UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

CATEDRA DE ORGANE DE MAŞINI ŞI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME ŞI ORGANE DE MAŞINI
REDUCTOR CU DINTI DREPTI
Nume:
Grupa: 1432/2
2010 – 2011
1
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MAŞINI ŞI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME ŞI ORGANE DE MAŞINI
CUPRINS
1 Calcule preliminare ....................................................................................................................... 5
1.1 Împartirea raportului de transmitere total .............................................................................. 5
1.2 Alegerea materialului ............................................................................................................ 5
1.3 Alegerea numărului de dinţi .................................................................................................. 5
1.4 Calculul turaţiilor ................................................................................................................... 6
1.5 Calculul puterilor ................................................................................................................... 6
1.6 Calculul momentelor de torsiune ........................................................................................... 7
1.7 Capete de arbore – dimensionare. Elemente constructive privind dimensionarea arborilor . 7
1.7.1 Momentul corectat ......................................................................................................... 7
1.7.2 Proiectarea formei constructive a arborilor .................................................................... 7
1.7.3 Predimensionarea angrenajului pe baza solicitarii de contact ........................................ 9
1.7.4 Calculul distantei axiale, a modulului si al celorlalte elemente geometrice ................. 10
1.7.5 Latimea preliminara a rotii ........................................................................................... 11
2 Calculul elementelor geometrice .............................................................................................. 12
2.1 Calculul diametrelor de divizare .......................................................................................... 12
2.2 Calculul diametrelor de baza ............................................................................................... 12
2.3 Calculul diametrelor de rostogolire ..................................................................................... 12
2.4 Calculul diametrelor de picior ............................................................................................. 12
2.5 Calculul diametrelor cercurilor de cap ................................................................................. 13
2.6 Unghiul de presiune pe cercul de cap .................................................................................. 13
2.7 Arcul dintelui pe cercul de divizare ..................................................................................... 13
2.8 Arcul dintelui pe cercul de cap ............................................................................................ 13
2.9 Gradul de acoperire .............................................................................................................. 14
3 Calculul de VERIFICARE SI DIMENSIONARE A ANGRENAJULUI .................................. 14
3.1 Calculul vitezei periferice .................................................................................................... 14
3.2 Factorul zonei de contact ..................................................................................................... 14
3.3 Factorii de forma ai dintelui la solicitarea de incovoiere ..................................................... 14
3.4 Factorul de corectie a tensiunii de incovoiere la baza dintelui ............................................ 14
3.5 Factorii relativi de sensibilitate ai materialului .................................................................... 15
3.6 Factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de contact ............................................... 15
3.7 Factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de incovoiere .......................................... 15
3.8 Factorul dinamic .................................................................................................................. 15
3.9 Factorii de repartitie a sarcinii pe latimea danturii pentru solicitarea de contact/incovoiere
................................................................................................................................................... 15
3.10 Factorii de repartitie a sarcinii in plan frontal .................................................................... 15
3.11 Factorul de ungere ............................................................................................................ 16
3.12 Factorul de viteza .............................................................................................................. 16
3.13 Factorii rugozitatii flancului pentru solicitarea de contact/incovoiere .............................. 16
3.14 Factorul de marime pentru solicitarea de incovoiere/contact ............................................ 16
3.15 Coeficient de siguranta minim pentru solicitarea de contact/incovoiere ........................... 16
3.16 Recalcularea coeficientului de latime ............................................................................... 17
4 elemente de control ale rotilor dintate ........................................................................................ 17
4.1 Numarul de dinti pentru masurarea cotei peste dinti ........................................................... 17
4.2 Cota peste N dinti ................................................................................................................ 18
2
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
4.3 Coarda constanta .................................................................................................................. 18
4.4 Calculul fortelor in angrenaje .............................................................................................. 18
5 calculul transmisiilor prin curele ................................................................................................ 18
5.1 Date de baza ......................................................................................................................... 18
5.2 Calculul transmisiei ............................................................................................................. 19
5.3 Nivelul de ulei ...................................................................................................................... 20
6 Verificarea reductorului la incalzire ........................................................................................... 20
7 verificarea rulmentilor ................................................................................................................ 21
7.1 Rulmentul de pe arborele de intrare ..................................................................................... 21
7.2 Rulmentul de pe arborele de iesire ...................................................................................... 21
8 verificarea si dimensionarea arborilor la solicitari compuse ...................................................... 22
9 verificarea arborilor la solicitari variabile (oboseala) ................................................................. 23
3
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MAŞINI ŞI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME ŞI ORGANE DE MAŞINI
TEMA DE PROIECT
Să se proiecteze o transmisie mecanica formată dintr-un reductor cu roţi dintaţe şi o transmisie prin
curele, pentru următoarele date de funcţionare:
• Puterea motorului electric de angrenare:
kW P
m
3 , 3 ·
• Turaţia motorului electric de antrenare:
rpm n
m
2800 ·
• Raportul total de transmitere al întregii transmisii mecanice:
4 , 5 ·
tot
i
• Prima treaptă de reducere de la motorul electric la reductor este constituită dintr-o transmisie prin
curele trapezoidale
• A doua treapta de reducere este constituită dintr-un reductor având un angrenaj cilindric cu dinţi
drepţi
Proiectul va conţine:
• Memoriu tehnic
• Memoriu justificativ de calcul
• Desenul de ansamblu al transmisiei
• Desene de execuţie pentru arborele de intrare în reductor şi roata montată pe el
• Bibliografia
Termen de predare: ianuarie 2011 Conducător de proiect:
Prof. Corina Bârleanu
4
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MAŞINI ŞI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME ŞI ORGANE DE MAŞINI
1 CALCULE PRELIMINARE
1.1 Împartirea raportului de transmitere total
Se admite ca şi raport de transmitere pe transmisia prin curele (din motive de gabarit) 2 ·
TC
i . Pentru
reductoarele noastre (mică, medie) se admite 2 2 , 1 ≤ ≤
TC
i . Pentru angrenajul cilindric, raportul de
transmitere
12
u se recomandă: 5 , 4 2
12
≤ ≤ u (STAS 6012)
7 , 2
2
4 , 5
12
· · ·
TC
tot
i
i
u
Alegem din [7, pag 146, anexa 2], conform STAS 6012: 8 . 2
12
· u , unde
1
2
12
z
z
u ·
Raportul de transmitere de angrenare real depinde de numărul de dinţi adoptaţi. La rândul său, numărul de
dinţi ales pentru pinion depinde de materialul pinionului.
1.2 Alegerea materialului
Ca şi materiale pentru angrenaj alegem oţeluri de îmbunătăţire cu duritatea Brinell MPa H
B
3500 < .
Astfel, ca şi recomandare pentru pinion o să alegem din [7, pag 198, anexa 33], 40Cr10 (oţel de
îmbunătăţire) cu următoarele caracteristici:
• Duritatea MPa H
B
2700 · ;

MPa R
m
1000 ·
;
• Limita de curgere:
MPa
o
670
2
· σ
;
În cazul angrenajelor executate din materiale de îmbunătăţire, se recomanda ca duritatea dinţilor
pinionului să fie mai mare decât duritatea roţii cu 300-500 MPa:
MPa H H
Broata Bpinion
) 500 ... 300 ( + >
.
Pentru roata condusă alegem ca material oţel de îmbunatăţire OLC60 cu următoarele caracteristici:
• Duritatea
MPa H
b
2200 ·
;

MPa R
m
750 ·
;
• Limita de curgere:
MPa
o
460
2
· σ
;
1.3 Alegerea numărului de dinţi
Numărul recomandat de dinţi pentru pinion (
1
z ) este intre 25...35. Pe baza celor arătate mai sus alegem
pentru pinion 25
1
· z dinti.
Observaţie: Este de dorit ca numărul de dinţi
1
z si
2
z să fie prime între ele pentru a asigura o repartiţie
cât mai uniformă a uzurii pe flancuri. În aceste condiţii, din
70
1 12 2
1
2
12
· ∗ · ⇒ · z u z
z
z
u
. Se alege
71
2
· z dinţi.
Abaterea admisă de STAS 6012 pentru raportul de transmitere se notează cu:
5
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
% 5 , 2 t · ∆u pentru 4
12
≤ u
% 3 t · ∆u pentru 4
12
> u ,
Unde:
[%] 100
12
12 12


· ∆
STAS
REAL STAS
u
u u
u
8 , 2
12
·
STAS
u ; 84 , 2
25
71
12
· ·
REAL
u
% 5 , 2 % 42 , 1 < − · ∆u
Recalculăm raportul de transmitere pe curea,
TC
i :
2 9 , 1
Re 12
≠ · ·
al
tot
TC
u
i
i
1.4 Calculul turaţiilor
• Pentru arborele intai:
min] / [ 59 , 1472
9 , 1
2800
1
rot
i
n
n
TC
· · ·
• Pentru arborele doi:
min] / [ 51 , 518
84 , 2
59 , 1472
Re 12
1
2
rot
u
n
n
al
· · ·
1.5 Calculul puterilor
• Pe arborele de intrare:
] [
1
kW P P
rul TC
∗ ∗ · η η
1
[7, pg238,anexa1]
96 , 0 92 , 0 ÷ ·
TC
η . Alegem 94 . 0 ·
TC
η
999 , 0 ·
rul
η
98 , 0 96 , 0 ÷ ·
C
η . Alegem 97 , 0 ·
C
η
kW P 09 , 3 3 , 3 999 , 0 94 , 0
1
· ∗ ∗ ·
• Pe arborele de ieşire:
] [
1 2
kW P P
C rul
∗ ∗ · η η
] [ 3 09 , 3 97 , 0 999 , 0
2
kW P · ∗ ∗ ·
1
[7, pg238,anexa1]
6
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
1.6 Calculul momentelor de torsiune
• Pe arborele 1:
] [ 09 , 20 9550
1
1
1
Nm
n
P
T · ∗ ·
• Pe arborele 2:
] [ 03 , 55 9550
2
2
2
Nm
n
P
T · ∗ ·
1.7 Capete de arbore – dimensionare. Elemente constructive privind
dimensionarea arborilor
Capetele de arbore cilindrice sau conice sunt destinate pentru fixarea cuplajelor, a roţilor de
curea, a roţilor de lanţ, a roţilor dinţate,etc. Tipurile de execuţie precum şi relaţia dintre tipurile de
execuţie şi lungimea lor sunt prevăzute in STAS 9824/1
2
.
Pentru arborele de intrare, din [1, pg 142, tabelul 9.4] alegem coloana „c”. Calculul coeficientului de
corecţie „k” al momentului de torsiune 81 , 1
550
· ·
m
R
k , unde 1000 ·
m
R .
1.7.1 Momentul
1
T
corectat
05 , 11
81 , 1
09 , 20
1
1
· · ·
k
T
T
corectat
[Nm]
Din [1, pg 142, tabelul 9.4] coloana „c”, alegem diametrul capatului de arbore imediat superior, adica
] [ 22
009 , 0
004 , 0
mm d
+

· cu lungimea ] [ 36 mm l
scurt
· .
Pentru arborele 2, alegem din [1, pg 142, tabelul 9.4] coloana „b” in functie de ] [ 03 , 55
2
Nm T · ,
diamentrul ] [ 28
018 , 0
002 , 0
mm d
+
+
· cu lungimea ] [ 42 mm l
scurt
· .
1.7.2 Proiectarea formei constructive a arborilor
În general, repartizarea momentelor în lungul arborelui nu este uniformă. Momentele încovoietoare se
micşorează spre reazeme ajungând chiar la valoarea zero, dacă arborele este fără consolă, iar momentele
de torsiune nu acţionează pe toata lungimea arborelui. Rezultă deci că este indicat a proiecta arborii cu
secţiune variabilă, de o formă cât mai apropiată de cea a corpurilor de egală rezistenţă.
In cazul reductoarelor, dimensiunile arborelui se pot stabili pornind de la diametrul capatului de arbore
determinat pe baza momentelor de torsiune.
2
[1, pg 141, tabelul 9.1]
7
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
Fig 1.1 Diametrele arborelui
In cazul unui reductor cu roti dintate cilindrice, avand doua trepte de reducere, forma constructiva a
arborelui de intrare poate sa arate ca in figura. Dimensiunile capatului de arbore se aleg din tabelu 9.4 in
functie de momentul de torsiune de transmis.
Pe tronsonul 1 al arborelui se realizeaza etansarea si deci diametrul
1
d se alege in functie de diametrul
elementului de etansare. Se poate aprecia: ] [ ) 5 ... 3 (
1
mm d d + · si
] [ ) 6 ... 3 (
1
mm l l l a
e p s
+ + + ≥
,
unde:
] [ 5 mm l
a
≅ este o lungime de siguranta necesara pentru evitarea atingerii capacului sau a capului
surubului in dreptul mansetei;
p
l
- grosimea peretelui capacului in dreptul mansetei;
e
l - latimea mansetei care se monteaza pe arbore;
Diametrul si lungimea tronsonului 2 se pot stabili astfel:
] [ ) 5 ... 3 (
1 2
mm d d
STAS
+ ·
B este latimea rulmentului;
] [ ) 10 ... 5 ( mm l
u
· in cazul ungerii cu ulei din bara reductorului;
] [ ) 15 ... 10 ( mm l
u
· in cazul ungerii cu unsoare consistenta in functie de tipul etansarii;
] [ ) 15 ... 10 ( mm l
g
·
distanta de la planul frontal al rotii la peretele reductorului;
Valoarea lui
2
d trebuie sa fie standardizata corespunzator cu diamentrul interior al rulmentului ales.
Uneori diametrele
1
d si
2
d pot avea dimensiuni nominale egale, fiind insa diferite tolerantele lor.
Diametrul si lungimea tronsonului 8 se poate lua astfel:
] [ ) 5 ... 3 (
2 8
mm d d
STAS
+ ·
8
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
] [ ) 4 ... 2 (
1 8
mm b a − ·
Dimensiunile tronsonului ' '
8 8
'
, , 8 a d se adopta constructiv, in asa fel ca sa se asigure o buna rezemare a
rotii pe directie axiala.
Dimensiunile tronsonului
4
, 4 d si
4
a se stabilesc in functie de dimensiunile si pozitia rulmentului din
dreapta.
Lungimea ] [ 2
' '
2
mm B a + · .
1.7.3 Predimensionarea angrenajului pe baza solicitarii de contact
Alegem profilul cremalierei de referinta:
0
20 · α
- unghiul de presiune pe cercul de divizare;
1 ·

a
h - coeficientul capului de referinta al dintelui;
25 , 0 ·
f
c - coeficientul jocului de referinta la piciorul dintelui;
Din [7, pg 180, anexa 25 ] alegem tensiunile limita pentru pinion si roata, in functie de materialul ales si
de duritatea flancului:
MPa
H
750
1 lim
· σ ;
MPa
H
550
2 lim
· σ ;
MPa
F
540
1 lim
· σ ;
MPa
F
450
2 lim
· σ ;
Determinarea numarului critic de dinti se noteaza cu
cr
z
1
, pentru care tensiunile de strivire , respectiv de
incovoiere au simultan valori admisibile la solicitarile respective (adica solicitarile sunt la fel de
periculoase).
Criteriul bunei sigurante in functionare a angrenajului se poate exprima astfel: daca
cr
z z
1 1
≤ , lucram pe
baza solicitarii de presiune de contact,; daca
cr
z z
1 1
> , lucram pe baza solicitarii de incovoiere.
Factori:
• Factorul de elasticitate
E
z alt materialului rotilor
3
: MPa z
E
8 , 189 · ;
• Factorul zonei de contact 49 , 2 ·
H
z
4
la predimensionare;
• Durata minima de functionare a angrenajului h Lh Lh 8000
2 1
· ·

1 , 1
2 1
· · χ χ
, reprezinta numarul de roti cu care vine in contact roata;
• Numarul de cicluri de functionare: 2 , 1 2 , 1 2 , 1
60
2 , 1
χ ∗ ∗ ∗ · n Lh N
L
5
rot N
L
444 . 844 . 706 59 , 1472 1 8000 60
1
· ∗ ∗ ∗ ·
3
[7, pg 165, anexa 15]
4
[7, pg 167, anexa 17]
5
[7, pg 156, anexa 9]
9
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
rot N
L
888 . 888 . 248 51 , 518 1 8000 60
2
· ∗ ∗ ∗ ·
• Factorii durabilitatii la solicitarea de contact la predimensionare
6
:
1
2 1
· ·
N N
Z Z
• Factorii durabilitatii la solicitarea de incovoiere la predimensionare
7
:
1
2 1
· ·
N N
Y Y
• Factorul raportului duritatii flancurilor dintilor
8
:
1 ·
W
Z
• Tensiunile admisibile pentru calculul de predimensionare:
W N H HP
Z Z ∗ ∗ ∗ ·
2 , 1 2 , 1
2 , 1 lim
87 , 0 σ σ
] , min[
2 1
HP HP HP
σ σ σ ·
MPa
HP
5 , 652 1 1 750 87 , 0
1
· ∗ ∗ ∗ · σ
MPa
HP
5 , 478 1 1 550 87 , 0
2
· ∗ ∗ ∗ · σ
⇒ MPa
HP HP
5 , 478
2
· · σ σ
• Factorii relativi de sensibilitate ai materialului la concentratorul de tensiune de la baza dintelui
997 , 0
1
· δ y ; 1
2
· δ y
• Tensiunea admisibila la solicitarea de incovoiere:
2 , 1 2 , 1 lim
2 , 1 2 , 1
8 , 0 δ σ σ y y
N F FP
∗ ∗ ∗ ·
] , min[
2 1
FP FP FP
σ σ σ ·
MPa
FP
704 , 430 997 , 0 1 540 8 , 0
1
· ∗ ∗ ∗ · σ
MPa
FP
360 1 1 450 8 , 0
2
· ∗ ∗ ∗ · σ
⇒ MPa
FP FP
360
2
· · σ σ
Notam cu
12
12
2
2
1 1
1
) ( 25 , 1
1
1 1
u
u
z z y y z F
HP
FP
H E sa Fa cr cr Z
+
∗ · ∗ ∗ ·
σ
σ
11 , 710
84 , 2
1 84 , 2
5 , 478
704 , 430
) 49 , 2 8 , 189 ( 25 , 1
2
2
1
·
+
∗ ·
cr Z
F
Din diagrama [7, pg 185, anexa 26] ⇒ ⇒ >
1 1
z z
cr
solicitarea folosita de noi este la presiune de contact.
1.7.4 Calculul distantei axiale, a modulului si al celorlalte elemente
geometrice
• Factorul regimului de functionare
9
: 25 , 1 ·
A
K ;
• Distanta axiala:
12
2
1
2
1
12
) (
) 1 ( 875 , 0
u
z z K T
u a
HP a
H E A
Wnec
∗ ∗
∗ ∗ ∗
+ ·
σ ψ
6
[7, pg 157, tabelul 2]
7
[7, pg 156, anexa 9]
8
[7, pg 153, anexa 7]
9
[7, pg 171, anexa 20]
10
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
] [ 39 , 109
84 , 2 5 , 478 25 , 0
) 49 , 2 8 , 189 ( 25 , 1 10 09 , 20
) 1 84 , 2 ( 875 , 0
3
2
2 3
mm a
Wnec
·
∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗
+ ·
• Modul necesar:
27 , 2
71 25
39 , 109 2 2
2 1
·
+

·
+

·
z z
a
m
Wnec
nec
Alegem din STAS 822-1 din [7, pg 148, anexa 4] modulul standard: 25 , 2
tan
·
dard s
m
• Recalculam distanta axiala cu modulul standardizat:
2
) (
2 1
z z m
a
+ ∗
·
] [ 108
2
) 71 25 ( 25 , 2
mm a ·
+ ∗
·
Alegem din STAS 6055 ] [ 112 mm a
W
·
Verificari:

25 , 2 ) 2 5 , 1 ( 108 112 ∗ ÷ < − · − a a
W
1.7.5 Latimea preliminara a rotii
1.7.5.1 Calculul latimii preliminare a rotii
W a
a b ∗ ·
1 2
ψ
,
unde:
25 , 0
1
·
a
ψ
] [ 35 140 25 , 0
2
mm b · ∗ ·
1.7.5.2 Calculul unghiului real de angrenare

,
_

¸
¸
∗ · α α cos arccos
W
W
a
a
, unde
0
20 · α
;
; 02 , 25 20 cos
112
108
arccos
0
·

,
_

¸
¸
∗ ·
W
α
• 030066 , 0
180
02 , 25
02 , 25
180
0
0
·

− ·

− ·
π α π
α α tg tg inv
W
W W

014904 , 0
180
20
20
180
0
0
·

− ·

− ·
π α π
α α tg tg inv
1.7.5.3 Suma coeficientilor deplasarilor de profil
99 , 1
2
) ( ) (
2 1
·
+ ∗ −
·
α
α α
tg
z z inv inv
x
W
s
2 1
x x x
s
+ · (DIN 3992)
Punctul [ ] 48 ; 99973 , 0
2
;
2
2 1
M
z z x
M
s

1
]
1

¸
+
Din [7, pg 161, anexa 2] alegem
1
x si
2
x conform diagramei 2
21 , 1 78 , 0
2 1
· ⇒ · x x
11
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
Pentru a evita fenomenul de interferenta a dintilor trebuie ca 0
min 1 1
> − x x si 0
min 2 2
> − x x
0 64 , 0 78 , 0 64 , 0
17
14
1
min 1
> + ⇒ − ·

·
z
x
0 35 , 3 21 , 1 35 , 3
17
14
2
min 2
> + ⇒ − ·

·
z
x
2 CALCULUL ELEMENTELOR GEOMETRICE
2.1 Calculul diametrelor de divizare

2 , 1 2 , 1
z m d ∗ ·
] [ 25 , 56
1 1
mm z m d · ∗ ·
] [ 75 , 159
2 2
mm z m d · ∗ ·
2.2 Calculul diametrelor de baza

α cos
2 , 1 2 , 1
∗ · d db
] [ 85 , 52 20 cos
1 1
mm d db · ∗ · ;
] [ 11 , 150 20 cos
2 2
mm d db · ∗ · ;
2.3 Calculul diametrelor de rostogolire

W
W
d d
α
α
cos
cos
2 , 1
2 , 1
·
] [ 33 , 58
cos
cos
1
1
mm d d
W
W
· ·
α
α
;
] [ 66 , 165
cos
cos
2
2
mm d d
W
W
· ·
α
α
;
Verificam ] [ 99 , 111
2
2 1
mm
d d
W W
·
+
2.4 Calculul diametrelor de picior

)] ( 2 [
2 , 1
* *
2 , 1 2 , 1
x c h z m df
a
− + − ·
] [ 135 , 54 )] ( 2 [
1
* *
1 1
mm x c h z m df
a
· − + − ∗ ·
] [ 61 , 159 )] ( 2 [
2
* *
2 2
mm x c h z m df
a
· − + − ∗ ·
12
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
2.5 Calculul diametrelor cercurilor de cap

) 2 2 ( 2
1 , 2
*
1 , 2 2 , 1
x h z m a d
a W a
+ − − ∗ ·
] [ 26 , 63 ) 2 2 ( 2
2
*
2 1
mm x h z m a d
a W a
· + − − ∗ ·
] [ 74 , 168 ) 2 2 ( 2
1
*
1 2
mm x h z m a d
a W a
· + − − ∗ ·
2.6 Unghiul de presiune pe cercul de cap
• α α cos arccos
2 , 1
2 , 1
2 , 1

,
_

¸
¸
·
a
a
d
d
0
1
1
1
32 , 33 cos arccos ·

,
_

¸
¸
∗ · α α
a
a
d
d
0
2
2
2
17 , 27 cos arccos ·

,
_

¸
¸
∗ · α α
a
a
d
d

0
2 , 1
2 , 1 2 , 1
180
a
a a
tg inv
α π
α α

− ·
0759 , 0
180
32 , 33
32 , 33
180
0 0
1
1 1
·

− ·

− ·
π α π
α α tg tg inv
a
a a
03908 , 0
180
17 , 27
17 , 27
180
0 0
2
2 2
·

− ·

− ·
π α π
α α tg tg inv
a
a a
2.7 Arcul dintelui pe cercul de divizare

m tg x S ) 2 5 , 0 (
2 , 1 2 , 1
α π ∗ + ·
81 , 4 ) 2 5 , 0 (
1 1
· ∗ + · m tg x S α π
53 , 5 ) 2 5 , 0 (
2 2
· ∗ + · m tg x S α π
2.8 Arcul dintelui pe cercul de cap

2 , 1
2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1
cos
cos
] ) [(
a
a a
S z m inv inv S
α
α
α α + ∗ − ·
55 , 1
cos
cos
] ) [(
1
1 1 1 1
· + ∗ − ·
a
a a
S z m inv inv S
α
α
α α 76 , 1
cos
cos
] ) [(
2
2 2 2 2
· + ∗ − ·
a
a a
S z m inv inv S
α
α
α α
Ve
rificare:
m coef S
a
>
2 , 1
, unde coef =0,25, pentru a evita ascutirea dintelui
13
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
2.9 Gradul de acoperire

28 , 1
cos 2
sin 2
2
2
2
2
2
1
2
1
·

,
_

¸
¸
∗ ∗
∗ ∗ − − + −
·
α π
α
ε
α
m
a db d db d
W W a a
3 CALCULUL DE VERIFICARE SI DIMENSIONARE A
ANGRENAJULUI
3.1 Calculul vitezei periferice
• ] / [
1000 60
1 1
1
s m
n d
v

∗ ∗
·
π
] / [ 33 , 4
1000 60
59 , 1472 25 , 56
1
s m v ·

∗ ∗
·
π
Consideram angrenajul prelucrat prin prelucrare prin frezare cu freza melc si apoi rectificat. Rezulta:
• Clasa de precizie: 8;
• Rugozitatea:
) ( 8 , 0 flanc R
a
·

m R
a
µ 6 , 1
2 , 1
·
(racordare) in zona de racordare cu corpul rotii
• Lubrifiant folosim ulei tip TIN 125 FP
10
cu vascozitatea v=120
÷
140 cst (centistocs) ] / [
2
s mm
3.2 Factorul zonei de contact

28 , 2
02 , 25 cos 02 , 25 sin
2
cos sin
2
0 0
·

·

·
W W
H
z
α α
3.3 Factorii de forma ai dintelui la solicitarea de incovoiere
Din [7, pg 168, anexa 18] in functie de numarul de dinti
1
z si
2
z si deplasarile de profil
1
x si
2
x se alege
fgdhfghghdhfghdfhfghfgh
2 , 1 Fa
y
. Rezulta ca: 27 , 2
1
·
Fa
y si 18 , 2
2
·
Fa
y .
3.4 Factorul de corectie a tensiunii de incovoiere la baza dintelui
Din [7, pg 170, anexa 19] se alege factorul de corectie
2 , 1 Sa
y
. Rezulta ca: 92 , 1
1
·
Sa
y si 98 , 1
2
·
Sa
y .
10
[7,anexa 34, pg 201]
14
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
3.5 Factorii relativi de sensibilitate ai materialului
Din [7, pg 154, anexa 8] se alege factorii relativi de sensibilitate
2 , 1 δ
y
. Rezulta ca: 018 , 1
1
·
δ
y si
02 , 1
2
·
δ
y .
3.6 Factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de contact

88 , 0
1
· ·
α
ε
ε
z
, unde
28 , 1 ·
α
ε
3.7 Factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de incovoiere

83 , 0
75 , 0
25 , 0 · + ·
α
ε
ε
y
3.8 Factorul dinamic
Din [7, pg 174, anexa 23] rezulta ca factorul dinamic 1 , 1 ·
V
K .
084 , 1
100
25 33 , 4
100
1 1
·

·
∗ z v
3.9 Factorii de repartitie a sarcinii pe latimea danturii pentru
solicitarea de contact/incovoiere
• Solicitarea de presiune de contact
03 , 1 ·
β H
K
• Solicitarea de incovoiere
05 , 1 ·
β F
K
Acesti factori de repartitie se aleg din [7, pg 177, anexa 24].
49 , 0
1
· ·
d
b
d
ψ
, unde ] [ 28
1
mm a b
W a
· ∗ ·ψ , unde 25 , 0
1
·
a
ψ
3.10 Factorii de repartitie a sarcinii in plan frontal
Din [7, pg 173, anexa 22] se aleg factorii de repartitie. Rezulta ca :

28 , 1
1
2
· ·
ε
α
z
K
H
15
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI

19 , 1
1
· ·
ε
α
y
K
F
89 , 31 ·

b
F K
t A
, sarcina liniara,
Unde: 55 , 714
25 , 56
10 09 , 20 2 10 2
3
1
3
1
·
∗ ∗
·
∗ ∗
·
d
T
F
t
[N]
3.11 Factorul de ungere
L
Z
Din [7, pg 158, anexa 10] se alege factorul de ungere. Rezulta ca: 05 , 1 ·
L
Z .
3.12 Factorul de viteza V
z
Din [7, pg 163, anexa 13] se alege factorul de viteza. Rezulta ca: 97 , 0 ·
V
z .
3.13 Factorii rugozitatii flancului pentru solicitarea de
contact/incovoiere
Din [7, pg 159, anexa 11] se aleg factorii rugozitatii
R
z si
R
y . Rezulta ca: 98 , 0 ·
R
z si 05 , 1 ·
R
y .

34 , 3
100
2
2 1
100
·
+
·
W
z z
z
a
R R
R

54 , 3 8 , 0 4 , 4 4 , 4
97 , 0 97 , 0
1 1
· ∗ · ∗ ·
a z
R R
3.14 Factorul de marime pentru solicitarea de incovoiere/contact
Din [7, pg 153, anexa 7] se alege factorul
W
z . Rezulta ca: 1 ·
W
z .
Observatie: cand ambele roti au HB<3500.
3.15 Coeficient de siguranta minim pentru solicitarea de
contact/incovoiere
• Contact: 15 , 1
min
·
H
S ;
• Incovoiere: 25 , 1
min
·
F
S ;
] [ 95 , 650
min
1 1 lim
1
MPa
S
Z Z Z Z Z Z
H
L W V R N H
HP
·
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
·
χ
σ
σ
MPa
HP HP HP
36 , 477 ) ; min(
2 1
· · σ σ σ
] [ 36 , 477
min
2 2 lim
2
MPa
S
Z Z Z Z Z Z
H
L W V R N H
HP
·
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
·
χ
σ
σ
16
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
] [ 96 , 463
min
1 1 1 1 lim
1
MPa
S
y y y y
F
x R N F
FP
·
∗ ∗ ∗ ∗
·
δ σ
σ
] [ 63 , 386
min
2 2 2 2 lim
2
MPa
S
y y y y
F
x R N F
FP
·
∗ ∗ ∗ ∗
·
δ σ
σ
] [ 63 , 386 ) 63 , 386 ; 96 , 463 min( ) ; min(
2 1
MPa
FP FP FP
· · · σ σ σ
3.16 Recalcularea coeficientului de latime a
ψ
16 , 0
cos
cos
2
) (
1
1
2 2
3
1
3
3
1
2
· ∗
∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

,
_

¸
¸
+
·
W
HP
H E H H V A
W
a
z
z
z z z K K K K T
a
z
z
α
α
σ
ψ
ε α β

] [ 4 , 22 112 20 , 0 mm a b
W a
· ∗ · ∗ ·ψ
;
b b ≥
2
;
2 1
b b ≥
.Alegem latimea pentru roata a doua
] [ 24
2
mm b · si latimea pentru pinion: ] [ 28
1
mm b · .
Prin acest calcul se asigura rezistenta danturii la presiune de contact, deci la aceasta solicitara nu mai
trebuie facuta verificarea.
• Verificarea la incovoiere:
( )
FP
W W
Sa Fa F F V A
F
a b
y y y K K K K
z
z
z T
σ
α
α
σ
ε α β

,
_

¸
¸
∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

,
_

¸
¸
+ ∗ ∗
·
2
2
1
1 1
2
1
2
1 1
1
cos
cos
2
1
;
FP F
σ σ < · 42 , 61
1
;
Fp
Sa
Sa
Fa
Fa
F F
y
y
y
y
b
b
σ σ σ ≤ ∗ ∗ ∗ ·
1
2
1
2
2
1
1 2
;
FP F
σ σ < · 27 , 74
2
;
4 ELEMENTE DE CONTROL ALE ROTILOR DINTATE
4.1 Numarul de dinti pentru masurarea cotei peste dinti

0
1 1
1
1
08 , 27
2
cos
arccos ·

,
_

¸
¸
∗ +

·
x z
z
N
α
α
;

0
2 2
2
2
70 , 24
2
cos
arccos ·

,
_

¸
¸
∗ +

·
x z
z
N
α
α
;
17
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI

39 , 4
2
5 , 0
1
1
1
1
1
·

,
_

¸
¸

∗ ∗
− + · α
α
α
π
inv
z
tg x
tg
z
N
N calc

80 , 11
2
5 , 0
2
2
2
2
21
·

,
_

¸
¸

∗ ∗
− + · α
α
α
π
inv
z
tg x
tg
z
N
N calc
·
1
N intreg(
calc
N
1
)=4;
·
2
N intreg(
calc
N
2
)=12;
4.2 Cota peste N dinti

( ) [ ] 82 , 24 5 , 0 cos sin 2
1 1 1 1
· + − ∗ + ∗ ∗ · α π α α inv z N m m x W
N

( ) [ ] 32 , 79 5 , 0 cos sin 2
2 2 2 2
· + − ∗ + ∗ ∗ · α π α α inv z N m m x W
N
4.3 Coarda constanta

( ) 24 , 4 2 sin cos 5 , 0
1
2
1
· + · α α π x m S
C
;

( ) 88 , 4 2 sin cos 5 , 0
2
2
2
· + · α α π x m S
C
;

( ) 73 , 2 5 , 0
1 1 1 1
· ∗ − − · α tg S d d h
c a C
;

( ) 60 , 3 5 , 0
2 2 2 2
· ∗ − − · α tg S d d h
c a C
;
4.4 Calculul fortelor in angrenaje

] [ 03 , 689 1000
2
1
1
1
N
d
T
F
W
t
· ⋅ ·
;

2 1 t t
F F ·
;

] [ 65 , 321
1 1
N tg F F
W t r
· ∗ · α
;

2 1 r r
F F ·
;
5 CALCULUL TRANSMISIILOR PRIN CURELE
5.1 Date de baza
• Puterea de calcul la arborele conducator:
] [ 3 , 3 kW P
C
·
;
• Turatia rotii de curea conducatoare: min] / [ 2800
1
rot n · ;
• Turatia rotii de curea conduse: min] / [ 59 , 1472
2
rot n · ;
18
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
• Regimul de lucru al transmisiei: motor monofazat cu moment mare de pornire, antrenand o
pompa centrifugala; functionare in doua schimburi, a cate 8 ore.
5.2 Calculul transmisiei
• Raportul de transmitere: i=1,9;
• Tipul curelei: SPZ;
• Diametrul primitiv al rotii mici:
] [ 100
1
mm D
p
·
ales constructiv;
• Diametrul primitiv al rotii mari:
] [ 14 , 190
1 2
mm D i D
p p
· ∗ ·
;
• Diametrul mediu al rotii de curea: ] [ 07 , 145
2
2 1
mm
D D
D
p p
pm
·
+
· ;
• Distanta dintre axe (preliminara):
( ) ( )
1 1 2 1
2 7 , 0
p p p p
D D A D D + ≤ ≤ +
. Rezulta ca:
28 , 580 09 , 203 ≤ ≤ A . Alegem A=375 [mm];
• Unghiul dintre ramurile curelei:
0
1 2
80 , 13
2
arcsin 2 ·

·
A
D D
p p
γ ;
• Unghiul de infasurare pe roata mica:
0
1
19 , 166 180 · − · γ β ;
• Lungimea primitiva a curelei:
( )
] [ 16 , 1211
4
2
2
1 2
mm
A
D D
D A L
p p
pm p
·

+ + · π
;
Se alege din standard
] [ 1250 mm L
p
· ⇒
;
• Distanta dintre axe (calcul de definitivare): ;
2
q p p A − + ·
unde:
] [ 47 , 198 ) ( 393 , 0 25 , 0
2 1
mm D D L p
p p p
· + − ∗ ·
;
] [ 67 , 1015 ) ( 125 , 0
2
1 2
mm D D q
p p
· − · ;
Rezulta: A=394,37 [mm]’
• Viteza periferica a curelei: ] / [ 65 , 14
19100
1 1
s m
n D
p
·

· υ ;
• Coeficient de functionare:
2 , 1 ·
f
C
;(ales din tab.17.5 pg 399);
• Coeficient de lungime: 94 , 0 ·
L
C ; (ales din tab. 17.6, pg 401);
• Coeficient de infasurare:
97 , 0 ·
β
c
;(ales din tab. 17.7, pg 401);
• Puterea nominala transmisa de o curea:
] [ 4 , 4
0
kW P ·
; aleasa din (tab. 17.3, pg 397);
• Numarul de curele (preliminar):
98 , 0
0
0
·
∗ ∗

·
P c C
P C
z
L
C f
β
; alegem z
0
=1;
• Coeficientul numarului de curele: 1 ·
z
c ;(ales din tab. 17.8, pg 401);
• Numarul de curele (definitiv):
1
0
· ·
z
c
z
z
;
• Frecventa incovoierilor curelei:
45 , 23 10
3
· ∗ ·
p
L
V
x f
;
• Forta periferica transmisa: ] [ 10 , 225 10
3
N
v
P
F
C
· · ;
• Forta de intindere a curelei:
] [ 68 , 382 10 , 225 7 , 1 ) 2 ... 5 , 1 ( N F S
a
· ⋅ · ·
;
19
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
• Cote de modificare a distantei dintre axe:
] [ 5 , 37 03 , 0 mm x L x
p
≥ ⇒ ≥
;
] [ 75 , 18 015 , 0 mm y L y
p
≥ ⇒ ≥
;
5.3 Nivelul de ulei
] [ 81 , 75
2
95 , 0
2
max
mm
df
H · · ;
] [ 2 4 , 5 6
2
2
2
m i n
m m
d
K
K
H
a
· ⋅

·
;
unde:
¹
'
¹


·
s m v pt
s m v pt
K
/ 2 . , 6
/ 2 . , 3

alegem K=6.
6 VERIFICAREA REDUCTORULUI LA INCALZIRE
Ecuatia de echilibru termic este:
] [ ) )( 1 ( ) 1 ( 10
0 1 1
3
W t t S P
n
− + ⋅ · ⋅ − ⋅ ϕ λ η (51)
Din relatie se determina temperatura uleiului t care trebuie sa ramana sub 60-70°C.
Ceilalti factori ai relatiei sunt:

] [ 3 , 3
1
kW P P
n
· ·
;
• Coeficientul de transfer al caldurii :
1
λ
-
1
λ
= 8-10 W/m
2
grad (circulatie slaba a aerului) ;
-
1
λ = 14-18 W/m
2
grad (circulatie buna a aerului) ;
• Coeficient ce tine cont de evacuarea caldurii prin placa de baza (fundatie/batiu) :
1
Ψ

1
Ψ <0,3

0,25
• Suprafata libera de racire a carcasei angrenajului + 50% din nervuri: S [m
2
];
• Temperatura uleiului si temperatura mediului ambiant : t,t
0
[°C] ;
• Randamentul reductorului :
l u d
η η η η ⋅ ⋅ ·
d
η
- randament dantura:
d
η
=0,94
u
η
- randament ulei (se iau in considerare pierderile prin barbotare si
amestecarea uleiului)
99 , 0
200
006 , 0
·
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
·
P
z
v b v P
s
ulei
ν
η
Unde: −puterea de transmis :P [kW]
−latimea rotii scufundate in ulei: b [mm]
−viteza periferica a rotii scufundate: v [m/s]
−viscozitatea cinematica:
ν
[cst]
−suma nr. de dinti : z
s
= z
1+
z
2
l
η
- randamentul lagarelor :
l
η
=0,999
20
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
93 , 0 999 , 0 99 , 0 94 , 0 · ⋅ ⋅ · η
7 VERIFICAREA RULMENTILOR
7.1 Rulmentul de pe arborele de intrare
Rulmentul de pe arborele de intrare simbolizat 6007 are capacitaea de incarcare dinamica
C=12,5 [kN]. Verificarea rulmentului se face in functie de durabilitatea de functionare a acestuia:
.] . [ rot mil
P
C
L
p
c

,
_

¸
¸
· (50)
unde: p=3, pentru rulmeti cu bile;
]; [ 891 , 0
; 1
]; 5 . 13 , 270 , 1 [ , 2 , 1 1
]; 4 . 13 , 270 , 1 [ , 3 , 1 1 , 1
; 1 , 1 1 1 1 , 1
]; [ 981 , 0
kN R f P
f
Tabel Din f
Tabel Din f
f f f f
kN P f P
A d A
m
s
k
m s k d
A d c
· ⋅ ·
·
÷ ·
÷ ·
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
· ⋅ ·

.] . [ 07 , 2068
3
rot mil
P
C
L
C
·

,
_

¸
¸
·
] [ 8000 ] [ 23406
60
10
1
6
h L h
n
L
L
hnec h
· > ·


·
7.2 Rulmentul de pe arborele de iesire
Rulmentul de pe arborele de iesire simbolizat 6008 are dimensiunile 40×68×15 si
capacitaea de incarcare dinamica C=13,2 [kN]. Verificarea rulmentului se face in functie de
durabilitatea de functionare a acestuia:
.] . [ rot mil
P
C
L
p
c

,
_

¸
¸
· (50)
unde: p=3, pentru rulmeti cu bile;
21
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
8 VERIFICAREA SI DIMENSIONAREA ARBORILOR
LA SOLICITARI COMPUSE
F 225.10714 ·
a
1
30 :·
F
t1
689.03494 ·
b
1
30 :·
c
1
60 :·
R
AH
F
r1
a
1

a
1
b
1
+
( )
160.82538 · :·
R
BH
R
AH
160.82538 · :·
R
AV
F a
1
b
1
+ c
1
+
( )
⋅ F
t1
b
1
⋅ +
a
1
b
1
+
( )
794.73175 · :·
R
BV
F
t1
F + R
AV
− 119.41033 · :·
R
A
R
AV
2
R
AH
2
+ 810.84115 · :·
R
B
R
BV
2
R
BH
2
+ 200.30884 · :·
M
iH
R
AH
a ⋅ 17369.14131 · :·
M
iV
R
BH
b ⋅ 4503.11071 · :·
M
irez
M
iH
2
M
iV
2
+ 17943.3853 · :·
σ
ic
M
irez
32 ⋅
π df1
3

1.15205 · :·
La torsiune:
τ
T
16 T1 ⋅ 1000 ⋅
π df1
3

0.64515 · :·
α
1
0.6 :·
Tensiunea echivalenta:
σ
ech
σ
ic
2
4 α
1
τ
T

( )
2
⋅ + 1.38801 · :·
22
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CATEDRA DE ORGANE DE MASINI SI TRIBOLOGIE
DISCIPLINA MECANISME SI ORGANE DE MASINI
9 VERIFICAREA ARBORILOR LA SOLICITARI
VARIABILE (OBOSEALA)
Scopul este de a evita ruperea arborelui prin oboseala materialului si consta in determinarea unui
coeficient de siguranta, in sectiunile unde exista concentratori de tensiune.
Pentru verificarea la oboseala se considera (in cazul nostru) ca momentul incovoietor
alterneaza/variaza dupa un ciclu alternant simetric iar momentul de torsiune variaza dupa un
ciclu pulsator.
M
irez
17943.3853 ·
d 35 :·
W
π d
3

32
4209.24328 · :·
T1 20.09685 ·
σ
r
900 :·
σ
v
M
irez
W
4.26285 · :·
β

1.5 :·
W
p
π d
3

16
8418.48656 · :· ε
σ
0.7 :·
σ
1
0.5 σ
r
⋅ :·
γ
σ
0.95 :·
τ
v
T1
2W
p
0.00119 · :·
β

1.8 :·
τ
n
τ
v

ε
τ
0.8 :·
γ
τ
0.9 :·
σ
02
0.55 σ
r
⋅ 495 · :·
c
σ
1
β

ε
σ
γ
σ

σ
v
σ
1

46.79964 · :·
τ
02
0.63 σ
02
⋅ 311.85 · :·
τ
1
0.275σ
r
247.5 · :·
τ
n
0.00119 ·
c
τ
1
β

ε
τ
γ
τ

τ
v
τ
1

τ
n
τ
02
+
62955.49293 · :·
c
c
σ
c
τ

c
σ
2
c
τ
2
+
46.79963 · :·
23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful