Prirucnik

Sanacija i moderniziranje starih gradevina

Svjesno graditi.

Villa Madona, Opatija Draga citateljice, dragi citatelju, ovom brošurom tvrtka Sto Ges.m.b.H. daje Vam u ruke prakticno radno sredstvo, s kojim si svakodnevno možete osigurati brzi pregled citave problematike i tematike glede sanacije i modernizacije starih gradevina. Pregled i rašclanjivanje po problemima trebaju Vam pomoci da za složene pojave oštecenja na staroj gradevini ili u njoj, izaberete moguce postupke i metode sanacije. Zato se ovaj prirucnik smatra spojem Vašeg problema i rješenja problema od strane tvrtke Sto Ges.m.b.H. Opširne mogucnosti sanacije dopunjavaju se važnim i korisnim informacijama, tako da ovaj prirucnik dobiva karakter strucne knjige. Prirucnik ne pretendira na cjelovitost i ne zamjenjuje strucnu konzultaciju na licu mjesta. Želimo Vam mnogo veselja pri radu s ovom knjigom, a za daljnje informacije i pitanja stojimo Vam rado na usluzi. Vaš Sto Ges.m.b.H.

© 2000
Ovo djelo, ukljucujuci sve njegove dijelove, zašticeno je autorskim pravom. Svaka uporaba izvan uskih granica Zakona o autorskim pravima bez suglasnosti Sto Ges.m.b.H. je nedopuštena i kažnjiva. To posebice vrijedi za umnožavanje, prijevode, izradu mikro filmova i pohranjivanje u memoriju elektronickih medija.

1

Prirucnik - Sanacija i moderniziranje starih gradevina

Sadržaj
Uvod Sanacija i moderniziranje - fasada Sanacija i moderniziranje - unutrašnjost Primjerna rješenja Popisi za provjeru 4 5 58 74 83

Uvod

Usidreno u misao vodilju poduzeca
Identifikacija s našim gradovima usko je povezana sa starim gradskim jezgrama, s povijesnom gradevinskom supstancom. Dvorci, kuce gradene na kanat i druge znamenitosti pricaju o prošlosti i odražavaju kulturno nasljede naše sagradene okoline. Njezina vjecno lijepa, estetska arhitektura i s time povezana znacajna umjetnost obrta, utjelovljuju za nas takozvano „dobro staro doba“.

Bank Austria, Zagreb „Svjesno graditi“ znaci i svjesno sanirati Mi iz tvrtke Sto usadili smo u moto naše tvrtke takoder i zaštitu i ocuvanje starih gradevina. Sustavnim rješenjima problema koja obuhvacaju sve proizvode, tvrtka Sto suocila se s izazovom sanacije starih gradevina. Individualnost gradevine u sanaciji stare gradnje iziskuje više od strucnog projektiranja, savjetovanja i izvodenja. Samo tako se može jamciti, da ce naši stari gradovi ostati ocuvani i za sljedece generacije. Suceljavanje je potrebno Odustajanje od ocuvanja ovih starih gradevina znaci sve više i postepeno uništavanje našeg vlastitog identiteta. Tako sanacija starih gradevina i ocuvanje povijesnih zgrada cesto postaju predmetom emotivnih rasprava. Idealna vrijednost zgrade s jedne strane, kao i tehnicko-funkcionalni zahtjevi s druge strane, dovode do toga da sanacijske mjere u pravilu završavaju kompromisnim rješenjem. Kompromisom, u kojem se nažalost ne uvažavaju funkcije pojedine gradevine. Ujedno izazov i šansa Za sve sudionike suceljavanje sa starim gradevinama, provedba sanacije starih zgrada i ocuvanje gradevina, predstavljaju veliki izazov. A ujedno i veliku prigodu: tržišni potencijal je, kako to jasno pokazuje treci izvještaj o gradevinskim štetama, enorman. Raditi sa strucnim znanjem „Sanacije sanacija“ koje su sve više potrebne, posvuda jasno pokazuju, da je na ovom podrucju potrebna kvalifikacija izvodaca gradnje kao i projektiranja. Ne postoji polovicno znanje o sanaciji starih zgrada, nema modularnih rješenja, nego samo dobivanja na strucnosti ili gubitak na imidžu. Cak i ovdje tvrtka Sto radi s velikim angažmanom na izobrazbi i daljnjem usavršavanju svojih partnera.

4

Sanacija i moderniziranje starih gradevina Fasada Pregled Uvod Energetska sanacija Saniranje žbuke Saniranje premaza Pukotine uvjetovane žbukom Pukotine uvjetovane gradevinskom konstrukcijom Profiliranje fasada/štukatura Posušenje zidova Popravljanje betona Hidroizolacija gradevina 6 8 11 15 29 32 36 42 44 48 57 5 .

Pregled Sanacija i moderniziranje starih gradevina Fasada – pregled Uvod Bez diagnoze nema sanacije Ocjena ispucalih žbuka i fasada 8 9 Energetska sanacija Energetska sanacija fasada Podlog 11 13 Saniranje žbuke Slaba cvrstoca prianjanja izmedu slojeva žbuke Neprianjanje pokrovne žbuke za donju žbuku Propadanje žbuke zbog curenja oluka Propadanje žbuke zbog curenja krovnih spojeva Vlaženje fasada Odvajanje žbuke zbog vlažnosti pozadine Odvajanje žbuke od zemljane ispune u zidanju na kanat Odvajanje žbuke zbog drva u podlozi Odvajanje žbuke kod kuca na kanat Oštecenja od mraza zbog premalo cvrstoce žbuke Oštecenja od mraza zbog prevelikog upijanja vode Utjecaj kiseloga okoliša Oštecenja žbuke pogresivnim saniranjem Nastanak mrlja kod bojanih mineralnih žbuka 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Saniranje premaza Površina koprena Površine koje se rune Ljuštenje premaza 29 30 31 Pukotine uvjetovanje žbukom Podbuhle pukotine Pukotine uzrokovane smanjenjem volumena materijala Pukotine zbog površinske napetosti Pukotine na zasicenim površinama 32 33 34 35 6 .

Pregled Pukotine uvjetovanje gradevinskom kostrukcijom Dijagonalne pukotine Pukotine spojnica Potisne pukotine Rasjedne pukotine Pukotine ispod prozora Pukotine na sanducima roleta 36 37 39 40 41 Profiliranje fasade / štukatura Toplinska izolacija s fasadnim profiliranjem Obnova štukatura bez toplinske izolacije 42 43 Sušenje zidova Oštecenja od soli i vlage uslijed: kapilarna vlaga: sokl higroskopska vlaga: stambena zgrada higroskopska vlaga: podrucje sokla higroskopska vlaga: poljoprivreda 44 45 46 47 Popravljanje betona Nepropusna. ali ostarjela izolacija: balkon Propusni brtveni spojevi i obloge od keramickih plocica: balkon Pukotine blizu površine: fasada Pucanja uslijed korozije: fasada Cvjetanja: fasada Spojnice: fasada Pore i gnijezda: fasada Nenosivi stari premazi: beton Prodor vlage: fasada 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Hidroizolacija gradevina Oštecenja od soli i vlage: podrum 57 7 .

slijeganja i kretanja dijelova gradevine itd. pri cemu sudjeluju i kemijske komponente. posebice u zidu. 8 . Reakcijski medij nastupa s fiksnim fazama (minerali) u izmjenicnom djelovanju. stvaranje pukotina. Gradevinska oštecenja nastaju pretežito zbog djelovanja vlage. Kemijski utjecaji mogu izazvati pojave bubrenja na gradevini. manjkavosti u materijalu. U strucnoj literaturi pod njima se podrazumijevaju sve negativne promjene svojstava gradevinskog elementa. procesa starenja. neovisno o tome.Uvod Bez diagnoze nema sanacije Gradevinska oštecenja se razlicito definiraju. Razlikuju se gradevinska oštecenja prema fizikalnim i kemijskim uzrocima. Gradevinska oštecenja se prepoznaju u pravilu po fizikalnim efektima. da li su oštecenja nastala zbog grešaka u projektiranju ili izvodenju. lomljenje ili mrvljenje gradevinske opeke i morta. nedovoljnog održavanja ili djelovanjem trecih.

da se navode vece uzrok tomu su slijeganja. stranicama mogu dodatno duboko ulaziti što se kod mješovitih zidova ili drugih u žbuku. koje su vec cvrstoce bez pomocnog mjerenja u vecini slucajeva nastale u podlozi i koje su Kod dvoslojnih sustava žbuke. i razvijanja pukotine može se proces sušenja. za stvaranje jednostavno doskociti ovim subjektivnim Konstrukcijski uvjetovane pukotine mogu postojati sljedeci uzroci: ocjenama. Na temelju ovih Mjeracem širine pukotine može se štetnih mehanizama. Definirati uzroke oštecenja Kod ocjene prikladnih mjera popravka cesto je teško za stvaranje pukotina definirati jasan uzrok oštecenja. nego što ustvari jest. koji znatno ubrzavaju prirodni stvaranja pukotina. da se širine pukotine kori i pukotine. – Pukotine mogu nastati zbog pogrešnog profila cvrstoce ili dijelom zbog strojne obrade. Dubine pukotine veoma ovise od pukotine ako se ugraduju gradevinski obliku pukotine.Uvod Ocjena ispucalih žbuka i fasada Tocna ocjena i klasifikacija pukotina u žbuci predstavlja odlucujuci temelj za sljedece sanacijske mjere. žbuka se procijenjuju previsoko i cesto je rijec o razdvaja u presjeku.5 mm. koji pod apsorpcijom vlage pokazuju izrazito higroskopsko bubrenje. nego pukotine nego što zapravo jesu. Vlacno naprezanje vece od smicne Praksa potvrduje. Razlog je kod ovih pukotina na radi o oštecenjima u tome. Zbog prethodne obrade pukotine ne mogu se u pravilu podloge (na pr. Pritom se mogu razlikovati sljedeci slucajevi. Pored širine – Zbog termickog bubrenja i stezanja pukotine sljedeci važni kriterij je dubina podloge žbuke mogu. Jednostavna i Razlikuju se pukotine koje stvaranja pukotine. približno paralelnim stranicama. Razlikuju se pukotine u materijali s razlicitom toplinskom obliku slova V i pukotine s paralelnim ili vodljivošcu. iako žbukanjem vremenski usporile dovodi do odvajanja slojeva žbuke. Imaju li pukotine sa stranicama u obliku slova V – Sljedeci uzrok stvaranja pukotina odredenu dubinu. Redovito se stvara šupljina koja dovodi do Za ocjenu prikladnih sanacijskih mjera odvajanja žbuke od podloge. Kao alternativa koriste se uredaji za uklanjanje vlage i za naposlijetku izabiru. koja gradevinskim materijalima oduzimaju vrijeme za njihovo sušenje. Nastaje šupljina koja „milimetar širokim“ pukotinama. u tehnickom smislu opravdanih. prakticna metoda mjerenja sastoji se u primarno nastaju u žbukanoj primjeni mjeraca za širinu pukotine. – Pored ovih. te se pukotina posebna pažnja. 0. Buduci da se gradevinskom elementu. i do nastanka pukotine. a time i do važna je0 širina pukotine. Iz izgleda Zbog razlicitih omjera sila nužno dolazi do grijanje. opticko oštecenje. Najcešci iznova dogada. a time stvarno postoje pukotine od npr. uzroka oštecenja moraju se Na temelju prethodnih navesti ekstremno skracena trajanja ispitivanja na objektu gradnje. pukotine s paralelnim bubrenjem i stezanjem sastoji se u tome. koriste materijali. mora im se u stranica pukotine izaziva proširenje okviru kasnijih popravaka posvetiti zgrade. 9 . pukotine u obliku slova V . na svojoj površini cini mnogostruko vecom. Pukotine u žbuci nastaju kad se ometaju promjene oblika i kretanja u podlozi. provjeravaju se prikladne Vlacno naprezanje vece od vlacne Premazi koji slijede sprecavaju ili mjere popravka. nastati pukotine. Vlacno naprezanje vece od cvrstoce u pravilu donijeti zakljucak o prianjanja Širina pukotine uzroku oštecenja. pjeskarenjem ili – pukotine mogu nastati zbog kretanja u visokotlacnim vodenim mlazom) uvijek se pripisati samo jednom podlozi žbuke ili gradilišta. što se mehanickom obradom se provlace kroz sve dijelove koja nastaju na površini. ako se na primjer melju odnosno mrve laki agregati. ocjenjuju i cvrstoce produžuju proces šušenja. spojnih gradevinskih materijala. primjerice.

– Uvod Za ocjenu pukotina važne su sljedece informacije: – raspodjela i kretanje pukotina – širina pukotine – premještanje pukotine paralelno ili okomito na površinu gradevinskog elementa – starost pukotine – kretanja na stranicama pukotine koja ubuduce treba ocekivati 10 .

veoma pogodan za oštecene žbuke i premaze kao i za nekonstrukcijske pukotine. pogodan za konstrukcijske pukotine. StoTherm Classic StoReno Fassade Ovaj sustav je prvi izbor. koji bi trebao biti vec nanešen na sustav toplinske izolacije. Sustav se lijepi i specijalnim sustavom od tanjurastih moždanika ucvršcuje u podlogu. 80 % sve energije troše privatna kucanstva. Zbog svoje negorivosti StoTherm Cell je primjenjiv za zgrade do 100 m visine. Takoder se daju dobro izravnati neravne podloge. kao i nekonstrukcijskih pukotina. ploca od mineralnih lamela. zid sa žbukom i cisto ozidani zid bez žbuke. nudi idealnu zaštitu od atmosfersko-klimatskih utjecaja. armaturi i žbuci s organskim vezivom kao završnim slojem. sigurnosti i ucinkovitosti na ovom Mineralna pjena poznata je u prvom redu podrucju. I ovdje je važno prikladnim mjerama osigurati pomoc. S debljinom od 15 mm. StoTherm Classic je izrazito pogodan za saniranje oštecene žbuke i premaza. sustav je karakteristican po visokoj zaštiti od vlage i toplinskoj zaštiti. sanacijski sustav za kombinirane termoizolacijske žbukane fasade. koja ce se sanirati. Teško je zapaljiv. i treba ga primjenjivati do visine od 20 m. odn. nanosi se minimalno i može se bez problema nanositi na sve podloge bez povratnih gradevinskih mjera. Oba su izrazito elasticna. npr. Na taj nacin Sto Therm Cell ujedinjuje u sebi sve prednosti sustava od polistirolne i kamene vune. koja se 96 % sastoji od recikliranog starog stakla. Ne samo iz optickih razloga nego i zbog manjkave toplinske izolacije. ako se radi o trajnoj sanaciji oštecenih sustava na spoju toplinske izolacije i žbukanih fasada.000 nogometnih igrališta. Temelji se na ravnoj nosecoj ploci za žbuku StReno. StoReno Fassade je teško zapaljiv. Pritom je glavna zadaca brzo i jeftino izvršiti sanaciju. StoTherm Classic ili StReno Fassade.3 milijarde m2 iznosi fasadna površina koja samo u Njemackoj ceka na sanaciju. Treba ga primjenjivati na zgradama svih vrsta do visine od 22 m. Okruglo 2. Nadalje.Energetska sanacija Energetska sanacija fasada Veliki broj zgrada iziskuje sanaciju. Za to je pogodan fasadni izolacijski sustav StoTherm Classic i StoReno Fassade. Kod modernizacije i sanacije starih gradevina StoTherm Cell je narocito pogodan za oštecene žbuke i premaze. Sustav se temelji na polistirolnoj tvrdoj pjeni. nepropusni na udare oborina i mogu se nabaviti gotovo u svim nijansama boja. nego i naš okoliš. Kao završni premazi služe Stolit K/R ili StoSilco K/R. Gubici toplinske energije iz privatnih kucanstava ne opterecuju samo novcanik stanovnika. Sustav je vrlo pogodan za neravne podloge kao i nekonstrukcijske pukotine. To odgovara površini od 460. novim izolacijskim materijalom. po svojoj negorivosti (klasa gradevinskog materijala A2) i apsolutnoj slobodi vlakana. StoTherm Cell StoTherm Classic je zasad najmoderniji Anorganski fasadni izolacijski sustav s sustav u smislu ekonomicnosti. klase gradeveniskog materijala B1. U najdjelotvornije mjere ubraja se sanacija sustavom izolacije fasade. klase gradevinskog materijala B1. 11 .

StoTherm Classic StoReno Fassade StoTherm Cell Vrsta zgrade zgrada s više stanova i obiteljska kuca višekatnica Stanje zida i fasade Zid. opeka i dr. Gradevinska fizika Zaštita od vlage Toplinska zaštita Protupožarna zaštita Zvucna izolacija Difuzija vodene pare Energija Uštede Troškovi StoTherm Vario (=100%) veoma pogodan pogodan malo pogodan nepogodan ++ — ++ ++ ++ + ++ o ++ ++ ++ B1 + + ++ 90 % ++ + ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ o B1/A2 + ++ ++ ++ ++ ++ + + o ++ ++ ++ A2 + ++ ++ 140 % 140 % ++ + o — 12 . žbukani Cisto ozidani zid.Energetska sanacija Zaustaviti gubitak energije stambeni prostor ponovo uciniti vrijednim življenja. pješcana opeka. neožbukan Oštecena žbuka/premaz Neravnine na podlozi Pukotine (nekonstrukcijske) Pukotine (konstrukcijske) Zidni materijal beton.

Energetska sanacija Podlog Da bi se mogla izvršiti strucna obrada sustavom StoTherm. Podloga pogodna za lijepljenje. Kod nenosive podloge potrebno je ucvršcivanje tracnicom. Vlaga zida ne smije prekoraciti kompenzacijsku vlagu. Zid kroz koji je prodrla vlaga. koje su obrasle mahovinom. Podloga koja je pogodna za lijepljenje. Podloga nepogodna za ljepljenje. otporna na kidanje. Podloga napadnuta mahovinom. važno je da podloga ispunjava odredene kriterije. algama i gljivama. 13 . ocistite zid i obradite ga sredstvom StoPrim Fungal. Mora se utvrditi nosivost podloge. Podloge. a bez dovoljne cvrstoce na kidanje. Podloga se ne mora dodatno prati. algama i gljivama moraju se prethodno posebno obraditi.

sa šupljinama Žbuka. sastrugavši boju Premaz. alge. pricekati isušenje. Sredstva za temeljni premaz treba uvijek razrijedena nanositi na podlogu. ocistiti parnim mlazom ocistiti. ocistiti i premazati temeljnim premazom ukloniti kemijskim sredstvom za nagrizanje. lupavši lišce Sisavajuci Pjeskarajuci Neravnine > 1 cm ukloniti uzrok prodora vlage. ostatke ulja Hrapavost Žbuka. Temeljni premazi ne smiju ostati sjajni. lomljiva. pomesti. ocetkati. prljavo Cvjetanja Mahovinu. ocetkati. sastrugavši boju Žbuka s organskim vezivom Premaz. dodatno oprati vodom izgladiti mehanicki ukloniti odbiti. Jedini preduvjet: zid mora biti suh. Ne treba dodatno prati odbiti ukloniti mehanickim putem ukloniti parnim mlazom uz dodatak sredstava za cišcenje. Kod ucvršcivanja tracnicom nije potrebna prethodna obrada podloge. oštecenja popuniti vlaknastom žbukom ocistiti i premazati temeljnim premazom ocistiti ocetkati. nenosiva Žbuka odvojena. cišcenje parnim mlazom ocistiti i grundirati ocistiti i grundirati izravnati vlaknastom žbukom (trajanje vezivanja najmanje 14 dana). ocistiti parnim mlazom pomesti. Proizvod StoMurisol-System StoPrim Fungal Sto-Faserputz Stoplex W Stoplex W Sto-Fassadenabbeizer Stoplex W StoPrim Micro Sto-Faserputz 14 .Energetska sanacija Proizvod za obradu podloge Podlog prodiran vlažnosti Prašnjavo. gljive Oštre rubove morta Sinter-koža Masnocu.

OTKLANJANJE ŠTETE – Kod manjih oštecenja labavi dijelovi se otuku.Saniranje žbuke Slaba cvrstoca prianjanja izmedu slojeva žbuke SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Kod mineralnih vanjskih žbuka nakon desetljeca izloženosti atmosferilijama cesto nastaju šupljine izmedu osnovnoga i pokrovnoga sloja žbuke. Higrotermicko naprezanje i utjecaj smjenjivanja atmosferskih prilika tijekom godine dovodi do smicnih sila medu slojevima. Gornji sloj žbuke u tim se slucajevima može bez vecih troškova skinuti s donjega sloja. To rezultira smanjenjem prianjanja te naposlijetku odvajanjem pokrovnoga sloja žbuke na najslabijemu mjestu. donja žbuka se ocisti i dobro navlaži – Prema potrebi se obavi grundiranje. postavi nova armatura i potom navuce pokrovni sloj žbuke – Kod odvajanja vecih površina treba ukloniti svu gornju žbuku – Donja se žbuka ohrapavi te se prije žbukanja grundira sredstvom za dubinsko ucvršcenje i/ili hidrofobnim sredstvom. ovisno o podlozi i uvjetima na objektu. eventualno glatko izvlacenje površine – Na kraju se nanosi novi završni premaz PROIZVODI STO – Grundiranje: Stoplex W – Grundiranje: StoPrim Micro – Eventualno žbuka za izravnavanje: StoFaserputz – Pokrovna žbuka: Stolit K/R – Pokrovna žbuka: StoSilco K/R/MP 15 .

mineralima itd. – ukloniti pokrovnu žbuku – izribati donju žbuku strugalom za skidanje površinskog hidrofobnog sredstva – potom nanijeti sredstvo za grundiranje s dubinskim ucvršcivanjem – nanijeti novi završni premaz PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Grundex – Medusloj: Sto-Putzgrund – Pokrovna žbuka: Stolit K/R ili StoSilco K/R/MP 16 . Donja žbuka na izgled nema nikakvih oštecenja i dostatno je cvrsta.Saniranje žbuke Neprianjanje pokrovne žbuke za donju žbuku SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Mineralna strukturna žbuka bez vecega napora se odvaja od takoder mineralne donje žbuke. Oštecenje se otklanja na sljedeci nacin. sinter sloj na površini temeljne žbuke. OTKLANJANJE ŠTETE Uzroci toga oštecenja mogu biti: dodatno naneseni hidrofobni sloj na donjoj žbuki ciji se ucinak dugim stajanjem pojacao. onecišcenje podloge ilovacom.

Saniranje žbuke Propadanje žbuke zbog curenja oluka SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na mjestima uz žljebove i oluke pojedinacno se uocavaju promjene boje. konstruktivnih nedostataka – Parcijalno odbijanje žbuke. nako zamjene oluka – Ovisno o konkretnoj dubini provlaživanja: Spojnice izgrebati 2-3 cm u dubinu te potom nanijeti sanacijsku žbuku – Nakon dostatnoga stvrdnjavanja: cijelu fasadu premazati vodoodbojnim premazom koji propušta vodenu paru PROIZVODI STO – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna/ StoMurisol SP sitna – Premaz: StoSilco Color ili StoSil Color – Pokrovna žbuka: StoSilco K/R ili StoSil AP K/R 17 . provlaživanja i djelomice slano cvjetanje. S povecanjem udaljenosti od izvora vlažnosti smanjuje se stupanj vlažnosti žbuke a povecava slano cvjetanje OTKLANJANJE ŠTETE – Otklanjanje uzroka provlaživanja.

Slano cvjetanje pritom se opaža samo na vanjskim rubovima.Saniranje žbuke Propadanje žbuke zbog curenja krovnih spojeva SCHADENSBILD OPIS ŠTETE U slucaju curenja krovnih spojeva i/ili neispravnih žljebova i oluka cesto dolazi do odvajanja velikih površina žbuke kao i do provlaživanja podloge. OTKLANJANJE ŠTETE – Ponovna izolacija krova – Popraviti manjkav odvod vode s krova – Prije pocetka sanacije pustiti zid od opeke da se suši nekoliko tjedana ili mjeseci – Izgrebati spojnice do 2-3 cm u dubinu i nabaciti špric – Nanijeti sanacijsku žbuku u dva puta – Završni vodoodbojni premaz izrazito propusan za vodenu paru ili pokrovna žbuka PROIZVODI STO – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna/ StoMurisol SP sitna – Premaz: StoSilco Color ili StoSil Color – Pokrovna žbuka: StoSilco K/R ili StoSil AP K/R 18 .

To je narocito izraženo oko prozora. ili ga se fiksira pomocu plasticnih uložaka za zid i vijaka ili pomocu tracnica. i neizoliranih nosaca stropova OTKLANJANJE ŠTETE Ovisno o podlozi lijepi se kombinirani sustav toplinske izolacije.Saniranje žbuke Vlaženje fasada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na neizoliranim fasadama osobito se nakon kiše cesto vide jaki kontrasti izmedu tamnih i svijetlih površina. sanduka za rolete. – Fiksiranje ploca toplinske izolacije – Armiranje i umetanje sistemske tkanine – Nanošenje završnoga premaza PROIZVODI STO – StoTherm Classic – Sto-Glasfasergewebe – Stolit K/R ili StoSilco K/R/MP 19 . niša za radijatore. vlaženje i razlike u boji.

Saniranje žbuke Odvajanje žbuke zbog vlažnosti pozadine SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Opažaju se velike površine žbuke odvojene od podloge. nosivoga sloja žbuke – nanošenje nove žbuke PROIZVODI STO – Donja žbuka: Sto-Faserputz – Pokrovna žbuka: Stolit K/R ili – Donja žbuka: StoPoro Mineral K/R – Pokrovna žbuka: StoPoro Mineral K/R 20 . OTKLANJANJE ŠTETE Slabo prianjanje žbuke za podlogu dovodi do toga oštecenja uslijed nedostatnoga grundiranja ili medupremaza na jako upijajucoj podlozi. kao i šupljine znatnih dijelova pokrovne žbuke. Dodatni razlog: prodor vlage u pozadinu. istaka. Za saniranje potrebni su sljedeci koraci: – odbijanje žbuke po cijeloj površini sve do podloge odn. Na kriticnim tockama poput gornje strane balkona. prozorskih prijelaza i klupica voda može prodrijeti u žbuku. do cvrstoga.

nabaci se špric – Nakon dostatnoga stvrdnjavanja može se nanijeti pokrovna žbuka.Saniranje žbuke Odvajanje žbuke od zemljane ispune u zidanju na kanat SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Kod kuca zidanih na kanat cesto se opaža odvaja žbuke od podloge na mjestu dodira žbuke i drvene poprecne ili komite grede.). – Ukloniti svu pokrovnu žbuku iz okvira – to bi zbog slabijega prianjanja trebalo ici bez vecega napora – Potom se zemljana žbuka mehanicki ohrapavi i prevuce metalnom mrežom – Nakon što se podloga koja sadrži zemlju dobro navlaži. i trajnost drasticno opada. Ti dodaci rijetko su na površini. PROIZVODI STO – Donja žbuka: Sto-Faserputz – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R ili StoSilco K/R/MP – Donja žbuka: StoPoro Mineral K/R – Pokrovna žbuka: StoPoro Mineral K/R 21 . Daljnji uzrok nastanka oštecenja je odvajanje žbuke od podloge. OTKLANJANJE ŠTETE Za popravke na zemljanoj podlozi ili podlogama koje sadrže zemlju potrebni su puno veci izdatci nego li za saniranje žbuke kod drugih oštecenja. Žbuke s mineralnim vezivom vrlo slabo prianjaju za zemljane ispune zbog njihovih dodataka (slama i sl. izostaje prianjanje žbuke po cijeloj površini podloge.

Higrotermicko naprezanje uzrokuje pojacano nastajanje pukotina i/ili odvajanja u prijelaznome podrucju izmedu mineralne podloge.Saniranje žbuke Odvajanje žbuke zbog drva u podlozi SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Ovo oštecenje nastaje na kucama grašenima na kanat koje su žbukane ili obložene po cijeloj površini ili na kucama s drvenim okomitim elementima kod kojih taj element ili drvena greda nije prethodno obložen materijalom koji nosi žbuku. PROIZVODI STO – Donja žbuka: Sto-Faserputz – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R ili – Donja žbuka: StoPoro Mineral K/R – Pokrovna 22 . drvenoga elementa i pokrovnoga sloja. OTKLANJANJE ŠTETE Za otklanjanje ovoga oštecenja bitno je znati je li oštecenje nastalo zbog pojedinacnoga drvenoga elementa ili zbog neobložene drvene grede ili okomitoga nosaca: – labavu žbuku odbiti i odstraniti drveni komad – šupljinu popuniti mortom – površinu obraditi mineralnom laganom žbukom ili žbukom koja sadrži vlakna te nanijeti pokrovnu žbuku U slucaju pomanjkanja materijala koji nosi žbuku: – žbuku potpuno odstraniti – nakon eventualnoga cišcenja podloge drveni element obložiti mrežom – nabaciti špric – potom nanijeti mineralnu laganu žbuku ili žbuku koja sadrži vlakna i završni premaz Valja voditi racuna o eventualnim posebnim odredbama za zaštitu spomenika.

u gotovo svim slucajevima uocene su pukotine u žbuki. To sve cesto upotpunjava odvajanje žbuke od podloge. drvenoga okomitoga nosaca. OTKLANJANJE ŠTETE – Žbuka unutar okvira odbije se do 5 cm od puknutoga podrucja – Ocistiti drvenu gredu odn. Te pukotine u pravilu se pružaju kroz cijeli horizontalni i vertikalni granicni sloj.Saniranje žbuke Odvajanje žbuke kod kuca na kanat SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na žbukanim kucama gradenima na kanat. okomiti nosac – Oblijepiti ljepljivom vrpcom ili folijom – Iznova ožbukati granicno podrucje – Na kraju ukloniti ljepljivu vrpcu Ovisno o vrsti gradnje može biti potrebno sprijeciti daljnje uvlacenje vlage konstrukcijskim mjerama: – na drvenim okomitim nosacima okomito fiksirati trokutne letvice. na prijelazu izmedu površine okvira i drvene grede odn. da se izbjegne prodor vode kod higrotermickoga PROIZVODI STO – Donja žbuka: Sto-Faserputz – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R ili – Donja žbuka: StoPoro Mineral K/R – Pokrovna žbuka: StoPoro Mineral K/R 23 .

ostaje na zidu – Vece neravnine poravnavaju se žbukom za izravnavanje – Navlacenje pokrovne žbuke ili završno premazivanje žbuke vodoodbojnim premazom PROIZVODI STO – Donja žbuka: Sto-Faserputz – Grundiranje: StoPoro Mineral – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R ili StoSilco K/R – Donja žbuka: StoPoro Mineral K/R – Pokrovna žbuka: StoPoro Mineral K/R 24 . OTKLANJANJE ŠTETE Iz razloga spomenicke zaštite cesto se zahtijeva uporabe mineralnih materijala poput gašenoga vapna ili vapnene žbuke. Cest uzrok oštecenja je pomanjkanje karbonatizacije i stvrdnjavanje vapna: za to mu je dostatna vec i mala kolicina ugljicnoga dioksida i vode. koje se cesto javlja na povijesnim zgradama pod spomenickom zaštitom.Saniranje žbuke Oštecenja od mraza zbog premale cvrstoce žbuke SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Ljuštenje žbuke poput lisnatoga tijesta karakteristicno je za ovo oštecenje. Uslijed nedostatne karbonizacije vapnena žbuka ili gašeno vapno ne postižu potrebnu cvrstocu pa ih mraz oštecuje. To se oštecenje otklanja na sljedeci nacin: – potpuno ukloniti staru žbuku – ako špric dobro prianja za podlogu.

djelomice odvojena žbuka kao i pukotine kod sokla povijesnih zgrada pod spomenickom zaštitom. eventualno i naknadnim polaganjem vodoravne izolacije – nabacivanje šprica. Uzrok tome su vapnene žbuke koje preko sokla sežu sve do u zemlju OTKLANJANJE ŠTETE – Žbuku odbiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštecenja – Ocistiti podlogu – Otklanjanje uzroka oštecenja. vodoravna i nepravilno položen sjena vlažnoga podrucja. nanošenje temeljne žbuke s porama i sanacijske žbuke prema smjernicama WTA – Završni vodoodbojni premaz propustan za vodenu paru PROIZVODI STO – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna ili sitna – Premaz: StoSilco Color – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R 25 .Saniranje žbuke Oštecenja od mraza zbog prevelikog upijanja vode SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Zatamnjenja.

Saniranje žbuke Utjecaj kiseloga okoliša SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na starijim fasadnim površinama cesto se opažaju crne naslage i kore velike vanjske cvrstoce. kao i sumporna kiselina. Ona cesto dovodi do oštecenja. Kisela kiša osobito je štetna za fasade zato jer kalcijev karbonat. Zbog izrazite topivosti gipsa u vodi na dugi rok se s kišom ispere kalcijev sulfat. Uzroci kiselih kiša dostatno su poznati te ih ovdje ne treba dalje navoditi. Posljedice su oslobadanje vezivnih tvari a time i uništenje osnove gradevinskoga materijala. koja se nalazi u kišnici. završno hidrofobiranje cijele površine Popravci moraju biti prilagodeni svakome pojedinacnome objektu. površinskoga sloja i grundiranje sredstvom za dubinsko ucvršcenje/hidrofobiranje – Odbijanje stare žbuke ili rubnoga sloja kamenih površina i žbukanje površina sanacijskom žbukom Kod vidljivih površina gradevine sanacija može ukljucivati: – izgrebavanje spojnica i cišcenje zidanih površina uz cuvanje supstance – fugiranje mortom za popravke ili sanacijskom žbukom. OTKLANJANJE ŠTETE Kod žbukanih gradevina (ovisno o potrebi i prilikama) moguce je sljedece: – Pažljivo cišcenje žbukanih površina s premazivanjem ili hidrofobiranjem (ovisno o prethodnoj strukturi i boji površine) – Skidanje tankoga. kojega sadržavaju mnogi gradevinski materijali. Pritom nastaje kalcijev sulfat (gips). medusobno reagiraju. PROIZVODI STO – Premaz: StoColor Jumbosil – Premaz: StoSilco Color – Premaz: StoSil Color – Grundiranje: StoPrim Micro – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna/sitna – Hidrofobiranje: StoCryl HC 26 . Eventualni dodatni uvjeti ili drugi specificni okvirni uvjeti za odnosni objekt moraju se poštovati.

OTKLANJANJE ŠTETE Tu se u pravilu radi o gradevinama koje su prijašnjih godina vec bile „sanirane„ u predjelu sokla.Saniranje žbuke Oštecenja žbuke pogrešnim saniranjem SCHADENSBILD OPIS ŠTETE U predjelu sokla cesto se opažaju oštecenja žbuke i ljuštenje iznad dijela žbuke koji naizgled nema oštecenja. – žbuku odbiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštecenja – ocistiti podlogu – ukloniti uzrok oštecenja. eventualno naknadnim polaganjem vodoravne izolacije i/ili okomite izolacije – nabaciti špric. nanijeti temeljnu žbuku s porama i sanacijsku žbuku prema smjernicama WTA – završni vodoodbojnim premazom propusnim za vodenu paru PROIZVODI STO – Event. Uzrok novome oštecenju je prijašnja primjena nepropusnih ili blokirajucih žbuka. nego se kapilarno kretala okomito uvis te je na površini na kojoj je isparavala prouzrocila nova oštecenja. zbog cega vlaga zida nije mogla difuzijom isparavati vodoravno. StoMurisol Impulssystem i StoMurisol Micro – Donja žbuka: StoMurisol SP fein ili StoMurisol SP grob – Premaz: StoSilco Color ili StoSil Color ili pokrovna žbuka StoSil AP K/R 27 .

a napose strukturnoga zrna. ne može se govoriti o oštecenju žbuke u uobicajenome smislu. OTKLANJANJE ŠTETE Buduci da se tu radi o kalcijevu karbonatu koji nastaje pri stvrdnjavanju i sušenju žbuke. PROIZVODI STO – Premaz: StoSil Color ili StoSilco Color 28 . Napomena: Opcenito vrijedi da pokrovne žbuke s organskim vezivom ili vezivom od silikonske smole imaju tu prednost pred pokrovnim žbukama prirodne boje koje su naknadno bojane. Te mrlje ili cvjetanje samo su opticki negativne pojave a ne tehnicki ili funkcionalni nedostatci. Prednost premaza za izjednacavanje je dodatna zaštita fasade od atmosferilija opcenito. da se njihova boja ne uništava mehanickim utjecajima (npr. Stoga ce biti posve dovoljno dvaput premazati fasadu odgovarajucim premazom za izjednacavanje u boji fasade. ogrebotine).Saniranje žbuke Nastanak mrlja kod bojanih mineralnih žbuka SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na bojanim mineralnim pokrovnim žbukama mogu se cesto opaziti mrlje i vapneno cvjetanje.

ocistiti premazati vodoodbojnim premazom odgovarajuce grundirati premazati fasadu disperzivnom bojom ili bojom na osnovi silikonske smole Ako je uzrok u podlozi. zbog izostanka grundiranja: – nanijeti sredstvo za dubinsko grundiranje – Završni vodoodbojni premaz propustan za vodenu paru PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Micro – Premaz: StoSilco Color ili StoColor Jumbosil 29 .Saniranje premaza Kredasta površina SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Prelaskom preko površine fasade ostaje kredasti koprenasti sloj. To dolazi od propadanja površinske cvrstoce uslijed djelovanja atmosferilija. U slucaju mineralnoga premaza bez neophodne otpornosti na atmosferilije: – – – – kredasti sloj mehanicki ukloniti. OTKLANJANJE ŠTETE Valja najprije ustanoviti je li uzrok oštecenja u sustavu premaza ili u podlozi. npr.

PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Micro – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna ili sitna – Premaz: StoSil Color ili StoSilco Color ili – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R ili StoSilco K/R/MP 30 .Saniranje premaza Površine koje se rune SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Prelaskom ruke preko površine žbuke odvajaju se pješcana zrna. žbuka s vlaknima ili sanacijska žbuka) – Grundirati cijelu površinu fasade – Premazati vodoodbojnim premazom propusnim za vodenu paru. Drugi uzroci mogu biti: propuštena ili zakašnjela obrada žbukanih površina. OTKLANJANJE ŠTETE – Površinu žbuke potpuno ocistiti od labavih dijelova. Razlozi za to su: prejako pritiskanje površine gladilicom ili korištenje previše vode kod zagladivanja. ili pokrovnom žbukom. prašine i necistoce – Veca mjesta s odvojenom ili puknutom žbukom popraviti materijalom uskladenim s podlogom (ovisno o podlozi: lagana žbuka. Može doci i do odvajanja žbuke na pojedinim mjestima. nedostatna cvrstoca žbuke.

Intenzivnim bojama vlastita napetost koja je stvarni uzrok oštecenja može se još pojacati. – Fasadne površine ocistiti miniwashem ili kemijskim sredstvom – Grundirati površinu – Završni vododobojni premaz propustan za vodenu paru PROIZVODI STO – Kemijsko sredstvo za odstranjivanje: Sto-Fassadenabbeizer – Sredstvo za grundiranje: StoPrim Grundex ili StoPrim Micro – Premaz: StoSilco Color ili StoColor Jumbosil 31 . podloge koje jako upijaju jer nisu grundirane). OTKLANJANJE ŠTETE Ako se sustavi za premazivanje s velikom vlastitom napetošcu nanesu na nepodesne i nenosive podloge (npr. izostat ce neophodno prianjanje. Zbog vlastite napetosti premaza može doci do stvaranja pukotina koje omogucavaju prodor vode a time i pozadinsko vlaženje.Saniranje premaza Ljuštenje premaza SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Mjestimicno ili po cijeloj površini fasade premaz se ljušti ili potkorupi.

boje na osnovi silikonske smole ili elasticni fasadni premazi s organskim vezivom. Moguce su šupljine na donjoj strani pukotine. – naposljetku cijelu površinu premazati odgovarajucim premazom. nekoga mjesta – slabo prianjanje za podlogu – nanošenje neodgovarajucih podloga PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Micro – Premaz: StoSilco Color. Za to su najpogodnije disperzijske silikatne boje. Nakon dostatnoga stvrdnjavanja valja postupiti na sljedeci nacin: – provjeriti podlogu – stranice pukotine proširiti i ostrugati površinu – hidrofobirati po cijeloj površini ukljucujuci i stranice pukotine. OTKLANJANJE ŠTETE Žbukom uvjetovane pukotine koje nastaju u fazi stvrdnjavanja te se relativno lako saniraju.Pukotine uvjetovane žbukom Podbuhle pukotine SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Pretežito se javljaju kao vodoravno položene pukotine dužine od oko 10 do 20cm raznih širina do 3cm. tijekom rada treba izbjegavati sljedece: – nanošenje predebeloga sloja žbuke odjednom – premekanu konzistenciju zamiješane žbuke – predugo ili jako trljanje površine žbuke odn. StoSil Color ili StoColor Jumbosil 32 . Da bi se uopce sprijecilo nastajanje ovoga oštecenja.

istozrnatoga pijeska u najgornji sloj žbuke – prebrzo sušenje žbuke – prevelik udio vezivnoga sredstva u završnome premazu zbog predugoga ili prejakoga zaribavanja OTKLANJANJE ŠTETE Nakon dostatnoga stvrdnjavanja žbukane ljuske: – provjeriti podlogu – hidrofobirati po cijeloj površini Završni premaz nekim od sljedeci sustava: – sustav premaza s organskim vezivom. Uzroci mogu biti: – izvlacenje sitnoga.Pukotine uvjetovane žbukom Pukotine uzrokovane smanjenjem volumena materijala SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Ove pukotine javljaju se mrežasto s razmakom izmedu cvorova od oko 20cm i širinom od oko 0. za premošcivanje pukotina – mikroporozni sustav premaza za popunu – mineralni završni premaz – mineralni kit armiran tkaninom sa završnom gornjom žbukom s mineralnim vezivom ili mineralnom gornjom žbukom Najsigurniji nacin saniranja je postavljanje kombiniranoga sustava toplinske izolacije (KSTI). npr. PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Micro – Armiranje: Sto-Armierungsputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R – ili – Donja žbuka: Sto-Faserputz sa Sto-Glasfasergewebe ? – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R ili premaz StoLastic Color – KSTI: StoReno Fasada – KSTI: StoTherm Classic – KSTI: StoTherm Cell 33 . StoTherm Classic. nastaju otprilike 1–2 sata nakon žbukanja. U rijetkim slucajevima dopiru sve do osnove žbuke.5mm.

OTKLANJANJE ŠTETE Nakon dostatnoga stvrdnjavanja: – provjeriti podlogu – hidrofobirati po cijeloj površini Završni premaz nekim od sljedeci sustava: – sustav premaza s organskim vezivom. za premošcivanje pukotina – mikroporozni sustav premaza za popunu – mineralni završni premaz – mineralni kit armiran tkaninom sa završnom gornjom mineralnom žbukom Najsigurniji nacin saniranja je postavljanje kombiniranoga sustava toplinske izolacije (KSTI). StoTherm Classic. PROIZVODI STO – Armiranje: Sto-Armierungsputz mit StoGlasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R – KSTI: StoReno Fasada – KSTI: StoTherm Classic – KSTI: StoTherm Cell ili – Donja žbuka: Sto-Faserputz sa StoGlasfasergewebe – Premazi: StoLastic Color. mogu se pojaviti i mrežasto. No. Napete površine pucaju u šesterokutnim oblicima. U predjelu stranica pukotine može doci do odvajanja žbuke od podloge.Pukotine uvjetovane žbukom Pukotine zbog površinske napetosti SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Ove pukotine jednostruko se granaju u obliku slova Y. pri cemu ne mora nastati zatvorena mreža pukotina jer pukotina u obliku slova Y dovodi do smanjenja napetosti površine. npr. ili pokrovna žbuka StoSil AP K/R 34 .

One potjecu od površinske obrade pri kojoj se povecava zasicenost a smanjuje prostor pora. za premošcivanje pukotina – mikroporozni sustav premaza za popunu – mineralni završni premaz – mineralni kit armiran tkaninom sa završnom gornjom mineralnom žbukom Najsigurniji nacin saniranja je postavljanje kombiniranoga sustava toplinske izolacije (KSTI). npr. OTKLANJANJE ŠTETE Nakon dostatnoga stvrdnjavanja: – provjeriti podlogu – hidrofobirati po cijeloj površini Završni premaz nekim od sljedeci sustava: – sustav premaza s organskim vezivom. Radi se o kratkim pukotinama širine vlasi koje nastaju samo na površini žbuke. ili pokrovna žbuka StoSil AP K/R 35 .Pukotine uvjetovane žbukom Pukotine na zasicenim površinama SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Ovo oštecenje nastaje na pokrovnim žbukama osobito fine strukture ili na zagladenim površinama. StoTherm Classic. PROIZVODI STO – Armiranje: Sto-Armierungsputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R – KSTI: StoReno Fasada – KSTI: StoTherm Classic – KSTI: StoTherm Cell ili – Donja žbuka: Sto-Faserputz sa StoGlasfasergewebe – Premazi: StoLastic Color.

OTKLANJANJE ŠTETE – impregnirati stranice pukotine sredstvom za grundiranje s dubinskim ucvršcenjem – pukotine zapuniti odn. Dijagonalne pukotine najcešce nastaju kad se koriste vrlo tvrde žbuke ili kad kod izvedbe kombinirane toplinske izolacije nema dodatne dijagonalne armature za žbuku uz površinsko armiranje oko prozorskih kutova. prozori i vrata). obraditi plasticno modificiranim mineralnim finim mortom ili žbukom s disperzijskim vezivom koja se armira tkaninom – Ovisno o strukturi površine. StoTherm Classic. npr.Pukotine uvjetovane gradevinskom konstrukcijom Dijagonalne pukotine SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Dijagonalne pukotine najcešce idu dijagonalno od kutnih otvora u zidu (npr. PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Micro – Armiranje: Sto-Armierungsputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R – Premaz: StoLastic Color – KSTI: StoReno Fasada – KSTI: StoTherm Classic – KSTI: StoTherm Cell 36 . završni premaz može biti dekorativna pokrovna žbuka kao i fasadne boja s punilom Najsigurniji nacin saniranja je postavljanje kombiniranoga sustava toplinske izolacije (KSTI). Toplinska i higroskopska promjena dužine cijele gradevinske konstrukcije prouzrokuju deformacije (smicne napetosti) koje dovode do pukotina u žbukanoj ljuski.

Pukotine uvjetovane gradevinskom konstrukcijom

Pukotine spojnica
SCHADENSBILD OPIS ŠTETE
Mreža spojnica ima okomite pukotine od sudarne spojnice do sudarne spojnice, katkada cak i preko opeke položene izmedu njih. Te pukotine imaju širinu od oko 0,05 do 0,15 mm. Uzrok im je podloga žbuke koja nije homogena ni idealna. Razlicita svojstva morta za spojnice i termoizolacijske opeke prouzrokuju razlicito širenje spojnica i gubitak materijala, pa je nastajanje pukotina neizbježno.

OTKLANJANJE ŠTETE

– Uklonite gornju žbuku s obje strane pukotine u širini od oko 20cm, zatim još otucite ili strojno skinite donju žbuku oko 15cm u širinu i oko 4mm u dubinu – Proširite pukotinu na oko 1cm – Stranice pukotine grundirajte sredstvom za dubinsko ucvršcenje i ispunite nepropusnom masom za fugiranje – Nanesite organski oplemenjen armaturni sloj s cementnim vezivom, ili armaturni sloj s disperzivnim vezivom, u koji se polaže sistemska tkanina – Završni premaz pokrovnomn žbukom s organskim vezivom; kod premaza u boji mora se voditi racuna o koeficijentu posvijetljenja Najsigurniji nacin saniranja je postavljanje kombiniranoga sustava toplinske izolacije (KSTI), npr. StoTherm Classic.

PROIZVODI STO

– Armiranje: Sto-Armierungsputz ili StoFaserputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R ili StoSilco K/R – Premaz: StoSilco Color ili StoColor Jumbosil

37

Pukotine uvjetovane gradevinskom konstrukcijom

Potisne pukotine
SCHADENSBILD OPIS ŠTETE
Potisna pukotina javlja se kao vodoravna pukotina koja se pruža usporedno sa stropom kata. Katkada se pojave dvije pukotine, paralelne jedna s drugom i stropom. Ove pukotine u pravilu nastaju uslijed razlicitih vrijednosti toplinske vodljivosti korištenih gradevinskih materijala koji se sastaju u predjelu nosaca stropa. Zid je npr. od porozne opeke, a strop je betoniran. Veca toplinska vodljivost betona uzrokuje termicke napetosti uslijed kojih nastaju potisne pukotine

OTKLANJANJE ŠTETE

Kruto zatvaranje pukotina – proširiti pukotinu – stranice pukotine impregnirati sredstvom za grundiranje s dubinskim ucvršcenjem – zatvaranje pukotine plasticno modificiranim mineralnim mortom za spojnice ili masom za fugiranje s disperzivnim vezivom
ili:

Premošcenje pukotine elasticnim završnim premazom s organskim vezivom – temeljnu žbuku s obje strane pukotine proširiti na oko 20cm, a završni premaz otuci još 5 cm šire – nanijeti razdvajajuci sloj i postaviti nosac žbuke – završni premaz u dva sloja – izjednacenje s postojecom strukturom Najsigurniji nacin saniranja je postavljanje kombiniranoga sustava toplinske izolacije (KSTI), npr. StoTherm Classic.

PROIZVODI STO

– Armiranje: Sto-Armierungsputz ili StoFaserputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R ili StoSilco K/R ili KSTI StoTherm Classic

38

Pukotine uvjetovane gradevinskom konstrukcijom

Rasjedne pukotine
SCHADENSBILD OPIS ŠTETE
Rasjedne pukotine sežu sve do u zid od opeke te najcešce široko zjape uslijed geološkog slijeganja, kretanje tla ispod gradevine, potresa, rudokopa ili trešnje uzrokovane cestovnim, željeznickim ili zracnim prometom.

OTKLANJANJE ŠTETE

Kruto zatvaranje pukotina – proširiti pukotinu – stranice pukotine impregnirati sredstvom za grundiranje s dubinskim ucvršcenjem zatvaranje pukotine plasticno modificiranim mineralnim mortom za spojnice ili masom za fugiranje s disperzivnim vezivom Premošcenje pukotine elasticnim završnim premazom s organskim vezivom – temeljnu žbuku s obje strane pukotine proširiti na oko 20cm, a završni premaz otuci još 5 cm šire – nanijeti razdvajajuci sloj i postaviti nosac žbuke – završni premaz u dva sloja – izjednacenje s postojecom strukturom Najsigurniji nacin saniranja je postavljanje kombiniranoga sustava toplinske izolacije (KSTI), npr. StoTherm Classic.

PROIZVODI STO

– Armiranje: Sto-Armierungsputz ili StoFaserputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R ili StoSilco K/R ili KSTI StoTherm Classic

39

Pukotine uvjetovane gradevinskom konstrukcijom

Pukotine ispod prozora
SCHADENSBILD OPIS ŠTETE
Ove pukotine najcešce se opažaju kod višekatnih zgrada. Višestruko u predjelu spoja s dijelom zida ispod prozora, ali i kod niša za radijatore i zidnih površina. Uzroci: Skracenje zida nestankom materijala, Deformacija zida, Deformacija stropnih ploca ili Deformacija nosivoga zida.

OTKLANJANJE ŠTETE

Kruto zatvaranje pukotina – proširiti pukotinu – stranice pukotine impregnirati sredstvom za grundiranje s dubinskim ucvršcenjem – zatvaranje pukotine plasticno modificiranim mineralnim mortom za spojnice ili masom za fugiranje s disperzivnim vezivom Premošcenje pukotine elasticnim završnim premazom s organskim vezivom – staru žbuku s obje strane pukotine proširiti na oko 20cm, a gornju žbuku otuci još 5 cm šire – nanijeti razdvajajuci sloj i postaviti nosac žbuke – završni premaz u dva sloja – izjednacenje s postojecom strukturom

Alternativno – gornju žbuku ukloniti oko 20cm s obje strane pukotine – ukloniti donju žbuku – potom proširiti pukotinu na oko 1cm – stranice pukotine impregnirati sredstvom za grundiranje s dubinskim ucvršcenjem – ispuniti plastoelasticnom masom za nepropusno fugiranje

PROIZVODI STO

– Armiranje: Sto-Armierungsputz ili StoFaserputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R ili StoSilco K/R ili KSTI StoTherm Classic

40

OTKLANJANJE ŠTETE – proširiti pukotinu i ukloniti labavu žbuku – stranice pukotine impregnirati sredstvom za grundiranje s dubinskim ucvršcenjem – zatvoriti pukotinu plasticno modificiranim mineralnim finim mortom ili masom za fugiranje s disperzivnim vezivom – položiti armaturni sloj i sistemsku tkaninu – završna pokrovna žbuka s organskim vezivom PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Micro – Armiranje: Sto-Armierungsputz ili StoFaserputz sa Sto-Glasfasergewebe – Pokrovna žbuka: Stolit K/R ili StoSilco K/R 41 .Pukotine uvjetovane gradevinskom konstrukcijom Pukotine na sanducima roleta SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na sanducima roleta zbog higrotermickih napetosti razlicitih gradevinskih materijala mogu nastati pukotine a time dolazi i do pozadinskoga vlaženja. Posljedica je odvajanje žbuke od podloge.

Ako su u sklopu ukupnoga saniranja potrebni energicni sanacijski postupci. preporucuje se izolacija fasade s nastavnim profiliranjem.Profiliranje fasade/štukatura Toplinska izolacija s fasadnim profiliranjem SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na vanjskim i unutarnjim površinama opažaju se puknuca i odvajanje fasadnih profila i elemenata štukature. OTKLANJANJE ŠTETE – ukloniti staru žbuku i dijelove štukature – postaviti sustav toplinske izolacije – ponovna profilacija fasadnih elemenata prefabriciranim fasadnim profilima koji se lijepe i/ili fiksiraju plasticnim ulošcima i vijcima te premazuju premazom otpornim na atmosferilije PROIZVODI STO – kombinirani sustav toplinske izolacije: StoTherm Classic ili StoReno Fassade – fasadni profili: StoDeco Profil – premaz: StoDeco Color 42 .

podloga se dobro navlaži odn. grundira. masa za lijevanje: StoDeco Form 43 . OTKLANJANJE ŠTETE Bitno je utvrditi je li postojeca štukatura bila napravljena od klasicnoga gipsanoga morta ili od žbuke s cementnim vezivom. PROIZVODI STO – štukaturni mort: StoDeco Stuck grubi/fini – premaz: StoColor Jumbosil – ev. da se zna pravilno odabrati materijal. Potom se nabaci grubi štukaturni mort za popravke. postojeci profil ponovo se ocrta.Profiliranje fasade/štukatura Obnova štukatura bez toplinske izolacije SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na povijesno vrijednim objektima ili onima koji su zašticeni kao spomenici saniraju se iznutra i izvana štukaturni ukrasi i stilski elementi. Tu se može raditi o rozetama i arkadama u unutrašnjosti kao i o kapitelima i balustradama izvana. Fina struktura fasadne profilacije izvodi se rijetkim finim štukaturnim mortom za popravke. Nakon što se potom izradi vucena šablona. Za zaštitu fasade preporucuje se vodoodbojni premaz. dok se stari. Kod popravaka štukatura štukaturnim mortom koji sadrži cement postojeci profil skida se šiljatom šablonom.

StoMurisol BDK 1K 44 . PROIZVODI STO – StoMurisol Impulssystem sa StoMurisol Micro – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna ili sitna – Premaz: StoSil Color ili StoSilco Color – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R ili StoPoro Mineral K/R – Event.Presušenje zidova Oštecenja od soli i vlage: sokl SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Kapilarna vlaga cesto u predjelu sokla uzrokuje tockasto vlaženje ili širenje vlažne sjene promjene boje. Oštecenje nastaje zbog pomanjkanja vodoravne i okomite izolacije u dijelu zida koji je u dodiru sa zemljom. mehanicki ocistiti ili ispjeskariti – nabaciti špric polupokrovno – nanijeti sanacijsku žbuku prema smjernicama WTA (jednoslojno ili dvoslojno) – završni premazi ? Ovisno o uvjetima objekta i opterecenju okomita izolacija gradevinskoga elementa koji je u dodiru sa zemljom može eventualno dovesti do uspjeha sanacije. OTKLANJANJE ŠTETE – naknadna vodoravna izolacija pomocu injektiranja u izbušene rupe – injektiranje impulsnim sustavom i silikonskom mikroemulzijom – staru žbuku odbiti do oko 1m iznad vidljive granice oštecenja – spojnice izgrebati do dubine od 2–3 cm – osušiti zid. Soli koje sobom nosi kapilarna vlaga kristaliziraju na površini: higrostatski tlak dovodi do odvajanja žbuke i pukotina. odvajanje žbuke i nastanak pukotina.

Presušenje zidova Oštecenja od soli i vlage: stambena zgrada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Higroskopska vlaga cesto u predjelu sokla uzrokuje tockasto vlaženje ili širenje vlažne sjene promjene boje. Te pojave ne uzrokuje kapilarna vlaga nego soli u zidu. Time se povecava higroskopnost. mehanicki ocistiti ili ispjeskariti – nabaciti špric polupokrovno – nanijeti sanacijsku žbuku prema smjernicama WTA (jednoslojno ili dvoslojno) – završni premazi PROIZVODI STO – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna ili sitna – Premaz: StoSil Color ili StoSilco Color – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R 45 . OTKLANJANJE ŠTETE – staru žbuku odbiti do oko 1m iznad vidljive granice oštecenja – spojnice izgrebati do dubine od 2–3 cm – osušiti zid. Kod stambenih zgrada cesto se opaža u predjelu sanitarnih cvorova.

Dolazi do cvjetanja kod kojega soli na površini kristaliziraju u obliku pahulja ili korice.Presušenje zidova Oštecenja od soli i vlage: sokl SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Higroskopska vlaga u predjelu sokla neke zgrade uzrokuje promjene boje i vlažnih mrlja na površini žbuke i boje. Uslijed toga žbuka i mort se rune te se gubi cvrstoca. mehanicki ocistiti ili ispjeskariti – nabaciti špric polupokrovno – nanijeti sanacijsku žbuku prema smjernicama WTA (jednoslojno ili dvoslojno) – završni premazi Kod saniranja gradevina oštecenih vlagom i solju uvijek valja provjeriti cime su oštecenja uzrokovana. PROIZVODI STO – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna ili sitna – Premaz: StoSil Color ili StoSilco Color – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R 46 . OTKLANJANJE ŠTETE – staru žbuku odbiti do oko 1m iznad vidljive granice oštecenja – spojnice izgrebati do dubine od 2–3 cm – osušiti zid. U slucaju neispravne ili nepostojece vodoravne ili okomite izolacije moraju se poduzeti druge mjere. Na kraju se dijelovi žbuke odvajaju od zida.

Moguce je uzdizanje sve do stropne konstrukcije. OTKLANJANJE ŠTETE – staru žbuku odbiti do oko 1m iznad vidljive granice oštecenja – spojnice izgrebati do dubine od 2–3 cm – osušiti zid. Istodobno cesto dolazi do odvajanja žbuke i nastanka pukotina. mehanicki ocistiti ili cistiti kuglastim mlazom – nabaciti špric polupokrovno – nanijeti sanacijsku žbuku prema smjernicama WTA (jednoslojno ili dvoslojno) – završni premazi PROIZVODI STO – Donja žbuka: StoMurisol SP krupna ili sitna – Premaz: StoSil Color ili StoSilco Color – Pokrovna žbuka: StoSil AP K/R 47 . Ne uzrokuje ih kapilarna vlaga nego fekalije i gnojivo koji su zasolili zid i time povecali higroskopnost.Sušenje zidova Oštecenja od soli i vlage: poljoprivreda SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Higroskopska vlaga cesto kod nekadašnjih poljoprivrednih a sada prenamjenjenih objekata uzrokuje tockasto vlaženje ili širenje vlažne sjene promjene boje.

Vide se male pukotine. mat (eventualno i pobijelila od krede) te je uporabom postala derutna i na izgled. OTKLANJANJE ŠTETE – – – – obrusiti postojeci završni sloj odstraniti prašinu od brušenja grundirati cijelu površinu potom nanijeti završni sloj Pozor: Odabir sustava za završnu obradu takoder ovisi o vrsti postojece obrade. odvajanja ili nedostaci postojecega sloja i nepropusni. površina mu je tupa. ili daljnje detalje balkona. neošteceni ili neprekinuti prikljucci na gradevinske elemente koji idu u vis. balkonske ograde.Popravljanje betona Nepropusna. dijelove zida ispod balkona. ali ostarjela izolacija: balkon SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Balkonski završni sloj jako je ostario. Postojeca završna obrada Akrilat Kruta epoksidna smola Elasticna epoksidna smola Kruti poliuretan Elasticni poliuretan Preporuka za novi nanos Akrilat Elasticni poliuretan Elasticni poliuretan Elasticni poliuretan Elasticni poliuretan PROIZVODI STO – – – – – – Grundiranje: Podna boja: Vodeni lak: Grundiranje: Premaz: Premaz: StoCryl GL StoCryl BF 100 StoPox WL 100/200 StoPox GH 105 StoPur EA StoPur EB 100 48 .

neklizajuce kao i krute i elasticne površine. oštecena mjesta i šuplji slojevi. – prethodna obrada podloge kuglicnim pjeskarenjem betonske konzolne ploce. pritom treba posebno voditi racuna o tome da se pad oblikuje u smjeru mjesta odvoda vode s balkona – nanošenje premaza Premaz se sastoji od temeljnog premaza i gornjeg premaza ili gornjeg izolacijskoga sloja. PROIZVODI STO – fina masa za poboljšanje prianjanja: StoCrete TH – grubi mort: StoCrete TG 104 – temeljni premaz: StoCryl GL – podna boja: StoCryl BF 100 – – – – vodeni lak: StoPox WL 100/200 temeljni premaz: StoPox GH 105 premaz: StoPur EA premaz : StoPur EB 100 49 . oštecenja koja nastaju u izolaciji. dovode i do prodora vlage sve do donje strane balkona. – kompletna nova struktura košuljice nanošenjem PCC-prijanjajuceg mosta – oblikovanje PCC-košuljice. kao što su pukotine. Po želji se mogu izraditi glatke. Nadalje. OTKLANJANJE ŠTETE – plocice ili oblogu treba kompletno ukloniti to vrijedi i za postojecu cementnu košuljicu kroz koju je prodrla vlaga. te jamci trajnu nepropusnost balkonske površine. Dodatne varijante oblikovanja.Popravljanje betona Propusni brtveni spojevi i obloge od keramickih plocica: balkon SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Oštecena ili nedostatna ispouna spojnica i djelomice vec napukle plocice rezultat su djelovanja mraza i prodora vlage kroz cementnu košuljicu. To se može prepoznati po vidljivim mrljama. kao boja i struktura ostavljaju otvorenima pored tehnickih osobina i daljnje vizualne mogucnosti. postojan je na mehanicke utjecaje. a karakteristican je po otpornosti na sveatmosferske utjecaje.

Popravljanje betona Pukotine blizu površine: fasada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Po citavoj betonskoj površini šire se pukotine minimalne dubine i širine. Cesti uzroci su prerano stezanje. slijeganje svježeg betona i manjkava dodatna obrada kod izrade betonskih dijelova OTKLANJANJE ŠTETE – uklanjanje slabog površinskog sloja i cementnog ljepila – zatim treba za obnovu betonske površine i zatvaranje otvorenih dijelova strukture nanijeti masu – za zapunjavanje pora i šupljina na kraju PROIZVODI STO – fini mort: StoCrete FM – masa za izravnavanje površina: StoCrete MS – masa za izravnavanje površina: StoCrete KM – masa za izravnavanje površina: StoCrete ES – sredstvo za premazivanje: StoCrete FB – premaz: StoCryl EF – sredstvo za premazivanje: SroCryl RB 50 . One se krecu iznad armature u betonskoj rubnoj zoni.

OTKLANJANJE ŠTETE Obnova betonske površine: – treba skinuti ošteceni i labavi beton – korodirani celik treba prethodno obraditi pjeskarenjem i premazati antikorozivnim premazom – obnova betonskog tijela pomocu morta za reprofiliranje – nanošenje finog morta po citavoj površini. koje su u stanju razoriti betonski pokrov. kao i po korodiranom celiku koji je pojavljuje ispod puknuca. kao što su: – manjkavo pokrivanje betonom – manjkava izolacija – karbonatizacija Buduci da rda odnosi višestruki dio prvobitnog volumena željeza. kako bi se sveukupno postigla opticki ravnomjerna površina – zapecacenje radi trajne zaštite citavog gradevinskog elementa Savjet: uporabom morta za reprofiliranje zajedno sa sredstvima za sprijecavanje korozije.Popravljanje betona Pucanja uslijed korozije: fasada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Korozija armature temelji se opcenito na zajednickom djelovanju više faktora. Pored pucanja betonske površine ovo je oštecenje vidljivo po takozvanim zastavicama rde koje se ocrtavaju u smedoj boji. mogu se antikorozivna zaštita i reprofiliranje izvršiti u jednoj radnoj fazi. Ovi su proizvodi dodatno oznaceni slovom „P“. PROIZVODI STO – – – – – – mort za popravke: StoCrete SM mort za popravke: StoCrete GM mort za popravke: StoCrete FM mort za popravke: StoCrete MS mort za popravke: StoCrete KM premaz: StoCrete ES – – – – – premaz: StoCrete ES medusloj: StoCryl ZB zapecacenje: StoCryl V 100/200/400 mort za popravke: StoCrete SM P mort za popravke: StoCrete GM P 51 . stvaraju se u betonu tlacne sile.

On se karbonatizira na betonskoj površini u vapnenac (kalcijev karbonat) i uzrokuje cvjetanja u obliku bijelih mrlja. OTKLANJANJE ŠTETE – uklanjanje cvjetanja i sloja cementnog ljepila s površine – nakon toga radi obnove betonske površine i za zatvaranje otvorenih dijelova strukture treba nanijeti masu za zapunjavanje pora i šupljina Zapecacenje kao završetak sanacije sprijecava daljnji prodor vlage kao i nova cvjetanja i otvara dodatne mogucnosti za oblikovanje u bojama.Popravljanje betona Cvjetanja: fasada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Betonske rubne zone u koje je prodrla vlaga prenose otopljene tvari iz unutrašnjosti na površinu. Pritom se uglavnom radi o kalcijevom hidroksidu. PROIZVODI STO – – – – mort za popravke: StoCrete FM mort za popravke: StoCrete MS mort za popravke: StoCrete KM premaz: StoCrete ES – premaz: StoCrete ES – medusloj: StoCryl ZB – završni sloj: StoCryl V 100/200/400 52 .

ali i odvajanjem ispune spojnice i stranice spojnice. Može nastati unutar mase za ispunu.Popravljanje betona Spojnice: fasada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Nedovoljna ispuna spojnice ili pukotine izolacijskim sredstvom. trostrano prianjanje). pjeskarenjem – premazati temeljnim premazom za spojnice – izolacijsko sredstvo nanijeti pomocu pištolja ili kartuše – zagladiti sapunicom PROIZVODI STO – Sto-Hinterfüllprofil (Profil sa stražnjim punjenjem) – StoSeal P 505 – StoSeal F 505 – StoSeal EL 50 53 . Uzrok tomu je u mnogim slucajevima pogrešno dimezioniranje spojnica ili nedovoljna prethodna obrada stranica spojnice ili pogrešno nanošenje mase za fugiranje (npr. OTKLANJANJE ŠTETE – staru ispounu spojnice treba kompletno ukloniti – stranicu spojnice treba pripremiti npr.

Uzroci tomu su nehomogenost betona kod ugradnje u oplatu kao i manjkava izolacija nakon ugradnje. Kao posljedica toga. pa betonsko željezo korodira. na tim slabim tockama mogu neometano prodirati voda i škodljive tvari u beton.Popravljanje betona Pore i gnijezda: fasada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Pore i gnijezda nastaju vec kod izrade gradevinskog elementa. Nastankom plinova kao CO2 i karbonatizacijom uništava se zaštitno djelovanje alkalnog betona. mineralnom masom za fino poravnanje. OTKLANJANJE ŠTETE – zatvaranje pora i gnijezda prije nanošenja sustava za površinsku zaštitu – parcijalno ispravljanje boljom. što opet za kratko vrijeme može dovesti do njegova propadanja uslijed djelovanja vode i mraza. moguce su razne nijanse boja PROIZVODI STO – – – – masa za izravnanje: StoCryl SP mort: StoCrete KM fina masa: StoCrete ES premaz: StoCrete FB – medupremaz: StoCryl ZB – medupremaz: StoCryl 100 – zapecacenje: StoCryl V 200/400 54 . ali i disperzijskim masama – zapecacenje trajno štiti gradevinski element.

Djelomicno se mogu vidjeti oštecenja sloja. PROIZVODI STO – grundiranje: StoCryl GW 100 – hidrofobiranje: StoCryl HP 100 – zapecacenje: StoCryl V 100/200/300/400 – premazivanje: StoCryl RB 55 .Popravljanje betona Nenosivi stari premazi: beton SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Stari premaz se ljušti s betona. Zavisno od položaja gradevinskog elementa. vec se nakupila vlaga u podlozi. odnosno kod opticki još netaknutih površina treba testiranjem pomocu rešetkastog reza kontrolirati prianjanje za podlogu – nakon prethodne obrade podloge treba nanijeti temeljni premaz – nanošenjem izolacijskoga sredstva ili premazivanjem treba osigurati trajnu zaštitu gradevinske supstance. OTKLANJANJE ŠTETE – stari premaz treba kompletno ukloniti. Pored toga ostaje prostor za optickodizajnerske elemente.

PROIZVODI STO Rješenje 1: – grundiranje: StoCryl GW 100 – hidrofobiranje: StoCryl HP 100 – hidrofobiranje: StoCryl HC 100 Rješenje 1: – grundiranje: StoCryl GW 100 – hidrofobiranje: StoCryl HP 100 – zapecacenje: StoCryl V 100/200/300/400 – premazivanje: StoCryl 56 . lazurni. pomocu visokotlacnog vodenog mlaza – nanošenje izolacijskoga sredstva u dvije faze: a) temeljni premaz. U vecini slucajeva srecu se tamo. npr. b) brtveni premaz (zapecacenje) Ovaj premaz može biti prekrivajuci. npr. npr.Popravljanje betona Prodor vlage: fasada SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Jasno prepoznatljiva smede obojena mjesta na betonskoj površini. gdje vlaga djeluje na površinu betona. OTKLANJANJE ŠTETE Rješenje 1: hidrofobiranje – cišcenje betonske površine. u gornjim dijelovima fasade ili na parapetnim površinama balkona. pomocu visokotlacnog vodenog mlaza – nanošenje hidofobirajuce impregnacije Rješenje 2: brtvenje – cišcenje betonske površine. transparentni ili elasticni.

Naknadna horizontalna izolacioja – injektiranjem kroz izbušene rupe – injektiranjem s impulsnim sustavom ili silikonskom mikroemulzijom Naknadna vertikalna izoalcija – treba ocistiti podlogu – prvi premaz – prskanjem ili lopaticom nanijeti sloj izolacijske mase – zavisno od oštecenja i podloge treba ugraditi sistemsku tkaninu – pjeskanjem ili lopaticom nanijeti drugi sloj izolacijske mase – nakon sušenja na podlogu treba zalijepiti perimeterske ili drenažne ploce – staru žbuku treba skinuti do cca 1 m od vidljive granice oštecenja – spojnice treba izraditi 2-3 cm duboko. Kao najpogodnija mjera preporucuje se uporaba sustava sanacijske žbuke. Dolazi do cvjetanja. OTKLANJANJE ŠTETE Za uklanjanje takvih oštecenja potrebna je naknadna horizontalna i vertikalna izolacija. Nakon toga žbuka i mort se rune te dolazi do gubitka cvrstoce. a radi apsorpcije otopljenih soli u zidu. osušiti zid. mehanicki ocistiti ili ispjeskariti – prskati treba tako da površina bude polupokrivena – stranice: treba nanijeti sustav sanacijske žbuke prema WTAsmjernicama (jednoslojno ili dvoslojno) – završni premazi PROIZVODI STO – StoMurisol Impulssystem sa StoMurisol Micro – Sanacijska žbuka: StoMurisol SP fina ili gruba – Premaz: StoSilco Color – Gornja žbuka: StoSil AP K/R – Bitumenski debeli sloj: StoMurisol AD 1K s tkaninom od staklenih vlakana Sto-Glasfasergewebe – Sto-Perimeterabdichtung (perimetarska izolacija) 57 . Horizontalna izolacija sprecava povecanje vlage u kapilarama zida. U dijelu podrumskih žljebova takoder je vidljiv jak prodor vlage. Naposljetku dijelovi žbuke odvajaju se od zida. kod kojih se sol kristalizira na površini u obliku paperja ili kore.Hidroizolacija gradevina Oštecenja od soli i vlage: podrum SCHADENSBILD OPIS ŠTETE U podrucju podnožja zgrade nastaju intenzivni prodori vlage i izbijanja soli na žbukanoj ili bojanoj površini. koji je testirala udruga WTA.

Glavna pošta. Sarajevo Sanacija i moderniziranje starih gradevina Unutrašnjost Renoviranje štukature Sanacija unutarnjeg prostora Akusticki sustavi Popravak betona Sanacija podruma 59 61 65 69 72 58 .

kao i o kapitelima i balustradama u vanjskom dijelu.Renoviranje štukature Oštecena štukatura i stilski elementi SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na povijesno dragocjenim ili spomenicki zašticenim zgradama saniraju se kako u unutarnjem tako i u vanjskom dijelu jake štukature i stilski elementi. Ovdje se može raditi o rozetama i arkadama u unutarnjem dijelu. Ovdje u potrebne sljedece radne faze: OTKLANJANJE ŠTETE – u postojeci ili izradeni negativski kalup treba polagano ulijevati štukaturnu masu – laganim trešenjem. šiljastim predmetom i miješanjem treba ukloniti mjehurice zraka u materijalu (optimalno zgušnjavanje štukaturne mase) – zavisno od oblika i velicine negativskog kalupa treba u štuk-profil uliti polistirolnu jezgru (prevencija od eventualnog stvaranja pukotina i smanjenja vlastite težine štukprofila) – nakon dovoljnog stvrdnjavanja kalup treba isprazniti – nakon ponovnog sušenja treba premazati vodoodbojnim premazom PROIZVODI STO masa za lijevanje: StoDeco Form premaz: StoColor Jumbosil ili mort za popravke: StoDeco Stuck grubi ili fini – premaz: StoColor Jumbosil – – – – 59 .

OTKLANJANJE ŠTETE Važno je ustanoviti. kako bi se sprijecio nastanak etringita. da li je postojeci štuk napravljen od klasicnog gipsanog morta ili cementom vezanog morta za žbukanje. To je osnova za izbor materijala.Renoviranje štukature Oštecena štukatura i stilski elementi SCHADENSBILD OPIS ŠTETE U vanjskom i unutarnjem dijelu opažaju se odvojeni dijelovi i pukotine na profilima fasada i štukaturnim elementima. – Postojeci profil treba skinuti šiljastom šablonom (kod popravaka štukature s cementoznim štukaturnim mortom) – treba izraditi odgovarajucu poteznu šablonu – podlogu treba dobro navlažiti odnosno premazati temeljnim premazom – nabacivanje ili nanošenje grubog morta za popravak štukature sve dok se stari postojeci profil grubo ne ocrta – fina struktura profiliranja fasade izvodi se rijetkim finim mortom za popravak štukature PROIZVODI STO – mort za popravke: StoDeco Stuck grubi ili fini – premaz: StoColor Jumbosil 60 .

Sanacija unutarnjeg prostora Oštecenja od soli i vlage: stambeni prostor SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na zidovima su vidljivi prodori vlage i/ili izbijanja soli. Uzrok je ili kapilarna ili higroskopska vlaga. OTKLANJANJE ŠTETE Zvisno od uzroka oštecenja sanira se kako slijedi: Kod kapilarne vlage: – naknadna horizontalna izolacija Kod higroskopske vlage: – odbijanje stare žbuke do 1 m od vidljive granice oštecenja – izrada spojnica – suho cišcenje zida – špric – nanošenje sanacijske žbuke u jednom do dva sloja PROIZVODI STO – StoMurisol Impulssystem sa StoMurisol Micro – Sanacijska žbuka: StoMurisol SP fina ili gruba – Premaz: StoSilco Color 61 .

kako bi se uklonio uzrok. Hlapljenjem se vlaga krece prema gore i ponovo dovodi do oštecenja. – odbijanje stare žbuke do cca 1 m od vidljive granice oštecenja – izrada spojnica – suho cišcenje zida – špric – nanošenje sanacijske žbuke u jednom do dva sloja PROIZVODI STO – StoMurisol Impulssystem sa StoMurisol Micro – Sanacijska žbuka: StoMurisol SP fina/gruba ili bijela – Premaz: StoSil Color ili pokrovna žbuka: StoSil AP K/R 62 . Iznad toga dolazi do cvjetanja i oštecenja žbuke.Sanacija unutarnjeg prostora Oštecenja od soli i vlage: crkva SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na unutarnjim zidovima u donjem dijelu nisu vidljiva nikakva oštecenja. Najprije se mora izvesti horizontalna izolacija. OTKLANJANJE ŠTETE U pravilu je uzrok oštecenja kapilarna vlaga zarobljena pogrešnim sanacijskim postupcima.

Sanacija unutarnjeg prostora Promjene boje zbog nikotina. dvaput temeljnim premazom i dodatno jedanput do dvaput premazom PROIZVODI STO – Grundiranje: StoPrim Isol Q – Grundiranje: StoPrim LP/LQ – Premaz: StoColor Isol W 63 . lignina itd. Probijaju sastojci koji su topivi u vodi OTKLANJANJE ŠTETE – površinu treba zatvoriti odnosno izolirati pogodnim materijalima za premazivanje – ako je zaprljanost slabija ili srednje jacine treba premazati dva puta – ako je zaprljanost jaca ili vrlo jaka treba premazati jedanput odn. SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Žuckaste do smede nrlje na stropovima i zidovima.

Ovisno o vrsti upotrijebljene donje konstrukcije.Sanacija unutarnjeg prostora Pukotine u podlozi SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Zavisno od strukture zida nastaju linearne odnosno zupcaste pukotine (izuzev kod konstrukcijskih/statickih pogrešaka). ne treba sprecavati pukotine u rubnom dijelu na zidovima (prikljucne spojnice). OTKLANJANJE ŠTETE – treba izraditi spojnice u obliku slova V – popuniti masom za izravnavanje – umetnuti armaturnu traku i izgladiti lopaticom – citav dio zida oblijepiti tapetom od tkanine ili staklenim flizom završni premaz PROIZVODI STO – kit: StoLevell Plan – tkanina: StoTex Gewebe – Gornja žbuka: StoDecolit K/R/MP ili premaz: StoColor Rapid 64 .

Uzrok: nestrucno polaganje alu-folije. OTKLANJANJE ŠTETE Bez gubitka apsorpcije nije moguce brtvenje na strani žbuke. PROIZVODI STO – akusticki sustav: StoSilent Fein – akusticki sustav: StoSilent Superfein 65 . Na taj nacin dolazi do cirkulacije zraka u stropnom elementu s rupama. Pažnja: Ponovno ocrtavanje rupa ne može se iskljuciti.Akusticki sustavi Ocrtavanja rupa na spuštenim akustickim stropovima SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Ocrtavanja rupa u obliku mrlja pojavljuju se uglavnom na meduspojevima ili ugradenim elementima. Kompromis: strop treba ponovo preprskati sredstvom StoSilent Fein ili StoSilent Superfein (zavisno od postojece strukture). zbog toga je potrebno skracivanje intervala renoviranja.

daljnji premazi PROIZVODI STO – gornji premaz: StoSilent Fein – gornji premaz: StoSilent Superfein 66 . pogrešna konzistencija – preniska temperatura podloge (ispod 12s C) – prevelika vlažnost zraka (preko 70%) – nepoštivanje trajanja sušenja (podloga još svježa) OTKLANJANJE ŠTETE – treba se tocno pridržavati omjera mješavine – prostor treba dovoljno zagrijati – treba se pobrinuti za vlažnost zraka – odrediti drugacija trajanja sušenja – ovisno o stanju.Akusticki sustavi Odvajanje akusticke žbuke SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Moguci uzroci: – manjkavi omjer mješavine.

Akusticki sustavi Neravne odnosno neravnomjerne površine akusticke žbuke SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Neravne žbukane površine s ocrtavanjem spojeva Uzrok: neravna podloga na pr. betonski spojevi i mjesta izbijanja Neravnomjerna žbukana površina Uzrok: nanešena odnosno prskana neravnomjerna struktura žbuke OTKLANJANJE ŠTETE Kod neravnih žbukanih površina: – suhu površinu treba skinuti s lopaticom za izgladivanje (izjednaciti) – obraditi daljnjim slojevima žbuke Kod neravne podloge: – površinu treba lagano izgladiti istim materijalom za žbukanje – obraditi s 2-3 sloja akusticne prskane žbuke PROIZVODI STO – gornja žbuka: Sto-Akustik-Spritzputz 67 .

Citavu površinu treba dva do tri puta obraditi sredstvom StoSilent Superfein. OTKLANJANJE ŠTETE – treba demontirati panelne ploce – montirati nove panele – cjelovito zalijepiti spojeve ploca – spojnice i glave vijaka treba premazati masom za izravnanje i izbrusiti Alternativa: – treba izrezati spojnice u obliku slova V oko 10 mm u dubinu i izravnati masom StoSilent Fix.Akusticki sustavi Nastanak pukotina na spuštenim akusticnim stropovima SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Nastanak pukotina zbog: – nestrucno montirane podložne konstrukcije (prekoracenje maksimalnih osnih razmaka ili spajanje pomocu vijaka stropne površine s rubnom letvicom(U-profil) u zidnom dijelu – nedovoljno oblikovanje dilatacija – nedovoljno lijepljenje spojeva ploca – nepoštivanje propisa o pripremi materijala za lijepljenje (npr. PROIZVODI STO – gornji premaz: StoSilent Fein – gornji premaz: StoSilent Superfein 68 . ponovno miješanje po završetku pripreme). Nakon stvrdnjavanja treba izravnati brušenjem i lokalno nanijeti super finu strukturu.

Popravak betona Spojnice: pod SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Izostanak ili nedostatnost mase spojnice ili pukotine u masi za ispunu. Oblikovanje unutar mase za fugiranje ili nastanak djelovanjem izmedu ispune i stranice spojnice. OTKLANJANJE ŠTETE – treba kompletno ukloniti staru ispunu spojnice – prethodno obraditi stranicu spojnice. npr. pjeskarenjem – premazati temeljnim premazom za spojnice – sredstvo za izolacju spojnica treba nanijeti prskanjem iz kartuše ili pištoljem PROIZVODI STO – sredstvo za izolaciju spojnica: Sto-Hinterfüllprofil – sredstvo za izolaciju spojnica: StoSeal P 505 – sredstvo za izolaciju spojnica: StoSeal F 505 69 .

cesta su i opterecenja kao npr. koji djelomicno mogu pokazivati oštecena mjesta. ali i obloge. samo je zagladena površina betona. prostorijama za bicikle i servisnim radionicama nastaju oštecenja. U garažama. benzinom. OTKLANJANJE ŠTETE – betonske površine ili košuljice treba prethodno obraditi glodanjem – nanijeti temeljni premaz – nanošenje izolacijskoga sloja ili habajucega premaza Za višestruki zahtjevni profil u takvim slucajevima pogodne su izolacijske mase ili premazi od epoksidne smole ili poliuretanskih proizvoda. postoje i mogucnosti biranja glede otpornosti na klizanje. kao što je pucanje betonske površine ili estriha. ljuštiti se ili je zbog istrošenosti narušena njihova estetika. Pored optickih kriterija za izbor. Pored mehanickog opterecenja. Opterecenje trošenjem ovih površina postavlja mnogostruke zahtjeve glede podloge. vodom (zimi slanom vodom). Ove površine su u vecini slucajeva nepremazane. PROIZVODI STO – boja za pod: StoCryl BF 100 – vodeni lak: StoPox WL 100/200 – impregnacija: StoPox IW – vodeni lak: StoPox WL – grundiranje: StoPox GH 100 – premaz: StoPox KU 100 70 .Popravak betona Podne površine po kojima se vozi: garaža SCHADENSBILD OPIS ŠTETE U pojedinim slucajevima mogu se sresti stariji premazani slojevi. uljem. Pritom se može birati izmedu proizvoda na vodenoj osnovi i proizvoda bez otapala.

StoMurisol Impulssystem sa StoMurisol Micro 71 .Popravak betona Oštecenja od soli i vlage SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na zidovima su vidljivi prodori vlage i/ili izbijanja soli. 1m iznad granice vidljive štete – izrada spojnica – suho cišcenje zida – špric – nanošenje sanacijske žbuke u jednom do dva sloja PROIZVODI STO – bitumenski gornji premaz: StoMurisol BD 1K evtl. Uzrok je higroskopski prodor vlage ili kapilarna dižuca vlaga OTKLANJANJE ŠTETE Kod kapilarno dižuce vlage: – naknadna horizontana izolacija Kod prodora vlage na gradevinskim elementima u dodiru sa zemljom: – naknadna okomita izolacija Kod higroskopskog prodora vlage: – odbijanje stare žbuke do ca. Sto-perimetarska izolacija (naknadna okomita izolacija izvana) – sanacijska žbuka: StoMurisol SP gruba/fina ili bijela – premaz: StoSil Color – gornja žbuka: StoSil AP K/R – evtl.

PROIZVODI STO – boja za pod: StoCryl BF 100 – vodeni lak: StoPox WL 100/200 72 . ili su opremljeni zagladenom betonskom površinom ili estrihom. U vecini slucajeva takvi podovi nisu prethodno obradeni.Sanacija podruma Podne površine po kojima se hoda SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Ovo oštecenje nastaje uglavnom u podrumskim prostorijama. te u servisnim radionicama. prostorijama za hobiste i slobodno vrijeme. kao i ona na vodenoj osnovi.. nastaju mrlje. Cišcenje površina je u pravilu moguce samo ograniceno. ostavama. Korištenjem se površina istire. Nakon duže uporabe trpi i vizualna pojava. koje se nedovoljno upijaju. Prolijevanje tekucina i sl. OTKLANJANJE ŠTETE – podlogu treba izbrusiti ili ispjeskariti – površinu premazati temeljnim premazom – završni premazi Zavisno od vrste opterecenja za ovu primjenu se nude završni premazi od epoksidne smole s akrilatnim vezivom. na podu se taloži prašina.

Uzrok je higroskopski prodor vlage zbog opterecenja sulfatom.Sanacija podruma Oštecenja od soli i vlage SCHADENSBILD OPIS ŠTETE Na zidovima su vidljivi prodori vlage i/ili izbijanja soli. OTKLANJANJE ŠTETE Kod prodora vlage na gradevinskim elementima u dodiru sa zemljom: – naknadna okomita izolacija izvana Zatim iznutra: – odbijanje stare žbuke do podrumskog stropa – izrada spojnica – suho cišcenje zida – špric – nanošenje sanacijske žbuke u jednom do dva sloja – završni premaz PROIZVODI STO – bitumenski gornji premaz: StoMurisol BD 1K evtl. Podrum je prvobitno korišten kao spremište za ugljen i od prelaska na moderne ogrjevne sustave promijenio se u klimatskom pogledu. Sto-perimetarska izolacija (naknadna okomita izolacija izvana) – sanacijska žbuka: StoMurisol SP gruba/fina ili bijela – premaz: StoSil Color – gornja žbuka: StoSil AP K/R 73 .

Koncertna dvorana „Vatroslav Lisinski“. Zagreb Sanacija i moderniziranje starih gradevina Primjerna rješenja Profiliranje u unutrašnjosti Oblikovanje u unutrašnjosti Oblikovanje stambenoga prostora 75 76 80 74 .

velikoj tlacnoj cvrstoci i lakoci rada. Bio prostor klasican. Ekonomicnost elemenata DecoArt jasna je: isporucuju se prefabricirani. Spada u kategoriju gradevinskih materijala B1 (teško zapaljiv) i ima mineralnu strukturu – za zdravo stanovanje. sokl letve i rasvjetni elementi. zrcala. a time i vrijeme i troškovi rada. Ako moramo poštivati uvjete zaštite spomenika. Po želji se izraduju i posebni elementi. rozete i kapiteli pojam kulture stanovanja sa stilom. No. ono što ove proizvode cini dizajnerskom alternativom. moderan ili avangardan: DecoArt podcrtava individualni karakter svakoga prostora. kutne letvice i rozete. Verotec DecoArt bez problema se dade integrirati u svaki ambijent. Verotec DecoArt izvanredno je pogodan za izradu dekorativnih elemenata: službena tijela za zaštitu spomenika bez ogranicenja priznaju elemente Verotec DecoArt.Profiliranje u unutrašnjosti Verotec DecoArt Ono što su graditelji naših secesijskih gradevina projektirali i izvodili s ljubavlju za detalje a što je kasnije cesto bilo žrtvovano racionalizmu ili prepušteno propadanju: obnova toga i ocuvanje za sadašnje i buduce naraštaje zadaca je od kulturnoga znacenja Tu spadaju i unutarnji prostori a u njima svakako dekorativni elementi koji od tih prostora cine reprezentativne umjetnine koje izražavaju životni osjecaj njihovih stanara. To vrijedi i za montažu: pomocu istemskoga ljepila elementi DecoArt brzo se i bez problema fiksiraju na zidove i stropove te se kombiniraju s postojecim elementima štukatura. nisu samo estetska nego i tehnicka svojstva. cime se štede zahtjevni radovi na proizvodnji i prilagodbi. 75 . Za unutarnje oblikovanje prostora Verotec DecoArt postoje mnogi dobri razlozi: Vec stoljecima su dekorativne letvice. pravokutni stupovi i pravokutni kapiteli kao i pravokutni sokli. Elementi Verotec DecoArt su: stropne i zidne letvice. ukrasni frizovi i istake. Kvalitetni materijal upecatljiv je po maloj težini.

povijesnim zadanostima i regionalnim osobitostima. Razne funkcije i namjene unutarnjega prostora igraju daljnju važnu ulogu u zadaci modernizacije i sanacije. Oblikovanje unutarnjega prostora Oblikovanje unutarnjih prostora slijedi varijabilne parametre. StoDesign u ostvarivanju tih zadaca racuna na partnersku suradnju sa svim sudionicima koji slijede slogan poduzeca „Graditi svjesno“. Mora se voditi racuna o duhu vremena. Mora se voditi racuna o duhu vremena. iOblikovanje unutarnjega prostora Oblikovanje unutarnjih prostora slijedi varijabilne parametre. Razne funkcije i namjene unutarnjega prostora igraju daljnju važnu ulogu u zadaci modernizacije i sanacije. StoDesign u ostvarivanju tih zadaca racuna na partnersku suradnju sa svim sudionicima koji slijede slogan poduzeca „Graditi svjesno“. individualnome ukusu. individualnome ukusu. povijesnim zadanostima i regionalnim osobitostima. Tu kao i vanjskome prostoru vrijedi povezivanje funkcionalnoga i estetskoga u skladnu cjelinu.Oblikovanje u unutrašnjosti Estetika i funkcionalnost U modernizaciji starih gradevina pored gradevinske i energetske sanacije fasada zgrade unutarnji prostor igra drugu veliku ulogu. 76 .

U raskošnim indijskim i arapskim gradevinama vapno i mramor koristili su se za oplemenjivanje zidnih i stropnih površina. 77 . sustav Sto-Akustik može upotrijebiti za stropove i zidove do površine od 200 m2. na kojima pociva Linea di Calce. Tako se npr. vapna i vode. Koristili su ih kao zaštitu od prevelikoga zagrijavanja zgrada. Komponente akusticnoga sustava reguliraju vrijeme reverberacije i reduciraju ometajuce šumove na minimum. I tu se pokazuje iznimna sloboda projektiranja i raznolikost mogucnosti koje nudi ovaj sustav. koje se vrlo raznoliko mogu medusobno kombinirati. kao i na njihovu psihu Veliki raspon oblikovanja koji omogucava sustav StoAkustik prelazi okvire ciste funkcionalnosti. postojbine mramora iz Carrare. Sirovine poput mramora. To pozitivno djeluje na sposobnost koncentracije ljudi koji borave u tako zašticenim prostorima.Oblikovanje u unutrašnjosti Oblikovati unutarnje prostore znaci oblikovati životne prostore. Tu se arhitektu projektantu otvara prostor kreativne slobode djelovanja. Akustika i dizajn Sustav Sto-Akustik svjesnom apsorpcijom ili ciljanom refleksijom zvucnih valova ostvaruje najbolje slušne uvjete u akusticnim prostorima. bile su poznate još prije više tisucljeca u staroj Grckoj i Egiptu. Linea di Calce Linea di Calce sastoji se od tri sistemska proizvoda i jedne sistemske dopune. a izradeni su od mineralnih sirovina bez otapala te su ekološki prihvatljivi i njima lako rade profesionalni obrtnici. I to bez ijedne dilatacije. kao gradevinski i ukrasni materijali. U novijoj povijesti ta je tehnika dalje razvijena i usavršena osobito na sjeveru Italije.

78 kolorita. Razrjeduje se s vodom. modelirane žbuke kao i svih dekorativnih staklenih tkanina. Za preradivanje grebane. funkcije zgrade (stambena/poslovna) itd. svilena mat nosiva pasta posebno istice bojane i efekt šljokice. 312 raznih mogucnosti. 78 . otporno na struganje po DIN 53 778. estetike i funkcije pokazat cemo na primjeru dvije moguce varijante. Robusno-rustikalnoj te laganoj i elegantnoj. za stubišta. žljebaste. Osobito pogodno za reprezentativne prostore ulaznih holova. PROIZVID StoLook Piccolo Dekorativna zidna i stropna obloga za unutarnje prostore. Transparentna. višebojni je zidni i stropni premaz za unutarnje prostore s posebnim optickim i mehanickim svojstvima. Za izbor tipa oblikovanja presudni su parametri poput intenziteta korištenja stubišta (malo/srednje/jako). Koje se mogucnosti tu nude glede atmosfere. svi koloriti mogu imati razlicite efektne šljokice. predsoblja itd. StoLook Piccolo može se nanositi prskanjem. Bez otapala. Blagoga mirisa. Otporno na ogrebotine i udarce.Oblikovanje u unutrašnjosti Stubišta REFERENTNI SCHADENSBILD OBJEKTI Prvi dojam pri ulasku u neki objekt odreduje stubište.

Nanosi se rucno ili strojno. Za prostore izložene velikim naprezanjima uz istodobne velike dekorativne zahtjeve. gipskartonske ploce itd. gipsanu žbuku. gipskartonske ploce) i na strukturiranim površinama. kao što su žbuke s organskim vezivima (npr. temeljnu žbuku. stubišta. ravne podloge. Za sve nosive. Ovisno nacinu primjene. Jednako tako StoLook Maximo može se postavljati na glatke površine (npr. glatke ili hrapave površine. PROIZVOD StoRoccolit Sitnozrnata šarena žbuka po DIN 18 558. Za ravne. StoDecolit K/R/MP) ili dekorativne staklene tkanine (StoTex). Fiziološki prihvatljiva. Razrjeduje se s vodom. dizala. 79 . Vrlo velika otpornost na trljanje i habanje. nosive. Reprezentativne površine. bez aromata i omekšivaca.Oblikovanje u unutrašnjosti Stubište REFERENTNI SCHADENSBILD OBJEKTI StoLook Maximo StoLook Maximo dekorativni je sustav zidnoga premaza za unutarnje prostore. mogu se individualno oblikovati ovim sustavom. mineralne i organske podloge. Za unutarnje radove. 12 boja. predsoblja itd. Karakteristike proizvoda: sitnozrnata šarena žbuka glatke površine.

U tu svrhu se na Marmorino po cijeloj površini u više slojeva tockasto nanese kit. transparentnost i sjajne boje kao i izvanredno glatka površina. zagladiti ili slobodno oblikovati alatima za modeliranje. Površina StoLook Fondo može se filcati.Oblikovanje stambenoga prostora Linea di Calce SCHADENSBILD PROIZVOD StoLook Marmorino Za polaganje klasicnom tehnikom pritiskivanja vapna i mramora. 80 . Zadnji sloj se Marmorino gladilicom zagladi da nastane površina visokoga sjaja. PROIZVOD StoLook Fondo Za pripremu podloge. Rezultat: Dojmljivo dubinsko djelovanje. StoLook Fondo može se koristiti i u kombinaciji s proizvodom StoLook Marmorino ili StoLook Lasura. Na taj se nacin dobiva mineralna površina prirodnoga izgleda oplemenjena s „Marmo nero“ (crni mramorni pijesak). Mješavina vapna i krupnijega bijeloga i crnoga mramornoga pijeska koristi se za poravnanje neravnih mineralnih podloga. Za kombiniranje.

mediteranski. tupferom ili navojima mogu se postici tipicne venecijanske ili toskanske površine. 81 .Oblikovanje stambenoga prostora Linea di Calce SCHADENSBILD PROIZVOD StoLook Effeto Za izradu plemenite i ekskluzivne površine. ugodno. Tehnikama nanošenja cetkom. StoLook Effetto postiže se kombinacijom mineralne mat površine i dodatka za prirodno svjetlucanje zlata. Fascinantno. valjkom. moguci su fascinantni opticki efekti. PROIZVOD StoLook Lasura Za lazurne tehnike na površinama obradenima sa StoLook Fondo. krpom. Ovisno o nacinu na koji pada svjetlo.

zahtijeva i specijalnu izobrazbu. To je do sada bilo strucno identifikacijski oslonac u podrucje restauratora. koje su izgradene od materijala na temelju tradiocionalni jedinstvenima. udovoljiti zahtjevima zaštite spomenika. Oni su odraz mjestima se medutim danas došlo do spoznaje. da se više ne može jamciti našeg kulturnog nasljeda i cine stvarna zaštita zgrada-zašticenih naše gradove nezamjenljivima i spomenika kulture. ali koji su zbog svog sastava. Na mnogim našem životu. ali i inovacijskih proizvoda podupire ovaj zahtjev i dokazuje uspjeh ovih napora. buduci da udio starih gradevina u ukupnom stanju stalno raste. da se najmoderniji know-how ujedini sa starinskom obrtnickom umjetnošcu. Enormni rast znanja o uzrocima oštecenja i njihovom kretanju. Danas se ocuvanja ovih kulturnih je prevelik broj štetnih tvari koje djeluju razlicito na površine i strukture. a sve više su izložene ugrožavanju zbog klimatsko-atmosferskih utjecaja. spomenika. Odreknemo li receptura i osnovnih materijala. U okviru razvoja ovih proizvoda tvrtki Sto AG je veoma važno. samo na taj nacin se ubuduce može osigurati znatno sustavnija i ucinkovitija prevencija oštecenja. Profesionalna razina restauratora nece sama moci savladati ovu zadacu. vratiti ih u prvobitno stanje. koji se izvana uopce ne razlikuju od prvobitno upotrijebljenih. Specijalizirani obrtnici uce se radu s ovim proizvodima i uvode u stare obrtnicke tehnike. Moderni gradevinski materijali za zaštitu spomenika Zato su stvoreni materijali. necemo uništiti Povijesne gradevine naših samo neponovljive vrijednosti. cije je znanje nezaobilazno kod strucne provedbe prikladnih mjera renoviranja.Zaštita spomenika Zaštita spomenika . ovisno o razlicitim gradevinskim materijalima. recepture i kemijskog djelovanja bitno otporniji na djelovanje i štetne utjecaje iz okoline. gradova i sela su Ovdje se trebaju koristiti i povijesni materijali.doprinos kulturi Restaurirati povijesne zgrade znaci. 82 . nego cemo izgubiti i naš vlastiti identitet. Veliki broj prokušanih.

vrsta Napomene Podloga žbuke fizikalno Upijanje Temperatura ? slabo upijajuca ? ne smrzava > 5°C ? normalno upijajuca ? normalna ? jako upijajuca ? zagrijana Napomena 83 .Popis za provjeru Ispitivanje podloge žbuke Objekt: Adresa: Datum/vrijeme: Sudionici Ispitivaci Izrada ponude do Dostava ponude do ? Investitor ? Arhitekt ? Nadzorni organ Preliminarni radovi Izvodac Podloga žbuke ? opeka ? siporeks ? plovucac ? vapnenacki pješcenjak ? beton ? kamen s cementnim vezivom ? Blähton druga podloga Podloga žbuke vizualno Površina ? cvrsta ? prašnjava ? glatka ? bez prašine ? hrapava ? trusi se ? premazana Premaz sa Cvjetanja.

soli Alge Plijesan (spore) Soli Ostalo ? ? ? ? ? ? ? ? Vlaga Kapilarna vlaga iz tla Zidna vlaga zbog pukotina Zidni prikljucci nisu nepropusno izvedeni Pomanjkanje izolacije Instalacija propušta ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Opcenito Pravilnost zida ? ? Stara gradnja Nosivo Nenosivo Bojano Nebojano Šupljine Bijelo rascvjetane površine Trusne površine Loše prianjanje ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 84 .Popis za provjeru Stanje površine Objekt: Adresa: Datum/vrijeme: Pukotine Pukotine od slijeganja Potisne pukotine Ostale Da ? ? ? Ne ? ? ? Cvjetanja.

.. neprianjajuce ............... uklanjanje gipsanoga morta .... ? ? Zidne materijali suhi ? ? Površine u ispravnom smjeru...... ? ? 85 ...... ? ? Grundiranje Površina koja je kredasta.... mahovina Da ? Ne ? Uklanjanje ostataka morta npr..... Udaljenost od Prljavština. liniji.......... pjeskovita............. vertikali .. ? ? Popuna žbuke ? ? Kapilarne vlage...... ? ? Kontinuirano otvorene spojnice morta zatvoriti Zidni materijali Ostaviti da se suši ? ? ? ? Grundiranje Prema preporuci proizvodaca ? ? Podloga žbuke stare gradnje Priprema Ukloniti event.Popis za provjeru Priprema podloge Objekt: Adresa: Datum/vrijeme: Podloga žbuke opcen... alge...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful