Kumpulan jadual berkala adalah lajur menegak dalam jadual berkala bagi unsur.

Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala piawai. Unsur dalam satu kumpulan mempunyai ciri-ciri yang serupa dalam elektron valens mereka, yang memberikan mereka ciri-ciri serupa UNSUR DALAM KUMPULAN 2 Unsur kumpulan 2 merupakan unsur logam alkali bumi. Ia mempunyai 2 elektron valens dan bersifat logam. Unsur-unsur tersebut ialah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Berilium (Be) Magnesium (Mg) Kalsium (Ca) Strontium (Sr) Barium (Ba) Radium (Ra)

Kala ialah bahagian mengufuk. Terdapat 7 kala iaitu 3 kala pendek dan 4 kala panjang.Nombor kala di tentukan oleh bilangan petala elektron UNSUR DALAM KALA 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Natrium (Na) Magnesium (Mg) Aluminium (Al) Silikon (Si) Fosforus ( P ) Sulfur (S) Klorin ( Cl) Argon (Ar)

1

SIFAT FIZIK Unsur Berilium Magnesium Kalsium Srontium Natrium Aluminium Silikon Fosforus Sulfur Klorin Argon SIFAT KIMIA Klorin-iodin I2(s ) + Cl2(g ) --> 2 ICl(l ) 2 ICl(l ) + 2 Cl2(g ) --> I2Cl6(s ) Magnesium-karbon dioksida 2 Mg(s) + CO2 2 MgO(s) + C(s) Ketumpatan(g/cm³) 1.850 1.738 1.550 2.640 0.968 2.700 2.330 1.823 2.080 (Gas)3.2 g/L (Gas)1.784g/L Takat lebur(°C) 1287 650.000 842.000 777.000 97.720 66.032 1414.000 44.200 115.210 -101.5 -189.35 Takat didih(°C) 2469 1090 1484 1382 883 2519 3265 277 444.6 -34.04 -185.85 Muatan haba (J/mol·K) 16.443 24.869 25.929 26.400 28.230 24.200 19.789 23.824 22.750 33.949 20.786

2

RUJUKAN http://ms.wikipedia.org/wiki/Magnesium http://www.ilpi.com/genchem/demo/co2mg/index.html http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESOFT/CCA/CCA3/MAIN/CLI/PAGE1.HTM

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful