You are on page 1of 69

Cuprins

:
1. PROFILUL REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU ................................................................................. 3 2. Societatea cu răspundere limitată Agrosfera - BM .......................................................................... 5 3. Societatea pe acțiuni ASPA .............................................................................................................. 9 4. Societatea cu răspundere limitată Avicola Saratenii Vechi ............................................................14 5. Societatea cu răspundere limitată Axedum ...................................................................................22 6. Societatea cu răspundere limitată Baza de Odihnă Sadova...........................................................30 7. Societatea cu răspundere limitată Cazacu & Co ............................................................................33 8. Asociația Obștească Camera de Comerț și Industrie Tracia Energy ...............................................36 9. Asociația Obștească Camera de Comerț și Industrie Tracia ...........................................................39 10. Societatea cu răspundere limitată Cons Viand ..............................................................................42 11. Societatea pe acțiuni Galant ..........................................................................................................45 12. Societatea cu răspundere limitată KWB-Group .............................................................................49 13. Societatea pe acțiuni Orlact ...........................................................................................................52 14. Societatea cu răspundere limitată Schit Agromex .........................................................................56 15. Societatea cu răspundere limitată Terrasem Grup ........................................................................60 16. Zona Economică Liberă “Strășeni” .................................................................................................64

PROFILUL REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU
Amplasare: Moldova. Regiunea de Dezvoltare Centru este situată în partea centrală a Republicii

Suprafață: Are o suprafață totală de 10 636 km² (1.063.600 mii ha) sau 31% din suprafața totală a țării, fiind cea mai mare regiune în Republica Moldova. Populație: 1 060,8 mii locuitori (1 ianuarie 2013). Unităţi administrativ-teritoriale: RDC cuprinde 13 raioane: • • • • • • • • • • • • • Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni,

în componenţa cărora sunt 14 oraşe şi 570 sate. Centrul regiunii: orașul Ialoveni Avantaje: Proximitate faţă de municipiul Chişinău, activitatea dinamică a zonei economice libere (ZEL Ungheni), pondere înaltă a populaţiei active (76,7%), potenţial de pregătire profesională (6 colegii şi 14 şcoli profesionale), Euroregiune funcţională (Siret - Prut - Nistru), reţea de drumuri diversificată (drumuri naţionale, internaţionale, căi ferate), infrastructura vinăriilor extinsă, resurse forestiere bogate, monumente istorico-culturale de valoare naţională, tradiţii meşteşugăreşti bogate şi diverse, resurse balneo-sanatoriale.

PERSPECTIVE ECONOMICE • În regiune există suprafeţe extinse de terenuri agricole, cu bonitate înaltă, favorabile agriculturii. • Regiunea Centru dispune de zăcăminte minerale necesare pentru producerea materialelor de construcţie – calcar, marrnă, materie primă argiloasă, nisipuri, formaţiuni de nisip şi pietriş, diatomit şi tripoli. • Majoritatea fabricilor avicole, fabricilor de prelucrare a fructelor şi legumelor şi întreprinderilor vinicole sînt amplasate în Regiunea Centru. • Fondurile naturale şi turistice din regiune oferă perspective de dezvoltare a turismului de odihnă şi tratament, turismului ecologic şi rural. Oportunităţile de dezvoltare a afacerilor sunt oferite de: • Parcurile industriale din or. Străşeni şi or. Hînceşti.

• Incubatorul de afaceri „Casa Antreprenorului” din or. Ungheni şi Incubatorul de afaceri din or. Rezina. • Zona Economică Liberă Ungheni are o amplasare geografică favorabilă pentru agenţii economici, fiind în imediata vecinătate cu UE.
Zona Economică Liberă “Ungheni - Business” are o suprafaţă de 42, 34 ha. În zonă sînt înregistraţi 44 de rezidenţi, 17 dintre care sînt autohtoni şi 27 au capital străin plasat de investitori din 6 ţări: Italia, Austria, Rusia, Romania, Belgia şi Polonia. Volumul investiţiilor in zonă constituie 33,2 milioane de dolari SUA. Principalele direcţii de activitate sint: producerea şi asamblarea mobilei, fabricarea PET - preform, îmbutelierea băuturilor nealcoolice şi a apei potabile, producerea covoarelor, modulelor electronice, ambalajelor pentru bijuterii, vopselelor şi lacurilor industriale, scîndurii şi a lemnului tăiat, paletelor din lemn etc. Proximitatea regiunii de capitala ţării, Chişinău, oferă acces tinerilor din regiune la instituţiile de invăţămant superior şi mediu, dar şi posibilitatea atragerii tinerilor specialişti în regiune.

CONEXIUNI • • În Regiunea Centru activează două porturi: Portul naval Ungheni şi Portul naval Rezina. Operatorii de telefonie mobilă şi fixă sînt prezenţi în toate localităţile regiunii.

• Regiunea Centru este traversată de o reţea densă de trasee internaţionale, Coridorul Economic European, Coridorul Economic Budapesta – Odessa, Coridorul Giurgiuleşti-Briceni. • Pe teritoriul regiunii trec traseele naţionale de cale ferată Bender – Chişinău - Ungheni, Revaca - Căinari, Ungheni - Bălţi. • Staţia de cale ferată Ungheni este punct de trecere internaţional care efectuează transportul de mărfuri şi pasageri, cu conexiune directă la ecartament european. Ea reprezintă cel mai mare nod de cale ferată din Regiunea Centru. • În faza de proiect - construcţia tronsonului de cale ferată Străşeni - Orhei - Bălţi.

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail:

Societatea cu răspundere limitată Agrosfera - BM
10 000 MDL = 625 EUR Republica Moldova, satul Pîrlița, r-ul Ungheni +37323664555 agrosferabm@mail.ru Compania agricolă "Agrosfera-BM" a fost înfiinţata în anul 1997. Domeniul specific de activitate este producerea şi prelucrarea culturilor cerealiere, porumbului şi floarea-soarelui. Un alt domeniu de activitate îl constituie prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cantitatea anuală de conserve constituind 2 milioane borcane fizice. Produsele companiei sunt comercializate atît pe piaţa interna cît şi pe cea externă: România, Russia, Belarus, Cazastan, Armenia

Descriere:

Persoane de contact: Nume Buzovoi Nicanor Utilaj & Echipament: Nume Linia de conservare mazăre Tractoare Unitați 1 Scopul utilizării
Conservare

Poziția Director

Valoarea de bilanț rămasă, EUR 36 250 4 500

Valoarea de piață, EUR 750 000 750 000

Prelucrare pământ

Proprietăți imobliare: Nume Fabrica de conserve Brigadă de tractoare Brigadă de tractoare Suprafață 2 000 m.p. 335 m.p. 450 m.p. Amplasarea
r-ul. Ungheni r-ul. Ungheni r-ul. Ungheni

Scopul utilizării Producere Păstrare & reparația tehnicii agricole Păstrare & reparația

tehnicii agricole Parc auto Tabără de odihnă Depozite Clădire administrativă 680 m.p. 900 m.p. 1 400 m.p. 240 m.p.
r-ul. Ungheni r-ul. Ungheni r-ul. Ungheni r-ul. Ungheni

Păstrare & reparația autocamioanelor Agrement Depozit Administrare

Produse și servicii: Nume Conserve de legume Produce cerealiere Evoluția procurării materiei prime, EUR An 2012 2011 2010 Piața locală 354 000 219 000 375 000 Import 598 000 546 000 198 000 Ponderea în cifra de afaceri, % 40 60 Piața locală 70% 90% Export 30% 10%

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 1 000 000 1 971 000 1 316 000 Cheltuieli 1 063 000 1 125 000 840 000 Profit/pierdere - 63 000 846 000 476 000 Credite 200 000 200 000

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 18 26 52 61 157

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 Nivel de calificare Studii superioare Persoane 18

2 3 4

Studii medii speciale Studii medii Muncitori necalificați Total

38 61 40 157

II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Procurarea unei linii de producere a conservelor

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului procurarea unei linii de producere a conservelor pentru a crește capacitatea de export în baza contractelor existente.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:     Creșterea capacității de producere Creșterea cantității de export Creșterea numărului angajaților Majorarea veniturilor companiei

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă este reprezentată de piața de export în baza contractelor existente.

(ii) Avantajele anticipate ale proiectului în comparație cu concurenții Contracte de export existente

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):

Procurarea unei linii de producere a conservelor

500 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Valoare în EUR

Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know-how-ul și partea operațională. Separat ca investiție directă sunt preconizate resurse dar nu este 50 000 – 100 000 aprobată suma și modul de realizare. Totuși în dependență de ofertă, compania ar fi capabilă să mobilizeze anumite resurse financiare până la 10-20% Total: 50 000 – 100 000

II.7. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 400 000 – 450 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard, Leasing Internațional

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Linie de producere a conservelor 1 Pret, EUR 500 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 1. Buletin statistic ianuarie-decembrie 2012 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_I V_2012.pdf, Biroul Național de Statistică

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Web:

Societatea pe acțiuni ASPA
13 359 000 MDL = 835 000 EUR Republica Moldova, orașul Orhei, str. Stejarilor 16 +37323530028 office@aspa.md www.aspa.md Compania "ASPA" S.A. şi-a început activitatea în 1972. Profilul de bază a fost fabricarea pieselor pentru motoare de avioane şi produse de larg consum: piese pentru motoare de barcă, piese pentru automobile şi tehnică agricolă. O altă linie de produse a fost sculele aşchietoare pentru prelucrarea metalului, echipamentul tehnologic şi instrumente de măsurat. În anul 1995 întreprinderea a fost transformată în societate pe acţiuni "ASPA" S.A. În 2003 a fost finalizat procesul de restructurare a uzinei, au fost găsiţi noi parteneri de afaceri şi s-au obţinut rezultate economice bune. În 2008 volumul vînzărilor a atins cifra 2 milioane Euro. Din 2005, întreprinderea este certificata conform ISO 9001:2008, de Centrul Internaţional de Certificare TUV Thuringen eV, iar în iunie 2011 a fost desfăşurată cu success recertificarea repetată a întreprinderii. În plus, în decembrie 2008 a fost trecută cu success recertificarea paralelă a companiei de către partenerii din Germania cu care se colaborează din 2004. În 2009 ca urmare a crizei economice globale şi diminuării numărului de comenzi, întreprinderea a fost nevoită să micşoreze volumul de producere. Pentru a face faţă cerinţelor pieţei, administraţia a reusit să organizeze reprofilarea întreprinderii, să contacteze parteneri noi. Au fost însuşite cu succes tehnologii noi, tipuri de produse noi. Către 2012 indicii economici a întreprin derii au fost restabiliţi şi volumul vînzărilor a atins cifra de 2 mln. euro. Au fost încheiate un şir de contracte semnificative pe termen lung. Din 2004 pînă în prezent în întreprindere pentru construcţii capitale şi utilaj au fost investite peste 1 mln. de euro. În present compania “ASPA” continue să fie specializată în prelucrarea metalului şi fabricarea diferitor piese şi articole din metal, masă plastică sau cauciuc la cerinţele clienţilor, conform desenelor sau mostrelor furnizate de client. Domeniile principale de

Descriere:

specializare sunt fabricarea pieselor pentru diverse conducte de alimentare, pentru sisteme şi aparataj hydraulic, pentru sistemele de injecţie a combustibilului pentru motoarele de avion, piese şi ansamble pentru diferite reductoare precum şi alte piese şi ansamble inclusiv din materiale greu prelucrabile (aliaje din inox austenitic, inox termorezistent, aliaje din titan ect). Dispunem de experienţă în fabricarea construcţiilor sudate cu destinaţie specială. La fel, întreprinderea produce o gamă variată de scule aşchietoare speciale pentru prelucrarea metalului, inclusiv din oţel rapid şi plăcuţe brazate din carburi metalice: cuţite de strung, broşe, burghie, tarozi, teşitoare, freze, alezoare, adâncitoare, lărgitoare, role de randelinat şi rulat filet ş.a. Paralel se desfăşoară fabricarea echpamentului tehnologic cum ar fi ştanţe, forme de turnare a masei plastice, de presare a cauciucului; scule de măsurat inclusiv calibre. Proiectarea sculelor de aşchiere şi de măsurat, a echipamentului tehnologic este asigurată de ingineri experimentaţi a secţiei de proiectare. La comandă se produce utilaj agricol pentru minitractoare şi motoblocuri. Posibilitatea asigurării proprii cu dispozitive, scule de aşchiere şi de măsurat, precum şi posesia unui sectorul termic dotat, ne permite soluţionarea unui spectru larg de probleme tehnice ce ţin de fabricarea celor mai complicate piese. Capacităţile de producere disponibile ne permit însuşirea unor comenzi în serii mari şi în masă. Persoane de contact: Nume Nauc Constantin Produse și servicii: Produse & servicii Descrierea - piese din otel carbon şi inox pentru mecanizmele cu acţionare hidraulică (pistoane, distribuitoare, flanse, mansoane ect. - piese din inox termorezistent, aliaje de titan pentru sistemele de injectie a motoarelor de avion cu ardere internă (corpuri, injectoare, flanse, conexiuni, ect). - piese şi subansamble pentru reductoare de transmisie (pinioane, roţi dinţate, arbori, cuple, capace, ect) cuţite de strung, freze, burgie, taroade, alezoare, zencuitoare, broşe, ect din otel rapid şi din carburi metalice dispozitive de fixare, dispositive de măsurare, caliber- dop, calibre-scoabă, pres-forme, forme pentru vulcanizarea gumei, ect Pluguri, semănători, cultivatoare etc. la comandă Poziția Director

Piese componente în serii medii

Scule aşchietoare pentru prelucrarea metalului Echipament tehnologic Utilaj agricol

Utilaj & Echipament:

Nume Strunguri şi maşini-unelte universale pentru prelucrarea matelului Proprietăți imobliare: Nume Bloc de producere Bloc administrativ Bloc termic Atelier ferărie Bloc auxiliar Atelier Garaj Punct de trecere

Scopul utilizării
Fabricarea produselor de bază

Valoarea de bilanț rămasă, EUR 432 000

Suprafață, m2 7 140 3 432 1 326 1 054 915 130 190 154

Amplasarea
or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei

Scopul utilizării Producere Producere Producere Producere Clădire administrativă Producere Garaj

Produse și servicii: Nume Piese pentru mecanizme cu acţionare hidraulică Piese pentru sistemele de injectie a motoarelor Scule aşchietoare Ponderea în cifra de afaceri, % 33 54 13 Piața locală Export 100% 100% 100%

Evoluția procurării materiei prime, EUR An 2012 2011 2010 Piața locală 126 000 14 000 35 000 Import 276 000 136 000 202 000

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 1 905 000 1 018 300 1 533 500 Cheltuieli 1 650 000 924 000 1 146 000 Profit/pierdere 255 000 94 300 387 000 Credite 60 000

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 56 28 40 69 193

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 4 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii profesionale Studii medii Muncitori necalificați Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Procurarea utilajului cu comandă numerică Persoane 30 37 49 65 12 193

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional  Scopul principal al proiectului este modernizarea producției, creșterea productivității și volumului de producere

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:  Implementarea proiectului va duce la majorarea volumului vânzărilor cu circa 1.2 mil. EUR anual

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor

A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Creșterea capacitaților de export a companiei pentru clienții existenți (ii) Avantajele anticipate ale proiectului în comparație cu concurenții Majorarea volumului vânzărilor cu 1.3 mil. EUR anual

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Procurarea a 3 strunguri cu comandă numerică 500 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Gaj pentru credite Total valoare gaj 1 000 000 Valoare în EUR

II.7. Investiția necesară de la partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 500 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Leasing internațional Finanțare Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Strung cu comandă numerică 3 Pret, EUR 500 000

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie:

Nume:

Societatea cu răspundere limitată Avicola Saratenii Vechi
2 269 500 MDL = 142 000 EUR Republica Moldova, s. Sărătenii Vechi, r-ul Telenești +37325873500 avicolasarateni@mail.md Activitatea companiei are la bază două direcții: 1. Creșterea păsărilor și comercializarea cărnii și ouălelor. 2. Agricultura și servicii agricole

Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Descriere:

Persoane de contact: Nume Palade Iacob Utilaj & Echipament: Nume Incubator universal Tractor MTZ Combina Abator cu capacitatea de 3500 păsări/zi Instalații frigorifice Unitați 5 2 2 1 94 Scopul utilizării
Incubarea oulelor

Poziția Director

Valoarea de bilanț rămasă, EUR 2 300 12 000 86 000 10 000 26 000

Valoarea de piață, EUR 18 000 9 500 93 000 32 000 32 000

Lucrări tehnologice Recoltarea cerealelor Abatorizare Păstrarea cărnii

Proprietăți imobliare: Nume 9 Hale pentru creșterea păsăsrilor Suprafață 6,4 ha Amplasarea
s. Sărătenii Vechi, r-ul Telenești

Scopul utilizării Producere

10 Hale pentru creșterea păsăsrilor Secție de abatorizare Instalații frigorifice Teren Produse și servicii: Nume Carne de pasăre Grîu, porumb, floarea soarelui Tineret avicol de 1 zi Ouă de pasăre Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 985 150 1 150 600 1 339 150

17,5 ha 20 ari 1 ha 990 ha

or. Telenești or. Telenești or. Telenești
r-ul Telenești

Producere Producție Depozit Agricultură

Ponderea în cifra de afaceri, % 60 21 13 4

Piața locală 100 100 100 100

Export -

Cheltuieli 1 036 600 1 101 050 1 156 000

Profit/pierdere - 51 450 49 550 183 150

Credite 110 800 77 500 95 000

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 4 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Muncitori necalificați Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Persoane 4 26 28 3 61 Persoane 5 42 10 4 61

Scopul proiectului:    Mecanizarea și automatizarea procesului tehnologic de producere a cărnii de pui broiler și a oulelor Reparația și izolarea termică a încăperilor pentru reducere cheltuielilor în timpul perioadei reci a anului Finalizarea construcției gazoductului

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului este:  Modernizarea procesului de producție a cărnii și oulelor  Termoizolarea încăperilor  Alimentarea întreprinderii cu gaz prin finalizarea construcției gazoductului II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului: Implementarea proiectului va duce la:  Reducerea costului de producție a 1 kg de carne cu 20%  Va permite utilizarea tehnologiilor intensive II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Compania este principalul client al proiectului dat. Iar ca urmare a implentării proiectului o altă categorie de beneficiari sunt cumpărătorii produselor. Prin diminuarea costurilor de producție se poate obține creșterea cotei de piață a companiei.

(ii) Avantajele anticipate ale proiectului în comparație cu concurenții Reducerea costului de producție a 1 kg de carne cu 20%.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Procurarea utilajului necesar. Termoizolarea încăperilor. Finalizarea construcției gazoductului 1 040 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local

Descriere

Valoare în EUR

Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know-how-ul și partea operațională. Separat ca investiție directă sunt preconizate resurse dar nu este 100 000 aprobată suma și modul de realizare. Totuși în dependență de ofertă, compania ar fi capabilă să mobilizeze anumite resurse financiare până la 10% Total: 100 000

II.7. Investiția necesară de la partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 940 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Cuști multietajate Renovarea helelor de producere & termoizolarea Finalizarea gazoductului 3 Pret, EUR 625 000 375 000 40 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 2. Buletin statistic ianuarie-decembrie 2012 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_I V_2012.pdf, Biroul Național de Statistică

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Descriere: Societatea cu răspundere limitată Avicola Saratenii Vechi 2 269 500 MDL = 142 000 EUR Republica Moldova, s. Sărătenii Vechi, r-ul Telenești +37325873500 avicolasarateni@mail.md Activitatea companiei are la bază două direcții: 3. Creșterea păsărilor și comercializarea cărnii și ouălelor. 4. Agricultura și servicii agricole

Persoane de contact: Nume Palade Iacob Utilaj & Echipament: Nume Incubator universal Tractor MTZ Combina Abator cu capacitatea de 3500 păsări/zi Instalații frigorifice Unitați 5 2 2 1 94 Scopul utilizării
Incubarea oulelor

Poziția Director

Valoarea de bilanț rămasă, EUR 2 300 12 000 86 000 10 000 26 000

Valoarea de piață, EUR 18 000 9 500 93 000 32 000 32 000

Lucrări tehnologice Recoltarea cerealelor Abatorizare Păstrarea cărnii

Proprietăți imobliare: Nume 9 Hale pentru creșterea păsăsrilor 10 Hale pentru creșterea păsăsrilor Secție de abatorizare Suprafață 6,4 ha 17,5 ha 20 ari Amplasarea
s. Sărătenii Vechi, r-ul Telenești

Scopul utilizării Producere Producere Producție

or. Telenești or. Telenești

Instalații frigorifice Teren

1 ha 990 ha

or. Telenești
r-ul Telenești

Depozit Agricultură

Produse și servicii: Nume Carne de pasăre Grîu, porumb, floarea soarelui Tineret avicol de 1 zi Ouă de pasăre Ponderea în cifra de afaceri, % 60 21 13 4 Piața locală 100 100 100 100 Export -

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 985 150 1 150 600 1 339 150 Cheltuieli 1 036 600 1 101 050 1 156 000 Profit/pierdere - 51 450 49 550 183 150 Credite 110 800 77 500 95 000

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 5 42 10 4 61

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 4 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Muncitori necalificați Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Persoane 4 26 28 3 61

Scopul proiectului:  Procurarea unei instalații de producere și ambalare a îngrăsămintelor naturale din găinaț.

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului este producerea îngrăsămintelor naturale din găinaț după o metodă patentată care crește randamentul culturilor de pînă la 2 ori (în dependență de culturi), permite excluderea îngrășămintelor chimice, regenerează solul și permit obținerea culturilor ecologice pure.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:  Producerea unui îngrășămînt care permite excluderea îngrășămintelor chimice, regenreaza solul și care este mai ieftin decît fertilizanții chimici.

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Producătorii agricoli de talie mică, medie și mare din R. Moldova. Export.

(ii) Avantajele anticipate ale proiectului în comparație cu concurenții Produs unic pe piața R. Moldova cu caracteristici superioare și preț mai mic decât la concurenți.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Procurarea & Montarea utilajului necesar. 1 000 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Valoare în EUR

Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know-how-ul și partea operațională. 100 000 Separat ca investiție directă sunt preconizate resurse dar nu este aprobată suma și modul de realizare. Total: 100 000

II.7. Investiția necesară de la partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 900 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Colaborare Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard Crearea unei companii mixte

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Procurarea și montarea unui utilaj de producere a 3 tone de îngrășăminte/oră 1 Pret, EUR 1 000 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 3. Profilul Național privind managementul substanțelor chimice în Republica Moldova, http://www.moldovapops.md/app/includes/files/NPCM%20Moldova%20Rom.pdf

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Descriere:

Societatea cu răspundere limitată Axedum
6 721 711.9 MDL = 420 100 EUR Republica Moldova, s. Buțeni, r-ul Hîncești +37326952239 axedum.srl@mail.ru Activitatea companiei are la bază două direcții: 5. Creșterea păsărilor și comercializarea cărnii și ouălelor. Anual, compania crește pentru carne și ouă circa 800 mii păsări 6. Agricultura și servicii agricole

Persoane de contact: Nume Cojocaru Grigore Utilaj & Echipament: Nume Hale Uzină pentru producerea hranei Frigider Unitați 6 1 1 Scopul utilizării
Creșterea păsărilor

Poziția Director

Valoarea de bilanț rămasă, EUR 750 000 94 000 125 000

Producerea combifurajului Păstrarea fructelor și legumelor

Proprietăți imobliare: Nume Fabrică avicolă Alte încăperi Frigider Teren Suprafață 32 ha 2 000 m.p. 4 ha 600 ha Amplasarea
r-ul Cimișlia

Scopul utilizării Producere Depozite Păstrarea fructelor și legumelor Agricultură

Or. Cimișlia r-ul Hîncești r-ul Hincesti & r-ul Cimișlia

Produse și servicii: Nume Carne de pasăre Combifuraje Prestare servicii agricole Ponderea în cifra de afaceri 60 25 15 Piața locală 100 100 100 Export -

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 1 094 000 1 205 000 1 028 000 Cheltuieli 1 050 000 1 167 000 972 000 Profit/pierdere 44 000 38 000 56 000 Credite 588 000 686 000 267 000

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 25 15 7 3 50

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Construcția unei instalații de generare a biogazului Persoane 15 25 10 50

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional

Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului este de a construi o instalație de furnizare a biogazului în baza deșeurilor pe care le generează sistemul de producere al companiei. La fel se obține și produse ca:  Biogaz  Electricitate  Agent termic  Îngrășăminte

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului: 1. Compania dispune anual de 8 000 - 15 000 tone de găinaț de pasăre din care se poate de obținut mai mult 1 milion de metri cubi de gaz. 2. Autonomie energetică 3. Reducerea cheltuielilor 4. Posibilitatea de furnizare a gazelor naturale

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Compania este principalul client al proiectului dat. Le fel, populația din regiune reprezintă clienți potențiali pentru livrarea gazului.

(ii) Avantajele anticipate ale proiectului în comparație cu concurenții În primul rând autonomia energetică va conduce direct la diminuarea costului de producție a companiei. Iar în al doilea rînd În R. Moldova există doar 2 complexe de producere a biogazului, interesul pentru ele fiind în creștere, acesta reprezentînd și o modalitate de gestiune a deșeurilor.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Construcția complexului de producere 1 000 000 a biogazului

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Valoare în EUR

Compania este dispusă să participe cu până la 30% din valoarea proiectului. La fel să pună la dispoziție terenurile proprii pentru construcția complexului Total:

300 000

300 000

II.7. Investiția necesară de la partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 700 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Parteneriat, Companii mixte Greenfield Condiții acceptate în baza ofertei Crearea unei companii mixte

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Complex de biogaz 1 Pret, EUR 1 000 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 4. Energie regenerabilă. Studiu de fezabilitate. Chisinău 2002. Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu, Andrei Chiciuc, Mihai Pleșca. http://www.clima.md/files/EficientaEnergetica/Studii%20de%20caz/Energia_Regenerab ila_Rom.pdf 5. http://unimedia.info/stiri/prima-si-unica-fabrica-de-bioetanol-si-biogaz-din-rm-a-fostdata-in-exploatare-59689.html

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Descriere: Societatea cu răspundere limitată Axedum 6 721 711.9 MDL = 420 100 EUR Republica Moldova, s. Buțeni, r-ul Hîncești +37326952239 axedum.srl@mail.ru Activitatea companiei are la bază două direcții: 7. Creșterea păsărilor și comercializarea cărnii și ouălelor. Anual, compania crește pentru carne și ouă circa 800 mii păsări 8. Agricultura și servicii agricole

Persoane de contact: Nume Cojocaru Grigore Utilaj & Echipament: Nume Hale Uzină pentru producerea hranei Frigider Unitați 6 1 1 Scopul utilizării
Creșterea păsărilor

Poziția Director

Valoarea de bilanț rămasă, EUR 750 000 94 000 125 000

Producerea combifurajului Păstrarea fructelor și legumelor

Proprietăți imobliare: Nume Fabrică avicolă Alte încăperi Frigider Teren Produse și servicii: Suprafață 32 ha 2 000 m.p. 4 ha 600 ha Amplasarea
r-ul Cimișlia

Scopul utilizării Producere Depozite Păstrarea fructelor și legumelor Agricultură

Or. Cimișlia r-ul Hîncești r-ul Hincesti & r-ul Cimișlia

Nume Carne de pasăre Combifuraje Prestare servicii agricole

Ponderea în cifra de afaceri 60 25 15

Piața locală 100 100 100

Export -

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 1 094 000 1 205 000 1 028 000 Cheltuieli 1 050 000 1 167 000 972 000 Profit/pierdere 44 000 38 000 56 000 Credite 588 000 686 000 267 000

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 25 15 7 3 50

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Construcția unei plantații fotovoltaice cu capacitatea de 1MW pentru generarea energiei electrice. Persoane 15 25 10 50

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional

Scopul principal al proiectului este de a construi o centrala electrică fotovoltaică cu capacitatea de 1 MW.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului: 5. În condițiile dependenței energetice a R. Moldova de importul energiei electrice, această centrală va spori autonomia energetică a companiei și a regiunii.

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Potențialul client principal al companiei sunt furnizorii energiei electrice către persoanele fizice și juridice. La fel compania este un client al proiectului dat.

(ii) Avantajele anticipate ale proiectului în comparație cu concurenții În primul rând autonomia energetică va conduce direct la diminuarea costului de producție a companiei. Iar în al doilea rînd În R. Moldova nu există centrală electrică fotovoltaică, care ar permite creșterea independenței energetice față de factorii externi.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Construcția centralei fotovoltaice 1 000 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania este dispusă să participe cu până la 30% din valoarea proiectului. La fel să pună la dispoziție terenurile proprii pentru construcția centralei Valoare în EUR 300 000

Total:

300 000

II.7. Investiția necesară de la partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 700 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Parteneriat, Companii mixte Greenfield Condiții acceptate în baza ofertei Crearea unei companii mixte

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Centrală fotovoltaică 1 Pret, EUR 1 000 000

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie:

Nume:

Societatea cu răspundere limitată Baza de Odihnă Sadova
1 520 208 MDL = 95 000 EUR Republica Moldova, satul Sadova, r-ul Călărași +37379686843 Baza de odihnă din Moldova se afla la Sadova, cu suprafaţă de 11 ha, este situată intr-o regiune frumoasă şi ecologică a Codrilor Moldovei. Baza de odihnă Moldova este la o distanţă de doar 45 km de la Chişinău, în apropierea satului Sadova (1km), raionul Călăraşi. Pe teritoriul bazei sunt tabere pentru copii si multe locuri atractive pentru o odihnă plăcută. Chiar în centrul bazei de odihnă în Moldova este un loc frumos de origine naturală lîngă care se află tabara de odihnă - un loc spectaculos, pentru recreare în aer liber. Baza de odihnă are un teren pentru fotbal, baschet, volei, tenis şi alte locuri de joacă, plus patru bazine gonflabile. Baza de odihnă „Sadova” are ring de dans şi este dotată cu aparataj muzical pe tot teritoriul. În plus, tabara de odihnă are o mică grădină zoologică

Capital statutar: Adresă: Telefon:

Descriere:

Persoane de contact: Nume Gulla Iurii Poziția Director

Proprietăți imobliare: Nume Teren 10 case în 2 nivele destinate pentru 44 persoane Clădire administrativă de 200 m.p. Restaurant pentru 200 persoane Cafenea pentru 20 persoane Scenă în aer liber pentru 500 persoane Amplasarea s. Sadova, r-ul Cășărași s. Sadova, r-ul Cășărași s. Sadova, r-ul Cășărași s. Sadova, r-ul Cășărași s. Sadova, r-ul Cășărași s. Sadova, r-ul Cășărași Scopul utilizării Agrement Agrement Administrare Agrement Agrement Agrement

Produse și servicii: Nume Servicii de ogihnă & Agrement II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Modernizarea bazei de odihnă și creșterea atractivității ei pent ru vizitatori Piața locală 100% Export -

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului constă în modernizare bazei de odihnă, realizarea reparațiilor capitale, creșterea capacității de primire a oaspeților.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:     Zonă ecologică curată Creșterea capacității bazei de odihnă Renovarea va permite concurarea cu bazele construite recent Majorarea veniturilor companiei

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă este reprezentată de piața locală, ca loc de odihnă și agrement pentru toate categoriile de vârstă. II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Modernizarea bazei de odihnă 1 965 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local

Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot u tilajul, imobilele, know-how-ul și partea operațională.

II.7. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 1 965 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Asociere Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard Crearea unei companii mixte

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole Lucrări & Utilaj & echipament: Pret, EUR Construcția mansardelor Construcția clădirilor Reparația clădirilor existente Amenajarea teritoriului Utilaj medical Echipamente Alte cheltuieli Total 416 000 436 000 867 000 63 000 69 000 27 000 87 000 1 965 000

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Adresă: Telefon: E-mail:

Societatea cu răspundere limitată Cazacu & Co
Republica Moldova, satul Coșernița, r-ul Criuleni +37324869310 cazacu.alexandru@gmail.com Compania are ca domeniu de activitate:  Produse agricole  Servicii de depozitare  Servicii de morărit

Descriere:

Persoane de contact: Nume Cazacu Alexandru Poziția Director

Produse și servicii: Nume Produse agricole Servicii de depozitare Servicii de morărit Piața locală 100% 100% 100% Export -

II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:    Plantarea unei păduri de Pawlonia pe o suprafață de 100 ha Procurarea utilajului de producere a peleților și bricheților Construcția unei termocentrale pentru producerea energiei electrice

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional

Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul proiectului este crearea unei păduri de Pawlonia – copac caracterizat prin creștere rapidă și atingerea unei înalțimi de 5-9 mentri în doar 3 ani și un diametru al copacului de 1015 cm. În sensul logic, din masa lemnoasă generată de plantația se urmărește producția peleților și bricheților, care urmează să fie utilizați la lucrul termocentrale de 0.5 – 1 MW.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:      Îmbunătățirea mediului Rapiditatea creșterii copacului Posibilitatea utilizării deșeurilor lemnoase pentru producere Producerea energiei electrice Autonomia energetică a regiunii

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă a companiei este piața Moldovei pentru livrarea energiei electrice, comercializarea bricheților și peleților, ca cea mai ieftină sursă de combustibil solid.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):    Plantarea pădurii de copacul Pawlonia Procurarea utilajului de producere a bricheților și peleților Construcția unei termocentrale cu capacitatea de 0.5 – 1 MW

1 950 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine know-how-ul și partea operațională. II.7. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 1 950 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Start up, Greenfield Condiții acceptate în baza ofertei

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Pret, EUR Plantarea pădurii de Pawlonia Procurarea utilajului de brichetare Construcția centralei termocentralei Total 150 000 300 000 1 500 000 1 950 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 6. http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=4125:biomasa-osoluie-viabil-pentru-reducerea-dependenei-de-gazulrusesc&catid=98:economie&Itemid=469

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie:

Nume:

Asociația Obștească Camera de Comerț și Industrie Tracia Energy
5 400 MDL = 340 EUR Republica Moldova, satul Coșernița, r-ul Criuleni +37360679641 vladceremus@yahoo.ro CAMERA își impulsionează dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat, asigură asistența agenților economici din arealul său de interes în vederea realizării proiectelor și inițiativelor comune. Prezintă propuneri instituțiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative, în domeniul de activitate, pe care le transmite, la cerere sau din proprie inițiativă, prin consultarea membrilor. Se asociază cu organisme din țară și străinatate în scopul reprezentării membrilor lor.

Capital statutar Adresă: Telefon: E-mail:

Descriere:

Persoane de contact: Nume Cuculescu Viorel Poziția Președinte

Produse și servicii: Nume Consultanță Management de proiect Dezvoltarea și implementare proiectelor

Proprietăți imobliare: Nume Clădire Suprafață 900 m.p. Amplasarea satul Coșernița, r-ul Criuleni Scopul utilizării Producere

II. Informație despre proiectul investițional

II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Unitate industrială de producţie a combustibililor sintetici (biocombustibil) cu productivitate de 100 t/zi

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul proiectului este de a produce biocombustibili cu capacitatea în 24 ore:  49 tone/zi – motorina  8 tone/zi – benzină  8 tone/zi – cherosen  3 tone/zi – păcură

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:   Producerea biocombustibilelor din surse regenerabile Autonomie energetică

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă a companiei este piața Moldovei și UE a carburanților bio, ca măsură de adaptare la directivele și strategiile consumului biocombustibilelor.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Construcția uzinei de producere a biocombustibilelor și punerea ei în funcțiune 4 300 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine know-how-ul și partea operațională. La fel

compania vine cu aport sub forma de active nemateriale: brevetele invențiilor. II.7. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 4 300 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Start up, Greenfield Private equity Asociere Condiții acceptate în baza ofertei Condiții stabilite în timpul negocierilor Crearea unei companii mixte

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Pret, EUR Construcția și punerea în funcțiune a uzinei Total 4 600 000 4 600 000

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie:

Nume:

Asociația Obștească Camera de Comerț și Industrie Tracia
5 400 MDL = 340 EUR Republica Moldova, satul Bolțun, r-ul Nisporeni +37360679641 vladceremus@yahoo.ro CAMERA își impulsionează dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat, asigură asistența agenților economici din arealul său de interes în vederea realizării proiectelor și inițiativelor comune. Prezintă propuneri instituțiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative, în domeniul de activitate, pe care le transmite, la cerere sau din proprie inițiativă, prin consultarea membrilor. Se asociază cu organisme din țară și străinatate în scopul reprezentării membrilor lor.

Capital statutar Adresă: Telefon: E-mail:

Descriere:

Persoane de contact: Nume Cuculescu Viorel Poziția Președinte

Produse și servicii: Nume Consultanță Management de proiect Dezvoltarea și implementare proiectelor

Proprietăți imobliare: Nume Teren Suprafață 10 ha Amplasarea satul Bolțun, r-ul Nisporeni Scopul utilizării Agricol

II. Informație despre proiectul investițional

II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Construcția unei centrale electrice eoliene de 90 MW

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional  Scopul proiectului este de a construi și pune în funcțiune un parc eolian de generare a energiei electrice cu capacitatea de 90 MW, în satele di raionul Nisporeni: Bolțun, Stejăreni, Cristești & Micleușeni.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:    Producerea energiei electrice din surse regenerabile Diminuarea dependenței energetice de factorii de import Autonomie energetică

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă a companiei este piața Moldovei în vederea lărgirii autonomiei energetice naționale.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Construcția parcului eolian de generare a energiei electrice 5 000 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine know-how-ul și partea operațională. II.7. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin:

5 000 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Start up, Greenfield Private equity Parteneriat Public Privat Condiții acceptate în baza ofertei Condiții stabilite în timpul negocierilor Condiții stabilite în timpul negocierilor

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Pret, EUR Construcția și punerea în funcțiune a centralei electrice eoliene Total 5 000 000 5 000 000

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail:

Societatea cu răspundere limitată Cons Viand
205 400 MDL = 12 840 EUR Republica Moldova, or. Ungheni, str. Națională 33, r-ul Ungheni +37323620496; +37323620497 cons-viand@mail.ru Întreprinderea are ca activitate: construcţii civile de cladiri şi drumuri, care este o parte componentă importantă în ramurile economiei naționale. Compania dispune de o experienă în domeniu de mai mult de 13 ani, are un contingent de specialiști calificați, cadre pregătite, lucrări la obiecte de construcţii şi reparaţii din oraşul şi raionul Ungheni. În conlucrarea cu furnizorii şi beneficiarii are o atitudine contractuală de acordare a serviciilor în termen şi calitativ. Nu acumulează stocuri nelichide de materiale.

Descriere:

Persoane de contact: Nume Saculțanu Victor Proprietăți imobliare: Nume Oficiu Bază de producere Suprafață 360 m.p. 1 470 m.p. Amplasarea
or. Ungheni or. Ungheni

Poziția Director

Scopul utilizării Clădire administrativă Producere

Produse și servicii: Nume Servicii de reparații a drumurilor Servicii de construcții și reparații Evoluția procurării materiei prime, EUR An 2012 2011 Piața locală 693 000 442 000 Import Ponderea în cifra de afaceri, % 60 40 Piața locală 100 100 Export -

2010

680 000

-

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 725 000 388 000 524 000 Cheltuieli 698 000 347 000 434 000 Profit/pierdere 27 000 41 000 90 000 Credite 47 500 196 000 113 000

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 2 29 24 2 57

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 4 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Muncitori necalificați Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Procurarea utilajului de producere a mixturii asfaltice Persoane 4 8 10 35 57

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului este procurarea utilajului de producere a mixturii asfaltice, care va permite companiei să crească calitatea serviciilor prestate și să majoreze ve nitul întreprinderii.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:     Lipsa utilajului performant în regiune Creșterea calității serviciilor prestate Creșterea numărului angajaților Majorarea veniturilor companiei

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă este reprezentată în primul rînd de autoritățile publice locale, care în fiecare an au nevoie de renovarea învelișului drumurilor. La, fel și companiile private, pot beneficia de serviciile companiei

(ii) Avantajele anticipate ale proiectului în comparație cu concurenții Foarte puține companii au în posesie utilaj performant de producere a mixturii asfaltice.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Procurarea utilajului necesar pentru producerea mixturii asfaltice 500 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 500 000

II.7. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Asociere Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard, Leasing Internațional Crearea unei companii mixte

II.8. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Utilaj de producere a mixturii asfaltice 1 Pret, EUR 500 000

II.9. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 7. Buletin statistic ianuarie-decembrie 2012 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_I V_2012.pdf, Biroul Național de Statistică

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Adresă: Telefon: E-mail:

Societatea pe acțiuni Galant
Republica Moldova, or. Orhei, str. Vasile Lupu 171 +37322404213; +37322322418 Interparis.prim@gmail.com Compania Galanta are ca obiect de activitate fabricarea galanteriei mai mult de 60 de ani. În prezent, aceasta este unicul producator de o gamă largă de panglici, cordoane, transfilaj, și panglici Jacquard din Republica Moldova. Unul din avantajele companiei este considerată echipa ei, care face față producerii de serie sau la realizarea unor proiecte noi de la zero. Pentru a supraviețui pe piața textilelor, compania utilizeaza factorul produselor de înaltă calitate și sistemul prețurilor flexibile, precum și creșterea contantă a gamelor de produse și reînoirea lor.

Descriere:

Persoane de contact: Nume Nitulea Ina Proprietăți imobliare: Nume Teren Clădire de producere Camera pentru vopsire și finisare Clădire admnistrativă & producere Cazangerie Complexe auxiliare Garaje Suprafață 4.46 ha 12 656 m.p. 6 131 m.p. 4 711 m.p. 1 387 m.p. 1 106 m.p. 324 m.p. Amplasarea
or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei or. Orhei

Poziția Director

Scopul utilizării Amplasarea fabricii Producere Producere Producere Producere Producere Parcarea și menținerea parcului auto

Produse și servicii: Nume Articole de galanterie Produse textile finite, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte Articole de îmbrăcăminte

Indicatori financiari, EUR: An 2012 2011 2010 Vînzări nete 125 000 101 000 92 000

II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:   Modernizarea utilajului de producere prin reutilarea lor Procurarea utilajului pentru organizarea de o producție modernă de produse din țesut din materiale naturale tricotate

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului este reutilarea companiei prin procurarea echipamentului nou și organizarea de producere a unei noi game de produse.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:      Cota de piața 30% Creșterea calității serviciilor prestate Creșterea gamei de produse vîndute Creșterea numărului angajaților Majorarea veniturilor companiei

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă este reprezentată de potențialul de export a companiei, precum și piața locală.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Reutilarea companiei prin procurarea utilajului noi 4 500 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know-how-ul și partea operațională. Separat ca investiție directă sunt preconizate 20% din valoarea investiției Total: Valoare în EUR 900 000

900 000

II.7. Investiția asigurată de partenerul străin

Investiția necesară de la partenerul străin: 3 600 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Asociere Lucrul în lohn Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard, Leasing Internațional Crearea unei companii mixte Coopere cu un partener strategic

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Pret, EUR Utilaj & echipament de producție a galanteriei 4 500 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 8. Buletin statistic ianuarie-decembrie 2012 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_I V_2012.pdf, Biroul Național de Statistică 9. Accesul produselor moldovenești pe piață externă, bariere și perspective, Ceban Cristina, șef adjunct al Direcției regimuri comercialeși OMC ale Minister ului Economiei, http://conventia.md/data/files/75_prezentare_acces_12042011-ceban.pdf

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Descriere:

Societatea cu răspundere limitată KWB-Group
13 201 765 MDL = 825 000 EUR Republica Moldova, satul Bulboaca, r-ul Anenii Noi +37369200012 kwb-group@yandex.ru Compania are ca domeniu de activitate cultura produselor cerealiere: griu, porumb, floarea soarelui și rapiță, fiind una din cele mai mari din acest domeniu din Moldova.

Persoane de contact: Nume Pirojcov Vladimir Poziția Director

Utilaj. Echipament & proprietăți imobiliare: Valoarea, EUR Compania dispune de utilaj specific pentru prelucrarea terenurilor. În 2012 compania a recoltat produse pe un teren de 20 000 ha. La fel deține în proprietate imbile necesare prelucrării și depozitării produselor cerealiere: uscătorie, depozite etc. 10 000 000

Produse și servicii: Nume Grîu Floarea soarelui Porumb Rapiță Piața locală 100% 100% 100% 100%

Indicatori financiari de bază, EUR:

An 2012 2011 2010

Venituri 4 035 000 3 875 000 2 381 000

Cheltuieli 3 973 000 3 644 000 2 375 000

Profit/pierdere 62 000 231 000 6 000

Credite -

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 3 8 28 10 49

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Creșterea eficienței producției agricole și introducerea tehnologiilor de economisire a resurselor Persoane 8 6 35 49

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul proiectului este modernizarea procesului de producție și utilizarea fertilizanților de ultimă generație.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:

   

Procurarea utilajului de prelucrare a pămîntului cu randament înalt Reducerea cheltuielilor per hectar Majorarea rentabilitățiii afacerii cu 20-25% anual Recuperarea investiției pînă la 5 ani

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă este reprezentată de piața autohtonă unde compania comercializează produsele. La fel există posibilitatea exportului.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):  Procurarea tehnicii necesare și fertilizanților de ultimă generație 5 000 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know-how-ul și partea operațională. Separat ca investiție directă sunt preconizate 10-20% din valoarea investiției Total: Valoare în EUR 500 000 – 1 000 000

500 000 – 1 000 000

II.7. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 4 000 000 – 4 500 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Condiții acceptate în baza ofertei

Asociere Alte forme de colaborare

Crearea companiei mixte sau intrarea în capitalul companiei Condiții acceptate în baza ofertei

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Pret, EUR Procurarea utilajului Procurarea fertilizanților 4 000 000 1 000 000

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail:

Societatea pe acțiuni Orlact
1 855 000 MDL = 116 000EUR Republica Moldova, or. Orhei, str. B. Glavan 3 +37323525918; +3732325248 orlactsa@mail.ru SA „Orlact” este o întreprindere cu capital privat, cu un număr total de angajaţi de 75 persoane. Pe parcursul ultimilor 3 ani cifra de afaceri a înregistrat o creştere lentă. Domeniul de activitate se referă la ramura industriei. Procesul de producţie are loc în masă, iar bunurile fabricate se include la categoria celor de larg consum. Baza tehnică a întreprinderii a fost evaluată drept puţin învechită. Capacitatea de producţie este utilizată la maxim, însa există posibilităţi de extindere şi sporire a volumului de producţie fabricată. Depozitul produsului finit asigură păstrarea adecvată a acestuia. Controlul calităţii produselor se efectuează

Descriere:

conform prevederilor standardului de calitate ISO 22000:2006, care a fost implementat în cadrul întreprinderii. Activitatea implică controlul calităţii produselor în laborator. Productivitatea şi serviciile de calitate se datorează unui şir de factori, cum ar fi: mediul şi condiţiile bune de muncă, cultura organizaţională, calitatea materiei prime, strategii eficiente de marketing, abilităţilor personalului şi motivării adecvate a acestuia. La sporirea productivităţii şi a randamentului ar ajuta modernizarea bazei tehnice. Dificultăţile care împiedică dezvoltarea afacerii sunt concurenţa neloială şi rata dobânzii sporită pentru creditele bancare. Persoane de contact: Nume Grosu Veaceslav Poziția Director

Produse și servicii: Nume Halva Muștar Maioneză Piața locală 20% 80% 100% Export 80% 20% -

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2011 2010 Venituri 1 500 000 1 550 000 Cheltuieli 1 450 000 1 495 000 Profit/pierdere 50 000 55 000

II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:   Asigurarea companiei cu mijloace circulante pentru procurarea materiei prime și semnarea contractelor noi de export de halva, care sunt în așteptare din cauza lipsei acestor mijloace. Refinanțarea creditelor curente

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional

Scopul proiectului este asigurarea companiei cu mijloace circulante, crearea stocurilor de materie primă, pentru a satisface cererea față de produsele companiei. La fel se urmărește refinanțarea creditelor existente pentru reducerea presiunii financiare a ratelor dobînzii înalte.

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului:      Existența contractelor de export Existența contractelor potențiale de export pe care compania nu le poate asuma Majorarea veniturilor companiei Creșterea ratei de export Posibilitatea înlocuirii produsului halva de import prin cel al companiei, prin politica de preț mai competitiv

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă a companiei în primul rînd este piața de export, pentru care există contracte. În același timp, piața locală este la fel un segment important pentru companie, pe care însa nu o poate asigura din cauza necesității executării contractelor de export.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):   Mijloace circulante pentru finanțarea activității curente Refinanțarea creditelor curente ale companiei 4 000 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know -how-ul și partea operațională. La această etapă, compania este în căutarea unui partener sau finanțator pentru refinanțarea creditelor curente și finanțarea, directă sau în formulă de parteneriat, a mijloacelor circulante.

II.7. Investiția asigurată de partenerul străin

Investiția necesară de la partenerul străin: 4 000 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Condiții acceptate în baza ofertei Crossboard credits

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament. Altele: Pret, EUR Refinanțarea creditelor Finanțarea mijloacelor ciculante Total 3 000 000 1 000 000 4 000 000

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Descriere:

Societatea cu răspundere limitată Schit Agromex
133 400 MDL = 8 400 EUR Republica Moldova, s. Hîrtopul Mic, r-ul Criuleni +37324820008 schitsrl@mtc-cr.md Compania are ca activitate de bază creșterea și prelucrarea produselor agricole și fructelor și creșterea vitelor cornute mari. La fel, întreprinderea are în proprietate o moară și se ocupă de producerea pîinii.

Persoane de contact: Nume Srîncean Nicolai Utilaj & Echipament: Nume Moară Brutarie Unitați 1 1 Scopul utilizării Prelucrarea produselor cerealiere Producere Valoarea de bilanț rămasă, EUR 87 500 156 000 Valoarea de piață, EUR 131 000 200 000 Poziția Director

Proprietăți imobliare: Nume Moară Frigider Depozit Suprafață 1 140 m.p. 1 600 m.p. 2 000 m.p. Amplasarea s. Hîrtopul Mic, r-ul Criuleni s. Hîrtopul Mic, r-ul Criuleni s. Hîrtopul Mic, r-ul Criuleni Scopul utilizării Prelucrarea Producere Păstrare Păstrare

Produse și servicii:

Nume Pâine Mere Altele

Ponderea în cifra de afaceri, % 30 30 40

Piața locală 100 50 100

Export 50 -

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 831 000 712 500 587 500 Cheltuieli 648 000 545 000 429 000 Profit/pierdere 183 000 167 500 158 500 Credite -

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 20 15 30 10 75

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 4 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Muncitori necalificați Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:   Reutilarea morii și brutăriei Construcția unei ferme de vite cornute mari Persoane 10 15 20 30 75

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional

Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul principal al proiectului este:  Modernizarea procesului de producție a făinii și pâinii  Creșterea randamentului producerii  Crearea unei ferme de vite cornute mari pentru producerea cărnii proaspete și laptelui

II.3. Justificarea Proiectului Justificarea proiectului: Implementarea proiectului va duce la:  Reducerea prețului produsului final: pâine & făină  Penuria pe piața locală a cărnii proaspete și laptelui de vite cornute mari

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Clienții spre care se orientează compania este reprezentată, la capitolul morii și brutăriei, către populația din regiunea raionului Criuleni. În ceea ce privește producerea cărnii și laptelui, clienții principali sunt companiile de prelucrare a laptelui și cărnii, care duc lipsă de materia primă respectivă pe piața autohtonă.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):   Procurarea utilajului necesar. Construcția fermei de vite 1 300 000

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know -how-ul și partea operațională. Pentru obținerea resurselor financiare necesare, compania este dispusă să gajeze activele materiale pe care le are.

II.7. Investiția necesară de la partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 1 300 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Procurarea utilajului pentru moară și brutărie Construcția fermei de vite cornute mari Total 1 1 Pret, EUR 300 000 1 000 000 1 300 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 10. Buletin statistic ianuarie-decembrie 2012 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin _IV_2012.pdf, Biroul Național de Statistică 11. Industria de lactate din RM, Centrul pentru productivitate și competitivitate din Moldova „ARIA”, www.aria.md/files/pdf/Industria%20de%20lactate.pdf

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Capital statutar: Adresă: Telefon: E-mail: Descriere:

Societatea cu răspundere limitată Terrasem Grup
5 400 MDL = 340 EUR Republica Moldova, or. Anenii Noi, str. Lazo 2A +37326521161 terrasem_grup@mail.ru Compania are ca domeniu de activitate cultura produselor cerealiere: griu, porumb, floarea soarelui ș.a., fiind una din cele mai mari din acest domeniu din Moldova.

Persoane de contact: Nume Pirojcov Serghei Poziția Director

Utilaj. Echipament & proprietăți imobiliare: Valoarea, EUR Compania dispune de utilaj specific pentru prelucrarea terenurilor. În 2012 compania a recoltat produse pe un teren de 8000 ha. La fel deține în proprietate imbile necesare prelucrării și depozitării produselor cerealiere: uscătorie, depozite etc. 1 500 000

Produse și servicii: Grîu Floarea soarelui Porumb Rapiță Evoluția procurării materiei prime, EUR An 2012 2011 Piața locală 930 000 952 000 Import -

2010

165 000

-

Indicatori financiari de bază, EUR: An 2012 2011 2010 Venituri 1 910 000 2 322 000 630 000 Cheltuieli 1 839 000 1 964 000 423 000 Profit/pierdere 71 000 358 000 207 000 Credite 1 250 000 938 000 -

Numărul personalului după categorii de vîrstă # 1 2 3 4 Categorii de vîrstă Pînă la 35 ani Între 35-45 ani Între 45-55 ani Peste 55 ani Total Persoane 13 11 11 11 46

Numărul personalului după nivel de calificare # 1 2 3 Nivel de calificare Studii superioare Studii medii speciale Studii medii Total II. Informație despre proiectul investițional II.1. Scopul proiectului Scopul proiectului:  Producerea legumelor ecologice în aer liber Persoane 13 4 26 46

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului investițional Scopul proiectului este construcția unui ciclu închis de producere a legumelor ecologice. Aici se înscrie: construcția și reparația sistemelor de irigare, construcția unui frigider pentru păstrarea legumelor, procurarea liniilor de ambalare.

II.3. Justificarea Proiectului

Justificarea proiectului:      Comercializarea produselor pe piața autohtona, invadată de produse de import Creșterea potențialului de export, în special pentru piața Ru siei Nu există producători de legume pe arii extinse Majorarea veniturilor companiei Recuperarea investiției pînă la 5 ani

II.4. Piața țintă/beneficiarii serviciilor A. PIAȚA LOCALĂ: (i) Caracteristica potențialilor clienți: Piața țintă este reprezentată de piața autohtonă, invadată la moment de produse de import, precum și exportul, conform strategiei companiei, către Rusia.

II.5. Estimarea Costului Total al Investiției Estimarea Costului Total al Investiției (EUR):     Producerea legumelor ecologice în aer liber Construcția sistemului de irigare 5 000 000 Construcția unui frigider de 10 000 tone Procurarea unei linii de ambalare

II.6. Investiția asigurată de partenerul local Descriere Compania, în cadrul priectului, la etapa dată vine cu tot utilajul, imobilele, know-how-ul și partea operațională. Separat ca investiție directă sunt preconizate 10-20% din valoarea investiției Total: Valoare în EUR 500 000 – 1 000 000

500 000 – 1 000 000

II.7. Investiția asigurată de partenerul străin Investiția necesară de la partenerul străin: 4 000 000 – 4 500 000

II.8. Forma de colaborare Forma de colaborare Private equity Finanțare Asociere Alte forme de colaborare Condiții acceptate în baza ofertei Credite Crossboard Crearea companiei mixte sau intrarea în capitalul companiei Condiții acceptate în baza ofertei

II.9. Resurse necesare de investit pe capitole A. Utilaj și echipament: Unitati Reconstrucția sistemului de irigare pe 4000 ha Construcția unui sistem de irigare prin picurare Construcția unui frigider cu capacitatea de 10 000 tone Procurarea unei linii de ambalare a legumelor 1 1 1 1 Pret, EUR 150 000 1 000 000 3 300 000 550 000

II.10. Studii valabile pentru proiect Studii valabile pentru proiect: 12. Buletin statistic ianuarie-decembrie 2012 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin _IV_2012.pdf, Biroul Național de Statistică

PROFIL INVESTIȚIONAL REGIONAL
I. Prezentarea companiei I.1. Informație generală Companie: Nume: Adresă: Telefon: E-mail: Web: Director: Descriere: Parcul Industrial CAAN oferă tuturor companiilor un mediu complet amenajat și dotat, atractiv și sigur pentru desfășurarea activității antreprenoriale. Parcul Industrial CAAN revoluționează piața în furnizarea serviciilor,acordarea în locaţiune a spațiilor administrative și de producere, susținerea integrală procesului de dezvoltare a rezidenților. Amplasarea strategică a parcului industrial în Zona de Dezvoltare Centru a țării, în orașul Strășeni, la doar 23 km de capitală - municipiul Chișinău, este unul din argumentele forte în selectarea și decizia de inchirere a spațiului de producere din cadrul Parcului. Distanța mică de capitală permite folosirea la maxim a resurselor și potențialului oferit de aceasta. Pe lîngă acest avantaj Parcul industrial CAAN datorită locației mai beneficiază de:  Conexiune la toate rutele importante de transport și acces către toate zonele importante din punct de vedere logistic.  Acces direct la drumurile naţionale şi internaţionale, inclusiv drumul naţional ChişinauUngheni-Sculeni-frontiera cu Romania, automagistrala M14 Brest-Briceni-Chişinău, drumul internaţional Chişinău-Leuşeni.  Amplasat în imediata apropiere de calea ferată "Chişinău-Ungheni".  Dispune de traseu de cale ferată cu conexiune la tronsonul de cale ferată "ChişinăuUngheni", conexiune cu traseul intern din spaţiile de depozitare şi terminalul de încărcare/descărcare. Parcul Industrial CAAN oferă în arenda, locațiune investitorilor străini şi locali spații administrative, oficii, spații de producție, spații de depozitare cu toate utilitățile necesare (apă, canalizare menajeră si pluvială, electricitate, gaz, drumuri de acces). Iniţierea unei afaceri în Republica Moldova poate uneori să necesite un efort considerabil. Cu ajutorul serviciilor Parcului Industrial CAAN, compania rezident va putea începe activitatea în cel mai scurt timp. Parcul industrial CAAN dispune de un bloc administrativ şi 4 blocuri mari de producere. Total suprafaţă spaţii - 75000 m²:

Zona Economică Liberă “Strășeni”
Republica Moldova, or. Strășeni, str. V. Crăsescu 1 +37369066444 a.rata@caan.md www.parkindustrial.md www.caan.md Andrei Rață

 

Total spaţii pentru oficii - 12400 m² Total spaţii de producere - 58800 m²  Bloc de producere nr. 1 - 35300 m²  Bloc de producere nr. 2 - 10600 m²  Bloc de producere nr. 3 - 6800 m²  Bloc de producere nr. 4 - 6100 m²

Activități care pot fi desfășurate în Zonele economice libere:

1. Producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 2. Sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova 3. Genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus 4. Activitate comercială externă – comercializarea en-gross a mărfurilor importate în zona liberă din afara teritoriului vamal al RM şi livrate la export 5. Activitate de transport – transportarea mărfurilor importate sau exportate prin zona liberă cu mijloace de transport aerian sau naval.

Activități care NU pot fi desfășurate în Zonele economice libere:

• importul tutunului şi a produselor din tutun; • producerea produselor din tutun; • producerea, transportarea şi păstrarea armamentului; • alte activităţi interzise de legislaţia RM.

Caracteristici & Utilități:
        

Parcul Industrial CAAN este în totalitate privat și nu este grevat de careva sarcini. Spatii de producere și administrative de peste 75000 m2, ce se întind pe o suprafață de peste 16 ha. Teren liber adiacent pentru extindere - 12 ha. Disponibilitatea întregii game de utilități necesareactivității economice. Capacități de energie electrică pînă la 10 MW. Amplasare strategică în zona industrială, la doar 15 km de municipiul Chişinău. Acces direct la drumurile naţionale şi internaţionale şiconectare la calea ferată prin tronson propriu. Zonă de control vamal autorizată pe teritoriul parcului industrial, inclusiv Postul vamal Străşeni. Companii de Brokeri vamali.

 

Experiența de activitate de peste 10 de ani după principiile parcului industrial. Servicii complexe de asistență și consultanță managerială.

Imobile: Denumire Descriere Clădire de formădreptunghiulară în plan cu 4etaje.  Dimensiunile în axe sunt147x24 m.  Distanţa între coloane este -6x6 m.  Înălţimea cladire - 12,80 m.  Înălţime etaj - 3,0 m.  Suprafaţa construită - 3100 m².  Suprafaţa totală - 10900 m². Clădire de formădreptunghiulară în plan.  Dimensiunile în axe sunt241x144 m.  Distanţa între coloane este - 12x24 m.  Înălţimea cladire - 14,60 m.  Suprafața totală - 35300 m². Structura portantă - elementeprefabricate din beton armat.Blocul este dotat cu macaralecu capacitatea de 10 tone și 5 tone. Blocul este asigurat cu energieelectrica de la 4 staţii:  Nr.1 - 2x1000 kW  Nr.2 - 2x1000 kW  Nr.3 - 2x1000 kW  Nr.4 - 1x1000 kW Clădire de formădreptunghiulară în plan.  Dimensiunile în axe sunt145x73 m.  Distanţa între coloane este - 10x18 m.  Înălţimea cladire - 14,90 m.  Suprafaţa totală - 10600 m². Blocul este dotat cu macaralecu capacitatea de 10 tone și 5 tone. Blocul este asigurat cu energieelectrica de la 2 staţii:  Nr.5 - 1x1000 kW  Nr.6 - 1x1000 kW Clădire de formădreptunghiulară în plan. Eainclude ambele tipuri de spatii spatii de producere si spatiipentru oficii in 3 etaje.  Dimensiunile în axe sunt145x36 m.  Distanţa între coloane este -6x6 m.  Înălţimea clădire - 11,25 m.  Înălţime etaj - 3,0 m.  Suprafaţa construită - 5370 m².  Suprafaţa totală - 6800 m2. Blocul este asigurat cu energieelectrica de la staţia  Nr.9 -1x1000 kW Clădire de formădreptunghiulară în plan cu 4etaje.  Dimensiunile în axe sunt61x25 m.  Distanţa între coloane este -6x6 m.  Înălţime cladire - 12,60 m.

Bloc administrativ

Bloc de producere nr.1

Bloc de producere nr.2

Bloc de producere nr.3

Bloc de producere nr.4

  

Înălţime etaj - 3,3 m. Suprafaţa construită - 1500 m². Suprafaţa totală - 6100 m²

Restaurantcantină

Clădire de formădreptunghiulară în plan cu 2etaje.  Dimensiunile în axe sunt48x25 m.  Înălţime cladire - 7,4 m.  Înălţime etaj - 3,3 m.  Suprafaţa construită - 1300 m².  Suprafaţa totală - 2700,0 m². Capacitatea de deservire - 100persoane, cu posibilitate de extindere după necesitate.

Utilități:

Infrastructura Parcului industrial include utilitățile:
    

Complex autonom funcţional de aprovizionare cu energie electrică cu tensiune de pest e 10 miikW; Gaz, apă şi canalizare; Sistem de stingere a incendiilor; Rețele moderne de comunicații și telecomunicații; Acces direct la drumurile naţionale şi internaţionale, inclusiv drumul naţional ChişinăuUngheni-Sculeni-frontiera cu Romania, automagistrala M14 Brest-BriceniChişinău, drumul internaţionalChişinău-Leuşeni. Dispune de traseu de cale ferată cu conexiune la tronsonul "Chişinău-Ungheni", şi conexiune cu traseul intern din spaţiile de depozitare şi terminalul de încărcare/descărcare. Drumuri interne ce permit utilizarea oricăror tipuri de automobile și autocamioane (tiruri, autocamioane de mare tonaj etc.). Parcare pentru camioane, zona manipulare tiruri. Cîntar de mare tonaj.

  

Avantajele activității agenților economici în cadrul Zonei Economice Libere:

1. Protecția investițiilor din partea Statului 2. Statutul legal al Zonei Economice Libere este reglementat și poate fi modificat doar prin Legea Parlamentului RM 3. Posibilitatea transferului profitului obținut peste hotarele Republicii Moldova 4. Tratament preferențial pentru stimularea activității economice 5. Imposibilitatea de expropriere, naționalizare, sechestrare și confiscare altfel decât prin

decizia judecătorească 6. Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani din momentul înregistrării în calitate de Rezident al Zonei Economice Libere 7. Circulația liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul Zonei Economice Libere 8. Posibilitatea de transmitere a mărfurilor (serviciilor) de la un Resident la altul în cadrul Zonei Economice Libere doar cu factura de transport, fără perfectarea declarațieie vamale. 9. Tratament vamal preferențial (Postul Vamal este situat în cadrul Zonei Economice Libere) 10. Taxe preferențiale

Facilităţi fiscale privind zonele economice libere:

1. Scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM 2. Scutire de 25% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din alte activităţi decît exportul de mărfuri (servicii) 3. Scutire totală timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puţin un milion USD 4. Scutire totală timp de 5 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puţin cinci milioane USD 5. T.V.A. nu se aplică mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul zonelor libere 6. Cota zero a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate din zona liberă în afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din restul teritoriului Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenţii diferitor zone libere din Republica Moldova unul altuia 7. Scutire de plata accizelor pentru mărfurile introduse în zona liberă din afara Republicii Moldova, din alte zone libere, din restul teritoriului Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi exportate în afara Republicii Moldova 8. Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri efectuate în interiorul zonei libere şi livrările de mărfuri dintr-o zonă liberă în alta.

II.2. Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului Descrierea serviciilor & produselor ale proiectului   Zona Eonomică Liberă Strășeni oferă spre locațiune companiilor naționale și internaționale spații pentru desfășurarea activității de antreprenoriat. Beneficiile majore de care urmează să beneficieze rezidenții Zonei Economice Libere sunt reprezentate de avantajele fiscale și economice, fiind protejați prin lege.