Аутори: О.Тодоровић и С.

 Огњановић 
РАДНИ ЛИСТИЋ  
Писање и читање стотина прве хиљаде 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Име и презиме 

1. Упиши бројеве који недостају.

100 200 300

700

1000

2. Дате бројеве прочитај и запиши речима.

400 ___________________________

300 ___________________________

500 ___________________________

700 ___________________________

200 ___________________________

800 ___________________________

1000 ___________________________

900 ___________________________

3. Напиши цифрама следеће бројеве:

три стотине: _____

шест стотина: _____

две стотине: _____

сто: _____

седам стотина: _____

хиљаду: _____

4. Број 600 садржи ____ стотина.

Број 700 садржи ____ стотина.
Број 900 садржи ____ стотина.
Број 1 000 садржи ____ стотина.
Број 100 садржи ____ стотину.

 

 

 

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 
РАДНИ ЛИСТИЋ  
Писање и читање бројева прве хиљаде 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Име и презиме 

1. Упиши бројеве који недостају.

410

411

416

419

2. Дате бројеве прочитај и запиши речима.

420 ___________________________

387 ___________________________

501 ___________________________

756 ___________________________

221 ___________________________

808 ___________________________

199 ___________________________

909 ___________________________

3. Напиши цифрама следеће бројеве:

сто седамдесет шест: _____

двеста једанаест: _____

осамсто двадест три: _____

триста тринаест: _____

петсто пет: _____

седамсто шездесет један: _____

четиристо четрдесет: _____

деветсто деветнаест: _____

4. Напиши све троцифрене бројеве цифрама: 3, 1 и 5, али тако да ниједну

цифру не поновиш.

________________________________________________________

 

 

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 
5. Напиши све троцифрене бројеве цифрама: 6, 0 и 4, али тако да ниједну

цифру не поновиш.
________________________________________________________

6. Напиши све троцифрене бројеве цифрама: 2, 8 и 9. Исту цифру можеш

да поновиш више пута.
________________________________________________________

7. Напиши све троцифрене бројеве цифрама: 1, 0 и 2. Исту цифру можеш

да поновиш више пута.
________________________________________________________

8. Попуни табелу.

99

а-1

899

200

а

999
321

а+1

525

900

9. Напиши бројеве који недостају.

а)
503

501

497

494

б)
992
 

 

 

994

998

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 
РАДНИ ЛИСТИЋ  
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСНЕ ВРЕДНОСТИ ЦИФРЕ У БРОЈЕВИМА ДО  1 000 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Име и презиме 

1. Број 46 има 4 десетице и ___ јединица.
Број 70 има ___ десетица и ___ јединица.
Број 33 има ___ десетице и ___ јединице.
Број 85 има ___ десетица и ___ јединица.

2. Број 246 има 2 стотине 4 десетице и ___ јединица.
Број 372 има ___ стотине ___ десетица и ___ јединице.
Број 654 има ___ стотинa ___ десетица и ___ јединице.
Број 409 има ___ стотине ___ десетица и ___ јединица.

3. Напиши све троцифрене бројеве који садрже једнак број стотина и јединица,
а цифра десетица је 5.
_________________________________________________________

4. Напиши троцифрен број чија је цифра десетица 7, стотина је за 2 већа, а
јединица је за 5 мања.
_________________________________________________________
Добијени бој напиши речима: _______________________________

 

 

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 

5. Напиши троцифрен број чија је цифра стотина 4, која је за 4 мања од цифе
јединица, а за 4 већа од цифре десетица.
_________________________________________________________
Добијени бој напиши речима: _______________________________

6. Напиши троцифрен број чија је цифра десетица 2, која је за 4 мања од
цифе стотина, а једнака је цифри јединица.
_________________________________________________________
Добијени бој напиши речима: _______________________________

7. Напиши све троцифрене бројеве чија је цифра стотина мања од 2, а
цифра јединица је већа од 8.
_________________________________________________________

8. Напиши све троцифрене бројеве који садрже једнак број стотина, десетица
и јединица.
_________________________________________________________
Који од написаних бројева има збир цифара 3? _______

Добијени бој напиши речима: _______________________________

Напиши све троцифрене бројеве чији је збир цифара 3.

_________________________________________________________

 

 

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 

9. Напиши све троцифрене бројеве чији је збир цифара 2.
_________________________________________________________

10. На слици је приказан део бројевне траке. Упиши број који садржи 6
стотина, 8 десетица и три јединице и број који садржи 6 стотина, 9 десетица
и 2 јединице.

686

 

 

 

687

688

234. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА до 1 000    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. 90. 290. 284. 227 _______________________________________     . 19. 17. Поређај бројеве редом од најмањег до највећег: 14. 98.   10 = 10 300 700 10 20 600 200 32 47 300 300 22 20 710 75 76 800 < 740 790       360 630 150 510 940 940 830 850 730 121 120 140 120 919 956 104 101 525 504 740 > 2. Упореди бројеве.Тодоровић и С. 218. 18. 298. 271. 219. 217. 71.Аутори: О. 34. 84. 27 _______________________________________ Поређај бројеве редом од највећег до најмањег: 214.

Аутори: О. Који највећи број може да се напише цифрама 3. а мање од 404. Колико стотина има једна хиљада? ______ 7. 3 и 6? _________ Напиши речима добијени број: ___________________________________________________           . 4 и 5? _________ Напиши речима добијени број: ___________________________________________________ 9.Тодоровић и С. Који најмањи број може да се напише цифрама 8. Напиши све троцифрене бројеве веће од 388. ____________________________________________________________________ 4. 590 600 640 499 501 699 702 379 720 605 410 820 703 500 402 909 300 201 777 802 659 999 789 559 819       5. Огњановић  3. Који је број за 1 већи од 999? _______ 8. Напиши: а) највећи двоцифрен број _____ б) највећи троцифрен број _____ в) најмањи двоцифрен број _____ г) најмањи троцифрен број _____ 6. Напиши стотину која се налази између датих бројева.

308. 525. 189.Тодоровић и С. 625. Плавом бојом заокружи бројеве у којима се цифра 5 налази на месту десетица и зеленом бојом заокружи бројеве у којима се цифра 9 налази на месту јединица. 830. Дате двоцифрене бројеве напиши као збир десетица и јединица. 843. 562.   25 = 2 · 10 + 5 79 = __ · 10 + __   54 = 5 · __ + __ 41 = __ · __ + 1  38 = __ · __ + __ 65 = __ · __ + __     2. 152. 496 = 4 С + 9 Д + 6 Ј 357 = __ С + __ Д + __ Ј 208 = __ С + __ Д + __ Ј 511 = __ С + __ Д + __ Ј 340 = __ С + __ Д + __ Ј ____ = 2 С + 7 Д + 0 Ј _____ = 10 С                 .                  _______________________________________________________________________      4. 891.Аутори: О.                   2 · 100 + 8 · 10 + 6 · 1 = ______ 5 · 100 + 3 · 10 + 0 · 1 = ______ 9 · 100 + 0 · 10 + 9 · 1 = ______ 5 · 100 + 3 · 10 + 0 · 1 = ______ 4 · 100 + 6 · 10 + 3 · 1 = ______ 4 · 100 + 0 · 10 + 0 · 1 = ______ Добијене бројеве поређај по величини редом од најмањег до највећег. 312. Напиши одговарајуће троцифрене бројеве. Црвеном бојом заокружи бројеве у којима се цифра 3 налази на месту стотина.   256. 519   3. 981. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПИСАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ  а∙100+b∙10+c    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме      1.

 Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПИСАЊЕ БРОЈЕВА РИМСКИМ ЦИФРАМА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Запиши арапским цифрама следеће бројеве:   I = 1  V = 5  X = 10  L = 50  C = 100    CMXXIX = XLVII = CCCLXXXVI = DCXVII = CCLXXVI = IV = DCCCLXXV = DXII= XXV = DCXIX = DCCXCII = CDXXV = CMLXXIV = LX = CXLV = DCLXI = DCCXXVI = LXXIX = CMXLV = CLXXXIV = DCCLV = XLIX = CCXXII = CDLXII =             .Тодоровић и С.Аутори: О.

 Огњановић  2.   Водоравно  Усправно 1. Запиши римским цифрама следеће бројеве:           1 = __ 17 = _____ 24 = _____ 31 = _____ = __ 100 = _____ 204 = _____ 500 = _____  1000 = __ 909 = _____ 780 = _____ 659 = _____      10     3. Број 382 записан римским цифрама. Број 152 записан римским цифрама.        3.  4. Попуни укрштеницу. Број 177 записан римским цифрама. Број 111 записан римским цифрама.Аутори: О. Број 191 записан римским цифрама. Број 393 записан римским цифрама.    .  6.  5. Број 286 записан римским цифрама.Тодоровић и С.  6.  2.

Попуни табелу. Огњановић  4.Тодоровић и С.   Речима Педесет један Арапским цифрама 51 Римским цифрама LI CCXCIV 191 Девет стотина девет CCCLXXXIX 496                                                                               .Аутори: О.

.48 = .Аутори: О... Израчунај. 81+ 9 = . 74 + 15 = ..29 =. 64 . 39 . 35 + 3= .... 61 + 6 = .. 13 + 18 = .10 = .....         2 6 + 3 7 - 7 0 5 2 5 3 + 4 6 - 4 4 3 9       - 8 3 5 7             4 9 + 1 9 - 6 0 1 9 1 8 + 3 8 .59 = ....... 73 + 27= . 57 .......      2. 55 + 9 =.. 97 . 63 + 8 = .......... 66 .. 61 + 29 = ............. 52 + 18 = ...18 = .... 74 + 8 = ... 55 + 15 = .. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1....... 39 + 4 = ............ 89 + 0 = . Израчунај. 38 + 4= . 89 + 3 = ... 15 + 39=. 72 .37 = ... 77 + 14 = . 54 ...2 = .Тодоровић и С.... 98 . 63 + 18 = .0 = .. 23 .29 = ..

Попуни таблицу. Јован скупља сличице животиња.Тодоровић и С. Огњановић  3. Израчунај на најлакши начин. Упиши бројеве тако да дате једнакости буду тачне. У табели је приказан број дупликата које Јован има. 37 + 18 = 18 + ___ 45 + 54 = 54 + ___ 9 + 31 = ___ + 9 4. а 56 43 51 33 b 37 28 49 25 a+b a-b 6.Аутори: О. 27 + 48 + 13 = __________________________________________ 33 + 17 + 46 = __________________________________________ 29 + 39 + 11 = __________________________________________ 5. Назив сличице Лисица Вук Зец Јеж Број 26 19 11 27 Колико укупно дупликата има Јован? ___________ Којих сличица има највише? __________ Колико више има сличица јежа него сличица вука? __________           .

.. 396 + 6 = ... 777 + 4 = . 547 + 1 = ... 136 + 8 = ........ 577 + 9 = . 725 + 7 = .. 638 + 8 = ... 529 + 8 = .... 979 + 8 = .... 613 + 7 = . 980 + 2 = . 395 + 4 = ......      2..... 813 + 8 = .... 891 + 3 = .. 746 + 6 = . 665 + 3 = . 611 + 6 = . 357 + 6= .Аутори: О.....Тодоровић и С.... 744 + 1 = ......... Израчунај..         2 4 5 + 7 3 1 7 + 8 4 0 9 + 9 3 2 3 + 8 4 5 7 + 6 4 + 5 2 5 4 5 7 + 9 3 0 8 + 6 8 0 6 + 4 8 + 8 6 4       ... 637 + 8 = .. 232 + 9 = .......... 734 + 7= . 422 + 9 =.......... Израчунај... 555 + 5 = . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНОГ  И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.... 899 + 0 = ... 550 + 9 =.. 388 + 4= . 15 5 + 9 =....

Колико путника је било у другом вагону? ________________________________________________________________ Одговор: У другом вагону је било ____ путника. а ученика трећег за 7 више. Број три стотине седамдесет осам увећај за седам. а ђеврека за 3 више. Колико ученика трећег разреда има у тој школи? ________________________________________________________________ Одговор: Ученика трећег разреда има ____ . У једном вагону је било 326 путника.Аутори: О. Огњановић      7 5 6 + 6 9 3 5 + 5 4 6 6 + 5 7 2 7 + 1 5 5 8 + 3 9 + 3 1 1 1 9 9 + 2 6 6 6 + 3 9 8 5 + 4 8 + 8 6 8       3. а у другом 8 путника више. ________________________________________________________________ 5. У једној школи има 136 ученика другог разреда. 6. . У једној пекари су испекли 879 ражаних кифли. 4. Колико ђеврека је испечено у тој пекари? ________________________________________________________________ Одговор: Испечено је         ____ ђеврека .Тодоровић и С.

.. Израчунај.. 725 . 813 . 130 . 395 ....2 = ... 980 ...1 = . 396 .3 =.4 = ..8 = .... 547 ..7 = . 638 ...9 = .. 637 .....0 = ...... 155 ... 559 . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОДУЗИМАЊЕ  ЈЕДНОЦИФРЕНОГ  ОД  TРОЦИФРЕНОГ   БРОЈА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1..8 = .9 = .6 =.8 = ... 979 .. 529 . 617 .... 613 . 777 . 577 .7 = ..6 = ....9 = . 232 ..6 = .......7 = ..7 = ..7 = . 744 ..9 =.... 899 .....Тодоровић и С. 357 .. 746 ....4 = ... 898 .6 = ....6 = . Израчунај.8 = . 734 .....Аутори: О.8 = . 388 .........             2 4 5 7 3 1 7 8 4 0 9 9 3 2 3 5 4 5 3 8 5 2 4 5 4 5 7 9 3 0 8 9 8 0 6 7 8 6 8 4   . 555 . 665 ...3 = .4 = .      2.. 422 .8 = ...

Колико ексерчића је остало у кутији? ________________________________________________________________ Одговор: У кутији је остало ____ ексерчића. Колико ученика трећег разреда има у тој школи? ________________________________________________________________ Одговор: Ученика трећег разреда има ____ . Број шест стотина седамнаест умањи за девет. У једној школи има 122 ученика четвртог разреда. Мајстор је употребио 7. У једној кутији је било 500 ексерчића. а ученика трећег за 3 мање. Симон је висок 133 cm. Колико је висок Симонов брат? ________________________________________________________________ Одговор: Симонов брат је висок ____ cm .Тодоровић и С. 4.           . ________________________________________________________________ 5. a његов брат је за 4 cm нижи од њега. Огњановић      7 5 6 6 9 3 5 5 4 6 6 7 7 2 7 1 5 5 8 0 3 1 9 1 1 9 9 2 6 6 6 8 9 8 5 6 8 6 8 9       3. 6.Аутори: О.

.. 680 + 20 = ... 835 + 15 = .        2.... 637 + 83 = ....... 136 + 80 = ... 638 + 82 = ... Израчунај... 388 + 44 = . 811 + 30 = . 555 + 55 = .Аутори: О.. 665 + 76 = .......... 611 + 63 = ....... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНОГ  И  ДВОЦИФРЕНОГ  БРОЈА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.. 613 + 79 = ........ 744 + 16 = .           2 4 5 + 2 7 3 1 7 + 3 8 4 0 9 + 6 9 3 2 3 + 7 8 4 5 7 + 2 6 9 4 + 5 2 5 4 5 7 + 8 9 3 0 8 + 9 6 8 0 6 + 4 4 6 8 + 8 6 4   ...... 396 + 68 = .. 813 + 87 = .. 979 + 84 = . 777 + 45 = . 547 + 23 = .. 548 + 12 = .. 357 + 68 = ....... 155 + 96 =.Тодоровић и С. 232 + 99 = ..... 421 + 99 =... 529 + 11 = ....... 725 + 79 = . 315 + 44 = ....... Израчунај... 734 + 77= . 746 + 69 = .... 550 + 20 =...

4.Тодоровић и С.Аутори: О. Колико је висок Дарин брат? ________________________________________________________________ Одговор: Дарин брат је висок           ____ cm. У једној школи има 115 ученика трећег разреда. Дара је висока 127 cm. Огњановић      7 5 6 + 5 6 9 3 5 + 9 5 4 6 6 + 1 5 7 2 7 + 2 1 5 5 8 + 9 3 1 9 + 3 1 1 1 9 9 + 2 2 6 6 6 + 8 3 9 8 5 + 4 4 7 8 + 8 6 8       3. Број шест стотина седамдесет осам увећај за тридесет и три. ________________________________________________________________ 5. а у другој 26 више. а њен старији брат је од ње виши за 34 cm. Драгиша је купио оловку чија је цена 256 динара и гумицу за 99 динара. 6. Колико новца је Драгиша потрошио? ________________________________________________________________ Одговор: Драгиша је потрошио ____ динара. Колико ученика трећег разреда има у друго школи? ________________________________________________________________ Одговор: У другој школи има ____ ученика трећег разреда . .

..82 = . 746 ..... 725 . 613 ....98 = . 555 ...30 = .. Израчунај....32 =....45 = ... 980 ..74 = ... 734 .........68 = .87 = .. 898 ..77 = ..89 = .             2 4 5 3 7 3 1 7 2 8 4 0 9 5 9 3 2 3 4 5 4 5 3 6 8 5 2 4 2 5 4 5 7 6 9 3 0 8 1 9 8 0 6 3 7 8 6 8 8 4   .. 813 .76 = .......99 = . 395 .. 638 .. 422 ......87 = ..90 = . 665 ... 559 . 547 ......65 = ..89 = .. 130 ..98 = .. 979 . 388 .26 = ... 577 .44 = .. 899 .68 = .... 529 . 155 .87 = . 637 ...... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОДУЗИМАЊЕ  ДВОЦИФРЕНОГ  ОД  TРОЦИФРЕНОГ   БРОЈА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Израчунај.. 232 ..      2.. 617 -16 = .43 = .68 =... 396 .....Аутори: О.49 =. 744 .. 357 .18 = .Тодоровић и С.. 777 .74 = .80 = ..

Аутори: О. У фабрици су у јануару произвели 508 дечијих трицикала. Колико трицикала је произведено у фебруару? ________________________________________________________________ Одговор: У фебруару је произведено ____ трицикала .         . 6. У једној кутији је било 200 дечијих капа. Број пет стотина педесет и пет умањи за шездесет седам.Тодоровић и С. Колико је висок Алексин брат? ________________________________________________________________ Одговор: Алексин брат је висок ____ cm . Огњановић  7 5 6 7 6 9 3 5 6 5 4 6 6 8 7 7 2 7 5 1 5 5 8 6 0 3 1 9 2 1 1 9 9 1 2 6 6 6 7 8 9 8 5 9 5 8 6 1 9       3. Продавачица је извадила 24. 4. Колико капа је остало у кутији? ________________________________________________________________ Одговор: У кутији је остало ____ капа. a његов малађи брат је за 26 cm нижи од њега. ________________________________________________________________ 5. Алекса је висок 131 cm. а у фебруару за 19 мање.

.... 529 + 300 = . 232 + 765 = ... 421 + 448 =. 434 + 343= .. 613 + 323 = . 136 + 800 = ...... 665 + 334 = .. 680 + 205 = ..... 354 + 245 = ...... 322 + 455 = .. 540 + 230 = .......... Израчунај.Тодоровић и С. 637 + 132 = ....... 500 + 400 = ... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНИХ  БРОЈЕВА (323+345)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.Аутори: О... 777 + 222 = .. Израчунај.. 155 + 634 =.... 352 + 243 = ....... 388 + 411 = . 555 + 251 = . 100 + 300 = ........ 744 + 145 = .. 276 + 423 = .......... 830 + 150 = . 540 + 100 = .      2. 638 + 121 = .             2 4 5 + 4 2 4 3 1 7 + 4 3 1 4 0 9 + 1 6 0 3 2 3 + 6 7 6 4 5 7 + 5 2 2 2 5 4 + 5 2 5 4 5 7 + 4 5 2 3 0 8 + 2 9 1 8 0 6 + 1 4 1 3 2 4 + 3 6 4   .. 813 + 176 = ..... 600 + 300 = ...... 500 + 200 =.. 723 + 126 = ...

Колико сличица имају Матија и Лука заједно? ________________________________________________________________ Одговор: Они имају         ____ сличица.Аутори: О. а Лука 153. За једну дечију представу пре подне је продато 245 карата. Јелена је је купила књигу чија је цена 352 динара и свеску за 125 динара. . Колико новца је Јелена потрошила? ________________________________________________________________ Одговор: Јелена је потрошила ____ динара. ________________________________________________________________ 5. Матија има 126 сличица фудбалера.Тодоровић и С. Број три стотине тридесет један увећај за пет стотина четрдесет седам. 6. Огњановић  2 4 2 + 4 5 6 7 3 5 + 2 5 1 4 6 4 + 4 1 5 7 2 7 + 1 2 2 5 5 2 + 2 3 3 3 1 3 + 3 1 1 1 3 3 + 3 2 2 6 6 6 + 3 3 3 3 5 5 + 5 4 4 1 3 1 + 8 6 8       3. а поподне су продате 232. 4. Колико карата је тог дана продато? ________________________________________________________________ Одговор: Продато је ____ карата .

. 421 + 449 =. 624 + 306 = . 637 + 137 = .. 685 + 205 = .... 136 + 816 = . 545 + 108 = .. 358 + 228 = .......... 232 + 749 = ....... Израчунај... 836 + 157 = ... 378 + 414 = . 513 + 427 = ........Тодоровић и С. 544 + 238 = .             2 4 5 + 4 2 6 3 1 7 + 4 3 4 4 0 9 + 1 6 2 3 2 5 + 6 3 6 4 5 7 + 5 2 7 2 5 4 + 5 2 6 4 5 7 + 4 2 8 3 0 8 + 2 5 3 8 0 6 + 1 4 6 3 2 4 + 3 6 7   .. 748 + 145 = . 145 + 639 =. 434 + 347= ......... 107 + 303 = . 349 + 243 = .. 723 + 128 = .. 256 + 426 = ...      2. 813 + 168 = ..... 619 + 329 = . 322 + 459 = . 529 + 309 = .......... 509 + 201=................. 555 + 236 = ... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНИХ  БРОЈЕВА (323+348)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.. Израчунај.. 727 + 229 = . 638 + 123 = ...Аутори: О... 668 + 316 = ..

Колико новца је Марта потрошила? ________________________________________________________________ Одговор: Марта је потрошила ____ динара. Деда му је дао још 235 динара. За јабуке је платила 246 динара. Душан је имао 548 динара. а за крушке 229 динара. Марта је је купила бојице чија је цена 459 динара и перницу за 439 динара. 6. Колико динара је Љиљана потрошила? ________________________________________________________________ Одговор: Љиљана је потрошила         ____ динара.Аутори: О. . Број шест стотина тридесет осам увећај за две стотине осам. Колико динара Душан има? ________________________________________________________________ Одговор: Душан има ____ динара. Љиљана је купила јабуке и крушке. 4. ________________________________________________________________ 5. Огњановић      2 4 5 + 4 4 6 7 3 5 + 2 5 7 4 6 5 + 4 1 5 7 2 7 + 1 2 6 5 5 8 + 2 3 3 3 1 3 + 3 1 7 1 3 3 + 3 2 9 6 5 6 + 3 3 9 3 4 5 + 5 4 8 1 3 4 + 8 3 8       3.Тодоровић и С.

... 529 + 389 = .. 555 + 266 = .Аутори: О. Израчунај.. 685 + 245 = ... 378 + 444 = ..... 145 + 679 =..... 723 + 198 = .. 544 + 268 = .... 349 + 283 = .... Израчунај... 363 + 168 = ............... 545 + 178 = . 687 + 289 = .. 421 + 489 =. 313 + 497 = ..Тодоровић и С...... 689 + 329 = . 599 + 201=... 638 + 183 = . 256 + 486 = .      2............... 358 + 288 = . 568 + 376 = .             2 4 5 + 4 7 6 3 9 7 + 4 3 4 4 5 9 + 1 6 2 3 8 5 + 1 3 6 4 5 7 + 3 9 7 2 5 4 + 5 5 6 4 5 7 + 4 6 8 3 8 8 + 2 5 3 1 9 6 + 1 4 6 3 7 4 + 3 6 7   ... 484 + 347= ... 424 + 386 = . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНИХ  БРОЈЕВА (323+388)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1...... 766 + 157 = . 392 + 459 = . 748 + 175 = .... 637 + 187 = . 177 + 333 = ....... 136 + 186 = .. 232 + 589 = ....

Попуни табелу. 6.Тодоровић и С. Колико динара је Илија потрошио? ________________________________________________________________ Одговор: Илија је потрошио         ____ динара. ________________________________________________________________ 5. Колико Дана има динара ? ________________________________________________________________ Одговор: Дана има ____ динара .Аутори: О. а за купус 168 динара. Илија је купио кромпир и купус.                  а  b  a + b        436  176    547  268    376  347    218  593    359  462    186  635    457  388    688  234    4. . Деда јој је дао још 299 динара. Број четири стотине осамдесет пет увећај за три стотине тридесет седам. За кромпир је платила 255 динара. Огњановић    2 6 5 + 4 4 6 3 8 5 + 2 5 7 4 6 5 + 4 6 5 7 2 7 + 1 8 6 5 5 8 + 2 9 3 3 7 3 + 3 7 7 1 8 3 + 3 8 9 6 8 6 + 3 3 9 3 4 5 + 5 8 8 1 9 4 + 8 3 8       3. Дана је имала 499 динара.

... 749 .806 = ..3 6 4   .300 = . 540 . 700 . 777 ...             5 4 5 .411 = .5 2 5 5 5 7 .... Израчунај... 755 ..145 = ..400 = .. 555 . 484 .343= ..1 6 0 7 8 7 ...765 = ....4 2 4 6 4 7 ...448 =..150 = ....132 = ... 500 .200 =....5 2 2 6 5 7 ..455 = .323 = ....243 = .. 637 ..      2. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНИХ  БРОЈЕВА (457‐243)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.423 = ... 890 ....Тодоровић и С. 727 .300 = ...230 = .1 4 1 3 7 5 .6 7 6 8 5 7 ...205 = ... 788 ... 899 .. 355 .. 638 . 540 ..634 =..251 = .126 = . 685 .245 = .334 = ....4 3 1 4 8 9 ...... 529 ...121 = .2 9 1 8 5 6 . 998 . 500 . 699 .. 886 .100 = .222 = ....Аутори: О.. Израчунај...176 = ......... 936 . 276 ..300 = . 465 . 489 ... 855 ..4 5 2 3 9 8 . 800 .

 Огњановић    5 6 7 .1 2 2 5 5 4 .Аутори: О.5 4 4 9 7 9 .Тодоровић и С. Попуни табелу. Колико је Весни остало динара? ________________________________________________________________ Одговор: Остало јој је____ динара . Филип чита књигу која има 258 страница.2 3 3 4 1 3 . 6. Прочитао је 132 странице.                  а  b  a ‐ b        496  176    579  268    478  347    696  593    679  462    886  635    499  318    688  234    4. Колико страница му је још остало да прочита? ________________________________________________________________ Одговор: Остало му је да прочита још         ____ страница.4 1 5 7 4 7 .4 5 6 7 6 5 . Број девет стотина деведесет девет умањи за седам стотина дванаест.8 6 8       3. .3 3 3 6 5 5 .3 2 2 6 6 6 .3 1 1 5 3 3 .2 5 1 5 6 7 . ________________________________________________________________ 5. Купила је јабуке за 352 динара. Весна је имала 897 динара.

419 = ..Тодоровић и С.. 863 .... 637 . 788 .....245 = . 630 .176 = .138 = ....237 = .... 461 .449 =.225 = .....4 3 8 4 8 0 ..256 = .5 2 9 6 5 2 .. 755 . 752 ... 484 .... 894 .125 = . 886 ........768 = ..808 = . 542 .. 777 .. 561 .323 = ..4 2 6 6 4 7 . 891 .229 = ...             5 4 5 .. 555 .213 = . Израчунај.      2..121 = .6 7 8 8 5 7 ...... 542 . 550 ..155 = ..201 =. 488 ......... 860 . 936 ... 680 ..5 2 5 5 5 1 ..4 1 2 3 9 0 .....1 2 8 5 7 2 .3 6 4   .419 = . 692 . 276 .334 = .1 6 9 7 8 7 .118 = . 992 ..639 =..306 = .. 720 . 525 .... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНИХ  БРОЈЕВА (457‐249)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1..346= .455 = . 352 .. Израчунај.428 = .319 = .2 3 1 8 5 0 .......Аутори: О.... 743 .343 = ...126 = .

3 1 4 5 5 3 .4 1 5 7 4 2 .3 2 9 6 6 6 .2 5 1 5 6 3 . За поправке школских клупа употребио је 126 шрафова. Попуни табелу.Аутори: О.8 6 8       3.2 3 3 4 5 3 .5 4 9 9 8 6 .         . ________________________________________________________________ 5. Мајстор Жика има 352 шрафа. Највећи паран троцифрен број умањи за пет стотина двадесет девет. Огњановић    5 6 2 .Тодоровић и С.1 2 2 5 5 2 . Колико шрафова је остало? ________________________________________________________________ Одговор: Остало је____ шрафова. На једној фарми има 253 белих и црних оваца.                  а  b  a ‐ b        492  176    581  268    474  347    696  529    673  468    886  639    494  318    683  234    4. Колико има црних оваца ако белих има 126? ________________________________________________________________ Одговор: Црних оваца има____ . 6.4 2 6 7 6 0 .3 3 8 6 8 5 .

320 = .. 708 .....286 = ..2 3 1 8 6 0 .... 637 ..Аутори: О..213 = .. 226 .. 725 .. 942 ...175 = .287 = . 720 .. 843 .768 = .289 = ..161 = ..639 =.. 424 .490 = ...... 542 ....1 8 8 5 3 2 .. 302 .455 = ...360 = ...      2.... 841 . Израчунај. 555 ..126 = . 712 .. 856 .. 936 ...295 = ...Тодоровић и С.. 860 .......... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   САБИРАЊЕ  TРОЦИФРЕНИХ  БРОЈЕВА (457‐269)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.848 = ....4 3 8 4 5 0 ..428 = ...4 1 2 3 1 0 .499 =.... 743 ....176 = . 854 .3 6 4   .1 6 9 7 6 7 ... 560 .. 680 .6 7 8 8 2 7 .4 2 6 6 3 7 . 525 ..150 = .5 2 9 6 1 2 . 612 . Израчунај.419 = ...380 = .334 = .346= .. 542 ....155 = ..... 500 ..323 = . 630 .. 421 .230 =.148 = .5 2 5 5 0 1 .             5 1 5 ... 777 . 488 .245 = .

________________________________________________________________ 5.3 7 4 5 5 3 . У једној фабрици су једног дана сашили 542 женске и мушке кошуље. Колико јаја је остало? ________________________________________________________________ Одговор: Остало је____ јаја. колико је било мушких ? ________________________________________________________________ Одговор: Мушких кошуља је било ____ .4 9 6 7 6 0 .Тодоровић и С.5 9 9 9 3 6 . Попуни табелу. Ако је женских кошуља било 255.         .3 7 8 6 8 5 . У једној школској трпезарији било је 512 јаја.Аутори: О.3 9 9 6 6 6 .2 8 3 4 5 3 .4 9 5 7 4 2 .2 8 1 5 5 3 .                  а  b  a ‐ b    422  176    521  268    434  347    616  529    653  468    826  639    404  318    623  244        4.8 6 8       3. Огњановић  5 6 2 . Куварица је за спремање ручка потрошила 225 јаја.1 7 5 5 5 2 . Брoj шест стотина осамдесет један умањи за три стотине деведест пет. 6.

68 = __________________________________________ (468 . Који начин ти је био лакши? (270 + 130) + 138 = __________________________________________ 270 + (130 + 138) = __________________________________________ (277 + 123) + 138 = __________________________________________ 277 + (123 + 138) = __________________________________________ (433 + 154) + 146 = __________________________________________ 433 + (154 + 146) = __________________________________________ 468 + 159 .Аутори: О. Израчунај на два начина.Тодоровић и С. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   КАКО ЛАКШЕ ИЗРАЧУНАТИ ВРЕДНОСТ ИЗРАЗА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. У табели су дате вредности сабирака.273) + 248 = __________________________________________ 2. а b с 562 437 210 269 138 289 399 257 156 163 190 343         Најједноставнији начин за израчунавње збира a + b + с .273 = __________________________________________ (473 .68) + 159 = __________________________________________ (473 + 248) .

Збир два броја је 890. Ако је један сабирак 498.                  а  400      455  354  900      b    200  300        350  244  600  670  965  800  460  1000  1000  450  a + b      3. колики је други? ________________________________________________________________        . колики је други? ________________________________________________________________ 4. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ВЕЗА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.300 550 = ______ 699 = ______ 577 + 9 = ______ 300 = 700 . Попуни табелу.Тодоровић и С. Израчунај. Збир два броја је 1 000. Ако је један сабирак највећи троцифрен број. 400 + 300 = 700 550 + 50 =____ 699 + 1 = ____ 395 + 436 = ____ 400 = 700 .___ 50 = ______ 1 = ______ 555 + 5 = ______ 456 + 344 = ___ 367 + 258 =____ 348 + 159 = ____ 999 + 1 = ____ 456 = ______ 367 = ______ 348 = ______ 999 = ______ 344 = ______ 258 = ______ 159 = ______ 1 = ______        2.Аутори: О.

+ 4 5 6 3 4 1 + 1 8 2 7 3 2 + + +   + 4 8 8 3 0 5 2 8 5 6 7 1 + 4 1 9 3 0 1 + 5 1 3 1 4 8 3 5 3 3 7 7 + 4 1 6 4 7 6 4 2 6 2 5 5 + 1 7 8 6 0 4   2 3 6 6 0 0 + 1 7 8 5 6 4 + + 3 7 3 3 6 8 5 8 8 3 6 5 + + 4 7 9 3 5 9 . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  1  САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Израчунај.Тодоровић и С.Аутори: О.

Тодоровић и С.Аутори: О. Огњановић  + 1 2 9 5 2 7         + 6 1 3 4 8 7 + 1 6 1 9 3 8 .

Тодоровић и С. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  2  САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Израчунај.   1 000 − 621 = ____ 1 000 − 889 = ____ 998 − 345 = _____ 999 − 971 = _____ 720 − 531 = _____ 510 + 241 = _____ 311 − 187 = _____ 723 − 546 = _____ 319 + 187 = _____ 654 − 546 = _____ 718 − 239 = _____ 1 000 − 295 = ____ 452 − 189 = _____ 128 + 546 = _____ 292 + 343 = _____ 1 000 − 295 = ____   .Аутори: О.

Тодоровић и С. Огњановић  391 + 601 = _____         857 − 768 = _____ .Аутори: О.

Аутори: О. Израчунај на најлакши начин.187       =   .150 222 + 333 777 . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  3  САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. 285 + 188 + 12 = _____________________ 288 + 189 + 12 = _____________________ 284 + 116 + 379 = ____________________ 157 + 498 + 102 = ____________________ 123 + 284 + 127 = ____________________ 2.Тодоровић и С. Израчунај и упореди.111 346 + 569 569 + 346 397 + 283 897 .300 100 + 500 250 + 350 900 . 900 .

  − 8 2 0 8 1 2 − 8 4 6 3 5 2 − 9 6 8 6 7 4 − 8 2 2 5 5 9 − 5 2 1 3 3 2 − 7 4 1 6 6 2 − 4 2 4 2 7 7 − 4 0 5 1 1 4 − 9 8 7 5 4 9 − 4 0 6 1 4 8 − 4 5 2 1 0 4 − 4 5 2 2 5 3 − 9 4 9 2 7 6 − 6 7 1 1 7 6 − 8 0 5 1 8 2   .Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  4  САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме        1. Израчунај.

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић  8 2 1 1 5 4 −         − 3 3 3 2 5 7 − 5 1 4 2 7 6 .

х + 300 = 700 х + 150 = 450 699 + х = 700 395 + х = 600 х = 700 . Израчунај.Тодоровић и С.300 х = ______ х = ______ х = ______ х = 400 х = ______ х = ______ х = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________ а + 344 = 527 а + 258 = 765 348 + b = 434 999 + b = 1 000 а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________                            .Аутори: О. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ САБИРКА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.

Попуни табелу. колики је други? ________________________________________________________________     .Тодоровић и С. Ако је један сабирак 386. Огњановић    а + 246 = 405 а + 711 = 900 229 + b = 521 758 + b = 758 а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________     2. колики је други? ________________________________________________________________ 4. Збир два броја је 875.Аутори: О. Збир два броја је 1 000. Ако је један сабирак највећи троцифрен број.                  200 а b a+b 800 325 100 500 540 987 700 136 612 570 1 000 229 334 1 000 402       3.

Аутори: О. Огњановић  5. Упиши број који недостаје тако да једнакост буде тачна. 423 + ____ = 824 771 + ____ = 970 527 + ____ = 851 ____ + 205 = 418 369 + ____ = 400 ____ + 400 = 615 395 + ____ = 904 ____ + 170 = 779 ____ + 443 = 808 ____ + 129 = 349 448 + ____ = 864 757 + ____ = 762 ____ + 779 = 854 106 + ____ = 176 756 + ____ = 803 ____ + 497 = 994 415 + ____ = 900 ____ + 728 = 1 000         .Тодоровић и С.

Тодоровић и С.344 = 527 а .250 = 450 х .416 = 434 b . х . Израчунај.300 = 200 х .345 = 625 х = 200 + 300 х = ______ х = ______ х = ______ х = _____ х = ______ х = ______ х = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________ а .156 = 700 х .Аутори: О. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  1  ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊЕНИКА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.632 = 108 а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________                        .258 = 365 b .

Попуни табелу.                а b 200 100 500 325 136 579 229 334 a-b 800 540 387 400 612 182 771 487     3. колики је умањеник? _______________________________________________________________ 4.246 = 405 а . Огњановић  а .Тодоровић и С. Ако је умањилац 569.711 = 0 b .Аутори: О. Разлика два броја је најмањи троцифрен број.348 = 358 а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________     2. Ако је умањилац 299. Разлика два броја је 315. колики је умањеник? ________________________________________________________________     .126 = 577 b .

547 = 164 ____ .200 = 800 ____ .173 = 0 ____ .Тодоровић и С.Аутори: О.499 = 501 ____ .432 = 389 ____ .0 = 297 ____ . ____ .366 = 587 ____ . Упиши број који недостаје тако да једнакост буде тачна.443 = 208 ____ .359 = 359 ____ . Огњановић  5.129 = 349 ____ .497 = 294 ____ .165 = 555 ____ .728 = 122         .312 = 415 ____ .202 = 1 ____ .436 = 500 ____ .779 = 154 ____ .170 = 779 ____ .

а = 365 516 .b = 434 316 .а = 527 821 .х = 700 800 . Израчунај. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  2  ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊЕНИКА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.b = 108 а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ а = ______ а = ______ b = ______ b = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________                          . 300 .х = 200 600 .Аутори: О.х = 450 900 .200 х = ______ х = ______ х = ______ х = _____ х = ______ х = ______ х = ______ Провера: Провера: Провера: Провера: __________ __________ __________ __________ 744 .Тодоровић и С.х = 625 х = 300 .

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 

644 - а = 229

811 - а = 692

912 - b = 88

750 - b = 250

а = ______

а = ______

b = ______

b = ______

а = ______

а = ______

b = ______

b = ______

Провера:

Провера:

Провера:

Провера:

__________

__________

__________

__________

 
 

2. Попуни табелу.
              

а

800

540

387

400

612

435

771

1000

100

540

125

289

0

187

689

352

b
a-b
 
 
 

3. Разлика два броја је 315. Ако је умањeник 685, колики је умањилац?
________________________________________________________________
4. Разлика два броја је најмањи троцифрен број. Ако је умањеник највећи
троцифрен број 299, колики је умањилац?
________________________________________________________________

 

 

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 

5. Упиши број који недостаје тако да једнакост буде тачна.

923 - ____ = 824

771 - ____ = 170

527 - ____ = 351

735 - ____ = 418

369 - ____ = 356

901 - ____ = 615

995 - ____ = 904

892 - ____ = 779

999 - ____ = 808

404 - ____ = 105

448 - ____ = 264

757 - ____ = 162

854 - ____ = 854

106 - ____ = 76

756 - ____ = 103

999 - ____ = 994

415 - ____ = 126

1 000 - ____ = 99

 

 

 

 

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 
РАДНИ ЛИСТИЋ 3 
ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ  УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Име и презиме 
 

1. Упиши број тако да једнакост буде тачна.

 

496 -_____ = 390

972 - _____ = 169

703 -_____ = 663

976 +_____ =1 000

538 +_____ = 904

_____ + 703 = 991

_____ + 380 = 980

319 - _____ = 166

_____ + 215 = 349

_____ + 221 = 564

_____ - 125 = 465

_____ - 117 = 109

449 - _____= 152

_____ + 823 = 1 000

_____ + 796 = 918

_____ + 459 = 978

_____ + 809 = 999

519 +_____ = 870

887 - _____ = 472

_____ + 783 = 831

_____ + 195 = 421

_____ + 456 = 620

_____ - 172 = 760

199 -_____ =109

645 +_____= 645

436 + _____ = 605

635 +_____= 953

_____+ 205 = 466

_____ + 980 = 1000

765 +_____= 911

_____+ 330 = 709

922 -_____ = 294

_____- 512 = 236

 

Тодоровић и С.413 = 121 277 -_____ = 140 _____ + 443 = 557 _____.278 = 505 210 +_____= 520 _____ + 655=700 593 + _____= 746 0 -_____ = 0 241 . Огњановић  _____ ._____= 130 580 +_____= 918 779 -_____ = 200 188 +_____= 290 _____ + 262 = 705 988 +_____= 1 000 _____ .Аутори: О.229 = 130         .

Који бројеви из скупа А = {100. 122. Одговор: _________________________________         . 400.Тодоровић и С. 500} задовољавају неједначину: х + 300 < 700 Одговор: _________________________________ 2. 124. 300. 200. Напиши стотине прве хиљаде веће од 159 и мање од 723. 125} задовољавају неједначину: х + 100 < 223 Одговор: _________________________________ 3. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   НЕЈЕДНАЧИНЕ    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Одговор: _________________________________ 4. Напиши све непарне бројеве осме десетице веће од 72. Одговор: _________________________________ 5. Напиши све парне бројеве пете десетице мање од 48.Аутори: О. Који бројеви из скупа А = {121. 123.

Напиши три броја тако да је први број 100. Израчунај збир та три броја. укупно 895. Колико ученика има у другој школи? ________________________________________________________________ Одговор: У другој школи има ____ ученика . а у другој 65 мање. а у обе корпе ____јаја. а сваки следећи је за 138 већи од претходног.Тодоровић и С. адруги је за 35 мањи него први број. Колики је трећи број? ________________________________________________________________ Одговор: Трећи број је ____ . 3. _______________________________________________________________ 5. Мушких костима има 376.Аутори: О. Први број је 189. У једној корпи има 355 јаја.         . 4. 2. женских и мушких костима. У једном позоришту има дечијих. а женских за 123 више него дечијих. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме      1. Збир три броја је 400. а у другој за 127 више. У једној школи има 538 ученика. Колико јаја има у другој корпи? Колико јаја има у обе корпе? _______________________________________________________________ Одговор: У другој корпи има ____ јаја. Колико има дечијих костима ? ________________________________________________________________ Одговор: Дечијих костима има ____ .

Аутори: О. Нацртај све праве које су одређене тачкама А.                                                                                       .                       3. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Права и полуправа    ДРУГИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Означи две различите тачке М и О и нацртај праву коју оне одређују. В и Y на цртежу. Заокружи тачан одговор.                     а) права  б) полуправа  в) дуж    а) права  б) полуправа  в) дуж    а) права  б) полуправа  в) дуж    а) права  б) полуправа  в) дуж           2.Тодоровић и С.

Нацртај полуправу Вb са почетком у тачки В. Нацртај праву а и тачку М која не припада правој а. Огњановић  4.                                                 . Са оне стране праве а са које није тачка М обележи тачку В.Тодоровић и С.  Нацртај три праве и две полуправе и означи их.Аутори: О.                                  5.

  а)                                             б)                                             в)                                          г)                                                         2.Тодоровић и С. Означи тачку О и нацртај две праве а и b које се секу у тачки М. b и c.Аутори: О. Нацртај праву а и на њој означи тачку О. Нацртај праве b и c тако да тачка О буде пресек правих а. Које праве нису паралелне? Заокружи тачан одговор.                                       3. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОДНОС  ДВЕ  ПРАВЕ    ДРУГИ РАЗРЕД  Име и презиме      1.       .

Аутори: О. Затим кроз тачке А и В нацртај праве а и b паралелне правој m.        . Затим нацртај праву b која садржи тачку О и са правом а нема заједничких тачака.Тодоровић и С. Нацртај праву m и са разних страна праве m тачке А и В. Нацртај праву а и тачку О такву да О не припада правој а. 2. 3. Нацртај две паралелне праве и означи их са m и n. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ЦРТАЊЕ ПАРАЛЕЛНИХ ПРАВИХ    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме      1.

Паралелне праве обележи са m и n. Паралелне праве обележи са а и b.Тодоровић и С. а нормалне са m и n.                                                 3. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   НОРМАЛНЕ  ПРАВЕ    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме      1. Које су праве међусобно нормалне?                                                                         .   а)                                             б)                                             в)                                          г)                                                 а) паралелне  б) нормалне      а) паралелне  б) нормалне      а) паралелне  б) нормалне        а) паралелне  б) нормалне          2. а праву која их сече са р. Заокружи тачан одговор.Аутори: О.

        . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ЦРТАЊЕ  НОРМАЛНИХ  ПРАВИХ    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.Аутори: О. Нацртај две нормалне праве и означи их са m и n.Тодоровић и С. Затим нацртај праву b која садржи тачку О и нормална је на праву а. Нацртај праву а и тачку О такву да не припада правој а. Затим кроз тачке А и В нацртај праве а и b нормалне на праву m. 2. 3. Нацртај праву m и са разних страна праве m тачке А и В.

         Полуправе  ОА и ОВ  су   ___________    угла  ______.                                                                                         Тачка О  је  _______     угла  ______.        2. Прочитај и запиши углове које видиш на слици.                                           ______________________________________________________________________       3. Обележи нацртане углове.         Тачке  Т и  ____  су  _________ угла _____.Тодоровић и С. Посматрај слику и допуни следећа тврђења. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  УГЛОВИ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УГЛОВА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме       1.                                                                                                               .         Тачке M.Аутори: О. ___ и ____  су у  _____________  угла _____.

Нацртај прав угао АОВ чији један крак припада правој b.                               3.Аутори: О.  Прав угао обележи са АОВ. Нацртај две праве за које важи m ⊥ n .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               b          .                                                                                                                                                                                               2.Тодоровић и С. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  ПРАВ УГАО И ЦРТАЊЕ ПРАВОГ УГЛА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме       1.

  а)                                             б)                                             в)                                          г)                          а) оштар угао  б) прав угао  в) туп угао         а) оштар угао  б) прав угао  в) туп угао         а) оштар угао  б) прав угао  в) туп угао       а) оштар угао  б) прав угао  в) туп угао             2.    _______________________                . оштар са mOn и туп са aCb. Заокружи тачан одговор. Прав угао обележи са AOB.Тодоровић и С.Аутори: О.                           Поређај углове по величини од намањег до највећег. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  ВРСТЕ  УГЛОВА    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме      1.

1 dm = 10 cm и да је 1 m = 100 cm..... 81 · 10 = ...... Огњановић  ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. 6 · 100 = ... 17 · 10 = .....   3.. 2 · 100 = . 33 · 10 = . 3 · 100 = . Израчунај.   1 · 10 = . 2 · 100 = ... 10 · 10 = .. 53 · 10 5 · 100 4 · 100 41 · 10 20 · 10 2 · 100         ..... Упиши бројеве тако да једнакости буду тачне.. 10 · 100 = . 7 · 100 = ..                                                        8 m = __ · 100 cm = ____cm 2 m = 2 · ___cm = ____cm    7 dm = 7 · ___cm = ____cm 4 dm = __ · 10 cm = ____cm    9 m = __ · 100 cm = ____cm 6 dm = 2 · ___cm = ____cm    5 dm = 5 · ___cm = ____cm 3 m = __ · 100 cm = ____cm      4.... 3 · 10 = .... 9 · 100 = .. 9 · 10 = .Тодоровић и С... Знаш да је 1 m = 10 dm..   1 · 100 = . 2.... 5 · 10 = . Израчунај. 3 · 100 = .. 8 · 100 = .... РАДНИ ЛИСТИЋ   Множење са  10 и са 100    2 · 10 = . Израчунај и упореди.   4 · 100 = .Аутори: О. 5 · 100 = .   4 · 10 = ....... 6 · 10 = . 42 · 10 = .

590 : 10 = .....   100 : 100 = .Тодоровић и С......   400 : 100 = .... Израчунај.. 30 : 10 = .   Дељеник 800 970 500 100 600 700 990 1000 Делилац 100 10 100 10 10 100 10 100 Количник 8           . 330 : 10 = .                                                        800 cm = ____m 20 dm = ____m 900 cm = ____dm 70 cm = ____dm  60 dm = ____m 400 cm = ____m    600 cm = ____m 430 dm = ____m 670 cm = ____dm        4. Знаш да је 1 m = 10 dm. 170 : 10 = .. 800 : 100 = . Израчунај. 300 : 100 = .   170 : 10 = 17   40 : 10 = . 600 : 100 = ... 2.. 200 : 100 = .. 420 : 10 = .. 700 : 100 = .. 1 dm = 10 cm и да је 1m = 100 cm.Аутори: О.. 200 : 100 = ........ Попуни табелу.. 100 : 10 = ... 20 : 10 = .   3... 900 : 100 = . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Дељење  са 10 и са 100    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.. 300 : 100 = .... 1000 : 100 = ...... 810 : 10 = . 500 : 100 = .. 600 : 10 = .. 900 : 10 = . Упиши бројеве тако да једнакости буду тачне...

У једној књижари су два ормана са по 4 полице. На свакој полици је по 6 перница. Колико перница има у оба ормана? Израчунај на два начина. Настави као што је започето. Колико пари чарапа има у том орману? Израчунај на два начина. а) ___________________________________________________________ б) ___________________________________________________________         . У једном орману су три фиоке. У свакој фиоци су по две кесе са по пет пари чарапа. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Здруживање чинилаца    TРEЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. а) ___________________________________________________________ б) ___________________________________________________________ 3.Аутори: О.Тодоровић и С. (2 · 5) · 4 2 · (1 · 10) 3 · (2 · 4) (5 · 0) · 8 (2 · 1) · 10 2 · (5 · 4) 5 · (0 · 8) 6 · (5 · 3) (6 · 3) · 5 (2 · 3) · 4 2.

5 · 80 = .. 3 · 200 = ..... 7 · 70 = . 9 · 90 = . 4 · 60 = .......... 9 · 80 = . 2 · 200 = . 8 · 80 = ..... 3 · 300 = . 2 · 400 = . 2 · 80 = ... Израчунај... 3 · 90 = .   9 · 50 = ..     2 · 300 = 2 · (3 · 100) = (2 · 3) · 100 = 6 · 100 = 600 4 · 200 = 4 · ( __ · 100) = ( __ · __ ) · 100 = ___ · 100 = ____    3 · 300 = 3 · ( __ · 100) = ( __ · __ ) · ___ = ___ · ___ = ____   2 · 500 = __ · ( __ · 10) = ( __ · __ ) · ___ = ___ · ___ = ____        1 · 100 = ... Израчунај..   4 · 200 = ........ 6 · 60 = . 2 · 300 = . 2.....Тодоровић и С.. 6 · 100 = .. 7 · 100 = . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Множење десетица и стотина једноцифреним бројем    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.....   5 · 30 = 5 · (3 · 10) = (5 · 3) · 10 = 15 · 10 = 150 4 · 30 = 4 · ( __ · 10) = ( __ · __ ) · 10 = ___ · 10 = ____    8 · 60 = 8 · ( __ · 10) = ( __ · __ ) · ___ = ___ · ___ = ____   9 · 40 = __ · ( __ · 10) = ( __ · __ ) · ___ = ___ · ___ = ____         1 · 70 = .. 9 · 100 = ... 10 · 100 = .           . 5 · 100 = ..Аутори: О.. 6 · 20 = .

33 · 9 = ..... 52 · 8 = .. 115 · 7 = .. 109 · 5 = ..Тодоровић и С.. 60 · 2 = .Аутори: О. 8 · 80 = ......... 2. 91 · 8 = .... 437 · 2 = .   109 · 9 = . 319 · 4 = ..   .. 66 · 6 = ... 70 · 7 = ...   118 · 8 = ..       124 · 3 = .   14 · 5 = (10 + 4) · 5 = 10 · 5 + 4 · 5 = 50 + 20 = 70 15 · 5 = (10 + __ ) · 5 = 10 · 5 + __ · 5 = 50 + ___ = ____ 24 · 3 = (20 + __ ) · 3 = ___ · 3 + ___ · 3 = ____ + ___ = ____       43 · 2 = . 93 · 5 = .. 125 · 6 = .. Израчунај. 43 · 6 = ...   91 · 3 = .. 138 · 7 = .... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Множење збира  једноцифреним бројем    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1..     142 · 5 = (100 + 40 + 2) · 5 = 100 · 5 + 40 · 5 + 2 · 5 = 500 + 200 + 10 = 710 153 · 3 = (100 + 50 + 3) · 3 = 100 · __ + 50 · __ + 3 · 3 = ________________ 127 · 6 = (100 + ___ + ___) · 6 = ___________________________________   245 · 4 = (200 + ___ + ___) · 4 = ___________________________________  123 · 7 = (100 + ___ + ___) · 7 = ___________________________________   289 · 3 = (200 + ___ + ___) · 3 = ___________________________________  155 · 2 = ... Израчунај... 189 · 3 = .. 24 · 8 = .... 203 · 4 = ......

  118 · 7 = .__ ) · 9 = __________________________________ 2..... 107 · 6 = .   99 · 5 = (90 + 9) · 5 = 90 · 5 + 9 · 5 = 450 + 45 = 495 или  99 · 5 = (100 .. Израчунај на два начина.. Израчунај на једноставнији начин. као што је показано.Аутори: О.__ ) · 6 = __________________________________ 88 · 9 = (80 + __ ) · 9 = __________________________________ 88 · 9 = (90 .2 ) · __ = __________________________________ 196 · 5 = (100 + __ + __ ) · 5 = __________________________________ 196 · 5 = (200 . 109 · 7 = . 201 · 4 = .. 435 · 2 = .         124 · 4 = .1 · 4 = 800 . 99 · 6 = . 198 · 5 = .Тодоровић и С. 189 · 5 = .4 = 796   298 · 3 = (200 + 90 + __ ) · 3 = __________________________________ 298 · 3 = (300 ...   197 · 3 = .. ... Израчунај на два начина.1) · 4 = 200 · 4 ...5 = 495 78 · 6 = (70 + __ ) · 6 = __________________________________ 78 · 6 = (80 .1) · 5 = 100 · 5 ... 195 · 2 = .. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Множење разлике  једноцифреним бројем    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. 319 · 3 = . као што је показано.     199 · 4 = (100 + 90 + 9) · 4 = 100 · 4 + 90 · 4 + 9 · 4 = 400 + 360 + 36 = 796 или  199 · 4 = (200 .1 · 5 = 500 ....__ ) · 5 = __________________________________ 3.....

Аутори: О. Огњановић  ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Израчунај .Тодоровић и С. РАДНИ ЛИСТИЋ   Писмено множење броја једноцифреним бројем      15 · 5 75 25 · 4 23 · 9 52 · 6 16 · 8 32 · 7 22 · 4 89 · 5 45 · 9 27 · 7 40 · 8 99 · 8 115 · 5 575 125 · 7 231 · 4 152 · 3 106 · 8 327 · 3 223 · 4 289 · 3 459 · 2 109 · 9 189 · 5 247 · 4 199 · 5 246 · 3 488 · 2           .

Попуни табелу.Аутори: О. Попуни табелу. Колики је први чинилац у том производу? ____ Колики је други чинилац? ____ Шта се променило и како у односу на прву колону? _____________________________________________________________________ 2. а 2 4 6 8 10 12 14 b 10 10 10 10 10 10 10 a·b 20 Обој колону у којој је производ 80. а 3 3 3 3 3 3 3 b 5 10 15 20 25 30 35 a·b 15 Обој колону у којој је производ 45.Тодоровић и С. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ЗАВИСНОСТ ПРОИЗВОДА ОД ЧИНИЛАЦА    TREЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Колики је први чинилац у том производу? ____ Колики је други чинилац? ____ Шта се променило и како у односу на прву колону? _____________________________________________________________________     .

Попуни табелу. Попуни табелу.Аутори: О. Колики је први чинилац у том производу? ____ Колики је други чинилац? ____ Шта се променило и како у односу на прву колону? _____________________________________________________________________ 4. Колики је други чинилац у тој колони? ____ Шта се променило и како у односу на прву колону? _____________________________________________________________________         . а 80 40 20 10 b 10 10 10 10 a·b 800 Обој колону у којој је производ 200.Тодоровић и С. Огњановић  3. а 16 8 4 2 b 2 4 8 16 a·b 32 Обој колону у којој је први чинилац 8.

 Огњановић  ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Израчунај на једноставнији начин.. 567 : 7 = . 196 : 4 = ... 999 : 3 = .5 : 5 = 40 .5) : 5 = 200 : 5 ..__ ) : 4 = _____________________________________      648 : 6 = __________________________________________________ 220 : 4 = __________________________________________________ 330 : 5 = __________________________________________________ 424 : 3 = __________________________________________________ 728 : 8 = __________________________________________________ 637 : 7 = __________________________________________________ 2.. 624 : 6 = ...Аутори: О..   448 : 8 = ..Тодоровић и С.....   РАДНИ ЛИСТИЋ   ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ    (8 + 4) : 2 = 8 : 2 + 4 : 2 = 4 + 2 = 6 66 : 2 = (60 + 6) : 2 = 60 : 2 + 6 : 2 = 30 + 3 = 33   145 : 5 = (100 + 45) : 5 = 100 : 5 + 45 : 5 = 20 + 9 = 29   195 : 5 = (200 .. 595 : 5 = . 330 : 10 = .             ..1 = 39   135 : 5 = (100 + __ ) : 5 = ___ : 5 + 35 : 5 = ______________________ 225 : 5 = (200 + __ ) : 5 = _____________________________________ 196 : 4 = (200 . Израчунај.. 819 : 9 = .

. Подели са потписивањем.... 56 : 2 = . 85 : 5 = .... 99 : 9 = ... 88 : 8 = ......... 94 : 2 = . 66 : 2 = ... 87 : 3 = . 96 : 3 = . 81 : 3 = ... 48 : 3 = . 96 : 4 = . 78 : 6 = .. 96 : 4 = .. 91 : 7 = ...Тодоровић и С. 72 : 6 = .......     44 : 2 = 22 4 04 4 0 24 : 6 = ..... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ  ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.                                             .Аутори: О. 75 : 5 = ... 99 : 3 = .. 95 : 5 = .

..........Аутори: О........................................ Напиши примере тако да се добије :   остатак 4 ........ остатак 2 ........................ Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ  ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1...Тодоровић и С........................................... остатак 1 ....................................................     Дељеник  4  5  16  37  48  59  Делилац  2  2  2  2  2  2  Количник  2  2  8  18      Остатак  0  1  0  1          2......... остатак 7 .....   Дељеник  8  12  25  38  64  59  Делилац  3  5  4  7  6  5  Количник  2            Остатак  2                          3... остатак 3 ........... остатак 5 ....... Попуни табелу... Попуни табелу......         ..........

.... 363 : 3 = . 933 : 3 = ...     442 : 2 = 221 4 04 4 02 2 0 666 : 6 = . 848 : 4 = .. 820 : 2 = . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ  ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ  (369 : 3)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.. 555 : 5 = ...  .. 842 : 2 = .Тодоровић и С. Подели са потписивањем.Аутори: О... 396 : 3 = . 466 : 2 = .               990 : 9 = .                     505 : 5 = .... 707 : 7 = . 844 : 4 = .... 396 : 3 = ........... 963 : 3 = ..

... 624 : 6 = . 921 : 3 = .Аутори: О. 525 : 5 = .  .. Подели са потписивањем.... 912 : 3 = ......... 678 : 6 = . 728 : 7 = ...               575 : 5 = ..                     987 : 3 = ..     452 : 2 = 226 4 05 4 12 12 0 636 : 6 = .Тодоровић и С.... 496 : 4 = ... 416 : 2 = . 918 : 3 = . 981 : 9 = .. 824 : 4 = ..... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ  ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ  (672:3)    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. 494 : 2 = ..

596 : 4 = .. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ  ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ  (512 : 4 )    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.                   987 : 3 = ... .Тодоровић и С...... 416 : 2 = ... 438 : 3 = . 728 : 7 = ...... Подели са потписивањем.               675 : 5 = .... 729 : 9 = .. 912 : 3 = .... 678 : 6 = ... 426 : 3 = . 624 : 6 = . 194 : 2 = .Аутори: О.     552 : 2 = 276 4 15 14 12 12 0 636 : 6 = .. 625 : 5 = .... 324 : 4 = ...

. 675 : 5 = .. 678 : 6 = .Аутори: О.. 675 : 9 = ..                 438 : 3 = . 675 : 5 = . 596 : 4 = .. 427 : 7 = ..Тодоровић и С. 438 : 3 = .. 678 : 6 = . Огњановић      426 : 3 = ....... 596 : 4 = ... 194 : 2 = ... 194 : 2 = . 624 : 6 = ....... 987 : 3 = ..                         ......... 440 : 8 = .

Подели дате бројеве и провери тачност добијених резултата. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Веза множења и дељења    ДРУГИ РАЗРЕД  Име и презиме  3 · 5 = 15 15 : 5 = 3 15 : 3 = 5 42 : 6 = 7 Провера: 6 · 7 = 42 1.Аутори: О. 856 : 8 = 429 : 3 = 932 : 4 = 665 : 7 = 243 : 9 = 568 : 8 = 495 : 5 = 154 : 7 = 372 : 6 = Провера: Провера: Провера:     .Тодоровић и С.

Тодоровић и С.Аутори: О. Огњановић  959 : 7 = 648 : 8 = 318 : 6 = 192 : 4 = 528 : 3 = 468 : 9 = 172 : 2 = 384 : 8 = 810 : 5 = Провера: Провера: Провера:       .

Реши једначине и провери тачност добијеног резултата.   а · 9 = 189 2 · а = 236 3 · с = 243 7 · а = 497 а = 189 : 9 _______ _______ _______ а = 21 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ а · 6 = 426 5 · а = 235 8 · с = 568 4 · а = 336 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ а · 9 = 738 3 · а = 354 6 · с = 348 5 · а = 405 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Провера: Провера: Провера: _______         .Аутори: О. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Одређивање непознатог чиниоца    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1.Тодоровић и С.

Тодоровић и С. Марија је купила 5 истих свезака. које су смештене у 6 штала. Колико марамица је било у свакој корпи? Једначина: ______________ Решење: _____________ Провера: _______________ Одговор У свакој корпи је било _____ паковања марамица. Огњановић    2. Колико је крава у једној штали? Једначина: ______________ Решење: _____________ Провера: _______________ Одговор: У једној штали налази се _____ крава. За једну кошуљу јој је потребно 9. Кројачица има 135 дугмади. 5. У једној продавници налазе се 4 кутије. Колика је цена једне свеске ако је за 5 платила 645 динара. 4. 3. За колико кошуља кројачица има дугмади? Једначина: ______________ Решење: _____________ Одговор: За _____ кошуља.Аутори: О.         Провера: _______________ . На једној фарми су 234 краве. Једначина: ______________ Решење: _____________ Провера: _______________ Одговор: Цена једне свеске је _____ динара. тако да је у свакој штали једнак број крава. Продавачица је 136 паковања марамица поређала у корпе тако што је у сваку ставила једнак број марамица.

  (50 · 9) · 2 = __________________________________________ (5 · 37) · 2 = __________________________________________ (47 · 2) · 5 = __________________________________________ 4 · 8 · 25 = __________________________________________ 4 · 19 · 5 = __________________________________________ 2 · 93 · 5 = __________________________________________   25 · 16 · 2 = __________________________________________ 45 · 7 · 2 = __________________________________________     5 · 13 · 8 = __________________________________________         .Тодоровић и С. (25 · 7) · 4 = 175 · 4 = 700 7 · (25 · 4) = 7 · 100 = 700 2. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   КАКО  ЛАКШЕ  ИЗРАЧУНАТИ  ВРЕДНОСТ  ИЗРАЗА    TРEЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.Аутори: О. Који начин је једноставнији? Објасни. Израчунај вредност израза на наједноставнији начин.

 Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Редослед рачунских операција    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Израчунај.25 : 5 = _____________________________________________ 192 · 5 .(84 + 59 · 6) = _________________________________________ 800 .         120 + 50 · 2 = 120 + ___ = _________ (120 + 50) · 2 = ____ · 2 = _________ 300 + 60 : 3 = 300 + ___ = _________ (300 + 60) : 3 = ____ · 2 = _________ 100 – 40 · 2 = 100 – ____ = ________ (100 – 40) · 2 = ____ · 2 = ________ 300 – 90 : 3 = 300 – ____ = ________ (300 – 90) : 3 = ____ : 3 = ________ (300 .3 · 128 = ______________________________________         .287 : 7 = ___________________________________________ 10 · (40 + 10) : 5 = ___________________________________________ 750 .Аутори: О.177 · 3 .Тодоровић и С.125 = __________________________________________ 252 : 6 + 538 .25) : 5 = _____________________________________________ 300 .137 · 4 = ___________________________________________ 726 : 6 .

    Провера:     __________                                   __________                                    __________    а : 1 = 826 а : 5 = 189 а : 3 = 339 а = ....... b = ........... b = . · .......... · ... а = . а = ........    а : 7 = 108 а : 6 = 127 а : 4 = 239 а = 7 · . а = ... а = .. а = .................. а = . · . · ... · .. b = .. а = .... а = ... · ..Тодоровић и С.    Провера:     __________                               __________                                    __________        . а = ... · ..... а = .................. · ........ b = .. а = . а = .. · . · .... Израчунај непознати умањеник.Аутори: О..      Провера:     __________                                   __________                                    __________        b : 2 = 438 b : 3 = 297 b:4=0 b = ..... Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ  ДЕЉЕНИКА    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1. а = ... · . b = . а = . а = ...........    Провера:     __________                               __________                                    __________        а : 4 = 229 а : 7 = 117 а : 6 = 134 а = ..

.Тодоровић и С... : 4 = 50 . : 2 = 0 3.. : 8 = 88 ....... : 8 = 35 .. : 6 = 100 .. : 2 = 500 ... : 4 = 125 .. : 8 = 45 .. : 6 = 70 ... : 5 = 60 .   ....... Колики је дељеник ако је делилац 1? _________________________________________________       3 70 9 80 . : 6 = 90 .. : 6 = 20 .. Количник два броја је 0..... Ако је делилац 5 и количнок 109. : 7 = 75 ..... : 5 = 30 ..... : 6 = 60 ..... колики је дељеник? _________________________________________________ 5... : 1 = 400 .... Упиши бројеве који недостају. : 9 = 20 .. Огњановић    2........ : 6 = 100 . Одреди непознати умањеник и усмено провери.. : 3 = 90 .Аутори: О..... : 5 = 50 . а б а:б 3 50 7 120 10 0 5 60 4... : 7 = 100 ..

..     Провера:     __________                           __________                                    __________        477 : а = 9 511 : а = 7 336 : а = 4 а = ........ : ........ а = ........ : ... а = ...    Провера:     __________                            __________                                  __________      735 : а = 5 462 : а = 6 968 : а = 8 а = .. а = .... : ... : .. Израчунај непознати број. а = .. а = .Тодоровић и С.. а = ............. : .... а = .... а = ...... а = .. : ... : .... а = ... а = ............ а = .. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ  ДЕЛИОЦА    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1.... а = .. а = ......... а = ... : ....... : . а = .. : . а = .      Провера:     __________                         __________                                    __________          . а = ..... а = ....    Провера:     __________                              __________                                    __________        693 : а = 9 898 : а = 9 497 : а = 7 а = ... а = ..Аутори: О....    728 : а = 8 120 : а = 2 440 : а = 10 а = 728 : ... : ...

Нацртај дуж АВ дужине 1dm 2cm. Лењиром измери дужину нацртаних дужи и запиши их. Нацртај дуж АВ дужине 8 cm. Затим нацртај дуж МО која је за 3 cm дужа од дужи АВ и дуж РТ која је за 3 cm краћа од дужи АВ.               .Аутори: О. Нацртај дуж од 1 dm 3 cm. 2. За колико је дуж МО дужа од дужи РТ? 4. Затим нацртај дуж MN која је за 7 cm краћа од дужи АВ.Тодоровић и С. 3. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   МЕРЕЊЕ  ДУЖИ     ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.

    6 cm = ___ mm 2 cm 5 mm = ___ mm 7 cm = ___ mm 9 dm = ___ cm 6 dm 5 cm = ___ cm     8 cm 9 mm = ___ mm 8 m = ___ cm 5 m = ___ dm 3 m 3 dm = ___ dm     6 m = ___ dm 6 m 6 cm = ___ cm 7 dm = ___ mm     5 cm 1 mm = ___ mm 1 m = ___ cm 2 dm = ___ cm 2 m = ___ dm 5 dm 8 cm = ___ cm 2 m 2 cm = ___ cm       6. 7.Аутори: О. Колико је Павлова кућа удаљена од школе? ________________________________________________________________ Одговор: Павлова кућа је удаљена од школе ______. а Павлова за 300 m мање. а Жељка 1 m 21 cm. Огњановић    5.             . Огњенова кућа је удаљена од школе 1 km.Тодоровић и С. Упиши одговарајуће бројеве тако да једнакости буду тачне. Марта је висока 1 m 2 dm. Тијана 118 cm. Која девојчица је највиша? За колико је највиша девојчица виша од најниже? ________________________________________________________________ Одговор: Највиша је ______ и она је за ____ виша од ________.

У један амбар може да стане 555 kg кукуруза. а) 1 б) 10 в) 100 г) 1 000 4. Вага је у стању равнотеже. центиметар. дециметар и милиметар за мерење ___________. а на другом су тегови од 500 g. На једном тасу ваге је тегла са џемом. 5. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   МЕРЕЊЕ МАСЕ    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.Аутори: О. Колико један килограм има грама? Заокружи тачан одговор. 100 g и 50 g. а метар. килограм и грам су јединице за мерење __________. Колика је маса џема ако је маса тегле 125 g? ______________________________________________________________________ Одговор: Маса џема је ______ g . Колико једна тона има килограма? Заокружи тачан одговор.Тодоровић и С. Тона.                     . Колико ће кукуруза остати за други амбар ако су довезли једну тону? ______________________________________________________________________ Одговор: За други амбар остаће ______ kg кукуруза. 2. а) 1 б) 10 в) 100 г) 1 000 3.

  6 cl = ___ ml 2 cl 5 ml = ___ ml 8 cl 9 ml = ___ ml 9 dl = ___ cl 7 cl = ___ ml     8 l = ___ cl 5 l = ___ dl 6 l = ___ dl 6 l 6 cl = ___ cl 6 dl 5 cl = ___ cl 3 m 3 dl = ___ dl     7 dl = ___ ml     5 cl 1 ml = ___ ml 1 l = ___ cl 2 dl = ___ cl 5 dl 8 cl = ___ cl 2 l = ___ dl 2 l 2 cl = ___ cl     1 hl = ___ l 2 hl 35 l = ___ l 5 hl = ___ l     2.Аутори: О.   576 l = ___ hl ____l 659 cl = ___ l ____dl ____cl 400 l = ___ hl ____l 508 ml = ___ dl ____cl ____ml  230 l = ___ hl ____l 700 cl = ___ l ____dl ____cl 901 l = ___ hl ____l 99 dl = ___ l ____dl         576 cl = ___ l ____dl ____cl 803 cl = ___ l ____dl ____cl 1000 ml = ___ dl 101 ml = ___ dl ____cl ____ml          . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ     ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1. Упиши одговарајуће бројеве тако да једнакости буду тачне.Тодоровић и С. Изрази у назначеним јединицама мере.

Ема и Мартин устају. Испод сваког сата напиши време које он показује. Киоск са новинама почиње са радом у 5 сати ујутро. На слици су приказани сатови који показују време када обично Јанко. а завршава у 10 увече. Марко. Допуни.Тодоровић и С.          ЈАНКО ДАРА _______ ________ МАРКО ________ ЕМА ________ МАРТИН ________ Напиши редом имена почевши од оног ко најраније устаје.   3 дана имају ___ часа 4 седмице имају ____ дана 5 година имају ____ месеци пола сата је ____ минута 35 дана је ___ седмица 3 седмице имају ____ дан 4 године имају ____ месеци 1 сат је ____ минута 3 века имају ____ година 5 сати је ____ минута   .Аутори: О. Дара. Колико сати је тај киоск отворен? ________________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА    ДРУГИ РАЗРЕД  Име и презиме  1.

Колико је књижара краће отворена недљом него суботом? ДАНИ Време отварања Време затварања     ПОНЕДЕЉАКСУБОТА    НЕДЕЉА Драгана је радила у тој књижари седам дана.Тодоровић и С. Колико дуго је трајао филм ? _________________________________________________ 5. Једна књижара ради сваки дан од ујутру до увече. У табели је приказано време отварања и затварања књижаре. Цена рада по сату је 200 динара за радне дане. Вељко је је почео да гледа филм у 12 часова. а заврши се у 13 часова и 55 минута. Огњановић  4. а 300 динара за недељу. Колико новца ће Драгана добити? Одговор: Књижара је краће отворена недељом за __________. Драгана ће добити ________ динара       .Аутори: О.

Колико на слици има кругова? _______                                                             3.Тодоровић и С. Узми један предмет кружног облика и оловком нацртај круг око њега.   Које тачке припадају кружници? _______________ Које тачке се налазе у кругу? ______________ Које тачке су ван круга? ______________                                                                                             . Које све предмете можеш да узмеш?                                                                                       2. Посматрај слику и одговори на питања.Аутори: О. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   КРУГ  И КРУЖНИЦА    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1.

                                                                                            3. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ЦРТАЊЕ  КРУГА И КРУЖНИЦЕ    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме      1.                                                                                      2.                                                                                                                               . На слици је приказан круг. полупречник подебљај плавом бојом и нацртај један пречник.Аутори: О. Полупречник круга подебљај црвеном бојом.Тодоровић и С. Центар обележи словом О. Обележи центар круга словом О. Нацртај круг са центром у тачки S тако да тачка М припада кружници.

Означи једну тачку и обележи је словом О. Нацртај два круга са центром у тачки О: један круг са полупречником дужине 2 cm. а други са полупречником дужине 35 mm. од којих ће један имати полупречник дужине 25 mm а други полупречник биће 4 cm дугачак. Колико кругова можеш да нацрташ са центром у тачки О?         .                                                На кружници обележи тачку М. Нацртај круг полупречника 3 cm. Центар круга обележи словом Т. Нацртај још два круга са центром у тачки О са полупречницима које ти одредиш.Тодоровић и С. Нацртај два круга. 6. Где се налази тачка Т? 5. Њихове центре обележи словима А и В. Затим нацртај круг полупречника 3 cm.Аутори: О. Огњановић    4.

измери лењиром и запиши њихове дужине.Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   Мерење дужи и графичко сабирање дужи    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме  1. Дате дужи обележи.     .

Нацртај дуж АВ дужине 1 dm. Нацртај три дужи различите дужине и графички их сабери. Затим нацртај дуж MN дужине 115 mm. 3. Нацртај дуж АВ дужине 1 dm 1 cm 5 mm. Затим нацртај дуж MN која је за 4 cm краћа од дужи АВ.       . Шестаром упореди дате дужи. Огњановић  2.Аутори: О.Тодоровић и С. 4.

Четвороуглове обој црвеном бојом. У скупу правоугаоника обој квадрате. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ЧЕТВОРОУГАО    ТРЕЋИ РАЗРЕД  Име и презиме    1.Аутори: О. У скупу четвороуглова обој правоугаонике.                                                                                                                                                        3.Тодоровић и С.                                                                                                                                 .                                                                                   2.

                                                                                    а) LO = ON                 б) LO = NM                 в) ON = LM                 г) LM = MN    2.Тодоровић и С.Аутори: О.                                                                    3. Заокружи тачна тврђења. Обележи темена и странице квадрата. Помоћу тачкастог папира и лењира нацртај два правоугаоника. Обележи странице правоугаоника.                          . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ПРАВОУГАОНИК И КВАДРАТ    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме      1. Четвороугао LONM је _______________.

Помоћу тачкастог папира и лењира нацртај два квадрата.Аутори: О.                                       . Огњановић      4.Тодоровић и С.

а) без шестара б) помоћу шестара 2.Тодоровић и С. Нацртај правоугаоник чија је краћа страница 20 mm а дужа је три пута дужа од ње.     . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ЦРТАЊЕ ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме  1. 3.Аутори: О. б) странице а = 3 cm. Нацртај квадрат: а) странице а = 35 mm. Нацртај правоугаоник чија је дужа страница 4 cm а краћа 25 mm.

6. Нацртај правоугаоник чија је дужа страница 8 cm а краћа је два пута краћа од ње.       . Затим нацртај квадрат чија је страница једнака дужој страници правоугаоника. Нацртај правоугаоник чија је краћа страница 25 mm а дужа је два пута дужа од ње. Огњановић  4. Нацртај квадрат странице а = 5 cm.Аутори: О. 5.Тодоровић и С.

а)                                                                               б)                                                                                            О = _______________                                                  О = _______________                                  в)                                                                                   г)                                                                                                                                                                                        О = _______________                                                  О = _______________                                 . Израчунај обим датих правоугаоника.Аутори: О. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОБИМ  ПРАВОУГАОНИКА     ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1.Тодоровић и С.

Колике дужине треба да буде украсна летвица од које би могао да се направи рам.                       a = 15 cm  и  b = __________                             О = _______________________________                                  4.  Израчунај обим правоугаоника ако су његове странице:   а)   a = 5 cm  и  b = 3 cm                                   О = _______________________________      б)   a = 6 cm  и  b = 4 cm                                   О = _______________________________      в)   a = 1 m  и  b = 9 m                                   О = _______________________________               3. а ширина је три пута мања.Тодоровић и С. Израчунај обим правоугаоника чија је дужина 15 cm.     a = ________      и    b = __________                             О = _______________________________          .Аутори: О. Колико метара ограде треба да купи?   a = ________      и    b = __________                             О = _______________________________      5. Огњановић      2. Слику правоугаоног облика дужине 3 dm и ширине 8 dm треба урамити. Деда Јанко жели да огради башту правоугаоног облика дужине 25 m и ширине 12 m.

    а)                                                                               б)                                                                                                     О = _______________                                                  О = _______________                 2. Израчунај обиме датих квадрата. Израчунај обим квадрата ако је његова страница:   а)   a = 5 cm                                     О = _______________________________      б)   a = 65 mm                                     О = _______________________________      в)   a = 1 dm                                     О = _______________________________               3. Колика је страница квадрата ако је његов обим 20 cm?                                                   _______________________________            . Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОБИМ  КВАДРАТА    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1.Тодоровић и С.Аутори: О.

Колико метара ограде треба да купи?                                  _______________________________      5. Слику квадратног облика дужине 7 dm треба урамити. Израчунај обим дате фигуре. Огњановић                                4.                                  О = _______________________________      6.     а)                                                                               б)                                                                                                        О = _______________                                                  О = _______________                         .Тодоровић и С. Колике дужине треба да буде украсна летвица од које би могао да се направи рам. Деда Јанко жели да огради башту квадратног облика дужине 25 m.Аутори: О.

Тодоровић и С. а затим троугао чије су све три странице једнаке дужи AB. Нацртај троугао чије су странице дужи AB .                             3. Обележи темена и странице троуглова.                                                                                     2. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ТРОУГАО И ЦРТАЊЕ ТРОУГЛА    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1. BC = 6 cm и CA = 4 cm.                                                                                    .Аутори: О. Нацртај дужи: AB = 5 cm. BC и CA. Нацртај дуж AB = 4 cm.

 Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ   ОБИМ  ТРОУГЛА    ТРЕЋИ  РАЗРЕД  Име и презиме    1. b = 7 cm  и c =  6 cm                                   О = _______________________________      б)   a = 5 cm.Тодоровић и С. b = 7 cm  и c =  6 cm                                     О = _______________________________              . Израчунај обим троугла ако су његове странице:   а)   a = 5 cm.Аутори: О.     а)                                                                               б)                                                                                                                                О = _______________                                                     О = _______________                   в)                                                                               г)                                                               О = _______________                                                     О = _______________               2. Израчунај обиме датих троуглова.

Аутори: О. Обим једног квадрата је 16 cm. Огњановић           3. Чији обим је дужи.Тодоровић и С. троугла чије су све странице по 10 cm или квадрата чије су странице по 8 cm?     ________________________________________________________________      6. Који правоугаоник има најдужи обим? Обој га црвеном бојом. Нацртај тај троугао. Обим троугла чије су све три странице једнаке је 15 cm.                 .                       5. Колики је обим троугла чије су све три странице једнаке страници тог квадрата.                                                   _______________________________                                  4.

                                                                             .  . Марко слави рођендан са још седам другова.                                                       2. Обој једну четвртину сваке фигуре.                                                                                                 4.Аутори: О. Нацртај где треба да исече тако да сваки од њих осморице добије исти део пице. Марко треба да је подели на осмине. Заокружи фигуру која није подељена на четири једнака дела.Тодоровић и С.                                                                                      3.               . као што је приказано на слици. Обој једну половину сваке фигуре. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  ТРЕЋИ РАЗРЕД  РАЗЛОМЦИ ( Име и презиме  1 1 1 . и  )  2 4 8   1. Пица коју је поручио стигла је исечена на 4 дела.

                           1 1 1   од 240  је _____ .    10 5 10       .  10 5 10   2.  5 10 5 1 1 1   од 1 000  је _____ . Израчунај.  10 5 10                        1 1 1   од 225 је _____ .                    од 370 је ____.                од  10 је ____.                                  од  века   је   _____   година.                     5 је     од   ____ . Израчунај.   10 5 10                10 је   1 1 1   од   ____.                 од  600 је ____.Аутори: О.                  100  је     од   ____ .       10 5               1 1   од  једног часа   је   _____   минута .                  од  100 је ____.                     од  једног  часа   је   _____   минута.                  од  1 000 је ____ .                   100  је     од   ____.  Израчунај и упиши.                 5 је   1 1 1   од   ____ .Тодоровић и С.                1 1   од  века   је   _____   година.              1  је     од   ____. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  ТРЕЋИРАЗРЕД  РАЗЛОМЦИ ( 1 1  и  )  5 10 Име и презиме      1.                  од 500 је ____.  10 5                     1 1 1    m =   _____   cm                     m =   _____   cm                     m =   _____   dm  10 5 10                1 1 1    dm =   _____   mm                dm =   _____   cm                  cm =   _____   mm  10 5 10              3.

Испод сваке фигуре напиши разломак који представља њен обојени део.                                                     ______            ______              ______                       ______                  ______             ______      2.Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  ТРЕЋИРАЗРЕД  РАЗЛОМЦИ ( 1 1 1 1  . Испод сваког круга напиши разломак који представља његов обојени део.    и   )  3 6 7 9 Име и презиме      1.                              ______                      ______                  ______                ______                ______ Посматраj горњу слику.  .   1 1 > 2 3 1 1 1 1 < < 3 4                          6 2                     1 1 > 5 2 1 1 1 1 < < 2 4                          4 3   . па заокружи тачна тврђења а нетачна прецртај.

   3 9 6               63  је   1 1 1   од   ____ . Израчунај и упиши.Аутори: О.              1  је     од   ____ . Огњановић    3.   7 6 3                 51  је   1 1 1   од   ____.                  5 је   1 1 1   од   ____.                  100   је     од   ____.             1 1 1   од 240  је _____ .                            1 1   од  једног  часа   је   _____   минута.                     од 321 је ____ . Израчунај.                 од  150 је ____.                  100  је     од   ____ .                   од  494 је ____.              30  је     од   ____ .                78  је     од   ____ .                      5 је     од   ____ .Тодоровић и С.   7 6 3         .   3 9 6                10 је   1 1 1   од   ____ .                од  648 је ____.                  36   је     од   ____ .                 од  434  је ____.                 од  једне године    је   _____   месеца.                     45  је     од   ____ .  3 6 9             1 1 1   од 204 је _____.                  од 540  је ____ .   3 6                5.  3 6               1 1   од  једне године    је   _____   месеца . Израчунај.                     од  једног  часа   је   _____   минута.  6 3 7           1 1 1   од  644  је _____ .  7 9 3       4.

Она је одмерила 150 g.Тодоровић и С. Ружица је имала 864 динара. Бака прави колач за који јој је потребна 1 kg шећера.Аутори: О. Прочитао је једну деветину. а Петар је то исто растојање прешао 5 за 11 минута. за __________. а 1 за украсе за косу. Четвртину новца потрошила је за књигу. Мина је од баке и деке за рођендан добила једну новчаницу од 1 000 динара. Ко је пре стигао на циљ и за колико? ______________________________________________________________________ Одговор: На циљ је први стигао ____ . Марко је прешао пола километра за 1 часа. 4. Четвртину новца је потрошила за куповину воћа. Колико страница му је још остало да прочита? ______________________________________________________________________ Одговор: Остало му је још да прочита _____ страница. 3.       . 2. Петар чита књигу која има 297 страница. 5. 5 Колико још шећера треба да дода? _______________________________________________________________________ Одговор: Треба још да дода ____ шећера. Колико новца јој 5 је још остало? ______________________________________________________________________ Одговор: Остало јој је још _____ динара. Огњановић  РАДНИ ЛИСТИЋ  РАЗЛОМЦИ – задаци    ТРЕЋИРАЗРЕД  Име и презиме  1. Колико новца јој је још остало? ______________________________________________________________________ Одговор: Остало јој је још _____ динара.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful