Vraag 1. Wie is volgens u de beste premier die Nederland gehad heeft - of nog heeft?

U kunt kiezen uit de premiers sinds Abraham Kuyper tot en met Mark Rutte. Ook als u niet alle premiers even helder op het netvlies heeft, maar bijvoorbeeld alleen iets over de laatste vier of vijf kunt zeggen, vernemen we graag uw oordeel. De premiers sinds 1900 waren: 1901-1905 - Abraham Kuyper (ARP) 1905-1908- Theo de Meester (Liberale Unie) 1908-1913 - Theo Heemskerk (ARP) 1913-1918 - Pieter Cort van der Linden (Liberale Unie) 1918-1925 - Charles Ruijs de Beerenbrouck (RKSP) 1925-1926 - Hendrik Colijn (ARP) 1926-1929 - Dirk Jan de Geer (CHU) 1929-1933 - Charles Ruijs de Beerenbrouck (RKSP) 1933-1939 - Hendrik Colijn (ARP) 1940 - Dirk Jan de Geer (CHU) 1940-1945 Pieter Gerbrandy (ARP) 1945-1946 Wim Schermerhorn/Willem Drees (PvdA) 1946-1948 - Louis Beel (KVP) 1948-1958 Willem Drees (PvdA) 1958- 1959 Louis Beel (KVP) 1959-1963 - Jan de Quay (KVP) 1963-1965 - Victor Marijnen (KVP) 1965-1966 - Jo Cals (KVP) 1966- 1967 - Jelle Zijlstra (ARP) 1967- 1971 - Piet de Jong (KVP) 1971-1973 - Barend Biesheuvel (ARP) 1973-1977- Joop den Uyl (PvdA) 1977-1982 - Dries van Agt (CDA) 1982 - 1994 - Ruud Lubbers (CDA) 1994 - 2002 - Wim Kok (PvdA) 2002 -2010 - Jan-Peter Balkenende (CDA) 2010- .. Mark Rutte (VVD) Noem in het antwoordvak hieronder svp uw 'favoriete' premier en licht - dat is minstens zo essentieel - uw overwegingen toe.

Vraag 2. We vragen u hierna in een reeks vragen om uw oordeel over premiers op specifieke gebieden. Geef svp per gebied/criterium steeds aan welke - maximaal - drie premiers naar uw mening het hoogst scoren en geef daarbij telkens uw overwegingen weer. De eerste is: Effectief voorzitter van de ministerraad en manager van de coalitie. Vraag 3. En welke (max.) drie premiers slaat u het hoogst aan op het criterium: Gezaghebbend optreden in het parlement? Licht uw antwoord toe. Vraag 4. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op het criterium: Effectieve communicator (in toespraken en/of massamedia)? Licht uw antwoord toe. Vraag 5. Welke (max.) drie premiers schrijft u een hoge mate van persoonlijke integriteit toe? Licht uw antwoord toe. Vraag 6. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op het criterium: Vermogen om politieke woorden in beslissingen en daden om te zetten? Licht uw antwoord toe.

Vraag 7. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op het criterium: Heeft het land in tijden van crisis en/of turbulentie in goede banen geleid? Licht uw antwoord toe. Vraag 8. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op het criterium: Effectief behartiger van Nederlandse belangen in het buitenland c.q. de Europese Gemeenschap/Unie? Licht uw antwoord toe. Vraag 9. Welke (max.) drie premiers hebben naar uw mening de meest robuuste beleidserfenis nagelaten, bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde wetgeving? Licht uw antwoord toe. Vraag 10. Welke (max.) drie premiers slaat u het hoogst aan op het criterium: Effectief manager van relatie met het Koningshuis?

Vraag 11. Breng svp een rangorde (van 1-9) aan om het belang weer te geven dat u in uw beoordeling van het leiderschap van premiers hecht aan de in de voorgaande vragen genoemde prestatiegebieden. Score van 1 betekent: Is het belangrijkst Score van 9 betekent: Is het minst belangrijk. Vraag 12. Welke criteria die u relevant acht voor de beoordeling van een Nederlandse minister-president, heeft u in deze lijst gemist? Vraag 13. Wie is volgens u de beste premier die Nederland NOOIT gehad heeft?

Vraag 14. Hoeveel vertrouwen heeft u in de oordelen die u zojuist heeft geveld, gelet op uw eigen kennisniveau over de betreffende personen/periode? Is dat: Zeer veel, veel, redelijk veel, weinig, zeer weinig.

Vraag 15. Geef hier aan of u anoniem wilt blijven. Zo niet, dan kan het zijn dat de NRC-redactie u benadert voor een nadere toelichting. Deze kan worden opgenomen in een van de artikelen over deze peiling. Vraag 16. Is uw hoofdfunctie? Binnen de wetenschap. Binnen de journalistiek,gepensioneerd. Anders. Vraag 17. Tot slot: eventueel commentaar op deze enquête is zeer welkom. U kunt het hieronder invullen. Wij danken u voor uw medewerking aan dit project. Wij zullen de resultaten in september publiceren.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful