LAMPIRAN C

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA 1BESTARINET VLE-FROG SEKOLAH KEBANGSAAN DESA TUN HUSSIEN ONN
Bil. 1. Jawatan Pengerusi Bidang Tugas Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa. Menyelaras kerja-kerja jawatankuasa supaya sentiasa menuju matlamat yang ditetapkan. Bertanggungjawab mengawal selia kerja-kerja jawatankuasa. Merancang dan meluluskan peruntukan kewangan untuk program di bawah jawatankuasa.

2.

Naib Pengerusi

-

Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan Pengerusi. Membantu tugas pengerusi. Membantu kerja-kerja jawatankuasa sepuaya sentiasa menuju matlamat yang ditetapkan. Merancang program jawatankuasa supaya mencapai matlamat program.

3.

Penyelaras (Jurulatih Utama)

-

-

Memantau kerja-kerja jawatankuasa. Membimbing dan melatih jawatankuasa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab

4.

Penolong Penyelaras (Jurulatih Utama)

-

Memangku tugas Penyelaras semasa ketiadaan Penyelaras. Membantu tugas Penyelaras. Memanggil mesyuarat jawatankuasa apabila diminta oleh pengerusi. Menyediakan semua urusan surat-mesyuarat dan kad jemputan. Bertindak sebagai urusetia program.

5.

Setiausaha

-

8. Membantu semua kumpulan sasaran 1BestariNet VLEFROG dalam menggunakan 1BestariNet VLE-FROG. Menyelenggara masalah teknikal penggunaan 1 BestariNet VLE-FROG. Mengawal peraturan dan disiplin murid dalam menggunakan 1BestariNet VLE-FROG. Mengendalikan kursus dan latihan untuk semua kumpulan sasaran 1BestariNet VLE-FROG. Melaksanakan promosi dan kempen yang bersesuaian untuk 1BestariNet VLE-FROG. Pemantauan dan Penilaian Merancang proses pemantau dan penilaian yang sesuai. Memaklumkan kepada Jawatankuasa Dashboard dan teknikal untuk diambil tindakan selanjutnya. 9. 10. Mengendalikan aduan yang diterima daripada semua warga SKDTHO berkenaan 1BestariNet VLE-FROG. Memantau dan mengemas kini dashboard sekolah. Bertindak sebagai coordinator setiap program di bawah jawatankuasa. Mengadakan kerjasama dengan unit disiplin sekolah . Merekod aduan dan maklum balas yang diterima untuk tujuan penambahbaikan dan laporan. Menganjurkan pertandingan yang bersesuaian. Memberi maklum balas berdasarkan aduan yang diterima.LAMPIRAN C 6. Promosi dan Strategik Merancang promosi dan kempen yang bersesuaian untuk 1BestariNet VLE-FROG. Melaksanakan pemantauan dan penilaian pengguna 1BestariNet VLE-FROG. Operasi dan Pelaksanaan Merancang kursus dan latihan yang bersesuaian untuk semua kumpulan sasaran 1BestariNet VLE-FROG. Mengurus dan mengendalikan aduan yang diterima daripada Jawatankuasa Aduan dan Maklum balas. Aduan dan Maklum Balas Merancang proses penerimaan aduan dan maklum balas. Dashboard dan Teknikal Merancang pengendalian dashboard sekolah. 7.

11. Menyediakan laporan dan statistik penggunaan 1BestariNet VLE-FROG untuk tindakan Pengerusi. . - Bertindak sebagai penghubung antara jawatankuasa dan ibubapa. Ibubapa - Merancang kempen dan promosi yang bersesuaian untuk ibu bapa. - Sebagai coordinator program latihan untuk ibubapa.LAMPIRAN C mengenai tindakan lanjut murid yang melanggar peraturan penggunaan 1BestariNet VLE-FROG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful