You are on page 1of 1

Spotkanie robocze dot.

stworzenia polskiej Koalicji przeciw mowie nienawici w Internecie w ramach kampanii Rady Europy Bez nienawici
Warszawa, 22-23 padziernika 2013 r.

Kampania modych na rzecz praw czowieka w Internecie ma na celu zwalczanie przypadkw rasizmu i dyskryminacji online przejawiajcych si w mowie nienawici, przez dostarczenie modym ludziom kompetencji do skutecznego rozpoznawania ich i przeciwdziaania im. Mowa nienawici, w definicji stworzonej przez Komitet Ministrw Rady Europy, obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, ktre szerz, propaguj czy usprawiedliwiaj nienawi rasow, ksenofobi, antysemityzm oraz inne formy nienawici bazujce na nietolerancji m.in.: nietolerancj wyraajc si w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminacj i wrogo wobec mniejszoci, imigrantw i ludzi o imigranckim pochodzeniu. Na potrzeby kampanii inne formy dyskryminacji i uprzedze, takie jak antyromsko, chrystianofobia, islamofobia, mizoginia, seksizm i dyskryminacja na bazie orientacji seksualnej i identyfikacji pciowej rwnie s traktowane jako mowa nienawici. Celem spotkania jest zbudowanie Koalicji organizacji, instytucji i grup, ktre aktywnie bd realizoway zadania Kampanii Bez nienawici w Polsce. Zapraszamy organizacje, instytucje i grupy z caej Polski: przeciwdziaajce mowie nienawici i dyskryminacji, dziaajce na rzecz praw czowieka, reprezentujce mniejszoci narodowe, etniczne, religijne, seksualne; modzieowe i pracujce z modzie; dziaajce w obszarze Internetu, ktrym zaley na przestrzeganiu praw czowieka online. Stworzenie Koalicji jest kluczowym elementem Kampanii Bez nienawici polskiej czci Kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement, koordynowanej w Polsce przez Stowarzyszenie Modych Dziennikarzy Polis. Polska Kampania zostaa zainaugurowana 18 wrzenia 2013 r. przez Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjrna Jaglanda. Ma dziaa do koca 2014 r. Dziki wsparciu Biura Edukacji m.st Warszawy w ramach projektu Warszawa bez nienawici prowadzimy multimedialne warsztaty dla 30 osb ze szk rednich. Dziki szkoleniu zorganizowanemu przez Fundacj Batorego i Polsk Fundacj Dzieci i Modziey w ramach programu Obywatele dla Demokracji, w dziaanie Kampanii wczylimy 21 aktywistw internetowych (18-25 lat) z caej Polski. Wicej: Broszura informacyjna Kampanii Bez Nienawici. Pod linkiem znajduje si formularz online zgoszenia chci udziau w spotkaniu prosimy je wypeni i wysa do 13 padziernika. Udzia w spotkaniu jest bezpatny. Zapewniamy wyywienie. Istnieje moliwo zwrotu kosztw podry i skorzystania z noclegu w noc 22/23 padziernika prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu moliwo bdzie uzaleniona od liczby i kolejnoci zgosze. Kanay informacyjne Kampanii: fb.com/PolskaBezNienawisci twitter.com/BezNienawisci kampania@beznienawisci.pl Polsk Kampani wspfinansuj:

You might also like