You are on page 1of 12

Szupervizor-coach szakirny tovbbkpzs tantrgyi tematika

Alapoz tanegysgek:
TKSC1110-Szervezeti kultra, diverzitskezels Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 4 L:16+0 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar V Bn Zsuzsanna tavasz K Ajnlott flv: rtkels mdszere: I. rsbeli kollokvium/beadand dolgozat A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Cl a hallgatkat rendszerezett ismeret birtokba juttatni a szervezeti kultra, interkulturalits tmakrben. A hallgat jl tjkozdjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult mdszereket, elemeket. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A szervezeti kultra - a, Eredete s jelentsvltozatai - b, Szintjei, tartalmi elemei, jelei Szervezeti kultra. nemzeti befogad kultra - a, Az emberi tnyez fontossga - b, Az rtkrend - c, Hatkony informlis kommunikci Szervezeti kultra tpusok - a, Hatalomkultra - b, Szerepkultra - c, Feladatkultra - d, Szemlykultra IV: A szervezeti kultrt alakt tnyezk A szervezeti kultra megvltoztatsnak lehetsgei A szervezeti kultra vizsglatnak mdszerei .Interkulturalits,, mint meghatroz kzeg s tnyez - Hofstede koncepci vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgatk a szervezeti kultra fogalmi krben ismerjk meg a legfontosabb fogalmakat, ezeket ptsk be szemlletmdjukba. Vljanak kpess arra, hogy sajt hivatsszerepk illetkessgi krn bell megfelel mdon rtelmezzk a velk kapcsolatban ll kliensek szervezeteken belli mkdst, szerepkezelst. Oktatsi mdszer: interaktv elmleti input, tmakzpont kiscsoportos munka, helyzetgyakorlatok, kreatv elemz mdszerek sajt lmny kiprblsa, feldolgozsa osztott csoportmunkban, az eladk vezetsvel. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Klein Sndor (2000): Vezets s szervezetpszicholgia Edge Kft. Budapest Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede (2008): Kultrk s szervezetek, VHE Kft, Pcs Ajnlott irodalom: Daniel Goleman (2001): rzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Knyvek, Budapest Dr. Szeles Pter (1998): A hrnv ereje Star PR gynksg, Budapest Dobk Mikls (1996): Szervezeti formk s vezets Kzgazdasgi s Jogi Kiad, Budapest Senge, P.M. (1998): A tanul szervezet kialaktsnak elmlete s gyakorlata HVG Rt. Budapest Terry D. Anderson (1992): Az talakt vezets Helfen Kiad, Budapest Tantrgy felelse: Nemes va

TKSC1210-Vezetselmlet, vezetsmdszertan Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 4 L:16+0 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar V tavasz ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: I. rsbeli kollokvium/beadand dolgozat A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: A tantrgy keretben a hallgatk a vezetselmlet s vezets mdszertan alapismereteibe kifejezetten a coach szemszgbl, s a coaching hatkonysgnak cljbl kapnak betekintst. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: Vezetsi stlusok s rendszerek Vezetsi alapelvek s feladatok A menedzser szemlyisgnek fejlesztse s a vezets ptkveinek ttekintse Gyakorlati vezetsi helyzetek a vezet s munkatrsai, illetve a vezet s felettese kapcsolatban A delegls, a motivls, az rtkel-minst beszlgets, Konfliktus kezels Team-pits vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A szupervizor-coach jellt sajttsa el azokat a vezetselmleti ismereteket, amelyekkel kompetens mdon kpes belpni s beavatkozni a szervezeti, intzmnyi folyamatokba a vezeti szinten. Az integrlt ismereteket a hallgat kpes legyen gyakorlati coaching munkjban kompetensen alkalmazni. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Klein Sndor (2000): Vezets s szervezetpszicholgia Edge Kft. Budapest Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2003): A termszetes vezet. Vince Kiad, Budapest Bakacsi, Gy.(2004): Szervezeti magatarts s vezets. Aula Kiad Kft Budapest. Tantrgy felelse: Nemes va Ajnlott irodalom: Daniel Goleman (2001): rzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Knyvek, Budapest Dr. Szeles Pter (1998): A hrnv ereje Star PR gynksg, Budapest Dobk Mikls (1996): Szervezeti formk s vezets Kzgazdasgi s Jogi Kiad, Budapest Senge, P.M. (1998): A tanul szervezet kialaktsnak elmlete s gyakorlata HVG Rt. Budapest Terry D. Anderson (1992): Az talakt vezets Helfen Kiad, Budapest

Tantrgy felelse: Nemes va Tantrgy eladja/i: Berta Beta

TKSC1310-HR-ismeretek Flves raszm: Kredit: N: 4 L:16+0 Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: ktelez sz

Eltanulmnyi ktelezettsg: Oktats nyelve: magyar Ajnlott flv: I. rtkels mdja: V rtkels mdszere:

kollokvium A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: tfog HR ismeretek tadsa a hallgatknak, a coaching szemszgbl s a gyakorlati alkalmazs elsegtse cljbl. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: I.A HR szakterlet defincija s szpsge -szerepe s helye a szervezetek letben -a HR mint stratgiai funkci Ki a j HR-es?

II. Toborzs s kivlaszts - Kompetencia elemzs - az interjztats mdszerei s jelentsge - alternatv mrsi mdszerek - toborzsi mdszerek - transzverzlis mozgsok a szervezeten bell III. Uj kollga a gton - a beilleszkeds elsegtse, a HR szerepe, felelssge - hogyan vgezzk:mentoring, bels coaching IV. Tehetsgmenedzsment -ki a tehetsg? -A j program ismrvei, lehetsges mdszerek -Kt napos kpzsek vagy hossz tv kpzsek? -Buktatk, hibk, megfontoland lpsek a kommunikciban s a program menedzselsben V. Kompenzci s javadalmazs -Kompenzcis elemek -brek s bren kvli juttatsok -a hossz s rvid tv megtarts elemei VI. Szocilis gyek s szervek, adminisztrcis ktelezettsgek vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A szupervizor-coach jellt sajttsa el azokat a HR ismereteket, amelyekkel kompetens mdon kpes belpni s beavatkozni a szervezeti, intzmnyi folyamatokba. Az integrlt ismereteket a hallgat kpes legyen gyakorlati coaching munkjban kompetensen alkalmazni Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Farkas Ferenc Karoliny Mrtonn-Lszl Gyula Por Jzsef (2000): Emberi erforrs menedzsment Kziknyv Komplex Kiad Budapest szerk.: Effron, Gandossy, Goldsmidt (2007): HR a 21.szzadban HVG Knyvek, Budapest Ajnlott irodalom:

Ftrgyak:
TKSC2110-A coaching elmleti megkzeltse Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 4 Nemes va L:16+0 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar V Kertai Kiss Ildik tavasz ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: I. kollokvium A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Tantrgy felelse: A cl tfog kpet adni a hallgatknak a coaching fejldsrl, mai eurpai szereprl, modelljeirl, gyakorlatrl, mkdsbeli-praxis klnbzsgeirl. Mi a coaching s mi nem az? Mi a specifikuma, indikcija az egyes megkzeltsi mdoknak, a coachingra vonatkoz tervezs, dnts, szerzds stb. mint folyamat kontextusban. . A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A hallgatk elmleti ttekintst kapnak a coaching trtnetrl, elmleti alapjairl, filozfijrl. Rszletes mdszertani betekintst nyernek a coaching fajtirl, sajt lmny akcitanulson keresztl reflektlva a klnbz coaching formkban szerzett egyni tapasztalataikra. trtneti ttekints a coaching fejldsi tjrl ( 1980-as vektl) a coaching felhasznlsnak klnbz llomsai, eltr praxis modelljei a coaching angolszsz s eurpai modelljei, a tartalmi s mkdsbeli azonossgok s klnbsgek a coacing fajti a coaching hollandiai trtnete, felhasznlsa s eredmnyessge a kezdetektl a 2000 -es vek vgig a coaching Magyarorszgi trtnete vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: Cl, hogy a hallgat sajttsa el s megfelelen alkalmazza a vonatkoz defincikat, szakkifejezseket s ismerje

meg az alapvet elmleti megkzeltseket. Alkosson kpet a coaching klnbz forminak szemlletmdjairl.. Legyen kpes sajt szupervzi alap coaching munkjban adekvt dntst hozni az adott helyzetnek megfelel munkaforma kivlasztsnl. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Claus D. Eck (2005): A szerep-coaching mint szupervzi. Szerepekkel, szervezetekben vgzett munka. In: Szupervzi egyn-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. Print X Budavr Kiad, Budapest Ajnlott irodalom: Gerhard Fatzer (2005): A tanulni kpes szervezet In: Szupervzi egyn-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. Print X Budavr Kiad, Budapest Astrid Schreygg (2005):A coaching s potencilis funkcii In: Szupervzi egyn-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. Print X Budavr Kiad, Budapest Ilse Hantschk (2005): Szereptancsads In: Szupervzi egyn-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica IV. Print X Budavr Kiad, Budapest

Tantrgy felelse: Nemes va Tantrgy eladja/i: Madai Krisztina

TKSC2210-A coaching folyamata Flves raszm: Kredit: N: 4 L:16+0 Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: ktelez tavasz

Eltanulmnyi ktelezettsg: Oktats nyelve: magyar Ajnlott flv: I. rtkels mdja: V rtkels mdszere: kollokvium

A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Cl a hallgatkat rendszerezett ismeret birtokba juttatni a coaching folyamatrl s mdszertanrl. A hallgat jl tjkozdjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult mdszereket, elemeket. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A tantrgy keretben a kvetkez tmk kerlnek feldolgozsra. A coaching keretfeltteleirl ttekints, majd a klnbz eszkzk hasznlata a coaching mkdtetse s gyakorlsa sorn. A coaching folyamatnak alapos kibontsa sorn rszletesen trgyalsra kerl a kezds s kapcsolatfelvtel, a megllapods s a szerzdskts, az llapotfeltrs s a szetting ksztse. A munkaszakasz folyamatbl a fbb tmk: a helyzetelemzs, az ebbl kibonthat cl meghatrozs, az aktulis lmnyek megfogalmazsa, a problma feldolgozs, majd az akciterv elksztse. Fontos az elktelezds megszerzse, vllalsa, kimondsa valamint az lland visszatekints, kitekints a mentlis mkdsi folyamatra, s folyamatbl. Sajtsgos mdon tanulunk a lezrsrl, illetve az rtkels, sszegzs, feedback ads tartalmrl s mdjrl is. Elsajttand kompetencik: Szakmai normknak val megfelels Coaching szerzds elksztse, kidolgozsa Tervezs, clkitzs Kzvetlen kapcsolatteremts kpessge Bizalmi lgkr kialaktsnak kpessge Tudatos jelenlt rt figyelem vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgatnak el kell sajttania, s megfelelen kell alkalmaznia a szakmai lp seket, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot nllan vgigksrni. Fontos, hogy adekvt mdon reagljon nehz rzelmi szitucikban, s tudjon kell rzelmi tvolsgot tartani. Ismerje a hallgat az els kapcsolatfelvtel s az els interj, valami nt a jogi s kapcsolati szerzds szempontjait, kpes legyen az els interj felvtelre, a szerzdsktsre. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Ajnlott irodalom: Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rvid s tarts coaching, Megoldskzpont beszlgetsek; Ad Librum Kiad, Budapest Srvri Gyrgy (2008): A bels harcos tja, Sanoma Media Budapest Zrt John Whitmore (2008): Coaching a cscsteljestmnyrt, Z -Press Kiad Kft, Miskolc

Mary Beth ONeill (2008): Coaching A vezeti szerep s feladat tudatostsa, HVG Kiad, Budapest Manfred Kets De Vries (2008): The leader on the coach A clinical approach to changing people and organizations, Manager Knyvkiad Kft

TKSC2310-A coaching mdszertana 1. Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 4 L:16+0 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: Turai Lda magyar V ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: kollokvium A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Cl a hallgatkat rendszerezett ismeret birtokba juttatni a coaching folyamatrl s mdszertanrl. A hallgat jl tjkozdjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult mdszereket, elemeket. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A tantrgy keretben a kvetkez tmk kerlnek feldolgozsra. A coaching folyamatrl ttekints, majd a klnbz eszkzk hasznlata a coaching mkdtetse s gyakorlsa sorn. A coaching mdszertanban azokrl az elemekrl, s azok hasznlatrl esik sz, amelyek a klcsnsen megfogalmazott, kitztt fejlesztsi clokat szolgljk, segtik el. A kpzs keretben ttekintjk a legismertebb s legelterjedtebb coaching mdszereket. A hallgat megismer nhny jl hasznlhat, a szupervzis alapszemllethez jl illeszthet coaching mdszertani eszkzt, s ki is prblja azokat, esetfeldolgozsokon keresztl. Ezek segtsgvel kpes lesz a klnfle informcik integrlsra, rtkelsre s elemzsre, ezzel elsegtve a coachee szmra azok mlyebb tudatostst. Coaching etika cimmel pedig a mdszerhez kapcsold etikai szablyokat tekintjk t. Elsajttand kompetencik: Tervezs, clkitzs Akciterv ksztse Bizalmi lgkr kialaktsnak kpessge Tudatos jelenlt rt figyelem Krdezstechnika vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgatnak el kell sajttania, s megfelelen kell alkalmaznia a szakmai mdszertani lpseket, jrtasnak kell lennie a coaching mdszertanban, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot nllan vgigksrni. Fel kell tudja ismerni az adott, coachingban megjelen problematikt, s ki kell tudja vlasztani az annak feldolgozshoz leginkbb megfelel mdszereket. Tantrgy felelse: Nemes va Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest Ajnlott irodalom: Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rvid s tarts coaching, Megoldskzpont beszlgetsek; Ad Librum Kiad, Budapest Srvri Gyrgy (2008): A bels harcos tja, Sanoma Media Budapes t Zrt John Whitmore (2008): Coaching a cscsteljestmnyrt, Z -Press Kiad Kft, Miskolc Mary Beth ONeill (2008): Coaching A vezeti szerep s feladat tudatostsa, HVG Kiad, Budapest

Tantrgy felelse: Nemes va

TKSC2410-Coaching modellek Flves raszm: Kredit: N: 4

Eltanulmnyi ktelezettsg:

Tantrgy eladja/i: Madai Krisztina Kertai Kiss Ildik

L:16+0 Tantrgy besorolsa: ktelez

Meghirdets flve:

Oktats nyelve: magyar Ajnlott flv:

rtkels mdja: V rtkels mdszere: kollokvium

A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Cl a hallgatkat rendszerezett ismeret birtokba juttatni a legismertebb coaching modellekrl. A hallgat jl tjkozdjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult mdszereket, elemeket. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A tantrgy keretben a kvetkez tmk kerlnek feldolgozsra. A coaching mdszertanrl ttekints, majd a hallgatk megismerkednek a legismertebb, leggyakrabban hasznlt hazai s nemzetkzi coaching modellekkel. A bemutatott coaching modellek kzl rszletesen is foglalkozunk 2-3 olyan modellel, amelyek a leginkbb illeszthetek a szupervzis szemlletmdhoz. A hallgat ki is prblja azokat, esetfeldolgozsokon keresztl. Ezek segtsgvel kpes lesz a klnfle informcik integrlsra, rtkelsre s elemzsre, ezzel elsegtve a coachee szmra azok mlyebb tudatostst. Elsajttand kompetencik: Tudatossg kialaktsa Tervezs, clkitzs Akciterv ksztse Krdezstechnika Felelssg vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgatnak el kell sajttania, s megfelelen kell alkalmaznia a bemutatott modellek jellemz eszkzeit, jrtasnak kell lennie azok mdszertanban, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot nllan vgigksrni. A tantrgy segtsgvel meg tudja tallni a sajt szemlyisgnek, mkdsmdjnak leginkbb megfelel modelleket, el tud indulni sajt egyni coaching modelljnek kidolgozsban. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest Ajnlott irodalom: Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rvid s tarts coaching, Megoldskzpont beszlgetsek; Ad Librum Kiad, Budapest Srvri Gyrgy (2013). Smatrs, Httr Kiad Kft, Budapest John Whitmore (2008): Coaching a cscsteljestmnyrt, Z -Press Kiad Kft, Miskolc Mary Beth ONeill (2008): Coaching A vezeti szerep s feladat tudatostsa, HVG Kiad, Budapest Manfred Kets De Vries (2008): The leader on the coach A clinical approach to changing people and organizations, Manager Knyvkiad Kft TKSC2320-A coaching mdszertana 2. Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 4 L:16+0 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: Donth Attila magyar V ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: kollokvium A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Cl a hallgatkat rendszerezett ismeret birtokba juttatni a coaching folyamatrl s mdszertanrl. A hallgat jl tjkozdjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult mdszereket, elemeket. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A tantrgy keretben a kvetkez tmk kerlnek feldolgozsra. A coaching folyamatrl ttekints, majd a klnbz eszkzk hasznlata a coaching mkdtetse s gyakorlsa Tantrgy felelse: Nemes va

sorn. A coaching mdszertanban azokrl az elemekrl, s azok hasznlatrl esik sz, amelyek a klcsnsen megfogalmazott, kitztt fejlesztsi clokat szolgljk, segtik el. A kpzs keretben ttekintjk a legismertebb s legelterjedtebb coaching mdszereket. A hallgat megismer nhny jl hasznlhat, a szupervzis alapszemllethez jl illeszthet coaching mdszertani eszkzt, s ki is prblja azokat, esetfeldolgozsokon keresztl. Ezek segtsgvel kpes lesz a klnfle informcik integrlsra, rtkelsre s elemzsre, ezzel elsegtve a coachee szmra azok mlyebb tudatostst. Coaching etika cimmel pedig a mdszerhez kapcsold etikai szablyokat tekintjk t. Elsajttand kompetencik: Tudatossg kialaktsa Tervezs, clkitzs Kzvetlen kapcsolatteremts kpessge Bizalmi lgkr kialaktsnak kpessge rt figyelem Krdezstechnika vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgatnak el kell sajttania, s megfelelen kell alkalmaznia a szakmai mdszertani lpseket, jrtasnak kell lennie a coaching mdszertanban, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot nllan vgigksrni. Fel kell tudja ismerni az adott, coachingban megjelen problematikt, s ki kell tudja vlasztani az annak feldolgozshoz leginkbb megfelel mdszereket. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest Ajnlott irodalom: Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rvid s tarts coaching, Megoldskzpont beszlgetsek; Ad Librum Kiad, Budapest Srvri Gyrgy (2008): A bels harcos tja, Sanoma Media Budapest Zrt John Whitmore (2008): Coaching a cscsteljestmnyrt, Z -Press Kiad Kft, Miskolc Mary Beth ONeill (2008): Coaching A vezeti szerep s feladat tudatostsa, HVG Kiad, Budapest

Specilis trgyak:
Tantrgy felelse: Nemes va Tantrgy eladja/i: TKSC3111-Coach kszsgek, kompetencik Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 3 L:0+16 Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere:

Madai Krisztina Nemes va A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: A tantrgy clja sszegezni s rszletesen ttekinteni, milyen kszsgek s kompetencik fejlesztse elengedhetetlen a sznvonalas coaching vgzshez, milyen kompetencikkal kell a szupervizor -coachnak rendelkeznie. Cl tovbb, hogy a hallgat jl tjkozdjon az ismeretanyagban, sajt szakmai fejldshez jl tudja hasznlni az itt szerzett ismereteket. . A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A tantrgy folyamn ttekintjk a legfontosabb coach kszsgeket s kompetencikat. A kvetkez fbb tmakrk kerlnek feldolgozsra: rzelmi intelligencia a coachingban, asszertivits, konfliktuskezels, felelssgi krk a coaching munkban. A legfontosabb coach kszsgek s kompetencik, szakmai nismeret. A tantrgy rszeknt a hallgatk eset-feldogozsaikon keresztl, nreflexi s a megfigyelk reflexii segtsgvel vizsglhatjk sajt kompetenciikat, hol tartanak, milyen egyni fejldsi irnyokat, clokat tznek ki maguknak. Elsajttand, vizsgland kompetencik: Szakmai, etikai normknak val megfelels Tudatossg kialaktsa, tudatos jelenlt Tervezs, clkitzs

Akciterv ksztse Kzvetlen kapcsolatteremts kpessge Bizalmi (biztonsgos, tmogat) lgkr kialaktsnak kpessge rt figyelem Krdezstechnika Felelssgben tarts

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgatnak jrtasnak kell lennie a a legfontosabb coach kszsgek s kompetencik ismeretben, reflexijban s nreflexijban. Rendelkeznik kell elegend nyitottsggal s kszsggel sajt, egyni fejldsi cljaik meghatrozsban. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson (2009): rzelmi Intelligencia coaching A vezet, a coach s az egyn teljestmnynek fejlesztse, Oktker-Nodus Kiad, Veszprm Cskszentmihlyi Mihly (2013): A fejlds tjai, Nyitott Knyvmhely Kiad Kft, Budapest Daniel Goleman (2001): rzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Knyvek, Budapest Ajnlott irodalom: Srvri Gyrgy (2013). Smatrs, Httr Kiad Kft, Budapest Srvri Gyrgy (2008): A bels harcos tja, Sanoma Media Budapest Zrt Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest TKSC3211-A hivatsszemlyisg nmenedzselse, stressz-kezels Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 3 L:0+16 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: Dr. Bagdy Emke magyar sz ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: II. gyakorlati jegy A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: A coaching alkalmazsban a szemlyisg munkaeszkzknt funkcionl. Az alkalmassgi felkszts nem csupn a mdszerbeli technikk s munkalpsek elsajttst kvnja meg, hanem a szakember szemlyisgnek pallrozst, nvdelmi s nerst stratgiinak kialaktst is. A tantrgy a self management keretben olyan pszicholgiai stresszkezel eszkzk hasznlatra s un. vitalits genertorok alkalmazsra tantja meg a szakembereket, amelyekkel sajt, a kapcsolatkezelsbl eladd feszltsgeit, kifradst s lelki problmit nmaga kezelni tudja. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: Asszertivits-trning, a szocializlt nrvnyests optimlis kommunikcis mdjai, aktv s passzv relaxcis eljrsok, a szorongs cskkentsnek gyors mdszerei, az imaginatv s meditatv utak felhasznlsa az nszablyozsban, a jobb agyfltekei pszichikus kapacits felhasznlsa, motivci jrapts, jra energizls, pszichogimnasztika, lgzskontrollal nszablyozs, vegetativ folyamatok korrekcija, autogn trning, vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: Tantrgy felelse: Dr. Bagdy Emke Az eladsok elmleti anyagain s a sajt lmny megtapasztalson keresztl a hallgatk sajttsk el a bemutatott stresszkezelsi, asszertv nrvnyestsi stb. technikk hasznlatt, kpesek legyenek azok alkalmazsra sajt hivatsszemlyisgk gondozsban. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Bagdy Emke /2000/: Pszichofitness. Animula Kiad, Budapest. tanr ltal kzzadand jegyzetek, gyakorlatgyjtemnyek, amelyek nem publikltak Ajnlott irodalom: Kllai Jnos, Varga Jzsef, Olh Attila:/2007/:Egszsgpszicholgia a gyakorlatban. Medicina Kiad, Budapest. Kulcsr Zsuzsanna:/1998/ Egszsgpszicholgia. Medicina Kiad, Budapest

TKSC3311-Coaching - gyakorlatok 1. Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 3 L:0+16 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: Nemes va magyar Madai Krisztina sz ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: II. gyakorlati jegy A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: A tantrgy f clja elsegteni, hogy a hallgat felkszlt legyen coaching folyamatok tartsra, mind egyni, mind csoportos formban. Szerezzen elegend gyakorlati jrtassgot ahhoz, hogy piaci krlmnyek kztt nllan is legyen kpes szupervzi alap coachingot tartani. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A tantrgy keretben a kpzs hallgati coaching gyakorlatokat vgeznek. Egynileg tartott coaching lsek feldolgozsa, elemzse, megbeszlse trtnik. A hallgatk coaching lseket vezetnek, majd azok feldolgozsa, szakmai tbeszlse, elemzse trtnik meg. Az elre megrt tematikj esetfeldolgozsok sorn a coachingban leggyakrabban elfordul tmk feldolgozsra kerl sor: delegls, motivls, dnts, szemlyes karrier, energia -gazdlkods, idgazdlkods, munka -magnlet egyenslya, stb. Tantrgy felelse: Nemes va Elsajttand kompetencik: Tudatossg kialaktsa, tudatos jelenlt Kzvetlen kapcsolatteremts kpessge Bizalmi (biztonsgos, tmogat) lgkr kialaktsnak kpessge rt figyelem Krdezstechnika Felelssgben tarts vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgat legyen felkszlt coaching folyamatok tartsra, rendelkezzen a leggyakrabban felmerl coaching tmk feldolgozshoz szksges tudssal, eszkzkkel s kompetencikkal. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Szupervidio Hungarica IV. (Egyn, csoport, szervezet) Print-X Budavr Kiad 2005 Ajnlott irodalom: Srvri Gyrgy (2013). Smatrs, Httr Kiad Kft, Budapest Srvri Gyrgy (2008): A bels harcos tja, Sanoma Media Budapest Zrt Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest John Whitmore (2008): Coaching a cscsteljestmnyrt, Z -Press Kiad Kft, Miskolc Mary Beth ONeill (2008): Coaching A vezeti szerep s feladat tudatostsa, HVG Kiad, Budapest Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rvid s tarts coaching, Megoldskzpont beszlgetsek; Ad Librum Kiad, Budapest

TKSC3321-Coaching - gyakorlatok 2. Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 3 L:0+16 Tantrgy eladja/i: Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: Ugrin Erzsbet magyar Madai Krisztina sz ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: II. gyakorlati jegy A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: A tantrgy f clja elsegteni, hogy a hallgat felkszlt legyen coaching folyamatok tartsra, mind egyni, mind csoportos formban. Szerezzen elegend gyakorlati jrtassgot ahhoz, hogy piaci krlmnyek kztt nllan is Tantrgy felelse: Nemes va

legyen kpes szupervzi alap coachingot tartani.. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A tantrgy keretben a kpzs hallgati coaching gyakorlatokat vgeznek. Egynileg tartott coaching lsek feldolgozsa, elemzse, megbeszlse trtnik. A hallgatk coaching lseket vezetnek, majd azok feldolgozsa, szakmai tbeszlse, elemzse trtnik meg. Az elre megrt tematikj esetfeldolgozsok sorn a coachingban leggyakrabban elfordul tmk feldolgozsra kerl sor: delegls, motivls, dnts, szemlyes karrier, energia -gazdlkods, idgazdlkods, munka -magnlet egyenslya, stb. A coaching gyakorlatok 2. blokkban vides coaching gyakorlatokra kerl sor, ahol a hallgatk ltal tartott egyni coaching ls vides rgztsre kerl, majd a felvtelt visszanzve sor kerl a rsztvevk s megfigyelk reflexiira, az ls elemzsre s a tapasztalatok feldolgozsra. Elsajttand kompetencik: Tudatossg kialaktsa, tudatos jelenlt Kzvetlen kapcsolatteremts kpessge Bizalmi (biztonsgos, tmogat) lgkr kialaktsnak kpessge rt figyelem Krdezstechnika Felelssgben tarts

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgat legyen felkszlt coaching folyamatok tartsra, rendelkezzen a leggyakrabban felmerl coaching tmk feldolgozshoz szksges tudssal, eszkzkkel s kompetencikkal. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Szupervidio Hungarica IV. (Egyn, csoport, szervezet) Print -X Budavr Kiad 2005 Ajnlott irodalom: Srvri Gyrgy (2013). Smatrs, Httr Kiad Kft, Budapest Srvri Gyrgy (2008): A bels harcos tja, Sanoma Media Budapest Zrt Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest John Whitmore (2008): Coaching a cscsteljestmnyrt, Z -Press Kiad Kft, Miskolc Mary Beth ONeill (2008): Coaching A vezeti szerep s feladat tudatostsa, HVG Kiad, Budapest Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rvid s tarts coaching, Megoldskzpont beszlgetsek; Ad Librum Kiad, Budapest

Szakmai gyakorlati trgyak:


Tantrgy felelse: Nemes va Tantrgy eladja/i: TKSC4111-Csoportos szupervzi alap coaching Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 2 L:0+24 Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere:

A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: A csoportos szupervzi alap coaching sajt lmny megtapasztalsa, a szupervizor coach jrtassg s kszsg elsajttsa, az elmleti ismeretek gyakorlati alkalmazsa sorn a szakmai alapfogsok tbeszlse. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: A kurzus alatt a hallgatk szupervzi alap coaching csoporthelyzetben a coach szakma elsajttsa sorn felmerl szemlyes tanulsi krdseiket dolgozzk fel. Sajt lmnyben tapasztaljk meg a szakma alapelveit s mkdsi normit - acsoportfolyamat a szupervzalap coaching munkamdjnak megfelelen tanulst, fejldst, szemlyes hatkonysg nvekedst szolgl, egy szerzdsen alapul, a sajt szakmai krdsekbl, kompetencikbl,

szerepekbl kiindul s oda visszacsatol folyamat keretbe n. A hallgatk a csoportmunkban a sajt maguk ltal tartott coaching folyamatokkal kapcsolatos s egyni szakmai fejldsi tjuk folyamn felmerl krdseiket, nehzsgeiket, szakmai dilemmikat dolgozhatjk fel. vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: Aktv s folyamatos rszvtel. A hallgat kszsgszinten sajttsa el az nreflexi s reflexi kpessgt, tegyen szert jrtassgra a szupervzi alap coaching esetfeldolgozs munkamdjaiban. A gyakorlati tapasztalatokat kpes legyen integrlni sajt coaching munkjban. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest Ajnlott irodalom: TKSC4211-Egyni esetfeldolgozs 1. Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 1 L:0+0 Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere:

Tantrgy felelse: Nemes va Tantrgy eladja/i:

A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Sajt lmny coaching vezetsi gyakorlat. A szupervizor-coach jrtassg s kszsg elsajttsa, az elmleti ismeretek gyakorlati alkalmazsa a hallgatk ltal szervezett s vezetett coaching folyamatokban. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: Egyni helyzetben a hallgat coaching folyamatot vezet, felhasznlva s a gyakorlatban alkalmazva megszerzett elmleti tudst. A hallgat feladata a coaching folyamat egsznek szervezse s vgigvitele akvizci, kapcsolatfelvtel, szerzdskts, a folyamat nyitsa, vezetse s zrsa, feed back. A hallgat a flv folyamn egy egyni coaching folyamatot vezet. A folyamat min. hossza 5 90 perc, 2-3 hetes gyakorisggal. A bemutatkoz beszlgets s az rtkel, lezr tallkozs az 5 alkalmon fell trtnik. vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgat legyen felkszlt coaching folyamatok tartsra, rendelkezzen a leggyakrabban felmerl coaching tmk feldolgozshoz szksges tudssal, eszkzkkel s kompetencikkal, tegyen szert jrtassgra a szupervzi alap coaching esetfeldolgozs munkamdjaiban. Az elmletben megszerzett tudst s a gyakorlati tapasztalatokat kpes legyen integrlni sajt coaching munkjban. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest Ajnlott irodalom: Berne, E. (1984): Emberi jtszmk. Httr Kiad, Budapest Casement, P. (1999): Pciensektl tanulva. Animula Kiad, Budapest Jr, K. (1999): Jtszmk nlkl. Helikon Kiad, Budapest. TKSC4311-Egyni szupervzi alap coaching Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 2 L:0+7 Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere: II.

Tantrgy felelse: Nemes va Tantrgy eladja/i:

A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Az egyni szupervzi alap coaching folyamat sajt lmny megtapasztalsa,a szupervizor-coach jrtassg s kszsg elsajttsa, az elmleti ismeretek gyakorlati alkalmazsa sorn a szakmai alapfogsok tbeszlse. A kurzus tovbbi clja a hallgatk sajt maguk ltal vezetettcoaching folyamatnak nyomon ksrse, szakmai tmogatsa. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: Didikus helyzet, amely lehetv teszi a mlyebb, szemlyes tanulsi krdsek tbeszlst. A kurzus alatt a hallgatk egyni szupervzi alap coaching sajtlmnyben a szupervizor -coach szakma elsajttsa sorn felmerl szemlyes tanulsi krdseiket dolgozzk fel. Sajt lmnyben tapasztaljk meg a szakma alapelveit s mkdsi normit az egyni szupervzi alap coaching tanulst, fejldst, szemlyes hatkonysg nvekedst szolgl, egy szerzdsen alapul, a sajt szakmai tapasztalatokbl kiindul s mindig oda visszacsatol folyamat keretben.A hallgatk azegyni folyamatban a sajt maguk ltal tartott coaching folyamatokkal kapcsolatos s egyni szakmai fejldsi tjuk folyamn felmerl krdseiket, nehzsgeiket, szakmai dilemmikat dolgozhatjk fel. vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: Aktv s folyamatos rszvtel. A hallgat kszsgszinten sajttsa el az nreflexi s reflexi kpessgt, tegyen szert jrtassgra a szupervzi alap coaching esetfeldolgozs munkamdjaiban. A gyakorlati tapasztalatokat kpes legyen integrlni sajt coaching munkjban. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest Ajnlott irodalom: TKSC4221-Egyni esetfeldolgozs 2. Flves raszm: Kredit: Eltanulmnyi ktelezettsg: N: 1 L:0+0 Tantrgy besorolsa: Meghirdets flve: Oktats nyelve: rtkels mdja: magyar ktelez Ajnlott flv: rtkels mdszere:

Tantrgy felelse: Nemes va Tantrgy eladja/i:

A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja: Sajt lmny coaching vezetsi gyakorlat. A szupervizor-coach jrtassg s kszsg elsajttsa, az elmleti ismeretek gyakorlati alkalmazsa a hallgatk ltal szervezett s vezetett coaching folyamatokban. A tantrgy rvid programja, megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik: Egyni helyzetben a hallgat coaching folyamatot vezet, felhasznlva s a gyakorlatban alkalmazva megszerzett elmleti tudst. A hallgat feladata a coaching folyamat egsznek szervezse s vgigvitele akvizci, kapcsolatfelvtel, szerzdskts, a folyamat nyitsa, vezetse s zrsa, feed back. A hallgat a flv folyamn egy egyni coaching folyamatot vezet. A folyamat min. hossza 5 90 perc, 2-3 hetes gyakorisggal. A bemutatkoz beszlgets s az rtkel, lezr tallkozs az 5 alkalmon fell trtnik. vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: A hallgat legyen felkszlt coaching folyamatok tartsra, rendelkezzen a leggyakrabban felmerl coaching tmk feldolgozshoz szksges tudssal, eszkzkkel s kompetencikkal, tegyen szert jrtassgra a szupervzi alap coaching esetfeldolgozs munkamdjaiban. Az elmletben megszerzett tudst s a gyakorlati tapasztalatokat kpes legyen integrlni sajt coaching munkjban. Ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok: Werner Vogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszv Kiad Budapest Mock Corp (2007): A coaching mdszertana, Az egyttmkdsre pl coaching kziknyve; Manager Kiad Kft, Budapest Ajnlott irodalom: Berne, E. (1984): Emberi jtszmk. Httr Kiad, Budapest Casement, P. (1999): Pciensektl tanulva. Animula Kiad, Budapest Jr, K. (1999): Jtszmk nlkl. Helikon Kiad, Budapest.