2013/2014.

Akreditovan seminar za nastavnike u osnovnoj i srednjoj školi br.421

Da u školi svako uči radosno i lako
Za podršku nastavnicima za rad u školi XXI veka
U vremenu ubrzanih promena u svetu XXI veka, rad u školi je postao ogroman izazov. Rad sa novim generacijama učenika koji odrastaju uz kompjutere i nove komunikacione tehnologije, u vreme opšte krize u društvu, zahteva umeda, znanja i veštine za koja se nastavnici nisu obučavali. Sve više administrativnih obaveza koje nastavnik dobija, postavlja dodatne zahteve za podrškom. Ovaj seminar nastavnicima pruža podršku za razvoj psihološkog imuniteta i sposobnosti prilagođavanja novim uslovima rada i daje konkretne tehnike za rad u odeljenju koje angažuju učenike i olakšavaju učenje. Neke od tema koje se obrađuju: ■ Višestruka inteligencija i značaj aktivnosti koje uključuju rad obe moždan e hemisphere ■ Tehnika 6 šešira – razvoj kreativnog mišljenja ■ Razvoj psihološkog imuniteta i otpornosti na stres kod nastavnika ■ Aktivnosti koje olakšavaju stvaranje pozitivne discipline i dobre grupne dinamike

Teorijski delovi su isti na seminarima za nastavnike u osnovnoj i srednjoj školi, primeri i vežbe su prilagođeni uzrastu učenika sa kojima se radi. Trajanje obuke: Autor Žana Borisavljević Cena: Popust 20% za grupu od 30 učesnika 2 dana / 16 bodova 3.800 dinara po učesniku 3.000 dinara po učesniku

INFORMACIJE

Tel. 065-328-4590 / 060-592-9 455

e-mail: obrazovanjeplus@gmail.com

www.deteplus.rs