You are on page 1of 20

kama_sastry_2004@yahoo.co.

uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

žÁÅ™ÁōÁÅ ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏ
contributed by manmadhamurthy@yahoo.com
PDF conversion by kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
ƒ ÁŸÁ ŠÁ ±ÂœÁ ¥ÊÁüËþ÷ ¨ÍþÞÃ. ¥ÁþÁéŸÁ ¥ÁƧÃà Â§ÁÅ
¬ÊÑþ÷ úʬà ¡ÁϡʧÁÅ.  ÁŸÁþÁÅ œÉ¨ÅÁÅ ¨Ã¡Ã ¨Í ¡Ã ™Ã ¢÷
Â ¥ÄÁÅ €ÏžÃ¬ÁÅàþÂä¥ÁÅ.
***********************************************
…§ÃÃ ±Ì¨Ã¥Ê§Á¨Í  ±ÌžÁ§ÃÏýÍì ±ÌžÃÃþÁ ¥ÁÅœÂê¨ÂìÏýÃ
€¥Á Â馨ÅþÂä§ÁÅ.
©Â§ÁÅ
þÁÏžÂþÄä
ªÁ§Ä§ÂþÃä
€¥ÁéýÂþÍÃ
¬ÃžÁãϏÂ
„þÂä§ÁÅ.
¬Á§Á¬ÁÏ
Â©Â¨þÁōÁÅþÁä©Â§ÁÅ€ÁљÍà ©É®ÁÅœÁÅþÂä§ÉÏžÁ§ÉÏžÁ§Í.
§ÁÁ §ÁÂ¨ úħÁ¨Å ÁýÅۍÁÅþà ©ÃýŨþÁ§ÃïÏúÁ™ÂþÍÃ
þÄœÁŏ ¥ÁųÂࣦÁ Âê§ÁÅ €Áљà €œÃ©Á¨Å §Ê©ÁœÃ, ©ÁþÁü,
¬ÁÅüÂœÁ, ÂÏúÁþÁ¨Å. ŠÁ§Ãþà ¥ÃÏúÃþÁ €ÏžÁÏœÍ
¥Á§ÌÁ§ÁÅþÂä§ÁÅ.
©Ä®ÁÅò ÂÁ ¥Á§ÌÁ €§Á™ÁüþÁÅ €¥Á Â馨ÅþÂä§ÁÅ.
©Â®ÁòϜ ‹ ¥É¬Áà§ÁÅ €ÏžÁ¥ËþÁ ©Â®ÁÅò. ÌÏžÁ§ÁÅ
©ÃýŨþÁÅ ¥ÄžÉÃÑÏúÁōÁÅþÃ
±ÌžÁ§ÃÏýà ¥ÁÅÏžÁÅ
¡ÁúÃ֍Á¨Íì ±Ì§Âì™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ¥Á§ÃÌÏžÁ§ÁÅ ©ÉþÉä¨Íì

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

œÂ¥ÁÅ ±ÌÏžÃþÁ €þÁŤ̜Ãþà ©ÃýŨÁÅ úɣŜÁÆ ©Â§ÃœÍ
¬Á§Á³Â¨Å žÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ‚ύ̞Á§ÁÅ §Á£Í¦Ê ©ÃýŨ Í¬ÁÏ
‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàþÂä§ÁÅ. ¡ÁúÃ֍Á¨Í ÌüÂبŠœÂϣƨÏ
¬Ê©Ã¬ÁÆà œÍýà ¬Äàë¨œÍ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ.
18 ˆ®Áò ©Ãü¦÷  ±ÂëÏœÂþÍà ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ©Â™ÃÃ  ü¦Á¥Áé
ÁÏ¡ÉþÄ ÌœÁà ÂžÁÅ. ÿÌý¨÷ £Â¦÷ Â ¡ÁþÃúʳÂà™ÁÅ ©Ãü¦÷.
ŠÁ §ÍüÅ ©Â™ÃÃ ü¦Á¥Áé ÁÏ¡ÉþÄ ¨Í ŠÁ ÌüÂØ
¡Á§ÃúÁ¦Á¥Á¦Á Âê™ÁÅ.  ÌüÂØ ¡Ê§ÁÅ ‡©Á§ÃÄ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.
¬ÃžÃâ¡Êý §Î™Ä €þà ¡Ã¨ÅúÁōÁÅÏýÆ „ÏýžÁÅ œÁþÁþÃ. ŠÁ
§ÍüÅ ©Ãü¦÷ ÿÌýɨ÷ ¨Í £Âœ÷ §ÁÆÏ œÁ¨Å¡Áô ©Ê¦
Á ÁÅÏ™ÂþÊ
œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÊœÃœÍ ™ÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ  ÌüÂØ ©ÁúËÖ
©Ãü¦÷ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úʦ ©Ê³Â™ÁÅ.
¡Ã¨ì Â©Â¨ÏýÊ þÂœÍ §Â.
§ÁƱ¦Á¨œÍ €þÂä™Â ÌüÂØ.

…§ÃÊ

ÂžÁÅ

©ÁÏžÁ

©Ãü¦÷ Ã ÿÌýɨ÷ ¨Í €žÉâÁÅÏ™Ê €¥Á Âé¦¨Æ €£Â禨Æ
ýá÷𠂬ÁÅàÏý§ÁÅ. Â¨ÊüÄ €¥Á Âé¦¨Æ , Â¨÷ Á§÷ìð
©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ©Â®ÁòÃ œÃþÁţϙ§¨Å, þç͞÷ ¨Å,
¨Æ¡Áô¨Æ ™Ãëύ÷ð ¬Á¡Ëì úÊ¬Ê §Â¥ÁōÁÅ ³Â¦Áύ¨ÂþÍà ŠÁ
50 §ÁƱ¦Á¨Å ¥ÃÁŨŜÁÅÏžÃ. ‚žÃ©Á§ÁËœÊ €ÏžÁŨÍ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

¬ÁÁÏ ‚ÏýÍì ‚úÃÖ ¥ÃÁœÂžÃ
œÃÏ™ÁìÁÆ „¡Á¦ÉÃÏúÊ ©Â™ÁÅ.

¬ÃþÃ¥Á ¨ÁÆ

úèì§Á

©Ãü¦÷  ÌüÂØœÍ œÁþÁÅ ÁþÉä¨ ©ÃŸÁ©Á¨ ¬Áϳ§ÁŨ ¬Á¨Åì
¡ÁõÁÅ úÁƬÊþÁþÄ  §ÍüÊ ŠÁ €¥Á Âé¦ ¥ÁŏÁÅӧÜÍ
žÉϏÃÏúÁōͩÁ™ÁÏ úÁƬÊþÁþÄ úɱÂå™ÁÅ.  ÌüÂØ
‚žÃ©Á§ÁÁÆ ‡ÏžÁ§ÃþÍ  ÿÌýɨ÷ ÁÅ œÄ¬ÁōÁÅ §Â©Á™ÁÏ
Áƙ œÂþÁÅ úÁƬÃþÁýÅì úɱÂå™ÁÅ ©Ãü¦÷ þÁ™ÁŬÁÆà.
 ÌüÂØ ü¦Á¥Áé ÁÏ¡Éþčà ©Ãü¦÷ þà œÄ¬ÁōÁÅ ©É®ÊòÂ ‹
¥É¬Áà§ÁÅ €¥Á Âé¦þà úÁÆ¡ÃÏúà žÂþÃä žÉϏÁŜ© €þÃ
€™ÃÃϞà ü¦Á¥Áé ©ÁÏžÁ §ÁƱ¦Á¨Å œÄ¬ÁōÁÅþÃ.
 ¥Á Âý¨Å ‡ÏœÍ ¬ÃÁÅÓ ©Ê¬ÃϞà ©Ãü¦÷ Ã. €¦œÊ ©Â®Áò
£ÆœÁÅ ¥Á Âý¨œÍ ©Â™Ã¨Í ¤Á¦ÁÏ ±Í¦ÏžÃ. ‚ÁÑ™Á
ü¦Á¥Áé
ÁŧÃÏúÃ
ÌÏœÁ
úɱÂå¨Ã.
Á¬ÁÛ¥Á§ÁìþÁÅ
Á§ÃñÏúÁ™ÁÏ¨Í £ÂÂ þʧÁå§Ã. ©ÃýŨŠ©É®ÂòÂ œÁþÁ
ÁÏ¡ÉþĨÍ
€¥Á Â馨ϞÁ§ÃÄ
¥ÁÅÏžÁÅ
üÁëœÁàÂ
‚Ïü¯ÁþÁÅì ‚¡Ãå¬ÁÅàϞà . ©ÁúÃÖþÁ ©Â™ÁÅ ÁÆ¨Ä €¦þÂ
ÁţʧÁÅ™Á¦þ Š®ÁÅò žÂúÁō͍ÁÅϙ ¬ÁÅŽÂþÃä ‚¥ÁéþÃ
€¥Á Â馨ÁÅ úɣŜÁÅÏžÃ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

€¥Á Â馨Š‚«ÁÛ¡Á™Ã ‹©Á§÷ ýË¥ÁÅ úʬÃþ úÁÆ¬Ä úÁÆ™ÁþÁýÅì
…§ÁōÁÅÏýÅÏžÃ. €ÏžÁÅÊ ü¦Á¥Áé ÁÏ¡ÉþÄ¨Í €¥Á Â馨Å
ü¦Á¥ÁéþÁÅ ©ÁžÁ¨§ÁÅ. ü¦Á¥Áé ÁÏ¡Éþčà  …§Ã¨Í ¥ÁÏúÃ
¡Ê§Ê „ÏžÃ. ‡ÏžÁ§Ã §ÁÿÁ³Âê¨Í ¥É ÁÅ¡Éåý¨Í „þÂä¦.
¡ÁýäÏ ¨Í ¡ÁþÁŨÁþà ©ÁúÃÖ „žÁ¦ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ³Â¦ÁÏœÁëÏ
©Á§ÁÁÆ ¬ÁϱžÃÏúÊ ¡Á¨Éì ¡Á™ÁÅúÁŨŠ‡ÏžÁ§Í ¥ÉÁÅ
œÉ¨Å¬ÁÅ. ©Â§Ã¨Í ©ÃŸÁ©Á¨Å, ©Ã©ÂÿÃœÁ¨Å, ¡É®Ãò ÂþÃ
©Â§ÁÆ „þÂä§ÁÅ.
¤Á§Áà¨Å ‚ÏýÍì ¨Êþà ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í Ê©Á¨Ï ªÂ§Ä§ÁÁ ¬ÁÅŽÏ
Í¬ÁÏ ©ÁúÊÖ ¬Áϳ§Á ÁÅýÅϣϨÍþà ³ÂþÁŨŠÁÆ™Â
ü¦Á¥Áé ÁÏ¡Éþčà ©Á¬ÁÆà „Ïý§ÁÅ. Á¨Ã £ÂŸÁ¨Å
¤Á§ÃÏúÁ¨ÊÁ, ÁÅýÅÏ£ ¡Á§Ã¬ÃáœÁŨŠ¬Á§ÃÁÓ ¨ÊÁ ‚¨Åì
©ÁžÃ¨Ã ©ÁúÃÖþÁ ©Â®ÁÆò „þÂä§ÁÅ ü¦Á¥Áé ÁÏ¡ÉþĨÍ.
±Í¨Ä¬ÁŨÁÆ §Î™Ä¨ÁÆ ¥ÊœÁ ¡Á™Ê¬ÁÆà „ÏýÅÏžÃ
ü¦Á¥Áé. ±Í¨Ä¬ÁŨ ¤Á¦ÁÏ ¨ÊþÁÏžÁÅþÁ ©ÃýŨŠ ÁÏ¡ÉþčÃ
ŸË§ÁêÏ Â ©Á¬ÁÅàÏý§ÁÅ.
¡Ã¨Íì™ÃÃ žÂ§Ã œÉ¨ÄžÁÅ. Â¬Áà úÁÆ¡ÃÏúÁÅ €þà ©Ãü¦÷ þÁÅ ‹
¡Ã¨ìÁ¡ÁÃ¬ÁÆà €ÏžÃ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

 ¡Ã¨ì €¬Á¨Ê Á¬ÃÂ „ÏžÃ. þʧÁå©Á¨¬ÃþÁ ±Â˜Â¨þÄä
ªÁŤÁëÏ Â þʧÃåϞà ©Ãü¦÷ Ã. ¡Áþà §ÁÅúÏÂþÊ „ÏžÃ
€þÁōÁÅþÂä™ÁÅ ©Ãü¦÷. §ÁÅúà ¥Á§ÃÃþÁ œÁ§ÂíœÁ §ÍüÆ
©Á³Âà™Áþà  ¡Ã¨ìÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ.
§Ê¡Áô ©Á³Âà©Â ªÁÂ €™ÃÃϞà  ¡Ã¨ì.
©Á³ÂàþÁþÁäýÅì œÁ¨Æ±Â™ÁÅ ©Ãü¦÷. þɨ §ÍüŨ ©Á§
Á ÁÆ 
¡Ã¨ìœÍýÊ Á™Ã±Â™ÁÅ. £Í§÷ ÌýÃÛϞà ©Â™ÃÃ. §ÁÁ§ÁÂ¨
œÌ™Á¨þÁÅ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ úʬÁōͩ¨þÁōÁÅþÂä™ÁÅ. €¨Â
úʬÁōÁÅÏýÅÏýÊ ©Â™ÁÅ Á¥ÁþÃÏúÃþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ  ÁÏ¡ÉþĨÍ
œÁþÁÅ €þÁŤÁ©ÃÏúÁþà ¥Á§Í §ÁÅ €¥Á Â馨ÅþÂä§ÁþÄ, ©Â®Áò
§ÊýÅ ‡ÁÅÑ©ÁþÄ, ŠÁ³Â§Ã žÉϏÁ™ÂþÍà 1000 §ÁƱ¦Á¨Å
‚©Âí¨þÄ œÉ¨Å¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ©Â™Ã üÄœÁÏ 2000
§ÁƱ¦Á¨Å ¥Á ÂœÁë¥Ê.
 þÂ™Ê ©Â™ÃÃ üÄœÁÏ ©ÁúÃÖÏžÃ. ‚ÏýÍì ©Â™Ã €¥Áé ¥ÁÏúÁÏ
¥ÄžÁ „ÏžÃ.‚¡Áôå™Í €¡Áôå™Í €þÁäýÅÛÏžÁþà ©Â™ÃÃ œÉ¨Å¬ÁÅ.
‰þ ©Â™Ã ¥ÁþÁ¬ÁÅ €¥Á Â馨þÁÅ žÉϏ¨þà „ÏžÃ.
©ÁúÊÖý¡Áôå™ÁÅ ¥ÁÏžÁÅ œÄ¬ÁōÁÅ §Â§Â €ÏžÃ ©Ãü¦÷ €¥Áé.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

©Â™Á¡ÁåýÍà œÁ¨Æ±Â™Á ¬Á§Ê €þÁäýÅàÂ. €¦œÊ €¥Áé Ã
¥ÁÏžÁÅ ÁþÂä  Ž§ÄžËþÁ €¥Á Â馨œÍ ±ÌÏžÁÅ ¥ÄžÊ ©Â™Ã
¥ÁþÁ¬ÁÅ ±ÍœÍÏžÃ.  ³Â¦ÁÏÂ¨Ï ü¦Á¥Áé ÁÏ¡ÉþčÃ
©É®Âò™ÁÅ.  Ž§ÄžËþÁ €¥Á Â馨Š€¦žÁŏÁŧÁÅ ‹ ¥Áƨ
þèÅÖþÂä§ÁÅ. ©Â®ÁÅò ©Ãü¦÷ þà úÁƳ§ÁÅ.
ü¦Á¥Áé ©Ãü¦÷ žÁÁӧÍÌúÃÖ ˆ¥ÃýÄ §ÍüÅ ‚ýÅ ©Ë¡Áô
©ÁúÂÖ©Áô. §ÊýÅ ‡ÁÅѩͦ÷ €ÏžÃ.
‰þ ¬Á§Ê €œÁà¦Á Âê ¬ÃþÃ¥Á  ÿħͦþ÷ ¨¨Â „þÂä§ÁÅ þÄ
ÁÆœÁÅ®ÁÅò €ÏýÆ ¡ÊÏý÷ üʣŨÍÏúà 1000 §ÁƱ¦Á¨Å
œÄ¬Ã ‚úÂÖ™ÁÅ ©Ãü¦÷ ü¦Á¥ÁéÃ.
™Á£Åç ¨ÉÁÑ ¡ÉýÅۍÁÅþà þÁ©ÁôíœÁÆ ¬Á§Ã±Í¦Á ¦ €¨Åì™ÁÆ.
ˆžÍ ŠÁ žÂþÃä Í§ÁōÁÅþà þÄ Í§ÉÑ œÄ§ÁÅÖÍ €ÏžÃ
ü¦Á¥Áé.
©Ãü¦÷ úèáà Á®ÁÅò  €¥Á Â馨 §Ì¥ÁÅé¨Ää žÁŬÁÅà¨
¥ÄžÁþÁÅÏúÊ Ì¨Å¬ÁÅàþ¦. ŠÁ§Ãä ¥ÃÏúÃþÁ €ÏžÁÏœÍ
‚ύ̍Á§ÁÅ ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÅþÂä§ÁÅ. €ÏžÁ§ÁÆ þÄýŏ ¥ÁųÂà£Ë
€ÏžÁϏ Á§Áï›Ä¦ÁÏ Â „þÂä§ÁÅ. €ÏžÁ§Ã ÁŧÁŨ¨Í

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

¥Á¨Éì ¡Áõ¨Å ÁŤ¨ìÁÅàþÂä¦. €ÏžÁÅ¨Í ‡œÁÅàÂ ‡œÁÅàÁÅ
œÁÁÓ ¨Â©ÁôœÍ „þÁä ‹ €¥Á Âé¦þà úÁƬʙÁÅ. ¥É §Ê©ÁœÃ.
§Ê©ÁœÃ úʦ ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ ©Ãü¦÷. ¥É Í¡ÁϏÂ
úÁƬÃÏžÃ. ©Â™Ã ©Á¦Á¬ÁōÁÅ §ÉýÃÛÏ¡Áô ©Á¦Á¬ÁÅ œÁþÁžÃ. §Ê©ÁœÃ
©Á¦Á¬ÁÅ 36. œÁþÁ ©Á¦Á¬ÁÅœÍ ¬Á¥Á ÂþÁ¥ËþÁ ©Â§ÁÅ. ©Ãü¦÷
ÃÏžÁ ¡Á™ÁōͩÁ™ÂþÍà §Ê©ÁœÃ Š¡ÁôåÍ¨ÊžÁÅ.
‚ύ „ÏžÃ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

žÁÅ™ÁōÁÅ §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ
contributed by manmadhamurthy@yahoo.com
PDF conversion by kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
ƒ ÁŸÁ ŠÁ ±ÂœÁ ¥ÊÁüËþ÷ ¨ÍþÞÃ. ¥ÁþÁéŸÁ ¥ÁƧÃà Â§ÁÅ
¬ÊÑþ÷ úʬà ¡ÁϡʧÁÅ.  ÁŸÁþÁÅ œÉ¨ÅÁÅ ¨Ã¡Ã ¨Í ¡Ã ™Ã ¢÷
Â ¥ÄÁÅ €ÏžÃ¬ÁÅàþÂä¥ÁÅ.
***********************************************
Á¥ÁþÍÁ:- ƒ ¤ÂÁÏ¨Í €ÂÑ œÁ¥ÁÅé®Áò žÉϏÁŨÂý
£ÆœÁŨŠ„Ïý¦. ‚«ÁÛÏ ¨Êþà ©Â§ÁÅ ƒ ¤ÂÁÏ
úÁžÁ©ÁÁÏ™Ã.
***********************************************
ü¦Á¥Áé ¥Á§Í ©ÃýÅþÃä öÁíþÃÏúÁ™ÁύͬÁÏ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ
©É®ÃòÏžÃ. ‚ÏœÁ¨Í  ÌüÂØ €ýÅ©Ë¡Áô ©ÁúÂÖ™ÁÅ.
ˆ¦÷ ¥Á§ÂêžÁÂ úʦ ©ÁžÁŨŠ€ÏýÆ ©Ãü¦÷ úʜèÍþÁÅÏ™Ã
œÁþÁ úÊœÃþà ¨ÂÁÅÑϞà §Ê©ÁœÃ.
þÃþÁÅä ŠÁ³Â§Ã §ÁÅúà úÁÆ™ÁýÂþÍà ™Á£Åç ¡ÉýÃÛ ÌþÂäþÁÅ
§Á©ÁíÏœÁ Í¡ÁϏÂþÊ €þÂä™ÁÅ ©Ãü¦÷.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

™Á£Åç
©Â¡Á¬ÁÅ
œÄ¬ÁōÁÅþÃ
©ÁúÃÖþÁžÂ§ÃþÊ
§ÁŬÁ§ÁŬÁ¨Â™ÁÅœÁÆ €ÏžÃ §Ê©ÁœÃ.

©É®ÁÅò

žÂÏœÍ ˆ¥Ãýà þ žÁÁÓ§ÁÁÅ §Â©Í¦÷ œÃ¦ÁêÂ €™ÃÃÏžÃ
‚ύ̍Á €¥Á Âé¦.
þÁÅ ƒ ¡Ã¨Êì Â©Â¨Ã žÁÇšÁϏ €þÂä™ÁÅ ©Ãü¦÷.
þÊþÁÅ úÁ¬Êà þÄ ©ÁžÁâÁÅ §ÂþÁÅ €ÏžÃ §Ê©ÁœÃ ¥Á§ÃÏœÁ
Í¡ÁϏÂ.
¡ÁœÃ©ÁëœÁ¨Â ¥Á Âý™ÁÁÅ. ¡Ë¬Á¨Å ¡Á™Ê¬ÊÂ ¡ÁÁÑ ¡ËÃ ‡¨Â
§Â©Í þÊþÁÆ úÁƳÂà €þÂä™ÁÅ ©Ãü¦÷ ¥Á§ÃÏœÁ Í¡ÁϏÂ.
 ÌüÂØ €ÁљÍà ©ÁúÂÖ™ÁÅ. €¬Á¨Å ©Ã«Á¦ÁÏ œÉ¨Å¬ÁōÁÅþÃ
§Ê©ÁœÃ þà úÁƬÁÆà ‚¨Â €þÂä™ÁÅ.
©Â™ÁÅ þÂê¦ÁϏÂþÊ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ‚ÁÑ™Á ©Á¦ÉÂ
¡Á§Ã¥ÃœÃ ¨ÊžÁÅ. ¥ÁþÁÁÅ Â©Á¨ÃðϞà ™Á£Åç. ©Â®ÁòÁÅ
Â©Á¨¬ÃϞà €¥Á Â馨Å. ©ÁúÃÖþÁ ©Â™ÁÅ úÃþÁä €¦þ ¡ÉžÁâ
€¦þ €¥ÁÅéÍ©Á™ÁÏ ¥ÁþÁ ©ÁÇœÃà €þÂä™ÁÅ  ÌüÂØ
§Ê©ÁœÃœÍ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

©Ãü¦÷ ÃÏžÁ ¡Á™ÁōÍþÁþà ¥ÉÅϙÍʬÃϞà §Ê©ÁœÃ.  ÌüÂØ
¥ÉÁÅ §ÁÁ§ÁÂ¨ÅÂ úÉ¡Ãå úÁƳ™ÁÅ. €¦þ ¡Áë¦ÉÂüþÁÏ
ªÁÆþÁêÏ. ü¦Á¥Áé Áƙ úɱÂå¨þÁōÁÅÏžÃ. ÂþÄ ¥É
¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Á §ÁÅ֍ÁÅÏžÃ. §Ê©ÁœÃ ‡ÏœÁ žÃÁü§Ãþ ‚ύÂ
€ÏœÁ©Á§ÁÁÆ žÃÁü§Á¨ÊžÁþÁōÁÅþà ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í §Á©ÁíÏœÁ
£ÂŸÁ ¡Á™ÃÏžÃ. ©Ãü¦÷ ÁÅ ™Á£Åç¨Å œÃ§ÃÃ ‚©Áí£Í¦ÏžÃ.
ü¦Á¥Áé žÁÁÓ§Á ™Á£Åç¨Å œÄ¬Áōͩ¨þà ¨ÊžÁÅ ©Ãü¦÷ Ã.
€œÂà ‚ÏÍ ¡Ã¨ìþËþ ¡ÁÏ¡Áô €þà Í¥Áŏ €™ÃÂ™ÁÅ ©Ãü¦÷
ü¦Á¥ÁéþÃ.
þÄ ‚«ÁÛ¥ÉÅúÃÖþÁ ¡Ã¨ìþÁÅ Í§ÁÅÍ §Ê©ÁœÃþà œÁ¡Áå €ÏžÃ
ü¦Á¥Áé.
©Ãü¦÷ ŠÁ €¥Á Âé¦ úʦ ¡ÁýÅۍÁÅþÃ
©É®Ãò±Í¦Á  ¥ÃÁœÂ €¥Á Â馨Š‚ύÍ
©É®Áò£ÍœÁÅÏ™ÁÂ ü¦Á¥Áé §Ê©ÁœÃþà ¡Ã¨ÃúÃÏžÃ.

¨Í¡Á¨ÃÃ
ÁžÃ¨ÍÃ

¥ÁþÁÏ Á«ÁÛ¥Á§ÁìþÁÅ Á«ÁÛ¡ÉýۍÁÆ™ÁžÁÅ. £Ì™ÁÅÝ™Áþà ©Â™ÁÅ
Áƙ ¤ÍÁÏžÁÏýÊ¡Á§ÁŏɜÃà ©ÁúÊÖ §ÍüŨŠ‚©Ã. ©ÁúÊÖ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

©Â§ÃÃ ‚žÃ ¬Áí§ÁÓÏ Â „ϙ¨þÊ þ ¡Áë¦ÁœÁäÏ. ¬Á§Ê þÄ
‚«ÁÛÏ €ÏýÆ ©É®ÃòÏžÃ.
§Ê©ÁœÃÃ ÌüÂØ ŠÁ 60 ˆ®Áò ©Á¦Á¬Áũ™Ãþà úÁÆ¡ÃÏú™ÁÅ .
 ¥ÁŬÁ¨Ã ©Â™ÁÅ ‚Ã¨ÃÏú™ÁÅ. €œÁþÍà §Ê©ÁœÃ œÁÏ™Ãë
©Á¦Á¬ÁÅÏýÅÏžÃ. ‚£çϞÏ €œÁ™Ãþà úÁƬÃÏžÃ. €œÁþÁÅ
þÁ©ÁôíœÁÆ ©Á›ÅÁÅœÁÆ §Ê©ÁœÃ ¥ÉœÁàþà ¤ÁÅüÂþÃä úÊœÍà
úÁÅýÊ۬à ‹ ÁžÃÃ þÁ™Ã¡ÃÏúÁōÁűͦÁ ™ÁÅ.
 ÁžÃ¨Í ŠÁ Ìë©ÌíœÃà ©É¨ÅÁÅœÍÏžÃ. œÁ¨Å¡Áô¨Å
¥ÁƬÃÏžÃ. ÃýÍĨÍÏúà Â¨Ã §Ã¦÷ þÁ ©Ä³ÍàÏžÃ. Â¨ÃÃ
Ì©ÌíœÃà §ÁÁÅϙ ‹ ¥Áƨ žÂúÃÏžÃ. ÁžÃ ¥ÁŸÁêÂ ŠÁ
¥ÁÏúÁÏ „ÏžÃ. žÂþÃ¡Ë ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÁÅÏžÃ. úħÁþÁÅ
œÌ™Á¨ ¡Ë©Á§ÁÌ ü§Ã¡Ã Â®ÁòþÁÅ ©ÃªÂ¨Ï úʬÃÏžÃ. 
¥ÁŬÁ¨Â™Ã¨ÍþÃ
úÁ¨Ã
¥Á¦Á¥Á¦ÏžÃ.
©ÁÏýÃ
¥ÄžÁ
þÁƨű͏Ëþ ¨ÊÁÅϙ ¥É ¥ÁÅÏžÁōÌúÂÖ™ÁÅ. ¥É
úʦÁÏžÁōÁÅþà œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ¡Ë ©Ê¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ±Â¨Å
œÂÊ©Â™ÁÅ ¥ÉÅ™Á¨Å ÂýÍà ÂúÁōÁÅþÁä©Â™Ã ©Á§ÁÁÆ
€ÏžÁ§ÃÄ ƒ §Ê©ÁœÊ Â©Â¨Ã €þÁōÁÅϞà ¥ÁþÁ¬ÁŨÍ. ‰žÁÅ
þÃ¥ÁŴ¨Š ¥ÁŬÁ¨Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¬Á©Á§ÁžÄ¬ÃÏžÃ. €žÃ
§Á©ÁíÏœÁ Áƙ ¨Ê©Á¨ÊžÁÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

§Ê©ÁœÃÃ
¥Á§ÃÏœÁ
Í¡ÁÏ
©ÁúÃÖ
žÉϏÁ¨Êþé™éÉÏžÁōÌúÂÖ©÷, ¡ÁõÁÅ þÁ™ÂþÍ €ÏžÃ.
þÊþÁÅ ©ÁúÃÖϞà €ÏžÁōÊþÊ ¥Á§ÁžÁ¨Â €ÏýÆ  ¥ÁŬÁ¨Â™ÁÅ
œÁþÁ ¡ÉžÂ¨Å §Ê©ÁœÃ ¡ÁõÁÅ¡Ë þÃÏú™ÁÅ.
üéÁôí¥ÁþÂä¦Á 崃 þÁ§Â¨Å. ¥ÁœÁŏ
à  ¥ÁƨÏÃÏžÃ. Â®ÁÅò
¥Á§ÃÏœÁ ©ÃªÂ¨Ï úʬÃÏžÃ. €œÁ™ÁÅ ¥É ¡ÁõÁÅ¨Í þ¨ōÁ
„Ïú™ÁÅ. öÁ¦Â „Ϟ¥ɍÁÅ. €¡Áë¦ÁœÁäÏ Â €œÁþÃ
þ¨ōÁ ¥ÁÅÏžÁÅÄ ©ÉþÁÄÑ ÁžÁŨŜÍÏžÃ. œÂ®Á¨ÊÁ
œÁþÁé¦ÁœÁíÏœÍ Â®ÁÅò €œÁþà ¤ÁÅü¨¡Ë ©Ê¬ÃÏžÃ. €œÁþÃ
œÁ¨þÁÅ ¥Á§ÃÏœÁÂ œÁþÁ ¡ÁõÁōʬà €žÁÅ¥ÁōÁÅÏžÃ. 
¥ÁŬÁ¨Â™Ã¨Í ‹¡ÃÁ „þÁäÏœÁ©Á§ÁÁÆ þ¨ōÁœÍ þà ¡ËÃ
¨Êú™ÁÅ.
¥Á®Äò §Ê±Ì³Âà
¥ÁŬÁ¨Â™ÁÅ.

¥Á§ÁžÁ¨Â

€ÏýÆ

©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ



§Ê©ÁœÃÃ ¥ÁöÁ Á¬ÃÂ „ÏžÃ.  ¥ÁŬÁ¨Â™ÁÅ ©Ê™ÉÃÑÏúÃ
©É®Ãò¡ÍÁ¦Á ™ÁÅ. úħÁþÁÅ ¬Á§ÃúʬÁōÁÅþà £¦ÁýÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ
§Ê©ÁœÃ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

ƒ ¡Ã¨ì ¬ÃþÃ¥Á  œÂ§Á ü¦Á¡ÁëžÁ¨Â „ÏžÁœÂà, þÊþÁÅ
œÄ¬ÁōÁű͜ €þÂä™ÁÅ ‹ ¦ÁÅ©ÁÁÅ™ÁÅ ü¦Á¥ÁéœÍ €¡Áôå™Ê
£¦ÁýÁÅ ©ÁúÃÖþÁ §Ê©ÁœÃþà úÁƬÃ.
¡ÁžÃ žÂÂþ §ÂœÁëÏœÂþ €™ÃÃϞà ü¦Á¥Áé.
§ÂœÁëϜ €þÂä™ÁœÁÂ™ÁÅ.
©É¦ê §ÁƱ¦Á¨Å ‚©Áôí €ÏžÃ ü¦Á¥Áé.
€œÁþÁÅ œÁ™ÁÅ¥Áō͍ÁÅϙ ©É¦ê §ÁƱ¦Á¨Å ü¦Á¥Áé
úÊœÃ¨Í ¡ÉýÃÛ §Ê©ÁœÃþà ÁýÃۏ ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅþà ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÅۍÁÅÏýÅÏýÊ §Ê©ÁœÃ Á¨ÊÁ±Í¦ÏžÃ.
‚ÁÑ™ÉÏžÁōÁÆ, ¨Â™ÃØϏ÷ Í ‚ÏýÃÍ ©É®ÁžÂÏ ¡ÁžÁÏ™Ã
€ÁÑ™Á £ÂÂ úʬÁōÁÅÏžÂÏ €ÏžÃ §Ê©ÁœÃ.
€œÁþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ §Ê©ÁœÃþà §Ã¯Â¨Í ÁƧÍÖ¥ÁþÂä™ÁÅ.
‚žÁâ§ÁÆ ÁƧÁÅÖþÂäÂ §Ã¯Â ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ÁžÃ¨ÃÏžÃ.
úħÁ ©Ã¡ÁôåœÂþÁÅ, œÌÏžÁ§ÁÂ þ ¥ÄžÁÉÁÑϙà €ÏžÃ
§Ê©ÁœÃ .

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

£ýÛ¨þÄä ©Ã¡Êå¬Ã žÃªÁ¥ÉŨÂ „ϙà ¡ÁϏÁþÁÅ ©ÃªÂ¨Ï
úʬÃÏžÃ. §É¥Áé¨Ãä úÊœÍà ©Ã™ÁžÄ¬ÃÏžÃ.
£ÌÁÑ¨Í úÁÁя ÁÅÏ™ÁÅ ¬Ã±Â¦þà úɍÁÑϙà €ÏžÃ
Ë¡ÁôÂ §Ê©ÁœÃ.
§Ê©ÁœÃ ¡ÁõÁÅ €§ÁýáÁÏ™ÁÏœÁ ¥ÁÏžÁÏœÍ ±ÌϏÃÏžÃ.
žÂþÃ¡Ë œÁŨŠ§ÂÃ¡ÄúÁŨÂì ¥É¨ÃœÃ§ÃÃ „þÂä¦. 
¦ÁÅ©ÁÁÅ™Â¥É ¡ÁõÁŨ͍à œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ žÃÏ¡Ê™ÁÅ.
€£Âç ÁÆýÏ ÁÅþÁ¡ÁÏ ¨Â „Ϟà £Â£Æ, þÃÏ™ÁŏÂ
€ÏúÁŨŠ£ÃÃÏúÁōÁÅþʨ öÁ¦Â „ÏžÃ.  €£Âç €¨ÂÊ
žÉϏÁÅ. úÁϡʬÁÅàþÂä©÷. £Ì™ÁÅÝ žÂÂ žÃÃϞà þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ.
‚ÏžÁ þ úÁ¨ìþÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ účÁÅœÁÆ Ì§ÁōÁÅœÁÆ
þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà þÁþÁÅä žÉϏÁÅ. .... €¨Â..... €¨ÂÊ....€ÏžÃ
¥ÁœÁÅàÂ §Ê©ÁœÃ.
ÌÏžÁ§ÁÅ ™Á£Åç ±Â§Ê¬Ãþ ¬ÁÅŽÂþÃä©Áí§ÁÅ. þÁÅ©Áôí þÁÅ
þÁúÊÖ©Áô ¡Ã¨Âì. þÃþÉä¡Áôå™ÁÆ....€þÂä™Â ¦ÁÅ©ÁÁÅ™ÁÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

‚ÏœÁ¨Í £¦Áý œÁ¨Å¡Áô úÁ¡Áôå™Á¦ÏžÃ. €œÁþà ¥Á Âý ¡Áõ§Ãà
Â¨ÊžÁÅ. ©ÉþÁÃÑ œÃ§ÃÃ úÁƳ™ÁÅ. ¥Á®Äò œÁ¨Å¡Áô
œÁýÂÛ§ÁÅ.
±Í¨Ä¬ÁŨŠ§Ë™÷ úʬʧʥÉ €þà €œÁþÃä ¡ÁÁэÁÅ œÍ¬Ã œÁþÁÅ
úħ §Á©ÃÂ £Âë¨þÁÅ œÁí§Á œÁí§ÁÂ ©Ê¬ÁōÁÅÏžÃ. 
¦ÁÅ©ÁÁřÍà ¤Á¦ÁÏ Â „ÏžÃ. ¤Á¦ÁÏ ÂþÊ œÁ¨Å¡Áô œÄ³Â™ÁÅ.
‡žÁŧÁŏ ÿÌýɨ÷ ¥ÊþÊü§÷.
 ÿÌýɨ÷ ¥ÊþÊü§÷ Â£§ÂÂ ‡ÁљÍËþ ©É®Ãò
žÂÌÑÏ™Ã. ±Í¨Ä¬ÁŨŠ§Ë™÷ úʬʧÁÅ Ãí÷ €þà €§ÃúÊ™ÁÅ.
¬Á§ÃÂÓ ÿÁō÷ð ÁÅϙĨŠÁÆ™Á ¡ÉýÅàÍÁÅϙ §Ê©ÁœÄ 
¦ÁÅ©ÁÁÅ™ÁÅ ¡Á§ÃÉýÂÛ§ÁÅ. ¡Á§ÁŏɜÊà ÌÏžÁ§Ãþà €¡ÁåýÍÊ
±Í¨Ä¬ÁŨŠ¡ÁýÅۍÁÅþÂä§ÁÅ. ‡©Á§ÃÃ©Â§Ê úɨÂìúÉžÁŧÁŏÂ
¡Á§ÁŏÁŨŠœÄ³Â§ÁÅ. §Ê©ÁœÃ ŠÁ ±ÂÁ¨ÌÃ žÁƧÃÏžÃ.
¨Í¡Á¨ ÁÅ™ÃÝ žÄ¡ÁÏ ©É¨ÅÁÅœÁÆÏžÃ. €ÁÑžÁ ©Ãü¦÷ þÃ
úÁƬÃÏžÃ. €žÃ ©Â™Ã ±ÂÊ. ©Ãü¦÷ œÁ¨Ãì, úɨÃì œÍ Á¨Ã¬Ã
™ÂÁÛ§÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©É®Êò§ÁÅ. ‚žÊ €©ÁÂªÁ¥ÁþÁäýÅìÂ ©Ãü¦÷
§Ê©ÁœÃþà úÁƳ™ÁÅ. §Ê©ÁœÃ ©Â™Ã úÁÆ¡Áô¨ÁÅ ¤Á¦Á¡Á™Ã
ÁÅýÁ¨Å ¥ÃϏÃÏžÃ. ©Â™ÁÅ Á¨Âý úʬÊà £¦Áý
±Í¨Ä¬ÁŨÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

ÁÅ¡Éåý …¡ÁôœÁÆ þÄ žÂÏýÍì þžÃ
±Í¨Ä¬ÁŨþà ¡Ã¨©Áþ €þÂä™ÁÅ ©Ãü¦÷.

¡ÉýÅۍÁÅÏý©Â

«÷ €§Á©ÁÁÅ œÌÏžÁ§ÁÂ §Â €ÏžÃ §Ê©ÁœÃ .
¡ÁÁÑþÊ „þÁä ÁōÃÑ ¥ÁÏúÁÏ¨Í ¡Á™ÁōÁÅþà úħÁþÁÅ œÌ™Á¨
¥ÄžÁÃ ¨ÂÁÅÑÏžÃ. ‚ύ œÌ¥ÃéžÃ Â¨ÊžÁÅ. ©Â™Ã €¥Á Âé
úɨÃì §Â©Á™ÂþÍà ‚ύ ÁÏý ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. ©Ãü¦÷ ªÁÂ
§Ê©ÁœÃ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. žÃ¥ÁéþÁÅ Á¬ÃžÄ§Â
úÁƳ™ÁÅ. ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.
Á¨ÊÁ §Ê©ÁœÃ œÁí§ÁÂ Âþæ÷ €ÏžÃ.
©Ãü¦÷ §Ê©ÁœÃ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¥É €œÁþà þÏÙÃþÁ
¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¬Á§ÃúÁƬÁōÁÅþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ¨Í ¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ.
Á¬ÃÂ žÉϏÁ³ÂÂ™ÁÅ ©Ãü¦÷ §Ê©ÁœÃþÃ, ŠÁ úÊœÍà §Ê©ÁœÃ
Ářà §Ì¥ÁÅé ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ¥Á§ÌÁ §Ì¥ÁÅéþà účÁÅœÁÆ.
§Ê©ÁœÃ¨Í Áƙ ‚ϞÁ úɨ§ÊÃþÁ ©Ê™Ã ‚ύ §Á¨ÊžÁÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

žÉϏÁÅ...€¨ÂÊ....£ÂÂ
¨Í¡Á¨ÃÃ
œÍ¬Ã...œÍ¬Ã
žÉϏÁÅ....€ÏýÆ Ë¡ÁôÂ €§ÁŬÁÆà œÁþéà œÄ§Â
žÉϏÃÏúÁōÁÅÏžÃ. ©ÉÏý ©ÉÏýþÊ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì
Â§ÁÅ֍ÁÅÏžÃ.
ÁœÁ
14
ˆ®ÁÅòÂ
‡ÏžÁ§ÃúÊœÍ
žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä ‚¨Â ©ÉÏý ©ÉÏýþÊ Â§Ã±Í¨ÊžÁÅ œÁþÁÃ.
€£Âç ±ÍýÅÂ™Ê €þÁōÁÅϞà œÁÇ¡ÃàÂ §Ê©ÁœÃ. ©Ãü¦÷ ÁÆ™Â
œÁþéà œÄ§Â §Ê©ÁœÃþà žÉϏ™ÁÅ. §Ê©ÁœÃ œÁǡÏ
à  ©Ãü¦÷ þÃ
¥ÁÅžÂâ™ÃÏžÃ. ¨Êúà úħÁ üÉý÷ ¬Á§Ã úʬÁōÁÅÏžÃ. ‚ÏœÁ¨Í
©Ãü¦÷ €¥Á Âé úɨÃì ©ÁúÂÖ§ÁÅ. ©ÂÃ¨Ã œÉ§Ãú™ÁÅ ©Ãü¦÷
¤Á¦ÁÏ Â.
©Ãü¦÷ €¥Áé §Ê©ÁœÃþà úÁƬÁÆàþÊ §Ê©ÁœÄ þÁÅ©Éí¡Áôå™ÌúÂÖ©÷
€ÏžÃ ªÁÖ§ÁêϏÂ.
‚¡Áôå™Ê €ÏžÃ §Ê©ÁœÃ œÁ™ÁÅ¥Áō͍ÁÅÏ™Â.
‡ÏžÁōÁÅ
þÄ
Â¡Áô§ÂþÁä¨Â
úÊüÊœÁŨÂ
úʬÁōÁÅþÂä©÷ €ÏžÃ £ÂŸÁÂ ©Ãü¦÷ œÁ¨Ãì.

þªÁþÁÏ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

€žÃ ¬Á§Ê §ÂüÊ«÷ þÃþÁÅä £ÂÂ úÁƬÁōÁÅÏýÅþÂä™Â. þÄ
¥ÉŏÁÅ™ÁÅ §Â¥ÁÏ þÁÅ©Áôí §ÂüÊ«÷ œÍ ¨Êúà ±Í¦Á ©Áþà œÉ¨Ã¬Ã
€©Á¥Á ÂþÁÏ ¤Á§ÃÏúÁ¨ÊÁ ©Ê§Ê …§ÁÅ ©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ.
 §ÂüÊ«÷ œÁþÁþà ©ÁžÃ¨Ã ™Á£Æç žÁ¬ÁÑÏ œÍ ±Â§Ã±Í¦Á ™ÁþÄ
œÁþÁÅ ÂÏœÁÏ ÁÏ¡ÉþÄ¨Í úʧÊþÁþÄ úÉ¡ÃåϞà §Ê©ÁœÃ.
©Ãü¦÷ þÄ©Áô ©É®Ãò €¥ÁéÁÅ ¤ÍüþÁÏ œÄ¬ÁōÁÅ §Â €þÃ
ÌϏÁŨÍÏúà ™Á£Åç¨Å œÄ¬Ã ‚úÃÖϞà §Ê©ÁœÃ.
©Ãü¦÷ œÁ¨ ÍÁÅÑÏýÆ £¦ÁýÁÅ ©É®Âò™ÁÅ.
§Ê©ÁœÃ þà ÁýäÏ œÁÁÅÑ©Áþà ©Á¦Á¬ÁÅ ¥Á®ÃòþÁ §Â¥Á ÂþÍÃ
‚úÃÖ ¡É®Ãò úʬʧÁÅ œÁ¨Ãì žÁÏ™ÁÅë¨Å. ©Á¦Á¬ÁÅ ±Í§ÁÅ
¤Á§ÃÏúÁ¨ÊÁ €žÉâÁÅ žÃÃþÁ §ÂüÊ«÷ œÍ ¨Êúà ±Í¦ÏžÃ. 
§ÂüÊ«÷ §Ê©ÁœÃþà ¥É¬ÁÏ úʬà ™Á£Æç žÁ¬ÁÑÏ œÍ
±Â§Ã±Í¦Á žÁÅ. €¡ÁåýÍà ¥É ©Á¦Á¬ÁÅ 24 ˆ®Êò. ‚žÃ ü§ÃÃ
12 ˆ®ÁÅò €©ÁôœÁÆÏžÃ.
þÄ©Áô ©É®ÂòÂ €ÏžÁ§ÁÆ þÂþ ¥Á Âý¨Å €ÏýÅÏýÊ ¥Ä
þÂþÁä ‚¨Åì ©ÁžÃ¨Ã ¬ÁþÂê¬ÁŨÍì Á¨Ã¬Ã±Í¦Á ™ÁÅ. €¡Áå™ÁÅ þÄ
œÁ¥ÁÅé™ÃÃ 6 ˆ®ÁÅò, þÄ úɨÂ즍à ŠÁ ˆ™ÂžÃ ÁžÂ. ‚¡Áôå™ÁÅ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

£¦ÁýÁÅ ©É®Âò™Ê ©Ãü¦÷ ©Â™ÁÅ þÄ œÁ¥ÁÅé™Ê. ‚¡Áôå™ÁÅ 18
ˆ®ÁÅò, ÿÌýɨ÷ ¨Í ¡Áþà úʬÁÅàþÂä™ÁÅ. þÄ úɨÉì¨Å Ã ‚¡Áôå™ÁÅ
13 ˆ®ÁÅò €ÏžÃ ©Ãü¦÷ Ä §Ê©ÁœÄ Ä €¥Áé €¦þÁ ¬Á§ÃœÁ¥Áé.
ŠÁÑ ¯Á›Ï §Ê©ÁœÃÃ ¥ÁœÃ±Í¦ÏžÃ. ©ÃÿÁ¦÷ œÁþÁ §ÁÁàÏ
¡ÁôúÁÅ֍ÁÅþÁä œÁ¥ÁÅé™Â. €ÏžÁōÊþ ¥ÁÅÏžÁÅ ©Â™ÃœÍ üœÁ
Á¨©Â¨þáÃÏúÁþÞÃ.  œÁ§Á©ÂœÁ  ¥ÁŬÁ¨Â™ÁÅ œÁþÁÃ
©Ê™ÉÃÑÏúà ©É®Ãò±Í©Á™ÁÏ, §ÉÏ™Í ©ÃýÅ™ÁÅ žÉϏÁŨÂý
¥ÉÅžÁ¨©ÁíÂþÊ ±Í¨Ä¬ÁŨŠ§Â©Á™ÁÏ, œÂþÁÅ ±Â§Ã±Í¦
œÁ¥ÁÅé™ÁÅ „þÁä ±ÂÁ Ä §Â©Á™ÁÏ, œÁ¥ÁÅé™ÁÅ £ÉžÃ§Ã¬Êà
žÉϏÃÏúÁōͩÁ™ÁÏ €þÄä ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÂÖ¦. ûÁ ˆ¥ÃýèÂ
ü§ÃÃϞà €þÁōÌÏžÃ. ¥Á®Äò œÂþÁÅ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ ±ÌÏžÃþÁ
¬ÁÅŽÏ ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. ©ÊªÂê ©ÁÇœÃà¨Í „þÁä œÁþÁÃ
©Â©Ã ©Á§ÁŬÁ¨ÅÏý¦Á  €þÁōÁÅÏžÃ. ‡ýÆ ±Â¨Å±Í¨ÊžÁÅ
§Ê©ÁœÃÃ.
£¦Áý þèÅÖþÁä ©Ãü¦÷ ¡Á§Ã¬ÃáœÄ €ÏœÊ. œÂþÁÅ €ÏœÁ¬Ê¡Áô
¬Áí§ÁÓ ¬ÁŎ¨þÁŤÁ©ÃÏúÃϞà ³ÌÏœÁ €ÁÑœÍþÂ. ‡ÏœÁ Á¬Ã
Â žÉϏÃÏúÁōÁÅÏžÃ. ¥Á§Áúñ͞¥ÁþÂä ¥Á§ÁÅ©ÁÁ¨™Â 
€ÁÑ ¬Á¨Åì, ¡ÁõÁÅ, œÌ™Á¨Æ....€¦þ €ÁÑ ³Âþà Â
„ϙà €™ÁÝ¥ËþÁ ©Â™ÃœÍ ¡Á™Áō͏ ¨ÊþÞà þÊþÁÅ žÉϏÁÅœÊ
ˆ¥Ã œÁ¡Áôå €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-01/

€ÂÑ €ÏýÆ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ‚ÁÑ™Ê ¥Á ÂœÍ „ϙñÍ
€ÂÑ €þÂä™ÁÅ ©Ãü¦÷.
œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ©Ãü¦÷ €ÏýÆ žÁÁӧÍà œÄ¬ÁōÁÅϞà §Ê©ÁœÃ.
€¦±Í¦ÏžÃ.