You are on page 1of 9

Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 5 Tarikh Masa Tahun / Darjah Matapelajaran Bilangan murid Tajuk Bidang pembelajaran

Objektif pengajaran Hasil pembelajaran 19 September 2013. 12.00 tengah hari hingga 1.00 petang (60 minit) 5 Bestari. Matematik. 23 orang. 11.0 Perwakilan data. 11.1 Mentafsir data. 11.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan purata. Pada akhir pengajaran, murid akan dapat: i. Terang maksud purata. ii. Menyatakan purata daripada dua atau tiga kuantiti. iii. Menentukan formula bagi purata. Pengetahuan sedia ada Kemahiran berfikir Mengenalpasti maklumat pada soalan/ilustrasi, menjana idea, menghubungkait dengan Murid telah mahir asas tambah dan bahagi.

pengetahuan sedia ada seperti operasi tambah dan bahagi, dan membuat keputusan tentang sintesis akhir. Nilai murni Integrasi Teliti mengira, mendengar arahan dan berkerjasama dalam menyelesaikan masalah. Intra : Nombor bulat, penambahan, bahagi. Inter : Bahasa Malaysia, Pendidikan Seni, ICT

Alatan

Kad epal, papan epal, Jadual epal, pen papan putih, kad kumpul dan kad bahagi sama rata, kad 4 stesen, slide power point, 2 cawan, 10 batang pen, pita pengukur, penimbang, kad duit, LCD, komputer, jadual data, lembaran aktiviti.

Kecerdasan pelbagai Sumber pengajaran

Visual, kinestetik, logik matematik. 1. Persembahan power point. 2. Persembahan jadual. 3. Kad duit dan kad epal. 4. Empat kad soalan setiap stesen termasuk bahan-bahan iaitu 10 batang pen, penimbang (kg), pita ukur (cm), dan kad wang. 5. Lembaran aktiviti (Lembaran 1 dan Lembaran 2).

dan pembelajaran.

Prosedur: Fasa / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi kandungan Purata ialah menjadikan kuantiti dalam setiap kumpulan adalah sama. Soalan: 1. Berapakah biji epal dalam kumpulan A? 2. Berapa biji epal dalam kumpulan B? 3. Bagaimanakah cara kita memastikan mereka mempunyai bilangan epal yang sama? 4. Kalau cikgu gabung kumpulan A dan B, berapakah jumlah epal? 5. Bagaimanakah 6 biji epal hendak diagihkan sama rata kepada dua kumpulan? 6. Setiap kumpulan akan dapat berapa biji epal?

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru panggil dua orang murid untuk Alatan: bagi berlakon satu situasi. 2. Murid pertama akan diberikan 4 biji epal manakala murid kedua akan mendapat 2 biji epal. 3. Murid melakukan pemerhatian

Catatan

I. Kad epal. II. Papan epal. III. Tali berserta kad kumpul. IV. Kad bahagi sama rata. V. Komputer. VI. LCD.

kepada dua orang murid tersebut dan guru menyoal murid tentang bagaimana untuk mengagihkan

bilangan epal sama banyak kepada VII. Slide powerpoint dua orang murid tersebut. 4. Guru bimbing murid dalam (Kisah epal).

kumpul/gabung epal daripada murid Nilai murni: pertama dengan murid kedua I. Mendengar arahan. II. Teliti mengira.

menjadi satu kumpulan. 5. Murid disoal tentang jumlah epal

apabila murid satu dan murid dua di Kemahiran berfikir: gabung bersama 4+2=6 6. Guru menyoal murid tentang operasi I. Mengenalpasti maklumat pada soalan/ilustrasi.

Fasa / Masa

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

yang sesuai dalam mengagihkan Kecerdasan pelbagai: enam biji epal kepada murid satu dan murid dua dengan sama banyak. 7. Guru tegaskan kumpul semula I. Visual. II. Logik matematik.

melibatkan operasi tambah manakala agihan


4 biji pada murid pertama

sama

rata

ialah

operasi

bahagi. 62=3 8. Murid disoal kembali tentang bilangan epal yang dibahagi sama rata. 9. Guru bimbing murid dalam

menyatakan nilai purata iaitu: Purata bilangan epal iaitu 3 biji.


2 biji pada murid kedua

10. Guru tunjuk slide powerpoint tentang purata epal bagi dua kumpulan yang melibatkan operasi kumpul/gabung (penambahan) dan agihan sama rata (bahagi) kepada murid. 11. Murid bersoal jawab dengan guru
Slaid powerpoint bagi purata epal

mengenai situasi tersebut.

Fasa / Masa Langkah 1 (15 minit)

Isi kandungan Menyatakan purata daripada a) Dua kuantiti. b) Tiga kuantiti Soalan (Purata daripada dua kuantiti): 1. Berapa wang yang kamu bawa ke sekolah pada hari ini? 2. Ipin ada RM 300 dan Upin ada RM 200, bagaimanakah kita hendak kumpul keduaduanya? 3. Selepas kita tambah keduaduanya, bagaimanakah kita agih wang ini dengan sama banyak antara Ipin dan Upin?

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru tunjuk slide powerpoint tentang Bahan: contoh hitung purata daripada dua kuantiti.

Catatan

I. LCD. II. Komputer. III. Slide powerpoint. III. Lembaran aktiviti 1. IV. Kad jadual data (Purata dua kuantiti) V. Kad jadual data

2. Murid

melakukan

penerokaan

(Purata tiga kuantiti)

terhadap menyatakan operasi bagi kumpul wang serta operasi yang Nilai murni: sesuai bagi agihan wang sama I. Berkerjasama dalam banyak dalam dua kumpulan. 3. Guru bimbing murid dalam menyelesaikan masalah.

memasukkan maklumat pada jadual data (purata dua kuantiti) iaitu:

Slide powerpoint bagi purata wang.

Fasa / Masa

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan Kemahiran berfikir: I. Menghubungkait dengan pengetahuan sedia ada seperti operasi tambah dan bahagi. II. Membuat keputusan

Soalan (Purata daripada tiga kuantiti): 1. Guru tunjuk slide powerpoint tentang 1. Bagaimana kita mencari purata bagi ketiga-tiga bekas tersebut? contoh hitung purata daripada tiga kuantiti.

2. Murid

melakukan

penerokaan

tentang sintesis terakhir.

terhadap menyatakan operasi bagi kumpul wang serta operasi yang


Slide powerpoint bagi purata berat.

sesuai

bagi

agihan

wang

sama

Kecerdasan pelbagai: I. Logik matematik.

banyak dalam tiga kumpulan. 3. Guru panggil seorang murid bagi mengeluarkan maklumat dan

mengisinya pada kad jadual data (purata tiga kuantiti) iaitu:

Slide powerpoint bagi jadual purata daripada tiga kuantiti.

Fasa / Masa

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4. Guru semak jawapan pada kad jadual data (purata tiga kuantiti) bersamasama dengan murid. 5. Murid diberikan Lembaran aktiviti 1 bagi disiapkan dan dibincang

Catatan

jawapannya bersama-sama dengan guru.


Lembaran aktiviti 1

Langkah 2 (20 minit)

Mengaplikasi konsep purata (Aktiviti berkumpulan). Soalan : 1. Sesi soal jawab berlaku dalam stesen masing-masing mengikut kad soalan stesen yang diberikan?

1. Murid akan dibentuk kepada empat Bahan: kumpulan. 2. Guru membina empat stesen iaitu: a) Stesen 1 Cari purata 10 batang pen daripada dua kuantiti. b) Stesen 2 Cari purata dua berat orang (kg) I. LCD. II. Komputer. III. Slaid powerpoint. IV. Lembaran aktiviti 2. V. Dua bekas. VI. 10 batang pen. VII. Penimbang (kg).

daripada kumpulan. c) Stesen 3

ahli VIII. 18 kad wang RM50. IX. Pita ukur (cm). X. Empat kad soalan setiap stesen.

Hitung purata wang daripada


Kad soalan stesen 1

tiga kuantiti.

Fasa / Masa

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran d) Stesen 4 Cari purata tiga tinggi orang (cm) ahli

Catatan Nilai murni: I. Berkerjasama dalam menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir: I. Mengenalpasti maklumat pada soalan/ilustrasi. II. Menjana idea.

daripada kumpulan.

3. Kumpulan murid disusun mengikut stesen iaitu:


Kad soalan stesen 2

a) Stesen 1 : Kumpulan 1 b) Stesen 2 : Kumpulan 2 c) Stesen 3 : Kumpulan 3 d) Stesen 4 : Kumpulan 4 4. Murid akan diberikan lembaran aktiviti 2 bagi mengisi pada data setiap

Kecerdasan pelbagai: I. Logik matematik. II. Kinestetik.

Kad soalan stesen 3

stesen. Data yang diisi mesti dalam nombor bulat. 5. Setiap kumpulan akan bergerak ke stesen berikut apabila diarahkan oleh guru. 6. Guru bimbing dan betulkan kesilapan

Kad soalan stesen 4

murid.

Fasa / Masa Langkah 3 (15 minit)

Isi kandungan Menentukan rumus bagi purata.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Murid ditunjukkan slide powerpoint Bahan: tentang bilangan kereta mainan. 2. Murid dibimbing menyatakan rumus purata iaitu: Purata = Purata = Purata =

Catatan

I. LCD. II. Komputer. III. Slide powerpoint. IV. Pen papan putih.

Nilai murni: I. Mendengar arahan. Kemahiran berfikir: I. Membuat keputusan tentang sintesis terakhir.

Slide powerpoint bagi bilangan kereta mainan

Purata = 4 buah kereta 3. Guru bimbing murid menyatakan

rumus asal bagi purata iaitu:


Purata=

Kecerdasan pelbagai: I. Logik matematik.

Penutup (5 minit)

Sesi soal jawab, rumusan dan 1. Guru membuka soalan kepada murid. Bahan: kerja rumah. 2. Guru rumuskan pengajaran. 3. Murid diberikan kerja rumah pada halaman 216 dalam buku teks. I. Buku teks.