You are on page 1of 3

KAMPANIA

CO WYBRAĆ?
OGRZEWANIE PODŁOGOWE GRZEJNIKI
Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

WYBIERZ NAJLEPIEJ WYBIERZ Plan kampanii – jesień 2008


obydwie OPCJE

?<8K@E>:FD9@E8K@FEJ
N
 ?8KËJ9<JK#
LE;<I=CFFI?<8K@E>
Przedstawiamy Państwu doskonałe połączenie Wrzutki FII8;@8KFIJ6

Pomagając klientom dobrać optymalne rozwiązanie grzewcze, nie wybieraj


już pomiędzy ogrzewaniem podłogowym a grzejnikami. Wybierz obydwa
rozwiązania – razem stanowią doskonałe połączenie, najlepszy sposób
na zapewnienie komfortu cieplnego w każdym wnętrzu.

NNN%GLIDF%:FD
:?FFJ<9<JK#
:?FFJ<9FK?

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA I WIEDZY Reklama


Wiemy, jak ułatwić Ci dobór doskonałego rozwiązania dla każdego
LE;<I=CFFI?<8K@E> I8;@8KFIJ

DYSTRYBUTORZY I INSTALATORZY
klienta. Dostarczamy je już bowiem od 30 lat. Na wszystkie elementy 

instalacji – rury, izolację, rozdzielacze, termostaty i grzejniki – udzielamy


solidnej 10-letniej gwarancji Purmo.
THE HOT ISSUE
Jeśli więc chcesz zawsze dostarczać swoim klientom doskonałe połączenie ALL THE LATEST NEWS FROM THE HEART OF THE WARM SOCIETY

HOW TO RAISE YOUR SALES?

ogrzewania podłogowego i grzejników, po prostu skontaktuj się z nami.


Razem zaoferujemy najlepsze rozwiązania grzewcze. Gazetka HAPPIER GERMANS UNDERFLOOR
ENJOY WARMER FEET HEAT MAKES
PROFITS RISE

ENERGY SAVING
& CONTROLLABLE COMFORT

PLAN KAMPANII
1

ANIMATED INTRO

UNDERFLOOR HEATING

JESIEŃ 2008 Strona www WIN A LEATHERMAN!

RADIATORS
Guess the perfect
combination of
answers and
enter the draw!

Kontynuujemy nasze działania promocyjne w całej Europie. Dzięki

:8DG8@>E

?<8K@E>:FD9@E8K@FEJ
sprawdzonej kombinacji obecności w prasie branżowej, wysyłki bezpośredniej
oraz materiałów promocyjnych w punktach sprzedaży, znów będziemy silnie :?FFJ@E>9<KN<<E N
 ?8KËJ9<JK# JUST TICK THE BOXES YOU COULD BE A WINNER
LE;<I=CFFI?<8K@E> I8;@8KFIJ6

wspierać lokalne inicjatywy handlowe. Mailing bezpośredni


LE;<I=CFFI?<8K@E>
FII8;@8KFIJ6
Headline to this article

STRATEGIA MEDIOWA
Jesienią planujemy intensywną obecność w wiodących europejskich Tylko dla dystrybutorów
magazynach branżowych poprzez reklamy i wrzutki.

NNN%GLIDF%:FD
Materiały w punkcie LE;<I=CFFI?<8K@E> I8;@8KFIJ

sprzedaży

?<8K@E>:FD9@E8K@FEJ
Dziennikarze

:8DG8@>E
Informacja Informacja
prasowa N
 ?8KËJ9<JK# prasowa
:?FFJ@E>9<KN<<E
LE;<I=CFFI?<8K@E>
Mailing bezpośredni
LE;<I=CFFI?<8K@E> I8;@8KFIJ6

FII8;@8KFIJ6
WWW.PURMO.PL
UŁATWIAMY TWOIM KLIENTOM
WYBÓR POŁĄCZENIA
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO GRZEJNIKÓW
Przyciągające uwagę akcje marketingowe będą wspierać Twoje lokalne inicjatywy w zakresie
sprzedaży, inspirując Twoich klientów do zastosowania doskonałego połączenia ogrzewania
podłogowego z grzejnikami. Dzięki kampanii zainteresujemy rynki europejskie naszym pomysłem
na lepsze ogrzewanie.

THE HOT ISSUE


?<8K@E>:FD9@E8K@FEJ

ALL THE LATEST NEWS FROM THE HEART OF THE WARM SOCIETY

HOW TO RAISE YOUR SALES?

=ifdk_\`e`k`Xc[\j`^ekfk_\Ôkk\[
PFLIJB@CCJ FLI<OG<IK@J<

N
 ?8KËJ9<JK#
jfclk`fe#`kËjj`dgcpXZfdY`eXk`fef]

LE;<I=CFFI?<8K@E>
FII8;@8KFIJ6
9<:8LJ<9<JK 9<JK<HL8CJ9<KK<I HAPPIER GERMANS UNDERFLOOR
ENJOY WARMER FEET HEAT MAKES
Testimonial/interview PROFITS RISE

ENERGY SAVING
& CONTROLLABLE COMFORT
Radiators & Underfloor heating

N\Ëcce\m\ic\Xm\pflkf[fXcck_\_Xi[nfib%8j<lifg\Ëjc\X[`e^gXike\in`k_`e_\Xk`e^
jfclk`fej#n\X`dkfdXb\`kXj\XjpXjgfjj`Yc\kfnfibn`k_fligif[lZkj%Jf`]pflj\e[
ljpfliZljkfd\iËjÕffi$gcXe#n\ËccZXcZlcXk\Xcck_\gXikjpfle\\[Xe[i\kliekfpflX
]lccpZfeÔ^li\[gcXe]fiÔkk`e^%
Pflijb`ccjXe[\og\i`\eZ\n`k_`e_\Xk`e^Xi\Xccpfle\\[kfÔkXele[\iÕffi_\Xk`e^jpjk\d%
9lk`]XkXepjkX^\f]k_\gifa\Zkpfle\\[jlggfik#flik\Z_e`ZXcX[m`jfijXi\fecpXg_fe\
ZXccXnXp%AljkZfekXZkljXe[n\Ëcc[`jZljjk_\gfjj`Y`c`k`\jkf^\k_\i%

WRZUTKI
:8DG8@>E
NNN%GLIDF%:FD

:?FFJ<9<JK# Aby zaprezentować zalety


:?FFJ<9FK?
doskonałego połączenia, zamieścimy
wrzutki w wiodących magazynach
dla instalatorów.
:?FFJ@E>9<KN<<E
LE;<I=CFFI?<8K@E> I8;@8KFIJ6

LE;<I=CFFI?<8K@E> I8;@8KFIJ
MAILING BEZPOŚREDNI
K?<G<I=<:K:FD9@E8K@FE Dzięki tej akcji będziesz na bieżąco
informowany o przebiegu kampanii.
Mailingi bezpośrednie zmotywują też
 <EHJ>;EFJ?C7B>;7J?D=IEBKJ?ED":EDÊJ9>EEI;8;JM;;DKD:;H<BEEH
>;7J?D=7D:H7:?7JEHIÅ9>EEI;J>;C8EJ>
K_`jg\i]\ZkZfdY`eXk`fe\eXYc\jpflkfgifm`[\pfliZljkfd\ijn`k_fgk`dXc`e[ffiZc`dXk\
Twoich klientów do zastosowania
doskonałego połączenia i umożliwią
Zfd]fikÆXe[]fi*'p\Xijn\_Xm\dX[\^\kk`e^`k\Xjp%N_\k_\i`kËj`ejlcXk`fe#g`g\j#
dXe`]fc[j#k_\idfjkXkjfiiX[`Xkfij#Glidfjlggc`\j`kXcc%8ccZfdgfe\ekjXi\]lccpZfdgXk`Yc\#
Xe[c`b\Xccflijfclk`fej#k_\pXccZfd\n`k_fli]XdfljGlidf('$p\Xi^lXiXek\\%
=`e[flk_fn\Xjp`k`jkfZi\Xk\k_\g\i]\ZkZfdY`eXk`feXknnn%glidf%Zfd

im uzyskanie dodatkowych informacji


REKLAMA na temat naszych rozwiązań. Chcemy
Dwustronne reklamy w magazynach branżowych także zachęcić Twoich klientów
pokażą, że ogrzewanie podłogowe i grzejniki do wzięcia udziału w losowaniu
w jednej instalacji stanowią doskonałe połączenie. wspaniałego wielofunkcyjnego
1
narzędzia firmy Leatherman.

MATERIAŁY W PUNKTACH 7

STRONA INTERNETOWA
NNN%GLIDF%:FD

SPRZEDAŻY Wszelkie potrzebne informacje,


Interesujące materiały specyfikacje techniczne produktów
będą wspierać sprzedaż ANIMATED INTRO
oraz szeroki wybór materiałów do
w salonach
wystawowych Twoich
UNDERFLOOR HEATING pobrania, będą na wyciągnięcie ręki
dzięki stronie internetowej. Aby
oraz Twoich klientów. WIN A LEATHERMAN!
Guess the perfect
combination of dodatkowo pobudzić zainteresowanie
LE;<I=CFFI?<8K@E> I8;@8KFIJ
answers and

klientów, w czasie trwania kampanii


enter the draw!
K?<G<I=<:K:FD9@E8K@FE

na stronie www będą przeprowadzane


atrakcyjne konkursy.
RADIATORS

Purmo Polska
ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa
tel.: 022 643 25 20, fax: 022 643 99 95, purmow@purmo.pl