You are on page 1of 1

BAHASA MELAYU TAHUN 3 Pilih jawapan yang betul dan bulatkan jawapan anda. 1.

Pilih kata nama khas terdapat dalam ayat di bawah. Kereta Proton Satria itu dibeli oleh Encik Wahab. A B C D Kereta, Encik Wahab Proton Satria, Wahab Proton Satria, Encik wahab Kereta, Proton Satria yang

2. Pilih ayat yang mempunyai kata nama khas. A B C D 3. Esok ialah hari jadi saya. Mereka pergi ke muzium. abang bekerja di Kuala Lumpur. Beliau ialah seorang doktor.