1769
C-1770
C-1771
C-1772
C-1773
C-1774
C-1775
C-1776
C-1777
C-1778
C-1779
C-1780
C-1782
C-1783
C-1784
C-1785
C-1786

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
DELHI
SHILL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR

CHATURVEDI ATUL SOHANSWARUP


Gen
KELA KISHANLAL C.
Gen
CHAUHAN UMEDSINGH ARJUNSINGH
Gen
GANDHI KIRIT RASIKLAL
Gen
CHANDRASHEKAHR SURESH KARIATUKARAN Gen
KADAVANU GEORGE CHERIAN
Gen
MANSURI ASLAM ABDULBHAI
Gen
PANCHAL PUNJILAL SHANKARLAL
Gen
KHATRI GULAMRASUL AHMEDJI
Gen
PATEL HITENDRAKUMAR MAGANLAL
SC-087
MEENA BABULAL
ST-048
CHAUHAN KIRANKUMAR JIVABHAI
Gen
VAKHARIA JITENDRA VRAJLAL
Gen
PATEL SULEMAN MOHMED
Gen
MATHUR CHANDRA PRAKASH
Gen
GADHVI RAMESHKUMAR AVADDAN
Gen
GAJRAJ SINGH
SC-088
HARDWARI LAL
SC-089
Hiramba Basumatari
ST-049
SANJEEV SHARMA
Gen
SUNIL KUMAR DUBEY
Gen
SUDHIR KUMAR GUPTA
Gen
A.K. PATEL
Gen
ASADULLAH KHAN
Gen
BALWANT SINGH RATHOR
Gen
SUNIL KUMAR SHRIVASTAV
Gen
RAVINDRA GHANSHANI
Gen
A.K. AGARWAL
Gen
SANDEEP TREHAN
Gen
SUBHASH CHANDRA
Gen
S.K. JOSHI
Gen
SMT RITA NAGARKAR
Gen
A.S. PARIHAR
Gen
M.G. KHERA
Gen
D.N. Pandey
Gen
Anand Bahadur Rawat
SC-090
Ram Das
ST-050
Subodh Kumar Gupta
Gen
N.N. Lal
Gen
R. D. Singh
Gen
Promod Kumar
Gen
Pallavi Mishra
Gen
V.P. Joshi
Gen
Subhash Chandra
SC-091
Dhan Raj Gupta
Gen
Hans Raj Meena
ST-051
R.K. Vijay
Gen

3
6
9
6
9
5
2
11
6
6
8
6
3
6
3
7
3
7
4
6
9
12
7
12
8
9
4
6
6
10
11
6
12
11
10
3
5
9
7
1
10
9
9
6
9
7
1

3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130

C-1787
C-1788
C-1789
C-1790
C-1791
C-1792
C-1793
C-1796
C-1797
C-1798
C-1799
C-1800
C-1801
C-1802
C-1803
C-1804
C-1805
C-1806
C-1807
C-1808
C-1809
C-1810
C-1811
C-1812
C-1813
C-1814
C-1816
C-1818
C-1820
C-1821
C-1822
C-1823
C-1824
C-1826
C-1827
C-1828
C-1829
C-1830
C-1831
C-1832
C-1834
C-1835
C-1836
C-1837
C-1838
C-1839
C-1840

BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHEN
CHEN
CHEN
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
LUCK
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
BHUB
PATNA

D.V.VINOD POOVAPPA
WILFRED PINTO
KESHAVA PAI
SANTOSH M.HARVATTE
C.N.RAJASHEKAR
C.U.POOVAIAH
N.HIRIYANNA
PANNEERSELVAM A T
ASHOKAN M
NARAYANA MOORTHY S
DHARAMVEER SINGH
SHARMA OMPRAKASH
SHAH KRISHNAKANT GANSHYAM
BHUROMAL JANGID
MALEK ABDULMAJID KASIMMIYA
Rajendra Prasad Sharma
B.B. Baurai
Rajesh Kumar Yadav
Mayank Sharma
D.K. Singh
J. K. Mishra
AASH KUMAR SAINI
RAJINDER CHOPRA
NAROTAM SHARMA
SURINDER KUMAR KASHYAP
KRISHAN DUTT
RAJINDER PARSHAD SHARMA
ASHOK KUMAR SHARMA
KULWANT SINGH
SURINDER KUMAR
SUSHMA ABROL
ROOP SINGH
Rajesh Kumar
Sidhartha Sankar Kar
Hossain Sahed Abedin
Ananda Mohan Gupta
Ratan Kumar Saha
Subrata Sanyal
SURAJ MAL SINGH RANG
BABU LAL BASWAL
H.K. SEGHAL
S.S. MALIK
P.D. Bairwa
Heera Chand Meena
Shankar Lal Meena
Pradipta Ku. Pattnaik
Sudhir Kumar

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-092
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-093
Gen
Gen
SC-094
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-095
SC-096
Gen
Gen
SC-097
ST-052
ST-053
Gen
Gen

4
3
7
9
3
7
10
1
4
3
8
3
5
1
1
5
5
5
7
10
7
4
11
11
3
1
3
1
10
10
3
1
1
8
2
1
3
11
12
11
8
7
1
3
1
3
10

3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177

C-1841
C-1842
C-1843
C-1844
C-1845
C-1846
C-1847
C-1848
C-1849
C-1850
C-1851
C-1852
C-1853
C-1854
C-1856
C-1857
C-1858
C-1859
C-1860
C-1861
C-1862
C-1863
C-1864
C-1865
C-1866
C-1867
C-1868
C-1869
C-1870
C-1871
C-1872
C-1873
C-1874
C-1875
C-1876
C-1877
C-1878
C-1879
C-1880
C-1881
C-1882
C-1883
C-1884
C-1885
C-1886
C-1887
C-1888

PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
SHILL
SHILL
SHILL
BHUB
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK

Narendra Mohan Das


Avinash Kumar Singh
Rakesh Jaisawal
Madhup Sharan
Binod Kumar Gupta
Binay Kumar Singh
Sanjeev Ranjan
Ravindra Nath Mishra
Desh Deepak
Binod Kumar Sinha, No-I
Nand Kishore Prasad
Sunil Kumar Pandey
Birendra Kishore Verma
Ravinesh Kumar Sinha
Bibhuti Kumar Jain
Sanjay Kumar Sinha
Anand Prakash
Premananda Saikia
Nibash Ranjan Das
Jyotish Das
Prafulla Ku. Mohapatra
Bidhu Bhusan Karmakar
Gautam Das
Sribas Dhar
Swapan Kr. Roy
Manik Lal Choudhury
Smt. Namita Choudhary
Ram Dhan Jat
Virendra Agarwal
A.Z. Ansari
G.P. Kashyap
Mahaveer Prasad Aswal
Dharam Singh Meena
UDAYA SHANKAR N.SHARMA
L.GOPINATH
N.R.RUDRESH
ASHOK R PATIL
V.RAMESH CHANDRA
SHAKUNTALA JAGADALE
R.SRINIVASAN
Ambarish Kumar Srivastava
Anil Kr. Gupta
Rajesh Kumar Singh
Bindeshwari Prasad Mishra
Salil Kumar Rastogi
Mohd. Tariq
Asha Nagpal

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-054
SC-098
SC-099
Gen
SC-100
SC-101
SC-102
SC-103
SC-104
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-105
ST-055
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-106
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
6
6
7
7
7
12
1
1
6
8
3
9
8
6
8
4
1
10
2
3
2
5
9
11
11
1
8
1
2
4
11
12
8
3
1
12
10
9
12
7
6
6
10
8
6
6

3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224

C-1889
C-1890
C-1891
C-1892
C-1893
C-1894
C-1895
C-1896
C-1897
C-1898
C-1899
C-1901
C-1902
C-1903
C-1904
C-1905
C-1906
C-1907
C-1908
C-1909
C-1910
C-1911
C-1913
C-1914
C-1915
C-1917
C-1918
C-1919
C-1920
C-1921
C-1922
C-1923
C-1924
C-1925
C-1926
C-1928
C-1929
C-1930
C-1933
C-1934
C-1935
C-1936
C-1937
C-1938
C-1939
C-1940
C-1941

LUCK
LUCK
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

Lalit Mohan
Ram Bhuj Prasad
ALOK DIXIT
K.N. TIWARI
PRAKASH PARNERKAR
SHAKTI P. PANIGRAHI
A.B. PHANSIKAR
BISWANATH CHATTERJEE
R.K. DWIVEDI
P.P.S. CHAWLA
UMAKANT DUBEY
KRIPANAND BHARTI
R.B. GEDAM
Suhrit Mukherjee
Subir Kumar Das
Susanta Kumar Das
Subrata Kar
Santanu Goswami
Subir Kumar Jana
Barun Das
Basudeb Panja
Tapas Kumar Mitra
Tapan Kr. Majumder
Dinesh Chandra Sarkar
Swapan Kr. Bhowmick
Goutam Das
Tapas Ranjan Thakur
Md. Iqbal
Bidyut Kr. Kundu
Prabuddha Mitra
Ranjan Kr. Chowdhury
Partha Sarathi Ghosh
Arup Krishna Sarkar
Prabir Mukhopadhyay
Rishi Kumar Dutta
Debarshi Bhatta-cherjee
Prabir Kumar Ghosh
Amitava Chatterjee
Jayanta Baidya Mazumdar
Sibaji Mukho-padhyay
Pradyut Mukho-padhyay
Sudarshan Shit
Arup Chand Mukherjee
Ranen Kumar Sinha
Debasis Acharjee
Shambhu Nath Mondal
Manobrata Chakraborty

Gen
SC-107
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-108
SC-109
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-110
OBC
Gen
SC-111
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

8
9
7
12
7
8
5
1
5
10
12
12
12
9
12
10
9
10
1
10
10
10
10
8
1
7
4
5
8
7
9
12
7
9
5
10
7
8
7
11
3
2
1
8
8
12
2

3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271

C-1943
C-1944
C-1945
C-1946
C-1947
C-1948
C-1950
C-1951
C-1952
C-1953
C-1955
C-1956
C-1957
C-1958
C-1960
C-1961
C-1962
C-1964
C-1966
C-1967
C-1968
C-1969
C-1970
C-1971
C-1972
C-1973
C-1974
C-1975
C-1976
C-1977
C-1978
C-1979
C-1980
C-1981
C-1982
C-1983
C-1984
C-1985
C-1986
C-1987
C-1988
C-1990
C-1991
C-1992
C-1993
C-1994
C-1995

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

Rajiv Sharma
Tapan Kumar Sinha
Tapas Kr. Dutta
Partha Pratim Basu
Kanchan Kanti Nandy
Ranjit Mukherjee
Sri Kumar Dutta
Dulal Krishna Paul
Bata Krishna Bhar
Debashish Ghosh Roy
Janhabi Brata Dutta
Rajiv Krishna Majumder
Ashok Kr. Aich
Swapan Kr. Ghosh
Manish Patra
Sunil Das
Baidya Nath Biswas
Amiya Ranjan Das
Mrinal Kanti Majumder
Rajmani Dhamal
Banabir Saha
Dhirananda Mohanta
Sankar Majumder
Prabir Kumar Saha
Biswanath Bhatta-cherjee
Uday Chand Mallick
Jugal Narayan Chakraborty
Subrata Mitra
Dipankar Nandy
Asis Kr. Mangal
Subhendu Sanyal
Somnath Banerjee
Debi Prosad Bardhan
Ram Chandra Saha
Sitaram Bondo-padhyay
Manas Kumar Mukho-padhyay
Koushik Chatterjee
Mirtyunjoy Chanda
Izabal Haque Mallick
Surajit De
Ratna Roy (Barman)
Prosanta Kumar Paul
Buddhadev Gangully
Some Deb Sharma
Gautam Das Gupta
Shyamal Kumar Goswami
Debashish Ghosh (No.2)

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-112
SC-113
SC-114
SC-115
SC-116
SC-117
SC-118
SC-119
SC-120
SC-121
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

6
5
11
8
7
1
1
7
1
1
3
12
1
3
9
10
1
1
1
4
1
3
1
1
5
10
3
12
3
10
1
5
9
1
11
4
12
1
12
12
4
11
5
1
10
11
11

3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318

C-1996
C-1997
C-1998
C-1999
C-2000
C-2001
C-2002
C-2004
C-2005
C-2006
C-2008
C-2009
C-2010
C-2011
C-2012
C-2013
C-2014
C-2015
C-2016
C-2017
C-2018
C-2019
C-2020
C-2021
C-2022
C-2023
C-2024
C-2025
C-2026
C-2027
C-2028
C-2030
C-2032
C-2033
C-2034
C-2035
C-2036
C-2037
C-2038
C-2039
C-2040
C-2042
C-2043
C-2044
C-2046
C-2047
C-2048

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

Saumitra Sarkar
Biren Kumar Jana
Goutam Mukherjee
Kalyan Ghosh
Nil Kamal Ghosh
Dipankar Bhatta-charjee
Tapan Kr. Ghosal
Rasheswar Mondal
Partha Pratim Banerjee
Kunal Bhatta-cherjee
Ashis Sinha Roy
Goutam Sengupta
Debasis Podder
Shekh Phiroj Ahmed
Subhasish Paul
Venkata Nageswar Kumar Sonti
Subhra Kamal Sengupta
Krishnendu Chowdhury
Debaprosad Halder
Mir. Giasuddin
Swapan Kumar Gayen
Dipak Chakraborty
Mukul Bikash Ghatak
Basab Sarkar
Arun Kanti Ghosh
Santanu Bhowmick
Kishore Kr. Nayak
Tapan Kumar Bera
Rabindralal Jaiswal
Amit Kumar Halder
Subrata Datta
Chandan Kr. Bhatta-cherjee
Debashis Dutta
Sandip Basu
Santanu Sankar Kar
Krishnendu Chakraborty
Subir Kumar Ghosh
Subrata Mukherjee
Santanu Banerjee
Tapan Halder
Monojit Majumder
Vivakananda Jha
Indu Bikash Das
Tarun Kanti Basu
Kajal Kumar Bhatta-cherjee
Sudip Narayan Bondopadhyay
Tarun Karmakar

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-122
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
11
1
3
10
11
10
1
9
6
12
2
12
6
12
1
8
1
1
1
10
3
8
10
3
1
1
10
5
12
9
12
7
8
6
1
6
1
1
11
11
5
11
11
10
6
1

3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365

C-2049
C-2050
C-2051
C-2052
C-2053
C-2054
C-2055
C-2056
C-2057
C-2058
C-2059
C-2060
C-2061
C-2062
C-2063
C-2064
C-2065
C-2066
C-2067
C-2068
C-2069
C-2070
C-2071
C-2072
C-2073
C-2074
C-2075
C-2076
C-2077
C-2078
C-2079
C-2080
C-2081
C-2082
C-2083
C-2084
C-2085
C-2086
C-2087
C-2088
C-2089
C-2090
C-2091
C-2092
C-2093
C-2094
C-2095

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

Dipak Chatto-padhyay
Ashit Kr. Das
Tarun Neogi
Santanu Chattopadhyay
Shyamal Baran Dalapati
Suhrid Ranjan Sinha Babu
Subhas Kanti Saha
Sankar Kr. Basu
Swapan Kumar Das
Basab Bardhan
Basudev Dutta
Arun Kumar Das
Bidyut Kumar Basu
Debabrata Chatterjee
Biswajit Bhowmik
Manik Maji
Suhotra Sundar Das
Achinta Das
Abhijit Deb
Debashish Mitra
Rabi Sankar Mitra
Amit Mondal
Amarendra Chakraborty
Shasthi Charan Mondal
Manik Lal Bhowmick
Debasish Ghosh(No.I)
Gopal Chandra Chowdhury
Tapas Kr. Saha
Tapas Kr. Mondal
Dinabandhu Sai
Basudeb Singha
Santanu Roy
Mihir Kr. Chanda
Gautam Chatterjee
Uttam Kr. Garai
Md. Rahmatullah
Gopal Chandra Das
Apurbajyoti Biswas
Biman Chandra Patra
Shiv Shankar Sharma
Bilash Das
Paritosh Saha
Arabinda Biswas
Sovan Chandra Das
Sanjoy Kr. Biswas
Sanjib Halder
Samaresh Kr. Bagchi

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-123
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-124
SC-125
Gen
Gen
SC-126
Gen
SC-127
Gen
SC-128
SC-129
SC-130

3
9
4
4
10
9
10
12
4
12
4
2
3
3
1
2
5
8
6
1
11
12
1
8
1
11
10
8
12
1
8
1
12
2
1
1
1
2
7
12
3
2
5
10
2
2
3

3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412

C-2096
C-2097
C-2098
C-2099
C-2100
C-2101
C-2102
C-2103
C-2104
C-2105
C-2106
C-2107
C-2108
C-2109
C-2110
C-2111
C-2112
C-2113
C-2114
C-2115
C-2116
C-2117
C-2118
C-2119
C-2120
C-2121
C-2122
C-2123
C-2124
C-2126
C-2127
C-2128
C-2129
C-2130
C-2131
C-2133
C-2134
C-2135
C-2136
C-2137
C-2138
C-2139
C-2140
C-2141
C-2142
C-2143
C-2144

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

Sanajit Kumar Roy


SC-131
Dusmanta Halder
SC-132
Pravash Ch. Sarkar
SC-133
Smt. Kabita Majumder (Patta-nayak)
Gen
Swapan Das
SC-134
Swapan Kr. Mayra
Gen
SHARMA MANOJKUMAR
Gen
CHAUHAN BHUPENDRA MORARJIBHAI
Gen
BAGTARAM BENIWAL
Gen
PUROHIT GAURISHANKAR KALURAM
Gen
VYAS RAJENDRAKUMAR NATWARLAL
Gen
KINNARIWALA KAMALNAYAN JAYENDRAKUMARGen
PATEL PRAKASHKUMAR PRAMUKHLAL
Gen
SHIVRAM SINSINBAR
Gen
CHAUHAN RAMESHCHANDRA HAJARILAL
Gen
PILLAI GOPALKRISHNA V.K.
Gen
KAPOOR AKHILKUMAR SURESHNARAYAN
Gen
HAMER GEORGE MATHEW
Gen
JITENDRA SINGH
Gen
SHARAD AIRAN
Gen
BIAS RAJSINH NARAYANSINH
Gen
TRIPATHI SANJAYKUMAR RAMESHWARDAYAL Gen
DESAI PAREN NATWARLAL
Gen
CHAVDA ARVINDKUMAR RAGHAVJI
Gen
CHAUDHARI REVJIBHAI CHHANIABHAI
ST-056
BHATT HIMANSHUBHAI DEVIPRASAD
Gen
NIMAVAT KISHOR DALSUKHBHAI
Gen
BIHOLA VIJAYSINH PRATAPSINH
Gen
KHOLWADWALA MAHENDRA MANILAL
Gen
HAKANI VINODKUMAR HIMATLAL
Gen
KANSARA KANTILAL VALJIBHAI
Gen
DEVKARAN PREMJI KANJARIA
Gen
MULLAN ABDULLATIF AHMEDBHAI
Gen
GUPTA OMPRAKASH
Gen
PIPALIA ASHOK KUMAR GIRDHARLAL
Gen
KATDARE MILIND
Gen
GERVASIS P. THOMAS
Gen
GANDHI NARENDRA AMBALAL
Gen
POPAT MAHESH VRAJLAL
Gen
NAUTIYAL ANIL K.
Gen
BHATT RAJENDRA BHAILALBHAI
Gen
TRIVEDI HASMUKHRAI BHAGWANBHAI
Gen
PATEL BHARATKUMAR VAGHJIBHAI
Gen
PARMAR RANCHHODBHAI NANJIBHAI
SC-135
CHAUHAN RAMESHKUMAR KESHAVLAL
SC-136
BAIRWA JAGDISHCHANDRA GANGARAM
SC-137
MAKWANA KANTILAL NARSINHBHAI
SC-138

2
2
2
7
7
4
5
1
4
7
8
10
11
7
1
5
7
3
7
9
9
6
10
4
6
9
8
11
11
1
3
3
11
9
1
11
6
9
8
4
12
3
9
6
8
6
4

3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459

C-2145
C-2146
C-2147
C-2148
C-2149
C-2150
C-2151
C-2152
C-2153
C-2154
C-2155
C-2156
C-2161
C-2162
C-2163
C-2164
C-2165
C-2167
C-2168
C-2171
C-2173
C-2174
C-2176
C-2177
C-2178
C-2179
C-2181
C-2182
C-2183
C-2184
C-2185
C-2186
C-2187
C-2189
C-2190
C-2191
C-2193
C-2194
C-2195
C-2196
C-2197
C-2198
C-2199
C-2200
C-2201
C-2202
C-2203

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
BLR
LUCK
CHN
LUCK
CHN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

TRIVEDI BHARATKUMAR KANTILAL


CHAUHAN ASHWINKUMAR BHANUBHAI
MEENA LAKHANLAL KYADARAM
CHAUHAN JAYESH MANILAL
TOSAWALA RADHAKRISHNA C.
GOHIL PAULBHAI NANJIBHAI
BANKER BALGOVIND DHANJIBHAI
CHAVDA PRAVINBHAI DHULABHAI
MEENA RAMAVATAR RAMPRATAP
CHAUDHARI PRAVINKUMAR JAMUBHAI
BHAGALIA MAHESHKUMAR KHANDUBHAI
SHAIKH ABDUL RAHIM HABIB
BAROT AKHILKUMAR BHAILALBHAI
K. V. JOSE
J. DAS
RAVI VARMA RAJA
P.P. PANICKER
THANKACHAN V. JOSEPH
MARY P.S.
JOSY BRIDGIT JOSEPH
N.P. MENON
P. MADHUSOODANAN
O. PRADEEPAN
AJIT PRAKASH A.R.
A. SARASWATHI CHANDRAMOHAN
V.M.RAJASEKHARAN NAIR
N. MANIVANNAN
A. A. Sharma
K.V. BABU
V.K. Joshi
A.G. SURESH
ARUL P
PANNEERSELVAN R
VENKATACHALAM S -II
ANTONY A V
KUMARAN S
SRIPATHY S
THANGARAJAN V
MARIAPPAN T
SEKAR R
BIJU PAUL
RAVISHANKAR G
MURUGANANDAN N
AJASKHA M
SATISHKUMAR M
BASKARAN S
MOORTHY K

Gen
SC-139
ST-057
SC-140
SC-141
SC-142
SC-143
SC-144
ST-058
ST-059
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-145
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-146
Gen
SC-147
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-148

10
7
8
11
8
1
7
7
8
6
2
3
3
12
5
4
5
11
5
5
9
4
7
7
4
5
2
5
5
4
5
8
4
4
9
7
3
6
3
4
5
6
5
9
1
5
10

3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506

C-2206
C-2207
C-2208
C-2209
C-2210
C-2211
C-2212
C-2213
C-2214
C-2215
C-2216
C-2217
C-2218
C-2219
C-2221
C-2224
C-2225
C-2226
C-2227
C-2228
C-2229
C-2230
C-2231
C-2232
C-2234
C-2235
C-2236
C-2237
C-2238
C-2239
C-2240
C-2241
C-2244
C-2245
C-2246
C-2247
C-2248
C-2249
C-2250
C-2251
C-2252
C-2253
C-2254
C-2255
C-2256
C-2258
C-2259

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
KOL
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

SIVAPRAKASAM S
SUNDARA MURTHY D
JEYARAJ S X
MARUTHAPANDI M
VENKATARAMAN G S
SIVAKUMAR K C
KUMARAVADIVEL S M
SAVITHRI R
VENKATESAN R
SANKARANARAYANAN K
MATHIMARAN M V
UTHIRAPATHI K
THIRUGNANASAMBANDAMOORTHY
KALIAPPAN N
Partha Pratim Roy
DEVENDRA PAL SINGH
V M DOSHI
K R DHAKE
C S PURANIK
Y N SHASTRI
V GANGADHAR D
S A LANGARE
S V NAZIRKAR
C S DHATRAK
V SRINIVASAN
KUM N S RAJADHAYKSHA
M B BHINGARDIVE
S K RODRIGUES
RAJESH M DAKSHINI
N A SHIVALKAR
K P RAJAN
M K MISRA
R M SOMASHEKHAR
S P SASANE
SITARAM S SHARMA
P P JOSHI
N J SOLANKI
D K BAKRE
R S PARTE
V W BAGEWADI
V K MISHRA
K B THAKUR
P J BISSA
RAMESH KUMAR
P B JAGTAP
MOHAMMED SHARIFF
R S SINGH

SC-149
SC-150
Gen
SC-151
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-152
SC-153
SC-154
SC-155
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-156
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-157
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-158
Gen
Gen
Gen

5
11
9
8
12
5
3
4
7
1
5
9
2
2
12
9
11
8
9
9
7
6
10
8
7
12
3
8
9
4
10
3
6
7
12
9
3
2
7
2
2
6
4
12
4
5
12

3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553

C-2260
C-2261
C-2262
C-2263
C-2264
C-2265
C-2266
C-2267
C-2270
C-2272
C-2273
C-2274
C-2275
C-2276
C-2277
C-2278
C-2279
C-2280
C-2281
C-2282
C-2283
C-2284
C-2285
C-2286
C-2287
C-2288
C-2289
C-2290
C-2291
C-2292
C-2293
C-2294
C-2295
C-2296
C-2297
C-2298
C-2299
C-2300
C-2301
C-2302
C-2303
C-2304
C-2305
C-2306
C-2307
C-2309
C-2310

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

TUSHAR D BHISE
R N TONPE
MILIND V GHOLAP
MURARILAL BUSWALA
SMT S S PRABHU
V R MORE
Y P SINGH (Y P B SINGH)
RAMSURAT H JAISWAR
A S BHAGAT
R A DESAI
SHASHIKUMAR N DONGARWAR
KHUSHAL T BARAPATRE
SMT VIMALA KANNAN
U M SHINDE
J P G NAIR
ALEXANDER KOSHI
SMT ANURADHA S PARAB
H N KOTIAN
JAGDEEP S BHIWANDKAR
SUDHIR B MANE
MAHESH A YEOLE
SMT N J KULKARNI
V D OHOL
S.D PATIL
RAMKRISHNAN SITARAM
PRATAP BALRAM GHAG
DHIRENDRA KUMAR MISRA
ARUN KUMAR SASMAL
SUVENDU DAS
ABRAHAM JACOB
G B TILWE
UTKAL KUMAR PATI
A V BAWDEKAR
AJAYKUMAR SINGH
SMT DOLLY JOSEPH (DOLLY JOHN)
L J S FERNANDES
V B NERURKAR
A J UPADHYAY
YOGESHKUMAR K
V VIJAYA KUMAR
S D PATNAIK
A R CHANDGADKAR
S P MANE
NARAYANAN C K
P I PANDYA
RAKESH KUMAR KAPOOR
G SHIVAJI RAO

SC-159
SC-160
SC-161
SC-162
Gen
SC-163
Gen
SC-164
SC-165
Gen
ST-060
ST-061
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-166
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

4
6
3
6
4
5
9
1
7
11
11
4
12
5
9
11
6
11
6
11
10
2
3
5
8
5
7
2
2
10
8
7
9
8
2
10
9
6
4
1
2
3
7
4
8
12
1

3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600

C-2311
C-2312
C-2313
C-2314
C-2315
C-2316
C-2317
C-2318
C-2319
C-2320
C-2321
C-2322
C-2323
C-2324
C-2325
C-2326
C-2327
C-2328
C-2329
C-2330
C-2331
C-2332
C-2333
C-2334
C-2336
C-2337
C-2338
C-2339
C-2340
C-2343
C-2344
C-2345
C-2346
C-2347
C-2348
C-2349
C-2350
C-2351
C-2352
C-2353
C-2354
C-2355
C-2356
C-2357
C-2358
C-2359
C-2360

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

S R KALE
PREMANANDAN K N
S S MUJUMDAR
N S SALUNKE
SHAILESH KUMAR DAVE
S M BAGAL
R L KHILARI
M S SURYAVANSHI
ASHWINI P BANDEKER
P.F.SHAHAPURKAR
B D KUDAL
L N IYER
KEDAR NATH MISHRA
B B PATIL
S D MULGAONKAR
SMT SHAMINA JOY
S M BIRAJDAR
M B RAJDE
V P SHINDE
A S RAJBHOJ
VINOD M SONAWANE
A G DESAI
A P DEORE
Y B SAHARE
B G AMRUTSAGAR
VILAS SAWAI
ANILKUMAR B KHARAT
A B MAGAR
D K DABHALE
NAVINCHANDRA PATEL
UMESH K TIKE
MOHANLAL SONDABHAI GUJARIA
SHAMBHONATH A KORI
RAJAN MANE
KAILASH NATHURAM AHERWAR
S K SWAMINATAN
SUNILKUMAR N LOKHANDE
MOHAN N DEOGHARE
A T SURYAVANSHI
MADHUSOODANA RAO
DEEPAK S GAWAI
MOHAN KAPSE
SHIRAM R JUNJARE
HARSHAD G BORICHA
BHIMRAO R FATE
TUKARAM V SHINDE
BHIMRAO H ZODAPE

Gen
Gen
Gen
ST-062
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-063
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-167
SC-168
SC-169
SC-170
SC-171
SC-172
SC-173
SC-174
ST-064
SC-175
SC-176
SC-177
SC-178
SC-179
SC-180
SC-181
SC-182
SC-183
SC-184
SC-185
ST-065
SC-186
SC-187
SC-188
SC-189
SC-190
SC-191
SC-192
SC-193
SC-194

6
5
9
9
6
11
6
3
12
2
5
3
7
1
7
11
6
8
6
6
6
1
1
8
4
7
8
4
5
10
8
10
7
4
6
10
2
8
7
5
12
11
2
12
11
6
6

3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647

C-2361
C-2362
C-2363
C-2365
C-2366
C-2367
C-2368
C-2369
C-2370
C-2371
C-2372
C-2373
C-2374
C-2375
C-2376
C-2377
C-2378
C-2379
C-2380
C-2381
C-2382
C-2383
C-2384
C-2386
C-2387
C-2388
C-2389
C-2390
C-2391
C-2393
C-2394
C-2395
C-2396
C-2397
C-2400
C-2401
C-2403
C-2404
C-2405
C-2406
C-2407
C-2408
C-2409
C-2410
C-2411
C-2412
C-2413

MUM
MUM
MUM
DELHI
DELHI
LUCK
DELHI
LUCK
PATNA
PATNA
LUCK
VADO
PATNA
PATNA
PATNA
KOL
MUM
DELHI
KOL
BHUB
LUCK
LUCK
LUCK
DELHI
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
KOL
PATNA
PATNA
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

SUBHASH DEVIDARAO INGOLE


ANNA M HUMANE
UTTAM D GOTAPAGER
P.R. BIRDI
VED PRAKASH BATRA
Ashif Rashid Siddqui
S.N. SHARMA
G.P. Tripathi
R.K. Mishra
J.E. Demta
R.B. Sharma
SHINGARKHIYA VAJU KANA
Budhi Nath Ram
Singheshwar Paswan
Uday Shankar Prasad
Nirapada Shikdar
K P SISODIA
SHANKAR PATHAK
Bipul Roy
Umakanta Rout
Anil Kumar Tandon
Raj Kumar
Satya Prakash Tyagi
SUNIL SOBTI
M. P. Singh
Vinod Kumar
Om Prakash Shukla
Kamlesh Singh
Dipak Kr. Ghosal
N. D. Azad
P. K. Sinha
GUPTA PRAVEENKUMAR RAJENDRAPRASAD
JHALA GAJENDRASINH KHUMANSINH
JADIA JAYESHKUMAR UMEDLAL
VAIDYA JAYESH PRABHAKAR
KATIYAR SUDHIRKUMAR
SHARMA MAHESHKUMAR NANDLAL
NANDKISHORSINGH BENISINGH
HIRULKAR SUBODH RAMBHAI
BHATT KAUSHIKKUMAR DEVENDRA
BHATT JITENDRA DAYASHANKAR
GUPTA AJAYPRAKASH KALYANPRASAD
TRIVEDI VIJAYKUMAR BHERULAL
NANAVATI BHARAT DHIRAJLAL
MARU RAHULKUMAR MANGALBHAI
SMT. PARMAR HIRABEN JANAKSINH
RAI RADHESHYAM RAMEDHAR

SC-195
SC-196
SC-197
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-066
Gen
SC-198
SC-199
SC-200
Gen
SC-201
ST-067
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-202
Gen
Gen

4
6
6
1
5
6
3
4
1
11
11
11
1
1
1
10
10
8
1
5
6
11
9
10
7
6
3
2
1
2
2
11
7
11
8
12
1
12
5
8
5
3
5
10
3
6
2

3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694

C-2414
C-2415
C-2416
C-2417
C-2418
C-2419
C-2421
C-2422
C-2425
C-2426
C-2427
C-2428
C-2429
C-2430
C-2431
C-2432
C-2433
C-2434
C-2435
C-2436
C-2437
C-2438
C-2439
C-2440
C-2441
C-2442
C-2444
C-2445
C-2446
C-2447
C-2448
C-2449
C-2450
C-2451
C-2452
C-2453
C-2454
C-2455
C-2457
C-2458
C-2459
C-2460
C-2461
C-2462
C-2463
C-2464
C-2465

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
PATNA
PATNA
VADO
JAIPUR
PATNA
VADO
VADO
JAIPUR
JAIPUR
LUCK
KOL
HYD
KOL
BHUB
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

RAJESH SHARMA
RAVI MALIK
MANPHOOL GANGAR
SUNIL MALHOTRA
N.S. BHOLA
AMARJEET SINGH
DESHPAL KHARWAL
SUDHIR KUMAR THAKKAR
ANIL GUPTA
YOGESH GUPTA
JAGDISH LAL SEHGAL
S.K. SRIVASTAVA
PADAM NATH SHARMA
SHIV RATTAN
CHANDRA PAL
SUKHDEV RAI SHARMA
Ram Chander
A.K. Verma
K.K. Mishra
PARMAR BABUBHAI RAMJIBHAI
S.K. Gupta
Manindra Nath
RANA CHANDRAKANT MULJIBHAI
MEENA RAMKUMAR JANSIRAM
Ram Pal Yadav
Tara Chand Gupta
Kishore Kumar Saxena
Promod Ranjan Ghosh
T.JAYAGOPI
Ira Chakraborty
Akhil Kr. Biswal
NAHAR SINGH
J.C. CHUGH
RAJ KUMAR
L.N. MEENA
P.S. SHEORIN
RAJENDRA SINGH
A.K. KHURANA
GAGAN ANAND GUPTA
ARUN KUMAR JAIN
ASHWINI KUMAR SHARMA
SATPAL SINGH
D.K. ANAND
GOPAL SHAKTI
SUDHIR KUMAR
ARUN KALRA
OM PAL SINGH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-203
Gen
Gen
SC-204
ST-068
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-205
ST-069
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-206

11
1
6
7
10
2
11
1
1
7
10
12
6
4
1
3
7
10
1
11
1
10
6
12
7
7
7
3
3
8
2
10
11
12
5
2
6
6
6
9
12
11
1
1
3
8
10

3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741

C-2466
C-2467
C-2468
C-2470
C-2471
C-2472
C-2473
C-2475
C-2476
C-2477
C-2478
C-2479
C-2480
C-2481
C-2482
C-2483
C-2484
C-2485
C-2486
C-2488
C-2490
C-2491
C-2492
C-2493
C-2494
C-2495
C-2496
C-2497
C-2498
C-2499
C-2500
C-2501
C-2503
C-2504
C-2505
C-2506
C-2507
C-2508
C-2509
C-2510
C-2511
C-2513
C-2515
C-2516
C-2518
C-2519
C-2520

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
KOL
JAIPUR
JAIPUR
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
LUCK
DELHI
LUCK
JAIPUR
HYD
BLR
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
PATNA
PATNA
MUM
MUM
MUM
LUCK
LUCK
LUCK

RABINDRA NATH SINGH


RAM KUMAR
Y.S. CHAUHAN
J.S. SAINI
SHIV SINGH CHAUHAN
ATUL KUMAR SARIN
SUNIL KUMAR
S.K. Jindal
D.K. Khant
K.L. Kanjani
V.K. Gupta
Prakash Parwani
Laxmi Tamang
S.K. Singh
Navneet Naruka
Jagdish Choudhary
A.K. Singh
Prashant Kumar Sinha
Jata Shankar Jha
Rajesh Kumar
MAHAVIR SINGH
Sarveshwar Singh
Karni Dan Detha
V.PHANI KUMAR
D.K.LAKSHMISHA
Achal Kumar Agarwal
Raj Kumar
M. N. Sharma
O. P. Rai
Sanjay Kumar
Pradeep Kumar Tripathi
VINOD PAL
RAM KISHAN
J.B. JOSHI
S.C. RAWAT
J. L. Srivastava
Ajay Kumar Dixit
Anand Pal Singh
Surya Kant Mishra
Pankaj Verma
Sudhir Kumar Jha
K A KHAIRNAR
P H LAL
SMT V V GAIKWAD
Anant Bajpai
Achal Malhotra
Atul Mall

ST-070
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-071
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-207
Gen
Gen
Gen
SC-208
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-209
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-210
SC-211
SC-212
Gen
Gen
Gen

1
1
8
11
3
11
8
1
3
9
9
2
4
5
7
7
1
2
12
7
1
9
7
1
5
9
8
6
9
5
7
9
1
1
11
5
12
7
5
11
8
6
5
6
3
6
8

3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788

C-2521
C-2522
C-2523
C-2524
C-2525
C-2526
C-2527
C-2528
C-2529
C-2530
C-2534
C-2536
C-2537
C-2538
C-2540
C-2541
C-2542
C-2543
C-2544
C-2545
C-2546
C-2547
C-2548
C-2549
C-2551
C-2552
C-2553
C-2554
C-2556
C-2557
C-2558
C-2559
C-2560
C-2561
C-2562
C-2563
C-2564
C-2565
C-2566
C-2567
C-2568
C-2569
C-2570
C-2571
C-2572
C-2573
C-2574

LUCK
LUCK
KOL
BLR
LUCK
LUCK
DELHI
BHUB
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
VADO
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR

K. K. Upreti
Shailendra Kumar Rastogi
Amalendu Saha
S.D.HIREMATH
Arun Kumar Singh
Ravindra Kumar Singh
V.B. JAIN
Radhashyam Tarai
RAM KUMAR
DAYANAND JOSHI
BISHAN CHAND
Virendra Singh Ranawat
BRAHMBHATT MUKESH R.
Birbhadra Banick
Pradip Kr. Sanyal
Saral Kr. Mukho-padhyay
Pradip Ghosh
Shiba Prasad Sarkar
Tridibesh Roy
Tarun Kr. Majumder
Satchida-nanda Basu
Prosanta Kr. Mondal
Om Prakash Chowdhury
Tarun Kanti Roy
Rashbehari Ghosh
Sukanto Chakraborty
Sukhendu Bhadra
Anita Bose (Mitra)
Gourangalal Gangopadhyay
Diptendu Chowdhury
Utpal Chakraborty
Hrishipada Roy Samadder
Pritam Kumar Debnath
Tapas Kr. Mukho-padhyay
Malay Kumar Paul
Ram Kumar Bhaduri
Bidhan Chandra Samal
Monotosh Chakraborty
R.HARISH KUMAR
R.RAJEEVALOCHAN
S.ASHOK
H.SURENDRA
MANJUNATH RAMESH R
D.SHANKAR
M.R.SUBRAMANYA IYER
A.C.SRIKANDE
K.G.NAGESH

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-213
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-214
Gen
Gen
SC-215
Gen
Gen
OBC
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-216
Gen

7
11
12
7
6
3
5
2
1
3
9
7
5
5
10
1
2
2
8
9
1
8
3
6
1
1
1
9
6
11
8
2
1
7
7
3
11
8
12
9
4
2
7
11
12
2
4

3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835

C-2575
C-2576
C-2577
C-2578
C-2580
C-2581
C-2582
C-2583
C-2584
C-2585
C-2586
C-2588
C-2589
C-2590
C-2591
C-2592
C-2593
C-2594
C-2598
C-2599
C-2600
C-2601
C-2602
C-2603
C-2604
C-2605
C-2606
C-2608
C-2609
C-2610
C-2611
C-2612
C-2614
C-2617
C-2618
C-2619
C-2620
C-2622
C-2623
C-2624
C-2625
C-2627
C-2628
C-2629
C-2630
C-2631
C-2632

BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
HYD
JAIPUR
HYD
SHILL
SHILL
HYD
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
JAIPUR
JAIPUR
PATNA
JAIPUR
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR

G.B.PUROHIT
R.VISHWANATH
S.SRINIVAS AIGAL
B.M.BAGEWADI
P.BALACHANDRA
P.SURESH BABU
Sunil Kumar Vangani
B.SAI VEERANDER
Girindra Nath Haloi
Niranjan Ch. Malakar
S.KHAJA HUSSAIN
KOLI HARISHANKAR A.
SURTI DINESHKUMAR K.
GOHIL ARVIND MOHANLAL
VAKIL AMRATLAL VIRABHAI
PARMAR ASHOK MANSHUKHLAL
DABHI MADHUBHAI PREMABHAI
PATEL CHETANBHAI SHANKARCHAND
C.P. Khatri
R.C. Meena
Deepak Kumar
A.S. Rathore
ARVIND KUMAR
DEBASISH DUTTA
ASHOK KUMAR PATHANIA
PRADEEP KUMAR MANDERNA
B.N. MENDIRATHA
RAVI BABU
ASHISH TIWARI
RAJIV SHARMA
SANDEEP KUMAR
ANIL KUMAR RAWAL
KAMAL KISHORE KADAM
SUNDER LAL
O.P. KIMOTHI
VIRENDER SINGH KALSHAIN
SATYA PAL
BAS DEV SHARMA
RAJ SINGH BHAURIA
S.L. Soni
K.G.NANDA KISHORE
G. RAMESH BHAT
G. NAGARAJA
R. PRAKASH
K. KESHAVA
N.JAGADISH
V.VISHWESHWARA BHAT

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-217
SC-218
Gen
SC-219
SC-220
SC-221
SC-222
SC-223
SC-224
Gen
Gen
ST-072
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-225
SC-226
Gen
SC-227
SC-228
Gen
SC-229
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

4
6
10
1
10
4
10
7
2
9
7
11
6
4
6
11
10
6
7
9
1
8
9
2
2
8
8
6
11
12
9
7
4
4
7
4
6
2
12
8
4
8
3
4
12
5
6

3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882

C-2633
C-2634
C-2635
C-2636
C-2637
C-2638
C-2639
C-2640
C-2641
C-2642
C-2643
C-2644
C-2645
C-2646
C-2647
C-2648
C-2649
C-2650
C-2651
C-2653
C-2655
C-2656
C-2657
C-2658
C-2659
C-2660
C-2661
C-2662
C-2663
C-2664
C-2666
C-2667
C-2668
C-2669
C-2670
C-2671
C-2673
C-2674
C-2675
C-2684
C-2685
C-2686
C-2687
C-2688
C-2689
C-2690
C-2691

BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
BLR
PATNA
DELHI
DELHI
DELHI

S.SHYAMA SUNDAR RAO


R.KIRAN GAIKWAD
M.C.PEREIRA
S.V.SUBRAMANYAM
R.MAHENDRAN
M.K.NARAYANA
R.SHIVANNA GOWD S PATIL
A.GURUDATTA
B.S.RAMESH
G.CHINNAPPA REDDY
S.SURENDRA KUMAR
R.VASUDEVAN
M.ASHA KIRAN
K.G.SHYAMASUNDARAM
ASHOK T.MEHATRI
P.NAGABUSHANAM
RAMAKRISHNA
SURESH KUMAR
I.S. SIDHU DRT
MANMOHAN SINGH KAMRA
RAJESH KUMAR
JASWINDER SINGH
NIRMAL SINGH
RAVINDER KUMAR KANWAR
SHER SINGH DUGGAL
CHARANJIT LAL
MS. PARAMJIT KAUR
Ajay Kumar
Devendra Kumar
Amrish Chandra Kureel
Ravinder Singh
Shyam Lal Keshkar
Ajab Singh Rawat
Poosey Singh
M. S. Chauhan
Sant Ram Chauhan
D. S. Chauhan
Rajeev Kumar
Sukesha Saggi
K.U. Khan
Rakesh Sharma
Vibhav Shanker Pandey
D.SHIDRAMAPPA(S.J.DODAMANI
Nirmal Kumar
RAJENDER KUMAR SAHAI
MAHAVIR PARSAD
M.S. RAMAN

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-230
SC-231
SC-232
Gen
Gen
Gen
SC-233
SC-234
SC-235
Gen
Gen
SC-236
SC-237
SC-238
SC-239
SC-240
SC-241
SC-242
ST-073
SC-243
ST-074
ST-075
ST-076
ST-077
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-244
Gen
SC-245
SC-246
Gen

5
12
4
9
5
5
6
2
3
3
5
7
2
6
10
12
11
2
7
3
10
12
3
4
2
4
9
7
3
2
12
7
10
8
2
5
12
5
3
12
10
8
9
2
1
7
5

3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929

C-2692
C-2693
C-2694
C-2695
C-2696
C-2697
C-2698
C-2699
C-2700
C-2701
C-2702
C-2705
C-2706
C-2707
C-2708
C-2709
C-2710
C-2711
C-2712
C-2714
C-2717
C-2719
C-2721
C-2722
C-2723
C-2724
C-2725
C-2726
C-2727
C-2728
C-2729
C-2730
C-2731
C-2732
C-2733
C-2734
C-2735
C-2736
C-2737
C-2738
C-2739
C-2740
C-2741
C-2743
C-2744
C-2745
C-2746

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
LUCK
MUM
MUM
MUM
MUM
PATNA
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD

PARMESH KUMAR
R.K. KANTIWAL
SHRINIWAS SINGH
Y.K. KANWARIA
RAJENDER SINGH
RAJBIR SINGH
GIRIRAJ PRASAD
HUKAM SINGH BADWAL
SOMARAJAN PILLAI P
MADAN MOHAN SINGH
JAI SINGH
SURESH KUMAR SHARMA
SATYA MITRA
BRIJ MOHAN
ASHWANI KUMAR GANDHI
SOOSAMA RAJAN
AVINASH SINGH BAWA
KAMAL GAUTAM
R.K. TIWARI
BALWINDER SINGH
M.S. CHAUHAN
BRAHAM PAL
H.B.L. GUPTA
C.P. TUTEJA
RAJA S
GOVINDASAMY V
RAMAR J
SHANKAR M K
GUNASEKARAN R
POOVIAH K
CHINNASAMY P
MOHAN KUMAR B
SHAMA RAO D
A.K. Tiwari
A R GAVIT
C SUNDER RAJU
S D SONERI
A R GADADE
Dinesh Kumar
M.KUMARA GANESH
K.MURALIKRISHNA
K.MANIK RAO
K.LAKSHMIPATHI
A.JAGANNATHA PRASAD
S.YADAGIRI
P.SASHIDHAR
V.PRAKASH BABU

SC-247
SC-248
SC-249
SC-250
SC-251
SC-252
ST-078
ST-079
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-253
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-254
Gen
Gen
SC-255
SC-256
Gen
Gen
SC-257
SC-258
SC-259
SC-260
SC-261
SC-262
SC-263
SC-264
SC-265
Gen
ST-080
ST-081
ST-082
ST-083
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

12
6
7
4
4
3
1
7
11
7
4
7
4
10
1
11
10
9
11
7
1
10
11
7
1
6
5
4
4
7
4
5
7
7
8
5
7
3
12
7
8
8
5
5
7
6
5

3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976

C-2748
C-2749
C-2750
C-2751
C-2752
C-2753
C-2754
C-2755
C-2756
C-2757
C-2758
C-2759
C-2760
C-2761
C-2762
C-2763
C-2764
C-2765
C-2766
C-2767
C-2768
C-2769
C-2770
C-2773
C-2774
C-2775
C-2776
C-2777
C-2778
C-2779
C-2780
C-2781
C-2782
C-2783
C-2784
C-2785
C-2786
C-2787
C-2788
C-2789
C-2790
C-2791
C-2792
C-2793
C-2794
C-2797
C-2798

HYD
BLR
MUM
BLR
DELHI
SHILL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
BLR
VADO
VADO
VADO
BLR
BLR
BLR
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
VADO
VADO

CH.NAGESHWAR RAO
S.SHIVAPRASAD
HIRDAY SINGH RAMU SINGH
SURESH B.BADAS
RAVI MAHAJAN
Nripendra Nath Deka
Parameswar Panda
Rupak Dutta
Subal Ch. Roy
Ajoy Kumar Das
Narayan Ch. Bhowmick
Kunal Kanti Ghosh
Bidhan Ch. Sikdar
Biswanath Ghosh
Asish Bhanja Chowdhury
Gautam Sinha
Satyabrata Saha
Rabindra Nath Mondal
Partha Sarathi Roy
Ajoy Kumar Bose
Krishna Ch. Saha
Keshab Ch. Das
Ramesh Ch. Mahato
H.L.SRINATH
MANGAWA NATHUSINGH BALRAM
JAIN HASTIMAL
WAGHELA DHARMENDRA KESHRISINGH
SUSHEELA JAYADEVAPPA
N.NARASIMHAPRASAD
N.C.ASHOK
AGRAWAL BANVARILAL
ARJUNLAL DEORA
RAWAT YOGENDRASINH MADANSINH
CHAUHAN BHERULAL MEGHRAJ
WILLIAM COLACO PETER
G.SARVESHWAR RAO
P.VENKATA SURYA PRAKASH
P.SHYAM
A.ANJI REDDY
V.PHANINDRACHARY
SAJJID GHORI
A.VENKATESH
CH.BALAJI
V.V.PRASANNA KUMARI
D.B.B.SHARMA
SORATHIA HEMANT NAGINDAS
RATHORE RENWAT SINGH

Gen
Gen
ST-084
Gen
Gen
SC-266
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-267
SC-268
Gen
SC-269
SC-270
ST-085
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

4
5
6
10
11
3
5
9
11
1
2
9
8
11
2
5
1
3
1
4
1
3
2
8
6
2
11
2
12
4
5
1
10
1
7
8
11
10
7
9
8
5
2
8
7
4
9

3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023

C-2800
C-2801
C-2802
C-2803
C-2804
C-2805
C-2806
C-2807
C-2808
C-2809
C-2810
C-2811
C-2812
C-2813
C-2816
C-2817
C-2818
C-2819
C-2820
C-2821
C-2822
C-2823
C-2824
C-2825
C-2827
C-2828
C-2829
C-2830
C-2832
C-2833
C-2834
C-2835
C-2836
C-2837
C-2838
C-2839
C-2840
C-2841
C-2842
C-2843
C-2844
C-2845
C-2846
C-2847
C-2849
C-2850
C-2851

VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
LUCK
LUCK
VADO
DELHI
BHUB
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
KOL
JAIPUR
JAIPUR
BHUB
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
VADO
VADO
CHAND
CHAND
JAIPUR
KOL
KOL
KOL
KOL
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
BLR
LUCK

PATHAK RAJENDRA SINGH


DIXIT SANDEEP
Bipinbhai Galabhai Bhatteswara
MEENA INDIRAJ
K.K. JAISWAL
N.D.S. Solanki
Updeo
SHAH YATINKUMAR KISHORCHAND
S.S. TANWAR
Ajaya Ku. Parida
GH. HASSAN RISH
S.S. PANESAR
SATPAL SINGH
RAJINDER PAUL JHANJ
PREM KUMAR
SANJEEV THAPAR
T.R. BHATTI
DWARKA DASS SHARDA
Liba Majhi
S.K. Sharma
Om Prakash
Sarat Ku. Pattnaik
H.S. Krishnia
Balluram Kuldeep
Mangi Lal Jailiya
Ashok Kumar
Ram Dayal Shakawar
Nathmal Verma
B.S. Mehta
Vinod Kumar Sharma
Rohitashv
PANDHEER FAUZA SINGH
MENGDE ROHIT MADHARA
AJAY KUMAR KAPA
T.M.S. SIDHU, MRL
Khem Singh Lalas
Dipali Upadhaya (Dutta)
Palash Ch. Bagchi
Swapan Kr. Das
Ashok Kr. Das
NEERAJ BABU JAIN
KULDEEP SINGH
ASHWANI KUMAR MALIK
S.P. BALYAN
SHETH MOHMMED IDRIS RASULBHAI
B.S.SRIKANTH
Arun Kumar B. Gupta

Gen
Gen
Gen
ST-086
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-271
Gen
ST-087
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-272
SC-273
SC-274
SC-275
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-276
SC-277
SC-278
SC-279
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

12
4
6
4
1
7
1
5
8
5
4
5
4
2
11
8
10
5
6
3
8
10
5
7
1
7
7
5
11
12
3
12
11
10
7
7
1
12
2
4
7
1
5
3
12
12
1

4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070

C-2852
C-2853
C-2855
C-2856
C-2857
C-2858
C-2859
C-2860
C-2861
C-2862
C-2863
C-2865
C-2866
C-2867
C-2868
C-2869
C-2870
C-2872
C-2873
C-2874
C-2875
C-2876
C-2877
C-2878
C-2879
C-2880
C-2881
C-2882
C-2883
C-2884
C-2885
C-2886
C-2887
C-2888
C-2890
C-2891
C-2892
C-2893
C-2895
C-2896
C-2897
C-2899
C-2900
C-2902
C-2903
C-2904
C-2905

PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
LUCK
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
LUCK
PATNA
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
MUM
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
PATNA
PATNA
PATNA
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
HYD
HYD
HYD
JAIPUR
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD

Naveen Kumar Sinha


Manoranjan Singh
Bipin Bihari Kumar
Diwakar Sahay
Surendra Kumar Sinha
Dilip Kumar Murmu
Ashok Rajneesh Rana
Nandeshwar Singh
VYAS MUKESH PRABODHCHANDRA
SHAH MAHESHKUMAR HIRALAL
KAREN BHEMJIBHAI FATHABHAI
GAMIT RATILAL GOMIYABHAI
MEENA MOHANLAL GIRDHARLAL
GOHIL BHIKHUBHAI SIDABHAI
ISRANI ASHOKKUMAR G.
V. K. Tewari
Syed Tarique Ahmad
PRADEEP KUMAR
VINOD NANDA
C.P. VERMA
ANOOP SINGH
N T DHINDALE
BHARAT BHOOSHAN YADAV
SANSAR SINGH
PARMANAND SHARMA
NEETA VALI
M.L. Sera
Krishna Deo Prasad
Dilip Kumuar
Shakti Bhushan
R. A. Maurya
Anil Shukla
Deepak Shukla
Akhil Nigam
Narendra Kumar Singh
PRADEEP DIGHE
V.TIMOTHY PAUL
MIR ANWAR MOHIUDDIN
P.C. Meena
D.SUDHAKAR REDDY
M.RAGHUNATH REDDY
V.REVATHI
ARUN DESHPANDE
A.V.SUBBA RAO
T.SRINIVASAN
B.R.PILLAI
M.KAMALAKAR RAO

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-088
SC-280
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-089
ST-090
SC-281
Gen
Gen
Gen
SC-282
Gen
Gen
Gen
ST-091
Gen
SC-283
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-092
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

8
12
1
9
1
11
8
12
11
12
9
6
9
5
12
11
5
7
6
9
11
6
9
4
1
2
4
2
6
6
7
4
4
7
12
8
4
11
6
3
6
7
6
1
9
10
10

4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117

C-2906
C-2907
C-2908
C-2909
C-2910
C-2911
C-2912
C-2913
C-2914
C-2915
C-2917
C-2918
C-2919
C-2923
C-2924
C-2925
C-2926
C-2927
C-2928
C-2930
C-2931
C-2932
C-2933
C-2934
C-2935
C-2936
C-2937
C-2939
C-2940
C-2942
C-2943
C-2944
C-2945
C-2946
C-2948
C-2949
C-2950
C-2951
C-2953
C-2954
C-2956
C-2957
C-2958
C-2959
C-2960
C-2961
C-2962

HYD
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
BLR
SHILL
SHILL
JAIPUR
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

K.BALAJI
Sanjay Kumar Shukla
Yogendra Nath Mishra
A. N. Dixit
Arvind Kumar
Rajveer Singh
Anil Kumar Gupta
Mashooq Ali
G.C. Pandey
S. K. Agarwal
Arun Kumar
Ajai Kumar
Nand Kishore Dass
Ashok Kumar Sinha
Ranjana Rai
V. K. Gupta
M.C. Shukla
Pramod Kumar
Alok Kumar Singh
Arvind Kumar Singh
Rajesh Kumar Suman
Raj Kumar
Binod Kumar, No.I
Aftab Alam , No.II
Raghubir Sharan
Rajeev Ranjan Sinha
Amod Kumar Thakur
Lakhi Narayan Das
Hilerious Besra
Uday Shankar Singh
Ajay Kumar Sinha
Md. Razi Ahmad Ansari
Laxman Thakur
Chunki Hansda
SHALINI PARANJYOTHI
Ms. Kiranmoyee Das
Gautam Kr. Bhuyan
M.M. Meena
P.K. YADAV
SURESH KUMAR
P.K. SHARMA
C.K. PANTHRY
S.K. HANDA
MAHINDER PRASAD
RAJ KUMAR
ASHOK KUMAR
HARENDER KUMAR

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-284
SC-285
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-286
ST-093
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-094
Gen
SC-287
SC-288
ST-095
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-289

3
11
4
3
5
11
1
1
7
1
1
1
7
7
8
1
2
7
10
12
8
8
7
8
4
7
1
2
1
11
1
3
11
7
4
12
9
4
12
2
5
6
11
12
2
2
10

4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164

C-2963
C-2965
C-2966
C-2967
C-2968
C-2969
C-2970
C-2971
C-2973
C-2974
C-2977
C-2978
C-2979
C-2980
C-2981
C-2982
C-2983
C-2984
C-2985
C-2986
C-2987
C-2989
C-2992
C-2993
C-2994
C-2995
C-2996
C-2997
C-2998
C-2999
C-3000
C-3001
C-3002
C-3003
C-3004
C-3005
C-3006
C-3007
C-3008
C-3009
C-3010
C-3011
C-3012
C-3013
C-3014
C-3015
C-3016

CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
JAIPUR
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
PATNA
LUCK
HYD
HYD
HYD
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHN
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL

SANJIV SINGH
ANUJ SHARMA
RAJINDER KUMAR
BHUPINDER SINGH
ANIL KHANNA
S.N.HEGDE
PRABHATH SHETTY
J.S.RAMACHANDRA
D.SRINIVASULU
RAJAKUMARI CHANDRAMUKHI
Sugan Chand Rajwaniya
FULGENCE K TOPPO
ARUN V SUBEDAR
JOHN SAMUEL MINZ
SASHIKANT G POPERE
B R SAMAD
JAYESH B SHIRSAT
ARUN B SONAWANE
Devendra Pratap Singh
Vijay Kant Pandey
C.N.ANANTHA NARAYANA
R.VASUDEVA MURTHY
B.MUKHERJEE
SUBASHINI S
RAVI M
KUMAR V
SELVAMANI K
NANDAKUMAR L
ARUMUGHAM K
SEKAR R
JEYAPRAKASH C
MURUGANANDAM K
BAKTHAVATCHALAM C
N.C. MEENAKSHY
Pasang Tshering Lepcha
Dibyendu Das
Tempa Choda Bhutia
Ganapati Tikadar
Hari Pada Mondal
Arun Kanti Barman
Nitya Ranjan Gayen
Pratyush Ghorai
Kishore Kumar Biswas
Subhash Ch. Mallick
Tapas Kumar Mani
Samarendra Mondal
Purnendu Sekhar Naskar

Gen
Gen
SC-290
SC-291
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-292
SC-293
SC-294
ST-096
ST-097
ST-098
ST-099
ST-100
ST-101
ST-102
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-295
SC-296
SC-297
SC-298
SC-299
SC-300
SC-301
SC-302
SC-303
SC-304
SC-305
ST-103
SC-306
ST-104
SC-307
SC-308
SC-309
SC-310
SC-311
SC-312
SC-313
SC-314
SC-315
SC-316

1
1
3
1
5
6
7
7
7
5
12
7
9
3
5
10
12
9
9
4
3
11
5
7
9
2
6
6
4
8
11
4
5
12
7
12
10
12
1
4
10
9
12
2
12
12
9

4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211

C-3017
C-3018
C-3019
C-3020
C-3021
C-3022
C-3023
C-3024
C-3025
C-3026
C-3027
C-3028
C-3029
C-3030
C-3031
C-3032
C-3033
C-3034
C-3035
C-3036
C-3037
C-3038
C-3039
C-3041
C-3042
C-3043
C-3044
C-3045
C-3046
C-3047
C-3048
C-3049
C-3050
C-3051
C-3053
C-3054
C-3055
C-3056
C-3057
C-3058
C-3059
C-3061
C-3062
C-3063
C-3064
C-3065
C-3066

KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
BLR
BLR
PATNA
CHAND
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

Samir Kumar Das


SC-317
Gour Hari Shit
SC-318
Nripendra Nath Ghosh
SC-319
Ranadip Mondal
SC-320
Puspen Jowdar
SC-321
Subhas Halder
SC-322
Sujit Kr. Purkait
SC-323
Avijit Sarkar
SC-324
Abhijit Mondal
SC-325
Pradip Lama
ST-105
Ajit Kumar Kispotta
ST-106
Samir Sarkar
SC-326
Mrinmoy Biswas
SC-327
Bhim Chandra Mallick
SC-328
Goutam Ch. Das
SC-329
Sachin Kr. Mazumder
SC-330
Goutam Biswas
SC-331
Subrata Mondal
SC-332
Samiran Roy
SC-333
Anchal Mondal
SC-334
V.D.DHIRENDAR SUDHEV
Gen
K.B.NANAIAH
Gen
Naveen Chandra
Gen
SANJEEV AGGARWAL
Gen
DAS PREMKUMAR
Gen
HOTA SUSANTA
Gen
DEVPURA SHYAMSUNDER
Gen
SHAH SHREYAS VASANTRAI
Gen
KHARE ANURAG RANJAN
Gen
HASOTIA ASPI HOSNAG
Gen
JADEJA RAJENDRASINH KISHORSINH
Gen
PATEL RAJENDRA MANIBHAI
Gen
SMT. SHAH BINA SUNIL
Gen
SINGH ASHOK SATYANARAYAN
Gen
DAHIA NARESH R.
Gen
KHEDAWALA KIRANKUMAR SHANKARLAL
SC-335
TIWARI BALKRISHNA R.M.
Gen
UDHPURI RAMESH B.
Gen
AGARWAL DINESHKUMAR NIHALCHAND
Gen
BHAGIA HARESH KISHANCHAND
Gen
SINGHAL KRISHNAKANT HANSRAJ
Gen
TOMEY SATISH DATTATRAY
Gen
SHAIKH NAVEED AKHTAR HUSAIN
Gen
PRITHIANI DINESH MAHENDRARAI
Gen
RANPARIYA JAGDISHCHANDRA PARSHOTTAMDAS
Gen
MENON RAMESH ARVINDAKSH
Gen
NIKKAM SHIVAJI DAGDU
Gen

10
5
5
10
7
1
4
4
9
8
12
1
4
12
1
8
8
6
2
10
12
1
9
5
7
2
3
11
1
1
7
1
7
11
11
5
4
1
6
2
4
2
12
8
6
9
3

4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258

C-3067
C-3068
C-3069
C-3070
C-3071
C-3072
C-3073
C-3074
C-3075
C-3076
C-3077
C-3078
C-3079
C-3080
C-3081
C-3083
C-3084
C-3085
C-3086
C-3087
C-3088
C-3089
C-3090
C-3091
C-3092
C-3093
C-3094
C-3095
C-3096
C-3097
C-3098
C-3099
C-3100
C-3101
C-3102
C-3103
C-3104
C-3105
C-3106
C-3107
C-3110
C-3111
C-3112
C-3113
C-3114
C-3115
C-3116

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
PATNA
DELHI
DELHI
PATNA
MUM
BLR
VADO
BLR
DELHI
DELHI
DELHI

GHANEKAR SHREEDHAR ANANT


PARMAR DINESHKUMAR PANCHABHAI
C. VENUGOPALAN
MEENA BACHULAL PRABHULAL
MAKWANA PRAHLADBHAI MANJIBHAI
PAREVA SOHANLAL GOPALRAM
GOHIL KISHOR CHUNILAL
MEENA PREMSINGH BRIGLAL
MEENA KEDARLAL CHHOTAMLAL
KACHHIYA SATISHBHAI MAGANLAL
MEENA RAM NIWAS
MEENA BHAWANISINGH BHURANILAL
MEENA UMEDILAL HARIRAM
MEENA KEDARLAL R.
MEENA OMPRAKASH SUKHLAL
MEENA GIRIRAJ RAMPHOOL
MEENA NARSIRAM RAMPAL
MEENA RAMCHARAN JOHARILAL
MEENA RAJENDRASINGH SHIVDANSINGH
SMT. CHAUHAN REKHABEN AMRITLAL
AHARI GAUTAMLAL
MEENA GIRDHARILAL CHOKHARAM
PATEL LAXMAN RADKABHAI
CHAUDHARY MAHENDRABHAI BALUBHAI
MEENA HARIISINGH SAUNARAYAN
CHAUDHARY SHANTUBHAI NAGINBHAI
CHAREL NATHABHAI LAKHABHAI
PATEL MANHARLAL RAVJIBHAI
VASAVA BHARATKUMAR GORDHANBHAI
MEENA LAKHEERAM NATHALAL
CHAUDHARY RAJNIKANT SHAMJIBHAI
PATEL BABUBHAI RANCHHODBHAI
Rajeev Kumar Sharma
DINESH KUMAR
GEETA SRIVASTAVA
SANJAY KUMAR SINGH
Ram Karan Safi
HEMRAJ SINGH
BRAHM DEV
Gulam Ahmad
SMT. R.A. KATOR
M.SANATHKUMAR
KHATI GHANSHYAM SINGH A.
JYOTHI CHITGUPI
HARSWAROOP MEENA
F.M. ANUGRAH EKKA
PRAMOD KUMAR

Gen
SC-336
Gen
ST-107
SC-337
SC-338
SC-339
ST-108
ST-109
Gen
ST-110
ST-111
ST-112
ST-113
ST-114
ST-115
ST-116
ST-117
ST-118
SC-340
ST-119
ST-120
ST-121
ST-122
ST-123
ST-124
ST-125
ST-126
ST-127
ST-128
ST-129
ST-130
Gen
Gen
Gen
SC-341
SC-342
SC-343
Gen
Gen
ST-131
Gen
Gen
Gen
ST-132
ST-133
Gen

8
9
1
7
3
7
3
7
9
10
7
7
5
12
5
11
4
5
11
3
2
3
9
7
7
5
6
1
12
4
5
6
2
6
11
4
1
4
5
9
8
5
12
7
1
3
1

4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305

C-3117
C-3118
C-3119
C-3121
C-3122
C-3124
C-3125
C-3126
C-3127
C-3128
C-3129
C-3130
C-3131
C-3132
C-3135
C-3136
C-3137
C-3138
C-3139
C-3140
C-3141
C-3142
C-3143
C-3144
C-3145
C-3147
C-3148
C-3149
C-3150
C-3151
C-3152
C-3153
C-3154
C-3155
C-3156
C-3157
C-3158
C-3160
C-3161
C-3162
C-3163
C-3170
C-3174
C-3176
C-3177
C-3178
C-3179

DELHI
DELHI
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
JAIPUR
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
HYD
DELHI
DELHI
DELHI
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND

RAJ SINGH
POONAM PURI
A.N. Haqq
D. K. Thakur
Rajeev Kumar
Shalabh Goyal
T. J. Singh
Ramesh Kumar
K.J. WAGHMARE
HRISHIKESH DEEP
A.S. WASNIK
A.J. BHAVE
JITENDER KUMAR
M.K. KHERA
JATENDER SINGH
JAGDISH PRASAD RAWAT
CHAND SINGH
Bansi Lal Kalsua
Mohan Lal
Harpal Singh
KAILASH CHANDRA
RAJENDRA PAL SHARMA
HIRA LAL
M.K. BATRA
C.P.SOLOMON SUDHAKAR UNNI
A.K. SARASWAT
RAMESHWER YADAV
RAVI JOSHI
MADHUSUDHANA BHAT
K.PARASHURAM
C.J.XAVIER
DHARMENDRA S.GASTI
N.MOHAN KUMAR
N.SUNDARAM
S.P.SANADKUMAR
VINOD CHINNAPPA
S.K.HALKARNI
S.T.JAYABALAN
K.N.CHANDRASHEKAR
K.SREEDHARAN
H.N.NARASINGH RAO
R.Kulkarni
G.B.ESWARAPPA
BALJIT SINGH KHARA
AMRESHWAR GAUTAM
SUKHWINDER SINGH
ARMINDER SINGH SAINI

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-344
SC-345
SC-346
SC-347
SC-348
SC-349
SC-350
Gen
SC-351
ST-134
Gen
ST-135
SC-352
SC-353
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-354
Gen
SC-355
Gen
SC-356
SC-357
Gen
SC-358
Gen
Gen
SC-359
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

8
8
10
12
5
10
3
3
7
6
9
7
1
2
7
8
2
2
7
12
11
12
6
7
2
2
11
9
5
6
11
6
11
5
6
12
5
6
5
7
8
10
11
6
12
4
9

4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352

C-3180
C-3181
C-3182
C-3183
C-3184
C-3186
C-3187
C-3189
C-3190
C-3191
C-3192
C-3193
C-3195
C-3196
C-3197
C-3198
C-3199
C-3201
C-3202
C-3203
C-3204
C-3205
C-3206
C-3207
C-3208
C-3209
C-3210
C-3211
C-3212
C-3213
C-3214
C-3215
C-3216
C-3217
C-3218
C-3219
C-3220
C-3221
C-3222
C-3223
C-3224
C-3225
C-3226
C-3227
C-3228
C-3229
C-3230

CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
CHN
CHN
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
MUM
CHAND
LUCK
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
JAIPUR
VADO
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR

PAWAN KUMAR MALHAN


ANIL KUMAR MONGA
HARINDER SINGH
ARVINDER PAL SINGH THUKRAL
PRITPAL SINGH
PARAMJIT SINGH
YASH PAL
SUCHA SINGH
KISHAN CHAND
JETLEY RAJU OMPRAKASH
BAMBHROLIA DASHRATH MATHURBHAI
MAHANT RAJESH JAYDEV
BABARIYA KHIMJIBHAI B.
PAWAR CHETAN CHANDRAKANT
PATEL AMBALAL VITHALDAS
DALVI SACHIN RAVINDRA
GOHIL SHAKTISINH MAHIPATSINH
CHAUDHARY AJITKUMAR KARSHANJITBHAI
NATHU RAM MAJOK
MANI CHALIL
V.N. RAVINDRANATH
J.M.S. RAWAT
DEVINDER KUMAR
B.L. RAWAT
AJAY SHUKLA
VINKAR K NAIK
HARMINDER SINGH
Rajendra Prasad
RAVICHANDRAN H G
MUNUSAMY G
KULASEKARAN N
SHANMUGHASUNDARAM S
SERALATHAN G
PREMKUMAR R
MOHAN RAJ M
VENKATESH BABU A
SELVAKUMAR P
SAMPATH N
Vinay Kumar Hatoj
PARMAR KANTILAL RAMDAS
Kajor Mal Meena
Yashwant Raj Nawal
Munesh Kumar Gothwal
Jagdish Chandra Jeenger
Nathu Lal Meena
Rajeev Sindal
Rajendra Kumar Mahawar

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-360
SC-361
Gen
Gen
SC-362
SC-363
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-136
SC-364
SC-365
SC-366
Gen
Gen
ST-137
Gen
ST-138
SC-367
SC-368
SC-369
SC-370
SC-371
SC-372
SC-373
SC-374
SC-375
ST-139
SC-376
ST-140
SC-377
SC-378
ST-141
SC-379
SC-380
Gen
Gen
Gen
Gen

4
5
3
10
8
10
9
8
2
3
2
8
1
1
5
12
12
10
1
3
6
6
3
5
11
6
11
1
4
12
6
8
11
7
6
5
6
7
2
6
10
7
5
7
12
2
12

4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399

C-3231
C-3232
C-3233
C-3234
C-3235
C-3236
C-3237
C-3238
C-3239
C-3240
C-3241
C-3242
C-3244
C-3245
C-3246
C-3247
C-3248
C-3250
C-3251
C-3252
C-3254
C-3255
C-3256
C-3257
C-3258
C-3259
C-3260
C-3261
C-3262
C-3263
C-3264
C-3265
C-3266
C-3267
C-3268
C-3269
C-3270
C-3271
C-3272
C-3273
C-3274
C-3275
C-3276
C-3277
C-3278
C-3279
C-3280

JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

Suresh Chandra
K.C. Meena
Ghanshyam Meena
R.D. Meena
Sita Ram Meena
MEENA GOPAL SINGH
SURATWALA ASHOKKUMAR VALLABHBHAI
MEENA RAMESHWAR PRASAD
SMT. GANESAN SUJATA RAJARAJAN
MEENA CHARAN SINGH
MEENA JAS RAM
MEENA RAMJILAL GALTURAM
KANSAL SHALLABH KUMAR
SMT. VARIA RASHMI PARIMAL
MAINI SUDARSHAN LAL
MOHAMMED SABIR KHAN
ANUPAMA
DAS AMIT
SHYLESH DAMODARAN
SHUKLA AJAYKUMAR
SMT. SULEJA PHILIP
SOMAIYA KIRANKUMAR THAWARDAS
MIRANI CHANDRAKANT POPATLAL
THAKAR YOGINI YOGESH (MS.DAVE Y.J.)
OZA JAGDISHKUMAR JAYANTILAL
JARIWALA KISHOR HIRALAL
NAMA SANJAY SINGH PRAKASH CHAND
RAMANI RAMNATHAN
SHARMA BRIJESH
CHAKRABARTHY SOMNATH
SHARMA BIPINKUMAR
MATHEW K. SHAJI
NAIR SYLESH MADHAVAN
SURESHKUMAR P.
MANSINGH
ASHOK KUMAR GUPTA
SUBHASH CHANDER DAHUJA
VIJAY PAL SINGH
AJAY SARDANA
DHARAM VEER TEWATHIA
UMESH SHARMA
HARENDER SINGH
T. CHAKRAPANI
MANJIT SINGH
SUJIT KUMAR GHOSH
RAMINDER SINGH
AMAR CHAND

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-381
SC-382
Gen
SC-383
SC-384

7
7
9
12
6
9
8
7
8
5
7
7
11
6
1
12
4
3
9
7
5
10
4
1
10
4
12
12
1
3
10
11
2
10
7
4
4
10
4
1
1
12
3
1
6
4
5

4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446

C-3281
C-3282
C-3283
C-3284
C-3285
C-3286
C-3287
C-3288
C-3289
C-3290
C-3291
C-3292
C-3293
C-3294
C-3295
C-3297
C-3298
C-3299
C-3300
C-3301
C-3302
C-3303
C-3304
C-3305
C-3306
C-3307
C-3308
C-3309
C-3310
C-3312
C-3313
C-3314
C-3315
C-3316
C-3317
C-3318
C-3319
C-3320
C-3321
C-3323
C-3324
C-3325
C-3326
C-3327
C-3328
C-3329
C-3330

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
PATNA
VADO
VADO
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
HYD
HYD
HYD
HYD
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
JAIPUR
LUCK
LUCK
LUCK
DELHI
DELHI

HEMENDER KUMAR CHANDOLIA


H.S. RAWAT
JAGDISH KUMAR
RAJ KUMAR
DEEPAK KUMAR PATIYAL
NARENDER PAL SHARMA
Ashok Kumar Choudhary
PATHAK RAKESHKUMAR BHANUPRASAD
DOSHI RAJEEV JASHWANTRAY
Ashish Kumar
Sanjay Kumar Choudhary
Vijay Kumar Gupta
Smt. Abha Bara
Krishna Choudhary
P.RAVINDRANATH
K.PETER PAUL SINGH
CH.PRAKASA RAJU
K.NARASIMHA RAO
SUNIL KUMAR CHELLANI
D.N. GOYAT
SURAJ BHAN
INDERJEET KAKKAR
D.N. SHARMA
KULBHUSHAN SINGHAL
VINOD KUMAR KOHLI
N.K. UTTAM
S. VILASINI
M.B. GUPTA
CHANDRA A MAKHIJA
RATTAN DEEP
BIRM PARKASH
RAVINDER CHHABRA
R. RAVICHANDRAN
VANDANA BHATIA
DHAN KUMAR JAIN
OM PRAKASH RAJAT
RAM RATTAN
D.C. PEEHAL
VIRENDER KUMAR
RAGHUBIR SINGH
JAG NATH SHARMA
B.L. Sulania
Vinay Kumar
Rashmikant
S.K. Mahur
SUBHASH CHANDER
ANIL KUMAR CHOPRA

SC-385
Gen
SC-386
SC-387
Gen
Gen
SC-388
Gen
SC-389
SC-390
SC-391
ST-142
ST-143
SC-392
SC-393
SC-394
SC-395
SC-396
Gen
Gen
SC-397
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-398
SC-399
SC-400
SC-401
SC-402
ST-144
SC-403
SC-404
SC-405
SC-406
SC-407
Gen

11
8
2
7
7
12
11
1
5
6
2
1
8
4
3
6
8
11
10
5
9
10
2
9
11
8
8
6
5
12
1
8
5
6
1
8
3
6
4
10
11
6
6
6
5
7
7

4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493

C-3332
C-3333
C-3334
C-3335
C-3336
C-3337
C-3338
C-3339
C-3340
C-3341
C-3342
C-3343
C-3344
C-3345
C-3346
C-3347
C-3348
C-3349
C-3350
C-3352
C-3354
C-3356
C-3357
C-3358
C-3359
C-3360
C-3362
C-3363
C-3365
C-3366
C-3367
C-3369
C-3370
C-3371
C-3372
C-3373
C-3374
C-3375
C-3376
C-3377
C-3378
C-3379
C-3380
C-3381
C-3382
C-3383
C-3384

DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
MUM
MUM
MUM
MUM
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

NARESH KUMAR SHARMA


JADAV JAYESH KHODIDAS
PATEL JASUBHAI RAMABHAI
CHAVDA KISHORKUMAR NARANBHAI
MEENA ANANDILAL B.
JHALA NARENDRASINH DILAWARSINH
MEENA LADU RAM
MEENA LAXMI CHAND S.
MEENA RAMJILAL MOTILAL
MEENA RAMKUMAR RAMNARAYAN
MEENA KAILASH CHAND
CHAVDA RANCHHODBHAI ALJIBHAI
MAKWANA LALITKUMAR VIRJI
MAKWANA MUKESHCHANDRA MAFATLAL
KATARA RAMESHBHAI RUPSINHBHAI
GAMIT RAMUBHAI KALIDAS
RANA GOVINDKUMAR C.
NINAMA MANJIBHAI THAVRAJI
PATEL RAMANBHAI NAVSUBHAI
NINJAR PREM RATANSHI
TAILOR KIRITKUMAR JETHALAL
VASAVA GOPALBHAI DEVANBHAI
MALIVAD FULABHAI VIRABHAI
DAVE DIPAKKUMAR VISHVANATH
MORABIA VINODCHANDRA MOHANLAL
PATEL NATWARBHAI MAGANBHAI
TRIVEDI AMRISHKUMAR JAGDISHCHANDRA
PARMAR KANTILAL PREMJIBHAI
VANKAWALA JITENDRA N.
GANDHI INDRAVADAN PITAMBARDAS
JADAV (PARMAR) MOHANLAL NATHALAL
WAGHELA RAVJIBHAI SAMABHAI
R M SONKUSRE
VIJAY MADHAV GODE
D H BANA ( B D HASHA)
N D GOVINDAI /D G NANDANWAR
HARI RAM TAMTA
P.B. RAWAT
SHASHI VERMA
K.K. SAXENA
KANAN BALA
NEERAJ ANEJA
RAJESH KUMAR GUPTA
KIRAN BALA
SUNIL KUMAR SHARMA
SATYA PAL SINGH
SUKHDEV K DUA

Gen
SC-408
Gen
SC-409
ST-145
Gen
ST-146
ST-147
ST-148
ST-149
ST-150
SC-410
SC-411
SC-412
ST-151
ST-152
ST-153
ST-154
ST-155
SC-413
Gen
ST-156
ST-157
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-414
Gen
Gen
SC-415
ST-158
ST-159
ST-160
ST-161
ST-162
SC-416
ST-163
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-417
Gen

5
12
10
1
10
11
9
3
7
10
5
6
1
7
6
6
8
6
6
3
11
4
5
4
4
9
3
3
4
12
4
6
1
10
9
5
3
8
8
8
6
10
1
12
10
1
6

4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540

C-3385
C-3386
C-3387
C-3388
C-3390
C-3392
C-3393
C-3394
C-3395
C-3396
C-3397
C-3398
C-3399
C-3400
C-3401
C-3402
C-3403
C-3404
C-3405
C-3406
C-3407
C-3408
C-3409
C-3410
C-3411
C-3412
C-3413
C-3414
C-3415
C-3416
C-3418
C-3419
C-3420
C-3421
C-3422
C-3423
C-3424
C-3425
C-3427
C-3428
C-3429
C-3430
C-3431
C-3432
C-3433
C-3435
C-3436

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
PATNA
PATNA
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
VADO
CHEN

SATBIR SINGH SANDHU


RAJENDER RAI
CHHIDDA SINGH SHARMA
DHARAM PAL
SATYA BIR SINGH
Prem Narayan
Munna Lal
Roop Chand
V. K. Singh
Ramesh Chandra
Ram Kishor
Mahendra Pal Singh
Satyendra Kumar
Ashok Babu
Sunil Kumar
V.K. Rawat
Shankar Lal
Manoj Kumar
Chandra Prakash Verma
Kaushal Kumar
Anil Kumar
Rajendra Prasad
Narsingh Bahadur
Virendra Kumar
S. K. Saroj
Raghubir Singh
Mahattam
R. V . Singh
Durga Prasad
A. K. Verma
Sunil Baitha
Smt. Urmila Khalkho
K.ADAM RAJU
D.J.VIJAYANAND
P.SURYA PRAKASH RAO
R.RAMACHANDRA MURTHY
S.NAVEEN JOHN
HAMIDULLAH KHAN
CH.USHA KIRAN
P.RAVINDRA
P.MANOHAR REDDY
P.SRAVAN KUMAR
MD.ASLAM
K.MOHAN GANDHI
K.RAMAKRISHNA
SMT. NANDI SUCHITRA K.
NATARAJAN V P

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-418
SC-419
SC-420
SC-421
SC-422
SC-423
SC-424
SC-425
SC-426
SC-427
SC-428
SC-429
SC-430
SC-431
SC-432
SC-433
SC-434
SC-435
SC-436
SC-437
SC-438
SC-439
SC-440
SC-441
SC-442
SC-443
ST-164
SC-444
SC-445
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-446
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-447

4
4
9
4
7
6
7
2
1
1
10
12
8
8
6
12
11
12
6
12
2
1
7
6
9
3
2
5
1
7
8
6
5
8
12
12
9
6
6
9
3
7
6
1
4
8
6

4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587

C-3437
C-3439
C-3440
C-3441
C-3442
C-3444
C-3445
C-3447
C-3448
C-3449
C-3450
C-3451
C-3453
C-3454
C-3455
C-3456
C-3457
C-3458
C-3459
C-3460
C-3461
C-3462
C-3463
C-3464
C-3465
C-3466
C-3467
C-3468
C-3469
C-3470
C-3471
C-3472
C-3473
C-3474
C-3475
C-3476
C-3477
C-3478
C-3479
C-3480
C-3481
C-3482
C-3483
C-3484
C-3485
C-3486
C-3487

KOL
MUM
MUM
MUM
DELHI
DELHI
DELHI
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BLR
BHUB
BHUB
BHUB
DELHI
VADO
VADO

Sowman Mihir Mondal


PRAKASHCHAND MEENA
K D BHAMARE
M N KODAPE
MOHAN LAL
RAM SINGH
ASHOK KUMAR
Ranjit Biswas
Kesan Thendu Bhutia
Achintya Kr. Halder
Rakhal Ch. Mondal
Suvendu Kr. Saha
RADHESHYAM.L.V.
SUNIL KUMAR SINGH
P.BORAIAH
SRIKRISHNA.S.HEGDE
YASMIN ABDUL SATTAR PYATI
V.SRINIVASA
SHOBHA PERES BHAT
DEEPAK.N.GANEYAN
SRIDHAR.N.
SAINATH NAIK.B.
A.L.IDURKAR
PREM SINGH NEGI
KAVITHA PODWAL
MUTHUKUMAR T
TAMILALAGAN P
SOUNDARA PANDIAN V
SUNDARAVATHANAM R S
KAYALVIZHI V
CHANDIRASEKAR M
SIVABALAN G
SUBRAMANYAM R
SRINIVASAN S
DOLA THIRUPATHY
MANOHARAN D (RAJASIMMAN N D)
BASKARAN P M
CHELLAM I
JEGANNATHAN M
MATHIVANAN M K
B.GANGADHAR REDDY
Padma Lochan Das
Mohan Behera
Niranjan Behera
RAMESH KUMAR KASOTIA
GUPTA ASHOK KUMAR
PRAVEEN KUMAR KATYAL

SC-448
ST-165
ST-166
ST-167
SC-449
SC-450
SC-451
SC-452
ST-168
SC-453
SC-454
SC-455
Gen
Gen
ST-169
Gen
Gen
ST-170
Gen
SC-456
SC-457
ST-171
SC-458
ST-172
Gen
SC-459
SC-460
SC-461
SC-462
SC-463
SC-464
SC-465
SC-466
SC-467
SC-468
SC-469
SC-470
SC-471
SC-472
SC-473
Gen
SC-474
SC-475
SC-476
SC-477
Gen
Gen

5
7
10
3
2
12
7
6
12
5
2
11
7
1
6
6
2
6
11
12
1
5
2
3
5
2
12
6
1
6
4
2
4
7
4
1
7
1
1
9
6
1
10
10
6
7
7

4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634

C-3488
C-3489
C-3490
C-3491
C-3492
C-3493
C-3494
C-3495
C-3496
C-3497
C-3498
C-3499
C-3500
C-3501
C-3502
C-3503
C-3504
C-3505
C-3506
C-3507
C-3508
C-3510
C-3511
C-3512
C-3513
C-3514
C-3515
C-3516
C-3518
C-3519
C-3520
C-3522
C-3523
C-3524
C-3525
C-3526
C-3527
C-3528
C-3529
C-3530
C-3531
C-3532
C-3533
C-3534
C-3535
C-3536
C-3537

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
DELHI
BLR
VADO
KOL
BLR
BLR
BLR
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
LUCK
BLR

SANTOSHKUMAR VIJAYVARGIA
CHOWDHARY NARENDRAKUMAR
PARMAR NATWARLAL DHULABHAI
FRENDIK FRANASIS NAZARETH
MANOJKUMAR)
CHANDANI CHANDRA PRAKASH
MEHTA SURENDRA
SMART BHARTIBEN KARTIKKUMAR
KEECHARIL JACOB PHILIP
MUNGRA MANSUKHLAL VIRJI
AGRAWAL KAMAL KISHOR
DARJI KEVALBHAI GANGARAM
AGRAWAL DEVENDRA RAMRAKH
MEENA ASHA RAM
PARMAR CHANDRAKANT DAHYABHAI
MEENA OMPRAKASH R.
GAJJAR HEMLATA MAHESHKUMAR
SHRIMALI MAYANKKUMAR CHIMANLAL
PATEL BABUBHAI RATNAJI
MEENA AMARSINGH MUTHARYALAL
PURSHOTTAMDAS
REVALA DATARAM CHIRANJILAL
GOHIL NATVARLAL DUDHABHAI
BUNDELA SANJAYKUMAR S.
TRIVEDI PRABHA CHANDRESHKUMAR
MAKWANA DEVJIBHAI PARAGJIBHAI
VADALIYA KAUSHIKKUMAR MAVJIBHAI
RANA DHANJIBHAI MULJIBHAI
MEHULKUMAR PURSHOTTAM DAYAL
SOLANKI NARENDRA ISHWARBHAI
RATHOD KISHANKUMAR SHANKARBHAI
JIWAN SINGH
MAM CHAND BAGRI
A.V.KANCHI BAIL
SHRIMALI RAJENDRAKUMAR N.
Uttam Sardar
SRIDHAR VENKATESH MATHOD
T.SOMASHEKAR
HADAGALI SADANAND
Dipak Kr. Biswas
Nabendu Mitra
Mihir Sen Barman
Rupchand Sarkar
Suman Mondal
Debdut Das
Mahesh Kumar
SUDHAM DAS H.P.

Gen
Gen
SC-478
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-479
SC-480
SC-481
SC-482
SC-483
SC-484
SC-485
SC-486
SC-487
SC-488

10
9
6
5
11
8
5
5
2
8
6
3
11
3
7
12
7
5
1
12
11
7
1
10
8
9
4
6
3
10
6
8
1
9
7
6
4
4
5
9
1
1
1
9
9
6
8

4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681

C-3538
C-3539
C-3540
C-3541
C-3542
C-3543
C-3544
C-3545
C-3546
C-3547
C-3548
C-3549
C-3550
C-3551
C-3552
C-3553
C-3554
C-3555
C-3556
C-3557
C-3558
C-3559
C-3560
C-3562
C-3563
C-3564
C-3565
C-3566
C-3567
C-3568
C-3569
C-3570
C-3571
C-3572
C-3574
C-3575
C-3576
C-3577
C-3578
C-3579
C-3580
C-3581
C-3583
C-3584
C-3585
C-3586
C-3587

BLR
KOL
KOL
KOL
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
BLR
BLR
CHN
HYD
CHEN
HYD
PATNA
PATNA
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD

VIJAYAKUMAR DHANWANT
Manindra Barman
Satyajit Mondal
Ranjit Kr. Hembram
Madan Mohan
Ramesh Kumar Vyas
Jogendra Kumar Rajnish
Jitendra Kumar
Rajesh Kumar
JOSHI HEMANTKUMAR
DOSHI PRADIP RAMESHCHANDRA
YADAV RAJKUMAR
PARIKH KAMLESH KISHORBHAI
GANATRA RAMESH GOVINDLAL
BABU VENKATA SUBRAMANIA PRASAD
MOHAMMED ARSHAD
TARUN AYANI M.
PATEL NITIN RAOJIBHAI
PATEL ASHOKBHAI VELJIBHAI
NAGRECHA ARUNKUMAR MATHURDAS
MALVIYA YASHVANTKUMAR
SORAL MUKESH
SAMARTH RAJ SINGH GAUR
PARMAR MOHANSINGH
DAHIYA RAMPHAL RAMCHANDAR
ANTANI ADVAIT VASANTRAY
LAKRA VIRENDRA HARISHCHANDRA
SRIVASTAV VIVEK
FERNANDES DIOGUMINHO SAVIO EDWAMS
PAREKH PARTHKUMAR BHANUPRASAD
JAIN PREMCHAND
NARAYANASWSAMY.G.D.
M.K.DODDAMANI
RAJEEV KUMAR PALLIYIL
B.VENKATA RAMANA REDDY
THIRUMALRAJ S
V.SANJAY
Gyan Singh Tigga
Bali Ram Paswan
R.GURUVA REDDY
A.V.S.RAMA MOHAN
D.S.S.SUBRAMANYAM
S.RAMANA RAO
Y.SRINIVAS REDDY
N.SIVA KUMAR
CH.RAGHU RAJENDRA
BHUVANAGIRI MURALIKRISHNA

SC-489
SC-490
SC-491
ST-173
SC-492
ST-174
SC-493
SC-494
SC-495
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-175
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-176
SC-496
SC-497
Gen
ST-177
Gen
ST-178
SC-498
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
1
1
12
4
11
5
2
7
1
11
4
9
3
10
10
12
12
4
5
6
3
9
12
2
12
3
10
12
10
11
8
6
5
5
6
1
9
11
8
5
7
12
6
10
2
6

4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728

C-3588
C-3589
C-3590
C-3591
C-3593
C-3594
C-3595
C-3596
C-3597
C-3598
C-3599
C-3600
C-3601
C-3602
C-3603
C-3604
C-3605
C-3606
C-3607
C-3608
C-3609
C-3610
C-3612
C-3613
C-3614
C-3615
C-3616
C-3617
C-3618
C-3619
C-3620
C-3621
C-3622
C-3623
C-3624
C-3625
C-3626
C-3627
C-3628
C-3629
C-3630
C-3631
C-3632
C-3633
C-3634
C-3635
C-3636

HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
BHUB
BHUB
VADO
VADO
VADO

D.S.RAWAT
K.SANTOSH KUMAR
M.VENKATA SREERAM
MOHD.KHADER PASHA
B.GUNA RANJAN
T.VIVEKANANDA
K.MALATHI
A.SATYANARAYANA MURTHY
K.V.S.S.R.RAJU
Y.VENKATAIAH
CH.RAMESH BABU
S.HARANADH
C.VIJAYA BHASKAR
N.SRIDHAR
G.J.KIRAN BABU
K.VENKATAPPAIAH
M.SHARAT BABU
Y.RAJASEKHAR
B.SRIKRISHNA
P.DIGVIJAYAM
J.VIDYADHAR RAO
U.ABRAHAM
P.SRIKANTH
CH.RAMANA RAO
P.PARTHI
K.SRINIVAS
N.CHAKRADHAR
B.PAPA RAO
CH.VEERA VENKATA REDDY
K.MADHUSUDAN RAO
S.TARA SINGH
M.S.RAO
P.C.SEKHAR
K.V.RAMANA
P.GUNA SAGAR
U.RAJA RAM
N.V.V.PRASAD
K.V.RAMANA
Ashok Kumar Das
Srikant Choudhary
Anil Kumar Das
Narayan Kumar
Sudhir Ku. Mandal
Kartik Charan Behera
SHARMA BALRAM
Raipura yogesh
Sokhadia

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-499
Gen
Gen
Gen
ST-179
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-500
SC-501
SC-502
SC-503
SC-504
SC-505
SC-506
SC-507
ST-180
SC-508
SC-509
ST-181
ST-182
ST-183
ST-184
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-510
SC-511
SC-512
SC-513
SC-514
SC-515
Gen
SC-516
SC-517

8
6
8
3
2
6
7
8
9
9
8
5
11
2
12
2
8
6
8
8
6
2
4
4
8
2
4
6
3
4
9
1
12
6
12
7
12
3
3
7
10
1
1
3
5
9
9

4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775

C-3637
C-3638
C-3639
C-3640
C-3642
C-3643
C-3644
C-3645
C-3646
C-3649
C-3650
C-3651
C-3652
C-3654
C-3655
C-3656
C-3657
C-3658
C-3659
C-3660
C-3662
C-3663
C-3664
C-3665
C-3668
C-3669
C-3670
C-3671
C-3672
C-3673
C-3675
C-3676
C-3677
C-3678
C-3679
C-3680
C-3681
C-3682
C-3684
C-3685
C-3686
C-3687
C-3688
C-3691
C-3693
C-3694
C-3696

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
PATNA
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO

DALABHAI
DHUSIA VIJAY SINGH
Surana
Bhagia
Tivedi
Bhatt
Tamboli
Prajapathi
Desai
PATEL BAKULESH ARVINDLAL
SUNDER
PATEL JASBHAI JESANGBHAI
PATEL YOGENDRABHAI VRUNDAVANDAS
MISHRA PURANCHAND KESHVDATT
SMT. JESSY TOMMY
ALAMCHANDENI RAMESH THUMILAL
CHACKO P. V.
R. BALAKRISHNAN
SOLANKI DILIP RAMANLAL
JADAV ARVINDKUMAR KHUSHALBHAI
VASAVA GOPALBHAI BHIMABHAI
BELAT BHARATKUMAR LIMBAJI
PATEL ANILKUMAR MAGANLAL
PATEL AMRATBHAI PATELBHAI
Kartik Mahtha
S.T.MAHALINGAIAH
PREMA E
PURUSHOTHAMAN.V.
H.A.SAVITHA
G.V.KUMAR
K.SUDHAKARA
JASWANT SINGH
UTPAL MISHRA
PARAMJEET SINGH
RAM SWAROOP SOHAL
KAPTAN SINGH KAIM
RAMESH CHAND KUNDRA
BHUPINDER SINGH BRIJWAL
RAM LAL MEENA
CHHOTE LAL MEENA
HARI SINGH
HARDEEP KUMAR SUMAN
BIMLA DEVI
CHAUDHARI LAXMANBHAI ZINABHAI
SOLANKI JETHABHAI LAXMANBHAI
GAMIT GIRISHKUMAR RATANJIBHAI
DAYALBHAI MEHTA)

SC-518
SC-519
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
9
10
5
5
6
10
6
4
4
9
6
4
3
5
6
3
5
10
6
11
5
5
6
4
2
4
9
12
10
10
2
7
1
1
5
8
10
7
2
6
2
3
6
1
6
6

4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822

C-3698
C-3699
C-3700
C-3701
C-3702
C-3703
C-3704
C-3705
C-3706
C-3707
C-3708
C-3710
C-3711
C-3713
C-3714
C-3715
C-3716
C-3717
C-3718
C-3721
C-3722
C-3723
C-3724
C-3725
C-3727
C-3728
C-3729
C-3730
C-3731
C-3732
C-3733
C-3734
C-3735
C-3736
C-3737
C-3738
C-3739
C-3740
C-3741
C-3742
C-3743
C-3744
C-3745
C-3746
C-3747
C-3748
C-3749

CHEN
PATNA
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
CHN
CHN
CHN
LUCK
VADO
VADO
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
DELHI
DELHI
PATNA
PATNA

SURESH NEHRU B
Smt. Maxima Demta
P.A.PARAMESHWARAN
A.S.KOPPAD
C.PUTTASWAMY
J.PADMANABHA GOWD
N.GEETHANJALI
VENKATACHALAIAH
K.R.KENCHAPPA
P.VIJAYA KUMAR
M.V.RAMANA MURTHY
C.JAI KUMAR
M.LAXMIRAJYAM
G.V.MADHAV
M.YEDUKONDALU
R.M.V.BHARADWAJ
G.SURESH BABU
G.V.DHANALAXMI
N.VENKATESWARULU
MANOJ KUMAR N.
AJITHA P.
PAUL P GEORGE
Birendra Singh Khati
GATHIBANDHE DEVA BUDHAJI
MANDIWALA DAYENESHWAR G.
RAM NARESH
SATNAM PAL
DUSHYANT KUMAR
SUSHIL KUMAR
AJAY KUMAR BAINWAL
KAILASH CHANDER
YASHPAL SAWRUP
Ghanshyam Mallick
Suresh Ch. Praharaj
Surendra Kumar Patra
R. N. Mohapatra
Asis Kumar Panda
Suvendu Mohanty
Kumar Bharosa Nandan
Abanindra Ku. Sethi
Abdul Kalam Azad
Jaikrishna Pattnaik
Priyabadi Mohanty
JAGMOHAN PANWAR
NARENDER PAL
Jai Shankar Prasad
Onkar Nath Singh

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-520
SC-521
ST-185
ST-186
ST-187
ST-188
SC-522
SC-523
SC-524
SC-525
SC-526
SC-527
SC-528
SC-529
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-530
SC-531
Gen
Gen
Gen
SC-532
SC-533
SC-534
ST-189

4
1
4
7
6
9
6
4
6
12
5
4
6
8
4
6
6
3
5
5
5
6
12
3
1
10
11
7
4
3
7
1
3

2
7
3
3
1
3
1
10
5

4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869

C-3750
C-3751
C-3752
C-3753
C-3754
C-3755
C-3756
C-3757
C-3758
C-3759
C-3760
C-3761
C-3762
C-3763
C-3764
C-3765
C-3766
C-3767
C-3768
C-3769
C-3770
C-3771
C-3772
C-3773
C-3774
C-3775
C-3776
C-3777
C-3778
C-3779
C-3780
C-3781
C-3782
C-3783
C-3784
C-3785
C-3786
C-3787
C-3788
C-3789
C-3790
C-3791
C-3792
C-3793
C-3794
C-3795
C-3796

DELHI
BLR
PATNA
PATNA
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

OM PRAKASH
R.RANI
Shiv Narayan Ram
Kishore Barwa
RASANIA PRAKASH YASHWANTLAL
PARMAR KIRITKUMAR KRISHNAKANT
PARMAR JAGDISHCHANDRA GUMANBHAI
SHRIMALI SURESHKUMAR KANTILAL
PARMAR DAHYABHAI A.
MAKWANA GOPAL KHUSALBHAI
PADAYA PREMJIBHAI N.
PARMAR DEVNDRAKUMAR FULJIBHAI
SOLANKI MAHENDRAPAL LADHURAM
KARADIA JAYESH A.
CHAUHAN PRAVINKUMAR M.
LEUVA MAHESHKUMAR MULJIBHAI
PARMAR MAHESHKUMAR ASHABHAI
MAYAVANSHI CHANDUBHAI B.
SAHAI KULDEEP
SMT.AIYER NEETA SUNDERAN
BRIJESH SINGH DINESH
CHAUHAN BIPINCHANDRA MANABHAI
VAGHELA SHANTILAL M.
GAMETI RAMESH CHANDRA SOMAJI
VASAVA MANHARLAL CHIMANLAL
MEENA DAL CHAND RAMNARAYAN
MEENA SITARAM
MOHER SINGH JEPH
MEENA RAM PRATAP BHIRURAM
MEENA HARKESH
MEENA LAKHIRAM
MEENA RATI RAM
MEENA DAYA RAM
MEENA MANOJKUMAR
PATEL NAROTTAMBHAI R.
MEENA AMARSINGH
MEENA ASHOKKUMAR
MEENA RAMAVATAR
ROAT HANJIYA
MEENA RAM SINGH
MEENA ROOP SINGH
MEENA AMAR SINGH BHORYASINGH
MEENA MOTILAL KISHANLAL
MEENA GOVIND SAHAY
MEENA RAMKUMAR
MEENA SUBHASH CHANDRA D.
MEENA RAMNARAIN

SC-535
SC-536
SC-537
ST-190
SC-538
SC-539
SC-540
SC-541
SC-542
SC-543
SC-544
SC-545
SC-546
SC-547
SC-548
SC-549
SC-550
SC-551
SC-552
SC-553
SC-554
SC-555
SC-556
ST-191
ST-192
ST-193
ST-194
ST-195
ST-196
ST-197
ST-198
ST-199
ST-200
ST-201
ST-202
ST-203
ST-204
ST-205
ST-206
ST-207
ST-208
ST-209
ST-210
ST-211
ST-212
ST-213
ST-214

4
6
2
10
8
6
8
8
4
11
7
9
2
9
10
8
5
2
4
11
5
6
5
7
7
2
3
5
1
3
7
6
1
7
2
7
8
1
4
3
7
7
3
6
7
8
12

4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916

C-3797
C-3798
C-3799
C-3800
C-3801
C-3802
C-3803
C-3804
C-3805
C-3806
C-3807
C-3808
C-3809
C-3810
C-3811
C-3812
C-3813
C-3814
C-3815
C-3816
C-3817
C-3818
C-3819
C-3820
C-3821
C-3822
C-3824
C-3825
C-3826
C-3827
C-3828
C-3829
C-3831
C-3832
C-3833
C-3834
C-3835
C-3836
C-3837
C-3838
C-3839
C-3840
C-3841
C-3842
C-3843
C-3844
C-3845

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
PATNA
DELHI
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD

MEENA SHRI NARAYAN R.


MEENA SAMAY SINGH
MEENA SHIV CHARANLAL D.
MEENA RAMJI LAL
DAMOR JAWANSHINGH
MEENA SANJEEVKUMAR GANGARAM
MEENA BRIJ LAL G.
MEENA RAMPHOOL
MEENA ROHITESHWA
MEENA JAGDISH PRASAD GOPILAL
MEENA RANVEER SINGH
MEENA GHANSHYAM MULCHAND
MEENA GUMAN SINGH
JAIDEV TULSIRAM GOUNADE
MEENA THANDILAL RATANLAL
MEENA ARJUN SINGH
MEENA UMESH D.
Raj Kumar Mandal
BIREN SARKAR
G.R.V.SATISH
G.VIKRAM REDDY
V.VINAY KUMAR
T.V.RAMANA REDDY
L.SAI SEKHAR
G.SEETHARAMI NAIDU
B.L.ADINARAYANA
MOHD.JAFFAR RAZIKH
G.N.A.SRINIVASA RAO
P.UMASHANKAR
R.SAI SURYA PRASAD
A.RAVINDER SINGH
K.VENKATESWARA RAO
S.NAGARAJA
D.SRINIVASA REDDY
JIDIGAM SRINIVAS
K.P.V.S.RAMA MOHANA RAO
GIRIDHAR SWARANGI
K.SATISH KUMAR
P.JAGANNADHA RAO
V.MANOJ KUMAR
J.AJAY KUMAR REDDY
S.RAJEEVAN
B.VIJAYALAKSHMI
K.VINOD KUMAR
A.V.GOPALAKRISHNA MURTHY
L.MADHUSUDHAN GOUD
RAJKUMAR.M. JAISWAL

ST-215
ST-216
ST-217
ST-218
ST-219
ST-220
ST-221
ST-222
ST-223
ST-224
ST-225
ST-226
ST-227
ST-228
ST-229
ST-230
ST-231
SC-557
SC-558
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

5
8
12
7
6
2
9
7
9
7
8
7
9
4
7
1
6
1
3
1
8
5
9
1
4
8
11
2
2
7
7
3
2
1
6
6
11
1
7
3
9
2
8
7
8
5
7

4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963

C-3846
C-3847
C-3848
C-3849
C-3850
C-3851
C-3853
C-3854
C-3855
C-3856
C-3857
C-3858
C-3859
C-3860
C-3861
C-3862
C-3863
C-3864
C-3866
C-3867
C-3868
C-3869
C-3870
C-3871
C-3872
C-3873
C-3874
C-3875
C-3876
C-3878
C-3879
C-3880
C-3881
C-3882
C-3883
C-3884
C-3885
C-3886
C-3887
C-3888
C-3889
C-3890
C-3891
C-3892
C-3893
C-3894
C-3895

HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD

C.CHARAN KUMAR REDDY


ANNIE ARUNA FARISTHA.K
N.R.B.SRINIVAS
V.SUDHAKAR
R.NARASIMHA MURTHY
CH.SRINIVAS CHAKRAVARTHY
N.SRIRAMA KRISHNA RAO
S.RAJENDRA KUMAR REDDY
S.SURESH KUMAR
G.NAVEEN KUMAR
K.SUNIL KUMAR
A.V.S.S.VISWANATH
J.SURYA NARAYANA REDDY
A.SUBHADA
K.RAMA SESHU SHANKAR
D.MADHUSUDHAN RAO
C.SUDHEER KUMAR
P.DAMODAR
T.SRINIVASA RAO
K.SATISH
K.VIJAYA KUMAR
V.S.KISHORE RAYULU
I.RAMALINGESWARA RAO
FEDERICK ANTHONY COOPER
S.A.VIDYA SAGAR
K.RAJI REDDY
REBBAPRAGADA SRINIVASA RAO
P.JAGAN MOHAN REDDY
V.KAMALA SEENA
K.JAGAN MOHAN
Y.MARIAMMA
A.M.MATHEWS
U.VISWANADHAM
Y.SRINIVAS
R.RAGHAVENDRA RAO
B.S.RAJANIKANTH
S.SEETHA RAMI REDDY
L.SIVAIAH SASTRY
G.RAJASEKHAR
J.KALPANA
G.NAVEEN REDDY
K.V.R.N.S.KUMAR
P.MOHAN VAMSI
Y.SRINIVASA MURTHY
Y.V.SARALA DEVI
V.SRIKANTH RAO
P.MURALIKRISHNA

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-232
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

2
7
2
7
7
5
8
10
6
5
7
10
6
8
8
5
8
11
11
8
10
9
6
9
11
6
8
7
8
5
7
12
2
7
8
6
4
3
2
7
2
7
2
6
6
11
5

4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010

C-3896
C-3897
C-3898
C-3899
C-3900
C-3901
C-3902
C-3903
C-3904
C-3905
C-3906
C-3907
C-3908
C-3909
C-3910
C-3911
C-3912
C-3913
C-3914
C-3915
C-3917
C-3918
C-3919
C-3920
C-3921
C-3922
C-3923
C-3924
C-3925
C-3926
C-3927
C-3928
C-3929
C-3930
C-3931
C-3932
C-3933
C-3934
C-3935
C-3936
C-3937
C-3938
C-3939
C-3940
C-3941
C-3942
C-3943

HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD

M.RUDRA DEVA VARMA


Y.MAHESH KUMAR
B.SRINIVASA GANDHI
M.ASHISH KUMAR
M.K.SRINIVASA MURTHY
K.PADMASREE
RIZWANUL HASAN
P.SAMBASIVA RAO
P.BHASKAR REDDY
P.RATNA RAJU
M.RAVI RAJU
J.THYAGARAJAN
Y.M.VIJAYA KUMAR
M.LAKSHMINARAYANA
M.NAGARAJU
J.RAVI KUMAR
K.RAMDAS
D.GANESH KUMAR
G.TIRUMALA KUMAR
T.SRIDHAR
MANNAVA MEERA
PATNALA PRASAD
M.SRI HARSHA
K.BHASKAR RAO
B.UDAYA KUMAR
A.BHISHMA SRINIVAS
B.PRATAP BABU
D.J.GEMINI ANAND/ D.SRIKANTH
GANTA SUDHAKAR
M.V.YESHWANT KUMAR
K.V.RAMA DEVI
N.SOBHAN BABU
D.PRASADA RAO
S.GOWRI SANKAR
K.JAYANTHI KRISHNA
M.RAVINDRANATH
R.SURENDRANATH
B.J.ANANDA KUMAR (ANANDAM)
GALI SUNIL
M.HARICHANDRA PRASAD
A.VENUGOPAL
A.PRABHAKAR
BICHANNA
P.NAGESWARA RAO
L.V.KUMAR
J.CHINNABBAI
REVU BALAYOGI

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-559
SC-560
SC-561
SC-562
ST-233
SC-563
SC-564
ST-234
SC-565
SC-566
SC-567
SC-568
SC-569
SC-570
ST-235
SC-571
SC-572
SC-573
SC-574
SC-575
SC-576
SC-577
SC-578
SC-579
SC-580
SC-581
SC-582
SC-583
SC-584
SC-585
SC-586
SC-587
SC-588
SC-589
ST-236
ST-237
ST-238
ST-239

8
6
8
5
9
10
8
1
8
1
8
6
10
9
10
2
6
5
8
12
6
5
7
8
7
1
8
7
8
8
7
3
6
12
9
7
8
6
7
8
7
7
7
7
6
4
2

5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057

C-3944
C-3945
C-3946
C-3947
C-3948
C-3949
C-3950
C-3951
C-3952
C-3953
C-3954
C-3955
C-3956
C-3957
C-3958
C-3959
C-3960
C-3961
C-3962
C-3963
C-3964
C-3965
C-3966
C-3967
C-3968
C-3969
C-3970
C-3971
C-3972
C-3973
C-3974
C-3975
C-3976
C-3977
C-3978
C-3979
C-3980
C-3981
C-3982
C-3983
C-3984
C-3985
C-3986
C-3987
C-3988
C-3989
C-3990

HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
DELHI
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
CHN
CHN
DELHI
CHEN
CHEN
DELHI
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR

CHAKKU MURMU
B.LAKPATHI
J.GOVINDU
B.VENUGOPAL
M.PRABHAKAR
K.KISHORE BABU
D.SUBHASH
B.MAHESH BABU
D.NAGARAJU
S.ANNAPURNA
P.MURALIKRISHNA
M.PARADESHI
M.KOTESWARA RAO
M.KRISHNA VENI
G.PURAN BABU
ANTA RAM
Ashok Kumar
Harish Chandra
Vijay Kumar
Kumar Santosh Lal
Birendra Kumar
K. SHYAMALA
BEENA VAS S.
ROOP SINGH MEENA
KANNAIAH S
KRISHNARAO P
G. ANIL KUMAR
K.BASAPPA
M.SUSHEELA
G.S.BANT
P.MENAKA
H.MARUTHI
PRABHULINGA V HOOLEGERI
M.CHANDRASHEKAR
M.NARAYANAMURTHY
K.R.SOMASUNDAR
R.NAGARAJU
D.P.SRINIVASULU
D.ASHOK
LAKSHMIKANTHA RAJU
ASHOKKUMAR S PATTAR
V.KUMAR(EX.S)
M.K.DAVINDRAN
R.REVATHI
N.KEMPANNA
K.MANJAPPAN
L.TISSA

ST-240
ST-241
ST-242
ST-243
ST-244
SC-590
ST-245
ST-246
ST-247
SC-591
ST-248
SC-592
SC-593
SC-594
SC-595
SC-596
SC-597
SC-598
SC-599
SC-600
SC-601
SC-602
SC-603
ST-249
ST-250
ST-251
SC-604
ST-252
SC-605
SC-606
SC-607
ST-253
ST-254
SC-608
SC-609
SC-610
SC-611
Gen
SC-612
SC-613
SC-614
SC-615
SC-616
SC-617
SC-618
SC-619
SC-620

10
6
3
5
6
4
3
7
2
5
6
7
4
4
4
8
6
10
6
5
3
5
9
3
6
10
10
7
7
7
5
1
9
5
9
3
7
4
6
5
6
5
12
11
4
3
12

5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104

C-3991
C-3992
C-3993
C-3994
C-3995
C-3996
C-3997
C-3998
C-3999
C-4000
C-4001
C-4002
C-4003
C-4004
C-4005
C-4006
C-4007
C-4008
C-4009
C-4010
C-4011
C-4012
C-4013
C-4014
C-4015
C-4016
C-4017
C-4018
C-4019
C-4020
C-4021
C-4022
C-4023
C-4025
C-4026
C-4027
C-4028
C-4029
C-4030
C-4031
C-4032
C-4033
C-4034
C-4035
C-4036
C-4037
C-4038

BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
CHEN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
CHN
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
VADO

M.SENTHIL KUMARAN
M.SHANTHARAJU
H.V.SHIVASHANKAR
K.S.VISWANATH
C.KRISHNAPPA
V.SRINIVAS
M.RAMESH CHANDRA
ANANTHAKRISHNAN M K
P.A. MURALIDHARAN
RAMACHANDRAN M.R.
VENKAT NAIK K.
V.M. SOBHAN SINDHU
GANGADHARAN K.R.
JOY JOSEPH
GURVINDER SINGH
KARAN SINGH
BALJIT SINGH
PRITHVI CHAND DHANWARIA
LAL BAHADUR
ANAND KUMAR
TALATI JAGDHISHBHAI ISHWARBHAI
PARMAR UJJAMSHI NARSHINHBHAI
JADAV AMRITLAL DHULABHAI
WAGHELA BHARATKUMAR HIRALAL
MAKWANA HIMMATLALNAGARBHAI
T.A. NARAYANANKUTTY
J. S. Dugtal
BHAGWAN SINGH MEENA
V.S. VARUN
ROHITAS
CHARAN SINGH
BALWAN SINGH
ASHOK KUMAR
ANIL KUMAR
PAWAN KUMAR
MOHAN LAL
C.JAYANTHI
KUMAR G.S.
R.RAJENDRAN
M.SHIVARAJA
SRINIVAS NAIK V.
PANDURANGA NAIK A
MANJUNATHA R
VASUDEVA NAIK D
LINGARAJ K.B
DEVAPPA NAIK
KUM. GAMIT SHOBHANABEN R.

SC-621
SC-622
ST-255
ST-256
ST-257
ST-258
ST-259
ST-260
SC-623
SC-624
ST-261
ST-262
ST-263
ST-264
SC-625
SC-626
SC-627
SC-628
SC-629
SC-630
SC-631
SC-632
SC-633
SC-634
SC-635
SC-636
ST-265
ST-266
SC-637
SC-638
SC-639
SC-640
SC-641
SC-642
ST-267
SC-643
SC-644
SC-645
SC-646
SC-647
ST-268
ST-269
ST-270
ST-271
ST-272
ST-273
ST-274

3
7
7
5
8
6
1
3
3
5
6
1
2
5
1
5
5
3
2
5
6
8
7
7
9
7
12
11
12
7
3
5
1
6
6
6
9
5
12
3
2
7
5
6
8
5
6

5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151

C-4039
C-4040
C-4041
C-4042
C-4043
C-4044
C-4045
C-4046
C-4047
C-4048
C-4049
C-4050
C-4051
C-4052
C-4053
C-4054
C-4055
C-4056
C-4057
C-4058
C-4059
C-4060
C-4061
C-4062
C-4063
C-4064
C-4065
C-4066
C-4067
C-4069
C-4070
C-4071
C-4072
C-4073
C-4074
C-4075
C-4076
C-4077
C-4078
C-4079
C-4080
C-4081
C-4082
C-4083
C-4084
C-4085
C-4086

VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
DELHI
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
DELHI

MAKWANA HITENDRA L.
WAGHELA NAGINKUMAR NARANBHAI
CHAVDA NITINKUMAR BIHARILAL
PRAKASH GANESHAN
MEENA RAMSINGH
ARUN DIPAK LALARAM
MEENA BHARATLAL
WAGHELA RAMJI MULCHAND
MEENA BHAGWAN SAHAI
MEENA BABULAL
MEENA SHERSINGH
CHHOLAK GAJENDRA SINGH
MEENA BALRAM
MEENA JAYRAM
MEENA OMPRAKASH K.
MEENA RAMPAL SURAJMAL
MEENA BANWARILAL
MEENA R. P.
MEENA AMBALAL BIRMSINGH
SOLANKI BABUBHAI BALUBHAI
MEENA SURENDRA JHARWAL
MEENA HARKESH
GAMIT BACHUBHAI N.
RATHOD NARESHBHAI CHHOTABHAI
GAMIT RANJITBHAI GOPALBHAI
AJMER LAL
ANIL KUMAR
THAVANAM DASS
K.GOURI SHANKAR
G.RAVI KUMAR
BANDARU SURESH BABU
GUNTUR SITARAMA RAJU
GARNEPUDI JAYA PRAKASH
PONUKU.M.R.KUMAR
B.MURALIKRISHNA
ERNAM RAJA RATNAKARA RAO
TIRUPATI AMRUTHA RAO
BAHUJANKA RAJESWARA RAO
NIRANJAN SINGH
KAKI VIJAYA KUMAR
DHARAVAT BALAJI
K.RAM SINGH NAIK
MENAPATI SURESH KUMAR
BANAVATHULA KRISHNA
DHARAVAT RAMAKOTI
VEENAM VEERASWAMY
ARUN KUMAR BHIM RAI

SC-648
SC-649
SC-650
SC-651
ST-275
SC-652
ST-276
SC-653
ST-277
ST-278
ST-279
ST-280
ST-281
ST-282
ST-283
ST-284
ST-285
ST-286
ST-287
SC-654
ST-288
ST-289
ST-290
ST-291
ST-292
SC-655
SC-656
SC-657
SC-658
SC-659
SC-660
SC-661
SC-662
SC-663
SC-664
SC-665
SC-666
SC-667
SC-668
SC-669
ST-293
ST-294
ST-295
ST-296
ST-297
ST-298
SC-670

11
8
9
6
9
11
8
8
11
7
7
7
6
4
8
9
8
6
10
11
8
6
6
12
6
12
1
7
5
7
11
6
8
7
11
9
11
7
6
11
6
6
12
12
6
8
1

5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198

C-4087
C-4088
C-4089
C-4090
C-4091
C-4092
C-4093
C-4094
C-4095
C-4096
C-4097
C-4098
C-4099
C-4100
C-4101
C-4102
C-4103
C-4104
C-4105
C-4106
C-4107
C-4108
C-4109
C-4110
C-4111
C-4112
C-4113
C-4114
C-4115
C-4116
C-4117
C-4118
C-4119
C-4120
C-4121
C-4122
C-4123
C-4124
C-4125
C-4126
C-4127
C-4128
C-4129
C-4130
C-4131
C-4132
C-4133

BLR
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
DELHI
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
DELHI
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
DELHI
HYD
CHEN
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

A.SUSHEELA
TIALA IMTY
ANIL KUMAR GUNAWAT
GIRIRAJ LAL MEENA
GEDIA MANSUKH MOTIBHAI
PARMAR SHANKARLAL GOVINDBHAI
WAGHELA MAHESHBHAI LAXMANBHAI
LAKHI RAM MEENA
GOPAL LAL MEENA
RAM KANWAR
PARMAR DILIPKUMAR MAGANBHAI
SMT. KARADIA NEELAM JAYESH
CHAUHAN RAKESH J.
RAKESH BAINLE
MAHYAVANSHI ARVIND T.
CHAUHAN KIRIT D.
SOLANKI RAJESH RAM LAL
SAMARIA NARENDRA KUMAR
RAKESH KUMAR CHANDRESH
PARMAR KIRTIKUMAR N.
PARMAR JAGDISHBHAI MANABHAI
VISHVA PAL SINGH
VAGHELA VIJAY U.
SHRIMALI HASMUKHBHAI B.
LAJPAT RAI
LONAVATH RAMESH
BHOKYA BHIKSHAPATHI
V.RAM DASS
JAISINGH RATHORE
S.BALANARAYANA
P.PANDURANGA RAO
K.BALASAIDAIAH
S.GNANESHWAR
BALDEV SINGH
TIMMASARTHI VENKATESWARA RAO
MAHESWARI G
BIJENDER SINGH
RAMINDER SINGH
RAJENDER SINGH
KUNDAN KUMAR
RAJESH KANAVA
ROHTAS KUMAR
BHAGWAT DAYAL
B.K. DHANDA
DAMODAR PRASAD SAHARIYA
SURAJ PRAKASH
KASHMIR SINGH

ST-299
ST-300
SC-671
ST-301
SC-672
SC-673
SC-674
ST-302
ST-303
SC-675
SC-676
SC-677
SC-678
SC-679
SC-680
SC-681
SC-682
SC-683
SC-684
SC-685
SC-686
SC-687
SC-688
SC-689
SC-690
ST-304
ST-305
ST-306
ST-307
ST-308
ST-309
ST-310
ST-311
SC-691
ST-312
ST-313
SC-692
SC-693
SC-694
SC-695
SC-696
SC-697
SC-698
SC-699
SC-700
Gen
SC-701

8
9
4
8
6
9
6
2
4
3
12
9
6
4
6
3
7
8
1
4
9
12
6
10
11
1
6
10
11
6
3
4
9
12
5
7
7
6
2
1
9
3
5
2
3
2
10

5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245

C-4134
C-4135
C-4136
C-4137
C-4138
C-4139
C-4140
C-4141
C-4142
C-4143
C-4144
C-4146
C-4147
C-4148
C-4149
C-4150
C-4151
C-4152
C-4153
C-4154
C-4155
C-4156
C-4157
C-4158
C-4159
C-4160
C-4161
C-4162
C-4163
C-4164
C-4165
C-4166
C-4167
C-4168
C-4169
C-4170
C-4171
C-4172
C-4173
C-4174
C-4175
C-4176
C-4177
C-4178
C-4179
C-4180
C-4181

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
KOL
KOL
HYD
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
HYD
KOL
KOL
VADO
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN

RAM CHANDER
RAM NIWAS
JASWANT SINGH
RAMESH KUMAR PANWAR
RANJEET KUMAR
RAJESH RAGHAV
KARTAR SINGH
SANJEEV KUMAR
JAYANTHI BHASKAR
ROSHAN LAL
D.D. VERMA
GHASI RAM MEENA
KAMAL RAM MEENA
BABU LAL MEENA
KAMLESH CHAND MEENA
OM PRAKASH S MEENA
JAGDISH PRASAD MEENA
HATNEINIENG TOUTHANG
PRITHVI RAJ MEENA
RADHEY SHYAM MEENA
RAM MANOHAR MEENA
Kadan Ch. Mura
Ngdup Norbu
A.V.NARASIMHAM
Tenzing Norbu Bhutia
Norbu Tshering Bhutia
Neema Lhamu Sherpa
Topden Bhutia
Samir Kr. Singh
S V SHINDE
ANIL RAGUNATH SINGH
S M LONKAR
J D PATIL
S V KUTE
S D DESHPANDE
PRAKASH MURLIDHAR PATIL
ASIF IQBAL MOHAMMED
K.RAVI KIRAN
Sonam Gyatso Tempa Bhutia
Tshering Ongmu Sherpa
ASHOK Kr. DAHYABHAI JETHVA
K.A. FRANCIS
JOSEPH SEBASTIAN
K.P. MADHUSOODHANAN
BENNY P. JACOB
PHILIP SAMUEL
K. SAKTHIDHARAN

SC-702
SC-703
SC-704
SC-705
SC-706
SC-707
SC-708
SC-709
SC-710
SC-711
SC-712
ST-314
ST-315
ST-316
ST-317
ST-318
ST-319
ST-320
ST-321
ST-322
ST-323
ST-324
ST-325
Gen
ST-326
ST-327
ST-328
ST-329
ST-330
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-331
ST-332
OBC
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

9
2
12
4
11
6
11
10
4
7
12
9
5
7
7
6
7
1
8
7
7
9
7
8
2
9
12
9
1
5
7
12
8
5
2
11
8
5
4
10
2
6
4
5
7
6
5

5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292

C-4182
C-4183
C-4184
C-4185
C-4186
C-4189
C-4190
C-4191
C-4192
C-4193
C-4194
C-4195
C-4196
C-4197
C-4198
C-4199
C-4200
C-4202
C-4203
C-4204
C-4205
C-4206
C-4207
C-4208
C-4210
C-4211
C-4212
C-4214
C-4215
C-4216
C-4217
C-4218
C-4220
C-4221
C-4222
C-4223
C-4224
C-4225
C-4226
C-4227
C-4228
C-4229
C-4230
C-4231
C-4233
C-4234
C-4235

CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
SHILL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

T.R. VENKATESWARA PRABHU


V.T. RAJAGOPAL
K. BALACHANDRAN
PADMAKUMAR K.
PHILIP SEBASTIAN
ANNIE ABRAHAM
G. HARIKRISHNAN
K.P. AJITH KUMAR
EAPEN CHACKO
A.C. THOMAS
S. SURESH [NO.I]
DAVIS K.J.
R.R. CHETTIAR
N.S. JAYASREE
Jagadish Ch. Das
M.S. GILL
V.V. ARMORIKAR
M.K. HARSH
HARI KUMAR NAIR
MUKESH CHANDRA GUPTA
BABURAO AUTPALLI
JASRAM KINDO
P.P. KUZUR
Tarun Ch. Mahanta
Pranab Kr. Phukan
Pankaj Kr. Bhattacharjee
Sanjeev Kr. Chakraborty
Bhagirath Baruah
Bikash Chakraborty
Nobendu Narayan Roy
Ashish Roy
Sanat Kr. Saha
Kailash Barman
Tafuruddin Ahmed
Binoy Kishore Sharma
Dharmeswar Deka
Liladhar Pait
Ms. Tshering T. Bhutiani
Reuel Martin Chyne
D R NANKAR
M.G KHANDAGALE
S B CHOUDHARY
A.V LOKARE
S R NAIK
P S AHIRE
M S MANSHARAMANI
AKBAR KHAN PATHAN

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-713
SC-714
ST-333
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-334
ST-335
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-336
ST-337
ST-338
ST-339
ST-340
Gen
SC-715
SC-716
Gen
Gen
Gen
Gen

6
11
4
7
3
4
11
5
11
6
5
6
11
4
1
11
1
5
7
7
1
11
9
9
2
12
9
1
12
1
6
6
1
11
3
3
8
3
4
12
6
5
6
4
6
7
8

5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339

C-4236
C-4237
C-4239
C-4240
C-4241
C-4242
C-4243
C-4245
C-4246
C-4247
C-4248
C-4249
C-4250
C-4251
C-4252
C-4253
C-4254
C-4255
C-4256
C-4257
C-4258
C-4259
C-4260
C-4261
C-4262
C-4263
C-4264
C-4265
C-4266
C-4267
C-4268
C-4269
C-4270
C-4271
C-4272
C-4273
C-4274
C-4276
C-4277
C-4278
C-4279
C-4280
C-4281
C-4282
C-4283
C-4284
C-4285

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND

NARESH KUMAR PANDEY


K P RANGAREDDY
S D MORE
SMT NEELAM H ADISARE
ANOOP KUMAR PRASAD
P P KULLARWAR
S G KATHALE
G J M KRISHNA
B KANAN
S B PATIL
SMT MEENA S SATPUTE
SMT R S LELE
K K SASIDHARAN NAIR
S V PENDHARKAR
K B JOSHI
R T GHODKE
B M SHIRSAT
Umesh Ch.Hota
Prasanna Ku. Parida
Muralidhar Panigrahi
Smt. Panamani Murmu
Thupten Tshering Bhutia
Thilay Choden Bhutia
Glade Fouing Ramsong (Lepcha)
Anju Lhamu Bhutia
Nazarius Toppo
Sanjiv Kr. Prodhan
Arunima Mondal (Baske)
Pema Yellmoo
Puran Lama Sherps
Dawa Norbu Sherpa
Pasang Doma Bhutia
Arjun Singh
Mohit Nirmal Guria
Manoj Halder (No. 2)
Bimal Kr. Das
Subodh Kr. Mondal
Nikhil Baran Das
Debabrata Mondal
Amit Roy Chowdhury
OM PARKASH NEGI
SONAM ANGDUI
TARU RAM
MAJOR SINGH
BOOTA SINGH
SUNIL KAMAR
DINESH KUMAR

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-717
SC-718
Gen
Gen
Gen
ST-341
ST-342
ST-343
ST-344
ST-345
ST-346
ST-347
ST-348
ST-349
ST-350
ST-351
ST-352
ST-353
ST-354
SC-719
SC-720
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-355
ST-356
SC-721
Gen
SC-722
SC-723
SC-724

6
7
3
6
3
10
6
9
3
7
6
1
5
8
3
6
7
1
4
11
2
1
11
2
5
4
6
7
5
8
1
4
12
8
1
12
11
9
1
9
1
12
5
10
2
1
1

5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386

C-4287
C-4288
C-4289
C-4290
C-4291
C-4292
C-4293
C-4294
C-4295
C-4296
C-4297
C-4298
C-4299
C-4300
C-4301
C-4302
C-4303
C-4304
C-4305
C-4307
C-4308
C-4309
C-4310
C-4311
C-4312
C-4313
C-4314
C-4315
C-4316
C-4317
C-4318
C-4319
C-4320
C-4321
C-4322
C-4323
C-4324
C-4325
C-4326
C-4327
C-4328
C-4329
C-4331
C-4332
C-4333
C-4335
C-4336

CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
HYD
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

SHARANJIT SINGH
KULDEEP RAI
GURMINDER SINGH
SURINDER SINGH CHIDHA
ASHWANI KUMAR
GURDEV CHAND
KULWANT RAI MANN
DHARAM PAL
JAGDISH RAM KHUNDIA
RANJIT SINGH
GULAM HUSSAIN BHATT
NARAIN SINGH AJNOHA
GURMAIL SINGH KAINTH
ROOP KAMAL GUPTA
SEWA RAM
RADHA KRISHAN NEGI
RAVINDER SINGH
TASHI ANGDUI
SANT RAM BANGAR
SANTOKH LAL
JASBIR SINGH
SHER SINGH NEGI
SATYA PAL
VUYYURU VENKATESWARA RAO
NEDUMARAN T
SWAMINATHAN V
RAMESH J
GANDHI K
KARTHIKEYAN S H
GANESAMOORTHY R
RAJAGOPALAN S
NARESH KUMAR REDDY P
MURALI R
THANGAVELU S
RAJKUMAR R
RAMMOHAN S
SENTHILNATHAN C
CHANDRASEKARAN K
PRABHAKARAN S
BAZAL ASHAB
BHARATHAN P
BHOOPATHY R
RAJA N K
GOVINDAN R
VISWANATHAN K P
MAHENDRAN R
SUDALAIMUTHU L

SC-725
SC-726
Gen
SC-727
SC-728
SC-729
SC-730
SC-731
SC-732
SC-733
Gen
SC-734
SC-735
Gen
SC-736
ST-357
ST-358
ST-359
SC-737
SC-738
SC-739
ST-360
ST-361
OBC
SC-740
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

3
11
12
5
5
3
1
3
3
2
5
6
12
5
1
3
6
5
7
4
11
5
5
7
11
1
7
4
3
3
5
3
5
2
1
5
4
7
4
6
3
5
5
7
6
4
5

5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433

C-4337
C-4338
C-4339
C-4340
C-4341
C-4342
C-4343
C-4344
C-4345
C-4346
C-4347
C-4349
C-4350
C-4351
C-4352
C-4356
C-4358
C-4361
C-4363
C-4364
C-4365
C-4366
C-4367
C-4368
C-4369
C-4370
C-4371
C-4372
C-4373
C-4374
C-4375
C-4376
C-4377
C-4378
C-4379
C-4380
C-4381
C-4382
C-4383
C-4384
C-4385
C-4386
C-4387
C-4388
C-4389
C-4390
C-4391

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN

GOPALAN S
KRISHNAN J
VENKATESAN S
PERUMAL G
GOPALAKRISHNAN P K
KANAKARAJ B
SRIDHAR K
SHEELA S
PARASURAMAN K R
MUTHU A
BALASUBRAMANIAN S
SIVAGNANAM M
VIJAYAKUMAR S
KARUNAKAR A
JOHN VARGHESE
AROCKIARAJ L
SOMASUNDARAM S
ARUMUGHAM P
ASHRAF AHAMED M
TERRENCE RODRIGUES J
SUKUMAR S N
THIAGARAJAN D
NAGARAJAN P
HEERAMUN I B
ALAGESAN M
KALAISELVAN P
PALANICHAMY A
KARUNANIDHI M
SHANTHAKUMAR P
MEENAKSHI SUNDARAM V
SELVAMANI S
GOWRI P
LEELAMANI R
KATHIRAVAN R H
MAHADEVAN J R
GOVINDASAMY C
SADASIVAM G
NARAYANAN K
VENKATESAN M
AYYAVU K
NAGARAJAN G
RAVICHANDRAN P
CHANDRAMOHAN K
SOMANATHAN P
VANAJA K
VIMALA J
RAVINDRAN S

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-741
SC-742
SC-743
SC-744
SC-745
SC-746
SC-747
SC-748
SC-749
SC-750
SC-751
SC-752
SC-753
SC-754
SC-755
SC-756
SC-757
SC-758
SC-759
SC-760
SC-761

2
1
6
3
11
11
5
4
2
5
5
5
7
2
11
6
5
5
4
12
2
1
8
5
2
5
5
4
12
2
5
7
6
6
6
5
6
6
3
6
5
10
3
6
7
2
9

5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480

C-4392
C-4393
C-4394
C-4395
C-4396
C-4397
C-4398
C-4399
C-4400
C-4401
C-4402
C-4403
C-4404
C-4405
C-4406
C-4407
C-4408
C-4409
C-4410
C-4411
C-4412
C-4413
C-4414
C-4415
C-4416
C-4417
C-4418
C-4419
C-4420
C-4421
C-4422
C-4423
C-4424
C-4425
C-4426
C-4427
C-4428
C-4429
C-4430
C-4431
C-4432
C-4433
C-4434
C-4436
C-4437
C-4438
C-4439

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR

NAGAMANICKAM K
JOHN BOSCO A
SUBAGUNA RAJAN V M S
SANTHANARAJ M
Sagar Prakash Tanwar
Shashi Kant
Hari Singh
Uma Shankar Garg
Bhawani Singh
Bharat Bhushan Atal
Bhagwan Singh
R.P. Bairwa
S.K. Lawasia
Phool Chand
P.L. Saini
H.P. Kacholiya
G.K. Singh
S.S. Jain
Rajendra Sharma
G.K. Gaur
P.S. Detha
Harish Kothari
Rajveer Singh
Dhanraj Vyas
G.P. Dadhich
D.K. Mehta
K.L. Vaishnav
Lala Ram Meena
Keshab Pradhan
K.K.Mohakud
Nihar Ranjan Biswal
Sankar Patro
Bangali Mundari
Rajeev Kishore
Rajan Swamey
Desh Raj Singh
Alok Mani Sharma
K K Baranwal
RAJAGOPALA.K.U.
DEAN REX
PRASANNA KUMAR
SRINATH.G.
H.N.RAVISHANKAR
RAMESH KANCHI BAIL
H.G.YOGESH
V.SUBBARAYA
PURAN R KASHYAP

Gen
Gen
Gen
SC-762
SC-763
SC-764
SC-765
SC-766
SC-767
SC-768
SC-769
SC-770
SC-771
SC-772
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-362
ST-363
Gen
Gen
Gen
ST-364
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

6
5
6
3
10
6
5
7
6
1
9
5
12
7
11
1
6
7
12
5
9
6
6
1
7
1
5
5
6
2
2
7
10
9
5
7
4
7
4
7
2
9
4
10
1
1
12

5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527

C-4440
C-4442
C-4443
C-4444
C-4445
C-4446
C-4447
C-4448
C-4449
C-4450
C-4451
C-4452
C-4453
C-4454
C-4455
C-4456
C-4457
C-4458
C-4459
C-4460
C-4461
C-4462
C-4463
C-4464
C-4465
C-4466
C-4467
C-4468
C-4469
C-4471
C-4472
C-4473
C-4476
C-4477
C-4478
C-4479
C-4480
C-4481
C-4482
C-4483
C-4484
C-4485
C-4486
C-4487
C-4488
C-4489
C-4490

BLR
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
HYD
VADO
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
CHN

GEETHA JAGANNATH
A.Y. KADAV
GANGADHAR MAZJHI
SANJAY P. BAIS
H.S. PARKHADE
N.C. VERMA
SUNIL KAUSHAL
A.V.S.MALLIKARJUNA RAO
KRISHNA KUMAR
JAIVEER SINGH
SATISH SHARMA
A.K. BANERJEE
AJAY KUMAR
K.C. NAUTIYAL
M.C. MANGLA
ANIL CHATURVEDI
AMARJEET RATTAN
MUKESH AGGARWAL
DEEPA RAVICHANDRAN
DEVINDER SINGH
RAMESH CHAND KAPOOR
UDAY SHANKAR CHOUDHARY
DARSHAN KUMAR SHARMA
APPUKUTTAN PILLAI P.C.
RAJAT MALHOTRA
NEERAJ GARG
SUNIL KUMAR
VED PRAKASH
VIVEK SURI
RAM KISHAN SHARMA
K. HARIHARAN
HARVINDER KAUR BAGGA
KRIPA SHANKER PANDEY
A.K. DHINGRA
R.S. SEHRAWAT
ARUN KUMAR
RAKESH KUMAR SAINI
DEV RAJ SHARMA
R.S. DHATRAWAL
RAJ KUMAR SUKHRAMANI
DARSHAN SINGH
YASH PAL
KOMAL PRASAD
RAM SAKAL
ASHOK KUMAR CHAUHAN
L.R.RANGA
S.GOPALAKRISHNAN

Gen
ST-365
ST-366
ST-367
ST-368
ST-369
ST-370
Gen
SC-773
SC-774
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-775
SC-776
SC-777
SC-778
SC-779
SC-780
Gen

9
10
2
6
6
9
4
2
8
6
3
3
11
6
3
8
2
7
7
8
4
1
2
5
6
6
7
12
11
4
9
7
11
10
4
5
9
11
2
8
4
1
7
6
10
4
5

5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574

C-4491
C-4492
C-4494
C-4495
C-4496
C-4497
C-4498
C-4499
C-4500
C-4501
C-4502
C-4503
C-4504
C-4505
C-4506
C-4508
C-4509
C-4510
C-4511
C-4512
C-4513
C-4514
C-4516
C-4517
C-4518
C-4519
C-4520
C-4521
C-4522
C-4523
C-4524
C-4525
C-4526
C-4527
C-4528
C-4529
C-4532
C-4533
C-4534
C-4535
C-4538
C-4539
C-4540
C-4541
C-4542
C-4543
C-4544

CHN
CHN
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
JAIPUR
JAIPUR
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
KOL
PATNA
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM

JOSE JOSEPH (NO.II)


E.C.SASIDHARAN
Tarak Nath Ghosh
Tarup Kanti Ghosh
Bedanta Lal Chandra
Sristidhar Chakraborty
Dilip Kr. Kundu
Neera Kaushik
Subodh Kumar Das
Arup Chatterjee
Pradip Kumar Ghosh
Kamal Sett.
Mihir Ghosh
Prabir Kumar Bhadra
Biswajit Biswas
Debasis Dhar
Ashes Chakraborty
Nilanjan Chakraborty
Sukumar Mukho-padhyay
Nimai Charan Panja
Shantanu Mazumdar
Somnath Pakrashi
Rana Pratap Ghosh
Ramesh Chand R. Gupta
N.L. Kumawat
K.RAJA KISHORE
N.G.V.RAM LAKHSMI
CH.RAMA RAO
E.RAJA MOULI
P.VEERANNA
G.V.VENUGOPALA RAJU
R.SREEDHAR
K.VIJAYA BHASKAR REDDY
B.V.VEERABHADRA RAO
Sudip Chakraborty
Rajeev Kumar
SOMESH KUMAR KAILASH
J S BHILWAR
M R KHOBRAGADE
P B GADVIR
JAGDISH P BHENWAL
SMT NEETA A DALAL
VIJAYKUMAR U GOLHAIT
ULHAS N NIKAM
DEEPAK S CHAVAN
VIVEK B RANPISE
S G BHAJAM(B S GANGANNA)

ST-371
SC-781
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-782
SC-783
SC-784
SC-785
SC-786
SC-787
SC-788
SC-789
SC-790
SC-791
SC-792

12
7
1
1
3
2
1
12
5
9
5
10
6
10
11
12
10
2
9
6
2
11
11
2
7
5
7
8
8
1
8
11
12
6
5
9
5
9
7
12
11
5
11
12
10
6
11

5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621

C-4545
C-4546
C-4547
C-4548
C-4549
C-4550
C-4551
C-4552
C-4553
C-4554
C-4555
C-4556
C-4557
C-4558
C-4559
C-4560
C-4561
C-4562
C-4563
C-4565
C-4566
C-4568
C-4569
C-4570
C-4571
C-4572
C-4575
C-4576
C-4579
C-4580
C-4582
C-4583
C-4584
C-4585
C-4586
C-4587
C-4588
C-4589
C-4590
C-4591
C-4592
C-4593
C-4594
C-4596
C-4597
C-4598
C-4599

MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
PATNA
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
VADO
CHN
CHN
CHN
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
CHAND
CHAND
CHAND
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

P R NAVKAR
D B JADHAV
S S HIWALE
VIJAY P PAGARE
RAMESH HANUMANTHA
PANDIT V SHAGALOU
R B LALBEGI
S S PEVEKAR
M N WAGH
R M WANKHADE
G D SHETTIWAR
S V GAVIT
Shashi Sharat
Ranjit Kr. Dutta
Uttam Kr. Das
Ng. Rustom Mon
Vungzakhup Hungzo
Jayanta Bhattacharjee
Prasanna Sharma
Babul Mazumder
Samiran Das
Dipak Mahanta
JADEJA RAGHUVIR PRABHATSING
P.M.MATHEW
C.K.MURALIDHARAN
K.M.SATHEESACHANDRAN
H. K. Khandelwal
Gulsher Ali
Jitendra Singh
Govind Srivastava
FAYAZ AHMED MIR
SUBASH CHAND TAPRIAL
MEHAR SINGH
Raj Kumar
UMESH CHANDRA
Brijendra Bahadur Singh
Ravindra Singh
K.K. KOHLI
S.P. SHARMA
HARSH SOOD
RAJENDER PRASAD MITTAL
ASHOK KUMAR MISHRA
A.K. DHAWAN
MANISH WADHWA
SHEO RAM
VEENA P VANJANI
GOVERDHAN SHUKLA

SC-793
SC-794
SC-795
SC-796
SC-797
SC-798
SC-799
SC-800
SC-801
ST-372
ST-373
ST-374
Gen
Gen
SC-802
ST-375
ST-376
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
OBC
SC-803
SC-804
SC-805
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

7
8
11
5
7
1
9
11
6
8
6
12
3
9
10
3
3
2
1
1
2
5
11
2
3
5
5
1
1
12
4
1
2
7
3
6
10
10
4
6
7
6
7
11
3
4
12

5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668

C-4600
C-4601
C-4602
C-4604
C-4606
C-4607
C-4609
C-4611
C-4612
C-4613
C-4614
C-4615
C-4616
C-4617
C-4618
C-4619
C-4620
C-4621
C-4622
C-4623
C-4624
C-4626
C-4627
C-4628
C-4629
C-4630
C-4631
C-4632
C-4633
C-4634
C-4635
C-4636
C-4637
C-4638
C-4639
C-4641
C-4642
C-4643
C-4644
C-4647
C-4648
C-4649
C-4650
C-4652
C-4653
C-4654
C-4655

DELHI
DELHI
VADO
KOL
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
HYD
KOL
HYD
BHUB
LUCK
JAIPUR
BHOPAL
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
BLR
LUCK
HYD
BHUB
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
CHAND
CHN
CHN
CHN
CHN

R.K. TANEJA
RAVINDER KUMAR VAID
PITLA RAJENDRA AMBAJI
Arun Kr. Chatterjee
KUMAR M V
MANOHARAN G
ROSEWELL RANJAN SINGH
KUMAR R
SAJJATH ALI M
MD NASIR M H
ANANTHAN T
BENNET N
KRISHNAMOORTHY B S
CHARLES PANIEL
DURAIRAJ A C
SUNDARAM K
K.S.S.JANARADHANA RAO
Debasis Mukherjee
M.V.S.PRASAD
Sidhartha pattnaik
Nisha Lal
Y.K. Gupta
JAGDISH CHANDRA SOLANKI
B.V.BALASUBRAMANIAN
M.VISHWANATHA SHASTRY
K.M.SARVOTHAM
M.C.VINAY KUMAR
S.GURURAJA
M.YOGENDRA
L.JITENDRA
V.B.BALEKUNDRI
K.UMESHRAO
Omprakash
S.CHANDRA BHANU SHARMA
Suresh Ch. Praharaj
Anil Kumar
Badhi Bal Ranjan
Shailendra Kumar
Shrikant Pandey
R.K. Thakur
Shailesh Kumar Singh
Shashi Ranjan Kumar
INDERJIT SINGH ANEJA
TOMY JOSEPH
ROY JOHN
MARYKUTTY V.P
K.G.SUDHA

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-806
Gen
SC-807
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-808
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

11
12
10
7
11
5
5
5
5
7
6
5
1
10
6
4
8
11
11
9
12
9
11
5
3
8
4
8
3
11
6
10
7
6
2
9
12
4
11
12
12
9
12
2
7
11
7

5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715

C-4656
C-4657
C-4658
C-4659
C-4660
C-4661
C-4662
C-4663
C-4665
C-4668
C-4669
C-4670
C-4671
C-4673
C-4674
C-4675
C-4676
C-4677
C-4678
C-4679
C-4680
C-4681
C-4683
C-4687
C-4688
C-4690
C-4691
C-4692
C-4693
C-4694
C-4696
C-4697
C-4699
C-4700
C-4701
C-4702
C-4704
C-4705
C-4706
C-4707
C-4708
C-4709
C-4710
C-4712
C-4713
C-4714
C-4715

CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
BHOPAL
BHOPAL
VADO
CHAND
MUM
MUM
MUM
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
BHOPAL
VADO
JAIPUR
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
JAIPUR
MUM
LUCK
LUCK
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
LUCK
CHN
CHN
CHN
LUCK
CHAND
CHAND
CHAND
LUCK
LUCK
CHEN
CHEN

S.SURESH
SHERINE MATHEW.K
E.SHAMSUDHEEN
KRISHNAN P.NAIR
B.JAYAKUMARI
BHASKARAN PILLAI.S
VINOD KUMAR GOSAR
DHRMANAND BHOTMANGE
PATEL MAKRANDRAJ LALCHAND
BALJINDER SINGH
P S RAJAN NAIR
A R RADHAKRISHNAN
P S G V SUBRAMANIUM
B.C. Sihra
S.L. Chawla
Ajay Gupta
S.S. Gupta
KISHORE KUMAR KAMBLE
RANCHHODBHAI
Rajesh Pareek
Uttam Kumar Pramanik
Provati Das
Prabir Kumar Samaddar
Supra Acharya (Mukherjee)
Susanta Kr. Daw
Pradip Kr. Sen
Mamraj Sharma
NARAYAN PAL
K.B. Dubey
Mahipat Raj Mishra
B N NIKAM
D D BRAHMABHATT
S G DESAI
H N DAWARE
S K BHOIR
Vinay Kumar Dubey
THOMAS T.K.
P.RADHAKRISHNAN
K.M. ABDUL SAMAD
Anil Kumar
NARINDER SINGH SAIN
RAMESH KUMAR AGNIHOTR.
KEWAL KRISHAN SHARMA
A. K. Teotia
R. K. Tripathi
SRIDEVI S
PONNUSAMY S

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-809
SC-810
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-811
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-812
SC-813

5
5
6
7
7
8
2
10
10
5
4
12
9
1
12
6
6
1
1
2
11
7
11
1
1
3
7
3
5
3
6
7
5
10
6
7
5
3
11
6
4
5
8
5
6
6
6

5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762

C-4716
C-4717
C-4718
C-4719
C-4720
C-4721
C-4722
C-4723
C-4724
C-4725
C-4726
C-4727
C-4728
C-4729
C-4730
C-4731
C-4732
C-4733
C-4735
C-4737
C-4738
C-4739
C-4740
C-4741
C-4742
C-4744
C-4745
C-4746
C-4747
C-4748
C-4749
C-4750
C-4752
C-4753
C-4754
C-4756
C-4757
C-4758
C-4759
C-4762
C-4763
C-4765
C-4766
C-4767
C-4769
C-4770
C-4771

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BHOPAL
JAIPUR
JAIPUR
CHAND
VADO
VADO
VADO
BHUB
BHUB
BHUB
BHUB
MUM
CHAND
VADO
VADO
VADO
HYD
HYD
MUM
MUM
MUM
MUM
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
SHILL
BHUB

RAMACHANDRAN S
PONNUSAMY J
RAJAMANICKAM N
MOHD HANEEF S
MARAGATHA SELVAM M
SEKAR N
MADHAVAN S
JULIUS L
PADMOSALA SRINIVASAN
PARTHASARATHY K R
SENTHAMARAI KANNAN
DEVASIA N V
BALAKRISHNAN P
ANURADHA RADHAKRISHNAN
CHANDRASEKARAN S
RAJAKUMARI L
SUBRAMANI P M
SIVAKUMAR K
ANBURAJ A
SANJAY THOOL
Rajeev Kumar Mittal
K.P. Goswami
DILBAG RAI
PATEL SUBHANDRA SHAMBHUBHAI
PARMAR MUKUNDRAJ HIRALAL
DATTARWAL RANBIR SINGH
Pratap Ch. Mohanty
Kirtan Bihari Pradhan
Gopal Ch. Bahubalendra
Prafulla Ku. Behera
S L N MURTHY
BALBIR SINGH
PADHIAR MOHANBHAI DHANABHAI
SHARMA MADAN MOHAN
THAKOR NAZIRMIYA HUSENMIYA
SYED JUNAID SALIK
G.K.SATYANARAYANA
NARENDRA B. MHATRE
K M KANABAR
P M JAMANALE
SMT R M NAWAMI
SEKHAR PRASAD KHANSILI
KAMAL DURGAPAL
DINESH KUMAR GUPTA
SATYAPAL SINGH
Kiran Thapa
Gobinda Ch. Nath

SC-814
SC-815
SC-816
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-817
SC-818
SC-819
SC-820
SC-821
Gen
Gen
SC-822
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-823
Gen
SC-824
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

10
6
2
3
6
3
12
4
8
7
4
5
4
8
4
3
6
10
9
4
5
8
1
8
5
1
9
4
11
6
8
4
2
7
3
8
9
3
9
7
6
10
5
7
8
3
3

5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809

C-4772
C-4773
C-4774
C-4775
C-4776
C-4777
C-4778
C-4780
C-4782
C-4783
C-4784
C-4785
C-4786
C-4789
C-4790
C-4791
C-4792
C-4793
C-4794
C-4796
C-4797
C-4798
C-4799
C-4800
C-4801
C-4802
C-4803
C-4804
C-4805
C-4806
C-4807
C-4808
C-4809
C-4810
C-4811
C-4812
C-4813
C-4814
C-4815
C-4816
C-4817
C-4819
C-4820
C-4822
C-4823
C-4824
C-4825

MUM
MUM
MUM
SHILL
DELHI
DELHI
VADO
VADO
VADO
VADO
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
LUCK
LUCK
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

B P NAWALE
SMT NORA FURTADO
A V JANGAM
Jayanta Banik
BIJENDER SINGH YADAV
A.K. SHARMA
SUMITRA SRIPAL)
MAJUMDAR RASHMIKANT CHANDRAKANT
MALEK FARIDMIYA KASSAMMIYA
PRAJAPATI RAMESHCHANDRA K.
GOVINDRAM MALVIYA
PREMSHA JHARIA
B.N. DONGRE
B.R.K.SRINIVAS
V.V.SURYAPRASAD
J.VIJAYA KUMAR
V.V.L.NARASIMHA RAO
G.V.DURGA PRASAD
MUNGAVALASA SRINIVASA RAO
RAJESH M DESAI
SATISH S LONDHE
BADRINATH K SATISH
R A SHIVPURE
MILIND M GHATE
B KUMAR IYER
ASHOK R BAJPAI
S A KULKARNI
VENKATESH ALWAN
S R MAKHIJANI
ANIL C POMANNAWAR
LALIT KUMAR SHARMA
SMT ANNIE STEPHEN
MAHENDRA SINGH PAWAR
ANJUM MERCHANT
M RAMACHANDRAN
MENON BALRAJ
RAJU G.
MOHANAN M.
NETTICADAN ANTONIO
SURESH RAJASEKHARAN
ARUL PRASAD N.S.
K.K. Singh
Avinash Kumar Tiwari
NAROTTAM LAL SHARMA
SATISH KUMAR SHARMA
AJAY SINGH RAWAT
PRAMOD KUMAR

Gen
Gen
SC-825
Gen
Gen
Gen
SC-826
Gen
Gen
Gen
SC-827
SC-828
SC-829
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-830
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

8
2
8
1
8
5
2
11
4
11
4
9
10
8
6
7
8
8
6
8
5
12
10
8
5
12
8
2
8
8
1
8
10
11
2
7
10
8
8
7
7
5
5
7
3
11
2

5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856

C-4826
C-4828
C-4829
C-4830
C-4832
C-4834
C-4835
C-4836
C-4837
C-4838
C-4840
C-4842
C-4843
C-4844
C-4845
C-4846
C-4847
C-4848
C-4850
C-4852
C-4853
C-4854
C-4855
C-4856
C-4857
C-4858
C-4859
C-4860
C-4861
C-4862
C-4863
C-4864
C-4865
C-4866
C-4867
C-4868
C-4870
C-4871
C-4872
C-4873
C-4874
C-4875
C-4876
C-4877
C-4878
C-4879
C-4880

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
CHN
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
BLR
BLR
BLR
CHEN
CHEN
HYD
HYD
CHN
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL

A.K. JASWAL
M.R. AGGARWAL
RAJENDRA PRASAD SHARMA
VINAY KUMAR SINGH
DHANALAKSHMI S.
TELESPHERE KUJUR
DULI CHAND
LALLU RAM MEENA
YOGENDER KUMAR
CHANDER BHAN MEENA
RAKESH CHANDER
NEELAKANDAN N S
SUNDAR R
RAJAGOPAL N S
GEETHA R
JEEVAGAN J
SUDARSAN K
NAVANEETHA KRISHNAN B
NAVANEETHA KRISHNAN B
SHANTHINI M
SOURIRAJAN H
SRIRAMAMURTHY S
SUDHAKARAN P V
SOMASUNDARAM G
SRINIVASAN N
GURU RAGHAVENDRAN G
RAVI A N
SRIDHAR S
SUMITHRA DEVI
K.VIRUPAKSHAPPA
N.LAKSHMINARAYANA
NAGARAJAN P
DHAYANANTHAN P
ANANTHA RAMA SWAMY
G.MADHUSUDHAN RAO
SIVADASAN.S
ABDUL AZEEM
A.SREERAMA MURTHY
CH.V.V.S.PRAKASH
H.V.S.SASTRY
B.JAYA PRAKASH
T.RAJASEKHAR RAO
ANIL PANDOLE
SUDESH BAGDE
AJAY BHATKAR
B.B. SUDAME
MOHANLAL UBNAREY

Gen
Gen
Gen
Gen
SC-831
ST-377
SC-832
ST-378
SC-833
ST-379
SC-834
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-835
SC-836
Gen
Gen
SC-837
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-838
SC-839
SC-840
SC-841
SC-842

1
8
7
7
11
9
9
3
4
1
4
1
5
2
5
9
5
7
7
3
5
6
11
3
10
5
5
6
7
4
7
6
3
8
8
8
8
11
11
1
11
8
6
7
3
10
1

5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903

C-4881
C-4883
C-4884
C-4885
C-4887
C-4888
C-4890
C-4891
C-4892
C-4893
C-4894
C-4895
C-4896
C-4897
C-4898
C-4899
C-4900
C-4901
C-4902
C-4903
C-4904
C-4905
C-4906
C-4907
C-4908
C-4909
C-4910
C-4911
C-4912
C-4913
C-4914
C-4915
C-4916
C-4917
C-4918
C-4919
C-4920
C-4921
C-4922
C-4923
C-4924
C-4925
C-4926
C-4927
C-4928
C-4929
C-4930

BHOPAL
MUM
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
SHILL
MUM
MUM
MUM
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
VADO
VADO
VADO
HYD
BHUB
CHEN
MUM
BLR
BLR
HYD
HYD
CHN
CHN
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA
PATNA

ANIL GOSWAMI
A M KALEKAR
Sherdul Ahmed
Ramdev Goswami
Santanu Mukherjee
Biswajit Kar
Pabitra Kr. Saikia
Sunirmal Das Choudhury
Amit Kr. Sengupta
Bikram Shankar
Bijon Kr. Das
S S ASAWALE
ANIL DOSHETTI
G P RASAL
BOBINGTON SAMUEL P RAJ T
SELVARAJ P
SAMPATH KUMAR NESAIAH
KANAKASABAI R
KRISHNAKUMAR R
AMIRTHARAJ S
NITHYANANTHAM S
CHINNARAJ K
SMT.Khatnani
Jumani Ramesh Kundandas
PATEL MAHESH AMBALAL
VOHRA SIRJABHAI GULAMBHAI
SHARAF.HANUMANTHA RAO
Umesh Ch. Pattnaik
JEYALAKSHMI S
K V KOLGE
M.T.NIRMALA
PRAMOD GULVADY
CH.SUDHAKAR REDDY
C.V.SUBRAMANYAM
KURIAN P. MATHEW
PRAKASH K.P.
Sanjay Prasad
G.S. Tondon
Arun Prakash
Ramanand Singh
Prabhat Kumar
Sudesh Kumar
Rajeev Kumar Prasad
Sudhir Kumar
Kamkhya Narayan Prasad
Uma Kant Singh
R.N. Pathak

SC-843
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-844
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

1
5
3
4
6
3
5
8
1
3
10
3
3
6
7
6
5
11
7
5
1
4
1
4
10
3
5
5
12
4
5
4
11
2
11
7
12
1
12
5
2
2
6
3
10
12

5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950

C-4931
C-4932
C-4937
C-4938
C-4939
C-4940
C-4941
C-4942
C-4943
C-4944
C-4945
C-4946
C-4947
C-4948
C-4949
C-4950
C-4951
C-4952
C-4953
C-4954
C-4958
C-4959
C-4960
C-4963
C-4965
C-4967
C-4968
C-4970
C-4971
C-4972
C-4973
C-4974
C-4975
C-4976
C-4977
C-4978
C-4979
C-4980
C-4981
C-4982
C-4983
C-4984
C-4985
C-4986
C-4987
C-4988
C-4989

PATNA
PATNA
CHEN
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
KOL
MUM
VADO
VADO
BLR
BLR
MUM
BHOPAL
BHOPAL
CHEN
CHEN

Manmohan Sharma
Smt. Putul Mishra
GOPALAN P
Sibangshu Kr. Guha
Asok Kr. Saha
Wazed Ali Sarkar
Kalyan Kr. Paul
Pradip Kr. Karmakar
Atanu Kr. Bose
Ratan Krishna Pandit
Santi Nath Dey
Bikash Ch. Chowdhury
Subhendu Sarkar
Biswa Ranjan Samanta
Kamala-nandan Basak
Kaushik Banerjee
Ajit Kr. Saha
Apurba Roy
R.Ravi Shankar
Priyabrata Dasgupta
Kanika Chatterjee (Talukldar)
Anindita Das (Ray Chowdhury)
Samar Nath Das
Tarun Dutta (No.2)
Badal Kumar Sen
Chinmoy Ghosh
Bidyut Kumar Debnath
Saikat Saha
Anil Kr. Jha
Debasish Dutta
Ritwik Ghosh
Soumitra Sarkhel
Pashu-pureddi Suresh
Hamid Sarder
Akhil Kumar Chanda
Prithwish Bandyo-padhyay
Anupam Kr. Das
P S CHAVAN
SMT. PATEL PUSHPA ARUNKUMAR
RATHOD NARSINGBHAI MANJIBHAI
P.G.SHENOY
MAKZOOD G. KAZI
H.G HANDE
PANKAJ LOCHAN MISHRA
S.S.C. KUJUR
KARUNANIDHI M
KRISHNAN S

Gen
Gen
Gen
Gen
SC-845
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-846
SC-847
ST-380
Gen
Gen
Gen
Gen
ST-381
SC-848
Gen

5
9
6
11
4
2
10
5
9
12
2
4
12
1
8
12
3
8
7
11
1
2
11
1
7
1
2
10
11
10
1
7
11
4
10
3
7
12
2
5
4
9
8
10
7
2
10

5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997

C-4991
C-4993
C-4994
C-4995
C-4998
C-4999
C-5000
C-5001
C-5002
C-5003
C-5004
C-5005
C-5006
C-5008
C-5009
C-5010
C-5011
C-5012
C-5013
C-5015
C-5016
C-5017
C-5018
C-5019
C-5020
C-5021
C-5022
C-5023
C-5024
C-5025
C-5026
C-5027
C-5028
C-5031
C-5032
C-5033
C-5036
C-5038
C-5039
C-5040
C-5041
C-5042
C-5043
C-5044
C-5045
C-5046
C-5047

CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
VADO
VADO
VADO
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
MUM
MUM
MUM
MUM
MUM
CHEN
CHEN
CHEN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
LUCK
LUCK
CHN
CHN
CHN
LUCK
LUCK
LUCK

ALOYSIUS RAJA A C
SELVYN VASANTHAKUMAR S
KARTHIKESAN G
JEYAGOPALAKRISHNAN R
RAMACHANDRAN M
GANESH RAM KUMAR E L
RAGHAVENDRAN D N
GANGHADRARAN K
THIRUCHANGU S
PRASAD D
RAWAL NARENDRAKUMAR BABULAL
KUM. VERMA USHA DHIRAJLAL
P.V. RAMDASAN
SEKAR V
MOHAN M
VENUGOPAL G
SWAMINATHAN P A
KALAISELVAN S
SAMPATH M-I
BALASUBRAMANIAM P
THIRUNAVUKARASU U
ASHOKRAJ N
KAJA MOHIDEEN
NARASIMHAN N
CHANDRAKUMAR R
SMT A.A SAWANT
ERLE SANCHIS
SMT A A MASURKAR
B.S DANGE
UMESH KOTIAN
SELVARAJU M
JAGANNATHAN A K
NANDARAM K R
N.RAMESH
S.SURAJ
C.SOBHANA
SUNITA RAMESH
VINODINI S MENON
MOHAN C PILLAI
Rakesh Kr. Tomar
A. S. Dhama
SATHEESH P.K
MATHEWKUTTY EASOW
JAMES P GEORGE
Pradeep Kumar Singh
P. K. Vishnoi
Harish Rathi

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-849
SC-850
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-851
SC-852
SC-853
Gen
Gen
SC-854
Gen
SC-855
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-856
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

11
2
12
6
7
5
7
4
6
3
9
11
5
2
10
6
8
7
4
5
1
5
4
2
3
7
10
12
10
5
2
6
1
3
12
10
2
5
5
2
7
2
4
11
4
7
1

5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044

C-5048
C-5049
C-5051
C-5052
C-5053
C-5055
C-5056
C-5057
C-5058
C-5059
C-5060
C-5061
C-5062
C-5063
C-5064
C-5065
C-5066
C-5067
C-5068
C-5069
C-5070
C-5071
C-5072
C-5073
C-5074
C-5075
C-5078
C-5080
C-5081
C-5082
C-5083
C-5084
C-5085
C-5087
C-5088
C-5089
C-5090
C-5091
C-5092
C-5093
C-5094
C-5095
C-5096
C-5097
C-5098
C-5099
C-5100

LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
CHN
CHN
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
LUCK
CHN
DELHI
BLR
BLR
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHEN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN

Raj Kumar
Harish Kumar Bajpai
Deepak Kumar
Narendra Kumar
Anil Mishra
Tapas Chakraborthy
GEORGE.M.KATTIMATTOM
V.VIMAL KUMAR
Pankaj Arora
Praveen Srivastava
Sanjay Srivastava
Ashish Bajpai
Bhupendra Vijay
MOHAN PHILIP
SHEELA CHAUDHARY
N.M.GANESH
B.RAMACHANDRA
PRAKASH CHANDRA SHARMA
HARI RAM GUPTA
A.L.KAREER
VED PRAKASH DHEMBLA
ISHWAR SINGH
YASHPAL ASWAL
RENU DUGGAL
S.K.BINDAL
SAMEER SEHGAL
MUSHTAQUE AHMED
ARUN KUMAR NAUTIYAL
RAJA BATHAR M K
KANNAN M
RAVIKUMAR M
PANNEER SELVAM K
RAMAKRISHNAN N P
K.PRABHAKARAN(NO:II)
MANOHAR.P
VIJAYAN.V.K
ANNAMMA.M.N
PRADHEEP KUMAR.A
HEMANTH KUMAR.P.H
REVI.P.M
MOHANAN.A
JAYARAJ.T
SURESH KUMAR.P
JAYARAJ. V
LAKSHMIKANTHAN. A
MARYKUTTY CHACKO
GOPAKUMAR.E.K

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-857
SC-858
SC-859
SC-860
Gen
SC-861
SC-862
SC-863
ST-382
SC-864
SC-865
SC-866
SC-867
SC-868
SC-869
SC-870
SC-871
ST-383
ST-384

7
10
5
1
6
2
7
11
10
2
5
3
7
4
9
10
10
7
7
11
6
5
10
6
10
9
7
4
3
5
2
12
8
3
5
4
5
5
5
4
3
5
3
5
7
4
5

6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091

C-5101
C-5102
C-5103
C-5104
C-5105
C-5106
C-5107
C-5108
C-5109
C-5110
C-5112
C-5113
C-5114
C-5115
C-5116
C-5117
C-5118
C-5119
C-5120
C-5121
C-5122
C-5123
C-5124
C-5125
C-5126
C-5127
C-5128
C-5129
C-5130
C-5131
C-5132
C-5133
C-5134
C-5135
C-5136
C-5137
C-5138
C-5139
C-5143
C-5144
C-5145
C-5146
C-5147
C-5148
C-5149
C-5150
C-5151

DELHI
DELHI
DELHI
BLR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
HYD
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO
VADO

SUBHASH CHANDER
BALKAR SINGH
NARENDER PAL SINGH
ALLARKI KHAJA
Bachu Ram Meena
B.D. Gulwani
Pooran Chand Samaria
Bhagaram Meghwal
K.S.R.MURTHY
M.MUNNIKRISHNAIAH
S.SUNDAR RAJU
B.SUBHASH CHANDRA BOSE
G.S.SATYANARAYANA
G.VENKAT REDDY
K.SRINIVAS REDDY
K.D.V.N.SRINIVAS KUMAR
CHUKKA WILSON BABU
K.HANAM BABU
KUSUMA SANTHI SEKHAR
B.RAJA AMBEDKAR
C.R.G.SRINIVAS
DONEPUDI MADHU BABU
M.VIJAYA KRISHNA
VIJAYA SAGAR GARNEPUDI
P.V.V.PRASADA RAO
BODDU RAVI KUMAR
BATTU SRINIVASA RAO
D.V.RAMANA RAO
BETHALA JOSEPH
T. PRASAD
D. SHYAMBABU
P.M.V.KUSUMA KUMARI
N.PUSHPA RAJ
B.ANNAPURNA
V. ARUN KUMAR
Parmer
RAMCHANDRA
Patel
AFZAL SATTARBHAI POPATPOTRA
BHATT PRADIPKUMAR YASHWANT
PATEL PARESH JASHWANTLAL
GOHIL DHARMENDRASINH R.
SINGH ARVIND KUMAR
SHEKHAWAT
KIKANI SURESHKUMAR S.
K. SRINIVASAN
MEHTA SANJAYKUMAR BABUBHAI

SC-872
SC-873
SC-874
Gen
ST-385
Gen
SC-875
SC-876
Gen
Gen
SC-877
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-878
SC-879
SC-880
SC-881
SC-882
SC-883
SC-884
SC-885
SC-886
SC-887
SC-888
SC-889
SC-890
SC-891
SC-892
SC-893
SC-894
SC-895
SC-896
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

2
5
7
5
8
8
10
11
8
9
5
7
12
6
2
9
5
6
5
4
8
6
5
8
1
10
6
6
7
6
8
6
7
6
7
2
7
12
7
6
2
1
11
3
6
1

6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121

C-5152
C-5153
C-5155
C-5156
C-5157
C-5158
C-5159
C-5160
C-5161
C-5162
C-5163
C-5164
C-5165
C-5166
C-5167
C-5168
C-5169
C-5170
C-5171
C-5172
C-5173
C-5174
C-5175
C-5183
C-5184
C-5185
C-5186
C-5187
C-5188
C-5189

VADO
VADO
MUM
MUM
MUM
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
BHOPAL
VADO
VADO
VADO
BLR
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
CHAND
MUM
MUM
MUM
CBN
CBN
BLR
BLR
CHAND
CHAND
CHAND

SHINY DENNIS
OZA PANKAJKUMAR U.
S D LAWAR
J V GHADIGAONKAR
SMT. U. D GHATE
P.K. AGRAWAL
S.L. DEWANGAN
R.P. PANDEY
BINNY JOSEPH
RAJEEV KUMAR SINGH
MISRA MANOJ KUMAR
DAVE VIPUL TRIKANBHAI
K.S.SATHYANARAYANA
GURPREET SINGH
MUNISH SHARMA
GURINDER SINGH
PARDEEP KUMAR KAURA
Bhupinder Singh
Gurdeep Singh
Ravi Kant
N.M MALKANI
SMT. A. A KUDTARKAR
KUM F C FERNANDES
Sujit Roy
V.P.Gauhar
M. B. BOGESHAGOWDA
RAFIQUE AHMED
Ashok Kumar Lakotra
Ishwar Pal Singh .
Kashmir Singh

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
SC-897
Gen
Gen
SC-898
SC-899
SC-900

9
9
5
9
11
7
6
8
11
1
8
1
5
7
2
2
10
4
9
2
4
5
10
3
5
11
8
10
8
3

First personLast person


at Sl. No

1
2208
2331
YOB

at Sl. No

2204
4523
4868
YOP

YOJ

1993
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

1975
1976
1975
1975
1977
1977
1978
1978
1978
1975
1975
1976
1976
1977
1975

1955
1958
1957
1956
1955
1956
1992
1953
1959
1958
1954
1954
1955
1954
1954
1954
1955
1954
1956
1956
1956
1953
1954
1953
1955
1954
1954

1954
1956
1955
1957
1956
1955
1955
1954
1954
1954
1955
1955
1954
1955
1956
1954
1959
1958
1957
1954
1954
1954
1959
1962
1963
1961
1964
1958
1963
1964
1960
1959
1957
1963
1964
1966
1957
1966
1962
1963
1964
1965
1965
1963
1965

1993
1993
1993
1993
1993
1996
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1995
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1996
1993
1993
1994
1993
1995
1993
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994

1980
1980
1980
1980
1980
1975
1975
1975
1975
1978
1979
1976
1976
1976
1977
1978
1984
1984
1985
1977
1977
1975

1962
1962
1963
1963
1964
1966
1967
1960
1961
1962
1962
1965
1959
1959
1960
1962
1962
1963
1965
1961
1961
1964
1965
1965
1963
1963
1964
1963
1963
1954
1953
1956
1955
1954
1955
1954
1954
1957
1954
1954
1954
1955
1953
1954

1994
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1996
1993
1993
1995
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

1978
1978
1978
1979
1978
1979
1980
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978

1954
1955
1955
1954
1954
1955
1954
1954
1954
1955
1954
1955
1956
1956
1957
1953
1954
1954
1954
1956
1956
1954
1962
1959
1957
1954
1954
1954
1954
1953
1954
1953
1954
1954
1953
1957
1955
1955
1954
1956
1954
1955
1954
1956
1954
1956
1953

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1994
1994
1994

1978
1978
1978
1975
1976
1975
1975
1976
1978
1975
1978
1978
1978
1978
1975
1975
1975
1977
1980
1979
1982
1975
1985
1985
1985
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1975
1977
1975
1976
1976
1977
1977
1977
1975
1977
1977
1978
1978
1978

1954
1954
1954
1957
1955
1955
1956
1956
1956
1953
1955
1954
1956
1955
1956
1954
1953
1954
1954
1954
1954
1956
1957
1955
1960
1962
1954
1954
1956
1956
1957
1955
1954
1955
1956
1955
1955
1954
1956
1954
1955
1957
1959
1956
1954
1953
1954

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1996
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

1976
1979
1976
1983
1975
1977
1977
1980
1983
1975
1977
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1978
1984
1984
1984
1977
1979
1979
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1983
1982
1977
1975
1975
1975

1953
1954
1954
1957
1956
1955
1956
1954
1954
1955
1956
1955
1958
1957
1955
1955
1954
1954
1953
1955
1954
1955
1956
1955
1954
1954
1958
1955
1954
1954
1955
1956
1956
1960
1954
1954
1954
1956
1957
1954
1958
1954
1960
1960
1960
1961
1954

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1996
1995
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1994
1994

1975
1975
1976
1977
1978
1978
1980
1975
1975
1984
1984
1984
1984
1984
1977
1976
1976
1976
1979
1977
1977
1975
1976
1977
1979
1979
1984
1984
1975
1975
1977
1977
1984
1985
1977
1979
1977
1979
1980
1982
1980
1981
1985
1985
1985
1985
1979

1954
1955
1957
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1954
1954
1955
1955
1956
1954
1954
1956
1955
1960
1956
1957
1955
1955
1955
1957
1959
1959
1955
1956
1955
1953
1959
1956
1956
1957
1957
1956
1956
1954
1955
1953
1956
1954
1955
1959
1958
1954

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1996
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

1979
1979
1979
1980
1975
1977
1976
1976
1976
1976
1975
1978
1981
1976
1976
1976
1979
1981
1985
1985
1986
1986
1981
1981
1980
1980
1986
1975
1978
1979
1979
1986
1978
1982
1982
1980
1980
1979
1979
1977
1978
1976
1978
1978
1982
1982
1983

1963
1957
1955
1953
1956
1954
1954
1954
1955
1954
1955
1954
1954
1958
1955
1954
1957
1955
1956
1956
1957
1954
1956
1953
1954
1960
1958
1960
1957
1955
1957
1954
1954
1954
1954
1953
1956
1955
1963
1960
1960
1962
1961
1958
1955
1957
1955

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1995
1996
1996
1998
1996
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1998
1998
1997
1995
1995
1995
1995

1985
1985
1977
1978
1978
1985
1975
1976
1978
1979
1976
1976
1976
1980
1976
1979
1980
1976
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1976
1976
1976
1977
1979
1978
1978
1985
1985
1985
1985
1985
1980
1980
1980
1974

1953
1954
1954
1955
1954
1954
1955
1961
1956
1955
1954
1956
1956
1954
1957
1954
1954
1954
1960
1961
1954
1954
1955
1958
1954
1954
1958
1956
1954
1954
1954
1956
1956
1955
1954
1956
1954
1955
1954
1957
1957
1958
1956
1956
1956
1954
1954

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1997
1998
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1997
1997
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

1976
1978
1977
1980
1978
1977
1985
1985
1978
1978
1977
1977
1980
1980
1980
1977
1976
1976
1985
1985
1977
1978
1976
1980
1976
1977
1987
1987
1976
1977
1977
1977
1977
1978
1976
1978
1978
1978
1980
1980
1980
1980
1980
1979
1979
1977
1980

1955
1955
1956
1955
1956
1955
1953
1955
1954
1958
1957
1958
1959
1955
1955
1957
1956
1955
1956
1954
1954
1957
1955
1955
1955
1955
1954
1954
1955
1955
1956
1955
1955
1960
1959
1955
1954
1958
1955
1959
1957
1958
1959
1954
1954
1954
1955

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1980
1977
1977
14
1980
1982
1977
1977
1975
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1976
1977
1987
1987
1978
1982
1978
1980
1982
1982
1982
1982
1977
1977
1978
1978

1954
1955
1955
1954
1958
1961
1962
1961
1957
1954
1955
1957
1954
1954
1955
1955
1954
1954
1954
1954
1958
1957
1956
1955
1960
1958
1953
1954
1954
1954
1953
1961
1963
1961
1962
1962
1955
1954
1955
1956
1953
1956
1957
1955
1954
1958
1956

1996
1996
1996
1996
1996
1998
1998
1998
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1998
1998
1998
1998
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1978
1977
1977
1982
1982
1985
1985
1986
1977
1980
1982
1982
1982
1982
1979
1982
1976
1976
1976
1979
1982
1982
1979
1980
1981
1978
1978
1978
1976
1978
1982
1985
1986
1986
1986
1986
1987
1976
1976
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980

1960
1961
1955
1954
1954
1955
1954
1955
1955
1955
1956
1954
1955
1954
1956
1954
1955
1960
1955
1956
1961
1955
b3
1953
1954
1954
1954
1954
1960
1965
1964
1954
1960
1956
1960
1956
1959
1957
1957
1956
1956
1954
1955
1954
1953
1953
1953

1998
1998
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1996
1996
1998
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1986
1986
1980
1978
1978
1978
1978
1980
1980
1981
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1980
1980
1979
1981
1986
1978
1978
1978
1978
1977
1977
1978
1987
1988
1988
1980
1986
1978
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1976
1976
1976
1976
1976
1977

1954
1955
1956
1955
1955
1957
1954
1958
1954
1954
1953
1955
1955
1956
1954
1956
1956
1954
1954
1956
1953
1953
1955
1953
1954
1955
1954
1954
1955
1953
1954
1954
1954
1955
1955
1956
1953
1955
1954
1953
1954
1954
1955
1954
1955
1956
1953

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1978
1978

1955
1955
1953
1953
1956
1955
1953
1953
1955
1955
1954
1956
1955
1957
1955
1955
1955
1956
1959
1956
1954
1957
1955
1958
1954
1955
1955
1955
1957
1959
1956
1957
1956
1955
1954
1955
1957
1954
1956
1954
1955
1956
1956
1955
1957
1956
1955

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1979
1979
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1979
1982
1982
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1978
1980
1980
1980
1980
1980
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1979
1980
1980
1978

1954
1955
1956
1954
1955
1957
1955
1954
1957
1958
1954
1956
1955
1959
1955
1957
1956
1954
1960
1957
1956
1956
1958
1955
1954
1954
1958
1956
1956
1955
1954
1957
1956
1956
1956
1955
1956
1956
1957
1956
1955
1957
1956
1956
1955
1957
1956

1996
1996
1996
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1975
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979

1955
1957
1959
1960
1959
1957
1959
1955
1958
1957
1957
1957
1956
1956
1957
1958
1959
1959
1957
1957
1955
1957
1959
1956
1953
1959
1959
1958
1957
1959
1959
1955
1959
1955
1955
1955
1954
1955
1955
1955
1956
1953
1954
1954
1954
1954
1955

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1979
1979
1979
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1984
1985
1985
1985
1985
1979
1980
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978

1956
1955
1953
1955
1953
1956
1954
1954
1955
1955
1954
1954
1955
1955
1954
1953
1955
1956
1955
1955
1955
1954
1955
1954
1955
1955
1954
1955
1957
1955
1954
1957
1954
1954
1954
1954
1955
1956
1954
1956
1955
1954
1954
1959
1959
1955
1955

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1978
1979
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979

1956
1955
1954
1956
1955
1954
1954
1957
1954
1957
1956
1955
1956
1954
1957
1954
1956
1955
1954
1956
1954
1954
1959
1959
1957
1958
1954
1955
1957
1958
1958
1958
1958
1956
1955
1955
1954
1959
1957
1954
1956
1956
1958
1957
1956
1955
1954

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1980
1980
1980
1980
1980
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1978
1982
1982
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1980
1982
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1982
1980
1982
1984
1980
1980

1959
1956
1956
1954
1955
1956
1955
1955
1958
1960
1963
1954
1954
1956
1960
1955
1956
1956
1958
1955
1957
1955
1957
1957
1959
1954
1958
1959
1954
1954
1959
1954
1956
1954
1956
1956
1954
1954
1956
1955
1955
1955
1954
1957
1960
1954
1957

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1998
1998
1996
1997
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1982
1982
1982
1982
1980
1980
1980
1980
1980
1986
1986
1982
1982
1982
1981
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1982
1982
1980
1981
1981
1982
1981
1984
1980
1976
1978
1980
1980
1978
1980
1980
1981
1979
1981
1980
1985
1982
1979
1985

1956
1956
1954
1955
1956
1956
1956
1955
1955
1955
1957
1957
1958
1956
1955
1955
1953
1955
1955
1954
1957
1955
1957
1957
1957
1955
1955
1953
1957
1957
1956
1956
1955
1954
1954
1957
1955
1956
1957
1955
1957
1955
1956
1957
1956
1959
1957

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1983
1982
1982
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1980
1979
1977
1980
1980
1980
1980
1980
1982
1980
1980
1980
1981
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981

1956
1957
1955
1957
1955
1955
1959
1955
1956
1956
1957
1956
1958
1955
1955
1956
1955
1958
1956
1957
1953
1958
1957
1957
1957
1959
1955
1957
1957
1955
1958
1956
1958
1955
1958
1958
1955
1955
1955
1954
1958
1956
1956
1955
1955
1956
1959

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1981
1980
1978
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1982
1982
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

1955
1957
1955
1955
1957
1959
1955
1957
1958
1960
1959
1956
1957
1958
1956
1955
1955
1955
1955
1956
1957
1956
1959
1956
1959
1954
1957
1956
1958
1959
1955
1956
1958
1956
1955
1955
1957
1956
1958
1956
1956
1956
1956
1954
1955
1955
1954

1997
1997
99
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

1956
1957
1955
1957
1956
1955
1955
1959
1955
1956
1959
1954
1956
1955
1957
1957
1959
1955
1956
1956
1957
1956
1955
1957
1955
1954
1957
1958
1959
1955
1954
1958
1957
1958
1957
1958
1954
1956
1955
1955
1958
1958
1957
1955
1956
1957
1959

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981

1955
1955
1959
1955
1954
1957
1954
1953
1954
1957
1957
1955
1959
1955
1957
1955
1958
1956
1957
1959
1957
1960
1956
1957
1955
1957
1956
1956
1956
1957
1956
1956
1954
1955
1958
1960
1956
1955
1959
1958
1958
1956
1957
1959
1953
1956
1956

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
0
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1979
1981
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1980
1981
1981

1956
1954
1956
1957
1957
1958
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1959
1957
1959
1957
1956
1958
1956
1959
1953
1959
1958
1956
1955
1955
1959
1956
1956
1956
1957
1956
1959
1959
1955
1955
1958
1958
1955
1956
1959
1958
1957
1955
1959
1956
1957

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1981
1982
1982
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1981
1981
1982
1981
1982
1980
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1981
1982
1981
1982
1982
1981
1982
1982
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1981
1981
1982
1982
1981

1960
1955
1957
1956
1957
1957
1957
1958
1958
1956
1958
1957
1959
1958
1958
1957
1959
1956
1956
1956
1957
1955
1955
1955
1956
1956
1957
1956
1957
1954
1957
1954
1955
1955
1956
1956
1957
1957
1956
1958
1957
1958
1957
1954
1957
1955
1959

1997
1997
1997
1997
1997
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1981
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1981
1981
1982
1981
1982
1982
1982
1981
1981
1982
1982
1981
1981
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1981
1981
1982
1982
1982
1981

1957
1956
1959
1958
1955
1957
1958
1956
1953
1955
1958
1955
1955
1954
1956
1958
1959
1954
1957
1959
1959
1959
1957
1953
1957
1958
1956
1958
1956
1953
1958
1956
1957
1955
1957
1956
1957
1960
1957
1956
1953
1958
1957
1957
1955
1957

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1981
1981
1982
1981
1982
1982
1981
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1981
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1981
1981
1982
1982

1955
1954
1954
1957
1957
1955
1958
1954
1956
1954
1957
1956
1959
1954
1956
1958
1959
1958
1956
1956
1956
1960
1956
1958
1956
1957
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1956
1954
1957
1955
1955
1957
1961
1960
1957
1957
1963
1964
1965
1965
1956

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1984
1982
1982
1982
1984
1984
1984
1986
1985
1987
1989
1989
1984
1982

1954
1955
1955
1956
1958
1954
1956
1956
1956
1954
1956
1958
1958
1956
1958
1956
1957
1958
1959
1955
1956
1957
1956
1955
1959
1958
1955
1960
1958
1954
1955
1959
1956
1954
1958
1957
1956
1957
1956
1956
1958
1957
1956
1957
1957
1956
1957

1997
1997
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
99
1997
1997
1997
1997
1997
99
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1982
1982
1981
1981
1981
1981
1982
1981
1981
1981
1982
1981
1982
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1955
1956
1957
1957
1956
1957
1958
1956
1957
1955
1960
1955
1958
1958
1959
1957
1957
1958
1960
1956
1956
1958
1960
1959
1956
1957
1957
1958
1954
1956
1958
1956
1959
1956
1957
1956
1953
1959
1956
1956
1959
1957
1956
1958
1960
1958
1956

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1956
1959
1955
1956
1954
1956
1960
1954
1958
1954
1955
1956
1956
1959
1959
1956
1957
1955
1958
1957
1959
1954
1957
1958
1955
1954
1954
1959
1955
1960
1960
1959
1958
1955
1959
1956
1955
1956
1958
1958
1957
1957
1957
1954
1956
1957
1956

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1982
1982
1982
1983
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1982
1983
1983
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1983
1982
1982
1983

1959
1955
1956
1955
1955
1957
1957
1959
1957
1957
1953
1960
1958
1957
1956
1957
1957
1956
1955
1956
1958
1959
1954
1958
1957
1959
1960
1955
1955
1958
1958
1954
1957
1955
1959
1954
1959
1957
1956
1957
1960
1959
1953
1955
1963
1962
1965

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1981
1984
1984
1984
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1988
1988
1989
1989

1957
1956
1957
1958
1954
1955
1957
1960
1959
1958
1953
1954
1957
1954
1954
1956
1960
1957
1953
1955
1954
1960
1956
1960
1958
1956
1956
1954
1959
1958
1959
1955
1954
1956
1955
1955
1954
1957
1957
1959
1955
1960
1955
1959
1958
1956
1958

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1982
1983
1982
1982
1989
1983
1985
1985
1985
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1981
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1979
1981
1981
1981
1980
1981
1980
1980
1980
1981
1981
1980
1981
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

1958
1955
1959
1959
1957
1958
1957
1961
1956
1954
1955
1957
1955
1956
1959
1958
1955
1954
1956
1958
1959
1954
1954
1958
1955
1955
1957
1956
1956
1959
1961
1960
1958
1956
1955
1963
1956

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1979
1981
1978
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1980
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1980
1981
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1987
1982

1958
1959
1957
1961
1957
1957
1957
1954
1957

1997
1998
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998

1982
1989
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1955
1956
1957
1960
1958
1954
1954
1957
1960
1955
1959
1955
1959
1961
1960
1958
1960
1956
1956
1958
1955
1954
1956
1963
1959
1961
1958
1957
1958
1956
1958
1955
1955
1954
1959
1960
1956
1957
1955
1956
1957
1958
1954
1955
1955
1957
1954

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

1981
1982
1982
1982
1982
1982
1985
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1984
1986
1985
1986
1985
1985
1986
1982
1985
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1979
1983
1985
1982
1982
1983
1984
1981
1984
1985
1985
1982
1982
1978

1961
1961
1959
1960
1960
1961
1960
1956
1955
1956
1957
1958
1956
1956
1960
1955
1959
1956
1956
1955
1958
1959
1955
1958
1958
1956
1956
1959
1959
1959
1957
1957
1956
1956
1956
1958
1960
1958
1954
1957
1957
1958
1959
1957
1954
1956
1958

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1984
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1984
1984
1984
1985
1985
1983
1983
1983
1985
1983
1982
1983

1955
1955
1959
1958
1959
1954
1955
1955
1956
1957
1956
1960
1956
1954
1954
1956
1958
1958
1957
1957
1958
1960
1959
1956
1958
1958
1956
1955
1956
1958
1960
1956
1956
1958
1958
1954
1956
1954
1955
1958
1955
1956
1956
1957
1954
1954
1956

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1998
1998
1998
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2002
2001
2001
2002
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

1981
1981
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1981
1982
1984
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1980
1980
1980
1980
1980
1982
1982
1982
1982
1981
1980
1982
1982
1980
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1983
1980

1956
1959
1956
1956
1958
1958
1957
1958
1960
1960
1956
1957
1955
1957
1957
1954
1954
1959
1956
1959
1958
1958
1956
1959
1957
1957
1957
1961
1961
1962
1958
1956
1956
1958
1958
1959
1954
1953
1958
1956
1957
1959
1961
1956
1958
1959
1958

1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2002
2002
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1982
1982
1982
1979
1982
1982
1982
1982
1980
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1981
1981
1982
1983
1983
1983
1982

1957
1959
1956
1958
1959
1956
1955
1962
1962
1958
1959
1958
1955
1957
1959
1954
1959
1954
1957
1955
1956
1955
1962
1954
1957
1956
1956
1958
1959
1957
1956
1955
1956
1955
1958
1956
1958
1957
1960
1955
1958
1960
1957
1960
1956
1958
1957

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2002

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1985
1985
1985
1982
1983
1983
1983
1983
1985
1982
1981
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1985
1983
1983
1985
1985
1985
1982
1982
1978
1983
1983
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982

1956
1959
1960
1957
1958
1956
1957
1958
1959
1963
1957
1956
1957
1957
1958
1956
1955
1956
1955
1958
1958
1954
1959
1957
1960
1955
1957
1959
1958
1958
1960
1959
1959
1954
1960
1962
1963
1961
1957
1955
1954
1957
1957
1958
1958
1956
1958

2000
2002
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1982
1982
1982
1983
1983
1982
1982
1983
1985
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1983
1983
1981
1983
1983
1983
1983
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1982
1982
1978
1985
1985
1985
1985
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1958
1957
1960
1957
1955
1958
1960
1959
1956
1959
1958
1957
1956
1957
1956
1960
1957
1960
1960
1956
1958
1959
1956
1957
1957
1957
1956
1957
1956
1957
1959
1957
1957
1957
1958
1959
1956
1958
1956
1958
1958
1958
1957
1956
1958
1956
1954

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1982
1982
1982
1982
1982

1954
1956
1955
1955
1959
1957
1960
1957
1957
1958
1956
1957
1959
1959
1957
1959
1959
1956
1957
1956
1957
1957
1957
1956
1957
1959
1958
1954
1955
1954
1956
1954
1956
1953
1955
1956
1955
1954
1956
1958
1958
1959
1956
1955
1959
1954
1955

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2004
2001
2001
2002
2001
2001

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1985
1984
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1958
1954
1955
1955
1958
1958
1961
1958
1957
1957
1956
1957
1956
1956
1956
1957
1956
1959
1957
1956
1960
1957
1963
1962
1956
1958
1957
1956
1959
1956
1957
1956
1956
1958
1959
1957
1956
1957
1955
1955
1957
1958
1958
1954
1959
1959
1961

2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1985
1982
1985
1985
1984
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1983
1983
1983

1961
1959
1954
1961
1958
1955
1958
1954
1958
1958
1958
1954
1957
1959
1953
1956
1954
1955
1955
1958
1956
1957
1964
1960
1959
1954
1957
1959
1958
1958
1957
1959
1958
1959
1956
1957
1958
1958
1958
1958
1957
1958
1957
1957
1956
1957
1955

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1985
1982
1983
1983
1983
1981
1982
1981
1982
1983
1983
1981
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1986
1984
1983
1984
1982
1982
1982
1984
1983
1984
1983
1984
1982
1983
1984
1984
1983
1983
1983
1983
1982
1982
1981
1983
1983

1959
1953
1957
1956
1958
1960
1959
1957
1960
1962
1958
1958
1957
1957
1960
1955
1958
1955
1959
1961
1960
1957
1954
1959
1955
1956
1957
1957
1959
1957
1954
1954
1957
1957
1961
1955
1955
1957
1961
1958
1955
1958
1959
1959
1962
1961
1960

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2002

1985
1981
1982
1982
1982
1984
1984
1983
1985
1985
1983
1983
1984
1984
1984
1983
1983
1983
1985
1985
1985
1985
1984
1984
1983
1983
1983
1984
1985
1983
1983
1983
1983
1982
1984
1984
1983
1984
1984
1984
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1986

1956
1957
1957
1959
1956
1955
1955
1955
1955
1961
1959
1954
1960
1957
1954
1956
1960
1957
1956
1958
1954
1955
1958
1958
1954
1958
1959
1954
1957
1958
1960
1961
1963
1959
1960
1958
1958
1957
1959
1962
1959
1959
1961
1965
1957
1958
1957

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1985
1985
1985
1984
1983
1982
1982
1983
1982
1984
1979
1983
1983
1982
1982
1974
1982
1982
1982
1982
1982
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1982
1983
1986
1986
1986
1989
1989
1989
1983
1983
1980

1954
1957
1960
1956
1957
1960
1956
1958
1960
1957
1956
1956
1957
1959
1954
1957
1957
1953
1957
1957
1957
1958
1956
1959
1957
1956
1959
1959
1958
1959
1955
1958
1957
1955
1955
1957
1956
1959
1958
1955
1957
1959
1956
1961
1961
1960
1958

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1985
1984
1985
1985
1983
1983
1983
1985
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984

1959
1954
1957
1957
1959
1962
1955
1959
1962
1958
1956
1958
1956
1957
1962
1960
1954
1957
1959
1961
1957
1958
1971
1958
1956
1956
1954
1960
1958
1957
1956
1958
1954
1954
1958
1959
1957
1959
1956
1958
1956
1956
1956
1959
1960
1960
1960

2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1984
1985
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1982
1984
1984
1985
1982
1982
1982
1986
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1981
1982
1982
1982
1982
1983
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1956
1958
1956
1954
1958
1959
1957
1954
1956
1954
1956
1954
1959
1959
1958
1954
1954
1954
1956
1956
1954
1957
1957
1960
1954
1957
1954
1957
1956
1957
1960
1958
1959
1955
1957
1959
1953
1959
1953
1959
1957
1954
1959
1956
1954
1956
1959

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1988
1983
1982
1980
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1955
1958
1955
1962
1958
1958
1959
1958
1957
1958
1956
1958
1958
1959
1953
1958
1959
1954
1954
1958
1959
1959
1962
1959
1962
1959
1957
1955
1956
1953
1956
1958
1953
1959
1957
1956
1954
1956
1958
1955
1955
1960
1957
1958
1957
1957
1960

2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

1960
1959
1958
1958
1959
1958
1960
1957
1958
1958
1957
1957
1953
1958
1957
1960
1957
1956
1959
1957
1960
1958
1956
1959
1959
1958
1956
1959
1959
1958
1956
1959
1957
1956
1957
1960
1956
1959
1957
1959
1959
1958
1957
1954
1957
1960
1959

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1983
1983
1983
1985
1983
1983
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1983
1983
1983

1956
1959
1955
1958
1960
1958
1957
1959
1959
1958
1959
1958
1958
1957
1958
1960
1958
1958
1961
1957
1954
1958
1960
1959
1957
1960
1954
1957
1954
1957
1956
1956
1958
1956
1956
1956
1958
1957
1959
1957
1959
1958
1957
1961
1956
1958
1957

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1985
1983
1983
1983
1983
1983
1985
1983
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

1956
1959
1956
1960
1954
1954
1955
1958
1954
1956
1956
1955
1956
1958
1958
1961
1962
1958
1956
1957
1958
1957
1958
1958
1957
1957
1958
1956
1958
1957
1955
1958
1958
1957
1954
1961
1958
1961
1957
1961
1956
1962
1961
1955
1956
1956
1956

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1981
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1981
1983
1985
1983
1983
1983
1983

1958
1954
1960
1956
1953
1959
1959
1960
1961
1957
1957
1959
1957
1956
1956
1956
1956
1959
1956
1961
1955
1955
1958
1956
1960
1956
1957
1957
1958
1959
1959
1956
1958
1958
1956
1960
1957
1958
1957
1958
1958
1956
1960
1958
1958
1957
1959

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1983
1982
1983
1982
1987
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1983
1983

1959
1959
1958
1957
1957
1957
1958
1958
1957
1958
1957
1959
1957
1958
1958
1960
1959
1956
1956
1956
1957
1959
1956
1956
1958
1957
1957
1956
1958
1958
1957
1958
1959
1957
1959
1957
1958
1956
1959
1960
1956
1958
1956
1958
1957
1958
1956

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1984
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982

1957
1955
1960
1954
1956
1956
1957
1957
1957
1953
1958
1956
1957
1958
1955
1955
1958
1957
1954
1954
1959
1954
1955
1958
1960
1958
1960
1960
1959
1956
1960
1959
1958
1960
1961
1959
1953
1953
1957
1957
1955
1956
1954
1956
1957
1959
1957

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1983
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983

1957
1958
1960
1958
1954
1959
1956
1956
1956
1957
1955
1959
1958
1958
1955
1956
1955
1957
1954
1954
1956
1957
1958
1958
1958
1956
1956
1954
1959
1961
1957
1959
1960
1955
1955
1960
1956
1961
1960
1959
1958
1957
1955
1958
1959
1960
1960

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1981
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1982
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1983
1984

1958
1959
1961
1955
1959
1957
1958
1961
1960
1957
1958
1959
1955
1960
1959
1962
1960
1958
1956
1960
1959
1958
1959
1957
1955
1958
1959
1958
1960
1959
1961
1957
1961
1959
1958
1959
1961
1957
1958
1954
1958
1957
1958
1957
1960
1958
1960

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1984
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1983
1984
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1984
1984
1983
1984
1983
1984
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

1958
1958
1962
1958
1961
1958
1958
1957
1957
1961
1958
1954
1954
1959
1957
1960
1959
1960
1958
1957
1960
1958
1958
1959
1958
1958
1959
1959
1960
1960
1960
1959
1958
1960
1959
1957
1960
1961
1961
1955
1956
1959
1956
1955
1955
1958
1957

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1982
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1986
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1984

1955
1957
1960
1957
1956
1961
1958
1961
1959
1960
1958
1958
1958
1960
1959
1955
1960
1957
1960
1961
1961
1958
1960
1956
1960
1960
1957
1961
1955
1957
1957
1959
1958
1955
1959
1960
1958
1960
1959
1959
1959
1959
1957
1959
1954
1961
1959

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1986
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1982
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

1958
1961
1959
1957
1954
1960
1958
1960
1955
1958
1960
1955
1956
1962
1955
1959
1961
1955
1962
1962
1955
1957
1959
1956
1956
1954
1959
1960
1959
1960
1958
1960
1959
1954
1958
1960
1959
1959
1959
1954
1958
1961
1960
1958
1958
1960
1959

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1984
1983
1984
1984
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1983
1982
1984
1984
1984
1985
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1984
1985
1985
1984
1984
1984

1961
1957
1959
1958
1956
1958
1960
1959
1953
1954
1957
1954
1957
1957
1959
1954
1954
1957
1959
1955
1956
1958
1958
1961
1961
1958
1959
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1960
1957
1955
1956
1955
1958
1962
1956
1954
1962
1963
1955
1956
1956

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2010
2003
2002
2002
2002

1985
1983
1984
1984
1983
1984
1984
1984
1983
1983
1984
1983
1985
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984

1959
1955
1959
1956
1959
1959
1962
1954
1958
1961
1959
1960
1959
1955
1957
1960
1961
1954
1954
1959
1961
1959
1961
1957
1957
1957
1954
1953
1956
1954
1954
1956
1957
1953
1955
1959
1955
1954
1955
1957
1960
1957
1954
1962
1963
1958
1958

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1984
1983
1984
1990
1990
1984
1984
1983
1984
1990
1984
1984
1984
1980
1984
1985
1984
1984
1984
1985
1984
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1983
1983
1985
1985
1985

1961
1955
1959
1959
1962
1961
1958
1960
1959
1959
1959
1956
1957
1956
1956
1962
1954
1958
1957
1960
1957
1956
1958
1959
1962
1962
1958
1954
1960
1960
1955
1962
1955
1956
1960
1957
1955
1955
1961
1957
1954
1954
1962
1959
1961
1959
1960

2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1982
1982
1982
1982
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1963
1959
1959
1962
1960
1959
1960
1961
1954
1959
1959
1962
1959
1960
1961
1954
1959
1961
1962
1961
1960
1958
1956
1958
1958
1958
1957
1961
1961
1960
1958
1960
1960
1962
1960
1960
1961
1961
1962
1962
1959
1960
1961
1960
1958
1962
1960

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1984
1985
1985
1985
1990
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1990
1985
1984
1990
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1960
1960
1961
1962
1962
1961
1961
1958
1959
1961
1960
1961
1959
1954
1960
1960
1960
1957
1962
1960
1959
1959
1960
1965
1959
1956
1962
1956
1961
1960
1960
1955
1955
1958
1958
1959
1962
1962
1959
1956
1959
1965
1959
1962
1958
1957
1961

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1982
1985
1982
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1959
1961
1961
1960
1959
1959
1959
1960
1959
1960
1960
1959
1961
1961
1954
1962
1957
1961
1962
1959
1960
1961
1953
1962
1960
1960
1960
1955
1954
1956
1956
1957
1958
1959
1962
1961
1961
1961
1959
1961
1959
1956
1956
1957
1955
1962
1962

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1986
1985
1986
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985

1960
1962
1960
1960
1962
1960
1959
1960
1960
1962
1963
1961
1959
1962
1963
1959
1961
1959
1958
1959
1960
1961
1964
1962
1956
1961
1964
1961
1962
1960
1960
1959
1961
1959
1960
1960
1960
1959
1954
1960
1962
1961
1963
1960
1961
1960
1954

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984

1966
1958
1961
1959
1957
1960
1954
1962
1961
1959
1961
1961
1956
1960
1958
1958
1959
1962
1961
1954
1959
1958
1954
1958
1957
1961
1960
1959
1961
1959
1961
1962
1959
1961
1954
1961
1960
1961
1961
1961
1960
1961
1961
1959
1962
1959
1956

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1990
1986
1983
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1986
1984
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1960
1960
1960
1961
1962
1959
1961
1962
1959
1959
1960
1960
1961
1961
1960
1958
1958
1956
1959
1957
1957
1954
1958
1958
1956
1959
1961
1963
1956
1960
1961
1954
1960
1960
1961
1954
1960
1961
1959
1962
1957
1954
1962
1963
1960
1954
1959

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1960
1959
1962
1960
1959
1959
1959
1960
1959
1961
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1960
1962
1959
1963
1960
1962
1959
1959
1960
1960
1961
1960
1963
1960
1959
1959
1963
1959
1961
1962
1963
1963
1960
1960
1962
1962
1962
1963
1960
1960
1962

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1964
1959
1962
1964
1960
1959
1959
1959
1962
1961
1963
1963
1960
1961
1960
1961
1961
1962
1963
1960
1962
1962
1960
1960
1962
1961
1957
1961
1961
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1959
1964
1960
1960
1960
1960
1960
1963
1959
1962

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1963
1961
1959
1961
1956
1963
1961
1960
1962
1962
1960
1969
1960
1955
1960
1962
1962
1961
1962
1962
1961
1961
1959
1960
1956
1959
1961
1962
1961
1961
1954
1962
1955
1959
1962
1963
1961
1955
1955
1961
1961
1954
1962
1962
1963
1957
1960

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1986
1985
1984
1985
1984
1986
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1985

1956
1963
1960
1961
1959
1958
1960
1955
1960
1962
1955
1955
1955
1954
1960
1958
1959
1955
1957
1958
1956
1954
1962
1962
1960
1961
1959
1961
1958
1959
1959
1958
1960
1959
1959
1962
1959
1959
1961
1959
1961
1959
1959
1958
1959
1960
1957

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1961
1956
1954
1955
1958
1954
1957
1960
1957
1957
1960
1958
1957
1955
1958
1960
1960
1955
1958
1961
1958
1959
1957
1956
1960
1953
1954
1954
1960
1955
1957
1958
1961
1958
1961
1954
1958
1960
1959
1957
1961
1958
1958
1959
1957
1958
1954

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1985
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1984
1984
1985
1985
1984
1984
1984
1985
1984
1985

1959
1954
1960
1957
1954
1960
1958
1954
1958
1957
1953
1959
1958
1959
1958
1957
1962
1960
1961
1962
1962
1961
1957
1960
1963
1962
1960
1963
1959
1956
1964
1956
1958
1961
1962
1958
1958
1956
1963
1959
1960
1959
1959
1961
1961
1959
1959

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1984
1985
1984
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1984
1985
1981
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1985
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985

1957
1959
1962
1957
1959
1962
1959
1958
1961
1959
1954
1961
1960
1960
1960
1959
1959
1955
1956
1959
1958
1960
1957
1961
1960
1956
1961
1956
1954
1960
1954
1958
1957
1963
1960
1962
1962
1958
1959
1961
1960
1960
1957
1957
1958
1956
1957

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1986
1986
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1958
1955
1955
1955
1957
1962
1955
1956
1963
1961
1956
1954
1958
1957
1954
1954
1956
1956
1955
1954
1962
1960
1960
1959
1961
1964
1961
1959
1956
1958
1958
1961
1961
1959
1961
1962
1961
1961
1961
1958
1962
1962
1959
1959
1960
1955
1959

2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1982
1982
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

1962
1962
1962
1962
1961
1962
1960
1964
1963
1962
1961
1956
1962
1964
1960
1957
1954
1955
1958
1954
1954
1955
1956
1958
1954
1957
1957
1954
1956
1955
1955
1954
1955
1954
1959
1955
1957
1955
1959
1956
1954
1954
1956
1956
1955
1958
1955

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1984
1986
1986
1986
1984
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1984
1986
1986
1987
1987
1986
1986
1980
1981
1981
1977
1980
1980
1986
1984

1960
1959
1959
1957
1960
1956
1956
1960
1957
1957
1958
1959
1960
1960
1963
1954
1959
1959
1956
1966
1955
1959
1960
1960
1962
1960
1959
1963
1964
1965
1961
1956
1956
1959
1957
1954
1962
1962
1958
1963
1960
1956
1959
1956
1964
1963
1961

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1986
1986
1986
1986
1989
1987
1984
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1984
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1985
1986
1986
1986

1960
1961
1953
1959
1962
1956
1960
1954
1957
1959
1955
1963
1964
1962
1955
1961
1961
1954
1954
1960
1954
1955
1960
1961
1961
1961
1963
1957
1956
1962
1954
1961
1960
1961
1957
1960
1960
1956
1961
1961
1957
1961
1962
1959
1961
1954
1954

2002
2002
2005
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1985
1986
1986
1986
1987
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1984
1985

1954
1954
1954
1954
1956
1964
1961
1960
1956
1955
1963
1961
1960
1956
1955
1959
1960
1960
1961
1958
1959
1957
1964
1963
1958
1963
1960
1962
1964
1964
1960
1962
1963
1965
1954
1965
1963
1963
1959
1958
1963
1955
1961
1962
1962
1965
1961

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2007
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1986
1987
1987
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

1956
1964
1957
1961
1962
1957
1961
1961
1965
1962
1963
1963
1964
1961
1961
1964
1959
1964
1964
1962
1961
1959
1960
1954
1955
1960
1963
1962
1963
1961
1962
1958
1962
1957
1958
1957
1962
1962
1960
1954
1964
1958
1959
1963
1963
1963
1955

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1999
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1985
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1986

1961
1963
1963
1964
1956
1958
1961
1961
1956
1956
1954
1958
1955
1954
1956
1954
1955
1959
1954
1955
1956
1958
1955
1959
1955
1959
1957
1963
1961
1960
1958
1959
1960
1957
1957
1960
1961
1957
1959
1963
1961
1960
1961
1965
1955
1960
1962

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

1963
1962
1961
1959
1960
1958
1963
1960
1956
1961
1957
1960
1962
1956
1960
1961
1961
1959
1959
1954
1962
1955
1958
1963
1965
1964
1956
1956
1962
1963
1964
1961
1964
1962
1962
1960
1960
1960
1962
1960
1964
1962
1957
1965
1962
1955
1961

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1986
1987
1987
1986
1987
1987
1987
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1987

1964
1963
1960
1965
1956
1958
1957
1962
1957
1961
1955
1959
1954
1954
1957
1958
1954
1960
1962
1954
1960
1954
1959
1962
1956
1964
1961
1956
1959
1954
1957
1964
1956
1957
1958
1957
1956
1953
1955
1955
1963
1958
1958
1956
1966
1957
1958

2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2006
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1985
1985
1987
1987
1987
1987
1996
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

1962
1963
1963
1964
1963
1960
1962
1965
1958
1954
1956
1954
1958
1955
1961
1960
1963
1961
1954
1954
1953
1956
1959
1958
1954
1962
1961
1956
1963
1962
1962
1965
1963
1963
1961
1955
1961
1962
1954
1966
1959
1967
1960
1960
1962
1960
1958

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1982
1984
1985
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1989
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1982
1985
1984
1982

1961
1964
1963
1956
1963
1960
1961
1954
1962
1963
1962
1965
1956
1954
1956
1957
1960
1958
1963
1969
1961
1962
1961
1962
1964
1962
1963
1964
1965
1962
1961
1954
1962
1961
1959
1956
1959
1957
1961
1955
1956
1957
1960
1955
1961
1960
1959

2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1987
1988
1988
1987
1988
1988
1988
1987
1988
1988
1988
1988
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

1966
1965
1965
1961
1968
1965
1963
1963
1963
1962
1963
1960
1960
1959
1962
1963
1963
1963
1956
1959
1965
1953
1960
1958
1963
1961
1958
1963
1964
1961
1964
1962
1965
1961
1963
1965
1963
1965
1962
1960
1963
1964
1962
1955
1963
1963
1962

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1982
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

1962
1962
1962
1963
1962
1964
1961
1965
1960
1962
1964
1962
1965
1953
1963
1966
1963
1966
1960
1963
1962
1964
1960
1967
1965
1964
1963
1962
1963
1963
1964
1965
1959
1963
1964
1954
1964
1965
1963
1964
1963
1955
1965
1965
1965
1962
1955

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

1964
1966
1955
1966
1960
1962
1963
1960
1965
1957
1963
1960
1958
1957
1965
1963
1961
1962
1963
1954
1960
1960
1956
1965
1959
1965
1964
1958
1964
1965
1964
1958
1963
1964
1966
1965
1965
1959
1957
1963
1960
1960
1964
1964
1958
1966
1962

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

1962
1966
1963
1965
1964
1964
1959
1956
1961
1963
1957
1957
1961
1961
1957
1957
1959
1957
1956
1955
1955
1962
1963
1954
1965
1957
1958
1958
1968
1962
1954
1965
1965
1965
1958
1965
1954
1954
1956
1956
1954
1959
1954
1965
1965
1955
1966

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1983
1982
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

1957
1968
1956
1966
1963
1966
1955
1960
1959
1965
1962
1965
1961
1966
1954
1965
1966
1962
1960
1962
1962
1961
1959
1957
1962
1964
1967
1957
1965
1964
1961
1964
1959
1962
1965
1968
1962
1964
1967
1965
1967
1960
1963
1968
1955
1964
1965

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2003
2002
2005
2002
2003
2002
2002
2002
2003
2002
2002

1990
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

1954
1960
1966
1954
1956
1967
1966
1963
1963
1963
1965
1960
1965
1955
1964
1965
1967
1965
1966
1967
1964
1966
1964
1959
1964
1955
1965
1963
1966
1966
1963
1966
1964
1955
1956
1955
1956
1964
1966
1965
1966
1966
1962
1965
1962
1968
1965

2002
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1989
1990
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

1961
1958
1966
1966
1960
1956
1967
1966
1956
1964
1963
1956
1957
1955
1965
1960
1958
1962
1961
1956
1955
1956
1958
1963
1960
1961
1956
1962
1958
1960
1957
1960
1968
1954
1961
1954
1956
1954
1957
1957
1953
1955
1962
1965
1965
1956
1954

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1989
1989
1990
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1991
1992
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1989
1989
1989
1990

1956
1966
1957
1962
1964
1956
1958
1967
1964
1964
1963
1958
1965
1963
1963
1958
1962
1958
1954
1954
1957
1954
1955
1958
1956
1959
1957
1955
1957
1953
1957
1958
1962
1960
1960
1965
1958
1954
1954
1958
1963
1963
1963
1960
1958
1957
1956

2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1990
1990
1989
1990
1990
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

1961
1956
1963
1959
1959
1964
1964
1955
1963
1958
1962
1963
1964
1959
1958
1957
1959
1963
1966
1965
1963
1964
1967
1964
1966
1963
1965
1962
1961
1967
1960
1956
1959
1962
1957
1966
1968
1963
1966
1963
1964
1965
1955
1956
1966
1963
1967

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2006
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003

1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1986
1990
1990
1990
1990

1962
1960
1963
1963
1954
1958
1960
1965
1965
1956
1956
1956
1965
1966
1955
1966
1967
1959
1965
1965
1966
1967
1956
1961
1966
1961
1963
1966
1967
1965
1963
1967
1965
1960
1965
1962
1961
1959
1963
1964
1967
1960
1965
1956
1966
1965
1965

2006
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2006
2005
2006
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1990
1990
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991

1965
1965
1955
1966
1965
1965
1967
1963
1966
1966
1966
1955
1966
1966
1955
1960
1955
1967
1961
1962
1967
1964
1965
1967
1965
1966
1965
1962
1967
1965
1963
1965
1957
1964
1965
1967
1966
1965
1960
1963
1961
1966
1961
1967
1965
1967
1965

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

1960
1966
1967
1966
1969
1968
1967
1965
1962
1965
1966
1967
1968
1957
1968
1966
1967
1965
1958
1958
1965
1956
1964
1964
1965
1967
1965
1966
1965
1967
1965
1962
1954
1966
1967
1965
1968
1964
1963
1964
1965
1968
1965
1965
1968
1966
1966

2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1990
1991
1991
1991
1991
1990
1990
1991
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1990
1990
1990
1991

1967
1968
1964
1966
1966
1956
1965
1964
1957
1964
1965
1966
1965
1967
1964
1954
1967
1966
1965
1967
1964
1965
1968
1963
1964
1969
1963
1962
1964
1964
1963
1968
1965
1965
1960
1960
1959
1961
1965
1967
1967
1968
1955
1958
1957
1967
1961

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1990
1990
1991
1992
1991
1987
1991
1990
1990
1988
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1992
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1985
1989
1989
1987
1985
1985
1984
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

1963
1966
1958
1956
1954
1958
1955
1958
1959
1959
1959
1956
1958
1958
1959
1961
1959
1962
1963
1958
1957
1954
1961
1958
1957
1956
1957
1956
1957
1958
1957
1958
1965
1960
1954
1962
1959
1959
1957
1958
1954
1964
1955
1958
1954
1962
1955

2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1993
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

1962
1961
1956
1956
1955
1955
1961
1955
1956
1968
1963
1961
1964
1966
1966
1954
1961
1970
1962
1968
1968
1966
1966
1958
1955
1960
1967
1966
1968
1968
1965
1965
1964

1968
1967
1954
1956
1960
1965
1967
1956
1965

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1991
1988
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

1992
1992
1987
1987
1987
1992
1992
1992
1994

1954
1960
1964
1966
1968
1962
1966
1967
1965
1965
1960
1967
1969
1962
1962
1967
1966
1966
1966
1964
1967
1965
1966
1962
1965
1969
1970
1966
1964
1968
1968
1970
1961
1968
1962
1963
1967
1967
1963
1966
1966
1964
1966
1965
1968
1967
1965

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

1964
1968
1964
1961
1967
1966
1967
1962
1966
1964
1969
1961
1964
1965
1966
1966
1968
1967
1957
1968
1968
1969
1966
1969
1966
1966
1966
1967
1956
1967
1966
1968
1967
1966
1967
1957
1968
1966
1956
1969
1967
1955
1966
1966
1966
1966
1966

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1988
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1988
1992
1992
1988
1992
1992
1988
1992
1992
1992
1992
1992

1963
1966
1967
1968
1968
1966
1969
1969
1966
1967
1967
1968
1966
1957
1968
1967
1967
1967
1965
1968
1966
1965
1967
1968
1965
1966
1967
1966
1966
1969
1955
1965
1966
1966
1968
1966
1967
1959
1966
1969
1970
1961
1970
1966
1967
1969
1969

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1988
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1976
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1984
1992
1992
1992
1983
1992
1992
1992
1992
1992

1967
1960
1968
1966
1965
1965
1965
1966
1958
1965
1964
1954
1964
1954
1965
1963
1967
1967
1966
1967
1969
1967
1966
1962
1963
1966
1962
1966
1966
1960
1967
1965
1968
1966
1960
1967
1964
1962
1964
1969
1966
1967
1966
1956
1964
1966
1961

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1992
1983
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1983
1992
1992
1975
1992
1976
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

1962
1965
1964
1970
1965
1957
1967
1968
1962
1964
1963
1955
1967
1961
1954
1954
1970
1966
1965
1967
1964
1958
1968
1965
1957
1966
1961
1956
1958
1957
1957
1960
1955
1967
1966
1961
1962
1968
1967
1966
1963
1956
1964
1964
1965
1967
1967

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1992
1992
1992
1992
1992
1981
1992
1992
1992
1983
1992
1984
1985
1978
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1992
1993
1992
1993
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

1966
1967
1966
1962
1959
1961
1967
1967
1969
1964
1964
1969
1965
1967
1966
1967
1958
1964
1967
1968
1968
1956
1963
1962
1963
1954
1964
1966
1957
1959
1960
1966
1961
1962
1960
1958
1964
1966
1960
1961
1968
1959
1967
1969
1964
1966
1961

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

1969
1963
1964
1968
1967
1970
1967
1965
1965
1966
1965
1964
1968
1965
1968
1967
1963
1966
1968
1956
1967
1967
1960
1960
1964
1954
1964
1967
1959
1963
1969
1965
1965
1969
1958
1963
1962
1963
1967
1968
1969
1966
1967
1969
1964
1966
1958

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1984
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1993
1993
1994
1993
1993
1993
1993
1993

1957
1957
1966
1958
1958
1965
1962
1963
1966
1955
1960
1965
1968
1968
1967
1968
1969
1971
1969
1970
1963
1965
1970
1970
1968
1968
1966
1959
1967
1967
1965
1970
1965
1963
1967
1964
1961
1960
1957
1961
1968
1964
1966
1966
1965
1965
1961

2002
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1994
1994
1995
1992
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1991
1995

1967
1965
1963
1964
1964
1967
1967
1970
1967
1964
1955
1963
1965
1961
1965
1972
1968
1969
1969
1966
1970
1954
1964
1965
1965
1965
1967
1965
1960
1956
1959
1959
1959
1960
1961
1959
1960
1966
1964
1966
1976
1960
1960
1960
1961
1960
1960

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2000
1990
1990
1992
1990
1990
1990
1991
1990
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1992
1992
1992
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1961
1959
1960
1961
1960
1961
1954
1965
1956
1955
1962
1956
1955
1964
1956
1954
1955
1955
1962
1963
1964
1960
1961
1958
1959
1959
1960
1959
1957
1958
1955
1959
1960
1957
1959
1960
1959
1963
1956
1953
1958
1956
1957
1960
1959
1960
1959

2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2009
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2002

1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1988
1982
1983
1985
1985
1985
1985
1990
1986
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1983
1984
1984
1984
1984
1985
1986
1985
1985
1989
1982
1982
1984
1985
1985
1985
1985

1959
1959
1960
1955
1963
1962
1961
1959
1962
1962
1954
1961
1959
1960
1959
1957
1955
1954
1962
1959
1961
1962
1967
1965
1968
1968
1964
1967
1963
1966
1968
1966
1961
1969
1967
1964
1960
1961
1961
1960
1965
1963
1962
1955
1961
1964
1964

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1987
1989
1989
1989
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1990
1986
1987
1987
1987
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

1960
1966
1960
1960
1964
1962
1962
1965
1962
1961
1957
1965
1957
1957
1965
1964
1959
1964
1960
1959
1959
1960
1966
1966
1972
1962
1962
1960
1962
1963
1963
1960
1963
1960
1954
1961
1963
1962
1961
1960
1960
1960
1960
1962
1960
1960
1962

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1955
1961
1960
1956
1961
1962
1962
1960
1956
1960
1962
1954
1959
1960
1958
1956
1954
1958
1963
1963
1962
1965
1962
1956
1963
1961
1963
1956
1961
1964
1964
1967
1969
1966
1956
1964
1962
1968
1961
1966
1962
1966
1966
1954
1956
1958
1959

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2006
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1983
1985
1985
1982
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

1957
1957
1956
1955
1966
1961
1962
1962
1964
1964
1956
1961
1958
1954
1953
1963
1960
1959
1956
1957
1962
1960
1954
1962
1960
1960
1959
1958
1964
1960
1961
1956
1955
1963
1965
1964
1963
1965
1965
1966
1968
1964
1965
1966
1966
1965
1967

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1982
1983
1982
1983
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1991
1992
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1990
1989
1989
1989
1991
1988
1988
1988
1988
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991

1966
1956
1964
1963
1957
1957
1966
1968
1968
1960
1960
1959
1959
1960
1956
1959
1955
1964
1963
1963
1956
1954
1958
1961
1968
1968
1966
1953
1966
1956
1955
1959
1953
1954
1954
1962
1963
1959
1958
1960
1964
1960
1961
1954
1965
1964
1959

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1991
1986
1987
1986
1987
1988
1989
1992
1985
1990
1990
1990
1990
1992
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1995
1996
1996
1996
1993
1993
1986

1966
1960
1962
1962
1960
1955
1962
1963
1955
1964
1964
1960
1960
1962
1961
1961
1962
1960
1958
1956
1958
1956
1954
1961
1956
1960
1967
1967
1965
1966
1965
1959
1968
1966
1954
1964
1960
1960
1955
1956
1963
1961
1965
1961
1965
1962
1962

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1993
1993
1987
1987
1987
1986
1987
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1986
1986
1986
1986
1988
1992
1983
1992
1992
1992
1992
1992
1989
1992
1992
1988
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989

1959
1955
1965
1964
1965
1966
1962
1955
1963
1955
1959
1955
1962
1954
1959
1957
1957
1959
1960
1958
1958
1958
1955
1954
1956
1956
1955
1955
1955
1960
1954
1956
1954
1955
1963
1968
1970
1961
1956
1961
1962
1961
1960
1962
1955
1955
1956

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1985
1985
1984
1984
1983
1984
1984
1984
1984
1979
1986
1986
1986
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

1954
1958
1961
1955
1959
1958
1956
1955
1954
1954
1954
1956
1956
1963
1963
1962
1966
1957
1959
1957
1964
1957
1965
1957
1964
1965
1966
1956
1962
1968
1960
1959
1956
1968
1965
1956
1961
1962
1969
1958
1962
1961
1961
1961
1961
1956
1963

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

1991
1991
1991
1986
1986
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1987
1987
1992
1988
1983
1989
1991
1989
1989
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1990
1992
1991
1986
1989
1989
1989
1986
1988
1989
1989
1987
1987
1987
1987

1963
1958
1963
1955
1957
1954
1963
1963
1955
1960
1960
1960
1962
1957
1956
1967
1956
1964
1958
1965
1956
1954
1958
1957
1955
1954
1957
1954
1958
1958
1961
1959
1962
1957
1955
1958
1959
1954
1957
1960
1959
1954
1954
1962
1962
1969
1956

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1989
1989
1990
1989
1985
1985
1985
1987
1989
1989
1989
1991
1991
1989
1988
1975
1988
1987
1987
1987
1989
1978
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1987
1987
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990

1954
1954
1955
1956
1964
1961
1964
1963
1960
1960
1964
1960
1965
1960
1962
1963
1960
1965
1958
1965
1965
1957
1963
1958
1957
1957
1955
1955
1959
1969
1962
1958
1961
1960
1954
1966
1966
1959
1959
1956
1956
1959
1962
1962
1956
1958
1961

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005

1990
1990
1990
1980
1987
1987
1987
1987
1988
1985
1987
1987
1988
1988
1988
1991
1991
1991
1985
1989
1989
1989
1990
1991
1991
1991
1990
1990
1991
1992
1985
1990
1991
1991
1991
1992
1992
1985
1985
1983
1985
1991
1991
1991
1991
1984
1991

1961
1961
1955
1961
1956
1959
1957
1955
1956
1955
1963
1958
1956
1967
1969
1967
1966
1966
1967
1961
1959
1955
1961
1960
1960
1959
1955
1963
1958
1958
1961
1958
1961
1961
1961
1966
1958
1954
1963
1963
1963
1965
1964
1958
1956
1959
1964

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1985
1985
1985
1984
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1990
1989
1982
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1991
1991
1991
1991

1959
1960
1956
1959
1962
1960
1965
1963
1968
1964
1956
1958
1958
1964
1962
1954
1963
1966
1966
1965
1964
1965
1965
1954
1954
1966
1965
1966
1957
1957
1958
1954
1956
1968
1967
1957
1965
1968
1968
1967
1961
1966
1966
1965
1966
1965
1968

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1991
1991
1991
1991
1991
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1983
1983
1988
1988
1988
1988
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1992
1992
1992
1992
1987
1992
1990
1990
1990
1990
1990

1967
1954
1961
1959
1961
1960
1960
1958
1959
1958
1959
1962
1959
1959
1963
1954
1958
1953
1966
1965
1963
1959

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1991
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1988
1985
1985
1985
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

1955
1960
1954
1969
1955
1964
1959
1958
1961
1963
1954
1964
1962
1964
1953
1957
1965
1967
1965
1965
1964
1965
1965
1964

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2003
2005
2004
2005
2005
2006
2005
2005
2005
2005

1991
1991
1991
1992
1991
1988
1985
1991
1985
1984
1977
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990

1967
1963
1958
1954
1955
1955
1954
1954
1956
1956
1957
1956
1963
1960
1965
1963
1954
1962
1964
1963
1957
1954
1954
1954
1954
1963
1963
1965
1964
1958
1963
1964
1965
1958
1957
1965
1963
1955
1954
1955
1959
1956
1958
1959
1958
1954
1964

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

1990
1990
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1987
1988
1988
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1988
1989
1989
1989
1988
1988
1989
1989
1986
1989
1982
1984
1990
1982
1982
1984
1982
1988

1954
1954
1954
1954
1954
1965
1956
1955
1965
1969
1954
1958
1963
1957
1956
1958
1954
1959
1955
1959
1956
1959
1962
1963
1955
1954
1961
1953
1958
1962
1960
1955
1955
1966
1957
1963
1961
1963
1960
1964
1964
1968
1961
1956
1967
1956
1968

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1992
1992
1991
1991
1991
1982
1983
1983
1982
1982
1982
1986
1982
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1987
1986
1985
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1993
1989
1990
1990
1989
1989

1967
1966
1964
1965
1963
1966
1962
1956
1967
1967
1964
1966
1966
1960
1966
1957
1959
1960
1962
1956
1960
1959
1960
1960
1956
1964
1957
1961
1956
1964
1965
1967
1955
1956
1958
1965
1964
1971
1969
1970
1965
1969
1968
1971
1968
1972
1968

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2006

1990
1990
1990
1989
1988
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1986
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

1956
1956
1964
1956
1954
1954
1963
1962
1957
1963
1966
1966
1966
1966
1968
1968
1963
1967
1963
1967
1969
1964
1969
1967
1967
1965
1964
1966
1962
1970
1955
1962
1963
1968
1967

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

1995
1995
1996
1991
1985
1987
1988
1989
1984
1988
1990
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1986

1955
1959
1962
1956
1966
1967
1966
1965
1966
1966
1969

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

1985
1992
1992

1969
1955
1959
1955
1959
1958
1961
1959
1961
1966
1969
1966
1956
1969
1966
1966
1965
1965
1968
1969
1964
1954
1955
1955
1956
1958
1955
1962
1959
1965

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

1992
1992
1985
1985
1985
1982
1985
1984
1985
1992
1992
1992
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1985
1985
1982
1995
1996
1991
1991
1990
1990
1990

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

DHARAM PAL SHARMA


G. LAKSHMSIK ANTHAM
SUNIL KUMAR SINGH
RAJESH KUMAR GOEL
ASHWANI KUMAR KAPOOR
PRAN KISHORE TIKKOO
NILAMBAR KR. MARWAH
PRABHAT SINGH
M. S. NIRMLA
S. UMESH
SHIVARAM JOIS
S. SHIVAPRAKASHSWAMY
B. SHYAM PRASAD
N. BALARAMAKRISHNA
AKBAR ALI BAIG
K. S. PANDIT
SATPAL TALWARIA
NINIT KUMAR SINHA
V. SRINIVASAPHANI
MD. IQBAL
RAJINDER SINGH
VIMAL KUMAR
JASWANT KUMAR HIGGINS
NAVEEN GUPTA
K. K. GANGULY
R. K. AMBUWANI
P. VENKATA MURTHY
HIMENDU ROY
S. B. KAKADE
V. G. DESAI
OM PRAKASH SINGH
DINESH KUMAR MISRA
VINOD KUMAR NANDA
SMT. M. P. VANDITABEN
IFTAKAR ALI HALIM
MRS . PATINDER MOLHOTRA
RAJEEV NARAIN SINGHAL
RAM NARAIN (S.C.)
MOOL CHAND VERMA (S.C.) SC
UPER SINGH DARIYAL (S.C.) SC
B. K. MUKHERJEE
SMT. S.P. G. RASHID
V. V. UMRANIKAR
PRANAB KR. BARRUAH (S.C.) SC
ANIL KUMAR SRIVASTAVA
M.G.NADKARNI
M.K.TRIPATHI
RAMYASH KANAUJIA
S.VENKATA RAMANA
VISHNU BHAGWAN
MANOJ KUMAR JHA
SHASHI KANT KUMAR

c
c
c

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

CHANDRA NARAIN
V.P. SHUKLA
S.K.C.TAKBHAWARE
SUNDARA RAO GUDE
UNESH KUMAR GARG
SUNIL KUMAR
MAHABIR SINGH (ST)
RAKESH AGGARWAL
PRASANTA GIRI
AJIT KUMAR HAIT
T.P.SINGH NAGPAL
DHARAM RAJ (SC) SC
SANCHAY KUMAR SHARMA
NANDULA SATYANARAYANA
ANISH JAGDISH
A.Y. GOKHALE
J. ILANGO
ADESH KUMAR JAIN
THOMAS BASUMATARY
RAM JANAM RAM (SC) SC
M. ARUN GOPAL (SC) SC
R.K. KUNDU
P.K. SHARMA
VUAY SAXENA
ANUJ AGARWAL
MAHESH VENKATRAO HOMBALI
S.RAVICHANDER (SC)
A.V. SUBBAIAH
A.K.CHOUDHURY
SHOBHIT SINHA
S. NANDKUMAR
JAIPRAKASH
AJAI KUMAR ARORA
S .MOHAN LAL MEENA
ASHUTOSH NATH
AJAY GUPTA
A.K.DWIVEDI
JOE PAUL MAMPILLY
DHIRENDRA KUMAR
DHRUVA JYOTI ROY
SHAJI JOHN
V.N.MANGARAJU (ST) ST
JAI SINGH (SC) SC
R.C.MEENA (ST) ST
P.B.G.TILAK
BIREN CH. PATIR (ST) ST
ALEXANDER LYWAIT (ST) ST
K.K. TANEJA
PRANAY KANTI DEB
D.CHATTOPADHYAY
CHALAU HAUZEL (ST) ST
P. N. MISHRA

c
c

t
c
t
t
t

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

DINESH KUMAR
RAKESH KUMAR TRIVEDI
DAMODAR SINGH
V.K. TREHAN
VINAY KUMAR VERMA
JAGBIR SINGH
MOHINDER PAL
SATYA VIR SINGH
N.V. RAMANA RAO
P.V.K. VIVEK
V.V. DEV KUMAR
S.S. SASTRY
K. CHANDRA SEKHAR
G.S. PARVATHIKAR
R.M. DABKE R.M. DABKE
BAI
P.N. MISHRA
DINESH KUMAR
RAKESH KUMAR
NIDHIKUMAR SHARMA
DAMODARAN S.
RAMAN MALHOTRA
P.K. CHUHAN
NITYANAND SEN
H.S. SWAMY
M.S. SIKARWAR
B.SUDHAKAR REDDY
B.NARAYANA MURTHY
K.V.S. RAJU
A.K. DIXIT
THAKKAR S.H. l
Dr. R.K. SRIVASTAVA
ARINDRA NATH S
PRABIR KR.
ARUN KUMAR DATTA
S.DEB
T.M.HARTLONG (ST) ST
TAPAN KR.SARKAR (SC) SC
SUMANT KUMAR
DAVE K.B.
AY KR. GHOSH
CH.SANKARAN RAU
H.S.NASKAR (SC) SC
N.A.J.V.SHYAM BABU
R.A. JALA) (SC) SC
RAVAL M.D.
C.R. SREENIVASA MURTHY
NATARAJAN. K-III
SANDIP KUMAR
PANDURANG Y WARKE
VUAY KR. SINHA
AMRESH PRASAD
S.B. KALE

t
c

c
c

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

P.G. MAU
S.S. PAWASKAR
RANVIR SINGH
DIPANKAR ROY DIPANKAR ROY
MAHESH KUMAR
GOPAL KRISHAN LAMBA
PRADIP KUMAR
SARAT KR. (ST) ST
K.V.B. SINGH (SC) SC
SURYA NARAYAN
LAUT KU.MOHANTY
ABHIMANYU BEHERA (SC) SC
BAIKUNTHHANATH M
MRINAL SEN (KANTI
ANIL KUMAR
BIJAY KUMAR
R.S. YADAV
B.P. GUPTA
VINAYAKJOSHI
K.RANGAMAMBA
SHARWAN KUMAR (SC) SC
RAM GANESH (SC) SC
S.P.TAVKAR
SHAIK MASTAN VALI
ZUBAIR MASOOS KHAN
RAJDEEP KR. SINHA
MITHLESH KR.SINGH
R.K. BHARADWAJ
REHWAR D.H.
PRADEEP KR. GUPTA
MI TRAPRASAD C.
S.K. TTWARI
R.K. SAXENA
R.K. AGRAWAL
R.K.SHARMA
VIJAY SINGH
RAKESH SRIVASTAVA
M.A.HASHMI
A.P.JAIN
ASHOK KR.DHINGRA
SUNIL KUMAR-II
UDAI BHAN SINHA
MANMOHAN GUPTA
A. NATARAJ A. NATARAJ
G.P.VIJAYA KUMAR
T.J.S.PRABHAKARAN
G. MAN MOHAN
H.K. SHARMA
S.K.SAHA
R.S. RAICHOUDHARY
M.S.TYAGI
J. ACHARJEE

t
c

c
c

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

A.K.CHATURVEDI
D.K.VERMA
SUSMAL DAS
K. NEOG
JAMBU LAMA (ST) ST
N.G.BARMAN (ST) ST
RAJOO SONOWAL (ST) ST
GOBINDATHABAH(ST) ST
T. TUANKHANTHANG (ST) ST
P.S.DAS (SC) SC
ASWINI KR. DAS (SC) SC
B.B.GOEL
DARD M.L
PALSANWALA C.P.
N.SRINIVASAN
TAPAN KUMAR MITRA
SUDIP KUMAR GHOSH
H.L MULEKAR
KUNJA NANGYAL LAMA
S.K.CHOUDHARY
Y.B. PRASAD
GIRISH KR. NAIK (ST) ST
JYOTI RANJAN SINHA
ASHOKE KUMAR
V.A.J. BHAGWAN DAS
A.OBED RAJ
MEENA R. SINGH
K.S.S.V. PRASADA RAJU
T. PRANAVANANDA
BISHNU CHARAN
V.V. SAPRE
V.V. BAGWE
A.V. RAO
BALRAJ BADAK
DILUP KU. SATAPATHY
KRUSHNA CHANDRA
MD. AYUB
RADHAMANI. R
B.P.UPADHAYAY
SURENDRA MOHAN
S.C. TRIPATHI
M.C. SETH
K.S.G.S. KUMAR
BH.V.V.S.BHASKAR
SMRTTIMOY
D.R. AIER
A.L. PATIL
S.G. VAIDYA
RAJENDRAN. C - II
RAKESH SWAROOP
K.D.GUPTA
G.L.N. REDDY

t
t
t
t
t
c
c

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

V.SREENIVASA RAO
P.K.SINHA
D.KATHAPALIA
GIRWAR SINGH
DEEPANKAR BANERJEE
RAJESH KUMAR SINHA
RAKESH KUMAR
SYED ZIACS SHAMZ
B. SOMALINGAPPA (ST)
R.K. MEENA (ST) ST
N.SATYANARAYANA
T.SRIKANTH BABU
S.DORA REDDY
Y.VENKATA RATNAM
K.RAJA RAO (SC) SC
ARUN KUMAR PANDEY
J.P. NAUTIYAL
RAVI BARMAN
Y.K. GUPTA
ANILCHANDRA
S.D. RAVJIBHAI S.D. RAVJIBHAI
SATVIR SINGH CHAHAL
D.S. KAMAT
C.B. KODNIKAR
P.N. RANADE
V.N. MULE
D.P. KANTLAL
MRS. BEENA SOOD
SURESH CHANDRA
S.K.SRIVASTAVA
S.W. MOIN
C.C. JERAMBHAI (SC} SC
N.CHANDUDHARA(ST) ST
D.R.V.VEENA (SC) SC
S.THALLARI (SC) SC
B.VINOD RAO (SC) SC
D.YAHOSHUVA (SC) SC
PEMA SINGHI(ST) PEMA SINGHI(ST) STST
DHARAM PAL(ST) ST
G.P. MEENA (ST) ST
ASHOKA KR.
RATNA D.ROY
BAMANIA.P.K. (SC) SC
P.V. DHANJIBHAI (SC) SC
K.VDAYA BABU (SC) SC
AMIYA SHANKAR
MOHANLAL MEENA (ST) ST
S.B. BALWATKAR (ST) ST
GURUCHANRAN DAS
D.B. NAIK (ST) ST
M.RAGHUNATHA BABU (ST) ST
RAM BACHAN RA

R
R
t
t

c
t
c
c
c
c
t
t
t

c
c
c
t
t
t
t

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

M.H.GOPILAL (ST) ST
MEENA MOTILAL H (ST) ST
MEENA RAMSAHAI D
A.K, PATI
B.P. SINGHORE
BHARAT BHUSHAN
P.R. SAVALE (ST) ST
G.C.RAM (SC)
RAMESH CHANDRA RAMESH CHANDRA
SAMPATH KUMAR. S.M
SATISH CHANDRA (SC) SC
PRATAP BHANU (SC) SC
MEENA JAGANPRASAD
N.S. LAKRA (ST) ST
S.S. PANWAR(ST) ST
P.S.RAJASEKHAR
N.NAGARAJU
ANIL KUMAR SINHA
V.R. NUGANAHATTI
RAM PRAPANA SINHA
RATAN KUMAR SINGH
M.HANUMANTHA RAO
GOPALAKRISHNAN T.
A.V. MALLAYA
ANIL KUMAR GOYAL
JAY BHAGWAN BANSAL
NARESH KR. BHATIA
P.K. MANDAL
D.S. DALV
M.D.SHAH
R.D. SHARMA
ASHWINI KUMAR
V.S. SHAHASANE
PANKAJAM KINGRA
PRADEEP KUMAR
SASHI KR. ARORA
N.P. SINGH
A.D. CHHABADIA
P.DEBNATH
B.K.DEB-II
JAHAR DEY
D.BHATTACHARJEE
A CHAKRABORTY
J.L.BHOWMICK
J.C.DAS-II(SC) SC
P.SUDHAKAR REDDY
S.DORA REDDY
P.V.RAMANA
B.TIRUPATHI RAO
S.MURALIKRISHNA
P.CHANDRASEKHAR
G.J. NARAYANDAS

t
t

t
c
..
c
c
t
t

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

D.P. SINGH
K.K. GUHA
ASHOK KUMAR RAY
RAKESH CHITKARA
SATINDER KR. MANGLA
V.S. NATARAJA
A. DULIP
P.SRINIVAS
B.RAMACHANDRA RAO
T.S.S.N.RAVI PRASAD
Y.V.V.SATYANARAYANA
G.S. DHIMAN
DR. AMIT KUMAR DAS
A.H. QUTB
HIMADRI KR. DUTTA
Y.D. NITSURE
S.S.SHIMB
A.MURALIDHARA
A. VISHWANATH
N.N.SINHA
SUNIL BAKSHI
B.S.PRABHU
B.K.SHARMA
RAMAKANT PANDEY
D.VISWANATHAN
S.SRINIVAS REDDY
PRADYUT KR. RAY
SATISH BABU BANSAL
ASHA RAM BHOLA
UMESH KUMAR SAXENA
V.K. MANCHANDA
D.B.RASTOGI
P.M. SOMASHEKHRAN
ASHOK KUMAR DUBEY
PRAN KISHORE
AR
SHETH S.R.
M.K. KENI
B.B. KADAM
K.M. PENDHARKAR
MANJU VERMA
G.UDAY KUMAR
V.B. SRIVASTAVA
SURESH CHANDRA PANDEY
YODRA KR.
ROHRA T.A.
SURESHCHANDRA
SARAIYA R..P.
KALYAN KUMAR
C. MOULY RAO (SC) SC
N.NARASIMHULU (SC) SC
JOSEPH MATHIAS
DIPAK KUMAR ROY

c
c

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

PRABIR KUMAR
SHIBABRATA NATH
SANTOSH KUMAR
N.N. SRIVASTAVA
S.G. RANGANKAR
ARVIND KUMAR DIXTT
K.K.PANDEY
U.K.SHRIVASTAVA
P.D. BISSA
JAI KISHAN KATTA
SURESH KUMAR
PANKAJ LOCHAN SHARMA
JAYAKUMAR P. (SC) SC
PARIMAL KUMAR
CHELLAIAH. M (SC) SC
KUMAR SUNDAR ROY
JAGIR SINGH (SC) SC
R.K. SHRIWASTAVA
S.VENKATARAMANA
SUJIT KR. SEN
AR
RAJENDRA
AR
PURUSHOTTAM PANI
AR
C.D. PARCHURE
DEEPAK.S. PATL (SC) SC
GURUPRASAD SANA
PINAKI
SREE KUMAR CG
A.DUTTA
D.R.SAHA
R.K.SARKAR
SUKANTA DAS
SRIJAN GANGULY
BIREN SAIKIA (ST) ST
SUBHRANGSHU DEB
SMT. N.M.PHUKAN
MANOJ KR. BRAHMA(ST) ST
GOPAL CH.DAS (SC) SC
ANANTHARAJ. V.S
CHITTARANJAN S
AR SAHU
SANTOSH KU.MISHRA
NIKUNJA BEHARI
LOKANATH MISHRA
ARUNENDU DATTA
J.KAMESWAR RAO
DEBARACHAN DIP (SC) SC
SUDAN SETH (SC) SC
P.K.BHATNAGAR
SUDESH KUMAR
CHANDIGAH
M.S.DHALJWAL (SC) SC
CHANDRAMA RAM (SC) SC
RAKESH KUMAR

469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

BHASKAR JYOTI
SUJIT KR.
S.V.RADHA K.CHARY
K.PRAKASA RAO (SC) SC
P.BASAVA RAO (SC) SC
ARUN KUMAR VERMA
RAMESH KUMAR (ST) ST
NEERAJ SRIVASTAVA
P.C. KUDAWALA (SC) SC
CHHOWALA R.M.(SC) SC
RATHOD S.T. (SC) SC
RATHOD M.K.(SC) SC
RASANIA K.J (SC) SC
SOLANKI M.P.(SC) SC
PRITHIRAJ GOPAL
SHYAMAL KANTI DEY
PARMANAND LAL
A.R.S.SINHA
THOMAS GEORGE
JAGANNATH
PRADEEP KUMAR
M.K.BHISIKAR(ST)
R.K. VIDYARTHI (ST)
P.BHUVANESWARA RAO
A.RAVI KUMAR REDDY
K.PUNDARIKA PRASAD
VAIDEHI V.
JETHWA B.B (SC)
MEENA BABULAL S.
MENATS.N.(ST)
SURENDRA SINGH (ST)
MEENA J.P.T.(ST) MEENA J.P.T.(ST)
R.N.GULATE
NISARTA .N.P.(ST)
M.D. SAVE
C.S.J. SHINDE
MHATRE P.R.
CHANDRA KUMAR N. (SC)
A.CHAKRABORTY
N.M.BAISHYA
AJAY SINGH BORA
N.K. AGGARWAL
M.N.VERMA
A.R.VICTOR DEMTA(ST)
NEERAJ SRIVASTAVA
SUNIL KUMAR PANDEY
Y.S. SIROHI
T.K.GHOSH
DINESHWAR SINGH
CHARANJIT SINGH (SC) SC
S.S. LEPCHA (ST) ST
G.GOPALA KRISHNA

521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

J.V.S.CHAKRAVARTHY
P.GOPICHAND
POORNACHANDER RAO POORNACHANDER RAO
SUBRATO DUTTA
J.L. MEENA (ST) ST N.C.GWALIOR
SMT. S.V. LAVAND
R.N. DESHPANDE
MEHTA R.S.
MRS. NEELAM ARORA
DEBDAS SHYAM
BYRAPPA
M.M. SURESH
C.P. CHITTIAPPA
B.C.PRAKASH
N.K. POOVAPPA
V. RAJASHEKAR
K.R. SRIRANGARAJAN
V.PRASADA RAJU
P.SRINATH
RAJENDRA S. CHUNKAR
MAHENDRA
KAUSHAL PAL SINGH
KAMLESH KUMAR RAI
K.G. AGRAWAL
PRAMOD K. SHARMA
OMVEER SINGH
AWADESH KUMAR
V.N.JOSHI
PARANJAPE J.G.
S.P. PANDAV
PATEL M.K.
RAJA CLIMAX M.
RAMALINGAM K.
N.K. SRIVASTAVA
V.N. TOOREY
S. K. MAHAPATRA
R.K.SUDAN
GNANAPANDITHAN M.
NAND RAM (SC)
C.SRINIVAS
SHIVAJI SRIVASTAVA
LALTT KUMAR b
H.C.SRIVASTAVA H.C.SRIVASTAVA
SEKAR S.
DATE G.S.
DESHPANDE S.R.
A.K.BHATNAGAR
ARABINDA HALDER
V. RAJASHEKAR
SATYABIR SINGH
N.C.GWALIOR
MAHESH KUMAR
N.C.GWAUOR
VIJAY SINGH MEENA ST N.C.GWALIOR

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

SARLA GUPTA
D.B.NAGESWARA RAO
NISHITH KUMAR
R.K.SHARMA
B.BHATTACHARJEE
A.K.SAIKIA
DIPAK BHATTACHARJEE
AMAR KR. SINHA AMAR KR. SINHA
B.K.BAISHING (ST) ST
PADMESHWAR PEGU(ST)
ANANTA N.T.S
MOHANKUMAR,C
KRISHNADAS N.
VENUGOPAL G.
SUGUNAN C.G.
SREEGANESH D.S.
SHYLAJA E.K.
PRABHASH CH. M
V.RATNAKAR RAO
TAPAN KR. NAYAK
SMT. NANDITA
PRABHAKAR NAIK (ST) ST AR
DEBARCHAN MAJHI
AR
SANKARAN A.
N.P.PANCHJANYA
NAVEEN KUMAR SINHA
K.K.VERMA
AWADHESH PD. SINGH
MD.ABUZAR GAFFARI
PANKAJ KISHORE JHA
MAHENDRA PRASAD
STEPHEN SAMUEL D.
RAMASWAMY G.
ANGU K.
KARUNAKARAN V.T.
MURALI M.T.
GNANASEKARAN S.
SANTHA S.S.
SAMIR KUMAR GHOSH
APURBA RATAN
DABASISH
LAKSHMI KANTA PAUL
M.S MUKHOPADHAYAY
HELAL AHMAD
PRAMATHA BISWAS
SERAJUDDOULLAH
SUSHASH SARKAR
KALYAN KUMAR
DEBISANKAR
SANKAR GHOSH
SONA ROY (SENGUPTA)
S.C. MUKHERJEE

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

HARENDRA KR.
SHYAMAL KRISHNA
DEBASISH BASU
RABIN KR. DUTTA
SUDIPTA GHOSH
FAKRUL HOSSAIN
ADINATH MAJUMDER
BIJOY KR.
ASHIM CHATTERJEE
TAPAN KUMAR SINHA
P.KR.CHATTOPADHYAY
K.K.MUKHOPADHYAY
AMITEVA DAS
SALIL KUMAR NATH
SHIBAPRASAD HALDER
S.K. BATTACHERJEE
MEGRAJ RANA
RAGHAVAN R.
NAGARAJAN N-II
KALPAGAM V.
VIJAYAN P.M.
SOMASEKHARAN B.
A.K.SHRIVASTAVA
BISHNU CHARAN PAUL
BHASKAR DUTTA
SAMIR
PARITOSH NASKAR
NAITHANI A.M.
F.RAHAMAN
BHUBANEWAR
RAVICHANDRAN M.
BALASIVANESAN J.
EARNEST RAVI S.
MOHAN V.
ALLA PITCHAI S.
IVIN K. GEORGE
RAJARATHINAM S.
AJAY KUMAR
NARENDRA KUMAR
HUKUM SINGH (SC) SC
P.A. PRASAD (SC) SC
DILIP SINGH DHAPOLO
PANKAJ SRIVASTAVA
SALIGRAM AGRAWAL
P.P. SINGH
J.P. SRIVASTAVA
MANJU SHARMA
SRI BHUSAN SHUKLA
A.K. PANDEY
A.K. KARMAKAR
RAVINDRA KUMAR
LAL MANI
SK. GOLAM JIKRIA

677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

DEBAPRASAD GHANTI
SAYED ASIF ALI
JAYALAKSHMI N.
MURALEEDHARAN N.
SOMASEKHARAN P.K.R.
KESAVAN N.K.K.
SEBASTIAN P.V.
ABDUL RASHEED C.P.M.
JOSE JOSEPH
KAPIL KR. HANDA
VANDANA SHARMA
PRADEEP KUMAR S.
ASHOK KUMAR
A.N.VERMA
S. MAHANANDA (SC) SC AA
VENUGOPAL D.
PRAKASAM K.R.
MAHESWAR RA]U K.
CHANDRA K DALAI(SC) SC
SIMON EKKA (ST) ST
A.S.LAKRA (ST) ST
BOJJA JOSEPH
P.VIMALA (SC) SC
SUBBARAJ S.N.(ST) ST
GURCHARAN SINGH
M.K. AYYAPPANKUTTY
KRISHNA C MISHRA
A
NIRANJAN PRADHAN
A
BHIMSEN MINZ (ST) ST A
SADASIV DAS
A
R.S.MEENA (ST) ST
R.B.RAWAT (ST) ST
SURESH
A
K.HARIHARAN (ST) ST
MEENA H.H.(ST) ST
BARIA B.P. (ST) ST
VASAVA R.D. (ST} ST
DESAI K.N. (SC) SC
CHAUHAN N.L.
FORTUNATE A.G.
RAJGOPAL
PARIHAR A.D.
SHAH M.P.
BATHAM M.M.
BIAS P.B.
GAURUSHAMI S.T.
SHETH B.K.
BHATT S.Y.
THAPAIYAL D.M.
MEHTA K.V.
BHATT Y.S.
RUFUS ROCKY

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

RAITHATHA R.S.
PALKAR P.R.
KARANJGAOAKAR L.V.
SAWANT R.N.
MANDALIA S.H.
SHAH Y.O.
RANA B.S.
RATHOD D.M.
DAVE R.R.
PATHAN M.F.
PAUL K.O.
RANA B.B.
AMIN M.A.
DAVE G.R.
JOSHI J.M.
DENIAL R.C.W.
SMT.SHANDILYAV.V.
SOOD S.B.
MOOLCHANDANI H.W.
MATHURV.B.
PATEL P.S.
SHARMA A.H.
DATTA K.G.
PATEL H.V.
DIAS SEBI JOSEPH
C.N.RAVEENDRAN (SC) SC
N.HAREENDRANATHAN
MAYA KRISHNANKUTTY
MEENA H.T. (ST) ST
MEENA P.G. (ST) ST
JIRWAR SRICHAND C.
MEENA G.L. (ST) ST
MEENA NEMICHAND
CHAUHANG.M.ISCL
SREEDHARAN T.A.(SC) SC
RAVIKUMAR G.(SC) SC
YADAV B.K. (SC) SC
PARMAR S.A. (SC) SC
HALDHAR MANDAL (SC) HALDHAR MANDAL (SC) SCSC
K.B.LAL (SC) SC
BIDUL KUMAR (SC) SC
SHARAD RANJAN (SC) SC
SHAMIMMUDIN
BISWANATH DAS
S.S. KUNDE (SC) SC
SMT. KALPANA M.
S.D.GHORPADE
S.M.M.S. ALI PEERZADA
SANJAY A.JOSHI
GULAB D.SABALE
A.M.FERNANDES
S.U. .KOLWADKAR

781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832

ANAND KRISHNAN
SMT.RANJANA S.PATKI
NOEL MARIA SANCHES
RATNAKARY.BORKAR
DEEPAK M.KARADKAR
VINAYAK R.KITTTUR
NAIMUDIN N.SHAIKH
NARENDRA KUMAR
VILAS D.GOPALE
ARVIND D.MORE
SMT. R. J. ANDRADE
MUKUND S.GADKARI
KESHAVS.KARLE
SATISH SARVOTTAM
SMT.NEHA B. KADAM
M D SHETTI
VDAY GANPATI NAIK
VTTHAL ATMARAM
JAGDISH R.GAWADE
PRABHAKAR
DEVDAS P.KUMARAN
ANANT RAJARAM RANE
SUHAS SITARAM PATIL
C.G.GHAISAS
KEITH A.D'SOUZA
N.K. SHAIKH
BALKRISHNA DATTATRAY KUMBHAR BALKRISHNA DATTATRAY KUMBHAR
BHAGAWANG. GAWAS
P.D. NAIK
PRALHAD GANPAT
N.D. MATHEW
RAMESH C.SHARMA
SANJIV M.SARKHOT
LAXMIKANT PANDEY
SUDHIR KUMARVERMA
ONKAR NATH PANDEY
PAWAN KUMAR GUPTA
RAKESH SRIVASTAVA
EJAZ AHMED S. KHAN
S. C. RODA
A.H. QUADRI
K.S. IQBAL
JAINATH RAM S.YADAV
C. RAJENDRAN
S.C. MAURYA
M. ABRAR AHMED
A.K. .PATANKAR
ASHOKKUMAR I.DAS
TEJPAL SITARAM
N.D.BANAWALIKAR
O.P. SINGH
U.K. KUNDU

BAI

833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884

AGNELO A. FERNANDES
U.ABEDULLAH KHAN
ALLWLYN STANLEY
CONSTANCIO J.ANTAO
GIRISH P.BHIDE
MADAN R. NIKHAL
DHARMPAL K.SHETTY
SUDHIR R.DIGRAJKAR
S. SAMMANDHAM
D.SEKHAR
SMT.SOSAMMA
TRIPURARI R.SHARMA
DILIP V.SAWANT
V.G. SURESHKUMAR
HEMANT SHARAD PAI
SHANKAR H.PACHPUTE
P.K. SINGH
S.C. NIGALE
KUMAR NAMDEO BATHE
DILIP BABURAO NAIK
SHANTILAL RAZDAN
VASANT S.PAWAR (SC) SC
B.L. DABHI (SC) SC
O C.KHARAT(SC) SC
MURARJI
BHIMRAO K.RAUT (SC) SC
JAYANT N.PANDIT (SC) SC
MAHENDRA
V. L. KAMBLE (SC) SC
PANDIT R. BAGADE(SC) SC
JAIPRAKASH
UMAKANT R.GANGA (SC) SC
ANIL D.KAMBLE (SC) SC
A.J. GHODE (SC) SC
JAIPALSINGH J.SIDHU
AMRUT J.PATEL(SC) SC
KISHAN CHINANNA KUDMULWAR (ST) ST
D N PAUNIKAR (ST) ST
DEVDAS K.MISAL(SC) SC
KAMALKAR G.KAMBLE
DHARMARAJAN M. (SC) SC
DHANASEKARAN E. (SC) SC
KANTHARAJU A. (SC) SC
THENMOZHI A.(SC) SC
NAGARAJAN C.(SC) SC
RAJAKUMAR D.(SC) SC
NITHIVANAN A. (SC) SC
M.T. MESHRAM (SC) SC
SHARAD KUMAR
SUMIT NARAIN (SC) SC
MAURYA R.N.(SC) SC
B.K.BHARDHWAJ

885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

K. R. SRINGARAJAN
AMITESH
KOLKATTA
R.K. GUPTA (SC) SC
RAJENDRA KUMAR (SC) SC ALLALHABAD
GAYA PRASAD (SC) SC
RAM SHYAM RAM (SC) SC
H. FAZALAHMED
RAM BHAWAN PANDEY
SURINDER MOHAN
ARABINDA DAS
THANGAMANI K-II (SC) SC
M.KIRTIVASAN
P.V.S.S.SRINIVAS
CHANDRAKANT
NILKANTH B.KATRE
NARESH F.PARDESHI
VIRENDER KR.SETHI
ANAND M. RAMTEKE (SC) SC
SHYAMAL KANTI DAS
RANGADURAI V. (ST) ST
ASHOKKUMAR R. (ST) ST
AJITKUMAR L.HEDAOO
KISHOR V.KENI (ST) ST
FATTU S.GAVIT (ST) ST
DHANU T.HUME (ST) ST
J.M.ADALAWAR(ST) ST
M. SURESH (ST) ST
N. VIJAYARAGHAVAN
A.L. SRINATH
K.S. V. MURTHY
GOPAL N.OLIWAKAR
SANKARAN M. (ST) ST
MATHEW M.M. (ST) ST
RAM PARSAD (SC) SC
AJAY KUMAR HAJELA
ROSHAN LAL (SC) SC
R.K. NAYYAR
B.K. KUMAR
R.P.SAINI
C.B.SINGH
S.K.JHA
ANIL KUMAR KANTH
H.G.LASKAR
ARUN KUMAR
SUKHDEO ORAON (ST) ST
T.N. BARAIK (ST) ST
KALAL C.D.(SC) SC
VIRENDRA KUMAR (SC) SC
ROSAMMA C.C. (ST) ST
DINESH MAHANTA
P.S.PURKAYASTHA- II
MS.PURABI DEV GUPTA

937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

SACHINDRA NATH DAS


RAJINDERKR.GROVER
V.S.HIRA
SURESH KR. CHAWLA
LOKESH MOHAN
VINAY KUMAR
ANIL MADAN
BHATT N.D. BHATT N.D.
JHALLA C.K.
VAKIL A.S.
UPADHYAY L.R.
G.S.KAUSHAL
A.L. SRINATH
K.S. V. MURTHY
S.L.GOEL
SWAPNA SAHA
SANAT KR. GHOSH
MADHOB
S.G.RISBUD
PRAKASH D.NIMHAN
GIRISH M.HARIDAS
MD.WAJAHUL HAQUE
D.K.SINHA
U.MAHESHKUMAR
DILIP BALWANT TARGE
K. CHOUBEY
SMT.ANNIE JOHN
B.B. IYER
AJI P PATIL
H.S.VANARSE
LOKNATH SINGH LOKNATH SINGH
PRADEEP S.PATIL
S.R.TEKALE
N.R.KULKARNI
H.M.SHARNA
A.K.SHARMA
MAHIPAL YADAV
RAIBHADUR SINGH
H.A.
AMARJIT SINGH
V.K. BABU
T.V.RAJAN
SATHEESAN P.
PRAVEEN KR. SETH
RAM BABU (SC) SC
NANDLAL (SC) SC
O.P. NANDWANA
ASHOK DUPPER
ALOK SRIVASTAVA
SHARMA D.V.
S.MUKHERJEE
A.C.RAVINDRAN

BAI

989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

RAJENDRA P.PANDEY
ASHOK KUTTY
E.N.KRISHNA PRASAD
ARNOLD A.BORGES
F.T.BRAGANZA
SMT.P.P.GEORGE
RAMESH RAHATE
GOVIND SARAN
MOHD. RAZA ALI
SRINIVASAN S.R.
PERIASWAMY S.
LUTHER DHANASINGH
S.C. JAIN
K.N. UDAYAKUMAR
V.P.SINGH
R.K. MISHRA
ALLALHABAD
DHILEEP KUMAR T. S.
JUDE JOSEPH D.
PALANIAPPAN N.
CHRISTY
SAMUEL MOHANRAJ E.
NAGARAJ M.
LIONEL FERNANDEZ R.
SUDHAKAR
NARAYANASWAMY R.
VAIDYANATHAN N.
BALAKRISHNAN K.
BRITTO J.P.
VARADARAJAN S.
BALAKOTTAIAH A.
GOPI T.
BANUMATHY R.
RICHARD D' CRUZ
SATINDRA NATH
NARESH CHANDER
H
K.S.FRANCIS
AMARJIT SINGH
DAVINDER SINGH
RAMESH SHARMA
VINOD KR. SHARMA
PRTTPAL SINGH
HARJIT SINGH
RAJINDERPARTAP
G
MRS. AMRTT PAL
R.K.SAREEN
VIJAY PAL SINGH
RAM RAKHA YADAV
M.S. MULTANI
K.K. THAMMAN
G.VENUGOPALA PILLAI
ROSAMMA VARGHESE
HARI M.P.

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092

DEVADASAN NAIR K.
P. PRASAD
VENUNARAYANAN R.
ALAGAR BABU A.
MEENAKSHI DEVI S.
VENKATESAN S.V.
PRABHAKARAN M.
MANIVANNAN S.
ARULASIR
VIJAYRAGHAVAN M-I
R. MUKKARAM SHERIFF
SUNDARRAJ M.A.
LATESH VASUDEVAN
JOHNSON K.
JOSEPH RAJ M.
HARIHARASUBRAMANI
MANOHARAN S-II
BALASUBRAMANIAM C.
RAVINDRAN R.
JAYA SHANKAR R.
CHAKRAVARTHY B.A.
SUBRAMANIAM R.
PALANIAPPAN S.
RAMESH A.
SUKHJINDER SINGH SUKHJINDER SINGH
HARBANS SINGH (SC) SC
ANIL KR. SHARMA
DARSHAN SINGH
S.K. SINGLA
R.K. SHARMA
ARVIND KALIA
PARDEEP KR. BANTA
MRS.VIJAY KUMARI
PARMJIT SINGH (SC) SC
S.R. KAUSHAL (SC) SC
DARSHAN RAM (SC) SC
JAGDISH RAM {SC) SC
MRS. KAMLESH
BHANDARI LAL
RAKESH JOLLY
SHARANJIT SINGH
GURDEV SINGH
KEWAL KRISHAN
ANIL BHATTI I
GURDISH PAL SINGH
MS. MADHU BALA
NARAYANAN B.
SOMANATHAN PILLAI
K.B. MOHANDAS
P.P. PATHADAN
DAS JACOB P.
RAGHUKUMAR P.S.

1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144

RAJEEV KUMAR S.
JAYANTH P.N.
RAVINDRAN P.
NARASIMHAN S.
MANI R.A.
MOHAN S.
RAMANAREDDY A.
MADHU P.
JAYAGOPI B.
SIVARAMAN S.
BHARATHI PREMCHAND
ILANGOVAN S.
SRINIVASARAGHAVAN
SIVASANKARAN K.
VENKATASUBRAMANIA
RAVINTRHRAN G.
ELANGOVAN P.
MURUGASAMY P.K.
SETHURAJ N.
GODWIN DURAIRAJ W.
SONAIMUTHU S.
UDAY KUMAR M.
SARAVANAN C.S.
SAMPATH T.M.
DURAI R.
JAGANATHAN R.
SANKARANARAYNAN S.
NALLASIVAN N.S.
RAMAKRISHNA RAO
SRINIVASAN T.
VIJAYA VELAN T.K.
DALEEL AHMED
AMUDHAN G.
VIJAY KUMAR M.
RAVI V.C.
THIRUVETTAI I.
THANGAMANI K-I
ELANGO S.
SHANMUGHAM S.
B JAYAKUMAR
RAJAN G.GEORGE
BALAKRISHNAN T. V.
M.K. NARASIMHALU
GURUSWAMY G.
K.V.W. MARTIN
K.N.BHARATHRAJ
R. RAMAMURTHY (SC) SC
B. SRINIVASA
B.V.
L. PANDUPRAKASH
DINABANDHU NAYAK
SUKUMAR GHOSH

1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196

S.K. CHAKRABORTY
UDHAYAKUMAR B.
KRISHNA REDDY M.
HAGESH BABU N.
FELIX RAJ S.
CECELIA
NISSAR BASHA G.
ANIL KR. SOOD
SATNAM SINGH
T.K. CHAKRABORTY
ASHOKE KUMAR MAITY
SOMENDRA NATH SEN
S.KR. SRIVASTAVA
SUKUMARAN
V. SOMASHEKAR
VIJAYAN M.
S. DAMODARAN
SMT.N.S. SANE
S.S. GOTHRA
V.P. KALBHOR
INDER MOHAN SINGH
G.S. SIDHU
J.S. SOKHI
I.S. KALSI
S.P. SINGH
BHUPINDER SINGH
PRAMOD N. MANNUR
K.N.G. PRASAD
JOHN SIMON
TRIMAL P.R. KADKOL
G.R. NANJUNDASWAMY
SEBASTIAN K.J.
INDER SINGH KAREER
SARWAN SINGH
R.K.SHARMA
NAGALINGAM S.
MALARKODI R.
SWAMINATHAN G.
VEERAMANI P.
CHANDRASEKARAN M.
MURALIDHARAN
SIVANATHAN L. SIVANATHAN L.
JAYASEELAN
VEERARAGHAVN
SUJATHA GANAPATHY
KANAKAVEL P.
D.M. SOORI
G. SHANTHARAM
D.N. MURALIDHAR
P. RAMAKRISHNAIAH
H.N. DWAKARAN
V. HARIBABU

1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248

K.P. LAKSHMI
V. SRINIVAS
B.H. NANDISH
RAVISH NAYAK
J.S. D'SOUZA
S.VENKATARAMU
K.S. RAMESH
P.B. SESHADRI
P.S. GANESH
VINAYAK L. KULKARNI
VISHWAMBHAR BASIDONI
J.J. FERNANDEZ
C.V. SACHIDANANDA
B.N. JAGANNATH
V.S.K. NAVADA
Y.R. ILLIGER
M.K. SAHA
T. L. JAMES
M.A. NARAYANA
SUNDER
AMALANATHAN
JANAKI V.V.
MOHAMED RAFIC M.
SANKARAN S.
KALYANA RAMAN R.
SIVARAMAKRISHNAN S.
NATARAJAN R.
DAVID VIJAY
RAJADURAI P.S.
BASKARAKALIAR
BASKARAN L.
UMA MAHESWARI
PANCHANATHAN V.
KUMAR S.
VALAYAPATHY S.
THIRUMOORTHY A.
RAVISHANKAR
CALAIMANY R.
BHOOPAL R.
VIJAY SAI P.G.
MADHANA GOPAL C.M.
NATARAJAN B.
CHANDRASEKARAN M.
PALANISWAMY M.A.
KALIDOSS P.R.
BALASUBRAMANIAM K.
GOPAL K.S.
H. JAGADEESAN
RAMESH BABU D.
MOHANA KRISHNAN S.
TAMILARASI P.
PETER ARUL THAMBI

1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300

SHANMUGHAM K. SHANMUGHAM K.
ELANGO M.R.
SAHUL HAMEED S.
GOVINDAN KUTTY K.P.
KHADER HUSSAIN S.
MARUTHIAH N.
CHINNAMUTHAN V.(SC) SC
BALASUBRAMNIAN R. (SC) SC
ARUMAINATHAN A.(SC) SC
SATHYASEELAN K.(SC) SC
BALASUBRAMNIAM
PALACHANDRA P.(SC) SC
S.V. SRINIVASAN
JOCHIM PINTO
GURURAJATHGUR
U.B.
M.G. PRASAD
GANAPATHI G. BHAT PRASAD GANAPATHI G. BHAT PRASAD
G.C. VENKATESH
K.R. SREEDHARA
R.N. SHEJEKAR
ASHOK KUMAR MUDHOL
K.P. KRISHNA PRASAD
H.N. KULKARNI
M.V. NAGARAJ
P.A.MOHAMMED
MUKARAM ESHAQ
K.G. RAVINDRA
B.G. HACHDAD
K.VENKATESHCHAR
K. NAGARAJA (SC) SC
SREEDHARA (SC) SC
S.B. SHINGA NNAVAR
MALLE RANGAIAH (SC) SC
R. KARUNAMURTHY
M. CHANDRAMOULI
G.B. JAGADISHA (ST) ST
A.V. MANE (SC) SC
ENKAPPA OMKAR (SC) SC
T. CHANDRAMOULI
L. R;AJASHEKAR
K.T. PAKSHIRAJAN
C.R. MADHAVAMURTHY
C.K. SATISH
JONATHAN DARSHAN
BHAGAT K.P.
JULKA D.M.
JOSEPH LOBO
S.R. RAUT
K.V. MAHADIK
M. ROLAND D'SOUZA
MENON P. VAZ

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352

J.D. DESHMUKH
H.S .JAIN
SMT. MARIAMMA
VK. SHASTRI
C.G SHAHANE
SMT. MERCY THOMAS
SATISH ANANDA AMIN
P.K. PRABHAKARAN
A.A. LAL
A.K. SAHAY
RAMNARAYAN BALIGA
UMADEVI B.
PANNEERSELVAM L.
RAJA P.A. (SC) SC
VELUSWAMY C. (SC) SC
INDIRA SEELI (SC) SC
DHANAPAL A.(SC) SC
RAJENDRAN KARUPPAN
SHYAMALADEVI T. (SC) SC
RAJAGOPALAN S.
SRIDHAR S. (SC) SC
SOMU K. (SC) SC
SOUNDARARAJAN
SANKARAN V. (SC) SC
ASHOK RAJ T.S. (SC) SC
GOPAL N. (SC) SC
S.C. KALIDOSS A. (SC) SC
ANBAZHAGAN M. (SC) SC
P.PALANISWAMY P.PALANISWAMY
VASANTHA KUMARI P.
VENKATACHALAM S.
CHANDRASEKARAN K.
GOPINATH K.
PURUSHOTHAMAN S.
RAJ KUMAR MOSES V.
SIVAKUMAR S.
YANADI REDDY S.
MUTHUKRISHNAN AI
MUTHUKUMAR V.
MANI V.
RAJENDRAN T.
SATHIYADAS VENGAYIL
KABEER DOSS S.
GOVINDARAJAN S
TAMILARASAN S.
RAJAGOPALAN V.R.
MAHADEVAN S.V.
RAJENDRAN K.
ASHOKAN M.
BHOPATHI S.
RAJENDRA C.KARTHA
M.A.MADHAVAN

1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404

A.D. PATIL
TARANJIT SINGH
NANDKUMAR
RAMESH V.
JOSEPH GEORGE V.A.
PRAHLADAN C.P.
RAJAN E.A.(SC) SC
MURALIDHARAN O.A.
SURENDRE\ANATHAN
VIJAYAN N. (SC) SC
ARVINDAN V.N. (SC) SC
SOMAN V.J. (SC) SC
BABU E.K. (SC) SC
ANAND KUMAR J. (SC) SC
DAVID P.J. (ST) ST
MICHAEL T.H. (ST) ST
DASAN K.V. (ST) ST
SANALKUMAR M.N.
UTTAM KR. DUTTA
RAJ KUMAR SINHA
ASIT KUMAR MANNA
PRADIP KUMAR
ANJAN GHOSH
PARTHA CHOWDHURY
SAKTI KUMAR BASU
GOUTAM
JITENDRA NARAYAN
SUBIR MUKHOPADHYAY
GH.MOH-UD-DINANAND KR. VERMA
H.S. SHARMA
G.S.OBERO
R.S.GULERIA
J.S.MOUDGIL
SANTOKH SINGH (SC) SANTOKH SINGH (SC)
YUDHVIR SINGH
S.K. BABBAR
KAPIL SOOD
P.N.RASHEED ALI
PRAVEEN KUMAR A.
C.SREEDHARAN
PRITAM SINGH (SC) SC
PARAMJIT SINGH
A.K.JALOTA
KASHMIRI LAL
BISWAJIT NEOG
SUMIT BASU
ARUN KAMAL DAS (SC) SC
JAGADISH ROY (SC) SC
RABINDRA NATH
ANUP DAS (SC) SC
UTTAM KR. ROY (SC) SC

1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456

H.NARAYAN ROY (SC) SC


KALYAN KR. HALDER
KALIPADA SARKAR
SAJAL KR. MAJUMDER
ARUNADAYA
SMITA (DUTTA) GUHA SMITA (DUTTA) GUHA
DEBASIS GUPTA
SHIBAPRASAD DEY
VJAY NARAYAN RAI
DEBASIS GHOSHAL
KANAK BHOWMIK
RAJIB HAZRA
KALYAN DAS
UTTAM KUMAR GURUNG
SAUMITRA ROY
UTPAL GHOSH
GOPAL ROY
B.BANDOPADHYAY
KALAN KUMAR
PRADIP KR. BISWAS
KAMAL KANTI DAM
JAGADISH CHANDRA
ACHINTA ACHINTA
VED PRAKASH JHA
KALLOL KANTI LODH
DIPANKAR
RAMESH SHIVARAM
D.N.CHAKRABORTY
UTPAL KR. KAR
GOUTAM BUDHA
ABANINDRA NATH
DEBASIS MAJUMDAR
KUMUD BHATNAGAR
SHANMUGHANATHAN
KANDASWAMY K.
HARIHARAN J.
GANESAN R.
RAMARAJ R.
RAMANATHAN V.
UMASHANTHI N.
JEYA KUMAR K.
GNANA SUNDARAM G.
RAMAKRISHNAN S.
GERARD VICTOR
JAGANNATHAN L.
SANGARAMOORTHY S. SANGARAMOORTHY S.
VENKATSWARULU MA
GOPINATH T.
RENUGAN R.
S.PANDIAN B.
MOHAN C.
GOVINDAN S.

1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508

JAYA PRAKASH N.
NAGARAJAN R.
SRINIVASAN R.
KANNAN R.
SAMPATHKUMAR B.S.
RAMACHANDRAN S.
VELAYUTHAM S.
SUDHAKAR REDDY L.
GOPALAN S.
ROY JOSEPH
KALAIAZHAGAN P.
MUTHUKUMAR M.
CHANDRAKUMARANAN
MUTHUKRISHNAN A.
GANAPATHY E.
ARUMUGAVEL S. (SC) SC
MUNUSAMY J. (SC) SC
PERUMAL S. (ST) ST
RADHKRISHNAN B.(ST) ST
PONNUSWAMY S. (ST) ST
KRISHNAMURTHY
RAJASEKARAN R.(ST) ST
ARJUNAN K. (ST)
KUMAR K.(ST) ST
JAGDISH SINGH
P.K.LAKHANPAL
AKN BOSE
HARINARAYANAN
V.M.GANOO
VENANCE LOBO
V.V. KATARA
ASIF LALA
SAMUEL MATHEWS
DEEPAK BHAMBRI
SURESH N. NIVATKAR
ROBIN ABRAHAM
SHANKAR N.PUNJABI
A. M KURIL (SC) SC
DIGAMBAR SC
V.M.WAGHMARE (SC) SC
E.U.CHIMANKAR(SC) SC
S.P.BANSODE (SC) SC
ASHOKG.SABLE(SC) SC
B. D. INGOLE (SC) SC
E.V.MORE (SC) SC
RAJNESH DEWAN
K.JAYASIMHA
V.V.JOSEPH BABU
K.S.V.MURTHY
RAJINDERKUMAR
ASHWANI KUMAR ASHWANI KUMAR
SUDHIR M.WAGHMARE

1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560

P.S. NAINAWATI
VIMAL KUMAR MEENA ST
YOGESH KUMAR GUPTA
RICHPAL SINGH
R.C. SAINI
U.K.GHOKAKAR (SC)
BHIMRAO J.DONGRE
NARVATH R.INGLE (SC) SC
ANAND M.MATE (SC) SC
A.K.PAWAR (SC) SC
S.S.GAYAKWAD (SC) SC
RAJINDER SINGH
GURMAIL CHAND (SC) SC
A.C.NAHARIA (ST) ST
J.N.SHARMA
R.K.SHARMA
MRS.TRIPTA SHARMA
PARVESH KUMAR
C.V. GIRIDHARAN (SC) SC
B.SHARANAPPA (SC) SC
RAMAPPA GUNNAL (SC) SC
K.L. RAYAPPA (SC) K.L. RAYAPPA (SC) SCSC
K.K. VASANTH RAO
D.N.KOCHHAR
A.K.SHARMA
JASWINDER SINGH
M.C.JAMWAL (SC) SC
SUKHDEV SINGH
GURDEV SINGH
SAT PAL
SATISH MEHTA
B.S.MATHAROO
T. THIPPESWAMY (SC) SC
H.D. NEELAKANTARAYA
BALKAR CHAND (SC) SC
GURMAIL SINGH (SC)) SC
B.K.KHOSLA
APPANNA BHIMAPPA BORAGALL (SC) SC
BABU RAM NEGI (ST) BABU RAM NEGI (ST) STST
M.S.HANUMANTHARAY
G.S. AJITH KUMAR (SC) SC
BOJAN S.(ST) ST
RAJENDRAN S.(ST) ST
BALWINDER SINGH
KALIDAS MOKHA (SC) SC
AJIT SINGH (SC) SC
NARGU KR. NEGI (ST) ST
AMRIK SINGH (SC) SC
CHANDER KANTA (SC) SC
SAMBHULAL (SC) SC
S.G.NEGI (ST) ST
J.B.S.NEGI (ST) ST

1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612

VIMALA N. (ST) ST
MURUGESAN A.(ST) ST
RAJENDRAN R.(ST) ST
GOWDANARAYANA
BANGAORE
G. RAMANNA NAIK (ST) ST
N. BHARGAVARAMA
MANJUNATH P.
OM PARKASH NEGI (ST) ST
RAVI SHANKAR
J. BHOWMIK J. BHOWMIK
H. V. PANDEY
V. P. SHARMA
A. K. SRIVASTAVA
RMS KAPOOR
SUDHIR KUMAR
ASHA GUPTA
LUCKNOW
N. B. SHUKLA
LUCKNOW
RAJIV KUMAR PRADHAN
LUCKNOW
NARESH KUMAR
LUCKNOW
RAKESH CHATURVEDI
LUCKNOW
K. K. SRIVASTAVA
LUCKNOW
SAUBHAGYA PANDEY
LUCKNOW
SUDHIR JAUHRI
LUCKNOW
A.K. SHRIVASTAVA
ROHITASH KUMAR VERMA (SC) SC
HOSHIYAR SINGH (SC) HOSHIYAR SINGH (SC) SCSC
DALU RAM MEENA(ST) ST
A.K. MAHALGAWAN
RATTAN KR. DEO (SC) SC
N.S.DHURVE{ST) ST N.C.GWALIOR
D.W. PATIL
RAJAGOPAL NAG (ST) ST
ASOKAN V.(ST) ST
ELANGOVAN G. (ST) ST
RAM ADHAR (SC) SC
PREM PAL (SC) SC
KARTAR SINGH (SC) SC
SUDHESH KUMAR (SC) SC
T.C.SIMHAR (SC) SC
C.L.BIRDI (SC) SC
ASHOK KUMAR (SC) SC
KULWINDER SINGH
ASHOK KUMAR SAGAR
TEJ SINGH (SC) SC
RAVINDER PRABHAKAR
O.P.SINGH (SC) SC
R.C.MEENA (ST) ST
MANGE LAL MEENA ST
EPHREM HORO (ST) EPHREM HORO (ST) STST
MURARI LAL MEENA ST
HAZARI LAL MEENA ST
G.R.BHADANA (ST) ST

JAIPR

1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

NARESH
SAVITA KOHLI
SHIV N.VATSA
RAKESH KR. MATHUR
HARISH C.SAHINI
RAM D. GUPTA
MAHESH CHAND GUPTA
KARNESH UPPAL
SARVAJIT SINGH
PARMINDER KUMAR
SUNIL MAHAJAN
AVINASH KR. VASHIST
HARKISHAN SINGH
ANIL KR.CHANDI
KAMAL MALHOTRA
AMARJEET SINGH
PRAVEEN JOLLY
SAHDEV YADAV
UMA SHANKAR
JASMINDER S.SAHNI
B.D.AGNIGOTRI
RAKESH KR. SHARMA
UMAN CHOPRA
NARENDER PAL SINGH
M.K.YADAV
J.S.NAGI
JOSEPH KAUK
MANJULA VERMA
S.D.ROY
ASHOK KR. SHARMA
D.P.BHATIA
M.S.BHATIA
BHARAT BHUSHAN
RAJAN MATHUR
KAMAL KISHORE (SC) SC
M.P.BADGUJAR (SC) SC
A.K.MISHRA
S.K.UPPAL
HARISH CHANDER
HARISH SHARMA
RAKESH GROVER
R.S.DHILLON
A. K. JAIN
P.S.SAINI
K.C.PANDE
D.D.KAUSHIK
AJIT SINGH
N.K.BATRA
RAMESH KR. SHARMA
VIJAY KR. ANAND
R.K.ARORA
VIRENDRA ARORA

1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

M.S.NEGI
A.K.GAUTAM
R.K. SETHI
RAJENDER P. KOHLI RAJENDER P. KOHLI
DIPAK ROY (SC) SC
VENUGOPAL S. (ST)
KESHAV D. JAGDHANE
ASHWINIKUMAR
MANOHAR N.DHARMIK
CHANDRA SHEKHAR
SONAM ANGDUI (ST) ST
SURESH N.GHODMARE (ST) ST
BAPU KALU VASAVE
PRAMOD A.THAKUR
HOSHIYAR SINGH (SC) SC
S.L. TIRKEY
RAMESH CHAND RAI
LUCKNOW
ASHOK KUMAR AGRAWAL
LUCKNOW
PRADEEP SHARMA
LUCKNOW
RAM AUTAR SINGH
LUCKNOW
SANTOSH KUMAR SINGH
LUCKNOW
ALOK KUMAR MISHRA
LUCKNOW
HARI KISHOR GUPTA
LUCKNOW
YODRA KUMAR TRIPATHY
LUCKNOW
VIRENDRA KUMAR
LUCKNOW
V. C. TIWARI
LUCKNOW
MUKESH KULSHRETHA MUKESH KULSHRETHA
LUCKNOW LUCKNOW
RAKESH CHAND SHUKLA
LUCKNOW
RAVI SHANKAR
J. BHOWMIK
H.V. PANDEY
V.P. SHARMA
A. K. SRIVASTAVA
RMS KAPOOR
KM NIGHT KHAN
GADKARI S.S.
CHAUDHARI H.S.
PARMAR R.M. (ST) ST
MEENA BAJRANGLAL
VASAVA N.B.(ST) ST
R.M. OSTA (ST) ST
TAPAS BISWAS (SC) SC
NATAI SARKAR (SC) SC
SANTOSH K BISWAS
SUBODH MISHRA SUBODH MISHRA
LUCKNOW LUCKNOW
M.P. BHARDWAJ
O.N.KHARE
ANIL KUMAR DUBEY
AJIT K HALDAR (SC) SC
AJIT K RAY (SC) SC
DORJEY NAMGAY
TENZING TSHERING

1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768

NORGEY TSHERING
SUNIL K SOREN (ST) ST
WANGDI TSHERING
LAMU DEMA LEPCHA
NAMKHA GYALZEN
R.K.NEGI (ST) ST
NAGARAJA
V. SURESH KUMAR
DALU RAM MEENA(ST) ST
R.S.SHARMA
SUDHIR KUMAR
ASHOK KUMAR SINGH
RAVINDER SINGH (ST) ST
S.N.VERMA
HARISH KUMAR
RAJIV GUPTA
A.K.ROY
Kshitish Chandra Barman SC
Ratan Kumar Das SC
Tapan Kumar Rajak SC
Dilip Kumar Biswas SC
Ashim Kumar Biswas SC
Nirmal Prakash Srivastava
LUCKNOW
D.K. Verma
LUCKNOW
Pranab Kr. Sharma
Rathindra Bhattacharjee
N.K. Mishra
N.K. KAUSHIK
VIPIN KUMAR JAIN
BHAGWAN SINGH ST
Surendra Prosad Gupta ST
Mahesh Seraphinus Meenz ST
Stemphen Lepcha ST
Tashi Wangdi Sherpa ST
Nim Tshering sherpa Nim Tshering sherpa ST
Arun Kumar Brahma ST
Pasang Tshering Bhutia ST
Kram Chand Hansda ST
Phurba Wangdi Bhutia ST
Neema Lakhi Sherpa ST
Phudiki Sherpa ST
Benju Sherpa ST
Bidur Sah ST
Lha Tshering Sherpa ST
S.A. Khan
LUCKNOW
Aftab Alam
SHASTRY KASTORI RANG
PATEL MANSUKHLAL ARJUNBHAI
SHRIVASTAV ATUL K.
PATHAK DIPAKKUMAR JITENDRAKUMAR
BISWAS DEVSINH SUDHANSHU
K. RAVI

1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820

GAMIT SOMABHAI MAGANBHAI ST


MEENA RAMDAYAL JAYANRAYAN ST
SINDHI USMANMIYA AHMEDMIYA
POORAN SINGH MEENA ST
RAGHUNATH MEENA RAGHUNATH MEENA ST
Nanda Dulal Maitra SC
Badal Chandra Bairagi SC
SATISH MEHTA
BALWINDER SINGH MATHAROO
BHUPINDER KUMAR KHOSLA
GURMIT SINGH DHILLON
BALBIR SINGH
KALIDAS MOKHA SC
NARGU KUMAR NEGI ST
Naba Kr. Barua ST
DHOLE SURESHCHANDRA GORAKH ST
Ramesh Mishra
K.SESHAGIRI RAO
B.NARENDRA KUMAR
J.VIJAYA BHASKAR
M.VENKATESWARLU
S.PRASADA RAO S.PRASADA RAO
K.VISHNUDEV REDDY
T.VENKATESWARA RAO
R. L. Verma
LUCKNOW
V.K. Arora
LUCKNOW
R. P. Pandey
LUCKNOW
D.N. Maurya
LUCKNOW
Smt. Melicia Synnah ST
M.M. Neog ST
Smt.Rita Joshi
BHOPAL
R.K.Tiwari
BHOPAL
C.N.Anwekar
BHOPAL
S.K.Chaturvedi
BHOPAL
V U SHAH
P RAMARAO( R K PILLARIMARI )
MANJIT SINGH
D D SHINDE
G R DIXIT
SMT R S JOSHI
A V TUNGARE
LALIT H. SUNEJA
C B POLE
D L CHOWDHARY D L CHOWDHARY
J K P THOMAS
P G GOTKHINDE
B VENUGOPAL
P H THAKUR
M R NATU
N G GOGIA
V V SAMBASIVARAO
SATHISH.K.R.

1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

RAVINDER KUMAR MALHOTRA


RAKESH KUMAR SHARMA
SUBASH BATRA
K.N. BHARDWAJ
AJIT SINGH SC
R.S. Yadav
Bahadur Singh Kumpawat
N.L. Jinger SC
Smt. Jyoti Meena Smt. Jyoti Meena ST
Parshuram Meena ST
R.K.Arya SC BHOPAL
Gautam Lal Kharari ST
J.L. Lalwani
Y.G.KRISHNAMURTHY
Mahendra Singh Yadav
T.R. Chaudhary
Shrawan Kumar Bhaskar
Prabhati Lal
Piyush Kumar
B.S. Parihar
M.S. Sidhu
Brij Mohan Verma SC
Kuldeep Jindolia SC
Kailash Chand Meena ST
Jagdamba Prasad Dubey
LUCKNOW
Nighat Khan Lodhi
LUCKNOW
Banney Miyan
LUCKNOW
Vishnu Kr. Sharma
LUCKNOW
Lallan Tiwari
LUCKNOW
V.K. Singh
LUCKNOW
Om Prakash Om Prakash
LUCKNOW LUCKNOW
U.B. Singh
LUCKNOW
Rajnesh Kumar Sharma
LUCKNOW
Raj Kumar Shukla
LUCKNOW
K. M. Lal
LUCKNOW
V. B. Singh
LUCKNOW
Pratap Singh ST LUCKNOW
BALRAJ A
SIVAKUMAR V
NEDUNCHEZHIAN R
PALANICHAMY S SC
PRABHAKARAN P G
J.K.Nayak
BHOPAL
U.K.Benarjee
BHOPAL
Mohd. Munish
BHOPAL
Rudramani Mishra
BHOPAL
M.G.KODANDARAM
GEORGE PANICKER CHACKO GEORGE PANICKER CHACKO
RAMKISHAN MEENA ST
DHUSA KURAJIBHAI BADABHAI ST
A C NAGARE SC
P S SAWANT

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

V G BHATMANKOJI
SUBRAMANIAM SURESH
S N DESHPANDE
S S CHINCHPURE
S A MAGAR
V.K. Soni
MOHD. ASLAM QURESHI
RAMAMOORTHY K
JANAKI T S
PANDIAN B
VENKATRAMANI K
SURENDER KUMAR
THANKI VINAYKANT KANTILAL
RAVI.K.S.
NANNI NAMBOOTHIRI.N
PRAMOD.K.P.
YADVENDRA SHARMA
CHUDASAMA BHUPENDRASING AMARSING
RAJUL GUPTA
TIWARI NIRMALKUMAR RAMNATH
VALVI SHASHIKANT MANJI ST
PATEL JIVANBHAI ZINABHAI ST
MEENA PARAMANAND KANAIYALAL ST
MACCHAR VECHATBHAI KOHYABHAI ST
PASSI VIPINKUMAR JAGDISHLAL
DHARAM VIR JALWA SC
Shrikant Tiwari
BHOPAL
UDAYASHANKARAN N
Pradeep Kumar Srivastava
LUCKNOW
P.S. Srivastava
LUCKNOW
R. K. Gupta
LUCKNOW
B.V. Singh
LUCKNOW
R.K. Manchanda
LUCKNOW
Anil Kr. Srivastava
LUCKNOW
Shahid Ali Siddiqui Shahid Ali Siddiqui
LUCKNOW LUCKNOW
Sanjay Mishra
LUCKNOW
Ravi Prakash Srivastava
LUCKNOW
Abhay Kumar Srivastava
LUCKNOW
Rajendra Singh
LUCKNOW
ARUNACHALAM N
A M MALU
P B SAWANT
J P SHARMA
V.R. WANKHEDE SC
R D MAHAPURE SC
S V NILE SC
SUBRAMANIAN.K.K.
Satrughana Kumar Srivastava
K.T. PAKSHIRAJAN
ASHOK KUMAR SC
Pradip Kumar Das
Samir Chatto-padhyay

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Adwaita Charan Das


KUPPUSAMI T
G.K.Dixit
BHOPAL
ANUJ DUBEY
BHOPAL
Devendra Saxena Devendra Saxena
BHOPAL
PARVEEN KUMAR PRASHAR
MEENA SHRIRAM GHAMANDIRAM ST
PATEL TRIMBAKBHAI RAMUBHAI ST
MRS. SHASHI PRABHA GOEL
RAJNESH GUPTA
ARVIND MALHOTRA
MANISH IMMANUEL
DEV DUTT NIMESH SC
Abdur Rahaman
Tarapada Pari
Jaydeb Basu
AMRIK SINGH SC
MS. CHANDER KANTA SC
SEBASTIN S
Tapan Kumar Roy
RAWAT GAJRAJSINGH M. ST
Sheshnath Sheshnath SC LUCKNOW LUCKNOW
Rajendra Kumar Singh
LUCKNOW
R.P. Shukla
LUCKNOW
Rajeev Kulshresth
LUCKNOW
Nathu Ram Dinkar SC LUCKNOW
Jai Karan SC LUCKNOW
Ashok Kumar SC LUCKNOW
Tarun Kumar Dutta
Surya Bhusan Lal
SHAMBU LAL SC
S.G.NEGI ST
J.B.S. NEGI ST
HARBAGH SINGH SC
C.P. JAYANT SC
SHASHI BHUSHAN SALUJA
Durga Bahadur Chetri
Arun Kumar Srimali
Arvind Singhal
BHOPAL
GORVIYALA BHUPENDRA NATHUBHAI ST
PARGHI VIRSINGBHAI SAMJIBHAI ST
SMT.PATEL ASHA MANUBHAI
ASARI KHATUBHAI KAMJIBHAI ST
V.G. Sharma V.G. Sharma
Kamal Kumar Jain
Anjansri Sarkar
K. JAYASIMHA
G.L. Saini
Manish Kumar De
PATEL AMRUTLAL JIVANJI ST
DAMOR RAMJIBHAI RUPABHAI ST
RAJ KUMAR BHARDWAJ

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

BHUPENDRA SINGH
Sudhamoy Bhowmick
Asit Kumar Biswas
Gangadhar Das ST
Bikash Kr. Saikia ST
Nayan Kr. Chatto-padhyay
SUKHDIP SINGH HUNDAL
GOPAL MOHAN SHARMA
J S MURTHY J S MURTHY
C P JOSHI
UMARAM NITHARWAL
THAKKAR MAHESH CHANDULAL
VASAVA PRATAPSINGH VIRJIBHAI ST
DHRUV ATULKUMAR THAKORDAS
KULDIP KUMAR VERMA
Dipak Kr. Bando-padhyay
Dhruba Khati SC
Mantu Samaddar SC
Ananda Kr. Mondal SC
SURINDER SINGH SC
H.L.BALA SC
SATYA RAM SC
MUTHUKUMARASAMY N
VAITHILINGAM V
SAMPATH KUMAR R L
HARIHARAN S-II
Saroj Kr. Halder SC
Sridam Chandra Roy SC
Debesh Das SC
Paritosh Kumar Roy SC
Ganapati Sarkar Ganapati Sarkar SC
K.P.Murlidharan
BHOPAL
MEENA HARIKISHAN MOHARPAL ST
Sakil Ahmad
P.K. Pandey
N.K. Chaudhary
Krishna Mohan
Ram Pukar Sinha
Smt. Vanishri Damodaran Gautam SC
Bhagwandas Arya SC BHOPAL
Debojyoti Mishra
Dipak Roy Choudhury
Santanu Kumar Chalia
Faizuddin Fakir
Kumud Ch. Deka
Beda Prasad Jaishi
Mukul Baruah
S D KARANJIA S D KARANJIA
B P NIMBALKAR
G P GARG
R S TIWARI
A B JOGLEKAR

BHOPAL

2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

N K WADHAVKAR
S B AGARWAL
S G AGARWAL
DEVENDRA ROY
NIRAJ SHRIVASTAVA
R P TRIPATHI
H K SHARMA
FRANCIS RODRIGUES
S K PANDEY
SHAIKH A SALEEM
D BANERJEE
P K MAHAPATRA
S K PATIL
S K TIWARI
ANURAG MISHRA
SAMPAT KUMAR SHARMA
NANDUSHEKHAR UDAY PANDITRAO
V PARMESH V PARMESH
S A BURATE
AJAY PRAKASH SHRIVASTAVA
S.T YELLURKAR
D C BHARTWAL (B.H. BHARTWAL)
N P SINGH
M G SHAIKH/S M GULAMDASTAGIR
D SHANMUGHAM
RAVIKANT KHETAN
B R WAVAL
S JAYARAMAN
ASHOK KUMAR SINGH
S S DHANI
P R SHESHGIRIRAO
O HARIDASAN
A B MENGARULKAR
S S ACHAREKAR
M B MARYAPGOL M B MARYAPGOL SC
S M JAMALPURE SC
S B KAMBLE SC
T J CHAVAN SC
V S GAIKWAD ST
C S DEKATE ST
S D GADHAVE ST
S I SHAIKH ST
ROHTAS PUNIA SC
IRANNA NAGAPPA RACHUTI SC
V R PARMAR
M U PARMAR SC
SWAMINATHAN P N
MOHD FOSSIL K
BASCARANE R
BARATHY BALASUBRAMANIAM K
SURYANARAYANAN V
CHANDRASEKARAN K

2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132

ANANTHAKALYANA KRISHNAN S
CHANDRASEKRAN R
SELVARAJ C
GANESAN P-I
VETRISELVI S VETRISELVI S
RAMALINGAM A
NATARAJAN V
GANESAN V
RAJA J
VENKATESAN G
SUBBA RAO L
VENKATARAMANAN C S
RAMACHANDRAN A
MURALIDHARA RAO A
CHANDRASEKAR S
V.V. JOSEPH BABU
K.S. VENKATESH MURTHY
KALIDOSS A SC
Nani Gopal Mondal SC
Narayan Sarkar SC
Pranoy Kr. Mondal SC
R M PAWAR R M PAWAR ST
IQBAL SINGH SC
SURESH WAGHARKAR ST
R R THAKUR ST
PURSHOTTAM N MASRAM ST
BHOLANATH WORLIKAR ST
E M KOLI ST
GAJRAJ MEENA ST
Ramashankar Gupta
BHOPAL
S.L.Khemchandani
BHOPAL
HEMANT KUMAR DOSHI
BHOPAL
H.V.Sharma
BHOPAL
R.S.Nema
BHOPAL
V. S. AHIRWAR SC BHOPAL
Dayashankar Singh ST BHOPAL
Ramparvesh Ram SC BHOPAL
Anil.K.Singh ST BHOPAL
B.C.Madavi ST BHOPAL
J.Y.Shindekar ST BHOPAL
K.P.S.Rai SC BHOPAL
Deepchand Sijeriya SC BHOPAL
JHA SURESHKUMAR YASHODHAR
JAIN HEMANTKUMAR JAIN HEMANTKUMAR
Devendra Kumar Dwivedi
LUCKNOW
Tarun Banerjee
LUCKNOW
Sushil Kumar Singh
LUCKNOW
Gopal Das
LUCKNOW
N.C. Pandey
LUCKNOW
MEENA GANPATLAL GIRDHRILAL ST
AROCKIADOSS A
DHANABALA BHOOPATHY T V

2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184

SHANMUGAM G
KRISHNAMOORTHY N
SRIDHAR R S
GOVINDARAJAN R
RAJENDRAN C
ARVIND KUMAR
MANSOOR AHMED DHAR
RAJESH RAI
RANDHIR SINGH MANN RANDHIR SINGH MANN
MRS. RANJANA KUMARI SHARMA
S K DAS
K D KULKARNI
K R ADVANI
M K NAIR
J S YADAV
A B CHAKRAVARTY
B J VORA
N K SHRIVASTAVA
D D KADAM
VISWANATHA SIDDARAYAPPA B
SOLOMAN RAJ C
MATHEW JOHN
S.MANJUNATHA RAO
Rabindra Kumar Singh SC
Apurba Bando-padhyay
Anup Kumar Khan SC
Goutam Naskar SC
Sikha Ekram (Sen)
Urmila Dhar
Alok Nath Mallick
Krishnendu Chatterjee Krishnendu Chatterjee
Subrata Dey
SURINDERJIT SINGH CHUGH
V.S.PATIL KULKARNI
MEENA PRAHLAD SHIVLAL ST
BIST VINDODUMAR HARISINGH
SANAP MOTILAL TATYABHAI
KAILASH CHAND SC
RAJENDER KUMAR SHARMA
SANTOSH KUMAR KHARE
SATISH CHANDER SHARMA
BALDEV SINGH
SURESH KUMAR SHARMA
KULDIP SINGH SC
P.K. SACHDEVA
A.S. BISLA
RAJESH KUMAR
R.K. GOYAL R.K. GOYAL
RAKESH PURI
Arun Kumar Mishra
LUCKNOW
O.P. Singh
LUCKNOW
N. M. Joshi
LUCKNOW

2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236

A. K. Mishra
LUCKNOW
Anjan Maitra
MANOJ KUMAR BHAN
DIGHE ASHUTOSH HEMCHANDRA
K.KRISHNAMURTHY
T. D. Joshi
LUCKNOW
MOHAN S
BABU GOWTHAMAN S SC
GANESAN S SC
Tushar Kanti Bhatta-cherjee
Nihar Kanti Bhatta-cherjee
Kalyan Bhatta-cherjee
KHAN MOHAMMAD SUALEM ABDULLAH
N. S. Dugtal ST LUCKNOW
SELVARAJ R SC
Ashish Kr. Sarkar
Sunil Kr. Jha
Sudipta Sen Sudipta Sen
Sekhar Roy Chowdhury
Mrinal Kanti Bando-padhyay
Nilesh Baisya
Bhaskar Chakraborty
M M ZILE
L L PEREIRA
S BHATTACHARYA
R.K. NARANG
O.P. YADAV
KANWAL DEEP SINGH GUJRAL
CHATTAR SINGH GURAIN SC
SIVAKUMAR J SC
PON RAJESH M (PONDEVARAJ M) SC
D.P.UMADEVI
Sanjam Paul
Santosh Adhikary
Manash Bando-padhyay Manash Bando-padhyay
Vijay Kumar Sinha
MANOJ KUMAR PANDOHI
Aninda Sundar Roy
Prantosh Chatto-padhyay
Debasish Sinha Roy
Tamal Kishore Roy
Arun Chakraborty
Swapan Roy SC
Ranjit Das sc
Himangshu Shekhar Shit sc
DHARAM BIR SINGH SC
RAMESH KUMAR GUPTA
VEER PARKASH
SURINDER KUMAR GUPTA.
DARSHAN LAL SC
Arun Kr. Biswas SC
Benoy Krishna Mondal SC

2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288

Dulal Kanti Mondal SC


Nadra Nath Mondal SC
Ramprosad Gayan SC
Arun Das SC
H.D.Y.K.SWAMY H.D.Y.K.SWAMY SC
ANIL NATHANIEL
N.J. JACOB
P. MAMMEN KURIEN
GIRIJA M.
SEBASTIAN JOSEPH
K.P. SIVADAS
Pradip Kumar Majumdar SC
Shyama-nanda Parui SC
Ranjita Roy SC
Anil Kr. Das SC
Santanu Kumar Biswas SC
Samar Kr. Saha SC
Swapan Kumar Choudhury SC
Bimal Kr. Das SC
Chandra Nath Das SC
CHARAN LAL MEENA ST
Toshi Tshering Namgayal Toshi Tshering Namgayal ST
Purna Lama ST
Jyotirmoy Mandi ST
Chandan Kr. Chanda
Chandan Biswas
Dibakar Choudhury
R R KEDAGE
V.S. MAHAPADI
RATHINASAMY M SC
Arati Das
Ashim Kr. Laha
Kanak Kanti Chakraborty
AMAR CHAND MEENA ST
OM PRAKASH MEENA ST
MOTI LAL MEENA ST
JAGATIANI ANAND NARANDAS
THAKKAR VIJAYKUMAR NAGJIBHAI
CHAMPANERIA HARISHCHANDRA VANMALIDAS
NINAMA VINODKUMAR RAMJIBHAI ST
ROHILLA RAMESHKUMAR RAMKISHAN ST
R.K. KASHIV
BHOPAL
LAKRA RAMANUJ P. ST
JADEJA JAMSINH BHIKHABHAI JADEJA JAMSINH BHIKHABHAI
Pranab Kr. Sen
Mihir Ranjan Chowdhury
RAJEEV KUMAR SHUKLA
BHOPAL
G.S. CHAUHAN
BHOPAL
K. B. MAHASHABDE
BHOPAL
S V NAIR
S M CHAURASIA
M V GOSWAMI

2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340

Y B KHODPE
PANNEERSELVAM K SC
Sudhendu Kumar Singh
Ashok Kumar
Viveka Nand Jha
Sanat Kumar Marndi ST
Shashank Bhushan ST
Atma Kumar SC
VASANTHAKUMAR P VASANTHAKUMAR P SC
A. K. Srivastav
LUCKNOW
V.V.LAXMI NARASAIAH
D.SAI RAMESH
K.GOPAL RAO
K.RAMA RAO SC
M.CHAKRAPANI SC
T.RAVI VERMA SC
M.S. Acharya
Ram Dev Raiger SC
UMED S BISHT
DINESH JAIN
L S YADAV
J A KHAN
P M DHOLE
N B KUDALE
D A BHUSARI
S C JHA
A S PATIL
G R DESAI
A S PATNE
K R PALDIWAL
S S RAORANE S S RAORANE
BASKARAN K
VENKATESALU M
VILLALANA M
THANGAVEL RAJENDRAN
NANDAGOPAL T S
VIJAYA VENKATARAGHAVAN R
R.V.GOPALKRISHNA
THANGAVEL S
D.K. Tiwari
K.C. Tiwari
M.M. Shrivastava
P.P. Sharma
Dana Ram
Man Prakash Bareth
CHANDRESHEKHAR POAL SC
P K AHIRE SC
PANDEY AKHILESH K. PANDEY AKHILESH K.
B.P. YADAV
S.C. ARORA
MADHUKAR T TORNE SC
RAMDHANLALA MEENA ST

2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392

GOPI RAM MEENA ST


S.K. Chhabra
M.K. Verma
Kailash Chand Jain
Satish Kumar Jain
Anoop Alexender
Sampat Rai
R.P. Nagar
N.S. Hada
Anil Kumar Chandela
S.P. Verma
G.S. Charpota ST
Devender Singh Dutt
S.S. Pabana
Ashok Kumar Sharma
Ram Avtar Yadav
Suresh Chandra Gupta
M.R. Loyal M.R. Loyal
Madhu Sudan Sharma
Jhoomar Mal Johia SC
Anil Kumar Sharma
Ashok Tolani
C.P. Sharma
Ratan Chakrabarti
Niranjan Godara
Mani Ram Sharma
U.S. Jhakar
Anil Kumar Sharma
Om Prakash Saharan
Kalyan Sahay Bunkar SC
PARAS RAM
DHARWARKAR RANJIT VISHVANATH
Satyapeer Pattnaik
BHUBANESHWAR
MEENA DHUNDURAM R. SC
BHARDWAJ NILESH KUSHALPAL BHARDWAJ NILESH KUSHALPAL
K.RAJASEKHAR REDDY
AYUB KHAN A
SHANMUGHAM S
SATYANARAYANA CHINAGAM OBC BHOPAL
ROSA USHA ANTHONY
SUBODH TIWARI
BHOPAL
PRADEEP VYAS
BHOPAL
JAGANNATHAN C A
ASHA DEVE S
VIMAL KUMAR DIMARI
BHOPAL
M U SHINDE
RAVINDRA G BHAT
S. K. MOD
BHOPAL
R. C. DIWAN
BHOPAL
M. I. MANSOORI
BHOPAL
Govinda Ch. Mohanty
BHUBANESHWAR
Suranjan Mishra
BHUBANESHWAR

2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444

V N RAJU ( V. NAGRAJU)
H Y KADAM
V S YADAV
A S MUJUMDAR
R L GOSAVI R L GOSAVI
J S CHAUHAN
GIRISH NARAIN VERMA
J P SINGH
B D SANKHE
RADHAKRISHNAN V IYER
P A TANNA
V S DHONDAGE
BHUPENDRA SINGH
A V DESHMUKH
C R BAWISKAR
A M SABLE
S.K. SHETTY
SMT S A AWSARE
A J SHETYE
S A PATIL
K B MALI
APOORVAKUMAR L SHARMA APOORVAKUMAR L SHARMA
S B JAWALKAR
M Y GHADGE
SMT.M A KULKARNI
SMT. A S PRABHU
R N PATHAK
PRADEEPKUMAR VYAS
L V BISHT
D N NIMBARMUNDHE
D K PARMAR
S D AMBEKAR
V U BRAHMAKSHATRI
ANIL KUMAR MEHROTRA
H D DESAI
N M VENUGOPALAN
J H KHALSA
SHASHIDHAR
V C GAWAS
INDERLAL KALAL
R M SAKHARKAR
S G VAJA
R K ANAND
R V NATU R V NATU
H M DIXIT
S J SAHU
A B KULGOD
S S PATIL
K A PANDYA
A V HINGORANI
S Y PARAB
K RAMAMURTHY

2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496

V H SANGAR
A S ARORA
K RAMESH BHAT
R A NAWALE
K D GOHEL
G S RATHORE
DAIYA KIRIT VITHALDAS
HEMKUMAR CHAUDHARY
BHOPAL
S. N. THAKUR S. N. THAKUR
BHOPAL
HEERALAL GIRI
BHOPAL
KRISHNAKUMAR SINGH
BHOPAL
PRAKASH RANJAN SHRIVASTAVA,
BHOPAL
K.SHIVAKUMAR
SESHADRI R S
SESHADRI R
NAGARAJAN K
MANI M
RAJASEKAR T
CHANDRAMOORTHY R
PANDIAN D
AROCKIASAMY A
KRISHNAKUMAR TR
VELAYUDHAM K
PRASUNA SUNDARARAMAN
KULASEKARAN K
WILLIAM INNOCENT NELSON J
Sujoy Bhatta-cherjee
Tapan Sekhar Chakraborty
MOHD. NAUSHAD
BHOPAL
SUNIL DATTA
BHOPAL
RAJESH TANDON RAJESH TANDON
BHOPAL
S.S. MANGAL
BHOPAL
PRABEER BANERJEE
BHOPAL
SAYED GULFAM ALI
BHOPAL
ANIL ARYA
BHOPAL
D M MANGESHKAR
Girish Ch.Behera
BHUBANESHWAR
V B PARAB
SMT N I JOSHI
V.BADRI
AVEZEB D'SOUZA
DEBASHISH DATTA
MUKESH SHRIVASTAVA
RAMESH RAMNATHAN
A.B. TIDKE
BHOPAL
B.A. BOYAR
BHOPAL
J N RAO
S M SHAIKH(S M PATEL) S M SHAIKH(S M PATEL)
H.K.MUNEGOWDA
S.CHANDRASHEKAR REDDY
Pankajlal Singha
Tarun Kr. Singha

2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

Pannalal Singha
Smt. H. Memcha Devi
Debashish Mazumder
Jamkhogin Haokip ST
SMT VARSHA ANIL KOLHATKAR
SAMUEL C VERGHESE
G G SHIRODKAR
PRADEEP GUPTA
RAJ R GEHANI
PRAKASH M MODAK
V R NAGARKAR
SMT. C D SHIRKE
SMT. MARIAM GERALD
R MURUGA BOOPATHI
A V NAYAK
D P SHETYE
C S BHATADE
HOSHANG J B JAL HOSHANG J B JAL
DINRAJ SHETTY
VED PRAKASH PATWA
A B PATIL
Y D KANZAR
VIJAY PANDAY
L P DUBEY
R.Y. PATIL
SURYAKUMAR SHARMA
M R A SHAIKH
SANJAYKUMAR G PRADHAN
T S KRISHNAMURTHY
AYYA CHANDRASHEKHAR R
MOHD KARIMULLAKHAN
SMT. A N GOKHALE
UMESH B PALAV
CHANDRAKANT MALPEKAR
VINOD DHOTRE VINOD DHOTRE
S G KULKARNI
A M REUBEN
NASIR KHAN CHAND KHAN
B G GHOLKAR
P M VARKEY
NARAYAN M TAMBE
PANDURANG R PEDNEKAR
JAGDISH R PILLAI
R N THOMBRE
KHAIRAZ KAZIM HUSSAIN
S A SAWANT
SUNIL A PALEKAR
PURSHOTTAM DALWANI
H R GHATGE
PARAMASIVAM SAILAPPA
N J SABLE
M G MENON

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600

SYED WASI AHMED RIZVI


A K THAKKER
SURESH MANE
V N BHOSALE
RAVINDRA KURUNDWAD RAVINDRA KURUNDWAD
C J D'SILVA
U P KULKARNI
R M GANGREDDIWAR
K R PRASAD
V N SANKHE
A V REDEKAR
V R MANDREKAR
PRAKASH P DESHMUKH
HARBIR SINGH BAKSHI
GURUBACHAN SINGH JAGYASI
T S RAVI
SUKHVINDER SINGH
OOMEN VERGHESE M
SURENDRA THAKUR SINGH
SUNIL S ANGANE
M VASUDEVAN
SANTOSH S SHETTY SANTOSH S SHETTY
NARENDRA T RANE
DHANJAY MAHAPATRO
SURESHKUMAR N SAMEL
SATISH G JADHAV
R H DIXIT
MOHD M RAFIUDDIN (M R MOHAMMAD)
M.G.KUMBAR
MOHAN K
KULANDAIRAJ L
SARAVANAN R
RAJ M
UTHANU MALLIAN S
YADAVALLI SUDHAKARA RAO
GOPALAKRISHNAN R
GANESH P R
KARI B
SEKAR G
Abdul Mutalib
Sujit Mishra
Syed Taffique Hussain
Pabitra Kataki
Jasabanta Mazumder Jasabanta Mazumder
Rajkumar Kalita
Dils. Debajyoti Sinha
KAMLESHWAR SINGH
SMT R P SANDBHOR
Ganesh Ch. Sharma
Joydeep Dutta
Padma Ch. Das SC BHUBANESHWAR
Manaranjan Majhi
BHUBANESHWAR

2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652

Bhabesh Ch.Mohanty
BHUBANESHWAR
Narottam Rath
BHUBANESHWAR
James Cherwa ST BHUBANESHWAR
RAJESHWAR DAYAL VERMA
N.K. GUPTA
RAKESH BALLABH
YOGESH AGNIHOTRI
S.K. GUPTA
DEVKI NANDAN DEVKI NANDAN SC
RAJ KISHORE SHARMA
NISHA CHOPRA
VIJAY MALA BHANOT
MANGAL SINGH
ANIL GUPTA
Hom Prasad Sharmah
Swapan Kr. Nath
Tridip Ch. Roy
Rahul Sinha
Imdadur Rehman
Sagar Kr. Dutta
Dwijendra Mohan Das
Nikendra Singha
Naziruddin
Sudip Kr. Dutta
Hem Chandra Kalita
Dambaru Bora
Debeswar Chandi ST
Prafulla Kr. Taye ST
Tushar Kanti Sen
Samir Kr. Mitra
Chittaranjan Das Chittaranjan Das
BHUBANESHWAR BHUBANESHWAR
Ananta Ram Palo
BHUBANESHWAR
Umesh Ch.Pradhan
BHUBANESHWAR
Susanta Ku. Das
BHUBANESHWAR
Chepulla Ravi
BHUBANESHWAR
S.K.Sengupta
BHUBANESHWAR
MANBIR SINGH
H.K. PRUTHI
NEEL KANT
SURENDER KUMAR
T. MURLIDHARA
BHOPAL
PRAMOD KUMAR RAJPUT
BHOPAL
RAMPHAL PANDEY
BHOPAL
B.N. NANAWARE ST BHOPAL
P.S. JUNEJA
BHOPAL
C.M. BURDE ST BHOPAL
V.G. PAWAR ST BHOPAL
S. KALYAN S. KALYAN
BHOPAL
S.K. PENDHARKAR
BHOPAL
R.K. JAISWAL.
BHOPAL
BHIK CHAND AGRAWAL
BHOPAL
SANJAY DAVE
BHOPAL

2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704

T.F. TOPPO ST BHOPAL


P.E. DAS ST BHOPAL
GEORGE VIJAY KUMAR KERKETTA ST
SUDHIR EKKA ST BHOPAL
S.S. BAIS ST BHOPAL
IGNIS EKKA ST BHOPAL
B.S. BAGHEL ST BHOPAL
MANGILAL CHAUHAN ST BHOPAL
RAMRAJ NIMESH SC BHOPAL
DEEPAK MISHRA
BHOPAL
ANIL CHOGULE
BHOPAL
Smt. VEENA ANAND
BHOPAL
M.A. YOUSUF
BHOPAL
S.S. DAHIYA
C.P.S. TEOTIA
Niharesh Nandi SC
Larho Krelo ST
Dilip Kr. Gogoi Dilip Kr. Gogoi
Bibhuti Bhusan Borah
Shyamal Kr. Dutta
Ashok Kr. Chakraborty
Kha Borah
Bijoy Bhusan Baruah
Phani Bhusan Roy
Dipak Kr. Deb
Basudeb Bhatacharjee
Imranul Goni
Subhasish Guha
Dilip Kr. Chettri
Parag Kr. Baruah
Ashit Chakraborty
Binayak Bhattacharjee
Ashish Adhikari
Biswendu Dey
Subir Das Subir Das
Bikash Ch. Nath
Nihar Ranjan DebRoy
Bhaskar Kanti Bhattacharjee
Pannalal Dutta
Gopeswar Ch. Paul
Ajit Mohan Paul
Mohit Kanti Dey
Mahendra Dutta
Mrinal Kanti Goswami
Md. Muhibur Rahman
Ganesh Ch. Deka
Pijush Banerjee
Md. Hanif Alam Bora
KANNAN P
SIVARAMA KRISHNAN M G
MOHD IBRAHIM AZATH
VIJAYAKUMAR M G

BHOPAL

2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756

SUBRAMANIYAM R
SRIDHAR A
KUMAR S
MUNIASAMY K
KUMARASAMY D KUMARASAMY D
RAVI K
SUBRAMANIAN M
SIVARAMAN N
SRINIVASAN KRISHNAMACHARI
MAHENDRAN G
SANTHANAKRISHANAN R
VENKATESWARAN B
ARUMUGHAM V
VEERARAJAN V
MANUEL V
VISWANATHAN V R
RAJARAJACHOLAN K
LIONSINGH XAVIER J R
JOSEPH PACKIARAJAN M S
THIRUGNANA SUNDARAM N
ESAKKIAMUTHU C
PERISELLA RAGHAVA RAO PERISELLA RAGHAVA RAO
THANGAPPAN S
RAJASEKARAN M
LAWRENCE A
RAJEEV K
BALASUBRAMANIAM P-I
CLEMENT JEEVANATHAN E
SENRAJ T
NATARAJAN S
GURUNATHAN S
SELVADURAI V
MUTHIAH A
PRASANNA VIDYASAGAR M SC
TAMILSELVAN A SC
CHINNASAMY P SC
KALAICHELVI K SC
VIJAYANATHAN A SC
ILANGOVAN S SC
PERIASAMY P SC
ANANDAN M SC
VARADARAJAN A SC
BALU K SC
THANGARASU R THANGARASU R SC
AJIT KUMAR S SC
PONNUSAMY V SC
SAMPATH M-II SC
MUTHUSELVAM K SC
GANESAN P SC
GNANASEKARAN R SC
SELVAM G SC
GUNASEKARAN K SC

2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808

MOHAN P SC
PUGAZENTHI N SC
RAJENDRAN N SC
JAYABARATHY SC
VIJAYAN K SC
TAMILVANAN S SC
MOGANAN K ST
JOSE VARGHESE
VENUGOPAL P VENUGOPAL P
NAGARJUNA B S
VASUDEVAN R
SUBBIAH B U
PRABHA R
SUSAN VARGHESE
CHANDRASEKARAN N
BALAVINAYAGAM B S
DORAIKANNU V
VIJAYAN R
DHAMODARAN K
RAMAMOORTHY R
MEERA BAI S
BAGEERATHI C M SC
VAITHEHI
MARUTHAIAH T SC
PARTHASARTHI DE
VINOD KUMAR SINGH
Hari Pada Roy
Rabindra Kr. Borah
Nijit Kr. Nandi
Dharani Borah
Md. Abdul Muneem Md. Abdul Muneem
Prahlad Borborah
Rabindra Pathak SC
Lokhendra Nath Sonowal SC
Jitendra Kr. Saikia ST
Balaram Pegu ST
Ratneswar Doley ST
Jogesh Sonowal ST
John Oscar Marak ST
Bishnu Ram Boro ST
Ms. Lalchangliani Sailo ST
Dambaro Bhoktiari ST
Paul Peter Kujur ST
Dennis Caleb
LUCKNOW
Ajay Singh Yadav
LUCKNOW
Debdas Mukherjee
V.P.S. KHURANA
V.S. NEGI V.S. NEGI
H.S. TOOR SC
N. SHREEKUMAR
D.C. CHOUDHARY
D.V. SIDMUKH

2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860

R.K. KHANNA
R.K. SRIVASTAVA
ASHWINI KUMAR
H.M.S. NAGAR
Rabindra Nath Ain
TULA RAM ARYA SC
A M NAIK
M D SANAP
ATUL KUMAR
B.S.MANJUNATH
S.R.L. Verma
LUCKNOW
S.K. CHATURVEDI
K. RABI KUMAR DORA
BHUPINDER BATAR
JASBIR SINGH AUDKHASI
SMT VASANTI SUBRAMANIAM
SATISH CHANDRAN
Alok Bhaskar Sharma Alok Bhaskar Sharma
Virendra K Singh
LUCKNOW
G.K. Goswami
LUCKNOW
A.K. GUPTA
P S PATKAR
SMT. P A D de FONSECA
JOAO T CRUZ
PUROHIT SUNIL MADANMOHAN
KHETIYA MAHENDRAKUMAR U.
RAWAL PANKAJ JAYANTILAL
SHARMA SHIVKUMAR RAJESHWARDAS
MEENA HARPRASAD JAGANNATH ST
MEENA BHIMSINGH ST
MAHALE RAMESH SHANKAR ST
SHAJI JOHN
G.RAMANATH
GOPINATH.M.P
EGBERT PERIERA EGBERT PERIERA
R.S.VENKATARAM
WAHEEDA DAWOOD
KRISHNAMURTHY MADHYASTA
SATISH.V.IYENGAR
K.RAMESH
S.JAGADEESHA
V.S.SATHYANARAYANA
HARESH KHEMCHAND
S.P. SANGWAN
C.K.RAMACHANDRA
C.N.MADHUSUDAN
K.NATESH
THYAMPANNA RAI
Tapan Kr. Sadhu SC
Debiprosad Nath
G.V.PRABHU
M.A.SRINATH

LUCKNOW LUCKNOW

2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912

KUM G C FERNANDES
R N DESHPANDE
NIKHIL J WAGLE
DEVENDRA R CHATURVEDI
D B RUPANI D B RUPANI
S RAMASUBRAMANYAM
K V S RAMA RAO
R R PATHAK
M M ASRANI
SMT. MARGARET V CRASTO
SMT. GIRIJA VAIRAMOHAN
D R RATNAKAR
S G CHOUDHARY
RAJKUMAR J LAL
NIKHIL PANDHARKANDY
L M BABLANI
S R MAYEKAR
JAYANT S BHATTACHARYA
SHRINIWAS RAJAN
S R RAJURKAR
S S BHATWADEKAR
B H SHINDE B H SHINDE
R B PATIL
VIVEK MUKUND
MANOHAR V NATU
V HARIKRISHNAN
M H RISBUD
SHRIKANT V DESHMUKH
SMT N P JOGLEKAR
DAYAL KOTWANI
JAIPRAKASH S SINGH
Smt. Sanjukta Das
BHUBANESHWAR
Bijay Ku. Kuanar
BHUBANESHWAR
Brijesh Kumar Srivastava
LUCKNOW
Muni Mohan Saxena
LUCKNOW
S. S. Chauhan
LUCKNOW
Ajay Kumar Jain
LUCKNOW
Sujeet Kumar Srivastava
LUCKNOW
Santosh Kumar Srivastava
LUCKNOW
Laxman Charan Marandi ST BHUBANESHWAR
Arjuna Kishore Dhal
BHUBANESHWAR
G.R.VIDYALANKAR
M.GHOUSE BASHA MOGHUL
JOSEPH LAMBERT DIAS JOSEPH LAMBERT DIAS
H.B.VENKATESH
K.K. RAMAKRISHNA (R.KISHORE KUMAR
C.N. SRINIVASA
SYED MOHAMMED V.S.
PRASAD G.
JOSE C.D
SURESH BABU P.G.
R. DILEEP KUMAR

2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964

N. SATHIANARAYANAN
VARMA K. RAGHU
C.B. Pandey
LUCKNOW
S.P. SINGH
G. SRINIWAS
MUKESH CHAND
SHEOPAT SINGH
MEENA BHARATLAL C. ST
TAVIAD HIRABHAI HAKARBHAI TAVIAD HIRABHAI HAKARBHAI ST
JOSHI BIPINKUMAR VASUDEV
RATHOD MAHENDRASINH AMARSINH
SMT. SHAH PARUL JATIN
C.K. GEORGE KUTTY
DATTA REVATI RAMAN
JHALA BALDEVSINH LAKUBHAI
DARJI SURESHCHANDRA RATILAL
JOSHI JAYANT JANARDAN
JHALLA JAYVIRSINH BAPUBHAI
SINGH AMARJIT NARENDRAPALSINGH
SIDDHU KANVARPAL SINGH
N. RAM MANOHAR
Ajit Debnath
Rex Hungyo ST
R.K. Darendrajit Singh
Harotosh Kr. Das
Hareswar Goswami
Sanjoy Kr. Mazumdar
Buddha Pratim Dutta
Rajkumar Debendra Singh
Subir Dutta Choudhury
Ms. Shibani Bhattacharjee Ms. Shibani Bhattacharjee
Rajkumar Surchandra Singh
Ms. Rita Rani Bhowmick
Sivaji Chanda
Abhijit Dey
Ratnangshu Chakraborty
Phanidhar Kakoti
Jatindra Mohon Bora
Ms. K. Patricia Laloo ST
Ashim Roy
Pallav Lochan Saikia
Nirmal Kr. Das SC
Lobendu Sekhar Das SC
Dipen Ch. Bania SC
Kshitendu Kr. Malakar SC
L.L. Mate Gangte ST
James Guite ST
Lalkhoneh Simte Lalkhoneh Simte ST
Kaizadal ST
Jayanta Kr. Pathak SC
Gautam Ch. Mandal SC
Stringsing Nongbet ST

2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016

Benu Ranjan Sutradhar SC


R. Valentine Basaiawmoit ST
Swapan Das SC
Ms. Zarina Khan Shadap ST
Tapan Kr. Rajkhowa SC
Tapan Ch. Gayan SC
K. Hmar ST
LAKSHMINARASIMHAN K P
SRIDHAR S
VIJAYAKUMAR R
RANI S SC
FRANCIS XAVIER RAJA B
ALAGESAN R
RAMACHANDRAN K
KARUPPAN CHETTY V
BALASUBRAMANIAM R
AMARNATH SINGH M
RAJAGOPALAN B RAJAGOPALAN B
RAJAN H
ANBARASU D SC
CHANDRASEKARAN R P SC
SELLAPPAN S SC
KRISHNADOSS S
VIJAYALAKSHMI R
MD ABDUL GANI A
JOTHI PANICKER P
VENKATESAN V
SRIDHARAN S
ELEZEBETH VASANTHAKUMARI
BALAJI RAMANATHAN N
PUGALENDRAN M
MOHAN B
YAGNIK KIRITKUMAR MANIKLAL
KHOKHAR YUNUSBHAI JIBHAI
MADAN MOHAN MUSABHAI MADAN MOHAN MUSABHAI
POTDAR KIRAN CHANDRAKANT
KOTECHA JAYANTILAL LALJI
M. C. Thapliyal
LUCKNOW
Shankar Kumar Rakshit
LUCKNOW
Hafizzudin Ahmed Khan
LUCKNOW
Balram Misra
LUCKNOW
A.K. Asthana
LUCKNOW
Mahesh Sinha
LUCKNOW
G.C. Srivastava
LUCKNOW
B. B. Kunwar
LUCKNOW
Anupam Saxena
LUCKNOW
Ashok Pratap Singh
LUCKNOW
Vidhya Dhar Pandey
LUCKNOW
K.K. TIWARI
BHOPAL
RAFIQUE AHMED
BHOPAL
Tapan Kumar Roy (No. )
Rajendra Prosad Maitra

3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068

Mrinal Kanti Saha


Prosanta Chatto-padhyay
Swapan Kumar Mondal
Abdul Wahid
Ahindra Nath Halder Ahindra Nath Halder
Alok Bondo-padhyay
Sudip Kr. Dutta
Apurba Kr. Bhajan
Bidyut Talukdar
Aparesh Nandi
Sudip Chakraborty
Sujit Kr. Saha
Saikat Mitra
Saibal Kr. Ghosh
Biswanath Bag
Manoj Halder (No. ) SC
Apurba Kr. Sadhya
Chunilal Barman SC
Biswanath Saha SC
Uttam Kr. Saha SC
Sailendra Nath Sardar SC
Tarun Chakraborty Tarun Chakraborty
Dipak Chatterjee
Kiran Sankar Chakraborty
Jodranath Lenka
BHUBANESHWAR
Sankar Prasad Ghosh
BHUBANESHWAR
S. C. Tiwari
LUCKNOW
N.K. Bajpai
LUCKNOW
Pawan Kumar Singh
LUCKNOW
Mohan Swaroop
LUCKNOW
L.P. Pandey
LUCKNOW
Jeet Lal SC LUCKNOW
Brijendra Kumar SC LUCKNOW
S.P.S. Nirmal SC LUCKNOW
Modi Singh SC LUCKNOW
Satyendra Nath
LUCKNOW
R. S. Tewari
LUCKNOW
J. P. Singh SC LUCKNOW
Pyare Lal Harijan SC LUCKNOW
R. K. Solanki
LUCKNOW
B. V. N. Tiwari
LUCKNOW
Dhananjay Singh
LUCKNOW
Ram Singar
LUCKNOW
Santosh Kumar Mishra Santosh Kumar Mishra
R. C. Sharma
LUCKNOW
Chhote Lal SC LUCKNOW
Ashok Kumar Srivastava
LUCKNOW
P. K. Sharma
LUCKNOW
Mohd. Hadish Ali
LUCKNOW
Asuda Ram
LUCKNOW
Suresh Singh
LUCKNOW
V.K. Sinha
LUCKNOW

LUCKNOW LUCKNOW

3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120

SAXENA DHIRAJKUMAR OMPRAKASH


PATEL MANUBHAI BALUBHAI
ANAND KISHORE
BHOPAL
SHANKAR MESHRAM SC BHOPAL
SUDHIR K. SHUKLA
BHOPAL
SURENDRA KUMAR JAIN
BHOPAL
R.M. GAUTAM
BHOPAL
R.K. NAIR
BHOPAL
S.K. CHOUKSE S.K. CHOUKSE
BHOPAL
R.K. VERMA
BHOPAL
ANIL KUMAR JAIN
BHOPAL
R.K. SRIVAS SC BHOPAL
SURESH SADHAV SC BHOPAL
RAVINDRA SISODIA
BHOPAL
OSCAR TIRKEY ST BHOPAL
SHOBHARAM JATAV SC BHOPAL
DEONIS KINDO ST BHOPAL
SWAPAN KUMAR KHAN SC BHOPAL
P. UNNIKRISHNAN (NO.I)
C.G. RAMACHANDRAN
K.P. VIJAYAKUMAR
S. BALAMURALI
JOY THOMAS E.P.
P.C.AJITHKUMAR
P.N. SUDARSANAN
D. SAM SUNDER RAJ
ANTONY MICHAEL T.F.
K.P. RAVI KUMAR
P.T. MATHEW
C. ABDUL MAJEED
M.K. JAYARAJAN M.K. JAYARAJAN
Ram Prakash Srivastava
LUCKNOW
GOSWAMI DINESHGIRI BHAGWANGIRI
ALEXANDER PANNA ST BHOPAL
SHAKIR AHMED
BHOPAL
Satish Chandra Mishra
LUCKNOW
Smt. Kokila Pandey
LUCKNOW
J.K. NAGPAL
DIWAN CHAND KAWAL SC
RAI CHAND SC
JAGDISH PRASAD SC
RAMPHAL SC
B.S.Gupta
LUCKNOW
A. K. Saxena
LUCKNOW
Rakesh Kumar Tyagi
LUCKNOW
RAGHUBAR DAYAL SC
Durgeshweari Saran Srivastava
LUCKNOW
M.C. RAJENDRA BABU M.C. RAJENDRA BABU
C. HARIDAS
Dilip Kr. Mukha-padhyay
P.A.THOMAS
P. N. SREEKUMAR

3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172

T.K. HARINARAYANAN
SANKARANARAYANAN R
PADMA V
SUBRAMANIAM C
MURUGANANDAM M
SUBRAMANIAM N
RAVINDRAN S
PATEL ISHWARBHAI BHURBHAI
PATEL VALI HASAN
GUSANI PRADIPKUMAR BHOGILAL
PANDYA RAJENDRA NATWARLAL
Sitaram Agarwala
BHUBANESHWAR
RAMESHWAR SADHAV SC BHOPAL
K.L. BARIA SC BHOPAL
AGPIT PANNA ST BHOPAL
ANTHREWS KUJUR ST BHOPAL
K.C. MISHRA
BHOPAL
B. R. K. IYER B. R. K. IYER
BHOPAL
ANAND KUMAR SHRIVASTAVA
BHOPAL
RAMESH KUMAR SHARMA
BHOPAL
K.K. SITHOLIWAL
BHOPAL
SANJAY SHRIVASTAVA
BHOPAL
SAM ZEPINAH J A
SEETHALAKSHMI M
SURESH RAO K
GOPALAKRISHNAN G
MARGARET M T K SC
VIJENDRAN R
MAM CHAND SC
N.K. BANSWALA SC
NARAIN SINGH SC
BRIJ BHUSHAN SC
HARPAL SINGH SC
BHARAT BHUSHAN CHAUHAN SC
RAVINDER MOHAN RAVINDER MOHAN SC
VIRENDER SINGH SC
Digambar Mishra
BHUBANESHWAR
H.K.Mohapatra
BHUBANESHWAR
M.P. AGARWAL
BHOPAL
S.N. UPADHYAY
BHOPAL
ARUN KUMAR JAIN
BHOPAL
SUHAS GANDHE
BHOPAL
J.P.S. CHOUHAN
BHOPAL
P.N. MISHRA
BHOPAL
KARANSINGH YADAV
BHOPAL
S.K. SINGHAI
BHOPAL
AJAY KUMAR GOSWAMI
BHOPAL
R.K. SHARMA
BHOPAL
SANJAY SOOD
BHOPAL
SHASHIKANT GUPTA
BHOPAL
ANIL C. SARAF
BHOPAL
T.V. CHACKO
BHOPAL

3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224

RAJSHEKHAR CHOUBEY
BHOPAL
KRISHNAKANT KUSHWAHA
BHOPAL
SUSHIL KUMAR DUBEY
BHOPAL
ARVIND KUMAR PANDEY
BHOPAL
ANIL KUMAR JAIN ANIL KUMAR JAIN
BHOPAL
MANOJ D. MULEY
BHOPAL
KAPIL DUBEY
BHOPAL
B.C. EKKA ST BHOPAL
INDERJEET BACHHERIA SC BHOPAL
SURESH CHANDRA GOYAL
BHOPAL
BHARATSINGH CHOUHAN
BHOPAL
ARUN SINGH R
GOPINATHAN K V
ZALA PREMJIBHAI KHIMJIBHAI SC
SHARMA PANKAJKUMAR P.
VADHEL POPATLAL GOVINDBHAI
MARU AHMEDHUSAIN ISABHAI
MEENA KAILASHCHANDRA GULABCHAND ST
MEHTA VIRENDRAKUMAR
DOSHI KAMAL
VERMA RAVISHANKAR MAHESHANANDPRASAD
AGRAWAL KANARAM AMARCHAND AGRAWAL KANARAM AMARCHAND
BALI SATISHKUMAR J.
PATEL DINESHKUMAR BABUBHAI
SONI CHANDRAPRAKASH BHURALAL
AGRAWAL ANILKUMAR
JHA PIYUSHKUMAR NATWARLAL
AGRAWAL BALMUKUND
INDRODIA DINESHKUMAR KLYANJI
YOGESH KISHAN
ARVIND PRASAD
THAKKAR RAMESHKUMAR JAGJIVANDAS
SMT. SUDHA SEKHAR
SHUKLA UMED NARAYAN
BOOTRA KAMAL KISHOR
GUPTE SUNIL SRINIVAS
GANDHI RAJESHKUMAR AMRATLAL
BOHRA VASUDEV
CHATURVEDI ATUL SOHANSWARUP
KELA KISHANLAL C.
CHAUHAN UMEDSINGH ARJUNSINGH
GANDHI KIRIT RASIKLAL
CHANDRASHEKAHR SURESH KARIATUKARAN
KADAVANU GEORGE CHERIAN KADAVANU GEORGE CHERIAN
MANSURI ASLAM ABDULBHAI
PANCHAL PUNJILAL SHANKARLAL
KHATRI GULAMRASUL AHMEDJI
PATEL HITENDRAKUMAR MAGANLAL SC
MEENA BABULAL ST
CHAUHAN KIRANKUMAR JIVABHAI
VAKHARIA JITENDRA VRAJLAL
PATEL SULEMAN MOHMED

3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276

MATHUR CHANDRA PRAKASH


GADHVI RAMESHKUMAR AVADDAN
GAJRAJ SINGH SC
HARDWARI LAL SC
Hiramba Basumatari ST
SANJEEV SHARMA
BHOPAL
SUNIL KUMAR DUBEY
BHOPAL
SUDHIR KUMAR GUPTA
BHOPAL
A.K. PATEL A.K. PATEL
BHOPAL
ASADULLAH KHAN
BHOPAL
BALWANT SINGH RATHOR
BHOPAL
SUNIL KUMAR SHRIVASTAV
BHOPAL
RAVINDRA GHANSHANI
BHOPAL
A.K. AGARWAL
BHOPAL
SANDEEP TREHAN
BHOPAL
SUBHASH CHANDRA
BHOPAL
S.K. JOSHI
BHOPAL
SMT RITA NAGARKAR
BHOPAL
A.S. PARIHAR
BHOPAL
M.G. KHERA
BHOPAL
D.N. Pandey
LUCKNOW
Anand Bahadur Rawat SC LUCKNOW
Ram Das ST LUCKNOW
Subodh Kumar Gupta
LUCKNOW
N.N. Lal
LUCKNOW
R. D. Singh
LUCKNOW
Promod Kumar
LUCKNOW
Pallavi Mishra
LUCKNOW
V.P. Joshi
Subhash Chandra SC
Dhan Raj Gupta Dhan Raj Gupta
Hans Raj Meena ST
R.K. Vijay
D.V.VINOD POOVAPPA
WILFRED PINTO
KESHAVA PAI
SANTOSH M.HARVATTE
C.N.RAJASHEKAR
C.U.POOVAIAH
N.HIRIYANNA
THANGAIYAN R SC
PANNEERSELVAM A T
ASHOKAN M
NARAYANA MOORTHY S
DHARAMVEER SINGH SC
SHARMA OMPRAKASH
SHAH KRISHNAKANT GANSHYAM
BHUROMAL JANGID BHUROMAL JANGID
FF
Rajendra Prasad Sharma
LUCKNOW
B.B. Baurai
LUCKNOW
Rajesh Kumar Yadav
LUCKNOW

3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328

Mayank Sharma
LUCKNOW
D.K. Singh
LUCKNOW
J. K. Mishra
LUCKNOW
AASH KUMAR SAINI
RAJINDER CHOPRA
NAROTAM SHARMA
SURINDER KUMAR KASHYAP
KRISHAN DUTT
RAJINDER PARSHAD SHARMA
ASHOK KUMAR SHARMA
BALWINDER SINGH
KULWANT SINGH SC
SURINDER KUMAR
SUSHMA ABROL
ROOP SINGH SC
Rajesh Kumar
LUCKNOW
Sidhartha Sankar Kar
Hossain Sahed Abedin Hossain Sahed Abedin
Ananda Mohan Gupta
Ratan Kumar Saha
Subrata Sanyal
SURAJ MAL SINGH RANG SC
BABU LAL BASWAL SC
D.K. CHOPRA
H.K. SEGHAL
S.S. MALIK
P.D. Bairwa SC
Heera Chand Meena ST
Shankar Lal Meena ST
Pradipta Ku. Pattnaik
BHUBANESHWAR
Sudhir Kumar
Narendra Mohan Das
Avinash Kumar Singh
Rakesh Jaisawal
Madhup Sharan Madhup Sharan
Binod Kumar Gupta
Binay Kumar Singh
Sanjeev Ranjan
Ravindra Nath Mishra
Desh Deepak
Binod Kumar Sinha, No-I
Nand Kishore Prasad
Sunil Kumar Pandey
Birendra Kishore Verma
Ravinesh Kumar Sinha
Bibhuti Kumar Jain
Sanjay Kumar Sinha
Anand Prakash
Premananda Saikia ST
Nibash Ranjan Das SC
Jyotish Das SC
Prafulla Ku. Mohapatra
BHUBANESHWAR

3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380

Bidhu Bhusan Karmakar SC


Gautam Das SC
Sribas Dhar SC
Swapan Kr. Roy SC
Manik Lal Choudhury Manik Lal Choudhury SC
Smt. Namita Choudhary
Ram Dhan Jat
Virendra Agarwal
A.Z. Ansari
G.P. Kashyap
Mahaveer Prasad Aswal SC
Dharam Singh Meena ST
UDAYA SHANKAR N.SHARMA
L.GOPINATH
N.R.RUDRESH
ASHOK R PATIL
V.RAMESH CHANDRA
SHAKUNTALA JAGADALE(SC) SC
R.SRINIVASAN
Ambarish Kumar Srivastava
LUCKNOW
Anil Kr. Gupta
LUCKNOW
Rajesh Kumar Singh Rajesh Kumar Singh
LUCKNOW LUCKNOW
Bindeshwari Prasad Mishra
LUCKNOW
Salil Kumar Rastogi
LUCKNOW
Mohd. Tariq
LUCKNOW
Asha Nagpal
LUCKNOW
Lalit Mohan
LUCKNOW
Ram Bhuj Prasad SC LUCKNOW
ALOK DIXIT
BHOPAL
K.N. TIWARI
BHOPAL
PRAKASH PARNERKAR
BHOPAL
SHAKTI P. PANIGRAHI
BHOPAL
A.B. PHANSIKAR
BHOPAL
BISWANATH CHATTERJEE
BHOPAL
R.K. DWIVEDI
BHOPAL
P.P.S. CHAWLA
BHOPAL
UMAKANT DUBEY
BHOPAL
R.G. THOOL SC BHOPAL
KRIPANAND BHARTI SC BHOPAL
R.B. GEDAM SC BHOPAL
Suhrit Mukherjee
Subir Kumar Das
Susanta Kumar Das
Subrata Kar Subrata Kar
Santanu Goswami
Subir Kumar Jana
Barun Das
Basudeb Panja
Tapas Kumar Mitra
Tapan Kr. Majumder
Dinesh Chandra Sarkar SC
Swapan Kr. Bhowmick OBC

3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430

Goutam Das
Tapas Ranjan Thakur SC
Md. Iqbal
Bidyut Kr. Kundu
Prabuddha Mitra
Ranjan Kr. Chowdhury
Partha Sarathi Ghosh
Arup Krishna Sarkar
Prabir Mukhopadhyay Prabir Mukhopadhyay
Rishi Kumar Dutta
Debarshi Bhatta-cherjee
Prabir Kumar Ghosh
Amitava Chatterjee
Jayanta Baidya Mazumdar
Sibaji Mukho-padhyay
Pradyut Mukho-padhyay
Sudarshan Shit
Arup Chand Mukherjee
Ranen Kumar Sinha
Debasis Acharjee
Shambhu Nath Mondal
Manobrata Chakraborty
Rajiv Sharma
Tapan Kumar Sinha
Tapas Kr. Dutta
Partha Pratim Basu
Kanchan Kanti Nandy
Ranjit Mukherjee
Sri Kumar Dutta
Dulal Krishna Paul
Bata Krishna Bhar Bata Krishna Bhar
Debashish Ghosh Roy
Janhabi Brata Dutta
Rajiv Krishna Majumder
Ashok Kr. Aich
Swapan Kr. Ghosh
Apurba Kr. Dutta
Manish Patra SC
Sunil Das SC
Baidya Nath Biswas SC
Amiya Ranjan Das SC
Mrinal Kanti Majumder SC
Rajmani Dhamal SC
Banabir Saha SC
Dhirananda Mohanta SC
Sankar Majumder SC
Prabir Kumar Saha SC
Biswanath Bhattacherjee
Uday Chand Mallick
Jugal Narayan Chakraborty