Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului

1 Legislaţie. Articole ce reglementeazã conflictul de interese Legea nr. 161/ 2003

SECTIUNEA 1 Definitie si principii Art. 70. - Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative. Art. 71. - Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public. SECTIUNEA a 2-a Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului si a altor functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala Art. 72. - (1) Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I. (2) Obligatiile prevazute in alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative Art. 73. - (1) Incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativa,daca nu este o fapta mai grava, potrivit legii. (2) Actele administrative emise sau actele juridice incheiate prin incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta. (3) Verificarea sesizarilor privind incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) se face de catre Corpul de control al primului-ministru. Rezultatul verificarilor se prezinta primuluiministru, care dispune, prin decizie, asupra masurilor ce se impun.Daca din verificarile efectuate potrivit alin. (3) rezulta ca cel in cauza a realizat foloase materiale prin savarsirea abaterii administrative prevazute la alin. (1), primul-ministru dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici. (5) Decizia primului-ministru poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea curtii de apel este supusa recursului. (6) Hotararea judecatoreasca irevocabila sau, dupa caz, decizia primului-ministru, neatacata in termenul prevazut la alin. (5), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.(7) Persoana care a savarsit o abatere administrativa constatata potrivit alin. (3) - (6) estedecazuta din dreptul de a mai exercita o functie publica dintre cele prevazute la art. 72 alin. (1)pentru o perioada de 3 ani de la data publicarii hotararii judecatoresti sau, dupa caz, a deciziei primului-ministru. Art. 74. - (1) In cazul conflictului de interese prevazut in prezenta sectiune, primul-ministru poate fi sesizat de orice persoana sau se poate sesiza din oficiu. (2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunica, in scris, modul de solutionare a sesizarii, in termen de 30 de zile de la data solutionarii acesteia.

2

Art. 75. - Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim ca urmare a existentei unui conflict de interese prevazut in prezenta sectiune se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii, in functie de natura actului emis sau incheiat.

2. Notiune si principii
Conflictul de interese reprezinta situatia in care persoana care exercita o demnitate publica sau o functie publica, are un interes personal de natura economica, patrimoniala, interes care ar putea sa influenteze indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce le sunt stabilite prin dispozitiile constitutionale sau prin alte dispozitii. La baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea functiilor publice sau a demnitatilor publice stau urmatoarele principii, care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici: o suprematia legii, potrivit caruia functionarii publici sunt obligati sa respecte Constitutia Romaniei si toate actele normative aflate in vigoare;

o prioritatea (suprematia) interesului public, conform caruia functionarii publici sunt obligati,
in exercitarea functiei sau demnitatii publice, sa considere interesul public mai presus fata de orice alt interes; o impartialitatea (independenta), in conformitate cu care, functionarii publici sunt obligati sa manifeste o atitudine neutra, impartiala si obiectiva fata de anumite interese politice, economice, etnice, religioase sau de orice alta natura, in exercitiul functiei lor, ei pot sa-si exprime opiniile cu stricta respectare a ordinii de drept si a bunelor moravuri; o integritatea, este principiul potrivit caruia, functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa primeasca, fie direct fie indirect, pentru ei sau pentru altii, anumite avantaje sau beneficii in considerarea functiei lor, sau sa abuzeze in orice fel de pozitia pe care o detin; in exercitarea functiei publice, functionarul public trebuie sa fie un model de cinste si corectitudine; o profesionalismul, este principiul conform caruia functionarii publici sunt obligati sa-si indeplineasca atributiile ce le revin cu responsabilitate, eficienta si competenta, constiinciozitate si corectitudine; o transparenta decizionala.

3. Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului
3

Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, de secretar sau subsecretar de stat sau alte functii publice asimilate acestora, precum si cel ce exercita functia de prefect sau subprefect, este obligata sa nu emita acte administrative sau sa nu incheie acte juridice, sa nu ia sau sa nu participe la luarea de decizii publice de autoritate cu scopul de a produce foloase materiale pentru sine, pentru sotul sau sau pentru rude de gradul I (art.72 alin. I din legea nr.161/ 2003). In caz contrar, intervin urmatoarele sanctiuni: - sanctiuni disciplinare pentru cei ce au savarsit in acest sens abateri disciplinare; - decaderea din dreptul de a mai exercita o astfel de functie publica pe o perioada de 3 ani; - plata de despagubiri persoanelor vatamate in dreptul sau in interesul lor legitim ca urmare a existentei unui conflict de interese.

4. Parere personalã
Cred ca articolul 72, alin. 1 din legea nr. 161/ 2003 este incomplet, intrucat pentru un membru al Guvernului intr-o lume ideala, nu ar trebui sa existe notiunea de interes personal, nici macar pentru rude indepartate sau prieteni. Mintea unui membru al Guvernului ar trebui sa se invarta in jurul notiunii de interes public, insa, din pacate, modul in care Guvernele trateaza prioritatile tarii ne fac deseori sa ne intrebam de ce si cum au ajuns acesti oameni care nu idee despre realitatile de zi cu zi, sa ne conduca. Mai ales, ma intreb cine i-a ales? In jurul meu se afla numai oameni nemultumiti sau care si-au pierdut orice simt civic si interesul pentru ce se intampla in fruncea tarii, in mahalaua politica care nu ii reprezinta. Si daca asa suntem toti? Si daca asta este atitudinea generala in Romania, atunci cine i-a ales pe acesti domni care decid prioritatile ca si cum ar exista intr-un univers paralel celui in care noi ceilalti pur si simplu ne pierdem increderea in institutiile statului vazand cum se comporta alesii nostri (mai preocupati de marirea taxelor, programarea vacantelor, de “pomenile electorale” decat de invatamant sau sanatate). Din pacate, nu putem dovedi, de exemplu, ca acceptarea maririi salariilor profesorilor cu 50 %, nu a fost o strategie de obtinere a unor foloase personale (acest fenomen a luat denumirea populara de “pomana electorala”) adica simpatia electoratului pentru partidul/ partidele ai caror membri au fost de acord fara macar sa clipeasca cu o marire atat de semnificativa. Si atunci ne intrebam: pana acum nu au fost bani? Pana acum nu au fost resurse? De ce tocmai acum au aparut? Este numai o coincidenta apropierea alegerilor? Cred ca daca numai acest articol ar fi respectat iar daca alesii nostri ar fi sinceri si ar dori intr-adevar sa ridice Romania la un alt standard-si nu numai din vorbe- fara a-si urmari propriile interese (sa ne amintim si cazul Matusii Tamara) am construi o noua lume. Atunci, poate si cei mai neinteresati dintre noi, poate si cei mai pasivi cetateni s-ar implica cat de cat pentru a ajuta la consolidarea unei tari care a trecut si asa prin destule.

4

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful