Dạy con học cờ Vua tập 1

Bài 1: Bàn cờ và các quân cờ

Một bàn cờ vua bao gồm: 8 dòng, mỗi dòng có 8 ô. 8 cột, mỗi cột có 8 ô Có 64 ô tất cả.

Một nửa các ô là màu xám - ô có màu sáng hơn trên bàn cờ gọi là Ô TRẮNG Một nửa còn lại có màu xanh ô có màu tối hơn gọi là Ô ĐEN

Bàn cờ ở hình bên ĐẶT ĐÚNG. Ô TRẮNG nằm ở GÓC PHẢI.

Bàn cờ kế bên ĐẶT SAI. Vì Ô ĐEN nằm ở góc phải.

Mỗi kì thủ là một vị tướng lãnh đạo quân đội. Đội quân của bạn có 16 chiến sĩ. Một người chỉ huy đội quân MÀU TRẮNG. Người còn lại chỉ huy đội quân MÀU ĐEN. Trong một ván cờ mỗi người có 1 lượt đi. QUÂN TRẮNG LUÔN LUÔN ĐI TRƯỚC.

XE có hình dạng như tòa lâu đài. Mỗi bên sẽ có 2 XE XE nằm ở góc.

Quân cờ có hình đầu ngựa gọi là quân MÃ. MÃ nằm cạnh XE.

Quân TƯỢNG còn gọi là quân voi. TƯỢNG nằm cạnh MÃ.

VUA là quân cờ lớn nhất với vương miện chữ thập. Mỗi bên có 1 vua: vua trắng và vua đen. Vua trắng nằm trên ô ĐEN cạnh tượng Vua đen nằm trên ô TRẮNG cạnh tượng.

Quân HẬU có hình vương miện. Hậu nằm giữa tượng và vua. Hậu TRẮNG nằm trên ô màu TRẮNG Hậu ĐEN nằm trên ô màu ĐEN

Những quân cờ nhỏ nhất gọi là TỐT. Mỗi bên có 8 quân TỐT. Quân TỐT nằm trước các quân khác.

Hãy chắc chắn vua và hậu ở đúng vị trí. Hãy ghi nhớ Hậu trắng nằm trên ô màu trắng, hậu đen nằm trên ô màu đen.

HẾT BÀI 1

Bài 2: Nước đi của XE

XE đi dọc và đi ngang.

XE bị CẢN bởi quân mình. Ở đây, Xe không được đi qua ô mà tốt đang nằm.

XE ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô mà quân kia chiếm. Trong trường hợp này xe trắng ăn được tốt đen. Bạn thực hiện nước ăn quân bằng cách lấy quân đối phương ra khỏi bàn cờ và đặt quân mình vào vị trí đó.

Hãy xem xe trắng ăn các tốt đen.

HẾT BÀI 2

Bài 3: Nước đi của TƯỢNG

Tượng đi chéo bao nhiêu ô tùy ý. Tượng luôn đi theo ô cùng màu.

TƯỢNG bị CẢN bởi quân mình. Ở đây, tượng không được đi qua ô mà tốt trắng đang nằm.

Tượng ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn. Ở hình bên, tượng trắng có thể ăn tốt đen.

Hãy xem cách tượng trắng ăn tất cả tốt đen ở hình bên

HẾT BÀI 3

Bài 4: Nước đi của HẬU

Hậu có thể đi như xe : lên, xuống, trái, phải. và đi theo đường chéo như tượng. Hậu là quân cờ mạnh nhất. Khi nằm giữa bàn cờ nó có thể di chuyển tới một trong 27 ô .

Hậu bị CẢN bởi quân mình. Ở đây, hậu không được đi tới và đi qua ô tốt nằm.

Hậu ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn. Ở hình bên, hậu trắng có thể ăn các tốt đen.

Ở hình bên Hậu trắng ăn tất cả tốt đen.

HẾT BÀI 4

Bài 5: Nước đi của VUA

Mỗi lượt đi VUA chỉ đi được 1 ô kế cận. Lên, xuống, trái, phải.

Vua ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn. Ở hình bên, Vua trắng có thể ăn tốt đen.

Luật đặc biệt: Vua không được NẰM hay DI CHUYỂN tới ô mà quân đối phương có thể ăn. Ở hình bên, vua trắng không thể di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì xe đen có thể ăn vua trắng).

Ở hình bên, vua trắng không thể di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì tượng đen có thể ăn vua trắng).

Vua trắng không được di chuyển tới gần Vua đen. Hãy ghi nhớ: 2 Vua không bao giờ đứng gần nhau.

Trong trường hợp này, vua trắng chỉ có 1 nước đi duy nhất. Những nước đi khác đều bị quân đen ăn.

HẾT BÀI 5

Bài 6: Nước đi của MÃ

Mã đi theo hình chữ . Tiến hoặc lùi 2 ô sau đó trái hoặc phải 1 ô. Qua trái hoặc phải 2 ô sau đó tiến hoặc lùi 1 ô. Mã có thể di chuyển tới 1 trong các ô có vòng tròn đỏ.

L

Nếu mã đang nằm trên ô trắng, nó phải di chuyển tới ô đen ở nước tiếp theo. Và ngược lại.

Mã có thể ăn bất kì tốt nào trong 8 con tốt.

Không giống các quân khác, Mã có thể NHẢY qua các quân khác. Trong trường hợp này, mã có thể đi đến 1 trong 8 ô màu đỏ cho dù có nhiều quân khác trên đường đi.

Hãy xem cách mã trắng ăn tất cả tốt đen.

HẾT BÀI 6

Bài 7: Nước đi của TỐT

Ở nước đầu tiên, tốt có thể tiến 1 ô hoặc 2 ô. (khi tốt đang nằm ở dòng thứ 2)

Sau nước đầu tiên, tốt chỉ có thể tiến 1 ô .

Ở hình bên, cả 2 tốt đều bị cản. Không con tốt nào có thể di chuyển.

Không giống như các quân khác, tốt không ăn quân trên đường đi. Tốt ăn chéo về phía trước. Trong trường hợp này tốt có thể đi tới 1 trong 3 ô: Tốt trắng tiến về phía trước hoặc ăn chéo tốt đen.

Luật phong cấp: Nếu 1 tốt đi tới cuối bàn cờ, ta có thể đổi con tốt này bằng 1 con Hậu, Xe, Tượng, hoặc Mã.

Luật bắt tốt qua đường: Nếu tốt của bạn đang ở hàng thứ 5 mà tốt đối phương đi 2 nước thì bạn có thể ăn tốt này.

HẾT BÀI 7

Bài 8: Chiếu và chiếu bí

Khi Vua bị tấn công bởi quân cờ đối phương gọi là CHIẾU. Vua phải thoát khỏi nước chiếu ngay lập tức nếu có thể. Xe đang trắng chiếu Vua đen. Đen thoát khỏi nước chiếu bằng cách di chuyển Vua tới ô an toàn. Ở đây, Vua đen chỉ có một nước đi duy nhất.

Xe trắng đang chiếu Vua đen. Vua đen không thể di chuyển tới bất kỳ ô nào. Đen thoát khỏi nước chiếu bằng cách đem Tượng về CẢN.

Xe trắng đang chiếu Vua đen. Vua đen không thể di chuyển được. Đen thoát khỏi nước chiếu bằng cách dùng Tượng để ĂN Xe trắng.

Vua đen không di chuyển tới bất kì ô nào. Đen không có quân CẢN xe trắng. Đen không có quân ĂN xe trắng. Đen bị CHIẾU BÍ, trắng thắng.

Giả dụ đen mắc lỗi khi di chuyển Vua tới ô mà Xe trắng có thể ăn. Liệu Xe trắng có quyền ăn Vua đen và trắng thắng ? Câu trả lời là KHÔNG. Bạn chiếu bí khi BẪY vua chứ không phải ăn Vua. Trong trường hợp này, trắng phải đề nghị đen đi lại nước khác và trận đầu tiếp tục.

Tượng đen đang ngăn nước chiếu của Xe trắng. Đen không được đi Tượng. Nói cách khác Tượng đen bị GHIM. Nếu đen đi tượng, trắng phải đề nghị đen đi nước khác.

HẾT BÀI 8

Bài 9: Đặc điểm nước chiếu bí

Hậu CHIẾU BÍ và Xe ngăn đường thoát của Vua đen.

Xe chiếu bí. Vua đen không thể thoát vì tốt cản đường

Chiếu bí với Vua và Xe. Vua trắng ngăn đường thoát của Vua đen. Đừng quên 2 vua không bao giờ đứng cạnh nhau.

Chiếu bí với Vua và Hậu. Vua đen không ăn được Hậu vì Vua trắng đang giữ Hậu.

Tượng trắng giữ Hậu. Hậu trắng chiếu bí.

Liệu đen có bị chiếu bí không? Dĩ nhiên là không, vì Mã đen ăn Hậu trắng.

HẾT BÀI 9

Bài 10: Cờ Bí

Ở hình bên, đen không còn nước nào để đi. Ở đây có phải là CHIẾU BÍ không ? Không, vì đen không bị CHIẾU. Trường hợp này gọi là CỜ BÍ. CỜ BÍ là trường hợp Vua không bị chiếu và người chơi không còn nước nào khác, kết quả là HÒA.

Vua đen không bị chiếu và không di chuyển được. HÒA chăng ? Không, vì đen còn nước đẩy tốt lên. Đừng quên CỜ BÍ là khi bạn KHÔNG bị CHIẾU và KHÔNG THỂ đi BẤT KÌ QUÂN NÀO.

Một trường hợp CỜ BÍ khác. Hãy nhớ rằng 2 Vua không đứng cạnh nhau.

Hậu trắng tạo tình huống cờ bí. Vua đen không bị chiếu và Hậu kiểm soát các ô cạnh vua Đen. Kết quả HÒA.

Khi đối thủ chỉ còn Vua , hãy THẬT CẨN THẬN đừng để CỜ BÍ ( hòa). Ở hình bên nếu bạn phong tốt thành Hậu (hoặc Xe) thì CỜ BÍ.

HẾT BÀI 10

Bài 11: Nhập thành

NHẬP THÀNH là nước đi đồng thời của Vua và Xe. Trong ván cờ bạn chỉ được nhập thành 1 lần. Bạn nhập thành bằng cách di chuyển vua 2 nước về phía Xe đồng thời đem Xe nhảy qua Vua và đặt Xe ở ô kế bên.

Bạn có thể nhập thành cánh Vua ( nhập thành gần) và nhập thành cánh Hậu (nhập thành xa). Ở hình bên trắng nhập thành cánh Vua.

Đen nhập thành cánh Hậu. Khi nhập thành cánh Hậu, bạn sẽ ở gần trung tâm. Khi nhập thành cánh Vua, bạn sẽ ở gần góc.

Bạn không thể nhập thành khi Vua HOẶC Xe đã di chuyển. Vua đen đã đi qua ô Hậu do đó đen không được nhập thành. Cho dù Vua đen quay lại vị trí ban đầu ( ô xanh) đen vẫn không được nhập thành. Trắng không được nhập thành cánh Hậu vì Xe cánh Hậu đã di chuyển. Trắng vẫn được nhập thành cánh Vua.

Khi bị chiếu bạn không được nhập thành. Tượng đang đen chiếu , trắng không được nhập thành. Nếu bạn đã từng bị chiếu nhưng vua không di chuyển, bạn vẫn được nhập thành.

Bạn không được nhập thành để bị chiếu. Trắng không được nhập thành cánh Hậu vì trắng sẽ bị tượng đen chiếu.

Bạn không được nhập thành nếu Vua đi qua ô bị đối phương khống chế. Trắng không được nhập thành cánh Hậu vì Xe đen khống chế ô Vàng. Trắng không được nhập thành cánh Vua vì Tượng đen khống chế ô đỏ.

HẾT BÀI 11

Bài 12: Phong cấp tốt

Khi tốt tiến đến dòng cuối cùng (dòng thứ 7). Bạn phải đổi tốt bằng 1 trong các quân sau: Hậu, Xe, Tượng, Mã.

Trắng đổi chốt bằng 1 quân Hậu. Thông thường bạn sẽ phong Hậu vì Hậu là quân mạnh nhất.

Nếu trắng phong tốt thành Hậu thì CỜ BÍ. Vì vậy trắng nên phong Xe.

Nếu trắng phong Hậu thì đen sẽ chiếu bí ở nước tiếp theo. Trắng nên phong Mã để vừa bắt Vua đen vừa bắt Hậu, sau đó Mã ăn Hậu. Nước đi đe dọa 2 mục tiêu cùng lúc bằng 1 quân gọi là NĨA.

HẾT BÀI 12

Bài 13: Bắt tốt qua đường

Luật bắt tốt qua đường.

Trắng đang có 1 tốt ở dòng 5. Tốt đen đi 2 nước và nằm cạnh tốt trắng ở dòng 5.

Ngay lập tức, trắng có thể ăn tốt đen như hình. (nếu trắng bỏ qua nước này thì nước sau không được ăn).

Vị trí trắng sau khi ăn tốt đen (dòng 6).

Tốt đen đang ở dòng 5 (phía đen). Tốt trắng đi 2 nước.

Ngay lập tức, Đen có thể bắt tốt qua đường.

Vị trí của tốt đen sau khi bắt tốt qua đường. Hãy ghi nhớ: Bạn chỉ có thể bắt tốt qua đường bằng tốt. Bạn chỉ có thể ăn tốt vừa đi 2 nước.

Trường hợp này trắng đi 2 nước và đen bắt tốt qua đường. Tốt đen sau đó chuẩn bị phong Hậu.

HẾT BÀI 13

Phần mềm cờ vua chessmaster

Tải về : http://rapidshare.com/files/70477356/ Chessmaster.Challenge.v1.0.0Incl.Keygen_by_RNN.rar Chọn Already Paid và chạy File eclchmch.exe để điền Registation code