Nadi Ilmu Amalan Membaca

Definisi

N I L A M

Merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan pendekatan menyuburkan tabiat membaca di kalangan pelajar. Matlamat Membina tabiat membaca yang berkekalan di kalangan pelajar. Objektif  Menjadikan murid suka membaca, bukan sahaja pembacaan yang berorientasikan peperiksaan.  Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca.

PERATURAN PENGGUNAAN PUSAT SUMBER (UNTUK PELAJAR)
1. SENYAP adalah penting di dalam Pusat Sumber. 2. Murid mestilah memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap apabila memasuki Pusat Sumber. 3. Beg tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam Pusat Sumber dan perlu ditinggalkan di luar Pusat Sumber. 4. Tempahan tempat duduk untuk murid lain adalah dilarang. 5. Sila letakkan bahan bacaaan/rujukan yang telah dibaca/digunakan di tempat yang disediakan. 6. Dilarang memindahkan buku-buku dari satu rak ke rak yang lain. 7. Makan, minum dan tidur adalah dilarang sama sekali semasa berada di dalam Pusat Sumber. 8. Murid tidak dibenarkan membuka dan menutup suis-suis dan dilarang mengalir atau menyalahgunakan perabot-perabot Pusat Sumber tanpa kebenaran Guru Pusat Sumber. 9. Semua buku, fail, majalah dan sebagainya yang hendak dibawa keluar mestilah ditunjukkan kepada Pengawas Pusat Sumber yang bertugas untuk diperiksa. 10. Dilarang merosakkan sebarang poster, hiasan, meja, buku dan sebagainya yang terdapat di dalam dan di luar Pusat Sumber. 11. Murid dikehendaki duduk di tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu atau kaunter. 12. Murid hendaklah menulis kemasukan ke Pusat Sumber dalam Rekod Penggunaan Pusat Sumber (untuk Pelajar) di kaunter. 13. Murid tidak dibenarkan ke Pusat Sumber semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. 14. Sebelum meninggalkan Pusat Sumber pastikan kerusi dan meja tersusun dan tiada sampah ditinggalkan di atas meja atau di atas lantai. 15. Peraturan pinjaman buku perlulah dipatuhi seperti yang dilampirkan dalam Peraturan Pinjaman Bahan Rujukan Buku dan Bukan Buku (untuk Pelajar).

PERATURAN PINJAMAN BAHAN RUJUKAN BUKU DAN BUKAN BUKU
1. Hanya murid yang mempunyai Kad Pinjaman Pusat Sumber yang lengkap yang boleh membuat pinjaman. (SEORANG MURID, SEKEPING KAD SAHAJA) 2. Bawa buku yang hendak dipinjam ke Kaunter Pinjaman/Pemulangan dan serahkan buku serta Kad Pinjaman Pusat Sumber kepada Pengawas Pusat Sumber yang bertugas untuk rekod pinjaman. 3. Setiap murid dibenarkan meminjam DUA BUAH buku sahaja. 4. Peminjam adalah bertanggungjawab ke atas kerosakan atau kehilangan bahan-bahan Pusat Sumber yang dipinjam. 5. Tempoh pinjaman adalah selama SEMINGGU. 6. Bahan-bahan Pusat Sumber yang dipinjam mestilah dipulangkan sebelum atau pada tarikh yang telah ditetapkan. 7. Murid yang LEWAT memulangkan buku akan dikenakan DENDA iaitu 10 sen bagi setiap hari lewat. Kiraan dibuat mulai hari pertama kelewatan hingga ke tarikh buku itu dipulangkan. 8. Murid mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan atau dirosakkan dengan nilai sebenar buku. 9. Murid-murid yang hilang Kad Pinjaman Pusat Sumber boleh mendapatkan kad yang baru dengan bayaran RM 2.00. (PERINGATAN!! SEORANG MURID, SEKEPING KAD SAHAJA) 10. Buku rujukan serta bahan rujukan tanda merah tidak boleh dipinjam keluar dari Pusat Sumber dan hanya boleh digunakan di dalam Pusat Sumber sahaja. (Untuk buku rujukan tanda merah, sila dapatkan keterangan lanjut dari Pengawas yang bertugas di Kaunter Pertanyaan) 11. Suratkhabar dan majalah hanya boleh digunakan di dalam Pusat Sumber dan tidak dibenarkan dipinjam keluar dari Pusat Sumber.

12. Peminjaman perisian (CD Courseware) untuk kegunaan di dalam Pusat Sumber sahaja. (Sila dapatkan keterangan lanjut dari Pengawas yang bertugas di Kaunter Pertanyaan)

-Semua peminjaman hanya boleh dilakukan ketika Masa Operasi PSS sahaja-Adalah dilarang menggunakan Kad Pinjaman murid lainTindakan tatatertib akan diambil sekiranya pelajar melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan seperti di atas. Peraturan-peraturan ini boleh dipinda dari masa ke semasa mengikut keperluan.

------------------------------------------------------------------------------------------------

PERATURAN PENGGUNAAN PUSAT SUMBER (UNTUK GURU)
1. Guru-guru perlu mengisi Rekod Penggunaan Pusat Sumber (untuk Guru) jika membawa kelas untuk menggunakan Pusat Sumber semasa proses P&P. Penggunaan bilik adalah berdasarkan kekosongan dengan keutamaam diberikan kepada kelas NILAM. (rujuk Jadual Waktu Penggunaan Pusat Sumber untuk Program NILAM) 2. Guru-guru pengiring bertanggungjawab ke atas penggunaan Pusat Sumber dan perlu mengawal disiplin murid semasa di dalam bilik-bilik Pusat Sumber. GURU HARUSLAH SENTIASA BERADA BERSAMA MURID SEMASA MENGGUNAKAN PUSAT SUMBER. 3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan. (bagi penggunaan di luar waktu Program NILAM) 4. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber. 5. Peminjaman bahan rujukan buku dan bukan buku oleh guru perlu dicatat ke dalam Rekod Peminjaman (untuk Guru dan KTBM) di Kaunter Peminjaman / Pemulangan. (belum ada had bilangan dan tempoh masa peminjaman untuk Guru)

Segala kemusykilan bolehlah berhubung dengan Guru Perpustakaan dan Media untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat dan lanjut.
Peraturan-peraturan ini boleh dipinda dari masa ke semasa mengikut keperluan.

Apa Itu Nilam?
NILAM atau 'NADI ILMU AMALAN MEMBACA' merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan disekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Perlaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan. Ia adalah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada 1999 melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998 Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998. Objektif program ini adalah:• Merangsang Murid supaya banyak Membaca • Menggalakkan sekolah terus menjana ide kreatif dan inovatif untuk diserapkan ke dalam NILAM. Matlamat Membina tabiat gemar membaca di kalangan individu. Lagu NILAM Membaca dan belajar , amalan hidup mulia Jadikanlah panduan wawasan anda NILAM program membaca, memberikan semangat Membaca dengan jaya, budaya kita Indah tabiat membaca, matlamat NILAM kita, Ganjaran yang diberi, tidak terhingga Jadi rakan pembaca, juga capai JAUHARI Pembaca yang bestari, anugerah diberi chorus NILAM, NILAM, Anugerah NILAM Menerangi jalan suram, NILAM, NILAM, Anugerah NILAM Idaman pembaca jaya… Membaca dan belajar, amalan hidup mulia Dengan tabiat membaca, matlamat NILAM kita Dunia indah sekali, pasti lebih berseri Amalan membaca, menjana minda bestari * Ulang chorus * Amalan membaca, menjana minda bestari NILAM ..... Lirik : Nazura Mohamad Lagu : Mohd Rosli

Lagu NILAM
Membaca dan belajar , amalan hidup mulia Jadikanlah panduan wawasan anda NILAM program membaca, memberikan semangat Membaca dengan jaya, budaya kita Indah tabiat membaca, matlamat NILAM kita, Ganjaran yang diberi, tidak terhingga Jadi rakan pembaca, juga capai JAUHARI Pembaca yang bestari, anugerah diberi chorus NILAM, NILAM, Anugerah NILAM Menerangi jalan suram, NILAM, NILAM, Anugerah NILAM Idaman pembaca jaya… Membaca dan belajar, amalan hidup mulia Dengan tabiat membaca, matlamat NILAM kita Dunia indah sekali, pasti lebih berseri Amalan membaca, menjana minda bestari * Ulang chorus * Amalan membaca, menjana minda bestari NILAM ..... Lirik : Nazura Mohamad Lagu : Mohd Rosli

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful