KULIAH 4 : TEORI GELAGAT PENGGUNA Pengenalan • Teori ini menerangkan tingkah laku pengguna yang rasional dalam membelanjakan

pendapatan mereka yang terhad untuk memaksimumkan utility dari penggunaan sesuatu barang. • Terdapat 2 pendekatan iaitu o Pendekatan cardinal – utility pengguna boleh diukur o Pendekatan ordinal – utility pengguna tidak boleh diukur Memaksimumkan Utiliti : Pendekatan Kardinal • Utiliti boleh diukur atau dibandingkan • Pengukuran guna unit “util” • Konsep2 yg digunakan dlm pendekatan ini: o Jumlah Utiliti (TU) – jumlah kepuasan pengguna dari kombinasi penggunaan barang dan perkhidmatan. Jika terdapat 2 brg X1 dan X2, fungsi TU ialah TU = f(X1, X2) o Marginal Utiliti (MU) – ukuran tambahan utility dari penggunaan tambahan satu unit barangan.
1

Pada tingkat tersebut MU=0 2 . jumlah utility meningkat hingga kpd penggunaan gelas ke-5 • TU max apabila 6 gelas susu diminum.MU = Perubahan Jumlah Utiliti Perubahan Kuantiti Contoh: Bilangan gelas susu diminum 0 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Utiliti (TU) 0 10 15 18 20 21 21 18 Utiliti Marginal (MU) 10 5 3 2 1 0 -3 • Apabila penggunaan susu meningkat.

Utiliti TUmax TU MU=0 5 Kuantiti MU • MU +ve bila TU meningkat • Bila MU=0. • Jadi sblm membeli kita perlu melihat utiliti dari penggunaan barang dan harganya. • Apabila pengguna telah mencapai keputusan keadaan yg boleh memaksimumkan utilitinya. 3 . Tetapi kita perlu membayar harga brg yang kita gunakan dan kita tidak boleh lari dari batasan pendapatan. mereka tidak akan mengubah corak penggunaan mereka lagi. TU berkurang Keseimbangan Pengguna (Pendekatan Kardinal) • Lebih banyak brg/perkhidmatan kita guna semakin banyak kepuasan diperoleh. TU max • Bila MU –ve.

Keseimbangan Pengguna bagi kes 1 brg • Pengguna akan terus meningkatkan penggunaannya sehingga MU = P Keseimbangan Pengguna bagi kes banyak brg • Pengguna akan terus meningkatkan penggunaannya sehingga MUa = MUb Pa Pb atau MUa = Pa MUb Pb • Sebagai contoh lihat rajah di bawah Unit Mee goreng diguna TUa MUa MUa/Pa 1 24 24 12 2 44 20 10 3 62 18 9 4 78 16 8 5 90 12 6 6 96 6 3 7 100 4 2 4 TUb 10 18 25 25 31 40 43 Murtabak MUb MUb/Pb 10 10 8 8 7 7 0 0 6 6 9 9 3 3 .

• Berapa banyakkah mee goreng dan murtabak yang perlu dibeli oleh pengguna bagi memaksimumkan utilitinya? Andaikan batasan pendapatan ialah RM10. kita pertimbangkan (1) MUa = MUb Pa Pb (2)Batasan pendapatan Kombinasi A B C D Kombinasi A B C D • Mee goreng 2 4 5 3 Murtabak 1 2 5 6 MU/P 10 8 6 9 Jumlah kos RM5 RM10 RM15 RM12 keseimbangan Mee + Murtabak (2xRM2) + (1xRM1) (4xRM2) + (2xRM1) (5xRM2) + (5xRM1) (3xRM2) + (6xRM1) syarat Kombinasi B memenuhi pengguna. Harga mee dan murtabak masing2 ialah RM2 dan RM1. 5 . • Utk cari jawapannya.

5 1 2 3 C IC X A B Qx 1 2 3 Qy 4 2.5 6 .5 0.5 0.Memaksimumkan Utiliti – Kaedah Ordinal • Pendekatan ordinal menyatakan utility sesuatu barang boleh dibandingkan antara 1 brg dgn brg yang lain • Analisis kita menggunakan pendekatan keluk puas sama (IC) dan garis belanjawan Keluk Puas Sama (IC) • Ia menunjukkan pelbagai kombinasi barang X dan Y yg memberikan kepuasan yg sama kpd pengguna Kombinasi A B C Y 4 2.

Brg yg digunakan memberikan MU yg positif 2. • Katakan Y= RM60. Semakin jauh keluk IC dari origin (titik pusat) semakin tinggi kepuasan pengguna 3. Keluk IC tidak boleh bersilang Garis belanjawan • Ia menunjukkan pelbagai kombinasi alternatif dua barang yang boleh dibeli oleh pengguna dengan pendapatan yang ada. berbentuk cembung ke pusat 4. Pilihan pengguna adalah rasional Ciri-ciri IC 1. Keluk bercerun negative 2. Kerana semakin banyak sesuatu brg kita miliki kita menganggap brg tersebut kurang berharga. Note: MRSxy = MUx/MUy = ∆Y/∆X 3. Pengguna boleh memilih dari kombinasi barang yang ada 4.Andaian2 dlm analisis menggunakan IC 1. Py = 5 7 . Px =10. Semakin banyak brg yang dimiliki semakin tinggi MRS.

Katakan Px meningkat kpd RM20 kita akan dapati BL bagi brg X beralih ke kiri.Y Y/Py = 12 -Px/Py Y/Px = 6 • Perubahan harga memberi kesan kpd keluk BL. Y Y/Py = 12 3 Y/Px = 6 8 .

Kesan Perubahan Pendapatan kepada keluk BL Y 12 Pertambahan pendapatan Penurunan Pendapatan 6 X Keseimbangan Pengguna – Pendekatan Ordinal • Keseimbangan pengguna berlaku apabila BL tengen dengan IC 9 .

Y MUx = Px MUy Py Kesan Perubahan harga dan Perubahan Pendapatan kpd IC dan BL • Kesan perubahan harga Y Keluk Penggunaan harga X 10 .

Brg Y Keluk Penggunaan Pendapatan x1 Pendapatan x2 x3 Keluk Engel Y3 Y2 Y1 x1 x2 x3 11 .

Pendapatan Brg normal Brg mewah Brg keperluan bawahan Y3 Y2 Y1 Brg x1 x2 x3 Kesan Perubahan Harga Terhadap Kuantiti Permintaan • Biasanya apabila harga barangan berubah. terdapat 2 kesan yang berlaku o Kesan Penggantian – menunjukkan kesan kejatuhan harga menyebabkan sesuatu barang secara relative lebih murah berbanding dengan barang lain. Ini menyebabkan permintaan pengguna terhadap barang tersebut meningkat o Kesan Pendapatan – menunjukkan kesan kejatuhan harga akan membolehkan pengguna membeli lebih banyak brg dengan pendapatan 12 .

Pengguna akan mengurangkan pembelian sekiranya barang itu adalah barang bawahan.wang yang tetap jika barang tersebut adalah barang normal. Kes barang normal Y S IC2 IC1 X1 X2 X3 T R (i) Kesan Penggantian • Ditunjukkan oleh pergerakan titik S ke R di atas keluk IC1 • Pengguna tambah penggunaan brg X (P )dan kurangkan penggunaan brg Y (ii) Kesan Pendapatan • Ditunjukkan oleh pergerakan titik R ke T di atas keluk yang baru (IC2) 13 .

• Pengguna meningkatkan penggunaannya akibat dari lebihan pendapatan kesan dari kejatuhan harga brg X. kesan pendapatan = X2X3 Maka jumlah kesan = X1X3 Kes barang bawahan Y T S R IC2 IC1 x4 X1 X2 • Kesan penggantian = X1X2 • Kesan Pendapatan = X2X4 Kes barang Giffen 14 . • Kesan penggantian = X1X2.

• Kesan penggantian = X1X2 • Kesan Pendapatan = X2X5 Y T IC2 S R IC1 x5 x1 x2 Lebihan Pengguna (CS) • CS ialah perbezaan antara jumlah atau nilai maksimum yang sanggup dibayar oleh pengguna terhadap sesuatu brg dengan harga sebenar barang 15 .

P 6 5 4 2 D 1 2 7 Q CS = ½(7)(RM6-RM2) = RM14 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful