You are on page 1of 29

BEDRIJFSADMINISTRATIE

BTW
Special Topics Opdrachten

Deze cursus is eigendom van VDAB Competentiecentra PS nr: Wettelijk Depot: D2013/xxxx/xxx Versie 30/06/2013

Inhoudsopgave
DRIEHOEKSVERKEER ............................................................................................. 1 Opdracht 1 .............................................................................................................. 1 GROEP VAN 4 ........................................................................................................... 5 Opdracht 1 Bijzondere btw-aangifte ....................................................................... 5 Opdracht 2 Plaatsbepaling/Voldoening IC-dienst................................................... 9 FORFAITAIRE BELASTINGPLICHTIGEN ............................................................... 11 Opdracht 1 ............................................................................................................ 11 FINANCILE LEASING ............................................................................................ 19 Opdracht 1 ............................................................................................................ 19 MARGEREGELING .................................................................................................. 23 Opdracht 1 ............................................................................................................ 23 Opdracht 2 ............................................................................................................ 24

DRIEHOEKSVERKEER
Opdracht 1
Standpunt A Cash BVBA vervult de rol van A in 1
G. Van Den Brink, een Nederlandse klant (B, 2), koopt boter bij Cash BVBA (A, 1) en verkoopt deze meteen door aan Kruger GMBH (C, 3), een Duitse klant. G. Van Den Brink vraagt aan Cash om de goederen meteen vanuit Belgi aan te leveren bij de Duitse eindbestemmeling. Verwerking van de verkoopfactuur van Cash aan G. Van Den Brink

Roosters btw-aangifte Vak Bedrag

VERKOOPFACTUUR Cash BVBA


Graaf Van Vlaanderenplein 2 9000 Gent Tel.: 09-223 81 53 RPR Gent: 37831 BTW BE 0401.047.785

G. Van Den Brink BV


Hessenweg 263 3791 PH Achterveld Nederland Betaling 02/10/.. Prijs/st 6% 3.00 1.800,00 BTW - nummer NL800176601B01 12 % 21 %

Journaalpost Rek. D C

Datum 02/09/ Aantal 600

Factuurnummer 123 Omschrijving Boter

Opmerkingen

Goederencode: 0405 0011 Gewicht: 600 kg Transport: DHL Handelskorting PCR 000-0043475-15 ING 390-0562177-20 Fortis 290-0115462-53 KBC 442-9513871-44 Indien betaling voor.. mag.. disconto afgetrokken worden Te betalen Netto 1.800,00 Disc. Vracht MVH 1.800,00 BTW Leegg. Totaal 1.800,00 1.800,00

Btw-belastingplichtige? Belastbare handeling? Plaats van de belastbare handeling? Vrijstelling van btw? Wie moet de btw voldoen?

Driehoeksverkeer
BTW 2013 Speciale Topics

Standpunt B Cash BVBA vervult de rol van tussenpersoon B in 2.


Cash BVBA (B, 2) koopt boter bij G. Van Den Brink (A, 1), een Nederlandse leverancier en verkoopt deze meteen door aan Kruger GMBH (C, 3), een Duitse klant. Cash vraagt aan G. Van Den Brink om de goederen meteen vanuit Nederland aan te leveren bij de Duitse eindbestemmeling. Verwerking van de aankoopfactuur van G. Van Den Brink bij Cash BVBA.

Roosters btw-aangifte

AANKOOPFACTUUR
Vak Bedrag

G. Van Den Brink BV


Hessenweg 263 3791 PH Achterveld Nederland Tel.: 03425 2511 BTW: NL800176601B01

Cash BVBA
Graaf Van Vlaanderenplein 2 9000 Gent Belgi Betaling 02/10/.. Prijs/st 6% 3.00 1.800,00 BTW - nummer BE 0401.047.785 12 % 21 %

Journaalpost Rek. D C

Datum 02/09/ Aantal 600

Factuurnummer 456 Omschrijving Boter

Opmerkingen

Goederencode: 0405 0011 Gewicht: 600 kg Transport: DHL Handelskorting Rabo Post 33.59.58.982 40.89.751 Netto 1.800,00 Disc. Vracht MVH 1.800,00 BTW Leegg. Totaal 1.800,00 1.800,00

Indien betaling voor.. mag.. disconto afgetrokken worden Te betalen

Btw-belastingplichtige? Belastbare handeling? Plaats van de belastbare handeling? Vrijstelling van btw? Wie moet de btw voldoen?

Driehoeksverkeer
BTW 2013 Speciale Topics

Standpunt B Cash BVBA vervult de rol van tussenpersoon B in 2.


Cash BVBA (B, 2) koopt boter bij G. Van Den Brink (A, 1), een Nederlandse leverancier en verkoopt deze meteen door aan Kruger GMBH (C, 3), een Duitse klant. Cash vraagt aan G. Van Den Brink om de goederen meteen vanuit Nederland aan te leveren bij de Duitse eindbestemmeling. Verwerking van de verkoopfactuur van Cash BVBA aan Kruger GMBH

Roosters btw-aangifte

VERKOOPFACTUUR
Vak Bedrag

Cash BVBA
Graaf Van Vlaanderenplein 2 9000 Gent Tel.: 09-223 81 53 RPR Gent: 37831 BTW BE 0401.047.785

Kruger GMBH
Hauptstrasse 19 D-92442 Wackerdorff Germany Betaling 02/10/.. Prijs/st 6% 4.00 2.400,00 BTW - nummer DE 131 832 873 12 % 21 %

Journaalpost Rek. D C

Datum 02/09/ Aantal 600

Factuurnummer 123 Omschrijving Boter

Opmerkingen

Goederencode: 0405 0011 Gewicht: 600 kg Transport: DHL Handelskorting PCR 000-0043475-15 ING 390-0562177-20 Fortis 290-0115462-53 KBC 442-9513871-44 Indien betaling voor.. mag.. disconto afgetrokken worden Te betalen Netto 2.400,00 Disc. Vracht MVH 2.400,00 BTW Leegg. Totaal 2.400,00 2.400,00

Btw-belastingplichtige? Belastbare handeling? Plaats van de belastbare handeling? Vrijstelling van btw? Wie moet de btw voldoen?

Driehoeksverkeer
BTW 2013 Speciale Topics

Standpunt C Cash BVBA vervult de rol van eindbestemmeling C in 3.


Cash BVBA (B, 3) koopt boter bij G. Van Den Brink (A, 2), een Nederlandse leverancier die ze op haar beurt had gekocht bij Kruger GMBH (C, 1), een Duitse belastingplichtige. G. Van Den Brink had aan Kruger GMBH gevraagd om de goederen meteen vanuit Duitsland aan te leveren bij de Belgische eindbestemmeling Cash BVBA. Verwerking van de aankoopfactuur van Cash BVBA van Van Den Brink BV

Roosters btw-aangifte

AANKOOPFACTUUR
Vak Bedrag

G. Van Den Brink BV


Hessenweg 263 3791 PH Achterveld Nederland Tel.: 03425 2511 BTW: NL800176601B01

Cash BVBA
Graaf Van Vlaanderenplein 2 9000 Gent Belgi Betaling 02/10/.. Prijs/st 6% 4.00 2.400,00 BTW - nummer BE 0401.047.785 12 % 21 %

Journaalpost Rek. D C

Datum 02/09/ Aantal 600

Factuurnummer 789 Omschrijving Boter

Opmerkingen

Goederencode: 0405 0011 Gewicht: 600 kg Transport: DHL Handelskorting Rabo Post 33.59.58.982 40.89.751 Netto 2.400,00 Disc. Vracht MVH 2.400,00 BTW Leegg. Totaal 2.400,00 2.400,00

Indien betaling voor.. mag.. disconto afgetrokken worden Te betalen

Btw-belastingplichtige Belastbare handeling? Plaats van de belastbare handeling? Vrijstelling van btw? Wie moet de btw voldoen?

Driehoeksverkeer
BTW 2013 Speciale Topics

GROEP VAN 4
Opdracht 1 Bijzondere btw-aangifte
Een Belgische, forfaitaire landbouwer uit Arlon opteert om de btw op zijn intracommunautaire verwervingen te voldoen in het land van de verkoper en opteert dus niet voor voldoening van de Belgische btw via een Bijzondere Aangifte. Hij doet volgende aankopen (bedragen exclusief btw): - 05/10: aankoop zaaigranen in Frankrijk aan 5.000,00 - 05/10: aankoop fytofarmaceutische producten (sproeistoffen) in Luxemburg aan 4.800,00 - 30/11: aankoop zaaifrees in Duitsland aan 12.000,00 1. 2. 3. 4. Boek deze aankopen, inclusief de toepasselijke btw.(land verkoper of Belgische). Wordt de aankoopdrempel overschreden en zo ja voor welke aankoop (aankopen)? Dient er een bijzondere aangifte te worden opgesteld? Zo ja vul deze in. Wat zijn de te ondernemen acties?

Groep van vier


BTW 2013 Speciale Topics

Dat.
05/10

Rek.Nr.

Omschrijving

05/10

30/11

Verklaring journaalposten 05/10

05/10

30/11

Groep van vier


BTW 2013 Speciale Topics

Groep van vier


BTW 2013 Speciale Topics

Opdracht 2 Plaatsbepaling/Voldoening IC-dienst


Opgave
Oefening 1: aankoopfactuur Een Belgische advocaat, volledig vrijgestelde art. 44, heeft in Frankrijk pech met zijn bedrijfswagen en laat deze herstellen door een Franse garagist.

Transactie Aard v/d dienst Plaatsbepaling BTW te voldoen door.

BTW-roosters IC-opgave

Oefening 2 : verkoopfactuur Een Belgische verzekeringsmakelaar, volledig vrijgestelde art. 44 WBTW, zonder recht op aftrek en die geen periodieke aangiften indient, verricht een expertise aan een beschadigde machine van een Duitse belastingplichtige klant. De expertise is een belastbare dienst.

Oefening 3: aankoopfactuur Een in Nederland gevestigde advocaat verstrekt een juridisch advies aan een Belgische belastingplichtige klant. Deze dienst is in Belgi vrijgesteld van belasting;

Groep van vier


BTW 2013 Speciale Topics

11

FORFAITAIRE BELASTINGPLICHTIGEN
Opdracht 1
Boekhandel Het staat geschreven en gedrukt, Antwerpsebaan 74, 2800 Turnhout, btw 0.678.142.638, heeft als hoofdactiviteit het verkopen van boeken, tijdschriften en videogames. De boekhandel geniet van het algemeen forfait van Kleinhandelaars in boeken In het tweede kwartaal 200X heeft de boekhandel volgende verrichtingen genoteerd: Aankopen AF 1: Schoolboeken: 1.422,00 excl. BTW 6 % AF 2: Schrijfboeken: 650,00 excl. BTW 21 % AF 3: Play stations: 234,00 excl. BTW 21 % AF 4: Prentbriefkaarten: 150,00 excl. BTW 21 % AF 5: Elektriciteit: 226,00 excl. BTW 21 % AF 6: Telefoon: 72,00 excl. BTW 21 % AF 7: Aankoop kasregister: 550,00 excl. BTW 21 % AF 8: Herstelling dak: 212,00 (KB1 artikel 20, medecontractant) De boekhandel heeft met de administratie voor wat betreft het onroerend goed, inclusief gas/elektriciteit en telefoon, het volgende verhoudingsgetal afgesproken: beroepsmatig 70 %, priv 30 %. Gevraagd - Verwerk de facturen in het dagboek van de inkomende facturen. - Vul het berekeningsblad in. - Vul de btw-aangifte over het kwartaal in.

Forfaitaire belastingplichtigen
BTW 2013 Speciale Topics

13

Rek.nr.

Aankoopdagboek Omschrijving

Forfaitaire belastingplichtigen
BTW 2013 Speciale Topics

15

AF 1 2 3 4 5 6 7 8 Saldi

Totaal Incl. BTW

H.Goed. R81

Maatstaf van Heffing Kosten R82 R85 R87

Invest. R83

Inkomende Facturen BTW Versch. Terugv. Nt.aftr. R56 R59 Priv

Koopwarengroep 11 31 33 R01 R03 R03

Kost/Investering BM BM Priv 100% 70% 30%

KWG BTW BTW-aangifte BTW Verschuldigd Terugvorderbaar R54 R59 R56

Coff. MVH Versch.

X 1,51

X 1,65

X 1,33

MVH R01 R02 R03 R81 R82 R83 R85 R87

BTW % 6% 21 % 21 %

KWG 11 31 33

Inkoop

Berekeningsblad Coff. Forf.omzet X 1.51 X 1.65 X 1.33 Tarief 6% 21 % Saldo Versch. BTW

Totaal per BTW % 6% 21 %

XX

YY

Belastbare sommen Rooster 01 Rooster 03

R54

Te betalen

R71

Forfaitaire belastingplichtigen
BTW 2013 Speciale Topics

17

Forfaitaire belastingplichtigen
BTW 2013 Speciale Topics

18

Naam en adres van de aangever: Het staat geschreven en gedrukt Antwerpsebaan 74 2800 Turnhout

ALGEMENE INLICHTINGEN BTW-AANGIFTE IN EURO Periode: maand jaar of kwartaal - jaar Aanvraag om terugbetaling Aanvraag van betaalformulieren

BTW-nr. aangever:
II

BE

0.678.142.638

UITGAANDE HANDELINGEN

III

INKOMENDE HANDELINGEN

IV

VERSCHULDIGDE BELASTING

AFTREKBARE BELASTING

00 01 02 03 Hier vouwen a.u.b. 44 45 46 47 48 49

81 82 83

54 55 56 57

59 62 64 66

84 85 86 87 88

61 63 65

VI

SALDO 71 72

VII VOORSCHOT 91

VIII DATUM en HANDTEKENING(EN) Ik verklaar dat deze aangifte oprecht en volledig is. Datum :
Handtekening(en):

Controletotaal: Niet door de aangever in te vullen A 1 2 C 1 B 1 0 D Best Periode D M J

Naam, hoedanigheid en telefoonnummer van de ondertekenaar(s):

Forfaitaire belastingplichtigen
BTW 2013 Speciale Topics

19

FINANCILE LEASING
Opdracht 1
Leasingcontract voor bestelwagen van 4 jaar (16 trimesters) vanaf 01.05.N01 Prijs van de bestelwagen = 55.000,00 exclusief btw 21 % Betalingstermijnen: begin elke 3 maand, vooraf betaalbaar op de totale som 4.114,00 + btw 21 % Opties bij einde van het contract: aankoopoptie aan 2.000,00 exclusief btw of de bestelwagen teruggeven Afschrijving van de bestelwagen 25 % lineair, tijdens de duur van het contract 50 % op de restwaarde indien de aankoopoptie wordt gelicht Het boekjaar loopt van 01/01 t/m 31/12. Aflossingstabel Jaar Totale Kapitaal- InterestSaldo openVervaldag Trimester Vergoeding gedeelte gedeelte staand kapitaal N01 1 01/05 4.114,00 2.834,90 1.279,10 52.165,10 2 01/08 4.114,00 2.906,20 1.207,80 49.258,90 3 01/11 4.114,00 2.979,20 1.134,80 46.279,70 N02 4 01/02 4.114,00 3.054,10 1.059,90 43.225,60 5 01/05 4.114,00 3.130,90 983,10 40.094,70 6 01/08 4.114,00 3.209,60 904,40 36.885,10 7 01/11 4.114,00 3.290,30 823,70 33.594,80 N03 8 01/02 4.114,00 3.372,90 741,10 30.221,90 9 01/05 4.114,00 3.457,80 656,20 26.764,10 10 01/08 4.114,00 3.544,70 569,30 23.219,40 11 01/11 4.114,00 3.633,70 480,30 19.585,70 N04 12 01/02 4.114,00 3.725,10 388,90 15.860,60 13 01/05 4.114,00 3.818,80 295,20 12.041,80 14 01/08 4.114,00 3.914,70 199,30 8.127,10 15 01/11 4.114,00 4.013,10 100,90 4.114,00 N05 16 01/02 4.114,00 4.114,00 0,00 0.00 Totalen 65.824,00 55.000,00 10.824,00

Financile leasing
BTW 2013 Speciale Topics

20

Elke leasingfactuur bedraagt 4.114,00 + btw 21 % of 863,94 = 4.977,94 Geef de boekingen voor: N01: afsluiten contract, de 3 leasingfacturen, afsluitingsverrichtingen boekjaar N02: heropening boekjaar, 1ste leasingfactuur op 01/02 N05: - alle boekingen bij lichten van de optie - boekingen indien optie niet wordt gelicht

Financile leasing
BTW 2013 Speciale Topics

21

Journaal
N01 Datum Rek. Omschrijving D Boeking C BTW MVH Vak

Financile leasing
BTW 2013 Speciale Topics

22 N02 Datum Rek. Omschrijving D Boeking C BTW MVH Vak

N05 De aankoopoptie wordt gelicht Datum Rek. Omschrijving D Boeking C BTW MVH Vak

De aankoopoptie wordt niet gelicht Datum Rek. Omschrijving D

Boeking C

BTW MVH Vak

Financile leasing
BTW 2013 Speciale Topics

23

MARGEREGELING
Opdracht 1
Een autohandelaar koopt een tweedehandswagen voor 5.612,00 bij een particulier en verkoopt deze vervolgens onder toepassing van de margeregeling voor 6.184,00. Gevraagd Berekend de marge en splits deze uit in maatstaf van heffing en verschuldigde btw. Stel de btw-aangifte op. Berekening van de marge: maatstaf van heffing/verschuldigde btw Aankoopprijs Verkoopprijs Marge Maatstaf van heffing Te betalen btw Btw-aangifte Rooster 00 Rooster 03 Rooster 54 Rooster 81

Margeregeling
BTW 2013 Speciale Topics

24

Opdracht 2
Een garagist verricht volgende aan- en verkopen (zie onderstaande tabel): 1. Bepaal of de margeregeling al dan niet van toepassing is.
Van Volvo pers.w. Renault bestelw. Audi pers.w. Volkswagen pers.w. Peugeot pers.w. Totaal Datum 03/04 07/04 10/04 12/04 27/04 Aankoop Bij Bedrag Particulier 6.000 OCMW 9.000 Leasingbedrijf 24.000 Aannemer 1.000 Advocaat 4.000 44.000 Verkoop Aan Bedrag Particulier 8.000 Ziekenhuis 12.000 Apotheker 25.000 Sloop 0 Particulier 6.500 Totaal 51.500 Margeregeling?

De aankopen worden genoteerd in het inkoopregister, de verkopen in het uitgaande facturenboek. 2. Vul het inkoopregister in voor de verkopen onder toepassing van margeregeling. Inkoopprijs vervoermiddelen aangekocht met toepassing van margeregeling In Belgi 1 1 2 3 4 5 Het totaal van de bedragen vermeld in de kolommen 5 en 6, verminderd met de bedragen vermeld in de kolommen 10 en 11 (zie volgende tabel), dient per aangiftetijdvak te worden overgedragen naar het vergelijkingsregister 2 3 4 5 In een andere 6

Inschrijvingsnummer

Datum van de aankoop

Naam van de leverancier

Aard van het goed

rooster rooster 81 86

Margeregeling
BTW 2013 Speciale Topics

25

3. Stel het vergelijkingsregister op, op basis van bovenstaande gegevens. Aangiftetijdvak Overgebrachte registers Prijs BTW inbegrepen Prijs BTW inbegrepen maximaal tarief 21 % April 2xxx Boek voor uitgaande facturen (kolom margeregeling) Ontvangstenboek (kolom margeregeling) Totaal Inkoopregister Belastbaar verschil (inclusief BTW) 4. Bereken de marge, maatstaf van heffing/verschuldigde btw. Aankoopprijs Verkoopprijs Marge Maatstaf van heffing Te betalen BTW 5. Vervolledig de btw-aangifte. Rooster 00 03 54 81 Bedrag Opmerkingen

Margeregeling
BTW 2013 Speciale Topics