PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G.

MAN Capitolul I GENERALITAŢI

1. ANATOMIA PATOLOGICĂ ŞI PRACTICA MEDICALĂ Anatomia patologică reprezintă studiul modificărilor morfologice ale organelor în cursul proceselor patologice. Ea se bazează pe analiza celulelor şi a ţesuturilor prin diverse metode, în principal bazate pe analiza morfologică. Anatomia patologică are un scop diagnostic. Ea permite aprecierea prognosticului bolilor, evaluarea rezultatelor tratamentului şi o mai bună înţelegere a cauzelor şi mecanismelor bolilor. Demersul anatomiei patologice se bazează pe o analiză semiologică a cărei interpretare se sprijină pe un raţionament analog. Această analiză compară morfologia ţesuturilor normale cu cea a ţesuturilor patologice (afectate de boală). Diferenţa de aspect între Normal şi Patologic poartă numele de LEZIUNE. Leziunea este deci o alterare morfologică (cauză sau consecinţă a unui proces morbid) decelabil printr-un mijloc oarecare de observaţie (macroscopic respectiv microscopic). Această definiţie exclude modificările funcţionale ale normalului. O leziune elementară este o unitate lezională corespunzătoare alterării morfologice ale unei structuri considerate izolat. Asocierea leziunilor elementare realizează un ansamblu lezional sau o grupare de leziuni care permite formularea unui diagnostic. Aceste lezini anatomopatologice sunt confruntate cu datele clinicie: este vorba de corelaţia anatomo-clinică. Dialogul cu clinicianul este indispensabil pentru a permite o interpretare sintetică, care duce fie la un diagnostic de certitudine sau la unul de probabilitate, fie la un diagnostic incert. Buletinul anatomo-patologic descrie diferitele leziuni iar concluzia sa afirmă un diagnostic, sau propune o ipoteză diagnostică orientată prin intermediul datelor clinice. În anumite cazuri buletinul anatomo-patologic poate furniza indicaţii asupra potenţialului evolutiv al leziunilor şi permite orientarea prognosticului prin cunoaşterea cazurilor asemănătoare anterioare şi a evoluţiei lor. Marile clase de leziuni (leziunile fundamentale) sunt următoarele: procesul inflamator, tulburările circulatorii, distrofiile (tulburările de metabolism), procesul tumoral şi anomaliile congenitale. Înţelegerea cauzelor şi mecanismelor leziunilor fundamentale observate reprezintă scopul cercetării medicale aplicative. Astfel, anatomia patologică constituie o răspântie interactivă între: clinică, biologia medicală şi imagistica macro- şi microscopică, atât pentru diagnosticul bolilor cât şi pentru progresul continuu al cunoştiinţelor medicale.

1

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN 2. LOCUL ANATOMIEI PATOLOGICE ÎN CADRUL METODELOR DE DIAGNOSTIC (histopatologia şi citopatologia) 1. Demersul diagnostic Acesta urmează aceleaşi etape ca şi demersul clinic. Informaţiile clinice ţin loc de anamaneză, semiologia leziunilor celulare şi tisulare este echivalentul semnelor clinice. Anatomo-patologul trebuie să integreze ansamblul modificărilor morfologice observate şi al informaţiilor clinice într-un grup lezional cunoscut permiţând un diagnostic. 1. Materialul de studiu 1. Prelevările citologice: studiul citopatologic Recoltarea celulelor izolate poate constitui: - un examen de depistare, făcut de manieră sistematică în absenţa simptomelor, într-o populaţie particular susceptibilă de a fi atinsă de o afecţiune (mai ales tumorală), - un examen diagnostic, - o metodă de supraveghere post-terapeutică.

Recoltarea se realizează: - prin raclaj (frotiu) al unei mucoase (col uterin vagin) sau la nivelul pielii, - prin puncţionarea unui lichid normal sau patologic lichid cefalorahidian, sânge, ascită, lichid pleural) examinat după centrifugare, - prin recoltare a unui produs de secreţie, urină, lavaj bronhiolo-alveolar examinat după centrifugare, - pri citopuncţia, cu ac fin, a unui organ plin sau a unui chist, câteodată sub ghidaj (fie ecografic fie tomodensitometric). - prin apoziţia pe o lamă a unui fragment tisular înainte de fixarea sa.

2

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN 2. Prelevările tisulare: studiul histopatologic Biopsia reprezintă prelevarea unui fragment de ţesut de la o fiinţă vie. Ea permite examinarea unei părţi (biopsie parţială) sau a întregului (biopsie de exereză) unei leziuni. Ea este realizată: - sub control vizual, cu ajutorul bisturiului sau a diverselor pense, la suprafaţa corpului sau în cursul endoscopiilor (esofagiană, gastrică, bronşică, celioscopie etc.) - cu ajutorul acului (puncţie-biopsie) în organelle profunde: ea poae fi atunci dirijată sub control ecografic sau computer-tomografic. De obicei se însoţeşte de o recoltare de celule pentru examne citologic. Piesa operatorie este rezultatul unui act chirurgical cu rezecţia unuia sau mai multor orgae. Studiul său comportă un bilanţ macroscopic al leziunilor (număr, sediu, aspect) care pot face obiectul fotografiilor macroscopice şi realizarea prelevărilor necesare examenului icroscopic. Examenul extemporaneu este o tehnică rapidă care permite, în cursul unei interenţii chirurgicale, de a realiza un rezultat histopatologic în mai puţin de 20 de minute. El se fectuează prin congelarea unui fragment tisular, secţionare şi coloraţie simplificată. Este mai puţin precis decât tehnica histopatologică standard, cu care trebuie obligatoriu completat, după intervalul obişnuit de fixare şi după procedura de rutină (includere la parafină, secţionare, colorare HE). El este indicat atunci când rezltatul său poate modifica actul chirurgical (dimensiunea limitelor de exereză a unei tumori, determinarea gradului de infiltrare tumorală metastatică -de exemplu ganglionare- sau natura unei leziuni descoperite pe parcursul intervenţiei etc.) Autopsia (sau necropsia) este un examen efectuat la un pacient decedat (la cererea medicilor şi al familiei) pentru precizarea leziunilor responsabile de simptomele observate, pentru stabilirea cauzelor medicale imediate ale morţii şi pentru eventuala apreciere a efectului tratamentelor aplicate . Autopsia medico-legală este realizată de către un medic legist la cererea organelor judiciare. Prelevarea pieselor de la animale poate face obiectul studiilor de anatomie patologică, fie în medicina veterinară fie în cursul unor experimente care să modeleze patologia la om.

3

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN 2. Metode de studiu 3. Studiul citologic Fixarea celulelor etalate pe lame se face: - prin uscare în aer (ca d exemplu în tehnica hematologică), - prin vaporizarea unui spray, - prin imersia într-un fixator lichid (alcool-eter). Fixarea imediată, la momentul prelevării, este indispensabilă pentru prezervarea celulelor la care numai o bună conservare permite studiul citologic ulterior. Coloraţia lamelor se face: - prin tehnica May-Grunwald-Giemsa (MGG) utilizată în hematologie, - prin diverse asocieri de coloranţi nucleari şi citoplasmatici (Papanicolaou, Harris-Shorr), - eventual prin coloraţii speciale derivate din tehnicile histochimice utilizate în histopatologie, ca de exemplu tehnica PAS, coloraţia Gram, coloraţia Ziehl, impregnarea argentică Grocott etc (în determinarea agenţilor patogeni) sau prin tehnici imunohistochimice utilizând anticorpi marcaţi. 4. Studiul macroscopic al pieselor operatorii sau necroptice Este unul din timpii importanţi ai examenului anatomopatologic, care poate singur orienta către un anumit diagnostic. Examenul cu ochiul liber (macroscopic) al modificărilor tisulare şi viscerale (dimensiuni, greutate, culoare, formă, consistenţă etc.) necesită o bună cunoaştere a anatomiei şi se face în corelaţie cu informaţiile clinice. El permite aprecierea extinderii leziunilor şi ale eventualelor efecte terapeutice (de exemplu necroza secundară chimio- sau radioterapiei). Poate fi completată de alte tehnici: coloraţii macroscopice, fotografii, radiografii, injecţii vasculare etc.

4

într-un volum suficient de fixator (cel puţin de 10 x volumul piesei) într-un recipient suficient de mare pentru a nu deforma proba. Multiple secţiuni succesive pot fi realizate din acelaşi bloc (secţiuni seriate). Ea constă din confecţionarea unui bloc de parafină pentru fiecare probă în parte prin orientarea corespunzătoare a fragmentului pe direcţia secţiunii. voluminoase. Oricare ar fi fixatorul utilizat. MAN Studiul macroscopic permite. Coloraţia uzuală asociază totdeauna un colorant nuclear (hemateină. Această grosime permite luminii microscopului să traverseze proba şi evită suprapunerile celulare. . .Fixarea permite conservarea morfologică a structurilor tisulare şi celulare.Colorarea permite evidenţierea specifică a diferitelor structuri tisulare şi celulare. pot fi tăiate în bucăţi. la acestea se 5 . Secţiunea este depusă şi lipită pe o lamă de sticlă.Incluzia în parafină necesită o etapă de înfăşurare prealabilă prin trecerea fiecărei probe printr-o serie de solvenţi care le deshidratează (şi dizolvă grăsimile intratisulare) permiţând impregnarea parafinei în ţesut. Nu este realizabil decât după mai multe etape: . prelevările tisulare orientate. în vederea examenului microscopic.prelevări pentru tehnici speciale: congelare. eritrozină). 5. Fixatorii cei mai utilizaţi sunt formolul şi lichidul Bouin (amestec picro-formol). fixare adaptată microscopiei electronice. adaptate problemelor diagnostice previzionate.Secţionarea cupelor din blocul de parafină la microtom permite realizarea unor secţiuni fine de 3-5 microni grosime pentru fiecare probă. Înaintea fixării ţesuturilor se poate proceda la: .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. fixarea trebuie să se facă precoce. Organele goale sunt în prealabil deschise şi spălate. hematoxilină) şi unul citoplasmatic (eozină. . .MIHAI G. citogenetica etc. Studiul în microscopia optică Examenul la microscopul optic este indispensabil înaintea oricărei alte tehnici mai complexe. organele pline. trecerea pe medii de cultură celulare.apoziţiile pe o lamă care permit un studiu citopatologic.

. dimensiunea probei: anumite piese operatorii necesită 2-3 zile de fixare. b.MIHAI G.granulele de sercreţie neuroendocrină: impregnare argentică Grimelius. care impune scurtarea la maxim a diferitelor etape ale tehnicii. natura probei: necesitatea decalcifierii prealabile a ţesuturilor osoase sau calcificate.melanina: impregnare argentică Fontana.mucina: PAS.fibrele de colagen: puse în evidenţă prin coloraţiile tricrome şi mai specific prin roşul Sirius. . 6 . urgenţa anumitor diagnostice. tioflavina examinată în lumina ultravioletă. d. Tehnici particulare Poate fi vorba de coloraţii speciale. albastru Alcian. . făcute pe secţiuni obţinute după includerea la parafină şi care pun în evidenţă: . dar de fapt este foarte variabilă în funcţie de:: a. violet de Paris etc.fibrele de reticulină: impregnare argentică. coloraţiile speciale. . . 6. . Examinarea la microscop se face după montarea peparatului sub lamelă (ceea ce permite conservarea ulterioară a lamelor – timp de cel puţin 30 de ani conform legislaţiei în vigoare).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.Durata minimală a tehnicii este de 2-3 zile. . c. .membranele bazale: PAS (Periodic Acid Schiff). pot dura mai multe zile.fierul: coloraţia Perls. necesare pentru cazuri frecevente.amiloidul: roşu de Congo. .glicogenul: PAS.fibrele elastice: orceină. MAN adaugă adesea un colorant al ţesutului conjunctiv (safranina) ceea ce realizează coloraţie tricromă. .

Evitând fixarea ţesuturilor şi includerea sa în parafină. virusul hepatitic B (orceină modificată după Shikata). Cercetarea altor elemente poate necesita tehnici diferite: .agenţi infecţioşi: germeni (coloraţie Gram). birefringenţa din amiloidoză şi în lumină ultravioletă). După secţionare şi colorare.Se foloseşte de asemenea examinarea în lumină polarizată (pusă în evidenţă de corpi străini birefringenţi.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.utilizarea fixatorilor particulari: AFA. 7 . glutaraldehida (ultrastructura) .MIHAI G. Această tehnică permite realizarea examenelor extemporanee per-operatorii. ciuperci (PAS.secţiuni la gheaţă: sunt cupe de ţesut prospăt congelate realizate pe un microtom răcit la -20°C (criostat).Coloraţia albastru de toluidină este utilizată pe cupe de examene extemporanee şi pe cupe semifine (incluzii în răşină pentru microscopia electronică). . . lamele sunt observate direct (fără a fi montate). PCR) deoarece congelarea ţesuturilor permite conservarea integrităţii situsurilor antigenice şi a acizilor nucleici. auramina examinată în lumină ultravioletă. impregnare argentică Grocott). bacilli tuberculoşi (coloraţia Ziehl). MAN . tehnica extemporanee poate fi folosită şi la: punerea în evidenţă a grăsimilor (pe care am văzut că solvenţii necesari includerii la parafină le dizolvă) studiul histo-enzimologic (patologie musculară) evidenţierea depozitelor extracelulare ale imunoglobulinelor şi a complementului (biopsii renale sau cutanate) anumite studii imunohistochimice şi de biologie moleculară (hibridizarea in situu.

neurofilamente (neuroni). permiţând aprecierea activităţii proliferative a tumorilor maligne .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. virusul Ebstein Barr. de tipul cancerului mamar. nefixate.prognosticul: există Ac dirijaţi contra proteinelor nucleare exprimate în timpul proliferării celulare. celule neuroendocrine (cromogranină) un antigen specific de organ (antigenul prostatic-specific PSA) un agent infecţios (virus citomegalic.diagnostic care uşurează identificarea şi clasificarea tumorilor. congelate prin imersie în azot lichid). pe cupă histologică. (antigen pan leucocitar). Aceste tehnici sunt efectuate pe cupe de parafină sau de congelare (la criostat. somatostatina. VIP) . rezultând o coloraţie uşor de urmărit la microscopul optic în lumină albă şi ultravioletă. insulina.MIHAI G. MAN Imunohistochimia permite identificarea “in situ”. gliofilamente (celule gliale). herpesvirus. graţie anticorpilor dirijaţi contra: filamentelor intermediare: vimentina ( celule mezenchimale şi sanguine). desmină (celule musculare striate) un tip celular: celula limfoidă. Aplicaţiile 8 . a unui antigen celular şi tisular. keratinele (celule epiteliale). plecând de la piese proaspete. Interesul imunohistochimiei este: . toxoplasma et. Această tehnică este bazată pe o reacţie specifică antigen-anticorp utilizând anticorpi mono. celule endoteliale.) o secreţie hormonală precisă (tiroglobulina. Microscopia electronică se face după fixarea unor foarte mici fragmente (mai puţin de un mm) în glutaraldehidă. pneumocystis Carinii.terapeutic: Ac anti-receptori estrogenici şi progesteronici permit studul caracterului hormonosensibil a anumitor tumori maligne. gastrina serotonina. papilomavirus.sau policlonali conjugaţi cu o substanţă fluorescentă sau cu o enzimă care reacţionează cu substratul său.

REMARCI Tehnicile complementare sunt costisitoare în timp şi bani. simptomatologie. necesitând o cooperare bună intre clinician şi anatomopatolog. MAN sale sunt limitate la studiul anumitor patologii (boli neuromusculare.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Confruntările anatomo-clinice sunt indispensabile pentru a conduce la diagnosticul cel mai precis. patologie renală. Cauze de eroare pot exista (prelevare insuficientă sau de proastă calitate. 9 .MIHAI G. pentru interpretarea cea mai précis-posibilă a secţiunilor şi formularea diagnosticului. 3. analiză morfologică inexactă). anumite patologii legate de suprasolicitare şi stress). defecte de fixare. antecedente. Utilizarea lor trebuie să fie selectivă şi justificată. sex. tumor slab diferenţiate. Ele trebuie cunoscute clinicianului. tip şi sediu al prelevării etc. tratamente. În măsura în care diagnosticul unui mare număr de afecţiuni se bazează pe examenul histopatologic patologul are nevoie de informaţii clinice detaliate: vârstă.

Microscopic.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. există o vasodilataţie şi o turgescenţă endotelială.MIHAI G. Tipul este cel întâlnit în exantemul din bolile infecţioase (pete roşii care dispar la vitropresiune).) Aspect morfopatologic Congestia activă se traduce prin roşeată şi o creştere a temperaturii locale. este congestia activă . cât şi răsunetul lor asupra viscerelor. Se cunoaşte rolul acestora în mecanismele de reparaţie tisulară (aplicaţia practică este simpatectomia pentru cicatrizarea 10 . MAN Capitolul. tiroida hiperactivă din boala Basedow etc. deci metabolismul celulelor şi multiplicarea lor. CONGESTIA Este creşterea cantităţii de sânge conţinută în vasele unui organ sau ţesut. hormoni . Această creştere rezultă: . Congestia activă Cauze Toţi factorii ce provoacă o vasodilataţie arterială reprezintă cauze ale congestiei active .dintr-un aflux exagerat de sânge arterial.toxine microbiene.dintr-un obstacol în calea întoarcerii venoase. este congestia pasivă sau staza. Consecinţe Hipetermia accentuează aportul materiilor nutritive şi a oxigenului.II PATOLOGIE VASCULARĂ (I) Patologia vasculară cuprinde leziunile sau modificările funcţionale ale vaselor şi inimii.factori nervoşi Congestia activă poate fi legată de o hiperactivitate funcţională (muşchii sportivului.

Cauze Congestia pasivă se poate datora: . Congestia pasivă Are consecinţe mult mai grave.în sindroamele grave ale bolilor infecţioase (hemoragie prin eritrodiapedeză. alveolită hemoragică) . Aspect morfologic Caracterele congestiei pasive o disting clar de congestia activă: răceală a zonei.când antrenează o decalcifiere osoasă după traumatisme locale (algodistrofie).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Consecinţe 11 .unui obstacol mecanic pe circulaţia de retur compresie prin tumoră.MIHAI G.în cursul edemelor simple sau alergice (edemul Quincke) . adesea tumefacţie datorită edemelor de stază. tentă albăstrie sau roşu-violacee a organelor interesate (cianoză).în cazul cardiopatiilor stenoză mitrală antrenând o stază în circulaţia pulmonară insuficienţa cadiacă dreaptă. . Vasodilataţia poate avea şi consecinţe defavorabile . printr-un uter gravid obstrucţie venoasă printr-o tromboză altrarea peretelui venos: insuficienţă valvulară a varicelor (congestie pasivă localizată sau regională). purpură. responsabilă de o congestie pasivă periferică (congestie pasivă sistemică). MAN plăgilor atone).

Ficatul cardiac acut rapid mortal reprezintă o variantă anatomică. Extinderea acestor leziuni depinde de intensitatea stazei. MAN Încetinirea curentului venos antreează o insuficienţă de aport de oxigen sau hipoxie.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. atrofie cutanată în caz de varice) şi în majoritatea leziunilor de necroză. Steatoza se poate asocia şi ea acestor leziuni.MIHAI G. dar niciodată o ciroză adevărată. Macroscopic. Plămânul de stază 12 . ficatul este hipertrofiat. Staza venoasă poate antrena alterări parenchimatoase (steatoză hepatică. Suprafaţa de secţiune prezintă o alternanţă de zone roşu-închise. Compresiunea sa prin peretele abdominal antrenează o turgescenţă a jugularelor (reflux hepato-jugular). O obstrucţie suficient de brutală a venei cave inferioare sau o înceinire bruscă a curentului circulator antrenează o hemoragie întinsă şi o necroză parenchimatoasă masivă. centrate de vene centrolobulare şi de zone mai clare: este ficatul muscad. aceste focare hemoragice conflueză apoi cu cele ale lobulilor vecini şi se însoţesc de necroză a hepatocitelor. prin leziunile endoteliale secundare hipoxiei. Într-un stadiu tardiv poate surveni scleroza centrolobulară. Exemple Ficatul cardiac Este consecinţa unei insuficienţe cardiace. Pe secţiune se scurge sânge negricios din venele suprahepatice beante. La început limitate la zona centrolobulară. caracterizată prin rapiditatea constituirii leziunilor şi prin intensitatea lor extremă. în particular în venele suprahepatice. În ficatul cardiac cu evoluţie progresivă ficatul este clinic mărit de volum şi sensibil. care antrenează o congestie în sistemul cavei inferioare. Microscopic. creşterea presiunii venoase se repercutează prin venele supra-hepatice până la nivelul lobulilor şi determină abordul unei dilataţii a venulelor hepatice şi a sinusoidelor. El rezultă din hipertensiunea din atriul drept. apoi a focarelor de hemoragie. Nu rămâne decât o mică bandă de parenchim în jurul spaţiilor porte: este lobulul invertit. roşu închis. Edemul de stază sau transsudatul este datorat hipertensiunii venoase şi modificărilor permeabilităţii capilare.

Microscopic. uscat. cavităţile alveolare conţin edem. format dintr-o reţea fibrinoasă inserând elementele figurate ale sângelui. El nu se formează decât după injectarea accidentală sau experimentală a unei substanţe coagulante (sânge heterolog. Rezultatul trombozei este trombul. a) În funcţie de structura sa microscopică se disting trei varietăţi: . alveolele sunt pline de lichid de edem şi de hematii. vene. Este un cheag de coagulare. MAN Se datorează unei insuficienţe cardiace stângi (stenoza aortică sau mitrală) care antrenează o hipertensiune sanguină în plămâni.Trombul roşu este frecvent. albicios. Este aspectul de induraţie brună. Macroscopic. el se observă în capilare şi în arterele mici. la locul de implantare a cheagului. hemoragie şi macrofage încărcate de hemosiderină: sunt “celulele cardiace”. Aspectul morfologic al trombului Macroscopic trombul este ferm. Rezultă o dilatare capilară şi un transsudat. Este un cheag de conglutinare. În faza acută. În cazul unei evoluţii prelungite plămânii devin voluminoşi. . eter) sau toxice (venin de şarpe). Este format din trei porţiuni: capul. este un cheag identic cu cel obţinut prin coagularea bruscă a sângelui in vitro. capilare sau cavităţi cardiace) în timpul vieţii. plămânii au o tentă roşu-negricioasă pe secţiune.Trombul mixt este mai frecvent. TROMBOZA Se numeşte tromboză coagularea sângelui în cavităţile vasculare (artere. excepţional. aderent (ceea ce îl diferenţiază de cheagul post-mortem).MIHAI G. e format din plachete conglutinate 13 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Această definiţie elimină cheagurile post-mortem şi cheagurile de hemostză extravasculară. .Trombul roşu. format din plachete sanguine şi fibrină. de culoare roşie cu tendinţă la brună. Totdeauna mic. Staza prelungită antrenează fibroza pereţilor alveolari şi o hipertensiune alveolară.

datorat infectării primitive sau secundare a cheagului de către germeni. este formată dintr-o alternanţă din zone albe şi roşii datorate tulburenţei circulatorii antrenată de tromboză. celulele conjunctive al intimei.tromb aortic pe o ulceraţie aterosclerotică. cărora le obstruează lumenul. Zonele albe sunt cheaguri de conglutinare plachetară şi fibrinoasă. histiocite şi fibroblaste. Din momentul formării cheagului. stratificată. . MAN corpul. în ţestul conjunctiv neoformat. Acest tip de ramolisment este frecvent în trombozele atriale. antrenează o dezintegrare a trombului şi uneori o embolie septică. Trombul parietal apare în zone cu circulaţie sanguină rapidă: artere mari. funcţionale şi asigură o repermeabilizare parţială a zonei trombozate.tromb valvular în cadrul unei endocardite . se disting trombi parietali şi obliteranţi. Mobilizarea cheagului este accidentul evolutiv major şi antrenează 14 . Ele induc formarea de fibre de collagen. este formată exclusiv dintr-un cheag de coagulare. apare în acelaşi timp o împingere a vascularizaţiei ce trimite capilarele de-a lungul mediei. b) În funcţie de topografie. Trombul obliterant este localizat în vasele mici şi mai ales în vene. Zonele roşii sunt formate dintr-un coagul fibrino-cruoric. Ramolismentul puriform se observă în trombii voluminoşi. Aceştia lichefiază fibrina graţie enzimelor lor proteolitice. Cheagul se transformă în lichid gălbui vâscos.trombul mural aflat în contact cu zona de infarct miocardic . roşie.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. care înlocuiesc reţeaua de fibrină. coada. Ramolismentul purulent. se mobilizează penetrând reţeaua de fibrină şi se multiplică. în cazuri rare. inimă. ce aminteşte aspectul puroiului. bogaţi în leucocite. El nu este implantat decât pe o porţiune a circumferinţei vasului căruia îi îngustează lumenul. parte intermediară. Aceste vase de neoformaţie pot fi. Ea prelungeşte trombul pe o lungime mai mare sau mai mică. dar fără piocite. Eoluţia anatomică a unui tromb Organizarea trombului este evoluţia obişnuită. Pornind de la vasa vasorum.MIHAI G.

excepţională. mezenterice). . porte. unei compresiuni vasculare. Cauzele trombozelor Factorul determinant este alterarea traumatică sau inflamatorie a peretelui vascular (placa de aterom.generale : embolia. sau unei dilataţii venoase cu insuficienţă valvulară consecutivă (varice). Varietăti topografice de tromboze tromboza venoasă E situată mai ales la membrele inferioare. Ea se daorează imobilizării prelungite la pat. mai frecventă în coronare şi arterele cerebrale. Calcificarea este şi ea posibilă (în cazul varicelor). sau unei insuficienţe ventriculare drepte. -regimul de curgere turbionară a sângelui. Este larg răspândită. endarterită). complicaţiile trombozelor profunde (tromboza portală). hemoconcentraţie. leziuni de arterită sau feblită). observat de exemplu în cazul anevrismelor. thromboza arterială Se datorează leziunilor parietale importante (aterom. hiperplachetoză. leziunile trofice. .sindroamele de hipervâscozitate sanguină (anemii hemolitice. poliglobulie.sau urokinază. care explică frecvenţa trombozelor venoase (arterele au o circulaţie mai rapidă).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G. Liza spontană a cheagului. care antrenează o modificare a regimului circulator şi favorizează conglutinarea plachetelor sanguine. MAN embolia. Liza terapeutică este obţinută prin strepto. hiperlipemie şi anumite procese inflamatoare sau imunologice). Consecinţele sale sunt infarctul şi gangrena. gamapatii. crioglobulinemie. medicale. s-ar datora fibrinolizei. dar şi în venele profunde (pelvine. Consecinţele sunt: . Cauzele sale sunt variate: obstetricale. Factorii favorizanţi sunt: . 15 . chirurgicale.locale : edemul.încetinirea circulaţiei (sludge). în varice sau pe o placă de aterom.

leucemiilor.tromboza atriului stâng în cursul stenozei mitrale (pseudomixom) . există multiplii trombi fibrino-palchetari în arteriole. fără cauză locală evidentă. în cursul accidentelor obstetricale. adică a tombocitelor. MAN tromboza cardiacă . cu accidente hemoragice şi fibrinoliză.trombul mural în contact cu un infarct miocardic . septicemiilor.tromboza vasculară a endocarditelor. coagularea vasculară diseminată-CID Este formarea de multiple tromboze în vasele patului capilar. emboliilor grase. venule şi capilare. 16 . microangiopatiilor. morfologic normale. Ea se însoţeşte de un sindrom de consum al factorilor de coagulare (coagulopatie de consum).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. fibrinogenului etc. Microscopic.MIHAI G.

Poate fi vorba de un tromb mural dezvoltat într-un ventricul stâng pe un infarct miocardic.precoce când este puţin aderent .câteodată aortic . Diferite tipuri de emboli Trombi (cheag sanguin fibrinocruoric) Eprezintă 95% din emboli. micul bazin) cu răsunet pulmonar . în funcţie de natura şi sediul emboliei.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Embolii de altă natură Sunt mai rare 17 .rareori arterial periferic. deoarece trombozele sunt lent eolutive şi adesea organizate .secundar. periferice sau viscerale. în marea circulaţie. El poate fi mobilizat: . Emboliile se datorează unor mecanisme variate şi pot avea consecinţe dramatice. în zilele 5-10. fie de o tromoboză a atriului stâng deasupra unei stenoze mitrale. Punctul său de plecare este: . El este reprezentat cel mai adesea de un cheag sanguin. Corpul străin se cheamă embol.câteodată cardiac. Emboliile sut atunci arteriale. MAN Capitolul III PATOLOGIE VASCULARĂ (II) EMBOLIA Embolia este migrarea intravasculară a unui corp străin urmată de oprirea sa bruscă într-un vas al cărui calibru este insuficient pentru a-l lăsa să treacă.cel mai adesea venos (membre inferioare. prin fistulă purulentă. sau de o vegetaţie valvulară pe fond de endocardită.MIHAI G.

el atinge inima dreaptă.embolii ateromatoase. conseciţele generale Sunt mai ales datorate emboliilor pulmonare: moarte subită.embolii lipidice (grase). Căi de diseminare Embolul parcurge de obicei direcţia curentului sanguin.embolii parazitare. accidente de scufundare) .MIHAI G. 18 .embolii microbiene (septicopioemii.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. aflate la originea metastazelor . MAN .legate de naura embolului un embol septic antrenează un abces metastatic sau un anevrism prin liză microbiană a peretelui vascular un embol neoplazic poate fi la originea unei metastaze tumorale. abcese) .celule canceroase. după injecţia de substanţe uleioase pe cale endovenoasă .embolii gazoase. Consecinţele emboliilor consecinţelor locale sunt: : . Detaşat dintrun tromb venos periferic. apoi artera pulmonară. pornind de la o placă aterosclerotică ulcerată . dar şi prin emboli numeroşi de talie mică.perturbări circulatorii legate de obstrucţia vasculară (cel mai frecvent infarcte) . Embolul format în inima dreaptă sau în aortă se opreşte într-un trunchi arterial din marea circulaţie. din cursul unei rupturi vasculare sau după decompresiune bruscă (boala chesonierilor. unde se opreşte. prin embolie masivă. excepţionale.embolii ale măduvei osoase după fracturi sau intervenţii ortopedice. în trunchiul sau în ramificaţia intraparenchimatoasă. sau după manevre de masaj cardiac .

fibrinocruorică sau nu Cauzele generale sunt hipoxia. Principlalele sale cauze locale sunt: .de intensitatea şi durata ischemiei De exemplu. Răsunetul unei ischemii asupra organismului depinde: .tromboza. Aceasta nu este totuşi constantă.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.prelungită provocând un infarct miocardic.de posibilitatea unei circulaţii compensatorii .tromboza . vine din verbul infarcir. Cauze Cauzele locale ale obstrucţiei arteriale sunt mai ales: . adesea asociată leziunilor aterosclerotice . INFARCTUL Acest termen creat de Laennec pentru descrierea unei leziuni pulmonare.de sensibilitatea ţesutului . leziunile coronare pot antrena o ischemie: . Consecinţa sa cea mai gravă este necroza tisulară. 19 .MIHAI G.de rapiditatea instalării sale . cu sau fără infiltrare hemoragică”.pasageră traduse prin angină pectorală .stenoza arterială (a carotidei interne). MAN ISCHEMIA Este termenul fiziopatologic care desemnează o diminuare a aportului sanguin arterial într-u teritoriu al oragaismului. Necroza ischemică (sau de coagulare) este necroza tisulară datorită unei opriri totale sau unei diminuări a circulaţiei arteriale. a umple de sânge.embolia.embolia (embolia arterei sylviene duce la un ramolisment cerebral) . Principala sa cauză generală este starea de şoc cu scăderea debitului cardiac. şocul hipovolemic. Actuamente este definit ca fiind "un focar circumscris de necroză ischemică datorită unei obliterări arteriale (sau unei insuficeinţe circulatorii).

Alte exemple de infarct alb Ele pot interesa: .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.macroscopic. traduse prin apariţia unui lizereu congestiv.MIHAI G. Infarctul renal Este un exemplu tipic şi frecvent de infarct alb.microscopic.splina . Pornind de la această zonă congestivă.encefalul 20 . adesea intens colorate de către eozină. necroza de coagulare se caracterizează prin conservarea arhitecturii tisulare.roşu (hemoragic) când necroza este infiltrată cu sânge. Este albgălbui. Infarctul alb Este un teritoriu de necroză exsanguinat datorită obliterării unei artere terminale. există o zonă triunghiulară cu baza la corticală şi vârful către hil. . cu conservarea contururilor tisulare. ca de exemplu în rinichi sau în splină. polimorfonuclearele (PMN) şi macrofagele migrează către zona necrozată pe care o invadează.alb (anemic) când zona necrozată este exsanguinată . pierderea colorabilităţii nucleiloor. vizibil uneori macroscopic. Ea duce la formarea unei cicatrici retractile. Evoluţia se face în mod normal către organizarea conjunctivă. faţă de care se delimitează tranşant prin culoarea sa caracteristică. MAN Diferite tipuri de infarct Infarctul poate fi : . . omogenitatea citoplasmei. În ţesutul sănătos din jurul infarctului există o congestie capilară şi o eritrodiapedeză. uscat. E vorba de o necroză de coagulare. după resorbţia materialului necrozat. bine delimitat de parenchimul sănătos.

Resorbţia începe către ziua a 7-a. MAN extremităţile (gangrena) Infarctul roşu Este un focar de necroză ischemică în care apare consecutiv o inundare sanguină.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. foarte dens. .prin fenomen reflex deschiderea anastomozelor (şunturilor) normal inchise între artera bronşică pe de o parte şi artera şi vena pulmonară pe de altă parte. . cu apariţia unui granulom inflamator şi organizarea conjunctivă care evoluează către apariţia unei cicatrici fibroase. După 48 de ore aspectul caracteristic este cel al unui focar roşu-negricios.macroscopic. lumenele alveolare sunt invadate de un infiltrat hemoragic. la început există un focar roşucongestiv. sau triunghiular dacă e situat în plin parnchim pleural (comparat cu o “trufă”).MIHAI G. Obstrucţia arterei pulmonare provoacă: .microscopic. cu baza la pleură (dacă este periferic). necroza de coagulare distruge ţesutul pulmonar cu conservarea desenului reţelei alveolare. slab delimitat. retractate. de consistenţă suficient de fermă. Secundar. O complicaţie fecventă este suprainfecţia. Rezultatul imediat este o anoxie şi o necroză ischemică a cavităţilor alveolare . 21 . care realizează aspectul infarctului supurat. Infarctul pulmonar Este un infarct roşu prin embolia sau tromboza unei artere pulmonare.prin iritarea plexurilor neurovegetative ale peretelui său o vasoconstricţie arteriolară. adesea pigmentate cu hemosiderină. provenind de la o circulaţie anastomotică.

Infarctul miocardic În mod particular important prin marea sa frecvenţă şi gravitate. Macroscopic. ferm şi neted. asociată cu deschiderea anastomozelor. insuficienţă cardiacă. Infarctele venticulare drepte sunt excepţionale. 22 . permite inundarea cu sânge a teritoriului necrozat.locale.Infarctul de miocard nu e vizibil nici macroscopic nici la microscopul optic mai devreme de 24 de ore. însoţit de o interesare triunghiulară a mezenterului şi de o reacţie peritoneală serosanguinolentă. tulburări de ritm.la pacienţii cu insuficienţă cardiacă. infarctul de miocard. Extensia în grosimea peretelui ventricular este variabilă. tromboza parietală. închis.infarctul intestinal este datorat cel mai adesea unei obstrucţii ateromatoase a arterei mezenterice superioare sau a ostiumului ei. anterioare. anteroseptale sau posterioare. permiţând a se face distincţia între infarcte sub-endocardice. Dimensiunea infarctului e prin definiţie egală sau mai mare de 2 cm2. Morfopatologie . Alte infarcte viscerale sunt roşii. E vorba cel mai frecvent de infarcte ventriculare stângi.infarctul cerebral poate fi hemoragic . MAN Anoxia celulelor endoteliale ale capilarelor alveolare antrenează o vasodilataţie reflexă. segmentul interesat capătă forma unui burjon violaceu.embolia (pornind de la un tromb mural). renal sau splenic sunt câteodată transformate din infarcte albe în roşii datorită stazei .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Topografia sa este deteminată de sediul obstrucţiei vasculare. Aceasta. ruptura peretelui sau a unui pilier. sub-epicardice sau transmurale. Este vorba cel mai adesea de inarcte albe. anevrismul ventricular .MIHAI G. în mod constant sau nu . Complicaţiile infarctului miocardic sunt: . el se datorează cel mai des aterosclerozei coronariene.

macroscopic. INFARCTIZAREA HEMORAGICĂ Este o necroză de tip hemoragic consecuivă unei obstrucţii venoase. câteodată mutilant.Infarctul constituit e vizibil după 48 de ore. cicatrice fibroasă. edem.MIHAI G.histologic. aflux de PMN şi câteodată eritrodiapedeză. . mai pal sau mai brun.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. intestin. dispariţia striaţiilor şi nuclei picnotici) fie necroză de lichefaţie (balonizarea fibrelor miocardice). este caracterizat de o necroză a fibrelor miocardice. organizarea ţesutului cojunctiv duce la o fibroză depopulată de infiltrat inflamator şi cu dispariţia fibrelor miocardice. . Această cicatrice fibroasă paote fi reponsabilă de micşorarea grosimii peretelui miocardic şi poate antrena o ectazie (anevrism) de ventricul stâng. . pornind din săptămâna a 2-a. testicul). . cu dispariţia aspectului fasciculat al miocardului normal. APOPLEXIA 23 . congestie. uneori mărginit de un picheteu hemoragic. intensitatea infiltratului polinuclear poate fi responsabilă de liza celulară şi de dezintegrarea focarului de necroză putând antrena o ruptură cardiacă. histologice şi evolutive sunt acelea ale unui infarct roşu. Ea se observă în numeroase organe (pulmon. fie necroză de coagulare (fibre miocardice mai eozinofilice. splină. focar albicios.Evoluţia infarctului se face. Această necroză se însoţeşte de o reacţie inflamatorie interstiţială. către cicatrizare: . apare sub forma unui focar slab delimitat. Carateristicile sale macroscopice.macroscopic. Exemplul cel mai frecvent este infarctizarea hemoragică intestinală prin tromboză a venei mezenterice. rinichi. omogen. de consistenţă moale. MAN Modificările sunt enzimatice şi ultrastructurale în această perioadă. .microscopic. indurat. În anumite cazuri. după deterjarea fibrelor necrozate.

cu sau fără necroză. Ea poate: . HEMORRAGIA Este ieşirea sângelui în afara lumenului vascular.echimozele. colecţii sanguine importante. formată din mici pete hemoragice. prin intermediul unei reacţii inflamatorii.externă . caractersitică perioadei ovulare.apare fără soluţie de continuitate a peretelui capilar.fi datorată unei rupturi vasculare. formată printr-un aflux de polinucleare şi are loc în câteva ore. peteşii mai întinse .în aparatul genital feminin. pe piele. sau intra-cavitară. Această leziune se observă principal în perioada de activitate funcţională: . MAN Este un focar de infiltraţie hemoragică. Aceasta este o inflamaţie acută.internă: tisulară. seroase . sau în anumite inflamaţii hemoragice. în caz de stază circulatorie importantă.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.purpura. mici hemoragii de talie variată ale pielii şi mucoaselor . 24 . După câteva zile. fără obliterarea sau lezarea vasculară. cu atât mai lentă cu cât hemoragia este mai întinsă.în pancres.MIHAI G.peteşii.hematoamele. în cursul digestiei . Ea poate fi: . distrucţia hematiilor eliberează hemosiderina care este fagocitată de căte macrofage sau apare sub formă liberă în ţesuturi. punctiforme. prin eritrodiapedeză. Evoluţia unei hemoragii tisulare se face în mod normal către resorbţie. traumatică sau spontană (prin creşterea butală a presiunii arteriale într-un vas cu perete lezat) . mucoase. Hemoragiile tisulare realizează: . Este apoplexia tubo-ovariană. prin perturbarea circulaţiei funcţionale. interstiţială.

exulceraţii hemoragice net delimitate (ulcer de stres). Celulele epiteliale se 25 .închistarea unui hematom important printr-o scleroză periferică (chist hematic) .prin pierdere de lichid extracelular (arsuri întinse) .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. necroză tubulară acută cu ruptura membranei bazale a tubilor renali şi edem interstiţial.formarea unei cicatrici fibroase.suprainfecţie prin diverşi germeni.MIHAI G. ŞOCUL Este o stare de deficit circulator acut antrenând o proastă irigaţie sanguină a ţesuturilor şi conducând rapid la o anoxie tisulară. Toate aceste forme etiologice au în comun proprietatea şocului de reducere brutală a volumului de sânge circulant prin diminuarea: . cauză a hemoragiilor digestive .hemoragic .în rinichi.operator . care provoacă o anoxie sau cel puţin o hipoxie rapidă: . MAN Alte posibiliăţi evolutive sunt: . de hemosiderină. Această fibroză poate conţine şi calciu (noduli sidero-calcari). După circumstanţele etiologice se disting următoarele forme de şoc: .toxic.infecţios .returului venos la inima dreaptă (şocul hipovolemic) . pigmentate. dând naştere la abcese cu centru hemoragic.debitului cardiac stâng. Consecinţele viscerale ale şocului rezultă dintr-o jenă a irigaţiei normale tisulare.în somac şi intestin. .traumatic .cardiac .

Ele se pot însoţi de leziuni de coagulare intravasculară diseminată însoţite de edem şi/sau hemoragie. 26 . MAN necrozează şi descuamează formând cilindrii granuloşi şi pigmentaţi de hemolobină dezintegrată .în encefal.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G. leziuni de ischemie tranzitorie regresivă sau definitivă.

phénomènes locaux dont rend compte l'étude d'un fragment tissulaire . MAN Chapitre IV GENERALITES SUR LE PROCESSUS INFLAMMATOIRE DEFINITION Le processus inflammatoire est l'ensemble des phénomènes réactionnels déclenchés. dont le mode d'action n'est pas univoque. Il existe des agents pathogènes exogènes et endogènes. exprimés cliniquement par la fièvre et éventuellement l’altération de l’état général et biologiquement par le syndrome inflammatoire C'est un phénomène omnitissulaire qui normalement tend à limiter et à réparer les effets de l'agression.. radiations ionisantes. Ce processus normal comprend des phénomènes qui mettent en œuvre des processus de défense immunologique : . PRINCIPALES CAUSES DE L'INFLAMMATION De nombreuses causes vont déclencher l'inflammation .causes chimiques 27 . . qui peuvent être pro ou anti-inflammatoires..PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Ces médiateurs peuvent modifier ou entretenir la réponse inflammatoire.causes physiques: traumatisme. froid. la cornée).phénomènes généraux. La réponse inflammatoire est à l'origine de la sécrétion de médiateurs. comme le cartilage. Il prend fin avec la réparation de la lésion. dans un organisme vivant. Agents pathogènes exogènes .MIHAI G. Il ne peut se dérouler que dans un tissu vascularisé (donc. par l'agression d'un agent pathogène . pas dans certains tissus normalement avasculaires. chaleur.

) . MAN caustiques. corps étrangers . l’athérome… On remarque .agents infectieux.que certaines causes déterminent des lésions dont la morphologie est particulière.qu’un même agent pathogène peut donner des réactions inflammatoires différentes selon le terrain .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. L'agression due à l'agent pathogène déclenche la réaction inflammatoire. goutte.. complexes antigène-anticorps (chapitre VIII) . histamine .que plusieurs causes peuvent être associées dans le déclenchement de la réaction inflammatoire.MIHAI G.perturbations métaboliques (urée.toutes lésions « non-inflammatoires » y compris les tumeurs. virus. d'où la notion d'inflammation spécifique (chapitre V) . Ces phénomènes aboutissent à une phase de réparation et à la cicatrisation.causes trophiques : troubles de la vascularisation. champignons Agents pathogènes endogènes . toxiques. parasites.causes biochimiques : allergènes ou toutes substances antigéniques notamment alimentaires .. de l'innervation (voir les chapitres XI et XII) .lésions dégénératives . dysimmunité). 28 .. pouvant agir localement ou à distance par l'intermédiaire de toxines : microbes.conflit immunitaire (c’est-à-dire auto-immunité. LE DEROULEMENT DU PROCESSUS INFLAMMATOIRE Le processus inflammatoire est une séquence d'évènements.que les causes infectieuses (micro-organismes) ne constituent qu'une petite partie des causes de l'inflammation . déficit immunitaire..

avec des altérations nucléaires : pycnose (rétraction et hypercolorabilité du noyau). d’autre part attirer (chimiotactisme) les cellules inflammatoire au site du conflit. protéines granulaires toxiques des mastocytes et des NK. 29 . IX et XII). des cellules de Langerhans. caryorrhexis (fragmentation du noyau). qui ne sont pas exclusifs entre eux processus d’élimination complète ou non du pathogène par des cellules de défense non spécifiques. substances vaso-actives (histamine. des altérations cytoplasmiques ( chapitres VII.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. qui produisent des protéines directement toxiques pour le pathogène (ex : défensines des cellules de Paneth. cellules NK. macrophages. bronchiques).une étape irréversible. sérotonine). Les cellules impliquées peuvent être des cellules épithéliales. Au cours de cette interaction des médiateurs (cytokines pro-inflammatoires. cellules de Paneth…. Cette frontière est située au niveau des épithéliums (digestifs. caryolyse (dissolution des constituants du noyau qui devient peu colorable puis invisible). MAN Les premières étapes Les évènements initiaux sont très difficiles à saisir. liée à des perturbations métaboliques ( chapitre IX) . mastocytes. chimiokines inductibles) sont produits qui vont d’une part activer des cellules endothéliales et mononucléées. Dans tous les cas. des phénomènes d’auto-amplification ou au contraire de suppression modulent l’intensité de cette réponse. lésions cellulaires : elles peuvent être primitives induites par le pathogène ou secondaire liées aux médiateurs pro-inflammatoires (TNF) et/ou aux cellules inflammatoires elles-mêmes quand elles ont été attirées et activées. Quel que soit l'agent pathogène. les lésions cellulaires peuvent comporter .une étape réversible.MIHAI G. des lymphocytes intraépithéliaux. le contact entre l'agent pathogène et l’organisme peut enclencher les phénomènes suivants. …) capture du pathogène et présentation de ses antigènes par une cellule située à la frontière entre l’extérieur et l’organisme. Schématiquement.

l’apoptose est liée au déclenchement dans le cytoplasme de la cellule cible. de cytokines) permettant l’attraction (chimiotactisme) et l’activation (prolifération. Deux systèmes cellulaires sont fondamentaux pour la mise en place de la réponse inflammatoire les cellules endothéliales Elles sont à la frontière entre le sang et les tissus . La réaction inflammatoire Cette étape est sous-tendue par la sécrétion de médiateurs (chimiokines.MIHAI G. observée dans des conditions très variées : . .. cytokines) par les différentes cellules participant à la réponse inflammatoire (cellules épithéliales. elles sont impliquées dans le chimiotactisme et le trafic cellulaire. Leur activation se traduit morphologiquement par un aspect turgescent.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Il est commode de schématiser la réaction inflammatoire en deux phases successives étroitement liées : 30 . elles expriment des molécules d’adhérences spécifiques de ligands présents sur les cellules inflammatoires et elles sécrètent des chimiokines attirant ces cellules inflammatoires. différenciation) des cellules inflammatoires avec des phénomènes de régulation soit pour amplifier soit pour arrêter la réponse inflammatoire.cytotoxicité due aux lymphocytes T (rejet de greffe).hépatite virale (corps de Councilman). L’apoptose peut dans d’autres conditions être physiologique (embryogenèse). les cellules polynucléées et mononucléées Elles s’accumulent au site de l’inflammation. MAN Ces lésions s’appellent « mort cellulaire programmée » « non physiologique » ou apoptose . Les corps apoptotiques peuvent être phagocytés par des macrophages sans autre réaction inflammatoire. En pathologie inflammatoire. par le TNF ou les protéines cytotoxiques. cellules mononucléées.. . Ces médiateurs exercent leurs effets par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques (récepteurs de chimiokines. ce qui se traduit morphologiquement par un « infiltrat ». d’une cascade d’activation enzymatique (les « caspases ») qui in fine clive l’ADN de cette cellule. se traduisant par une fragmentation de l'ADN (corps apoptotiques). cellules polynucléées. cellules endothéliales).atrophie hormono-dépendante. Quand elles sont activées.

la sérotonine. il existe une distension des capillaires qui apparaissent gorgés de sang. Les réactions vasculo-sanguines : phase exsudative (voie 1 du tableau I) Nous n'aborderons pas les phénomènes hémostatiques qui se produisent quand l'agent pathogène a déterminé une lésion vasculaire. bordés par un endothélium turgescent.les prostaglandines.la diapédèse leucocytaire . Parmi les substances à action vasodilatatrice.un mécanisme chimique.la phase vasculo-sanguine . mastocytaire et plaquettaire . A l'examen microscopique.un mécanisme nerveux (nerfs vasomoteurs) . MAN .la phase cellulaire. 31 . ) La congestion active Elle est due à une vasodilatation survenant après une brève phase de vaso-constriction qui favorise l'hémostase.la congestion active . Elle est artériolaire puis capillaire. d'origine mastocytaire . Cette congestion active est déterminée par .l'histamine.l'œdème inflammatoire . on peut citer .les kinines . d'où une augmentation du débit sanguin local mais un ralentissement circulatoire. Les réactions vasculo-sanguines comportent : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G.

) La diapédèse Les cellules endothéliales forment l'interface entre le sang circulant et les tissus.de concentrer sur place les moyens de défense humoraux (immunoglobulines.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Ces phénomènes. ce qui l'oppose au transsudat. poumon. complément. à partir des vaisseaux congestifs. Elles jouent un rôle important en physiologie dans la circulation. ce qui favorise le phénomène suivant.de diluer le foyer inflammatoire . qui prennent place pendant la vie embryonnaire et se poursuivent la vie durant. sont dépendants des systèmes des chimiokines constitutives et de leurs récepteurs.de limiter ce foyer par une barrière fibrineuse (fibrinogène) . pauvre en fibrine. tube digestif. L’œdème inflammatoire dans une cavité s'appelle un exsudat. riche en protéines. d'origine mécanique (chapitre XI).MIHAI G. permettant une 32 .de ralentir le courant circulatoire par hémoconcentration. ) L'œdème inflammatoire C’est un phénomène actif dû au passage. Elle est relayée notamment par les kinines. L'œdème a pour conséquence : . le peuplement et le « homing » des cellules mononucléées dans les organes lymphoïdes secondaires (ganglions. Certains couples chimiokines/récepteurs ne sont exprimés que dans certains tissus. la diapédèse leucocytaire. lysozyme) et d'apporter les médiateurs chimiques . d'un liquide proche du plasma. MAN L'action de l'histamine mastocytaire n'explique que les réactions vasculaires précoces. Ce passage est lié à l'augmentation de la pression hydrostatique et surtout à l'augmentation de la perméabilité de la paroi vasculaire des capillaires et des veinules. vers le milieu interstitiel. etc…).

V-CAM) permet l'adhérence des leucocytes. la diapédèse leucocytaire entraîne la formation de manchons de polynucléaires autour des vaisseaux dilatés. l'afflux leucocytaire. L'érythrodiapédèse est un phénomène pathologique traduit par le passage d'hématies hors des vaisseaux. La microphagocytose intervient plus précocément bien que les 2 phénomènes 33 . ICAM1. d’autres médiateurs entrent en jeu. notamment dans la diapédèse et les phénomènes qui la précèdent. en particulier le groupe des chimiokines inductibles. La diapédèse leucocytaire est la traversée active des parois vasculaires par les leucocytes. Elle permet la phagocytose. puis traversent la membrane basale modifiée par une dépolymérisation. la microphagocytose assurée par les polynucléaires neutrophiles et la macrophagocytose assurée par les histiocytes-macrophages. la turgescence endothéliale. ) La phagocytose C’est l'incorporation. Elle est favorisée par le ralentissement circulatoire. Des médiateurs chimiques. Les polynucléaires émettent ensuite des pseudopodes. L'augmentation de l'expression à leur surface de certaines molécules d'adhésion (sélectine. car seules les cellules endothéliales activées expriment les molécules d'adhésion responsables du ralentissement des leucocytes puis de leur adhésion. MAN spécificité tissulaire du homing. Elle est importante dans certaines inflammations (chapitres VII et VIII). Il existe 2 types de phagocytose. Elle implique des lésions des parois capillaires. Les leucocytes migrent ainsi de façon spécifique vers le site inflammatoire. ce qui détermine des hémorragies interstitielles.MIHAI G. Elle a surtout été étudiée sur les polynucléaires mais intéresse aussi les lymphocytes et les monocytes circulants. en particulier les cytokines "pro-inflammatoires" (comme l'IL1) et le TNF activent les cellules endothéliales. s'infiltrent entre les cellules endothéliales. Elle débute par la margination des leucocytes qui adhèrent à la paroi endothéliale.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Dans le développement de la réponse inflammatoire. Morphologiquement. de substances étrangères qui sont soumises à une digestion par les enzymes cellulaires. par une cellule.

par lyse de la cellule phagocytaire et formation d'un amas de tissus nécrosés et de cellules altérées ou tuées (pus. Il se forme ainsi un phagosome dans lequel sont déversées les enzymes lysosomiales (phagolysosome) qui digèrent la substance étrangère. la production excessive de cytokines (comme IL1. elle peut avoir : .MIHAI G.une action bénéfique due à la digestion de l'agent pathogène .une action nocive par libération. dans le milieu environnant. Dans les inflammations graves. les facteurs de coagulation. chapitre III). TNF . les fractions du complément. par dissémination de corps bactériens non lysés par les polynucléaires. les réactions cellulaires ont pour conséquence d'amener sur place 34 . Les polynucléaires phagocytent en règle les débris de petite taille et les germes microbiens dont ils s'approchent grâce à leurs mouvements amœboïdes et à leur chimiotactisme positif induit par les produits de la lyse cellulaire et tissulaire.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Les réactions cellulaires ) Généralités Qu'elles succèdent au stade précédent ou qu'elles semblent survenir d'emblée. La microphagocytose est une arme à double tranchant. Au cours de ce phénomène actif de microphagocytose. MAN puissent être associés. puis l'englobent dans une vacuole cytoplasmique. du contenu enzymatique cytotoxique. les facteurs bactériens solubles. IL6) peut être responsable de manifestations systémiques. ils s'accolent à la substance à phagocyter.

. elle va de pair avec la différenciation (mobilisation des histiocytes fixes du tissu conjonctif). Cette macrophagocytose s'associe à la microphagocytose déjà décrite pour réaliser l'ensemble des phénomènes de phagocytose. les fibroblastes. Elle est surtout due à l'apparition dans le foyer inflammatoire de substances qui activent la division cellulaire sous la dépendance de facteurs de croissance.la prolifération est l'augmentation des divisions cellulaires. Elle peut se faire sur place ou à distance (moelle osseuse ou ganglions).des cellules de soutien.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.des éléments essentiels aux processus de défense immunologique (lymphocytes. de se déplacer sous la dépendance de chimiokines et de molécules d’adhérence. C'est un mécanisme très répandu qui peut être physiologique ou pathologique. plasmocytes) . . faite de vaisseaux à endothélium turgescent qui se dirigent vers le foyer inflammatoire.MIHAI G. MAN .la différenciation est une modification morphologique et/ou fonctionnelle d'une cellule qui aboutit à un comportement physiologique différent.le chimiotactisme est la faculté. . Les réactions cellulaires sont associées à une néogénèse vasculaire.des cellules douées d'activité phagocytaire visà-vis de substances ou de débris qui n'ont pu être absorbés par les polynucléaires. Les possibilités d'adaptation des cellules se traduisent par 3 phénomènes : . pour certaines cellules. ) Infiltrat avec des cellules inflammatoires à prédominance macrophagique et lymphocytaire (voie 2 du tableau I) Les macrophages activés vont produire des cytokines 35 . Ces cellules deviennent des cellules effectrices sous la dépendance de cytokines. Ces cellules macrophagiques sont d'origine histiocytaire.

L'infiltrat inflammatoire peut de plus contenir de nombreux polynucléaires éosinophiles. MAN (comme IL12).voies 2 et 3 avec accumulation de cellules mononucléées : certaines infections virales (hépatite virale). abcès) .MIHAI G. Dans cette réponse les cellules effectrices sont majoritairement des lymphocytes T CD8 cytotoxiques (CTL). pneumopathie aiguë.voie 1 avec infiltrat inflammatoire à prédominance de polynucléaires neutrophiles : certaines infections éventuellement bactériennes (appendicite. 36 . Celles-ci jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'une réponse immunitaire de type cellulaire avec accumulation des lymphocytes T et production de cytokines de type "Th1" comme l'Interféron gamma .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. ) Infiltrat mélangé Exemples d'inflammations . de TNF  et d'IL12. rejet aigu d'allogreffe. salpingite. Les cytokines sécrétées par les lymphocytes activent souvent en retour les macrophages et augmentent la production d'IL1. certaines inflammations allergiques (asthme). ) Infiltrat avec des cellules inflammatoires à prédominance lymphocytaire et plasmocytaire (voie 3 du tableau I) Cette voie comporte le recrutement de lymphocytes particuliers sécrétant des cytokines de type "Th2" (notamment IL4) et induisant une réponse immunitaire de type humoral avec sécrétion d'immunoglobulines par les plasmocytes qui correspondent aux cellules effectrices.

en particulier son état immunitaire . de l'importance de l'infiltrat inflammatoire .MIHAI G. plusieurs évolutions sont possibles.de la nature de l'agent pathogène causal . Elles dépendent : . surtout de la nécrose engendrée par l'agent pathogène ou par la réaction inflammatoire qui dépasse son rôle bénéfique.des caractéristiques propres à l'hôte.des dégâts tissulaires.de la gravité de l'inflammation.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. 37 . MAN RESULTATS DE L'INFLAMMATION A partir des trois voies de l'inflammation aiguë (tableau II).

nécrose des polynucléaires et abcédation . MAN Dans la voie 1. réaction de type hypersensibilité retardée. éventuellement restitution ad integrum .résolution.auto-entretien et accumulation de cellules mononucléées.résolution.apparition d'un infiltrat de cellules mononucléées à la voie 2 ou 3) . éventuellement restitution ad integrum . il peut y avoir : .auto-entretien de l'inflammation aiguë.MIHAI G.fibrose Dans la voie 3. il peut y avoir : .fibrose Dans la voie 2. éventuellement restitution ad integrum (passage 38 . il peut y avoir : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. formation d'un granulome épithélioïde .résolution.

. A partir du bourgeon charnu ou blastème de régénération se fera la cicatrisation (chapitre IV). formant une population dense et polymorphe. souvent dilatés. Elles mettent en relation les milieux extra et intracellulaires. congestifs . capables d'assurer une adhésion sélective. de lymphocytes et plasmocytes. la cicatrisation se fait par l'intermédiaire d'un tissu conjonctif appelé bourgeon charnu .la population cellulaire prédominante: granulome plasmocytaire. MAN . entre deux cellules ou entre une cellule et la matrice extracellulaire en inter-agissant avec un nombre limité de molécules appelées ligands.les cadhérines. le granulome inflammatoire fait de polynucléaires neutrophiles et parfois éosinophiles. Rappel Les molécules d'adhésion sont des protéines exprimées à la surface d'une cellule. sous forme simplifiée. œdémateuse Le terme de granulome inflammatoire (ou. granulome épithélioïde.fibrose Dans ces trois voies.une substance interstitielle abondante.MIHAI G.de nombreux capillaires .auto-entretien et accumulation de lymphocytes et de plasmocytes. Il comprend : . d'histiocytes.la cause de la lésion : granulome à corps étranger ( chapitre VI). de fibroblastes.des cellules. Il existe cinq familles principales : . 39 . les autres mobilisées sur place. les unes diapédésées. sécrétion d'immunoglobulines et hypergammaglobulinémie périphérique .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. voire spécifique. . s'il a existé une nécrose. granulome histiocytaire. de granulome) peut être complété pour préciser : .

les cytokines immunorégulatrices "Th2" (IL4. immunologiques. On distingue : . V-CAM).les cytokines "pro-inflammatoires" (IL1. interféron ) induisant une réponse immunitaire de type cellulaire . biochimiques. . Il ne peut se dérouler que dans un tissu vascularisé.les intégrines. protéines d'adhésion leucocytaire. TNF) . IL10 qui a un effet anti-inflammatoire majeur) induisant une réponse immunitaire de type humoral.les sélectines. Les causes de l’inflammation peuvent être exogènes (physiques. . métaboliques. chimiques.MIHAI G. Les cytokines sont des facteurs solubles produits par les leucocytes et agissant localement ou à distance. Le processus inflammatoire est une séquence d’évènements : 40 . .la super famille des immunoglobulines: famille N-CAM. CHAPITRE IV . famille de l'ACE. Les chimiokines sont fonctionnellement classées en constitutives (rôle dans le peuplement normal en cellules mononucléées des tissus) et inductibles (rôle dans l’inflammation).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. MAN . Les cytokines et les chimiokines exercent leurs effets par l’intermédiaire de récepteurs. cellulaire et humoral) déclenchés dans un organisme vivant par l’agression d’un agent pathogène. infectieuses) ou endogènes (trophiques.les cytokines immunorégulatrices "Th1" (IL2. dégénératives.les CD44. ICAM2. IL6.Résumé Le processus inflammatoire est l’ensemble des phénomènes réactionnels (vasculaire. tumeurs). protéines d'adhésion endothéliale (ICAM1. Il existe deux grandes classes chimiques : les CC et les CXC chimiokines.

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN - phase initiale : élimination et/ou capture du pathogène, entraînant des lésions cellulaires (nécrose, apoptose) - réaction inflammatoire proprement dite. La réaction inflammatoire se déroule dans le tissu conjonctif. Elle met en jeu des phénomènes cellulaires (cellules endothéliales, polynucléaires et cellules mononucléées, connaître leurs rôles) et humoraux Elle se déroule en 2 phases successives étroitement liées : 1) phase vasculo-sanguine (exsudative) congestion oedème diapédèse phagocytose (microphagocytose par les polynucléaires) 2) phase cellulaire (lymphocytes, plasmocytes, macrophages) différentiation (adaptation des cellules) chimiotactisme (mobilisation) prolifération Selon la prédominance de tel ou tel phénomènes, on distingue plusieurs types d’inflammation : prédominance de lymphocytes et macrophages (cytokines+++) = réponse immunitaire de type cellulaire prédominance de lymphocytes et plasmocytes =réponse immunitaire de type humoral). On peut distinguer : - l’inflammation aiguë dans laquelle prédomine les phénomènes vasculaires et les polynucléaires - l’inflammation chronique dans laquelle prédomine la réaction cellulaire (connaître la notion de granulome). Les résultats de l’inflammation dépendent de nombreux facteurs et vont de la guérison totale avec retour à l’état normal initial (restitutio ad integrum), à l’autoentretien du processus qui devient chronique, à la destruction totale du tissu ou au développement d’une lésion dite « bourgeon charnu ». Chapitre - V LES DIFFERENTES FORMES DE L'INFLAMMATION

Le déroulement du processus inflammatoire est toujours le même : - réactions vasculo-sanguines (exsudatives), éventuellement accompagnées de nécrose - réactions cellulaires (phase productive) - remaniements du tissu conjonctif aboutissant à la cicatrisation et pouvant s’accompagner de fibrose (sclérose )

41

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN

Le processus inflammatoire est modulé par de multiples facteurs qui dépendent de l'agent pathogène, du terrain, de la prédominance de l'un des phénomènes élémentaires et de la durée de l’évolution. VARIETES MORPHOLOGIQUES Inflammations aiguës, exsudatives Caractérisées par la prédominance de la réaction vasculaire, elles ont généralement un début brutal et une évolution brève. - L'inflammation congestive est fugace, rapidement résolutive. Elle se traduit par une simple congestion artériolaire et capillaire (érythème solaire). - L'inflammation œdémateuse est caractérisée par la présence dans le tissu interstitiel d’un exsudat pauvre en fibrine (urticaire). - L'inflammation fibrineuse comprend une exsudation plasmatique riche en fibrine. La coagulation de la fibrine peut aboutir à la constitution de dépôts solides (fausses membranes de l'angine diphtérique, alvéolite fibrineuse du stade d'hépatisation rouge de la pneumonie). - L'inflammation fibrino-leucocytaire associe un exsudat fibrineux et un afflux leucocytaire par diapédèse (alvéolite fibrino-leucocytaire de l'hépatisation grise de la pneumonie). - L'inflammation hémorragique comporte une infiltration d'hématies extravasées. Cette érythrodiapédèse est la conséquence d'une fragilisation de l'endothélium. Elle est due à l'agent pathogène lui-même (syndrome grave des maladies infectieuses) ou à une perturbation vasculaire préexistante avec stase (alvéolite hémorragique du poumon cardiaque). - L'inflammation gangréneuse est caractérisée par une nécrose tissulaire extensive en rapport avec des obstructions vasculaires et/ou des infections à germes anaérobies (appendicite, cholécystite). - L'inflammation purulente est caractérisée par l’importance de la diapédèse leucocytaire et de la nécrose, aboutissant à la formation de pus , constitué : de débris nécrosés de polynucléaires normaux et altérés 42

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN de cellules ayant des propriétés phagocytaires : polynucléaires et macrophages (chapitre II). L’inflammation purulente est souvent secondaire à une inoculation bactérienne dans les tissus ou les organes, soit directe, soit par septicémie. Elle peut aussi être aseptique, secondaire à une nécrose tissulaire. Elle se développe : - dans une cavité préexistante (plèvre, articulation...), c'est un empyème . - dans un tissu plein, sous-cutané ou profond. La suppuration est d’abord diffuse, mal limitée, c'est la phase phlegmoneuse . Elle peut ensuite se collecter et former un abcès . La constitution d’un abcès va donc passer par deux phases : - La phase phlegmoneuse est marquée par des phénomènes vasculaires et exsudatifs importants : congestion, œdème, diapédèse. Le foyer atteint est large, prolongé par une lymphangite. A la palpation la lésion est uniformément indurée. - La phase de collection est caractérisée par une nécrose suppurée . La lésion est circonscrite. Le pus occupe le centre d'une poche inflammatoire qui présente, de dedans en dehors, les différents aspects du processus inflammatoire. A ce stade la palpation permet de reconnaître la présence d’une masse liquidienne (fluctuation), et de poser l’indication d’un drainage chirurgical. On distingue alors microscopiquement : une zone centrale, constituée par le pus, et dans laquelle toute structure tissulaire a disparu une paroi, qui comprend deux zones concentriques : membrane pyogène interne, coque fibreuse externe.

La membrane pyogène correspond aux phénomènes de réparation avec apparition de macrophages, néogénèse vasculaire et prolifération fibroblastique, associés à des phénomènes vasculaires (congestion, œdème, diapédèse). Sa formation permet la limitation et la collection du foyer purulent. La coque fibreuse va s’épaissir progressivement si l’abcès n’est pas détergé. L'évolution de l'abcès est favorable ( chapitre IV) après détersion spontanée ou chirurgicale avec parfois une cicatrice fibreuse. L'évolution peut être défavorable

43

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN - si les phénomènes de nécrose l'emportent sur les mécanismes de collection, la lésion reste un phlegmon , sans possibilité de traitement chirurgical. - la fistulisation n'aboutit qu'à une détersion insuffisante et ne permet pas une bonne cicatrisation. - si la détersion n'a pas lieu, il existe une production exagérée de collagène aboutissant à l'enkystement de la nécrose, qui peut se calcifier.

Inflammation à prédominance cellulaire Qu'elle succède au stade précédent ou qu'elle semble survenir d'emblée, cette inflammation est caractérisée par la prédominance des cellules mononucléées (lymphocytes, plasmocytes, histiocytes). C'est une inflammation productive qui s’accompagne d’une multiplication des fibroblastes et des vaisseaux. Certains agents pathogènes entraînent une réaction cellulaire particulière, faite de cellules épithélioïdes, géantes et lymphocytaires. Ceci réalise le granulome tuberculoïde ou réaction folliculaire (chapitres V et VI), substrat de l'inflammation granulomateuse . En certains cas, la répétition des processus de défense immunitaire aboutit à l'accumulation de cellules immunocompétentes, c'est-à-dire de lymphocytes et de plasmocytes. C'est le cas des maladies dites auto-immunes (chapitre VIII). La réaction macrophagique qui se développe au contact de corps étrangers non résorbables (matériel de suture chirurgicale, cristaux) est une réaction histiocytaire presque pure. Les histiocytes macrophages constituent de volumineux éléments plasmodiaux qui englobent le corps étranger (chapitre VI).

Inflammation chronique Elle est caractérisée par la prédominance de la fibrose . Les stades initiaux sont discrets ou inapparents. La fibrose est d'aspect et d'intensité variés. Elle peut être mutilante, détruisant l'architecture générale de l'organe (cirrhose hépatique). Elle peut être systématisée, se développant le long des cloisons conjonctives normales préexistantes (chapitre IV). Les différents types évolutifs

44

brèves.Résumé Le déroulement du processus inflammatoire : . dites chroniques. fibrino-leucocytaire. violentes. des lésions aiguës s'ajoutent à une maladie chronique. 45 . . CHAPITRE V . dites aiguës . le schéma clinique et la structure histologique sont superposables (maladies infectieuses cliniquement aiguës et caractérisées par des phénomènes exsudatifs).des inflammations chroniques dans lesquelles prédomine la fibrose. VARIETES EVOLUTIVES Il existe cliniquement des affections . hémorragique.des inflammations à prédominance cellulaire (notion d’inflammation granulomateuse à connaître) .mais l’inflammation peut revêtir différentes formes dépendant de l’agent causal. remaniements du tissu conjonctif). En revanche. exsudatives : congestive. On distingue des variétés morphologiques (à connaître): .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. de la prédominance de telle ou telle réaction et de la durée de l'évolution. oedémateuse.MIHAI G. évoluant rapidement. MAN d'inflammation peuvent être ainsi schématisés.des inflammations aiguës. fibrineuse. parfois. torpides. Le plus souvent.plus prolongées .traînantes.est toujours le même (phase vasculo-sanguine et phase cellulaire. . de l’hôte. gangréneuse purulente (connaître la définition et les caractères morphologiques et évolutifs de l’abcès).

RESTITUTION INTEGRALE 46 .MIHAI G.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.VI LES RESULTATS DU PROCESSUS INFLAMMATOIRE SANS DESTRUCTION TISSULAIRE IMPORTANTE. MAN Chapitre .

Ces lésions sont le résultat de l'action de l'agent pathogène et de l'évolution secondaire du processus inflammatoire.MIHAI G. 47 . qui est observée après une inflammation minime. Conditions de cicatrisation deux conditions sont nécessaires : détersion et coaptation.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.à l'inflammation elle-même: enzymes protéolytiques .à l'agent pathogène virus germes (staphylocoque doré en particulier) .à des troubles circulatoires destruction des vaisseaux thrombose compression vasculaire. AVEC DESTRUCTION TISSULAIRE Nécrose et extension de l'inflammation L'inflammation aboutit souvent à une destruction plus ou moins étendue des tissus où elle se déroule. Régénération tissulaire et cicatrisation La régénération tissulaire est le processus qui aboutit à la reconstitution plus ou moins parfaite d'un tissu après une destruction. La nécrose peut être due : . MAN Condition rarement réalisée.

Elle peut être réalisée chirurgicalement: suture après élimination de la nécrose.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Son moment est capital. entravant le déroulement normal du processus inflammatoire . Elle peut être spontanée dans les tissus riches en fibres élastiques: peau.par traitement chirurgical (débridement d’une plaie. les paraplégiques .répétition des phénomènes nécrotiques.conditions de vascularisation et d'innervation : cicatrisation difficile et évolution torpide des plaies chez les artéritiques. poumon.localisation : cicatrisation très rapide des plaies du cuir chevelu.par les macrophages. La coaptation est l'accolement des bords de la perte de substance après détersion. . Elle doit être complète et s’accompagner d’une désinfection: rôle néfaste d’un drainage défectueux et d’un traitement antibiotique inadapté. incision d’abcès ) ou médical (pansements) . carences vitaminiques. facteurs hormonaux.par évacuation spontanée. la cicatrisation se fait mal. Si l'incision est pratiquée trop tôt. D'autres facteurs influent sur la cicatrisation.MIHAI G.durée de l'inflammation: cicatrisation rapide des inflammations courtes. difficile des inflammations torpides . il existe déjà une coque fibreuse qui va également perturber la cicatrisation ( chapitre III). très lente des plaies de la peau pré-tibiale . fistulisation à la peau ou dans un conduit naturel. traitement corticoïde 48 . Elle se fait : .facteurs généraux : âge. L'incision d'un abcès doit être faite au stade de fluctuation. lorsque l'abcès est collecté. si la nécrose est peu abondante . Si l'incision est pratiquée trop tard. MAN La détersion est l'élimination des débris tissulaires nécrosés.

qui réalise l'organisation du foyer inflammatoire. les étapes de cette évolution sont visibles de la profondeur vers la surface. Dans un bourgeon charnu cutané ou muqueux. Résultats de la cicatrisation cicatrisation normale Le bourgeon charnu ou blastème de régénération est un tissu conjonctif jeune. peu dense. riche en éléments inflammatoires 49 . Il peut évoluer en un tissu fibreux cicatriciel.jeune : ferme. Le bourgeon charnu est un tissu conjonctif jeune banal. Cicatrisation pathologique. très cellulaire.perte de substance cutanée très étendue imposant une greffe. mais il est doué d'une grande plasticité. reconstruction osseuse après cal fracturaire. pouvant servir de matrice pour la réparation de tissus conjonctifs spécialisés : cicatrisation parfaite du tissu musculaire lisse utérin après césarienne . fibrose (scleros = dur) ou sclérose Elle se définit comme l'augmentation de la trame conjonctive d'un tissu. botriomycome ou pseudo-tumeur inflammatoire nécessitant un nitratage voire une exérèse . puis des cellules endothéliales qui vont former des capillaires.MIHAI G. Il est initialement constitué par les éléments du granulome: polynucléaires. Ces néovaisseaux sont nombreux et forment un éventail perpendiculaire à la surface. MAN . plasmocytes.régénération excessive aboutissant à un bourgeon charnu exubérant. apparaissent des fibroblastes qui vont élaborer du collagène. histiocytes.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Elle peut être : . A partir du 7ème jour. Au cours de l'évolution. les éléments cellulaires se raréfient et le collagène se densifie.

régresser. d'infarctus du myocarde ).systématisée : fibrose portale hépatique. très peu cellulaire.atrophique : remplaçant un tissu spécialisé en le rétractant (cicatrices de pyélonéphrite. .mutilante : cirrhose. Cette sclérose quand elle est très étendue peut être désastreuse sur le plan structural et fonctionnel. Une fibrose constituée peut : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.rester stable .hypertrophique : chéloïde . rarement. surtout constituée de fibres collagènes. de coloration éosinophile) . si sa cause disparaît. sclérose d'enkystement d'un abcès .s’aggraver sous l’action répétée des agressions . Au maximum est constituée la sclérose hyaline (hyalin: aspect vitreux et homogène.ancienne : dure. 50 .MIHAI G. MAN .

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. mais elle peut également être due à d'autres causes : en particulier vieillissement tissulaire. cause métabolique. 51 . MAN La sclérose est en général d'origine inflammatoire. réaction au processus tumoral.MIHAI G.

hépatite virale). La guérison est sans séquelles. avec en particulier disparition des espaces portes.MIHAI G. . Les tissus épithéliaux ne participent pas directement au processus inflammatoire Le développement du bourgeon charnu crée un lit vasculaire qui va permettre la réépithélialisation d'une plaie cutanée ou muqueuse. de nombreux vaisseaux et des néoductules biliaires . la nécrose des hépatocytes (cellules épithéliales) est suivie d’une régénération avec réaction inflammatoire minime ou nulle si l'agression est de courte durée.la perte de l'architecture lobulaire normale du foie. Celle-ci se fait par glissement des cellules épithéliales qui se divisent sur les berges. Si au contraire l'agression est chronique ou répétée (alcoolisme. 52 . la nécrose épithéliale entraîne une importante réaction inflammatoire du tissu conjonctif et l’évolution vers la cirrhose définie par: . Les tissus épithéliaux peuvent être responsables de l'inflammation Dans le foie.la présence de nodules de régénération hépatocytaire et d'une sclérose cicatricielle mutilante. . et en subissent toujours les conséquences. MAN Les tissus épithéliaux et l'inflammation Les cellules épithéliales. avec destruction partielle du parenchyme hépatique. Elle contient des cellules inflammatoires.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Microscopiquement .la sclérose annulaire entoure les nodules de régénération. si elles n'entrent pas directement dans la réaction inflammatoire qui est uniquement conjonctive. il en résulte un bouleversement de l'architecture. en sont souvent la cause.les nodules de régénération sont fait de travées hépatocytaires irrégulières. Ils ont perdu les connexions vasculaires et biliaires normales du lobule hépatique et ne sont pas centrés par une veine centro-lobulaire.

vésicule biliaire). normal quant à son architecture. . La nouvelle différenciation se fait par modification de la maturation des cellules jeunes.MIHAI G. . métaplasie myéloïde de la rate. métaplasie intestinale d'une muqueuse gastrique au voisinage d'un ulcère.elle va donner naissance à un tissu morphologiquement différent : métaplasie épithéliale: métaplasie malpighienne d'un revêtement cylindrique (bronche . la transformation de la muqueuse malpighienne normale en une muqueuse malpighienne kératinisée s’appelle leucoplasie. mais anormal quant à sa localisation. soit à une cause toxique. . .elle est en fait le plus souvent pathologique. Dans la cavité buccale. MAN Les tissus épithéliaux peuvent subir des modifications Métaplasie La métaplasie est une anomalie acquise résultant de la transformation d'un tissu en un autre tissu. 53 . . liée soit à un processus inflammatoire. métaplasie conjonctive: métaplasie osseuse du cartilage.elle peut être régressive et aboutir à un tissu simplifié : transformation d'un épithélium de type gastrique en un épithélium de type intestinal au cours des gastrites chroniques ou au voisinage d'un ulcère (= dédifférenciation). endocol utérin.elle est le plus souvent indirecte. chimique ou hormonale. de structure et de fonction différentes.elle peut être physiologique (métaplasie déciduale du chorion cytogène de l'endomètre). .elle est rarement directe se produisant à partir de cellules adultes déjà différenciées.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.

Lors d'une cicatrisation pathologique. histiocytes. Elle peut être d'origine inflammatoire. Les lésions inflammatoires peuvent entraîner des métaplasies épithéliales et/ou conjonctives. Si la réaction inflammatoire est conjonctive. Au cours d'une cicatrisation normale . nodules de régénération des cirrhoses . La cicatrisation nécessite : . des fibroblastes et des néovaisseaux. toxique. il existe une augmentation de la trame conjonctive du tissu aboutissant à une fibrose qui peut rester stable ou s'aggraver.l'élimination complète des débris tissulaires nécrosés (détersion) .MIHAI G. une hyperplasie papillomateuse. hormonale ou être physiologique. Régénération hyperplasique La régénération hyperplasique est l'augmentation de la masse d'un organe ou d'une portion d'organe due à une augmentation du nombre de ses cellules. l'agression chronique ou répétée des hépatocytes est suivie d'une régénération des cellules épithéliales avec une réaction inflammatoire du tissu conjonctif plus ou moins importante pouvant aboutir à une cirrhose (nodule de régénération. la nécrose d'un tissu épithélial peut être à l'origine d'une inflammation dont l'importance et l'évolution sont fonction de la répétition de l'agression. La régénération épithéliale hyperplasique (connaître la définition d’une hyperplasie) observée après une inflammation peut réaliser sur la peau ou les muqueuses malpighiennes. MAN La métaplasie n'est pas une lésion précancéreuse ( chapitre XV). CHAPITRE VI – RESUME L'inflammation aboutit souvent à une destruction plus ou moins étendue des tissus et la régénération tissulaire aboutit à une reconstitution plus ou moins parfaite. chimique. il existe un bourgeon charnu (connaître la définition et savoir le décrire) comportant des cellules inflammatoires (polynucléaires.l'accolement des bords de la perte de substance (coaptation). dans le foie. plasmocytes). 54 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. La métaplasie (connaître la définition) peut être d’origine inflammatoire. Par exemple. hyperplasie papillomateuse de la peau ou des muqueuses malpighiennes. sclérose mutilante).

Cette évolution est 55 . cellules géantes à corps étrangers. .quand elle comprend des lésions morphologiques évocatrices d'une cause ou d'un groupe de causes : nécrose caséeuse de la tuberculose. mais dans laquelle le bacille tuberculeux peut être mis en évidence par des colorations spéciales : . HISTOGENESE DES LESIONS TUBERCULEUSES Arrivée du bacille tuberculeux dans un tissu Elle déclenche une réaction inflammatoire aiguë . réalisant une guérison parfaite.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Une inflammation est dite spécifique : . Evolution de la réaction inflammatoire aiguë exsudative a . MAN Chapitre VII LA TUBERCULOSE La tuberculose est un exemple d'inflammation spécifique . En lumière ultra-violette. qui comprend : . les bacilles tuberculeux ont une fluorescence vert argenté. l'agent causal. réaction folliculaire. . La tuberculose réunit l'ensemble des lésions tissulaires qui sont en rapport avec la présence et l'activité du bacille tuberculeux dans l'organisme.MIHAI G.des réactions cellulaires avec apparition de cellules macrophagiques. . dans les tissus.un œdème inflammatoire.la coloration de Ziehl . germes. parasites. corps étranger. champignons.la coloration par l'Auramine .une diapédèse leucocytaire. Il s'agit donc d'une réaction inflammatoire d'aspect non spécifique.L'inflammation peut régresser et disparaître sans laisser de trace.une congestion active. aspects de certaines viroses .quand il est possible de mettre en évidence.

mais contient des restes de fibres collagènes. b . à noyaux très nombreux rangés typiquement en demi-cercle .L'inflammation aiguë exsudative peut. il contient des bacilles tuberculeux qu'on peut colorer. elle est surtout induite par un traitement précoce. MAN exceptionnellement spontanée. qui se caractérise par une réaction folliculaire . devenir nécrosante.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G. spécifique de l'inflammation tuberculeuse. sur terrain sensibilisé. qui associe 3 éléments : . ces bacilles tuberculeux se nécrosent dans le caséum mal vascularisé. ce qui induit une réaction folliculaire (faite de cellules 56 . Ultérieurement. est le caséum ou nécrose caséeuse.L'inflammation aiguë peut évoluer vers un stade à prédominance cellulaire. .des lymphocytes en couronne périphérique. productive. à limites floues. Cette évolution est due à la mort des bacilles tuberculeux.cellules géantes de Langhans qui sont des plasmodes à cytoplasme très abondant et éosinophile. dont la lyse libère des phospholipides (contenus surtout dans leur capsule) . il n'en contient plus. Puisque le follicule est induit par la nécrose des bacilles tuberculeux. réticuliniques et élastiques (mises en évidence par des colorations spéciales). Devant un follicule isolé.des cellules histiocytaires qui prennent l'aspect de cellules épithélioïdes . à cytoplasme abondant et faiblement éosinophile. Il est d'aspect homogène sur la coloration usuelle. Quand le caséum vient de se constituer. à noyau ovoïde. Cette nécrose. en cas de multiplication des bacilles tuberculeux. Le caséum est histologiquement une substance éosinophile finement granuleuse. la présence de ces phospholipides dans les tissus induit une inflammation à prédominance cellulaire. dépourvue de cellules. c . on ne peut donc faire la différence entre une lésion tuberculeuse et une réaction épithéliogigantocellulaire d'autre origine (chapitre VI).

Des cellules conjonctives et des fibres collagènes dissocient les cellules épithélioïdes et géantes et les lymphocytes.stade caractérisé par la réaction folliculaire . d .stade aigu caractérisé par une inflammation exsudative ou par une inflammation nécrosante spécifique réalisant l'aspect du caséum . comme toute inflammation.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. se ramollir.stade chronique fait de fibrose EVOLUTION DU CASEUM Le caséum ou nécrose caséeuse ne se résorbe jamais De plus. entouré par une fibrose d'enkystement. dissocié et remplacé par une fibrose mutilante : ces caractères le distinguent donc d'autres types de nécrose (ischémique.il peut au contraire se liquéfier. MAN épithélioïdes. Le follicule simple devient un amas fibreux homogène.La réaction folliculaire évolue vers une lésion chronique fibreuse . par modification du régime circulatoire local.. hémorragique.MIHAI G. La lésion caséo-folliculaire se transforme en lésion caséo-fibreuse .) Il possède trois possibilités évolutives . de noyaux pycnotiques et de polynucléaires. suppurée. en trois stades . .. .il peut se dessécher et ultérieurement se calcifier . Le caséum ramolli apparaît histologiquement basophile et infiltré de débris cellulaires. Le ramollissement 57 . . il ne peut jamais être pénétré. puis les remplacent totalement. L'ensemble de ces faits peut donc être schématisé.Il peut persister indéfiniment. de cellules géantes et de lymphocytes) autour du caséum : la lésion est donc caséo-folliculaire .

Les cavernes tuberculeuses Elles sont surtout fréquentes dans le poumon où elles sont drainées par les bronches. sous forme d'une cicatrice fibreuse rétractée. Les cavernes détergées peuvent avoir des aspects différents . Elles siègent plus rarement dans le rein où elles se drainent par les voies urinaires. du caséum dépendent du siège Si le caséum ne peut s'évacuer et reste en place. il se forme une ulcération tuberculeuse.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. elles sont donc évolutives .ultérieurement.le schéma 1 représente la seule guérison parfaite d'une caverne.il peut s'agir d'une simple fente creusée dans un bloc de caséum : c'est une caverne à paroi nécrotique et exsudative (schéma a) . 58 . Quand les cavernes contiennent encore du caséum. Exceptionnellement. MAN du caséum coïncide avec une intense multiplication des bacilles tuberculeux. la paroi de la caverne peut être fibreuse (schéma c). à fond sanieux et irrégulier. Une caverne ne peut être considérée comme guérie que si elle ne contient plus de caséum (=détersion parfaite). elles ne sont pas détergées. la lésion est un abcès froid tuberculeux Si le caséum peut s'éliminer par un conduit de drainage naturel. Les conséquences du ramollissement de la lésion.la paroi de la caverne peut être faite d'une réaction folliculaire à laquelle adhère un peu de caséum (schéma b) . peu mutilante.MIHAI G. de petite taille. elles peuvent siéger dans le foie où le caséum s'évacue par les voies biliaires. il se forme une cavité creusée dans un viscère plein : c'est une caverne tuberculeuse Si la nécrose intéresse un revêtement (peau ou muqueuse).

une nouvelle poussée de la maladie tuberculeuse peut survenir. SCHEMA EVOLUTIF DES LESIONS TUBERCULEUSES A n'importe quelle phase de ce schéma évolutif.MIHAI G. gris ou jaunes. Le caséum a été totalement éliminé ou bien s'est desséché et calcifié. ASPECTS MACROSCOPIQUES DES LESIONS TUBERCULEUSES Ils sont très polymorphes selon le stade évolutif des lésions et l'étendue du territoire tissulaire atteint.les schémas 2 et 3 montrent des formes de guérison imparfaite. MAN .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Lésions nodulaires . de moins d'1 mm. nécrosante ou non. La cavité résiduelle est entourée d'une fibrose plus ou moins abondante. granulations et tubercules Les granulations miliaires sont des nodules à la limite de la visibilité. sous forme d'une nouvelle inflammation aiguë. bien séparés les uns des 59 . plus ou moins mutilante.

à bords flous. certaines sont des foyers de caséum .ulcération.l'infiltration gélatiniforme est molle et semi-translucide.en voie de ramollissement : infiltration jaune Lésions dues au ramollissement du caséum . et d'une coque périphérique fibreuse.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.caverne drainage) (dans les organes pourvus d'un conduit de 60 . mais parfois homogène et traduite radiologiquement par une opacité pseudotumorale. de couleur blanc jaunâtre. Les tubercules de trois types . non systématisées. blanc grisâtre. sont Enfin.les tubercules miliaires sont à peine plus gros que les granulations. onctueuse au toucher Parmi ces différentes formes macroscopiques. jusqu'à 8 ou 10 mm de diamètre.cru : tubercules. le tuberculome est une volumineuse masse caséeuse de plusieurs centimètres de diamètre.les tubercules crus sont plus gros. .l'infiltration grise est granuleuse. typiquement faite de couches concentriques séparées par des zones calcifiées. adhérente aux tissus voisins. MAN autres. également répartis dans le tissu atteint. .abcès froid tuberculeux . Il en existe trois types : . très rare . Infiltrations Ce sont des lésions étendues. souvent groupés par 2 ou 3.les tubercules enkystés sont faits d'un centre analogue au tubercule cru. d'aspect sec . confluents.l'infiltration jaune est molle. cutanée ou muqueuse .MIHAI G. infiltration grise .

posséder une symptomatologie clinique Elle associe le plus souvent : .les modalités évolutives dues au terrain . surtout observées chez les nouveaux-nés et les sujets transplantés. des masses ganglionnaires volumineuses qui peuvent se fistuliser dans les bronches. surtout latéro-trachéale . plus rarement par voie digestive.passer totalement inaperçue .MIHAI G. Elle peut : . surtout lobaire supérieur Ces deux lésions sont très fréquemment caséeuses et évoluent vers la calcification (d'où les séquelles radiologiques).les modifications morphologiques secondaires aux thérapeutiques Elle peut.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. MAN LA MALADIE TUBERCULEUSE Elle est rendue polymorphe par : . Ce sont des bronchopneumonies.une adénopathie droite médiastinale. être divisée en plusieurs tableaux. La primo-infection Elle comprend les lésions dues au premier contact de l'organisme avec le bacille tuberculeux. essentiellement par voie aérienne.un foyer nodulaire pulmonaire. Il existe également des formes graves.la diversité des formes macroscopiques selon l'étendue du territoire atteint . très schématiquement.la fréquence des poussées successives qui conduisent à des remaniements lésionnels complexes . La dissémination hématogène 61 .la multiplicité des aspects histologiques selon le stade évolutif . des disséminations miliaires. des formes pluriviscérales.avoir une traduction uniquement radiologique .

. C’est un exemple de réaction inflammatoire dite « spécifique » (connaître la définition d’une inflammation spécifique). La miliaire tuberculeuse ou granulie C'est une forme diffuse qui survient.) EFFETS DES TRAITEMENTS L'antibiothérapie antituberculeuse est particulièrement efficace sur les lésions exsudatives. à l'état isolé ou en associations variées. Elle est donc très polymorphe. ganglions.après la primo-infection . qui peuvent disparaître sans séquelle lorsqu'elles ne comportent pas de nécrose. les os et les articulations. tous les types de tubercules. les plèvres. elle comprend.à la suite des localisations viscérales induites par la dissémination hématogène Morphologiquement. donc la fibrose cicatricielle. à tout moment de la maladie tuberculeuse (même lors de la primoinfection). dite chronique. MAN Des lésions dues à une dissémination hématogène peuvent survenir immédiatement après la primo-infection ou à distance d'elle. CHAPITRE VI Résumé La tuberculose est due à la présence dans l’organisme du bacille tuberculeux (BK). le traitement accélère l'extinction de l'infection et le processus de cicatrisation. La tuberculose pulmonaire..PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. par dissémination hématogène. moelle osseuse. Auramine). Sur les autres formes histologiques. rate. foie. les ganglions. de l'adulte Elle survient : .MIHAI G. Elle est faite de granulations miliaires qui évoluent toutes en même temps. Initialement l’arrivée du bacille tuberculeux dans les tissus entraîne une réaction inflammatoire aiguë d’aspect non spécifique vasculo-exsudative transitoire mais où le BK peut être mis en évidence par des colorations spéciales (Ziehl. d'infiltrations et de cavernes. Elle atteint à des degrés divers tous les viscères (poumons. macroscopiquement et histologiquement. l'appareil urogénital. Elles atteignent les méninges. donc sont au même stade évolutif histologique sur un prélèvement. L’évolution peut se faire : 62 .

vers une inflammation nécrosante. soit vers un ramollissement.vers une inflammation à prédominance cellulaire caractérisée par une réaction folliculaire (cellules épithélioïdes. poumons). .la primo-infection qui associe un chancre d’inoculation (point de pénétration à travers une muqueuse) et l’adénopathie satellite. rein) ou à une ulcération cutanée ou muqueuse (intestin). lymphocytes) . réalise histologiquement des plages de matériel éosinophile homogène. caractéristique de la tuberculose. L’infiltration par des polynucléaires neutrophiles entraîne le ramollissement du caséum et en favorise l’évacuation par une voie de drainage comme une bronche. soit responsable d’atteinte multiviscérales simultanées réalisant des granulations miliaires (foie. La nécrose caséeuse ou caséum. cellules géantes de type Langhans. Le caséum ne se résorbe jamais et évolue soit vers un enkystement fibreux.la phase tertiaire ou tuberculose d’organe qui correspond à une atteinte viscérale isolée ou à l’atteinte de plusieurs organes par des lésions tuberculeuses polymorphes à différents stades évolutifs. Les stades anatomocliniques de la dissémination du BK dans l’organisme sont : .la phase de dissémination hématogène dite secondaire qui est. soit vers une calcification. Cette détersion partielle ou complète laisse place à une caverne creusée dans un parenchyme plein (poumon. soit inapparente. Bien connaître la morphologie et les modalités évolutives des lésions tuberculeuses.dans la plupart des cas. 63 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. qui passent très souvent inaperçus . MAN .MIHAI G.

En fait. souvent hyaline. peuvent être entourés d'une réaction épithélioïde et gigantocellulaire. surtout lorsqu'ils sont partiellement nécrosés.MIHAI G.quand on peut mettre en évidence le bacille tuberculeux. parce qu'elles contiennent des inclusions appelées corps astéroïdes et corps de Schaumann. L'évolution du follicule sarcoïdosique se fait vers la sclérose . Ces cellules forment des nodules isolés ou surtout confluents.certaines parasitoses comme la bilharziose . LA MALADIE DE BESNIER-BOECK-SCHAUMANN ou SARCOIDOSE Cette affection. des cellules épithélioïdes et des lymphocytes. les cellules géantes sont différentes des cellules de Langhans (de la tuberculose). MAN Chapitre . qui ne sont jamais organisés autour d'un foyer de nécrose. en petites travées qui dissocient 64 . La sarcoïdose se caractérise histologiquement par une réaction inflammatoire folliculaire qui associe des cellules géantes. la lésion sarcoïdosique ne peut souvent pas être morphologiquement différenciée du stade folliculaire pur de la tuberculose. gigantocellulaire et lymphocytaire) qui peut exister au cours d'inflammations non tuberculeuses variées .quand il existe une nécrose caséeuse typique. Typiquement.certaines infections bactériennes comme la lèpre. dans sa "forme tuberculoïde" . Elle est particulièrement fréquente dans l'appareil respiratoire. anergisante (réactions tuberculiniques négatives) peut atteindre tous les viscères. On emploie le terme d'inflammation tuberculoïde pour désigner la réaction folliculaire (épithélioïde.la sarcoïdose ou maladie de Besnier-Boeck-Schaumann .certaines mycoses . dans des lésions spécifiques (nécrose caséeuse) ou non (lésions exsudatives). histologiquement : . substance spécifique de la maladie .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.VII AUTRES INFLAMMATIONS SPECIFIQUES La tuberculose peut être affirmée. où les œufs. de cause inconnue.certaines réactions à corps étrangers .

dans les ganglions .fils de sutures chirurgicales . dans les sarcoïdes cutanées . trois semaines après. les bronches granulomatoses hépatiques) .dans la peau .de façon spontanée. ou productive. par biopsie cutanée qui doit montrer une réaction folliculaire typique.squames de kératine .débris provenant de la lumière du tube digestif et inclus dans les tissus lors d'une fistule . amiante et autres poussières minérales (pneumoconioses) . le foie (dans le cadre des endogène .MIHAI G. disséminées dans le derme après la rupture accidentelle de la paroi du kyste.silice. La réaction inflammatoire à corps étranger est une inflammation à prédominance cellulaire.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.après test de Kveim. LA REACTION INFLAMMATOIRE A CORPS ETRANGER Elle est induite dans un tissu par la présence d'une substance étrangère exogène . caractérisée par l'intensité de la 65 . contenues dans la lumière d'un kyste épidermique cutané. MAN les cellules épithélioïdes et géantes. Celui-ci consiste en l'injection intradermique d'antigène sarcoïdosique. La lecture se fait.fragments minéraux ou végétaux introduits dans une plaie cutanée .baryte issue du tube digestif par une perforation . puis les remplacent. Ces lésions peuvent s'observer surtout : .parasites (œufs de Bilharzie dans la muqueuse rectale) .lipides libérés par une nécrose tissulaire .

Le nodule silicotique constitué est fait d'une plage centrale de sclérose hyaline et d'une réaction histiocytaire périphérique. Cliniquement la lésion d'inoculation (griffure de chat ou piqûre de ronce) est généralement très minime et guérie lorsque l'adénopathie inflammatoire apparaît. Ce sont des pseudo-tumeurs à corps étranger . Quand les corps étrangers sont de petite taille. MAN réaction macrophagique qui prend un aspect particulier. entourés de cellules histio. plasmodes à nombreux noyaux et à abondant cytoplasme éosinophile contenant des inclusions. les fragments minéraux inhalés sont d'abord repris dans la lumière alvéolaire par des macrophages. Ces macrophages sont des cellules géantes . C'est dans les cloisons conjonctives péri broncho-vasculaires que se développent les lésions caractéristiques : . ils sont entourés par plusieurs cellules géantes qui se moulent sur eux. ils sont englobés dans le cytoplasme d'une cellule géante. L'aspect microscopique n'est qu'un élément du diagnostic qui sera affirmé par les réactions immunologiques sérologiques. sous forme de fines aiguilles biréfringentes. les lésions atteignent les ganglions lymphatiques. Quand ils sont en excès.monocytaires et parfois de follicules tuberculoïdes. Dans le cas particulier de la silicose. Les cellules géantes font partie d'un granulome inflammatoire .d'abord une réaction histiocytaire macrophagique . Quand ils sont de grande taille. prises macroscopiquement à tort pour des tumeurs. La réaction inflammatoire induite par un corps étranger n'a pas tendance à régresser et à guérir si le corps étranger qui la déclenche n'est pas résorbable et ne peut être éliminé. Du pigment anthracosique est presque toujours associé.puis très rapidement une fibrose . LES MYCOSES Caractères généraux 66 . la maladie des griffes du chat est due à un bacille Gram négatif mis en évidence sur coupes histologiques par des techniques argentiques. LA MALADIE DES GRIFFES DU CHAT Longtemps considérée comme une maladie virale. Il peut former des masses inflammatoires très volumineuses. Microscopiquement ce ganglion contient des micro-abcès. On peut y mettre en évidence la silice en lumière polarisée. Quand l'empoussiérage est important. ils sont transportés par les macrophages dans les lymphatiques.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G. fait de cellules polymorphes très nombreuses (granulome à corps étranger ). abcédé. D'autres réactions à corps étranger peuvent avoir un centre suppuré.

Habituellement. homogène. La réaction inflammatoire apparaît histologiquement polymorphe. abcès guéri. kyste congénital. Leur identification précise ne peut être faite que par la culture.ou en associant les deux formes.L'aspergillus peut se développer dans les poumons. ailleurs une réaction folliculaire avec cellules épithélioïdes et géantes. caractéristique. Ils peuvent entraîner . surmontée d'un croissant clair. l'affection est fréquemment muette. La thérapeutique habituelle est l'exérèse. n'est pas constante. le champignon détermine un abcès .sous forme de levures . Le plus souvent. Il pénètre dans les voies respiratoires où il est normalement capté par les macrophages et éliminé. dans le poumon. Elle peut être responsable d'hémoptysie.sous forme de filaments (mycélium) cloisonnés ou non. Cliniquement. Il peut s'agir seulement d'une masse dense. Les mycoses pulmonaires : l'aspergillose L'aspergillus est un champignon très répandu dans les poussières et les débris végétaux (foin. Radiologiquement. il apparaît une opacité arrondie. dense. Les champignons sont parfois visibles sur les colorations standard . parfois une réaction à corps étrangers. il colonise une cavité préexistante.MIHAI G. Ils se présentent : . La présence de spores dans l'expectoration est sans valeur diagnostique.des affections viscérales parfois disséminées. graines) où il demeure sous forme de spores. ramifiés ou non . Cette "image en grelot". découverte d'examen systématique. Ils sont souvent bien tolérés par les tissus. exceptionnellement dans les cavités sinusiennes de la face. Les champignons ont un faible pouvoir invasif et une faible virulence. Le diagnostic peut être aidé par des réactions immunologiques.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. peu spécifique. mobile selon la position du malade. favorisées par un déséquilibre dans la flore microbienne intestinale (traitement antibiotique) ou par un déficit immunitaire spontané ou thérapeutique. caverne tuberculeuse détergée. MAN Les mycoses sont dues à une infestation des tissus par des champignons microscopiques.des affections cutanéo-muqueuses chroniques peu extensives . dilatation des bronches. Ils apparaissent en rouge avec le PAS et en noir après argentation de Grocott . Macroscopiquement à la coupe 67 .

il existe un feutrage mycélien. disséminés dans les viscères (reins. il existe des micro-abcès multiples. foie. saprophyte habituel de la peau. 68 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. pharyngée. en cas de fistule bronchique. La cavité est en communication avec une bronche . sèche. poumons. associé à de la fibrine. observées généralement chez des sujets immunodéprimés. De la même façon. Le revêtement peut être ulcéré. Candida albicans. des patients immunodéprimés ou des nourrissons. dans les couches superficielles de l'épithélium et une réaction inflammatoire du chorion. rate). Microscopiquement. dans lesquelles le champignon se développe uniquement dans la couche cornée et ne détermine aucune lésion du derme. il peut y avoir une atteinte de la kératine des ongles (onycho-mycose). Les candidoses Les candidoses (ou moniliases) sont des affections dues à une levure. Les septicémies à Candida Elles sont primitives ou secondaires aux atteintes muqueuses chez le nourrisson et surtout chez des sujets immunodéprimés. de coloration pourpre ou mastic. soit d'un épithélium métaplasique malpighien. Il existe des formes plus rares (20%) : . MAN . Les épidermo-mycoses Ce sont des lésions cutanées superficielles. des muqueuses et du tube digestif. œsophagienne ou plus rarement des autres segments du tractus digestif. Sa paroi est revêtue soit d'un épithélium de type bronchique. Il s'agit de formes bronchopneumoniques . touchant les plis (intertrigo). Microscopiquement. Microscopiquement. Le muguet C'est une atteinte des muqueuses buccale. mobile. la "truffe aspergillaire".intraparenchymateuses diffuses. laissant à nu un tissu inflammatoire. avec multiplication des filaments aspergillaires dans les tissus. cette truffe répond à un enchevêtrement de filaments de 4 à 6 microns de diamètre.MIHAI G. cloisonnés. parmi lesquels on peut parfois découvrir des formes de fructification (tête aspergillaire). très répandue. ferme. Elles peuvent donner trois types d'atteinte de gravités très inégales. Il s'observe chez des sujets en mauvais état général. il existe une masse brunâtre.pleurales. dans une cavité. de pyothorax . ramifiés.

Elle est souvent minime lorsque le parasite est vivant. qui présentent un cycle biologique obligatoire comportant généralement le passage par plusieurs hôtes intermédiaires. Dans l'organisme humain. L'homme peut être un hôte habituel ou occasionnel. PARASITOSES Caractères généraux Les parasitoses sont des infestations par des organismes plus complexes que les germes ou les champignons. Exemples de parasitoses Bilharziose (ou schistosomiase) Parasitose particulièrement répandue (300 millions d'individus infestés). MAN contenant des filaments et des spores dans un granulome inflammatoire riche en polynucléaires. le parasite a une ou plusieurs localisations électives qui peuvent varier selon son stade de développement.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G. plus marquée lorsqu'il meurt. elle se voit en France du fait des migrations (Afrique. Antilles). Cycle du parasite 69 . La réaction inflammatoire elle-même est peu spécifique.

MAN L'homme est un hôte obligatoire. hémorragie digestive. il est libéré sous forme d'un furcocercaire qui demeure dans l'eau et réalise la forme infestante pour l'homme. la bilharziose se traduit par une symptomatologie d'hypertension portale. Ces œufs se développent dans des eaux tièdes. Les lésions sont déterminées par les œufs qui demeurent dans le foie ou migrent dans les muqueuses vésicale et rectale qu'ils traversent pour s'éliminer.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. circulation collatérale abdominale.MIHAI G. d'insuffisance hépatique ou d'ictère. libérant un miracidium qui infeste un mollusque d'eau douce dans lequel il continue son développement. chez un sujet venant d'un 70 . Il n'y a pas d'ascite. Le diagnostic est affirmé. Ce furcocercaire pénètre de façon active à travers la peau et est transporté par la circulation sanguine jusqu'à la veine porte où il se développe. splénomégalie. qui élimine les œufs embryonnés par les urines et les selles. Clinique En dehors des manifestations fugaces locales au moment de la pénétration des furcocercaires. Les vers adultes persistent très longtemps dans la veine porte. Après 30 jours.

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN pays d'endémie, par la découverte d'œufs dans les selles, par les réactions sérologiques ou par les biopsies rectale ou hépatique. Anatomie Pathologique Les œufs, embolisés dans les ramifications de la veine porte, donnent naissance à une granulomatose hépatique . Celle-ci est faite de cellules épithélioïdes, parfois de cellules géantes , et de lymphocytes, formant une lésion généralement paraportale, centrée par quelques débris d'œufs (identifiés par leurs membranes). Elle évolue vers une fibrose élargissant les espaces portes. L'obstruction des veinules entraîne le développement d'un réseau vasculaire de suppléance, d'aspect angiomateux, dans la sclérose portale. L'architecture lobulaire demeure intacte. Il n'existe pas de véritable régénération, ce n'est pas une cirrhose. Dans la muqueuse vésicale, les œufs induisent une sclérose extensive importante, pouvant sténoser les uretères, et une hyperplasie de l'épithélium vésical. Dans la biopsie rectale, les œufs sont présents dans la muqueuse et la sous-muqueuse , isolés ou dans un granulome parfois épithélioïde. Echinococcose (kyste hydatique) L'échinococcose (hydatidose) est la parasitose déterminée par les larves de Taenia échinocoque. Cycle du parasite

71

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN

Le Taenia échinocoque, très cosmopolite, est un parasite du chien. Il mesure 5 à 8 mm de long, il s'implante sur la muqueuse du grêle. Il est généralement bien supporté par l'animal. Les œufs, éliminés par les selles, doivent se développer chez un hôte intermédiaire, généralement herbivore. L'oeuf ingéré libère dans l'estomac une larve qui perfore la paroi intestinale et gagne, par la veine porte, le foie (50 à 60% des cas) ou d'autres viscères (poumons, reins, encéphale...). La larve se transforme en vésicule (hydatide) qui croît lentement, formant un kyste dont la membrane interne (membrane proligère) bourgeonne et forme des vésicules filles qui se développent en dedans ou en dehors du kyste. Dans les vésicules apparaissent les scolex, parasites adultes. Le chien se contamine en mangeant les viscères d'animaux parasités. L'homme est un hôte intermédiaire accidentel, en particulier en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Clinique C'est une affection d'évolution très lente, parfois découverte chez l'adulte après contamination dans l'enfance. Elle peut être découverte fortuitement : calcification radiologique dessinant le kyste, intervention chirurgicale, nécropsie. Elle peut se

72

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN traduire par des signes allergiques, des douleurs, une pesanteur ou même une tuméfaction. Plus rarement, le kyste peut déterminer une compression des voies biliaires (ictère) ou de la veine porte (hypertension portale). La complication majeure est la rupture du kyste, dans les voies biliaires, la plèvre ou le péritoine. La rupture se traduit par une réaction allergique, qui peut aller jusqu'au grand choc anaphylactique, et par une dissémination de vésicules hydatiques. Le diagnostic d'hydatidose peut être affirmé par immunoélectrophorèse. Anatomie pathologique Macroscopiquement , le kyste mesure généralement de 5 à 10 cm de diamètre. En coupe, il contient un liquide clair et des vésicules de 1 à 3 cm de diamètre, rondes, blanches, opalines, fragiles. La paroi interne du kyste est également tapissée d'une membrane blanche, translucide. Microscopiquement, le kyste est constitué de trois membranes, de dehors en dedans : - La membrane adventice, externe, est faite de collagène. Elle sépare les tissus normaux du kyste. Elle est fournie par l'hôte. - La membrane cuticulaire est faite de lamelles anhistes, très peu colorables, d'aspect caractéristique. Cette membrane d'origine parasitaire entoure également les vésicules filles. - La membrane proligère, souvent difficile à voir, est faite d'un alignement de noyaux représentant les cellules du parasite. Elle tapisse l'intérieur des vésicules, c'est à partir d'elle que se constituent les scolex que l'on peut parfois retrouver dans la cavité, ou dont il n'existe que les crochets. En cas de rupture du kyste, il existe souvent une réaction tissulaire inflammatoire folliculaire, avec des cellules épithélioïdes et géantes et une nécrose éosinophile. Echinococcose alvéolaire

73

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN Cette autre échinococcose, qui tend à s'étendre actuellement en France (Jura), est transmise non par le chien, mais par le renard. Elle donne des kystes multiples, non encapsulés, formant des lésions beaucoup plus étendues, pseudo-tumorales. Le seul traitement efficace est l'exérèse complète, hépatectomie partielle en cas de lésions localisées, transplantation hépatique en cas d'atteinte plus étendue. Pneumocystose La pneumopathie à Pneumocystis carinii (PPC) survient exclusivement chez les sujets immunodéprimés. C’est la plus fréquente des maladies opportunistes au cours du SIDA en Europe et aux Etats Unis (60 % des sujets HIV + présentent ou présenteront un ou plusieurs épisodes de PPC). Elle représente le mode d’entrée le plus classique dans la maladie (35 % des formes inaugurales du SIDA chez l’adulte). La pneumocystose réalise une pneumopathie interstitielle et alvéolaire hypoxémiante fébrile. Le Pneumocystis est considéré comme un protozoaire. Il est mis en évidence généralement dans le lavage broncho-alvéolaire, plus rarement par biopsie pulmonaire transbronchique ou chirurgicale. Des techniques de mise en évidence dans l’expectoration (expectoration induite) ont été récemment proposées. La lésion histologique caractéristique est un exsudat spumeux intra-alvéolaire contenant des Pneumocystis. Les parois alvéolaires sont épaissies (pneumopathie interstitielle). L'exsudat est toutefois inconstant. Les traitements prophylactiques ou curatifs peuvent modifier les lésions. La mise en évidence du Pneumocystis nécessite des colorations spéciales - La coloration argentique de Grocott révèle les kystes, structures arrondies, de 4 à 6 microns de diamètre, aux contours nets, contenant parfois une ou deux petites formations punctiformes, sombres. - La coloration de Giemsa met en évidence les formes intrakystiques (sporozoïtes et trophozoïtes) de 1 à 2 microns et non les kystes. L’utilisation d’anticorps monoclonaux augmente la sensibilité de la détection du Pneumocystis. CHAPITRE VII – RESUME

74

ramifiés ou non) et / ou sous forme de levures. Le ganglion contient des micro-abcès. foie.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.Une inflammation est dite spécifique quand elle comprend des lésions morphologiques évocatrices d'une cause ou quand il est possible de mettre en évidence dans les tissus l'agent causal. bronches. . L'aspergillose L'aspergillus (poussières. Connaître les aspects macroscopiques et microscopiques.Maladie de Besnier Boeck Schaumann ou Sarcoïdose Les lésions folliculaires ne comportent pas de nécrose. . Certains granulomes à corps étrangers peuvent avoir un aspect "pseudo-tumoral" ou être abcédés. débris végétaux) pénètre dans les voies respiratoires. Les lésions sont observées dans ganglions. non tuberculeuses. Il peut se développer dans les cavités sinusiennes de la face ou dans les poumons (cavité préexistante). Les candidoses sont dues à une levure (candida albicans). Ils apparaissent sous forme de filaments (cloisonnés ou non.La maladie des griffes du chat est due à un bacille gram. Ils sont colorés en rouge avec le PAS et en noir après argentation de Grocott. contenant des filaments et des spores dans un granulome inflammatoire riche en polynucléaires. Si le corps étranger n'est pas résorbable. peau… . s'organise une réaction macrophagique comportant de nombreuses cellules géantes multinucléées.La réaction inflammatoire à corps étrangers Autour de corps étrangers. giganto-cellulaire et lymphocytaire) qui peut exister au cours d'inflammations variées. . Leur identification précise n'est faite que par la culture. La tuberculose peut être affirmée histologiquement quand il existe une nécrose caséeuse typique ou quand on peut mettre en évidence le bacille tuberculeux dans des lésions spécifiques (nécrose caséeuse) ou non (lésion exsudative).MIHAI G. Les cellules géantes contiennent souvent des inclusions (corps astéroïdes et corps de Schaumann). HES). . MAN .Les mycoses Sur les coupes histologiques. L'évolution se fait vers une sclérose dissociant cellules épithélioïdes et géantes. Elles peuvent réaliser des lésions cutanées.qui entraîne dans le territoire de drainage de l'inoculation cutanée une adénopathie inflammatoire. muqueuses ou septicémiques avec micro-abcès viscéraux multiples.Les parasitoses 75 . Une inflammation peut avoir un aspect spécifique à certains stades de l’évolution et un aspect banal à d'autres. les champignons sont parfois visibles sur la coloration standard (HE. la réaction inflammatoire persiste. entourés de cellules histiocytaires et parfois de follicules tuberculoïdes. Le terme d'inflammation tuberculoïde désigne la réaction folliculaire (épithélioïde.

Il peut être mis en évidence dans le lavage broncho-alvéolaire par des colorations spéciales (Giemsa et imprégnation argentique de Grocott). MAN Bilharziose Dans le foie. fragiles. les œufs sont dans la muqueuse et la sous-muqueuse. transplantés. Pour chaque virus. le kyste est constitué de trois membranes. de dehors en dedans : la membrane adventice. il existe souvent une réaction tissulaire inflammatoire folliculaire avec des cellules épithélioïdes et géantes et une nécrose éosinophile. de la porte d'entrée.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. des anomalies morphologiques ou au maximum une 76 . la membrane cuticulaire faite de lamelles anhistes peu colorables (d'origine parasitaire) et la membrane proligère faite d'un alignement de noyaux tapissant l'intérieur des vésicules. se fait aux dépens du matériel de la cellule hôte. Microscopiquement. on définit un effet cytopathogène caractérisé par une tolérance plus ou moins bonne. Pneumocystose Le pneumocystis carinii réalise chez les immunodéprimés une pneumopathie hypoxémiante fébrile. Echinococcose Le kyste hydatique hépatique (taenia echinocoque) contient macroscopiquement un liquide clair et des vésicules opalines. Dans la biopsie rectale. la paroi interne du kyste est tapissée d'une membrane blanche translucide. les œufs induisent une sclérose extensive et une hyperplasie de l'épithélium vésical. qu'il s'agisse d'un virus à ADN ou à ARN. isolés ou entourés d'un follicule épithélioïde. sont centrés par quelques débris d'œufs.VIII L'INFLAMMATION VIRALE L'infection virale déclenche dans l'organisme des réactions extrêmement variables. Chapitre . En cas de rupture du kyste. Ces lésions évoluent vers une fibrose portale. collagène (fournie par l'hôte). La réplication du matériel viral. SIDA). Dans la muqueuse vésicale. situées dans les espaces portes. les lésions folliculaires. des organes cibles et de l'état de défense immunitaire du sujet infesté (prématurés.MIHAI G. Ces réactions dépendent de la nature du virus.

peu spécifiques : ballonisation . acide désoxyribonucléique.épidermotropes : herpès . les systèmes enzymatiques.rickettsioses (typhus. verrue .maladies dues aux virus coxsakie. c'est-àdire de son acide nucléique. les ribosomes et les acides ribonucléiques de transfert de la cellule qu'il infeste. Structure 77 . BIOLOGIE GENERALE Définition Le virus est défini comme une unité de matériel génétique capable de se reproduire dans une cellule hôte et capable en même temps de produire le mécanisme qui assure sa transmission à d'autres cellules. Le terme de virion (ou particules virales infectieuses) définit un virus complet. Du point de vue lésionnel.MIHAI G.mucotropes : rougeole .soit ARN. mature.soit ADN. L'immunohistochimie . pour la synthèse de ses propres protéines. Il contient un seul type d'acide nucléique : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. infestant. Il utilise. on distingue des virus : . l'hybridation moléculaire in situ sont des méthodes utiles pour mettre en évidence le matériel viral (les inclusions sont tardives et inconstantes). inclut toutes les phases du cycle viral.viscérotropes : hépatite virale . Ces anomalies morphologiques peuvent être : . Le terme de virus. Il se reproduit uniquement à partir de son matériel génétique.et des affections difficilement classables et apparentées .caractéristiques d'une infestation virale : inclusions intranucléaires et/ou intra-cytoplasmiques.maladie des inclusions cytomégaliques . générateurs de lésions nerveuses et cardiaques . acide ribonucléique . mononucléose . Différentes classifications des virus peuvent être utilisées. fièvre Q).évocatrices d'une infestation virale : cellules géantes multinucléées d'aspect particulier .neurotropes : poliomyélite .adénotropes : rubéole. MAN nécrose d'un plus ou moins grand nombre de cellules. que l'on utilise habituellement.

Le virus a un effet cytopathogène et provoque des réactions de prolifération cellulaire et/ou de nécrose. Généralités sur l'infection virale Le parasitisme cellulaire est obligatoire. c'est l'infection virale. Période de stimulation Il se produit une exaltation du métabolisme cellulaire : . Le plus souvent. Cette intolérance peut survenir d'emblée ou après un délai plus ou moins long. Période de latence Elle est de durée variable (quelques heures pour le coryza. . il commande à son profit les synthèses protéiques. trois semaines pour les oreillons. Il est incorporé aux constituants homologues de la cellule (ADN nucléaire. peut se transmettre à la descendance de la cellule infectée.Le virus peut être bien toléré et la cellule continue à assurer ses fonctions normales. Selon l'organisation de la capside. cubique et hélicoïdale. tant en microscopie électronique qu'en fluorescence en utilisant des anticorps spécifiques. L'infection virale demeure ainsi latente et le virus. Dépourvu de système enzymatique. CYCLE DU VIRUS ET CARACTERES MORPHOLOGIQUES GENERAUX DE L'INFLAMMATION VIRALE L'analyse des caractères cytopathogènes du virus permet de distinguer dans le parasitisme cellulaire trois phases : latence.accroissement des synthèses d'ADN et de protéines.MIHAI G. stimulation. Deux éventualités sont possibles . le virus est invisible. il existe deux types de symétrie. A cette période.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. incorporé au génome. MAN Le virion est constitué par un filament d'acide nucléique enfermé dans une coque rigide ou capside. les acides nucléiques du virus exercent leur pouvoir pathogène.incorporation de matériaux à l'intérieur de la cellule . ARN cytoplasmique). dégénérescence et nécrose. Introduit dans une cellule. Il en résulte un accroissement des mitoses qui peuvent être normales 78 . trois mois pour le virus B de l'hépatite). le virus ne peut se reproduire qu'en parasitant une cellule hôte.

Dans la rougeole. dans les épithéliums bronchiques et bronchiolaires. liées à la précipitation des protéines).MIHAI G. il existe des lésions dégénératives vacuolaires (clarification des cytoplasmes) et granulaires (granulations rouges acidophiles dans les cytoplasmes. MAN (multiplication cellulaire active) ou anormales (noyaux géants par replication de l'ADN) et la formation de cellules géantes par division nucléaire sans division cytoplasmique. mais très fréquente. Ils sont toutefois inconstants. des cellules géantes à noyaux multiples (plasmodes).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Dans l'hépatite . Ils sont visibles en microscopie optique sur les colorations usuelles. Dans la poliomyélite. . période de stimulation). Il s'y associe des lésions nécrotiques (chapitre II et IX). ou ballonisation cellulaire (le cytoplasme. Ils sont de siège intranucléaire et/ou 79 . détruit par pénétration exagérée d'eau et de sodium dans la cellule.Enfin certains virus sont responsables du développement de tumeurs malignes expérimentales (virus oncogènes). . . apparaît très pâle. Ces faits sont à l'appui de la théorie virale du cancer humain (virus HPV 16 et 18 et cancer du col utérin. Corps d'inclusion Les corps d'inclusion sont les seuls éléments qui confèrent à l'infection virale sa spécificité morphologique. virus EBV et carcinomes nasopharyngés en Afrique du Nord). elle aboutit à une nécrose totale de la cellule. apparaissent. .nécrose de coagulation ou nécrose acidophile (par coagulation en masse des protéines cellulaires) : le cytoplasme devient foncé.Dans les verrues virales cutanées la prolifération cellulaire structurée aboutit à une véritable tumeur bénigne par épaississement de l'épiderme qui est recouvert d'une abondante couche de kératine. spumeux) . n'apparaissant que dans un certain type d'inflammation virale et à des moments déterminés (fin de la période de latence. le noyau est pycnotique puis disparaît. les neurones des cornes antérieures de la moelle ont des lésions dégénératives d'abord réversibles (disparition des corps de Nissl) puis définitives (gonflement cellulaire ou au contraire rétraction neuronale).nécrose de liquéfaction . Période de dégénérescence et de nécrose Non obligatoire.

En cas de destruction tissulaire. Modes de pénétration et voies de cheminement La pénétration peut se faire par voie digestive (poliomyélite). respiratoire (grippe). par une diapédèse leucocytaire discrète.les inclusions de la maladie des inclusions cytomégaliques sont volumineuses.sur l'isolement du virus dans les prélèvements . Réaction inflammatoire L'importance de la réaction inflammatoire est variable.sur la recherche d'anticorps. Elle dépend non de la présence du virus. sanguine (hépatite B.les inclusions intranucléaires de l'herpès apparaissent acidophiles. par une prédominance des infiltrats lymphocytaires et histiocytaires. intranucléaires et/ou intracytoplasmiques. 80 . épidermique (herpès). Elle peut parfois prendre un aspect folliculaire avec présence de cellules épithélioïdes et de cellules géantes. elle peut aboutir à la constitution d'une fibrose mutilante (hépatite chronique dont l'évolution cirrhogène est possible). soit de l'accumulation de matériaux viraux (acide nucléique. Leur forme et leur siège sont souvent suffisamment caractéristiques pour permettre un diagnostic. . Elle est caractérisée par des phénomènes de congestion et d'œdème assez marqués. protéine) à distance de l'endroit où se fera la maturation virale. mais de l'importance de la nécrose qu'il suscite. Il peut s'agir soit de particules virales.MIHAI G. dans des cellules de grande taille. la nature de ces corps d'inclusion est variable.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. soit d'un matériel matriciel au sein duquel se fera la maturation virale. séparées du reste de la chromatine par un halo clair . En microscopie électronique. MAN intracytoplasmique. QUELQUES VIROSES EN PATHOLOGIE HUMAINE Méthodes d'études en clinique Le diagnostic de la maladie virale repose : .les inclusions intracytoplasmiques de la rage sont des mottes basophiles juxtanucléaires dans les neurones (corps de Négri) .

Un infiltrat inflammatoire plus ou moins dense occupe le derme. nerveuse (zona). sanguine (hépatite B). éosinophile. Les cellules épidermiques dites ballonisées contiennent des inclusions intranucléaires. de la variole et de la vaccine sont générateurs de vésicules et de pustules. Elles perdent leurs ponts d'union. La diffusion peut se faire par voie lymphatique. il existe une hyperplasie épidermique à limites nettes qui associe une hyperacanthose et une hyperkératose. On a décrit des inclusions (qui 81 . multilobé. ont un cytoplasme clair.immunité cellulaire avec. irrégulier. condylome vénérien. molluscum contagiosum . MAN VIH).MIHAI G. Dans l'herpès la lésion élémentaire est une vésicule. Les Papilloma virus (HPV) sont générateurs de lésions hyperplasiques : verrue vulgaire. due à la nécrose des cellules épithéliales ballonisées (dégénérescence ballonisante). dans certains cas. à cytoplasme vacuolaire.immunité humorale. Dans la verrue vulgaire . à noyau foncé pycnotique. Réactions immunologiques Elles mettent en jeu les mécanismes immunitaires habituels : . Ces cellules sont volumineuses. L'altération fondamentale qui distingue la verrue des papillomes non viraux (chapitre XVI) est la présence de remaniements cellulaires dans le corps muqueux de Malpighi : les cellules perdent leurs ponts d'union et apparaissent volumineuses. située dans le corps muqueux de Malpighi. précipitant et agglutinant) .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. zona ). Aspect microscopique des lésions Nous verrons l'anatomie pathologique de quelques maladies virales classées en fonction des principales lésions qu'elles déterminent Virus épidermotropes Les virus du groupe herpès (herpès . production d'anticorps spécifiques (neutralisant. homogénéisé. et un noyau de taille très augmentée. l'installation d'une allergie de type retardé. cutanée. varicelle. Le placenta peut être franchi et le fœtus contaminé à partir de la mère (embryopathies de la rubéole).

de la grippe (influenza) et l'adénovirus affectent essentiellement les muqueuses respiratoires. plan et acuminé (où le tissu conjonctif sousjacent est aussi augmenté de volume). parfois double. les cellules (koïlocytes) ont un noyau sombre. A la phase initiale. Les examens immunocytochimiques et ultrastructuraux permettent d'identifier le virus dans les inclusions intranucléaires oligodendrogliales. Virus neurotropes La poliomyélite La poliomyélite antérieure aiguë est due à un entérovirus. Il existe deux types de condylome. peuvent être asymétriques. Les infiltrats inflammatoires sont habituellement discrets. des oligodendrocytes transformés à noyaux volumineux contenant des inclusions virales et des macrophages. habituellement bilatérales. très souvent confluents au sein desquels se trouvent des astrocytes monstrueux. Les séquelles correspondent à la disparition des neurones qui fait suite aux lésions de dégénérescence puis de nécrose neuronale.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Les lésions. la prolifération microgliale et macrophagique sont souvent très intenses. Dans la partie superficielle de l'épithélium. la congestion vasculaire. Elle survient le plus souvent chez des malades ayant un déficit immunitaire (immunosuppresseurs. Leur évolution en grande partie régressive explique l'amélioration des signes cliniques. La leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) Elle est due à un Papova virus (virus JC). entouré d'un halo clair. Elles réalisent des foyers de démyélinisation limités. MAN seraient des agrégats de virus) dans le cytoplasme et dans le noyau de ces cellules. 82 . à l'emporte pièce. SIDA). Les inclusions sont rares. Les lésions intéressent préférentiellement les neurones des cornes antérieures de la moelle et des noyaux des nerfs crâniens. Le condylome. les signes inflammatoires. Elles prédominent dans la substance blanche hémisphérique sous-corticale. comporte la même hyperplasie épithéliale. Virus mucotropes Les virus de la rougeole. qui siège surtout dans l'exocol utérin et la région ano-rectale.MIHAI G. en particulier pariétooccipitale. l'œdème.

A la période de virémie. Il n’y a pas de maladie chronique. Le génome est constitué d'ADN entouré d’une nucléocapside portant en surface le motif antigénique HBc et dans sa partie interne le motif antigénique HBe. Le virus B est une particule de 42nm. par le simple contact avec le sang infecté. Le génome est constitué d'ARN. Les anticorps sont souvent absents à la phase aiguë de la maladie et présents à la phase chronique. La transmission se fait par l’ingestion d’eau ou d’aliments souillés. d’hépatites graves et fulminantes et d’hépatites chroniques.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G. le virus est massivement éliminé dans les selles. par voie sexuelle ou également d’une mère à son nouveau-né au moment de la naissance. on trouve des particules virales complètes (on peut mettre en évidence l'ADN et l'ADN polymérase). Le virus C est un virus enveloppé constitué d'ARN. Le virus B est présent dans le sérum et également dans la sueur. La contamination se fait par des transfusions. MAN Dans la rougeole. Dans le sérum des sujets chez lesquels le virus B se multiplie. 83 . l’antigène HBc et l’antigène HBs. Virus hépatotropes Différents virus sont responsables d’hépatites Le virus A est une particule non enveloppée dont le diamètre est de 27nm. Le virus A est responsable d’hépatite aiguë. Le virus B est responsable d’hépatites aiguës. exceptionnellement grave. Il n’y a pas de contamination parentérale. la salive et les sécrétions sexuelles. les cellules infestées sont volumineuses (plasmodes). Une protéine virale issue du génie génétique est à la base d’un test ELISA pour la détection des anticorps anti HCV. La nucléocapside est elle-même entourée d’une enveloppe portant le motif antigénique HBs.

Cliniquement La forme ictérique commune comprend trois phases : . La biologie témoigne de la nécrose hépatique (augmentation des transaminases) et de l'ictère (augmentation de la bilirubine) . Il ne semble pas exister de formes graves.la phase de décroissance de l'ictère. une asthénie. 84 .la phase ictérique s'étend sur 2 à 6 semaines.MIHAI G. L'intensité de l'ictère varie d'un cas à l'autre. associée à des céphalées. Le virus D est un virus défectif qui a besoin pour se multiplier de la présence du virus B. En revanche. Le virus E est un virus mal connu ressemblant au virus A par son mode de contamination et par l’absence de risque d’infection chronique. Il s'accompagne d'urines peu abondantes et foncées et de selles normales ou décolorées.la phase prodromique dure 4 à 8 jours.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Le virus Delta est responsable d’hépatites aiguës. La nucléocapside est elle-même entourée d’une enveloppe portant le motif antigénique HBs. MAN Le virus C est présent dans le sang. La contamination par le virus D se fait de la même façon que la contamination par le virus B. Elle est soit simultanée (on parle de co-infection B-Delta). en particulier de formes graves et fulminantes et d’hépatites chroniques dont l’évolution est volontiers sévère. soit secondaire (on parle de surinfection Delta d’un sujet contaminé par le virus B). une anorexie. C’est une particule de 40nm dont le génome est constitué d'ARN entouré d’une nucléocapside portant le motif antigénique Delta. le passage à la chronicité est très fréquent. un malaise général . Il est responsable d’hépatites aiguës.

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. . certains hépatocytes infectés ont un cytoplasme homogénéisé. en verre dépoli . L’hépatite aiguë virale est caractérisée par une nécrose hépatocytaire qui prédomine dans la zone centrolobulaire. MAN Il existe des formes anictériques. dans les hépatocytes ou en amas dans les canalicules biliaires.MIHAI G. présentes dans les espaces portes. Dans l'hépatite virale B. d’une fibrose et d’une nécrose hépatocytaire. polynucléaires et surtout cellules mononucléées. La nécrose hépatocytaire et l’infiltrat inflammatoire traduisent l’évolutivité. l’activité de la maladie. des formes graves avec coma et mort. coloré en brun foncé par l'orcéine modifiée selon Shikata.Les altérations des hépatocytes sont des lésions dégénératives (vacuolaires et granulaires) et nécrotiques (nécrose de liquéfaction avec ballonisation. La guérison se traduit par une disparition progressive des lésions hépatocytaires et de la réaction inflammatoire et une régénération des hépatocytes suivant une architecture normale. des formes prolongées.La réaction inflammatoire est faite de l'afflux de cellules inflammatoires nombreuses. . Il existe de la bile plus ou moins abondante. et des formes chroniques pouvant aboutir à une cirrhose post-hépatitique. . L’hépatite chronique virale est caractérisée par l’association d’une infiltration inflammatoire.L’hépatite chronique persistante est définie par la présence d’un infiltrat inflammatoire abondant dans l’espace porte et/ou dans la fibrose. des formes à rechute. La fibrose traduit l’ancienneté de la maladie. ou acidophile). Les lésions de l’hépatite virale comportent des altérations des hépatocytes et une réaction inflammatoire. 85 . les régions périportales et les zones de nécrose.

MAN . qui est aussi associé à certaines proliférations tumorales (lymphomes B. Les poussées successives “d’activité” entraînent la constitution progressive d’une cirrhose. Le type 1 est présent partout. Rétrovirus Ce sont des virus qui possèdent une enzyme (transcriptase inverse) qui permet la transcription rétrograde de l'ARN en ADN. Virus Epstein-Barr (mononucléose infectieuse). il peut ou non exister des signes d’activité associés.L’hépatite chronique active (ou agressive) est définie par l’existence d’une nécrose hépatocytaire et d’un infiltrat inflammatoire abondant dans la fibrose et au contact des hépatocytes. Elle permet d’apprécier l’évolutivité naturelle de la maladie et surtout l’effet des traitements antiviraux. . de la sous-famille des oncovirus. le type 2 est limité à certaines régions d'Afrique. alors que l'information génétique va habituellement de l'ADN des chromosomes aux protéines par l'intermédiaire de l'ARN messager.Le VIH. de la sous-famille des lentivirus.MIHAI G. Deux variétés de rétrovirus sont actuellement connues comme pathogènes chez l'homme : . En revanche. Place de la biopsie hépatique Il n’y a généralement pas d’indication à biopsier les hépatites aiguës. Au stade de cirrhose.le HTLV1 (Human T-Cell Leukemia Virus). la biopsie hépatique fait partie du bilan des hépatites chroniques.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. est impliqué d'une part dans les leucémies et les lymphomes T de l'adulte et d'autre part dans des myélopathies et neuropathies périphériques dont le type est la paraparésie spastique tropicale. 86 . est responsable du syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA). carcinomes du nasopharynx). Virus adénotropes Virus de la rubéole.

monocytes et macrophages. de durée variable. stimulation. l'hyperplasie fait place à une atrophie lymphoïde. une hyperplasie immunoblastique et une plasmocytose polyclonale.lors de la période de latence. parfois très précocement. MAN Le VIH atteint électivement les cellules dont la membrane externe exprime l'antigène CD4.. dégénérescence et nécrose. lymphocytes T4. latence. Dans le déroulement de l'infection virale. . de la porte d'entrée. CHAPITRE VIII – RESUME L'infection virale déclenche dans l'organisme une réaction dont l'importance dépend de la nature du virus. persistantes. il existe trois phases.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. L'infection par le VIH conduit à une immunodépression profonde et l'évolution est marquée par l'apparition de complications opportunistes infectieuses (candidose œsophagienne. Elles sont caractérisées par la présence de volumineux macrophages.Les lésions encéphaliques peuvent se voir à tous les stades de l'infection. sont caractérisées par une hyperplasie des centres germinatifs. surtout axillaires et cervicales postérieures.Les adénopathies. La gravité de l'infection virale est fonction du nombre et de la qualité des cellules lésées. Les lésions directement induites par le VIH sont identifiables essentiellement dans le tissu lymphoïde et le système nerveux central : . Les techniques moléculaires d'hybridation in situ sont plus sensibles.. 87 . les cellules géantes multinucléées.) et/ou tumorales (sarcome de Kaposi et lymphome). des organes cibles et de l'état de défense immunitaire du sujet infesté. L'immunomarquage apporte la preuve de la présence du VIH dans les lésions. une hyperplasie des phagocytes mononucléés avec possible réaction épithélioïde et une hypervascularisation. L'intensité de la réaction inflammatoire dépend de l'importance de la nécrose cellulaire. A un stade avancé de la maladie. . à l'aide d'anticorps monoclonaux dirigés contre certaines protéines de la nucléo-capside (p24) ou de l'enveloppe (gp41). infection à CMV. toxoplasmose cérébrale. pneumocystose pulmonaire.MIHAI G. associés à une réaction microgliale (nodules microgliaux) et plus rarement à une vascularite. tuberculose et mycobactérioses atypiques . l'acide nucléique du virus est incorporé aux acides nucléiques de la cellule sans lésion morphologique visible.

C. lymphome B). D.Virus adénotrope : virus de la rubéole . La nécrose hépatocytaire et l'infiltrat inflammatoire traduisent l'évolutivité et l'activité de la maladie. La fibrose traduit l'ancienneté de la maladie. . comportant des inclusions.MIHAI G. .Rétrovirus HTLV1 associé à des pathologies hématologiques et à des affections neurologiques. leucoencéphalopathie multifocale progressive (virus papova). HPV : dans la verrue.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. contenant des inclusions intranucléaires. E …) entraînent des lésions hépatiques dont l'intensité. apparaissent dans les épithélium bronchiques des cellules géantes à noyaux multiples. l'hyperplasie épidermique comporte des cellules volumineuses à cytoplasme vacuolaire. Aspects morphologiques des inflammations virales selon le tropisme cellulaire du virus . Certains virus sont responsables du développement de tumeurs bénigne (papillome) ou malignes (HPV16 et 18 dans le cancer du col utérin.Virus épidermotrope Herpès : la vésicule est due à la nécrose des cellules épithéliales ballonisées. . il existe une augmentation du métabolisme cellulaire avec accroissement des synthèses d'ADN et de protéine. granulaires) ou nécrotiques. La réaction inflammatoire comporte des polynucléaires et des cellules mononucléées dans les zones de nécrose et dans les espaces portes. de la grippe et les adénovirus affectent surtout les muqueuses respiratoires. . rage …).lors de la période de stimulation. EBV et carcinome naso-pharyngien …). Dans le condylome (muqueuse malpighienne) l’hyperplasie épithéliale comporte des cellules à noyau foncé entouré d'un halo clair (koïlocytes).Virus neurotrope : poliomyélite antérieure aiguë (entérovirus). MAN . CMV. les corps d'inclusion (intranucléaires ou intracytoplasmiques) dont la forme et le siège sont évocateurs du diagnostic (herpès. . le virus d’Epstein-Barr (EBV) est associé à des pathologies inflammatoires (mononucléose infectieuse) et à certaines proliférations tumorales (carcinome du nasopharynx. Cette altération des hépatocytes comportent des lésions dégénératives ou nécrotiques.Virus mucotrope : les virus de la rougeole (cellules multinucléées). la gravité et l'évolution diffèrent selon le type du virus. . Dans la rougeole.Virus hépatotrope : différents types de virus (A. B.l'effet cytopathogène du virus aboutit soit à des lésions peu spécifiques dégénératives (vacuolaires. pouvant aboutir à une cirrhose. Certains virus entraînent une hépatite virale chronique. soit à des lésions spécifiques. 88 . à noyau pycnotique.

l'immunodépression est marquée par l'apparition de complications opportunistes infectieuses variées (pneumocystose pulmonaire. toxoplasmose cérébrale.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. mycobactériose) ou tumorales (lymphome. sarcome de Kaposi). Au cours de l'évolution.IX LA PATHOLOGIE DES PROCESSUS IMMUNOLOGIQUES 89 . Les lésions induites par le VIH sont identifiables dans le tissu lymphoïde et le système nerveux central.MIHAI G. tuberculose. Chapitre . MAN VIH atteint électivement les cellules dont la membrane externe exprime l'antigène CD4.

Ce phénomène a été appelé réaction d'hypersensibilité ou d'allergie. C'est souvent une grosse molécule ou parfois un corps simple ou haptène qui se fixe sur une molécule protidique. Les processus immunologiques sont mis en jeu dans de nombreuses situations en pathologie médicale.une prédominance des réactions vasculaires . MAN L'introduction d'agents pathogènes dans l'organisme déclenche. CARACTERES HISTOLOGIQUES COMMUNS AUX INFLAMMATIONS ALLERGIQUES Par rapport aux inflammations banales. cellulaires: à la surface des lymphocytes T.soit fixés.une atteinte fréquente des substances intercellulaires sont 90 . Ce sont ces affections. IgM. production de molécules bactéricides) et spécifiques d'un agent pathogène donné par production d'anticorps sélectifs de cet agent pathogène. au cours du processus inflammatoire. Actuellement il signifie "réaction immunitaire excessive" et devrait être appelé hyperergie.soit circulants.MIHAI G. des sujets ayant été préalablement en contact avec une substance particulière développent une réponse immunitaire anormale. brutal . Ils sont au premier plan dans les inflammations d'origine infectieuse au cours desquelles ils ont un rôle bénéfique. IgE . Les antigènes peuvent être neutralisés de façon sélective (avec ou sans l'intervention du complément) par les anticorps. substance étrangère toxique ou non) est l'équivalent de l'antigène (appelé allergène dans le domaine de l'allergie). Ces réactions de défense sont complexes.une réaction intense et précoce: caractère aigu. à la fois non spécifiques (élévation thermique. Habituellement c'est un phénomène de défense physiologique inapparent qui ne devient pathologique que dans certaines circonstances. de nature protéique. Mais il existe un groupe d'affections dans lesquelles les perturbations des mécanismes immunologiques sont responsables de manifestations pathologiques. par son type ou son intensité. a été modifié par la compréhension des mécanismes de l'immunité. que nous envisagerons ici. sériques: IgG. mobilisation de cellules douées de phagocytose. soit par exagération du processus normal d'immunité soit par un effet secondaire indésirable. L'immunité est l'ensemble des phénomènes humoraux et cellulaires mis en jeu par l'organisme après l'introduction d'un antigène qui induit l'apparition d'anticorps. L'agent pathogène (ou l'un de ses constituants. Ce concept. Dans certains cas. dites dysimmunitaires. après un nouveau contact avec cette substance. A l'inverse. les inflammations allergiques marquées par : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. un sujet immunodéprimé à la suite d'une maladie (telle une infection par le VIH) ou d'un traitement voit diminuer sa réponse immunitaire qui peut devenir faible ou nulle. qui sont : . IgA. au cours desquelles apparaissent des lésions anatomopathologiques. des réactions de défense visant au contrôle et à l'élimination des agents incriminés. initialement clinique et sans explication physiopathologique.

particulière. Elle se dépose dans les espaces intercellulaires ou les parois vasculaires. La nécrose fibrinoïde est homogène. tuméfaction fibrinoïde). substance. MALADIES PAR HYPERSENSIBILITE. nécrose. . L'antigène réagit avec ces anticorps qui se fixent aux mastocytes ou 91 . avec présence de cellules géantes (granulomatose ) Ces lésions peuvent se grouper de façon diverse en donnant des tableaux anatomocliniques multiples.le type IV. mettant en jeu des anticorps fixés à la surface du lymphocyte. .granulomateuses infiltrat de polynucléaires à prédominance éosinophile infiltrat lymphoplasmocytaire infiltrat histiocytaire. parfois épithélioïde.nécrosantes caractéristiques : état fibrinoïde(synonymes: altération. disposé en palissades. MAN . CADRES ANATOMO-CLINIQUES Gell et Coombs ont défini quatre types d'hypersensibilité : . cellulaire (histoimmunité).les types I. sont appelés réactions immédiates.exsudatives : congestion vasculaire. Les caractères histologiques regroupent trois types de lésions : . de gravité très inégale. dépôt.MIHAI G. II et III. humorales (séro-immunité) . œdème interstitiel et suffusion hémorragique.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. très éosinophile et prend les mêmes colorations que la fibrine. envisagés ci-dessous. Type I ou anaphylaxie Elle survient chez des sujets ayant une prédisposition génétique à produire en quantité anormale des anticorps de la classe des IgE.une réaction cellulaire retardée. causés par l'interaction de l'antigène et d'un anticorps humoral. est une réaction de type retardé. La place de l'anatomie pathologique pour le diagnostic de ces affections est très limitée car la plupart des perturbations en cause n'ont pas de traduction histologique à l'exception des quelques exemples suivants.

congestives.. Formes atténuées d'anaphylaxie. peut toucher la muqueuse laryngée et déclencher des accidents asphyxiques.. .MIHAI G. Microscopiquement. aliments. MAN aux basophiles circulants.réactions iso-immunes réactions à des transfusions incompatibilité Rhésus . dans lesquelles la réaction touche un seul organe . Ceci entraîne la dégranulation des mastocytes et la libération d'amines vaso-actives (histamine. Ces lésions sont transitoires et réversibles. L'antigène est souvent d'origine alimentaire. et entraînent la lyse de la cellule. par injection de sérum immun.. pollen. Les antigènes responsables sont très variés : poussière de maison.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. brève. .réactions auto-immunes anémie hémolytique autoimmune 92 .L'œdème de Quincke . quelques polynucléaires diapédésés. prurigineuses. d'où la précaution de rechercher.L'asthme a pour organe cible la bronche.L'urticaire est une réaction cutanée généralisée presque immédiate. . une éventuelle sensibilisation par injection souscutanée d'une très petite dose. à expression locale. IgM) se fixent sur des antigènes situés à la surface des cellules cibles (hématies. sérotonine) et des médiateurs de l'inflammation (facteurs chimiotactique pour les éosinophiles. localisé à la face. de la même façon. hypotension) peut être déclenché. réalisant des plaques surélevées. . il existe une congestion. chez l'homme. Forme généralisée : le choc anaphylactique (bronchospasme.. un œdème.) avec participation obligatoire du complément. avant ce type d'injection.Le coryza spasmodique (ou rhume des foins) intéresse les muqueuses des sinus respiratoires. médicaments.). Type II ou hypersensibilité de type cytotoxique Les anticorps circulants (IgG.transplantations d'organes .

par exemple anti-myocarde chez un sujet ayant eu récemment un infarctus. ferme. les anticorps semblent responsables de la maladie. Dans ce groupe c'est l'une des maladies dont le diagnostic repose sur l'examen histologique. Au cours du pemphigus (maladie bulleuse auto-immune) les anticorps se déposent dans l'épiderme et peuvent y être décelés par une technique d'immunofluorescence. elle débute insidieusement par une augmentation de volume du corps thyroïde (goitre).réactions aux médicaments agranulocytose à l'Amidopyrine. . Dans d'autres affections. Outre la spécificité des anticorps circulants. anti-estomac chez un ulcéreux. Type III ou hypersensibilité à complexes immuns Lorsqu'il existe un excès d'antigènes ou d'anticorps. MAN thyroïdite de Hashimoto. Ce goitre est diffus. Il peut exister des anticorps sans rapport évident avec l'affection en cause : anticorps anti-mitochondrie ou anti-muscle lisse dans certaines maladies hépatiques. Le meilleur exemple de maladie par auto-anticorps est la thyroïdite de Hashimoto (thyroïdite lymphocytaire). Microscopiquement .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Il en est de même du syndrome de GougerotSjögren où la biopsie de glandes salivaires accessoires permet le diagnostic. à la Quinidine purpura thrombopénique au Sédormid anémie hémolytique associée à la Chlorpromazine. à la Phénacétine. on peut mettre en évidence une immunisation de type cellulaire et les lésions caractéristiques de réactions allergiques à l'examen histologique. dans son ensemble. L'infiltrat fait disparaître peu à peu toutes les vésicules thyroïdiennes qui sont remplacées par une sclérose. Observée dans 9 cas sur 10 chez les femmes autour de 40 ans. Il s'y ajoute des signes cliniques et biologiques d'hypothyroïdie pouvant aller jusqu'au myxœdème. avec parfois des centres germinatifs.MIHAI G. est le siège d'une infiltration lymphoplasmocytaire diffuse. Des anticorps antithyroïdiens peuvent être mis en évidence dans le sang circulante. la thyroïde. Il n'est pas exceptionnel de découvrir dans le sang des anticorps antitissus normaux (auto-anticorps). se forment des complexes immuns avec fixation et activation du complément. ce qui entraîne la libération de facteurs chimiotactiques et l'afflux de 93 . sans signe de compression ni adhérence aux plans superficiels et profonds.

On en rapproche : . les articulations. L'ensemble immun-complexe + complément constitue un facteur chimiotactique puissant avec phénomènes locaux d'agrégation des polynucléaires et des plaquettes. des complexes solubles se forment et peuvent se déposer à distance dans les reins.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. d'adénopathies. Aux points d'injection apparaissent des lésions inflammatoires de plus en plus importantes. Ceux-ci vont se déposer sur la paroi des petits vaisseaux. Elles sont lentement résolutives. MAN polynucléaires qui vont phagocyter ces complexes immuns. Excès d'antigène En excès d'antigène. Périartérite noueuse (Panartérite noueuse) 94 . des infiltrats parfois granulomateux et une nécrose fibrinoïde. Le modèle expérimental de cette pathologie est représenté par le phénomène d'Arthus. La conséquence de la formation de complexes immuns dépend des proportions relatives de l'antigène et de l'anticorps. la peau.MIHAI G. Excès d'anticorps En excès d'anticorps. des thromboses et un état fibrinoïde des parois vasculaires. Microscopiquement. Il en résulte une libération extracellulaire d'enzymes protéolytiques et des lésions tissulaires. C'est une réaction allergique induite par des injections sous-cutanées répétées d'un antigène non toxique. C'est un phénomène général. localement. au lieu d'introduction de l'antigène. il existe un infiltrat de polynucléaires. induite par l'exposition à des moisissures du foin .certaines vascularites systémiques. Maladie sérique Elle entre aussi dans ce cadre bien que son déroulement soit différent: apparition. de phénomènes inflammatoires articulaires et même de parésies. d'éruption cutanée. allant jusqu'à la nécrose à partir de la 5ème injection. 8 à 10 jours après injection unique de sérum immun. Microscopiquement les lésions sont caractérisées par des phénomènes vasculaires (œdème).la maladie du poumon des fermiers ou pneumopathie d'hypersensibilité à précipitines. les complexes sont rapidement précipités.

faisant 95 . PCE) La maladie rhumatoïde est caractérisée par une atteinte polyarticulaire symétrique au long cours aboutissant à de grandes déformations articulaires. riche en polynucléaires avec un fort pourcentage d'éosinophiles dans toute la paroi artériolaire et le tissu adventitiel. nerveuse.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. il existe des lésions de la synoviale : hyperplasie des franges. Maladie rhumatoïde (polyarthrite rhumatoïde..fièvre. De nombreuses biopsies (cutanées. Il existe un infiltrat inflammatoire pléomorphe.. Il s'agit de lésions segmentaires qui vont évoluer vers la fibrose . La média est occupée par un dépôt fibrinoïde (nécrose fibrinoïde ). Cliniquement et biologiquement. rénales…) sont parfois nécessaires pour affirmer le diagnostic qui repose sur les lésions histologiques des vaisseaux atteints.signes neurologiques mal systématisés . infiltrat lymphoplasmocytaire plus ou moins nodulaire.signes cutanés. rénaux. Les obstructions vasculaires entraînent des lésions tissulaires ischémiques qui expliquent le polymorphisme des signes cliniques. digestifs. musculaires. Ces lésions peuvent intéresser toutes les artères de l'organisme et l'affection évolue par poussées successives. polyarthrite chronique évolutive. touchant le plus souvent la femme. nécrose fibrinoïde et altérations vasculaires. on peut parfois découvrir des nouures à la palpation des masses musculaires. c'est un rhumatisme inflammatoire chronique. La lésion microscopique caractéristique est une atteinte des artérioles de petit et moyen calibre.MIHAI G. douleurs diverses . Les cellules endothéliales sont turgescentes et la lumière peut être thrombosée. à tous les âges. A l'examen clinique. MAN C'est une affection marquée par des signes cliniques variés . amaigrissement. Toute la paroi est lésée. Le mécanisme de cette affection n'est pas entièrement élucidé mais le rôle des complexes immuns y est prouvé (rôle de l'antigène HbS du virus de l'hépatite B). Microscopiquement .

MIHAI G. voire absente. 24 à 48 heures après un nouveau contact. au cours des greffes d'organes. caractérisée par la migration des cellules immuno-compétentes vers les tissus contenant l'antigène. D'autres affections mettent aussi en cause des complexes immuns Il en est ainsi des anticorps anti-DNA dans la maladie lupique. MAN évoquer une réaction immunitaire. endocardiques. les sujets ayant une déficience thymique ont une immunité de type IV diminuée.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. ganglionnaires. car déjà mis en contact avec une substance donnée. spléniques. prurigineuses. La dermite de contact (ou eczéma de contact) C'est l'exemple le plus typique de cette allergie. lors de viroses. Il est possible de mettre en évidence dans cette affection une synthèse locale intra-articulaire d'immunoglobulines et la présence de complexes immuns dans le liquide synovial et le sérum. L'atteinte cartilagineuse et osseuse est rapide et entraîne les destructions articulaires et les déformations. pulmonaires et des épanchements des séreuses. lors des dermites de contact. la périartérite noueuse et d'autres maladies plus rares. œdème du corps muqueux de Malpighi de l'épiderme aboutissant à la formation de vésicules et afflux de cellules inflammatoires lymphocytaires qui migrent dans l'épiderme 96 . de parasitoses. Elle se voit au cours d'infections bactériennes comme la tuberculose. avec congestion et œdème . des lésions cutanées.phase vésiculeuse. Type IV ou hypersensibilité à médiation cellulaire (retardée) Elle est tardive. la syphilis. la lèpre. De même. formés par un auto-anticorps appelé facteur rhumatoïde. de durée prolongée. elles forment le groupe des maladies dites du collagène (connectivites ) ou maladies systémiques. voire disparaître totalement. qui vont évoluer en 4 stades . cutanées (nodule rhumatoïde). la brucellose.phase érythémateuse. Elle fait intervenir des anticorps cellulaires présents à la surface des lymphocytes T. Chez un sujet sensibilisé. En cas de dépression immunitaire intercurrente (au cours d'une maladie maligne par exemple). Il peut s'y associer des atteintes extra-articulaires. Avec la maladie rhumatoïde. on voit apparaître. les réactions de type IV tendent à diminuer.

. on y observe d'abord un afflux de polynucléaires. d'histiocytes qui vont se disposer autour des veinules. L'allergie est mise en évidence par des tests épicutanés. MAN . Un autre exemple est fourni par les effets cytotoxiques des lymphocytes T activés sur leurs cellules cibles dans une allogreffe au cours du rejet de greffe Les difficultés des transplantations de tissus et d'organes (rein. Les dermites de ce type peuvent être dues à de nombreux produits souvent de faible poids moléculaire (haptène): cosmétiques. entraînent fréquemment une réaction de rejet.. moelle osseuse. Microscopiquement. Dans la tuberculose Les réactions tuberculiniques mettent en évidence une allergie à la tuberculine. poumon. c'est la phase de réparation. réaction du greffon contre l'hôte. les greffes allogéniques (entre individus génétiquement différents.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. cœur. cas le plus fréquent des greffes en pathologie humaine). Il est caractérisé par une vasoconstriction intense. de type retardé. 97 . nickel. Chez les sujets présentant une importante hypersensibilité. une accumulation de lymphocytes. foie.phase suintante et croûteuse: les vésicules se rompent. qui mettent en contact la peau saine avec les allergènes susceptibles d'être incriminés après une enquête sur les conditions d'apparition de l'affection. infections. Celle-ci est la conséquence d'une activation du système immunitaire du receveur. . D'où l'effet bénéfique des traitements immunosuppresseurs. Si les transplantations entre individus génétiquement identiques (greffe syngénique) posent peu de problèmes.MIHAI G. ciment.) sont actuellement dominées par trois risques : rejet. laissant place à des petites ulcérations où les papilles dermiques mises à nu vont se recouvrir de croûtes . à manifestation dermique. suivie d'une coagulation diffuse dans tout l'arbre vasculaire.le rejet suraigu survient en per-opératoire dans les minutes qui suivent la revascularisation du transplant. caoutchouc.. La positivité de la cuti-réaction est appréciée cliniquement et ne fait pas l'objet de prélèvement histologique. puis un œdème. Le diagnostic de rejet est microscopique et des biopsies répétées sont effectuées pour le rechercher.phase d'épiderme lisse après desquamation. il peut y avoir une nécrose et une ulcération..

dans l'intima des vaisseaux. ces lésions peuvent régresser sans laisser de séquelle notable.le rejet aigu correspond à l'infiltration du greffon par des cellules immunocompétentes (lymphocytes et macrophages) provenant du receveur. La pénétration des lymphocytes T sensibilisés du receveur dans l'interstitium du greffon se fait au niveau des capillaires.). bronchioles. sont la cible des cellules cytotoxiques du receveur . tubules rénaux. Il n'existe pas actuellement de traitement du rejet chronique. Au contraire. La deuxième complication est la réaction du greffon contre l'hôte ou GVH. sténose et destruction des structures épithéliales (canaux biliaires. La GVH. Ces cellules immunocompétentes transplantées entraînent une réaction immunitaire dirigée contre le receveur. les chances de récupération sont compromises. toxicité médicamenteuse. notamment CMV).. Sous traitement immunosuppresseur.MIHAI G. Les mécanismes impliqués dans le rejet chronique sont complexes: immunologiques (rôle des rejets aigus répétés. avec nécrose des cellules épithéliales et/ou endothéliales du greffon. Les antigènes HLA de classe I. liée à l'introduction chez le receveur de cellules immunocompétentes (lymphocytes T) provenant du donneur.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. grâce aux molécules d'adhérence présentes sur l'endothélium activé et à la surface des lymphocytes.le rejet chronique se définit comme l'association d'une dégradation progressive du greffon sans autre cause identifiable (notamment infectieuse) et de lésions microscopiques particulières prolifération myofibroblastique associée à des cellules spumeuses. se 98 .Les lésions microscopiques du rejet aigu traduisent la réaction allo-immune in situ. Ces lésions sont irréversibles et conduisent à la perte de fonction du greffon. réaction allo-immune à bas bruit) et non immunologiques (ischémie. quand il existe des lésions de thrombose ou de nécrose artériolaire (artériolite) ainsi que des hémorragies interstitielles.. .. MAN Il est dû à l'existence d'anticorps préexistants que l'on doit rechercher avant d'effectuer la transplantation. exprimés par les cellules du greffon (en particulier cellules épithéliales et endothéliales). sténosant leur lumière fibrose . observée fréquemment après greffe de moelle osseuse. infection.

de défense immunitaire physiologique de l’organisme. souvent couplées à des biopsies permettant de détecter morphologiquement certains germes .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Maladies dysimmunitaires : manifestations pathologiques liées à une perturbation du processus immunologique soit par exagération du processus normal soit par un effet secondaire indésirable. La biopsie cutanée montre un épiderme infiltré par des lymphocytes qui induisent une nécrose des cellules malpighiennes.des infections opportunistes. La biopsie rectale montre des glandes de Lieberkühn nécrosées et détruites par un infiltrat lymphocytaire. de lymphoplasmocytes ou d’histiocytes. biologiques (mise en évidence d’anticorps circulants) et parfois anatomo-pathologiques. Lésions microscopiques communes : exsudatives : œdème.RESUME Définition de l’immunité Notion d’antigène .MIHAI G. la peau et le foie. Notion d’allergie. MAN manifeste de façon aiguë (dans les 100 jours après la greffe) ou chronique. mycologiques ou parasitologiques habituelles en pathologie infectieuses. CHAPITRE IX .des tumeurs malignes (surtout lymphomes) dont le diagnostic est fait par l'examen histologique. Ces maladies se traduisent par des anomalies cliniques. dont les agents pathogènes sont recherchés par les techniques bactériologiques. Chez les sujets traités par immuno-suppresseurs peuvent survenir plus fréquemment . 4 types d’hypersensibilité 99 . notamment éosinophiles. congestion nécrosantes: substance fibrinoïde cellulaires : infiltrats de polynucléaires. avec pour cibles privilégiées l'intestin.anticorps.

Dépôts de complexes antigèneanticorps. syndrome de Gougerot Sjögren) Type III : hypersensibilité à complexes immuns. exemples : tuberculose. parfois nécrose centrale). choc allergique Type II : hypersensibilité de type cytotoxique Notion de cellules cibles. Les antigènes (pollen. périartérite noueuse. Exemples : accidents de transfusion. viroses. (connaître les lésion de PAN et PR) Type IV : hypersensibilité retardée (ou à médiation cellulaire). caractérisée par la migration de cellules immunocompétentes vers les tissus contenant l’antigène. dermite de contact. Physiopathologie du rejet de greffe.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. glomérulonéphrite. médicaments. asthme. MAN Type I : anaphylaxie Lié à la production excessive d’anticorps de type IgE. coryza. Réaction tardive. Exemples : œdème de Quincke. fixation d’anticoprs sur des antigènes (composants normaux ou exogènes adsorbés sur les membranes) cellulaires ou d’autres constituants tissulaires (membrane basale) lyse de la cellule. lupus érythémateux disséminé. lymphocytes. parasitoses. uticaire. transplantation d’organes. aliments) régissent avec ces anticorps. maladies autoimmunes (thyroidite de Hashimoto. sarcoidose. lèpre. mycoses. Chapitre .MIHAI G.X LA PATHOLOGIE DES METABOLISMES (I) 100 . déclenchant une dégranulation des mastocytes et libération de substance vaso-actives. poussière. activation du complément et des médiateurs de l’inflammation —>afflux de polynucléaires et nécrose tissulaire (nécrose fibrinoïde) exemples : polyarthrite rhumatoïde. Lésions de type chronique granulomateux (macrophages.

VII et XII) . lipidique. Celle-ci peut être associée à une hyperplasie augmentation anormale du nombre des cellules d'un tissu.dégénérescence hydropique (ou vacuolaire).la nécrose de liquéfaction .des fonctions métaboliques générales communes à l'ensemble des cellules : fonctions d'assimilation et de respiration. On distingue (chapitres II.dégénérescence cireuse par disparition des myofibrilles. granuleuse. Elle aboutit à la mort de la cellule. TROUBLES DU METABOLISME GENERAL CELLULAIRE Altérations quantitatives L'augmentation du métabolisme cellulaire produit l'hypertrophie de la cellule (hypertrophie des muscles locomoteurs des athlètes).des fonctions métaboliques spéciales propres à chaque type de cellule : fonctions d'absorption. La nécrose cellulaire se définit par l'arrêt des processus de synthèse avec coagulation irréversible des constituants cellulaires. MAN Les troubles du métabolisme cellulaire peuvent affecter . La diminution du métabolisme cellulaire produit l'atrophie de la cellule (atrophie des muscles immobilisés sous plâtre).la nécrose de coagulation Les altérations nucléaires comportent (chapitre II) .la pycnose . de sécrétion et d'excrétion.MIHAI G. d'un organe ou d'une portion d'organe). du cytoplasme fondamental . Altérations qualitatives Elles conduisent à la dégénérescence cellulaire puis à la mort (nécrose cellulaire).le caryorrhexis 101 . La dégénérescence cellulaire est le terme de la diminution des métabolismes cellulaires avec arrêt complet de certains d'entre eux.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. . mais aboutissent souvent à la nécrose et donc à la mort cellulaire : . Les lésions qu'elle entraîne sont réversibles.

MAN .le déficit peut n'avoir aucune traduction histopathologique ou entraîner un aspect morphologique particulier. ou les cellules adipeuses des graisses de réserve. L'infiltration et la surcharge peuvent entraîner des phénomènes de dégénérescence ou de nécrose. la cortico-surrénale. anoxie. on appelle "maladie de surcharge" une maladie générale comportant une accumulation tissulaire d'une substance qualitativement ou quantitativement anormale. Troubles du métabolisme des lipides Les lipides entrent dans la constitution de toutes les cellules de l'organisme. Rappel de la constitution chimique des graisses 102 . par accumulation d'un métabolite intermédiaire .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.la caryolyse . en particulier dans le système nerveux central. Par analogie.Les enzymopathies sont des maladies familiales génétiques. toxique. TROUBLES DES METABOLISMES PARTICULIERS Les troubles métaboliques peuvent provoquer : . Certaines en sont très riches.Les troubles généraux des métabolismes peuvent être dus à des causes très diverses : apport augmenté. thérapeutique. .une surcharge due à l'accumulation intracytoplasmique d'une substance présente en faible quantité à l'état normal. secondaires à un déficit enzymatique.MIHAI G. On peut diviser les troubles des métabolismes en deux chapitres : .une infiltration due à l'accumulation intracytoplasmique d'une substance anormale .le déficit peut intéresser : la synthèse l'absorption ou le transport intracellulaire. .

La stéatose hépatique est la plus commune et la plus démonstrative. Les acides gras sont transformés en triglycérides puis.des lipides simples: acides gras. Pathologie du métabolisme des triglycérides. cérébrosides. les graisses sont incorporées dans des di-. C'est une surcharge. Certaines graisses sont biréfringentes en lumière polarisée. de tissu frais ou de tissu fixé en formol. Le catabolisme se fait dans le foie et dans le poumon.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. stérides . glycérides (en particulier triglycérides). se fait dans la circulation portale. stockage.MIHAI G. D'autres méthodes de réalisation plus difficile permettent de caractériser les graisses complexes. La coloration des graisses nécessite la mise en œuvre de coupes à congélation. Les colorations les plus courantes sont l'huile rouge (Oil red O). Physiopathologie et étiologie de la stéatose hépatique Les mécanismes de la stéatose sont indiqués sur le schéma qui figure le mécanisme de la captation des graisses par la cellule hépatique. le rouge Soudan. Le transport. Trois utilisations : énergétique. dans la cellule intestinale. MAN On distingue : . Mise en évidence des lipides Sur coupes en paraffine. les graisses sont dissoutes par les réactifs nécessaires à l'inclusion (xylol). Elles apparaissent en négatif sous forme de vacuoles. La libération de triglycérides en excès dans l’hépatocyte peut être due à : 103 . sulfatides Rappel succinct du métabolisme des graisses Après absorption intestinale sous forme d'acides gras. la stéatose Définition La stéatose est l'accumulation de triglycérides dans le cytoplasme de cellules qui normalement n'en contiennent que des traces non observables en microscopie optique. en lipoprotéines. céphalines. le plus souvent sous forme de lipoprotéines. sphingomyélines. triglycérides et stérides. par un mécanisme plus ou moins complexe.des lipides complexes: lécithines. incorporation cellulaire.

en rapport avec une atteinte de l’hépatocyte (hépatite) ou une carence protéique. et le 104 .MIHAI G.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. limitant l’excrétion des triglycérides dans le plasma . MAN .un blocage de la synthèse des lipoprotéines (4 et 5).une synthèse excessive de triglycérides (3) due : à une mobilisation des acides gras tissulaires périphériques (6) à un apport excessif d’acides gras ou de glucides d’origine alimentaire ou métabolique (1) à une insuffisance de l’oxydation (anoxie) (2) Les causes de la stéatose sont multiples.

). Finalement.les hépatites toxiques et médicamenteuses (par atteinte hépatocytaire) et les corticoïdes.MIHAI G.l’intoxication alcoolique. Cette vacuole peut se rompre et entraîner la formation de microkystes graisseux ou libérer les graisses dans la circulation (embolies graisseuses ). .l’anoxie (insuffisance respiratoire. MAN mécanisme n’en est pas toujours simple. Microscopie La stéatose se traduit par la présence de gouttelettes lipidiques visibles sous forme de vacuoles. optiquement vides sur les coupes en coloration standard. plus pâle que normalement. glycogénose.l’obésité et le diabète (excès d’apport lipidique ou glucidique et mobilisation des graisses périphériques). Elle peut être diffuse ou 105 ..les carences protidiques et les malabsorptions intestinales. mou et dépressible.. Les principales causes sont : . l’oxygène étant utilisé prioritairement pour le métabolisme de l’alcool. Ces vacuoles. Il graisse le couteau et laisse une tache grasse sur une feuille de papier appliquée sur la tranche de section. La topographie de la stéatose dans le lobule hépatique est variable.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. foie cardiaque). . il ne persiste plus qu'une très volumineuse vacuole unique refoulant le noyau et les organites cytoplasmiques à la périphérie. Macroscopie Le foie est gros.le jeûne (mobilisation des graisses périphériques). . confluent et deviennent plus volumineuses (stéatose macrovacuolaire). d’abord petites (stéatose microvacuolaire). de coloration jaunâtre ou jaune. . la nutrition parentérale et les affections métaboliques d’origine génétique (hyperlipémie. Son bord antérieur est mousse. due principalement à un défaut d’oxydation des acides gras. . la plus fréquente.

L'athérosclérose est définie par l'O. décrites par les anciens auteurs sous le terme d'artériosclérose . de sang et de produits sanguins.M. elle répond à un œdème sous-endothélial. le tout accompagné de modifications de la média". avec ces différentes lésions. C'est une des lésions de l'athérosclérose. elle est grisâtre. périportale dans les carences protéiques. consistant en une accumulation segmentaire de lipides. parfois opaque. allongées dans le sens du vaisseau. La stéatose est un phénomène réversible quand son facteur étiologique disparaît. Elles correspondent microscopiquement à la présence de nombreuses cellules spumeuses en amas dans l'intima (lipophages ).S. riche en protéoglycanes. la notion de sclérose et de perte d'élasticité des parois artérielles. C’est une lésion fréquente. translucide.MIHAI G. de tissu fibreux et de dépôts calciques. On retrouve. seule leur association constitue l'athérosclérose. (1957) comme une "association variable de remaniements de l'intima des grosses et moyennes artères. Si l'accumulation de lipides extracellulaires se poursuit et s'il s'y associe des lésions des premières lames 106 . Macroscopiquement. de glucides complexes. La plaque gélatineuse représente également une lésion initiale de l'athérosclérose. MAN localisée. celle-ci se définit actuellement plutôt comme une variété de dystrophie des artères se traduisant par une induration de leur paroi. Microscopiquement. Aspects évolutifs Au début. entre lesquelles s'observent des dépôts de lipides apportés par les lipoprotéines du sang circulant. Pathologie du métabolisme du cholestérol et des cholestérides La maladie athéromateuse Définitions L'athérome se définit par la présence au sein de l'intima des artères d'une plage de nécrose particulière (bouillie athéromateuse). Aucune de ces lésions n'est pathognomonique. qui peut être isolée ou associée à d’autres anomalies morphologiques hépatiques. il s'agit de quelques stries jaunâtres. à peine saillantes. Elle est plus volontiers centrolobulaire dans les intoxications.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. soufflant plus ou moins l'intima. riche en lipides.

La plaque athéromateuse peut subir deux évolutions : .anévrysmes . A la section . les lésions initiales de l'athérosclérose vont évoluer vers la pustule et la plaque d'athérome.hémorragies intrapariétales et dissections de la paroi artérielle . La pustule est lenticulaire.la calcification artérielle rigide . la bouillie athéromateuse. Complications de l'athérosclérose . Elle est opaque. de 2 à 4 mm d'épaisseur. pouvant entraîner une ischémie aiguë dans le territoire irrigué . rendant la paroi et inextensible .MIHAI G. de lipides intracellulaires (cellules spumeuses. brillante. ou lipophages) et extracellulaires (amas non structurés. peu saillante. risque de rupture 107 . de coloration jaunâtre ou blanchâtre. Elle s'accompagne d'une fibrose réactionnelle très importante. Elle mesure de 1 à 3 cm de diamètre. lisse. riche en cristaux lancéolés et répondant à l'infiltration lipidique. Microscopiquement. elle répond à une accumulation dans l'intima. il existe une nécrose centrale.sténose . cristaux lancéolés d'acides gras et de cholestérol). MAN élastiques de la média. sous une fibrose plus ou moins épaisse. dont l'installation progressive permet l'organisation d'une circulation de suppléance . La limitante élastique interne est altérée et autour du dépôt lipidique s'élaborent des fibres de collagène.thrombose . mutilant à ce stade la média. le centre est occupé par une nécrose granuleuse éosinophile. dilatation de la lumière vasculaire par perte de l'élasticité de la paroi artérielle.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Microscopiquement. fréquente. de consistance dure. La plaque athéromateuse succède à la pustule.l'ulcération avec libération possible de bouillie athéromateuse dans le courant circulatoire et risque d'embolie athéromateuse.

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Celles-ci sont divisées en deux groupes selon leur densité : . chimique. ainsi que des lymphocytes activés libèrent des substances chimiques (interleukines. Facteurs pariétaux La localisation des lésions (zones de turbulence. Les macrophages. des VLDL et des LDL représente un facteur pathogénique de grande importance dans le développement de l'athérosclérose ainsi que la diminution absolue ou relative du cholestérol des HDL. anoxique. dynamique. essentiellement des monocytes qui. les plaquettes.MIHAI G. se produit dans la paroi aortique. L'hypercholestérolémie entraîne des lésions de la barrière endothéliale. Elle est multifactorielle: mécanique. atteinte la plus précoce de la maladie athéromateuse.emboles athéromateux en particulier au cours d'artériographie. bifurcations) incite à penser que les phénomènes hémodynamiques sont importants.VLDL et LDL (Very Low et Low Density Lipoprotein) . après migration à travers la barrière endothéliale lésée. L'augmentation du cholestérol et/ou des triglycérides. mettant en jeu de multiples facteurs exogènes et endogènes qui interfèrent entre eux. auto-immune. Physiopathologie L'athérome est une maladie complexe. vont phagocyter les lipides accumulés dans l'intima. hémodynamique. mobilisation par le cathéter de lésions athéromateuses. métabolique. Elle est suivie de l'adhésion de leucocytes. Facteurs sanguins Les lipides en particulier le cholestérol sont véhiculés dans le sang sous forme de lipoprotéines. PDGF) dont le rôle est de recruter et de stimuler la prolifération des cellules musculaires lisses de la média. MAN . Le catabolisme des LDL. L'altération des cellules endothéliales est indispensable au développement de lésions athéromateuses. Ces cellules vont se charger en lipides et prendre un aspect spumeux 108 . riches en cholestérol estérifié. Les lésions endothéliales favorisent l'agrégation plaquettaire.HDL (High Density Lipoprotein).

Le stade ultime de cette lésion est la constitution d'une fibrose. La principale de ces affections est la maladie de Gaucher où s'accumulent des glycocérébrosides par défaut de glycocérébrosidases. le plus souvent un déficit. 109 . Ce stockage excessif entraîne leur désintégration et la libération dans le tissu interstitiel de cholestérol sous forme estérifiée ou non.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Ces dépôts localisés constituent les "xanthomes" : . affections constitutionnelles rares consistant en anomalies du métabolisme des lipides complexes.plus exceptionnellement digestifs. Pathologie du métabolisme du cholestérol Le cholestérol en excès peut éventuellement s'accumuler dans d'autres tissus que les parois artérielles.MIHAI G. La présence de xanthomes multiples constitue la xanthomatose. cellule histiocytaire de 20 à 100 microns dont le cytoplasme est infiltré par la graisse anormale. C'est une maladie de l'enfant. L'étude en microscopie électronique de biopsies des organes atteints peut permettre d'orienter l'analyse biochimique grâce aux images particulières qu'on peut observer. pouvant réaliser des aspects identiques à ceux de la stéatose commune. Les autres affections les plus connues sont la maladie de Niemann-Pick. Elles se traduisent morphologiquement par des accumulations qui atteignent principalement le système nerveux central et/ou le système des phagocytes mononucléés.tendineux . elle est caractérisée par la cellule de Gaucher . la maladie de Tay-Sachs. MAN identique à celui des macrophages (lipophages). Pathologie du métabolisme des lipides complexes Il s'agit des dyslipidoses héréditaires. se manifestant par une hépatosplénomégalie avec hypertrophie ganglionnaire.cutanés (paupières en particulier) . Microscopiquement. La cholestérolose hépatique est une maladie familiale héréditaire exceptionnelle caractérisée par des dépôts intrahépatocytaires de cholestérol. habituellement liées à une anomalie enzymatique.

après digestion par l'amylase. caractérisée microscopiquement par ses affinités tinctoriales.S.le Carmin de Best qui le colore en rouge rosé . Morphologie 110 .la maladie de Pompe dans laquelle prédomine l'atteinte cardiaque. Le glycogène peut être mis en évidence par des colorations spéciales : .la coloration par le P. avec un aspect très clair des hépatocytes . Le glycogène peut s'accumuler dans : .la maladie de Von Gierke ou polycorie hépatorénale. . Les glycogénoses ou polycories glycogéniques sont des affections caractérisées par l'accumulation de glycogène dans les cellules de un ou plusieurs organes . traduites morphologiquement par des surcharges de topographies variées. . MAN Troubles du métabolisme des glucides Les anomalies affectent essentiellement la synthèse et la dégradation du glycogène.le rein qui est également très gros.le foie qui est volumineux.MIHAI G. Troubles du métabolisme des protides Amyloïdose (= amylose) Définition La substance amyloïde est une protéine de structure physique ß-plissée. qui se dépose dans le tissu interstitiel.le cœur : cardiomégalie et vacuolisation des fibres myocardiques . avec surcharge des tubes contournés. Suivant la prédominance de l'atteinte. . Il s'agit d'affections congénitales en rapport avec un déficit enzymatique.A.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. on distingue : .

plus rarement dans les espaces portes sur les parois des veines et des artères 111 . d'aspect vitreux à la coupe . . parsemé de "grains" translucides dans la corticale à la coupe Dans un certain nombre de cas l'aspect extérieur des organes n'est pas modifié de façon significative. refoulant et écrasant les travées hépatocytaires. articulations. Les dépôts se localisent sur les membranes basales des parois vasculaires et des parenchymes glandulaires. os.foie : hépatomégalie de teinte rouge orangé. d'autant que l'on s'efforce actuellement de déceler précocement la maladie. système nerveux.rate : splénomégalie avec atteinte initiale de la pulpe blanche sous forme de "grains" translucides disséminés (rate tapioca). sans réaction inflammatoire d'accompagnement. . puis infiltration diffuse de la pulpe rouge d'aspect jambon cuit. tube digestif. Caractères microscopiques La substance amyloïde se présente comme un dépôt extracellulaire d'un matériel amorphe éosinophile pâle. dans l'espace de Disse. .Foie : dépôt de substance amyloïde le long des parois des capillaires sinusoïdes. lardacée. d'aspect craquelé. sur la trame conjonctive interstitielle (fibres musculaires lisses. plus rarement poumon. peau.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. foie.rein : augmenté de volume. rate.MIHAI G. myocarde. glandes endocrines surtout surrénales. de teinte vieil ivoire. fibres de réticuline) expliquant le caractère ubiquitaire des atteintes amyloïdes dans l'organisme (rein. glandes salivaires). muscles squelettiques. MAN Caractères macroscopiques Il existe une augmentation de volume de l'organe atteint lorsque les dépôts de substance amyloïde sont abondants avec une teinte plus pâle et une consistance cireuse.

La métachromasie du Violet de Paris sur la substance amyloïde lui confère une teinte rose (groseille). La thioflavine T détermine une fluorescence verte en lumière ultra-violette.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.Rate : infiltration amyloïde le long des artères pénicillées de la pulpe blanche. Chaque fibrille est constituée de 5 ou 6 protofibrilles parallèles agencées en hélice d'environ 350 nm de diamètre avec une périodicité hélicoïdale de 300 à 500 nm. Seul le prélèvement histologique d'un tissu ou d'un organe atteint permet d'affirmer le diagnostic d'amyloïdose. Cet aspect ultrastructural fibrillaire qui représente 90% de la substance amyloïde est appelé composant 112 . d'affirmer très aisément la nature amyloïde des dépôts tissulaires. La biopsie hépatique est contre-indiquée.Rein : dépôt sur les artérioles afférentes et efférentes. dans les glomérules le long des basales des capillaires. Le diagnostic peut se faire sur biopsies : biopsie rectale qui doit être profonde pour intéresser la sous-muqueuse car la substance amyloïde siège principalement dans la paroi des petits vaisseaux sousmuqueux. biopsie linguale. Caractères ultrastructuraux La microscopie électronique a confirmé la morphologie très originale de la substance amyloïde qui se présente comme un enchevêtrement de fibrilles de 750 nm de diamètre et de plusieurs milliers de nm de longueur. biopsie gingivale.MIHAI G. MAN . Les propriétés tinctoriales sont en relation avec la configuration spatiale de la substance amyloïde. puis ultérieurement le long des fibres de réticuline dans la pulpe rouge . Caractères histochimiques Quelques colorations spéciales simples permettent. Le rouge Congo colore la substance amyloïde en rouge brique avec une biréfringence jaune-vert en lumière polarisée. dans la presque totalité des cas. réalisant progressivement une atteinte de tout le glomérule ("pain à cacheter" amyloïde).

MIHAI G. Les 10% restants correspondent au composant périodique. Les chaînes légères lambda sont plus "amyloïdogènes" que les chaînes kappa. La protéine fibrillaire ou composant principal est une protéine secondaire dont la configuration spatiale est en feuillets ß-plissés. La protéine AA (amyloid protein A) de PM 8000 d. la découverte de la solubilité dans l'eau distillée a permis d'en préciser la structure physique grâce à des techniques de spectrographie et de diffraction des rayons X. Le composant périodique est une glycoprotéine adsorbée de façon non spécifique et constante. Structure physique La très forte insolubilité de la substance amyloïde a longtemps empêché toute analyse physico-chimique. En 1971. représentée par la structure ß-plissée responsable des affinités tinctoriales. Les autres variétés de protéines fibreuses constituant le composant principal ne sont pas toutes connues 113 . La protéine AL (amyloid protein light chain related) est le constituant chimique principal de la substance amyloïde du myélome : elle possède la même séquence d'acides aminés que le segment variable des chaînes légères de l'immunoglobuline monoclonale produite par les plasmocytes tumoraux du patient. Composition chimique L'unicité physique de la substance amyloïde. MAN principal. c'est-à-dire que les chaînes polypeptidiques sont anti-parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal de la fibre. La séquence des 76 acides aminés qui la constituent est identique à celle d'une fraction de protéine sérique circulante SAA (serum amyloid associated). La protéine SAA est souvent augmentée au cours des processus inflammatoires chroniques qui sont susceptibles de se compliquer d'une amyloïdose au cours de l'évolution. dont les deux types principaux sont : la protéine AL et la protéine AA.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. s'oppose à une grande diversité de composition chimique. a été mise en évidence dans l'amyloïdose associée à la maladie périodique. Les analyses biochimiques ont montré que la substance amyloïde était constituée par des protéines fibrillaires de nature différente selon les cas.

la protéine AFp a une composition chimique proche de la préalbumine .caractère diffus ou localisé des dépôts . musculaire lisse et strié.MIHAI G. apparemment idiopathique . Il est ainsi possible de distinguer trois groupes principaux les amyloïdoses généralisées acquises où sont distinguées . neurologique et rénal.l'amyloïdose secondaire de topographie élective hépato-spléno-rénale compliquant les maladies infectieuses ou inflammatoires chroniques.la protéine AMCT a une structure proche de la calcitonine.caractère héréditaire ou acquis de l'amyloïdose . Les études physico-chimiques à l'origine de la classification actuelle des amyloïdoses ont permis d'introduire la notion de précurseur amyloïdogène défini comme toute protéine susceptible de se transformer en une structure ß-plissée sous l'influence de divers stimulus.les formes associées à des désordres immunocytaires dominées par le myélome dont le précurseur amyloïdogène est une chaîne légère. Actuellement les nouvelles classifications sont basées sur trois critères : . Classification Autrefois on distinguait schématiquement : .nature biochimique de la substance amyloïde.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. MAN .l'amyloïdose primitive type Lubarsh-Pick à tropisme cutanéo-muqueux. 114 .

les formes réactionnelles dont le précurseur est la protéine sérique SAA (anciennes amyloïdoses secondaires).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.les amyloïdoses héréditaires localisées où la nature des dépôts est inconnue.l'amyloïdose primitive idiopathique constituée de protéine AL. MAN . les amyloïdoses héréditaires regroupent .des formes dites immunologiques où la substance amyloïde est de type AL. .des formes associées à des tumeurs endocrines (stroma amyloïde) où le précurseur est une hormone polypeptidique.et des formes de nature inconnue tel le lichen amyloïde cutané.la maladie périodique où les dépôts généralisés sont de type AA.les amyloïdoses neurologiques périphériques. les amyloïdoses localisées acquises représentent un groupe hétérogène associant .des formes séniles où le précurseur amyloïdogène serait la préalbumine. . . . En pathologie médicale courante les 2 variétés d'amyloïdose les plus souvent rencontrées sont : 115 . telles les atteintes de l'arbre respiratoire ou excrétourinaire (pseudotumeurs amyloïdes). . . .MIHAI G.récemment ont été signalées des amyloïdoses ostéo-articulaires chez les hémodialysés chroniques avec comme précurseur amyloïdogène la b2-microglobuline.

à des maladies infectieuses chroniques (tuberculose. abcès du poumon.maladie des chaines lourdes .agammaglobulinémies . les dilatations des bronches.AMYLOÏDOSES HEREDITAIRES 1) Formes neurologiques périphériques et généralisées ex : amyloïdose portugaise.d'autre part les amyloïdoses réactionnelles dites "secondaires" compliquant de nombreuses maladies inflammatoires ou infectieuses chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde. TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CLASSIFICATION DES AMYLOÏDOSES I..gammapathie monoclonale . MAN . adénocarcinome (rein. .d'une part la substance amyloïde associée au myélome.à des maladies inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde. la lèpre.) 3) Amyloïdose primitive idiopathique (amyloïdose AL) II . ou transformation du précurseur amyloïdogène potentiel en substance amyloïde. lèpre. L'amyloïdose se constitue progressivement après plusieurs années d'évolution de la maladie causale et de façon imprévisible.maladie de Waldenström . la tuberculose chronique.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.. Aucune thérapeutique n'a fait la preuve d'une réelle efficacité. la maladie de Crohn... L'amyloïdogénèse. apparaît sous la dépendance de facteurs génétiques et de facteurs métaboliques intracellulaires. etc.AMYLOÏDOSES GENERALISEES ACQUISES 1) Amyloïdoses avec désordres immunocytaires (amyloïdose AL) . maladie de Crohn) . dilatation des bronches) . vésicule biliaire. autres 2) Formes généralisées non neurologiques 116 .lymphomes et syndromes lymphoprolifératifs 2) Amyloïdoses réactionnelles (amyloïdose AA) .MIHAI G. encore mal connus actuellement.myélome .à des timeurs malignes (lymphome (surtout maladie de Hodgkin>. osteomyélite.

le dépôt d'acide urique se présente comme une substance d'aspect peigné. des genoux et des cartilages auriculaires. c'est une tuméfaction qui siège surtout sur les petites articulations distales (mains et pieds) mais aussi au niveau des coudes. très peu gigantocellulaire. cardiaques. 117 . Cette substance peut disparaître partiellement lors de la fixation formolée.amyloïdoses cutanées (lichen amyloïde et amyloïdoses maculeuses) . autres III . organes lymphoïdes) .cardiomyopathie amyloïde sénile . os. Il témoigne d'une hyperuricémie. MAN ex : maladie périodique 3) Formes localisées rénales. le calcium La quasi-totalité du calcium de l'organisme est située dans le tissu osseux et dans les dents. laryngés.AMYLOÏDOSES LOCALISEES ACQUISES 1) de type immunologique (amyloïdose AL) . dans le tissu interstitiel.MIHAI G. Macroscopiquement. De façon pathologique.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.articulaires des hémodialysés chroniques. osseux. voies excréto-urinaires.stroma des plasmocytomes solitaires 2) Autres amyloïdoses localisées acquises (non immunologiques) . dépôts séniles. Tophus goutteux Le tophus goutteux est l'accumulation. entourée d'une réaction macrophagique.stroma des tumeurs épithéliales . peu colorable. histiocytaire.pseudotumeurs amyloïdes (voies aériennes supérieures. de Creutzfeldt . dépôts pancréatiques au cours du diabète) .amyloïdoses cérébrales (maladie d'Alzheimer. Troubles du métabolisme des sels minéraux.dépots amyloïdes divers (conjonctivaux.dépôts ostéo . Microscopiquement.Jacob) . des dépôts calcaires anormaux peuvent se produire en dehors de ces deux localisations. d'acide urique en excès.stroma des tumeurs endocrines . corps amylacés.

suscitent la précipitation de sels calcaires . La nécrose tissulaire est un des facteurs importants de calcification dystrophique (ex: cytostéatonécrose. de modifications des substances interstitielles ou dans les tumeurs. hanche. la nécrose et les hémorragies.. MAN Les dépôts sont secondaires à une hypercalcémie avec hypercalciurie Ils intéressent des tissu sains (non lésés antérieurement). L'athérosclérose réunit les deux principales conditions de calcification dystrophique. à type de nécrose.méningiomes . Les lésions des substances intercellulaires. l'épithélium des tubes.. Le dépôt apparaît en microscopie après coloration standard sous forme de petites masses amorphes ou de fins granules de coloration violacée.MIHAI G.RESUME 118 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Dans les reins.. Les calcifications dystrophiques Elles surviennent avec des anomalies cellulaires et tissulaires. Certaines tumeurs comportent fréquemment des calcifications .dépôts fibrinoïdes (valves cardiaques dans le RAA) .) sans cause apparente.cancer papillaire de la thyroïde. du rein. foyers hémorragiques. les glomérules et le tissu interstitiel : ces dépôts sont connus sous le nom de néphrocalcinose. du pancréas. Les petits vaisseaux de la peau. du corps thyroïde sont plus souvent atteints.). objets de ces calcifications. notamment certaines modifications physico-chimiques du collagène. sont surtout les vaisseaux sanguins et les reins. parasitaire. du cerveau. nécrose tuberculeuse.. CHAPITRE X . on trouve les précipitations calcaires dans les membranes basales. Calcinose idiopathique calcinose pseudo-tumorale sous-cutanée siégeant près des grosses articulations (coude.hyalinose (calcifications des myomes utérins). Les tissus et organes.

si celle-ci est normale. L’évolution progressive de la lésion aboutit à l’athérosclérose caractérisée par la présence d’une fibrose dissociant la média et par la perte d’élasticité des parois artérielles.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. il s’agit alors de surcharge. caractérisée par ses affinités tinctoriales et son aspect en microscopie électronique. on distingue des accumulations de lipides simples et des accumulations de lipides complexes souvent en rapport avec une maladie familiale génétique. La mise en évidence des lipides se fait habituellement sur des coupes à congélation en utilisant l’huile rouge (Oil Red O). Celles-ci sont.MIHAI G. optiquement vides. En fonction de la composition des lipides accumulés. Elles sont basées sur trois caractères : il s’agit d’une 119 . généralement hépato-splénorénale. Les conséquences sont fonction du siège des dépôts et du retentissement sur l’organisme. L’amylose est une maladie caractérisée par le dépôt d’une substance amyloïde qui correspond à une protéine de structure physique particulière (bêta plissée). on isole certaines étiologies. Plus récemment. En fonction de la taille des vacuoles. Si celle-ci est anormale il s’agit d’une infiltration . Les dépôts se localisent sur les membranes basales des parois vasculaires et des parenchymes glandulaires ainsi que sur la trame conjonctive interstitielle. soit nombreuses et systématisées dans le lobule hépatique. l’amylose AA en rapport avec le dépôt de la protéine AA (amyloïde protéine A) qui est proche d’une protéine sérique circulante SAA de la réaction inflammatoire. MAN Un trouble métabolique peut aboutir à l’accumulation d’une substance. Elle correspond à une grande diversité de maladies en fonction de sa composition chimique. soit peu nombreuses et éparses. En fonction de l’évolution de la lésion. La stéatose hépatique est définie par l’accumulation de triglycérides dans le cytoplasme des hépatocytes. La maladie athéromateuse est définie par la présence dans l’intima des artères d’une « bouillie » ou nécrose riche en lipides. On distingue classiquement deux grands types : l’amylose AL en rapport avec le dépôt d’une protéine AL (proche du segment variable des chaînes légères de l’immunoglobuline monoclonale produite par les plasmocytes tumoraux du patient). L’unicité de la substance amyloïde est représentée par sa structure bêta plissée. L’amylose AA caractérise les amyloïdoses secondaires. de nouvelles complications ont permis de mieux comprendre la diversité des maladies. en fonction des étiologies et en fonction de la gravité de la maladie. compliquant les maladies infectieuses ou inflammatoires chroniques. Elle se traduit en histologie par la présence de vacuoles claires. on décrit des aspects macroscopiques et histologiques.

Ces dépôts sont irréversibles. colorées ou non. Quelle est la nature biochimique de la substance amyloïde ? Il faut se souvenir toutefois que les amyloïdoses avec désordre immunocytaire (amyloïdose AL) et les amyloïdoses réactionnelles (amyloïdose AA) sont de loin les plus fréquentes. l'argent se dépose essentiellement sur les basales. il existe une teinte grisâtre des téguments. L'anthracose est l'accumulation de charbon dans les poumons. Il n'entraîne aucune lésion. LES PIGMENTS ENDOGENES Il existe trois types principaux de pigment endogène : 120 . le pigment anthracosique est d'abord accumulé dans les cellules macrophagiques (cellules à poussière) puis il est repris par le système lymphatique dans les cloisons interalvéolaires et surtout le long des axes broncho-vasculaires. Cliniquement. ou dans les systèmes de drainage lymphatique. Microscopiquement .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. mais il permet de suivre le devenir des pigments dans l'arbre respiratoire. Il se caractérise par sa coloration noirâtre sur les coupes.XI LA PATHOLOGIE DES METABOLISMES (II) METABOLISME DES PIGMENTS Les pigments trouvés dans l'organisme appartiennent à deux grandes variétés . C'est là qu'il s'accumule pour finalement être drainé dans les ganglions .les pigments exogènes . Cette maladie est rare et le plus souvent secondaire à l'abus de collargol (argent colloïdal employé surtout en gouttes nasales). le poumon a un aspect ardoisé ou noirâtre. L'argyrisme C'est l'accumulation de sels d'argent dans l'organisme. Chapitre . Macroscopiquement.MIHAI G. On peut le retrouver en particulier le long des basales des glandes sudoripares et dans le rein.les pigments endogènes LES PIGMENTS EXOGENES Le pigment anthracosique C'est le plus fréquent. il s’agit de dépôts diffus ou localisés . Microscopiquement. MAN maladie héréditaire ou acquise . Les ganglions thoraciques sont noirs à la coupe.

Dans ce chapitre ne seront étudiés que les troubles du métabolisme des pigments dérivés de l'hémoglobine.MIHAI G. et un autre noyau coloré donnant principalement de la bilirubine . L'hémoglobine donne par dégradation la globine et l'hème. Hémosidérine Le métabolisme de l'hémoglobine 121 . MAN les pigments dérivés de l'hémoglobine (hémosidérine et bilirubine) la mélanine (chapitre XIX) les pigments lipoïdiques (lipofucsine) . Ce dernier noyau tétrapyrolique donne par scission un noyau ferrique contenant principalement de l'hémosidérine .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.

granulaires.MIHAI G. bleu de Prusse. Hémosidérose localisée Elle est la conséquence de l'hémolyse locale. le compartiment de réserve est de 1. 2 mg chez la femme. en réalisant par exemple .l'aspect de poumon cardiaque (les "cellules cardiaques" sont des macrophages qui contiennent du pigment ferrique et siègent dans la lumière alvéolaire. il s'agit d'un pigment jaune-brun en mottes pulvérulentes.90g.le tatouage ocre d'un infarctus cérébral ancien . tumeur bénigne à cellules géantes des tendons et des gaines tendineuses. La coloration de Perls est caractéristique: en milieu acide. Caractérisation de l'hémosidérine Sans coloration. Les lésions produites par l'hémosidérine L'accumulation d'hémosidérine. Il est transporté par une globuline ferrique. Ce fer est incorporé sous forme d'hémoglobine dans l'érythroblaste : c'est le compartiment fonctionnel. L'élimination est relativement peu importante. la sidérophiline.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. chapitre III) . Cet aspect succède à une alvéolite hémorragique. histiocytofibrome. Le pool total de fer pour un homme de 70 kg est de 4.50 g environ. MAN en noir situation de l'hémochromatose Le fer est absorbé par la muqueuse duodénale (1mg/jour). pour être stocké dans les cellules réticulo-endothéliales de la moelle et de la rate : c'est le compartiment de réserve. témoin d'une hémorragie ancienne. 122 .la pigmentation ocre de certaines tumeurs: angiome. Elle siège dans le tissu conjonctif. constitue l'hémosidérose qui peut être localisée ou généralisée. les ions ferriques Fe+++ réagissent avec le ferrocyanure de potassium pour former un précipité de ferrocyanure ferrique. dans les cellules des parenchymes et dans le tissu conjonctif. Le compartiment fonctionnel est de 2.un hématome post-traumatique . environ 1 mg par jour chez l'homme.60 g.

une mutation G?>A en position 845 du gène HFE (remplacement d'une cystéine par une tyrosine en position 282 de la protéine : mutation C282Y). La protéine HFE. cœur. transfusions répétées). Les lésions qu'elle réalise sont souvent très proches de ce que l'on peut voir dans l'hémochromatose primitive. rôle dans la transmission d'un signal à un autre gène impliqué dans l'absorption digestive du fer?). L'HG est caractérisée par un défaut de régulation de l'absorption intestinale du fer qui conduit à son accumulation dans différents organes (foie. comme les autres protéines de classe I du complexe majeur d'histocompatibilité. atteintes hépatique et cutanée. des dosages biologiques (fer sérique supérieur à 25 mmol/l coefficient de saturation de la transferrine supérieur à 60% chez 123 . Actuellement le diagnostic d'hémochromatose génétique repose sur une suspicion clinique (asthénie chronique. sa prévalence est évaluée à au moins 1 pour 1000. Une seconde mutation du gène HFE (C?>G en position 187. à l'heure actuelle. en particulier par l'importance de la fibrose. cardiopathie. L'identification en 1996 d'un gène candidat pour l'hémochromatose génétique (gène HFE) permet actuellement un diagnostic génotypique de l'affection. Le gène HFE est situé le bras court du chromosome 6 à proximité des gènes HLA de classe I du complexe majeur d'histocompatibilité. L'hémochromatose L'hémochromatose génétique (HG) est l'une des affections héréditaires les plus fréquentes chez les sujets de race caucasienne (6 fois plus fréquente que la mucoviscidose. entraînant le remplacement d'une histidine par un aspartate en position 63 de la protéine : mutation H63D) a été identifiée mais ne semble pas. hypogonadisme). tube digestif…). Chez 69 à 100% des patients atteints d'hémochromatose génétique. Il s'agit d'une maladie autosomique récessive.MIHAI G. pancréas.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. il existe à l'état homozygote. être responsable d'une hémochromatose génétique. arthropathie. Dans cette population. 1 million d'américains atteints aux USA). s'associe à la b2microglobuline mais son rôle exact dans la régulation du métabolisme du fer est encore mal compris (rôle dans l'internalisation ou le recyclage d'un ligand fixant le fer?. MAN Hémosidérose généralisée Elle est secondaire à des maladies favorisant la libération massive d'hémosidérine (anémie hémolytique.

carcinome hépatocellulaire). L'étude anatomique montre des lésions du foie. ).MIHAI G. cirrhose.et péri-lobulaire mais sans modification des îlots de Langherans. les cellules de Küpffer. du cœur. infection chronique par les virus des hépatites B ou C . Microscopiquement .. La place de la biopsie hépatique est maintenant réservée aux patients ayant une hépatomégalie. il existe une sclérose intra.. des glandes endocrines. On peut également observer la présence d’hémosidérine dans les cellules biliaires.Le cœur est gros. se constitue une cirrhose.La pigmentation de la peau est due à un excès de mélanine. On trouve du pigment ferrique dans les cellules exocrines. de la peau. des ASAT (aspartate amino?transférase) élevées. En effet sur l'hématoxyline-éosine. 50% chez la femme. La biopsie hépatique permet aussi d'évaluer les conséquences de la présence de fer (fibrose.Le foie est hypertrophique . extrêmement dur à la coupe. Microscopiquement . les macrophages et la sclérose. MAN l'homme. . de coloration brun rouille. intra? hépatocytaire. A un stade assez tardif. . crissant sous le couteau. on voit une sclérose péri portale. endocrines (diabète) et dans la sclérose. . une ferritinémie supérieure à 1000 µg/l ou une hépatopathie associée (intoxication alcoolique.le pancréas est induré. hyperferritinémie) et la recherche de la mutation C282Y à l'état homozygote. il présente aussi une nodulation extrêmement fine.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Le pigment ferrique se trouve dans les fibres myocardiques aux deux pôles nucléaires. du pancréas. Quelques dépôts ferriques entourent les annexes. Les fibres se 124 . avec apparition de nodules de régénération et d'une sclérose annulaire pouvant évouler vers un carcinome hépato-cellulaire . Au stade tardif. mou et flasque. de coloration brun rouille. prédominant au pôle canaliculaire de l'hépatocyte et dans la région périportale. La biopsie hépatique confirme le dépôt parenchymateux marqué d’hémosidérine. Le fer est très abondant dans les hépatocytes. il existe un pigment brunâtre granulaire. .

Une partie est reprise (cycle entéro-hépatique) par les capillaires pour repasser dans le foie. arrive au foie.. Physiopathologie des ictères L'ictère peut se produire de 3 façons : 125 . La bilirubine conjuguée est excrétée dans les canalicules biliaires puis dans les voies biliaires extra-hépatiques. noirâtre lorsqu'il est en grande quantité dans les tissus.Dans le tube digestif .Dans les glandes endocrines. . on trouve du pigment dans la partie profonde des glandes de la muqueuse gastrique fundique. MAN nécrosent secondairement.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Les troubles de son métabolisme sont dominés cliniquement par un ictère cutanéo-muqueux avec coloration foncée des urines et par une élévation de la bilirubinémie (conjuguée et non conjuguée).MIHAI G. La bilirubine franchit la barrière endothéliale et l'espace de Disse pour arriver dans la cellule hépatique où elle subit une glycuro-conjugaison. Bilirubine La dégradation de l'hémoglobine produit de la bilirubine libre qui. Une autre partie est excrétée sous forme d'uro.et de stercobilinogène. ce qui entraîne de la sclérose. La bile se présente comme un pigment brun verdâtre.. le pigment se trouve dans les cellules de : l'antéhypophyse la zone glomérulée de la surrénale la thyroïde. . par la veine porte.

Celle-ci reste dans le sang. Ictères à bilirubine conjuguée Les types suivants sont des ictères à bilirubine conjuguée (il existe presque toujours à la fois une augmentation de la bilirubine conjuguée et de la bilirubine non conjuguée).de la maladie de Gilbert qui est due à un déficit partiel en glucuronyltransférase. La cellule hépatique ne peut faire transiter une quantité exagérée de bilirubine.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Dans la majeure partie des cas. non conjuguée. MAN Apport accru de pigment biliaire à la cellule hépatique C'est l'ictère hémolytique à bilirubine non conjuguée. la biopsie hépatique est inutile pour faire le diagnostic de la maladie.de l'ictère du prématuré dû à une immaturité cellulaire . ce sont ceux qui donnent le plus de manifestations anatomopathologiques. La maladie n'a aucune conséquence sur la santé du sujet.MIHAI G. Troubles du mécanisme de conjugaison C'est le cas : . Ils peuvent siéger à la sortie de la cellule dans le canalicule 126 . Le foie est microscopiquement normal. Ces deux premiers types sont des ictères à bilirubine non conjuguée. Les troubles de l'excrétion sont les plus fréquents. Le seul symptôme est l'ictère.

Ils peuvent être secondaires à un obstacle extra-hépatique (calcul ou cancer). Quelque soit l’organe. Il n’entraîne aucune lésion majeure. sur des dosages biologiques et sur la recherche de la mutation à l’état homozygote. Le pigment anthracosique est le pigment exogène le plus courant. les troubles produits par l'excès de bilirubine conjuguée donnent l'aspect de cholestase . le pancréas. en l’absence de traitement. Les pigments endogènes sont de trois types.macroscopiquement vert. le foie est volumineux. il existe des troubles à plusieurs niveaux : trouble du transport de la bilirubine. les canalicules et les canaux excréteurs biliaires. L’hémochromatose génétique est une maladie autosomique récessive pour laquelle le gène candidat (HFE) a été identifié en 1996. le diagnostic d’hémochromatose génétique repose sur une suspicion clinique de la maladie. La maladie est caractérisée par une accumulation de fer dans différents organes. . L’hémosidérine est un pigment qui dérive de la dégradation de l’hémoglobine. dans l'hépatite virale commune. l’accumulation de fer s’accompagne de la constitution d’une fibrose. Deux mutations principales ont été actuellement identifiées.MIHAI G. la mélanine et les lipofuschines. MAN (hépatite virale à forme rétentionnelle). le cœur et le tube digestif. mou.microscopiquement . il existe des dépôts de bile dans les hépatocytes. Les pigments dérivés de l’hémoglobine. L’extension de la fibrose a des conséquences sur le fonctionnement de l’organe. Actuellement. 127 . Anatomiquement. il va se constituer. CHAPITRE XI. par exemple en cas de transfusions répétées .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. une cirrhose et dans un nombre de cas non négligeable un carcinome hépatocellulaire. On distingue les hémosidéroses localisées dues à une hémolyse locale secondaire à une hémorragie (évolution d’un hématome) et les hémosidéroses diffuses. en particulier le foie. .RESUME Les pigments trouvés dans l’organisme appartiennent à deux grandes variétés : les pigments exogènes et les pigments endogènes. les conséquences peuvent être assez proches de ce que l’on observe dans l’hémochromatose génétique. troubles du mécanisme de conjugaison par altération des mécanismes enzymatiques et troubles de l'excrétion. A noter que. Au niveau du foie. Il est du à l’accumulation de poussières de charbon plus particulièrement dans l’arbre respiratoire. Ils peuvent siéger également dans l'espace porte au niveau du ductule. On peut observer une hémosidérose généralisée par libération massive d’hémosidérine.

existent des mécanismes variés et souvent mal compris par lesquels l'organisme règle la croissance mitotique de ses tissus. MAN Au niveau du pancréas.XII GENERALITES SUR LES TUMEURS La croissance. quand la croissance mitotique échappe aux phénomènes régulateurs. ils aboutissent à la formation d'une tumeur au sens biologique du terme. bref le maintien de l'homéostasie tissulaire de l'organisme impliquent l'intervention constante de la division cellulaire et de ses mécanismes régulateurs. en surface d'une muqueuse . Le terme clinique de tumeur désigne toute masse tissulaire anormale et peut correspondre à des processus pathologiques de nature différente : . En revanche. la cicatrisation des plaies ou des lésions inflammatoires. Chapitre . le renouvellement des tissus dont les cellules ont une durée de vie limitée.la polypose désigne une multitude de polypes . pédiculée ou sessile. on observe une fibrose importante et une disparition progressive de la glande exocrine et de la glande endocrine. la régénération des cellules parenchymateuses détruites. sans rapport avec l'homéostasie cellulaire.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Un grand nombre de ces amas est détruit par l'organisme.tumeur vraie .le polype est une formation en saillie. Lorsqu'ils échappent à la destruction.pseudotumeur inflammatoire .lésion dystrophique . A l'état normal. Plusieurs termes employés cliniquement et macroscopiquement peuvent désigner des lésions variées dont il faut préciser la nature histologique pour connaître le pronostic .MIHAI G. il se forme des amas de cellules.le kyste est une cavité anormale dont la paroi est revêtue d'un épithélium 128 .dysembryoplasie.

Les données qualitatives se traduisent par la disparition de l'équilibre entre les éléments d'un tissu différencié. tumeur bénigne cutanée : .persistance après cessation de la cause . Les cellules matures sont 129 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. est une cavité anormale dont la paroi est dépourvue DEFINITION ANATOMOPATHOLOGIQUE DE LA TUMEUR La tumeur est une prolifération tissulaire anormale qui ressemble plus ou moins au tissu normal homologue et qui a tendance à persister et à s'accroître en échappant aux règles biologiques de la croissance et de la différenciation cellulaires. tissu de soutien et de nutrition de la tumeur.dans la peau normale. quantitative et qualitative . il y a plusieurs termes que nous reprendrons successivement : . le renouvellement cellulaire est constant mais limité à la compensation des pertes . Dans les tumeurs mammaires.accroissement excessif et non coordonné par rapport aux tissus voisins . Ce déséquilibre est plus ou moins compensé par le stroma conjonctif. En prenant pour exemple le papillome . le renouvellement excessif aboutit à un allongement progressif de la couche basale qui se plisse en réalisant la papillomatose .autonomie biologique Prolifération tissulaire anormale Les données quantitatives sont évidentes car elles constituent la masse tumorale. Croissance excessive et non coordonnée dépassant les besoins du renouvellement Cette notion n'est pas toujours facile à apprécier. le tissu interstitiel. Dans cette définition.le pseudo-kyste d'épithélium. à des degrés divers selon qu'elles sont bénignes ou malignes.dans le papillome. qui permet sa survie.MIHAI G. MAN .prolifération tissulaire anormale. il n'y a plus l'équilibre normal entre les galactophores. le tissu conjonctif fonctionnel ou palléal.

Dans l'étude de ces cancers professionnels. MAN également trop nombreuses. selon les circonstances : 130 . Ce cancer continue à se développer après arrêt de toute application. Persistance après cessation de la cause Cette notion est plus facile à mettre en évidence dans les cancers expérimentaux et dans les cancers professionnels.la tumeur apparaît et se développe malgré l'arrêt de la profession. Dans d'autres tumeurs.le mésothéliome des sujets exposés à l'amiante . cette croissance excessive est plus difficile à mettre en évidence. C'est le cas des myomes utérins où les mitoses sont très rares. D'autres exemples sont : . ne disparaît pas lorsque le sujet maigrit. Cancers expérimentaux Le badigeonnage au goudron des oreilles d'un lapin provoque un cancer en 15 à 20 jours. Autonomie biologique des tumeurs Un lipome. Un angiome ne subit pas les perturbations vasomotrices du sujet qui le porte. tumeur bénigne du tissu adipeux. ce qui entraîne l'épaississement de toutes les couches de l'épiderme.il faut un exercice prolongé de la profession pour que surviennent les lésions malignes.MIHAI G. après un temps de latence fixe pour chaque substance cancérigène . substance contenue dans de nombreux colorants et éliminée par les urines. La parathyroïde hyperstimulée peut développer.le cancer des ramoneurs. deux points sont importants : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Cancers professionnels Un cancer de la vessie peut se développer plusieurs années après exposition professionnelle à l'aniline.

une tumeur qui devient autonome en persistant après arrêt de sa cause. Caractères généraux des tumeurs malignes Ils s'opposent point par point à ceux des tumeurs bénignes. adénofibrome mammaire .elle refoule les tissus voisins sans les détruire .sa croissance est lente . Caractères généraux des tumeurs bénignes Macroscopiquement. Son exérèse complète est difficile.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. la tumeur bénigne est bien limitée et encapsulée. non encapsulée.elle ne donne pas de métastase. elle ressemble à la structure matricielle.elle ne récidive pas localement si son exérèse a été complète . Elle envahit les tissus voisins. MAN . Il faut une double définition de la bénignité et de la malignité . CLASSIFICATION DES TUMEURS Il est traditionnel d'opposer les tumeurs suivant leur retentissement sur l'organisme en introduisant la notion de : . strictement locale : . Microscopiquement.une hyperplasie qui rétrocède lorsque sa cause disparaît . Microscopiquement. ces notions sont beaucoup plus complexes. C'est une caricature du tissu matriciel dont la 131 . myome utérin ) . En fait.anatomopathologique.clinique et évolutive . Macroscopiquement. Les cellules sont régulières. la tumeur maligne est mal limitée . la tumeur ne ressemble plus en rien au tissu qui lui a donné naissance.MIHAI G.bénignité quand la tumeur n'a pas de retentissement grave sur l'organisme (lipome. d'exérèse simple.malignité quand la tumeur a un retentissement plus ou moins rapide sur l'organisme et peut entraîner la mort (cancer du sein ). Au cours de son évolution.

La tumeur maligne a une évolution : .la densité cellulaire .le nombre des mitoses.d'autres sont des lésions précancéreuses (chapitre XV). MAN structure fait intervenir la notion d'indifférenciation ou d'anaplasie .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. on tend à substituer la notion de grades de malignité . le 132 . Ce schéma n'est pas toujours vrai Des tumeurs bénignes ont certains caractères d'agressivité .MIHAI G.loco-régionale en détruisant les tissus voisins et en récidivant sur place après exérèse .générale en se compliquant de métastases .certaines infiltrent les tissu voisins. Leur évolution spontanée est lente. Les cellules ont les caractères de la cellule cancéreuse (chapitre XIV).le degré de différenciation . avec des métastases inconstantes ou tardives. Des tumeurs malignes ont une malignité locale et ne donnent jamais de métastases. ou tumeurs à malignité potentielle. comme l'adénome du colon ou du rectum. Il en est ainsi pour le carcinome basocellulaire gliome cérébral. Certaines tumeurs sont à malignité atténuée. Tumeurs de nature et de pronostic incertain cutané.l'aspect des noyaux . Grades de malignité A l'opposition entre tumeurs bénignes et malignes. en tentant d'apprécier le potentiel évolutif sur : . comme les fibromatoses (chapitre XVIII) .

les deux processus de multiplication cellulaire s'opposent : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.le rapport de la lésion avec le tissu matriciel est normal . le botriomycome . il peut arriver que les caractères macroscopiques et microscopiques d'une tumeur ne permettent pas d'en affirmer la nature bénigne ou maligne. à la durée de l'altération cellulaire causale. la chéloïde . l'infection persistante a un rôle majeur. Normalement. Dans l'exemple du botriomycome. En résumé. Les exemples précédemment étudiés sont le granulome à corps étranger .le processus est limité. (Voir le tableau à la fin du chapitre où sont indiqués les principaux termes utilisés).la multiplication est limitée dans le processus inflammatoire dans l'espace. conséquence d'un processus inflammatoire. Cependant peut se constituer une pseudo-tumeur inflammatoire. L'Organisation Mondiale de la Santé édite régulièrement des classifications basées sur l'aspect microscopique du tissu tumoral. Classification des tumeurs Une classification internationale des tumeurs est indispensable pour les études épidémiologiques et les essais thérapeutiques. au volume à réparer dans le temps. LIMITES DU PROCESSUS TUMORAL Elles sont faciles à déterminer dans les cas typiques mais il existe des cas frontières.inflammation et tumeur . ce qui amène à étudier les rapports entre : . MAN Enfin. il existe des modifications très importantes du processus mitotique. définie comme une masse d'aspect macroscopique tumoral. Dans tous ces cas : .MIHAI G.dystrophie et tumeur Inflammation et tumeur Au cours de la réparation . ce processus réparateur aboutit à la restitution du tissu lésé et s'arrête lorsque ce but est atteint. en dépendance étroite avec l'agent pathogène. 133 .

MAN .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. . à la fois dans son volume dans le temps. de volume habituellement modéré et variable dans le temps.cliniquement. au cours de leur développement. la dystrophie s'oppose à la tumeur par plusieurs caractères : .lésions virales du col utérin .MIHAI G.colites ulcéreuses . Mais une tumeur maligne peut : coexister avec une dystrophie . elle a un caractère organoïde. . ne détruit pas l'architecture générale du tissu où elle se développe (dystrophie mammaire ).la multiplication est illimitée dans le processus tumoral. En revanche. qui peuvent. elle est souvent douloureuse. Dystrophie et tumeur Les dystrophies sont des anomalies tissulaires acquises. certaines inflammations chroniques destructrices peuvent jouer un rôle dans l'apparition de cancers (chapitre XV) : . secondaires à un trouble métabolique.lésions dues aux radiations ionisantes.microscopiquement.parfois lui succéder Conclusion 134 . Dans les cas typiques.son évolution est en rapports étroits avec sa cause (dystrophie hormonale). prendre un aspect pseudo-tumoral. Elles sont secondaires à des troubles fonctionnels et nutritionnels. Les exemples les plus fréquents sont la dystrophie mammaire et l'hypertrophie bénigne de la prostate.

comme dans les angiomes.entre tumeur bénigne glandes endocrines. comme dans les . MAN Les limites du processus tumoral sont imprécises. apparaissent des cellules de morphologie et de comportement généralement anormaux. GENES SUPPRESSEURS DE TUMEUR Le cancer est un processus cellulaire. et hyperplasie . kyste. chéloïde) . Il n'existe pas de limites nettes : .MIHAI G. C'est une mutation cellulaire avec perte de caractères normaux et acquisition de nouveaux 135 . dystrophie (dystrophie mammaire). dont la croissance excessive dépasse les besoins du renouvellement. encapsulée refoule ressemble au tissu normal adénome papillome fibrome Maligne ++..PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. certaines tumeurs sont difficilement classables entre bénignes et malignes (tumeurs endocrines)… Limites : inflammation (granulome. persistant après cessation de la cause.entre tumeur bénigne et malformation. pseudo-kyste PHASE LOCALE ET PHASE GENERALE DU CANCER ONCOGENES. A connaître ++ : tumeur bénigne / maligne. précancéreuses (adénome colique) . décès possible mal limitée infiltrante + +/. Résumé Chapitre XIII Définition d’une tumeur : il s’agit d’une prolifération tissulaire anormale. pas toujours : certaines tumeurs bénignes sont agressives (fibromatoses). ne récidive pas après exérèse tendance à la récidive Attention.différencié adénocarcinome carcinome épidermoïde fibrosarcome…. A partir de cellules normales. certaines tumeurs malignes ne donnent pas de métastases (carcinome basocellulaire) . polype. ayant une certaine autonomie biologique Classification des tumeurs Bénigne Retentissement organisme Macroscopie Evolution loco-régionale Métastases Histologie Exemples +/bien limitée.

mais le rapport nucléo-cytoplasmique est toujours augmenté . des viroses .sa forme est anormale.des cellules non cancéreuses peuvent présenter des anomalies identiques au cours des processus inflammatoires.aucun de ces caractères morphologiques n'est constant.il peut contenir diverses inclusions et des vacuoles. souvent multiples . il peut être .l'aspect du noyau varie d'une cellule à l'autre.MIHAI G. Caractères cytoplasmiques . MAN caractères qui se transmettent aux cellules filles.le cytoplasme est plus ou moins abondant. Une cellule cancéreuse peut avoir une morphologie 136 . encochée. LA CELLULE CANCEREUSE Caractères morphologiques La cellule cancéreuse apparaît généralement différente des cellules normales. à l'état isolé (cytodiagnostic) et dans le tissu tumoral.le noyau multiple est de taille augmentée. Caractères nucléaires . . Les nucléoles sont volumineux. il n'existe aucun critère cytologique constant de malignité . après irradiation .la chromatine est abondante (polyploïdie). bourgeonnante polylobée . souvent condensée contre la membrane nucléaire. Ses caractères peuvent permettre de l'identifier. irrégulièrement répartie. Ce polymorphisme est un bon argument cytologique de malignité.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.il est basophile car riche en ARN comme dans toute cellule jeune . Mais ces caractères ne sont pas spécifiques.

Caractères physiologiques Division cellulaire Les mitoses sont nombreuses. sérotonine. Comportement Le comportement des cellules cancéreuses vis-à-vis des cellules qui les entourent n'est pas le même que celui des cellules normales . Activité fonctionnelle La cellule cancéreuse présente à peu près constamment une baisse ou une modification de son activité fonctionnelle qui se traduit par des modifications morphologiques .présence de quelques striations intra-cytoplasmiques dans les sarcomes musculaires (rhabdomyosarcomes). .évolution vers la kératinisation carcinomes épidermoïdes.la cohésion entre les cellules est diminuée. La mort de la cellule peut survenir au cours de la mitose (mitonécrose). des cellules de Les cellules cancéreuses peuvent avoir une activité physiologique complexe . dans des carcinomes glandulaires d'origine digestive. même en microscopie électronique. à cytoplasme plein de mucus (coloré par le PAS et le bleu Alcian). .des tumeurs malignes endocrines peuvent sécréter des hormones normales.des cellules cancéreuses peuvent avoir une activité fonctionnelle anormale responsable de certains syndromes paranéoplasiques. avec un asynchronisme du déplacement des chromosomes et des anomalies chromosomiques. hormones thyroïdiennes ou corticosurrénaliennes. multipolaires. MAN strictement normale. ce qui facilite leur essaimage 137 .MIHAI G. .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Elles sont souvent irrégulières.cellules en bague à chaton .

La prolifération se fait de façon centripète . c'est-à-dire d'un tissu conjonctif assurant le soutien et la nutrition de la tumeur. les cellules se groupent en amas ou lobules . S'il n'existe pas d'aspect rappelant le corps muqueux.son degré de différenciation . de la périphérie vers le centre où les cellules ressemblent à celles du corps muqueux de Malpighi dans les formes différenciées .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Le carcinome épidermoïde Dans le carcinome épidermoïde .de cellules cancéreuses. Une tumeur est d'autant plus différenciée qu'elle rappelle davantage le tissu normal correspondant. Ils étaient appelés épithéliomas. A leur périphérie.MIHAI G. 138 . Les carcinomes Ce sont les tumeurs malignes nées des cellules épithéliales. c'est-à-dire la structure de son tissu d'origine . Les cellules cancéreuses se multiplient activement et pénètrent les tissus qui les entourent et leurs vaisseaux.il n'y a plus d'homéostasie tissulaire ni de régulation des mitoses.la nature de la prolifération. né d'un épithélium malpighien. selon : . ORGANISATION DU TISSU CANCEREUX Le tissu cancéreux est constitué : . Organisation des cellules cancéreuses Les cellules cancéreuses se groupent de façons variées. disposées en formations plus ou moins structurées du stroma . Quand apparaît de plus une kératinisation . MAN . les cellules sont disposées comme celles de la couche basale de l'épiderme normal. le carcinome est peu différencié . le carcinome est dit mature.

les cellules sont groupées en lobules creusés de multiples cavités. Carcinome indifférencié On parle de carcinome indifférencié (anaplasique) quand il n'a aucun caractère morphologique permettant de reconnaître son origine ou son type. il peut exister une différenciation fonctionnelle. L'exemple le plus démonstratif est celui de la sécrétion de mucus . ne sont pas liés. Dans les cas où l'identification morphologique du carcinome est difficile. les cellules sont isolées ou groupées en lobules pleins ou en travées. Dans les carcinomes peu différenciés .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Dans les tumeurs modérément différenciées . Un adénocarcinome tubulaire bien différencié peut être non sécrétant. A côté de cette différenciation morphologique.différencié .d'une étude immunohistochimique .MIHAI G. Les degrés de ces différenciations. Un carcinome très peu différencié peut être fait de cellules mucosécrétantes. on peut s'aider : . Tumeurs malignes malpighiennes glandulaires Carcinome Adénocarcinome épidermoïde .peu différencié Carcinome indifférencié ou anaplasique 139 .d'une étude ultrastructurale pour reconnaître des organites intra-cytoplasmiques (plus rarement). MAN L'adénocarcinome Les cellules des adénocarcinomes (tumeurs glandulaires) très différenciés peuvent se disposer en acinus ou en tubes glandulaires d'aspects très proches de ceux d'une glande normale. morphologique et fonctionnelle.différencié .peu mat différencié ure im matur e .

ou en faisceaux lorsqu'il s'agit de cellules fusiformes. On a parfois donné au stroma une valeur pronostique. immunohistochimie des filaments intermédiaires. L'abondance et la structure du stroma conditionnent certains aspects 140 . Le stroma est constitué de cellules conjonctives normales. de fibres collagènes et élastiques. Les critères de malignité et le pronostic des tumeurs conjonctives sont souvent difficiles à préciser ( chapitre XVIII). fourni par l'hôte. chondrine. osséine). et même de nerfs. Il faut rechercher des signes de différenciation qui permettront de rattacher ces tumeurs à leur cellule d'origine : morphologie des cellules tumorales (double striation). Dans certaines tumeurs (cancers endocriniens différenciés. des dépôts d'amyloïdose . la nutrition est insuffisante et le tissu cancéreux se nécrose. de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le stroma peut être le siège d'une réaction inflammatoire . Cette stroma-réaction peut présenter un aspect exsudatif (œdème ). Il est en remaniement constant. Les tumeurs nées des fibroblastes. puisqu'il doit suivre la croissance de la tumeur.MIHAI G. Il représente une modification du tissu conjonctif de soutien normal de l'organe. carcinome hépato-cellulaire).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. des cellules endothéliales. Stroma Le stroma est un tissu conjonctif néoformé. microscopie électronique. Une stromaréaction riche en amas lymphoïdes témoignerait d'une réaction immunologique au cancer et serait d'un meilleur pronostic. MAN Les sarcomes Ce sont des proliférations nées des cellules conjonctives (chapitre XVIII). Les cellules tumorales se disposent en nappes homogènes . des imprégnations calcaires (calcosphérites ). qui s'adapte à la prolifération tumorale et à la destruction du tissu normal. des histiocytes. le stroma s'adapte à la différenciation de la tumeur et prend un type endocrine (stroma adaptatif). os). présence de substances intercellulaires particulières (collagène. Si celle-ci est rapide. non tumoral. assurant le soutien et la nutrition des cellules tumorales. être très cellulaire ou riche en collagène (fibrose ). des cellules musculaires lisses ou striées et des cellules de Schwann ont un aspect morphologique souvent très proche. Il peut y apparaître des métaplasies (cartilage.

PHASE LOCALE DU CANCER Cette phase correspond au développement du processus cancéreux dans l'organe touché. une cancérisation d'emblée plurifocale. Il peut aussi y avoir migration de cellules tumorales. Les cellules cancéreuses. Les mélanomes et certains cancers bronchiques donnent de 141 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. envahissent les tissus voisins et entraînent un bouleversement de l'architecture de l'organe. En revanche. MAN cliniques et macroscopiques du cancer (sein . en un autre point de l'organisme. Il n'y a habituellement pas de métastase dans les gliomes (système nerveux central). carcinome intra-épithélial et intra-muqueux chapitre XVI) envahit successivement les différents plans (muqueuse. le carcinome. de même nature qu'elle et sans relation de contiguïté. dans les vaisseaux et les gaines des nerfs . sous-muqueuse. il est difficile à distinguer dans les sarcomes. Dans un organe structuré comme le tube digestif . soit par "débauchage". interdisant en général toute exérèse. avec atteinte d'autres organes (constitution de métastases ). se multiplient. estomac). soit par substitution. Les tissus normaux sont remplacés par la tumeur. s'organisent. qui peut aboutir par confluence à une tumeur unique. Fréquence et mode évolutif La fréquence varie selon le type de prolifération. qui ont remplacé les cellules normales du tissu. avec remaniements de la trame conjonctive et constitution de la stroma-réaction. avec apparition de foyers tumoraux accessoires. ou demeurer en foyers multiples. Il est presque toujours abondant et facile à voir dans les carcinomes. Au cours de la phase locale.MIHAI G. Toutefois il existe. rein ). par continuité. Une métastase cancéreuse est un foyer néoplasique situé à distance de la tumeur initiale. la prolifération envahit l'organe de proche en proche. musculeuse). Dans un organe plein et homogène (foie. dans certaines localisations. PHASE GENERALE DU CANCER : METASTASES Cette phase se caractérise par la diffusion du processus cancéreux dans l'organisme. elle forme une masse arrondie. formant des masses multiples. ce qui permet de classer l'extension du processus. D'une façon générale. Les métastases font la gravité du processus cancéreux. d'une lésion identique au processus pathologique préexistant. une métastase se définit comme l'apparition. né de l'épithélium de la muqueuse (cf. unique. Il semble exister un remplacement des cellules normales par les cellules cancéreuses.

longtemps après l'exérèse de la tumeur primitive (plus de 5 ans. réalisant une lymphangite cancéreuse viscérale ou séreuse (avec épanchement liquidien). dans certaines tumeurs (sarcomes). Voie lymphatique Au cours de la phase locale. peuvent être envahis par le processus tumoral et permettre le transfert de cellules cancéreuses dans tout l'organisme. il est fréquent de trouver de multiples foyers métastatiques vraisemblablement dus à une migration de cellules dans la cavité. les cellules cancéreuses pénètrent les vaisseaux lymphatiques et sont transportées jusqu'aux ganglions . La diffusion par voie sanguine existe dans les sarcomes et les carcinomes. capillaires. Voies de diffusion Les métastases se constituent par développement d'une colonie de cellules cancéreuses venues du foyer initial par des voies de migration variées. Les cellules cancéreuses peuvent également obstruer les vaisseaux lymphatiques et les injecter. Il existe également une diffusion de cellules cancéreuses dans 142 . où elles vont se multiplier dans les sinus et envahir toute la pulpe. En revanche il est fréquent qu'elles soient le premier signe de la maladie cancéreuse. Autres voies Dans les cavités. Voie sanguine Les vaisseaux sanguins. Les métastases peuvent évoluer de façon très rapide (syndrome métastatique aigu). pleurale ou péritonéale. ou même exceptionnellement régresser. avec greffe et multiplication secondaire. veines et même artères. Elles peuvent migrer d'un ganglion à l'autre et rejoindre la circulation sanguine. Cette effraction est d'autant plus facile que les vaisseaux du stroma ont une paroi mince et qu'il existe. délai classique de guérison d'un cancer).MIHAI G. la localisation primitive pouvant être difficile ou même impossible à retrouver du fait de sa petite taille. ou au contraire être tolérées longtemps. des lacunes vasculaires bordées directement par les cellules tumorales.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. MAN nombreuses métastases ubiquitaires. Les métastases peuvent apparaître tardivement. La voie lymphatique est la principale voie de diffusion des carcinomes.

Le siège des métastases est. dans une certaine mesure. mammaires.exceptionnelles sont les localisations spléniques.moins nombreuses sont les métastases qui touchent : l'os (métastases lytiques ou condensantes). la surrénale puis la peau. déterminé par l'emplacement de la tumeur primitive (lois de Walter) : . particulièrement par les carcinomes les poumons . utérines. thyroïdiennes. les foyers multiples découverts dans un canal (voies respiratoires supérieures. Siège Les métastases touchent les viscères de façon très inégale : . dans lesquels il y a un important débit circulatoire : les ganglions . péritonéale ou viscérale).MIHAI G. à partir de la circulation porte. MAN les gaines des nerfs (cancer des voies biliaires). . par la veine porte . uretères) semblent dus au transport de cellules par les vaisseaux pariétaux et à la formation de colonies résurgentes. dans le liquide céphalorachidien et parfois le long des trajets de ponction (pleurale. . filtre de la circulation lymphatique. En revanche. tube digestif. le cerveau. qui sont les plus fréquemment atteints. le rein.. l'ovaire.tumeur primitive d'un organe drainé par la grande circulation donnant des métastases pulmonaires 143 .les plus fréquentes touchent des organes filtres.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.. dans lesquels passe tout le sang de la grande circulation le foie .tumeur primitive du tube digestif donnant des métastases hépatiques.

avec des remaniements nécrotiques. Aspect anatomique Macroscopiquement. Microscopiquement.l'importance des zones de nécrose 144 . une métastase est une masse généralement arrondie. homogène si elle est petite. de la thyroïde. du rein et de la prostate . A l'inverse certaines métastases peuvent être prises pour des tumeurs primitives (métastase pulmonaire unique d'un carcinome épidermoïde).MIHAI G. Elle n'entraîne pas toujours une augmentation de volume du viscère ou du ganglion atteint.métastases ganglionnaires sus-claviculaires des cancers digestifs (ganglion de Troisier ). anisocaryose. blanchâtre . nombre de mitoses (index mitotique) . si la métastase est le premier signe du cancer. par la grande circulation. mais la différenciation peut être plus poussée ou au contraire moindre. Dans le foie. les métastases souscapsulaires sont ombiliquées (aspect laparoscopique). Mais il existe des affinités électives de certaines tumeurs pour certains organes : .métastases osseuses des cancers du sein. L'identité de structure permet parfois. une miliaire ou une lymphangite néoplasique . il peut exister des nodules multiples (en lâcher de ballons ). d'orienter les investigations vers l'organe d'origine.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Dans le poumon. MAN .tumeur primitive du poumon donnant des métastases dans tous les organes.métastases ovariennes des cancers gastriques (tumeur de Krukenberg) .les critères cytologiques. hémorragiques ou kystiques lorsqu'elle est volumineuse. la structure des métastases est généralement identique à celle de la tumeur primitive.le degré de différenciation du tissu tumoral . HISTOPRONOSTIC DES TUMEURS MALIGNES Le pronostic d'une tumeur maligne dépend partiellement d'un certain nombre d'éléments anatomopathologiques : . ou même d'affirmer le siège de la tumeur primitive (cancer à cellules claires du rein par exemple).

Il tente de quantifier le degré de malignité de la tumeur. de zones de nécrose.du degré d'anisocaryose . Le stade Il établit un score en fonction de l'extension de la tumeur. II et III). Le caractère du stroma. Bloom et Richardson (SBR). le stade de Dukes. Il est employé pour les adénocarcinomes mammaires . Le grade histopronostique Il établit un score en fonction du degré d'anomalies nucléaires et cytoplasmiques. en additionnant trois scores obtenus à partir : . traduit par la formation de tubes glandulaires .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. l'existence d'invasions vasculaires.le degré d'invasion du cancer L'appréciation de ces différents éléments permet de préciser: le grade et le stade de la tumeur. de la différenciation.les caractères du stroma .l'existence ou non d'une invasion vasculaire . employée pour les carcinomes du côlon ( chapitre XVI). basée sur l'extension en profondeur et l'atteinte métastatique. Ces critères morphologiques sont différents pour chaque type tumoral. ont aussi leur importance. différents systèmes de classification histopronostique sont utilisés. du nombre de mitoses. Chaque tumeur a son propre système d'évaluation du stade d'extension. de gravité croissante.B : atteinte de la séreuse sans atteinte ganglionnaire 145 . Cette classification. MAN .du degré de différenciation.A : atteinte de la sous-muqueuse et/ou de la musculeuse .MIHAI G. et définit trois grades (I.du nombre de mitoses par champ à fort grandissement. comporte trois stades : . Selon les organes. A titre d'exemples le grade de Scarff.

MAN . Oncogènes Les oncogènes viraux (v-onc) sont des segments de génome présents dans des rétrovirus connus pour induire diverses tumeurs chez certains animaux (exemple : oncogène viral v-src. Ces gènes contrôlent respectivement de manière positive et négative l’ensemble des réactions métaboliques impliquées dans la progression du cycle cellulaire.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.C : métastase ganglionnaire quelle que soit l'atteinte de la paroi digestive.N. indice de Breslow) sont décrites chapitre XIX. qui résultent de la croissance excessive de clones cellulaires dans un tissu. GENES SUPPRESSEURS DE TUMEUR Les cancers se développent par étapes successives. "p" signifiant pathology). stades d'extension de la classification d'Ann Arbor) sont décrites chapitre XVIII. Les progrès importants réalisés récemment dans la connaissance de ces gènes ont été rendus possibles par le développement de techniques telles que la cytogénétique et la biologie moléculaire. responsable chez le poulet du sarcome de Rous).N = l'existence ou non de métastase ganglionnaire ("nodes"): N0 ou N(+) . ONCOGENES.M = l'existence ou non de métastase à distance: M0 ou M (+) Cette classification peut être établie sur des données cliniques ou d'imagerie (TNM). ou sur les données de l'examen anatomopathologique postopératoire d'organes ayant fait l'objet d'une exérèse chirurgicale (pTNM.T = la taille de la tumeur primitive . liée à l’action de deux types de gènes. les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeur (ou anti-oncogènes).MIHAI G. 146 . Ces étapes ont une origine génétique. Cet histopronostic est habituellement complété par la classification T. les lymphomes Les classifications employées dans la maladie de Hodgkin (classification en types de Lukes-Rye. les mélanomes Les classifications utilisées pour les mélanomes (niveaux de Clark.M de l'OMS qui tient compte de : .

est lié à l’activation d’une des copies de l’oncogène. codant pour la protéine p21ras. dont le rôle dans la régulation du cycle cellulaire peut se situer à différents niveaux. En général l'activation d'un seul oncogène ne permet pas l'installation de l'état tumoral. Le pouvoir transformant d’une oncoprotéine . qui participera à l’apparition ou au développement d’une tumeur. Mécanismes d'activation des oncogènes secondaires à une intervention virale. devient sensible et pourra se transformer si elle subit une nouvelle activation d'oncogène (phénomène de promotion). Cet évènement génétique est donc “dominant”. N-ras). Plus de 80 oncogènes cellulaires sont connus à l’heure actuelle. Ils sont en fait d’origine cellulaire.Famille des oncogènes myc . . codant pour des oncoprotéines localisées dans le noyau. dans laquelle s'est produite l'activation d'un oncogène (phénomène d'initiation). Les proto-oncogènes codent pour des oncoprotéines. et qui contrôlent la vitesse de transcription d’autres gènes.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. K-ras. Les différentes voies d'activation d'un oncogène peuvent être regroupés dans ce que l'on appelle les modes d'oncogénèse virale et cellulaire qui aboutissent à la dérégulation qualitative ou quantitative de l'expression du gène normal. qui agit au niveau membranaire.Famille des oncogènes ras (H-ras. Ainsi une cellule. Deux copies des oncogènes sont présentes dans le génome des cellules eucaryotes.MIHAI G. Les virus peuvent être responsables de l'activation d'un oncogène par 147 . et correspondent à des formes altérées de protooncogènes cellulaires (c-onc) transduits dans le génome viral lors d’une infection antérieure. Exemples : . MAN Ces oncogènes viraux ont été découverts les premiers. L’analyse systématique des oncogènes viraux a permis l’identification de nombreux oncogènes cellulaires. Les mécanismes de contrôle du cycle cellulaire sont suffisamment puissants pour inhiber la prolifération et il faut le plus souvent plusieurs modifications activatrices pour induire le processus tumoral. allant de la réception membranaire de signaux extra-cellulaires à l’action directe nucléaire au niveau de l’ADN génomique.

Dans ce dernier cas. Quel que soit le type de translocation. Ce mode d'activation est notamment celui de c-myc dans le lymphome de Burkitt. 22 et 2 portent les gènes d'immunoglobuline chez l'homme. Le chromosome 8 porte le gène myc. Des virus à ADN (comme le virus de l'hépatite B ou VHB) en pathologie humaine peuvent également. . la conséquence en est que le gène c-myc va constamment se situer en amont d'un gène codant pour une région constante d'immunoglobuline.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. protéine tat par HTLV1) et douées d'une activité dite transactivatrice. Gènes suppresseurs de tumeur 148 .8). L'intégration virale peut s'effectuer au voisinage ou à distance de ce gène. Lors de son intégration dans le génome.22).MIHAI G. la translocation active l'oncogène c-abl. les mécanismes d'activation sont sous la dépendance de protéines synthétisées par les virus (protéine X par le VHB. L'hypothèse est alors qu'un oncogène qui se trouve transféré sur un autre chromosome par la translocation est mis dans des conditions où il ne s'exprime pas normalement. Dans ces leucémies caractérisées par la présence du chromosome Philadelphie (chromosome 22 auquel est rattaché un morceau du chromosome 9).14). L'induction de l'expression d'un oncogène par translocation chromosomique est également retrouvée dans les leucémies myéloïdes chroniques (LMC) où l'on assiste à une véritable fusion de gènes.Une autre possibilité réside dans l'activation par translocation des oncogènes. t(8. et les chromosomes 14. par exemple. t(2. dans la différenciation ou la multiplication cellulaire. Un certain nombre de cellules tumorales comportent des aberrations chromosomiques telles que les translocations réciproques.L'amplification génique ou la stabilisation des ARNm d'un proto-oncogène aboutissent également à une activation des oncogènes. ou activer des oncogènes présents au niveau du site d'intégration par l'intermédiaire de son propre promoteur. . aboutir à la dérégulation de gènes impliqués. où l'on observe systématiquement une des trois translocations t(8. par un mécanisme insertionnel.La mutation ponctuelle d'un proto-oncogène peut être responsable de l'activation de ce dernier en raison des modifications fonctionnelles qui en résultent (Ras). Mécanismes d'activation des oncogènes non induites par les virus . un rétrovirus peut surexprimer l'oncogène qu'il transporte. MAN différents mécanismes.

Le gène p53 code pour la protéine p53. et sont donc capables de lutter contre les effets de la transformation néoplasique.fondamental. par la mise en évidence d'altérations géniques spécifiques d'un agent carcinogène donné (exemples : modifications du gène p53 . au niveau desquelles le cancer va se développer. Dans les cancers non familiaux. lorsque la mise en évidence des modifications du gène est constante et spécifique d'un type de cancer. le premier individualisé. Environ 10 gènes suppresseurs de tumeur sont connus à l’heure actuelle. MAN Ces gènes codent pour des protéines qui à l’état normal régulent négativement le cycle cellulaire. dits “sporadiques”. Intérêt de l'étude des oncogènes et gènes suppresseurs L'étude des gènes impliqués dans le développement des processus tumoraux a plusieurs intérêts : . qui joue un rôle majeur dans le contrôle du cycle cellulaire.Le gène du rétinoblastome (Rb). .diagnostique. Il participe aussi au développement de nombreux autres cancers. Dans certaines formes familiales de cancer (par exemple cancer du côlon sur polypose familiale). les deux évènements surviennent dans la même cellule somatique. Ces altérations génétiques sont le plus souvent des délétions et des mutations ponctuelles. Exemples . liées aux radiations ionisantes dans les cancers cutanés. surtout.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. le premier évènement est présent dans les cellules germinales d’un parent et donc dans toutes les cellules d’un individu.MIHAI G. pour améliorer la connaissance des mécanismes généraux de cancérogenèse chez l'homme . Il s’agit à ce jour du gène le plus souvent muté dans les cancers humains.épidémiologique. ou liées à des toxiques alimentaires dans certains cancers du foie) . le deuxième évènement apparaît plus tardivement dans certaines cellules somatiques. il participe au développement de plus de la moitié des cancers. est responsable de formes familiales (mutation germinale) et sporadiques de rétinoblastome (tumeur rare de la rétine). La perte de fonction des deux copies de tels gènes constitue un mécanisme inducteur de cancer. Il est responsable de formes rares de cancers familiaux (syndrome de Li-Fraumeni) . et peut 149 .

Glandulaire épithélium. dans les cancers du pancréas. MAN alors intervenir en complément du diagnostic anatomopathologique (mutation de l'oncogène k-ras . (b) voie sanguine (capillaires. quand l'altération du gène est très précoce. travées reconnue Activité fonctionnelle : kératinisation mucus pas identifiable Phase locale : développement dans l’organe touché . nodule unique ou parfois foyers multiples . survenant avant le stade de cancer invasif (modification précoce du gène p53 dans certaines maladies digestives à risque élevé de cancer) . lymphangite carcinomateuse). par ordre de fréquence. Phase générale : diffusion par (a) voie lymphatique (ganglions.dans le dépistage des populations à risque de cancer. forme.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. (d) gaines nerveuses. (b) les poumons (tumeurs drainées par la grande circulation) et le foie (tumeurs du tube digestif. quand la modification génétique signe un comportement particulièrement agressif de la tumeur. activations d'oncogènes par translocations chromosomiques dans des lymphomes) . epidermoïde Adénocarcinome C. (c) pleurale / péritonéale. polymorphisme) cytoplasme (basophilie. nature ? pas d’organisation Organisation : lobules tubes. (e) LCR… dans. veines.pronostique. nucléole. (a) les ganglions lymphatiques . Malpighien épith. par la 150 . migration tumorale possible par les vaisseaux ou les gaines nerveuses.MIHAI G. indifférencié Naissance : épith. artères). Résumé Chapitre XIII La cellule cancéreuse : Morphologie : noyau (taille. rapport nucléo-cytoplamique) Physiologie : division (mitoses) activité fonctionnelle (exemple adénocarcinome et mucus) comportement (cohésion cellulaire) Organisation : cellules + stroma s’organisent selon la nature et la différenciation de la tumeur Exemple des carcinomes : C.

rein.. histopronostic 151 . Stade de Dukes (adénocarcinome colique). Exemples : grade SBR (sein). stroma. noyau.MIHAI G. cerveau. thyroïde.) et le stade (en fonction de l’extension) de la tumeur. MAN veine porte). (c) os (sein. TNM…. (d) peau. surrénales. niveaux de Clark (mélanome). prostate). nécrose. rein. stroma.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. ovaires (Krukenberg)… Histopronostic : l’appréciation de différents critères permet de préciser le grade (en fonction des anomalies cellulaires. A connaître ++ : différenciation. emboles. métastase.

Sa définition est microscopique.XIV PHASE INITIALE DU CANCER MOYENS DIAGNOSTIQUES PHASE INITIALE DU CANCER ET ETATS PRECANCEREUX Les tumeurs malignes sont souvent découvertes lorsqu'elles ont atteint un volume déjà important. . à des corps chimiques. Il s'oppose au carcinome invasif dont les cellules franchissent la basale et envahissent le tissu conjonctif. il s’agit des critères cytologiques de malignité (chapitreXIV) 152 . cancer au stade 0. à des hormones. Cancer in situ (cancer non invasif.chez l'homme.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.chez l'animal.MIHAI G. A l’échelon cellulaire. Les phases initiales de leur développement sont connues par l'étude : . cancer intraépithélial ) Le cancer in situ est un cancer au stade initial de son développement. restant limité au tissu qui lui a donné naissance. à des virus. Carcinome in situ du col utérin Son diagnostic est fait sur l’association de modifications cellulaires et architecturales. glandes et leurs canaux excréteurs). En pratique il n'est reconnaissable que dans les structures épithéliales limitées par une membrane basale (épithéliums de revêtement. MAN Chapitre . à la sélection génétique. des tumeurs malignes débutantes encore très localisées (cancer in situ) et des lésions précancéreuses. des cancers expérimentaux dus aux radiations ionisantes.

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN - basophilie cytoplasmique exagérée - augmentation du rapport nucléo-cytoplasmique - polymorphisme et atypies des noyaux qui sont hyperchromatiques et de contour anguleux - mitoses nombreuses, parfois anormales, situées dans toutes les couches de l’épithélium. A l’échelon tissulaire, il existe un bouleversement architectural - les cellules ne se différencient plus à partir des couches basales vers la surface de l’épithélium, le corps muqueux n’est plus reconnaissable, l’épithélium est basophile dans toute son épaisseur, les cellules claires superficielles ont disparu (ce qui entraîne en colposcopie une négativité du test au Lugol de Schiller par perte de la maturation glycogénique) - les noyaux des cellules superficielles ne s’orientent pas parallèlement à la surface et restent identiques à ceux des couches profondes (perpendiculaires à la basale).

Il existe une discontinuité nette entre la zone carcinomateuse et l’épithélium normal voisin. L’épithélium carcinomateux n’est pas épaissi. La basale sous-épithéliale est respectée. Le chorion sous-jacent est souvent infiltré de nombreuses cellules inflammatoires . Le carcinome intra-épithélial siège le plus souvent à la jonction entre exo et endocol. Il peut se prolonger dans les glandes endocervicales (toujours sans rupture de la basale sousépithéliale). Ce carcinome peut être considéré : - comme la forme de début du carcinome habituel du col utérin - comme une forme particulière de carcinome, évoluant longtemps de façon intra-épithéliale avant de devenir invasif. Des aspects microscopiques identiques ou très voisins peuvent

153

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN être observés, sans évolution secondaire vers le carcinome invasif, au cours de la grossesse. Autres carcinomes in situ Ils existent sur d'autres muqueuses malpighiennes (larynx, bouche, muqueuses génitales). Leur mode et leur durée d'évolution sont moins bien connus. Dans la peau le carcinome in situ s'appelle maladie de Bowen.

Le carcinome intra-muqueux A distinguer du carcinome in situ, le carcinome intramuqueux des muqueuses glandulaires envahit seulement le chorion, sans atteindre la musculaire muqueuse et la sousmuqueuse. Le carcinome micro-invasif des muqueuses malpighiennes envahit le chorion sur quelques millimètres d'épaisseur seulement. Etats pré-cancéreux Les conditions précancéreuses sont des états cliniques associés à un risque significativement élevé de survenue de cancer. Elles permettent de déterminer la population à risque pour un cancer donné. Les lésions précancéreuses sont des anomalies histopathologiques qui, si elles persistent suffisamment longtemps, peuvent aboutir à l'apparition d'un cancer (gastrites chroniques, ulcère gastrique,...). Certains cancers apparaissent aussi sur des lésions pré-existantes, comme les carcinomes développés : - sur cicatrice de brûlure - sur radiodermite. Certaines lésions précancéreuses sont actuellement appelées dysplasies . Il s’agit ici de lésions acquises, dues à une anomalie de maturation d’un tissu à renouvellement rapide. Elles sont connues dans de nombreux tissus épithéliaux. Parmi les plus fréquentes on peut citer : - les dysplasies du col utérin, où les papilloma virus humains (HPV) jouent un rôle ( chapitre VII)

154

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN - les adénomes (chapitre XVII) tubuleux et villeux du côlon et du rectum

Les dysplasies et le carcinome intra-épithélial sont regroupés sous le terme de néoplasie intra-épithéliale (NIE). Cette entité a initialement été individualisée en pathologie gynécologique (CIN: cervical intraepithelial neoplasia). Le diagnostic des dysplasies se fait sur des lésions cellulaires et des modifications architecturales : - dans les cellules, la forme, la taille et la coloration des noyaux sont modifiées ; les mitoses sont nombreuses et parfois anormales; la différenciation cellulaire est diminuée, les sécrétions éventuelles sont raréfiées ou nulles. - à l'échelon tissulaire il existe une désorganisation architecturale plus ou moins importante. L'intensité de ces altérations cellulaires et tissulaires aboutit à définir plusieurs grades histopathologiques, indispensables pour préciser le pronostic et le traitement de ces lésions. Selon les tissus, on emploie des classifications en : - dysplasies légère, modérée et sévère (classification de l'OMS) - néoplasie intra-épithéliale (NIE) de degrés I, II et III - deux grades qui sont les dysplasies de bas grade (low grade) et de haut grade (high grade). Les correspondances entre ces classifications sont résumées dans le tableau suivant : OMS Dysplasie légère Dysplasie modérée dysplasie sévère Carcinome intra-épithélial NIE I II III Haut grade Grades Bas grade

Suivant les spécialités médicales, la définition des deux grades est différente. Par exemple :

155

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN - en Gynécologie, sur les frottis de dépistage, le bas grade correspond à la dysplasie légère ; le haut grade regroupe les dysplasies modérée et sévère et le carcinome intra-épithélial . - en Gastroentérologie, sur les polypes adénomateux, le bas grade correspond aux dysplasies légère et modérée ; le haut grade regroupe la dysplasie sévère et le carcinome intraépithélial. Nota bene : Au sens étymologique, le terme de dysplasie (chapitre XX) désigne toutes les lésions résultant d'une anomalie du développement d'un tissu, d'un organe ou d'une partie de l'organisme. En pratique il est aussi utilisé pour désigner certaines maladies constitutionnelles rares à caractère malformatif plus ou moins manifeste (dysplasie fibreuse des os).

MOYENS DE DIAGNOSTIC ANATOMOPATHOLOGIQUE DU CANCER Le dépistage du cancer Définition Le dépistage du cancer consiste à identifier par tous les moyens appropriés les personnes apparemment susceptibles d'être atteintes de la maladie, à un stade le plus précoce possible et même à un stade précancéreux. Il faut distinguer : - le dépistage , diagnostic d'une affection ne donnant pas encore de signes cliniques - le diagnostic précoce d'un cancer donnant déjà des signes fonctionnels. Les moyens de dépistage et de diagnostic précoce d'un cancer Ils sont très divers : auto-inspection avec palpation (sein), radiographie, endoscopie, biologie, mais surtout moyens anatomopathologiques (cytologie, histopathologie). Il faut insister sur le fait que seule l'histologie peut assurer un diagnostic de certitude du cancer. Qualités requises pour les méthodes de diagnostic du cancer La technique doit être : 156

Dosage de l'antigène spécifique de prostate (PSA) pour la recherche et la surveillance des adénocarcinomes de prostate. Enfin c'est une méthode rentable car le cancer du col utérin est fréquent chez la femme en période d'activité génitale et par conséquent le dépistage précoce est d'autant plus important. avec un peu d'habitude. Remarques 157 .simple. CA 19-9 . pouvant être exécutée avec un minimum d'inconvénients pour le sujet.. Il ne faut pas considérer comme cancéreux un sujet normal : les faux positifs doivent être voisins de 0. Ces dosages peuvent être utiles dans la surveillance des patients après traitement.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. pour permettre de détecter la tumeur au stade le plus précoce possible. . dans des lésions bénignes inflammatoires.rentable. . Plus le pourcentage des faux négatifs est bas. Exemples Cytodiagnostic du col utérin (frottis ) C'est une méthode simple. Il y a aussi beaucoup de faux positifs puisque.fiable. .) C'est une méthode relativement simple mais peu sensible. C'est une méthode fiable. La fréquence du cancer recherché doit être suffisamment élevée. les faux positifs sont rares. Cette méthode n'est donc pas bonne comme moyen de dépistage. car. La réascension des taux signe une reprise évolutive de la tumeur.. C'est une méthode sensible car les faux négatifs pour cancer du col sont rares. évitant de méconnaître un cancer au début. ces marqueurs peuvent être trouvés.MIHAI G. car il y a beaucoup de faux négatifs. MAN . meilleure est la méthode. Dosage des marqueurs sériques des adénocarcinomes du tube digestif : antigènes oncofoetaux (antigène carcino-embryonnaire.sensible.

Pour le cytodiagnostic du col utérin (frottis ) la classification 158 . est aussi important que des méthodes d'exploration coûteuses.II : aspect inflammatoire .V : présence de nombreuses cellules atypiques. Les résultats ont longtemps été exprimés selon les cinq classes de Papanicolaou : . dont l'indication doit être posée en fonction des signes d'appel. très suspectes de malignité . . .les cytodiagnostics négatifs comprennent les aspects normaux.III : aspect douteux ou suspect .MIHAI G. Actuellement cette classification est abandonnée. dépourvus de lésions suspectes. on préfère préciser le diagnostic en langage clair.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.Un bon examen clinique. compliquées et parfois dangereuses. évoquant la malignité. systématique et complet.les cytodiagnostics positifs comprennent les dysplasies (ou néoplasie intra-épithéliale ) et les tumeurs malignes.Les techniques actuelles de dépistage ne s'adressent qu'à quelques organes. inflammatoires ou réactionnels. MAN .IV : présence de rares cellules atypiques. Il n'y a pas de méthode permettant de dépister tous les cancers dans l'organisme.I : aspect normal . . Les méthodes anatomopathologiques de diagnostic du cancer Le cytodiagnostic Il repose sur les caractères de la cellule cancéreuse (chapitre XIV) et emploie les techniques de prélèvement et d’étude des cellules isolées (chapitre I).

Les critères cytologiques sont scindés en : . On doit toujours le compléter par la biopsie. CIN2. Certaines lésions doivent être prélevées en totalité (tumeurs mélaniques. MAN de Bethesda est recommandée. chapitre XIX). non traumatisante.lésions intra-épithéliales de haut grade (dysplasie modérée et sévère. Cependant. CIN1) . chapitre I). Il est particulièrement important que le prélèvement biopsique d'une tumeur évite les zones de nécrose et d’ulcération et soit fait si possible à la jonction entre zone tumorale et zone saine. L'étude immunohistochimique des cancers est souvent utile (marqueurs tumoraux.lésions intra-épithéliales de bas grade (condylome. CIN3) Le cytodiagnostic est une méthode simple. dysplasie légère. Diagnostic histopathologique Les différents types de prélèvements (biopsie et pièce opératoire ) ont été énumérés dans le chapitre I.MIHAI G. peu coûteuse. Le traitement d'un cancer ne peut être entrepris qu'après preuve histologique. on ne peut s'en contenter car il n'apporte pas une certitude diagnostique ni morphologique ni médico-légale. 159 .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. L'examen extemporané (chapitre I) est souvent utilisé pour le diagnostic per-opératoire des cancers. facile à répéter.

vagin. La forme la plus fréquente atteint les bronches. des voies biliaires. Il en existe aussi plus rarement : .XV TUMEURS MALPIGHIENNES SIEGE Les tumeurs malpighiennes. vulve. TUMEURS BENIGNES Le papillome 160 . œsophage.dans les parenchymes glandulaires pleins. isolément ou en association avec un carcinome glandulaire. Les tumeurs malpighiennes malignes peuvent également se développer sur des épithéliums glandulaires.épiderme . MAN Chapitre . qui ressemblent microscopiquement à un épithélium différent de leur épithélium d'origine.muqueuses malpighiennes du tube digestif : cavité buccale. se développent surtout à partir des épithéliums malpighiens .dans d'autres muqueuses glandulaires.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. canal anal de l'appareil génital féminin : exocol utérin. pharynx. Elles constituent alors des carcinomes métaplasiques . c'est le cancer du poumon habituel. bénignes et malignes.MIHAI G. du tube digestif .

Sur une coupe totale bien orientée. Cette lésion porte le nom de condylome acuminé. la même prolifération épithéliale malpighienne. Il est parfois d'origine virale (chapitre VII). en saillie sur le plan du revêtement malpighien qui lui donne naissance. Il n'y a donc pas invasion du tissu conjonctif sous-jacent (derme ou chorion). qui entraînent un allongement des crêtes épithéliales et des papilles dermiques qui les séparent (d'où le nom d'hyperpapillomatose) .l'hyperpapillomatose est créée par l'allongement et l'hypersinuosité de la couche basale de l'épithélium.la différenciation malpighienne et la maturation kératosique restent normales ou voisines de la normale dans toute l'épaisseur de la prolifération épithéliale.MIHAI G.l'hyperacanthose désigne l'épaississement du corps muqueux de Malpighi (fait de cellules polygonales qui semblent réunies par des ponts d'union et portent le nom de "cellules à épines") . peut s'associer à une augmentation de volume du tissu conjonctif sous-jacent (qui peut être plus importante que la prolifération épithéliale).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. 161 . Il peut être d'origine virale (chapitre VII). Les cellules sont dépourvues d'anomalies. MAN Le papillome est une tumeur végétante. Il comprend trois éléments microscopiques : . toute la prolifération épithéliale siège au-dessus du plan de l'épithélium voisin normal. plus ou moins intense. . faite de squames anucléées (= orthokératose) ou ayant conservé des noyaux pycnotiques (= parakératose).la couche basale de l'épithélium qui prolifère est partout respectée. Les mitoses sont plus nombreuses que normalement mais restent régulières et localisées aux couches profondes de l'épithélium. Le papillome est une tumeur cutanée ou muqueuse. Le condylome Dans le col utérin et la zone anorectale. exophytique. l'architecture générale de l'épithélium malpighien est conservée.l'hyperkératose représente l'épaississement de la couche de kératine superficielle. Il s'agit d'une tumeur bénigne .

plus rares. forment dans la lumière des masses friables érodées en surface. Au centre des lobules et des travées. Parfois.MIHAI G. partiellement nécrosée en surface. tout en présentant des caractères cytologiques de cellules cancéreuses. les cellules carcinomateuses. Ils peuvent envahir les ganglions voisins et le poumon. polygonales. la nécrose est souvent assez abondante pour réaliser. centrés par une ulcération plus ou moins profonde. rappelant les cellules de la couche basale de l'épithélium malpighien normal. s'ajoute une maturation kératosique. qui se groupent en 162 . MAN TUMEURS MALIGNES Carcinome épidermoïde Macroscopie Dans l'œsophage. à cytoplasme plus clair. il existe surtout des carcinomes ulcéroinfiltrants . Dans les grosses bronches . c'est-à-dire une édification de kératine . après évacuation. associées à une infiltration pariétale sousjacente. Elles apparaissent plus grandes. Les formes bourgeonnantes ou végétantes . Microscopie Le carcinome épidermoïde différencié est fait de lobules et de travées qui sont bordés en périphérie par des cellules cubiques basophiles à gros noyau.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. infiltrant largement la paroi. souvent associés à une tumeur végétante dans la lumière. un aspect excavé. à fond irrégulier recouvert de nécrose.La parakératose est faite de squames ayant conservé un noyau pycnotique. Quand il s'agit de volumineuses tumeurs détruisant largement le tissu pulmonaire.Il s'agit rarement d'une orthokératose faite de squames anucléées en surface de la tumeur . subissent une différenciation épidermoïde. il s'agit de carcinomes infiltrant la paroi bronchique. les mêmes aspects ulcéro-infiltrants et végétants sont possibles. Dans le col utérin . Elles ressemblent donc aux cellules qui constituent le corps muqueux de Malpighi de l'épithélium normal. à cette différenciation épidermoïde.

en conservant souvent un noyau pycnotique . la péri-bronche.dans la paroi bronchique. Classification particulière aux tumeurs malpighiennes cutanées (Darier) 163 . les cellules tumorales deviennent partiellement fusiformes. tissu conjonctif plus ou moins abondant qui contient des vaisseaux et peut être infiltré de cellules inflammatoires (en particulier au voisinage des foyers de nécrose et des ulcérations). l'utérus . Un carcinome épidermoïde différencié mature comprend une kératinisation (sous forme d'un ou de plusieurs de ces trois aspects). les ganglions péri-bronchiques. le carcinome épidermoïde s'accompagne d'un stroma. au centre des lobules. les paramètres. MAN masses arrondies de structure concentrique. .dans la paroi œsophagienne puis le tissu médiastinal à partir de l'oesophage.La dyskératose est faite de cellules isolées les unes des autres. qui se transforment en un petit amas de kératine. le tissu pulmonaire. Elles sont entourées de cellules plus ou moins différenciées. appelées "globes cornés" parakératosiques . . Parfois.MIHAI G. Un carcinome épidermoïde différencié immature est dépourvu de kératine. Ailleurs la nécrose détruit le centre des lobules (aspect assez fréquent dans le carcinome du col utérin). Le carcinome épidermoïde peu différencié est fait de lobules dans lesquels les cellules tumorales conservent souvent un aspect voisin des cellules de la couche basale ou ébauchent un début de différenciation. L'extension du carcinome épidermoïde se fait dans les tissus voisins : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Quelle que soit sa structure histologique. dans le cul-de-sac vaginal.à partir du col utérin.

. à bords bourgeonnants. est une plaque arrondie. 164 . souvent multifocale et en peau couverte (tronc).MIHAI G. MAN Dans la peau. croûteuse. le carcinome spinocellulaire (dont le nom vient des "cellules à épines" du corps muqueux de Malpighi.le type ulcéreux ou ulcus rodens est une ulcération creusante avec peu de bourgeonnement périphérique. à fond nécrotique souvent parsemé de points blancs.une forme bourgeonnante ou nodulaire . Il est souvent mature. fait d'une ulcération irrégulière. qui peut évoluer vers une forme térébrante. bordée par un ourlet continu ou par un chapelet de perles épithéliomateuses translucides.le type superficiel est une plaque érythémateuse bien limitée. il a des aspects très divers : . Plus rarement. le plus fréquent. centrée par une cicatrice blanchâtre. donc kératinisé. Macroscopiquement . Macroscopiquement. Microscopiquement. les anciens termes d'épithélioma spinocellulaire et d'épithélioma basocellulaire ont été très longtemps utilisés. formant au maximum une corne cutanée. Carcinome (anciennement épithélioma) basocellulaire Son origine annexielle est en général admise.le type plan cicatriciel. à base indurée. Il survient sur peau saine et prédomine sur le visage et les territoires cutanés photo-exposés. réunies par des ponts d'union) est identique au carcinome épidermoïde différencié. cicatrice de brûlure). ou perlé.une corne kératosique. il réalise : . Sa fréquence augmente avec l'âge. . ou sur une dermatose préexistante (kératose pré-épithéliomateuse surtout. il prend le plus souvent un aspect ulcérovégétant . radiodermite.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Carcinome spinocellulaire Il survient sur peau saine.

pleins ou creusés de .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. elles peuvent récidiver ou évoluer comme des carcinomes.en travées minces irrégulièrement anastomosées . CAS PARTICULIERS Dans certaines localisations muqueuses. la classification des tumeurs épithéliales papillaires ne sépare pas les tumeurs bénignes des tumeurs malignes. infiltration en profondeur).le grade selon le degré de différenciation microscopique (anomalies architecturales. MAN . infiltrants et donnant des métastases. non ulcéré. mitoses). sans métastases. Les classifications.le type nodulaire souvent pigmenté. atypies nucléaires.MIHAI G. il existe des proliférations tumorales localisées (papillomes ) et diffuses (papillomatoses). le carcinome basocellulaire est constitué de cellules ressemblant toutes aux cellules de la couche basale de l'épiderme. Tous les intermédiaires existent entre des papillomes. RESUME CHAPITRE XV 165 . Il est très difficile de préciser le pronostic des papillomatoses. On peut ainsi classer les tumeurs de vessie en précisant : . Malgré un aspect microscopique bénin.le stade selon le niveau d'extension dans la paroi vésicale . Il guérit après exérèse chirurgicale complète mais peut récidiver. guéris par exérèse. Les formes térébrantes envahissent les plans musculaires et osseux sous-jacents et provoquent des délabrements tissulaires importants. Dans les muqueuses urothéliales (ou paramalpighiennes). à visée pronostique. Ces cellules sont groupées : . tiennent compte des aspects macroscopiques (lésion plane ou papillaire) et microscopiques (anomalies cytonucléaires. Microscopiquement . Le carcinome basocellulaire a pratiquement toujours une évolution locale. est bourgeonnant. en particulier de la vessie. et des carcinomes.en massifs volumineux cavités de désintégration. comme par exemple le larynx.

Les tumeurs cutanées malpighiennes ont une classification particulière. ils peuvent récidiver ou évoluer comme un carcinome.MIHAI G. du col utérin et des bronches. condylome). Le carcinome baso-cellulaire. Les tumeurs bénignes réalisent des papillomes qui sont des tumeurs végétantes exophytiques en saillie sur le plan du revêtement malpighien où elles prennent naissance. La nécrose est souvent abondante.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Cas particuliers -Papillomes et papillomatoses du larynx posent un problème diagnostic difficile car malgré un aspect microscopique bénin. L'extension du carcinome épidermoïde se fait dans les tissus voisins. guérit après exérèse chirurgicale complète mais peut récidiver. En microscopie. Les tumeurs malignes ou carcinomes épidermoïdes siègent principalement au niveau de l'œsophage. le carcinome épidermoïde bien différencié est fait de lobules ou travées bordées en périphérie par des cellules ressemblant aux cellules des couches basales. II a une évolution locale sans métastase. Un carcinome épidermoïde différencié mature comprend une kératinisation Un carcinome épidermoïde différencié immature ne comprend pas de kératinisation. Dans les grosses bronches. -Tumeurs des muqueuses urothéliales ou paramalpighiennes ont une classification qui ne sépare pas les tumeurs bénignes des tumeurs malignes car tous les intermédiaires existent entre papillome guéri par exérèse et carcinomes infiltrants 166 . la macroscopie correspond à des tumeurs ulcéroinfiltrantes ou végétantes. Au centre les cellules carcinomateuses subissent une différenciation épidermoïde et ressemblent aux cellules du corps muqueux de Malpighi. En microscopie. il s'agit de carcinome infiltrant la paroi bronchique souvent associé à une tumeur végétante dans la lumière. parakératose faite de squames conservant un noyau picnotique réalisant des masses arrondies concentriques appelées globes cornés ou dyskératose correspondant à la transformation de cellules isolées en bloc de kératine. Parfois à cette différenciation s'ajoute une maturation kératosique: orthokératose faite de squames anucléées de kératine. il est constitué de cellules ressemblant toutes aux cellules de la couche basale de l'épiderme. Au niveau de l'œsophage et du col utérin. Le papillome est une tumeur cutanée ou muqueuse qui est parfois d'origine virale (verrue vulgaire. MAN Les tumeurs bénignes ou malignes se développent à partir des épithéliums malpighiens mais des tumeurs malignes malpighiennes peuvent survenir sur des épithéliums initialement glandulaires et constituent alors des carcinomes métaplasiques. d'origine annexielle a des aspects macroscopiques divers. Un carcinome épidermoïde peu différencié est composé de cellules qui conservent un aspect voisin des cellules basales ou ébauchent un début de différenciation. Le carcinome spinocellulaire le plus souvent ulcéro-végétant est microscopiquement identique au carcinome épidermoïde différencié mature.

XVI TUMEURS CONJONCTIVES AFFECTIONS MALIGNES DES TISSUS HEMATOPOIETIQUES TUMEURS CONJONCTIVES La dénomination des tumeurs conjonctives se fait habituellement en fonction de leur type de différenciation. MAN donnant des métastases. 167 . Chapitre . Les tumeurs malignes sont appelées sarcomes (chapitre XIV). Ces tumeurs sont classées en fonction du stade selon le niveau d'extension dans la paroi vésicale et du grade selon le degré de différenciation microscopique.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G.

dans la gaine des muscles grands droits de l'abdomen. ou tumeur desmoïde . peut atteindre un très gros volume et comprimer les organes sous- 168 . qui récidive localement. Ils peuvent siéger n'importe où dans le tissu conjonctif commun. peuvent être volumineuses.MIHAI G. .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.les fibromatoses palmaire et plantaire (parfois associées). envahissent et détruisent des muscles. Des aspects sont particuliers: .le fibrome envahissant . rhinopharynx). mais s'observent surtout dans la peau (fibrome mou ou molluscum pendulum ) et les voies aériennes supérieures (fosses nasales. souvent développé après intervention. développées à partir des aponévroses. MAN FIBROMES. est une lésion non encapsulée. FIBROMATOSES ET FIBROSARCOMES Les fibromes sont constitués de fibroblastes associés à une plus ou moins grande quantité de fibres collagènes disposées en faisceaux.

.. l'évolution locale est très grave. le pronostic local d'une véritable tumeur maligne.. Sa localisation est ubiquitaire (rétropéritoine. comparable à celle d'une véritable tumeur maligne. Ils siègent surtout dans la peau et les muqueuses. remplies de sang.le fibrome envahissant des membres se développe le long des coulées conjonctives des membres et a. ANGIOMES. séparées par des lames collagènes plus ou moins épaisses et bordées par des cellules endothéliales.les fibrosarcomes ou proliférations néoplasiques malignes des fibroblastes sont des tumeurs de diagnostic difficile dans les formes bien différenciées dont la frontière avec un fibrome envahissant est imprécise. sa structure est toujours celle d'un fibrome bénin. dans certains cas. Malgré l'absence de métastases. On en distingue deux types.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. faits de larges cavités juxtaposées. Microscopiquement. il a l'aspect d'un fibrome bénin.MIHAI G. . 169 . membres. ANGIOMATOSES ET ANGIOSARCOMES Les angiomes Ils sont caractérisés par une prolifération de vaisseaux néoformés entourés de tissu conjonctif. . Les hémangiomes Ils sont faits de vaisseaux sanguins et comprennent selon le type histologique de ces vaisseaux . Il pose les mêmes problèmes thérapeutiques (l'exérèse doit toujours être chirurgicale et très large) et pronostiques (liés aux récidives). MAN jacents. Microscopiquement.).les angiomes capillaires constitués par la juxtaposition de nombreux capillaires. . Ils siègent dans la peau.les angiomes caverneux . communiquant entre elles. les muscles (langue surtout). le foie. les hémangiomes et les lymphangiomes. HISTIOCYTOFIBROME MALIN L'histiocytofibrome malin (MFH: malignant fibrous histiocytoma) est le sarcome des tissus mous le plus fréquent de l'adulte.

Les hémangio-endothéliomes malins se manifestent essentiellement par une différenciation endothéliale.Le sarcome de Kaposi réalise une prolifération de cellules fusiformes creusée de fentes vasculaires. séparées par de très fines parois. . intéressant principalement. système nerveux.MIHAI G. caractérisées par la présence d'anomalies congénitales du développement d'un ou de plusieurs feuillets embryonnaires. les tissus d'origine ectodermique (peau. ainsi que les éléments vasculaires de ces formations. Ils siègent essentiellement dans le mésentère.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Les lymphangiomes Ils sont constitués de vaisseaux lymphatiques. Les lésions des phacomatoses possèdent un potentiel malin plus ou moins accusé.la maladie de Von Hippel-Lindau qui associe une angiomatose rétinienne. rétine). Ces deux dernières maladies entrent. un hémangioblastome du cervelet et des malformations viscérales multiples . . entités souvent hérédo-familiales. le cou. Microscopiquement ce sont des cavités de tailles très variées. Cette tumeur est habituellement localisée aux membres inférieurs chez les sujets âgés méditerranéens. Ils peuvent apparaître aussi bien dans les tissus mous que dans les os. parmi lesquels il faut citer l'angiomatose héréditaire hémorragique ou maladie de Rendu-Osler (angiomes multiples cutanéo-muqueux) . mais non exclusivement. dans le cadre des phacomatoses. avec la neurofibromatose de Von Recklinghausen et la sclérose tubéreuse de Bourneville. voire dans les viscères (foie). MAN La présence d'hémangiomes multiples caractérise divers syndromes. Les angiosarcomes Ils sont caractérisés par une prolifération maligne des vaisseaux. le plancher de la bouche. séparées par du tissu collagène parsemé de macrophages chargés d'hémosidérine.l'angiomatose encéphalotrigéminée de Sturge-Weber. Ces anomalies sont plus ou moins diffuses. Une forme d'évolution rapide avec localisations multiples (cutanées mais 170 . remplies de lymphe.

la tumeur est polymorphe et comprend des petites cellules rondes. Elle se développe fréquemment sur des muscles proximaux des membres. Les léiomyosarcomes sont des tumeurs musculaires lisses malignes qui se développent notamment dans le tube digestif et l'utérus. souvent multiples. MAN aussi viscérales) est décrite en Afrique mais aussi plus récemment chez les sujets atteints de déficit immunitaire et de SIDA. leur nombre. donnant rapidement des métastases. PRONOSTIC DES TUMEURS CONJONCTIVES Les critères de malignité sont souvent difficiles à préciser pour les tumeurs conjonctives. entre 40 et 50 ans. Elle peut atteindre un très gros volume avant d'être décelée. Macroscopiquement. A la coupe. des lacunes vasculaires de tailles variées. léiomyosarcomes ). et dont le pronostic n'est amélioré que par une exérèse précoce et large. TUMEURS CONJONCTIVES MUSCULAIRES On distingue les tumeurs conjonctives développées aux dépens des muscles striés (rhabdomyomes. C'est une tumeur maligne. Les léiomyomes sont des tumeurs bénignes constituées d'une prolifération musculaire lisse. outre des vaisseaux normaux. c'est une masse mal limitée. elle présente fréquemment un aspect fasciculé avec des foyers de nécrose et des remaniements hémorragiques. Microscopiquement. Ils peuvent aussi être localisés dans le tube digestif ou les parois vasculaires. très fréquemment observés chez la femme en période péri ou post-ménopausique et qui nécessitent parfois de réaliser une hystérectomie (à cause de leur taille. Les plus connus sont les léiomyomes ou myomes utérins. leur nécrobiose ou de métrorragies). comportant. directement bordées par les cellules tumorales. La vascularisation est toujours très importante. des éléments volumineux à cytoplasme très éosinophile et noyaux multiples. parfois appelés à tort fibrome. peu mobile qui infiltre le muscle. L'évolution de ces tumeurs (récidive. métastase) est souvent 171 . rhabdomyosarcomes ) de celles développées à partir des muscles lisses (léiomyomes . La tumeur atteint le plus souvent l'adulte.MIHAI G.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. des cellules fusiformes isolées ou groupées en nappes denses. La mise en évidence de myofibrilles permet seule le diagnostic avec certitude. Les rhabdomyosarcomes sont des tumeurs malignes développés aux dépens des muscles striés.

Un score est attribué à chaque paramètre de façon indépendante et le grade est déduit de la somme de ces trois scores : grade 1 : tumeur de bon pronostic. Certaines sont de grande importance diagnostique car elles sont caractéristiques et constantes : . AFFECTIONS MALIGNES DES TISSUS HEMATOPOIETIQUES D'après la nature des cellules qui les composent.Les facteurs pronostiques importants sont : le type histologique de la tumeur. grade 2 : tumeur d'évolution difficile à prévoir. Ces trois critères sont pris en compte dans le système actuellement proposé par la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC). l'état des limites de résections chirurgicales. grade 3 : tumeur de mauvais pronostic.MIHAI G. . ils permettent de classer les patients dans des groupes de pronostic différent. Pris en association.translocation (14. MAN difficile à prévoir . la localisation.Le grade histopronostique est basé sur l'étude de trois paramètres principaux. elle dépend aussi de la qualité de l'exérèse initiale de la tumeur.18) dans les lymphomes folliculaires. .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. le grade histopronostique. la taille. LES SYNDROMES LYMPHOPROLIFERATIFS 172 . différenciation. les affections malignes des tissus hématopoïétiques comprennent les syndromes lymphoprolifératifs et les syndromes myéloprolifératifs. nombre de mitoses. Il est très souvent possible de mettre en évidence des anomalies chromosomiques au cours des syndromes lympho ou myéloprolifératifs. présence de nécrose.chromosome Philadelphie dans les leucémies myéloïdes chroniques .

thymus. pour permettre une étude cytologique. A la coupe. un groupe ganglionnaire ou un organe lymphoïde isolé. moëlle osseuse) sont susceptibles de donner naissance à une prolifération lymphoïde tumorale maligne. l'aspect macroscopique est assez univoque. La localisation splénique primitive est rare. La maladie peut apparaître comme une atteinte diffuse avec localisations viscérales et ganglionnaires multiples. soit multinodulaire avec confluence de nodules de tailles variées. il est nécessaire de réaliser des empreintes par apposition de la tranche de section. blanchâtre. Macroscopie Quel que soit le type histologique. Les lymphomes non hodgkiniens Les ganglions et tous les organes lymphoïdes (rate. Les lymphomes On distingue les lymphomes Hodgkin. tube digestif. non hodgkiniens et la maladie de 173 . amygdale. irrégulière et bosselée. la tumeur est soit massive et homogène refoulant le tissu splénique normal.. La maladie peut atteindre un ganglion isolé. cerveau. Des organes non lymphoïdes peuvent être le siège de lymphome primitif (peau. MAN Ils comprennent les leucémies lymphoïdes. à différents degrés de maturation.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Avant la fixation. Le ganglion est en général volumineux. L'examen d'un ganglion nécessite une biopsie-exérèse.MIHAI G.). d'origine B ou T lymphoïde (phénotype). Les leucémies lymphoïdes Elles sont définies comme la prolifération maligne d'éléments lymphoïdes avec passage de ces éléments anormaux dans le sang. Elle réalise une splénomégalie parfois volumineuse. et les lymphomes. aiguës et chroniques. homogène en coupe.. Il peut y avoir passage dans le sang de cellules tumorales.

MIHAI G. MAN Dans le tube digestif . il ne persiste aucune structure folliculaire. La capsule est souvent dépassée. on peut voir une ulcération. ou augmenté de volume. Elle permet de distinguer des formes de faible malignité et des formes de grande malignité. l'infiltration cellulaire lymphoïde atteint le tissu conjonctivo-adipeux périganglionnaire. La localisation hépatique est fréquente.Aspects cytologiques La prolifération tumorale peut être constituée de : lymphocytes. le parenchyme peut être normal ou parsemé de multiples nodules blanchâtres ou de masses volumineuses. En coupe. 174 . .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. le plus souvent secondaire.Caractères généraux Dans un ganglion l'architecture normale a disparu. il existe un épaississement blanchâtre de la paroi et des plis muqueux. Le foie peut être extérieurement normal. En surface. plasmocytes petites cellules lymphoïdes clivées (centrocytes) grandes cellules lymphoïdes non clivées (centroblastes) immunoblastes lymphoblastes ce qui individualise autant de types de lymphomes dont le pronostic s'aggrave. Il peut s'agir d'une atteinte très localisée ou au contraire très étendue. aucun centre germinatif. du type lymphocytaire au type lymphoblastique. Histologie La classification microscopique des lymphomes non hodgkiniens repose sur des critères cytologiques et des critères architecturaux. . Plusieurs localisations tumorales peuvent exister d'emblée.

polylobé. avec plusieurs nucléoles volumineux. décrites par Sternberg. augmentation des alpha 2 globulines. 175 . très dysmorphiques. Aspect histologique général Quelle que soit la localisation. en nappe homogène monomorphe de cellules lymphoïdes (lymphocytes. Ces formes folliculaires ont un pronostic plus souvent meilleur que les formes diffuses.MIHAI G. de nodules.Formes architecturales forme diffuse . Le diagnostic peut se poser devant une adénopathie isolée. hyperleucocytose. à gros noyau central ou excentré. La maladie de Hodgkin C'est une affection tumorale du tissu lymphoïde. touchant préférentiellement les sujets jeunes. sur un fond inflammatoire (granulome). Ce sont des cellules monstrueuses de grande taille.la prolifération cellulaire associe deux éléments : les cellules de Sternberg sont nécessaires au diagnostic. cuti-réaction négative. MAN . plasmocytes. on observe une prolifération de cellules malignes. sont pathognomoniques de la maladie. augmentation de la vitesse de sédimentation. dont la chromatine est abondante et irrégulièrement disposée. de cellules lymphoïdes (centroblastes et centrocytes). caractérisée par une prolifération de cellules malignes de grande taille dont certaines. immunoblastes. Les signes d'orientation diagnostique sont déjà des signes d'activité évolutive : fièvre. faite d'amas. . prurit. anfractueux. lymphoblastes) forme nodulaire ou folliculaire.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. souvent unilatérale et cervicale.

une classification est actuellement adoptée (classification de Lukes-Rye).le type 1 (rare) est caractérisé par la prédominance lymphocytaire et une architecture nodulaire. en proportions variées. des polynucléaires neutrophiles et éosinophiles. . des fibroblastes. 176 . dit scléronodulaire. Il est aussi appelé paragranulome. comprend une population tumorale abondante avec de nombreuses cellules de Sternberg. MAN les cellules de Hodgkin ont des anomalies moins marquées que les cellules de Sternberg. sclérose nodulaire Types histologiques Le diagnostic est d'ordinaire fait sur la biopsie exérèse d'un ganglion périphérique. . Les remaniements sont fréquents : nécrose. des lymphocytes. comprend des cellules de Sternberg dispersées dans un granulome polymorphe. Selon l'aspect histologique du ganglion.le type 3. est caractérisé par une abondante sclérose qui nodule le ganglion. des plasmocytes.le granulome hodgkinien représente une population cellulaire polymorphe faite de cellules normales qui sont.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. . sans sclérose.le type 4 (exceptionnel).MIHAI G. alors que les cellules du granulome sont peu nombreuses avec peu de lymphocytes. caractérisé par la déplétion lymphocytaire. Le pronostic s'aggrave du type 1 au type 4. . . C'est le type le plus fréquent. Siège L'atteinte ganglionnaire est la localisation la plus fréquente. Le granulome est presque purement lymphocytaire.le type 2 . dit cellulaire mixte.

La recherche d'une atteinte hépatique par ponction biopsie fait partie du bilan pré-thérapeutique. de la sphère O. Macroscopiquement. de tailles très variées. L'extension (staging) Le diagnostic histologique posé. par biopsies médullaire et éventuellement hépatique.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. du foie. des nodules blanchâtres ou nécrosés. L'atteinte médullaire est recherchée systématiquement par biopsie médullaire.L. Elle peut se traduire par une atteinte radiologique (ostéolyse). mais d'un seul côté du diaphragme. Il peut exister. après une longue évolution de la maladie. MAN L'atteinte splénique est fréquente. par lymphographie pédieuse. d'aspect tumoral. Elle peut révéler des lésions hodgkiniennes typiques de localisation portale. de la rate. il est indispensable d'évaluer : .l'activité évolutive de la maladie par la recherche des signes généraux et de signes biologiques inflammatoires (examens biologiques déjà cités).MIHAI G.stade II : forme régionale = atteinte de plusieurs chaînes ganglionnaires. par scanner. par IRM.R. L'atteinte pulmonaire est plus rare et correspond le plus souvent à une atteinte par contiguïté d'une masse médiastinale antérieure volumineuse. Elle ne peut être jugée que sur pièces d'exérèse. .. par examen radiologique du thorax. La localisation médiastinale est fréquente. si le bilan hépatique biologique est perturbé. Le bilan d'extension de la maladie aboutit à la classification d'Ann Arbor en 4 stades : . . disséminés. 177 .stade I : forme locale = atteinte d'un seul groupe ganglionnaire ou de deux groupes contigus. la rate est augmentée ou non de volume et comprend en coupe des nodules disséminés blanchâtres.l'extension anatomique de la maladie par l'examen clinique des aires ganglionnaires.

stade IV : forme disséminée avec atteinte viscérale.MIHAI G. La métaplasie myéloïde splénique et hépatique est fréquente.XVI Résumé TUMEURS CONJONCTIVES 178 . Son évolution vers la leucémie aiguë est quasiment constante. . d'une ossification médullaire (ostéomyélosclérose). C'est le moins agressif des syndromes myéloprolifératifs. .la splénomégalie myéloïde où la prolifération concerne les 3 lignées myéloïdes et s'accompagne d'une fibrose médullaire intense et même à un stade avancé.la leucémie myéloïde chronique correspondant à une prolifération myéloïde essentiellement granuleuse. MAN . .B : formes avec signes généraux. Au cours des syndromes myéloprolifératifs chroniques persiste une différenciation. Certains sont des leucémies.la polyglobulie de Vaquez où la prolifération érythroblastique prédomine. CHAPITRE . Toutes ces formes se subdivisent en deux sous groupes en fonction de la présentation clinique initiale : . On distingue selon la lignée myéloïde prédominante : . LES SYNDROMES MYELOPROLIFERATIFS Ils sont caractérisés par une prolifération maligne d'une ou de plusieurs lignées myéloïdes. granuleuse ou mégacaryocytaire. .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Leur évolution se fait fréquemment vers une transformation blastique ou leucémie aiguë.la thrombocytémie essentielle qui comporte une prolifération mégacaryocytaire prédominante.A : formes sans signes généraux . érythroblastique.stade III : atteinte ganglionnaire des deux côtés du diaphragme.

des types cellulaires observées et du phénotype B ou T. moelle osseuse) sont susceptibles de donner naissance à une prolifération lymphoïde tumorale maligne. Les tumeurs malignes sont appelées sarcomes. thymus. l'état des limites de résection chirurgicale. à différents degrés de maturation. la taille. elle dépend aussi de la qualité de l’exérèse initiale. grade 3 : tumeur de mauvais pronostic. nombre de mitoses. Connaître les principes de classification (cf tableau). L’aspect histologique du ganglion permet de le classer en 4 types (classification de Lukes-Rye). Outre la classification histologique. l'extension des lésions joue un rôle pronostic important. le grade histopronostique est basé sur l'étude de trois paramètres principaux : différenciation. présence de nécrose. amygdale. Dans les ganglions leur classification dépend de l'architecture de la prolifération. Le bilan d’extension de la maladie aboutit à la classification d’Ann Harbor (4 stades).Syndromes Lymphoprolifératifs les leucémies lymphoïdes : prolifération maligne d'éléments lymphoïdes avec passage de ces éléments anormaux dans le sang. cellules de Hodgkin) associées à un granulome inflammatoire. les lymphomes : Lymphomes non hodgkiniens Les ganglions et tous les organes lymphoïdes (rate. Savoir qu’il est parfois difficile d’affirmer la bénignité ou la malignité d’une tumeur conjonctive et que les critères de malignité sont souvent difficiles à préciser. L’évolution (récidive. tube digestif.MIHAI G. AFFECTIONS MALIGNES DES TISSUS HEMATOPOÏETIQUES Elles sont classées d'après la nature des cellules qui les composent en : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. métastase) est souvent difficile à prévoir. la localisation. MAN La dénomination des tumeurs conjonctives se fait habituellement en fonction de leur type de différenciation. Les facteurs pronostiques importants sont : le type histologique. 179 . Un score est attribué à chaque paramètre de façon indépendante et le grade est déduit de la somme de ces trois scores (système de grading proposé proposé par la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC): grade 1 : tumeur de bon pronostic. Maladie de Hodgkin : Elle est caractérisée par une prolifération de cellules malignes (cellules de Sternberg. grade 2 : tumeur d'évolution difficile à prévoir.

.XVII TUMEURS EMBRYONNAIRES TUMEURS MELANIQUES LESIONS DUES AUX RADIATIONS IONISANTES 180 . MAN .la thrombocytémie essentielle: prolifération mégacaryocytaire.la polyglobulie de Vaquez: prolifération érythroblastique. Le moins agressif des syndromes myéloprolifératifs. la splénomégalie myéloïde: prolifération des 3 lignées myéloïdes.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Evolution quasiment constante vers une leucémie aiguë.Syndromes Myéloprolifératifs Ils sont caractérisés par une prolifération maligne d'une ou de plusieurs lignées myéloïdes (érythroblastique. .la leucémie myéloïde chronique: prolifération myéloïde essentiellement granuleuse.MIHAI G. granuleuse ou mégacaryocytaire). On distingue selon la lignée myéloïde prédominante : . Chapitre . s'accompagne d'une fibrose médullaire.

Ce terme est actuellement employé au sens restrictif de nævus pigmentaire ou nævocellulaire. Elles peuvent être à l'origine de lésions d'aspect "tumoral" clinique (pseudo-tumeurs) de pronostic favorable.les tumeurs du blastème LES DYSEMBRYOMES OU TERATOMES Ce sont des tumeurs. faites de tissus dont l'aspect rappelle les différents stades du développement embryonnaire. lésion du sujet adulte. jusqu'au stade adulte dans certains cas. glandes bronchiques. bénignes ou malignes.les dysembryomes ou tératomes . LES DYSGENESES Ce sont des malformations liées à un trouble de l'organogenèse. épithélium cylindrique) en proportions anormales. Un exemple en est l'hamartome pulmonaire. Il est fait des différents éléments normaux de la bronche (cartilage. d'évolution souvent très grave : . Les dysgénèses peuvent être à l'origine de véritables tumeurs.MIHAI G. Les nævus sont des malformations cutanées pseudotumorales. apparaissant dans le parenchyme pulmonaire au contact des éléments bronchiques. MAN LES TUMEURS EMBRYONNAIRES Les tumeurs embryonnaires se développent sur : sur des dysgénèses ou à partir d'une cellule germinale séquestrée et ayant gardé un potentiel évolutif. tissu musculaire lisse.Les formes complexes ou hamartomes sont constitués par les différents tissus de l'organe où ils se développent mais en proportions anormales et sans aucune harmonie. . gonadiques ou extra-gonadiques. Elles proviennent de la prolifération anarchique d'une cellule germinale gonadique ou extragonadique.Les formes simples correspondent à la non régression d'un vestige (canal thyréoglosse) ou à la persistance d'une ébauche qui devrait disparaître (kyste paradentaire).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. 181 . .

entraîne l'apparition d'une inflammation à corps étranger au contact de la kératine libérée dans le derme.le caractère mature ou immature du ou des tissus amène à séparer des dysembryomes matures immatures. mature donc identique au tissu adulte normal correspondant. Le kyste épidermoïde cutané est un kyste arrondi et mobile qui mesure de quelques mm à 2 à 3 cm et siège dans le derme. chez l'enfant.un dysembryome fait uniquement de tissus matures a une évolution bénigne . La rupture de la paroi. sa cavité est pleine d'une substance pâteuse. Le pronostic est fonction du degré de différenciation du ou des tissus : . classification) est fondée sur deux éléments .MIHAI G. Les dysembryomes matures complexes 182 . Sa paroi est lisse. riche en graisses. la paroi du kyste est un épithélium malpighien normal qui produit une très grande quantité de kératine.la présence d'un ou plusieurs tissus permet de distinguer des dysembryomes simples complexes . Microscopiquement. qui s'accumule dans la lumière.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. MAN Leur classification (cf. blanchâtre. Les dysembryomes matures simples Ils sont faits d'un seul tissu. avec parfois surinfection. malodorante.l'existence de tissus immatures (isolés ou associés à des tissus différenciés) est un signe de malignité. chapitre XIII. Il siège le plus souvent au niveau de la queue du sourcil.

auxquelles 183 . Elle peut être d'origine placentaire ou résulter de la prolifération anarchique d'une cellule germinale gonadique ou extra-gonadique (et constituer alors une variété de tératome).. LES TUMEURS DU BLASTEME Les tumeurs du blastème sont constituées de cellules immatures semblables à celles de l'ébauche embryonnaire (= blastème) d'un organe ou d'un tissu. on peut préciser qu'il s'agit d'éléments de nature neuro-ectodermique. Le choriocarcinome (chorio-épithéliome. tumeur rénale de très grande malignité.. qui peut contenir de très nombreux tissus parfaitement différenciés : épiderme et annexes cutanées. Certains dysembryomes immatures contiennent un contingent trophoblastique.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. avec ses deux constituants cyto. fait de tissu thyroïdien mature). atteint l'adulte jeune (20-30 ans).et syncytiotrophoblastiques et sécrétant des gonadotrophines. de cellules se groupant en rosettes (pour former des tubes ou des glomérules primitifs). à structure de choriocarcinome. Il se développerait à partir d'une cellule germinale multipotentielle. mésodermique. Les dysembryomes immatures Ils peuvent être simples ou complexes. et sont faits de tissus tels qu'on peut les observer au cours de l'évolution de l'embryon. Elles apparaissent le plus souvent dans l'enfance. neuroblastome néphroblastome. de structure histologique complexe. Certains dysembryomes ovariens sont dits simplifiés (exemple du "goitre ovarien". Le dysembryome immature testiculaire. muqueuses digestives. Dans d'autres cas. Le terme de carcinome embryonnaire désigne une tumeur composée de cellules embryonnaires d'apparence épithéliale. isolés ou diversement associés. Ces tissus sont parfois si peu différenciés qu'il est difficile de déceler leur origine. en général partiellement kystique et partiellement solide. MAN Ils sont constitués de plusieurs tissus matures anormalement imbriqués.MIHAI G. muqueuse bronchique et cartilage. tissu nerveux. volumineuse. Le dysembryome mature ovarien ou "kyste dermoïde" de l'ovaire est une tumeur souvent volumineuse. faite de petites cellules très indifférenciées. carcinome trophoblastique) est une tumeur maligne reproduisant le tissu trophoblastique. sécrétant des gonadotrophines. dents. etc. d'une grande malignité. endodermique.

Il existe des nævus et des mélanomes achromiques. sont dues à un hyperfonctionnement des mélanocytes. rarement plus étendues. A l'état normal. Ils sont définis par la prolifération des mélanocytes. Ils sont définis par la prolifération des cellules næviques. qui sont en nombre normal mais sécrètent une plus grande quantité de mélanine. il s'agit d'une prolifération de cellules næviques ou nævocytes.MIHAI G. est due à une simple diffusion de la mélanine sécrétée par les mélanocytes.La pigmentation mélanique de tumeurs cutanées épithéliales ( chapitre XVI) bénignes (verrue séborrhéique. Les tumeurs mélaniques se développent le plus souvent sur le tégument. respiratoires. Toutes les tumeurs næviques et mélaniques ne sont pas pigmentées. papillome ) ou malignes (carcinome basocellulaire). habituellement pigmentées. à l'argent.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Les cellules næviques représentent l'équivalent "malformatif" des cellules mélaniques normales. Microscopiquement.MELANOMES Elles sont développées à partir des cellules pigmentaires responsables de la synthèse de la mélanine . TUMEURS BENIGNES = NÆVUS NÆVO-CELLULAIRES Ce sont des lésions uniques ou multiples parfois congénitales. .Le lentigo . . de quelques millimètres de diamètre. D'autres lésions cutanées circonscrites pigmentées sont de nature différente. TUMEURS MELANIQUES . à surface lisse un peu surélevée (nævus en dôme) ou papillomateuse. telles les éphélides ou taches de rousseur. . dont la réaction de Fontana. Les tumeurs bénignes sont appelées nævus nævo-cellulaires.Les hyperpigmentations mélaniques simples. . parfois pileuses. MAN s'associent du cartilage. dans le globe oculaire ou les structures cérébro-méningées. Il peut être caractérisé par des colorations spéciales . petites cellules arrondies à cytoplasme éosinophile peu abondant plus ou moins chargé de pigment mélanique. Le pigment mélanique est responsable de la teinte macroscopique noirâtre ou bleutée de la plupart de ces tumeurs. lésion pigmentée plane unique ou multiple. très noire.La pigmentation hémosidérinique des tumeurs vasculaires (angiomes ) et des histiocytofibromes (chapitre X) leur confère une teinte bleutée. du tissu mésenchymateux primitif. rarement sur les muqueuses (conjonctivales. correspond à une simple hyperplasie (augmentation de nombre) des mélanocytes de la basale épidermique. les mélanocytes sont situés dans la couche germinative de l'épiderme où ils s'intercalent entre les cellules basales. se groupant en amas arrondis 184 . digestives). Les tumeurs malignes sont les mélanomes malins ou mélanomes . Il apparaît microscopiquement comme des mottes noirâtres ou brunâtres dans les cytoplasmes et/ou en dehors des cellules. en saillie sur le tégument (nævus muriforme ou tubéreux). des fibres musculaires lisses.

la "tache mongoloïde" du nouveau-né est une variété topographique de nævus bleu comportant beaucoup de pigment et très peu de cellules næviques. accompagnées par un abondant pigment mélanique. alors que dans le derme profond les cellules prennent une forme allongée avec des limites cytoplasmiques imprécises et une disposition en nappes ou en faisceaux. sans aucune cellule nævique dans l'épiderme.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. . . TUMEURS MALIGNES = MELANOMES 185 . on distingue : . toujours bénin. évoluant vers la régression spontanée pendant les premiers mois de la vie.le nævus bleu fait de cellules næviques fusiformes (sans groupement en thèques) dispersées dans le derme moyen. La teinte bleutée clinique est due au siège profond du pigment. Les nævus susceptibles de transformation maligne en mélanome sont ceux qui comportent une activité jonctionnelle. rappelant parfois des structures nerveuses et appelée aspect neuroïde.le nævus nævo-cellulaire mixte ou composé dont les thèques næviques sont à la fois en position jonctionnelle et dans le derme. MAN d'une dizaine de cellules appelés thèques dont la périphérie est dépourvue de membrane basale (à l'inverse des massifs de cellules épithéliales). plus rarement de phénomènes d'involution spontanée (nævus de Sutton ou halo nævus caractérisé par une dépigmentation périnævique bien visible à l'examen clinique). profond et parfois l'hypoderme. Cette disposition topographique particulière est appelée "activité jonctionnelle" ou "composante jonctionnelle".MIHAI G.le nævus nævo-cellulaire dermique. Parfois il s'ajoute un infiltrat inflammatoire témoignant soit de remaniements traumatiques (nævus irrité par le frottement ou écorché). soit d'une folliculite.le nævus nævo-cellulaire jonctionnel où les thèques de cellules næviques sont localisées dans les couches épidermiques profondes au contact de la membrane basale. . Selon la localisation des cellules næviques dans les plans cutanés. . Le groupement en thèques des cellules næviques prédomine toujours dans le derme superficiel. où les cellules næviques s'agencent en thèques dans le derme superficiel à distance de la membrane basale épidermique et en nappes dans le derme moyen voire profond. Le pigment mélanique prédomine dans le cytoplasme des cellules næviques groupées en thèques dans le derme superficiel et diffuse parfois alentour dans des mélanophages.

M. de teinte brun-noir hétérogène. réalisant une migration intra-épidermique qui est le signe histologique majeur de malignité des tumeurs mélaniques (activité de jonction ). Certaines restent au contact de la membrane basale en position jonctionnelle. MAN Les mélanomes peuvent se développer sur un nævus préexistant (phénomène de transformation maligne) ou apparaître de novo en peau saine.Niveau 3: envahissement en nappe du derme superficiel .Niveau 1: mélanome intra-épidermique .MIHAI G. fusiformes ou anguleuses. Le mélanome superficiel extensif ou S. permettant d'appliquer la classification en niveaux de Clark : . la prolifération mélanocytaire tumorale est strictement développée dans l'épiderme et correspond à la phase de croissance horizontale du mélanome. Au stade invasif les mélanocytes tumoraux franchissent la membrane basale épidermique et infiltrent le derme.S. Il existe plusieurs variétés anatomocliniques de mélanomes de pronostic différent. c'est la phase de croissance verticale du mélanome. Leur gravité évolutive et la fréquence des métastases parfois révélatrices doivent être soulignées. Cette mesure est un 186 . Ils s'observent chez l'adulte à tout âge et sont exceptionnels chez l'enfant.Niveau 2: envahissement focal du derme papillaire .Niveau 5: envahissement de l'hypoderme Parallèlement. à contours encochés et irréguliers. la prolifération mélanocytaire est faite de cellules polymorphes. Il est important de préciser histologiquement le niveau d'invasion du mélanome en repérant sur la coupe les cellules tumorales les plus profondément situées. (Superficial Spreading Melanoma (SSM)) Cliniquement c'est une lésion pigmentée ovalaire ou arrondie légèrement surélevée. accompagnés par un infiltrat inflammatoire lymphocytaire d'abondance variable. Dans l'épiderme épaissi. ou indice de Breslow. à cytoplasme éosinophile abondant finement saupoudré de pigment mélanique et à noyaux inégaux (les mitoses sont rares). sur la coupe histologique à l'aide d'un oculaire micrométrique. les mélanocytes se disposent en thèques. arrondies. Microscopiquement.Niveau 4: envahissement du derme moyen ou profond . d'autres sont ascensionnées dans le corps muqueux jusque dans la couche cornée.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Au début. il est possible d'effectuer une mesure de l'épaisseur maximum du mélanome.

Tardivement. rarement achromique et simulant alors un bourgeon charnu. pulmonaires et osseuses). Il est mesuré comme précédemment selon les niveaux de Clark et l'indice de Breslow. MAN facteur important pour évaluer le pronostic. En effet. parfois hémorragique ou ulcérée. Son pronostic reste meilleur que celui des deux formes précédentes de mélanomes. L'aspect microscopique est celui d'une prolifération de grands mélanocytes fusiformes anguleux à cytoplasme clair dans les couches profondes de l'épiderme en position jonctionnelle sans groupement en thèques. à contours géographiques. mais l'envahissement dermique est quantitativement prédominant. un nodule tumoral qui correspond histologiquement à une infiltration du derme par les mélanocytes tumoraux. le pronostic est d'autant plus favorable que le mélanome est diagnostiqué précocement quand il a une très faible épaisseur. 187 . Le mélanome (ou mélanose) de Dubreuilh C'est un mélanome intra-épidermique d'évolution très lente survenant électivement sur le visage. il faut retenir : .MIHAI G. Microscopiquement. Un mélanome de moins de 1mm d'épaisseur est en règle de bon pronostic avec un risque faible d'évolution métastatique ultérieure. Le mélanome nodulaire Il réalise cliniquement une tumeur arrondie en relief sur le tégument. les mélanocytes tumoraux envahissent l'épiderme sous forme de thèques jonctionnelles et ascensionnées dans les couches superficielles. de teinte noirâtre hétérogène. ganglionnaires. dont la taille augmente lentement au cours des années. Le mélanome nodulaire est souvent diagnostiqué à un stade tardif et le pronostic est grave avec une évolution métastatique rapide responsable du décès dans la plupart des cas (métastases multiples. noirâtres et beige chamois. pour éviter de laisser évoluer un mélanome. d'apparition récente ou qui commence à se modifier. chez les sujets âgés. sur le mélanome de Dubreuilh .la gravité évolutive de ces tumeurs .la nécessité de préciser le type histologique d'un mélanome et d'en mesurer l'épaisseur . L'aspect clinique typique est celui d'une tache polychrome de la joue associant des zones brunâtres. au stade précoce. hépatiques.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.la nécessité de faire l'exérèse de toute lésion pigmentée.la possibilité de métastase révélatrice . En pratique. il peut apparaître.

RADIOSENSIBILITE CELLULAIRE La radiosensibilité cellulaire est le degré de sensibilité aux radiations ionisantes d'une population cellulaire qu'elle soit normale ou tumorale.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. . aboutissant à des désordres graves du métabolisme cellulaire.que l'activité reproductive des cellules est plus grande . Les effets d'une irradiation unique sur une cellule isolée sont essentiellement fonction de la dose totale reçue par la cellule.mort cellulaire progressive par altération de la fonction de reproduction modifications morphologiques importantes réalisant des cellules d'aspect monstrueux avec énorme noyau par accumulation de matériel chromatinien 188 . soit à une accumulation de lésions moléculaires dans le génome.MIHAI G. pour un même type. Les radiations sont d'autant plus actives : . La cellule est plus sensible en phase G2 et S. MAN LESIONS DUES AUX RADIATIONS IONISANTES L'ADN est la structure moléculaire la plus sensible aux radiations ionisantes. de la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouve la cellule au moment de l'irradiation. Les radiations ionisantes provoquent des lésions de l'ADN (cassures de brins. Variation de la radiosensibilité cellulaire Elle varie d'un type cellulaire à l'autre et.mort cellulaire immédiate. Effets cellulaires . Elle revêt l'aspect de la nécrose ischémique . soit nécrose de liquéfaction. altérations des bases et liaisons anormales…). soit nécrose de coagulation. mais aussi de la nature des radiations et du débit de dose. Lésions cellulaires proprement dites Mécanisme L'atteinte cellulaire peut être due soit à une lésion irréversible de son matériel génétique.que la mitose se réalise en un temps plus long.

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN impossibilité de réparation de l'ADN, arrêt du cycle cellulaire, apoptose atrophie tissulaire cellulaire" par "dépeuplement

- mort cellulaire différée. Les cellules conservent un fonctionnement normal pendant un certain temps puis survient brusquement une nécrobiose. - modifications à long terme. Existence de mutations cellulaires (effet mutagène) pouvant donner naissance à un nouveau clone cellulaire et parfois ultérieurement à un autre cancer (effet cancérigène). RADIOSENSIBILITE TISSULAIRE La radiosensibilité tissulaire est le degré de sensibilité d'un tissu aux radiations ionisantes. Variation de la radiosensibilité tissulaire Elle varie d'un tissu à l'autre et, pour un même tissu, d'un moment à l'autre selon l'activité tissulaire. La radiosensibilité d'un tissu dépend de la radiosensibilité des populations cellulaires qui le constituent et de celle des structures interstitielles. Action sur les substances intercellulaires Le tissu conjonctif est dépolymérisé et prend un aspect fibrinoïde . Mais surtout il existe des lésions indirectes telle qu'une réaction inflammatoire banale au contact d'une nécrose , aboutissant secondairement à une sclérose de remplacement qui va ultérieurement gêner la fonction tissulaire. Action sur les vaisseaux La lésion vasculaire est très importante. Elle est : - immédiate, à type de nécrose fibrinoïde prédominant dans la média des artérioles - retardée, à type d'endartérite fibreuse, entraînant une oblitération vasculaire, source d'ischémie ultérieure. Conséquences tissulaires

189

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN Les radiations sont d'autant plus actives que le tissu irradié est moins différencié et que les cellules qui le constituent ont un renouvellement rapide. Les tissus très radiosensibles sont le tissu hématopoïétique, les gonades, les épithéliums de revêtement, la muqueuse intestinale. Certains tissus adultes sont peu radiosensibles: le cartilage, l'os, le muscle et le système nerveux périphérique. Ces tissus peuvent cependant être lésés par le biais de mécanismes indirects (lésions vasculaires et inflammatoires). Pour les tumeurs malignes, ces règles sont relatives : - certaines tumeurs très différenciées (carcinome épidermoïde différencié mature) sont radiosensibles - d'autres tumeurs aussi différenciées (adénocarcinome gastrique) sont très peu sensibles.

EFFET DES RADIATIONS SUR LES TISSUS SAINS Les radiodermites sont les plus anciennement connues. Elles sont exceptionnellement aiguës, le plus souvent chroniques. Elles aboutissent à une atrophie de l'épiderme, une sclérose du derme, une dilatation des vaisseaux et une atrophie des phanères. Les muqueuses malpighiennes et glandulaires sont très sensibles. Le premier signe est une congestion des capillaires terminaux (télangiectasie), puis une nécrose avec ulcération peut survenir. A un stade ultérieur des scléroses cicatricielles peuvent se voir. Les lésions des organes hématopoïétiques ne sont manifestes qu'en cas d'irradiation totale. L'atteinte touche d'abord la lignée plaquettaire, puis la lignée granuleuse et enfin la lignée érythroblastique. Les gonades sont très sensibles aux rayons. Leur irradiation peut aboutir à une stérilité définitive par sclérose des tubes séminifères et des ovaires avec disparition des ovocytes. Les lésions radiques du poumon aboutissent à une sclérose progressive et systématisée. RAPPORT ENTRE RADIATIONS IONISANTES ET DEVELOPPEMENT DE TUMEURS MALIGNES Il est possible que les lésions chroniques engendrées par les radiations ionisantes soient à l'origine de cancers (après un délai de plusieurs années) : - après irradiation cervicale (ganglion inflammatoire de l'enfant), développement d'une tumeur thyroïdienne - après irradiation pour carcinome épidermoïde du col utérin, développement d'un cancer glandulaire

190

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN - après irradiation effectuée dans le traitement d'un lymphome, apparition d'une leucémie. Chapitre - XIX – Résumé TUMEURS EMBRYONNAIRES Elles se développent sur des dysgénèses ou à partir d'une cellule germinale séquestrée et ayant gardé un potentiel évolutif. Les dysgénèses sont des malformations liées à un trouble de l'organogenèse. Elles peuvent être à l'origine de lésions d'aspect "tumoral" : - formes simples : correspondent à la non régression d'un vestige ou de la persistance d'une ébauche qui devrait disparaître. - formes complexes ou hamartomes : constitués par les différents tissus de l'organe où ils se développent mais en proportions anormales et sans aucune harmonie. Les dysembryomes ou tératomes sont des tumeurs, bénignes ou malignes, gonadiques ou extra-gonadiques, faites de tissus dont l'aspect rappelle les différents stades du développement embryonnaire, jusqu'au stade adulte dans certains cas. Elles proviennent de la prolifération anarchique d'une cellule germinale. Leur classification est fondée sur la présence d'un ou plusieurs tissus, le caractère mature ou immature. Le pronostic est fonction du degré de différenciation du ou des tissus. - dysembryomes matures simples : un seul tissu, identique au tissu adulte normal correspondant. - dysembryomes matures complexes : plusieurs tissus matures, anormalement imbriqués. - dysembryomes immatures simples ou complexes : faits de tissus tels qu'on peut les observer au cours de l'évolution de l'embryon. Les tumeurs de blastème sont constituées de cellules immatures semblables à celles de l'ébauche embryonnaire (= blastème) d'un organe ou d'un tissu. Elles apparaissent le plus souvent dans l'enfance (neuroblastome, néphroblastome) TUMEURS PIGMENTAIRES ET MELANOMES Les tumeurs naeviques bénignes (ou naevus naevo-cellulaires) et les mélanomes (malins) sont développés à partir des cellules pigmentaires responsables de la synthèse de mélanine et sont essentiellement localisés sur les téguments. Leur diagnostic nécessite une étude histologique qui montre une prolifération de cellules naeviques (ou mélaniques), élaborant du pigment mélanique et se groupant en thèques d’une dizaine de cellules. Le naevus naevo-cellulaire dermique : prolifération de cellules naeviques intradermiques. Le naevus naevo-cellulaire jonctionnel : prolifération de thèques naeviques en position jonctionnelle, siégeant dans l’épiderme contre la membrane basale. 191

PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS- MIHAI G. MAN Le naevus naevo-cellulaire mixte : prolifération de cellules naeviques groupées en thèques jonctionnelles et d’un contingent de cellules naeviques dermiques. Le mélanome malin apparaît de novo en peau saine ou par transformation maligne d’un naevus préexistant à partir du contingent naevocellulaire jonctionnel (ou activité jonctionnelle). L’étude histologique d’un mélanome permet d’affirmer le diagnostic, et de classer le mélanome dans une des variétés anatomocliniques suivantes : - mélanome de type superficiel ou SSM : phase de croissance intraépidermique initiale (ou phase horizontale) et un envahissement dermique retardé (ou phase verticale) - le mélanome nodulaire : phase de croissance verticale initiale et envahit d’emblée le derme - le mélanome de Dubreuilh : phase de croissance intra-épidermique très prolongée, se développe sur le visage des sujets âgés. Quelque soit la variété anatomoclinique du mélanome, l’étude histologique permet d’établir des critères histopronostiques (à bien connaître) indispensables à la prise en charge thérapeutique et à l’évaluation du pronostic - niveaux d’envahissement de Clark (5 niveaux d’invasion) - indice de Breslow (mesure de l’épaisseur tumorale maximale sur coupe histologique, exprimée en millimètres). LESIONS DUES AUX RADIATIONS IONISANTES L'ADN est la structure moléculaire la plus sensible aux radiations ionisantes, entraînant des lésions à type de cassures de brins, altérations des bases et liaisons anormales…. La radiosensibilité cellulaire est le degré de sensibilité aux radiations ionisantes d'une population cellulaire qu'elle soit normale ou tumorale. Elle varie d'un type cellulaire à l'autre et, pour un même type, de la phase du cycle cellulaire. L'atteinte cellulaire peut être due soit à une lésion irréversible de son matériel génétique, soit à une accumulation de lésions moléculaires dans le génome. Les conséquences peuvent être une mort cellulaire immédiate ou progressive entraînant une atrophie tissulaire. A long terme, les mutations cellulaires radio-induites peuvent donner naissance à un nouveau clone cellulaire et parfois ultérieurement à un autre cancer (effet cancérigène).

La radiosensibilité tissulaire est le degré de sensibilité d'un tissu aux radiations ionisantes. Elle varie également d'un tissu à l'autre et, pour un même tissu, d'un moment à l'autre selon l'activité tissulaire. La radiosensibilité d'un tissu dépend de la radiosensibilité des populations cellulaires qui le constituent et de celle des structures interstitielles. les radiations peuvent induire une nécrose fibrinoïde, une réaction inflammatoire ou une sclérose du tissu conjonctif et des vaisseaux.

192

la muqueuse intestinale. MAN Les radiations sont d'autant plus actives que le tissu irradié est moins différencié et que les cellules qui le constituent ont un renouvellement rapide. Chapitre . le muscle et le système nerveux périphérique.MIHAI G. Les tissus très radiosensibles sont le tissu hématopoïétique.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. pouvant néanmoins être lésés par des mécanismes indirects. certains tissus adultes sont peu radiosensibles tel que le cartilage.XVIII MALFORMATIONS CONGENITALES DEFINITION 193 . les épithéliums de revêtement. En revenche. les gonades. l'os.

cellule ou constituant cellulaire.se crée in utero . Les aberrations chromosomiques Elles constituent un groupe charnière. (parent porteur d'une translocation équilibrée). de volume ou de fonction de tout segment. de forme. mais aussi de mort in utero . Cette anomalie peut se révéler à n'importe quel âge. Il faut retenir de cette définition qu'une malformation congénitale : . La malformation est le résultat d'une anomalie du caryotype qui peut apparaître lors de la constitution du zygote (aberration de novo) ou être héritée des parents. Les maladies héréditaires La malformation est la conséquence d'une anomalie préexistant à la conception et inscrite dans le génome des cellules germinales.les embryopathies sont des maladies atteignant le produit de conception au cours de l'embryogenèse (c'est-à-dire au cours des 3 premiers mois de la vie intra-utérine).s'extériorise par rapport à l'état normal et à ses variations physiologiques .MIHAI G. organe. CLASSIFICATION PHYSIOPATHOGENIQUE Les causes de malformations congénitales sont multiples. MAN Sous le terme de malformation congénitale. on entend toute condition présente avant la naissance. déterminant une déviation de nombre. suffisante pour désigner cette déviation comme anormale. 194 . Les malformations pouvant se constituer après la conception On en distingue deux types : .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Les embryopathies peuvent être responsables de malformations congénitales.les fœtopathies atteignent le produit de conception après le 3ème mois.comprend aussi bien une anomalie organique (anencéphalie) qu'un trouble métabolique. Elles peuvent se regrouper en 3 grands chapitres. de siège. Sa transmission suit les règles de l'hérédité.

.la 10è semaine l'ectromélie l'anencéphalie l'agénésie rénale la transposition des gros vaisseaux la communication interventriculaire l'ectromélie la malrotation intestinale.le 24è jour .le 34è jour . A titre d'exemple on peut rappeler que se constituent : .le 38è jour . Les malformations dépendent de la date d'exposition à l'agent malformatif.des causes toxiques : médicaments drogue hormones.MIHAI G...le 30è jour . ce qui rend difficile une classification satisfaisante. etc. etc. .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. plusieurs malformations s'associent dans des complexes malformatifs.la 6è semaine . .des causes physiques: radiations ionisantes C'est la période d'embryogenèse qui est la plus fragile vis-à-vis de ces différents facteurs. CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE Il existe une grande variété de malformations. Parfois il s'agit d'une malformation élémentaire isolée. Pour simplifier la classification.des causes infectieuses : rubéole syphilis toxoplasmose.. Ailleurs.le 21è jour . Lors de la recherche d'un agent malformatif il est nécessaire de connaître la chronologie des malformations. MAN Les embryopathies et les fœtopathies peuvent être liées à diverses causes . on peut se référer au schéma de l'organogenèse qui implique : 195 . Une même drogue entraînera des malformations différentes selon l'âge de la gestation.

Induction répétée La polyplasie est l'apparition d'un organe surnuméraire en position normale (orthotopique) ou anormale (hétérotopique) . Anomalie de la création de l'ébauche Absence d'induction L'ébauche ne naît pas par manque d'induction.rate surnuméraire. urétérale.totale: jumeaux .la création d'une ébauche (induction) ... Le défaut de multiplication Il va entraîner un déficit volumétrique plus ou moins important..sa mise en place et sa maturation.. C'est l'agénésie (absence complète d'un organe liée à l'absence de son ébauche) .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.. ..agénésie rénale .agénésie des membres (phocomélie).le développement de l'ébauche .partielle : duplication intestinale.agénésie pulmonaire .l'aplasie est l'absence d'un organe provoquée par l'absence du développement de son ébauche : aplasie surrénalienne. 196 .. Anomalie du développement de l'ébauche La duplication La division de la masse cellulaire induite conduit à une duplication : . MAN .MIHAI G..polydactylie .

MAN .des vestiges par persistance d'éléments tissulaires qui auraient dû normalement régresser : vestige thyréoglosse kystes branchiaux .. dénommée également hypertrophie et qui peut être réactionnelle.pour les organes creux.une hétérotopie par localisation anormale de tissus normaux coexistant avec un organe normal : thyroïde accessoire hétérotopie pancréatique .une ectopie par migration anormale ou incomplète d'un organe : ectopie testiculaire 197 ..l'hypoplasie est un développement insuffisant de tout ou partie d'un viscère aboutissant à un organe trop petit mais fonctionnel hypoplasie du cœur gauche hypoplasie rénale . Anomalies de la maturation La migration anormale : trouble de la coordination Il peut s'agir d'un trouble de la coordination extrinsèque entraînant une migration anormale. on parle d'atrésie (absence de développement de la lumière avec éventuellement absence de certains segments de cet organe) : atrésie duodénale. Il peut en résulter : .MIHAI G. L'excès de développement Il conduit à une hyperplasie .PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.

une imperforation : symphyse sigmoïdienne imperforation anale 198 .MIHAI G. d'un organe ou d'une partie de l'organisme. on pourra avoir : . dysplasie rénale fibro-adénomatose biliaire . .un dysfonctionnement regroupe les erreurs innées du métabolisme : trouble de l'hormonosynthèse glycogénose.les dysplasies sont dues à une mauvaise organisation tissulaire avec souvent immaturité.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Au sens étymologique.une dysraphie . MAN situs inversus Troubles de l'organisation intrinsèque .un hamartome est une formation pseudo-tumorale définie comme un mélange anormal des constituants cellulaires normalement présents dans l'organe où elle se développe (chapitre XIX). le terme de dysplasie désigne toutes les lésions résultant d'une anomalie du développement d'un tissu. persistance anormale d'un hiatus normalement présent chez l'embryon et qui aurait dû se combler au cours du développement embryonnaire : bec-de-lièvre spina bifida . Trouble mixte S'il existe en même temps un trouble de la coordination et de l'organisation.

Maladie héréditaire.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. organe.Aberration chromosomique. toxiques ou physiques. son développement. Les malformations dépendent de la date d'exposition à l'agent malformatif. de forme.MIHAI G. inscrite dans le génome des cellules germinales. Il s'agit essentiellement d'altérations régressives. ectopie). MAN une coalescence : rein en fer à cheval CHAPITRE XVIII – RESUME Définition Une malformation congénitale est une condition présente avant la naissance déterminant une déviation de nombre. défaut de multiplication (aplasie. atrésie).Anomalie de la création de l'ébauche Absence d'induction (agénésie). Trouble de l’organisation intrinsèque tissulaire (dysplasie. excès de développement (hyperplasie). touchant la plupart des tissus et des organes. anomalie du caryotype lors de la constitutions du zygote ou hérité des parents (porteurs d'une translocation équilibrée). anomalie pré-existante à la conception. cellule ou constituant cellulaire suffisante pour désigner cette déviation comme anormale. notamment infectieuses (rubéole. . hétérotopie.XIX SENESCENCE C'est l'ensemble des phénomènes "naturels" non morbides.Anomalie du développement de l'ébauche Duplication totale ou partielle. coalescence) Chapitre . Classification morphologique Référence au schéma de l'organogenèse qui implique la création d'une ébauche. de façon comparable ou prenant chez certains une forme 199 . propres au sujet âgé. imperforation.Malformations pouvant se constituer après la conception Les embryopathies (au cours des trois premiers mois de la vie intra-utérine) et les fœtopathies (après le troisième mois). sa mise en place et sa maturation. . Trouble mixte (dysraphie. de volume ou de fonction de tout segment. induction répétée (polyplasie) avec organe surnuméraire en position normale ou anormale. syphilis. toxoplasmose …). hamartome. . . erreurs innées du métabolisme). hypoplasie. d'intensité variable. Les causes sont diverses. . Classification physiopathogénique .Anomalie de la maturation Trouble de la coordination extrinsèque entraînant une migration anormale (vestiges. de siège.

les glandes salivaires. Une baisse modérée du poids moyen du cerveau (2 % par décennie environ) est appréciable après 50 ans chez les sujets "normaux". . La pathogénie de ces anomalies est encore mal élucidée. l'atrophie conduit à l'ostéoporose sénile : tassements vertébraux. Une insuffisance vasculaire avec hypoxie d'installation lente joue vraisemblablement un rôle important.Glandes endocrines et gonades: atrophie.MIHAI G.. tout au moins jusqu'à un certain point.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Parallèlement à cette régression. Fibrose sénile Elle s'accroît peu à peu au cours du vieillissement. Elle est souvent complétée par une hyalinose extensive et s'associe souvent à une adipose localisée avec ou non des altérations des fibres élastiques. 200 . .Système nerveux central: atrophie cérébrale avec réduction du volume cérébral. Il s'ensuit une diminution de volume de presque tous les organes. Elle remplace peu à peu les cellules atteintes d'atrophie sénile.Estomac : atrophie avec diminution des glandes et transformation cubique des cellules épithéliales de revêtement. . fracture du col du fémur à la suite d'un traumatisme minime. Il existe aussi une raréfaction sélective de certains types de neurone.Dans le squelette. hormis les lysosomes. L'atrophie affecte préférentiellement la substance blanche et s'accompagne d'un élargissement des cavités ventriculaires. se produit une raréfaction des cellules. Involution fibro-adipeuse Elle a été décrite dans le thymus. . le tissu lymphoïde. La plasticité du système nerveux central humain permettrait de compenser le "déficit neuronal" ainsi créé. MAN particulière DONNEES MORPHOLOGIQUES GENERALES Atrophie sénile Le phénomène de base est une atrophie cellulaire avec rétraction de l'élément et disparition ou diminution du nombre des organites intracytoplasmiques.. . Elle se caractérise par une augmentation des fibres de collagène.Tissu lymphatique : l'atrophie est de règle. le pancréas.

Leur accumulation produit une diminution de l'élasticité des fibres et un accroissement de l'activité lytique des élastases. Le cytoplasme est densifié. le poumon. élastose ou fibro-élastose dermique. Ces lipides proviennent de la dégradation de lipoprotéines sériques qui franchissent l'endothélium vasculaire. mais non exclusivement. Elles peuvent se rencontrer chez l'adulte et même chez l'enfant. Elle leur donne une consistance scléreuse. les reins. Ces grains s'accumulent surtout. "crasses" séniles noirâtres (ayant l'architecture d'une kératose sénile ou d'une verrue séborrhéique). les gonades. Les fibres élastiques acquièrent une affinité pour les lipides qui se déposent entre les unités d'élastine. dans le cytoplasme des neurones du système nerveux central et périphérique ainsi que dans les fibres myocardiques et dans les hépatocytes. Elle touche principalement le foie. Fibrose dermique Le fibroblaste dermique a une raréfaction du réticulum endoplasmique et des mitochondries alors que les vacuoles autophagiques et les corps résiduels lipofuchsiniques deviennent nombreux.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. atrophie des glandes sudoripares. Pigmentation "d'usure" Les cellules et les tissus vieillissants se chargent de grains brunâtres irréguliers qui sont des lipofucsines . Elle est presque toujours associée à des lésions artériolo-scléreuses. Elle réalise des stries grisâtres ou de petits foyers gris jaunâtre. MAN Fibro-hyalinose sénile Systématisée ou disséquante. Mais la fréquence de quelques-unes 201 . Tous ces bouleversements rendent compte pour l'essentiel de l'aspect de la peau sénile : amincissement des téguments. chute des cheveux et des poils.MIHAI G. Principales affections accompagnant le vieillissement Ces affections ne sont pas propres au sujet âgé. Elle est rendue très apparente en raison de leur atrophie. la membrane cellulaire épaissie. le noyau rétracté avec une chromatine condensée. elle peut intéresser tous les tissus et tous les organes sauf le névraxe. fragilité pariétale des capillaires sanguins (expliquant les suffusions hémorragiques et le purpura sénile). La substance fondamentale conjonctive se trouve altérée par le dépôt intercellulaire de protéoglycanes. Les fibres de collagène sont modifiées quantitativement et qualitativement.

Celles-ci sont nombreuses dans la démence sénile de type Alzheimer. L'évolution en est souvent plus prolongée et plus longtemps locorégionale. L'hypertension artérielle est souvent associée à l'athérosclérose chez le sujet âgé. coxarthrose ou arthrose vertébrale. C'est à elle qu'il convient d'imputer l'hémorragie cérébrale. Troubles circulatoires L'athérosclérose n'est pas liée directement au vieillissement. Il faut noter que certaines s'atrophient et régressent avec l'âge comme le léiomyome utérin sensible aux incitations œstrogéniques. Diabète sénile Il n'est pas habituellement grave en lui-même mais il favorise les complications cardiovasculaires et rénales. Dans le système nerveux central le dépôt amyloïde (protéine A béta) peut intéresser les parois des vaisseaux (angiopathie amyloïde) et favoriser des lésions ischémiques de la substance blanche. Par ordre de fréquence. L'incidence des cancers augmente avec les années.. de 202 . Infections La susceptibilité du sujet âgé aux infections s'explique pour une bonne part par des anomalies de l'immunité avec un affaiblissement graduel de l'efficacité de la surveillance immunologique. La hyalinisation artériolaire entretient et exagère le processus.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS.MIHAI G. l'hypertrophie et l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. MAN d'entre elles est telle qu'elles font presque partie intégrante du vieillissement. Il constitue aussi la partie centrale des plaques séniles.. Tumeurs Les tumeurs bénignes n'ont aucune particularité. chez la femme. de la vessie et des bronches. Amyloïdose Le plus souvent l'amyloïdose du vieillard est localisée : amyloïdose cardiaque (transthyrétine). on retiendra chez l'homme les cancers de la prostate. les cancers du sein. Les infections pulmonaires et urinaires sont les plus fréquentes. Arthrose Certaines localisations sont considérées comme un stigmate de vieillissement : arthrose interphalangienne distale de la main intéressant plusieurs doigts. Le taux des auto-anticorps s'élève d'une façon générale avec l'âge.

varices des membres inférieurs (compliquées d'ulcères de jambe. ischémiques et infectieuses . Ces erreurs s'ajoutant entraîneraient une sorte d'usure ou d'inadaptation de l'organisme qui ne serait plus capable d'assurer son homéostasie. La seconde laisse à penser que le vieillissement résulte de l'accumulation au cours de la vie "d'erreurs" portant sur les divers métabolismes. Elles interviennent directement ou indirectement dans la genèse du vieillissement. Physiopathologie du vieillissement Deux conceptions opposées initialement tendent aujourd'hui à se concilier. Dans le tissu conjonctif. des liaisons inhabituelles s'effectueraient entre des molécules de poids moléculaire élevé telles que collagène. On a évoqué le rôle des radicaux libres (terminaison moléculaire comportant un électron libre) qui sont hautement réactifs et les molécules formées sont généralement très stables.MIHAI G. MAN l'endomètre et de l'ovaire et dans les deux sexes. La première fait appel à un vieillissement génétiquement programmé et défini par une véritable horloge biologique. acide nucléique et autres. histone. L'accumulation exagérée de petites erreurs du métabolisme des 203 . Elles peuvent être bloquées par des agents antioxydants ou d'autres inhibiteurs.diverticulose sigmoïdienne . de thrombose ou d'embolie) hypertrophie prostatique . Autres affections On ne mentionnera que les plus fréquentes : .lithiase biliaire ou urinaire . du côlon et du rectum. Les erreurs métaboliques qui touchent les acides nucléiques peuvent retentir sur le génome.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. les cancers de la peau.lésions rénales. Ce qui modifierait leurs propriétés physiques et chimiques.emphysème pulmonaire (dégradation des constituants conjonctifs alvéolaires associée à une action longue et répétée de produits toxiques ou irritants) conduisant à une insuffisance respiratoire progressive et irréductible . Il peut se produire une déviation dans la synthèse des protéines au cours des processus de transcription ou de traduction de l'information génétique. Les réactions sont pour la plupart des oxydations impliquant l'oxygène libre.

les vaisseaux. constitutionnel ou mutationnel. Une cellule somatique normale est ainsi limitée dans son nombre de division par la taille de ses télomères. Leur synthèse est sous la dépendance d'une télomérase (enzyme présente dans les cellules germinales et les cellules souches). Ainsi des anomalies comme le ralentissement progressif de la synthèse de l'ADN au cours de la vie et l'existence chez le sujet âgé de molécules d'ADN courtes. une adipose. MAN nucléo-protéines semble rendre inefficace le processus de réparation qui normalement les corrige. L'accumulation lente de fractions enzymatiques défectueuses pourrait entraîner à la longue des troubles métaboliques variés dont l'ensemble constitue vraisemblablement un substratum important de la sénescence. Bien des troubles métaboliques acquis relèvent d'anomalies intéressant les appareils enzymatiques catalysant la synthèse et la dégradation des constituants de l'organisme. A côté de ces modifications « spécifiques ». reins. certaines affections sont plus fréquentes chez le sujet âgé : Amylose : dépôts amyloïdes dans le cœur. Arthrose 204 . Les télomères (courtes séquences d'ADN. répétées. pourraient s'expliquer par une moindre activité de l'ADN polymérase. peau…). il existe une accumulation de fibres conjonctives (collagène) associée à une hyalinose. sans information génétique) sont essentiels pour l'intégrité des chromosomes (empêchant notamment les recombinaisons illégitimes lors des divisions cellulaires). Au cours de la sénescence on observe un raccourcissement des télomères. Les mécanismes aboutissant au phénomène de sénescence sont multiples : génétiques (racourcissement progressif des télomères . les unes d'ordre génétique. résultant d’altérations progressives touchant la plupart des tissus. propres au sujet âgé.MIHAI G. les autres d'ordre biochimique de nature très variée. La fibrose sénile : parallèllement à l’atrophie des cellules. la substance blanche (démence sénile de type alzheimer). Ainsi la sénescence serait l'aboutissement d'interactions diverses. Quelques exemples L’atrophie sénile se traduit par une diminution de volume des organes liée à l’atrophie et la raréfaction des cellules. situés à l'extrémité des chromosomes. RESUME – CHAPITRE XXI La sénescence regroupe l’ensemble des phénomènes « naturels ». biochimiques (rôle des radicaux libres…).PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Elle peut toucher différents organes (thymus.

Diabète sénile.MIHAI G.PATOLOGIE ŞI PROSECTURĂ-NOTE DE CURS. Infections Tumeurs 205 . MAN Athérosclérose.