Kriteriumi za ocenuvawe na postigawata na u~enicite Kriteriumite za ocenuvawe na postigawata na u~enicite se temalat na standardite za ocenuvawe i Blumovata taksonomija.

Nastavnikot pri opredeluvaweto na broj~ana ocenka treba da gi ima predvid postigawata na u~enikot vo odnos na zapomnuvawe i reproducirawe na nastavnite sodr`ini; razbirawe/sfa}awe na obrabotenite sodr`ini, odnosno sposobnost na u~enikot niv da gi interpretira so svoi zborovi; primena na nau~enite sodr`ini vo konkretni zada~i so poznati i novi elementi i vo drugi novi situacii; kako i povisokite intelektualni sposobnosti na analiza, sinteza i vrednuvawe {to podrazbiraat sposobnost na u~enikot za sreduvawe, kombinirawe elementi vo novi celini i sposobnost za vrednuvawe na opravdanosta ili nau~nosta na nekoe tvrdewe ili delo. Otkako nastavnikot }e gi sogleda postigawata na u~enikot na sekoe od navedenite nivoa spored standardite za nastavniot predmet (za sekoja tema/podra~je) ja utvrduva ocenkata na u~enikot na sledniot na~in: · · · · ocenka dovolen dva (2) – znaewata na u~enikot se odnesuvaat na zapomnuvawe i reporducirawe, u~enikot poka`uva odredeni sposobnosti znaeweto da go iska`e so svoi zborovi i da go primenuva znaeweto na najednostavni zada~i. (Vidi grafi~ki prikaz 1) ocenka dobar tri (3) – znaewata na u~enikot, pokraj toa {to se odnesuvaat na zapomnuvawe i reporoducirawe, razbirawe i sfa}awe na nastavnite sodr`ini, u~enikot poka`uva sposobnost za primena na znaewata za re{avawe na ednostavni zada~i. (Vidi grafi~ki prikaz 2). ocenka mnogu dobar ~etiri (4) - znaewata na u~enikot se odnesuvaat na pocelosno zapomnuvawe i reporoducirawe, razbirawe i sfa}awe na nastavnite sodr`ini. Isto taka, u~enikot poka`uva sposobnost za primena na znaewata za re{avawe na zada~i od poznati i novi elementi, kako i sposobnost za sreduvawe i kombinirawe elementi vo novi celini. (Vidi grafi~ki prikaz 3) ocenka odli~en pet (5) – znaewata na u~enikot se nad 90% od sodr`inite od nastavnata programa na nivo na zapomnuvawe, reproducirawe, sfa}awe i razbirawe. U~enikot mo`e da gi primenuva znaewata za re{avawe na zada~i so poznati i novi elementi. Isto taka, u~enikot mo`e da sreduva, kombinira elementi vo novi celi i da poka`uva sposobnost za vrednuvawe na opravdanost ili nau~nost na nekoe tvrdewe ili delo. (Vidi grafi~ki prikaz 4)

Bidej}i so nastavnite programi se planirani celi i od drugite podra~ja za razvojot na li~nosta na u~enikot nastavnikot treba da vodi gri`a za motivacijata na u~enikot, redovnosta na ~asovite, kako i za aktivnosta na u~enikot vo nastavata. Ovie elementi, isto taka, se sostaven del na ocenkata, no tie ne treba da imaat naglaseno vlijanie so {to }e se zanemari sistemot na usvoeni znaewa i sposobnosti od kognitivnoto podra~je. Taka, nastavnikot pri formiraweto na broj~anata ocenka mo`e da ja zgolemi ili namali istata najmnogu do 0,75% od eden stepen na skalata za ocenuvawe, vo zavisnost od navedenite elementi {to se odnesuvaat na motivacijata, redovnosta i aktivnosta na u~enikot.

Kriterium za utvrduvawe na ocenka dovolen 2

Nivvo na znaewe i sposobnosti

0%

10%

Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 20% 30% 40% 50% 60% 70%

80%

90%

100%

I II III IV

2 2

Postigawa na u~enikot koi s# u{te ne se dovolni za pozitivna ocenka Postigawa na u~enikot za ocenka dovolen dva - nad 50% do 70% na I i II nivo i do 10% od III nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 26% do 39% od nastavnata programa.

·

Grafi~ki prikaz 1

Kriterium za utvrduvawe na ocenka dobar 3

0% Nivvo na znaewe i sposobnosti

10%

Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

90%

100%

I II III IV

3 3 3
Postigawa na u~enikot za ocenka dobar 3 - nad 70% do 90% na I i II nivo i nad 10% do 50% na III nivo i do 10% na na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 39% do 63 % od nastavnata programa.

·

Grafi~ki prikaz 2

Kriterium za utvrduvawe na ocenka mnogu dobar 4

Nivvo na znaewe i sposobnosti

0%

10%

Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

90%

100%

I II III IV

4 4 4
Postigawa na u~enikot za ocenka mnogu dobar 4 - nad 70% do 90% na I i II nivo i nad 50% do75% na III nivo i nad 10% do 40% na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 63% do 76 % od nastavnata programa.

·

Grafi~ki prikaz 3

Kriterium za utvrduvawe na ocenka odli~en 5

Nivvo na znaewe i sposobnosti

0%

10%

Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

90%

100%

I II III IV

5 5 5

Postigawa na u~enikot za ocenka odli~en 5 - nad 90% na I i II nivo i nad 70% na III nivo i nad 40% na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno nad 76 % od nastavnata programa.

·

Grafi~ki prikaz 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful