Curriculum vitae

Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail

Leahu Ion Or. Chișinău Mobil: 079015277 johnleahu@yahoo.com

069443326

Naţionalitate Moldovean Data naşterii 30-03-1988 Sex Masculin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Intervievator Coordonator de Proiect, Centrul de Analiza si Investigatii Sociologice, Politilogice și Psihologice, CIVIS. Prestator de servicii, IMAS-Inc. Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Studii Superioare Numele şi tipul instituţiei de Facultatea Tehnologie si Management in Industria Alimentara învăţământ /furmizorul de formare Perioada Septembrie 2009 – Iunie 2013 Calificarea / diploma obţinută Inginerie si Management in Industria Alimentara Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Tehnica din Moldova învăţământ / furnizorului de formare

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba engleza Limba franceza Limba Rusa Competenţe şi abilităţi sociale 1 2 3

Înţelegere Ascultare Citire Mediu Mediu Avansat 1 2 3 Mediu Mediu Avansat

Vorbire Scriere Participare la Discurs oral Exprimare conversaţie scrisă 1 Mediu 1 Mediu 1 Mediu 2 Mediu 2 Mediu 2 Mediu 3 Avansat 3 Avansat 3 Avansat

- abilitate în relaţiile interumane; - abilitate de a lucra în echipă; - adaptabilitate in faţa unor situaţii noi; - abilități deosebite de comunicare cu diferite persoane

Competenţe şi aptitudini organizatorice - abilităţi în planificarea activităţii; - abilităţi de analiză şi sinteză a unor situatii; - sociabil, responsabil, serios, perseverent, punctual. - abilităţi în aplicarea şi respectarea regurilor; - bun organizator al sistemului informaţional, al contactelor necesare (întâlniri de lucru, conferinţe); - capacitate de gestionare corectă a timpului, de realizare a unei sarcini. Competenţe şi aptitudini de • Cunoștinţe PC utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini - Lectură; - Sport; - Muzică.

Permis de conducere Categoria B Informaţii suplimentare Starea civilă: Casatorit. Copil: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful