You are on page 1of 22

OTC D-

D-12000

REZANJE PLAZMOM
HiFocus 100

Prof.dr.sc. Ivan Samardžić


Strojarski fakultet u
Slavonskom Brodu

PB-
PB-S45 W-
W-1
PA-
PA-S45 W

Plazma je četvrto agregatno stanje!

Plazma

Plinovito

Tekuće
Energija

Kruto

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


Plazma je električki provodljiv, disociran i visokoioniziran
3

plin. Broj pozitivnih i negativnih naboja je jednak, pa je


plazma kao cjelina električki neutralna (broj nosača
pozitivnog naboja tj. pozitivnih iona = broju nosača
negativnog naboja, tj. elektrona)
-
+

Dovođenje topline -
(napr. iz električnog luka)
+

+
-

DISOCIJACIJA IONIZACIJA
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

Disocijacija i ionizacija plinova

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


5

Plazmeni mlaz se dobiva tlačenjem


određenog plina kroz električni luk.
Električni luk se uspostavlja između
elektrode koja je spojena na “-” pol i radnog
komada ili sapnice pištolja samog uređaja.

Distribucija temperaturnog polja


SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

Uređaji za rezanje plazmom:


• Sa prenesenim lukom
• Sa neprenesenim lukom
(naštrcavanje, rezanje tankih
(rezanje limova)
limova)

1. Plazmeni plin 2. elektroda 3. rashladna voda 4. izolacija 5. plazma 6. električni luk

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


7

Neke od mogućnosti primjene plazme:


• Zavarivanje (plazma i mikroplazma),
• REZANJE,
• Žljebljenje,
• Naštrcavanje,
• Navarivanje,
• Zagrijavanje teškoobradivih materijala za OOČ u toplom
stanju,
• Površinske toplinske i toplinsko-kemijske obrade (nitriranje,
cementiranje,…),
• Modifikacije površine (Plasma Surface Engineering – PSE),
• Inceneracija (spaljivanje) otrovnog otpada i razaranje
osnove materijala na sastojke,
• …
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

PREGLED RAZVOJA
POSTUPAKA
REZANJA PLAZMOM

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


9

Konvencionalni postupak rezanja. Uveden


50-tih godina, dominirao od 1957. do 1970, i često
je zahtjevao vrlo skupe plinske mješavine argona i
vodika.
• Tzv. “suha” tehnika.
• Mogućnost rezanja limova do
250 mm, no u industrijskoj
primjeni rezanje do 50 mm.
• Pojava nakošenja i zaobljenja
rubova reza zbog rasipanja
toplinske energije na vrhu
luka.
• Ova se pojava neravnoteže
reducirala postavljanjem
pištolja za rezanje što je bliže
moguće radnom predmetu.
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

Luk plazme sa dualnim tokom (1962.).


10

Ova tehnika sadrži osobine konvencionalnog rezanja


plazmom, ali je dodan i sekundarni plin oko sapnice s
plazmom. Uobičajeno je plin za rezanje dušik, a sekundarni
plin se izabire prema materijalu koji se reže. Obično se
koristilo zrak ili kisik za meke čelike, ugljični dioksid za
nerđajuće čelike, te mješavina argon/vodik za aluminij
• Brzine rezanja bolje nego kod
konvencionalnog rezanja za meke
čelike (ne za nerđajuće i za
aluminij!).
• Kvaliteta reza nije
zadovoljavajuća za sve primjene.
• Keramička zaštita onemogućava
skraćenje sapnice i reducira
pojavu stvaranja tzv. dvostrukog
luka.
• Sekundarni plin, prekriva zonu
rezanja i poboljšava kvalitetu i
brzinu reza , a također i hladi
sapnicu i keramičku zaštitu.
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije
11

Plazma rezanje zrakom (od 1963.)


Kisik iz zraka osiguravao je dodatnu energiju egzotermičkom
reakcijom s rastaljenim čelikom, što je povećavalo brzine
rezanja do 25 % u odnosu na plazma rezanje s dušikom. Iako
se proces mogao koristiti za rezanje nerđajućeg čelika i
aluminija, površina rezanja na ovim materijalima je bila vrlo
oksidirana i neprihvatljiva za mnoge primjene.
Najveći problem je brza
erozija elektrode. Čak i sa
elektrodama od specijalnih
materijala (cirkonij, hafnij i
njegove legure) vijek
elektrode pri rezanju zrakom
je znatno kraći nego kod
konvencionalnog rezanja
plazmom.
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

12

Rezanje plazmom s vodenom zaštitom (1965.)


Ova je tehnika slična tehnici dualnog toka osim što je zaštitni
plin zamjenjen vodom. Izgled reza i vijek sapnice su
poboljšani zbog efekta hlađenja koji osigurava voda.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


13

Rezanje plazmom s ubrizgavanjem vode (1968.)


Kvaliteta reza je kod postupka sa ubrizgavanjem vode
postignuta na svim metalima sa samo jednim plinom;
dušikom. Zbog toga je ovaj postupak postao ekonomičniji i
lakši za upotrebu. Fizikalno, dušik je idealan zbog svoje
mogućnosti da prenosi toplinu sa luka na radni komad.
Vijek sapnice je produžen (hladi
se i štiti na mjestu maksimalnog
suženja i maksimalne topline
luka). Zaštitna svojstva sloja
vodene pare omogućila su
uvođenje jedinstvene inovacije:
cijeli donji dio sapnice mogao je
biti izrađen od keramike. Kao
posljedica toga, pojava
dvostrukog luka, najveći uzročnik
uništenja sapnice, je eliminirana.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

14

Rezanje ispod vode (1977.)


Ova metada plazma rezanja visokom snagom sa strujom
rezanja iznad 100 amp. postala je danas vrlo popularna. Kod
ove tehnike, radni je komad potopljen pod vodu na dubinu od
50 – 75 mm i rezanje se odvija dok je komad potopljen u vodu.
Nivo buke, dima i bljesak luka značajno su smanjeni.
Prednosti: smanjenje buke i eliminiranje
stvaranja dima.
Nedostatci: smanjenje brzine rezanja,
nemogućnost ocjene kvalitete po zvuku plazme,
disocijacija vode (vodik, kisik). Kisik ima
tendenciju spajanja s rastaljenim metalom
(osobito kod Al i lakih metala) i formiraju se
metalni oksidi, a u vodi zaostaje slobodan
vodikov plin. Voda mora konstantno mješati da
ne dođ
dođe do nakupljanja vodika u “đ“đžepovima”
žepovima”
ispod lima i malih eksplozija u dodiru sa
plazmom.
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije
15

Plazma rezanje kisikom (1983)


Problem: visoka temperatura na vrhu sapnice i djelovanje
čistog kisika - brzo uništenje elektrode. Uvođenjem elektroda
od hafnija i cirkonija, te konstrukcijaskim poboljšanjima glave
za rezanje omogućena je upotreba kisika kao plazma plina,
što je omogućilo rezanje bez šljake i povećanje brzine za do
30% za vrijeme rada pri nižoj struji i dobivanje glatkih i
pravilnih rubova.

Prednosti: Kvaliteta reza na čeliku je zadovoljavajuća, i većina


korisnika smatra da je omjer između visokih brzina rezanja i
kavlitete reza nasuprot kraćem vijeku elektrode
zadovoljavajući. Skupi postupci uklanjanja šljake koji su se
često morali izvršavati kod plazma rezanja dušikom, kod
rezanja kisikom su eliminirani.
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

16

Rezanje plazmom s ubrizgavanjem kisika (1985.)


Ova tehnika je zaobišla problem s vijekom elektrode
korištenjem dušika kao plazma plina i ubrizgavanjem kisika
na izlazu iz sapnice. Postupak je isključivo korišten na mekim
čelicima i nešto malo je povećao brzine rezanja. Ipak, neki od
nedostataka bili su nepravilan oblik reza, ograničenost
primjene (meki čelici)…

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


Rezanje plazmom duboko ispod vode.
Kako produžiti vijek nuklearnim postrojenjeima?
Kako rastaviti postrojenja koja više ne rade?

Zahtjevi za suvremenu opremu:


Rezanje plazmom visoke gustoće !
Visoka produktivnost, kvaliteta rezne površine.
Produženje trajanja dodatnog materijala!

18

Suvremena oprema za rezanje

• FineFocus torches with swirl gas technology


(FF gorionici sa “vrtložnim” sekundarnim
plinom (Kjellberg)
• FineFocus torches with swirl gas + XL-Life-
Time System = High-Tech Plasma Cutting of
Mild Steels (Kjellberg)
• FineFocus i HiFocus tehnologija (Kjellberg)
• HiDefinition Plasma (Hypertherm)
• …

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


19

Swirl Gas Technology


“Suho” rezanje plazmom Rezanje plazmom pod vodom
bez “vrtložnog plina” sa “vrtložnim plinom” bez “vrtložnog plina”

www.servus.hr
www.kjellberg.de

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

20

FineFocus i HiFocus tehnologija

www.servus.hr
www.kjellberg.de
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije
21

HiFocus 100
(Variante rezanja konstrukcijskog čelika, CrNi-čelika i aluminija)

O2 O2

O2

PGE2-HM PGE1-HM

www.servus.hr
www.kjellberg.de
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

22

Plasmaschneidanlage HiFocus 100 für das


Trockenschneiden mit Wirbelgas/Sekundärgas

Laserähnliche Qualität Baustahl


HiFocus - Technologie 0,5 bis 10 mm
Laserähnliche Qualität Edelstahl
HiFinox – Technologie 1 bis 6 mm
Qualitätsschnitt / Bartfreigrenze 16mm
Qualitätsschnitt FineFocus – Technologie 6 bis 25 mm
Trennschnitt bis 40 mm
Einstechen aus dem Stand 12 mm
Einstechen fliegend 25 mm
Schneidstrom 20 - 130 A
Plasmagase Baustahl O2
Plasmagase Edelstahl N2, Ar/H2, Ar/H2/N2
Plasmagase Aluminium N2, Ar/H2, Ar/H2/N2

www.servus.hr
www.kjellberg.de

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


23

Plasmaschneidanlage FineFocus 900 für das Sauerstoff-


Hochleistungs-Trockenschneiden von Austell mit
Wirbelgas/Sekundärgas

Qualitätsschnitt bartfrei
Qualitätsschnitt FineFocus-Technologie bis 40 mm
5 bis 60 mm
Trennschnitt
bis 90 mm
Einstechen aus dem Stand
30 mm
Einstechen fliegend
45 mm
Schneidstrom
80 – 400 A
Plasmagas für Baustahl
O2

www.servus.hr
www.kjellberg.de

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

24

Glavni parametri rezanja plazmom

• Snaga plazme (Jakost struje x Napon)


• Brzina rezanja
• Vrsta i količina/protok plazmenog (i
sekundarnog) plina/plinske mješavine
• Udaljenost mlaznice od radnog komada

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


25

Brzina rezanja

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

26

UTJECAJ RAZLIČITIH ZAŠTITNIH PLINOVA


NA REZANJE PLAZMOM
• Primjena pojedinih plinova za rezanje plazmom
ovisno o vrsti materijala
• Važne su karakteristike plinova kao napr. energija
disocijacije, ionizacije, toplinska vodljivost,
specifična masa.
• Kvaliteta reza ovisi o čistoći plina.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


27

Smjernice za izbor plina za rezanje


plazmom

• Ugljični čelici:
• Zrak kao plazmeni plin: visoka produktivnost,
manje onečišćenje dušikom i oksidima na
površini reza
• Kisik kao plazmeni plin: visoka produktivnost,
rezna površina bez onečišćenja dušikom

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

28

Smjernice za izbor plina za rezanje


plazmom

• Cr-Ni čelici:
• Zrak kao plazmeni plin: visoka produktivnost,
prihvatljiva kvaliteta reza, potrebna naknadna
dorada ako slijedi zavarivanje
• Mješavina ArH2/ArH2N2 kao plazmeni plin: vrlo
čista površina reza

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


29

Smjernice za izbor plina za rezanje


plazmom

• Aluminij:
• Zrak kao plazmeni plin: visoka
produktivnost, prihvatljiva kvaliteta reza
• Mješavina ArH2 kao plazmeni plin:
izuzetna kvaliteta površina reza

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

30

• Zrak se često koristi kao plazmeni plin:


- relativno lako je dostupan,
- vijek trajanja potrošnih materijala je prihvatljiv,
- kvaliteta reza je prihvatljiva za većinu
materijala, iako kod ugljičnih čelika može doći
do pojave nitracije, ili oksidacije koja se
obično javlja na aluminiju i nerđajućem čeliku.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


31

Dušik:
- daje izvrsnu kvalitetu reza na aluminiju i
nerđajućem čeliku,
- kvaliteta reza na većini ugljičnih čelika je
marginalna zbog pojave nitracije na površini i
formiranja šljake,
- vijek trajanja potrošnog materijala je izvrstan.

Dušik zahtjeva veći napon (i energiju) kod


prelaska u stanje plazme, ali mu je zato sadržaj
energije veliki.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

32

• Argon-vodik- mješavina koristi se za dualne


plinske sustave radi poboljšanja kvalitete reza
na nerđajućim čelicima i aluminiju.
- Vijek potrošnog materijala je izvrstan.
- Premalo H daje grublju površinu reza i
zaobljen gornji rub reza, a previše H daje
glatku gornju stranu reza ali na donjem rubu
ostaje dio rastaljenog metala (eng. dross).
- Argon osigurava lagano uspostavljanje luka i
njegovu stabilnost, dok mu je s druge strane
sadržaj energije manji i cijena nešto veća.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


33

• Kisik se koristi za dobivanje najbolje


kvalitete reza na ugljičnim čelicima.
- Ivice reza su bez dušika, i imaju dobru
zavarljivost, deformabilnost i strojnu
obradivost.
- Do nedavno vijek dodatnih materijala je
bio u granici prihvatljivosti. Danas je
trajanje potrošnih materijala poboljüano.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

34

Utjecaj kvalitete plina – rezanje laserom

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


35

Područje učestalije primjene pojedinih


postupaka rezanja

Debljina materijala, mm

… Schneiden mit Wasserstrahlen,


Wasserstrahlen, Werkstatt und Betrieb,
Betrieb, 3/1994, str. 16.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

Uobičajena debljina lima koji se reže


36

… Svetsarsen,
Svetsarsen, A welding review published by Esab Group,
Group, Vo.
Vo. 54, No.1-
No.1-2, 1999., pg 34.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


37

Tolerancije
Air Plasma (Manual)

Gas Cutting
1,0

PART SIZE VARIATION (mm)


0,5
HyDefinition Plasma

YAG Laser
CO2 Laser
0,1

Electric Spark Erosion

3 6 9 12
PART THICKNESS (mm)

… Svetsarsen,
Svetsarsen, A welding review published by Esab Group,
Group, Vo.
Vo. 54, No.1-
No.1-2, 1999., pg 34.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

38

Kvaliteta reza

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


39

Primjena plazme za rezanje – bliža okolina


• Zavarene posude d.o.o., SB
• Austrian Energy – ĐĐ TEP d.o.o. , SB
• Tedington (uvodi se zračna plazma), SB
• Montaža ĐĐ, SB
• Plamen, Požega
• Starco, B. Manastir (zavarivanje, rezanje)
• Strojarski fakultet, SB
• ….

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

CNC rezanje plazmom – Varstroj (Lendava, SLO)


40

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


41

Kjellberg- Plasmabrenner PB-S76 W-2/O2

www.servus.hr
www.kjellberg.de

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije

42

HiFocus 100 mit 2D-Führungsmaschine


(Baustahl)

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije


43

HiFocus-Technologija

Razanje cijevi (s
vanjeske i unutarnje
strane), kvaliteta reza,
postojanost elektrode,
povećan radijus rada
(do 55 m), …

PerCut-Brenner
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Katedra za tehnologije