LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP TOPIK 7

SIMPULAN
(A) SIMPUL BUKU SILA Kegunaan simpul buku sila adalah untuk mengikat kain pembalut luka dan menyambung tali yang sama besar saiznya.

(B) SIMPUL BUNGA GETI Kegunaannya adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dengan tali yang tidak sama besar.

(C) SIMPUL MANUK Kegunaannya adalah untuk mengikat tali pada tiang atau balak. Ia juga diguna untuk memula dan mematikan sesuatu ikatan.

(D) SIMPUL TINDIH KASIH Kegunaannya adalah untuk membuat tajul yang tidak boleh menjerut. Simpulan ini juga digunakan semasa kerja-kerja menyelamat.

(E) LILIT DUA SIMPUL Kegunaannya adalah untuk mengikat hujung tali pada tiang, pokok, gelung atau tali yang lain supaya tidak mudah terlucut. Simpulan ini juga digunakan untuk mengikat tali khemah.

(F) LILIT PEMATI BIASA Kegunaannya adalah untuk mematikan hujung tali supaya hujung tali itu nampak kemas dan tidak terburai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful