You are on page 1of 3

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 SK BANDARAN SIBU NO 3

Soalan 1 – 10 Sila warnakan kalimah yang mengandungi tanda syaddah ( ),tanda sukun ( ),dan tanda tanwin ( )

(10 markah) Sambunggkan huruf di bawah ini supaya menjadi kalimah yang sempurna. 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15

(10 markah) Sila tulis ALIF LAM QAMARIAH ATAU ALIF LAM SYAMSIAH pada kalimah di bawah . 21 22 23 24 25 (10 markah)

Sila isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

Sila letakkan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris. Ikhfak Haqiqi Izhar Halqi Mad Asli

(10 markah) Iqlab Idgham Bilaghunnah

36 37 38 39 40
(20 markah)

31 32 33 34 35

Ibadah

Bulatkan jawapan yang betul. 41.______________ ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan sebagai menggantikan wuduk atau mandi wuduk atau mandi wajib. a.Wuduk b.Tayammum c.Solat d.Puasa 42.Apabila meninggalkan perkara sunat Ab’ad kita hendaklah melakukan sujud ________ a.syukur b.wajib c.sunat d.sahwi 43.Anggota tayammum ialah…… a.muka dan tangan c.muka dan kaki 44.Contoh perkara sunat hai’ah… a.membaca Al Fatihah c.membaca doa Iftitah

b.muka dan telinga d.muka dan siku

b.melafazkan takbiratulihram d.membaca doa qunut

45.Hukum melakukan perkara sunat hai’ah ialah… a.wajib b.sunat c.harus d.haram SIRAH 46.Perjalanan Nabi Muhammad di MasjidilHaram ke Masjidil Aqsa dipanggil….. a.israk b.mikraj c.musafir d.mengembara 47.Perjanjian Aqabah termeterai sebanyak….. a.1 kali b.2 kali c.3 kali

(10 markah)

d.4 kali

48.Sewaktu peristiwa israk mikraj Nabi Muhammad menerima perintah bagi ibadah….. a.puasa b.zakat c.haji d.solat 49.Perjanjian Aqabah mengambil nama __________ tempat tersebut berlaku. a.gunung b.gua c.bukit d.sungai 50.Peristiwa Israk Mikraj berlaku dalam satu ……………… a.malam b.tahun c.minggu AKHLAK 51.Orang tidak mengurus dirinya dengan betul akan (untung/rugi)

d.bulan

$