You are on page 1of 26

3785/2

Ekonomi Rumah
Tangga
Kertas 2
2007
2 jam
JABATAN PELAJARAN SELANGOR
PRA PEPERIKSAAN SPM 2007

EKONOMI RUMAH TANGGA


TINGKATAN 5
Kertas 2
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan
angka giliran anda pada ruangan yang
disediakan

BAHAGIAN

SOALAN

MARKAH
PENUH

15

15

15

15

15

6
JUMLAH

15

MARKAH
DIPEROLEHI

SULIT

3758/2

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, satu soalan daripada Bahagian B


dan satu soalan daripada Bahagian C
3. Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.
4. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan pada kertas soalan
5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan
markah jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan
dengan teratur

BAHAGIAN A
(30 markah)
Jawab semua soalan

Rajah 1
1. Berdasarkan Rajah 1,

3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

a) Terangkan faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien bagi golongan


tersebut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[4 markah]
b)

Huraikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keperluan nutrien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[11 markah]

3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

Ciri Keluarga

Keluarga Ahmad

Kitaran Hidup

Perkembangan

Saiz

5 orang
Suami, isteri, 3 orang anak

Komposisi

berumur dua, empat dan tujuh


tahun

Pendapatan sebulan

RM 650

Jadual 1
2. a) Jadual 1 di atas menunjukkan ciri keluarga dan kategori belanjawan keluarga
En

Ahmad.

Keluarga

beliau

sering

menghadapi

masalah

kewangan.

Bincangkan bagaimana En. Ahmad dan keluarganya boleh menggunakan


sumber manusia untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[8 markah]

a) Selain dari faktor ekonomi dan taraf ekonomi, huraikan faktor lain yang akan
mempengaruhi pengurusan sumber En. Ahmad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[7 markah]
BAHAGIAN B
(15 markah)
Jawab satu soalan sahaja
3.

Menu minuman petang seorang remaja ialah karipap pusing, air kopi dan buah
pir. Berdasarkan maklumat dalam Rajah 2, hitungkan jumlah nilai tenaga dalam
kilojoule (kJ) yang diperolehi. Bundarkan jawapan anda kepada dua titik
perpuluhan.

59 g Karipap Pusing (100% Ep)


Setiap 100 g mengandungi
5.2 g protein
18.7 g lemak
11.2 g karbohidrat

5 g Minuman Kopi (100% EP)


Setiap 100 g mengandungi
11.8 g protein
0.1 g lemak
73.2 g karbohidrat

51 g Buah Pir (97% EP)


Setiap 100 g mengandungi
0.4 g protein
0 g lemak
16.1 g karbohidrat
3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

Rajah 2

[Lihat sebelah]
Ruang jawapan
Jumlah nilai tenaga dalam kilojoule (kJ):

3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

10

[15 markah]
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Bahan
Fabrik bercorak
Fabrik tanpa corak
Butang mandarin
Cangkuk dan palang
Benang
Zip
Pengeras pinggang
Manik

Kuantiti
1 meter
2 meter
1 pasang
1 pasang
I buku
1 keping
1 helai
5g
Jadual 2

Kos Seunit
RM
7.00/meter
5.50/meter
1.20/pasang
0.20/pasang
0.80/buku
0.60/keping
0.50/helai
4.50/10 g

4. Anda bercadang menjahit sehelai baju Kurung Kedah untuk dipakai pada majlis
kenduri kesyukuran rakan anda.
Berdasarkan maklumat dalam Jadual 2 di atas, hitungkan:
a) Kos bahan bagi sepasang baju tersebut.

3758/2

SULIT

SULIT

11

3758/2

[9 markah]
[Lihat sebelah]
b) Kira kos sepasang baju jika kos sampingan ialah RM 2.50, kos upah ialah
RM 4.00 sejam dan tempoh masa jahitan ialah selama 6 jam.

[4 markah]
c) Kira kos bagi 4 pasang baju.

3758/2

SULIT

SULIT

12

3758/2

[2 markah]

BAHAGIAN C
(15 markah)
Jawab satu soalan sahaja

Rajah 3

3758/2

SULIT

SULIT

5.

3758/2

13

Anda dikehendaki menjahit sehelai blaus seperti dalam Rajah 3. dengan


bantuan gambar rajah berlabel, huraikan langkah-langkah menyediakan kedut
lepas pada bahu mendatang blaus tersebut.

Rajah dan Label

Huraian

(i)

(ii)

(i)

(ii)

3758/2

SULIT

SULIT

14

3758/2

i)

(ii)

(iii)

[ 15 markah]
3758/2

SULIT

SULIT

15

3758/2

Rajah 4
6.

Rajah 4 menunjukkan kitaran hidup keluarga yang telah dilalui oleh En. Khairul.
Terangkan kitaran hidup yang telah dilaluinya.

Peringkat
i)
3758/2

Situasi keluarga

SULIT

SULIT

16

3758/2

ii)

3758/2

SULIT

SULIT

17

3758/2

iii)

[15 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

3758/2

SULIT

SULIT

Soalan

1 (a)

1 (b)

3758/2

18

3758/2

Keterangan

Markah

Faktor Umur
- Kanak-kanak perlu lebih protein untuk pertumbuhan
badan
- Juga perlu lebih karbohidrat untuk tenaga
- Orang tua perlukan nutrien yang boleh mengekalkan
kesihatan yang baik
Faktor saiz tubuh
- Rangka tubuh yang besar perlukan lebih nutrien
dibandingkan dengan rangka kecil
- Rangka besar lebih luas permukaan

1
1
1

Faktor jantina
- Beza antara lelaki dan wanita, lelaki memerlukan
lebih nutrien, lemak, karbohidrat
- Pemberi tenaga kerana lebih aktif
- Wanita perlu lebih ferum
- Mengganti darah semasa haid/bersalin

Faktor aktiviti
- Semakin banyak aktiviti fizikal dijalankan
- Semakin banyak tenaga diperlukan daripada
pengambilan nutrien karbohidrat dan lemak

1
1

Faktor kumpulan tertentu


- Ibu hamil perlu lebih protein untuk pertumbuhan fetus
- Perlu lebih kalsium, fosforus dan ferum untuk
pembentukan tulang
- Ferum penting untuk menjamin darah mencukupi
semasa bersalin
- Ibu menyusukan anak perlu lebih protein untuk
pembentukan susu
- Pesakit/sipulih perlukan lebih nutrien, protein untuk
membaiki tisu rosak
- Perlukan juga vitamin dan garam mineral untuk
membina semula ketahanan diri daripada serangan
penyakit
- Pengambilan
karbohidrat
dan
lemak
perlu
dikurangkan kerana pesakit kurang menggunakan

1
1
1
1
1

Markah

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

SULIT

SULIT

19

3758/2

tenaga
- Vegetarian perlu mengambil protein tumbuhtumbuhan dalam diet harian untuk menjamin
kesihatan yang maksimum

Jumlah

15

Soalan

Keterangan

Markah

2 (a)

Masa
- Membuat perancangan masa/rangkakerja/senarai
kegiatan atau jadual kerja supaya En Ahmad dan
isterinya membuat kerja sambilan untuk menambah
pendapatan
Tenaga
- Cara kerja sistematik dapat membantu En Ahmad
bekerja lebih masa
Minat
- Mengenal pasti dan mengekalkan minat supaya
segala kerja yang dilaksanakan menjadi berkesan
Pengetahuan
- Pengetahuan
membolehkannya
membuat
pengubahsuaian dalam melaksanakan aktiviti harian
- Meembantu menguruskan sumber lain dengan baik
Kemahiran
- Kemahiran membuat sesuatu dapat menambah
pendapatan

3758/2

Markah

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

SULIT

20

3758/2

Kebolehan
- Mengenalpasti kebolehan dan berusaha menjadi
cekap dan mahir
Sikap
- Bersikap positif agar dapat mengatasi segala
masalah

2(b)

3758/2

(mana-mana 4 sumber dengan setiap satu huraian)


Taraf pendidikan
- Taraf pendidikan tinggi akan meningkatkan
pengetahuan dan maklumat dala pengurusan sumber
- Pendedahan yang lebih akan membantu En Ahmad
supaya lebih berpengalaman dan berpengetahuan
Sikap dan amalan pengurusan
- Perkongsian dan kerelaan menerima tanggungjawab
serta pembahagian tugas oleh setiap ahli keluarga
dapat dilaksanakan dengan teratur
Saiz komposisi dan kitaran hidup keluarga
- Saiz keluarga yang besar, ramai kanak-kanak dan
keluarga peringkat perkembangan akan memerlukan
lebih banyak sumber kewangan, tenaga dan masa
Jumlah

1
1

1
1
1
1

1
1

2
15

SULIT

SULIT

21 3758/2

Mengira Nilai Tenaga


Porsi

Protein

Lemak

Karbohidrat

Markah

Markah

583.746
kJ

1+1+1
+1

Karipap
Pusing

% E.P

100

59

(59/100) x 18.7 x (59/100) x 11.2 x


(59/100) x 5.2 x 17
38
17
= 52.16 kJ
= 52.16 kJ
= 112.34 kJ

100

(5/100) x 0.1 x
(5/100) x 11.8 x 17
38
= 10.03 kJ
= 10.03 kJ

(5/100) x 73.2 x 17
= 10.03 kJ

72.44 kJ

1+1+1
+1

51

(49.47/100) x 0.4 x
17
= 3.36 kJ

(49.47/100) x 16.1
x 17
= 135.40 kJ

138.76 kJ

2+1+1
+1

794.95 kJ

Buah Pir

Menu

Minuman
Kopi

Soalan

Jumlah
Nilai
Tenaga

97
(97 x 51)
100
= 49.47 g

JUMLAH
Jumlah markah

3758/2

15

SULIT
6

SULIT

22 3758/2

Bil

Soalan

1
2
3
4
5
6
7
8

4 (a)

Bahan
Fabrik bercorak
Fabrik tanpa corak
Butang mandarin
Cangkuk dan palang
Benang
Zip
Pengeras pinggang
Manik

- Kos upah

Kuantiti
1 meter
2 meter
1 pasang
1 pasang
I buku
1 keping
1 helai
5g

Kos Seunit
RM 7.00/meter
RM 5.50/meter
RM 1.20/pasang
RM 0.20/pasang
RM 0.80/buku
RM 0.60/keping
RM 0.50/helai
RM 4.50/10 g

Jumlah Kos
= Bilangan Pekerja x Bil. Jam X Kadar upah sejam
= 1 x 6 jam x RM 4.00
= RM 24.00

Jumlah
Kos (RM)
10.50
11.00
1.20
0.20
0.80
0.60
0.50
2.25
RM 27.05

Markah

Markah

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 (b)

4
- Kos Sepasang baju

4 (c)

- Kos 4 pasang baju

= Kos bahan mentah + Kos upah + Kos sampingan


= RM 27.05 + RM 24.00 + RM 2.50
= RM 53.55
= RM 53.55 x 4
= RM 214.20

2
Jumlah

3758/2

3
2
15

SULIT

SULIT

No.
soalan
5

3758/2

23

Gambarajah

Huraian

Markah

Langkah 1

Tandakan jarak
di antara
kedudukan kedut
dengan notch.
Tandakan
garisan pemadan
(G.P) pada fabrik.

1
1
R=1
L=2
=5

Langkah 2

3758/2

Laraskan pelaras
jahitan untuk
mendapatkan
mata jahitan
kasar atau jelujur
halus.
Jahit dua baris
jahitan mesin di
atas dan di
bawah garisan
pemadan (G.P)
pada jarak 0.3
cm

1
L=2
=4

SULIT

SULIT

3758/2

24
Langkah 3

Tarik benang
bawah dari
kedua-dua
hujung sehinnga
mendapat ukuran
kedut yang
dikehendaki.

Lilit kedua-dua
hujung benang
pada jarum peniti
mengikut bentuk
lapan.
Ratakan kedut
lepas

1
1
R=1
L=2
=5

JUMLAH BESAR

3758/2

15
markah

SULIT

SULIT

25

No.
soalan

Peringkat

Permulaan
(1 m)

Situasi keluarga

Pasangan suami isteri yang


baru berkahwin
Penyesuaian antara suami
isteri
Menjalin hubungan dengan
saudara mara kedua belah
pihak
Merancang keperluan rumah
tangga
Merancang zuriat.

3758/2

Markah

Jumlah
markah

1+4

1
1
1
1

(mana-mana 4 jawapan)
Perkembangan
(1 m)

Pengecilan
(1 m)

3758/2

Kelahiran anak-anak
Pasangan suami isteri
menyesuaikan peranan
sebagai ibu bapa.
Mengasuh ,membimbing,
mendidik dan memenuhi
keperluan anak-anak.
Memberikan kasih sayang,
galakan dan sokongan bagi
perkembangan anak
Menguruskan kewangan bagi
memenuhi keperluan anak.
Berkongsi tanggung jawab
dalam pengagihan kerja.

(mana-mana 4 jawapan)
Anak-anak meninggalkan
kelurga kerana meyambung
pelajaran, kahwin dan
bekerja.
Tanggungjawab dan peranan
berkurangan
Banyak masa lapang.
Ibu bapa sudah tua dan
mungkin bersara.

1
1

1+4

1
1
1
1

1+4

1
1
1

SULIT

SULIT

26

3758/2
Jumlah

3758/2

15

SULIT