ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΞ7Μ-3Ο0

Αθήνα,

3-10-13

Αρ. Πρωτ.:οικ.31678

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης
Ελέγχων
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2108110663 Fax: 2108110694
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12
Τ.Κ.15123 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
2.Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)
3.Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-Δ/νση Παροχών
4.Περιφερειακά και Τοπικά
Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)

Θέμα : «Απόδοση δαπάνης προιόντων ειδικής διατροφής»
Κατόπιν ενημερώσεως της Υπηρεσίας μας από την εταιρεία που
διακινεί τα είδη MOLINO DI FERRO σχετικά με τις νέες προσωρινές τιμές με
τις οποίες τα εν λόγω είδη θα διατίθενται με έκπτωση στα ιδιωτικά φαρμακεία
από 1η Οκτωβρίου 2013, οι τελικές λιανικές τιμές τους (από την παραπάνω
ημερομηνία) βάσει των οποίων θα υπολογίζεται η απόδοση από τον ΕΟΠΥΥ
της δαπάνης αγοράς τους από ιδιωτικά φαρμακεία διαμορφώνονται ως εξής:
MOLINO DI FERRO ΔΑΧΤΥΛΙΔΑΚΙΑ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΚΟΦΤΟ ΜΙΣΟ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΚΟΧΥΛΙΑ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ & ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ LE ASOLANE 250 GR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
MOLINO DI FERRO ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΠΟΛΕΝΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 500 GR
MOLINO DI FERRO ΡΙΓΑΤΟΝΙ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΣΕΛΙΝΑΚΙ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΣΠΑΓΓΕΤΙ LE ASOLANE 250 GR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1

3,03
3,03
3,03
3,03
4,33
4,33
4,33
4,51
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
4,51

ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΞ7Μ-3Ο0

MOLINO DI FERRO ΣΠΑΓΓΕΤΙ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ LE ASOLANE 250 GR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
MOLINO DI FERRO ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΤΡΙΒΕΛΙ LE ASOLANE 250 GR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
MOLINO DI FERRO ΤΡΙΒΕΛΙ LE VENEZIANE 250 GR
MOLINO DI FERRO ΦΙΔΕΣ LE VENEZIANE 250 GR

Υπενθυμίζεται

ότι

τα

παραπάνω

3,03
4,51
3,03
4,51
3,03
3,03

σκευάσματα

αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού με την
προυπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς τους εκδίδονται από ιδιωτικά
φαρμακεία (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ’αρ.1185/27-9-00 Υπουργικής
απόφασης) και κατ’εφαρμογή της υπ’αρ.326 (συνεδρίαση 110/25-4-2013)
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, η οποία αναφέρεται στο
υπ’αρ.18372/29-5-13 έγγραφο καθώς και των ορισθέντων στην υπ’αρ.55471
(ΦΕΚ 1561/21-6-13) Υπουργική Απόφαση σχετικά με προιόντα ειδικής
διατροφής.
Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στις ανωτέρω
τιμές θα κοινοποιηθεί με σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ
2.Γρ.Αντιπροέδρου Α’
3.Γρ.Αντιπροέδρου Β’
4.Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

2