You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI PERTAMA 2002 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG JAWA

TARIKH MASA HARI TEMPAT

: 5 Februari 2002 : 12.40 tengahari : Selasa : Bilik mesyuarat

PENGERUSI : Cik Siti Kamariah bt. Suhut @ Sood KEHADIRAN: Puan Noor Khaflida bt. Mustafa Puan Azimah bt. Abd. Rahman Puan Azizan bt. Ahmad Puan Siti Hadijah bt. Yusuf Puan Rozana @ Zainab bt. Mohd Said Puan Mashita bt. Hj. Husin Puan Norliana bt. Zahari Puan Siti Zainab bt. Kassim Cik Arniza bt. Zakaria Cik Vitubala a/p Doraisamy Encik T. Elango Encik Abdul Aziz b. Hj. Salleh Encik Bujang b. Hj. Abang Encik Azmi b. Ibrahim Encik Mohd Salleh b. Hussien Encik Zaidon b. Mihat Encik Zainuddin b. Kasman

BIL. 1. Ucapan Pengerusi

AGENDA

TINDAKAN

1.1 Berterima kasih kepada semua guru kerana dapat hadir ke mesyuarat kali pertama. 2. Perlantikan AJK 2.1 Setiausaha : Pn. Nor Khaflida bt. Mustafa Wakil tahun : Pn. Rozana bt. Mohd Said ( Tahun 1 ) Cik Vitubala Doraisamy ( Tahun 2 ) Cik Arniza Zakaria ( Tahun 3 ) Encik Azmi Ibrahim ( Tahun 4 ) Encik Zaidon Mihat ( Tahun 5 ) Encik Zainuddin Kasman ( Tahun 6 ) 3. Rancangan Mengajar
3.1

Sukatan Tahunan boleh diambil daripada Pengerusi.

3.2 Penulisan Rancangan Mengajar Harian mengikut format yang betul. Perkara-perkara seperti tunjang, objektif, kemahiran dan bahan bantu mengajar mestilah ditulis. 3.3 En. Zaidon mencadangkan agar dibuat edaran tentang format penulisan Rancangan Mengajar Harian kepada semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 3.4 Pengerusi meminta semua guru membuat rancangan mengajar bagi Pendidikan Kesihatan sekiranya ada waktu Pendidikan Jasmani pada hari tersebut. Ini sebagai persediaan sekiranya Pendidikan Jasmani tidak dapat dijalankan kerana hari hujan.

4.

Stor Sukan dan Alatan Sukan 4.1 Pengerusi memaklumkan kunci Stor Sukan dipegang oleh Cik Siti Kamariah ( sesi pagi ) dan Pn. Azizan ( sesi petang ). 4.2 Semua guru yang menggunakan alatan sukan diminta menyusun semula alatan yang telah diambil dengan kemas.

4.3