RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

Mata Pelajaran dan Kelas : Tema/ Tajuk : Masa : 1. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Dunia Komputer 9.00pagi – 10.00 pagi 1.1, 1.2

Standard pembelajaran:

2.

Objektif pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: l. Menyatakan maksud komputer ll. Mengenal dan menyenarai jenis komputer.

3.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: l. Murid mengenalpasti maksud komputer dan menyenaraikan jenis-jenis komputer melalui perbincangan dengan rakan kumpulan dibawah bimbingan guru. II. Murid menjalankan aktiviti 1 dan aktiviti 2 ( modul TMK ) dalam kumpulan. III. Aktiviti perbincangan/ pembentangan iv. Murid diberi pengukuhan dengan menjawab soalan secara individu ( penilaian 1 dalam modul TMK )

4.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): TMK, Kreativiti, KBKK

5.

Bahan Bantu Belajar: Modul TMK, Lembaran Kerja

6.

Penilaian pengajaran dan pembelajaran: Menggunakan Lembaran Kerja (Modul p&p)

7.

Refleksi: l. ll. 20 orang murid mencapai objektif pembelajaran 1 dan 2 10 orang murid diberi bimbingan untuk menjawab Lembaran Kerja (Modul P&P).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful