PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

DENUMIREA LUCRARII Lucrari amenajare Data: 26.09.2011

1.

Informatii generale

Locatia santierului Beneficiarul lucrarii (numele si adresa) Data inceperii lucrarilor Durata estimativa a lucrarilor pe santier Numar estimativ de lucratori care lucreaza simultan pe santier Antreprenor (numele si adresa) 2. Scurta descriere a lucrarii 26.09.2011 50 zile 20 SC klllllllllSRL

Lucrari de amenajare a spatiului, executia de instalatii sanitare, electrice si climatizare

3.

DOCUMENTATIA TEHNICA DE REFERINTA A LUCRARII

Pag. 1

NR. CRT 1 2 3 4

CATEGORIA DE LUCRĂRI

DOCUMENTAŢIE TEHNICA DE REFERINŢA

Lucrari de amenajare in Deviz de lucrari constructii Plan de executie Lucrari de instalatii sanitare Deviz de lucrari Plan de executie Lucrari de instalatii electrice Deviz de lucrari Plan de executie Lucrari de instalatii de Deviz de lucrari climatizare Plan de executie

CERINTE SPECIFICE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA Legea 319/2006: HG 1425/2006 modificat şi completata cu HG 955/2010; HG 1146/2006; HG 1051/2006; HG 1091/2006; HG 971/2006; HG 1048/2006; HG 493/2006; HG 1876/2006; HG 300/2006;

4.

Scurta descriere a activitatilor

Lucrari de constructii: demolari pereti, zidarie, finisaje Lucrari de instalatii sanitare: trasee de scurgere, alimentare cu apa, montare de obiecte sanitare Lucrari de instalatii electrice: cablari, montari de obiecte luminoase si prize.
5. Nr. crt. Repartizarea execuţiei lucrărilor (conform contract) DENUMIRE ANTREPRENOR / CATEGORIA LUCRARII SUBANTREPRENOR Constructii SC mmmmmSRL Constructii - finisaje Electrice Climatizare SC nnnnnnnn SRL SC yyyyyyy SRL SC yuhg SRL OBSERVATII

1 2 3 4

6.

Personalul cu responsabilitati privind organizarea si verificarea cerinţelor privind securitatea si sanatatea in munca - Personalul şantierului cu responsabilitati directe in organizarea, verificarea (controlul, inspecţia) si in asigurarea condiţiilor de SSM din şantier sunt: Sef echipa sau maistru care are in subordine formaţii (echipe) de lucratori, Sef punct de lucru, Sef Şantier, Lucrator desemnat pt SSM, responsabil ISCIR si/sau metrologie, etc. Nr. crt. 1 7. FUNCTIA Şef Şantier NUMELE SI PRENUMELE Y popescu

Lucrari care implica riscuri specifice pentru securitatea si sanatatea lucratorilor Pag. 2

Crt. montare de obiecte sanitare Lucrari de finisaje. datorită naturii activităţii desfăşurate.Nr. rampe pentru excavatiile cu adancimi mai mari de 1. inainte de punerea in functiune. montari de obiecte luminoase si prize Lucrari de instalatii sanitare: trasee de scurgere. pereti metalici Lucrari de instalatii electrice: cablari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. alimentare cu apa.5 m • Instalarea de mijloace de protectie colectiva (ex. Tipuri de Lucrari care implica riscuri specifice pentru securitatea si sanatatea lucratorilor Lucrari de organizare de santier Lucrari de inchideri. vor fi Pag. zugraveli Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a cădea de la înălţime. caderi) Caderi de la inaltime . procedeelor folosite sau mediului înconjurător al locului de munca Lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătăţii lucrătorilor este o cerinta legală Lucrări care expun lucrătorii la riscul de strivire. ca urmare a existentei retelelor de utilitati care nu au fost dezafectate Expunerea lucratorilor la riscuri ca urmare a executiei lucrarilor de excavatii (surpari de maluri. datorită naturii activităţii desfăşurate. pentru a evita bascularea • Montajul si verificarea schelei. functie de natura terenului si amplasament conform prevederilor proiectului tehnic de executie • Marginile excavatiei se vor semnaliza. 3 Riscuri / factori de risc Expunerea lucratorilor la riscurile generale din santier Expunerea lucratorilor la riscuri in timpul executiei . schele) acolo unde este necesar • Ancorarea schelei si alegerea unei suprafete de sprijin foarte solida. se vor instala imprejmuiri • Se vor folosi scari. procedeelor folosite sau mediului înconjurător al locului de munca Lucrari de constructii demolari pereti Existenta acestor tipuri de lucrari in organizarea santierului (se bifeaza cu X) X X X X X X X X X Identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri • Casti si incaltaminte de protectie obligatorii la intrarea in santier • Indicatoare de semnalizare a riscurilor vor fi afisate la intrarea in santier • Dirigintele de santier / Coordonatorul SSM vor verifica respectarea celor de mai sus pe parcursul vizitelor in santier • Identificarea tipului. zidarii. localizarii retelelor de utilitati inainte de inceperea lucrarilor si dezafectarea lor • Informatiile de mai sus vor fi comunicate tuturor executantilor • Malurile excavatiei se vor taluza sau se vor executa sprijiniri.

precum si infasurarea acestora cu banda izolatoare sau alte materiale este interzisa. patrandu-se in colaci cand nu se executa operatia de sudare. • Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudare se face numai prin coliere metalice bine stranse. macaragiul are obligatia sa execute in prealabil o ridicare de proba • Sufele se vor inspecta zilnic • Ghidarea manuala a incarcaturii se va face cu franghii • Sudorii care lucreaza la inaltime vor purta centuri de tip ham care vor fi ancorate corespunzator • Inainte de inceperea lucrului sudorul va verifica buna functionare si etanseitatea arzatorului. 4 . • Este interzis ca in timpul lucrului furtunurile de cauciuc sa fie tinute sub brat sau sa fie incolacite pe picioare. • Arzatorul aprins nu se va lasa din mana nici un moment Pt sudarea si taierea electrica: • Se interzice categoric tinerea portelectrodului sub brat. • Folosirea furtunurilor defecte. mobili. • Inainte de a transporta sarcina. verificate si supuse controalelor periodice • Instalarea semnalizarilor corespunzatoare interdictiilor • Nu se va circula in raza de actiune a macaralei /instalatiei de ridicat • Se vor respecta prevederile referitoare la incarcatura maxima • Macaragiii. legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile macaralelor. precum si a trecerii peste ei cu mijloace de transport.Expunerea lucratorilor la riscuri provenite prin stationarea in raza de actiune a instalatiilor de ridicat Expunerea lucratorilor la riscuri provenind din taierea si sudarea metalelor (cu flacara oxiacetilenica si/sau electric) realizate de o persoana abilitata in acest sens • Dotarea lucratorilor expusi cu centuri de siguranta cu harnasament • Instalatiile de ridicat trebuie sa fie corect instalate. trebuie sa cunoasca si sa aplice intocmai codul de semnalizare a macaralei in eventualele completari ale persoanei juridice in functie de tipul macaralelor pe care le are in dotare. fiind interzisa utilizarea unor improvizatii. • Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie verticala. Pag. • Este interzisa folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grasime. • Cablul de masa va fi racordat direct la piesa. • Cablurile mobile vor fi usoare si foarte flexibile. pentru a preveni scurgerile curentului electric prin corp! • Conductorii electrici. folosiţi la racordarea la retea si cablurile pentru alimentarea circuitului de sudare vor fi feriti impotriva deteriorarii in timpul exploatarii si al transportului si in mod special impotriva contactului cu stropi de metal topit. • Macaragiul are obligatia sa nu apropie bratul macaralei in imediata vecinatate a conductoarelor electrice aeriene sau in zona lor de influenta . • Este interzisa folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilena si invers. respectiv a aparatului de sudat.

după natura lor: pericole mecanice. pericole generate de radiaţii. 5 . • Interventiile asupra instalatiilor unui E. • Stabilirea si marcarea cailor de circulatie in santier • Asigurarea incarcaturii • Dotarea autovehiculelor si utilajelor cu instalatii de avertizare sonora la mersul inapoi • Limitarea manipularii manuale atunci cand este posibil prin folosirea mijloacelor mecanizate • Lucrul in echipa pentru diminuarea sarcinii la care sunt expusi lucratorii • Manipuarea corecta a sarcinilor. mişcările repetitive • Se va desemna o persoana care sa completeze registrul substantelor periculoase folosite in santier • Se vor asigura conditii de depozitare corespunzatoare a materialelor periculoase in santier • Se va acorda echipament individual de protectie adecvat • Asigurarea tuturor tablourilor electrice (atat ale utilajelor cat si cele ale instalatiilor electrice de distributie) • Este interzisa innadirea cablurilor electrice si pozarea acestora direct pe sol • Este interzisa executarea de improvizatii electrice la instalatiile electrice ale echipamentelor tehnice din cadrul santierului de catre deserventii acestora sau de catre electricieni • Verificarea periodica a tablourilor electrice de catre un electrician autorizat • Folosirea mijloacelor de protectie electroizolante este obligatorie atat la lucru cu scoatere de sub tensiune cat si in cazul lucrarilor fara scoatere de sub tensiune • Se interzice executarea de lucrari la instalatiile electrice fara intreruperea tensiunii. mişcările bruşte si extreme. Pag. respective. pericole electrice. • Exploatarea echipamentelor de munca trebuie facuta numai de personal calificat.M. trebuie evitate: poziţiile vicioase.M. cu exceptia unor situatii speciale. pericole generate de zgomot. autorizat si instruit a lucra cu E. portelectrodul va fi asezat sau agatat de un suport astfel incat sa nu atinga piesa sau suportul acesteia. care sunt legate la sursa de alimentare a circuitului de sudare. pericole generate de vibraţii.EM În principiu. pot fi identificate următoarele pericole. reglementate. pentru prevenirea accidentelor datorate de pozitiile incorecte ale lucratorului • Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor • Pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic. la utilizarea EM.Expunerea lucratorilor la riscuri provenite din circulatia masinilor si utilajelor Manipularea manuala a sarcinilor Expunerea lucratorilor la riscuri provenind din prezenta materialelor si substantelor periculoase in santier Risc de Electrocutare ECHIPAMENTE DE MUNCĂ . • Se interzice lucratorilor care deservesc echipamente de munca sa execute reparatii la partea mecanica a acestora sau la instalatiile electrice ale acestora. pericole termice. vor fi executate numai de salariati desemnati in acest scop. pericole generate de materiale şi • In timpul pauzelor de lucru.

erori de montare. . . respectiv containere pentru depozitare deseuri in interiorul santierului 9. • Se interzice lucratorilor care deservesc echipamente de munca sa execute reparatii la partea mecanica a acestora sau la instalatiile electrice ale acestora. - Masuri de protectie colectiva si mijloace colective de protectie Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conducă în modul cel mai direct posibil într-o zona de securitate.M. . echipamentele tehnice. deseurile rezultate din demolari si lucrari. • Asigurarea apei potabile • Asigurarea de cabine WC ecologice • Intrarile in santier vor fi mentinute in permanenta in stare de curatenie • Materialele. utilizare neautorizată). • Interventiile asupra instalatiilor unui E. . Căile de circulaţie.pierderea stabilităţii / răsturnarea maşinii. autorizat si instruit a lucra cu E. . . inclusiv scarile mobile. .de la / la o terţă persoană (pornire. respective. iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor cai de circulaţie sa nu fie expusi nici unui risc Dacă şantierul are zone de acces limitat. • Interventiile asupra instalatiilor unui E. . .imposibilitatea opririi maşinii în cele mai bune condiţii posibile. în deplina securitate şi în conformitate cu destinaţia lor.substanţe. .rupere în timpul funcţionării. scarile fixe. • Se interzice lucratorilor care deservesc echipamente de munca sa execute reparatii la partea mecanica a acestora sau la instalatiile electrice ale acestora. .M.defectarea circuitului de comandă. nu vor fi lasate pe caile de acces • Se vor stabili locuri de depozitare temporara a materialelor rezultate din demolare. plasate şi amenajate. vor fi executate numai de salariati desemnati in acest scop. şi rampele de încărcare. 6 .M. vor fi executate numai de salariati desemnati in acest scop.instrucţiuni insuficiente pentru operator. Lipsa instalatiilor sanitare in santier Expunerea lucratorilor la riscuri generate de curatenia necorespunzatoare sau caile de acces neadecvate • Exploatarea echipamentelor de munca trebuie facuta numai de personal calificat. sculele. trebuie sa fie calculate.defectarea alimentării cu energie.căderi sau ejectări de obiecte sau fluide. autorizat si instruit a lucra cu E. precum şi accesibile astfel încât sa poată fi utilizate uşor.M. • Exploatarea echipamentelor de munca trebuie facuta numai de personal calificat. combinaţii de pericole ECHIPAMENTE DE MUNCĂ – EM – riscuri majore: -pornire neaşteptată.provenite de la manevrarea maşinii. respective. suprasarcină/ supraturaţie.datorate surselor de energie şi transmisiei energiei. .datorate sistemului de comandă. . aceste zone trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil - Pag. utilajele.variaţia vitezei de rotaţie a sculelor.

Acestea trebuie alese astfel incat sa corespunda principiului actiunii la riscurile cumulate. platformele ori plasele de prindere.Platformele de lucru. pasarelele şi scarile schelelor trebuie sa fie construite. astfel: a) înainte de utilizarea lor. expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. c) după orice modificare.protectia obligatorie a ochilor Pag. . cum sunt balustradele. dimensionate. în principiu. b) la intervale periodice.Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare 10. 7 . construite şi întreţinute astfel încât sa se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentala . datorită naturii lucrărilor. decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă.Schelele trebuie controlate de către o persoana competenta. protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte .În cazul în care.protectie obligatorie a capului Ochelari .Toate schelele trebuie sa fie concepute. . nu se pot utiliza aceste echipamente.Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate. Echipamente individuale de protectie Pentru prevenirea accidentelor se vor utilza EIP stabilite prin Lista interna de dotare cu EIP. Principalele EIP utilizate sunt: Casca . perioada de neutilizare. trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare .

crt . apa potabila. 1 2 3 4 5 Dotări asigurate (vestiare. dusuri. iar accesul pe santier va fi posibil numai prin locuri indicate. truse sanitare – punct de prim ajutor. WC. materiale igienico-sanitarece se acorda) Toaletă (WC) Trusă prim ajutor Ceai cald . modalitati de depozitare a materialelor Amplasamentul santierului va fi imprejmuit cu un gard temporar. Vor fi asigurate spatiile pentru activitatile administrative. 8 Se amenajează suplimentar spaţii de încălzire Observaţii . spălătoare-chiuvete.protectie obligatorie a mainilor Incaltaminte de protectie 11. Antifoane .1L/ persoană. pentru temperaturi sub -20 de grade Săpun toaletă – 200gr/lunar/persoana Hârtie igienică 2 role/lunar/persoana Număr de persoane pentru care se asigura 20 20 20 20 20 Pag. Nr.protectie impotriva caderilor la inaltime Manusi .Centura tip ham .protectie a auzului Amenajarea si organizarea santierului .dotari social sanitare.

fronturilor de lucru se vor lasa in siguranta. emanatii de gaze. precum si pentru minimizarea riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.Masinile si utilajele de constructii vor fi amplasate si instalate incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomadate. Încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalaţii şi dispozitive indispensabile pentru primul ajutor şi trebuie sa permită accesul cu brancarde. De-a lungul muchiei de sus a copertinei trebuie făcută o bordură înaltă de 15 cm. INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU SANTIERE IN CONSTRUCTII- Art. consolidari. 3. antreprenorii si subantreprenorii vor intocmi planurile proprii de securitate si sanatate si vor respecta obligatoriu următoarele instrucţiunii proprii de SSM: I. Se va avea in vedere eventualele contraindicatii la depozitarea diferitelor materiale periculoase pentru prevenirea unor posibile incendii. care are o înălţime mai mare de 12 m. situate de-a lungul drumurilor publice. aceasta trebuie prevăzută cu copertină lată de cel puţin 1 m şi cu o rampă de 20 de grade spre partea opusă lucrării. Se vor îngrădi cu împrejmuiri continue. Se vor incheia contracte cu firme autorizate pentru valorificarea / eliminarea deseurilor 12. aflata in raza de actiune. Art. respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol. conform proiectului de organizare de santier. cu semnalizare corespunzatoare.În cazul în care împrejmuirea se execută la o distanţă mai mică de 10 m de o lucrare în curs de construcţie. etc. Pag. 4. Pasarelele. a utilajelor de ridicat. Art. explozii. 2.Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru. scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de protectie. Materialele periculoase vor fi depozitate separat.Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue. Art.Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor Normelor generale de protectia muncii. lavete centralizat/lunar/persoana 20 20 20 20 Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi femei.1cutie/lunar/persoana Carpe. acestea trebuie sa fie păstrate în permanenta libere. In punctele de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe teritoriul santierului. 9 . Modalităţi de depozitare a materialelor: Nu se vor depozita materiale pe caile de acces. Art. Lucratile de reparatii.5 kg/lunar/persoana Cremă de mâini . Masuri de coordonare Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului plan de securitate.Şantierul va fi împrejmuit pentru a se evita accesul persoanelor străine. demolari si translatii de cladiri se vor executa numai de personal calificat si instruit pentru operatiile respective. 5. lucrările în curs de construcţie. La terminarea fiecarui schimb. 1.6 7 8 9 - Prosop – 1buc/anual/persoana Detergent – 1.

la lucrarile ce se executa deasupra pasajelor. sapaturilor sau gropilor de fundatii. Schelele vor fi prevăzute cu balustrade şi scândură de bord şi vor fi executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat. deasupra unui agregat sau sub acesta. 10 . Schelele. De asemenea se vor acoperi şi îngrădi cu balustrade executate pe tot conturul.Art. 7 . Caile de acees vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari Art. Se interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor sub schele pe care se lucrează. Locurile în care se depozitează molozul şi deşeurile de materiale de construcţii evacuate de sus trebuie să fie îngrădite. 13 . lucratorii vor purta echipament individual de protectie Art. amplasate cu marginea de jos la o înălţime sub 0. 8. 20. Toate golurile din pereţi.Materilele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest scop. Art.Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere. pentru a se evita producerea prafului. Capătul inferior al jgheabului trebuie să se afle la o înălţime de cel mult 1 m deasupra solului. iar pentru înălţimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicaţiilor din proiectele tehnologice. Art. 14 . 12. se vor îngrădi. trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare. În cazul în care acest lucru nu este posibil. 6 Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata. a deseurilor precum si a altor materiale. capătul inferior al jgheabului trebuie să se termine într-un buncăr de depozitare. golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol. ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective. 19. precipitatii etc) Art. pivnite deschise lucrarile ce se executa deasupra pasajelor Art. 18. trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise.Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat.La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafoadelor.Montarea. în lăzi închise sau în containere. Art. De asemenea. ancorarea si folosirea schelelor se vor face conform cartii tehnice a acestora si proiectului de executie a lucrarilor. Art.La lucrarile executate pe verticala la doua niveluri diferite.Pentru lucrări executate la înălţimi sub 5 m se vor folosi schele simple. care nu vor fi amplasate de-a lungul zidurilor. 16 Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic peste 11 m/s. 11. Art. 9. Art. santuri. esafoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor corespunde prevederilor proiectului de executie. 21 Incarcarea. Art. Art. golurile din planşeele clădirilor în construcţie pe care se execută lucrări sau e posibil să se circule. Art. de la o înălţime mai mare de 4 m. descarcari atmosferice. cu o înălţime de cel puţin 1 m.70 m deasupra planşeului şi care comunică spre exteriorul construcţiilor sau dau spre locuri unde nu există un planşeu continuu. se vor intocmi fise tehnologice care vor contine masuri suplimentare de protectie a munci referitoare la : trecerea persoanelor peste gropi. Art. Pag. polei. 17 Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in cantitati suficiente.Evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale din obiectele de construcţie şi schelele aferente. Art.Golurile de ferestre şi uşi unde nu s-a montat tâmplăria vor fi închise provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curenţii de aer. 10.Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure desfasurarea functiilor vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca. 15.

aer comprimat etc. Art. apa. in raport cu volumul si forma lor geometrica. pământ etc.Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel r ealizate. va fi instruit la locul de munca si periodic. 27. Art.Golurile de pardosea. casca de protecţie. Art.Pentru prevenirea accidentelor de munca sau a îmbolnăvirilor profesionale. . Art. se vor lua masuri de avertizare a zonei periculoase. Art.1. transport intern. 5.8. sculele si utilajele devenite disponibile. 6. căile de acces vor fi curăţate.Art. Art. Daca nu se pot monta asemenea podine de lucru. 3. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare. Art. Se va interzice circulaţia mijloacelor de transport in aceste locuri. vor fi stranse si depozitate in locuri special amenajate. In zonele de manipulare a muncitorilor se vor utiliza sisteme de iluminat alimentate la tensiuni nepericuloase. Se interzice aruncarea lor la inaltime. se va face numai prin locurile destinate in acest scop. datorate prezentei accidentale a instalaţiilor electrice sub tensiune. Scarile de acces vor fi prevazute cu balustrade pentru prevenirea caderii in gol.Intreg personalul care activează in zona destinata demolării. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA LUCRĂRI DE DEMOLARE Art. 24. Pag.). masca contra prafului. conducătorii locurilor de munca. vor verifica condiţiile create in sensul constatării lipsei oricăror situaţii periculoase. lucrări de sudura . Materialele inutilizabile (moloz.2. atat la sol cat si la inaltime.) vor fi evacuate treptat. sau se vor monta podine de trecere late de min 70 cm. conform proiectului tehnologic. 23. direct din cladire. 26 Accesul lucratorilor pe schele. in spatii care sa nu blocheze circulaţia oamenilor si a mijloacelor de transport intern.Muncitorii care lucrează la înălţime vor executa lucrările de pe podine si scări rezistente. vor lua masuri de acordare a echipamentului de protecţie si urmărirea utilizării acestuia. Art.Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratorii instruiti si autorizati in acest scop. Se vor respecta prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si transport pe verticala si orizontala.Toate lucrările de demolare si dezafectare a construcţiilor si instalaţiilor se vor efectua numai in baza unui plan precis privind executarea acestor lucrări. incat sa nu constituie pericol de incendiu sau explozie.Materialele. 25. împreuna cu alţi factori de specialitate responsabili. 22 Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul mijlocului de ridicat. in raport cu specificul lucrărilor si pericolelor existente (ochelari de protecţie. Art. sub îndrumarea unor persoane responsabile. Art.Materialele provenite din demolare. vor fi depozitate cu grija.La toate locurile de munca se vor lua masuri de asigurare a unui iluminat corespunzător. dezafectare instalaţii si construcţii metalice sau din lemn. centura de siguranţa etc. iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de incendiu. vor purta centuri de siguranţa legata de parţi solide ale construcţiei. Art.Inaintea declanşării operaţiunilor de demolare. conducătorul locului de munca.4. conform proiectului pentru prevenirea caderii in gol. se vor acoperi imediat. daca nu este posibil acest lucru.7.Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. in raport cu specificul fiecărei operaţii ce urmează a o executa (demolare zidarii. daca este posibil. Art. care vor stabilii metodele si succesiunea tuturor operaţiunilor. astfel î ncât sa nu se menţină suprafeţe accidentate sau blocate. 11 II. circuite de gaze neîntrerupte. depozitari de materiale etc.).

9. Metoda nepericuloasa aplicata. cabluri etc. scripeti. Art 2. in timpul executiei. Art 10 Pentru aducerea mortarului si a caramizilor pe cladirile in curs de constructie. interzicandu-se agatarea de stalpi sau de legaturile diagonale ale schelelor. pe care se vor aseza dulapi din scandura in buna stare.stropirea periodica a parţilor de zidărie spre a evita producerea si răspândirea prafului. posibilitatea deschiderii peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa fie excluse. motostivuitoare etc.In cazul cand. fara noduri sau crapaturi. intrări accidentale sub tensiune etc. Pag. personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele si instructiunile de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime. astfel construite incat. in vederea evitării prăbuşiri acestora. Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje. 11.Este interzis a se creea diferente de inaltime de peste 1. fara legarea acesteia prin plansee. pentru ridicarea materialelor. in situaţia staţionarii muncitorilor in acele zone periculoase.5 m..Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele executate conform standardelor si ingradite cu parapete de 1 m inaltime. in vederea evitării pătrunderii in aceste locuri periculoase a celor neavizaţi. a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare.Pentru lucrarile de zidarie pe un singur nivel se vor folosi capre rezistente. se va face numai pe scarile destinate acestui scop. precum si la dărâmarea unor ziduri. fixati de capre. vor fi folosite containere speciale.se interzice intrarea in zona de acţiune a utilajelor utilizate la operaţiunile de demontare sau demolare (macarale.In cazul apariţiei unor situaţii neaşteptate. obligatoriu. 12 .Art. se vor lua masuri de evacuare a personalului din zona si supravegherea permanenta. Art 5.). fără posibilitatea de rupere de către elementele demolate. bine izolata. .Demontarea instalaţiilor si demolarea zidurilor. se va face de sus in jos. pana la luarea masurilor corespunzătoare de protecţie a muncii.) Art. Art. se constata deplasari ale constructiei. .In momentul coborârii pieselor grele si periculoase de la înălţime pe pardosea. in timpul executiei.12. schele autoridicatoare etc. . respectandu-se.Lucrarile de zidarie pot fi executate numai pe baza unui proiect bine studiat si sub controlul permanent al personalului tehnic cu experienta in asemenea lucrari. se vor lua masuri urgente si imediate pentru indepartarea personalului muncitor din zona. Art 6. Urcarea si coborarea de pe schela. Pentru circulatie se va folosi numai schela si esafoadele. prescriptiile ISCIR. Art 8 In cazul utilizarii. intre diferitele portiuni ale zidariei. Personalul ce le manevreaza va trebui sa fie autorizat de catre comisia interna a unitatii detinatoare..In timpul efectuării lucrărilor de demolare se vor lua următoarele masuri: .se interzice demolarea grinzilor metalice sau a bolţilor. emanaţii de gaze vătămătoare sau inflamabile.10. lifturi. periculoase (dărâmări necomandate. in scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi transportate in aceste containere.) lucrul va fi oprit si personalul muncitor evacuat. Art 4. . III. Art 3.) vor fi in perfecta stare de utilizare (sigurante. Art 9 Instalatiile si utilajele folosite pentru ridicarea materialelor (macarale. Art. Se vor planta tăbliţe avertizoare specifice. va fi cea indicata de către conducătorul locului de munca.iluminatul artificial se va asigura de la reţeaua electrica provizorie speciala. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI DE ZIDARIE Art 1. Art 7 Este interzisa circulatia pe ziduri sau in afara schelelor. sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.astuparea sau împrejmuirea gropilor ramase după demolare.

Se interzic improvizatiile de orice fel.1 Instalatiile si echipamentele electrice vor fi proiectate. 13 .4 In instalatiile electrice se vor utiliza numai masini. Toate sculele si uneltele de mana (ciocane. IV INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI IN INSTALATII ELECTRICE Art. trebuie batute sipci transversale pe toata latimea rampei. Art 15. Art 17. se va face prin cablu flexibil din cupru. vor fi in buna stare. in asa fel incat sa previna electrocutarile (prin atingere directa sau indirecta). Art 16. obligatoriu.5 m de-a lungul zidului.6 Pentru prevenirea accidentelor de munca prin atingere directa. Art. Art 19. se vor lua masuri de protectie. Art. Pag.Art 11. prin legarea la pamant a elementelor metalice. montate si exploatate. acestea trebuie montate cu o inclinare de cel mult 1:3. . exploatarea. iar la fiecare 30-40 cm. sau pe plansee. vor fi luate masuri de protectie contra prafului. . Personalul muncitor care monteaza sau demoleaza viziere de protectie. incendiile si exploziile.izolare electrica cu materiale izolante si carcasari de protectie. a locul de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat. mistrii. zidarul si ajutoarele sale vor purta.3 In locuri cu pericol de incendiu sau explozie (gaze sau pulberi) se vor lua masuri de protectie impotriva electricitatii statice. Art 18. in functie de conditiile specifice si anume: . La lucrarile de zidarie din piatra. in mod obligatoriu.). Art. pentru oprirea caderii obiectelor de sus. ca si la instalatiile definitive. La lucrarile provizorii sau experimentale. ochelari de protectie. interzicandu-se utilizarea oricaror improvizatii. Art 12 Zidirea corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm.folosirea mijloacelor individuale de protectie. dalti etc. intretinerea si repararea instalatiilor electrice se va face numai de catre electricieni calificati.5 m intre zidul ce se executa si materiale. Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine speciale amenajate si dimensionate. la locurile cu pericol de incendiu sau explozie. Art. prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei. incadrati in meseria de electrician. Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie. la utilajele portative etc. autorizati si instruiti pentru lucrul respectiv. se vor monta. La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare.elementele conductoare de curent vor fi inaccesibile atingerilor. precum si de executare a instalatiilor electrice in constructie antiexploziva. In cazul utilizarii rampelor de urcare. a tabloului sau a altui punct de legatura si centura de impamantare.ingradiri de protectie si blocari electrice sau mecanice. Art 14. Legatura intre carcasa motorului. unde exista trepidatii accentuate. viziere de protectie pe perimetrul exterior al constructiei. cu ajutorul popilor dispusi la 2-2. Cioplitorii de piatra vor pastra o distanta de cel putin 3 m unul fata de celalalt. Art 13. Art. obligatoriu. corespunzator lucrarilor ce le executa. se vor indeplini aceleasi conditii de protectie impotriva accidentelor tehnice sau de munca. construite. Zidaria de piatra bruta va fi executata. clesti. . se va face astfel incat sa se lase un spatiu minim de 0. va fi asigurat contra caderii. cositorit la punctele de contact si fixate prin suruburi.2 Executarea. folosite la lucrarile de zidarie. in cofraje confectionate din panouri de dulapi de 4-5 cm grosime. aparate si echipamente electrice omologate. se va executa de pe schele exterioare. care necesita ciopliri in timpul executiei.5 Se interzice utilizarea conductoarelor din aluminiu. arsurile.

aparate si dispozitive mobile) vor fi corespunzatoare diferitelor lucrari care se executa. intrerupatoarelor etc. completat cu planuri de detaliu. 14 .14 Se interzice lucrul fara echipamente de protectie. .folosirea tensiunilor reduse.Schelele vor fi executate numai de echipa de dulgheri. al diferitelor piese sau elemente aflate sub tensiune. precum si cu bratele descoperite. Se vor tine permanent curate. se vor folosi indicatoare de joasa tensiune. in cazul micilor defecte. pe baza unei temeinice documentari si stabilirea unui plan general de lucru. butoanelor de comanda.12 Se interzice lasarea deschisa a tablourilor electrice.deconectare automata in cazul aparitiei tensiunilor de defect. diferite materiale. Art. spre a evita contactul direct cu pielea. modul corect de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare.Art.18 Se interzice spalarea. vor fi legate la centura de impamantare. asigurand protectia impotriva electrocutarii si a actiunii arcului electric. atat in interior.protectia prin legare la pamant si prin legare la nul. precum si in reteaua de semnalizare. precum si panourile de comanda. automate de pornire sau a altor locuri unde exista pericol de electrocutare. prin: .11 Toate tablourile electrice vor fi inscriptionate prin etichetarea circuitelor. precum si placute indicatoare pentru locul de munca. se va face de catre persoane competente. la efectuarea manevrelor sau interventiilor. in activitatea de constructii – montaj. cat si in exterior. semnalizare si masurat. in raport cu calificarea si instruirea acumulata. a tablourilor. sau s-a ingradit cu paravane si s-au montat placute avertizoare la locurile unde nu se lucreaza.1 In functie de complexitatea lucrarilor la inaltime. Art. Art. Art. in vederea evitarii erorilor in efectuarea diferitelor manevre.9 Lucrarile la tablourile de comanda se vor executa de catre electrician. prin intermediul unor legaturi flexibile. chiar si pentru o perioada scurta. Art. Art.13 In fata tablourilor electrice. Art.7 Mijloacele individuale de protectie (scule. . precum si pentru evitarea erorilor de manevra. cu apa sau cu lichide inflamabile.10 Lucrarile pe circuitele de comanda. electroizolante. in fiecare tablou se va afisa o schema monofilara. in functie de conditiile locale si de exploatare. se va face alegerea schelei de lucru adaptata naturii lucrarilor de executat si corespunzator sarcinilor ce trebuie sa le suporte si sa permita lucrul si circulatia in deplina siguranta.. Art. fara a se depune in interior sau deasupra acestora.19 Toti electricienii trebuie sa cunoasca bine. Art. Art.17 Pentru identificarea rapida a circuitelor electrice si a utilajelor pe care le actioneaza.16 Tablourile electrice de comanda si distributie. pentru componentele specifice schelei respective. . Lucrarile noi si de reparatii capitale. iar usile tablourilor care au montate aparate de masura si control sau alte legaturi electrice. se executa dupa ce s-a intrerupt tensiunea. se vor executa pe baza dispozitiei de lucru scrise. Art.15 Pentru verificarea si identificarea circuitelor de comanda si semnalizare. Art. V INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI LA INALTIME Art. Art.folosirea mujloacelor individuale de protectie.2 Alegerea tipului de schela utilizata la diferite constructii la inaltime. Art. se vor plasa covoare din cauciuc sau platforme electroizolante. vor fi legate de tablou. sau lampa de control.8 Pentru evitarea accidentelor prin atingere indirecta.3 . cu respectarea stricta a instructiunilor referitoare la constructia schelelor utilizate la lucrarile de constructii – montaj si de Pag. se vor lua masuri de protectie. instrumente.

10 Se interzice. Art.scarile mai lungi de 5 m.14 Pentru prevenirea producerii accidentelor prin caderi de obiecte de la inaltime. . Art. .se admite urcarea pe scara a unei singure persoane.7 Latimea podinei schelelor pentru lucrari de zidarie si de tencuieli. caramizi.se interzice utilizarea scarilor cu trepte lipsa sau improvizate.scarile simple vor fi asigurate impotriva alunecarilor. Art. vopsiri).intretinere.4 . . Montarea si demontarea schelelor se va face numai de catre personal specializat si instruit. Art. cu exceptia celor extensibile sau culisabile. forma si dispunerea platformelor unei schele.se interzice folosirea scarilor prelungite prin legarea provizorie. Zilnic se va verifica starea schelelor de catre responsabili numiti in acest scop. . Trebuie asigurata stabilitatea schelei cu ajutorul unor dispozitive adecvate pentru prevenirea deplasarii neasteptate a schelelor pe roti. Art. . .6 Schelele nu pot fi montate.scarile din lemn se utilizeaza pentru sarcina de cel mult 100 kg.13 In cazul utilizarii schelelor metalice se vor respecta aceleasi prevederi ca la schelele confectionate din lemn. noduri. Pag. in cantitati ce depasesc incarcaturile prevazute in calcul. interzicandu-se utilizarea scarilor improvizate. Art. trebuie adaptate naturii lucrarii de executat si corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le suporte si sa permita lucrul si circulatia in conditii de securitate.Elementele de sprijin ale schelei trebuie protejate impotriva pericolului de alunecare. fara crapaturi.15 Pentru lucrul la inaltime se vor utiliza scari special confectionate. trebuie sa fie de cel putin 2 m iar pentru lucrari de finisaj (zugraveli. de cel putin 1 m. trebuie proiectate special in acest scop. Art.scarile duble trebuie sa fie prevazute cu carlige de siguranta.12 Schelele autoridicatoare vor fi date in folosinta numai dupa controlul si autorizarea lor de catre comisia interna a unitatii detinatoare. se va purta incaltaminte corespunzatoare. carlige de agatare. . care sa nu permita departarea celor doua parti ale scarii. utilizarea plaselor de retinere a diferitelor materiale pe caile pietonale si utilizarea castilor de protectie. prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonale. Se interzice urcarea si coborarea de pe podine. Art. avand la baza. Art. putrezit sau inadit.5 Dimensiunile. elemente de radiatoare sau instalatii tehnico – sanitare) inloc de podine executate rezistent. sub sau langa lucrari. 15 . demontate sau modificate substantial decat sub supravegherea unei persoane competente si de catre angajatii care au fost instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute. Art. cu desavarsire.8 Se interzice aglomeratia oamenilor si depozitarea materialelor de constructii pe schele sau podine auxiliare. . rezistent. Platformele de lucru vor fi prevazute cu balustrade de protectie cu doua elemente orizontale si elemente de bordura. folosirea podinelor amenajate pe suporti ??improvizati (butoaie. cand apar alte conditii referitoare la sarcina admisibila sau la schimbarea conditiilor meteorologice.11 Toate schelele si podinele vor fi construite din material sanatos. prin fixarea suprafetei de sprijin. se vor lua masuri de blocare a accesului persoanelor in zonele periculoase.la urcarea pe scari. Modificarea schelelor se face. de obicei. Art. sisteme de fixare iar la partea superioara. referitor la riscurile specifice.se interzice lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarii. Art.9 Urcarea si coborarea de pe schele se va face pe scari rezistente si bine fixate. lazi. La utilizarea scarilor se vor respecta urmatoarele: .

Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datoria naurii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare.6. Art. se vor utiliza centuri de siguranta legate de un punct fix.5. platforme sau alte locuri periculoase – de cadere in gol :– la o inaltime mai mare de 3 m.7. Art.2.Limitele maxime pentru ridicare.Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea. Traseul pe care il parcurge muncitorul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole .Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii.3.Obiectele ambalate in cutii .In timpul manipularii manuale a maselor .Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare. Art. Art.Manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri de afectiuni dorsolombare . Cand se executa lucrari de pe scari.lazi etc.muncitorii trebuie sa aiba vizibilitate. -temperatura si umiditatea aerului trebuie sa fie corespunzatoare.Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice .11.tragere si impingere manuala a a maselor sunt prevazute in tabelul urmator (in kg): Tip de Manipulare Ridicare Frecventa operatiilor 16-19 Rar Frecvent Foarte frecvent Rar Frecvent Foarte frecvent 35 25 20 30 20 15 Barbati Varsta(ani) 19-45 55 30 25 50 30 20 Femei Varsta(ani) 19-45 15 10 9 15 10 10 Peste 45 50 25 20 40 25 15 16-19 13 9 8 13 9 8 Peste 45 13 9 8 13 9 8 Purtare Pag.lazi etc. Art. Art.9. Art.daca masa este: -prea grea sau prea mare -incomoda sau greu de apucat -instabila sau are un continut ce risca sa se deplaseze Art.12. 16.In cazul in care se realizeaza transporturi pe planuri inclinate acestea terbuie sa aiba stabilitate si trebuie sa fie prevazuti cu parapeti de protectie. Art. Art.1.Art.10. Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico -organizatorice pentru evitarea riscurilor sau reducerea riscurilor de accidentare determinate de manipularea manuala a maselor.La transportul maselor se va tine cont de caracteristicile mediului de munca astfel incat: -pardoseala terbuia sa fie neteda . Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator. Art.sa nu fie alunecoasa. 16 .8. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII PENTRU MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR. Art.trebuie fixate in interiorul ambalajelor. VI.purtare.Se interzice transportul maselor care sunt instabile intre ele.sa nu prezinte neregularitati care pot determina dezechilibrarea.instabil sau alunecos.4.care pot genera dezechilibrari.

Art.Depozitarea materialelor pe rafturi se va face in asa fel incat sa nu fie posibila cadera lor. 17 .0.70 L+0.Tragere Impingere Rar frecvent Rar frecvent 15 10 16 11 10 7 11 7.Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare .greutatea stivelor nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima a planseului saua pardoselii. Marimea( L) reprezinta limita maxima amijlocului de transport.50 2L + 0.3.reparatii. Art.La stivuirea materialelor in incaperi.Latimea minima admisa a cailor de circulatie din incaperile de lucru este cea prevazuta in tabelul urmator: Nr.60 2L +0. pentru a fi usor de recunoscut. Latimea minima a caii de circulatie (m) L+0.80 2L + 1.etc.uzura.intretinere.17. Pag. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII PENTRU DEPOZITAREA.5 Art.00 min . Art. STIVUIREA . Art. crt 1 2 3 4 5 6 7 Destinatia caii de circulatie Circulatie de pietoni in ambele sensuri si de carucioare intr-un singur sens Circulatie de carucioare si pietoni in ambele sensuri Circulatie intr-un singur sens cu:electrocare.4.Suprafetele cailor de circulatie pentru persoane trebuie sa fie netede si nealunecoase.15. Art. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN BUCATI.2. Art.60 L +0.Caile de circulatie pentru persoane si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1m .incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor.iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa nu prezinte denivelari.13. Art.incendii si explozii.1.prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare. Rar inseamna sub 5% din durata schimbului .Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuia sa fie scrisa la loc vizibil sarcina maxima admisa . -sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare -sa fie mentinute permanent libere si curate. Art. VII.sa fie rezistente la compresiune.electrostivuitoare sau alte mijloace de transport similare motorizate.frecvent inseamna intre 6-10% din durata schimbului si foarte frecvent inseamna peste 10% din durata schimbului.) Caile de circulatie trebuie sa fie : -marcate vizibil.iar la partea inferioara cu o bordura inalta de cel putin 10cm.care nu trebuia sa fie depasita.14.6.16.si de pietoni in ambele sensuri Idem in ambele sensuri Circulatie intr-un singur sens cu autocamioane si pietoni in ambele sensuri Idem in ambele sensuri(inclusiv pietoni) Spatiul de circulatie pentru personalul de derservire .socuri.80 m Art.

cu ranga sau alte scule.descarare si transport de materiale va interzice accesul persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii.6 Se interzice stivuirea matreialelor cu forme geometrice diferite.15.prin purtare.Art.In cazul in care o sarcina este incarcata.14.muncitorii trebuie sa fie astfel pozitionati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.descarcata sau transportata .Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane .Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca .9.acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.16.Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii .iar in cazul transportului de materiale lungi . Art.acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului. Masuri ce decurg din interferenta activitatilor din perimetrul santierului si din afara acestuia • • Intregul personal trebuie instruit pentru a cunoaste riscurile asociate lucrarilor executate si masurile de protectie Semnificatia panourilor de semnalizare se va respecta in mod obligatoriu Pag.11.Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs. 18 .Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat .rasturnarii sau caderii. Art.8. corespunzator riscurilor La terminarea zilei de lucru: • Se verifica daca toate caile de acces in situatii de urgenta sunt clar marcate si libere • Se verifica daca imprejmuirea amplasamentului este in buna stare. sprijinirile. manipulandu-se cate un singur obiect sau colet.10.7. pentru a nu putea patrunde in santier persoanele neautorizate • Se verifica daca drumurile de acces catre amplasament nu sunt blocate cu materiale si ca toate riscurile sunt semnalizate 13.La incarcarea si descarcarea vehiculelor . Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.Salariatii trebuie sa stea lateral in timpul descarcarii. Art.muncitorii stand la partea superioara.Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni. Art.5. Art.12. Art.trebuie sa fie de cel putin 3m.prin utilizarea unor funii . sustinerile temporare sunt in stare corespunzatoare • Asigurarea ca toate mijloacele PSI sunt operationale • Asigurarea ca toate materialele periculoase au fost indepartate din zona de lucru • Verificarea eliberarii cailor de acces si a marcarii lor • Verificarea ca toti lucratorii sa poarte EIP din dotare. Art. Art. Art.13.Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare . Art.concomitent de catre mai multi muncitori. Art.Conducatorul operatiilor de incarcare.precum si oprirea materialelor cu picioarele. Verificari zilnice ale sefului de santier / punctului de lucru Inainte de inceperea lucrului: • Protectii corespunzatoare ale tututor deschiderilor si ale marginilor de structura • Asigurarea ca toate consolidarile.

evenimentele.  Masuri de prim-ajutor: Medicul de medicina muncii. Poate fi utilizata ca material didactic cartea Primul ajutor la locul accidentului – MMPS Departamentul Protecţiei Muncii si INCDPM Bucureşti. Informatii de contact in situatii de urgenta In caz de urgenta. Lucrul la inaltime necesita masuri de protectie. mijloace de protectie (schele. pentru a nu putea patrunde in santier persoanele neautorizate Drumurile de acces catre amplasament nu trebuie sa fie blocate cu materiale rezultate din demolare. Pag. Nu este permisa intrarea in santier sub influenta alcoolului. utilizandu-se cu prioritate masuri colective de protectie Toate incidentele.. accidentele trebuie raportate imediat sefului de punct de lucru / sefului de santier / lucratorului desemnat Zona de lucru trebuie mentinuta in stare de curatenie iar caile de acces trebuie sa fie libere. a drogurilor sau a medicamentelor ce contin substante halucinogene Cabinele WC trebuie mentinute in stare de curatenie Inanite de utilizarea sau depozitarea materialelor care contin substante periculoase. balustrade. utilaje. sa mute echipamentele tehnice. intepaturi) va trebui sa existe in santier trusa de prim-ajutor. Se vor stabili locuri de fumat in incinta santierului. etc) 14.  Se va contacta imediat salvarea in cazul in care survine un accident in santier. instalatii. 19 . solicitati imediat ajutorul Politia 112 Pompierii 112 Salvarea 112 Furnizati urmatoarele informatii:  Unde este localizat santierul  Ce s-a intamplat  Cate persoane necesita ajutor  Pentru evenimente minore (taieturi. Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de curatenie si ordine • • • • • Indepartarea din zona de lucru a tuturor materialelor rezultate din demolari sau din procesul de lucru Toate caile de acces in situatii de urgenta trebuie sa fie clar marcate si libere Imprejmuirea amplasamentului trebuie sa fie in buna stare. evacuarea persoanelor si masuri de organizare luate in acest sens. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor. ce va fi amenajat si semnalizat corespunzator 15. trebuie sa existe la seful de lucrare o copie a fiselor tehnice de securitate Nu este permis persoanelor neautorizate sa modifice. mijloacele de semnalizare . periodic face instruire de acordare a primului ajutor cu persoanele care au fost nominalizate ca salvatori in cadrul societatii – santierului si cu restul lucratorilor.• • • • • • • • Toti muncitorii trebuie sa poarte echipamentele individuale de protectie adecvate operatiilor executate .

etc. destinat sa protejeze plaga in perioada de timp care se scurge intre momentul accidentului si cel in care rana este vazuta de un specialist. anunţarea accidentului. • substanţe chimice . Acţiunile salvatorului depind de starea victimei si va acţiona astfel : a) daca victima nu vorbeşte (este inconştienta) dar respira si-i bate inima (are puls) sunt necesare : • aşezarea in poziţie de siguranţa. dar ii bate inima sunt necesare : • degajarea. este bine de reţinut următoarele etape : • • Analiza situaţiei. Primul pansament facut la locul accidentului nu va fi decat un pansament provizoriu. • acoperirea victimei. aplicat pe o rana. supravegherea victimei si aşteptarea echipei de specialişti.In cazul producerii unui accident. a stării de conştienta.se face spălare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru răcorire. • plăgi simple : curăţirea si pansarea plăgii Pansamente si bandaje Pansamentul este un invelis protector. compresie pentru oprirea sângerării. Salvatorul. coloanei vertebrale. eliberarea cailor respiratorii. f) victima poate sa prezinte : • plăgi grave: aşezarea victimei intr-o poziţie adecvata. b) daca victima nu răspunde.se face spălare abundenta cu apa (nu se încearcă neutralizarea acidului cu baza si invers) e) daca victima vorbeşte dar nu poate efectua anumite miscari : • oricare ar fi semnele se va acţiona ca si cum victima ar avea o fractura. acordarea primului ajutor. d) daca victima prezintă arsuri provocate de : • foc sau căldura . asfixiere. evitând sa o deplaseze si respectând toate eventualele deformări la nivelul: membrului superior. pentru a controla sangerarea. va identifica sursele de riscuri reale sau presupuse in situaţia vizata si va observa daca persista un risc de: strivire. • compresie manuala la distanta (subclavicola sau inghinala). îngrijirea segmentului amputat – daca e cazul. incendiu sau explozie. a respiraţiei. 20 . • supravegherea circulaţiei. electrocutare. pana la sosirea ajutoarelor medicale. alt risc. protejarea victimei. membrului inferior. alarma. • pansament compresiv. fara a se expune pe el însuşi. pentru intervenţia imediata. Pag. nu respira. ATENTIE ! Nu se pune niciodata vata direct pe rana ! Nu se atinge si nu se sufla peste partea de pansament care va veni in contact direct cu rana. a absorbi sangele si a preveni contaminarea si infectarea acesteia. • respiraţie “gura la gura” sau “gura la nas” c) daca victima sângerează abundent se aplica : • compresie manuala locala. Se va acoperi complet rana si se vor intinde marginile pansamentului dincolo de limitele ranii. examinarea victimei.

rondele etc. apoi vor fi şterse cu tifon steril si acoperite cu pansament. prin spuma pe care o produce. cu ajutorul unuia sau mai multor degete sau chiar cu ajutorul pumnului c. Compresiunea circulara a tesuturilor : reprezinta compresiunea realizata prin strangerea circulara a membrului care sangereaza. lasati pansamentul neschimbat si acoperiti-l cu pansamente suplimentare. garoul nu se aplica direct pe piele. garoul trebuie folosit doar in ultima instanta sau pe timpul curatirii si pansării plagii. vânătăi: produc o patrundere a sangelui in tesuturile inconjuratoare. ca urmare a ruperii. leziune) se înţelege orice întrerupere a continuitatii unui ţesut (a tegumentelor. Plăgi. Hemoragii Prin plaga (rana. a imobiliza parti ale corpului si a fixa atele. mucoaselor sau a ţesuturilor mai profunde). Bandajele (fesi triunghiuri. Principalele obiective ale acordării primului ajutor in îngrijirea plăgilor sunt următoarele: • combaterea hemoragiei • prevenirea infecţiei • combaterea durerii • prevenirea si combaterea socului. ci peste un invelis textil (pinza). 21 . odata cu ranirea. se dezinfecteaza plaga prin turnarea de apa oxigenata care. daca este aplicata prea strins produce durere si impiedica circulatia sangelui. tratarea calificata a plagilor trebuie realizata in primele 6 ore. infectia propriu-zisa se manifesta dupa cca. dar NU se utilizează daca in rana se afla corpuri străine ascuţite. dupa o buna dezinfectare. corpii straini care nu pot fi indepartati cu apa oxigenata (ex. fixate cat mai bine. Pansamentul compresiv: folosit in hemoragiile capilare si venoase mici. Compresiunea manuala: se realizeaza prin apasarea arterei afectatepe un plan osos situat intre inima si artera (presupune pregatirea corespunzatoare a salvatorului) cu varful degetelor. pana la oprirea hemoragiei. Inainte de aplicarea pansamentelor este necesara curatarea (toaleta) plagilor: se curata zona cu ajutorul unei comprese sterile pornind de la marginile plagii spre pielea sanatoasa din jur (NU se utilizeaza vata la aceste manevre). cutit in rana. antreneaza eventualii corpi straini. Garoul se utilizeaza numai in cazul ranirii membrelor. taierii. Orice hemoragie constituie o urgenta medicala! Metode de realizare a hemostazei in hemoragiile externe: a.NU indepartati de pe rana pansamentul deja facut. inteparii sau zdrobirii acestora. aschie infipta. Garoul NU se aplica la antebrat sau gamba! Masuri de prim ajutor in funcţie de tipul plăgii si localizarea acesteia Contuzii. Primul ajutor consta in aplicarea de comprese reci sau a unei pungi de gheata (in reprize de 15 min). etc) se lasa pe loc din cauza pericolului de singerare. De aceea. Aplicati bandajul suficient de strins pentru a va asigura ca sangerarea este controlata sau ca imobilizarea este bine realizata.) sunt materiale folosite pentru a fixa un pansament. cu ajutorul unui garou. vata sau alte materiale. Nu aplicaţi punga cu gheata direct pe piele! Plăgi minore cu sângerări: pot fi spălate cu apa daca sunt murdare. a sprijini un membru sau o articulatie. Daca singele a trecut prin pansament. la orice nivel al sau. Desi contaminarea pielii are loc imediat. Daca fasa este prea larga cade de pe rana. b. 6 ore si este complet instalata in 24 ore. Prin hemoragie se intelege revarsarea sangelui in afara vaselor sanguine. Pag. a mentine compresiunea pe o rana. doar corpii straini superficiali se vor extrage cu ajutorul unei pensete sterile sau cu degetele. dupa acordarea unui prim ajutor eficient si corect.

oprirea hemoragiilor. Transportul accidentaţilor se face astfel: a. aplicaţi pungi de gheata pe zona ranita. poziţia de siguranţa. Poate fi improvizata din doua bare trecute prin mânecile a doua vestoane aşezate „in oglinda” Tehnicile de transport fara targa se vor folosi numai atunci când starea generala a accidentatului este buna. etc. dar ele pot provoca sângerare interna. leziunile fiind cantonate evident. cu brancarda Preferabil sa fie folosit ori de cate ori este posibil. Plăgile grave prin strivire pot produce complicaţii grave. pot fi agravate si prin fracturi. chiar daca la prima vedere starea accidentatului nu pare sa fie îngrijorătoare. ridicarea ei de la sol. ca un bloc rigid. Chiar daca rănitul nu prezintă semne si simptome de soc la scoaterea de la locul accidentului. numai la periferia corpului sau când victima trebuie deplasata prin spatii foarte înguste sau întortocheate (scări de bloc. starea pansamentelor. ajungând pina la soc si insuficienta renala. Tehnica de intervenţie pentru transport trebuie subordonata ideii de a nu agrava si a nu complica vatamarile produse de accident. Victima va fi aşezata întotdeauna cu capul către direcţia de deplasare pentru a putea fi permanent supravegheata de salvatori. Când victima este agitata sau când transportul se face pe un teren foarte accidentat. efectiv. Se va controla sangerarea si se da primul ajutor pentru răni. • se vor asigura intervenţiile necesare daca survin modificări in starea victimei. Daca rana este mai mare si marginile sunt desfacute.). bolnavul trebuie fixat de targa cu 2-3 chingi speciale sau improvizate. a pulsului. in funcţie de circumstanţele in care s-a produs accidentul. b.Plăgi grave cu sângerare abundenta: necesita o apasare continua si directa. Plăgi prin înţepare: este posibil sa nu prezinte singerare externa abundenta. Plăgi prin strivire: ţesuturile sunt distruse pe întindere mare iar organele interne pot fi rupte. etc. sa ramana nemişcat. poate fi necesara apropierea marginilor sale inainte de a apasa. Momentele cele mai importante ale transportului si anume scoaterea victimei de la locul accidentului. fara targa Este obligatoriu sa se folosească o targa improvizata când starea generala a bolnavului o impune. primul ajutor. transportul ei. starea de conştienta si se va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiraţiei si circulaţiei. adică înainte de a fi examinat si a i se fi acordat. Pana la sosirea echipei de specialitate se vor urmări : • semnele vitale ale victimei : prezenta respiraţiei. Pentru aceasta. si pentru a impiedica o ranire suplimentara. de gravitatea si tipul leziunilor (vatamarilor) provocate. unde brancarda nu poate pătrunde. Transportul accidentaţilor Nici un accidentat nu va fi transportat înainte de a fi adus in starea de a suporta in bune condiţii transportul. Nu modificati pozitia si nu scoateti obiectele ce sunt adanc infipte in rana. imobilizarea fracturilor. Plăgi cu un corp străin înfipt: necesita o atentie deosebita pentru ca acel obiect poate sa comprime vasele de sange retezate in adancimea ranii. aşezarea ei in pat trebuie executate in mod diferenţiat. mobilizarea accidentatului va trebui astfel executata incat segmentul format din capgat-trunchi-bazin. cat si de numărul salvatorilor prezenţi. bandajati rana de jur imprejurul obiectului pentru a impiedica deplasarea lui. astfel: protejati victima fata de alte circumstante posibile de accidentare. Indiferent de obstacolele întâlnite in cale trebuie menţinuta poziţia orizontala a tărgii. 22 . primul ajutor trebuie acordat imediat pentru a împiedica instalarea si agravarea socului. In orice situatie salvatorii trebuie sa dea dovada si de inventivitate pentru a asigura securitatea victimei. Pag. opriti singerarea (singerarile). trataţi împotriva socului.

• La elaborarea planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie să ţină seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile planului de securitate şi sănătate al şantierului. de organizarea şantierului. de echipamentele de muncă folosite. Prin grija Managerului de Proiect si a Antreprenorului General. specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le execută pe Pag. precum si personalul de conducere si supraveghere al Antreprenorului si Subantreprenorilor vor asigura supravegherea permanenta a lucrarilor. medicul de medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către reprezentanţii lucrătorilor. membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor. evoluţia stării victimei. de către inspectorii de muncă. Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor / subantreprenor. de organizarea şantierului. inspectorii sanitari. evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru. cat si subantreprenorii trebuie sa intocmeasca planuri proprii de securitate si sanatate. de materialele utilizate. 17. măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.• se va nota pe cat posibil. de echipamentele de muncă folosite. specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le execută pe şantier. precum si a riscurilor potentiale identificate pe parcursul executiei lucrarilor. de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase. Modalitati de colaborare intre antreprenori. Prin grija Managerului de Proiect si a Antreprenorului General se vor stabili măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi consultat. 23 . de deplasarea personalului. datele importante privind: accidentul. Concluzii Managerul de Proiect. de materialele utilizate. la cerere. 16. La sosirea echipei de specialitate si a autosanitarei se vor comunica medicului toate informaţiile obţinute despre accident si despre starea victimei. subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea si sanatatea in munca Atat antreprenorul. planul propriu de securitate şi sănătate trebuie să fie consultat şi avizat de către supervizorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării. de deplasarea personalului. in vederea prevenirii tututor riscurilor posibile identificate initial in prezentul Plan de securitate si sanatate si in Planurile proprii de securitate si sanatate ale Antreprenorului General si ale Subantreprenorilor. Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie să fie actualizat ori de câte ori este cazul. inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de protecţie individuală. de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase. care trebuie sa contina in mod obligatoriu : • • analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă pe şantier. alte informaţii despre victima. se va realiza evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru.

precum si orice deficienta a sistemelor de protectie. Lucratorii vor fi informati asupra riscurilor si masurilor ce trebuie luate privind securitatea si sanatatea lor pe santier. Lucratorii trebuie sa utilizeze corect masinile. cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. precum si cu instructiunile primite din partea personalului de supraveghere al Antreprenorului si Subantreprenorilor. Lucratorii trebuie sa isi desfasoare activitatea. neconformitatile si recomandarile vor fi documentate in rapoarte ale vizitelor de control. astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat propria persoana . Toate constatarile. Lucratorii tebuie sa comunice imediat personalului de conducere si supraveghere al Antreprenorului si Subantreprenorilor orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. uneltele. 24 . in conformitate cu pregatirea si instruirea lor. Antreprenor General SC jhg n b SRL Pag. inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de protecţie individuală si vor instala panouri de semnalizare a riscurilor. mijloacele de transport si alte mijloace de productie. substantele periculoase. In cazul constatarii de neconformitati. se vor efectua vizite de control suplimentare.şantier. pentru a verifica modul de aplicare a remedierilor stabilite. Coordonatorul de securitate si sanatate in munca desemnat de beneficiar va efectua vizite de control in amplasament de doua ori pe saptamana si la schimbarea tehnologiilor sau introducerea de noi tehnologii (inclusiv atunci cand se intentioneaza a se utiliza echipamente tehnice care nu au fost prevazute initial). aparatura. Lucratorii trebuie sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times