You are on page 1of 18

Sposoby utylizacji odpadw

Hierarchia postpowania z odpadami


1. 2.

3.

Zapobieganie powstawaniu odpadw. Odzysk odpadw, ktrych powstania nie udao si unikn. Unieszkodliwianie, w tym skadowanie odpadw, ktrych powstaniu nie udao si zapobiec, oraz ktrych nie mona podda odzyskowi.

Unieszkodliwianie odpadw
Okrelone procesy przeksztace o charakterze biologicznym, fizycznym i chemicznym, ktre powoduj, e odpady zostan doprowadzone do stanu, w ktrym nie bd stwarzay zagroe dla ycia i zdrowia ludzi oraz dla rodowiska

Fermentacja metanowa

METAN (CH4)

Biogaz
Metan 50-70% Dwutlenek wgla 30-50% Z kilograma suchej masy odpadw organicznych otrzymuje si okoo 0,5 m3 biogazu.

Biogaz jako paliwo


Warto opaowa biogazu wynosi 5-6 KWh/m3, wic 1m3 biogazu odpowiada:
0,5m3 gazu ziemnego, 0,7 l oleju napdowego, 0,7 l benzyny, 0,8 kg koksu, 1,2 kg wgla kamiennego, 2,2 kg drewna.

Komory fermentacyjne

Produkcja biogazu na skadowisku odpadw

Produkcja biogazu na skadowisku odpadw

Kompostowanie
Przerabianie substancji organicznych pochodzenia biologicznego zawartych w odpadach na kompost tzn. nawz zbliony swoimi waciwociami do prchnicy glebowej Tlenowa, biotermiczna metoda przerbki odpadw organicznych

Obieg materii w przyrodzie

Kompostownik przydomowy

Kompostownia kontenerowa w Zabrzu

KOMPOSTOWNIA OSADW CIEKOWYCH W SWARZEWIE

Zalety procesu kompostowania


Redukcja masy i objtoci Waciwoci nawozowe Recykling substancji organicznej

Przeksztacanie termiczne
Redukcja objtoci do okoo 10% Redukcja masy do okoo 35%

Spalanie odpadw

Kocio do odzysku ciepa z gazw spalinowych

Filtr workowy (pyowy)

Skadowanie odpadw