CABARAN DAN HALATUJU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS.

1.0 PENGENALAN

Sistem pendidikan di negara kita masa kini telah banyak melalui transformasi yang memerlukan komitmen guru yang amat tinggi. Perubahan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan dilihat sebagai peluang untuk menguji potensi, kemampuan dan cara untuk mengoptimumkan pembangunan individu. Mereka perlu sedar akan kekuatan dan kelemahan diri dan di atas kesedaran itu sanggup meningkatkan keupayaan diri serta bersedia melakukan perubahan mengikut keperluan. Guru bertaraf dunia bukan sahaja merancang strategi pengajaran-pembelajarannya dengan teliti dan sentiasa membuat persediaan untuk membuka peluang kepada pelajar melakukan penerokaan malah merancang pelbagai laluan pembelajaran dengan kemahiran yang tinggi. Cabaran dalam profesion perguruan masa kini memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Pekerjaan yang penuh cabaran ini menguji kemampuan dan ketabahan dalam menguruskan suatu organisasi dengan bijaksana. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2007 : 232) cabaran didefinisikan sebagai hasil yang mencabar kemampuan dan ketabahan seseorang dalam pekerjaan yang penuh dengan cabaran. Dalam konteks perguruan, profesion menjadi seorang guru perlu menyahut cabaran untuk melihat keupayaan seorang guru dalam melaksanakan tugasannya bukan dengan muridnya tetapi juga bersama organisasi dan rakan sekerja yang mempunyai pelbagai kepakaran. Pengurusan dalam pendidikan mempunyai satu organisasi yang dibentuk yang mempunyai hala tuju yang mahu dicapai. Halatuju pula bermaksud penetapan matlamat dan sasaran yang hendak dicapai dalam sesuatu organisasi. Pendidikan khas perlu mempunyai visi, misi dan objektif utama dalam mengurus tadbir sesuatu organisasi. Halatuju merangkumi perancangan pentadbiran, program-program utama, peningkatan kemahiran dan pengetahuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran dan membentuk kepakaran yang beretika. 2.0 Cabaran yang dimaksudkan boleh dilihat dalam pelbagai aspek: 2.1 Individu dan keluarga

Dari aspek penglibatan ibu bapa, didapati di Malaysia tahap kesedaran ibu bapa mengenai masa depan anak-anak yang berkeperluan khas masih berada dalam keadaan yang minima. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak istimewa yang tinggal di luar bandar. Hal ini kerana terdapat setengah ibu bapa yang beranggapan anak yang istimewa ini tidak layak dan tidak berkeupayaan untuk mendapat pendidikan yang seimbang dan sempurna. Disebabkan anggapan sedemikian maka wujudlah keciciran murid-murid berkeperluan khas daripada alam persekolahan. Perkara ini terus menyebabkan kanak-kanak istimewa ini tidak mempunyai kemahiran hidup yang baik dan akhirnya memberi bebanan kembali kepada keluarga masing-masing.

Selain itu juga, terdapat juga ibu bapa yang masih kurang sedar mengenai betapa pentingnya memberi pendidikan atau pun kemahiran mengurus diri kepada anak-anak yang istimewa. Faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku disebabkan kurangnya keyakinan akan kebolehan anak-anak istimewa mereka ini. Sebagai contoh, pengajaran amali kemahiran memasak dan menjahit, mungkin boleh menyebabkan timbulnya perasaan risau ibu bapa terhadap anak-anak mereka berada di dapur. Hal ini mungkin disebabkan memikirkan keadaan yang mungkin boleh mengundang bahaya semasa di dapur dan semasa menggunakan jarum untuk menjahit. Disebabkan sikap yang terlalu obses akan perkara negatif inilah menyebabkan mengapa kanak-kanak berkeperluan khas di Malaysia agak ketinggalan. Selain itu juga, terdapat juga ibu bapa yang hanya bergantung kepada pihak sekolah semata-mata sahaja dalam usaha memberi didikan kepada anak mereka terutama dalam aspek pengurusan diri. Disebabkan itulah terdapat murid-murid yang masih tidak tahu untuk membuang air kecil atau besar di tempat yang sepatutnya iaitu tandas. Perkara ini sedikit sebanyak agak mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Akibatnya guru sendiri terpaksa membantu menguruskan kanak-kanak tersebut semasa berada di dalam kelas. Segelintir mereka mengharapkan sesuatu yang mustahil dalam masa yang singkat. Keenganan ibu bapa memahami perjalanan pengurusan pendidikan khas menjadikan ianya semakin sukar untuk dilaksanakan. Bagi mereka anak mereka harus diajar seperti murid aliran perdana yang lain. Keghairahan menjadikan anak mereka sama dengan rakan sebaya sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pengurusan

pendidikan khas. moral. Besar kemungkinan layanan yang diterima di sekolah tidak sama dengan dirumah. Menurut Khairul Yusri (2007). Kedua-dua situasi ini menjadi satu cabaran yang besar dalam pendidikan khas. Kesediaan anak-anak istimewa ini memasuki alam persekolahan juga dengan cara yang berbeza. Hal yang demikian kerana tidak ada kesinambungan dan komitmen daripada pihak ibu bapa terhadap pembelajaran anak mereka di luar waktu persekolahan. Walau bagaimanapun ada sebahagian mereka pula menyerahkan sepenuhnya anak mereka kepada pihak sekolah. Guru sebagai pengganti ibu bapa perlu peka kepada keperluan mereka setiap masa. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan transformasi dalam pendidikan. Ini dapat dilihat pada faktor kematangan dan kesediaan fizikal berhadapan dengan rakan-rakan baru di sekolah. Bukan senang untuk berhadapan dengan mereka kerana setiap orang kanak-kanak istimewa tersebut biasanya mempunyai pelbagai kelainan. Mereka mengharapkan sepenuhnya kepada guru pendidikan khas mendidik anak mereka dalam segala aspek. Dari aspek individu murid pula adalah berbeza diantara satu sama lain. Ada sebahagiannya pula mengasingkan diri dari ahli keluarga lain. tingkah laku. perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif. Mereka mahu dilayan sebagaimana ibu bapa mereka melayan mereka di rumah. Terdapat sebahagian ibu bapa merasa rendah diri kerana mempunyai anak yang tidak sempurna dan berasa malu pada ahli keluarga yang lain. Cabaran utama bagi guru-guru pendidikan khas bagaimana untuk mendapat kepercayaan dari anak-anak istimewa ini. Hanya dengan kesabaran dan . sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. Termasuklah dalam pengurusan emosi dan amalan berdikari. Sangat sukar bagi guru berhadapan dengan mereka yang mempunyai kepelbagaian yang pelbagai. Guru akan menghadapi berbagai –bagai gaya dan karenah daripada murid-murid pendidikan khas ini kerana kebanyakan mereka tidak pernah mengenali alam persekolahan pada peringkat awal. Cabarannya ialah mungkin apa yang diberi oleh guru tidak sama dengan apa yang mereka terima dirumah. emosi. fizikal. Setiap hari mereka perlu mengikuti peraturan-peraturan sama seperti rakan sebaya mereka.

Cabaran juga dilihat dalam menguruskan murid-murid pendidikan khas yang berada di dalam kelas inklusif . Malah kebanyakan kanak-kanak kelainan upaya ini datang dari keluarga yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang sesuai dengan keperluan. Ibu bapa sendiri perlu bersikap terbuka bagi menggalakan masyarakat . Kepercayaan dan kasih sayang mereka terhadap guru akan melebihi kepercayaan dan kasih sayang terhadap ibu bapa mereka sekiranya kita dapat menyesuaikan diri dengan kepelbagaian mereka. Cabaran yang sangat besar bagi pengurusan pendidikan khas adalah dalam memberikan kesedaran dan membetulkan tanggapan mengenai pendidikan untuk kanak-kanak kelainan upaya. Kelas inklusif yang berjaya memerlukan guru biasa dan guru Pendidikan Khas perlu bersikap jujur dan terbuka. Kita mengharapkan sokongan dan komitmen dari ahli masyarakat dalam menangani masalah tingkah laku dan displin serta penderaan kanak-kanak. 2. Bukan semua daripada mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan perbelanjaan sara hidup anak-anak mereka.keperihatinan serta kemampuan memberikan layanan yang baik dalam pelbagai aspek mampu meningkatkan kepercayaan murid terhadap guru pendidikan khas. Masyarakat mempunyai pelbagai perbezaan gaya hidup dan kepercayaan. Sikap dan keprihatinan masyarakat terhadap kepentingan muridmurid pendidikan khas merupakan satu lonjakan ilmu yang perlu diterokai bersama. Perkara yang sering diperkatakan ialah layanan yang diberikan terhadap murid pendidikan khas dan keprihatinan guru dalam membimbing mereka bersama murid biasa.2 Sosial dan persekitaran Sosial dan persekitaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengurusan pendidikan khas. Murid inklusif ini mempunyai potensi untuk cemerlang sama dengan murid biasa tetapi mereka memerlukan lebih bimbingan dan motivasi yang tinggi untk berdaya saing. Kita juga melihat peranan yang perlu dipikul oleh guru pendidikan khas semasa menghantar murid mereka ke kelas inklusif. Sokongan masyarakat sangat penting bagi meredakan kegundahan hati ibu bapa berhadapan dengan pelbagai rintangan dan cabaran membesarkan anak-anak kurang upaya.

bersifat penyayang dan prihatin. Kita semua perlu bersatu menetapkan satu perjuangan yang sama supaya akan timbul kesedaran dalam . Masyaralat sekolah memandang ianya satu program yang bukan menyumbang kepada kecemerlangan dan pembangunan sekolah. Oleh yang demikian pelbagai kemudahan dalam persekitaran dapat diusahakan bersama . Kerjasama dengan badan-badan atau persatuan yang boleh memperjuangkan hak-hak kanak-kanak kelainan upaya sangat memberi impak. Inilah cabaran yang sangat besar yang perlu dihadapi oleh pengurusan pendidikan khas. Kebanyakan sekolah lebih berfokus kepada kecemerlangan dan bukan kepada kebajikan kerana ianya membawa kepada impak yang lebih besar. Kesanggupan berkongsi segala kemudahan yang ada dan memberikan keutamaan kepada murid-murid pendidikan khas merupakan antara sesuatu yang amat sukar untuk dilakukan. Menerapkan kesedaran dalam kalangan ahli masyarakat mengenai keperluan golongan kelainan upaya bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam melaksanakan tugasan hakiki dan berdaya saing dengan ahli masyarakat sekolah yang lain maka pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai hala tuju supaya program ini akan dipandang sama hebat dengan program lain. Namun demikian bukan disemua tempat segala kemudahan itu disediakan malah ada segelintir yang menyalahgunakannya. Lontaran pandangan sinis dan serong terhadap golongan ini secara negatifnya akan memberi impak kepada pergaulan kanak-kanak kelainan upaya dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan kerja amal dalam masyarakat masih lagi kurang mendapat sambutan dan penglibatan dalam badan-badan sukarela hanya dalam kalangan ahli yang terlbat sahaja. Bukan semua program integrasi mendapat tempat yang selesa dan mempunyai ruang yang cukup bagi menampung keperluan aktiviti mereka. Pentadbir melihat program pendidkan khas ini seolah sekadar menumpang disatu sudut yang lain atau menjadi tempelan sahaja kepada sekolah. Hubungan dengan ahli komuniti yang lain perlu dijaga supaya semua orang sekeliling faham mengenai pengurusan anak-anak pendidikan khas. Pengintegrasian sesuatu program bukanlah sesuatu yang mudah hendak dilaksanakan. Kita lihat juga di persekitaran sekolah dimana penerimaan pentadbiran sekolah dalam membuka ruang kepada murid-murid pendidikan khas. Pengurusan pendidikan khas menghadapi cabaran dalam menerapkan nilai-nilai simpati dan empati dalam kalangan ahli masyarakat atas nama kesedaran dan tangungjawab.

kalangan mereka bagi menghargai golongan yang kurang bernasib baik. Semua peringkat dalam pengurusan perlu memberikan perhatian dan mengambil berat kebajikan guru dalam memberikan ruang keselesaan. Menurut Greenlaw dan Kohl dalam buku Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan(zaidatol. Kecekapan sesuatu pengurusan dapat dilihat dengan sumbangan dan kerja buat seorang guru yang mampu melaksanakan tugasan dengan efisyen. adalah penting untuk mengetahui dan meneliti pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap murid pendidikan khas. Dalam konteks cabaran dalam pengurusan pendidikan khas. dan tahap sosioekonomi yang mana sedikit sebanyak memberi kesan kepada gaya dan corak pembelajaran mereka. Sewajarnya guru perlu mengetahui bahawa setiap individu adalah berbeza dari aspek budaya.3 Personel dan Kepakaran Asas terpenting yang perlu dimiliki dalam sesuatu organisasi pendidikan ialah personel yang terdapat dalam sesuatu organisasi.2003). Kesedaran dapat dilihat sudah banyak badan-badan sukarela menjalankan aktiviti-aktiviti bersama dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan. melatih dan menyediakan keperluan serta kefungsian personel. Setelah guru perlu mampu memahami serta mengenali setiap jenis murid didalam kelas supaya mereka juga boleh mencapai kejayaan . 2. Tugas seorang guru sebagai pengurus kanak-kanak istimewa ini sangat mencabar. Pengurusan perlu bijak meletakkan guru di tempat yang betul dengan minat dan kepakarannya. pengurusan sekolah berusaha membentuk personel seorang guru yang mempunyai nilai-nilai etika dan kredibiliti sebagai seorang pendidik. Termasuklah aspek motivasi. Sebagai seorang guru. Personel inilah yang akan membentuk dan menggerakkan sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. pengurusan personel merangkumi semua keputusan yang berkaitan dengan sesebuah organisasi. bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran. Pelbagai aktiviti dan program perlu dirancang bagi membuktikan bahawa pengurusan pendidikan khas boleh berdaya saing dan mempunyai matlamat jangka panjang. Jabatanjabatan kerajaan turut memainkan peranan membuka ruang dan menjalankan aktiviti bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab sosial yang perlu ditunaikan berbanding kepentingan peribadi. latar belakang keluarga.

Kebanyakan program pendidikan khas sering mengalami kekurangan guru. kursus. Bekerjasama sebagai satu kumpulan guru-guru biasa dan . Tenaga pengajar yang tidak cukup akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran murid khas. Pengurusan pendidikan khas terpaksa berhadapan dengan tenaga kerja yang kurang berpengetahuan. Cabaran yang paling besar bagi guru pendidikan khas ialah bukan sahaja memberikan pendidikan malah memastikan mereka juga boleh melakukan amalan berdikari dalam kehidupan harian mereka. Kepakaran itu boleh diperolehi dengan usaha latihan dan bacaan. Begitu sukar meletakan satu-satu kepakaran mengikut minat dan kebolehan guru dalam pengurusan pentadbiran. Guru perlu sentiasa mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran termasuk kesediaan menggunakan pelbagai alatan pengajaran bagi mencapai objektif pengajaran. Sikap kebanyakan guru pendidikan khas sendiri yang terlalu mengambil mudah dan tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Pengurusan pendidikan khas juga perlu membuat perancangan mengurus bagi menentukan keperluan dalam sesuatu organisasi. Inidividu guru itu sendiri perlu mengapliksikan kepakaran yang ada bersama organisasi lain atau kepakaran itu tidak boleh dikongsikan dengan orang lain. Kecemerlangan mereka dinilai oleh prestasi murid pendidikan khas dalam akademik. Oleh yang demikian lahirlah guru-guru yang dilatih secara segera oleh kementerian termasuklah yang bertukar opsyen. Namun demikian masa untuk menghasilkan seorang insan yang cemerlang dalam kalangan kelainan upaya memerlukan masa yang amat panjang. Amat sukar untuk dipastikan sebanyak mana amalan tersebut dipraktikan di rumah dan mempunyai kesinambungan yang berterusan. pembelajaran kendiri. Alasan kerana mengajar pendidikan khas bukanlah satu helah yang baik untuk tidak memberikan kerjasama dalam organisasi sekolah. Ini bermaksud mengetahui bilangan guru yang diperlukan dalam sesuatu organisasi mencukupi dengan keperluan. Inilah satu cabaran dalam pengurusan pendidikan khas kerana keseluruhan organisasi akan dipandang sepi kerana sikap beberapa orang guru yang sedemikian.daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Ini satu cabaran yang sukar dihadapi kerana ianya bergantung kepada minat dan komitmen guru dalam menjana idea dan perkongsian maklumat. kurang kepakaran dan tidak mempunyai minat dengan pendidikan khas. Kewibawaan dan kebolehan guru pendidikan khas pula sering dipertikaikan kerana usaha melahirkan seorang kelainan upaya yang cemerlang sangat sukar dilakukan.

Tribus 1994. Secara keseluruhannya perbincangan halatuju dalam konteks pengurusan pendidikan khas merangkumi aspek: 3. dalam buku Mengurus Kualiti Di Sekolah(2004). misi. visi dan objektif keseluruhan dalam sesuatu organisasi. berhaluan. Pengurusan pendidikan khas perlu melahirkan personel yang mempunyai kepakaran dan kualiti kerja yang seimbang dengan penampilan peribadi.beriman. berupaya.berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. 3. Halatuju bermaksud menetapkan sasaran. Pengurusan pendidikan khas dalam sesuatu organisasi akan berjaya apabila terdapat komitmen sepenuhnya terhadap kualiti. Pentingnya melaksanakan visi dan misi haruslah seiring dengan kecemerlangan tindakan. Struktur organisasi perlu membina hubungan baik dan menyediakan latihan bagi meningkatkan semangat kerja berpasukan dan mempertingkatkan kepakaran personel. Cabaran memupuk hubungan baik dengan dalam satu organisasi bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan daya pengeluaran dalam satu kerja berpasukan.0 HALATUJU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS Halatuju dalam amalan pendidikan telah jelas dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Khas iaitu satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. Justeru itu hasrat organisasi untuk mempunyai hala tuju yang betul perlu selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan misi pendidikan untuk berdepan dengan cabaran-cabaran dalam pendidikan. mengatakan matlamat hendaklah tetap dan tidak berubah-berubah setiap hari.guru khas merupakan satu himpunan kepakaran dan resos yang boleh digunakan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian murid. berdikari.1 Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Visi . Kesepaduan tenaga dan pemikiran tersebut akan mengurangkan pergantungan kepada pendekatan pengasingan.

masyarakat akan menanggung kerugian yang besar. 3. idea dan mencari jalan penyelesaian masalah. menyatakan bahawa mendidik murid kelas pendidikan khas bukan sahaja memerlukan kesabaran tetapi perlu . pengurusan kewangan dan pentadbiran. masyarakat beruntung kerana menjadi rakyat yang berguna tetapi jika berlaku sebaliknya. 2011). Hubngan baik dengan rakan sekerja yang bersedia menerima kritikan. hal ehwal murid. Jika tugas guru itu dijalankan dengan baik. dilaksanakan secara teratur serta dinilai keberkesanannya secara teliti bagi membantu murid dengan keperluan khas mencapai tahap berdikari tinggi dan kejayaan hidup memuaskan. Pendidikan ini dirancang secara tersendiri. Pentadbiran pendidikan khas perlu mempunyai acuan yang tersendiri dengan gaya kepimpinan yang berkesan. Mereka perlu diberi ruang menjalani kehidupan yang bermakna dan mampu menjalani hidup berdikari dalam masyarakat.2 Personel Dan Kepakaran Menurut Atan (1991). Tugas-tugas tersebut harus difahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. kokurikulum. Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab.Cikgu Donny Chin (Utusan Online. Pentadbiran pendidikan khas perlu menyusun atur bidang tugas dengan bijak supaya tidak berlaku pertindihan tugas yang boleh menjejaskan kualiti guru dan keseluruhan organisasi. Pentadbiran pendidikan khas perlu melihat secara menyeluruh dari aspek pengurusan kurikulum. guru hari ini harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak. Pendidikan Khas adalah pengajaran yang direka bagi memenuhi keperluan pendidikan murid dengan keperluan khas. guru mempunyai tugas yang mulia dan penting kerana di tangan gurulah letaknya rakyat pada masa hadapan. Pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai penetapan perancangan strategik dengan sumber-sumber yang cukup sesuai dengan keupayaan membangunkan organisasi.Pendidikan Khas pula bagi menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada mereka dengan keperluan khas kearah kecemarlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Pembahagian tugas yang adil dan sentiasa memantau pengurusan kerja serta memberikan khidmat bantu membolehkan seseorang guru itu menjalankan tugas di atas landasan yang betul.

Ketrampilan diri hendaklah seiring dengan kepercayaan pada diri sendiri dan berteraskan iman yang kuat agar tidak kecundang dengan tewas dengan tanggapan negatif pihak lain. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Guru perlu berusaha meningkatkan profesionalisme keguruan supaya kewibaan dan kebolehan mengendalikan murid-murid pendidikan khas tidak boleh dipertikaikan. Perkongsian ilmu dapat meningkatkan prestasi kerja dan memperbaiki kelemahan diri. Mohd Taib Hj Dora. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan perlu dikemaskini setiap masa. Pentadbir pendidikan khas perlu merupakan seorang yang menjadi pakar rujuk dalam segala aspek. Justeru itu keupayaan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak membawa kepada satu budaya kerja cemerlang dan berkualiti. memiliki ketrampilan pengetahuan dan kemahiran dan beretika. membuat refleksi kendiri. memupuk budaya ilmu. perlaksanaan penyelidikan tindakan secara kolaborasi. Guru pendidkan seharunya berani membuat anjakan minda dan sentiasa membuat pelabagai inovasi dalam pengajaran sebagai tuntutan atas satu usaha yang bersungguh-sungguh. Guru harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara. bersikap positif. Halatuju yang cemerlang memerlukan guru yang mempunyai keperibadian yang unggul. mengatakan seorang guru itu perlu pakar dalam ilmu pengetahuan dan berkualiti untuk meningkatkan profesion perguruan.pendekatan kreatif dan kritis dalam pembelajaran kerana setiap setiap daripada mereka memerlukan kaedah pengajaran tersendiri. Seorang guru berkualiti juga perlu mempertingkatkan profesionalisme. Pengetahuan dan pengalaman adalah gabungan yang boleh memimpin guru-guru lain. 2005 dalam buku Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesioanal(2010). Guru pendidikan khas perlu mempunyai pengurusan emosi dan spiritual yang tinggi supaya dapat mengekalkan kualiti dalam perkhidmatan. Halatuju guru dalam merealisasikan misi Kementerian Pendidikan. khasnya meningkatkan kualiti sekolah ialah guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf professional melalui latihan dalam perkhidmatan. Disamping itu berusaha mengaplikasi . Kepakaran yang dimiliki menjadi amalan dalam pengajaran dan pembelajaran yang membawa kepada kecemerlangan dalam pendidikan khas.

3 Peranan Ibu bapa dan Masyarakat . Penerimaan guru aliran perdana terhadap murid yang belum didiagnosis lebih positif berbanding murid yang sudah dilabel dengan sesuatu masalah. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian.kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. Isu – isu pengasingan dan pelabelan membangkitkan semangat dan kekuatan untuk bangun berdaya saing. Guru pendidikan khas harus berusaha dan menunjukkan kepakaran dalam pelbagai bidang supaya kebolehan dan kepakaran itu tidak boleh dipertikaikan. Kedua-dua guru kelas biasa dan guru khas perlu bersedia untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipersetujui serta berkesanggupan untuk merancang dan bekerjasama dalam semua aspek aktiviti dan isu. Mereka juga perlu belajar untuk berkompromi dan juga membuat sesuatu yang berlainan sama sekali daripada yang dirancangkan. Murid-murid pendidikan sudah boleh berada dalam kelompok murid-murid biasa dan menjalankan aktiviti kurikulum serta kokurikulum bersama. Guru pendidikan khas perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan.kaedah. Justeru itu program inklusif perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya murid-murid pendidikan khas boleh berpeluang membuktikan keupayaan mereka dalam bidang akademik. Penting sekali adalah kita tidak boleh mengenepikan. 3. mengabaikan atau mengecilkan pendidikan kanak-kanak bekeperluan khas ini. ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Program inklusif banyak membantu menjadikan mereka berdaya saing dan berketrampilan setanding dengan rakan sebaya. Kajian Haniz Ibrahim (1998) mendapati bahawa guru aliran perdana sekolah rendah dan menengah bersikap negatif terhadap pendidikan inklusif. Selain itu juga seorang guru perlulah berpengetahuan. Guru-guru yang terlibat dalam kelas inklusif hendaklah bersedia untuk menghadapi sebarang rintangan dan halangan yang mendatang. Disamping itu juga guru kelas biasa dan guru kelas Pendidikan Khas perlu bekerjasama dan menerima kanak-kanak berpendidikan khas yang mempunyai berbagai-bagai perbezaan individu. berdaya fikir dan berakhlak mulia.

Kerjasama dengan badan-badan sukarela dan NGO akan membuka ruang dan pemikiran yang lebih luas dan terbuka. 1985 dalam buku Kepimpinan Pendidikan di Malaysia92005). Sambutan dari pihak ibu bapa sangat menggalakan demi kesedaran dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak istimewa. Ibu bapa dan masyarakat juga akan menjadi role model kepada ibu bapa lain dan anak-anak pendidikan khas. nilai dan sikap yang ada kesinambungan antara sekolah dan rumah. Pendapat Sharifah Alwiyah Al Sagoff. Kesediaan ibu bapa dan masyarakat memberi sokongan dalam program-program anjuran sekolah dan penglibatan dalam majlis ilmu seperti seminar ke ibu bapaan membawa kepada hala tuju yang sama. Persepsi ibu bapa dan masyarakat terhadap pengurusan sekolah perlu berubah mengikut keperluan semasa tanpa menyalahkan mana-mana pihak. Kesedaran dalam kalangan mereka merupakan satu sokongan dan berfungsi sebagai penyumbang dalam kemajuan pendidikan. Pihak pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai hubungan baik dengan ibu bapa dan sentiasa berkolaborasi demi kejayaan anak-anak pendidikan khas.0 Rumusan . Guru sentiasa perlu bersedia memberikan harapan dan menunjukkan kecekapan mereka agar kewibawaan mereka dalam mendidik anak-anak kelainan upaya tidak dipandang remeh. Akta pendidikan wajib telah memperlihatkan kedudukan kanak-kanak kelainan upaya juga berhak diberi pendidikan yang selayaknya seperti kanak-kanak yang seusia mereka. mengatakan sekolah dan keluarga perlu mempunyai aspirasi . Bukan mudah bagi pihak ibu bapa menyerahkan anak mereka kepada orang tidak mereka kenali. menjana idea dan memberikan kritikan membina dalam usaha memahami keperluan pendidikan masa kini.Kita melihat perkembangan program pendidikan khas masa kini semakin diterima dengan baik. Hal ini akan mengeratkan hubungan baik dua pihak dalam mencapai visi pengurusan pendidikan khas. 4. Disinilah tempat yang paling sesuai untuk mereka bertukar-tukar pendapat. Keberkesanan dan pemantapan program sangat memerlukan sokongan daripada institusi keluarga dan masyarakat.

Universiti Putra Malaysia:Serdang Zharulnizam.Kuala Lumpur:PTS Profesional Publishing Sdn.(2010).(1991). Senarai rujukan: Atan Long. Mohd Taib. Robiah .Guru dan cabaran semasa. Zaidatol Akmaliah(2003)Pengurusan dan kepimpinan pendidikan satu langkah ke hadapan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung seharusnya diberi pendedahan yang sebaiknya mengenai pengurusan dan pentadbiran pendidikan khas.A(2008). Razhiyah.Kuala Lumpur:PTS Profesional Publishing Sdn. Menjadi guru pendidikan khas. Kecekapan pengurusan sangat bergantung kepada kebijaksanaan mellaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dua hala. . Habib. A (2010).Kuala Lumpur: Fajar Bakti.Asas kepimpinan dan perkembangan profesional.Kuala Lumpur: Penerbitan Multimedia. Pendidkan Khas juga mempunyai murid yang mempunyai matlamat mencapai kehidupan bermakna dan berketrampilan dengan didikan golongan guru yang inovatif dan kreatif.. maka kecemerlangan murid-murid pendidikan khas sudah pasti dapat ditingkatkan. Kuala Lumpur. Mohd.Shah Alam:Oxford Fajar.K (2008).S(1994). Noriati.M (2005). Bhd.Kesimpulannya cabaran dan halatuju pengurusan pendidikan khas perlu seiring. Guru dan cabaran semasa.Kepimpinan dan pengurusan pendidikan khas. Isu-isu yang dihadapi bukanlah satu halangan dalam mentadbir sesuatu program.Tesis Ph.Mengurus kanak-kanak yang susah belajar. Bhd. Bhd. Pendidikan di Malaysia: Cabaran untuk masa depan. Semua pihak perlu bekejasama dan berganding bahu supaya murid-murid pendidikan khas mendapat peluang dan hak yang sama dalam pendidikan.Kuala Lumpur: Utusan Publication.Isu-isu latihan mengajar:Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.D.S (2010). Dengan adanya kerjasama dan hubungan baik.Profil kesediaan guru sekolah menengah terhadap pelaksanaan perubahan kurikulum.Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn.Universiti Malaya.(2010). Syed Ismail. Ahmad Subki. Berikan ruang kepada mereka untuk menjadi rakyat yang berpendidikan selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Untuk memenuhi tugas ini. Pengajaran tidak berlaku biasanya guru akan mengambil latihan di dalam buku yang dibeli dan difotostat untuk semua muridnya.sia kerana murid cepat lupa. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Bagi guru yang prihatin. Sikap beginlah menjadikan persepsi guru aliran perdana dan pihak pentadbir semakin berat sebelah . tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. pengajar atauguru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis. Tidak ada persediaan dan beranggapan tidak perlu bersusah payah mengajar kerana mereka pasti tidak cemerlang seperti murid aliran perdana. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Ada sebilangan guru yang mengambil kesempatan dengan ketidakupayaan murid. Strategi yang dipilih itu. selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif. Tidak perlu tetapkan target kerana mereka sememangnya tidak ada pencapaian. Mereka mengambil jalan yang mudah dan mengajar dengan sambil lewa sahaja. guru boleh menentukan pendekatan. Kadangkala hal sedemikian tidak berlaku dalam Pendidikan Khas. Dalam sesi pembelajaran. Terdapat guru yang melengahkan masa untuk masuk ke dalam kelas. memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar.Isu Perlaksanaan Pengajaran: Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. murid akan diarah menyiapkan latihan tersebut sementara guru membuka laptop dan melayari internet. Ini bermakna. memang akan digunakan latihan di dalam buku namun perlu mempunyai pengisian dan mengajar . Hal ini sememangnya amat tidak patut dilakukan oleh guru walaupun mereka menganggap pengajaran akan menjadi sia . Kemudian. dan ada juga yang masuk tetapi tiada pengisian yang diterima oleh murid tersebut.

Guru yang cemerlang mempunyai sahsiah yang terpuji.mereka akan mengiringi muridnya ke kantin dan mengawasi agar tidak berlaku pergaduhan atau menganggu murid lain. ia berbeza dengan pendidikan khas. Selain daripada itu. Guru perlu mewujudkan suasana yang kondusif supaya murid dapat belajar dengan selesa dan kondusif. Sebagai pendidik mereka perlu merancang proses pengajaran mereka dengaan baik. Betulah jika pihak pentadbir mengatakan murid Pendidikan Khas setiap hari asyik mewarna. hasil kerja murid tidak dinilai dengan betul.dahulu murid berkaitan pengajaran tersebut. Memberi tugasan kepada hanya sebagai umpan untuk duduk diam sahaja. Mereka perlu menguasai dan menghayati sepenuhnya kandungan mata pelajaran kepakarannya. berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan serta peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar. Selalunya tugas ini akan ditolak terus kepada pembantu pengurusan murid dan guru pula duduk rehat dan melayari internet ataupun berborak sesama sendiri. Mereka perlu tingkatkan kemahiran dan memperbaiki mutu proses pengajaran. Murid tidak dibimbing dengan baik dan seperti yang sepatutnya. menjadi pakar rujuk . Isu seterunya berkaitan dengan pengawasan dan tanggungjawab guru selepas waktu mengajar mereka. Mereka perlu diberi kesedaran dan pengetahuan mengenai tugas dan tanggungjawab seorang guru Pendidikan Khas. Walaupun bukan tugas guru biasa untuk mengawasi murid selepas waktu mengajar. Murid ini perlu diawasi setiap masa namun bukan perlu memegangnya. Namun. cuma diperhati dan menegur sekiranya salah. Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas atau Penyelaras memainkan peranan penting memantau dan memberi teguran serta menasihati guru-guru supaya yang melakukan kesilapan. Guru Pendidikan Khas sendiri memandang rendah kepada kemampuan muridnya apatah lagi orang lain. Berbeza pula bagi guru yang prihatin. kebanyakan guru tidak menghiraukan perkara tersebut dan memandang sebelah mata sahaja sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Cadangan Mengatasi: Guru pendidikan khas merupakan individu yang paling penting di dalam kelas pendidikan khas.

Bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih tempoh masa yang ditetapkan untuk mendapatkan ilmu pedagogi tidak mencukupi. Di samping itu juga digalakkan menghadiri sebarang kursus. bahan sumber. berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Juga dicadangkan sekiranya ada guru yang menghadapi masalah dalam proses pengajaran. bersifat responsif dan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.pengajaran dan pembelajaran.minat. mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pengajaran dan pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan. Mereka ini juga memerlukan guru pembimbing bagi membantu mereka menyesuaikan diri dengan proses pengajaran. . mereka perlu dibimbing cara melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan keupayaan murid Pendidikan Khas. Terutama sekali bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih. mempunyai inisiatif. bengkel atau seminar yang dianjurkan oleh badan-badan lain termasuk NGO sebagai pemantapan dalam ilmu pengetahuan. alat pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu pihak pengurusan boleh mengadakan lawatan ke sekolahsekolah rintis sebagai penanda aras untuk memantapkan lagi profesion keguruan. Mereka perlu diberi tempoh masa yang lebih lama supaya mereka dapat mempelajari tenik-teknik dan pendekatan dalam pengajaran. bijak mengurus masa. Pemantauan perlu dijalankan secara sitematik dan berterusan supaya guru sentiasa berusaha dengan lebih cemerlang dan berkualiti.latar belakang dan kegiatan luar. � � e g � B � } uru pelatih perlu diperketatkan lagi dengan mengambilkira aspek personalti. Kementerian pelajaran juga perlu meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan guru dapat bertugas dengan dedikasi dan telus. Guru yang berwawasan mestilah proaktif. Ini memberi ruang kepada institusi perguruan membentuk insan guru yang berkualiti dan boleh melaksanakan dasar-dasar negara.

Kaedah – kaedah lama semakin jauh ketinggalan di telan zaman. Teori-teori pembelajaran terdiri daripada kognitif. Drisoll(1994) menghuraikan bahawa pembelajaran pula adalah satu proses pembaharuan prestasi secara berterusan dalam diri manusia hasil interaksi pembelajaran dengan alam sekitar. Walaubagaimanapun kita masih terikat dengan model-model pengajaran dan teori-teori yang ada hubungkaitnya dalam psikologi pendidikan. Pembelajaran adalah satu proses perolehan ilmu pengetahuan melalui pengalaman. Oleh itu pembelajaran itu adalah satu proses yang mengubah keadaan. Pengalaman ilmu pengetahuan yang diperolhi dalam proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat yang menghasilkan satu perubahan tingkahlaku manusia. Williams psikologi adalah satu cabang penyiasatan tingkah laku manusia dalam suasana pembelajaran . behaviorisme dan humanistic. Kajian saintifik terhadap tingkahlaku individu adalah berkait rapat terhadap prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai untuk menyelesaikan masalah (Smith 1978). Perkembangan kemajuan dalam zaman ICT telah membawa jauh alam pendidikan dengan perisian-perisian yang sangat tercanggih. Menurut Griffith W. pengetahuan manusia melalui pengalaman Pada asasnya konsep pengajaran dan pembelajaran adalah berlandaskan kepada teori-teori pembelajaran masa kini. membuat penerokaan. konstruktivitisme. sikap. Pengajaran adalah satu proses penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya dapat dipelajari dengan berkesan. Daripada tidak tahu kepada lebih tahu pelajar akan berubah dan menukar tingkah laku kepada sesuatu yang baru. Dapatan-dapatan ini akhirnya menghasilkan satu teori atau kaedah dalam perolehan ilmu pengetahuan. . mendapat latihan sehingga berlaku perubahan tingkah laku dalam diri pelajar.PENDAHULUAN Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu elemen penting dalam perkembangan pendidikan.

dan penyelesaian masalah. pemikiran. diubahsuai pula dan disusun semula. Ausuble. Menekankan kepada proses mental dalam yang bermaksud maklumat yang di terima diproses melalui perbandingan.dan Gagne. Semua maklumat yang di terima di padankan dengan makluamat yang sedia ada. peniruan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada. 2. ingatan. Teori adalah berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pengamatan. 2. diubahsuai dan disusun semula seterusnya menghasilkan sesuatu maklumat yang baru. PRINSIP-PRINSIP KOGNITIF: 1.TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF. 5. Ahli-ahli psikologis yang terkenal seperti Kohler. Memahami pembelajaran lebih baik daripada hafazan.Piaget. pemprosesan maklumat menggunakan struktur dalaman kognitif dari pelbagai peringkat umur dan kebolehan murid. . Bahan –bahan pembelajaran di susun daripada mudah ke susah. Mereka semua berpendapat proses pembelajaran adalah satu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran yang tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Isi pelajaran perlu disusun mengikut pola-pola yang tertentu supaya murid lebih mengingati. 4. PENDEKATAN TEORI KOGNITIF. 3.Brunner. Koffa. 1. pengetahuan dan pemahaman. Setiap murid mempunyai perkembangan individu yang berbeza. Pengetahuan sedia ada murid digunapakai dan disesuaikan dengan pembelajaran yang baru. Menekankan kepada proses pengamatan. Proses celik akal.

5. Murid akan belajar dan mendapat sesuatu input yang baru semasa proses belajar dilangsungkan. Aktiviti yang dijalankan melibatkan perkembangan minda. Pembelajaran terbina daripada hasil pencatuman maklumat dengan pengetahuan sedia ada. Bruner. 4. aktif. . Pelajar akan membina pengetahuan sendiri untuk menjana idea dengan berdasarkan pengetahuan sedia ada. 3. Kesemua tokoh-tokoh ini melihat proses pembelajaran sebagai aktivfiti pembinaan mental yang dicantumkan dengan maklumat baru. Semasa proses pembelajaran berlaku . PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Proses pembelajaran di bawah teori ini juga menggalakan pelajar berkomunikasi dengan bahan untuk mendapatkan jawapan.TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVITISME. pergerakan fizikal dan pengetahuan sedia ada murid. 2. Tokoh-tokoh yang terkenal terdiri daripada Jean Piaget. Semua maklumat baru yang ada akan diolah dan disesuaikan dengan satu kerangka maklumat baru yang dinamakan Konstruktivistime. Lev Vygotsky dan John Dewey. Guru sebagai fasilitator dalam proses aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Contohnya aktiviti yang dijalankan secara kumpulan ketika bermain lego. Teori ini adalah berkaitan dengan pengajaran yang berdasarkan kepada penyelidikan dan pengalaman. Teori ini menekankan kepada penglibatan pelajar dalam menyelesaikan masalah. ianya melibatkan aktiviti sosial Proses pembelajaran yang berlaku adalah proses sesuatu aktiviti yang dan perkembangan bahasa sesama murid. Murid di beri peluang meneroka sepuas-puasnya dan mendapatkan jawapan serta kesimpulan sendiri.

. Guru bertindak sebagai pemudah cara dan sentiasa menbantu murid dalam aktiviti pembelajaran. Guru perlu bersedia dengan bahan-bahan yang dapat meransang minda murid dan senantiasa diubahsuai mengikut aktiviti yang akan dijalankan. 1. 7. Proses pembelajaran yang berlaku perlu mengambilkira pengetahuan sedia ada murid dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran yang baru. Contohnya aktiviti makan dan minum yang telah dipelajari dirumah. 2. dan teknik pembelajaran seperti hafazan dan syarahan tidak menjadi begitu efektif berbanding aktiviti berkumpulan. Keadah pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Penilaian secara tradisi sangat tidak sesuai digunakan lagi. 3. Guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap kebolehan murid supaya mudah difahami dan murid memahami objektif yang hendak dicapai oleh guru. disekolah guru boleh mengukuhkan lagi dengan menerapkan adap-adap semasa makan. Pengetahuan dan idea setiap murid akan digunapakai dalam proses pembelajaran. 6. 5. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Guru semestinya peka kepada kesesuaian persekitaran pembelajaran terutama dalam bilik darjah supaya dapat mendorong atau memotivasikan murid untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. 4.6.

Ahli psikologis yang berasal dari Switzerland menyatakan bahawa semua kanak-kanak mempunyai kecenderungan yang berbeza mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Namun demikian keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja.Ini adalah peringkat perkembangan kognitif yang paling penting di mana kanak-kanak akan berusaha menyelesaikan . Pada tahap ini juga tiada konsep pengekalan kerana kebolehan mental sangat terhad kepada objek yang dapat dilihat sahaja. Pada peringkat ini kanak-kanak mula memahami symbol dan keupayaan berbahasa yang sangat terhad untuk mengambarkan sesuatu konsep. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh semua kanak-kanak. Perkembangan kognitif akan menjadi lebih pesat apabila kanak-kanak mula fasih bertutur. Pada peringkat ini juga kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara dalam satu masa. 3) Tahap operasi konkrit iaitu dari 7 tahun hingga 11 tahun dimana kanak-kanak mula menggunakan pengetahuan dan akal fikiran untuk mempelajari sesuatu yang konkrit. 4) Tahap operasi formal iaitu berumur 11 tahun ke atas yang akan lebih mempelajari sesuatu yang lebih abstrak.TEORI PEMBELAJARAN JEAN PIAGET Teori pembelajaran Piaget lebih menekankan kepada konsep perkembangan. 2) Tahap pra-operasi iaitu dari 2 tahun hingga 7 tahun dimana kanak-kanak mula menggunakan kecekapan kemahiran motor kasar dan halus untuk meneroka sesuatu yang baru. 1) Tahap sensorimotor iaitu dari lahir sehingga berumur 2 tahun dimana kanak-kanak akan memerhati dan melalui pengalaman akan mempelajari sesuatu yang dilihat. Kebanyakannya pada tahap ini kanak-kanak memerlukan objek dan peristiwa-peristiwa sebelum dapat menyelesaikan beberapa masalah. pertumbuhan kecerdasan yang dipengaruhi oleh lingkugan sosial dan kematangan.Pada peringkat ini kanak-kanak akan menggunakan deria motor untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitaran.( dari konkrit ke abstrak). dirasa dan disentuh.

Isi pelajaran akan dikembangkan dan dikaitkan dengan mengikut peringkat kognitif kanak-kanak dan tahap keupayaan masing-masing.Contohnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tema buah-buahan. serta dikaitkan dengan rasanya. Proses asilimasi di mana semua pengalaman lalu akan akan dikaitkan dengan pengalaman yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Isi pelajaran akan disusun daripada konkrit ke abstrak iaitu dari senang ke susah. Urutan setiap tahap tersebut tidak dapat diubah dan saling berkaitan secara tidak langsung. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN PIAGET DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.masalah yang konkrit dan abstrak. 2. akan memberikan berbagai cerita atau pendapat berdasarkan . Merujuk kepada tahap-tahap perkembangan di atas. Contoh dalam matapelajaran matematik.Menurut Piaget proses perubahan tingkahlaku individu untuk mengadaptasikan diri dalam alam sekitar adalah sebenarnya proses pembelajaran. 3. Piaget telah menunjukkan semua kanak-kanak cuba mengadaptasikannya mengikut kepada pengalaman dan kesesuaian keadaan. Pada tahap ini murid-murid pengalaman. Pengalaman yang baru tersebut pula dinamakan akomodasi iaitu satu proses yang merubah struktur kognitif. 1. Pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan satu sistem maklumat yang baru. Adaptasi dan keseimbangan adalah saling berkait dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Konsep pra nombor akan diajar dulu sebelum mempelajari nombor. Penglibatan kanak-kanak yang lebih aktif akan menggalakan perkembangan pemikiran dan membuat penaakulan. Murid akan diberi penerangan mengenai jenis –jenis buah-buahan tempatan.

Lev Vygotsky adalah seorang ahli psikologis. Proses ini akan berulang-ulang berkali- . Motivasi secara instrinsik dipupuk supaya kanak-kanak dapat digerakkan secara aktif dalam aktiviti. Vygotsky menekan bahawa perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh sosial dan budaya . Menurut Vygotsky sistem sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Komunikasi dua hala dan bertukar pendapat semasa menjalankan aktiviti menggalakkan perkembangan bahasa. Kanak –kanak mempunyai had perkembangan individu yang berbeza. Teori Vygotsky lebih menekankan kepada interaksi antara aspek internal dan eksternal dalam pembelajaran .4. 5. Setiap kanak-kanak akan melalui proses pembelajaran dengan bantuan rakan dan guru sehingga berjaya menguasai dengan sendiri. Contohnya dengan memberi pujian . TEORI PEMBELAJARAN LEV VYGOTSKY. dan karyanya sangat terkenal di dunia barat pada tahun 1960an. Penglibatan kanak-kanak adalah secara aktif dalam aktiviti kumpulan digalakkan dan mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Dalam teori ini menyatakan potensi murid dapat dikembangkan melalui usaha dan pengalaman sendiri dalam proses pembelajaran. dan sokongan dapat merangsang mereka. Teori beliau juga ada menyebut mengenai “scaffolding” iaitu memberikan sejumlah besar bantuan pada tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada kanak-kanak mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberi adalah seperti peringatan. Vygotsky telah menerangkan mengenai konsep “scaffolding” . kata-kata galakan. KONSEP KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY Merujuk kepada gambarajah di atas . sehingga ke satu peringkat kanak-kanak akan boleh melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mereka akan berinteraksi dan berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu yang baru. petunjuk dan dorongan sehingga kanak-kanak tersebut boleh melakukannya.

Konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran merupakan satu interaksi pengalaman yang berkesan.kali sehingga kanak-kanak mempunyai keyakinan untuk melakukannya sendiri walaupun masih mengharapkan bimbingan daripada orang lain. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN VYGOTSKY TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Contohnya dalam aktiviti seperti di atas juga. Pembelajaran dijalankan secara koperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Perkembangan kognitif murid akan lebih teransang sekiranya pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran. murid akan diminta membuat satu uji kaji mengenai tumbuhan dalam kumpulan. Mereka akan berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mencapai satu keputusan. 1. Contoh dalam mata pelajaran sains. Pada peringkat ini kanak-kanak akan menunjukkan kebolehan menyelesaikan masalah melebihi daripada kebolehan diri sendiri. Semasa proses ini berlansung pelbagai percubaan yang berulangkali dilakukan sehingga objektif dapat dicapai. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIVITSME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS. . murid akan cuba menggunakan pengalaman masing-masing untuk di adaptasikan dalam ujikaji sains tersebut. 3. Contohnya ada sekumpulan murid dalam ujikaji sains seperti diatas memerlukan bantuan guru untuk memberi idea dan menggerakkan mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan. Pada satu peringkat dimana kanak-kanak berjaya melakukan aktiviti-aktiviti yang sukar tanpa bantuan orang lain berdasarkan pengalaman masingmasing. 2.

Dalam proses ini guru dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada setiap orang murid secara individu untuk mencapai objektif pembelajaran. Isi pelajaran akan lebih bermakna dan kanak-kanak akan mendapat mengembangkan satu maklumat baru yang berkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Keutamaan harus diberikan kepada penglibatan murid yang aktif dan berusaha sendiri dalam aktiviti pembelajaran. Misalan dalam matapelajaran matematik.1. Ini bertujuan memberi ruang kepada murid untuk berinteraksi dengan rakan dan bahan-bahan pembelajaran secara meluas. berbincang dan bekerjasama dengan rakan untuk mencipta . Contohnya dalam kumpulan murid tersebut diberi tajuk yang sama tetapi aktiviti setiap satunya berbeza. Jadi dalam satu kumpulan tersebut ada murid yang akan membilang nilai nombor dengan menggunakan alat pembilang atau yang lain akan menggunakan plastesin untuk membentuk nombor. Contohnya dalam aktiviti kemahiran hidup iaitu komponen berkebun. Pemusatan perhatian seharusnya lebih ditumpukan kepada proses kognitif kanak-kanak dan tahap keupayaan yang berbeza. Sementara yang lain pula akan mewarna atau menyambung garisan putus-putus yang berkaitan dengan nombor tersebut. Kanak-kanak akan diberi peluang bermain dengan lego. Pengalaman –pengalaman belajar perlu disesuaikan dan dikembangkan dengan keperluan kognitif kanak-kanak Ini bermaksud sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid agar sesuai dengan isi pelajaran yang akan disampaikan. Kepakaran guru sangat diperlukan supaya kanak-kanak tidak berasa dipinggirkan. dengan tajuk nombor 0-5. Bersoal jawab hendaklah berkaitan dengan tanaman atau sayuran yang biasa dilihat oleh kanak-kanak dirumah. 3. Walaupun aktiviti dijalankan dalam kumpulan namun tahap mereka sangat berbeza. Sekiranya kanak-kanak tersebut suka memakan sayuran kacang panjang sudah tertentu ianya akan begitu teruja hendak belajar cara-cara menanam pokok kacang panjang. Contoh dapat dilihat dalam aktiviti kemahiran manipultif. 2.

Pengalaman sebagai guru Pendidikan Khas.sesuatu binaan. Berbanding dengan seorang kanak-kanak perkembangan lambat (slow learner) yang boleh dikategorikan dalam kumpulan yang boleh belajar. 4. Perbezaaan individu perlu diambil kira supaya setiap aktiviti dapat disusun mengikut tahap keupayaan masing-masing. . Kadang kala beliau akan menjadi pasif dan terlalu aktif dalam setiap masa. Selain daripada itu ganjaran dari segi materialistik seperti gula-gula. 5. Guru perlu mendorong dan memotivasikan kanak-kanak berkeperluan khas ini dalam proses pembelajaran. Ianya banyak membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kita perlu mengetahui sedikit sebanyak latar belakang kanak-kanak tersebut. Mendekati mereka dengan penuh kepercayaan dan kasih sayang akan membuat mereka rasa dihargai dan rasa diterima. Lenggok dan bahasa badan guru bukan sahaja dapat memberikan keyakinan kepada mereka bahkan melenyapkan sedikit sebanyak rasa rendah diri yang ada dalam diri mereka. kata-kata pujian dan senyuman guru akan turut memotivasikan kanak-kanak tersebut. Guru perlu tahu kehendak dan mood kanak-kanak ini sebelum memulakan pengajaran. Secara tidak langsung mereka akan mempercayai guru adalah rakan yang baik dan boleh menerima mereka. Oleh yang demikian bahan –bahan dan aktiviti pembelajaran yang berkaitan adalah sangat berbeza antara keduanya. biskut. Contohnya seorang kanakkanak autisme yang terlalu sukar untuk difahami. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan aras mereka serta mudah difahami banyak membantu menyampaikan maksud atau hasrat yang hendak disampaikan oleh guru. Objektif pembelajaran akan lebih cepat tercapai jika guru dapat menggunakan barang-barang permainan sebagai bahan bantu mengajar. Guru perlu menghidupkan suasana pembelajaran tersebut dengan pelbagai kaedah supaya kanak-kanak merasa ada keinginan untuk melakukannya. Kanak-kanak akan cepat teransang dan dapat digerakkan untuk melakukan akitviti-aktiviti pembelajaran. Mood dan kehendak itu pula perlu diubahsuai dengan objektif dan aktiviti pembelajaran supaya kanak-kanak tersebut tidak rasa rendah diri dan terasing.

Akhirnya kanak-kanak tersebut akan diberi ruang dan masa memakai pakaian dengan sendiri sehingga berjaya. Guru pada ketika itu hanya memberikan arahan sahaja supaya kanak-kanak tersebut dapat mengingati semula langkah-langkah yang telah dipelajari. Guru juga berperanan sebagai pembimbing yang sentiasa membantu muridmurid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pengalaman saya. Aktiviti ini akan dilakukan secara latihtubi sehingga kanak-kanak tersebut berkeyakinan untuk melakukan sendiri.6. Guru perlu mahir memilih bahan-bahan yang sesuai dengan aktiviti yang dirancang. Sebelum menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Perubahan tingkah laku tersebut boleh berlaku juga apabila kanak-kanak berinteraksi dengan bahan-bahan pengajaran atau bahan media. . Pada peringkat pertama guru akan membantu kanak-kanak tersebut memakai pakaian mengikut langkah-langkah betul. Perubahan tingkah laku yang ditunjukkan akan memberikan jawapan kepada guru semasa membuat pemerhatian. 7. Peranan guru pendidikan khas adalah sama dengan tugas guru di arus perdana. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. bantuan akan diberikan sepenuhnya pada peringkat awal. Pemerhatian boleh dibuat samada secara individu atau ketika kanak-kanak tersebut dalam kumpulan. Bagi kebanyakan kanak-kanak berkeperluan khas penilaian di buat lebih kepada pemerhatian. penilaian secara pemerhatian banyak membantu guru mengkaji dan memahami perlakuan kanak-kanak tersebut. yang akan dikurangkan secara beransur-ansur sehingga kanak-kanak tersebut boleh berdikari dengan sendirinya. Guru mesti memainkan peranannya sebagai pemudah cara atau penolong dalam setiap aktiviti pembelajaran. Contohnya dapat dilihat dengan jelas dalam aktiviti pengurusan diri iaitu memakai pakaian. RUMUSAN. perancangan perlu dilakukan dengan teliti supaya objektif dapat dicapai sepenuhnya. 8.

Proses pengajaran dan pembelajaran perlu memberikan ruang kepada kanak-kanak meneroka sendiri bagi meningkatkan lagi keyakinan diri dan proses interaksi dengan rakan dan bahan.Keseluruhannya teori – teori yang telah dibincangkan di atas telah menyentuhkan banyak perkara dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saling bergantung bersama antara murid. Kedua-dua teori tersebut saling berkait antara perkembangan kognitif dan proses penyelidikan. saya berpendapat adalah sangat perlu bagi guru-guru mengaplikasikan kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teori – teori ini sangat sesuai untuk diaplikasikan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. proses meneroka dan cuba jaya. . Struktur pengetahuan akan berkembang dengan bertambahnya pengetahuan ke dalam ingatan jangka panjang. Murid-murid diberi peluang bergerak bebas menjalankan aktiviti dan berinteraksi dengan bahan dan guru. guru dan bahan. Perubahan tingkah laku yang positif akan dicapai setelah berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi impak kepada pengukuhan pengetahuan dalam memori. Berdasarkan teori yang telah dibincangkan di atas. Perkembangan kognitif mereka sangat berkait dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk satu pengalaman yang baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful