You are on page 1of 10

STNAT DUVARI GEOMETRS Perde ykseklii Temel ykseklii Toplam duvar ykseklii Altta perde genilii stte perde

genilii Arka ampatman genilii n ampatman genilii Toplam temel genilii Zeminin isel srtnme as Zemin srtnme katsays Zemin-duvar arakesitinin deyle yapt a Zemin yzeyinin yatayla yapt a Srarj Etkin yer ivmesi katsays Betonun birim hacim arl Zeminin birim hacim arl Zemin emniyet gerilmesi hw = hs = h= bw = bt = br = bf = b= f= m= b= a= q= A0 = gc = gs = sall = 1.50 0.40 1.90 0.25 0.25 0.90 0.40 1.55 30.00 0.577 0.00 0.00 5.00 0.40 25.00 19.00 150.00 m m m m m m m m kN/m2

kN/m3 kN/m3 kN/m2

bt
a

hw
h bf

br

bw

hs

YKLER Duvar Arl

b + bt W= w h w + b h s g c 2
Zemin tkileri Aktif toprak itkisi katsays

W=

24.88

kN/m

KA =

cos 2 (f - b) sin (f)sin (f - a ) cos(b) cos(a - b)2

cos b1 +
3

KA =

0.333

Dinamik toprak itkisi katsays

kh q = tan -1 1- k v K AT =

q=

11.31

cos 2 (f - b - q)
2

KD

sin (f)sin (f - a - q) cos q cos 2 b cos(b + q)1 + (b + q) cos(a - b) cos = K AT - K A KD = 0.140


q= gs = 5.00 19.00

KAT =

0.473

Srarj Zeminin birim hacim arl

kN/m2 kN/m3

h2 2 h2 E EQ = K A g s 2 E S = K AS q h EA = KA gs
Dolgu arl

EA = EEQ = ES =

11.43 4.80 3.17

kN/m kN/m kN/m

Ev = br h w gs

Ev =

25.65

kN/m

Eylemsizlik Kuvvetleri Etkin yer ivmesi katsays Yatay deprem itkisi katsays Duvar eylemsizlik kuvveti Dolgunun eylemsizlik kuvveti A0 = 0.40 0.20 4.98 5.13 kN/m kN/m

k h = 0.5A 0
Ia = k h W Ib = k h E v

kh = Ia = Ib =

ZEMN GERLMELER Depremsiz Durum

ES
Ev

EA
O

smin Temel orta noktasna gre momentler Ykleme Ad W Ev EA ES SN= Kuvvet (kN/m) 24.88 25.65 11.43 3.17 50.53 0.0842 kN/m m < Kuvvet Kolu (m) 0.09 -0.33 0.63 0.95 S MO = Moment (kNm/m) 2.34 -8.34 7.24 3.01 4.26 0.2583 kNm/m m

smax

e=
e<

M = N

b = 6

b s min, max = 6 b b <e< s max 6 2


21.97 43.23

N 6M 2 b b s min = 0 2N = 3(b / 2 - e )
> < 0 150.00 kN/m2 kN/m2 OK OK

smin = smax =

kN/m2 kN/m2

Depremli Durum

EEQ
Ib

Ev Ia W EA
O

smin

smax
Temel orta noktasna gre momentler Ykleme Ad W Ev EA EEQ Ia Ib SN= Kuvvet (kN/m) 24.88 25.65 11.43 4.80 4.98 5.13 50.53 0.3167 kN/m m > Kuvvet Kolu (m) 0.09 -0.33 0.63 1.27 0.56 1.15 S MO = Moment (kNm/m) 2.34 -8.34 7.24 6.08 2.78 5.90 16.00 0.2583 kNm/m m

M e= = N
e<

b = 6

b s min, max = 6 b b <e< s max 6 2


0.00 73.50

N 6M 2 b b s min = 0 2N = 3(b / 2 - e )
= < 0 225 kN/m2 kN/m2 OK OK
2

smin = smax =

kN/m2 kN/m

STABLTE TAHKKLER Gvenlik Saylar Kayma Devrilme Kayma Emniyeti Zeminin isel srtnme as Zemin srtnme katsays Depremsiz Durum Dey Ykler Kuvvet (kN/m) 24.88 25.65 50.53 kN/m Yatay Ykler Kuvvet (kN/m) 11.43 3.17 14.60 kN/m f= m= 30.00 0.577 Depremsiz Durum 1.50 2.00 Depremli Durum 1.10 1.50

Ykleme Ad W Ev

Ykleme Ad EA ES

SV=

SH=

FS =
FS =

mV
H
2.00 > 1.50 OK

Depremli Durum Dey Ykler Kuvvet (kN/m) 24.88 25.65 Yatay Ykler Kuvvet (kN/m) 11.43 4.80 4.98 5.13 26.34 kN/m

Ykleme Ad W Ev

Ykleme Ad EA EEQ Ia Ib

SV=

50.53

kN/m

SH=

FS =
FS =

mV
H
1.11 > 1.10 OK

Devrilme Emniyeti Depremsiz Durum

ES Ev

EA O

Ykleme Ad W Ev EA ES

Kuvvet (kN/m) 24.88 25.65 11.43 3.17

Kuvvet Kolu (m) 0.20 1.10 0.63 0.95 S MO = S MR = 10.25 33.14

Moment (kNm/m) 4.92 28.22 7.24 3.01 kNm/m kNm/m

Deviren momentler toplam Kar koyan momentler toplam

FS =
FS =

SM R SM O
3.23 > 2.00 OK

Depremli Durum

EEQ
Ib

Ev Ia W
EA

Ykleme Ad W Ev EA EEQ Ia Ib

Kuvvet (kN/m) 24.88 25.65 11.43 4.80 4.98 5.13

Kuvvet Kolu (m) 0.20 1.10 0.63 1.27 0.56 1.15 S MO = S MR = 21.99 33.14

Moment (kNm/m) 4.92 28.22 7.24 6.08 2.78 5.90 kNm/m kNm/m

Deviren momentler toplam Kar koyan momentler toplam

FS =
FS =

SM R SM O
1.51 > 1.50 OK

KEST HESAPLARI Malzemeler Tama gc azaltma katsaylar Betonun basn dayanm Donatnn akma dayanm Paspay Betonun kopma modl Yk Kombinasyonlar COMB1: COMB2: DL : E: EQ: 1.3 (DL + 1.3 E) 1.0 (DL + E + EQ) l ykler Zemin itkileri Depremli durum ilave zemin itkisi ve eylemsizlik kuvvetleri f= fc' = fy = c= fr = 0.85 (Kayma), 0.90 (Eilme) 25 MPa 420 50 3.11 MPa mm MPa

Perde Alt Taban EEQ

ES
EA

V M
Ykleme Ad EA ES EEQ V1 = V2 = Kesme Tahkiki: Kuvvet (kN/m) 7.13 2.50 2.99 16.27 10.12 kN/m kN/m Kuvvet Kolu (m) 0.50 0.75 1.00 M1 = M2 = Moment (kNm/m) 3.56 1.88 2.99 9.19 6.55 kNm/m kNm/m (COMB1) (COMB2)

fVc = f 0.166 f c b w d =
Perde Eilme Donats: F 12 / 20 As =

141.10

kN/m >

Vmax =

16.27

kN/m

OK

565.49

mm2/m

a=

Asf y = 0.85f c b w

11.18

mm

a fM n = fA s f y d - = 2

41.56

kNm/m >

Mmax =

9.19

kNm/m

OK

Salanan donat, kopma modlne gre hesaplanan atlama momentinin en az 1.2 kat kadar tama gc salamaldr.

M cr = fr
fMn =

Ig = yt
41.56

32.40

kNm/m

kNm/m >

1.2 Mcr =

38.875

kNm/m

OK

Arka Ampatman

Ev

W
smin S Ykleme Ad Ev W S1 S2 V1 = V2 = Kesme Tahkiki: Kuvvet (kN/m) 25.65 9.00 -25.33 -19.20 12.25 15.45

smax

Kuvvet Kolu (m) 0.45 0.45 0.42 0.30 kN/m kN/m M1 = M2 =

Moment (kNm/m) 11.54 4.05 -10.56 -5.76 6.92 9.83

(Arka ampatmann arl) (Depremsiz durumda zemin gerilmeleri) (Depremli durumda zemin gerilmeleri) kNm/m kNm/m (COMB1) (COMB2)

fVc = f 0.166 f c b w d =

246.93

kN/m >

Vmax =

15.45

kN/m

OK

Arka Ampatman Eilme Donats (stte):

F 14

20

As =

769.69

mm2/m

a=

Asf y = 0.85f c b w

15.21

mm

a fM n = fA s f y d - = 2

99.62

kNm/m >

Mmax =

9.83

kNm/m

OK

Salanan donat, kopma modlne gre hesaplanan atlama momentinin en az 1.2 kat kadar tama gc salamaldr.

M cr = fr
fMn =

Ig = yt
99.62

82.93

kNm/m

kNm/m >

1.2 Mcr =

99.52

kNm/m

OK

n Ampatman

W smax

smin

S Ykleme Ad W S1 S2 V1 = V2 = Kesme Tahkiki: Kuvvet (kN/m) -4.00 11.80 25.61 14.74 21.61 Kuvvet Kolu (m) 0.20 0.23 0.21 kN/m kN/m M1 = M2 = Moment (kNm/m) -0.80 2.73 5.37 3.57 4.57

(n ampatmann arl) (Depremsiz durumda zemin gerilmeleri) (Depremli durumda zemin gerilmeleri) kNm/m kNm/m (COMB1) (COMB2)

fVc = f 0.166 f c b w d =

246.93

kN/m >

Vmax =

21.61

kN/m

OK

n Ampatman Eilme Donats (Altta):

F 14

20

As =

769.69

mm2/m

a=

Asf y = 0.85f c b w

15.21

mm

a fM n = fA s f y d - = 2

99.62

kNm/m >

Mmax =

4.57

kNm/m

OK

Salanan donat, kopma modlne gre hesaplanan atlama momentinin en az 1.2 kat kadar tama gc salamaldr.

M cr = fr
fMn = F /

Ig = yt
99.62

82.93

kNm/m

kNm/m >

1.2 Mcr =

99.52

kNm/m

OK