You are on page 1of 11

1

Prva obavijest i poziv autorima First Announcement & Call for Papers

Tridesettreći skup o prometnim sustavima s meñunarodnim sudjelovanjem

AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2013
33rd Conference on Transportation Systems with International Participation

AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2013
20.-24.11.2013. Osijek – Croatia
www.korema.hr

hr URL: http://www. mjerenja i automatiku Croatian Society for Communications. Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Split ♦ Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Transport and Traffic Engineering University of Zagreb ♦ Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Maritime Studies University of Rijeka . obrazovanja i sporta RH/ Ministry of Science. elektroniku. Education and Sports RH ♦ Elektrotehnički fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / Faculty of Electrical Engineering University Josip Juraj Strossmayer of Osijek ♦ Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Electrical Engineering and Computing University of Zagreb ♦ Fakultet elektrotehnike. Computing. Measurements and Control Član Meñunarodne federacije za automatsko upravljanje IFAC Member of the International Federation of Automatic Control IFAC Tajništvo / Secretariat: Unska 3. strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu / Faculty of Electrical Engineering. Croatia Phone: (+385 1) 612 98 69 Fax: (+385 1) 612 98 70 E-mail: korema@korema.korema.hr Zamoljeno pokroviteljstvo / Requested Sponsorship ♦ Ministarstvo pomorstva. 10000 Zagreb. Electronics. računarstvo. prometa i infrastrukture RH / Ministry of Maritime Affairs. Transport and Infrastructure RH ♦ Ministarstvo gospodarstva RH / Ministry of Economy.2 Organizator / Organized by KoREMA Hrvatsko društvo za komunikacije. RH ♦ Ministarstvo znanosti.

Hvid (Denmark) L.. Wien. Wien. Mikinac. Österreich ♦ Österreichische Ingenieur. Bombol (Macedonia) L. Zagreb T. Starčević. Glavaš. Ganza. Osijek T. Zagreb / KONČAR – Electrical Industries Inc. Zagreb S. Mirić. Österreich ♦ Közlekedéstudományi Egyesület. Baričević.Znanstveno vijeće za promet / Croatian Academy of Sciences and Arts . ♦ Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani ANIAI. Božičević (Croatia) G.hr M.Verein.d. Zagreb. Borbáth (Hungary) J. Končar-Električna vozila V. Fadin (Italy) E.und Architekten . Kulović (USA) M. Zagreb D. Macan. Hocenski. Italy ♦ Österreichische Verkehrwissenschaftliche Gesellschaft. Anžek. Hungary Meñunarodni programski odbor / International Programme Committee K. Osijek Ž.sakic@koncar-kev. Zagreb Cilj skupa / Aim of the Conference Prethodnih devetnaest skupova “Automatizacija u prometu od 1994 do 2012” potakli su brojna pitanja o načinu daljnjeg uvoñenja automatizacije u prometne procese te o . Pula D. Marchis (Italy) P. Zagreb H. Perović. Zagreb H. Toth (Hungary) H. Roma. Brkić. Škorpika 7. Zagreb M. Pavlin. Dubrovnik B. Warmuth (Austria) Organizacijski odbor / Organizing Committee Predsjednik/Chair: Željko Šakić. Budapest.The Scientific Council for Traffic ♦ Hrvatska gospodarska komora / Croatian Chamber of Economy ♦ KONČAR – Elektroindustrija d. Rijeka M. Hrvatska tel: (+385 1) 349 69 23 fax: (+385 1) 349 69 70 E-mail: zeljko. Kos (Slovenia) M.3 ♦ Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu / Faculty of Maritime Studies University of Split ♦ Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti .

odnosno primjerenosti automatizacije mogućnostima i ograničenjima čovjeka – korisnika te automatizacije. So that our knowledge. Želja nam je da i ovogodišnji skup prikaže domete i stremljenja na području automatizacije u cestovnom. it is our intention that this year’s symposium becomes international. Teme / Topics ♦ Automatizacija u prometnim procesima / Automation in transport processes ♦ Održavanje opreme za automatizaciju u prometnim sustavima / Maintenance of automation equipment in transportation systems ♦ Inteligentni prometni sustavi / Intelligent transport systems ♦ Ekspertni sustavi u prometu / Expert systems in transport . the adequacy of automation to the capacities and limitations of human beings – the users of automation. Kako bismo objektivnije vrednovali sva saznanja i dostignuti razvoj u primjeni automatizacije u prometu. or. s posebnim naglaskom na utjecaj koji sredstva automatizacije imaju na čovjekov okoliš. air transport and postal transport. For this year’s symposium. riječnom. željezničkom. Our intention is that experts present topics related to the application of automation in transportation in neighbouring countries. concerning further implementation of automation in transport processes as well as those regarding the relationship between automation and the environment. pomorskom. more precisely. The previous nineteenth conferences “Automation in Transportation” held from 1994 to 2012 initiated many issues. our desire is to display the achievements and endeavours in the field of automation in road transport. zračnom te poštanskom prometu. and the level of development achieved in the application of automation in transportation may be more objectively evaluated.4 odnosu izmeñu automatizacije i životnog okoliša. with a particular emphasis on the effects that the means of automation – either actually applied or projected – have on the human environment. railway transport. sea transport. namjera nam je da i ovogodišnji skup ima obilježje meñunarodnog skupa s temama o primjeni automatizacije u prometu u našem bližem i daljnjem okruženju.

manufacturers of equipment and transport automation and safety systems. maritime etc. topics of common interest being grouped in separate sections.). rail. Supokrovitelji / Co-sponsors Prometna poduzeća. Transport companies. željeznički. papers will be presented in sections classified by the type of transportation (road. Upute autorima / Instructions for Authors Za skup “Automatizacija u prometu 2013” prihvatit će se radovi s izvornim ili praktičnim rezultatima istraživanja.). pomorski promet i dr. Službeni jezici skupa / Official Languages Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski / Official languages of the Conference are Croatian and English. radovi s rezultatima primjene teoretskih metoda kod .5 ♦ Održivi razvoj prometnih sustava / Sustainable development of transportation systems ♦ Sigurnost prometa / Traffic safety ♦ Racionalno korištenje energije u prometu / Efficient energy usage in transport ♦ Kombinirani promet / Combined transport ♦ Ekologija u prometu / Ecology in transport ♦ Javni gradski prijevoz / Urban public transport ♦ Osobe s invaliditetom u prometu / Persons with disabilities in transport Ovisno o odzivu autora radovi će biti prezentirani u sekcijama prema vrstama prometa (cestovni. te proizvoñači opreme i sustava za automatizaciju i sigurnost prometa. Depending on the response of authors. dok će teme od zajedničkog značaja biti grupirane u zasebnu sekciju. zračni. air. U okviru skupa održat će se i Okrugli stolovi iz aktualne prometne problematike kao i stručne ekskurzije te stručnokomercijalna predavanja i izložbe. The Conference will include Round tables dealing with actual transport problems and a field trip as well as commercial lectures and exhibitions.

. U glavi sažetka treba istaknuti naslov rada. Papers with original or practical research results. Authors pay a registration fee. fax number and email address..... svrhu.... results and key statements.. Rokovi / Deadlines Predaja sažetka (do 350 riječi) ..... 16... a Organizacijski odbor će obavijestiti autore o prihvaćanju rada. 30.... authors will be provided with necessary guidelines for writing their papers. 07.. praktičnih Molimo autore da za prijavu pošalju sažetak rada koji sadrži uvod. 10... prikazi rješenja....... a object..... te razvoja ureñaja i sustava i sl...... name(s) of the author(s)... ime i prezime autora te naziv. metodu rada... A completed registration form should also be enclosed...... broj faksa i e-mail adresu ustanove ili poduzeća. The abstract heading should highlight the title of the paper. Uz sažetak poslati ispunjenu prijavnicu.. institution or company. a methodology used....... do 350 riječi. mail or on CD.... Predaja rada .. 06... Registered papers will be reviewed and the Organizing Committee will inform authors of acceptance of their papers. mailing address... .. When applying to the conference.. 08. surveys of practical solutions and development of devices and systems will be accepted..6 rješavanja inženjerskih problema.. 09... poštansku adresu.... Uz obavijest o prihvatu sažetka autori će primiti upute za pisanje radova....... The abstract should be formatted on A4 size paper.. 2013..... 2013. Along with the confirmation of acceptance of their abstracts...... Autori plaćaju kotizaciju.. Sažetak možete poslati E-mailom ili eventualno poštom i na CD-u......... rezultate i zaključke..... 2013... papers on the results of application of theoretical methods in resolving engineering problems. 2013. Obavijest o prihvaćanju sažetaka i dostava uputa za pisanje rada ..... 28.. with a maximum of 350 words...... Obavijest o prihvaćanju rada ...... The abstract should be send by e-mail... Prijavljeni radovi će se recenzirati.... the authors are kindly requested to send the abstract containing a introduction.. Sažetak treba biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku s proredom.

11. 2013........... Izložba će biti otvorena tijekom održavanja skupa....... 2013 Payment of registration fee ........ September 30....20-24.... Exhibitors may present their products by means ... Do 15.......08........ 2013 Proceedings of the Conference “Automation in Transportation 2013” will be available at the opening of the conference. 2013 Full papers ..... Uvjeti nastupa mogu se zatražiti u Tajništvu KoREMA................ August 30............ Zbornik radova skupa “Automatizacija u prometu 2013” bit će tiskan za otvaranje Skupa.... Izlagači mogu prikazati svoje proizvode i u obliku postera.............. We also organise accompanying exhibitions..... Skup “Automatizacija u prometu 2013” .09............... September 16........ 09....... 2013. the goal of which is for companies to demonstrate their devices and to present their achievements. The exhibitions will be open during the Conference. June 28.... Separate Commercial presentations linked to the main thematic sections of lectures can be a means of demonstrating a company’s achievements. Abstract in English (350 words) .... July 10... Poziv poduzećima / Invitation for Companies Stručno-komercijalna predavanja i izložbe / Presentations and Exhibitions Stručno-komercijalnim predavanjima koja će biti pridružena uz tematske grupe znanstveno-stručnih predavanja.............7 Uplata kotizacije ... godine.................. s ciljem da poduzeća izlože i demonstriraju ureñaje i prikažu rezultate svojih dostignuća.2013............ 30..2013.......... 2013 Abstract acceptance with instructions to authors . Takoñer organiziramo i popratne izložbe.......... 2013 Conference “Automation in Transportation 2013” November 20-24............... mogu se prikazati proizvodna dostignuća poduzeća. 2013 Acceptance of papers .. Prijave treba uputiti na adresu Tajništva KoREMA do 31.......... godine obavijestit ćemo poduzeća o prihvaćanju nastupa..

Sažetke uz priloženu prijavnicu valja slati na adresu / Abstracts should be forwarded to the following address: KoREMA (za “Automatizaciju u prometu 2013”) Unska 3. HR-10000 ZAGREB tel: (+385 1) 612 98 69 fax: (+385 1) 612 98 70 E-mail: korema@korema. Applications for commercial lectures and exhibitions should be forwarded to the KoREMA Secretariat by August 31. Confirmation of attendance will be sent to companies by September 15. 2013. Conditions of attendance are available at the KoREMA Secretariat. 2013.hr http://www.8 of posters.korema.hr .

2013.KoREMA Unska 3 HR-10000 Zagreb CROATIA Prva obavijest i poziv autorima / First Announcement and Call for Papers Automatizacija u prometu 2013 Automation in Transportation 2013 Osijek – Croatia. 20-24.11. IMPRIMES TISKANICA .

Titula/Title (Dr.PRIJAVNICA / REPLY FORM Automatizacija u prometu 2013 Automation in Transportation 2013 Osijek – Croatia... 20-24.2013.…): _________ Ime/First name: ____________________ Prezime/Family name: ____________________ Ustanova/Company: ____________________________ Adresa ustanove/Company address: _______________________________ Grad/City: _____________________ tel/phone: _____________________ Pošta/Post code: ______________Država/Country: _______________________________ fax: _________________________ E-mail: ___________________________________ bez rada/without a paper Sudjelovat ću na Skupu/I will participate at the Conference: s radom/with a paper Naslov rada/Title of paper: ___________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ Datum/Date: _________________ Potpis/Signature: _____________________________________________ .Mr.Ing.11..

Preporučujem da Prvu obavijest pošaljete i na / I suggest that you also send further First Announcements to: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ KoREMA Unska 3 HR-10000 ZAGREB CROATIA .