You are on page 1of 164
\ DETEKTIV NEMOGUCEG \ ac a7 MAREN rar MARTINMYSTERE “| LVELIKE ENIGME SVETA an We 160 strana - cela enizoda (OST! BR.16 19.2011. tromeseéno izdanje Alfredo CASTELLI Carlo RECAGNO Rodolfo TORTI Gancarlo ALESSANDRINI Dugan MLADENOVIC Aleksandra MILOVANOVIC Marina STULOVIE Darko DOKIG, Marko SELIC, \gor KNEZEVIC, Igor MALOVIE GRAFART, Beograd, tel. 011 264.8943 ips ase@, GRAF GLOBAL PRESS Tel 011 3292315 Broj ongnala 294 naslov original: RICORDI DAL FUTURO MARTIN MYSTERE - iedanje prema ugovoru 52 SERGIO BONELLI EDITORE Copyright © 2011 Sergio Bonelli Editore Licensed through Panini SpA ‘mca Godina i2danja 2011 veseli cetvrtak = CIP Kstalogzacia u publikaciy. Narodna biboteka Srbie ISBN: 978-86.911731-1-1 COBISS.SRID- 150716172 éetvrtak te irae Za svapropustena izdanja edicje Veselietvrtak, mosete se obratti pute ‘roa Klubcitalncagrvesalcervratccom,feletonorn 011 2710 480 Ihimozere iptiumelepredejnim COIERTIN ee Nibeogreds urea ono RAE IKEA TTY Ta Beopradu, Surjevska 39 ou Beograd, a autora Gespotastefana (29 novembin) 74 /u Beograd Bulevardespota tetana (29. novernbra|03 cu Beogradur 2? marta 33-u Beograd, Bul Kia Acksanora Yovu "u Beograd, Cary Dusan 66 vu Beogradu Cora Dusan 29. Beograd ta BanjicrCotiska'? 9 "u Beopradu, Keera Viesave 31” UrBeograds Kralice Marje 39 + Zaman, Prvommajsha 10a - w Zemunu, Aleksandre Dubteks 2. pe Novem Beogradu, ts) bioku. Milutina Milenkovica 34 ina Novem Beograd, 11 45-broku, ui una Gagatine 23 iNovem Beograd Dick 700, Orlodinskit rigods 65 foal 10° na Novem Beogradu, 44 bloku. Gandijeva 14, loka! 32 : w Borel Save Mrkalja 17 t'Novom Sadu, ul Furotka 21 lokal Lt =u Novo Sadu, Sutjeska ? (Spens) Su Kraljevu, ica Omladinska 26. *u Sapa, ul Masarikova 5, Kragujeveu. Milo vana Gutiea 70, lokal 4 =U Kragujeveu, Kralja Petra Prvog 32, ao u STRIPOTECI DARKWOOD, Loming ulica bro} 5, Beograd ves v a MARTINMYSTERE DO SADA OBJAVLJENI NASLOVI KOJE MOZETE DA PORUCITE : |.Sudbina Atlantide 2. Povratak u nedodiju 3. Trinaesto iskudenje 4, Ziatn\ Bud 5 Kazna Elohima 6 Carev paun 7. Veliki Hudini 8 Uias Kejp Roka 9 Blago kapetana Kida 10. Grendel || Posledrye putovanye Amelie Erhart 12. Emotikon + 13. Karavadow kod 14. Cro sunce 15. Homunkulus PEER aka ete lan Dog 47, Zagor 47, Dampyr 38, leven thor Napotcen’ cud Gospoda tz bele wie Pe esd] | Mister No 38, Tex 30, Budenje zmaia Jezero Atabaska Brad Barron 13, ‘Zagor Specijal 14, Kofmar povramika Smrtonosna motvara veseli “| isu , AYU TORTURE