წლიური ანგარიში

2012

ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართულებები
მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის
საქმიანობაში
ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერა
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მხარდაჭერა
მედია მონიტორინგი
საჯარო დისკუსიები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით
ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით
კამპანია „ეს შენ გეხება“
საარჩევნო პორტალი
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარცევნო, არჩევნებისა და
არჩევნების დღის შემდგომი მონიტორინგი
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებში განვითარებული მოვლენების მონიტორინგი
ორგანიზაციული განვითარება
2

მოქალაქეთა მონაწილეობის
ხელშეწყობა ადგილობრივი
თვითმმართველობის საქმიანობაში

3

მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში
დაფარვის არეალი:
5 რეგიონის 17 მუნიციპალიტეტი
ქვემო-ქართლი: გარდაბანი, თეთრიწყარო, წალკა
სამცხე-ჯავახეთი: ბორჯომი, ახალციხე
შიდა-ქართლი: ხაშური
სამეგრელო-ზემო სვანეთი: სენაკი,აბაშა,მარტვილი,წალენჯიხა,ჩხორწყუ, ხობი, ზუგდიდი,
მესტია
რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი: ამბროლაური, ცაგერი

4

მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში
17 ტრენინგი 343 სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლისათვის თემაზე: აქტიური
მოქალაქეობა/ლიდერობა და ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობების მონიტორინგი
11 ტრენინგი 162 ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლისათვის თემაზე:
ურთიერთანამშრომლობის მექანიზმები ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას
შორის
2 სასწავლო ტური ქალაქ ქუთაისსა და ქალაქ ზუგდიდში , რომელშიც ჩაერთო პროექტში მონაწილე 24
მოქალაქე
21 პრესკონფერენცია, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია პროექტის
მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ
17 საადვოკაციო შეხვედრა
ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი სამი ძირითადი
მიმართულებით: საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სხდომების საჯაროობა და საბიუჯეტო პროცესი
პროექტის შემაჯამებელი 2 კონფერენცია
მოგვარდა და გათვალისწინებულ იქნა 17 საკითხი

5

ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერა

ჩატარდა ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის
საქართველოს 69 ოლქში
ტრენინგი გაიარა 1148 თვითმმართველობის მოხელემ,მათ შორის იყო 622 ქალი და 526
მამაკაცი;
დამზადდა ოთხი 30 წამიანი ვიდეო კლიპი საარჩევნო კამპანიის წარმოების წესების
შესახებ, რომლებიც ერთი თვის მანძილზე 5 ტელეკომპანიის არხზე იქნა გაშვებული
სოციალური რეკლამის სტატუსით
დაიბეჭდა 1500 პოსტერი კლიპების თემაზე, რომლებიც გავრცელდა ადგილობრივ
თვითმმართველობებში და საარჩევნო კომისიებში

6

ამომრჩეველთა სიები

7

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის
კომისიის მხარდაჭერა

რეგისტრატორთა შერჩევისა და ტრენინგების მონიტორინგი
კარდაკრის საველე სამუშაოების მონიტორინგი:
I ეტაპი - 9080 ვიზიტის მონიტორინგი
II ეტაპი - 1057 ვიზიტის მონიტორინგი
არჩევნების დღეს ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგი, რომლის შედეგად
გადამოწმებულ იქნა 2018 ამომრჩევლის მონაცემი
კომისიას რეგულარულად მიეწოდებოდა ინფორმაცია გამოვლენილი ტენდენციებისა
და ხარვეზების შესახებ , მათზე დროული რეაგირების მოხდენის მიზნით
მონიტორინგის შედეგად შემუშავდა დასკვნები და რეკომენდაციები

8

არჩევნების მედია გაშუქება

9

მედია მონიტორინგი

დაფარვის არეალი: 10 ქართული გამოცემის მედია მონიტორინგი - საარჩევნო
საკითხებთან დაკავშირებული სუბიექტების გაშუქების მონიტორიგი
ტრენინგი მედია მონიტორებისთვის
2 რადიო და 8 ტელე თოქ-შოუ
6 ანგარიში
3 პრეზენტაცია

10

კონსტიტუციური ცვლილებები

11

საჯარო დისკუსიები საკონსტიტუციო
ცვლილებებთან დაკავშირებით

დაფარვის არეალი: თელავი, ოზურგეთი, ბათუმი, ქუთაისი, ახალციხე, ზუგდიდი,
გურჯაანი, რუსთავი, გორი და თბილისი
10 საჯარო დისკუსია საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით
10 ტრენინგი 135 ჟურნალისტისათვის საარჩევნო კოდექსში შეტანილ
ცვლილებებთან დაკავშირებით

12

ამომრჩეველთა ინფორმირება
მიმდინარე საარჩევნო
პროცესებთან დაკავშირებით

13

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო
პროცესებთან დაკავშირებით
8 ტელე დისკუსია სტუდია „რე“ - სთან თანამშრომლობით
გადაცემები, თბილისის და მისი შემოგარენის მასშტაბით -„მაესტრო“-ს ეთერით,
საქართველოს დანარჩენ ნაწილში - 15 რეგიონალური ტელეკომპანიის მეშვეობით
30 მრგვალი მაგიდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" ორგანულ
კანონში, კონსტიტუციასა და საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების,
კამპანია „ეს შენ გეხება“-ს ფარგლებში მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივების
და შედეგების შესახებ
მონაწილეობა მიიღო 600-მდე მოქალაქემ

14

კამპანია „ეს შენ გეხება“
კამპანიის დაწყების თარიღი : 2012 წლის თებერვალი
მონაწილე სუბიექტები :100 -ზე მეტი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია
საქმიანობის ფორმა:
საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება და საკანონმდებლო ორგანოსთვის
წარდგენა
საჯარო დისკუსიების გამართვა
პეტიციების შემუშავება
ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება საარჩევნო
საკითხებთან დაკავშირებით
შედეგი:
საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები (2 ეტაპი)
შედარებით გამარტივებული და დახვეწილი საარჩევნო კანონმდებლობა
MUST CARRY და MUST OFFER - ის პრინციპების დაკანონება
15

არჩევნების პორტალი
ISFED, TI Georgia, GYLA
სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მოპოვებული საარჩევნო
დარღვევები, საარჩევნო სიახლეები, გასული არჩევნების მონაცემები ერთ ვებგვერდზე: www.electionsportal.ge
347 ინციდენტი წინასაარჩევნო პერიოდში (ISFED – 198)
314 ინციდენტი არჩევნების დღეს (ISFED – 130)
35 ინციდენტი არჩევნების შემდგომ პერიოდში (ISFED – 35)
მოქალაქეთა მიერ 2500-ზე გამოგზავნილი 41 ინციდენტი

16

2012 წლის საპარლამენტო
არჩევნების მონიტორინგი

17

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
წინასაარჩევნო პერიოდი
73 გრძელვადიანი დამკვირვებლის ტრენინგი 2 ეტაპად
მონიტორინგი 6 თვის მანძილზე 73 საარჩევნო ოლქში შემდეგი მიმართულებებით:
ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივად გამოყენება
ამომრჩევლის მოსყიდვა, მუქარა/ზეწოლა
ძალადობა და ფიზიკური დაპირისპირება
პოლიტიკური საქმიანობისთვის ხელის შეშლა
სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება
პოლიტიკური პარტიების საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობა
საარჩევნო სუბიექტების დაპირებები
საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა
საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომლექტება
5 შუალედური ანგარიში

18

საარჩევნო ადმინისტრაციის
დაკომპლექტების მონიტორინგი
ISFED, GYLA
73 საარჩევნო ოლქი (ISFED – 47;GYLA - 26)
396 შემთხვევითად შერჩეული საარჩევნო უბანი
საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების სტატისტიკური
შესწავლა
წარსულში სახდელდადებული პირების კომისიებში განმეორებით
არჩევის მონიტორინგი
ეთიკის კოდექსის შესრულების მონიტორინგი
პასუხისმგებლობების დაკისრების მონიტორინგი

19

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
არჩევნების დღე
1000-მდე მოკლევადიანი დამკვირვებლის 2 დღიანი ტრენინგი
73 მობილური ჯგუფის ტრენინგი
73 ოლქის დამკვირვებლის ტრენინგი
15 ოპერატორის ტრენინგი
15 იურისტის ტრენინგი
SMS სიმულაცია
PVT პრეზენტაცია
ხმების პარალელური დათვლა (PVT) 600 საარჩევნო უბანზე
დაკვირვება 302 დამატებით უბანზე
5 პრესკონფერენცია
20

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
არჩევნების შემდგომი პერიოდი
73 ოლქის დამკვირვებლების ტრენინგი

დაკვირვება 73 საარჩევნო ოლქში შემდეგი მიმართულებით:
შედეგების შეჯამება
საჩივრების განხილვა

21

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების
შემდგომ ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებში განვითარებული მოვლენების
მონიტორინგი
მონიტორინგი 69 მუნიციპალიტეტსა და თვითმმართველ ქალაქში 73 რაიონული
კოორდინატორის მეშვეობით

3 ანგარიში ( დეკემბერი, თებერვალი, აპრილი)

14 მრგვალი მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 300-მდე ადგილობრივი
ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციის და მედიის წარმომადგენელმა

22

ორგანიზაციის მედია გაშუქება

23

მედია გაშუქება

მონაწილეობა მიიღო 40 რადიოსა და 35 ტელე თოქ-შოუში
საქმიანობები გაშუქდა 795-ჯერ მასმედიაში და 569-ჯერ ინტერნეტ სივცეში
გავრცელდა 25 მედია განცხადება, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად - 37
განცხადება
ჩატრდა 5 ბრიფინგი
გამოიცა 30 პრესრელიზი
გამოქვეყნდა 13 ანგარიში

24

ორგანიზაციის მომზადებული ბეჭდური მასალები
აქტიური მოქალაქის მეგზური (2 სახის)
ბროშურა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებისთვის
(2 სახის)
გრძელვადიანი დამკვირვებლის სახელმძღვანელო
მოკლევადიანი დამკვირვებლის სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისათვის
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო ანგარიში
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის, ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების
მიმართულებით დასკვნები და რეკომენდაციები - საბოლოო ანგარიში

25

ორგანიზაციული განვითარების
მიმართულებით განხორციელებული
საქმიანობები

26

ორგანიზაციული განვითარება
2 დღიანი ტრენერთა ტრენინგების სერია რაიონული

კოორდინატორებისთვის

სტრატეგიული გეგმა 2013-2016 წლებისათვის
შიდა ორგანიზაციული შეფასება-გამოკითხვები
SWOT ანალიზი
სამუშაო შეხვედრები გამგეობის, ცენტრალური და რეგიონალური
თანამშრომლების მონაწილეობით
რებრენდინგი
ახალი ლოგო
კორპორატიული სტილი
ვებ-გვერდი
HR ადმინისტრირება
ორგანიზაციის HR პროცესების ანალიზი
ახალი HR სახელმძღვანელო
ახალი შინაგანაწესი
განახლებული ორგანიზაციული სტრუქტურა
განახლებული სამუშაოთა აღწერილობები
ახალი HR ფორმები

27

ორგანიზაციული განვითარება
ოფისების მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვა

13 პორტატული კომპიუტერი ცენტრალური და რეგიონული ოფისებისთვის
1 სერვერი მონაცემთა ბაზების მართვისთვის ცენტრალურ ოფისში
5 პროექტორი რეგიონული ოფისებისათვის
1 ფერადი პრინტერი
50-მდე სკამი ტრენინგებისათვის
გაუმჯობესებული საოფისე სივრცე ცენტრალურ ოფისში

28

პროექტები და დონორები

29

პროექტები და დონორები
პროექტი
თავისუფალი და სამართლიანი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები

დონორი
NDI, USAID

ბიუჯეტი
USD 267 667

წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი

NDI, NED

USD 59 334

არჩევნების დღის სადამკვირვებლო მისია

OSGF

USD 35 000

არჩევნების დღის დაკვირვება

ევროკავშირი

EUR 93 665

არჩევნების პორტალი და არჩევნების შემდგომი პერიოდი

EWMI GPAC

USD 50 990

სიების გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის მხარდაჭერა

ევროსაბჭო,
ჰოლანდიის საელჩო

EUR 129 810

ადგილობრივი თვითმმართველობების მოხელეთა მხარდაჭერა

ევროსაბჭო,
ჰოლანდიის საელჩო

EUR 84 430

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგი

NDI, SIDA

USD 14 380

საარჩევნო საკითხებზე პრესის მონიტორინგი

UNDP

USD 19 271

ინსტიტუციური გაძლიერების მხარდაჭერა

რეფორმების ცენტრი

GEL 97 780

აქტიური საზოგადოება - დემოკრატიის გარანტი

OSGF

USD 17 995

მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

EPF, SIDA

USD 19 991

საჯარო დისკუსიები საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ

ჰოლანდიის საელჩო

GEL 55 026

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებზე

OSGF

USD 25 000

საერთო ჯამში დაფინანსება - 2 მილიონ 500 ათას ლარამდე

30

დონორები

31

გმადლობთ ყურადღებისათვის 