RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) – PEPEJAL GEOMETRI (TINGKATAN 1

)

Hari Masa Tarikh Tingkatan Jumlah pelajar Topik Subtopik

: Isnin : 10.15 pagi – 10.55 pagi : 22 April 2013 : 1 Aman : / 30 orang

: Bab 12 : Pepejal Geometri : 12.1 : Kubus dan kuboid

Objektif pembelajaran

: Pelajar akan diajar untuk i. ii. Memahami ciri geometri kubus dan kuboid Mengenal pasti bentuk-bentuk bentangan kubus dan kuboid

Hasil pembelajaran

: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat i. ii. iii. Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid dengan tepat Membina model kubus dan kuboid dengan betul Melukis bentangan kubus dan kuboid dengan betul

ii.Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah mempelajari tentang: i. iii. ii. Papan putih Marker pen Slide powerpoint Kubus dan kuboid KBKK : i. Menghubung kait dan mengenal pasti Mengingat kembali pengajaran Penerapan nilai : i. iv. ii. iii. meneroka dan membandingkan kubus dan kuboid : i. ii. Pelajar telah mengetahui bentuk-bentuk asas Pelajar pernah melihat bentuk asas kubus dan kuboid pada benda di sekeliling mereka Kaedah pengajaran Strategi pengajaran Bahan bantu mengajar : Penerangan. soal jawab. iv. Ketelitian Ketepatan Kerjasama Toleransi . perbincangan dan praktikal : Memperkenal.

kuboid Langkah 2: Perkembangan pengajaran Ciri geometri kubus dan kuboid a) Guru meminta pelajar mengenal pasti ciri-ciri yang a) Pelajar mengenal pasti ciri-ciri kubus dan kuboid KBKK: Mengenal pasti .Langkah / masa Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru Pelajar Penerapan / nilai / KBKK / strategi / kaedah / BBM Langkah 1: Set induksi (5-10 minit) Pengenalan kepada tajuk a) Guru meminta pelajar membentuk 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang b) Guru menayangkan video c) Guru meminta pelajar menghubung kaitkan video tersebut dengan tajuk yang akan diajar d) Guru memberi fokus kepada bentuk kubus dan kuboid serta memberikan penerangan a) Pelajar membentuk kumpulan b) Pelajar menonton tayangan video c) Pelajar menghubung kaitkan video dengan tajuk yang akan diajar d) Pelajar mendengar penerangan guru Kaedah : Soal jawab Penerangan KBKK : Mengenal pasti Menghubung kait BBM : Kubus.

kuboid. slide powerpint Langkah 3: Perkembangan pengajaran (15 minit) Aktiviti pengukuhan a) Guru mengedarkan kubus. kepada setiap kumpulan b) Guru meminta setiap kumpulan membuka kubus dan kuboid dari bentuk 3D kepada 2D mengikut cara masing -masing c) Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk menunjukkan bentuk bentangan kumpulan masingmasing dan a) Setiap kumpulan mendapat bahanbahan daripada guru b) Setiap kumpulan membuka kubus dan kuboid mengikut cara masing-masing c) Wakil kumpulan menunjukkan hasil bentangan kubus dan kuboid yang diperoleh serta membincangkan jawapan Kaedah: Penerangan Perbincangan Nilai: Kerjasama Toleransi BBM: Kubus. .(10 minit ) terdapat pada kubus dan kuboid b) Guru meminta pelajar membanding dan membezakan kubus dan kuboid b) Pelajar mencari persamaan dan perbezaan antara kubus dan kuboid Strategi : Meneroka Membanding BBM : Papan putih. kuboid.

Penerangan Refleksi _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ .membincangkan jawapan yang diperoleh Penutup (5 minit) Rumusan a) Guru meminta pelajar menyatakan semula ciri geometri kubus dan kuboid b) Guru bertanyakan kepada pelajar apa yang dipelajari c) Guru membuat kesimpulan a) Pelajar menyatakan semula ciri geometri kubus dan kuboid b) Pelajar menghuraikan apa yang dipelajari pada hari ini c) Pelajar mendengar kesimpulan dari guru Nilai: Ketepatan KBKK : Mengingat kembali Kaedah : Soal jawab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful