INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS JABATAN SAINS SOSIAL SOALAN TUGASAN PROJEK 1.

0 MAKLUMAT AM

2

NAMA KURSUS PROGRAM
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP)

KOD KURSUS TAHUN/SEM.

PSV 3111 2013 SEM.6 4 MINGGU 19 OGOS 2013

KUMPULAN TARIKH MULA

PISMP BM C 19 JULAI 2013

TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH HANTAR

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. Mengaplikasi kemahiran menilai hasil kerja seni murid berdasarkan panduan memberi markah secara analitik dan holistik 2. Membanding beza pelbagai bentuk pentaksiran dan mengaplikasikan pelbagai kaedah pentaksiran PSV 3. Membina instrumen penilaian dan pengukuran PSV 4. Mengukur tahap kemajuan murid untuk merancang tindakan

3.0

OBJEKTIF TUGASAN PROJEK

1. Mengumpul maklumat dan membuat folio tentang jenis-jenis pentaksiran Pendidikan Seni Visual. Menghasilkan pengurusan grafik tentang banding beza jenis-jenis pentaksiran Pendidikan Seni Visual. 2. Mengenal dan menghurai kriteria-kriteria utama dalam peraturan memberi markah Pendidikan Seni Visual secara analitik.

1

0 PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN PROJEK 1. (15 markah) 5. 4. Mereka bentuk borang skema penilaian serta wajaran dalam penilaian hasil kerja menggambar. 2. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki menjawab soalan (b) dan (c ) secara individu. 4) Mengenal Kraf Tradisional (45 markah) c) Ciptakan satu reka bentuk borang skema penilaian serta wajaran markah untuk menilai aktiviti menggambar. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat 4. 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 4. seterusnya hasilkan pengurusan grafik tentang banding beza antara jenis-jenis pentaksiran Pendidikan Seni Visual tersebut. (40 markah) BAHAGIAN B – TUGASAN INDIVIDU (60%) b) Kenal pasti dan huraikan kriteria-kriteria utama dalam peraturan memberi markah Pendidikan Seni Visual secara analitik. 1) Menggambar 2) Membuat Corak dan Rekaan 3) Membentuk dan Membuat Binaan.3.1. Fon Arial 2 .0 TUGASAN PROJEK (100%) BAHAGIAN A – TUGASAN BERKUMPULAN (40%) a) Kumpul maklumat dan buat folio tentang jenis-jenis pentaksiran Pendidikan Seni Visual. Tugasan ini adalah tugasan kumpulan dan individu.

6. Nama Pensyarah Pembimbing dan Tarikh Serahan.1.0 1.4. 6. kematangan hujah dan berbentuk ilmiah. 6. Kumpulan/ Unit. (bahagian kulit luar berwarna kuning) : Nama Pelajar.1.1. Keseluruhan penulisan perlu menunjukkan keaslian. Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) 4. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50% 6.3. Lampiran digalakkan tapi apabila perlu dan sesuai 4. Langkau 1.1.6. No Kad Pengenalan. 7. Kod dan Mata Pelajaran.3. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan 9.4. KRITERIA PENILAIAN SECARA UMUM Memenuhi semua keperluan khas seperti yang dinyatakan dalam soalan tugasan 3 .5.1.4.1. Saiz huruf -12 4.1. Amalan plagiat tidak dibenarkan 6.2. 8. Panjang tugasan bergantung kepada keupayaan anda mengemukakan fakta dan hujah (dicadangkan keseluruhan penulisan kerja kursus dalam lingkungan 20-30 ms). Jawab dalam bahasa Melayu (dalam bahasa Inggeris jika opsyen TESL) 5. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh 4 minggu 10.5.2.1. 6. 6. 6.1.1.1.1. Kerja kursus pendek yang di hantar mestilah lengkap dengan butiran seperti berikut : 6.1.5 baris 4.

Format dan organisasi penulisan perlu jelas dan koheren 8.) Disediakan oleh: Disahkan oleh: (PN. Penulisan esei dan refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. Menjawab persoalan tugasan 4. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan serta kematangan hujah 9. Perbincangan disokong dengan bahan ilmiah dan dilampirkan jika perlu untuk memudahkan pemahaman pembaca 7. Rujukan perlu dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya dari 2 buah buku. Perkembangan isi yang disusun secara logik b. kreatif dan pemikiran aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) 5. Liputan isi kandungan menyeluruh. Mengaplikasikan elemen pemikiran kritis.2. Tugasan anda haruslah mengandungi perkara berikut: a. 2 sumber internet dan 2 bahan bercetak yang lain.ISMAIL BIN SAID) Ketua Jabatan Jabatan Sains Sosial IPGK Perlis . konsisten dan terperinci 3. Maklumat dan banding beza yang tepat dan sesuai c.SITI HAWA BINTI MOHD NAWAWI ) Pensyarah PSV 3111 Jabatan Sains Sosial IPGK Perlis 4 (DR. Borang markah yang relevan dan sesuai d. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful