You are on page 1of 7

Esei

Apabila kita melihat dan memerhati kemajuan yang dikecapi oleh Malaysia pada masa kini, terdapat perbandingan yang ketara demi aspek pembangunan dan kemajuan Negara yang terbentuk sejak takuk jajahan, pencapaian kemerdekaan hinggalah era Modenisasi dan globalisasi Malaysia. Kini, Bangunan Sultan Abdul Samad adalah bukti peninggalan penjajah Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Tujuan mengkaji bangunan-bangunan bersejarah yang masih tersegam di bumi Malaysia ini adalah bertepatan dengan objektif kerajaan untuk menerapkan jati diri bangsa Malaysia yang kini semakin pudar di kalangan generasi baruMalaysia. Kebanyakan dari mereka kini semakin lemah dalam mempertahankan maruah

bangsa dan Negara. Perkara ini tidak seharusnya terjadi keran kita seharusnya berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bagi menjaga nama baik bangunan bersejarah di Negara kita, kita haruslah menjaga dan tidak merosakkan bangunan khazanah warisan ini. Kajian demi kajian yang dilakukan ke atas Bangunan Sultan Abdul Samad seperti bangunan Sultan abdul Samad ini seharusnya dapat member kesedaran terhadap generasi kini khususnya golongan pelajar supaya mereka dapat menghargai jiwa dan perjuangan tokohtokoh Negara pada masa dahulu sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan sehingga kini. Sebagai pelajar yang merupakan pendukung tampuk kepimpinan Negara pada masa akan datang mempunyai semangat setia Negara yang kuat sebati

dalam jiwa adalah penting demi masa depanMalaysia. Semangat setia Negara perlu di tengahkan dengan menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja dan Negara selaras dengan ikrar yang sering di lafaskan di dalam rukun Negara. Walaupun taat setia kepada raja dan Negara ialah asas kepada semangat setia Negara antara kualiti yang perlu di buktikan oleh rakyat Malaysia adalah mempunyai kesedaran ilmiah tentang tangungjawab kepada bangsa dan Negara yang perlu di pikul rapi. Sebahagian dari itu, kerajaan Malaysia serta badan-badan swasta perlu berganding bahu untuk menganjurkan kempen mencintai bangunan bersejarah sebagai satu langkah menyemai semangat setia Negara. Sebai belia mempunyai semangat setia Negara adalah kurang memeadai tanpa berbekalkan semangat kekitaan dalam organisasi social di kalangan rakyat

Malaysia khususnya para pelajar. Sikap berkerjasama dan tolong menolong antara pelajar seharusnya menjadi panduan yang gah demi membina sebuah organisasi yang mantap. Organisasi yang di masukkan Kemeterian Pelajaran Malaysia. Kegiatan berorganisasi dalam aktiviti yang di lanjutkan dalam kokurikulum ini sebenarnya mampu menyatupadukan pelajar dari pelbagai bangsa sejak dari sekolah rendah lagi percubaan Kementerian Pelajaran Malaysia ini adalah mengikut rasmi pembahasa melayu iaitu (meluntur buluh biarlah dari rebungnya). Bagi memantapkan unsur petrotisme dalam kelompak pelajar,kita seharusnya mempunyai nilai disiplin yang teguh. Untuk menjadi seorang invidu yang berdisiplin mengamal kan kehidupan beriktikar yang tinggi seperti berkelakuan sopan bertatasusila dan berhemahadalah

penting dan perlu di pandang serius dengan mengamalkan perkerti seperti di atas,nescaya kita akan di pandang tinggi dan di hormati di dalam komuniti.tindakan kerajaan mengadakan Progam Latihan Khidmat Negara (PLKN)adalah selaras dengan target Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membina dan memperkukuh disiplin pelajar individu yang berdisiplin mempunyai mutu patuh akan peraturan dan undang undang yang terlah di tetapkan . Bagi pihak sekolah, disiplin dapat di pupuk dengan mengaris undang undang yang dibina dan mudah di ikuti oleh pelajar sebagai cubaan bagi membentuk pelajar yang berdisiplin tinggi dan bertolernrasi . Nilai petrotisme seharus lebih mantap sekiranya sikap rajin berusaha dan berfikiran produktif menjadi terus pembentukan peribadi pelajar . Antara

aspek yang paling menonjol dalam sikap ini ialah kepentingan ketinggian ilmu dan sentiasa berketerampilan.Walaupun aspek yang dianggap sukar oleh sesetengah pelajar ,namun ia merupakan suatu erti yang paling menonjol dalam kepribadian seseorang induvidu secara tidak langsung.Dengan menjadikan sifat rajin dan gigih sebagai sebahagian daripada perwatakan induvidu,ia dapat membutikan bahawa apabila kita rajin dan gigih dalm mencapai suatu matlamat pengakhriran yang produktif dapat di kecapi.Umpama peribahasa melayu,berakit- rakit dahulu ,berenang – renang ketepian,bersakit-sakit dahulu ,bersenang-senang kemudian. Oleh itu unsure petrotisme adalah merupakan senjata yang paling berharga yang perlu di semai di dalam jiwa induvidu terutama golongan remaja.Namun unsur petrotisme bukan

terikat kepada pengkajian bangunanbangunan bersejarah seperti bangunan sultan Abdul Samad sahaja,tetapi memahami dan menghayati sejarah zaman silam juga adalah penting sebagai suatu cara kita mengekspressi unsure petrotisme yang sedia ada.