You are on page 1of 12

08.12.

2013 13:43

Wniosek
{usunito}<{usunito}@siecobywatelska.pl> Do: mac@mac.gov.pl 30 lipca 2013 14:54

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnosz o przesanie pod adres {usunito}@siecobywatelska.pl informacji publicznej w zakresie dziaa podjtych w zwizku z obowizkiem okrelonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z pn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , ktry stanowi: Podmioty, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s obowizane przekaza ministrowi waciwemu do spraw informatyzacji informacje niezbdne do zamieszczenia na stronie, o ktrej mowa w ust. 1: - jakie dziaania Minister podj wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku w.w.? - jakie dziaania ma w planach podj w zwizku z kontrol z wywizywania si z obowizku? - jakie konsekwencje moe wycign wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku? O niewypenianiu obowizku wiadczy m.in.lista jednostek podlegych dostpna na https://www.bip.gov.pl/subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html Z wyrazami szacunku, {usunito}

1z1

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW


Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunito} 13 sierpnia 2013 17:10

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunito}

Szanowny Panie,

w nawizaniu do Pana wniosku o udostpnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuj, e odpowiedzi udzielimy do 16 sierpnia 2013 roku.

Z powaaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra

1z2

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunito} [mailto:{usunito}] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnosz o przesanie pod adres {usunito} informacji publicznej w zakresie dziaa podjtych w zwizku z obowizkiem okrelonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z pn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , ktry stanowi: Podmioty, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s obowizane przekaza ministrowi waciwemu do spraw informatyzacji informacje niezbdne do zamieszczenia na stronie, o ktrej mowa w ust. 1: - jakie dziaania Minister podj wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku w.w.? - jakie dziaania ma w planach podj w zwizku z kontrol z wywizywania si z obowizku? - jakie konsekwencje moe wycign wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku?

O niewypenianiu obowizku wiadczy m.in.lista jednostek podlegych dostpna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunito}

2z2

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW


Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunito} 14 sierpnia 2013 15:54

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunito}

Szanowny Panie,

w nawizaniu do Pana wniosku o udostpnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuj, e odpowiedzi udzielimy do 20 sierpnia 2013 roku.

Z powaaniem, Mateusz Wasilewski

1z2

Biuro Ministra Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunito} [] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnosz o przesanie pod adres {usunito} informacji publicznej w zakresie dziaa podjtych w zwizku z obowizkiem okrelonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z pn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , ktry stanowi: Podmioty, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s obowizane przekaza ministrowi waciwemu do spraw informatyzacji informacje niezbdne do zamieszczenia na stronie, o ktrej mowa w ust. 1: - jakie dziaania Minister podj wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku w.w.? - jakie dziaania ma w planach podj w zwizku z kontrol z wywizywania si z obowizku? - jakie konsekwencje moe wycign wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku?

O niewypenianiu obowizku wiadczy m.in.lista jednostek podlegych dostpna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunito}

2z2

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW


Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunito} 20 sierpnia 2013 16:09

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunito}

Szanowny Panie,

w nawizaniu do Pana wniosku o udostpnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuj, e w dniu jutrzejszym zostanie wskazany ostateczny termin udostpnienia informacji publicznej o ktrej udostpnienie Pan wnosi.

1z2

Z powaaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunito} [mailto:{usunito}] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnosz o przesanie pod adres {usunito} informacji publicznej w zakresie dziaa podjtych w zwizku z obowizkiem okrelonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z pn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , ktry stanowi: Podmioty, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s obowizane przekaza ministrowi waciwemu do spraw informatyzacji informacje niezbdne do zamieszczenia na stronie, o ktrej mowa w ust. 1: - jakie dziaania Minister podj wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku w.w.? - jakie dziaania ma w planach podj w zwizku z kontrol z wywizywania si z obowizku? - jakie konsekwencje moe wycign wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku?

O niewypenianiu obowizku wiadczy m.in.lista jednostek podlegych dostpna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunito}

2z2

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW


Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunito} 21 sierpnia 2013 15:11

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunito}

Szanowny Panie,

w nawizaniu do Pana wniosku o udostpnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuj, e odpowiedzi udzielimy do 23.8.2013 roku.

Z powaaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra

1z2

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

From: Wasilewski Mateusz Sent: Tuesday, August 20, 2013 4:10 PM To: '{usunito}' Subject: RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW
[Ukryto cytowany tekst]

2z2

Odpowied na Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW


Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunito} <{usunito}> 23 sierpnia 2013 16:11

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunito}

Szanowny Panie,

w nawizaniu do Pana wniosku o udostpnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie wyjaniam, i ustawa z dnia 6 wrzenia 2001r. o dostpie do informacji publicznej nie przyznaje ministrowi waciwemu do spraw informatyzacji uprawnienia pozwalajcego na kontrol oraz egzekwowanie realizacji obowizku przekazywania temu ministrowi informacji niezbdnych do zamieszczenia na stronie gwnej Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 i 2. Nadmieniam rwnie, e niejednokrotnie zwracalimy si z prob do podmiotw zobowizanych ustaw do zamieszczania informacji publicznych o przekazanie do ministra waciwego do spraw

1z3

informatyzacji, informacji niezbdnych do zamieszczenia na stronie gwnej BIP.

Uprzejmie informuj rwnie, e organy i jednostki podlege lub nadzorowane Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, ktre nie s umieszczone w informacji pod linkiem wskazanym przez Szanownego Pana posiadaj swoje strony podmiotowe BIP lecz nie zostay umieszczone pod waciwym podmiotem nadrzdnym po zmianach administracyjnych, ktre miay miejsce na przeomie 2011 i 2012 roku. Obecnie organy te przesay prob o umieszczenie ich pod waciwym podmiotem nadrzdnym i prace z tym zwizane zostay zakoczone.

Z powaaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunito} [{usunito}] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnosz o przesanie pod adres {usunito} informacji publicznej w zakresie dziaa podjtych w zwizku z obowizkiem okrelonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z pn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , ktry stanowi: Podmioty, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s obowizane przekaza ministrowi waciwemu do spraw informatyzacji informacje niezbdne do zamieszczenia na stronie, o ktrej mowa w ust. 1: - jakie dziaania Minister podj wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku w.w.?

2z3

- jakie dziaania ma w planach podj w zwizku z kontrol z wywizywania si z obowizku? - jakie konsekwencje moe wycign wobec podmiotw niewypeniajcych obowizku?

O niewypenianiu obowizku wiadczy m.in.lista jednostek podlegych dostpna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunito}

3z3