PhotoDream v 1.

25
BÀI 45 NGÀY 23.1.2008
Serial Number : JUSTREVIEW Download Softwere 6.75 MB : http://www.utbinh.com/JAN08/PhotoDream.v1.25.rar [img]http://www.utbinh.com/JAN08/PhotoDream.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/61145467...Dream.v1.2.rar What's PhotoDream? Like it's name, PhotoDream is an image editing software to easily add many dream effects onto your digital photo. There are 15 kinds of filters. Each filter has 10 special effect. So there are totally 150 single special effects for you to choose. Besides using the single effect, you can also use multi effects onto one photo. For example, first use one of Light effects, second use one of Star effects, then use one of Edge effects etc. By this way, you will create thousands of different special effects 1

onto your photo. 1) Preset filter 2) Light A filter 3) Light B filter 4) Light A filter 5) Star filter 6) Amazing filter 7) Dream A filter 8) Dream B filter 9) Weather filter 10) Gradient filter 11) Color filter 12) Art filter 13) Texture filter 14) Edge A filter 15) Edge B filter How to use PhotoDream? 1) Open a photo Click button 'Open' to open your photo. 2) Choose a filter There are 15 buttons in the left of PhotoDream's window. Click one of the buttons to choose one filter. For example, click button 'Light A', or click button 'Weather'. 3) Choose an effect After you click one of the 15 buttons, 10 small photos show in the bottom of PhotoDream's window. Each small photo has its own special effect. Click one of the small photos to choose the effect you like, then a new window (Preview Window) will show. 4) Change the color of the effect. You can change the color of some effects. For example, click button 'Star' then click one of the small photos, the Preview Window will show. And you'll find a button named 'Change Color' in the Preview Window. Just click this button then change the color of the stars to red, green, yellow or any color you like. ( Note: Some effects' color can be changed, some others color can't be changed. If you find button 'Change Color', it means the color can be changed, otherwise the color can't be changed. ) 5) Apply effect Click button 'Apply' in the Preview Window to apply this effect. 6) Undo If you don't like the effect after you apply it, you can click button 'Undo'. 6) Save Click button 'Save' to save the dream photo. PhotoDream has 15 kind of filters, totally 150 special effects for you to choose. Besides using single effects, you can also use multi-effects on a photo (for example, first use the Light effect, then use the Color effect, then use the Star or Edge effect etc) to make you photo more attractive.

PhotoDream v1.2 - Tạo hiệu ứng đẹp cho ảnh
2

Nguồn : http://diendan.daihockinhte.org/showthread.php?t=1584 Với 15 hiệu ứng, và chỉ cần vài cú nhấp chuột thì bạn sẽ có ngay một tấm ảnh với hiệu ứng rất đẹp Dung lượng 6,5 MB DownLoad http://download94.mediafire.com/qojemigtm2pg/2ztmysd5tuj/PhotoDream.v1.2_Megashares.com.rar Phiên bản đầy đủ: Frame Photo Editor + PhotoDream : Làm đẹp cho tấm ảnh-Quá đơn giản! Nguồn : http://www.surf24h.com/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5jdWFzb3RpbmhvYy5jb20vbG 9maXZlcnNpb24vaW5kZXgucGhwL3Q1NzQyNy5odG1s&hl=0 nguyenvu323 Oct 16 2007, 06:59 PM Chương trình này tương đối nhỏ gọn, nhiều themes, frame và clip, tha hồ mà các bạn chỉnh sửa. Bên cạnh đó, thao tác rất đơn giản. Hy vọng các bạn sẽ thích. Chương trình gồm các mục sau: 1. Thẻ Background: Lựa chọn ảnh nền cho tấm hình của bạn. (hình)

2. Thẻ Photo: Chọn bức ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa. (hình)

3

3. Thẻ Mask: Nhìn chắc các bạn cũng hiểu, ở thẻ này, có hai mục: a. Select a Mask for Photo: Chọn hiệu ứng mà bạn thích. (hình)

b. Change Mask and Photo Size: - Change Mask and Photo Size: + Mask size: Kích cỡ của hiệu ứng. + Photo size: Kích cỡ của ảnh bạn đang chỉnh. (hình)

4

- Move Mask in Photo: Mục này, giúp bạn di chuyển hiệu ứng cho thích hợp với ảnh bạn đang chỉnh. Nếu không thích hiệu ứng này, bạn có thể chọn Delete Mask để xóa nó đi. 4. Thẻ Clip: Chèn thêm các clip vào bức ảnh toàn thể. Có rất nhiều, tha hồ mà các bạn lựa chọn nhé. 5. Thẻ Text: Các bạn chèn thêm chữ vào. 6. Frame: Các bạn thêm frame vào cho tấm hình của mình. http://upload.benhvientinhoc.com/frame-photo-editor-v11.rar ( Chuột phải và chọn Save target nhé ) PhotoDream Rất đơn giản. Chọn hình ảnh, rồi chọn các hiệu ứng mà mình thích, Apply, thế là xong. Hy vọng các bạn sẽ thích. Xem hình nha! (2 hình)

5

Link down : http://www.mediafire.com/download.php?av6vz1tyj12

6