You are on page 1of 1

1. Jedan koml vazduha(idealan gas) ekspandira izentropski od stanja 1(p1=6, t1=30`C) do stanja 2(v2=3*v1,t1=15`C).

Od stanja 2 vazduh se dalje komprimuje kvazistaticki izotermski do stanja 3(v3=v1).Odrediti velicine stanja p,v,T u tackama 1,2,3 i ukupan rad dobijen ovim promenama. 2. U hladnjaku za ulje temp. ulja se menja od t1=59`C do t2=50`C,a vode od t1=9`C,t2=27`C. Srednji koeficijent prolaza toplote je k=150W/m2K. Odrediti povrsinu razmenjivaca toplote pri suprotnom toku fluida, ako je maseni protok m=3kg/s a srednja specificna toblota ulja iznosi ci=2.13JK/kgK. 3.Neka je prijemnik PSE lociran u Novom Sadu sa prijemnom povrsinom od 2m(na kvadrat),orijentisanoj prema jugu. Nagib prijemnika u odnosu na horizontalu iznosi B=40`. Treba odrediti kolicinu dozracene energije u mesecu julu. 4.Geotermalna busotina cije je izdrasnost V=400 l/mm treba da se koristi za grejanje vode jednog stambenog naselja. Projektovana ulazna temp. vode je 55`C, dok bi izlazna temp. iznosila 35`C. Odrediti dnevnu i godisnju kolicinu toplote koja bi se mogla iskoristiti na ovaj nacin. Koliki je maseni protok vode iz izvora?Ako prosecna dnevna potreba toplote po stanu iznosi 25 kWh odrediti broj stambenih jedninica kojima bi se ovaj nacin resila potreba za energijom.